ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ô1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 B έκδοση

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Ô1 Ηλεκτρονικοί και συμβατικοί κυκλοφορητές με ρακόρ Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές με φλάντζα Συμβατικοί κυκλοφορητές με φλάντζα Αντλίες In - Line Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντλίες In - Line Αντλίες Monoblock Τυποποιημένες αντλίες δαπέδου (ΕΝ7) Δοχεία διαστολής μεμβράνης / Ηλιακοί σταθμοί Εξαρτήματα (Ρακόρ - Φλάντζες) ALPHA 2 / UPS 100 / COMFORT / SOLAR MAGNA / UPE UPS 200 TP TPE NB ΝΚ GT-HR / SOLAR STATION ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ( ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ) Ô2 Πολυβάθμιες αντλίες επιφάνειας Υποβρύχιες αντλίες καθαρού νερού Υποβρύχιες αντλίες με Ανανεώσιμη ενέργεια Πιεστικά συγκροτήματα Διαχείριση πίεσης, συμπυκνωμάτων κ.λ.π. Πιεστικά δοχεία μεμβράνης Κρύου Νερού JP / CH / CMV / CM / CME / GP SPO / SB / SQ / SQE SQ FLEX MQ / HP JP / CMB / HyMS CM - CMV PM / WaCS / RMQ / Εξαρτήματα / Conlift GT - H / U ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ô2 Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης Υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων - λυμάτων Αντλίες αποστράγγισης Οικιακά συστήματα αποστράγγισης λυμάτων Σταθμοί ανύψωσης ομβρίων και λυμάτων Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιοστασίων αποστράγγισης - αποχέτευσης Τηλεχειρισμός / Αισθητήρια / Μονάδες Επικοινωνίας UNILIFT CC / KP / AP AP / DP / EF / SL1 / SLV / SEG DWK / DPK SOLOLIFT 2 / LIFTAWAY/ UNOLIFT / DUOLIFT / MULTILIFT / PUMPING STATIONS LC / LCD R100 / MBS / DPI / Geni Bus / CIU ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ô Δοσομετρικές αντλίες Smart Digital Εξαρτήματα Smart Digital Ψηφιακή Δοσομέτρηση / Διαφραγματικές αντλίες Όργανα Μέτρησης Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 6, 8, 10, 12 Υποβρύχιοι κινητήρες έως και 12 Ηλεκτρικοί πίνακες Μετατροπείς συχνότητας (Inverter) - Μονάδες Ελέγχου Αντλίες υψηλής πίεσης Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες( από τιτάνιο ) Ηλεκτρονικές κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες Πιεστικά συγκροτήματα Πιεστικά συγκροτήματα μεταβλητών στροφών Πίνακες ελέγχου Πυροσβεστικά συγκροτήματα Αντλίες αποστράγγισης εργοταξίων Αντλίες αποστράγγισης και λυμάτων Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου Εξαρτήματα για αντλίες SE1 / SL1 / SEV / SLV / S1 Αναδευτήρες Αντλίες Τροφίμων, Ποτών & Φαρμακευτικών Υγρών Γενικοί Όροι DDE / DDC / DDA Inst. Kit / Cables / Hoses / Tanks / Valves DME / DMX SP 2A, A, 5A, 8A, 1A SP 17, 0, 6, 60, 77, 95, 125, 215 MS / MMS CONTROL MP 20 CUE / MP 20 BM / BMP / BMET CR / CRN CRT CRE με αισθητήριο / CRE χωρίς αισθητήριο HYDRO MULTI S CR / HYDRO 1000 HYDRO MULTI E / HYDRO MPC CONTROL MPC E / F DW SE1 / SL1 SEV / SLV / SV / S1 /S2 AMD GRUNDFOS HILGE

4 Ô1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑLPHA2 / L / UPS ΣΕIΡΑ 100 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L UPS ΣΕIΡΑ 100 UPS UPS UPS UPS UPS UPS 2-70 UPS UPS 25-60N UPS 2-60 UPS UPS 2-50 UP 20-5Ν UPS 25-0 UPS 2-0 UP 20-0N UPS 2-80 UPS UPS 2-55 UPS 25-80N 1 UP 20-15N 0 0,1 0,2 0, 0, 0,5 0,6 0,

5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑLPHA2 / L / UPS ΣΕIΡΑ 100 Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: ALPHA2: ALPHA2 L: +2 ο C έως + 0 ο C 10 bar IP 2 F Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες του δικτύου (Auto Adapt), ένδειξη κατανάλωσης ισχύος Λειτουργία σταθερής ή αναλογικής πίεσης. Ρακόρ Μήκος (mm) 1x20 V Ρακόρ Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 ¼ 180 Rp 1 ¼ 180 Rp 1 ¼ 180 Rp 1 ¼ 180 ALPHA ,00 ALPHA2 L ,00 ALPHA ,00 ALPHA ,00 ALPHA2 L ,00 ALPHA ,00 ALPHA2 L ,00 ALPHA ,00 ALPHA2 L , , , , , , , , , ,00 UPS ΣΕIΡΑ 100 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: +2 ο C έως + 0 ο C (έκδοση Κ: -25 ο C έως + 95 ο C) 10 bar IP 2 ή IP (βλέπε τεχνικά έντυπα) F ή H (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ρακόρ Μήκος (mm) 1x20 V Ρακόρ Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 ¼ Rp Rp 1 ¼ 180 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

6 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ COMFORT COMFORT / UP N / UP SOLAR ΝΕΟ Παροχή Q m /h 0 0,1 0,2 0, 0, 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Τάση Μανομετρικό Η ( m. Y. Σ. ) UP 15-1 xx M 1,2 1,2 1 0,9 0,8 0,6 0, UP 20-1 xx M 8 1 0,8 0,7 0,5 0,2 UPN ΣΕIΡΑ 100 Παροχή Q m /h 0 0,2 0, 0,8 1,2 1,7 2 2, 2,8,2, Τάση Μανομετρικό Η ( m. Y. Σ. ) UP Ν M 0,7 0,6 0,5 0, 0,2 UP Ν M 1,2 1 0,8 0,6 0, UP 20-0 Ν M,1 2,8 2, 2 1,6 1,2 0,8 UP 20-5 Ν M,5,7, 2,5 2,1 UPS 25-0 Ν M,0,8,6,2 2,8 2, 1,9 UPS Ν M 6 5,1,6,2,7,2 2,7 1,6 UPS Ν M 8, 6,2 6 5,8 5,2,8,,5 2,6 1,9 UPS 2-80 Ν M 8, 6,2 6 5,7 5,,8,,6 2,9 UPS Ν M 9,8 9,1 9,0 8,9 8,8 8, 8,2 7,6 7,0 6, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ UPS SOLAR 6 Παροχή Q m /h 0 0, 0,6 0,9 1,2 1,8 2,1 2, 2,7,2,0, Τάση Μανομετρικό Η ( m. Y. Σ. ) UP SOLAR 25-0,0,7,,1 2,8 2,5 2,0 1,9 1, M UP SOLAR ,0 5,,9,6,,9,5,2,2 2, 1,9 UP SOLAR M 8, 6,8 6,0 5,0,5 2,0 UP SOLAR M,5 10,2 7,2 8,5 7,8 6,6 6,6,5,5

7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ COMFORT / UP N / UP SOLAR Ô1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ COMFORT Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Β: ΒΧ: BUT: BXUT: Auto: Βλέπε πίνακα 10 bar IP 2, IP ή IP 55 (βλέπε τεχνικά έντυπα) F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ορειχάλκινο σώμα Ορειχάλκινο σώμα με βαλβίδα αντεπιστροφής Ορειχάλκινο σώμα με χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη Ορειχάλκινο σώμα με βαλβίδα αντεπιστροφής, χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης (Auto Adapt) ΝΕΟ Ρακόρ Μήκος (mm) Θερμοκρασία υγρού Rp ½ ο C έως +95 ο C 1x20 V UP 15-1 B ,00 UP 15-1 B AUTO PM ,00 Ρακόρ Rp ½ Rp ¾ 0 +2 ο C έως +95 ο C UP 15-1 BUT ,00 UP 20-1 BX , ,00 Rp ¾ 0 +2 ο C έως +95 ο C UP 20-1 BΧ AUTO PM 97979,00 UP 20-1 BXUT , , ,00 UPN ΣΕIΡΑ 100 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Βλέπε πίνακα (Μέγιστο + 0 ο C για ζεστό νερό χρήσης) 10 bar IP 2, IP ή IP 55 (βλέπε τεχνικά έντυπα) F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ρακόρ Μήκος (mm) Θερμοκρασία υγρού 1x20 V Ρακόρ Rp ¾ ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C -25 ο C έως +0 ο C UP N ,00 UP N ,00 UP 20-0 N ,00 UP 20-5 N , , , , ,00 Rp ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C -25 ο C έως +0 ο C UPS 25-0 N ,00 UPS N ,00 UPS N , , , ,00 Rp 1 ¼ ο C έως +0 ο C -25 ο C έως +0 ο C UPS 2-80 N ,00 UPS N , , ,00 UPS SOLAR για ηλιακά Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Βλέπε πίνακα 10 bar IP 2 F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ρακόρ Μήκος (mm) Θερμοκρασία υγρού Rp ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C Rp ½ ο C έως +0 ο C Rp ο C έως +0 ο C 1x20 V UPS SOLAR ,00 UPS SOLAR ,00 UPS SOLAR ,00 UPS SOLAR ,00 Ρακόρ , , ,50 7

8 Ô1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ MAGNA / UPE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAGNA / UPE H (m) 12 MAGNA F UPE F UPE F MAGNA F MAGNA F MAGNA F 10 MAGNA F MAGNA F 9 MAGNA 0-80 F 8 MAGNA 2-80 F MAGNA 0-60 F MAGNA F MAGNA F Q ( m/h) 8

9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAGNA ME ΡΑΚΟΡ MAGNA / UPE Ô1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειριστήριο: Auto Adapt: Για MAGNA +2 ο C έως + 95 ο C max. 6/10 bar IP 2 H R 100 Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης Ρακόρ Μήκος (mm) PN ( bar ) Rp Rp 1 ¼ x20 V MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 Ρακόρ , , , , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAGNA ME ΦΛΑΝΤΖΕΣ Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειριστήριο: Auto Adapt: +2 ο C έως + 95 ο C max. 10 bar IP 2 F R 100 Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) PN ( bar ) 1x20 V Φλαντζών* DN MAGNA 2-80 F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN MAGNA 0-60 F , ,00 DN MAGNA 0-80 F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN /10 MAGNA F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN 65 0 MAGNA F , ,00 DN 65 0 MAGNA F , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ UPE Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειριστήριο: +15 ο C έως + 95 ο C max. 6/10 bar IP 2 F R 100 Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) PN ( bar ) 1x20 V Φλαντζών* DN DN UPE F ,00 UPE F , , ,00 *Για συστολικές φλάντζες δείτε σελ. Μονάδες Επικοινωνίας σελ.92 9

10 UPS Ô1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS ΣΕIΡΑ 100 / 200 UPS ΣΕIΡΑ 100 / 200 H [m] UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS 2-100F 220 &0-100F UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS 0-5 0F UPS 2-60F UPS 0-60/2 UPS 50-60/2 UPS 65-60/2 UPS 0-8 0F Q [m/h] 10

11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ UPS ΣΕIΡΑ 100 / 200 Ô1 UPS ΣΕΙΡΑ 100 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: -25 ο C έως + 0 ο C 10 bar IP 2 F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) 1x20 V Φλαντζών* DN DN UPS 2-100F ,00 UPS 0-50F ,00 UPS 0-80F ,00 UPS 0-100F , , , , ,00 UPS ΣΕΙΡΑ 200 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: -10 ο C έως ο C max. 6 ή 10 bar IP F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Με σώμα από ορείχαλκο εκτός των μοντέλων UPS xx-185 F Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) PN ( bar ) 1x20 V x00 V Φλαντζών* DN /10 UPS 2-60 F , , ,00 UPS F , , ,00 DN 0 220** 6 UPS 0-60/2 F , ,00 UPS 0-60/2 F , , ,00 DN /10 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 UPS 50-60/2 F , , ,00 DN /10 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 DN ** 6 UPS 65-60/2 F , ,00 UPS 65-60/2 F , , ,00 DN /10 UPS F , , ,00 UPS F , ,00 UPS F , ,00 DN UPS F , ,00 UPS F , ,00 DN UPS F , ,00 **Ειδικώς για αντικαταστάσεις άλλων κυκλοφορητών *Για συστολικές φλάντζες δείτε σελ. UPSD ΣΕΙΡΑ 200 Κυκλοφορητές με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης.

12 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 150 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 150 RPM ) Παροχή Q m /h TP 2-0 / 2, 2,0 1,7 TP 2-0 /,2, 2,0 TP 2-60 / 5,8,8,2 TP 2-80 / 7, 7,2 7,0 6,,1 TP / 9, 9, 9,0 8,8 7,7 6,5 TP / 12, 1,9,1 10,2 9,1 7,8 TP 0-0 / 2,1 2,0 1,8 TP 0-60 / 5,2 5,2 5,0,8,,9, TP 0-90 / 6,5 5,7,6, TP / 9, 9,2 9,0 8,5 8,2 7,9 7,2 6, my.σ. TP 0-10 / 12, 12,1,8, 10,5 10,0 9,0 7,6 TP 0-0 /,0 15,9 15,7 15,2 1,9 1,0 1,2 12,0 10,8 TP 50-0 / 2, 2, 2, 2,1 1,9 1,7 1, TP / 5, 5, 5,1 5,0,9,7,5,2,9,5,1 TP / 9,1 8,9 8,8 8,6 8,5 8,0 7,0 6, 5,7 TP 50-0 / 9,6 9,6 9,5 9,5 9, 9,0 8,6 8,0 ; 6,8 TP / 12,1 12,1 12,0,9, 10,0 9,0 TP 50-0 / 15,0 15,0 1,9 1,0 1,,9 10,0 TP / 19,2 19,2 19,1 19,0 18,5 17,8 17,0 15,8 1,0 TP / 2,0 2,0 22,9 22,8 22,0 2 21,0 19,7 18,1 Παροχή Q m /h TP 65-0 / 2,8 2,6 2, 1,9 1, TP / 5, 5, 5,0,6,1,6 TP / 9,0 8,8 8,8 8,5 8,0 7, TP 65-0 / 10,6 10,7 10,7 10,5 10,1 9,5 8,5 my.σ. TP / 12,0 12,0,8 10,5 TP / 15,0 15,0 1,6 1,8, TP /,1,1,0 1,9 1,0 TP / 2,0 2,0 2,0 2,0 2 19,0 TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης. 12

13 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 150 RPM ) TP 150 RPM Ô1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: 0 ο C έως + 10 ο C max. (+0 ο C max. για TP xx-50 και TP xx-90) Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V x20/00 VY x00 VΔ DN 2 DN 0 DN 50 DN ,12 0,18 0,18 0,25 0,7 0,55 0,12 0,25 0,18 0,55 0,75 0 0,25 0,7 0,55 0, ,00 0,25 0,55 0, ,00,00 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 TP 2-0 / * ,00 TP 2-0 / * ,00 TP 2-60 / * ,00 TP 2-80 / TP / TP / TP 0-0 / * ,00 TP 0-60 / * ,00 TP 0-90 / * ,00 TP / TP 0-10 / TP 0-0 / TP 50-0 / * ,00 TP / * ,00 TP / TP 50-0 / TP / TP 50-0 / TP / TP / TP 65-0 / * TP / * TP / TP 65-0 / TP / TP / TP / TP / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης. 1

14 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 150 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP (150 RPM) Παροχή Q(m /h) TP 80-0 / 2,6 2, 2,1 1,8 1, 0,5 TP / 5,9 5,7 5,1,6,7 2,5 TP / 6,9 7,0 6,8 6,6 6,, TP / 8,7 8,7 8,6 8,5 8,2 7,7 6,8 TP 80-0 / 10, 10, 10,2 10,1 9,9 9,5 8,8 7,7 TP / 1,2 1, 1, 1, 1,0 1, 12,5, TP /,,5,6,5,2 15,9 15,1 12,8 TP / 2,0 2,0 22,8 22,6 2 21, 20, 18,9 17,0 TP / 26,0 26,2 26,1 25,9 25,7 25,2 2,5 2,5 22,1 20, 18,2 TP 80-0 / 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,0 1, 0, 28,9 27,1 2,8 TP /,2,2 2,8 2, 2,0 1, TP / 6,6 6,6 6,2 5,9 5,6 5,2,7,1, 2,5 TP / 6, 6, 6,5 6, 6,2 5,9 5,7 5,,8,1 TP / 8,5 8,5 8, 8, 8, 8,1 7,9 7,1 6,6 5,9 TP / 10,5 10,5 10, 10,2 10,0 9,9 9,7 9,5 9,2 8,8 8,2 my.σ. TP / 1, 1, 1, 1, 12,7 12,1,2 9,9 TP / 17,1 17,1,9,9,8,8,7,5,2 15,6 1,8 1,7 TP / 18,9 18,9 19,1 19,2 19,2 19,1 18,9 18,6 18,2 17,8 17,2,6 15,8 15,0 1,0 TP / 2,1 2,1 2, 2, 2, 2,9 2,6 2,2 22,6 22,1 21, 20,8 20,0 19,0 18,0 TP / 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,6 29,2 28,8 28, 27,7 27,0 26,2 25, 2,5 2, 22, 21,0 TP /,,,,,,,,,2,0,7,2 2,7 2,1 1,2 0,5 29,6 28,7 27,7 26,6 TP / 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,6 7, 7,0 6,6 6,0 5,,6,7 2,8 1,8 0,5 29, 28, TP / 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,6 9, 9,2 8,8 8,5 8,0 7,6 7,1 TP / 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0,9,8,7,,2 10,8 10,5 10,0 9,5 8,8 8,1 TP / 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,2 1,0 1,9 1,7 1,2 12,8 12,5,9, 10,6 10,0 TP / 21,9 22, ,1 22,0 21,8 21,6 21, 21,0 20,7 20,2 19,7 19,0 18, 17,, TP / 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,1 2,9 2,6 2, 2,8 2, 22,7 22,0 2 20,2 19,1 TP / 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,7 0,5 0,2 29,9 29, 28,9 28, 27,6 26,8 25,9 2,9 2,7 22, TP / 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1,9,7,5,,9,6,1 2,6 2,0 1, 0,5 29,7 28,7 2 26, 2,9 TP / 0,0 9,9 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,5 9, 9,2 9,9 8,6 8,2 7,8 7, 6,8 6,1 5,,7,9,0 1,9 0,7 29,5 Q(m /h) TP /,5,6 12,0 12,1 12,0,6,0 10,1 9, 8,5 TP / 1,7 1,8 15,0 15,2 15,2 15,0 1,7 12,8,9 TP / 18, 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18, 18,1 17,7 17,2, 1 TP / 20,9 20,8 20,8 20,9 20,9 20,9 20,8 20,6 20, 19,8 19,1 18, 17,,2 TP / my.σ. 2, 2, 2, 2, 2, 2,2 2,1 22,9 22,6 2 21,8 2 20,2 19,1 17,9,5 TP / 2,9 25,0 25,0 2,8 2,5 2,0 2, 22, 21, 19,8 18,1 TP / 28,0 28, 28, 28,2 28,0 27,7 27,2 26,5 25, 2,1 22,6 20,6 TP / 2,9,9,9,8,5, 2,7 2,1 1, 0, 29, 27,6 TP / 2,8 8,6 8,6 8,6 8, 8,2 7,9 7, 6,6 5,8,7 2,0 0,2 28,2 Q(m /h) TP / 17,8 18,8 19,0 19,0 18,5 18,0 17,2,1 15,0 1, TP / 21,8 21,9 22,0 22,0 21,8 21,6 21,0 20,0 18,9 17,8, TP / 25,0 25,2 25,2 25,0 2,6 2,5 2,6 22,8 21,8 20,5 18,8 17,1 TP / 2,0 1,9 2, 1,6 0,5 28,7 26,2 22,9 TP / 28,0 28, 28, 27,7 26,5 2, 21,2 my.σ. TP / 5,0 5,2 5,7 5,6 5,2,5,1 1,2 28,6 25,0 TP / 2,5 2, 2,0 1,0 29,2 26,6 22,7 TP / 8, 9,1 9, 9,7 9,7 9,5 8,9 7,9 6,,5 1,7 28, TP / 0,0 9,2 9, 9,0 8,9 8,7 8, 8,0 7, 7, 6,7 5,7,5 TP / 6,6 6,9 7, 7, 7,2 6,8 6,1 5,0 5,0 5,0 8,9 5,8 1

15 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP (150 RPM) TP 150 RPM Ô1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: 0 ο C έως + 10 ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με τη GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Με κινητήρα MGE (μεταβλητή ταχύτητα), σελ Με ορειχάλκινο σώμα Στόμιο αντλίας TPD DN 80 DN 100 DN 125 Μήκος (mm) DN DN Ισχύς ( kw ) 0,7 0,7 0,75 0,75 0 0,55 0, , , , , PN ( bar ) Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης. 1x20 V TP 80-0 / * TP 80-0 / * TP / * TP / * TP / TP / TP 80-0 / TP / TP / TP / TP / TP 80-0 / TP / * TP / * TP / * TP / * TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / x20/00 VY x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. 15

16 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) 0 0,8 1,6 2,,2,0,8 5,6 6,2 7,0 7,8 8,6 9, 10,2,0,8 12,6 TP / 2 5,0,6,0, 2,7 2,0 TP / 2 9,2 8,8 8, 7,9 7, 6,5 5,6,6, TP 2-50 / 2 5, 5,0,6,,1,9,,1 2,8 TP 2-60 / 2 5,1 5,0,9,7,5,,2,9,7,5 2,9 2,6 2,0 1,6 TP 2-90 / 2 my.σ. 8,5 7,9 7,2 7,0 6,8 6,1 5,9,8,2 TP / 2 10,0 9,6 9, 9, 9,2 9,0 8,8 8,6 8, 7,9 7, 6,5 6,1,6,8 TP / 2 1,2 12,8 12,,8, 10,5 9,6 8,6 7,2 6,0,5 TP / 2, 15,0 1,9 1, 12,5, 10,6 9, 7,8 6, TP / 2 20,1 20,2 20,1 20,0 19, 18,5 17, TP 2-20 / 2 2,1 21,2 20,5 20,0 19,2 18, 17,2,5 15,0 1,7,6 10,0 Q(m /h) TP / 2 25,0 2,8 2,0 2, 22, 21,8 19,6 17,0 15,0 TP 2-20 / 2 2,1 2,0 1,6 1,0 0,1 28,8 2 25,8 2,6 21,7 TP 2-80 / 2 8,2 8,2 8,0 7,8 7,2 6, 5,0,2 29,6 27, TP 2-60 / 2 5,8 5,,8,1,0 1,8 0,5 8,6 6,7,9 2,7 29,9 TP / 2 57, 57,0 56,8 56,0 5,9 5,8 52, 50,2 8, 6,,1 1,9 8,7 TP 0-50 / 2 my.σ.,9,2, 2,5 TP 0-60 / 2 6,2 6,0 5,8 5,6 5,2,7,0,2 2, TP 0-90 / 2 9,1 8,2 7, 6, 5,,6 TP / 2 9,8 9, 9,2 9,0 8,6 7,9 7,0 6,1,8 TP / 2 1,2 12,9 12,,9,0 10,2 9,1 7,6 6,0 TP / 2 18,7 18,1 17,8,9 15,8 1, 12, 10,0 TP 0-20 / 2 1,9 2,6 22,8 22,0 20,8 18,6,9,7 Q(m /h) TP 0-20 / 2 2,5 2,1 2,8 2,0 22,1 19,2 17,2 TP / 2 26,7 26, 2, 20,2 15,1 TP 0-00 / 2 1,0 0,5 0,0 29,0 2 26, 2,5 22,7 18,2 my.σ. TP 0-60 / 2 6,0 6,0 5,1,0 TP 0-70 / 2 6,5 6,0, 2,6 9,5 7,1 2,8 27,0 TP / 2 58,1 58,0 57,8 56,0 55, 5,2 50,2 7,0,1 8,0 Παροχή Q(m /h) TP / 2 6,7 6,2 5,7 5,0,9 2, TP / 2 9,8 9,7 9,6 8, 7,7 5,6 TP 50-0 / 2 6,0 15,8 15,2 1,0 12, 10,0 TP / 2 1,2 1,0 12,5,0 9,8 7,2,8 TP / 2 19, 19,0 18, 17,,2 1,8 TP / 2 2, 22, ,6 19,0,0 TP / 2 28,7 28, 28,0 27,6 26,8 25,6 2,0 20,0 my.σ. TP / 2 5,0,0 2,5 29,0 TP 50-0 / 2 2,0 1,0 0,0 7,0 1,0 TP 50-0 / 2,0,0 2,0 0,0 5,0 TP / 2 56,0 57,0 56,0 5,0 9,0,0,0 TP / 2 71,0 71,0 70,0 69,0 66,0 61,0 55,0 TP / 2 82,0 81,0 81,0 79,0 77,0 72,0 66,0 59,0 TP / 2 90,0 90,0 89,0 88,0 85,0 81,0 76,0 69,0

17 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ TP 2900 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: 0 ο C έως ο C max. (+0 ο C max. για TP xx-50 και TP xx-90) Επικοινωνήστε με τη GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Με ορειχάλκινο σώμα Με κινητήρα MGE (μεταβλητή ταχύτητα), σελ Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) G 1 ½ 180 G 2 DN 2 G 2 DN 2 DN 0 DN Ισχύς ( kw ) 0,12 0,25 0,12 0,18 0,25 0,7 0,7 0,55 0 0,75 0 0,25 0,25 0,7 0,55 0,75 0,7 0,75 0, PN ( bar ) /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 1x20 V TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP 2-50 / 2* ,00 TP 2-60 / 2* ,00 TP 2-90 / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2 TP 2-20 / 2* ,00 TP /2* TP 2-20 / 2 TP 2-80 / 2 TP 2-60 / 2 TP /2 TP 0-60 / 2* ,00 TP 0-90 / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP 0-20 / 2* ,00 TP 0-20 / 2 TP / 2 TP 0-00 / 2 TP 0-60 / 2 TP 0-70 / 2 TP / 2 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP 50-0 / 2 TP / 2* ,00 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP 50-0 / 2 TP 50-0 / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. x20/00 VY x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης 17

18 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 2900 / 970 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Σ TP / 2,8,2,9 2,8 2,0 TP / 2 10,5 10,0 9, 8,6 7,0 5,7 TP / 2 1,8 1, 1 10,6 9,2 6, TP / 2 18,0 18,2 17,9 17,7,0 1,, TP / 2 21,6 22,0 21,8 21, 20,2 18,8, TP / 2 25, 25,8 25,6 25,2 2,0 22,9 20,8 18,0 TP 65-0 / 2 my.σ.,0,0,0 0,0 25,0 TP / 2 0,0 0,0 9,0 8,0,0 29,0 TP / 2 6,0 7,0 6,0 5,0 0,0 5,0 TP / 2 5,0 55,0 5,0 5,0 9,0 5,0 9,0 TP / 2 65,0 66,0 65,0 6,0 61,0 58,0 51,0 TP / 2 72,0 7,0 7,0 72,0 69,0 65,0 58,0 51,0 TP / 2 91,0 92,0 92,0 91,0 89,0 85,0 78,0 72,0 Παροχή Q(m /h) TP / 2,2 9,9 9,1 8,2 7,1,6 TP / 2 12,8 1,2 1, 1,0,9 10, 8,6 TP / 2,0,2,,1 15, 12,5 TP / 2 19,6 19,9 20,0 19,8 19, 18,2,9 15,0 TP / 2 2,6 2,8 2,9 2,8 2, 22,6 21, 19,8 17,7 TP / 2 25,6 26,0 26,2 26,2 26,0 25,7 25,1 2, 2,1 21,7 19,9 17,9 TP 80-0 / 2 1,8 2,1 2,1 2,0 1,7 0,7 0,0 29,0 27,6 26,0 2,8 21, TP / 2 9,9 9,6 9, 9, 9,2 9,1 9,0 8,8 8, 7,6 6,8 5,,8 1,6 29, TP / 2 8,5 9,2 9,9 50, 50, 50, 9,7 8,9 7,7 6,,8,1 1,0 8,8 TP / 2 5, 5,8 55, 55,8 56,1 56,0 55,7 55,0 5,1 52,8 51, 9, 7,7 5,7,2 TP / 2 my.σ. 66, 66,6 67,0 67, 6 67,6 67,6 67, 66,8 66,0 65,0 6,7 62,0 60,2 57,8 55, 5,0 TP / 2,2 10,6 10,0 9, 8,9 8, 7,7 7,0 5,9,6 TP / 2 15,9,,6,7, 15,8 1,8 1,6 12, TP / 2 20,0 20,6 20,9 21,0 20,8 20, 19,6 18,6 17,,0 1, TP / 2 2,6 2,7 2,7 2,5 2,1 2,6 22,9 22,0 20,9 19,6 17,8,0 TP / 2 2,0 2,8 25,2 25, 25,2 2,9 2,5 2,9 2, 22,7 22,0 21, 20,5 19,7 18,8 17,9,9 15,9 1,6 1, TP / 2 0,6 0,8 1,0 1,0 0,8 0,5 0,2 29,7 29, 28,6 28,0 27,2 26, 25, 2, 2, 22,0 20,7 TP / 2 5,6 5,6 5,6 5,6 5, 5,1,8,,0,5 2,9 1, 0,6 29,6 28,6 2 26, TP / 2 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,5 8, 8, 8,8 7,8 7,2 6,8 6, 25,8 5,1,5,7 2,8 1,8 0,6 29, 28,0 26,5 TP / 2 5, 5, 5,6 5,8 55,1 55, 55, 55, 55, 55,1 5,7 5,1 5, 52,5 5 50,2 8,8 7,0 5,1 2,8 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 970 RPM ) Παροχή Q(m /h) TP / 6 5, 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0,8,6,,0,7 TP / 6 6,6 6,5 6,5 6,5 6, 6, 6, 6, 6,1 5,9 5,7 5, 5,0,6 TP / 6 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 9, 9,2 8,8 8, 7,9 7, TP / 6,2,,,2,1,0 10,7 10, 10,1 9,6 9,1 8, TP / 6 1,8 1,8 1,7 1,7 1, 1,2 1,9 1,6 1,2 12,7 12,1,5 10,6 TP / 6 my.σ. 17,2 17, 17,1,7, 15,6 1,7 1, TP / 6 5,2 5, 5, 5, 5,,9,5,0,5 TP / 6 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6, 6,0 5,6 5,1 TP / 6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,6 7, 7,1 6,6 6,1 TP / 6 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,5 9, 9,2 8,9 8,5 7,9 18

19 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ TP 2900 / 970 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: 0 ο C έως ο C max. (+0 ο C max. για TP xx-50 και TP xx-90) Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Με ορειχάλκινο σώμα Με κινητήρα MGE (μεταβλητή ταχύτητα), σελ Στόμιο αντλίας DN 65 DN 80 DN 100 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 970 RPM ) Εξαρτήματα: Στόμιο αντλίας DN 125 Μήκος (mm) Μήκος (mm) DN Ισχύς ( kw ) 0, , , , Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 6/10 6/10 6/ PN ( bar ) 1x20 V TP / 2* TP / 2* TP / 2* TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP 65-0 / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2* TP / 2* TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP 80-0 / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2* TP / 2* TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 0 ο C έως + 10 ο C max. Σελ. TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης 1x20 V TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 x20/00 VY x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. x20/00 VY x00 VD , , , , , , , , , ,00 19

20 Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ (150 RPM) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ 2-0 / ,00 TPΕ 2-0 / ,00 TPΕ 2-60 / ,00 TPΕ 2-80 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPE 0-0 / ,00 TPE 0-60 / ,00 TPE 0-90 / ,00 TPE / ,00 TPE 0-10 / ,00 TPE 0-0 / TPE 50-0 / ,00 TPE / ,00 TPE / ,00 TPE 50-0 / ,00 TPE / TPE 50-0 / TPE / TPE / TPE 65-0 / ,00 TPE / ,00 TPE / ,00 TPE 65-0 / TPE / TPE / TPE / TPE / TPE 80-0 / ,00 TPE 80-0 / ,00 TPE / ,00 TPE / ,00 TPE / TPE / TPE 80-0 / TPE / TPE / TPE / TPE / TPE 80-0 / x00 V DN 2 DN 0 DN 50 DN 65 DN ,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,55 0,7 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,55 0,75 0,7 0,7 0,75 0,75 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 20

21 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ ( 150 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / DN 100 DN DN ,55 0, , , , , x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 21

22 Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 2-50 / ,00 TPΕ 2-90 / ,00 TPΕ 2-60 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 2-20 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / 2 TPΕ 2-20 / 2 TPΕ 2-80 / 2 TPΕ 2-60 / 2 TPΕ / 2 TPΕ 0-60 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 0-20 / ,00 TPΕ / 2 TPΕ 0-20 / 2 TPΕ 0-00 / 2 TPΕ 0-60 / 2 TPΕ 0-70 / 2 TPΕ / 2* TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 50-0 / ,00 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ 50-0 / 2 TPΕ 50-0 / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 x00 V G 1 ½ G 1 ½ G 2 G 2 DN 2 DN 0 DN ,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,75 0, , /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 22

23 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ 65-0 / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ 80-0 / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 x00 VΔ DN 65 DN 80 DN , , , ,5 22 6/10 6/10 6/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 2

24 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ NB 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 100 0,75 12,6 1,6 10,9 10,0 8,9 NB / 0,2,2,1 15,9 15,6 15,1 1,6 1,0 1,2 12, NB / ,1 20,1 20,0 19,8 19,6 19,2 18,7 18,2 1,7 15,7 NB / 10 27,8 27,6 27, 27,2 26,9 26,6 26,1 25,6 25,0 2, 2,5 22, NB / ,0 15,0 1, 1,0, 9,2 NB / 5 18, 18, 17,8,7 15,1 NB / 10 2,5 2,6 2, 22, 21,0 19,1,9 NB / 12 29,0 29,1 28,8 28,1 27,1 25,6 2,7 21, NB / 19 2,6 2,6 2,6 2, 2,1 22,6 21,8 20,6 19,2 2, NB / ,0 0,8 0,7 0,5 0,2 29,8 29,1 28, 27,1 25, 2,7 0,7 NB / 9 9,0 8,6 8, 8,1 7,8 7,0 6,,2 7,9 6,1 NB / 177,,,1 2,9 2,6 2, 1,9 1, 0, 9,, NB 2-0 / 19 25,7 25,2 2, 2,1 21, 18,7 NB 2-0 / 151 0,8 0,2 29,2 27,6 25, 22, DN 50 DN 2 NB 2-0 / 7,0 6,9 6, 5,,9 1,8 29,2 NB 2-0 / 177 5,0,6,0,2 2,1 0, 8,1 5, NB / 172 6, 6,2 5,7 5,0,0 2,9 1, 29,7 27,8 25,6 NB / 188 5,0 5,1,,0,2 2,1 0,8 9,2 7, 5, NB / ,0 55,9 55,6 55,0 5,2 5, 52,0 50, 8,7 6,6,2 1,7 8,7 NB / ,8 57,6 57,1 56,6 55,9 55,0 5,9 52,6 51,0 9,1 6,9, 1, NB / 176 NB / 190 6,0 6,0 5,1,0 2, 0,2 7,0 NB / ,0 56,2 55, 5, 5,0 5 8,,6 NB / , 66, 65,6 6,8 6,7 62,1 59,9 56,8 52, NB / , ,5 9, 7,9 6,2 2, 9,8 NB / 219 6,5 6,6 6,7 6, 62, 61,0 59,2 57, 55, 5,2 50,7 7, NB / , 82,8 82,7 82,1 82,8 79,2 77, 75,2 7,2 71,0 68,6 65,6 61,0 NB / ,0 97,7 98, 98, 97,9 96,8 95,1 9,12 88,8 86,7 8, 81,8 78, Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 105 1,2 1,7 1,7 1, 12,9 12,1,2 10,1 9,0 NB / 1 17,0 17, 17, 17,2,7,1 15,2 1,2 1,0,8 NB / ,6 21,7 21,6 21,2 20,7 20,0 19,1 18,1,8 1 NB / 19 26,2 26,6 26,8 26,7 26, 26,0 25, 2,6 2,6 22,5 21, 19,9 NB / 12 28,0 28,2 28, 28, 28,1 27,6 27,0 26, 25, 2, 2,1 21,8 NB 0-0 / 1 27,8 28, 28,6 28, 27,8 26,7 25, 2,7 21,6 19,2 NB 0-0 / 158,,9 5,1 5,0,5,7 2,5 1,0 29,1 27,0 2, NB 0-0 / 172 1,8 2,5 2,5 2,1 0,5 9,2 5,6, 0,7 NB 0-0 / 177 5,7 6,1 6,1 5,9 5,,5, 1,9 0,1 8,0 2,7 NB / 172 6,5 6,6 6,7 6, 5,8,9,7 0, 28,0 NB / 188 5,0 5,0 5,0,8,,5 2, 1,0 9, 7,2,7 DN 65 DN 0 NB / ,0 56,2 56,2 56,2 55,9 55, 5, 5,2 51,7 9,9 7,7 5, 2, NB / ,8 65,1 65, 65, 65,1 6,6 6,8 62,7 61, 59,7 57,8 5 52,9 9,9 NB / 2 60,2 59,7 59,5 59, 58,9 58,2 57,0 55,2 52,8 9, NB / ,6 71,8 71,6 71,2 70,7 69,9 68,9 6 65,7 6, 60,6 57,2 NB / 25 18,5 85,0 82, 21,7 81, 81,0 80,7 80,2 79,5 78, 76,8 7, 71,2 67,2 NB / ,0 90, 89,5 89,0 88,7 88, 88,0 87, 86, 85,0 8,0 80, 76,6 NB / ,1 96,2 96,2 95,9 9 9,8 9,8 92,5 90,9 89,1 86,8 8, 81, NB 0-15 / ,0 96,8 96,6 96,2 9,7 92,0 88, 8,6 78,1 NB 0-15 / ,1 NB 0-15 / NB 0-15 /

25 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟY & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ NB 2900 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: Από 0 ο C έως ο C max. bar στους ο C IP 55 F Βλέπε τεχνικά έντυπα Διαστάσεις Αναρρ. Κατάθλ. DN 50 DN 2 DN 65 DN 0 Ισχύς Ρ2 (kw) 0, , Κανονική έκδοση x20 / 00 V x00 V Δ NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-15/ ,00 NB 0-15/ ,00 NB 0-15/ ,00 NB 0-15/ ,00 25

26 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ NB 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 1 1,9 15,6 15,6 15,2 1,,8 10, NB / ,1 18,8 18,9 18,5 17,8,7 15, 1,9 12, NB / 15 2,7 2,9 2,0 2,8 2, ,6 18,0,2 NB / 1 27,7 27,9 20, 27,7 27,2 26, 25, 2,0 22, 20,7 NB 50-0 / 16 2,6 2,5 2, 2,6 22,5 21,0 19,2 NB 50-0 / ,2 0,0 0, 0,2 29,7 28,9 27,7 26,1 NB 50-0 / 7 8,0 8,5 8,8 8,8 8,6 8,0 7,2 6,0,5 2,6 NB 50-0 / ,8,1,,,,9,2 2, 1,0 9, 7, NB / 181,5 5, 5,8 5,6,8, 1, 8,6 5,2 NB / ,6 5,9 55,2 55,1 5,6 5,6 52,0 9,7 6,6 2,8 NB / 210 DN 65 DN 50 18,5 62,0 62, 62,6 62,6 62, 6 60, 58,5 52, 8,1 NB / ,0 68, 68,5 68,5 68,2 67,6 66, 6,7 62, 59, 55,6 50,9 NB / ,8 56,8 56,8 56,7 56,0 5, 51,8 7,9 2, NB / ,5 67,0 67, 67,7 6 66,6 65,0 62,5 59,1 5,6 NB / ,0 7,8 7,6 7,8 72, 70,0 66,9 62,8 57,8 NB / , 89, 89,7 89, 88,8 8 85,7 8,1 79,7 7 70, 6,0 NB / , 96,5 96,7 96,5 95,9 9,8 9,1 90,8 87,7 8,8 79,1 NB / ,2 96,1 92, NB / NB / NB / Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 120,5 1,7 1,2 1,6 1,0 1 NB / ,2 19,2 19, 19,2 19,0 18,5 17,9 17,1,2 15,2 1,2 NB / , 2,5 2,5 2, 22,9 22, 21,6 20,7 19,7 18,6 1,2 NB / ,5 26,9 26,5 25, 2,7 21,6 19,2 NB 65-0 / 1 25,7 26,5 26,5 26, 25,8 25,1 2, 2,2 22,0 20,6 19,1 17, NB 65-0 / 157 DN 80 DN 65,0,1,1 2,8 2, 1,6 0,8 29,7 28,5 27,1 2 2,8 NB 65-0 / ,2 1,2 1, 0,8 9,6 7,7 5,2 NB 65-0 / ,5,5,7,9,5 2, 0,7 8, 5,2 NB / 2,5 6,0 6,2 6,0 5,,5,2 1,6 29,6 27,2 2,7 NB / ,0,9,2,2,8,1 2,0 0,6 8,9 6,7,5 1,8 NB / ,5 50,0 50,6 50,8 50,9 50,7 50, 9,7 8,8 7, 5,6,5 0,8 7,6 Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / ,0 5 56,0 5 5,8 50,7 6, 0,2 NB / ,0 67,7 68,1 68,0 69,9 6,7 61, 56, 9,9 NB / ,0 69,2 69,7 69,6 68,6 66,6 6, 58,6 52,0 NB / ,0 70,0 70,5 70,0 68, 65,2 60,9 NB / ,0 79,9 80,8 80,6 79,2 76, 72,5 67,1 NB / ,0 89,5 90,8 9 90,1 87,7 8,2 79,1 DN 80 DN 65 NB / ,2 9,5 89,9 NB / ,6 89,8 NB / ,8 92,7 85, NB / NB / NB /

27 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟY & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ NB 2900 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: Από 0 ο C έως ο C max. bar στους ο C IP 55 F Βλέπε τεχνικά έντυπα Διαστάσεις Αναρρ. Κατάθλ. DN 65 DN 50 DN 80 DN 65 Ισχύς Ρ2 (kw) , , , , Κανονική έκδοση x20 / 00 V x00 V Δ NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 50-0/ ,00 NB 50-0/ ,00 NB 50-0/ ,00 NB 50-0/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 50-15/ ,00 NB 50-15/ ,00 NB 50-15/ ,00 NB 50-15/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 65-0/ ,00 NB 65-0/ ,00 NB 65-0/ ,00 NB 65-0/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 65-15/ ,00 NB 65-15/ ,00 NB 65-15/ ,00 NB 65-15/ ,00 27

28 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ NB 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB 80-0 / 17 2,9 2,2 2,2 21,2 19,8 18,2,5 1,8 1,0 NB 80-0 / , 28, 28,5 28,5 2 26,6 25,2 2,6 21,8 19,7 1 NB 80-0 / 1 18,5 1,2 2,9,1,1 2, 1,6 0, 28,8 27,0 25,0 22,9 20,5 NB 80-0 / 7 22,0 5,9 6,2 6,2 5,6,8,6 0,5 28,5 26, 2,9 NB 80-0 / ,0 1,8 1,8 1, 0,8 9,8 8,5 7,0 5,2,1 0,8 28, NB / ,0 9,1 9,5 9,5 8,2 6,7,7 2,1 29,1 2 NB / ,0 7,8 8, 8, 7,8 6,8 5,1,0 0, 7,0, NB / ,5 5,7 55, 55, 55,2 5, 51,6 9, 6,5,1 9,2 NB / ,0 61,8 62, 62, 62,7 62, 61, 60,0 58, 55,9 5,1 9,5 5, NB / 222 DN 100 DN ,0 68,9 69,5 69,5 69,8 69, 68,6 6 65,9 6,8 61,2 58,1 5, NB / ,0 69,9 69,9 69,9 69,1 6 65,2 62,1 58, 5,7 NB / ,0 78,1 79,0 79,0 79,1 78, 77,0 75,0 72, 69,0 6,8 60,1 NB / ,0 95,8 96,5 96,5 96,8 96, 9 9,1 92,1 89,5 86, 82,6 77,8 NB / ,7 91, NB / , 9,5 88,8 NB / NB / NB / Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / ,0 1,8 1,0 28,8 25, 2 NB / 9 0 6,0 7, 7, 6,0, 29,5 2,6 NB / ,0 0,8 1, 0,6 8,,6 29,8 2,0 NB / ,9 8,2 8,7 7,1,2 0,0 25,0 NB / ,0,,9,7 1,0 7,1 2, NB / ,0 5 52,1 5 8,8 5, 0,8 5,6 NB / ,0 58,1 58,6 57,7 5 52, 8,2,2 NB / ,0 69,5 69,7 69,0 67,2 6,5 61,0 56,6 5 NB / 205 DN 125 DN ,0 56, 57, 56,2 52,9 7,8 1,0 NB / ,0 72,5 7,9 7 67,7 6 5,9 NB / ,0 82,0 8,6 8,6 82,0 78,6 7,7 66,9 NB / ,0 9, 96,0 96,2 95,0 92, 88,0 82,1 7, NB / , 9,0 87,0 NB / ,1 89,8 80,6 NB / ,7 NB / NB / NB / , 9,6 0,8 0,6 9, 7,2,5 28, 25,2 NB / ,0 5, 6,5 6, 5,, 0,9 8,0,9 1,6 28,1 NB / ,0 55,9 57,0 57,2 56,5 55,0 52,9 50,2 7,1,8 0,1 6, NB / ,5 62,5 6,7 6,0 6,6 62, 60,6 58,2 55, 52,0 8,,5 NB / ,0 67, 68, 68,8 68, 6 65,9 6,8 6 57,9 5, 50,5 6,2 NB / ,5 61,8 6,2 65,7 66,2 68,9 6,6 62,5 59,6 56,1 NB / 26 DN 150 DN ,0 7 7, 7,9 75,6 7 72,8 70, 67,2 6, NB / ,0 80,5 82,8 8, 85,0 85,0 8, 8,0 81,0 78, 75,0 7 NB / ,6 92,8 9, 95,0 95,1 9,6 9,6 92,1 90,0 87, 8,0 80,1 NB / ,0 97, 99, ,2 97, 95,1 9 88,8 NB / ,0 95,0 97,2 97,8 96,9 9,6 91,0 86,1 80,0 72,6 6,5 NB / ,5 89,5 81,0 70,9 NB / ,8 86, Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 2 75,0 7,1 8,7 8,7 7,6 5,8, 0,0 25,8 20,5 NB / ,0 5, 7,1 7,1 6,0,1 1, 7,8, 27,8 NB / ,0 5,7 56,5 56,5 55, 5,2 50,2 6, 5,8 29,1 DN 200 DN 150 NB / ,0 59,6 62,6 6,1 6 58,1 8,1 2, 6,6 NB / ,5 68,9 72,1 72,6 70,9 67,6 6,2 58,0 52, 6,6 NB / ,0 79,6 82,7 8, 8 79, 75, 70, 6,7 58,6 5 28

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα!

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα! Μια ολοκληρωμένη ιταλική επιλογή! Η τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της αγοράς και την έμφαση στη μοντέρνα μεθοδολογία, το know-how της Osip αναλύεται παρακάτω: Μία εντελώς ιταλική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 Οδηγία ErP 3 Η Οδηγία ErP για υδρολίπαντους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EBARA Ηλεκτρικές αντλίες αυτοµάτου αναρροφήσεως µε υδραυλικό µέρος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Kατάλληλες για οικιακά πιεστικά συγκροτήµατα, µικρά αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ

ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! Ι E ali =!= =- ! ϊι^ = τ ϊ^5 ϊ ferroli Αντλίες θερμότητας ίί(ι. 1 i l l! m U lh ferroli Ι E ali =!= =-! ϊι^ = τ ϊ^5 "ϊ ' j k r* GRUPPO FEHHQU made in Italy διαιρούμενες Αντλίες θερμότητας Αέρα / Νερού AQUA 2 - AQUA 3 Split Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 80 14569 Άνοιξη Αττικής Τ: +30 210 6248300 F: +30 210 6248360 wilo.info@wilo.gr Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Στο ΦΕΚ 89 (19 Μαϊου 2008) όπου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2002/91/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στο Άρθρο 6 αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 solar keymark Ηλιακό σύστημα με συλλέκτες και boiler ( 3ης ενεργείας ) ASSOS BL-2 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Επιλεκτικός συλλέκτης με επίστρωση τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin 2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Λέβητας Συµπύκνωσης Πετρελαίου ROTEX A1 ROTEX A1 Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου Διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛ. Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα

ΣΕΛ. Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 1 2 Copyright 2015 Ολα τα δικαιωματα κατοχυρωμενα 3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 5 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 13 19 23

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014. WILO WFFS Basic. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης.

Pioneering for You. Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014. WILO WFFS Basic. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Pioneering for You Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014 WILO WFFS Basic Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. 2 Χρήση & Εφαρμογή Τα πιεστικά συγκροτήματα για εφαρμογές πυρόσβεσης είναι αφιερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL Λίστα εξαρτημάτων Συλλέκτης Kairos VN 2.2 Κωδ. 3020041 Δοχείο CNA 150 HF ARISTON Κωδ. 3507104 Δοχείο CNA 200 HF ARISTON Κωδ. 3507105 Δοχείο CNA 300 HF ARISTON Κωδ. 3507106 Δοχείο CNA 150 HF ELETOSOL Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ.

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. Θερμοστατική κεφαλή & διακόπτης Κεφάλαιο 12 Oventrop Rossweiner Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297 Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. 302 Rossweiner Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση 2009

Γενική επισκόπηση 2009 Γενική επισκόπηση 2009 Αντλίες και συστήματα για κτηριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, δημόσια ύδρευση και αποχέτευση Σειρά προϊόντων έκδοσης 50 Hz 2009 Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις σας εύκολα και αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS INVERTER

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS INVERTER ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS INVERTER ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS 0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗ UPS2 25-40/50/60 195 MAGNA1 25-60 430 UPS2 25/80 294 MAGNA1 25-80 489 UPS2 32-80

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 213 Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από 1 η Φεβρουαρίου 213 Ισχύει στην Ελλάδα TÜV

Διαβάστε περισσότερα

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD.

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Επώνυμα & πιστοποιημένα προϊόντα NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Eισαγωγές Κατασκευές Εμπορία Aντλίων - Πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων Κυκλοφορητών - Πιεστικών δοχείων - Φίλτρων νερού Πλήρης παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης

Κυκλοφορητές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης Κυκλοφορητές Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης Η alm παράγει κυκλοφορητές θέρμανσης υψηλών αποδόσεων Η alm συνεισφέρει στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ /µον. NP35 πλάκα κόµβων τριών στρώσεων. NP11 πλάκα κόµβων. 1402500 Πλάκα tacker (35mm) Πλάκα tacker (25mm)

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ /µον. NP35 πλάκα κόµβων τριών στρώσεων. NP11 πλάκα κόµβων. 1402500 Πλάκα tacker (35mm) Πλάκα tacker (25mm) ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ -Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΠΛΑΚΕΣ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑΣ Γερµανική πλάκα κόµβων από EPS τριών στρώσεων. Μια στρώση φράγµατος υδρατµών, µια στρώση θερµοµόνωσης και µια ηχοµόνωσης. Επιτρέπει τοποθέτηση σωληνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Υπηρεσία (υπεύθυνος: κ. Θ. Κουτσούγερας, πολιτικός Μηχανικός τηλ. 6972029990).

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Υπηρεσία (υπεύθυνος: κ. Θ. Κουτσούγερας, πολιτικός Μηχανικός τηλ. 6972029990). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου. Αποδιδόμενη Ισχύς (kw) Θάλαμος καύσης. Καμινάδα Τερματική 10cm Καμινάδα Τερματική 75cm Γωνία εξόδου 90

Επιτοίχιοι Λέβητες Αερίου. Αποδιδόμενη Ισχύς (kw) Θάλαμος καύσης. Καμινάδα Τερματική 10cm Καμινάδα Τερματική 75cm Γωνία εξόδου 90 ÉÁ Ç Å 10 ÑÏÍ Ã PLUS Ó Ã ÕÇ ÏÉ ÊÁËÕÔÅÑÏÉ ËÅÂÇÔÅÓ ÁÅÑÉÏÕ ÕÄÑÏÌÁÑÉÍ Á.Å. Ó Õ Ó Ô Ç Ì ÁÔÁ ÕÄ Ñ Å Õ Ó Ç Ó - È Å Ñ Ì Á Í Ó Ç Ó Ð.ÊÁØÏÑÁ Ç 2, 12241 ÁÉÃÁËÅÙ, ôçë 2103471605, fax 2103471851 Èåóóáëïíßêç : ÁãñïôéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Εξοπλισµός για Εγκαταστάσεις Ηλιακών Συστηµάτων ιαφορικοί Θερµοστάτες Ηλιακών & Υδραυλικά ΚΙΤ SOLAR Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Solar accessories and Controls

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 !

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 ! ΑΠΛΑ...ΜΟΝΑΔΙΚΟ Καθαρή τεχνολογία Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρεις βασικές σκέψεις: Μέγιστη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα. Νέα δοχεία έως 16 bar. Νέα δοχεία κάθετα διπλού διαφράγματος FLOW THRU για χρήση σε πιεστικά με inverter

Νέα Προϊόντα. Νέα δοχεία έως 16 bar. Νέα δοχεία κάθετα διπλού διαφράγματος FLOW THRU για χρήση σε πιεστικά με inverter Νέα Προϊόντα Νέα δοχεία έως 16 bar Νέα δοχεία κάθετα διπλού διαφράγματος FLOW THRU για χρήση σε πιεστικά με inverter Μειωτές πίεσης - Βαλβίδες ασφαλείας Εξαεριστικά - Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

HITACHI Όλες οι σειρές

HITACHI Όλες οι σειρές HITACHI Όλες οι σειρές Chauffage & Climatisation Hitachi Air Conditionning Europe SAS 1. HITACHI Αντλίες θερµότητας αέρος-νερού Ορόσηµα Hitachi: 1993: Έναρξη παραγωγής στην Ευρώπη στο εργοστάσιο HAPE στη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm δραστηριοποιείται με επιτυχία στο σχεδιασμό και την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ X.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕΕ, Αριθμός τηλεφώνου: 210-9635869 Ε-mail: h.gerpinis@gmail.com www.gerpinis.gr v3.0-30.9.2014 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΑΡΙΝΕΣ Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για μελετητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. 02 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Συστήµατα θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης & ψύξης, εξοικονόµησης ενέργειας µε αντλία θερµότητας ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΠΙΟ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο όρος αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ Τιμοκατάλογος 014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ kw ww ΙΝΟΧ ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΙΑΚΩΝ *DN = Εσωτερική διάμετρος ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ 4700100 DN 16 χωρίς μόνωση (50μ) 70,00 470010 DN 0 χωρίς μόνωση (50μ) 370,00 ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

e-pumps.gr ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-pumps.gr ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

e-pumps.gr ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-pumps.gr ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ e-pumps.gr ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ e-pumps.gr ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ e-pumps.gr ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας

1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας 1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Salus ERT-32 Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου εξοικονόμησης ενέργειας με φωτιζόμενη οθόνη. Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρείς βασικές σκέψεις! Μέγιστη ευκολία στη χρήση Απόλυτη αξιοπιστία Ταχύτατη εγκατάσταση Το!DEA διατίθεται με μονοθερμικό ή με διθερμικό εναλλάκτη!dea CS κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ MULTIPEX Σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE-Xc 1. Σωλήνας θέρμανσης δαπέδου MULTIPEX Σωλήνας MULTIPEX PE - Xc 17 2 Πέντε στρωμάτων με φράγμα οξυγόνου και προστασία φράγματος Αντοχή σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας

1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας 1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες εξοικονόμησης ενέργειας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 013 Salus ERT-3 Ψηφιακός θερμοστάτης εξοικονόμησης ενέργειας με φωτιζόμενη οθόνη. Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «Βασική σειρά» reflex NG και Ν, 6bar - 120 C οχεία διαστολής μεμβράνης για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Συνδέσεις με σπείρωμα. ιάφραγμα που δεν αντικαθίστανται κατά DIN

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ.

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ. ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ErP ready 2015 Η υψηλή απόδοση του μέλλοντος, διαθέσιμη σήμερα: οι νέοι κυκλοφορητές Ecocirc καλύπτουν πλήρως την οδηγία ErP η οποία θα ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση. Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων

Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση. Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων H κατάλληλη αντλία για κάθε εφαρμογή Τύπος Αντλίας Πεδίο Εφαρμογών Σελίδα MP,FMP,HMP -,K,K M/K,-,K -,K,K

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Modulens O ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ADVANCE Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας >> >> >> Υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 / 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 / 2013 Οικιακός Αυτοµατισµός Θερµοστάτες Χώρου Έλεγχος Ζωνών Έλεγχος Σωµάτων Θέρµανσης Ελεγκτές Θέρµανσης Υλικά Λεβητοστασίου ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 / 2013 Όλα όσα χρειάζεστε. Από ένα µόνο προµηθευτή. σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΝΩΝ 4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292 Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης.

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης. Περιεχόμενα Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης 28-42 kw Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-35 kw Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD Gaz 7000

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα