ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ô1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 B έκδοση

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Ô1 Ηλεκτρονικοί και συμβατικοί κυκλοφορητές με ρακόρ Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές με φλάντζα Συμβατικοί κυκλοφορητές με φλάντζα Αντλίες In - Line Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντλίες In - Line Αντλίες Monoblock Τυποποιημένες αντλίες δαπέδου (ΕΝ7) Δοχεία διαστολής μεμβράνης / Ηλιακοί σταθμοί Εξαρτήματα (Ρακόρ - Φλάντζες) ALPHA 2 / UPS 100 / COMFORT / SOLAR MAGNA / UPE UPS 200 TP TPE NB ΝΚ GT-HR / SOLAR STATION ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ( ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ) Ô2 Πολυβάθμιες αντλίες επιφάνειας Υποβρύχιες αντλίες καθαρού νερού Υποβρύχιες αντλίες με Ανανεώσιμη ενέργεια Πιεστικά συγκροτήματα Διαχείριση πίεσης, συμπυκνωμάτων κ.λ.π. Πιεστικά δοχεία μεμβράνης Κρύου Νερού JP / CH / CMV / CM / CME / GP SPO / SB / SQ / SQE SQ FLEX MQ / HP JP / CMB / HyMS CM - CMV PM / WaCS / RMQ / Εξαρτήματα / Conlift GT - H / U ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ô2 Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης Υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων - λυμάτων Αντλίες αποστράγγισης Οικιακά συστήματα αποστράγγισης λυμάτων Σταθμοί ανύψωσης ομβρίων και λυμάτων Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιοστασίων αποστράγγισης - αποχέτευσης Τηλεχειρισμός / Αισθητήρια / Μονάδες Επικοινωνίας UNILIFT CC / KP / AP AP / DP / EF / SL1 / SLV / SEG DWK / DPK SOLOLIFT 2 / LIFTAWAY/ UNOLIFT / DUOLIFT / MULTILIFT / PUMPING STATIONS LC / LCD R100 / MBS / DPI / Geni Bus / CIU ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ô Δοσομετρικές αντλίες Smart Digital Εξαρτήματα Smart Digital Ψηφιακή Δοσομέτρηση / Διαφραγματικές αντλίες Όργανα Μέτρησης Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων 6, 8, 10, 12 Υποβρύχιοι κινητήρες έως και 12 Ηλεκτρικοί πίνακες Μετατροπείς συχνότητας (Inverter) - Μονάδες Ελέγχου Αντλίες υψηλής πίεσης Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες( από τιτάνιο ) Ηλεκτρονικές κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες Πιεστικά συγκροτήματα Πιεστικά συγκροτήματα μεταβλητών στροφών Πίνακες ελέγχου Πυροσβεστικά συγκροτήματα Αντλίες αποστράγγισης εργοταξίων Αντλίες αποστράγγισης και λυμάτων Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων βαρέως τύπου Εξαρτήματα για αντλίες SE1 / SL1 / SEV / SLV / S1 Αναδευτήρες Αντλίες Τροφίμων, Ποτών & Φαρμακευτικών Υγρών Γενικοί Όροι DDE / DDC / DDA Inst. Kit / Cables / Hoses / Tanks / Valves DME / DMX SP 2A, A, 5A, 8A, 1A SP 17, 0, 6, 60, 77, 95, 125, 215 MS / MMS CONTROL MP 20 CUE / MP 20 BM / BMP / BMET CR / CRN CRT CRE με αισθητήριο / CRE χωρίς αισθητήριο HYDRO MULTI S CR / HYDRO 1000 HYDRO MULTI E / HYDRO MPC CONTROL MPC E / F DW SE1 / SL1 SEV / SLV / SV / S1 /S2 AMD GRUNDFOS HILGE

4 Ô1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑLPHA2 / L / UPS ΣΕIΡΑ 100 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L UPS ΣΕIΡΑ 100 UPS UPS UPS UPS UPS UPS 2-70 UPS UPS 25-60N UPS 2-60 UPS UPS 2-50 UP 20-5Ν UPS 25-0 UPS 2-0 UP 20-0N UPS 2-80 UPS UPS 2-55 UPS 25-80N 1 UP 20-15N 0 0,1 0,2 0, 0, 0,5 0,6 0,

5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑLPHA2 / L / UPS ΣΕIΡΑ 100 Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: ALPHA2: ALPHA2 L: +2 ο C έως + 0 ο C 10 bar IP 2 F Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες του δικτύου (Auto Adapt), ένδειξη κατανάλωσης ισχύος Λειτουργία σταθερής ή αναλογικής πίεσης. Ρακόρ Μήκος (mm) 1x20 V Ρακόρ Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 ¼ 180 Rp 1 ¼ 180 Rp 1 ¼ 180 Rp 1 ¼ 180 ALPHA ,00 ALPHA2 L ,00 ALPHA ,00 ALPHA ,00 ALPHA2 L ,00 ALPHA ,00 ALPHA2 L ,00 ALPHA ,00 ALPHA2 L , , , , , , , , , ,00 UPS ΣΕIΡΑ 100 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: +2 ο C έως + 0 ο C (έκδοση Κ: -25 ο C έως + 95 ο C) 10 bar IP 2 ή IP (βλέπε τεχνικά έντυπα) F ή H (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ρακόρ Μήκος (mm) 1x20 V Ρακόρ Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 ¼ Rp Rp 1 ¼ 180 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS ,00 UPS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

6 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ COMFORT COMFORT / UP N / UP SOLAR ΝΕΟ Παροχή Q m /h 0 0,1 0,2 0, 0, 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Τάση Μανομετρικό Η ( m. Y. Σ. ) UP 15-1 xx M 1,2 1,2 1 0,9 0,8 0,6 0, UP 20-1 xx M 8 1 0,8 0,7 0,5 0,2 UPN ΣΕIΡΑ 100 Παροχή Q m /h 0 0,2 0, 0,8 1,2 1,7 2 2, 2,8,2, Τάση Μανομετρικό Η ( m. Y. Σ. ) UP Ν M 0,7 0,6 0,5 0, 0,2 UP Ν M 1,2 1 0,8 0,6 0, UP 20-0 Ν M,1 2,8 2, 2 1,6 1,2 0,8 UP 20-5 Ν M,5,7, 2,5 2,1 UPS 25-0 Ν M,0,8,6,2 2,8 2, 1,9 UPS Ν M 6 5,1,6,2,7,2 2,7 1,6 UPS Ν M 8, 6,2 6 5,8 5,2,8,,5 2,6 1,9 UPS 2-80 Ν M 8, 6,2 6 5,7 5,,8,,6 2,9 UPS Ν M 9,8 9,1 9,0 8,9 8,8 8, 8,2 7,6 7,0 6, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ UPS SOLAR 6 Παροχή Q m /h 0 0, 0,6 0,9 1,2 1,8 2,1 2, 2,7,2,0, Τάση Μανομετρικό Η ( m. Y. Σ. ) UP SOLAR 25-0,0,7,,1 2,8 2,5 2,0 1,9 1, M UP SOLAR ,0 5,,9,6,,9,5,2,2 2, 1,9 UP SOLAR M 8, 6,8 6,0 5,0,5 2,0 UP SOLAR M,5 10,2 7,2 8,5 7,8 6,6 6,6,5,5

7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ COMFORT / UP N / UP SOLAR Ô1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ COMFORT Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Β: ΒΧ: BUT: BXUT: Auto: Βλέπε πίνακα 10 bar IP 2, IP ή IP 55 (βλέπε τεχνικά έντυπα) F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ορειχάλκινο σώμα Ορειχάλκινο σώμα με βαλβίδα αντεπιστροφής Ορειχάλκινο σώμα με χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη Ορειχάλκινο σώμα με βαλβίδα αντεπιστροφής, χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης (Auto Adapt) ΝΕΟ Ρακόρ Μήκος (mm) Θερμοκρασία υγρού Rp ½ ο C έως +95 ο C 1x20 V UP 15-1 B ,00 UP 15-1 B AUTO PM ,00 Ρακόρ Rp ½ Rp ¾ 0 +2 ο C έως +95 ο C UP 15-1 BUT ,00 UP 20-1 BX , ,00 Rp ¾ 0 +2 ο C έως +95 ο C UP 20-1 BΧ AUTO PM 97979,00 UP 20-1 BXUT , , ,00 UPN ΣΕIΡΑ 100 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Βλέπε πίνακα (Μέγιστο + 0 ο C για ζεστό νερό χρήσης) 10 bar IP 2, IP ή IP 55 (βλέπε τεχνικά έντυπα) F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ρακόρ Μήκος (mm) Θερμοκρασία υγρού 1x20 V Ρακόρ Rp ¾ ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C -25 ο C έως +0 ο C UP N ,00 UP N ,00 UP 20-0 N ,00 UP 20-5 N , , , , ,00 Rp ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C -25 ο C έως +0 ο C UPS 25-0 N ,00 UPS N ,00 UPS N , , , ,00 Rp 1 ¼ ο C έως +0 ο C -25 ο C έως +0 ο C UPS 2-80 N ,00 UPS N , , ,00 UPS SOLAR για ηλιακά Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Βλέπε πίνακα 10 bar IP 2 F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Ρακόρ Μήκος (mm) Θερμοκρασία υγρού Rp ο C έως +0 ο C +2 ο C έως +0 ο C Rp ½ ο C έως +0 ο C Rp ο C έως +0 ο C 1x20 V UPS SOLAR ,00 UPS SOLAR ,00 UPS SOLAR ,00 UPS SOLAR ,00 Ρακόρ , , ,50 7

8 Ô1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ MAGNA / UPE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAGNA / UPE H (m) 12 MAGNA F UPE F UPE F MAGNA F MAGNA F MAGNA F 10 MAGNA F MAGNA F 9 MAGNA 0-80 F 8 MAGNA 2-80 F MAGNA 0-60 F MAGNA F MAGNA F Q ( m/h) 8

9 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAGNA ME ΡΑΚΟΡ MAGNA / UPE Ô1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειριστήριο: Auto Adapt: Για MAGNA +2 ο C έως + 95 ο C max. 6/10 bar IP 2 H R 100 Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης Ρακόρ Μήκος (mm) PN ( bar ) Rp Rp 1 ¼ x20 V MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 MAGNA ,00 Ρακόρ , , , , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ MAGNA ME ΦΛΑΝΤΖΕΣ Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειριστήριο: Auto Adapt: +2 ο C έως + 95 ο C max. 10 bar IP 2 F R 100 Αυτόματη προσαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) PN ( bar ) 1x20 V Φλαντζών* DN MAGNA 2-80 F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN MAGNA 0-60 F , ,00 DN MAGNA 0-80 F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN /10 MAGNA F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN MAGNA F , ,00 DN 65 0 MAGNA F , ,00 DN 65 0 MAGNA F , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ UPE Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειριστήριο: +15 ο C έως + 95 ο C max. 6/10 bar IP 2 F R 100 Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) PN ( bar ) 1x20 V Φλαντζών* DN DN UPE F ,00 UPE F , , ,00 *Για συστολικές φλάντζες δείτε σελ. Μονάδες Επικοινωνίας σελ.92 9

10 UPS Ô1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS ΣΕIΡΑ 100 / 200 UPS ΣΕIΡΑ 100 / 200 H [m] UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS 2-100F 220 &0-100F UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS 0-5 0F UPS 2-60F UPS 0-60/2 UPS 50-60/2 UPS 65-60/2 UPS 0-8 0F Q [m/h] 10

11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ UPS ΣΕIΡΑ 100 / 200 Ô1 UPS ΣΕΙΡΑ 100 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: -25 ο C έως + 0 ο C 10 bar IP 2 F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) 1x20 V Φλαντζών* DN DN UPS 2-100F ,00 UPS 0-50F ,00 UPS 0-80F ,00 UPS 0-100F , , , , ,00 UPS ΣΕΙΡΑ 200 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: -10 ο C έως ο C max. 6 ή 10 bar IP F ή Η (βλέπε τεχνικά έντυπα) Με σώμα από ορείχαλκο εκτός των μοντέλων UPS xx-185 F Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) PN ( bar ) 1x20 V x00 V Φλαντζών* DN /10 UPS 2-60 F , , ,00 UPS F , , ,00 DN 0 220** 6 UPS 0-60/2 F , ,00 UPS 0-60/2 F , , ,00 DN /10 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 UPS 50-60/2 F , , ,00 DN /10 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 UPS F , , ,00 DN ** 6 UPS 65-60/2 F , ,00 UPS 65-60/2 F , , ,00 DN /10 UPS F , , ,00 UPS F , ,00 UPS F , ,00 DN UPS F , ,00 UPS F , ,00 DN UPS F , ,00 **Ειδικώς για αντικαταστάσεις άλλων κυκλοφορητών *Για συστολικές φλάντζες δείτε σελ. UPSD ΣΕΙΡΑ 200 Κυκλοφορητές με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης.

12 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 150 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 150 RPM ) Παροχή Q m /h TP 2-0 / 2, 2,0 1,7 TP 2-0 /,2, 2,0 TP 2-60 / 5,8,8,2 TP 2-80 / 7, 7,2 7,0 6,,1 TP / 9, 9, 9,0 8,8 7,7 6,5 TP / 12, 1,9,1 10,2 9,1 7,8 TP 0-0 / 2,1 2,0 1,8 TP 0-60 / 5,2 5,2 5,0,8,,9, TP 0-90 / 6,5 5,7,6, TP / 9, 9,2 9,0 8,5 8,2 7,9 7,2 6, my.σ. TP 0-10 / 12, 12,1,8, 10,5 10,0 9,0 7,6 TP 0-0 /,0 15,9 15,7 15,2 1,9 1,0 1,2 12,0 10,8 TP 50-0 / 2, 2, 2, 2,1 1,9 1,7 1, TP / 5, 5, 5,1 5,0,9,7,5,2,9,5,1 TP / 9,1 8,9 8,8 8,6 8,5 8,0 7,0 6, 5,7 TP 50-0 / 9,6 9,6 9,5 9,5 9, 9,0 8,6 8,0 ; 6,8 TP / 12,1 12,1 12,0,9, 10,0 9,0 TP 50-0 / 15,0 15,0 1,9 1,0 1,,9 10,0 TP / 19,2 19,2 19,1 19,0 18,5 17,8 17,0 15,8 1,0 TP / 2,0 2,0 22,9 22,8 22,0 2 21,0 19,7 18,1 Παροχή Q m /h TP 65-0 / 2,8 2,6 2, 1,9 1, TP / 5, 5, 5,0,6,1,6 TP / 9,0 8,8 8,8 8,5 8,0 7, TP 65-0 / 10,6 10,7 10,7 10,5 10,1 9,5 8,5 my.σ. TP / 12,0 12,0,8 10,5 TP / 15,0 15,0 1,6 1,8, TP /,1,1,0 1,9 1,0 TP / 2,0 2,0 2,0 2,0 2 19,0 TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης. 12

13 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 150 RPM ) TP 150 RPM Ô1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: 0 ο C έως + 10 ο C max. (+0 ο C max. για TP xx-50 και TP xx-90) Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V x20/00 VY x00 VΔ DN 2 DN 0 DN 50 DN ,12 0,18 0,18 0,25 0,7 0,55 0,12 0,25 0,18 0,55 0,75 0 0,25 0,7 0,55 0, ,00 0,25 0,55 0, ,00,00 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 TP 2-0 / * ,00 TP 2-0 / * ,00 TP 2-60 / * ,00 TP 2-80 / TP / TP / TP 0-0 / * ,00 TP 0-60 / * ,00 TP 0-90 / * ,00 TP / TP 0-10 / TP 0-0 / TP 50-0 / * ,00 TP / * ,00 TP / TP 50-0 / TP / TP 50-0 / TP / TP / TP 65-0 / * TP / * TP / TP 65-0 / TP / TP / TP / TP / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης. 1

14 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 150 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP (150 RPM) Παροχή Q(m /h) TP 80-0 / 2,6 2, 2,1 1,8 1, 0,5 TP / 5,9 5,7 5,1,6,7 2,5 TP / 6,9 7,0 6,8 6,6 6,, TP / 8,7 8,7 8,6 8,5 8,2 7,7 6,8 TP 80-0 / 10, 10, 10,2 10,1 9,9 9,5 8,8 7,7 TP / 1,2 1, 1, 1, 1,0 1, 12,5, TP /,,5,6,5,2 15,9 15,1 12,8 TP / 2,0 2,0 22,8 22,6 2 21, 20, 18,9 17,0 TP / 26,0 26,2 26,1 25,9 25,7 25,2 2,5 2,5 22,1 20, 18,2 TP 80-0 / 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,0 1, 0, 28,9 27,1 2,8 TP /,2,2 2,8 2, 2,0 1, TP / 6,6 6,6 6,2 5,9 5,6 5,2,7,1, 2,5 TP / 6, 6, 6,5 6, 6,2 5,9 5,7 5,,8,1 TP / 8,5 8,5 8, 8, 8, 8,1 7,9 7,1 6,6 5,9 TP / 10,5 10,5 10, 10,2 10,0 9,9 9,7 9,5 9,2 8,8 8,2 my.σ. TP / 1, 1, 1, 1, 12,7 12,1,2 9,9 TP / 17,1 17,1,9,9,8,8,7,5,2 15,6 1,8 1,7 TP / 18,9 18,9 19,1 19,2 19,2 19,1 18,9 18,6 18,2 17,8 17,2,6 15,8 15,0 1,0 TP / 2,1 2,1 2, 2, 2, 2,9 2,6 2,2 22,6 22,1 21, 20,8 20,0 19,0 18,0 TP / 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 29,6 29,2 28,8 28, 27,7 27,0 26,2 25, 2,5 2, 22, 21,0 TP /,,,,,,,,,2,0,7,2 2,7 2,1 1,2 0,5 29,6 28,7 27,7 26,6 TP / 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,6 7, 7,0 6,6 6,0 5,,6,7 2,8 1,8 0,5 29, 28, TP / 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,6 9, 9,2 8,8 8,5 8,0 7,6 7,1 TP / 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0,9,8,7,,2 10,8 10,5 10,0 9,5 8,8 8,1 TP / 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,2 1,0 1,9 1,7 1,2 12,8 12,5,9, 10,6 10,0 TP / 21,9 22, ,1 22,0 21,8 21,6 21, 21,0 20,7 20,2 19,7 19,0 18, 17,, TP / 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,1 2,9 2,6 2, 2,8 2, 22,7 22,0 2 20,2 19,1 TP / 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,7 0,5 0,2 29,9 29, 28,9 28, 27,6 26,8 25,9 2,9 2,7 22, TP / 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1,9,7,5,,9,6,1 2,6 2,0 1, 0,5 29,7 28,7 2 26, 2,9 TP / 0,0 9,9 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 9,5 9, 9,2 9,9 8,6 8,2 7,8 7, 6,8 6,1 5,,7,9,0 1,9 0,7 29,5 Q(m /h) TP /,5,6 12,0 12,1 12,0,6,0 10,1 9, 8,5 TP / 1,7 1,8 15,0 15,2 15,2 15,0 1,7 12,8,9 TP / 18, 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18, 18,1 17,7 17,2, 1 TP / 20,9 20,8 20,8 20,9 20,9 20,9 20,8 20,6 20, 19,8 19,1 18, 17,,2 TP / my.σ. 2, 2, 2, 2, 2, 2,2 2,1 22,9 22,6 2 21,8 2 20,2 19,1 17,9,5 TP / 2,9 25,0 25,0 2,8 2,5 2,0 2, 22, 21, 19,8 18,1 TP / 28,0 28, 28, 28,2 28,0 27,7 27,2 26,5 25, 2,1 22,6 20,6 TP / 2,9,9,9,8,5, 2,7 2,1 1, 0, 29, 27,6 TP / 2,8 8,6 8,6 8,6 8, 8,2 7,9 7, 6,6 5,8,7 2,0 0,2 28,2 Q(m /h) TP / 17,8 18,8 19,0 19,0 18,5 18,0 17,2,1 15,0 1, TP / 21,8 21,9 22,0 22,0 21,8 21,6 21,0 20,0 18,9 17,8, TP / 25,0 25,2 25,2 25,0 2,6 2,5 2,6 22,8 21,8 20,5 18,8 17,1 TP / 2,0 1,9 2, 1,6 0,5 28,7 26,2 22,9 TP / 28,0 28, 28, 27,7 26,5 2, 21,2 my.σ. TP / 5,0 5,2 5,7 5,6 5,2,5,1 1,2 28,6 25,0 TP / 2,5 2, 2,0 1,0 29,2 26,6 22,7 TP / 8, 9,1 9, 9,7 9,7 9,5 8,9 7,9 6,,5 1,7 28, TP / 0,0 9,2 9, 9,0 8,9 8,7 8, 8,0 7, 7, 6,7 5,7,5 TP / 6,6 6,9 7, 7, 7,2 6,8 6,1 5,0 5,0 5,0 8,9 5,8 1

15 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP (150 RPM) TP 150 RPM Ô1 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: 0 ο C έως + 10 ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με τη GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Με κινητήρα MGE (μεταβλητή ταχύτητα), σελ Με ορειχάλκινο σώμα Στόμιο αντλίας TPD DN 80 DN 100 DN 125 Μήκος (mm) DN DN Ισχύς ( kw ) 0,7 0,7 0,75 0,75 0 0,55 0, , , , , PN ( bar ) Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης. 1x20 V TP 80-0 / * TP 80-0 / * TP / * TP / * TP / TP / TP 80-0 / TP / TP / TP / TP / TP 80-0 / TP / * TP / * TP / * TP / * TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / TP / x20/00 VY x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. 15

16 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) 0 0,8 1,6 2,,2,0,8 5,6 6,2 7,0 7,8 8,6 9, 10,2,0,8 12,6 TP / 2 5,0,6,0, 2,7 2,0 TP / 2 9,2 8,8 8, 7,9 7, 6,5 5,6,6, TP 2-50 / 2 5, 5,0,6,,1,9,,1 2,8 TP 2-60 / 2 5,1 5,0,9,7,5,,2,9,7,5 2,9 2,6 2,0 1,6 TP 2-90 / 2 my.σ. 8,5 7,9 7,2 7,0 6,8 6,1 5,9,8,2 TP / 2 10,0 9,6 9, 9, 9,2 9,0 8,8 8,6 8, 7,9 7, 6,5 6,1,6,8 TP / 2 1,2 12,8 12,,8, 10,5 9,6 8,6 7,2 6,0,5 TP / 2, 15,0 1,9 1, 12,5, 10,6 9, 7,8 6, TP / 2 20,1 20,2 20,1 20,0 19, 18,5 17, TP 2-20 / 2 2,1 21,2 20,5 20,0 19,2 18, 17,2,5 15,0 1,7,6 10,0 Q(m /h) TP / 2 25,0 2,8 2,0 2, 22, 21,8 19,6 17,0 15,0 TP 2-20 / 2 2,1 2,0 1,6 1,0 0,1 28,8 2 25,8 2,6 21,7 TP 2-80 / 2 8,2 8,2 8,0 7,8 7,2 6, 5,0,2 29,6 27, TP 2-60 / 2 5,8 5,,8,1,0 1,8 0,5 8,6 6,7,9 2,7 29,9 TP / 2 57, 57,0 56,8 56,0 5,9 5,8 52, 50,2 8, 6,,1 1,9 8,7 TP 0-50 / 2 my.σ.,9,2, 2,5 TP 0-60 / 2 6,2 6,0 5,8 5,6 5,2,7,0,2 2, TP 0-90 / 2 9,1 8,2 7, 6, 5,,6 TP / 2 9,8 9, 9,2 9,0 8,6 7,9 7,0 6,1,8 TP / 2 1,2 12,9 12,,9,0 10,2 9,1 7,6 6,0 TP / 2 18,7 18,1 17,8,9 15,8 1, 12, 10,0 TP 0-20 / 2 1,9 2,6 22,8 22,0 20,8 18,6,9,7 Q(m /h) TP 0-20 / 2 2,5 2,1 2,8 2,0 22,1 19,2 17,2 TP / 2 26,7 26, 2, 20,2 15,1 TP 0-00 / 2 1,0 0,5 0,0 29,0 2 26, 2,5 22,7 18,2 my.σ. TP 0-60 / 2 6,0 6,0 5,1,0 TP 0-70 / 2 6,5 6,0, 2,6 9,5 7,1 2,8 27,0 TP / 2 58,1 58,0 57,8 56,0 55, 5,2 50,2 7,0,1 8,0 Παροχή Q(m /h) TP / 2 6,7 6,2 5,7 5,0,9 2, TP / 2 9,8 9,7 9,6 8, 7,7 5,6 TP 50-0 / 2 6,0 15,8 15,2 1,0 12, 10,0 TP / 2 1,2 1,0 12,5,0 9,8 7,2,8 TP / 2 19, 19,0 18, 17,,2 1,8 TP / 2 2, 22, ,6 19,0,0 TP / 2 28,7 28, 28,0 27,6 26,8 25,6 2,0 20,0 my.σ. TP / 2 5,0,0 2,5 29,0 TP 50-0 / 2 2,0 1,0 0,0 7,0 1,0 TP 50-0 / 2,0,0 2,0 0,0 5,0 TP / 2 56,0 57,0 56,0 5,0 9,0,0,0 TP / 2 71,0 71,0 70,0 69,0 66,0 61,0 55,0 TP / 2 82,0 81,0 81,0 79,0 77,0 72,0 66,0 59,0 TP / 2 90,0 90,0 89,0 88,0 85,0 81,0 76,0 69,0

17 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ TP 2900 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: 0 ο C έως ο C max. (+0 ο C max. για TP xx-50 και TP xx-90) Επικοινωνήστε με τη GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Με ορειχάλκινο σώμα Με κινητήρα MGE (μεταβλητή ταχύτητα), σελ Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) G 1 ½ 180 G 2 DN 2 G 2 DN 2 DN 0 DN Ισχύς ( kw ) 0,12 0,25 0,12 0,18 0,25 0,7 0,7 0,55 0 0,75 0 0,25 0,25 0,7 0,55 0,75 0,7 0,75 0, PN ( bar ) /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 1x20 V TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP 2-50 / 2* ,00 TP 2-60 / 2* ,00 TP 2-90 / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2 TP 2-20 / 2* ,00 TP /2* TP 2-20 / 2 TP 2-80 / 2 TP 2-60 / 2 TP /2 TP 0-60 / 2* ,00 TP 0-90 / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP 0-20 / 2* ,00 TP 0-20 / 2 TP / 2 TP 0-00 / 2 TP 0-60 / 2 TP 0-70 / 2 TP / 2 TP / 2* ,00 TP / 2* ,00 TP 50-0 / 2 TP / 2* ,00 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP 50-0 / 2 TP 50-0 / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. x20/00 VY x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης 17

18 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TP 2900 / 970 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Σ TP / 2,8,2,9 2,8 2,0 TP / 2 10,5 10,0 9, 8,6 7,0 5,7 TP / 2 1,8 1, 1 10,6 9,2 6, TP / 2 18,0 18,2 17,9 17,7,0 1,, TP / 2 21,6 22,0 21,8 21, 20,2 18,8, TP / 2 25, 25,8 25,6 25,2 2,0 22,9 20,8 18,0 TP 65-0 / 2 my.σ.,0,0,0 0,0 25,0 TP / 2 0,0 0,0 9,0 8,0,0 29,0 TP / 2 6,0 7,0 6,0 5,0 0,0 5,0 TP / 2 5,0 55,0 5,0 5,0 9,0 5,0 9,0 TP / 2 65,0 66,0 65,0 6,0 61,0 58,0 51,0 TP / 2 72,0 7,0 7,0 72,0 69,0 65,0 58,0 51,0 TP / 2 91,0 92,0 92,0 91,0 89,0 85,0 78,0 72,0 Παροχή Q(m /h) TP / 2,2 9,9 9,1 8,2 7,1,6 TP / 2 12,8 1,2 1, 1,0,9 10, 8,6 TP / 2,0,2,,1 15, 12,5 TP / 2 19,6 19,9 20,0 19,8 19, 18,2,9 15,0 TP / 2 2,6 2,8 2,9 2,8 2, 22,6 21, 19,8 17,7 TP / 2 25,6 26,0 26,2 26,2 26,0 25,7 25,1 2, 2,1 21,7 19,9 17,9 TP 80-0 / 2 1,8 2,1 2,1 2,0 1,7 0,7 0,0 29,0 27,6 26,0 2,8 21, TP / 2 9,9 9,6 9, 9, 9,2 9,1 9,0 8,8 8, 7,6 6,8 5,,8 1,6 29, TP / 2 8,5 9,2 9,9 50, 50, 50, 9,7 8,9 7,7 6,,8,1 1,0 8,8 TP / 2 5, 5,8 55, 55,8 56,1 56,0 55,7 55,0 5,1 52,8 51, 9, 7,7 5,7,2 TP / 2 my.σ. 66, 66,6 67,0 67, 6 67,6 67,6 67, 66,8 66,0 65,0 6,7 62,0 60,2 57,8 55, 5,0 TP / 2,2 10,6 10,0 9, 8,9 8, 7,7 7,0 5,9,6 TP / 2 15,9,,6,7, 15,8 1,8 1,6 12, TP / 2 20,0 20,6 20,9 21,0 20,8 20, 19,6 18,6 17,,0 1, TP / 2 2,6 2,7 2,7 2,5 2,1 2,6 22,9 22,0 20,9 19,6 17,8,0 TP / 2 2,0 2,8 25,2 25, 25,2 2,9 2,5 2,9 2, 22,7 22,0 21, 20,5 19,7 18,8 17,9,9 15,9 1,6 1, TP / 2 0,6 0,8 1,0 1,0 0,8 0,5 0,2 29,7 29, 28,6 28,0 27,2 26, 25, 2, 2, 22,0 20,7 TP / 2 5,6 5,6 5,6 5,6 5, 5,1,8,,0,5 2,9 1, 0,6 29,6 28,6 2 26, TP / 2 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,5 8, 8, 8,8 7,8 7,2 6,8 6, 25,8 5,1,5,7 2,8 1,8 0,6 29, 28,0 26,5 TP / 2 5, 5, 5,6 5,8 55,1 55, 55, 55, 55, 55,1 5,7 5,1 5, 52,5 5 50,2 8,8 7,0 5,1 2,8 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 970 RPM ) Παροχή Q(m /h) TP / 6 5, 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0,8,6,,0,7 TP / 6 6,6 6,5 6,5 6,5 6, 6, 6, 6, 6,1 5,9 5,7 5, 5,0,6 TP / 6 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 9, 9,2 8,8 8, 7,9 7, TP / 6,2,,,2,1,0 10,7 10, 10,1 9,6 9,1 8, TP / 6 1,8 1,8 1,7 1,7 1, 1,2 1,9 1,6 1,2 12,7 12,1,5 10,6 TP / 6 my.σ. 17,2 17, 17,1,7, 15,6 1,7 1, TP / 6 5,2 5, 5, 5, 5,,9,5,0,5 TP / 6 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6, 6,0 5,6 5,1 TP / 6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,6 7, 7,1 6,6 6,1 TP / 6 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,5 9, 9,2 8,9 8,5 7,9 18

19 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ TP 2900 / 970 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: 0 ο C έως ο C max. (+0 ο C max. για TP xx-50 και TP xx-90) Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. 6/10/ bar IP 55 F Με ορειχάλκινο σώμα Με κινητήρα MGE (μεταβλητή ταχύτητα), σελ Στόμιο αντλίας DN 65 DN 80 DN 100 ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE TP ( 970 RPM ) Εξαρτήματα: Στόμιο αντλίας DN 125 Μήκος (mm) Μήκος (mm) DN Ισχύς ( kw ) 0, , , , Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 6/10 6/10 6/ PN ( bar ) 1x20 V TP / 2* TP / 2* TP / 2* TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP 65-0 / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2* TP / 2* TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP 80-0 / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2* TP / 2* TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 TP / 2 0 ο C έως + 10 ο C max. Σελ. TPD Αντλίες με δύο κεφαλές κατόπιν ζήτησης 1x20 V TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 TP / 6 x20/00 VY x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. * Τύποι κατάλληλοι μόνο για νερό. Οι υπόλοιποι είναι κατάλληλοι και για μείγματα γλυκόλης. x20/00 VY x00 VD , , , , , , , , , ,00 19

20 Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ (150 RPM) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ 2-0 / ,00 TPΕ 2-0 / ,00 TPΕ 2-60 / ,00 TPΕ 2-80 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPE 0-0 / ,00 TPE 0-60 / ,00 TPE 0-90 / ,00 TPE / ,00 TPE 0-10 / ,00 TPE 0-0 / TPE 50-0 / ,00 TPE / ,00 TPE / ,00 TPE 50-0 / ,00 TPE / TPE 50-0 / TPE / TPE / TPE 65-0 / ,00 TPE / ,00 TPE / ,00 TPE 65-0 / TPE / TPE / TPE / TPE / TPE 80-0 / ,00 TPE 80-0 / ,00 TPE / ,00 TPE / ,00 TPE / TPE / TPE 80-0 / TPE / TPE / TPE / TPE / TPE 80-0 / x00 V DN 2 DN 0 DN 50 DN 65 DN ,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,55 0,7 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,55 0,75 0,7 0,7 0,75 0,75 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 20

21 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ ( 150 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / TPΕ / DN 100 DN DN ,55 0, , , , , x00 VΔ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 21

22 Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 2-50 / ,00 TPΕ 2-90 / ,00 TPΕ 2-60 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 2-20 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / 2 TPΕ 2-20 / 2 TPΕ 2-80 / 2 TPΕ 2-60 / 2 TPΕ / 2 TPΕ 0-60 / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 0-20 / ,00 TPΕ / 2 TPΕ 0-20 / 2 TPΕ 0-00 / 2 TPΕ 0-60 / 2 TPΕ 0-70 / 2 TPΕ / 2* TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ 50-0 / ,00 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ 50-0 / 2 TPΕ 50-0 / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 x00 V G 1 ½ G 1 ½ G 2 G 2 DN 2 DN 0 DN ,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,7 0,55 0,75 0,7 0,75 0, , /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 22

23 ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ TPE ΣΕIΡΑ 1000 Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝ-LINE ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Τηλεχειρισμός: Αισθητήρια και μονάδες επικοινωνίας: 0 ο C έως ο C max. Κανονική έκδοση Επικοινωνήστε με την GRUNDFOS για υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών 6/10/ bar IP 55 F R100 Σελ. 92 Περιλαμβάνουν φίλτρα EMC Στόμιο αντλίας Μήκος (mm) Ισχύς ( kw ) PN ( bar ) 1x20 V TPΕ / ,00 TPΕ / ,00 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ 65-0 / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ 80-0 / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 TPΕ / 2 x00 VΔ DN 65 DN 80 DN , , , ,5 22 6/10 6/10 6/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σετ αντίθετων φλαντζών Σελ. Κατόπιν ζήτησης διατίθενται: Αντλία με πτερωτή από ορείχαλκο Αντλία με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης και λειτουργία αναλογικής πίεσης( ΤΡΕ 2000) Αντλία διπλής κεφαλής με ηλεκτρονικό έλεγχο inverter( TPED ) 2

24 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ NB 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 100 0,75 12,6 1,6 10,9 10,0 8,9 NB / 0,2,2,1 15,9 15,6 15,1 1,6 1,0 1,2 12, NB / ,1 20,1 20,0 19,8 19,6 19,2 18,7 18,2 1,7 15,7 NB / 10 27,8 27,6 27, 27,2 26,9 26,6 26,1 25,6 25,0 2, 2,5 22, NB / ,0 15,0 1, 1,0, 9,2 NB / 5 18, 18, 17,8,7 15,1 NB / 10 2,5 2,6 2, 22, 21,0 19,1,9 NB / 12 29,0 29,1 28,8 28,1 27,1 25,6 2,7 21, NB / 19 2,6 2,6 2,6 2, 2,1 22,6 21,8 20,6 19,2 2, NB / ,0 0,8 0,7 0,5 0,2 29,8 29,1 28, 27,1 25, 2,7 0,7 NB / 9 9,0 8,6 8, 8,1 7,8 7,0 6,,2 7,9 6,1 NB / 177,,,1 2,9 2,6 2, 1,9 1, 0, 9,, NB 2-0 / 19 25,7 25,2 2, 2,1 21, 18,7 NB 2-0 / 151 0,8 0,2 29,2 27,6 25, 22, DN 50 DN 2 NB 2-0 / 7,0 6,9 6, 5,,9 1,8 29,2 NB 2-0 / 177 5,0,6,0,2 2,1 0, 8,1 5, NB / 172 6, 6,2 5,7 5,0,0 2,9 1, 29,7 27,8 25,6 NB / 188 5,0 5,1,,0,2 2,1 0,8 9,2 7, 5, NB / ,0 55,9 55,6 55,0 5,2 5, 52,0 50, 8,7 6,6,2 1,7 8,7 NB / ,8 57,6 57,1 56,6 55,9 55,0 5,9 52,6 51,0 9,1 6,9, 1, NB / 176 NB / 190 6,0 6,0 5,1,0 2, 0,2 7,0 NB / ,0 56,2 55, 5, 5,0 5 8,,6 NB / , 66, 65,6 6,8 6,7 62,1 59,9 56,8 52, NB / , ,5 9, 7,9 6,2 2, 9,8 NB / 219 6,5 6,6 6,7 6, 62, 61,0 59,2 57, 55, 5,2 50,7 7, NB / , 82,8 82,7 82,1 82,8 79,2 77, 75,2 7,2 71,0 68,6 65,6 61,0 NB / ,0 97,7 98, 98, 97,9 96,8 95,1 9,12 88,8 86,7 8, 81,8 78, Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 105 1,2 1,7 1,7 1, 12,9 12,1,2 10,1 9,0 NB / 1 17,0 17, 17, 17,2,7,1 15,2 1,2 1,0,8 NB / ,6 21,7 21,6 21,2 20,7 20,0 19,1 18,1,8 1 NB / 19 26,2 26,6 26,8 26,7 26, 26,0 25, 2,6 2,6 22,5 21, 19,9 NB / 12 28,0 28,2 28, 28, 28,1 27,6 27,0 26, 25, 2, 2,1 21,8 NB 0-0 / 1 27,8 28, 28,6 28, 27,8 26,7 25, 2,7 21,6 19,2 NB 0-0 / 158,,9 5,1 5,0,5,7 2,5 1,0 29,1 27,0 2, NB 0-0 / 172 1,8 2,5 2,5 2,1 0,5 9,2 5,6, 0,7 NB 0-0 / 177 5,7 6,1 6,1 5,9 5,,5, 1,9 0,1 8,0 2,7 NB / 172 6,5 6,6 6,7 6, 5,8,9,7 0, 28,0 NB / 188 5,0 5,0 5,0,8,,5 2, 1,0 9, 7,2,7 DN 65 DN 0 NB / ,0 56,2 56,2 56,2 55,9 55, 5, 5,2 51,7 9,9 7,7 5, 2, NB / ,8 65,1 65, 65, 65,1 6,6 6,8 62,7 61, 59,7 57,8 5 52,9 9,9 NB / 2 60,2 59,7 59,5 59, 58,9 58,2 57,0 55,2 52,8 9, NB / ,6 71,8 71,6 71,2 70,7 69,9 68,9 6 65,7 6, 60,6 57,2 NB / 25 18,5 85,0 82, 21,7 81, 81,0 80,7 80,2 79,5 78, 76,8 7, 71,2 67,2 NB / ,0 90, 89,5 89,0 88,7 88, 88,0 87, 86, 85,0 8,0 80, 76,6 NB / ,1 96,2 96,2 95,9 9 9,8 9,8 92,5 90,9 89,1 86,8 8, 81, NB 0-15 / ,0 96,8 96,6 96,2 9,7 92,0 88, 8,6 78,1 NB 0-15 / ,1 NB 0-15 / NB 0-15 /

25 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟY & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ NB 2900 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: Από 0 ο C έως ο C max. bar στους ο C IP 55 F Βλέπε τεχνικά έντυπα Διαστάσεις Αναρρ. Κατάθλ. DN 50 DN 2 DN 65 DN 0 Ισχύς Ρ2 (kw) 0, , Κανονική έκδοση x20 / 00 V x00 V Δ NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-125/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0.1/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB 2-0/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-200/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 2-250/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-125/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-0/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-200/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-250/ ,00 NB 0-15/ ,00 NB 0-15/ ,00 NB 0-15/ ,00 NB 0-15/ ,00 25

26 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ NB 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 1 1,9 15,6 15,6 15,2 1,,8 10, NB / ,1 18,8 18,9 18,5 17,8,7 15, 1,9 12, NB / 15 2,7 2,9 2,0 2,8 2, ,6 18,0,2 NB / 1 27,7 27,9 20, 27,7 27,2 26, 25, 2,0 22, 20,7 NB 50-0 / 16 2,6 2,5 2, 2,6 22,5 21,0 19,2 NB 50-0 / ,2 0,0 0, 0,2 29,7 28,9 27,7 26,1 NB 50-0 / 7 8,0 8,5 8,8 8,8 8,6 8,0 7,2 6,0,5 2,6 NB 50-0 / ,8,1,,,,9,2 2, 1,0 9, 7, NB / 181,5 5, 5,8 5,6,8, 1, 8,6 5,2 NB / ,6 5,9 55,2 55,1 5,6 5,6 52,0 9,7 6,6 2,8 NB / 210 DN 65 DN 50 18,5 62,0 62, 62,6 62,6 62, 6 60, 58,5 52, 8,1 NB / ,0 68, 68,5 68,5 68,2 67,6 66, 6,7 62, 59, 55,6 50,9 NB / ,8 56,8 56,8 56,7 56,0 5, 51,8 7,9 2, NB / ,5 67,0 67, 67,7 6 66,6 65,0 62,5 59,1 5,6 NB / ,0 7,8 7,6 7,8 72, 70,0 66,9 62,8 57,8 NB / , 89, 89,7 89, 88,8 8 85,7 8,1 79,7 7 70, 6,0 NB / , 96,5 96,7 96,5 95,9 9,8 9,1 90,8 87,7 8,8 79,1 NB / ,2 96,1 92, NB / NB / NB / Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 120,5 1,7 1,2 1,6 1,0 1 NB / ,2 19,2 19, 19,2 19,0 18,5 17,9 17,1,2 15,2 1,2 NB / , 2,5 2,5 2, 22,9 22, 21,6 20,7 19,7 18,6 1,2 NB / ,5 26,9 26,5 25, 2,7 21,6 19,2 NB 65-0 / 1 25,7 26,5 26,5 26, 25,8 25,1 2, 2,2 22,0 20,6 19,1 17, NB 65-0 / 157 DN 80 DN 65,0,1,1 2,8 2, 1,6 0,8 29,7 28,5 27,1 2 2,8 NB 65-0 / ,2 1,2 1, 0,8 9,6 7,7 5,2 NB 65-0 / ,5,5,7,9,5 2, 0,7 8, 5,2 NB / 2,5 6,0 6,2 6,0 5,,5,2 1,6 29,6 27,2 2,7 NB / ,0,9,2,2,8,1 2,0 0,6 8,9 6,7,5 1,8 NB / ,5 50,0 50,6 50,8 50,9 50,7 50, 9,7 8,8 7, 5,6,5 0,8 7,6 Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / ,0 5 56,0 5 5,8 50,7 6, 0,2 NB / ,0 67,7 68,1 68,0 69,9 6,7 61, 56, 9,9 NB / ,0 69,2 69,7 69,6 68,6 66,6 6, 58,6 52,0 NB / ,0 70,0 70,5 70,0 68, 65,2 60,9 NB / ,0 79,9 80,8 80,6 79,2 76, 72,5 67,1 NB / ,0 89,5 90,8 9 90,1 87,7 8,2 79,1 DN 80 DN 65 NB / ,2 9,5 89,9 NB / ,6 89,8 NB / ,8 92,7 85, NB / NB / NB /

27 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟY & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ NB 2900 RPM Ô1 ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Κλάση προστασίας: Κλάση μόνωσης: Άλλοι τύποι: Από 0 ο C έως ο C max. bar στους ο C IP 55 F Βλέπε τεχνικά έντυπα Διαστάσεις Αναρρ. Κατάθλ. DN 65 DN 50 DN 80 DN 65 Ισχύς Ρ2 (kw) , , , , Κανονική έκδοση x20 / 00 V x00 V Δ NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 50-0/ ,00 NB 50-0/ ,00 NB 50-0/ ,00 NB 50-0/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 50-15/ ,00 NB 50-15/ ,00 NB 50-15/ ,00 NB 50-15/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 65-0/ ,00 NB 65-0/ ,00 NB 65-0/ ,00 NB 65-0/ ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB / ,00 NB 65-15/ ,00 NB 65-15/ ,00 NB 65-15/ ,00 NB 65-15/ ,00 27

28 Ô1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ NB 2900 RPM ΑΝΤΛΙΕΣ MONOBLOCK NB ( 2900 RPM ) Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB 80-0 / 17 2,9 2,2 2,2 21,2 19,8 18,2,5 1,8 1,0 NB 80-0 / , 28, 28,5 28,5 2 26,6 25,2 2,6 21,8 19,7 1 NB 80-0 / 1 18,5 1,2 2,9,1,1 2, 1,6 0, 28,8 27,0 25,0 22,9 20,5 NB 80-0 / 7 22,0 5,9 6,2 6,2 5,6,8,6 0,5 28,5 26, 2,9 NB 80-0 / ,0 1,8 1,8 1, 0,8 9,8 8,5 7,0 5,2,1 0,8 28, NB / ,0 9,1 9,5 9,5 8,2 6,7,7 2,1 29,1 2 NB / ,0 7,8 8, 8, 7,8 6,8 5,1,0 0, 7,0, NB / ,5 5,7 55, 55, 55,2 5, 51,6 9, 6,5,1 9,2 NB / ,0 61,8 62, 62, 62,7 62, 61, 60,0 58, 55,9 5,1 9,5 5, NB / 222 DN 100 DN ,0 68,9 69,5 69,5 69,8 69, 68,6 6 65,9 6,8 61,2 58,1 5, NB / ,0 69,9 69,9 69,9 69,1 6 65,2 62,1 58, 5,7 NB / ,0 78,1 79,0 79,0 79,1 78, 77,0 75,0 72, 69,0 6,8 60,1 NB / ,0 95,8 96,5 96,5 96,8 96, 9 9,1 92,1 89,5 86, 82,6 77,8 NB / ,7 91, NB / , 9,5 88,8 NB / NB / NB / Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / ,0 1,8 1,0 28,8 25, 2 NB / 9 0 6,0 7, 7, 6,0, 29,5 2,6 NB / ,0 0,8 1, 0,6 8,,6 29,8 2,0 NB / ,9 8,2 8,7 7,1,2 0,0 25,0 NB / ,0,,9,7 1,0 7,1 2, NB / ,0 5 52,1 5 8,8 5, 0,8 5,6 NB / ,0 58,1 58,6 57,7 5 52, 8,2,2 NB / ,0 69,5 69,7 69,0 67,2 6,5 61,0 56,6 5 NB / 205 DN 125 DN ,0 56, 57, 56,2 52,9 7,8 1,0 NB / ,0 72,5 7,9 7 67,7 6 5,9 NB / ,0 82,0 8,6 8,6 82,0 78,6 7,7 66,9 NB / ,0 9, 96,0 96,2 95,0 92, 88,0 82,1 7, NB / , 9,0 87,0 NB / ,1 89,8 80,6 NB / ,7 NB / NB / NB / , 9,6 0,8 0,6 9, 7,2,5 28, 25,2 NB / ,0 5, 6,5 6, 5,, 0,9 8,0,9 1,6 28,1 NB / ,0 55,9 57,0 57,2 56,5 55,0 52,9 50,2 7,1,8 0,1 6, NB / ,5 62,5 6,7 6,0 6,6 62, 60,6 58,2 55, 52,0 8,,5 NB / ,0 67, 68, 68,8 68, 6 65,9 6,8 6 57,9 5, 50,5 6,2 NB / ,5 61,8 6,2 65,7 66,2 68,9 6,6 62,5 59,6 56,1 NB / 26 DN 150 DN ,0 7 7, 7,9 75,6 7 72,8 70, 67,2 6, NB / ,0 80,5 82,8 8, 85,0 85,0 8, 8,0 81,0 78, 75,0 7 NB / ,6 92,8 9, 95,0 95,1 9,6 9,6 92,1 90,0 87, 8,0 80,1 NB / ,0 97, 99, ,2 97, 95,1 9 88,8 NB / ,0 95,0 97,2 97,8 96,9 9,6 91,0 86,1 80,0 72,6 6,5 NB / ,5 89,5 81,0 70,9 NB / ,8 86, Παροχή Q(m /h) Αναρρ. Κατάθλ. Ρ2 (kw) Μανομετρικό Η ( m.y.σ. ) NB / 2 75,0 7,1 8,7 8,7 7,6 5,8, 0,0 25,8 20,5 NB / ,0 5, 7,1 7,1 6,0,1 1, 7,8, 27,8 NB / ,0 5,7 56,5 56,5 55, 5,2 50,2 6, 5,8 29,1 DN 200 DN 150 NB / ,0 59,6 62,6 6,1 6 58,1 8,1 2, 6,6 NB / ,5 68,9 72,1 72,6 70,9 67,6 6,2 58,0 52, 6,6 NB / ,0 79,6 82,7 8, 8 79, 75, 70, 6,7 58,6 5 28

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο τιμοκατάλογος είναι τυπωμένος σε χαρτί με πιστοποίηση FSC. Ο FSC (Forest Stewardship Council) είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα. Νέα δοχεία έως 16 bar. Νέα δοχεία κάθετα διπλού διαφράγματος FLOW THRU για χρήση σε πιεστικά με inverter

Νέα Προϊόντα. Νέα δοχεία έως 16 bar. Νέα δοχεία κάθετα διπλού διαφράγματος FLOW THRU για χρήση σε πιεστικά με inverter Νέα Προϊόντα Νέα δοχεία έως 16 bar Νέα δοχεία κάθετα διπλού διαφράγματος FLOW THRU για χρήση σε πιεστικά με inverter Μειωτές πίεσης - Βαλβίδες ασφαλείας Εξαεριστικά - Απαερωτές - Διαχωριστές σωματιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 213 Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από 1 η Φεβρουαρίου 213 Ισχύει στην Ελλάδα TÜV

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008. No. : 20 100 7525. No. : 20 100 7525

TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008. No. : 20 100 7525. No. : 20 100 7525 TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 91:28 EN ISO 91:28 No. : 2 1 7525 No. : 2 1 7525 Κ Γ Ι Θ Η Ξ Δ B Ε A Π Λ Ο Ν Θ Ζ ΣΤ Γ Η Ρ Μ Χρήσεις προϊόντων WILO (βλέπε σελίδα απέναντι) A. Πρωτεύοντα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

Τιμοκατάλογος 2015 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Τιμοκατάλογος 215 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα. Ισχύει από 11η Μαϊου 215 Ισχύει στην Ελλάδα. TÜV AUSTRIA

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις προϊόντων WILO

Χρήσεις προϊόντων WILO Χρήσεις προϊόντων WILO A. Πρωτεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: ίδυµες αντλίες Inline µε inverter DP-E, DL-E σελ. 35 B. ευτερεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE DAB > ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE DAB > ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE DAB > ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ > EVOTRON Ενεργειακής κλάσης Α VA με σπείρωμα, VB με οβάλ φλάντζα A με σπείρωμα, B με στρογγυλή φλάντζα VS για ζεστά νερά χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα EVOSTA ALE, KLE ACTIVE SWITCH AQUAPROF

Νέα Προϊόντα EVOSTA ALE, KLE ACTIVE SWITCH AQUAPROF Νέα Προϊόντα EVOSTA ALE, KLE ACTIVE SWITCH AQUAPROF Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές Αντλίες με inverter Σύστημα διαχείρησης ομβρίων Σύστημα διαχείρησης ομβρίων Σελ. 9 Σελ. 17 Σελ. 26 Σελ. 26 E.SYBOX KC PQA CK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EBARA Ηλεκτρικές αντλίες αυτοµάτου αναρροφήσεως µε υδραυλικό µέρος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Kατάλληλες για οικιακά πιεστικά συγκροτήµατα, µικρά αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz

Γενική επισκόπηση ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. Pioneering for You. Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 2014-50 Hz Pioneering for You Γκάμα προϊόντων - Έκδοση 214-5 Hz Γενική επισκόπηση Οι αντλίες και τα συστήματά μας για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη, για παροχή νερού, ειδικές εφαρμογές, ακάθαρτα ύδατα και λύματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση 2009

Γενική επισκόπηση 2009 Γενική επισκόπηση 2009 Αντλίες και συστήματα για κτηριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, δημόσια ύδρευση και αποχέτευση Σειρά προϊόντων έκδοσης 50 Hz 2009 Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις σας εύκολα και αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση. Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων

Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση. Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων Επειδή η μεταφορά του νερού στο σπίτι είναι δική μας υπόθεση Ύδρευση - Άρδευση - Διαχείριση Λυμάτων H κατάλληλη αντλία για κάθε εφαρμογή Τύπος Αντλίας Πεδίο Εφαρμογών Σελίδα MP,FMP,HMP -,K,K M/K,-,K -,K,K

Διαβάστε περισσότερα

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD.

NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Επώνυμα & πιστοποιημένα προϊόντα NOCCHI PUMPS HELLAS, LTD. Eισαγωγές Κατασκευές Εμπορία Aντλίων - Πιεστικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων Κυκλοφορητών - Πιεστικών δοχείων - Φίλτρων νερού Πλήρης παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

space saver του οίκου SMITH S αντανακλά στη σιγουριά του κατασκευαστή για την υψηλή ποιότητα του προϊόντος.

space saver του οίκου SMITH S αντανακλά στη σιγουριά του κατασκευαστή για την υψηλή ποιότητα του προϊόντος. Fan convector μπάζας Το space saver συνδέεται με τα συνηθισμένα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και τοποθετείται διακριτικά στη βάση της κουζίνας, του λουτρού, και του νιπτήρα, στις σκάλες, στο κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το γραφείο μας μελετά και κατασκευάζει εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές, αξιόπιστες, δοκιμασμένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης

Κυκλοφορητές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης Κυκλοφορητές Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές και αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, νερό οικιακής χρήσης Η alm παράγει κυκλοφορητές θέρμανσης υψηλών αποδόσεων Η alm συνεισφέρει στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ê. ÊÕÑÉÁÊÏÃËÏÕ Á.Â.Å.Å.

Ê. ÊÕÑÉÁÊÏÃËÏÕ Á.Â.Å.Å. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ê. ÊÕÑÉÁÊÏÃËÏÕ Á.Â.Å.Å. ΥΔΡΕΥΣΗ Σελ. Σωλήνες Al-Pex και πρεσαριστά εξαρτήματα COMISA 6-7 Σωλήνες πλυαιθυλενίυ -αλυμινίυ REHAU 8 Εξαρτήματα -Πρέσες REHAU 9-0 Πλαστικί σωλήνες INTERSOL

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL 193 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ PANEL GARANZIA W ARRANTY Τα θερμαντικά σώματα APPOLO EXTRA κατασκευάζονται με τις πιο σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές. Ο μοντέρνος σχεδιασμός και η ποικιλία των διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας

1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας 1. Ψηφιακοί Θερμοστάτες χώρου εξοικονόμησης ενέργειας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Salus ERT-32 Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου εξοικονόμησης ενέργειας με φωτιζόμενη οθόνη. Λειτουργία με μικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοθερμικά συστήματα

Ηλιοθερμικά συστήματα Ηλιοθερμικά συστήματα Product Catalogue Συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του πλανήτη μέσω των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ο πλανήτης και η ενέργειά του βρίσκονται στα χέρια σας. Α. Ηλιοθερμικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης.

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης. Τιμοκατάλογος 2014 Προϊόντα και παρελκόμενα Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης 28-42 kw Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ. FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Τηλ.:210-2589885*Fax:210-2589777*email:info@smartsystems.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ. FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Τηλ.:210-2589885*Fax:210-2589777*email:info@smartsystems.gr ΕΞΩΦΥΛΛΟ FN-SMART SYSTEMS A.E. - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΦ. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας ORAN Ισραήλ σελ. 1-1 έως 1-6 Εφαρμογές Υλικά κατασκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm δραστηριοποιείται με επιτυχία στο σχεδιασμό και την

Διαβάστε περισσότερα