Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή."

Transcript

1 Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011

2 Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε επίπεδη στέγη Sunfix plus για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έχετε αποκτήσει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας από την γκάμα της SolarWorld AG. Το σύστημα τοποθέτησης σε επίπεδες στέγες Sunfix plus προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες τοποθέτησης σε συνδυασμό με το δομικό φωτοβολταϊκό σετ SolarWorld βάσει δοκιμασμένων πινάκων διαστασιολόγησης. Η επιφάνεια εγκατάστασης αξιοποιείται με βέλτιστο και ασφαλή τρόπο χάρη στον σχεδιασμό του σκελετού. Προϋπόθεση για την επιλογή και χρήση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος σκελετού αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης χάρη στην κορυφαία ποιότητα. Στις παρακάτω περιγραφές παρουσιάζεται η σωστή τοποθέτηση του συστήματος τοποθέτησης σε επίπεδη στέγη Sunfix plus με τη βοήθεια ενός παραδείγματος, το οποίο θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε το σύστημα σκελετού χωρίς προβλήματα. Πρέπει να τεκμηριώνεται η εμφάνιση δομικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε στον σχεδιασμό του σκελετού να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της στέγης. Έκδοση: 08/2011 2

3 Πίνακας περιεχομένων A B C D E Σελίδα Υποδείξεις ασφαλείας A1 Κατηγοριοποίηση των υποδείξεων ασφαλείας 4 A2 Υποδείξεις ασφαλείας 5 A3 Υποδείξεις σχεδιασμού εγκατάστασης 6 A4 Υποδείξεις τοποθέτησης 8 Περιγραφή συστήματος B1 Ενδεδειγμένη και μη ενδεδειγμένη χρήση 9 B2 Τεχνική επισκόπηση 10 B3 Τύποι πλαισίων επίπεδης στέγης (FDR) 11 B4 Εξωτερικές οριακές συνθήκες 12 B5 Δομή συστήματος 13 B6 Φέροντα προφίλ 14 B7 Βιδωτές συνδέσεις έδρασης σκελετού 20 B8 Ασφάλιση πάνελ 21 B9 Στοιχεία στερέωσης 23 B9.1 Σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης 23 B9.2 Σετ στερέωσης με άγκιστρα για στέγες από σχιστόλιθο/ξυλοκέραμο 25 B9.3 Σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης 26 B9.4 Σετ στερέωσης με στηρίγματα ηλιακών συστημάτων 28 B9.5 Σετ στερέωσης για τραπεζοειδείς στέγες 31 B9.6 Σετ στερέωσης για στέγες Kalzip 32 B10 Αντιστάθμιση δυναμικού/γείωση 33 B11 Απαιτούμενο πρόσθετο φορτίο 34 Παραδειγματική τοποθέτηση C1 Καθορισμός της θέσης της εγκατάστασης και των σημείων στερέωσης 35 C2 Τοποθέτηση των στοιχείων στερέωσης 36 C3 Τοποθέτηση των φερόντων προφίλ στην έδραση σκελετού 37 C4 Τοποθέτηση των πλαισίων επίπεδης στέγης 39 C5 Τοποθέτηση της έδρασης ασφάλισης 40 C6 Τοποθέτηση των πάνελ 41 C7 Διασύνδεση των πάνελ 43 C8 Παράδειγμα τοποθέτησης με χρήση αντίβαρου (εδώ: Τύπος A) 44 Συντήρηση/Καθαρισμός Συντήρηση και καθαρισμός 45 Ευθύνη Ευθύνη 45 3

4 A Υποδείξεις ασφαλείας A1 Κατηγοριοποίηση των υποδείξεων ασφαλείας Διαβάστε το σύνολο των οδηγιών τοποθέτησης και τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας! Προειδοποιητικό σήμα, λέξη σηματοδοσίας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Βαθμίδες προειδοποίησης Προειδοποιεί για άμεσο κίνδυνο θανάτου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο θανάτου και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Προειδοποιεί για πιθανούς τραυματισμούς ατόμων. ΠΡΟΣΟΧΗ Προειδοποιεί για υλικές ζημιές, χωρίς πιθανότητα τραυματισμού ατόμων. Χρήση πρόσθετων συμβόλων υποδείξεων Πληροφορεί σχετικά με πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες. Κατά την τοποθέτηση να τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Δεν επιτρέπεται το πάτημα επάνω στα πάνελ. Να διασφαλίζετε ότι το Sunfix aero χρησιμοποιείται μόνο βάσει της ενδεδειγμένης χρήσης του. Κατά την τοποθέτηση να τηρείτε τα ισχύοντα πρότυπα, οικοδομικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης. Η μη τήρηση των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Να φυλάσσετε με προσοχή τις οδηγίες τοποθέτησης! 4

5 A2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία Τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν ρεύμα μόλις εκτεθούν στο φως. Η τάση κάθε μεμονωμένου πάνελ είναι κάτω από 50 V συνεχούς ρεύματος (DC). Εάν συνδεθούν πολλά πάνελ εν σειρά τότε αθροίζονται οι τάσεις και αποτελούν κίνδυνο. Εάν συνδεθούν πολλά πάνελ παράλληλα, τότε αθροίζονται τα ρεύματα. Αν και χάρη στις πλήρως μονωμένες κουμπωτές επαφές διασφαλίζεται προστασία κατά την επαφή, ωστόσο κατά τον χειρισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις κάτωθι οδηγίες, προς αποφυγή πυρκαγιάς, σχηματισμού σπινθηρισμών και επικίνδυνης ηλεκτροπληξίας: Μην εγκαθιστάτε φωτοβολταϊκά πάνελ και αγωγούς με υγρά βύσματα και υποδοχές! Διεξάγετε με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εργασίες στους αγωγούς! Ο μετατροπέας ενδέχεται να διαπερνάται από υψηλές τάσεις επαφής, ακόμη και εάν είναι αποσυνδεδεμένος! Σε όλες τις εργασίες στον μετατροπέα και στους αγωγούς απαιτείται προσοχή! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω ηλεκτρικού τόξου Τα πάνελ παράγουν συνεχές ρεύμα κατά την πρόσπτωση φωτός. Σε περίπτωση ανοίγματος μιας κλειστής συστοιχίας (π.χ. κατά την αποσύνδεση του αγωγού συνεχούς ρεύματος από τον μετατροπέα υπό φορτίο) ενδέχεται να δημιουργηθεί επικίνδυνο ηλεκτρικό τόξο. Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Μην αποσυνδέετε ποτέ τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια από τον μετατροπέα, όσο αυτός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Διατηρείτε τις καλωδιακές συνδέσεις σε άψογη κατάσταση (όχι διάκενα, όχι ρύποι)! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πτώσης Κατά τις εργασίες στην στέγη καθώς και κατά το ανέβασμα και το κατέβασμα υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων και χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα προστασίας από πτώση! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εύφλεκτα υλικά Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των πάνελ κοντά σε συσκευές ή χώρους στους οποίους μπορεί να εμφανίζονται ή να συσσωρεύονται εύφλεκτα αέρια ή σκόνες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τραυματισμοί των χεριών Κατά την τοποθέτηση φερόντων εξοπλισμών και πάνελ υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης χεριών. Οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια! ΠΡΟΣΟΧΗ! Πτώση αντικειμένων f f Κατά την τοποθέτηση επάνω στην στέγη υπάρχει κίνδυνος πτώσης εργαλείων, υλικών τοποθέτησης ή πάνελ από την στέγη και να τραυματιστούν άτομα που είναι από κάτω. f f Η επικίνδυνη περιοχή στο έδαφος πρέπει να αποκλείεται πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης και να προειδοποιούνται τα άτομα που είναι στην εγγύς περιοχή. 5

6 A3 Υποδείξεις σχεδιασμού εγκατάστασης Να διασφαλίζετε ότι η υποκατασκευή ενδείκνυται όσον αφορά την φέρουσα αντοχή (διαστασιολόγηση, διάρκεια ζωής, κατάλληλα χαρακτηριστικά υλικών), τη φέρουσα δομή και τις λοιπές επηρεαζόμενες στρώσεις (π.χ. μονωτική στρώση). Προσέχετε να μην εμποδίζεται η εκροή των όμβριων υδάτων. Προσέχετε τους φυσικούς παράγοντες (π.χ. πιθανή πρόσπτωση νερού τήξης κατά τη διαπότιση μονωτικών στρώσεων). Σε περίπτωση αμφιβολιών να συμβουλεύεστε έναν τεχνικό σύμβουλο (π.χ. αναλυτής τάσεων, εμπειρογνώμονας). Κατά την εγκατάσταση Φ/Β εγκαταστάσεων σε στέγες από ινοτσιμέντο πρέπει να ελέγχετε αν τα στοιχεία της στέγης περιέχουν αμίαντο. Σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς! Τα καλώδια που τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα (π.χ. μέσω εισαγωγής σε πλαστικούς σωλήνες ή πλαστικά κανάλια με αντοχή σε ακτινοβολία UV) από τις καιρικές επιδράσεις, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις μηχανικές ζημιές. Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες διατομές της ξύλινης υποκατασκευής που αναφέρονται στις οδηγίες τοποθέτησης. Εάν η υπάρχουσα ξύλινη υποκατασκευή είναι κάτω από αυτές τις τιμές, τότε πρέπει να ενισχύεται κατάλληλα, ώστε να προκύπτει μια υψηλής ποιότητας διατομή με τις απαιτούμενες διαστάσεις που να αντιστοιχεί σε μια πλήρη διατομή. Σε περίπτωση αμφιβολιών, το νέο, ενισχυμένο ξύλο πρέπει να εμφανίζει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις. Κατά την ασφάλιση της έδρασης μέσω πρόσθετου φορτίου να διασφαλίζετε την επαρκή φέρουσα αντοχή της υποκατασκευής. Κατά την ασφάλιση του σκελετού τοποθέτησης μέσω πρόσθετων φορτίων, να ελέγχετε αν απαιτείται η χρήση δομικών υποστρωμάτων: Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε προσέχετε να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά. Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την συμβατότητα υλικών για τα δομικά υποστρώματα και τη στεγανοποίηση της στέγης, τότε σας συνιστούμε να τοποθετείτε μονωτικό φλις. Η τιμή τριβής ανάμεσα στην εξωτερική επιφάνεια της στέγης και στο στοιχείο αντίβαρου των πλαισίων επίπεδης στέγης (π.χ. δομικό στοιχείο από μπετόν) πρέπει να είναι µ > 0,6. Η απόσταση ανάμεσα στις σειρές των πάνελ προκύπτει ξεχωριστά από τη γωνία κλίσης των πάνελ καθώς και την ελάχιστη γωνία ακτινοβολίας της εκάστοτε τοποθεσίας. 6

7 Υποδείξεις για τις περιμετρικές περιοχές Στις γωνιακές και στις περιμετρικές περιοχές της στέγης δημιουργούνται στροβιλισμοί αέρα και συνεπώς προκύπτουν πολύ αυξημένα φορτία ανέμου (βλ. EC1). Σε αυτά τα σημεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β εγκαταστάσεων με αυτόνομη στήριξη. Οι συγκεκριμένες περιοχές (1,20 m από τη διαμήκη πλευρά του κτιρίου και 1,50 m από τη στενή πλευρά του κτιρίου ή/και h/5) πρέπει κατά κανόνα να διατηρούνται ελεύθερες. Αποκλίσεις είναι δυνατές μόνο με προηγούμενη συνεννόηση. Εάν η Φ/Β εγκατάσταση στερεώνεται στη στέγη με στοιχεία αντίβαρων (π.χ. δομικά στοιχεία από μπετόν), τότε τα εξωτερικά στοιχεία πρέπει να σταθεροποιούνται με μεγαλύτερα φορτία αντίβαρων (σκούρα γκρι στοιχεία, βλ. εικ. A 3-1). Περιμετρικές αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται a = 1,20 m (διαμήκης πλευρά κτιρίου) a = 1,50 m (στενή πλευρά κτιρίου) 1,20 m 1,50 m Εικ. A 3-1 Πυροπροστασία Κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κτιριακοί κανονισμοί πυροπροστασίας. Υπόδειξη για πυράντοχα και κτιριακά διαχωριστικά τοιχώματα Ανάλογα με το κτίριο προκύπτουν διαφορετικές δομικές απαιτήσεις στην υλοποίηση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (εκάστοτε τοπικά ισχύοντες κτιριακοί κανονισμοί). Κατά κανόνα ισχύουν τα εξής: 1. Η λειτουργία των πυράντοχων και κτιριακών διαχωριστικών τοιχωμάτων δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται. 2. Τα πυράντοχα και κτιριακά διαχωριστικά τοιχώματα δεν επιτρέπεται να υπερκαλύπτονται από φωτοβολταϊκά πάνελ. 3. Ανάμεσα στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και στα πυράντοχα και κτιριακά διαχωριστικά τοιχώματα πρέπει να τηρείται μια επαρκής απόσταση (εκάστοτε τοπικά ισχύοντες κτιριακοί κανονισμοί). 7

8 A4 Υποδείξεις τοποθέτησης Κατά την τοποθέτηση να τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Κατά την τοποθέτηση στην περιοχή της στέγης να τηρείτε τους εφαρμοζόμενους κανόνες της τεχνολογίας, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Στη διάρκεια της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Τα άτομα που βρίσκονται στην στέγη ενός κτιρίου με ελάχ. ύψος 3 m πρέπει να προστατεύονται από πτώση με διατάξεις προστασίας. Τα άτομα που βρίσκονται στο έδαφος πρέπει να προστατεύονται από πτώση αντικειμένων με διατάξεις αποκλεισμού. Τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας όλων των άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης (π.χ. μετατροπέας και πάνελ). Η σύνδεση της εγκατάστασης στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος πρέπει να εκτελείται από ηλεκτρολόγο. Ο ηλεκτρολόγος πρέπει να διαθέτει άδεια από την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Τηρείτε τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης των πάνελ και μετατροπέων, καθώς και το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και καλωδίωσης. Προσέχετε τη σταθερή έδραση όλων των βιδωτών συνδέσεων. 8

9 Περιγραφή συστήματος B B1 Ενδεδειγμένη και μη ενδεδειγμένη χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Το σύστημα τοποθέτησης Sunfix plus χρησιμεύει στην στερέωση φωτοβολταϊκών πάνελ σε στέγες κανονικής κατασκευής και ύψους. Στην ενδεδειγμένη χρήση ανήκει η τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης καθώς και η τήρηση των αναφερόμενων υποδείξεων συντήρησης και καθαρισμού. Για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Μη ενδεδειγμένη χρήση Αυτή η παράθεση δεν περιέχει όλες τις πιθανές μη ενδεδειγμένες χρήσεις και συνεπώς δεν εγείρει καμία αξίωση για πληρότητα. Οι αναφερόμενες υποδείξεις αποδίδουν απλώς την έννοια της μη ενδεδειγμένης χρήσης. f f Δεν τηρήθηκαν οι υποδείξεις του παρόντος βιβλίου τοποθέτησης. f f Το σύστημα τοποθέτησης: f f δεν χρησιμοποιήθηκε ενδεδειγμένα για τη στερέωση φωτοβολταϊκών πάνελ, f f δεν τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις οριακές συνθήκες των παρουσών οδηγιών τοποθέτησης (π.χ. για τη στερέωση σε προσόψεις), f f τοποθετήθηκε εσφαλμένα, f f συντηρήθηκε εσφαλμένα ή καθόλου, f f μετασκευάστηκε, f f εκτέθηκε σε εσφαλμένα φορτία. f f Μια επισκευή εκτελέστηκε εσφαλμένα. f f Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών. 9

10 B2 Τεχνική επισκόπηση Το σύστημα τοποθέτησης Sunfix plus είναι μια φέρουσα δομή πολύπλευρων εφαρμογών για την αυτόνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε επίπεδες στέγες και σε στέγες ελαφράς κλίσης έως 20. Προκατασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση ως κομπλέ δομικό σετ. Βάση για τον ξεχωριστό σχεδιασμό ανά περίπτωση αποτελούν τα στοιχεία της υπάρχουσας κατασκευής της στέγης και οι στατικές απαιτήσεις (προσανατολισμός, φορτία χιονιού και ανέμου, κ.λπ.) στον τόπο εγκατάστασης. Εικ. B 2-1 Παράδειγμα σχεδίου σκελετού Για κάθε εγκατάσταση λαμβάνετε ένα "Σχέδιο σκελετού" και ένα "Σχέδιο διασύνδεσης DC". Από αυτά προκύπτει η διάταξη των σημείων στερέωσης και των φερόντων προφίλ, καθώς και η διασύνδεση των πάνελ στους μετατροπείς, ανάλογα με την εκάστοτε κατασκευή στέγης και διάταξη πάνελ. Εικ. B 2-2 Παράδειγμα σχεδίου διασύνδεσης DC Ιδιότητες του συστήματος τοποθέτησης Sunfix plus Φέροντα προφίλ από αλουμίνιο. Στοιχεία στερέωσης και στοιχεία σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. Στοιχεία στερέωσης για σχεδόν όλες τις κανονικές δομές και επικαλύψεις στεγών (π.χ. στέγες με κεραμίδια, καμπυλωτά κεραμίδια, σχιστόλιθο, ελενίτ, στέγες σάντουιτς, στέγες Kalzip και στέγες τραπεζοειδών ελασμάτων). Μέτρηση του συστήματος σύμφωνα με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα φορτίου χιονιού και ανέμου. Δυνατότητα παράδοσης πλαισίων επίπεδης στέγης (FDR) με γωνίες στήριξης 15, 20 και 30. Δυνατότητα τοποθέτησης των πάνελ οριζόντια ή κατακόρυφα. Δυνατότητα τοποθέτησης εγκάρσια προς την κλίση της στέγης (ΚΣ) με FDR Τύπος A (οριζόντια) χωρίς ενισχυτική δοκό έως 5 ΚΣ, με ενισχυτική δοκό έως < 20 ΚΣ. Με FDR Τύπος B (κατακόρυφα) δυνατότητα τοποθέτησης έως 5 ΚΣ. Δυνατότητα τοποθέτησης με κλίση στέγης/προς την κλίση στέγης με FDR Τύπος A και B έως < 20 ΚΣ. Δυνατότητα τοποθέτησης των πάνελ με χρήση του Τύπου A (οριζόντια) μόνο με ένα άτομο. 10

11 B3 Τύποι πλαισίων επίπεδης στέγης (FDR) Τα πάνελ μπορούν να στηρίζονται οριζόντια και κατακόρυφα. Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά πλαίσια επίπεδης στέγης (Τύπος A και B). Και τα δύο πλαίσια επίπεδης στέγης μπορούν να παραδοθούν με γωνίες στήριξης 15, 20 και 30. Πλαίσιο επίπεδης στέγης Τύπος A (με οριζόντια τοποθέτηση των πάνελ): Φωτοβολταϊκό πάνελ 2 Πλαίσιο επίπεδης στέγης 3 Βιδωτή σύνδεση 4 Ασφάλιση 5 Κατασκευή στέγης, υπάρχουσα 6 Ενισχυτική δοκός (προαιρ.) 7 Έδραση ασφάλισης (μόνο Τύπος B) 8 Φέρον προφίλ στην έδραση του σκελετού 9 Σύνδεση στην κατασκευή της στέγης Εικ. B 3-1 Πλευρική άποψη πλαισίου επίπεδης στέγης, Τύπος A Εικ. B 3-2 Παραδειγματική εγκατάσταση με πλαίσιο επίπεδης στέγης, Τύπος A Πλαίσιο επίπεδης στέγης Τύπος B (με κατακόρυφη τοποθέτηση των πάνελ): 7 h b I Εικ. B 3-3 Πλευρική άποψη πλαισίου επίπεδης στέγης, Τύπος B Εικ. B 3-4 Παράδειγμα εγκατάστασης με πλαίσιο επίπεδης στέγης, Τύπος B Διαστάσεις πλαισίου επίπεδης στέγης Γωνία Ύψος h [mm] l [mm] Απόσταση οπής διάτρησης b [mm] Τύπος A Τύπος Β Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στο πλαίσιο επίπεδης στέγης και στη μέγιστη προβολή των προφίλ εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου, τα τοπικά εφαρμόσιμα φορτία χιονιού και ανέμου, την κατάσταση του εδάφους και το υψόμετρο πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Συνεπώς δεν μπορούν να αναφερθούν καθολικά ισχύουσες σχετικές διαστάσεις. Ακριβείς τιμές για την εκάστοτε εγκατάσταση μπορείτε να βρείτε στον σχεδιασμό της εγκατάστασης. 11

12 B4 Εξωτερικές οριακές συνθήκες Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται όλες οι εξωτερικές οριακές συνθήκες που πρέπει να τηρούνται: Οριακές συνθήκες πλαισίου επίπεδης στέγης Τύπος A (πάνελ οριζόντια) Κατεύθυνση της στήριξης Με/προς την κλίση της στέγης Εγκάρσια προς την κλίση της στέγης Φορτίου αέρα [kn/m 2 ] 1,20 Φορτίου χιονιού [kn/m 2 ] 4,00 Υψόμετρο πάνω από NN [m] 1000 Ύψος κτιρίου [m] 25 Επιτρ. κλίση στέγης [ ] 20 Ενισχυτική δοκός Απόσταση πλαισίου [m] Δεν απαιτείται 1,10 m (2 πλαίσια ανά πάνελ) Απαιτείται σε κλίση στέγης πάνω από 5 (1 δοκός ανά πάνελ) Βάσει του ξεχωριστού σχεδιασμού της εγκατάστασης προσφέρονται ξεχωριστές λύσεις κατόπιν αιτήματος! Οριακές συνθήκες πλαισίου επίπεδης στέγης, Τύπος B (πάνελ κατακόρυφα) Κατεύθυνση της στήριξης Με/προς την κλίση της στέγης Εγκάρσια προς την κλίση της στέγης Φορτίου αέρα [kn/m 2 ] 1,20 Φορτίου χιονιού [kn/m 2 ] 4,00 Υψόμετρο πάνω από NN [m] 1000 Ύψος κτιρίου [m] 25 Επιτρ. κλίση στέγης [ ] 20 5 Ενισχυτική δοκός Απόσταση πλαισίου [m] Δεν απαιτείται Ελεύθερα, εξαρτάται από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης Βάσει του ξεχωριστού σχεδιασμού της εγκατάστασης προσφέρονται ξεχωριστές λύσεις κατόπιν αιτήματος! Τα συστήματα με χρήση αντίβαρων επιτρέπονται μόνο έως κλίση στέγης 5! 12

13 B5 Δομή συστήματος Τύπος A 1 2a Εικ. B 5A 1 2a Εικ. B 5-1 Λεπτομέρεια 1 Εικ. B 5-1 Λεπτομέρεια 2 13

14 Τύπος Β 2c 2b Εικ. B 5B 2b 2c 3 4 Fix Plus 5 Fix Plus 4 Fix Plus 3 Fix Plus 2 Fix Plus 1 Fix Plus T 14

15 Σύνδεση στην κατασκευή της στέγης (παραδείγματα): 5a 5b Βίδες αγκύρωσης + διπλός σύνδεσμος (π.χ. για τοποθέτηση σε στέγες τραπεζοειδών ελασμάτων) Άγκιστρα στέγης (για τοποθέτηση σε στέγες με κεραμίδια) 5c 5d Βίδα αγκύρωσης + γωνιαστός σύνδεσμος (π.χ. για τοποθέτηση σε στέγες τραπεζοειδών ελασμάτων) Ασφάλιση Kalzip (για τοποθέτηση σε στέγες Kalzip) 5e 5f Σύνδεση με πριτσίνια (τοποθέτηση πριτσινιών εναλλάξ) Στήριγμα ηλιακών συστημάτων + γωνιαστός σύνδεσμος (π.χ. για τοποθέτηση σε στέγες σάντουιτς) 15

16 B6 Φέροντα προφίλ B6.1 Έδραση σκελετού Τύπος A Απαιτούμενες εδράσεις φερόντων προφίλ Τα φέροντα προφίλ μπορούν να τοποθετηθούν με 1-πλή ή 2-πλή έδραση. Η έκδοση εξαρτάται από την κατασκευή της στέγης. Τοποθέτηση με 2-πλή έδραση Τυπικά τα συστήματα τοποθετούνται με 2-πλή έδραση. Με αυτήν τη δομή είναι δυνατή η μέγιστη ευελιξία ανεξάρτητα από την υποκατασκευή. Τύπος Β Απαιτούμενες εδράσεις φερόντων προφίλ Τα φέροντα προφίλ μπορούν να τοποθετηθούν με 2-πλή ή 3-πλή έδραση. Η έκδοση εξαρτάται από την κατασκευή της στέγης. Τοποθέτηση με 3-πλή έδραση Τυπικά τα συστήματα τοποθετούνται με 3-πλή έδραση. Με αυτήν τη δομή είναι δυνατή η μέγιστη ευελιξία ανεξάρτητα από την υποκατασκευή. Έδραση ασφάλισης (έδραση 1) Ενδιάμεση έδραση (έδραση 1) Ενδιάμεση έδραση (έδραση 2) Κάτω έδραση (έδραση 2) Κάτω έδραση (έδραση 3) Εικ. B 6.1-1a Εικ. B 6.1-1b Τοποθέτηση με 1-πλή έδραση Όταν είναι κατάλληλη η υποκατασκευή τότε υπάρχει δυνατότητα υποσκελετού 1-πλής έδρασης. Ισχύουν οι παρακάτω οριακές συνθήκες: Καταλληλότητα μόνο σε επίπεδες υποκατασκευές Το πλήθος των πιθανών σημείων στερέωσης είναι περιορισμένο, συνεπώς για λόγους στατικότητας δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεση. Τοποθέτηση με 2-πλή έδραση Όταν είναι κατάλληλη η υποκατασκευή τότε υπάρχει δυνατότητα υποσκελετού 2-πλής έδρασης. Ισχύουν οι παρακάτω οριακές συνθήκες: Καταλληλότητα μόνο σε επίπεδες υποκατασκευές Το πλήθος των πιθανών σημείων στερέωσης είναι περιορισμένο, συνεπώς για λόγους στατικότητας δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεση. Έδραση ασφάλισης (έδραση 1) Κάτω έδραση (έδραση 1) Κάτω έδραση (έδραση 2) Εικ. B 6.1-2a Στην τοποθέτηση 1-πλής έδρασης συνιστούμε την τεχνική τεκμηρίωση της υλοποίησης. Εικ. B 6.1-2b Στην τοποθέτηση 2-πλής έδρασης συνιστούμε την τεχνική τεκμηρίωση της υλοποίησης. 16

17 Ανάλογα με την απόσταση της υποκατασκευής, τα εμφανιζόμενα φορτία (χιόνι, άνεμος) και το είδος της τοποθέτησης διατίθενται διαφορετικά φέροντα προφίλ. Σε αυτήν τη διαδικασία όλα τα προφίλ μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Εργοστασιακά, τα προφίλ είναι ήδη κομμένα στο αναγκαίο μήκος και συνεπώς μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάζεται να προσαρμόζονται στην τοποθεσία της εγκατάστασης. Συνδετήρας προφίλ 93 mm Fix Plus T 33 mm 42 mm Fix Plus 1 Fix Plus 2 49 mm Fix Plus 3 56 mm Fix Plus 4 67 mm Fix Plus 5 Εικ. B 4-5 Επισκόπηση φερόντων προφίλ και συνδετήρων προφίλ 10 mm Εικ. B 4-6 Φέρον προφίλ Fix Plus 3 και συνδετήρας προφίλ 3 Εικ. B 4-6a Τα μεμονωμένα φέροντα προφίλ συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδετήρων προφίλ στη διαμήκη κατεύθυνση. Τα μικρά προφίλ Fix Plus 1 και 2 τοποθετούνται με δύο συνδετήρες προφίλ ανά σύνδεση. Ο πρόσθετος συνδετήρας προφίλ εισάγεται τυπικά στην πλευρική εγκοπή. Εικ. B 4-7 Συνδετήρες προφίλ 1 και 2, τοποθέτηση πλευρικά Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αν σε αυτήν την περιοχή πρέπει να συνδεθεί ένα άγκιστρο στέγης) μπορεί ο πρόσθετος συρταρωτός συνδετήρας να εισαχθεί επίσης στην επάνω εγκοπή. Μέγιστη απόσταση των φερόντων προφίλ στην περιοχή συναρμογής 10 mm Εικ. B 4-8 Φέροντα προφίλ Fix Plus 1 και 2, συνδετήρες προφίλ 1 και 2, τοποθέτηση πλευρικά και επάνω 17

18 Κάθε προφίλ απαιτεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό σκελετού τουλάχιστον 2 συνδέσεις στην κατασκευή της στέγης Συνδετήρας Συνδετήρας Σύνδεση Συνδετήρας Σύνδεση Σύνδεση Εικ. B4-8 Λεπτομέρεια 1 Προφίλ χωρίς απευθείας σύνδεση όχι δυνατό! Εικ. B 4-8 Λεπτομέρεια 2 Προφίλ με 1 σύνδεση - δεν είναι δυνατό! Εικ. B 4-8 Λεπτομέρεια 3 Προφίλ με 2 συνδέσεις - εντάξει! Στις αλουμινένιες ασφαλίσεις συνδέονται δύο εδράσεις σκελετού. Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Εικ. B 4-9 Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L M8x18,5 M8x24 Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Εικ. B 4-11 Εικ. B 4-10 Αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L και αλουμινένια χυτή ασφάλιση S (για περιοχές με πολύ υψηλά φορτία ανέμου) Η πρόσθετη αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L για προστασία από αναρρόφηση αέρα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολύ υψηλών φορτίων στην συνδετική ασφάλιση. Αυτό γίνεται μόνο σε περίπτωση πολύ ισχυρών φορτίων ανέμου σε συνδυασμό με πολύ μεγάλα πλάτη στήριξης του συστήματος σκελετού. Η ασφάλιση τοποθετείται στην περιμετρική περιοχή της εγκατάστασης και απαιτείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνο- νται από τον εκάστοτε σχεδιασμό της εγκατάστασης. Συνθήκη για τη χρήση της αλουμινένιας σταυρωτής ασφάλισης L (πρόσθετη ασφάλιση) 1. Έδραση (έδραση ασφάλισης) Fix Plus 4 ή 5 18

19 B6.2 Έδραση ασφάλισης πάνελ Τύπος A Δεν απαιτείται έδραση ασφάλισης. Τύπος Β Προφίλ σε ορθή γωνία! ca. 80 mm Εικ. B Abb. B Έδραση ασφάλισης 15 Nm Εικ. B Εικ. B Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Τα μεμονωμένα φέροντα προφίλ συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδετήρων στη διαμήκη κατεύθυνση. μέγ. 10 mm Εικ. B Εικ. B

20 B7 Βιδωτές συνδέσεις έδρασης σκελετού 1 2 Οι συνδέσεις ανάμεσα στα στοιχεία στερέωσης (π.χ. άγκιστρο στέγης, γωνιακός σύνδεσμος κ.λπ.) και στα φέροντα προφίλ της έδρασης σκελετού εκτελούνται μέσω βιδωτών συνδέσεων με βίδες M8 και μπουλόνια ασφάλισης με πλαστική ετικέτα. 1 Βίδα M8x16 mm ή 18,5 mm με καρέ T40 2 Σετ στερέωσης κίτρινο (μπουλόνι ασφάλισης με κίτρινη πλαστική ετικέτα) Εικ. B 7-1 Τοποθέτηση: Χρήση κίτρινου σετ στερέωσης. 2. Περιστροφή του βοηθήματος τοποθέτησης κατά 90 με τη βοήθεια της πλαστικής ετικέτας. Εικ. B 7-2 Εικ. B Nm 3. Τοποθέτηση του κίτρινου σετ στερέωσης στο στοιχείο στερέωσης με τη βοήθεια της πλαστικής ετικέτας. 4. Βίδωμα και σφίξιμο της βίδας M8. Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Εικ. B 7-4 Εικ. B

21 B8 Ασφάλιση πάνελ Τύπος A 2 1 Εικ. B 8-1a Η στερέωση των πάνελ εκτελείται μέσω ασφάλισης. Για τη διασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης πρεσαρίσματος συνιστάται η χρήση ενός ροπόκλειδου. Οι καλά σφιγμένες ανοξείδωτες βίδες ενδέχεται να μην είναι δυνατό πλέον να λυθούν χωρίς να καταστραφούν. Συνεπώς να ευθυγραμμίζετε πρώτα τα πάνελ και μετά να σφίγγετε τις βίδες με την αναφερόμενη ροπή στρέψης! 1 2 Οι βίδες πρέπει να ελέγχονται δειγματοληπτικά μία φορά το χρόνο ως προς την απαιτούμενη ροπή σύσφιγξης! Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Καρέ ασφάλισης πάνελ: T40 Εικ. B 8-1b Τοποθέτηση κάτω 1 Τελικό τεμάχιο 2 Ασφάλιση πάνελ Τοποθέτηση επάνω Εικ. B 8-2a Τοποθέτηση ασφάλισης πάνελ Εικ. B 8-2d Εισαγωγή ασφάλισης πάνελ 90 Εικ. B 8-2b Βίδωμα ασφάλισης πάνελ και εισαγωγή στην υποδοχή Εικ. B 8-2e Εισαγωγή τελικού τεμαχίου 15 Nm 15 Nm Εικ. B 8-2c Τοποθέτηση πάνελ, εισαγωγή τελικού τεμαχίου και σφίξιμο βίδας Εικ. B 8-2f Σφίξιμο βίδας 21

22 Τύπος Β 2 2 Η στερέωση των πάνελ εκτελείται μέσω ασφάλισης. Για τη διασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης πρεσαρίσματος συνιστάται η χρήση ενός ροπόκλειδου. 1 Εικ. B 8-3a Εικ. B 8-3b Οι καλά σφιγμένες ανοξείδωτες βίδες ενδέχεται να μην είναι δυνατό πλέον να λυθούν χωρίς να καταστραφούν. Συνεπώς να ευθυγραμμίζετε πρώτα τα πάνελ και μετά να σφίγγετε τις βίδες με την αναφερόμενη ροπή στρέψης! 1 Οι βίδες πρέπει να ελέγχονται δειγματοληπτικά μία φορά το χρόνο ως προς την απαιτούμενη ροπή σύσφιγξης! 2 Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Καρέ ασφάλισης πάνελ: T40 Εικ. B 8-3c Τοποθέτηση στην περιμετρική περιοχή 1 Τελικό τεμάχιο 2 Ασφάλιση πάνελ Τοποθέτηση στην εσωτερική περιοχή Εικ. B 8-4a Εισαγωγή ασφάλισης πάνελ Εικ. B 8-5a Τοποθέτηση ασφάλισης πάνελ 90 Εικ. B 8-4b Εισαγωγή τελικού τεμαχίου Εικ. B 8-5b Βίδωμα ασφάλισης πάνελ 15 Nm 15 Nm 22 Εικ. B 8-4c Σφίξιμο βίδας Εικ. B 8-5c Τοποθέτηση δεύτερου πάνελ, σφίξιμο βίδας

23 B9 Στοιχεία στερέωσης B9.1 Σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης Το σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης ενδείκνυται για τους περισσότερους σύγχρονους τύπους κεραμιδιών και επικαλύψεων στεγών, όπως π.χ. καμπυλωτά κεραμίδια Φρανκφούρτης, αλληλοσυνδεόμενα κεραμίδια, ημικυκλικά κεραμίδια κ.ά Φέρον προφίλ 5 Πλακέ βίδα 2 Βίδα M8 6 Δοκάρια 3 Κίτρινο σετ στερέωσης 7 Δοκοί κοντραρίσματος 4 Άγκιστρα στέγης 8 Δοκοί στέγης Εικ. B Άγκιστρο στέγης 0 Εικ. B Άγκιστρο στέγης Εικ. B 9.1-2a Άγκιστρο στέγης UNI Εικ. B 9.1-2b Άγκιστρο στέγης MAX 0 Κατά την επίτευξη του μέγιστου φορτίου το άγκιστρο στέγης ακουμπά στην επικάλυψη της στέγης. Η απόσταση ανάμεσα στο άγκιστρο στέγης και στο κεραμίδι πρέπει να είναι 5 mm σε κατάσταση χωρίς φορτίο Εικ. B Τεχνικά στοιχεία άγκιστρων στέγης Πιθανές διαστάσεις δοκαριών στέγης Σύνδεση στην ξύλινη υποκατασκευή Απαιτ. βάθος σύνδεσης πλακέ βιδών στην ξύλινη υποκατασκευή Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινων δοκών Π x Υ Γωνία σύνδεσης στο προφίλ Εκδόσεις Καρέ πλακέ βίδας 30x50mm ("Στάνταρ") 24x48mm ("Κοντό") Στις μεγαλύτερες διατομές δοκαριών πρέπει να τοποθετείται από κάτω η πλάκα έδρασης του άγκιστρου στέγης (π.χ. κόντρα πλακέ/πλαστική πλάκα). Πλακέ βίδες 8x100mm (Στάνταρ) Σε μονώσεις επί της στέγης κατόπιν ερώτησης έως 8x300mm 60 mm 60x100mm (πλακέ βίδες 8x100mm) 0 και 90 (βλ. εικ.) MEDIUM (ρύθμιση καθ' ύψος 14 mm) MAX (για μεγάλα φορτία, π.χ. περιοχές με χιόνια, ρύθμιση καθ' ύψος 14 mm) UNI (ρύθμιση καθ' ύψος 31 mm ) T40 23

24 Τοποθέτηση: 1. Αφαιρέστε τα κεραμίδια πά νω από τη θέση του άγκιστρου Εικ. B Τοποθετήστε το στέλεχος του άγκιστρου στέγης στο βαθύ σημείο του κεραμιδιού και στερεώστε με 2 βίδες στα δοκάρια. Η απόσταση ανάμεσα στο κεραμίδι και στο άγκιστρο πρέπει να είναι 5 mm, ενδεχ. να είναι δυνατή η τοποθέτηση μιας πλάκας έδρασης. Εικ. B mm Εικ. B Τροχίστε τα κεραμίδια στην πίσω πλευρά και κλείστε ξανά τη στέγη. Στα αλληλοσυνδεόμενα κεραμίδια πρέπει να τροχίζεται επίσης το κάτω κεραμίδι. Εικ. B

25 B9.2 Σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης για σχιστόλιθο/ξυλοκέραμα Το σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης για σχιστόλιθο/ξυλοκέραμα ενδείκνυται για στέγες με σχιστόλιθο όπως για ασφαλτικές στέγες (π.χ. ασφαλτοκεράμιδα). 4 Εικ. B Άγκιστρο στέγης σχιστόλιθου 0 1 Φέρον προφίλ 5 Φρεζάτη ξυλόβιδα M6 2 Βίδα M8 6 Δοκάρια 3 Κίτρινο σετ στερέωσης 7 Έλασμα (δεν αποτελεί μέρος του δομικού σετ) 4 Άγκιστρο στέγης για σχιστόλιθο Το άγκιστρο στέγης πρέπει να ακουμπά απευθείας επάνω στη φέρουσα υποκατασκευή. Για λόγους στεγανοποίησης πρέπει να τοποθετούνται πάντα ελάσματα κάτω από τα άγκιστρα στέγης (υπεύθυνος κτιρίου, τα ελάσματα δεν αποτελούν μέρος του δομικού σετ). Κατά την τοποθέτηση επάνω σε ασφαλτικές στέγες πρέπει να στεγανοποιείται ξανά εκ των υστέρων το άγκιστρο. Εικ. B Άγκιστρο στέγης σχιστόλιθου Συνιστούμε κατά την τοποθέτηση σε στέγες από σχιστόλιθο και σε ασφαλτικές στέγες να συμβουλεύεστε έναν στεγοποιό, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα της κατασκευής. Εικ. B Κατάσταση τοποθέτησης Τεχνικά χαρακτηριστικά άγκιστρων στέγης σχιστόλιθου/ξυλοκέραμων Σύνδεση στην ξύλινη υποκατασκευή Φρεζάτες βίδες 6x100mm 6x180mm Απαιτ. βάθος σύνδεσης φρεζάτων βιδών στην ξύλινη υποκατασκευή Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινων δοκών Π x Υ Γωνία σύνδεσης στο προφίλ Καρέ φρεζάτης βίδας 60 mm 50x100mm 0 και 90 (βλ. εικ.) T25 25

26 B9.3 Σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης Το σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης ενδείκνυται για την τοποθέτηση σε στέγες με επικαλύψεις από ελενίτ και τραπεζοειδή ελάσματα επάνω σε ξύλινη υποκατασκευή. 8 3 Κατά τη χρήση βιδών αγκύρωσης υπάρχουν πολλές δυνατότητες σύνδεσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, η στερέωση μπορεί να υλοποιηθεί με μία ή δύο βίδες αγκύρωσης. Κατά τη στερέωση με βίδα αγκύρωσης, η σύνδεση εκτελείται μέσω γωνιαστού συνδέσμου. Σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων χρησιμοποιείται το σετ στερέωσης "Διπλός σύνδεσμος" με δύο βίδες αγκύρωσης M10 ή M Εικ. B Εικ. B Χάρη στο μετρικό σπείρωμα μπορεί να εκτελεστεί ισοστάθμιση ύψους μεταξύ των βιδών αγκύρωσης Βίδα αγκύρωσης 6 Βίδα M8 M10/12 2 Παξιμάδι συνδέσμου 7 Φλάντζα EPDM M10/12 3 Γωνιαστός σύνδεσμος 8 Βίδα M8 4 Διπλός σύνδεσμος 9 Παξιμάδι συνδέσμου M8 5 Γωνία L 10 Ξύλινη υποκατασκευή 11 Κίτρινο σετ στερέωσης Εικ. B Εικ. B

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης Σύνδεση στο φέρον προφίλ Ø βίδας αγκύρωσης Απαιτ. βάθος σύνδεσης βίδας αγκύρωσης στην ξύλινη υποκατασκευή Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινων ράβδων Π/Υ Διάμετρος προδιάτρησης στην επικάλυψη Διάμετρος προδιάτρησης ξύλινης υποκατασκευής Καρέ βίδας αγκύρωσης Γωνιαστός σύνδεσμος (με 1 βίδα αγκύρωσης) Γωνιαστός σύνδεσμος (με 2 βίδες αγκύρωσης) M10 (L = mm) M12 (L = mm) 70 mm 70/70 mm για M10 84/70 mm για M12 d s + 2 mm (d s = Διάμετρος στελέχους βίδας) 0,7 x d s Εξάγωνο Τοποθέτηση: 1. Προδιατρήστε την ξύλινη υποκατασκευή και την επικάλυψη. Εικ. B Βιδώστε τη βίδα αγκύρωσης. Εικ. B Εισάγετε το στεγανοποιητικό καουτσούκ και την υποθεματική ροδέλα, βιδώστε και σφίξτε το παξιμάδι (το στεγανοποιητικό καουτσούκ πρέπει να συμπιέζεται ελαφρώς). Εικ. B Τοποθετήστε τον γωνιαστός σύνδεσμο. Εικ. B

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD.

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI. Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μοντέλο SHARK ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ AVANTI Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο εγκατάστασης Μοντέλο SHARK Ημερομηνία έκδοσης: 9η έκδοση CE: Ιούλιος 2010 Αναθεώρηση 3: 17/9/10 Κατασκευαστής: AVANTI Wind Systems A/S

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. για ποδήλατα GHOST. Έκδοση 12.01

Οδηγίες χρήσης. για ποδήλατα GHOST. Έκδοση 12.01 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης για ποδήλατα GHOST Έκδοση 12.01 2 GHOST-bikes 1. Βασικές πληροφορίες για το καινούργιο σας ποδήλατο και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 7 1.1 Πεδίο εφαρμογής 7 1.2 Παραδιδόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα