Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή."

Transcript

1 Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011

2 Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε επίπεδη στέγη Sunfix plus για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έχετε αποκτήσει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας από την γκάμα της SolarWorld AG. Το σύστημα τοποθέτησης σε επίπεδες στέγες Sunfix plus προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες τοποθέτησης σε συνδυασμό με το δομικό φωτοβολταϊκό σετ SolarWorld βάσει δοκιμασμένων πινάκων διαστασιολόγησης. Η επιφάνεια εγκατάστασης αξιοποιείται με βέλτιστο και ασφαλή τρόπο χάρη στον σχεδιασμό του σκελετού. Προϋπόθεση για την επιλογή και χρήση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος σκελετού αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης χάρη στην κορυφαία ποιότητα. Στις παρακάτω περιγραφές παρουσιάζεται η σωστή τοποθέτηση του συστήματος τοποθέτησης σε επίπεδη στέγη Sunfix plus με τη βοήθεια ενός παραδείγματος, το οποίο θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε το σύστημα σκελετού χωρίς προβλήματα. Πρέπει να τεκμηριώνεται η εμφάνιση δομικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε στον σχεδιασμό του σκελετού να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της στέγης. Έκδοση: 08/2011 2

3 Πίνακας περιεχομένων A B C D E Σελίδα Υποδείξεις ασφαλείας A1 Κατηγοριοποίηση των υποδείξεων ασφαλείας 4 A2 Υποδείξεις ασφαλείας 5 A3 Υποδείξεις σχεδιασμού εγκατάστασης 6 A4 Υποδείξεις τοποθέτησης 8 Περιγραφή συστήματος B1 Ενδεδειγμένη και μη ενδεδειγμένη χρήση 9 B2 Τεχνική επισκόπηση 10 B3 Τύποι πλαισίων επίπεδης στέγης (FDR) 11 B4 Εξωτερικές οριακές συνθήκες 12 B5 Δομή συστήματος 13 B6 Φέροντα προφίλ 14 B7 Βιδωτές συνδέσεις έδρασης σκελετού 20 B8 Ασφάλιση πάνελ 21 B9 Στοιχεία στερέωσης 23 B9.1 Σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης 23 B9.2 Σετ στερέωσης με άγκιστρα για στέγες από σχιστόλιθο/ξυλοκέραμο 25 B9.3 Σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης 26 B9.4 Σετ στερέωσης με στηρίγματα ηλιακών συστημάτων 28 B9.5 Σετ στερέωσης για τραπεζοειδείς στέγες 31 B9.6 Σετ στερέωσης για στέγες Kalzip 32 B10 Αντιστάθμιση δυναμικού/γείωση 33 B11 Απαιτούμενο πρόσθετο φορτίο 34 Παραδειγματική τοποθέτηση C1 Καθορισμός της θέσης της εγκατάστασης και των σημείων στερέωσης 35 C2 Τοποθέτηση των στοιχείων στερέωσης 36 C3 Τοποθέτηση των φερόντων προφίλ στην έδραση σκελετού 37 C4 Τοποθέτηση των πλαισίων επίπεδης στέγης 39 C5 Τοποθέτηση της έδρασης ασφάλισης 40 C6 Τοποθέτηση των πάνελ 41 C7 Διασύνδεση των πάνελ 43 C8 Παράδειγμα τοποθέτησης με χρήση αντίβαρου (εδώ: Τύπος A) 44 Συντήρηση/Καθαρισμός Συντήρηση και καθαρισμός 45 Ευθύνη Ευθύνη 45 3

4 A Υποδείξεις ασφαλείας A1 Κατηγοριοποίηση των υποδείξεων ασφαλείας Διαβάστε το σύνολο των οδηγιών τοποθέτησης και τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας! Προειδοποιητικό σήμα, λέξη σηματοδοσίας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Βαθμίδες προειδοποίησης Προειδοποιεί για άμεσο κίνδυνο θανάτου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο θανάτου και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Προειδοποιεί για πιθανούς τραυματισμούς ατόμων. ΠΡΟΣΟΧΗ Προειδοποιεί για υλικές ζημιές, χωρίς πιθανότητα τραυματισμού ατόμων. Χρήση πρόσθετων συμβόλων υποδείξεων Πληροφορεί σχετικά με πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες. Κατά την τοποθέτηση να τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Δεν επιτρέπεται το πάτημα επάνω στα πάνελ. Να διασφαλίζετε ότι το Sunfix aero χρησιμοποιείται μόνο βάσει της ενδεδειγμένης χρήσης του. Κατά την τοποθέτηση να τηρείτε τα ισχύοντα πρότυπα, οικοδομικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης. Η μη τήρηση των παρακάτω αναφερόμενων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς. Να φυλάσσετε με προσοχή τις οδηγίες τοποθέτησης! 4

5 A2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία Τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν ρεύμα μόλις εκτεθούν στο φως. Η τάση κάθε μεμονωμένου πάνελ είναι κάτω από 50 V συνεχούς ρεύματος (DC). Εάν συνδεθούν πολλά πάνελ εν σειρά τότε αθροίζονται οι τάσεις και αποτελούν κίνδυνο. Εάν συνδεθούν πολλά πάνελ παράλληλα, τότε αθροίζονται τα ρεύματα. Αν και χάρη στις πλήρως μονωμένες κουμπωτές επαφές διασφαλίζεται προστασία κατά την επαφή, ωστόσο κατά τον χειρισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις κάτωθι οδηγίες, προς αποφυγή πυρκαγιάς, σχηματισμού σπινθηρισμών και επικίνδυνης ηλεκτροπληξίας: Μην εγκαθιστάτε φωτοβολταϊκά πάνελ και αγωγούς με υγρά βύσματα και υποδοχές! Διεξάγετε με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εργασίες στους αγωγούς! Ο μετατροπέας ενδέχεται να διαπερνάται από υψηλές τάσεις επαφής, ακόμη και εάν είναι αποσυνδεδεμένος! Σε όλες τις εργασίες στον μετατροπέα και στους αγωγούς απαιτείται προσοχή! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω ηλεκτρικού τόξου Τα πάνελ παράγουν συνεχές ρεύμα κατά την πρόσπτωση φωτός. Σε περίπτωση ανοίγματος μιας κλειστής συστοιχίας (π.χ. κατά την αποσύνδεση του αγωγού συνεχούς ρεύματος από τον μετατροπέα υπό φορτίο) ενδέχεται να δημιουργηθεί επικίνδυνο ηλεκτρικό τόξο. Προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Μην αποσυνδέετε ποτέ τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια από τον μετατροπέα, όσο αυτός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Διατηρείτε τις καλωδιακές συνδέσεις σε άψογη κατάσταση (όχι διάκενα, όχι ρύποι)! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πτώσης Κατά τις εργασίες στην στέγη καθώς και κατά το ανέβασμα και το κατέβασμα υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων και χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα προστασίας από πτώση! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εύφλεκτα υλικά Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των πάνελ κοντά σε συσκευές ή χώρους στους οποίους μπορεί να εμφανίζονται ή να συσσωρεύονται εύφλεκτα αέρια ή σκόνες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τραυματισμοί των χεριών Κατά την τοποθέτηση φερόντων εξοπλισμών και πάνελ υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης χεριών. Οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια! ΠΡΟΣΟΧΗ! Πτώση αντικειμένων f f Κατά την τοποθέτηση επάνω στην στέγη υπάρχει κίνδυνος πτώσης εργαλείων, υλικών τοποθέτησης ή πάνελ από την στέγη και να τραυματιστούν άτομα που είναι από κάτω. f f Η επικίνδυνη περιοχή στο έδαφος πρέπει να αποκλείεται πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης και να προειδοποιούνται τα άτομα που είναι στην εγγύς περιοχή. 5

6 A3 Υποδείξεις σχεδιασμού εγκατάστασης Να διασφαλίζετε ότι η υποκατασκευή ενδείκνυται όσον αφορά την φέρουσα αντοχή (διαστασιολόγηση, διάρκεια ζωής, κατάλληλα χαρακτηριστικά υλικών), τη φέρουσα δομή και τις λοιπές επηρεαζόμενες στρώσεις (π.χ. μονωτική στρώση). Προσέχετε να μην εμποδίζεται η εκροή των όμβριων υδάτων. Προσέχετε τους φυσικούς παράγοντες (π.χ. πιθανή πρόσπτωση νερού τήξης κατά τη διαπότιση μονωτικών στρώσεων). Σε περίπτωση αμφιβολιών να συμβουλεύεστε έναν τεχνικό σύμβουλο (π.χ. αναλυτής τάσεων, εμπειρογνώμονας). Κατά την εγκατάσταση Φ/Β εγκαταστάσεων σε στέγες από ινοτσιμέντο πρέπει να ελέγχετε αν τα στοιχεία της στέγης περιέχουν αμίαντο. Σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς! Τα καλώδια που τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα (π.χ. μέσω εισαγωγής σε πλαστικούς σωλήνες ή πλαστικά κανάλια με αντοχή σε ακτινοβολία UV) από τις καιρικές επιδράσεις, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις μηχανικές ζημιές. Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες διατομές της ξύλινης υποκατασκευής που αναφέρονται στις οδηγίες τοποθέτησης. Εάν η υπάρχουσα ξύλινη υποκατασκευή είναι κάτω από αυτές τις τιμές, τότε πρέπει να ενισχύεται κατάλληλα, ώστε να προκύπτει μια υψηλής ποιότητας διατομή με τις απαιτούμενες διαστάσεις που να αντιστοιχεί σε μια πλήρη διατομή. Σε περίπτωση αμφιβολιών, το νέο, ενισχυμένο ξύλο πρέπει να εμφανίζει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις. Κατά την ασφάλιση της έδρασης μέσω πρόσθετου φορτίου να διασφαλίζετε την επαρκή φέρουσα αντοχή της υποκατασκευής. Κατά την ασφάλιση του σκελετού τοποθέτησης μέσω πρόσθετων φορτίων, να ελέγχετε αν απαιτείται η χρήση δομικών υποστρωμάτων: Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε προσέχετε να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά. Εάν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την συμβατότητα υλικών για τα δομικά υποστρώματα και τη στεγανοποίηση της στέγης, τότε σας συνιστούμε να τοποθετείτε μονωτικό φλις. Η τιμή τριβής ανάμεσα στην εξωτερική επιφάνεια της στέγης και στο στοιχείο αντίβαρου των πλαισίων επίπεδης στέγης (π.χ. δομικό στοιχείο από μπετόν) πρέπει να είναι µ > 0,6. Η απόσταση ανάμεσα στις σειρές των πάνελ προκύπτει ξεχωριστά από τη γωνία κλίσης των πάνελ καθώς και την ελάχιστη γωνία ακτινοβολίας της εκάστοτε τοποθεσίας. 6

7 Υποδείξεις για τις περιμετρικές περιοχές Στις γωνιακές και στις περιμετρικές περιοχές της στέγης δημιουργούνται στροβιλισμοί αέρα και συνεπώς προκύπτουν πολύ αυξημένα φορτία ανέμου (βλ. EC1). Σε αυτά τα σημεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β εγκαταστάσεων με αυτόνομη στήριξη. Οι συγκεκριμένες περιοχές (1,20 m από τη διαμήκη πλευρά του κτιρίου και 1,50 m από τη στενή πλευρά του κτιρίου ή/και h/5) πρέπει κατά κανόνα να διατηρούνται ελεύθερες. Αποκλίσεις είναι δυνατές μόνο με προηγούμενη συνεννόηση. Εάν η Φ/Β εγκατάσταση στερεώνεται στη στέγη με στοιχεία αντίβαρων (π.χ. δομικά στοιχεία από μπετόν), τότε τα εξωτερικά στοιχεία πρέπει να σταθεροποιούνται με μεγαλύτερα φορτία αντίβαρων (σκούρα γκρι στοιχεία, βλ. εικ. A 3-1). Περιμετρικές αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται a = 1,20 m (διαμήκης πλευρά κτιρίου) a = 1,50 m (στενή πλευρά κτιρίου) 1,20 m 1,50 m Εικ. A 3-1 Πυροπροστασία Κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κτιριακοί κανονισμοί πυροπροστασίας. Υπόδειξη για πυράντοχα και κτιριακά διαχωριστικά τοιχώματα Ανάλογα με το κτίριο προκύπτουν διαφορετικές δομικές απαιτήσεις στην υλοποίηση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (εκάστοτε τοπικά ισχύοντες κτιριακοί κανονισμοί). Κατά κανόνα ισχύουν τα εξής: 1. Η λειτουργία των πυράντοχων και κτιριακών διαχωριστικών τοιχωμάτων δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζεται. 2. Τα πυράντοχα και κτιριακά διαχωριστικά τοιχώματα δεν επιτρέπεται να υπερκαλύπτονται από φωτοβολταϊκά πάνελ. 3. Ανάμεσα στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και στα πυράντοχα και κτιριακά διαχωριστικά τοιχώματα πρέπει να τηρείται μια επαρκής απόσταση (εκάστοτε τοπικά ισχύοντες κτιριακοί κανονισμοί). 7

8 A4 Υποδείξεις τοποθέτησης Κατά την τοποθέτηση να τηρείτε τις ισχύουσες προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων. Κατά την τοποθέτηση στην περιοχή της στέγης να τηρείτε τους εφαρμοζόμενους κανόνες της τεχνολογίας, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Στη διάρκεια της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Τα άτομα που βρίσκονται στην στέγη ενός κτιρίου με ελάχ. ύψος 3 m πρέπει να προστατεύονται από πτώση με διατάξεις προστασίας. Τα άτομα που βρίσκονται στο έδαφος πρέπει να προστατεύονται από πτώση αντικειμένων με διατάξεις αποκλεισμού. Τηρείτε επίσης τις υποδείξεις ασφαλείας όλων των άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης (π.χ. μετατροπέας και πάνελ). Η σύνδεση της εγκατάστασης στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος πρέπει να εκτελείται από ηλεκτρολόγο. Ο ηλεκτρολόγος πρέπει να διαθέτει άδεια από την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Τηρείτε τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης των πάνελ και μετατροπέων, καθώς και το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και καλωδίωσης. Προσέχετε τη σταθερή έδραση όλων των βιδωτών συνδέσεων. 8

9 Περιγραφή συστήματος B B1 Ενδεδειγμένη και μη ενδεδειγμένη χρήση Ενδεδειγμένη χρήση Το σύστημα τοποθέτησης Sunfix plus χρησιμεύει στην στερέωση φωτοβολταϊκών πάνελ σε στέγες κανονικής κατασκευής και ύψους. Στην ενδεδειγμένη χρήση ανήκει η τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης καθώς και η τήρηση των αναφερόμενων υποδείξεων συντήρησης και καθαρισμού. Για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Μη ενδεδειγμένη χρήση Αυτή η παράθεση δεν περιέχει όλες τις πιθανές μη ενδεδειγμένες χρήσεις και συνεπώς δεν εγείρει καμία αξίωση για πληρότητα. Οι αναφερόμενες υποδείξεις αποδίδουν απλώς την έννοια της μη ενδεδειγμένης χρήσης. f f Δεν τηρήθηκαν οι υποδείξεις του παρόντος βιβλίου τοποθέτησης. f f Το σύστημα τοποθέτησης: f f δεν χρησιμοποιήθηκε ενδεδειγμένα για τη στερέωση φωτοβολταϊκών πάνελ, f f δεν τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις οριακές συνθήκες των παρουσών οδηγιών τοποθέτησης (π.χ. για τη στερέωση σε προσόψεις), f f τοποθετήθηκε εσφαλμένα, f f συντηρήθηκε εσφαλμένα ή καθόλου, f f μετασκευάστηκε, f f εκτέθηκε σε εσφαλμένα φορτία. f f Μια επισκευή εκτελέστηκε εσφαλμένα. f f Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών. 9

10 B2 Τεχνική επισκόπηση Το σύστημα τοποθέτησης Sunfix plus είναι μια φέρουσα δομή πολύπλευρων εφαρμογών για την αυτόνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε επίπεδες στέγες και σε στέγες ελαφράς κλίσης έως 20. Προκατασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση ως κομπλέ δομικό σετ. Βάση για τον ξεχωριστό σχεδιασμό ανά περίπτωση αποτελούν τα στοιχεία της υπάρχουσας κατασκευής της στέγης και οι στατικές απαιτήσεις (προσανατολισμός, φορτία χιονιού και ανέμου, κ.λπ.) στον τόπο εγκατάστασης. Εικ. B 2-1 Παράδειγμα σχεδίου σκελετού Για κάθε εγκατάσταση λαμβάνετε ένα "Σχέδιο σκελετού" και ένα "Σχέδιο διασύνδεσης DC". Από αυτά προκύπτει η διάταξη των σημείων στερέωσης και των φερόντων προφίλ, καθώς και η διασύνδεση των πάνελ στους μετατροπείς, ανάλογα με την εκάστοτε κατασκευή στέγης και διάταξη πάνελ. Εικ. B 2-2 Παράδειγμα σχεδίου διασύνδεσης DC Ιδιότητες του συστήματος τοποθέτησης Sunfix plus Φέροντα προφίλ από αλουμίνιο. Στοιχεία στερέωσης και στοιχεία σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. Στοιχεία στερέωσης για σχεδόν όλες τις κανονικές δομές και επικαλύψεις στεγών (π.χ. στέγες με κεραμίδια, καμπυλωτά κεραμίδια, σχιστόλιθο, ελενίτ, στέγες σάντουιτς, στέγες Kalzip και στέγες τραπεζοειδών ελασμάτων). Μέτρηση του συστήματος σύμφωνα με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα φορτίου χιονιού και ανέμου. Δυνατότητα παράδοσης πλαισίων επίπεδης στέγης (FDR) με γωνίες στήριξης 15, 20 και 30. Δυνατότητα τοποθέτησης των πάνελ οριζόντια ή κατακόρυφα. Δυνατότητα τοποθέτησης εγκάρσια προς την κλίση της στέγης (ΚΣ) με FDR Τύπος A (οριζόντια) χωρίς ενισχυτική δοκό έως 5 ΚΣ, με ενισχυτική δοκό έως < 20 ΚΣ. Με FDR Τύπος B (κατακόρυφα) δυνατότητα τοποθέτησης έως 5 ΚΣ. Δυνατότητα τοποθέτησης με κλίση στέγης/προς την κλίση στέγης με FDR Τύπος A και B έως < 20 ΚΣ. Δυνατότητα τοποθέτησης των πάνελ με χρήση του Τύπου A (οριζόντια) μόνο με ένα άτομο. 10

11 B3 Τύποι πλαισίων επίπεδης στέγης (FDR) Τα πάνελ μπορούν να στηρίζονται οριζόντια και κατακόρυφα. Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά πλαίσια επίπεδης στέγης (Τύπος A και B). Και τα δύο πλαίσια επίπεδης στέγης μπορούν να παραδοθούν με γωνίες στήριξης 15, 20 και 30. Πλαίσιο επίπεδης στέγης Τύπος A (με οριζόντια τοποθέτηση των πάνελ): Φωτοβολταϊκό πάνελ 2 Πλαίσιο επίπεδης στέγης 3 Βιδωτή σύνδεση 4 Ασφάλιση 5 Κατασκευή στέγης, υπάρχουσα 6 Ενισχυτική δοκός (προαιρ.) 7 Έδραση ασφάλισης (μόνο Τύπος B) 8 Φέρον προφίλ στην έδραση του σκελετού 9 Σύνδεση στην κατασκευή της στέγης Εικ. B 3-1 Πλευρική άποψη πλαισίου επίπεδης στέγης, Τύπος A Εικ. B 3-2 Παραδειγματική εγκατάσταση με πλαίσιο επίπεδης στέγης, Τύπος A Πλαίσιο επίπεδης στέγης Τύπος B (με κατακόρυφη τοποθέτηση των πάνελ): 7 h b I Εικ. B 3-3 Πλευρική άποψη πλαισίου επίπεδης στέγης, Τύπος B Εικ. B 3-4 Παράδειγμα εγκατάστασης με πλαίσιο επίπεδης στέγης, Τύπος B Διαστάσεις πλαισίου επίπεδης στέγης Γωνία Ύψος h [mm] l [mm] Απόσταση οπής διάτρησης b [mm] Τύπος A Τύπος Β Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στο πλαίσιο επίπεδης στέγης και στη μέγιστη προβολή των προφίλ εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου, τα τοπικά εφαρμόσιμα φορτία χιονιού και ανέμου, την κατάσταση του εδάφους και το υψόμετρο πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Συνεπώς δεν μπορούν να αναφερθούν καθολικά ισχύουσες σχετικές διαστάσεις. Ακριβείς τιμές για την εκάστοτε εγκατάσταση μπορείτε να βρείτε στον σχεδιασμό της εγκατάστασης. 11

12 B4 Εξωτερικές οριακές συνθήκες Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται όλες οι εξωτερικές οριακές συνθήκες που πρέπει να τηρούνται: Οριακές συνθήκες πλαισίου επίπεδης στέγης Τύπος A (πάνελ οριζόντια) Κατεύθυνση της στήριξης Με/προς την κλίση της στέγης Εγκάρσια προς την κλίση της στέγης Φορτίου αέρα [kn/m 2 ] 1,20 Φορτίου χιονιού [kn/m 2 ] 4,00 Υψόμετρο πάνω από NN [m] 1000 Ύψος κτιρίου [m] 25 Επιτρ. κλίση στέγης [ ] 20 Ενισχυτική δοκός Απόσταση πλαισίου [m] Δεν απαιτείται 1,10 m (2 πλαίσια ανά πάνελ) Απαιτείται σε κλίση στέγης πάνω από 5 (1 δοκός ανά πάνελ) Βάσει του ξεχωριστού σχεδιασμού της εγκατάστασης προσφέρονται ξεχωριστές λύσεις κατόπιν αιτήματος! Οριακές συνθήκες πλαισίου επίπεδης στέγης, Τύπος B (πάνελ κατακόρυφα) Κατεύθυνση της στήριξης Με/προς την κλίση της στέγης Εγκάρσια προς την κλίση της στέγης Φορτίου αέρα [kn/m 2 ] 1,20 Φορτίου χιονιού [kn/m 2 ] 4,00 Υψόμετρο πάνω από NN [m] 1000 Ύψος κτιρίου [m] 25 Επιτρ. κλίση στέγης [ ] 20 5 Ενισχυτική δοκός Απόσταση πλαισίου [m] Δεν απαιτείται Ελεύθερα, εξαρτάται από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης Βάσει του ξεχωριστού σχεδιασμού της εγκατάστασης προσφέρονται ξεχωριστές λύσεις κατόπιν αιτήματος! Τα συστήματα με χρήση αντίβαρων επιτρέπονται μόνο έως κλίση στέγης 5! 12

13 B5 Δομή συστήματος Τύπος A 1 2a Εικ. B 5A 1 2a Εικ. B 5-1 Λεπτομέρεια 1 Εικ. B 5-1 Λεπτομέρεια 2 13

14 Τύπος Β 2c 2b Εικ. B 5B 2b 2c 3 4 Fix Plus 5 Fix Plus 4 Fix Plus 3 Fix Plus 2 Fix Plus 1 Fix Plus T 14

15 Σύνδεση στην κατασκευή της στέγης (παραδείγματα): 5a 5b Βίδες αγκύρωσης + διπλός σύνδεσμος (π.χ. για τοποθέτηση σε στέγες τραπεζοειδών ελασμάτων) Άγκιστρα στέγης (για τοποθέτηση σε στέγες με κεραμίδια) 5c 5d Βίδα αγκύρωσης + γωνιαστός σύνδεσμος (π.χ. για τοποθέτηση σε στέγες τραπεζοειδών ελασμάτων) Ασφάλιση Kalzip (για τοποθέτηση σε στέγες Kalzip) 5e 5f Σύνδεση με πριτσίνια (τοποθέτηση πριτσινιών εναλλάξ) Στήριγμα ηλιακών συστημάτων + γωνιαστός σύνδεσμος (π.χ. για τοποθέτηση σε στέγες σάντουιτς) 15

16 B6 Φέροντα προφίλ B6.1 Έδραση σκελετού Τύπος A Απαιτούμενες εδράσεις φερόντων προφίλ Τα φέροντα προφίλ μπορούν να τοποθετηθούν με 1-πλή ή 2-πλή έδραση. Η έκδοση εξαρτάται από την κατασκευή της στέγης. Τοποθέτηση με 2-πλή έδραση Τυπικά τα συστήματα τοποθετούνται με 2-πλή έδραση. Με αυτήν τη δομή είναι δυνατή η μέγιστη ευελιξία ανεξάρτητα από την υποκατασκευή. Τύπος Β Απαιτούμενες εδράσεις φερόντων προφίλ Τα φέροντα προφίλ μπορούν να τοποθετηθούν με 2-πλή ή 3-πλή έδραση. Η έκδοση εξαρτάται από την κατασκευή της στέγης. Τοποθέτηση με 3-πλή έδραση Τυπικά τα συστήματα τοποθετούνται με 3-πλή έδραση. Με αυτήν τη δομή είναι δυνατή η μέγιστη ευελιξία ανεξάρτητα από την υποκατασκευή. Έδραση ασφάλισης (έδραση 1) Ενδιάμεση έδραση (έδραση 1) Ενδιάμεση έδραση (έδραση 2) Κάτω έδραση (έδραση 2) Κάτω έδραση (έδραση 3) Εικ. B 6.1-1a Εικ. B 6.1-1b Τοποθέτηση με 1-πλή έδραση Όταν είναι κατάλληλη η υποκατασκευή τότε υπάρχει δυνατότητα υποσκελετού 1-πλής έδρασης. Ισχύουν οι παρακάτω οριακές συνθήκες: Καταλληλότητα μόνο σε επίπεδες υποκατασκευές Το πλήθος των πιθανών σημείων στερέωσης είναι περιορισμένο, συνεπώς για λόγους στατικότητας δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεση. Τοποθέτηση με 2-πλή έδραση Όταν είναι κατάλληλη η υποκατασκευή τότε υπάρχει δυνατότητα υποσκελετού 2-πλής έδρασης. Ισχύουν οι παρακάτω οριακές συνθήκες: Καταλληλότητα μόνο σε επίπεδες υποκατασκευές Το πλήθος των πιθανών σημείων στερέωσης είναι περιορισμένο, συνεπώς για λόγους στατικότητας δεν είναι πάντα δυνατή η εκτέλεση. Έδραση ασφάλισης (έδραση 1) Κάτω έδραση (έδραση 1) Κάτω έδραση (έδραση 2) Εικ. B 6.1-2a Στην τοποθέτηση 1-πλής έδρασης συνιστούμε την τεχνική τεκμηρίωση της υλοποίησης. Εικ. B 6.1-2b Στην τοποθέτηση 2-πλής έδρασης συνιστούμε την τεχνική τεκμηρίωση της υλοποίησης. 16

17 Ανάλογα με την απόσταση της υποκατασκευής, τα εμφανιζόμενα φορτία (χιόνι, άνεμος) και το είδος της τοποθέτησης διατίθενται διαφορετικά φέροντα προφίλ. Σε αυτήν τη διαδικασία όλα τα προφίλ μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Εργοστασιακά, τα προφίλ είναι ήδη κομμένα στο αναγκαίο μήκος και συνεπώς μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάζεται να προσαρμόζονται στην τοποθεσία της εγκατάστασης. Συνδετήρας προφίλ 93 mm Fix Plus T 33 mm 42 mm Fix Plus 1 Fix Plus 2 49 mm Fix Plus 3 56 mm Fix Plus 4 67 mm Fix Plus 5 Εικ. B 4-5 Επισκόπηση φερόντων προφίλ και συνδετήρων προφίλ 10 mm Εικ. B 4-6 Φέρον προφίλ Fix Plus 3 και συνδετήρας προφίλ 3 Εικ. B 4-6a Τα μεμονωμένα φέροντα προφίλ συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδετήρων προφίλ στη διαμήκη κατεύθυνση. Τα μικρά προφίλ Fix Plus 1 και 2 τοποθετούνται με δύο συνδετήρες προφίλ ανά σύνδεση. Ο πρόσθετος συνδετήρας προφίλ εισάγεται τυπικά στην πλευρική εγκοπή. Εικ. B 4-7 Συνδετήρες προφίλ 1 και 2, τοποθέτηση πλευρικά Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αν σε αυτήν την περιοχή πρέπει να συνδεθεί ένα άγκιστρο στέγης) μπορεί ο πρόσθετος συρταρωτός συνδετήρας να εισαχθεί επίσης στην επάνω εγκοπή. Μέγιστη απόσταση των φερόντων προφίλ στην περιοχή συναρμογής 10 mm Εικ. B 4-8 Φέροντα προφίλ Fix Plus 1 και 2, συνδετήρες προφίλ 1 και 2, τοποθέτηση πλευρικά και επάνω 17

18 Κάθε προφίλ απαιτεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό σκελετού τουλάχιστον 2 συνδέσεις στην κατασκευή της στέγης Συνδετήρας Συνδετήρας Σύνδεση Συνδετήρας Σύνδεση Σύνδεση Εικ. B4-8 Λεπτομέρεια 1 Προφίλ χωρίς απευθείας σύνδεση όχι δυνατό! Εικ. B 4-8 Λεπτομέρεια 2 Προφίλ με 1 σύνδεση - δεν είναι δυνατό! Εικ. B 4-8 Λεπτομέρεια 3 Προφίλ με 2 συνδέσεις - εντάξει! Στις αλουμινένιες ασφαλίσεις συνδέονται δύο εδράσεις σκελετού. Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Εικ. B 4-9 Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L M8x18,5 M8x24 Ασφάλιση από χυτό αλουμίνιο S Εικ. B 4-11 Εικ. B 4-10 Αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L και αλουμινένια χυτή ασφάλιση S (για περιοχές με πολύ υψηλά φορτία ανέμου) Η πρόσθετη αλουμινένια σταυρωτή ασφάλιση L για προστασία από αναρρόφηση αέρα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολύ υψηλών φορτίων στην συνδετική ασφάλιση. Αυτό γίνεται μόνο σε περίπτωση πολύ ισχυρών φορτίων ανέμου σε συνδυασμό με πολύ μεγάλα πλάτη στήριξης του συστήματος σκελετού. Η ασφάλιση τοποθετείται στην περιμετρική περιοχή της εγκατάστασης και απαιτείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνο- νται από τον εκάστοτε σχεδιασμό της εγκατάστασης. Συνθήκη για τη χρήση της αλουμινένιας σταυρωτής ασφάλισης L (πρόσθετη ασφάλιση) 1. Έδραση (έδραση ασφάλισης) Fix Plus 4 ή 5 18

19 B6.2 Έδραση ασφάλισης πάνελ Τύπος A Δεν απαιτείται έδραση ασφάλισης. Τύπος Β Προφίλ σε ορθή γωνία! ca. 80 mm Εικ. B Abb. B Έδραση ασφάλισης 15 Nm Εικ. B Εικ. B Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Τα μεμονωμένα φέροντα προφίλ συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδετήρων στη διαμήκη κατεύθυνση. μέγ. 10 mm Εικ. B Εικ. B

20 B7 Βιδωτές συνδέσεις έδρασης σκελετού 1 2 Οι συνδέσεις ανάμεσα στα στοιχεία στερέωσης (π.χ. άγκιστρο στέγης, γωνιακός σύνδεσμος κ.λπ.) και στα φέροντα προφίλ της έδρασης σκελετού εκτελούνται μέσω βιδωτών συνδέσεων με βίδες M8 και μπουλόνια ασφάλισης με πλαστική ετικέτα. 1 Βίδα M8x16 mm ή 18,5 mm με καρέ T40 2 Σετ στερέωσης κίτρινο (μπουλόνι ασφάλισης με κίτρινη πλαστική ετικέτα) Εικ. B 7-1 Τοποθέτηση: Χρήση κίτρινου σετ στερέωσης. 2. Περιστροφή του βοηθήματος τοποθέτησης κατά 90 με τη βοήθεια της πλαστικής ετικέτας. Εικ. B 7-2 Εικ. B Nm 3. Τοποθέτηση του κίτρινου σετ στερέωσης στο στοιχείο στερέωσης με τη βοήθεια της πλαστικής ετικέτας. 4. Βίδωμα και σφίξιμο της βίδας M8. Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Εικ. B 7-4 Εικ. B

21 B8 Ασφάλιση πάνελ Τύπος A 2 1 Εικ. B 8-1a Η στερέωση των πάνελ εκτελείται μέσω ασφάλισης. Για τη διασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης πρεσαρίσματος συνιστάται η χρήση ενός ροπόκλειδου. Οι καλά σφιγμένες ανοξείδωτες βίδες ενδέχεται να μην είναι δυνατό πλέον να λυθούν χωρίς να καταστραφούν. Συνεπώς να ευθυγραμμίζετε πρώτα τα πάνελ και μετά να σφίγγετε τις βίδες με την αναφερόμενη ροπή στρέψης! 1 2 Οι βίδες πρέπει να ελέγχονται δειγματοληπτικά μία φορά το χρόνο ως προς την απαιτούμενη ροπή σύσφιγξης! Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Καρέ ασφάλισης πάνελ: T40 Εικ. B 8-1b Τοποθέτηση κάτω 1 Τελικό τεμάχιο 2 Ασφάλιση πάνελ Τοποθέτηση επάνω Εικ. B 8-2a Τοποθέτηση ασφάλισης πάνελ Εικ. B 8-2d Εισαγωγή ασφάλισης πάνελ 90 Εικ. B 8-2b Βίδωμα ασφάλισης πάνελ και εισαγωγή στην υποδοχή Εικ. B 8-2e Εισαγωγή τελικού τεμαχίου 15 Nm 15 Nm Εικ. B 8-2c Τοποθέτηση πάνελ, εισαγωγή τελικού τεμαχίου και σφίξιμο βίδας Εικ. B 8-2f Σφίξιμο βίδας 21

22 Τύπος Β 2 2 Η στερέωση των πάνελ εκτελείται μέσω ασφάλισης. Για τη διασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης πρεσαρίσματος συνιστάται η χρήση ενός ροπόκλειδου. 1 Εικ. B 8-3a Εικ. B 8-3b Οι καλά σφιγμένες ανοξείδωτες βίδες ενδέχεται να μην είναι δυνατό πλέον να λυθούν χωρίς να καταστραφούν. Συνεπώς να ευθυγραμμίζετε πρώτα τα πάνελ και μετά να σφίγγετε τις βίδες με την αναφερόμενη ροπή στρέψης! 1 Οι βίδες πρέπει να ελέγχονται δειγματοληπτικά μία φορά το χρόνο ως προς την απαιτούμενη ροπή σύσφιγξης! 2 Ροπή σύσφιγξης M A = 15 Nm Καρέ ασφάλισης πάνελ: T40 Εικ. B 8-3c Τοποθέτηση στην περιμετρική περιοχή 1 Τελικό τεμάχιο 2 Ασφάλιση πάνελ Τοποθέτηση στην εσωτερική περιοχή Εικ. B 8-4a Εισαγωγή ασφάλισης πάνελ Εικ. B 8-5a Τοποθέτηση ασφάλισης πάνελ 90 Εικ. B 8-4b Εισαγωγή τελικού τεμαχίου Εικ. B 8-5b Βίδωμα ασφάλισης πάνελ 15 Nm 15 Nm 22 Εικ. B 8-4c Σφίξιμο βίδας Εικ. B 8-5c Τοποθέτηση δεύτερου πάνελ, σφίξιμο βίδας

23 B9 Στοιχεία στερέωσης B9.1 Σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης Το σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης ενδείκνυται για τους περισσότερους σύγχρονους τύπους κεραμιδιών και επικαλύψεων στεγών, όπως π.χ. καμπυλωτά κεραμίδια Φρανκφούρτης, αλληλοσυνδεόμενα κεραμίδια, ημικυκλικά κεραμίδια κ.ά Φέρον προφίλ 5 Πλακέ βίδα 2 Βίδα M8 6 Δοκάρια 3 Κίτρινο σετ στερέωσης 7 Δοκοί κοντραρίσματος 4 Άγκιστρα στέγης 8 Δοκοί στέγης Εικ. B Άγκιστρο στέγης 0 Εικ. B Άγκιστρο στέγης Εικ. B 9.1-2a Άγκιστρο στέγης UNI Εικ. B 9.1-2b Άγκιστρο στέγης MAX 0 Κατά την επίτευξη του μέγιστου φορτίου το άγκιστρο στέγης ακουμπά στην επικάλυψη της στέγης. Η απόσταση ανάμεσα στο άγκιστρο στέγης και στο κεραμίδι πρέπει να είναι 5 mm σε κατάσταση χωρίς φορτίο Εικ. B Τεχνικά στοιχεία άγκιστρων στέγης Πιθανές διαστάσεις δοκαριών στέγης Σύνδεση στην ξύλινη υποκατασκευή Απαιτ. βάθος σύνδεσης πλακέ βιδών στην ξύλινη υποκατασκευή Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινων δοκών Π x Υ Γωνία σύνδεσης στο προφίλ Εκδόσεις Καρέ πλακέ βίδας 30x50mm ("Στάνταρ") 24x48mm ("Κοντό") Στις μεγαλύτερες διατομές δοκαριών πρέπει να τοποθετείται από κάτω η πλάκα έδρασης του άγκιστρου στέγης (π.χ. κόντρα πλακέ/πλαστική πλάκα). Πλακέ βίδες 8x100mm (Στάνταρ) Σε μονώσεις επί της στέγης κατόπιν ερώτησης έως 8x300mm 60 mm 60x100mm (πλακέ βίδες 8x100mm) 0 και 90 (βλ. εικ.) MEDIUM (ρύθμιση καθ' ύψος 14 mm) MAX (για μεγάλα φορτία, π.χ. περιοχές με χιόνια, ρύθμιση καθ' ύψος 14 mm) UNI (ρύθμιση καθ' ύψος 31 mm ) T40 23

24 Τοποθέτηση: 1. Αφαιρέστε τα κεραμίδια πά νω από τη θέση του άγκιστρου Εικ. B Τοποθετήστε το στέλεχος του άγκιστρου στέγης στο βαθύ σημείο του κεραμιδιού και στερεώστε με 2 βίδες στα δοκάρια. Η απόσταση ανάμεσα στο κεραμίδι και στο άγκιστρο πρέπει να είναι 5 mm, ενδεχ. να είναι δυνατή η τοποθέτηση μιας πλάκας έδρασης. Εικ. B mm Εικ. B Τροχίστε τα κεραμίδια στην πίσω πλευρά και κλείστε ξανά τη στέγη. Στα αλληλοσυνδεόμενα κεραμίδια πρέπει να τροχίζεται επίσης το κάτω κεραμίδι. Εικ. B

25 B9.2 Σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης για σχιστόλιθο/ξυλοκέραμα Το σετ στερέωσης με άγκιστρα στέγης για σχιστόλιθο/ξυλοκέραμα ενδείκνυται για στέγες με σχιστόλιθο όπως για ασφαλτικές στέγες (π.χ. ασφαλτοκεράμιδα). 4 Εικ. B Άγκιστρο στέγης σχιστόλιθου 0 1 Φέρον προφίλ 5 Φρεζάτη ξυλόβιδα M6 2 Βίδα M8 6 Δοκάρια 3 Κίτρινο σετ στερέωσης 7 Έλασμα (δεν αποτελεί μέρος του δομικού σετ) 4 Άγκιστρο στέγης για σχιστόλιθο Το άγκιστρο στέγης πρέπει να ακουμπά απευθείας επάνω στη φέρουσα υποκατασκευή. Για λόγους στεγανοποίησης πρέπει να τοποθετούνται πάντα ελάσματα κάτω από τα άγκιστρα στέγης (υπεύθυνος κτιρίου, τα ελάσματα δεν αποτελούν μέρος του δομικού σετ). Κατά την τοποθέτηση επάνω σε ασφαλτικές στέγες πρέπει να στεγανοποιείται ξανά εκ των υστέρων το άγκιστρο. Εικ. B Άγκιστρο στέγης σχιστόλιθου Συνιστούμε κατά την τοποθέτηση σε στέγες από σχιστόλιθο και σε ασφαλτικές στέγες να συμβουλεύεστε έναν στεγοποιό, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα της κατασκευής. Εικ. B Κατάσταση τοποθέτησης Τεχνικά χαρακτηριστικά άγκιστρων στέγης σχιστόλιθου/ξυλοκέραμων Σύνδεση στην ξύλινη υποκατασκευή Φρεζάτες βίδες 6x100mm 6x180mm Απαιτ. βάθος σύνδεσης φρεζάτων βιδών στην ξύλινη υποκατασκευή Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινων δοκών Π x Υ Γωνία σύνδεσης στο προφίλ Καρέ φρεζάτης βίδας 60 mm 50x100mm 0 και 90 (βλ. εικ.) T25 25

26 B9.3 Σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης Το σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης ενδείκνυται για την τοποθέτηση σε στέγες με επικαλύψεις από ελενίτ και τραπεζοειδή ελάσματα επάνω σε ξύλινη υποκατασκευή. 8 3 Κατά τη χρήση βιδών αγκύρωσης υπάρχουν πολλές δυνατότητες σύνδεσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, η στερέωση μπορεί να υλοποιηθεί με μία ή δύο βίδες αγκύρωσης. Κατά τη στερέωση με βίδα αγκύρωσης, η σύνδεση εκτελείται μέσω γωνιαστού συνδέσμου. Σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων χρησιμοποιείται το σετ στερέωσης "Διπλός σύνδεσμος" με δύο βίδες αγκύρωσης M10 ή M Εικ. B Εικ. B Χάρη στο μετρικό σπείρωμα μπορεί να εκτελεστεί ισοστάθμιση ύψους μεταξύ των βιδών αγκύρωσης Βίδα αγκύρωσης 6 Βίδα M8 M10/12 2 Παξιμάδι συνδέσμου 7 Φλάντζα EPDM M10/12 3 Γωνιαστός σύνδεσμος 8 Βίδα M8 4 Διπλός σύνδεσμος 9 Παξιμάδι συνδέσμου M8 5 Γωνία L 10 Ξύλινη υποκατασκευή 11 Κίτρινο σετ στερέωσης Εικ. B Εικ. B

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά σετ στερέωσης με βίδες αγκύρωσης Σύνδεση στο φέρον προφίλ Ø βίδας αγκύρωσης Απαιτ. βάθος σύνδεσης βίδας αγκύρωσης στην ξύλινη υποκατασκευή Ελάχιστες διαστάσεις ξύλινων ράβδων Π/Υ Διάμετρος προδιάτρησης στην επικάλυψη Διάμετρος προδιάτρησης ξύλινης υποκατασκευής Καρέ βίδας αγκύρωσης Γωνιαστός σύνδεσμος (με 1 βίδα αγκύρωσης) Γωνιαστός σύνδεσμος (με 2 βίδες αγκύρωσης) M10 (L = mm) M12 (L = mm) 70 mm 70/70 mm για M10 84/70 mm για M12 d s + 2 mm (d s = Διάμετρος στελέχους βίδας) 0,7 x d s Εξάγωνο Τοποθέτηση: 1. Προδιατρήστε την ξύλινη υποκατασκευή και την επικάλυψη. Εικ. B Βιδώστε τη βίδα αγκύρωσης. Εικ. B Εισάγετε το στεγανοποιητικό καουτσούκ και την υποθεματική ροδέλα, βιδώστε και σφίξτε το παξιμάδι (το στεγανοποιητικό καουτσούκ πρέπει να συμπιέζεται ελαφρώς). Εικ. B Τοποθετήστε τον γωνιαστός σύνδεσμο. Εικ. B

Σύστημα εγκατάστασης της SolarWorld σε υπαίθριους χώρους Σχεδιασμός και εφαρμογή

Σύστημα εγκατάστασης της SolarWorld σε υπαίθριους χώρους Σχεδιασμός και εφαρμογή Σύστημα εγκατάστασης της SolarWorld σε υπαίθριους χώρους Σχεδιασμός και εφαρμογή Μάρτιος 200 SolarWorld. And EveryDay is a SunDay. www.solarworld.de Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Σας συγχαίρουμε για

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9 Οδηγίες εγκατάστασης Συστημάτων Στερέωσης Περιεχόμενα Σελίδα Σελίδα 1. Κεραμοσκεπή με ξύλινο σκελετό 2-4 2. Στέγη από λαμαρίνα (κυματοειδής, τραπεζοειδής, σάντουϊτς) 5 2.1 Στερέωση με προ/νες βίδες στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3 PvMax3 Οδηγίες εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 Γενικά 1 2 Θεμελίωση 2 3 Τοποθέτηση βάσεων 3 4 Δοκός πάνελ - Στήριξη 5 6 Τοποθέτηση πάνελ 5 6 Τοποθέτηση καλωδίων 6 7 Φέρουσα ικανότητα 6 8 Επισκόπηση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Απλό, γρήγορο, ολοκληρωμένο! Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix Σύστημα στήριξης Με προσυναρμολογημένα μέρη Γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο Με προσυναρμολημένα μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Προστασία από τον άνεμο και τον καιρό. Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Έχετε κουραστεί να μεταφέρετε το ποδήλατό σας στο υπόγειο; Αυτό το αυτοκατασκευαζόμενο γκαράζ ποδηλάτων σας δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν

Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν Η οικονομική κατασκευή Ξαπλώστρα κήπου ντιζάιν Για μια ξαπλώστρα από τέακ πρέπει να ακουμπήσεις πολλά λεφτά. Εδώ είναι μια οικονομική εναλλακτική λύση, που είναι το ίδιο άνετη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ. LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ LGxxxS1C(W,K)-G3 LGxxxS8C(W,K)-G3 LGxxxN1C(W,K)-G3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ασφάλεια... 4 Πριν και μετά την εγκατάσταση... 6 Πριν από την εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Υψηλός δείκτης προστασίας Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Χάρη στην ενσωματωμένη οροφή ηλίου μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής επιφάνειες εξαρτηµάτων. το συνεργείο

Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής επιφάνειες εξαρτηµάτων. το συνεργείο Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής πολλαπλών Zylinderkopfdichtungen στρώσεων (MLS) και επιφάνειες εξαρτηµάτων Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση πάνελ με σύστημα THE SUN ON YOUR SIDE

Τοποθέτηση πάνελ με σύστημα THE SUN ON YOUR SIDE Τοποθέτηση πάνελ με σύστημα THE SUN ON YOUR SIDE ΓΡΗΓΟΡΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Πειστικό ηλιακό σύστημα συναρμολόγησης Σε σχεδόν κανένα άλλο ηλιακό σύστημα στερέωσης δεν έχουν συμπεριληφθεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Ανοξείδωτος Χάλυβας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Ανοξείδωτος Χάλυβας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ Υποδοχές Ανοξείδωτος Χάλυβας Υποδοχή από ανοξείδωτο χάλυβα για αφαιρούμενα συνδετικά μπουλόνια ABS-Lock I, ελεγμένο κατά EN 795, μόνο για χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΗ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΗ Οι οδηγίες που παρέχονται στη συνέχεια αφορούν στην τοποθέτηση του συστήματος στήριξης Φ/Β πάνελ (Tύπου ΙV) σε Λαμαρινοσκεπή. Οι οδηγίες αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων.

Ανατομία ενός μύθου. Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων. Οι σωληνοκάβουρες RIDGID είναι παγκοσμίως γνωστοί για την απαράμιλλη αντοχή τους και το λειτουργικό σχεδιασμό τους. Ο αυθεντικός σωληνοκάβουρας βαρέος τύπου, που απεικονίζεται παρακάτω, έχει κερδίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

FD600W ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

FD600W ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ FD600W ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Παρακαλώ μην ξεχάσετε να διαβάσετε το "Εγχειρίδιο Χρήσης " πριν την εγκατάσταση των προϊόντων. Μέρος 1. Προειδοποίηση ασφαλείας & προσοχής : Για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Συλλέκτης σωλήνων κενού για ηλιοθερμικά συστήματα 6 720 817 758 (2016/02) GR Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Logasol SKR10 CPC, SKR5 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο, οριζόντια τοποθέτηση Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , ,

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , , Οδηγίες συναρμολόγησης Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας 1371 00, 1372 00, 1373 00 Περιγραφή συσκευής Στην ευέλικτη στήλη λειτουργίας μπορούν να εγκατασταθούν μαζί στον τοίχο πολλές μεμονωμένες συσκευές με ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίπεδος συλλέκτης 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Τοποθέτηση στη στέγη Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 68

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Symmetry. 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης. fiberondecking.com. Κατασκευαστής

Symmetry. 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης. fiberondecking.com. Κατασκευαστής Symmetry Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Κατασκευαστής fiberondecking.com Οδηγίες εγκατάστασης κιγκλιδωμάτων Symmetry - Γραμμή 1,83 m και 2,44 m Λίστα εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας Rotonivo Σειρά RN 3000 RN 4000 RN 6000 Οδηγίες λειτουργίας 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY www.solarworld-hellas.com ΝΕΟ! 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣE 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ* Κορυφαία προϊόντα για κάθε εφαρμογή Στις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 3. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Καθ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα