Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισµός Πεπραγµένων 2011"

Transcript

1 Καθαρισµός των γεωτρήσεων Αγυιάς Νέα αποχετευτικά έργα Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Λυµάτων Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.Ε.ΥΑ. ΧΑΝΙΩΝ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Θεµατικοί Τοµείς: Επιχειρησιακοί στοίχοι Απολογισµός πεπραγµένων Οικονοµικός απολογισµός αποχέτευση ύδρευση επεξεργασία λυµάτων & ποιότητα νερού Ηλεκτροµηχανολογικό έργο

2 Επιχειρησιακοί Στόχοι 2011 Οµαλή λειτουργία της νέας.ε.υ.α. Χανίων, µετά τη συγχώνευση της.ευ.α. Χανίων & Ακρωτηρίου αλλά και µέρους της.ε.y.α.β.α. Επίλυση των προσωρινών στεγαστικών προβληµάτων. Τεχνικό Πρόγραµµα Ωρίµανση έργων προς ένταξη τους στο ΕΣΠΑ. α. Αύξηση υναµικότητας ΕΕΛ Χανίων β. Ολοκλήρωση αποχέτευσης.ε. Θερίσου (προστασία υδροφορέα Μυλωνιανών). Ικανοποίηση αιτηµάτων αντιµετώπισης προβληµάτων & επέκτασης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Καθαρισµός των διευθετηµένων και µη ρεµάτων µε την ύπαρξη µόνιµου συνεργείου καθαρισµού ρεµάτων, από τον Αύγουστο του 2011 και µετά.

3 Υλοποίηση έργου νέας.ε.υ.α. ΧΑΝΙΩΝ µε µειωµένο προσωπικό Η.Ε.Υ.Α. Χανίων στο πρόσφατο παρελθόν απασχολούσε 140 άτοµα & η.ε.υ.α. Ακρωτηρίου 25 άτοµα. Ηνέα.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ απασχολεί 126 άτοµα τακτικό προσωπικό.

4 Οικονοµικός απολογισµός Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων Μάιος 2011: οφειλές: Τέλος 2011: πληρωµές: :ληξ/σµες οφειλές :τόκοι δόσης 2011 ΟΑ ΥΚ ΕΗ Αποζηµιώσεις Συνταξιοδότησης ιάφοροι Προµηθευτές Σύνολο

5 Απολογισµός έργου 2011 ιακρίνεται στις δραστηριότητες ανά τµήµα επιχειρησιακής λειτουργίας: Αποχέτευσης Ύδρευσης Επεξεργασίας Λυµάτων & Ποιότητας Νερού Ηλεκτροµηχανολογικό Τµήµα Αναφορές γίνονται σε έργα, µελέτες, προτάσεις υλοποίησης ανά τµήµα και επιµέρους δραστηριότητες της ΕΥΑΧ κατά τη διάρκεια του 2011

6 Αποχέτευση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Κατασκευή Αντλιοστασίου Λυµάτων (Ενετικού Λιµένα) -Εγκατάσταση Απόσµησης ΕΣΠΑ/ Π.Ε.Π. Κρήτης Εγκατάσταση Απόσµησης στο κεντρικό Αντλιοστάσιο (Α3) λυµάτων Χανίων Κατασκευή ικτύου Οµβρίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (ΧΑΛΕΠΑ) ίκτυο Οµβρίων βασικών Οδών Πόλεως Χανίων (Μελετίου Μεταξάκη, Γεράσιµου Παρδάλη, Ελ.Βενιζέλου) ΕΣΠΑ/ Π.Ε.Π. Κρήτης

7 Αποχέτευση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Αντιπληµµυρικάέργακαιέργοδιαµόρφωσης του υγρότοπου εκβολής Μορώνη - ανασύσταση αρµορόβαλτων - του πρώην ήµου Σούδας Μελέτη του Συνδέσµου Αποχέτευσης και του Πρώην ήµου Θερίσου για την Ολοκλήρωση Αποχέτευσης.Ε. Θερίσου (Προστασία Υδροφορέα Αγιάς Μυλωνιανών) ιαπλάτυνση Ποταµού Κλαδισού στην εκβολή του ΕΣΠΑ / Εθνικοί Πόροι ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π ΚΡΗΤΗΣ µικρά έργα αποχέτευσης συνολικού µήκους µ

8 Αποχέτευση Μελέτη Ολοκλήρωση Αποχέτευσης και του Πρώην ήµου Θερίσου (Προστασία Αγιάς - Μυλωνιανών)

9 Ύδρευση Ένταξη της χρηµατοδότησης της Μελέτης «Επάρκεια εκσυγχρονισµός και διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης σε ενιαίο σύστηµα Ύδρευσης του νέου Καλλικρατικού ήµου Χανίων» µε προϋπολογισµό µελέτης Συντάσσεται ο φάκελος έργου Προϋπ/µου βασισµένου στην υλοποίηση της παραπάνω µελέτης. Υλοποιήθηκαν συνολικά 21 µικρά έργα επέκτασης δικτύων ύδρευσης µε συνεργείατης.ε.υ.αχ. συνολικού µήκους 3.202µ.

10 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ/ΥΠΕΚΑ/ Επιχ. Πρόγρ. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ πλέον ΦΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων στην περιοχή Κουµπελή Επέκταση και βελτίωση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων Βελτίωση αναερόβιας χώνευσης ΕΕΛ Χανίων Βελτίωση διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ Χανίων Π Ε-Εθνικούς Πόρους Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ,46 (µε ΦΠΑ) (µε ΦΠΑ) ,10 µε ΦΠΑ)

11 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Σε εξέλιξη το υποέργο «Αύξηση δυναµικότητας αφυδάτωσης ΕΕΛ Χανίων» ενταγµένο στο έργο «Αύξηση δυναµικότητας ΕΕΛ Χανίων κατά ισοδύναµους κατοίκους». Βελτιστοποίηση ανάκτησης και κοµποστοποίησης του οργανικού κλάσµατος των στερεών αστικών αποβλήτων & αποτελεσµατική αξιοποίηση του κόµποστ σε αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands 50% ΕΟΧ / 50% Π..Ε / Εθνικούς Πόρους Ευρωπαϊκό πρόγραµµα MEDIWAT (χωρίς ΦΠΑ) (µε ΦΠΑ)

12 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων Συντάχθηκε σύµβαση για την «υποδοχή και επεξεργασία των λυµάτων της ηµοτικής Ενότητας Ν. Κυδωνίας της.ε.υ.α Χανίων στην ΕΕΛ της.ε.υ.α Βόρειου Άξονα» Σε εξέλιξη η εφαρµογή συστήµατος ποιότητας του εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Λυµάτων µε στόχο την υποβολή αίτησης µέσα στο 2012 για απόκτηση από το εργαστήριο ISO για αναλύσεις νερών Έγινε καταγραφή και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών υδροληψίας και δικτύων ύδρευσης των ηµοτικών Ενοτήτων που εντάχθηκαν στην ΕΥΑ Χανίων

13 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΥ ΕΥΑΧ 2011

14 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Χανίων Υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης µελέτη για την έκδοση άδειας συλλογής και µεταφοράς στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων για την ΕΕΛ Χανίων Αποκτήθηκε 1 φορτηγό µεταφοράς ιλύος και 4 αποσπώµενοι κάδοι χωρητικότητας 20 τόνων ο καθένας, κόστους (πλέον ΦΠΑ) µέσω χρηµατοδότησης του απότοεσπα

15 Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες Εσωτερικό αντλιοστασίου λυµάτων στον Καλαθά Ακρωτηρίου Εγκατάσταση Η/Ζ, Ηλεκτρικών δικτύων, τηλεφωνικών δικτύων ΣΥΖΕΥΞΗΣ, δικτύων Η/Υ κλπ. και αποτύπωση σε σχέδια των νέων κτηρίων της ΕΥΑΧ. Άρχισε η λειτουργία και η παρακολούθηση των αντλιοστασίων λυµάτων της.ε. Ακρωτηρίου. ιασυνδέθηκε το Α/Σ Αγ.Ιωάννη µε την εξαµενή Κορακιών (Ψαλίδι) για την επάρκεια νερού της.ε. Ακρωτηρίου. Εφαρµόσθηκε (µε το Πολυτεχνείο Κρήτης) πρότυπο πιλοτικό σύστηµα παρακολούθησης στάθµης δεξαµενής Κορακιών (Ψαλίδι) Υπεβλήθη αίτηµα για συµµετοχή, µέσω του Πολ. Κρήτης, στο Πρόγραµµα τηςγ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας για την εφαρµογή του στις εξαµενές του..ν. Κυδωνίας.

16 Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες Στην Αγυιά νέοι ηλεκτρικοί πίνακες επανασύνδεση και ενεργοποίηση βοηθητικών αντλιών (Μελέτη, Σχεδίαση, Επιλογή Υλικών, Κατασκευή και λειτουργία). τροποποιήθηκε Αυτοµατισµός PLC αντλιοστασίου καθαρισµός των γεωτρήσεων

17 Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες Επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων λυµάτων..ν.κυδωνίας Προµήθεια και εγκατάσταση πλακέτας για την επισκευή του Η/Ζ αντλιοστασίου λυµάτων του.. της Ν. Κυδωνίας. ιαγωνισµός και υλοποίηση πρόσθετης απόσµησης και διάλυσης λιπών στα αντλιοστάσια λυµάτων του..ν. Κυδωνίας Μελέτη προµήθεια - τοποθέτηση λειτουργία παροχόµετρων µέτρησης λυµάτων.ε.υ.α.χ..ε.υ.α.β.α. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήµατος απόσµησης αντλιοστασίου Α3 Κούµ-Καπί. ιαγωνισµός και προµήθεια φορτηγού για ανάγκες Ε.Ε.Λ. Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης για προµήθεια νέου φορτηγού

18 Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και ασύρµατου συστήµατος επικοινωνίας Ethernet για τη συνεργασία του αντλιοστασίου Βαρύπετρου.Ε. Θερίσου µε τη δεξαµενή Βαρυπέτρου στα Μυλωνιανά. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και ασύρµατου συστήµατος επικοινωνίας GSM για τη συνεργασία του αντλιοστασίου Άρδευσης στη Θέση Πεζούλια στα Μεγάλα Χωράφια µε τη εξαµενή Μαλάξας της.ε. Κεραµιών.

19 Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες Βελτίωση χλωρίωσης.ε. Κεραµιών. Τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος Σαµωνά στη θέση ενός προβληµατικού αντλητικού συγκροτήµατος και επισκευή του προβληµατικού. Βελτίωση χλωρίωσης.ε. Ελ. Βενιζέλου. Προµήθεια δεξαµενών αποθήκευσης χλωρίου τοποθέτηση και ενεργοποίηση νέων αντλιών χλωρίωσης Μόνιµη χλωρίωση των περιοχών Μουρνιών, Νοσοκοµείου, Τζοµπανά, Νεροκούρου Μελέτη για χλωρίωση περίπου 20 καταναλωτών δίπλα σε δεξαµενή Μοτέρ ΕΗ καθώς και µελέτη για χλωρίωση της περιοχής Βαντέ της.ε. Ελ. Βενιζέλου. Υλοποίηση Προγράµµατος σε Η/Υ για την παρακολούθηση των βλαβών και την επισκευή αυτών ανά ηµοτική Ενότητα Συνεχής παρακολούθηση, συντήρηση και λειτουργία συστηµάτων χλωρίωσης πόσιµου νερού. Παρακολούθηση, συντήρηση και λειτουργία συστηµάτων απόσµησης αντλιοστασίων λυµάτων

20 Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες Επίσκεψη & καταγραφή προβληµάτων Ταξινόµηση φωτογραφικού υλικού Αποτύπωση στο Google Earth όλων των θέσεων των νέων εγκαταστάσεων του Νέου Καλλικρατικού ήµου Χανίων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Δ ΗΜΟΣ 2011 2014 ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο, Φάση Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔ ΙΣΜΟΣ 2011-2014 Νόµος 3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΤΗΤ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1 E - 4 E -1 E -3 E -2 I- 1 P - 1. 0-1 0 0 d e g. m V 1 0-5 0 I- 2 P - 4 P - 5 V - 1

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1 E - 4 E -1 E -3 E -2 I- 1 P - 1. 0-1 0 0 d e g. m V 1 0-5 0 I- 2 P - 4 P - 5 V - 1 «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόµηση ύδατος των αρδευτικών δικτύων ήµου Ιάσµου» ΜΕΛΕΤΗ «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας.

Αγαπητοί συνδημότες, ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Να είστε πάντα καλά. Να ναι φωτεινό το μέλλον του τόπου μας. ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνδημότες, Κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο απόκτημα του Δήμου, το περιοδικό «Γη Αριστοτέλη», το οποίο από εδώ και πέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μας ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2014 ΑΞΟΝΑΣ. ΜΕΟ. 4Η ΟΠΟΠ Μελέτη ανάπλασης ορεινού ογκού Ελικώνα στη θέση 1.1.1 "πέντε πηγάδια" Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Σ Μ ΤΥ ΘΙΣ Γ Αποκατάσταση ζηµιών που δηµιουργήθηκαν από 1.1.2 πυρκαγιές στην περιοχή Αγ. Βασιλείου-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 2 ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΞΟΥ 1. Ανεβλαβής Αργύριος του Φραγκίσκου 2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος του Μάρκου 3. Βιτζηλαίος Στυλιανός του Γεωργίου 4. Δημητροκάλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα