ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε"

Transcript

1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΒ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΦΒ4 Φωτοβολταϊκά Συστήματα ΦΒ4.2 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (μη ενωμένα με το δίκτυο), συνολικής δυναμικότητας μέχρι 20 kw, συνδυασμένα ή όχι ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Φυσικά πρόσωπα, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής ημοκρατίας. Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα (σχολικές εφορίες, αγαθοεργή ιδρύματα, δήμοι, κοινότητες κλπ.) στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής ημοκρατίας και δεν έχουν πτωχεύσει, ούτε τελούν υπό πτώχευση και δεν διώκονται ποινικά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Οι αιτήσεις αφορούν επενδύσεις για την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων (μη ενωμένων με το δίκτυο) συνδυασμένα ή όχι, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 7kW για οικιστικές μονάδες και μέχρι 20kWp για οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς την Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, πριν από την έναρξη εργασιών της επένδυσης του προς ενίσχυση έργου, δηλαδή πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ή την παραγγελία εξοπλισμού. 3. Η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων που δύναται να χορηγηθεί είναι 7kW ανά φυσικό πρόσωπο και ανά οικιστική μονάδα και 20kWp ανά μη κερδοσκοπικό οργανισμό και ανά υποστατικό μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 4. Στα πλαίσια της κατηγορίας ΦΒ4.1 για το 2013, θα εγκριθούν αιτήσεις για χορηγία αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων με συνολική ισχύ 1MW. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρως συμπληρωμένης αίτησης. 5. Η μέγιστη ισχύς, που μπορεί να έχει μια κινητή μονάδα αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 0,5kW ή μέχρι τρία φωτοβολταϊκά πλαίσια. 6. Η εγκατάσταση του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει να γίνει σε υποστατικό/τεμάχιο γης που βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το δίχτυο της ΑΗΚ, εκτός από τις περιπτώσεις που το σύστημα θα χρησιμοποιείται για τροφοδοσία αντλίας ανακύκλωσης νερού πισίνας. 7. Για τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τροφοδοσία αντλίας ανακύκλωσης νερού πισίνας, η αντλία ανακύκλωσης νερού δεν θεωρείται επιλέξιμο κόστος για σκοπούς παροχής χορηγίας. 8. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν εγκαταστάσεις σε νόμιμα υφισταμένες ή αδειούχες υπό ανέγερση οικοδομές. Όλοι οι ιδιοκτήτες της οικοδομής πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης. 9. Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν εκ πρώτης όψεως είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 10. Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του Σχεδίου για το έτος 2013 ή όταν συμπληρωθεί το εγκριμένο όριο δυναμικότητας.

2 ΜΕΡΟΣ Α 2/9 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Όνομα Αιτητή:...Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας:.. ιεύθυνση Αλληλογραφίας:.. Ταχυδρομικός Κώδικας: ήμος/ Κοινότητα:.. Επαρχία: Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Φαξ: .. ιεύθυνση Υποστατικού που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση: (αν είναι η ίδια με τη διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό)... Ταχυδρομικός Κώδικας: ήμος/κοινότητα:.. Επαρχία: ιεύθυνση Αποστολής της Χορηγίας: (αν είναι η ίδια με τη διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό) Ταχυδρομικός Κώδικας: ήμος/κοινότητα:.. Επαρχία: ΜΕΡΟΣ Β 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Είδος υποστατικού / χρήση αυτόνομου φωτοβολταϊκού: (Σημειώστε με όποιο εφαρμόζει) Μόνιμη / Εξοχική Κατοικία Κινητή μονάδα Ανακύκλωση νερού πισίνας Οδικός Φωτισμός Επέκταση συστήματος Η οικοδομή είναι υπό ανέγερση: (διαγράψτε αναλόγως) ΝΑΙ / ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, δηλώστε πότε αναμένεται η ολοκλήρωση:. /. /. Ιδιοκτήτες οικοδομής: 1. (Ονοματεπώνυμο):..(Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας):. 2. (Ονοματεπώνυμο):..(Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας):. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Σύμβουλοι Μηχανικοί Έργου (αν υπάρχουν) Εταιρεία:.Μελετητής:. ιεύθυνση:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:.... ήμος/κοινότητα:... Επαρχία:.. Αριθμός Τηλεφώνου:.Αριθμός Φαξ:... .Ιστοσελίδα:

3 3/9 Προμηθευτές Εξοπλισμού Επένδυσης Εταιρεία:.Υπεύθυνος:... ιεύθυνση:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:. ήμος/κοινότητα:. Επαρχία:.. Αριθμός Τηλεφώνου:.Αριθμός Φαξ:... .Ιστοσελίδα: Εργολάβοι Έργου (αν υπάρχουν) Εταιρεία:.Υπεύθυνος:... ιεύθυνση:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:.... ήμος/κοινότητα: Επαρχία:.. Αριθμός Τηλεφώνου:.Αριθμός Φαξ:... .Ιστοσελίδα: 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ 4.1 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Συνολική ισχύς (Wp 1 ):... Ισχύς ανά πλαίσιο (Wp):... Συνολικός αριθμός πλαισίων:... Τύπος φωτοβολταϊκών πλαισίων: (Μονoκρυσταλλικά, Πολυκρυσταλλικά, άλλου τύπου)... Kωδικός τύπου πλαισίων (model):... Κατασκευαστής:... Σε περίπτωση ακίνητων πλαισίων, δηλώστε την κλίση και την απόκλιση από το Νότο: Κλίση (5 ο -45 ο ):... / Απόκλιση (-35,+35 ) :...από το Νότο Σε περίπτωση κινητών πλαισίων, δηλώστε άξονες περιστροφής:..... ηλώστε αν τα πλαίσια θα σκιάζονται από οποιοδήποτε αντικείμενο: ( ιαγράψτε αναλόγως) ΝΑΙ / ΟΧΙ Περιγραφή χώρου τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων (σε επίπεδη/κεκλιμένη οροφή υφιστάμενης οικοδομής, στο έδαφος κτλ.):.. Συνολικό εμβαδόν επιφάνειας (κεκλιμένης ή επίπεδης), που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των πλαισίων (m 2 ): (συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων μεταξύ των πλαισίων). Χρόνια εγγύησης από τον κατασκευαστή (...), μετά το πέρας των οποίων τα πλαίσια θα έχουν απόδοση ίση ή μεγαλύτερη από (...%) της αρχικής τους Απόκλιση ισχύος ανά πλαίσιο (δηλωμένη από τον κατασκευαστή): +...%Wp -...%Wp 1 Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς, όταν στα πλαίσια προσπίπτει ακτινοβολία με ένταση 1 kw/m 2 σε θερμοκρασία 25 ο C

4 4/9 4.2 Μπαταρίες Αριθμός Μπαταριών:.Τάση (Volts): Συνολική Χωρητικότητα Είδος Μπαταριών Ελάχιστο ασφαλές ποσοστό εκφόρτισης (%):... Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών, σύμφωνα με το σχεδιασμό του προτεινόμενου συστήματος: (α) σε χρόνια ή (β) μέγιστος αριθμός κύκλων φορτοεκφόρτωσης. 4.3 Μετατροπείς Τάσης Αριθμός Μετατροπέων τάσεως:... Α/Α Ισχύς (kw) Τύπος Κατασκευαστής Μοντέλο Χρόνια Εγγύησης Τάση Εισόδου (V) Τάση Εξόδου (V) Καλώδια και άλλος Εξοπλισμός: Υβριδικό Σύστημα Φωτοβολταϊκών Ανεμογεννητριών (Συμπληρώστε αν εφαρμόζεται) Αριθμός Ανεμογεννητριών:... Συνολική μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς (kw):... Ταχύτητα ανέμου για μέγιστη ισχύ (m/s):... ιάμετρος έλικα (m):... Ύψος ιστού (m):. 5. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Κατανάλωση (kwh): Συμβατικές μορφές ενέργειας Καύσιμο: Ισχύς (kw): Ετήσιο κόστος καυσίμων ( ): Ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτεται από ΑΠΕ (%): ΠΡΙΝ από την υλοποίηση της επένδυσης ΜΕΤΑ από την υλοποίηση της επένδυσης (εκτίμηση)

5 5/9 ΜΕΡΟΣ Γ 6. ΧΟΡΗΓΙΑ Ποσό Χορηγίας: Κεφαλαιουχική ενίσχυση 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις Τα μέγιστα αποδεκτά κόστη επενδύσεων για την κατηγορία ΦΒ4.2 καθορίζονται στα 1,800 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ για συστήματα ισχύος 20kWp και στα 4,000 ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ για συστήματα ισχύος μικρότερης ή ίσης των 0,5kWp. Για συστήματα δυναμικότητας μεταξύ 0,5 και 20 κιλοβάτ, τα μέγιστα αποδεκτά κόστη θα καθορίζονται από τη γραμμική παρεμβολή των δύο προαναφερθέντων ορίων. Πραγματικό ή εκτιμώμενο συνολικό επιλέξιμο κόστος της αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού (πριν ΦΠΑ) Αιτούμενο ποσό χορηγίας (55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους) Ανώτατο ποσό χορηγίας, ηλώστε αν έχετε εξασφαλίσει χορηγία από κυβερνητική ή άλλη πηγή ή κατά πόσο εκκρεμεί η εξέταση σχετικής αίτησης για το ίδιο σύστημα ή εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση ή κατά πόσο το υπό εξέταση σύστημα αποτελεί επέκταση ήδη εγκαταστημένου συστήματος. Να δοθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες, ύψος τυχόν παραχωρηθέντων χορηγιών, ισχύς ήδη εγκατεστημένου συστήματος, αριθμός φακέλου προηγούμενης αίτησης): Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επένδυσης Για τις αιτήσεις που θα τυγχάνουν καταρχήν έγκρισης από την Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. θα δίνεται μέγιστος χρόνος έξι (6) μηνών για την υλοποίηση της επένδυσης.

6 6/9 ΜΕΡΟΣ 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7.1 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Αίτηση Φέρεται σε γνώση των αιτητών ότι η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν εκ πρώτης όψεως είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πιστοποιητικά που αναφέρονται πιο κάτω: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τεχνοοικονομική μελέτη στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται τουλάχιστο τα ακόλουθα: (α) Ετήσιο ποσό της παραγόμενης ενέργειας για τα πρώτα 15 χρόνια, (β) Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, (γ) Τόκοι και άλλα έξοδα από πιθανά σχετικά δάνεια, (δ) Χρόνος απόσβεσης της επένδυσης. (H μελέτη πρέπει να ετοιμάζεται και να υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ) Αντίγραφο προσφορών / προτιμολογίων των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και της μελέτης. Στην προσφορά ή το προτιμολόγιο πρέπει να φαίνεται το συνολικό κόστος, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος των βασικών μερών του συστήματος. Ηλεκτρολογικά σχέδια εγκατάστασης και σύνδεσης των διαφόρων μερών του συστήματος (πλαίσια παράλληλα/σε σειρά, είσοδοι στον μετατροπέα, ασφάλειες, καλώδια κτλ). Τα σχέδια πρέπει να ετοιμάζονται και να υπογράφονται από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ. 4 Βεβαίωση Μόνιμης ιαμονής 2 (για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα) Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης 3 (EC declaration of conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές οδηγίες από τον κατασκευαστή και την σήμανση CE για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών 3 του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αφορά την υπό αίτηση επένδυση. Τίτλο ιδιοκτησίας, στο όνομα του αιτητή, για το υποστατικό στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος ή νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο χρήσης του υποστατικού. Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι διαφορετικός από τον αιτητή, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον/τους ιδιοκτήτη/τες της οικοδομής στην οποία θα εγκατασταθεί το υπό αναφορά σύστημα, με την οποία να παραχωρείται άδεια στον αιτητή να εγκαταστήσει το σύστημα και να του επιτρέπεται ικανοποιητική πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο για σκοπούς συντήρησης, για τουλάχιστο 15 χρόνια (Παράρτημα Ι). Μονογραμμικό, ευκρινές διάγραμμα της προτεινόμενης εγκατάστασης (κάτοψη και πλάγια όψη), στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο χώρος και ο τρόπος τοποθέτησης των διαφόρων μερών του συστήματος, η κατεύθυνση, η κλίση, το ύψος και το πλάτος των πλαισίων. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση θα γίνει στο κέλυφος οικοδομής, τα σχέδια μπορούν να γίνονται πάνω σε φωτοτυπημένο αντίγραφο του αρχιτεκτονικού σχεδίου της οικοδομής. Φωτογραφία του προτεινόμενου σημείου εγκατάστασης των πλαισίων (εκτός από τις περιπτώσεις που η οικοδομή βρίσκεται υπό ανέγερση). Άδεια Οικοδομής του υποστατικού στην οροφή του οποίου θα τοποθετηθεί το σύστημα ή δίπλα από το οποίο θα τοποθετηθεί το σύστημα. Για τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ανακύκλωσης νερού πισίνας θα πρέπει να υποβληθεί και η άδεια οικοδομής για την πισίνα ή να διαφαίνεται η σχετική έγκριση ανέγερσης πισίνας στα εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή αρχιτεκτονικά σχέδια της οικίας/υποστατικού. Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η υφιστάμενη οικοδομή στο κέλυφος της οποίας θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Πολεοδομική Άδεια για την εγκατάσταση τους συστήματος, εκτός για τις περιπτώσεις που αφορούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επίπεδες ή κεκλιμένες οροφές νόμιμων οικοδομών ή στο έδαφος εντός τεμαχίου στο οποίο υπάρχει νόμιμη υφιστάμενη οικοδομή και πληρούνται οι προϋποθέσεις της Εγκυκλίου 3/ του Υπουργείου Εσωτερικών και του διατάγματος Κ..Π. 123/2011 του Υπουργείου 2 Αφορά μόνο αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα και οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Μόνιμης ιαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή έξι (6) τουλάχιστον λογαριασμούς της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει λογαριασμός στην ΑΗΚ και αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα. 3 Σε περίπτωση όπου έχει ήδη υποβληθεί τεχνικός φάκελος για τον εξοπλισμό, τότε τα πιστοποιητικά αυτά δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθούν. 4 Εγκύκλιος 3/2008: Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχέση με τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος θεωρείται ότι αποτελεί δευτερεύουσα εργασία που δεν επηρεάζει ουσιωδώς την εξωτερική εμφάνιση της οικοδομής και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, για την εγκατάσταση του

7 Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας. 7/9 7.2 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να Υποβληθούν μετά την Έγκριση της Αίτησης και πριν από την Υπογραφή της Συμφωνίας Παροχής της Χορηγίας 1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Άδεια οικοδομής για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος ή βεβαίωση από Πολιτικό Μηχανικό εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης (σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα Κ..Π. 124/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών). 2 Πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής. 3 Έγχρωμη φωτογραφία του συστήματος στην οποία να φαίνεται καθαρά τουλάχιστο ο συνολικός αριθμός των πλαισίων και των μεταλλακτών. 4 5 Βεβαίωση από τον μηχανικό μελετητή με την οποία να πιστοποιείται: α) ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της Αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής, β) η πραγματοποίηση ολόκληρης της επένδυσης, και γ) η ορθή λειτουργία του συστήματος (σύμφωνα με τη μελέτη). Πιστοποιητικό επιθεώρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος από τον ιευθυντή Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ ΕΝ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ε 7. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται/υποβάλλονται στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Αγαπήνορος 2 και Μακαρίου, Μέγαρο Ίρις 1 ος όροφος 1076 Λευκωσία Αίτηση για κατηγορία ΦΒ4.2 Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, Τηλ: και συστήματος. (Η Εγκύκλιος 3/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου,

8 8/9 ΜΕΡΟΣ ΣΤ 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου και στέρηση του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το παρόν Σχέδιο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου για ΑΠΕ και ΕΞ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων για τους σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. Έχω ενημερωθεί από την Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου (Αρ. 138(1)/2001), και συγκατατίθεμαι, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου αυτού, όπως η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, συμπεριλάβει στα αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της αρχεία τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο. Γνωρίζω, ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να παραμείνουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης παροχής χορηγίας. Γνωρίζω, ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του συστήματος πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας για παραχώρηση της χορηγίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, θα επιστρέφεται το ποσοστό της χορηγίας για το οποίο δεν έχουν γίνει οι αποσβέσεις. Οι συντελεστές απόσβεσης για τα συστήματα/υλικά/εξοπλισμό είναι οι καθοριζόμενοι από το ιευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Γνωρίζω επίσης, ότι τα τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί για τους σκοπούς αυτής της αίτησης, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για υποβολή άλλης αίτησης εκτός αν τα μηχανήματα/εξοπλισμός που αναγράφονται σε αυτά δεν θα τύχουν επιχορήγησης από το παρόν Σχέδιο. ηλώνω επίσης ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει όλες τις πρόνοιες και επισημάνσεις που αναφέρονται στο Σχέδιο Χορηγιών, το έντυπο αίτησης και τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων καθώς και τα πορίσματα της επισυναπτόμενης στο έντυπο αίτησης μελέτης. Ημερομηνία:. Ονοματεπώνυμο: Θέση (σε περίπτωση Οργανισμού): Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας: Υπογραφή: Σφραγίδα Οργανισμού (όπου εφαρμόζεται)

9 9/9 ΜΕΡΟΣ Ζ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του υποστατικού στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου/τεμαχίου εγκατάστασης του συστήματος) Εγώ ο/η...(όνομα ιδιοκτήτη) με Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας εξουσιοδοτώ τον/την......(όνομα αιτητή) με Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας...να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα στην οικοδομή/τεμάχιο μου που βρίσκεται στη διεύθυνση..... (τεμάχιο... τμήμα..φύλλο σχέδιο με αριθμό εγγραφής...του οποίου κατέχω το μερίδιο). Το σύστημα θα παραμείνει εγκατεστημένο στην ιδιοκτησία μου για περίοδο 15 χρόνων και θα επιτρέπω ικανοποιητική πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης για σκοπούς ελέγχου και συντήρησης του συστήματος. Υπογραφή Ιδιοκτήτη Κατοικίας/Τεμαχίου:. Ημερομηνία:.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.5.2.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα