ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4

2 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Συντάκτης Ημερομηνία Περιγραφή των αλλαγών 1.0 Mastronardi F. 03/08/10 Πρώτη έκδοση 1.1 Mastronardi F. 17/05/11 Πρώτη αναθεώρηση 1.2 Statuti A. 30/06/11 Δεύτερη αναθεώρηση 1.3 Brogi D. 06/07/11 Τρίτη αναθεώρηση 1.4 Statuti A. 18/07/12 τέταρτη Αναθεώρηση ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ POWER-ONE: Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια της Power-One.

3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 3 από 98 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία, οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν και να τηρηθούν σχολαστικά κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά και είναι έτοιμος για λειτουργία, χρησιμοποιούνται ειδικά σύμβολα ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο, προκειμένου να επισημανθούν τυχόν κίνδυνοι ασφαλείας ή χρήσιμες πληροφορίες. Τα σύμβολα είναι τα εξής: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι παράγραφοι που φέρουν αυτό το σύμβολο περιέχουν ενέργειες και οδηγίες που πρέπει να γίνουν κατανοητές και να τηρηθούν σχολαστικά για την αποφυγή πιθανού ανθρώπινου τραυματισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι που φέρουν αυτό το σύμβολο περιέχουν ενέργειες και οδηγίες που πρέπει να γίνουν κατανοητές και να τηρηθούν σχολαστικά για την αποφυγή ζημιάς και δυσλειτουργίας του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός φέρει διάφορες ετικέτες. Αυτές με το κίτρινο φόντο αφορούν τις παρεχόμενες διατάξεις ασφαλείας. Φροντίστε να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις ετικέτες πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: Αγωγός γείωσης συστήματος (γείωση με προστατευτικό πλέγμα, PE) Τιμή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) Τιμή συνεχούς ρεύματος (DC) Φάση Γείωση (έδαφος) Προσοχή, καυτή επιφάνεια Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Χρόνος αποφόρτισης αποθηκευμένης ενέργειας: 5 λεπτά.

4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 4 από 98 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εγκατάσταση των αναστροφέων AURORA πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Ο αναστροφέας AURORA δεν έχει ανταλλακτικά. Για κάθε είδους συντήρηση ή επισκευή, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να βρείτε την τοποθεσία του πλησιέστερου σημείου τεχνικής εξυπηρέτησης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να διαβάσετε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και να τηρήσετε πιστά τις υποδείξεις των συμβόλων που εμφανίζονται στις επιμέρους παραγράφους πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του εξοπλισμού. Η σύνδεση με το δίκτυο διανομής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από έγκριση από την Αρχή ή το Φορέα που είναι επιφορτισμένος με τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, και πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ολόκληρο το ηλιακό πάνελ πρέπει να καλύπτεται με ένα αδιαφανές υλικό πριν από τη σύνδεσή του με τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να περάσει υψηλή τάση από τα καλώδια σύνδεσης, δημιουργώντας συνθήκες σοβαρού κινδύνου.

5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 5 από 98 ΓΕΝΙΚΑ Όταν ο αναστροφέας λειτουργεί, ενδέχεται να υπάρχουν τμήματα που βρίσκονται υπό τάση ή που δεν είναι μονωμένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, που κινούνται ή περιστρέφονται, ενώ, επιπλέον, ορισμένες επιφάνειες ενδέχεται να είναι καυτές. Η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση των απαιτούμενων μέσων προστασίας, η κακή χρήση, η εσφαλμένη εγκατάσταση ή η μη ορθή λειτουργία, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές ή υλικές βλάβες. Όλες οι εργασίες που αφορούν τη μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση πρέπει να διενεργούνται από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (όλα τα εθνικά πρότυπα για την πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να γίνονται σεβαστά!). Σύμφωνα με αυτούς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, η τοποθέτηση, συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία του προϊόντος πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα και εκπαιδευμένα άτομα με εμπειρία σε αυτές τις εργασίες, τα οποία πρέπει να έχουν επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες, προσόντα και προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Οι συσκευές πρέπει να συναρμολογούνται και να αφήνονται να κρυώσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και των χειρισμών, τα εξαρτήματα δεν πρέπει να κάμπτονται και οι αποστάσεις απομόνωσης δεν πρέπει να αλλάζουν. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των ακροδεκτών σύνδεσης. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να έχουν φθαρεί ή καταστραφεί (πιθανός κίνδυνος για την υγεία). ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Όταν εργάζεστε με τον αναστροφέα υπό τάση, πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς (π.χ. τμήματα του αγωγού, ασφάλειες, σύνδεση ΡΕ).

6 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 6 από 98 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το σύστημα στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι αναστροφείς πρέπει να είναι εξοπλισμένο με πρόσθετες διατάξεις ελέγχου και προστασίας, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, π.χ. σύμφωνα με τον τεχνικό εξοπλισμό, τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων, κ.λπ. Οι παραλλαγές βαθμονόμησης είναι δυνατές με τη χρήση του λογισμικού λειτουργίας. Μετά την αποσύνδεση του αναστροφέα από το δίκτυο ρεύματος δεν πρέπει να αγγίξετε τα ηλεκτροφόρα τμήματα και τις ηλεκτρικές συνδέσεις για λίγο, καθώς οι πυκνωτές ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι φορτισμένοι. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές ενδείξεις και οι σημάνσεις που βρίσκονται επάνω στις συσκευές. Κατά τη λειτουργία, όλα τα καλύμματα και οι θύρες πρέπει να είναι κλειστά. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των συνοδευτικών εγγράφων του κατασκευαστή. ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ!

7 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 7 από 98 PVI-3.8-I-OUTD PVI-3.8-I-OUTD-S PVI-4.6-I-OUTD PVI-4.6-I-OUTD-S Η παρούσα τεκμηρίωση ισχύει μόνο για τις προαναφερθείσες εκδόσεις αναστροφέα Πινακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος (PVI-4.6-I-OUTD-S) Η πινακίδα χαρακτηριστικών που είναι τοποθετημένη στον αναστροφέα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1) Κωδικός κατασκευαστή 2) Κωδικός μοντέλου 3) Αριθμός σειράς 4) Εβδομάδα/Έτος παραγωγής

8 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 8 από 98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΕΣ» ΚΑΙ «ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ» ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΈΩΝ AURORA ΜΈΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Προστασία έναντι νησιδοποίησης (anti-islanding) Σφάλμα γείωσης/διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής Πρόσθετες διατάξεις προστασίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΘΈΣΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Στήριξη στον τοίχο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Διαδικασία ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ Διαδικασία πρόσβασης στα εσωτερικά μπλοκ ακροδεκτών με αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος Επιλογή καλωδίου AC και DC Εγκατάσταση του αναστροφέα AURORA Δυνατές ρυθμίσεις των καναλιών εισόδου Σύνδεση με ανεξάρτητα κανάλια Παράλληλη σύνδεση καναλιών Σύνδεση με το δίκτυο AC Σύνδεση καλωδίων συναγερμού και RS485 (προαιρετικά) Επιλογή προτύπου δικτύου Γείωση εισόδων συνεχούς ρεύματος (DC) ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΛΙΘΊΟΥ CR ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΉΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ RS ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΈΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ... 43

9 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 9 από 98 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΉΣΤΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΙ ΤΎΠΟΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Δεδομέναλειτουργίας σε πραγματικό χρόνο Δεδομένα αποθηκευμένα μέσα στον αναστροφέα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ LED ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΊ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ ΟΘΌΝΗ LCD Σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο Μηνύματα σφάλματος Πρώτη φάση - Έλεγχος ηλεκτρικών παραμέτρων Βασικό μενού Στατιστικά στοιχεία Lifetime Partial Today Last 7 days Last month Last 30 days Last 365 days User period Ρυθμίσεις Address Imp. Display Service New password Currency Date/Time Language START-UP Voltage Autotest Operation Alarm Remote Control UV Prot.time MPPT Alarm Message Info ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AURORA COMMUNICATOR... 80

10 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 10 από 98 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΘΥΡΑΣ RS-485 Η ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ RJ Σειριακή θύρα RS Σύνδεσμοι RJ Αλυσιδωτή σύνδεση (Daisy chain) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΈΣ ΕΙΣΌΔΟΥ ΤΙΜΈΣ ΕΞΌΔΟΥ ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΜΕΊΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΙΣΧΎΟΣ... 97

11 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 11 από 98 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια τεχνική περιγραφή του φωτοβολταϊκού αναστροφέα AURORA. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να δώσει στον εγκαταστάτη και το χρήστη τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση των φωτοβολταϊκών αναστροφέων AURORA. 1.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κατά τη διαδικασία μετατροπής της ενέργειας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις (οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας), πειραματίζονται, εδώ και πολλά χρόνια, με τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών ρύπων, μέσω της συνετής και ορθολογικής χρήσης των γνωστών πόρων, ενώ παράλληλα αναζητούν νέες μορφές καθαρής και ανεξάντλητης ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά) γίνεται όλο και πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φωτοβολταϊκή ενέργεια αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνουμε από τον ήλιο μετατρέπεται άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να εμπλέκεται οποιαδήποτε μορφή καύσης και χωρίς να παράγονται κατάλοιπα που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

12 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 12 από 98 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο AURORA είναι ένας αναστροφέας με δυνατότητα τροφοδοσίας του δικτύου παροχής ρεύματος με ενέργεια που προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελ. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν την ενέργεια που ακτινοβολείται από τον ήλιο σε ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή συνεχούς ρεύματος ή DC (μέσω ενός φωτοβολταϊκού πεδίου, γνωστού επίσης ως φωτοβολταϊκής γεννήτριας). Ωστόσο, για την τροφοδοσία του δικτύου διανομής, και προκειμένου να καταστεί η ενέργεια διαθέσιμη προς χρήση, είναι απαραίτητη η μετατροπή της σε εναλλασσόμενο ρεύμα ή AC. Η μετατροπή αυτή, γνωστή και ως μετατροπή DC-AC, διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο από τους αναστροφείς AURORA, χωρίς περιστρεφόμενα στοιχεία, με τη χρήση μόνο στατικών ηλεκτρονικών διατάξεων. Όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με το δίκτυο διανομής, το εναλλασσόμενο ρεύμα εξόδου του αναστροφέα ρέει απευθείας στο οικιακό κύκλωμα, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με το δημόσιο δίκτυο διανομής. Το σύστημα ηλιακής ενέργειας παρέχει ενέργεια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με αυτό: από το σύστημα φωτισμού μέχρι όλες τις οικιακές συσκευές κ.λπ. Σε περίπτωση που η ενέργεια που παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, η ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται για την ομαλή λειτουργία των συνδεδεμένων συσκευών θα πρέπει να λαμβάνεται από το δημόσιο δίκτυο διανομής. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή παράγεται περίσσεια ενέργεια, τότε αποστέλλεται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο και γίνεται έτσι διαθέσιμη σε άλλους χρήστες. Σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς, το προϊόν της ενέργειας μπορεί να πωλείται στο δίκτυο διανομής ή να πιστώνεται έναντι μελλοντικής κατανάλωσης, συνεπώς εξοικονομώντας ενέργεια. Διαθέσιμες εκδόσεις PVI-3.8-I-OUTD PVI-3.8-I-OUTD-S PVI-4.6-I-OUTD PVI-4.6-I-OUTD-S

13 1 2 3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 13 από 98 Τα μοντέλα των οποίων ο κωδικός τελειώνει σε -S διατίθενται με ενσωματωμένο διακόπτη DC 600 V, 25A, όπως φαίνεται στην Εικ. 1. +IN2 600Vdc/25A -IN2 600Vdc/25A +IN1 600Vdc/25A -IN1 600Vdc/25A Switch Knob OFF GRID TERMINAL BLOCKS MAIN GROUN D ON positive grounding negative grounding GND MODE PTC+ PTC- INPUT TERMINAL BLOCK +PV_IN2 -PV_IN2 GND MODE PTC+ +5V +PV_IN1 -PV_IN1 GND MODE FUSE+ PTC- FUSE- GFCI & COUNTRY SEL. PTC COUNTRY SEL. AURORA INVERTER INPUT/OUTPUT BOOST CH2 BOARD BOARD CAPS BOARD EMI FILTER CH2 BOOST CH2 BRIDGE RECTIFIER EMI FILTER CH1 BOOST CH1 BRIDGE RECTIFIER AUX INTERNAL SUPPLY BOOST CH1 + INVERTER BOARD AC EMI FILTER INVERTER DISPLAY / KEY BOARD LOGIC CONTROL BOARD Εικ. 1 - Σχηματικό διάγραμμα του αναστροφέα χωρίς ενσωματωμένο διακόπτη DC Τα μοντέλα των οποίων ο κωδικός δεν τελειώνει σε -S διατίθενται χωρίς ενσωματωμένο διακόπτη 600 V.

14 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 14 από Βασικά στοιχεία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος: «ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΕΣ» και «ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ» Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, των δαπανών που συνδέονται ιδιαίτερα με το πρόβλημα της καλωδίωσης στην πλευρά DC του αναστροφέα και της συνεπακόλουθης διανομής στην πλευρά AC, αναπτύχθηκε η τεχνολογία των ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΩΝ. Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ αποτελείται από πολλές φωτοβολταϊκές κυψέλες, οι οποίες είναι τοποθετημένες πάνω στην ίδια βάση στήριξης. Μια ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΑ αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό πάνελ, που είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Μια ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ αποτελείται από μία ή περισσότερες στοιχειοσειρές σε παράλληλη σύνδεση. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ενός ορισμένου μεγέθους ενδέχεται να αποτελούνται από περισσότερες από μία συστοιχίες, συνδεδεμένες με έναν ή περισσότερους αναστροφείς AURORA. Με τη μεγιστοποίηση του αριθμού των πάνελ που αποτελούν κάθε στοιχειοσειρά, είναι δυνατό να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήματος σύνδεσης του συγκροτήματος. Εικ. 2 - Σύνθεση συστοιχίας Εικ. 2 Σύνθεση συστοιχίας

15 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 15 από 98 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό, η τάση της στοιχειοσειράς δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 520 Vdc. Λόγω του αρνητικού θερμικού συντελεστή της τάσεως του ανοικτού κυκλώματος του φωτοβολταϊκού πλαισίου, η μέγιστη τάση επιτυγχάνεται σε συνθήκες ελάχιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Συνιστάται να ελέγχετε τη διαμόρφωση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας μέσω του λογισμικού διαστασιολόγησης Aurora Designer. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ξεκινήσει η ακολουθία σύνδεσης δικτύου του αναστροφέα Aurora, απαιτείται ελάχιστη τάση εισόδου Vstart 200 Vdc (η τάση μπορεί να ρυθμιστεί από τον πίνακα ελέγχου εντός του εύρους 120 έως 350 Vdc). Μόλις συνδεθεί, ο αναστροφέας θα μεταδώσει τη διαθέσιμη ισχύ στο δίκτυο, για οποιαδήποτε τιμή τάσης εισόδου Vdc εντός του εύρους τιμών μεταξύ 70% του συνόλου τιμών για Vstart και της τιμής των 520 V. Η ισχύς που μεταδίδεται για κάθε συστοιχία περιορίζεται επίσης από το μέγιστο διαχειρίσιμο ρεύμα (δείτε την παρακάτω παράγραφο) (οι Εικ. 28 και Εικ. 29 δείχνουν τα όρια για τα οποία μεταδίδεται η μέγιστη ισχύς). Το ρεύμα κάθε συστοιχίας πρέπει επίσης να εμπίπτει εντός των ορίων του αναστροφέα. Για τους αναστροφείς AURORA, το μέγιστο ρεύμα που φθάνει από κάθε είσοδο μπορεί να είναι 14 Adc για τα μοντέλα PVI-4.6-Ι-Outd ή 12,5 Α για τα μοντέλα PVI-3.8-Ι-outd. Σε περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός μόνο αναστροφέα, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αναστροφέων AURORA στο σύστημα. Κάθε ένας από αυτούς τους αναστροφείς θα συνδεθεί με το κατάλληλο τμήμα του φωτοβολταϊκού πεδίου στην πλευρά συνεχούς ρεύματος (DC), ενώ θα συνδεθεί με το δίκτυο διανομής στην πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Κάθε αναστροφέας AURORA λειτουργεί ανεξάρτητα από τους άλλους και, από το δικό του τμήμα του φωτοβολταϊκού πάνελ, τροφοδοτεί το δίκτυο με τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δόμηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αριθμό παραγόντων και παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του είδους των πάνελ, της διαθεσιμότητας του χώρου, της μελλοντικής θέσης των εγκαταστάσεων, των μακροπρόθεσμων στόχων παραγωγής ενέργειας κ.λπ. Στην ιστοσελίδα της Power-One (www.power-one.com) υπάρχει διαθέσιμο ένα πρόγραμμα διαμόρφωσης για να σας βοηθήσει στον υπολογισμό των διαστάσεων του φωτοβολταϊκού σας συστήματος (Aurora Designer).

16 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 16 από 98 Διακόπτης αποσύνδεσης DC Εικ. 3 - Απλοποιημένο διάγραμμα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 2.2 Μετάδοση δεδομένων και παρακολούθηση Διακόπτης αποσύνδεσης AC Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας αναστροφείς, μπορούν να ελεγχθούν, ακόμη και από απόσταση, με τη χρήση ενός προηγμένου συστήματος επικοινωνίας που βασίζεται στη σειριακή διασύνδεση RS-485. Το σύστημα Aurora Easy-Control είναι επίσης διαθέσιμο ως πρόσθετη μορφή ελέγχου και επιτρέπει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του συστήματος μέσω Internet ή ψηφιακού μόντεμ GPRS. Επιπλέον, διατίθεται ένα σύστημα ασύρματης παρακολούθησης ως προαιρετικός εξοπλισμός (PVI-Desktop + μονάδα PVI-Radio) για τη δημιουργία ενός απομακρυσμένου τερματικού απεικόνισης δεδομένων, μέσω ασύρματης σύνδεσης. 2.3 Τεχνική περιγραφή των αναστροφέων AURORA Η Εικ. 1 εμφανίζει το σχηματικό διάγραμμα ενός αναστροφέα AURORA. Τα βασικά τμήματα είναι οι μετατροπείς DC-DC εισόδου (γνωστοί ως «ενισχυτές») και ο αναστροφέας εξόδου. Τόσο οι μετατροπείς DC-DC όσο και ο αναστροφέας εξόδου λειτουργούν σε υψηλή συχνότητα μεταγωγής, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συμπαγής σχεδιασμός και το σχετικά μικρό βάρος. Αυτή η έκδοση του αναστροφέα διαθέτει ένα μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, δηλαδή ένα μετασχηματιστή με γαλβανική μόνωση μεταξύ εισόδου και εξόδου. Ο μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας επιτρέπει τη γαλβανική μόνωση μεταξύ της κύριας (DC) και της δευτερεύουσας πλευράς (AC), διατηρώντας πολύ υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και εξαγωγή. Οι αναστροφείς AURORA είναι εξοπλισμένοι με όλα τα μέσα προστασίας που απαιτούνται για

17 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 17 από 98 ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως περιγράφεται στην παράγραφο για τις διατάξεις προστασίας. Το σχηματικό διάγραμμα εμφανίζει το μοντέλο PVI-3.8/4.6-I-OUTD με δύο ανεξάρτητους μετατροπείς σε είσοδο DC-DC. Κάθε ένας από αυτούς τους μετατροπείς είναι συνδεδεμένος αποκλειστικά σε μια ξεχωριστή συστοιχία με ανεξάρτητο στοιχείο ελέγχου ανιχνευτή σημείου μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point Tracking MPPT). Αυτό σημαίνει ότι οι δύο συστοιχίες μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις, με διαφορετική κατεύθυνση. Κάθε συστοιχία ελέγχεται από ένα κύκλωμα ελέγχου MPPT. Λόγω του μεγέθους και της υψηλής απόδοσης των αναστροφέων AURORA και του συστήματος θερμικής απώλειας, η λειτουργία σε συνθήκες μέγιστης ισχύος σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών περιβάλλοντος είναι εγγυημένη. Ο αναστροφέας ελέγχεται από δύο ανεξάρτητους ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος (DSP) και από ένα κεντρικό μικροεπεξεργαστή. Η σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας ελέγχεται έτσι από δύο ανεξάρτητους ελεγκτές, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την ασφάλειά του. Το λειτουργικό σύστημα του αναστροφέα AURORA επικοινωνεί με τις σχετικές συνιστώσες, προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάλυση των δεδομένων. Όλα αυτά εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος και υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες απομόνωσης και φορτίου, πάντα με πλήρη σεβασμό των σχετικών οδηγιών, νόμων και κανονισμών. 2.4 Μέσα προστασίας Προστασία έναντι νησιδοποίησης (anti-islanding) Σε περίπτωση βλάβης στο τοπικό δίκτυο διανομής, που οφείλεται στην υπηρεσία παροχής τροφοδοσίας, ή όταν το μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης, ο αναστροφέας πρέπει να αποσυνδεθεί με ασφαλή τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία εκείνων που εργάζονται στο δίκτυο, και όλα αυτά με πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα και νόμους. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λειτουργίες σχηματισμού νησίδων, ο αναστροφέας είναι εξοπλισμένος με αυτόματο σύστημα διακοπής, ένα μέσο προστασίας που είναι γνωστό ως «Προστασία έναντι νησιδοποίησης». Η PVI-3.8/4.6-I-OUTD μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ένα προηγμένο Anti-Islanding σύστημα προστασίας, όλα σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά πρότυπα και τους νόμους.

18 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 18 από Σφάλμα γείωσης/διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί καθιστούν υποχρεωτική τη σύνδεση ενός από τους ακροδέκτες εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) στη γείωση του συστήματος. Ανατρέξτε με προσοχή στο εθνικό πρότυπο, προκειμένου να γειώσετε την είσοδο του αναστροφέα σωστά. Ένας ειδικός σύνδεσμος επιτρέπει τη σύνδεση ενός και μόνο από τους δύο ακροδέκτες εισόδου DC (θετικό ή αρνητικό) στη γείωση. Ένα εξελιγμένο κύκλωμα προστασίας γείωσης παρακολουθεί συνεχώς τη σύνδεση γείωσης, απενεργοποιεί τον αναστροφέα σε περίπτωση που εντοπιστεί βραχυκύκλωμα και δείχνει την κατάσταση του βραχυκυκλώματος μέσω μιας κόκκινης φωτεινής ένδειξης LED που βρίσκεται στην πρόσοψη. Ο αναστροφέας AURORA διαθέτει ακροδέκτες για τους αγωγούς γείωσης του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γείωση των ακροδεκτών και των μέσων προστασίας, ανατρέξτε στην ενότητα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποσύνδεση των αναστροφέων AURORA ή για τις αιτίες δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στις παραγράφους Πρόσθετες διατάξεις προστασίας Οι αναστροφείς AURORA είναι εξοπλισμένοι με πρόσθετα μέσα προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους κάτω από όλες τις συνθήκες. Τα εν λόγω μέσα προστασίας περιλαμβάνουν: συνεχή παρακολούθηση της τάσης του δικτύου για να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας παραμένουν εντός των ορίων λειτουργίας. έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας προκειμένου να περιορίζεται αυτόματα η ισχύς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα δεν πρόκειται να υπερθερμανθεί (θερμοκρασία απαγωγού θερμότητας 70 C). Οι πολυάριθμες συσκευές ελέγχου δημιουργούν μια δομή με εφεδρεία, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια της λειτουργίας της μονάδας.

19 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 19 από 98 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η ηλεκτρική εγκατάσταση των αναστροφέων AURORA πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά και εθνικά πρότυπα και νόμους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η σύνδεση των αναστροφέων AURORA στο δίκτυο παροχής ρεύματος μπορεί να γίνει μόνο μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας από την υπηρεσία κοινής ωφέλειας που λειτουργεί αυτό το δίκτυο. 3.1 Επιθεώρηση συσκευασίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διανομέας παραδίδει τον αναστροφέα AURORA στον μεταφορέα μέσα σε ασφαλή συσκευασία και σε άριστη κατάσταση. Με την αποδοχή του πακέτου, ο μεταφορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την παράδοσή του. Παρά τους προσεκτικούς χειρισμούς του μεταφορέα, τόσο η συσκευασία όσο και το περιεχόμενό της ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο πελάτης καλείται να εκτελέσει τους παρακάτω ελέγχους: Να εξετάσει τη συσκευασία μεταφοράς, προκειμένου να ελέγξει τυχόν ορατές βλάβες, τρύπες, ρωγμές ή οποιοδήποτε άλλο σημείο πιθανής ζημιάς στο περιεχόμενό της. Να περιγράψει οποιαδήποτε ζημιά ή τυχόν εξαρτήματα που λείπουν σε σχέση με τα έγγραφα παράδοσης και να κρατήσει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του μεταφορέα. Να ανοίξει τη συσκευασία μεταφοράς και να ελέγξει το περιεχόμενό της για τυχόν εσωτερικές ζημιές. Κατά την αποσυσκευασία, προσέξτε να μην πετάξετε στοιχεία του εξοπλισμού, εξαρτήματα ή εγχειρίδια. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια μορφή ζημιάς, επικοινωνήστε με τον μεταφορέα για να συνεννοηθείτε για το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Δεδομένου ότι ο μεταφορέας μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου, είναι σημαντικό να φυλάξετε όλα τα υλικά αποστολής για τον επιθεωρητή! Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπιστούν βλάβες στο προϊόν, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένο διανομέα. Θα αποφασίσουν κατά πόσον ο εξοπλισμός πρέπει να επιστραφεί για επισκευή και θα σας δώσουν τις ανάλογες οδηγίες. Είναι ευθύνη του πελάτη να υποβάλει καταγγελία κατά του μεταφορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης ενδέχεται να απωλέσει όλα τα δικαιώματα της εγγύησης σε περίπτωση αναφερόμενων ζημιών. Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής σε περίπτωση που η συσκευή πρέπει να επιστραφεί για επισκευή.

20 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 20 από Επιθεώρηση των περιεχομένων της συσκευασίας Περιγραφή Ποσότητα (Αρ.) Αναστροφέας AURORA 1 Σακούλα που περιέχει: 4 βίδες 6,3x70, 4 άγκιστρα SX10, κατσαβίδι Torx20, 1 βίδα 6x10, 5 ροδέλες d. 18, 2 υποδοχές για συνδέσμους σήματος (3 πόλοι), 2 υποδοχές για συνδέσμους σήματος (8 πόλοι) Βραχίονας στήριξης στον τοίχο 1 Αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου 1 Πιστοποιητικό εγγύησης 1 CD-ROM με λογισμικό επικοινωνίας Επιλογή της θέσης εγκατάστασης Ο αναστροφέας πρέπει να τοποθετείται σε θέση που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις ακόλουθες εκτιμήσεις: Ο αναστροφέας πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ανάγνωση των λυχνιών κατάστασης LED και της οθόνης. Επιλέξτε μια θέση η οποία προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και είναι καλά αεριζόμενη. Αποφύγετε θέσεις όπου ο αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα γύρω από τη μονάδα. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη μονάδα ώστε να είναι εύκολη η εγκατάσταση και η αφαίρεσή της από την επιφάνεια στήριξης. Η συντήρηση του υλικού και του λογισμικού πραγματοποιείται μέσα από το κάλυμμα στην πρόσοψη του αναστροφέα. Επομένως, είναι απαραίτητο να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν την πλευρά, εάν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τη μονάδα από την επιφάνεια τοποθέτησής της.

21 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 21 από 98 Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να διατηρούνται γύρω από τον αναστροφέα: 150mm (6 ) 50mm (2 ) 150mm.(6 ) 200mm (8 ) Εικ. 4 - Θέση εγκατάστασης - Ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τον αναστροφέα ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Εικ. 5 - Συνιστώμενη τοποθέτηση των αναστροφέων Aurora ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μολονότι είναι δυνατή η τοποθέτηση με κλίση (δείτε Εικ. 6), σημειώστε ότι αυτό ενδέχεται να μειώσει την απόδοση (απομείωση), λόγω της μείωσης στην απαγωγή της θερμότητας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη λειτουργία, η επιφάνεια της μονάδας ενδέχεται να γίνει πολύ θερμή. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, ΜΗΝ αγγίζετε την επιφάνεια.

22 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 22 από 98 ΧΩΡΙΣ μείωση Μείωση ονομαστικής τιμής Μείωση Μείωση Εικ. 6 - Τοποθέτηση με κλίση Οι αναστροφείς AURORA πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση. Ακολουθήστε τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω παραγράφους για να τοποθετήσετε σωστά τη συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη συσκευή AURORA μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις πηγές θερμότητας, καθώς και από τη θερμότητα που παράγεται από άλλους αναστροφείς AURORA (δείτε Εικ. 5) Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 50 C για τα μοντέλα PVI-4.6-Ι-Outd και τους 60 C για τα μοντέλα PVI-3.8-Ι-Outd, ο αναστροφέας θα κάνει αυτόματη μείωση της ονομαστικής ισχύος εξόδου. Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, να φροντίζετε πάντα να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα γύρω από τη μονάδα Aurora.

23 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 23 από Στήριξη στον τοίχο Στη συσκευασία αποστολής συμπεριλαμβάνεται ένα κιτ που περιέχει 4 χαλύβδινες βίδες 6,3x70 (με 4 ροδέλες M6) και 4 άγκιστρα SX10, απαραίτητα για την τοποθέτηση του μεταλλικού βραχίονα σε τοίχο από μπετόν. Οι βίδες και τα άγκιστρα μπορούν να εισαχθούν στις 3 οπές του μεταλλικού βραχίονα (Τμήμα B) και, στη συνέχεια, μέσα στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αναστροφέα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο βραχίονας πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο κατακόρυφα, η πλευρά με το άγκιστρο (Τμήμα C) πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω, ενώ η πλευρά με το PEM M6 (Τμήμα G) πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο από μπετόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν οπές διαμέτρου 10mm και βάθους 75mm. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη στερέωση της συσκευής σε τοίχους από διαφορετικό υλικό και όχι μπετόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες βίδες και άγκιστρα. Η Power-One συνιστά πάντα τη χρήση ανοξείδωτων βιδών. Προσαρμόστε τον αναστροφέα στο άγκιστρο (Τμήμα C) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του βραχίονα με τη χρήση του μεταλλικού πτερυγίου, το οποίο είναι στερεωμένο στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του αναστροφέα. Αυτό το μεταλλικό πτερύγιο διαθέτει ένα αιχμηρό άκρο (Τμήμα D) σε αντιστοιχία με το άγκιστρο στερέωσης του βραχίονα στήριξης στον τοίχο (Τμήμα C). Αφού συνδέσετε το επάνω μέρος του αναστροφέα, στερεώστε το κάτω μέρος στο PEM M6 που βρίσκεται επάνω στον βραχίονα, χρησιμοποιώντας την ειδική υποδοχή στην κάτω φλάντζα του αναστροφέα (Τμήμα H).

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα