ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4

2 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Συντάκτης Ημερομηνία Περιγραφή των αλλαγών 1.0 Mastronardi F. 03/08/10 Πρώτη έκδοση 1.1 Mastronardi F. 17/05/11 Πρώτη αναθεώρηση 1.2 Statuti A. 30/06/11 Δεύτερη αναθεώρηση 1.3 Brogi D. 06/07/11 Τρίτη αναθεώρηση 1.4 Statuti A. 18/07/12 τέταρτη Αναθεώρηση ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ POWER-ONE: Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια της Power-One.

3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 3 από 98 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία, οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν και να τηρηθούν σχολαστικά κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εξοπλισμού. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά και είναι έτοιμος για λειτουργία, χρησιμοποιούνται ειδικά σύμβολα ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο, προκειμένου να επισημανθούν τυχόν κίνδυνοι ασφαλείας ή χρήσιμες πληροφορίες. Τα σύμβολα είναι τα εξής: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι παράγραφοι που φέρουν αυτό το σύμβολο περιέχουν ενέργειες και οδηγίες που πρέπει να γίνουν κατανοητές και να τηρηθούν σχολαστικά για την αποφυγή πιθανού ανθρώπινου τραυματισμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι που φέρουν αυτό το σύμβολο περιέχουν ενέργειες και οδηγίες που πρέπει να γίνουν κατανοητές και να τηρηθούν σχολαστικά για την αποφυγή ζημιάς και δυσλειτουργίας του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός φέρει διάφορες ετικέτες. Αυτές με το κίτρινο φόντο αφορούν τις παρεχόμενες διατάξεις ασφαλείας. Φροντίστε να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις ετικέτες πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: Αγωγός γείωσης συστήματος (γείωση με προστατευτικό πλέγμα, PE) Τιμή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) Τιμή συνεχούς ρεύματος (DC) Φάση Γείωση (έδαφος) Προσοχή, καυτή επιφάνεια Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Χρόνος αποφόρτισης αποθηκευμένης ενέργειας: 5 λεπτά.

4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 4 από 98 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εγκατάσταση των αναστροφέων AURORA πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Ο αναστροφέας AURORA δεν έχει ανταλλακτικά. Για κάθε είδους συντήρηση ή επισκευή, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για να βρείτε την τοποθεσία του πλησιέστερου σημείου τεχνικής εξυπηρέτησης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να διαβάσετε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και να τηρήσετε πιστά τις υποδείξεις των συμβόλων που εμφανίζονται στις επιμέρους παραγράφους πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του εξοπλισμού. Η σύνδεση με το δίκτυο διανομής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από έγκριση από την Αρχή ή το Φορέα που είναι επιφορτισμένος με τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, και πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ολόκληρο το ηλιακό πάνελ πρέπει να καλύπτεται με ένα αδιαφανές υλικό πριν από τη σύνδεσή του με τη συσκευή, καθώς ενδέχεται να περάσει υψηλή τάση από τα καλώδια σύνδεσης, δημιουργώντας συνθήκες σοβαρού κινδύνου.

5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 5 από 98 ΓΕΝΙΚΑ Όταν ο αναστροφέας λειτουργεί, ενδέχεται να υπάρχουν τμήματα που βρίσκονται υπό τάση ή που δεν είναι μονωμένα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, που κινούνται ή περιστρέφονται, ενώ, επιπλέον, ορισμένες επιφάνειες ενδέχεται να είναι καυτές. Η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση των απαιτούμενων μέσων προστασίας, η κακή χρήση, η εσφαλμένη εγκατάσταση ή η μη ορθή λειτουργία, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές ή υλικές βλάβες. Όλες οι εργασίες που αφορούν τη μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση πρέπει να διενεργούνται από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (όλα τα εθνικά πρότυπα για την πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να γίνονται σεβαστά!). Σύμφωνα με αυτούς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, η τοποθέτηση, συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία του προϊόντος πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα και εκπαιδευμένα άτομα με εμπειρία σε αυτές τις εργασίες, τα οποία πρέπει να έχουν επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες, προσόντα και προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Οι συσκευές πρέπει να συναρμολογούνται και να αφήνονται να κρυώσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και των χειρισμών, τα εξαρτήματα δεν πρέπει να κάμπτονται και οι αποστάσεις απομόνωσης δεν πρέπει να αλλάζουν. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και των ακροδεκτών σύνδεσης. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να έχουν φθαρεί ή καταστραφεί (πιθανός κίνδυνος για την υγεία). ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Όταν εργάζεστε με τον αναστροφέα υπό τάση, πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς (π.χ. τμήματα του αγωγού, ασφάλειες, σύνδεση ΡΕ).

6 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 6 από 98 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το σύστημα στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι αναστροφείς πρέπει να είναι εξοπλισμένο με πρόσθετες διατάξεις ελέγχου και προστασίας, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, π.χ. σύμφωνα με τον τεχνικό εξοπλισμό, τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων, κ.λπ. Οι παραλλαγές βαθμονόμησης είναι δυνατές με τη χρήση του λογισμικού λειτουργίας. Μετά την αποσύνδεση του αναστροφέα από το δίκτυο ρεύματος δεν πρέπει να αγγίξετε τα ηλεκτροφόρα τμήματα και τις ηλεκτρικές συνδέσεις για λίγο, καθώς οι πυκνωτές ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι φορτισμένοι. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές ενδείξεις και οι σημάνσεις που βρίσκονται επάνω στις συσκευές. Κατά τη λειτουργία, όλα τα καλύμματα και οι θύρες πρέπει να είναι κλειστά. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των συνοδευτικών εγγράφων του κατασκευαστή. ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ!

7 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 7 από 98 PVI-3.8-I-OUTD PVI-3.8-I-OUTD-S PVI-4.6-I-OUTD PVI-4.6-I-OUTD-S Η παρούσα τεκμηρίωση ισχύει μόνο για τις προαναφερθείσες εκδόσεις αναστροφέα Πινακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος (PVI-4.6-I-OUTD-S) Η πινακίδα χαρακτηριστικών που είναι τοποθετημένη στον αναστροφέα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1) Κωδικός κατασκευαστή 2) Κωδικός μοντέλου 3) Αριθμός σειράς 4) Εβδομάδα/Έτος παραγωγής

8 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 8 από 98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: «ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΕΣ» ΚΑΙ «ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ» ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΈΩΝ AURORA ΜΈΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Προστασία έναντι νησιδοποίησης (anti-islanding) Σφάλμα γείωσης/διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής Πρόσθετες διατάξεις προστασίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΘΈΣΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Στήριξη στον τοίχο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Διαδικασία ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ Διαδικασία πρόσβασης στα εσωτερικά μπλοκ ακροδεκτών με αφαίρεση του μπροστινού καλύμματος Επιλογή καλωδίου AC και DC Εγκατάσταση του αναστροφέα AURORA Δυνατές ρυθμίσεις των καναλιών εισόδου Σύνδεση με ανεξάρτητα κανάλια Παράλληλη σύνδεση καναλιών Σύνδεση με το δίκτυο AC Σύνδεση καλωδίων συναγερμού και RS485 (προαιρετικά) Επιλογή προτύπου δικτύου Γείωση εισόδων συνεχούς ρεύματος (DC) ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΛΙΘΊΟΥ CR ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΉΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ RS ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΈΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ... 43

9 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 9 από 98 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΉΣΤΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΙ ΤΎΠΟΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Δεδομέναλειτουργίας σε πραγματικό χρόνο Δεδομένα αποθηκευμένα μέσα στον αναστροφέα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΛΥΧΝΊΕΣ LED ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΊ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ ΟΘΌΝΗ LCD Σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο Μηνύματα σφάλματος Πρώτη φάση - Έλεγχος ηλεκτρικών παραμέτρων Βασικό μενού Στατιστικά στοιχεία Lifetime Partial Today Last 7 days Last month Last 30 days Last 365 days User period Ρυθμίσεις Address Imp. Display Service New password Currency Date/Time Language START-UP Voltage Autotest Operation Alarm Remote Control UV Prot.time MPPT Alarm Message Info ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AURORA COMMUNICATOR... 80

10 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 10 από 98 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΘΥΡΑΣ RS-485 Η ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ RJ Σειριακή θύρα RS Σύνδεσμοι RJ Αλυσιδωτή σύνδεση (Daisy chain) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΈΣ ΕΙΣΌΔΟΥ ΤΙΜΈΣ ΕΞΌΔΟΥ ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΜΕΊΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΙΣΧΎΟΣ... 97

11 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 11 από 98 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια τεχνική περιγραφή του φωτοβολταϊκού αναστροφέα AURORA. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να δώσει στον εγκαταστάτη και το χρήστη τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση των φωτοβολταϊκών αναστροφέων AURORA. 1.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κατά τη διαδικασία μετατροπής της ενέργειας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις (οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας), πειραματίζονται, εδώ και πολλά χρόνια, με τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών ρύπων, μέσω της συνετής και ορθολογικής χρήσης των γνωστών πόρων, ενώ παράλληλα αναζητούν νέες μορφές καθαρής και ανεξάντλητης ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκά) γίνεται όλο και πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φωτοβολταϊκή ενέργεια αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνουμε από τον ήλιο μετατρέπεται άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να εμπλέκεται οποιαδήποτε μορφή καύσης και χωρίς να παράγονται κατάλοιπα που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

12 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 12 από 98 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο AURORA είναι ένας αναστροφέας με δυνατότητα τροφοδοσίας του δικτύου παροχής ρεύματος με ενέργεια που προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελ. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν την ενέργεια που ακτινοβολείται από τον ήλιο σε ηλεκτρική ενέργεια με τη μορφή συνεχούς ρεύματος ή DC (μέσω ενός φωτοβολταϊκού πεδίου, γνωστού επίσης ως φωτοβολταϊκής γεννήτριας). Ωστόσο, για την τροφοδοσία του δικτύου διανομής, και προκειμένου να καταστεί η ενέργεια διαθέσιμη προς χρήση, είναι απαραίτητη η μετατροπή της σε εναλλασσόμενο ρεύμα ή AC. Η μετατροπή αυτή, γνωστή και ως μετατροπή DC-AC, διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο από τους αναστροφείς AURORA, χωρίς περιστρεφόμενα στοιχεία, με τη χρήση μόνο στατικών ηλεκτρονικών διατάξεων. Όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με το δίκτυο διανομής, το εναλλασσόμενο ρεύμα εξόδου του αναστροφέα ρέει απευθείας στο οικιακό κύκλωμα, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με το δημόσιο δίκτυο διανομής. Το σύστημα ηλιακής ενέργειας παρέχει ενέργεια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με αυτό: από το σύστημα φωτισμού μέχρι όλες τις οικιακές συσκευές κ.λπ. Σε περίπτωση που η ενέργεια που παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μικρότερη από την απαιτούμενη, η ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται για την ομαλή λειτουργία των συνδεδεμένων συσκευών θα πρέπει να λαμβάνεται από το δημόσιο δίκτυο διανομής. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή παράγεται περίσσεια ενέργεια, τότε αποστέλλεται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο και γίνεται έτσι διαθέσιμη σε άλλους χρήστες. Σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς, το προϊόν της ενέργειας μπορεί να πωλείται στο δίκτυο διανομής ή να πιστώνεται έναντι μελλοντικής κατανάλωσης, συνεπώς εξοικονομώντας ενέργεια. Διαθέσιμες εκδόσεις PVI-3.8-I-OUTD PVI-3.8-I-OUTD-S PVI-4.6-I-OUTD PVI-4.6-I-OUTD-S

13 1 2 3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 13 από 98 Τα μοντέλα των οποίων ο κωδικός τελειώνει σε -S διατίθενται με ενσωματωμένο διακόπτη DC 600 V, 25A, όπως φαίνεται στην Εικ. 1. +IN2 600Vdc/25A -IN2 600Vdc/25A +IN1 600Vdc/25A -IN1 600Vdc/25A Switch Knob OFF GRID TERMINAL BLOCKS MAIN GROUN D ON positive grounding negative grounding GND MODE PTC+ PTC- INPUT TERMINAL BLOCK +PV_IN2 -PV_IN2 GND MODE PTC+ +5V +PV_IN1 -PV_IN1 GND MODE FUSE+ PTC- FUSE- GFCI & COUNTRY SEL. PTC COUNTRY SEL. AURORA INVERTER INPUT/OUTPUT BOOST CH2 BOARD BOARD CAPS BOARD EMI FILTER CH2 BOOST CH2 BRIDGE RECTIFIER EMI FILTER CH1 BOOST CH1 BRIDGE RECTIFIER AUX INTERNAL SUPPLY BOOST CH1 + INVERTER BOARD AC EMI FILTER INVERTER DISPLAY / KEY BOARD LOGIC CONTROL BOARD Εικ. 1 - Σχηματικό διάγραμμα του αναστροφέα χωρίς ενσωματωμένο διακόπτη DC Τα μοντέλα των οποίων ο κωδικός δεν τελειώνει σε -S διατίθενται χωρίς ενσωματωμένο διακόπτη 600 V.

14 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 14 από Βασικά στοιχεία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος: «ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΕΣ» και «ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ» Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, των δαπανών που συνδέονται ιδιαίτερα με το πρόβλημα της καλωδίωσης στην πλευρά DC του αναστροφέα και της συνεπακόλουθης διανομής στην πλευρά AC, αναπτύχθηκε η τεχνολογία των ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΩΝ. Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ αποτελείται από πολλές φωτοβολταϊκές κυψέλες, οι οποίες είναι τοποθετημένες πάνω στην ίδια βάση στήριξης. Μια ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΑ αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό πάνελ, που είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Μια ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ αποτελείται από μία ή περισσότερες στοιχειοσειρές σε παράλληλη σύνδεση. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα ενός ορισμένου μεγέθους ενδέχεται να αποτελούνται από περισσότερες από μία συστοιχίες, συνδεδεμένες με έναν ή περισσότερους αναστροφείς AURORA. Με τη μεγιστοποίηση του αριθμού των πάνελ που αποτελούν κάθε στοιχειοσειρά, είναι δυνατό να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα του συστήματος σύνδεσης του συγκροτήματος. Εικ. 2 - Σύνθεση συστοιχίας Εικ. 2 Σύνθεση συστοιχίας

15 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 15 από 98 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό, η τάση της στοιχειοσειράς δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 520 Vdc. Λόγω του αρνητικού θερμικού συντελεστή της τάσεως του ανοικτού κυκλώματος του φωτοβολταϊκού πλαισίου, η μέγιστη τάση επιτυγχάνεται σε συνθήκες ελάχιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Συνιστάται να ελέγχετε τη διαμόρφωση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας μέσω του λογισμικού διαστασιολόγησης Aurora Designer. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ξεκινήσει η ακολουθία σύνδεσης δικτύου του αναστροφέα Aurora, απαιτείται ελάχιστη τάση εισόδου Vstart 200 Vdc (η τάση μπορεί να ρυθμιστεί από τον πίνακα ελέγχου εντός του εύρους 120 έως 350 Vdc). Μόλις συνδεθεί, ο αναστροφέας θα μεταδώσει τη διαθέσιμη ισχύ στο δίκτυο, για οποιαδήποτε τιμή τάσης εισόδου Vdc εντός του εύρους τιμών μεταξύ 70% του συνόλου τιμών για Vstart και της τιμής των 520 V. Η ισχύς που μεταδίδεται για κάθε συστοιχία περιορίζεται επίσης από το μέγιστο διαχειρίσιμο ρεύμα (δείτε την παρακάτω παράγραφο) (οι Εικ. 28 και Εικ. 29 δείχνουν τα όρια για τα οποία μεταδίδεται η μέγιστη ισχύς). Το ρεύμα κάθε συστοιχίας πρέπει επίσης να εμπίπτει εντός των ορίων του αναστροφέα. Για τους αναστροφείς AURORA, το μέγιστο ρεύμα που φθάνει από κάθε είσοδο μπορεί να είναι 14 Adc για τα μοντέλα PVI-4.6-Ι-Outd ή 12,5 Α για τα μοντέλα PVI-3.8-Ι-outd. Σε περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός μόνο αναστροφέα, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον αναστροφέων AURORA στο σύστημα. Κάθε ένας από αυτούς τους αναστροφείς θα συνδεθεί με το κατάλληλο τμήμα του φωτοβολταϊκού πεδίου στην πλευρά συνεχούς ρεύματος (DC), ενώ θα συνδεθεί με το δίκτυο διανομής στην πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Κάθε αναστροφέας AURORA λειτουργεί ανεξάρτητα από τους άλλους και, από το δικό του τμήμα του φωτοβολταϊκού πάνελ, τροφοδοτεί το δίκτυο με τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δόμηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αριθμό παραγόντων και παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του είδους των πάνελ, της διαθεσιμότητας του χώρου, της μελλοντικής θέσης των εγκαταστάσεων, των μακροπρόθεσμων στόχων παραγωγής ενέργειας κ.λπ. Στην ιστοσελίδα της Power-One (www.power-one.com) υπάρχει διαθέσιμο ένα πρόγραμμα διαμόρφωσης για να σας βοηθήσει στον υπολογισμό των διαστάσεων του φωτοβολταϊκού σας συστήματος (Aurora Designer).

16 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 16 από 98 Διακόπτης αποσύνδεσης DC Εικ. 3 - Απλοποιημένο διάγραμμα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 2.2 Μετάδοση δεδομένων και παρακολούθηση Διακόπτης αποσύνδεσης AC Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι από ένας αναστροφείς, μπορούν να ελεγχθούν, ακόμη και από απόσταση, με τη χρήση ενός προηγμένου συστήματος επικοινωνίας που βασίζεται στη σειριακή διασύνδεση RS-485. Το σύστημα Aurora Easy-Control είναι επίσης διαθέσιμο ως πρόσθετη μορφή ελέγχου και επιτρέπει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του συστήματος μέσω Internet ή ψηφιακού μόντεμ GPRS. Επιπλέον, διατίθεται ένα σύστημα ασύρματης παρακολούθησης ως προαιρετικός εξοπλισμός (PVI-Desktop + μονάδα PVI-Radio) για τη δημιουργία ενός απομακρυσμένου τερματικού απεικόνισης δεδομένων, μέσω ασύρματης σύνδεσης. 2.3 Τεχνική περιγραφή των αναστροφέων AURORA Η Εικ. 1 εμφανίζει το σχηματικό διάγραμμα ενός αναστροφέα AURORA. Τα βασικά τμήματα είναι οι μετατροπείς DC-DC εισόδου (γνωστοί ως «ενισχυτές») και ο αναστροφέας εξόδου. Τόσο οι μετατροπείς DC-DC όσο και ο αναστροφέας εξόδου λειτουργούν σε υψηλή συχνότητα μεταγωγής, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο συμπαγής σχεδιασμός και το σχετικά μικρό βάρος. Αυτή η έκδοση του αναστροφέα διαθέτει ένα μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, δηλαδή ένα μετασχηματιστή με γαλβανική μόνωση μεταξύ εισόδου και εξόδου. Ο μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας επιτρέπει τη γαλβανική μόνωση μεταξύ της κύριας (DC) και της δευτερεύουσας πλευράς (AC), διατηρώντας πολύ υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και εξαγωγή. Οι αναστροφείς AURORA είναι εξοπλισμένοι με όλα τα μέσα προστασίας που απαιτούνται για

17 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 17 από 98 ασφαλή λειτουργία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως περιγράφεται στην παράγραφο για τις διατάξεις προστασίας. Το σχηματικό διάγραμμα εμφανίζει το μοντέλο PVI-3.8/4.6-I-OUTD με δύο ανεξάρτητους μετατροπείς σε είσοδο DC-DC. Κάθε ένας από αυτούς τους μετατροπείς είναι συνδεδεμένος αποκλειστικά σε μια ξεχωριστή συστοιχία με ανεξάρτητο στοιχείο ελέγχου ανιχνευτή σημείου μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point Tracking MPPT). Αυτό σημαίνει ότι οι δύο συστοιχίες μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις, με διαφορετική κατεύθυνση. Κάθε συστοιχία ελέγχεται από ένα κύκλωμα ελέγχου MPPT. Λόγω του μεγέθους και της υψηλής απόδοσης των αναστροφέων AURORA και του συστήματος θερμικής απώλειας, η λειτουργία σε συνθήκες μέγιστης ισχύος σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών περιβάλλοντος είναι εγγυημένη. Ο αναστροφέας ελέγχεται από δύο ανεξάρτητους ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος (DSP) και από ένα κεντρικό μικροεπεξεργαστή. Η σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας ελέγχεται έτσι από δύο ανεξάρτητους ελεγκτές, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την ασφάλειά του. Το λειτουργικό σύστημα του αναστροφέα AURORA επικοινωνεί με τις σχετικές συνιστώσες, προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάλυση των δεδομένων. Όλα αυτά εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος και υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες απομόνωσης και φορτίου, πάντα με πλήρη σεβασμό των σχετικών οδηγιών, νόμων και κανονισμών. 2.4 Μέσα προστασίας Προστασία έναντι νησιδοποίησης (anti-islanding) Σε περίπτωση βλάβης στο τοπικό δίκτυο διανομής, που οφείλεται στην υπηρεσία παροχής τροφοδοσίας, ή όταν το μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης, ο αναστροφέας πρέπει να αποσυνδεθεί με ασφαλή τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία εκείνων που εργάζονται στο δίκτυο, και όλα αυτά με πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα και νόμους. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λειτουργίες σχηματισμού νησίδων, ο αναστροφέας είναι εξοπλισμένος με αυτόματο σύστημα διακοπής, ένα μέσο προστασίας που είναι γνωστό ως «Προστασία έναντι νησιδοποίησης». Η PVI-3.8/4.6-I-OUTD μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ένα προηγμένο Anti-Islanding σύστημα προστασίας, όλα σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά πρότυπα και τους νόμους.

18 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 18 από Σφάλμα γείωσης/διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί καθιστούν υποχρεωτική τη σύνδεση ενός από τους ακροδέκτες εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) στη γείωση του συστήματος. Ανατρέξτε με προσοχή στο εθνικό πρότυπο, προκειμένου να γειώσετε την είσοδο του αναστροφέα σωστά. Ένας ειδικός σύνδεσμος επιτρέπει τη σύνδεση ενός και μόνο από τους δύο ακροδέκτες εισόδου DC (θετικό ή αρνητικό) στη γείωση. Ένα εξελιγμένο κύκλωμα προστασίας γείωσης παρακολουθεί συνεχώς τη σύνδεση γείωσης, απενεργοποιεί τον αναστροφέα σε περίπτωση που εντοπιστεί βραχυκύκλωμα και δείχνει την κατάσταση του βραχυκυκλώματος μέσω μιας κόκκινης φωτεινής ένδειξης LED που βρίσκεται στην πρόσοψη. Ο αναστροφέας AURORA διαθέτει ακροδέκτες για τους αγωγούς γείωσης του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γείωση των ακροδεκτών και των μέσων προστασίας, ανατρέξτε στην ενότητα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποσύνδεση των αναστροφέων AURORA ή για τις αιτίες δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στις παραγράφους Πρόσθετες διατάξεις προστασίας Οι αναστροφείς AURORA είναι εξοπλισμένοι με πρόσθετα μέσα προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους κάτω από όλες τις συνθήκες. Τα εν λόγω μέσα προστασίας περιλαμβάνουν: συνεχή παρακολούθηση της τάσης του δικτύου για να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας παραμένουν εντός των ορίων λειτουργίας. έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας προκειμένου να περιορίζεται αυτόματα η ισχύς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η μονάδα δεν πρόκειται να υπερθερμανθεί (θερμοκρασία απαγωγού θερμότητας 70 C). Οι πολυάριθμες συσκευές ελέγχου δημιουργούν μια δομή με εφεδρεία, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια της λειτουργίας της μονάδας.

19 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 19 από 98 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η ηλεκτρική εγκατάσταση των αναστροφέων AURORA πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα τοπικά και εθνικά πρότυπα και νόμους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η σύνδεση των αναστροφέων AURORA στο δίκτυο παροχής ρεύματος μπορεί να γίνει μόνο μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας από την υπηρεσία κοινής ωφέλειας που λειτουργεί αυτό το δίκτυο. 3.1 Επιθεώρηση συσκευασίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διανομέας παραδίδει τον αναστροφέα AURORA στον μεταφορέα μέσα σε ασφαλή συσκευασία και σε άριστη κατάσταση. Με την αποδοχή του πακέτου, ο μεταφορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την παράδοσή του. Παρά τους προσεκτικούς χειρισμούς του μεταφορέα, τόσο η συσκευασία όσο και το περιεχόμενό της ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο πελάτης καλείται να εκτελέσει τους παρακάτω ελέγχους: Να εξετάσει τη συσκευασία μεταφοράς, προκειμένου να ελέγξει τυχόν ορατές βλάβες, τρύπες, ρωγμές ή οποιοδήποτε άλλο σημείο πιθανής ζημιάς στο περιεχόμενό της. Να περιγράψει οποιαδήποτε ζημιά ή τυχόν εξαρτήματα που λείπουν σε σχέση με τα έγγραφα παράδοσης και να κρατήσει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του μεταφορέα. Να ανοίξει τη συσκευασία μεταφοράς και να ελέγξει το περιεχόμενό της για τυχόν εσωτερικές ζημιές. Κατά την αποσυσκευασία, προσέξτε να μην πετάξετε στοιχεία του εξοπλισμού, εξαρτήματα ή εγχειρίδια. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια μορφή ζημιάς, επικοινωνήστε με τον μεταφορέα για να συνεννοηθείτε για το τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Δεδομένου ότι ο μεταφορέας μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου, είναι σημαντικό να φυλάξετε όλα τα υλικά αποστολής για τον επιθεωρητή! Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπιστούν βλάβες στο προϊόν, επικοινωνήστε με τον τοπικό προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένο διανομέα. Θα αποφασίσουν κατά πόσον ο εξοπλισμός πρέπει να επιστραφεί για επισκευή και θα σας δώσουν τις ανάλογες οδηγίες. Είναι ευθύνη του πελάτη να υποβάλει καταγγελία κατά του μεταφορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης ενδέχεται να απωλέσει όλα τα δικαιώματα της εγγύησης σε περίπτωση αναφερόμενων ζημιών. Φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής σε περίπτωση που η συσκευή πρέπει να επιστραφεί για επισκευή.

20 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 20 από Επιθεώρηση των περιεχομένων της συσκευασίας Περιγραφή Ποσότητα (Αρ.) Αναστροφέας AURORA 1 Σακούλα που περιέχει: 4 βίδες 6,3x70, 4 άγκιστρα SX10, κατσαβίδι Torx20, 1 βίδα 6x10, 5 ροδέλες d. 18, 2 υποδοχές για συνδέσμους σήματος (3 πόλοι), 2 υποδοχές για συνδέσμους σήματος (8 πόλοι) Βραχίονας στήριξης στον τοίχο 1 Αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου 1 Πιστοποιητικό εγγύησης 1 CD-ROM με λογισμικό επικοινωνίας Επιλογή της θέσης εγκατάστασης Ο αναστροφέας πρέπει να τοποθετείται σε θέση που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις ακόλουθες εκτιμήσεις: Ο αναστροφέας πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ανάγνωση των λυχνιών κατάστασης LED και της οθόνης. Επιλέξτε μια θέση η οποία προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και είναι καλά αεριζόμενη. Αποφύγετε θέσεις όπου ο αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα γύρω από τη μονάδα. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη μονάδα ώστε να είναι εύκολη η εγκατάσταση και η αφαίρεσή της από την επιφάνεια στήριξης. Η συντήρηση του υλικού και του λογισμικού πραγματοποιείται μέσα από το κάλυμμα στην πρόσοψη του αναστροφέα. Επομένως, είναι απαραίτητο να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν την πλευρά, εάν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τη μονάδα από την επιφάνεια τοποθέτησής της.

21 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 21 από 98 Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να διατηρούνται γύρω από τον αναστροφέα: 150mm (6 ) 50mm (2 ) 150mm.(6 ) 200mm (8 ) Εικ. 4 - Θέση εγκατάστασης - Ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τον αναστροφέα ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Εικ. 5 - Συνιστώμενη τοποθέτηση των αναστροφέων Aurora ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μολονότι είναι δυνατή η τοποθέτηση με κλίση (δείτε Εικ. 6), σημειώστε ότι αυτό ενδέχεται να μειώσει την απόδοση (απομείωση), λόγω της μείωσης στην απαγωγή της θερμότητας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη λειτουργία, η επιφάνεια της μονάδας ενδέχεται να γίνει πολύ θερμή. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, ΜΗΝ αγγίζετε την επιφάνεια.

22 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 22 από 98 ΧΩΡΙΣ μείωση Μείωση ονομαστικής τιμής Μείωση Μείωση Εικ. 6 - Τοποθέτηση με κλίση Οι αναστροφείς AURORA πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση. Ακολουθήστε τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω παραγράφους για να τοποθετήσετε σωστά τη συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη συσκευή AURORA μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις πηγές θερμότητας, καθώς και από τη θερμότητα που παράγεται από άλλους αναστροφείς AURORA (δείτε Εικ. 5) Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 50 C για τα μοντέλα PVI-4.6-Ι-Outd και τους 60 C για τα μοντέλα PVI-3.8-Ι-Outd, ο αναστροφέας θα κάνει αυτόματη μείωση της ονομαστικής ισχύος εξόδου. Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, να φροντίζετε πάντα να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα γύρω από τη μονάδα Aurora.

23 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 23 από Στήριξη στον τοίχο Στη συσκευασία αποστολής συμπεριλαμβάνεται ένα κιτ που περιέχει 4 χαλύβδινες βίδες 6,3x70 (με 4 ροδέλες M6) και 4 άγκιστρα SX10, απαραίτητα για την τοποθέτηση του μεταλλικού βραχίονα σε τοίχο από μπετόν. Οι βίδες και τα άγκιστρα μπορούν να εισαχθούν στις 3 οπές του μεταλλικού βραχίονα (Τμήμα B) και, στη συνέχεια, μέσα στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αναστροφέα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο βραχίονας πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο κατακόρυφα, η πλευρά με το άγκιστρο (Τμήμα C) πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω, ενώ η πλευρά με το PEM M6 (Τμήμα G) πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο από μπετόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν οπές διαμέτρου 10mm και βάθους 75mm. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη στερέωση της συσκευής σε τοίχους από διαφορετικό υλικό και όχι μπετόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες βίδες και άγκιστρα. Η Power-One συνιστά πάντα τη χρήση ανοξείδωτων βιδών. Προσαρμόστε τον αναστροφέα στο άγκιστρο (Τμήμα C) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του βραχίονα με τη χρήση του μεταλλικού πτερυγίου, το οποίο είναι στερεωμένο στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του αναστροφέα. Αυτό το μεταλλικό πτερύγιο διαθέτει ένα αιχμηρό άκρο (Τμήμα D) σε αντιστοιχία με το άγκιστρο στερέωσης του βραχίονα στήριξης στον τοίχο (Τμήμα C). Αφού συνδέσετε το επάνω μέρος του αναστροφέα, στερεώστε το κάτω μέρος στο PEM M6 που βρίσκεται επάνω στον βραχίονα, χρησιμοποιώντας την ειδική υποδοχή στην κάτω φλάντζα του αναστροφέα (Τμήμα H).

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ 2310 464 021-464 022 ΤΘ 355 ΘΕΡΜΗ 57001 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310 464 607 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα