Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3"

Transcript

1 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x 0 ) x 0 Εδώ x 0 = e και f (x 0 )=e +lne = e +. Επίσης f (x) =+ x και επομένως f (x 0 )=f (e) =+ e. Αντικαθιστούμε στη σχέση y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) x 0 βρίσκουμε ότι η εξίσωση εφαπτομένης είναι: y = e + x e Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x x+. Να βρεθούν οι εφαπτόμενες της C f οι οποίες είναι παράλληλες στον x x. À Ü Û Ø Ö Ø C f ØÓ Ñ Ó Ø P (x 0,f(x 0) Ò y = f (x 0) x + f (x 0) f (x 0) x 0 ÐÐ ô y = αx + β Ñ α = f (x 0) f (x 0)=αx 0 + β Θα πρέπει να βρούμε τα x 0 D f γιαταοποίαείναιf (x 0 )=0.ΕδώD f = R και f (x) =x. Επομένως τα x 0 που ψάχνουμε θα είναι λύσεις της εξίσωσης x 0 =0. Λύνοντας την εξίσωση βρίσκουμε ότι είναι x 0 = και x0 =. Επειδή θα είναι f (x 0 )=0η εξίσωση της εφαπτομένης σε αυτά τα x 0 είναι y = f (x 0 ) πράγμα αναμενόμενο διότι μία ευθεία που διέρχεται από ένα σημείο της γραφικής παράστασης της f και είναι παράλληλη προς τον άξονα x x θα έχει εξίσωση της μορφής y = f(τετμημένης αυτού του σημείου) Αρα οι ζητούμενες εφαπτομένες είναι ( ) y = f και y = f ( ) Αντικαθιστώντας στην f και κάνοντας λίγες πράξεις βρίσκουμε: y = 9 +, y = + 9

2 Ø ÔØÓÑ Ò Å Ñ Ø ÄÙ ÓÙ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =ln((x ) (x ) (x )). Να βρεθούν οι εφαπτόμενες της C f οι οποίες είναι παράλληλες στον x x. Θα πρέπει να βρούμε τα x 0 D f γιαταοποίαείναιf (x 0 )=0.Γιαναβρούμετο D f πρέπει να λύσουμε την ανίσωση (x ) (x ) (x ) > 0. Εύκολαβρίσκουμε ότι οι λύσεις της είναι τα x με <x< και τα x με <xκαι επομένως το πεδίο ορισμού είναι το (, ) (, + ). Είναι f (x) = και οι αριθμοί που μηδενίζουν την f θα πρέπει να μηδενίζουν τον αριθμητή του κλάσματος x x+ (x )(x )(x ) δηλαδή τον x x +. Λύνοντας την εξίσωση x x + = 0 βρίσκουμε τις τιμές x =+ και x =. Επειδή το Df δεν x x+ (x )(x )(x ) είναι όλο το R πρέπει να ελέγξουμε αν αυτές ανήκουν στο D f. Βλέπουμε ότι ητιμήx = ανήκει στο πεδίο ορισμού ενώ η τιμή x =+ όχι. Επομένως θα έχουμε μία οριζόντια εφαπτομένη που θα είναι η y = f ( ) δηλαδή η y =ln ( ( ) ( )) πουμετάτιςπράξειγίνεταιy = ln ln. Ασκηση 4 Δίνεται η συνάρτηση f (x) = 4 x x. Να βρεθούν οι εφαπτόμενες της C f οι οποίες είναι σχηματίζουν με τον x x γωνία 5. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το R. Ξέρουμε ότι η εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη x 0 με τον x x είναι ίση με f (x 0 ). Δηλαδή εϕω = f (x 0 ) Εδώ ω = 5 και επομένως εϕω = εϕ5 =. Άρα ζητάμε τις εφαπτομένες τα σημεία με τετμημένη x 0 τέτοια ώστε f (x 0 )= ή ισοδύναμα 4 x 0 x 0 = Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση βρίσκουμε τις τιμές x 0 = και x 0 =.Αντικαθιστώντας στην γενική εξίσωση της εφαπτομένης y = f (x 0 ) x+f (x 0 ) x 0 f (x 0 ) τις τιμές f (x 0 )= και μία φορά το f ( ) = 0 και μία το f ( ) = 8 7 και βρίσκουμε τις εφαπτομένες: y = x y = x 8 8 Ασκηση 5 Να βρεθεί εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f (x) = x+ x που διέρχεται από το σημείο P (8, ) Η συνάρτηση ορίζεται σε όλα τα x εκτός του. Η τυχούσα εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f είναι y = f (x 0 ) x+f (x 0 ) f (x 0 ) x 0.Εδώf (x 0 )= x 0+ x και f 0 (x 0 )= επομένως η τυχούσα εφαπτομένη είναι (x 0 ) y = (x 0 ) x + x 0 + x 0 + (x 0 ) x 0

3 Å Ñ Ø ÄÙ ÓÙ Ø ÔØÓÑ Ò Θέλουμε η ευθεία αυτή να διέρχεται από το σημείο P (8, ) επομένως θα πρέπει οι συντεταγμένες του P να την επαληθεύουν. Άρα πρέπει αν αντικαταστήσουμε όπου x το 8 και όπου y το να προκύπτει ισότητα δηλαδή να ισχύει: = (x 0 ) 8+x 0 + x 0 + (x 0 ) x 0 Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση βρίσκουμε x 0 =5το οποίο είναι μία δεκτή τιμή αφού ανήκει στο πεδίο ορισμού. Αντικαθιστώντας στην γενική εξίσωση της εφαπτομένης βρίσκουμε ότι η ζητούμενη εφαπτομένη είναι η y = x + Ασκηση 6 Εστω η συνάρτηση f (x) =e x. Να βρεθεί εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης η οποία να είναι κάθετη στην ευθεία y = e x +. Η ζητούμενη εφαπτομένη θα είναι της μορφής y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x 0 ) x 0 και για να είναι κάθετη στην ευθεία y = e x +θα πρέπει f (x 0 ) ( ) e = δηλαδή f (x 0 )=e. Αλλά f (x) =e x και επομένως f (x 0 )=e x0. Θέλουμε λοιπόν να είναι e x0 = e και επομένως x 0 =.Άραf (x 0 )=e και f (x 0 )=e και αντικάθιστώντας στον γενικό τύπο της εφαπτομένης βρίσκουμε ότι η ζητούμενη εφαπτομένη είναι η y = ex. Ασκηση 7 Να εξετασθεί αν η ευθεία y =6x+ είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f (x) = ( x + ) (x ). Η f ορίζεται σε όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Είναι f (x) = ( x + ) (x ) και f (x) = ( x + ) (x ) οπότε f (x 0 )=x 0 x 0 + x 0 και f (x 0 )= x 0 x 0 +. Αντικαθιστώντας στον τύπο της εξίσωσης εφαπτομένης βρίσκουμε ότι η γενική εξίσωση της εφαπτομένης της C f είναι: y = ( x 0 x 0 + ) x x 0 + x 0 ( ) Για να είναι η y =6x + ( ) εφαπτομένη πρέπει να είναι κάποια από τις ευθείες ( ) με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει x 0 από το πεδίο ορισμού της f, πουεδώείναιτοr, ώστε οι ευθείες ( ) και ( ) να συμπίπτουν. Αυτό θα ισχύει μόνο αν οι αντίστοιχοι συντελεστές στα δεύτερα μέλη των δύο εξισώσεων είναι ίσοι δηλαδή αν: x 0 x 0 +=6 () x 0 + x 0 = () Λύνοντας την εξίσωση () βρίσκουμε τις τιμές x 0 = και x 0 = 5. Οι τιμές αυτές ανήκουν στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Αντικαθιστώντας μία-μία αυτές τις τιμές στην εξίσωση () βλέπουμε ότι η πρώτη την επαληθεύει ενώ η δεύτερη όχι. Συμπεραίνουμε ότι πράγματι η δοθείσα ευθεία είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της C f στοσημείοτηςπουέχειτετμημένηx 0 =.

4 4 Ø ÔØÓÑ Ò Å Ñ Ø ÄÙ ÓÙ Ασκηση 8 Να αποδείξετε ότι η ευθεία y =x είναι κοινή εφαπτομένη των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f (x) =x και g (x) = x +x. Και οι δύο συναρτήσεις έχουν πεδίο ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Εδώ πρέπει να ελέγξουμε δύο πράγματα ότι η δοθείσα ευθεια εφάπτεται στην γραφική παράσταση της f και ότι εφάπτεται στην γραφική παράσταση της g Εχουμε λοιπόν: Η y = x εφάπτεται στην C f Η τυχούσα εφαπτομένη της C f είναι y = x 0 x x 0.Ηy =x θα είναι εφαπτομένη αν το σύστημα: x 0 = = x 0 έχει λύση. Εύκολα βρίσκουμε ότι το σύστημα έχει μοναδική λύση x 0 = και επομένως η ευθεία εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f στο σημείο με τετμημένη. Η y = x εφάπτεται στην C g Η γενική εξίσωση της εφαπτομένης της C g είναι y =( x 0 +)x + x 0 και για να είναι η Η y =x εφαπτομένη θα πρέπει το σύστημα: x 0 += x 0 = να έχει λύση. Πράγματι έχει μοναδική λύση το x 0 =0και επομένως η ευθεία εφάπτεται και στην γραφική παράσταση της g στοσημείομετετμημένη0.

5 Å Ñ Ø ÄÙ ÓÙ Ø ÔØÓÑ Ò 5 Ασκηση 9 Δίνονται οι συναρτήσεις f (x) = x+7 x και g (x) = x+.ναβρεθούνοι κοινές εφαπτομένες των γραφικών τους παραστάσεων. Η f ορίζεται σε κάθε πραγματικό αριθμό εκτός του 0 ένώ η g σε όλους εκτός του -. Θέλουμε να βρούμε τις κοινές εφαπτομένες των C f,καιc g. Αναζητούμε λοιπόν ευθείες που συμβαίνει να είναι εφαπτομένες και της C f και της C g.γιανα τις βρούμε θα αναζητήσουμε τις εφαπτομένες της C f που είναι εφαπτομένες και της C g. ΗτυχούσαεφαπτομένητηςC f είναι ενώ της C g είναι y = f (x ) x + f (x ) f (x ) x y = g (x ) x + g (x ) g (x ) x Χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φορά όχι ένα γράμμα x 0 για την τετμημένη του σημείου επαφής αλλά δύο δηλαδή x και x γιατί χρειαζόμαστε να περιγράψουμε εφαπτομένες δύο διαφορετικών γραφικών παραστάσεων όπου τα σημεία επαφής ενδέχεται να είναι διαφορετικά. Υπολογίζοντας και τις παραγώγους βρίσκουμε ότι η τυχούσα εφαπτομένη της C f είναι: y = x x + x () ενώ της C g είναι: 4 y = (x +) x + x +4x + (x +) (4) Ζητάμε τα x,x για τα οποία οι ευθείες (), (4) συμπίπτουν δηλαδή για τα οποία ισχύει: 4 x = (x +) = x +4x + x (x +) Πρέπει να λύσουμε το σύστημα των δύο παραπάνω εξισώσεων. Εχουμε διαδοχικά για x 0,x τις ισοδυναμίες: = 4 x (x +) (λύνουμε την πρώτη εξίσωση) x = x +4x+ (x +) x = x ή x = x + x = x +4x+ (x +) (αντικαθιστούμε στην δεύτερη εξίσωση) x = x ή x = x + = x x +4x+ ή (x +) x+ = x +4x+ (x +)..πράξεις.. x = x ή x = x + x +8x +=0 ή x +0x +9=0 (λύνουμε τις δύο δευτεροβάθμιες)

6 6 Ø ÔØÓÑ Ò Å Ñ Ø ÄÙ ÓÙ x = x, x = 9+4 x = x, x = 9 4 x = x +, x (αντικαθιστούμε) = 9 x = x +, x = x =, x = 9+4 x =+, x = 9 4 x =, x = 9 x =, x = Ολες οι τιμές που βρήκαμε είναι δεκτές και επομένως έχουμε 4 κοινές εφαπτομένες. Αυτές μπορούν να βρεθούν αν αντικαταστήσουμε τις τιμές του x στη σχέση (). ½ Θα βρούμε τις ευθείες: y = ( ) x + y = ( ) x y = x y = 9 x ½ ܳ ÓÙ Ð ÑÔÓÖÓ Ñ Ò ÒØ Ø Ø ÓÙÑ Ø Ø Ñ ØÓÙ x Ø Õ µ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. Μια συνοπτική παρουσίαση της Άλγεβρας, για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Για απορίες στο www.commonmaths.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα