REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07"

Transcript

1 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07

2 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες Χρήσης REFUsol GmbH Uracher Straße 91 D Metzingen Όλα τα στοιχεία στην παρούσα τεκμηρίωση συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν με μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, λόγω της τεχνολογικής προόδου, δεν είναι δυνατός ο πλήρης αποκλεισμός σφαλμάτων ή αποκλίσεων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα. Την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση μπορείτε να τη βρείτε στο Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεκμηρίωση αποτελούν ιδιοκτησία της REFUsol GmbH. Η χρήση καθώς και η δημοσίευση της παρούσας τεκμηρίωσης, ακόμη και αποσπασμάτων αυτής, χρήζει προηγούμενης έγκρισης από την REFUsol GmbH. REFUsol αποτελεί καταχωρημένο σήμα της REFUsol GmbH 2 Copyright REFUsol GmbH

3 Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις ασφάλειας για το REFUsol Εισαγωγή Επεξηγήσεις Κίνδυνοι από εσφαλμένη χρήση Προβλεπόμενη χρήση Γενικά Προστασία από την επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα Προστασία από μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση Προστασία από την επαφή με θερμά εξαρτήματα Ρύθμιση κωδικού χώρας Προστασία κατά το χειρισμό και την εγκατάσταση Απόρριψη Περιγραφή του REFUsol 008K έως 020K Περιγραφή της συσκευής Παρελκόμενα του REFUsol 008K έως 020K Εξωτερικές διαστάσεις του REFUsol 008K έως 020K Σχηματικό διάγραμμα του REFUsol 008K έως 020K ποδοχές φωτοβολταϊκού αντιστροφέα για σύνδεση DC Ανάστροφο ρεύμα εξαιτίας ελαττωματικών ΦΒ πλαισίων Πίνακας χειρισμού Εσωτερικός καταγραφέας δεδομένων Εγκατάσταση Αποσυσκευασία Απαιτήσεις για το σημείο εγκατάστασης Μεταφορά Αποθήκευση Εγκατάσταση του REFUsol 008K έως 020K Επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης της συσκευής Σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο Αγωγός προς το ηλεκτρικό δίκτυο Αυτεπαγωγή αγωγών ηλεκτρικού δικτύου Γείωση Προστασία από ρεύμα διαρροής (FI) Σύνδεση DC της φωτοβολταϊκής γεννήτριας Αγωγός σύνδεσης DC Θύρα διασύνδεσης RS Θύρα διασύνδεσης Ethernet Ενεργοποίηση Copyright REFUsol GmbH 3

4 4.1 Εκκίνηση συσκευής Ρύθμιση αναγνωριστικού χώρας και γλώσσας μενού Ενεργοποίηση συσκευής Περιήγηση μέσω του πίνακα χειρισμού Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Δομή μενού Δοκιμή ENS Αντιμετώπιση σφαλμάτων Αυτοέλεγχος Μηνύματα σφαλμάτων Σύντομη διακοπή Βλάβες Επιβεβαίωση βλάβης Λίστα μηνυμάτων βλαβών Επιλογές Βύσμα σύνδεσης με ηλεκτρικό δίκτυο Αισθητήρας ακτινοβολίας και θερμοκρασίας Παρακολούθηση εξ αποστάσεως Ρυθμίσεις συσκευής για την παρακολούθηση με SolarLog ή MeteoControl Παράμετροι καταγραφέα δεδομένων Power Cap Περιγραφή ηλεκτρικής σύνδεσης του τροφοδοτικού στην πρόσθετη διάταξη Power Cap Συντήρηση Τεχνικά δεδομένα Φωτοβολταϊκοί αντιστροφείς REFUsol 008K έως 020K Αισθητήρας ακτινοβολίας και θερμοκρασίας Power Cap Στοιχεία επικοινωνίας Πιστοποιητικά Σημειώσεις Copyright REFUsol GmbH

5 1 Υποδείξεις ασφάλειας για το REFUsol 1.1 Εισαγωγή Οι παρακάτω υποδείξεις πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την πρώτη ενεργοποίηση της εγκατάστασης για την αποτροπή σωματικών τραυματισμών ή/και υλικών ζημιών. Αυτές οι υποδείξεις ασφάλειας πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Πριν από την ενεργοποίηση αυτής της συσκευής συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση όλων των συνοδευτικών εγγράφων. Αυτό ισχύει, επίσης, για τις οδηγίες ασφάλειας και όλες τις άλλες υποδείξεις χρήσης, πριν από κάθε εργασία με αυτήν τη συσκευή. Εάν δεν έχετε λάβει υποδείξεις χρήσης για αυτήν τη συσκευή, απευθυνθείτε στη REFUsol GmbH. Ζητήστε από τους αρμόδιους για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής την άμεση αποστολή αυτών των εγγράφων. Σε περίπτωση πώλησης, ενοικίασης ή άλλης μεταβίβασης της συσκευής, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από αυτές τις υποδείξεις ασφάλειας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο εσφαλμένος χειρισμός αυτών των συσκευών και η αδυναμία τήρησης των προειδοποιητικών υποδείξεων του παρόντος, καθώς και οι αυθαίρετες επεμβάσεις στη διάταξη ασφαλείας και στη συσκευή μπορεί να έχουν ως συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών, σωματικών τραυματισμών, ηλεκτροπληξίας και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επιφέρουν το θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην ανοίγετε τη συσκευή! Ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί στο εσωτερικό να υπάρχει ακόμα επικίνδυνη τάση. 1.2 Επεξηγήσεις Οι υποδείξεις ασφάλειας περιγράφουν τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων κατά το πρότυπο ANSI: Προειδοποιητικό σύμβολο με λέξη σήμανσης Κατηγορία κινδύνου κατά ANSI Η κατηγορία κινδύνου περιγράφει τον κίνδυνο σε περίπτωση μη τήρησης της υπόδειξης ασφάλειας: Θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανότητα σωματικού τραυματισμού ή υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ Copyright REFUsol GmbH 5

6 1.3 Κίνδυνοι από εσφαλμένη χρήση ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υψηλή ηλεκτρική τάση και υψηλό ρεύμα λειτουργίας! Κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία! Υψηλή ηλεκτρική τάση εξαιτίας λανθασμένης σύνδεσης! Κίνδυνος θανάτου ή σωματικού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υψηλό ρεύμα διαρροής! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από τη σύνδεση στο κύκλωμα ρεύματος τροφοδοσίας, δημιουργήστε οπωσδήποτε σύνδεση γείωσης! Κίνδυνος για την υγεία για άτομα με βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας στο άμεσο περιβάλλον ηλεκτρικού εξοπλισμού! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επιφάνειες του περιβλήματος της συσκευής μπορεί να είναι θερμές! Κίνδυνος τραυματισμού! Κίνδυνος εγκαυμάτων! ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού! Σωματικός τραυματισμός από σύνθλιψη, διάτμηση, κοπή, κρούση. 1.4 Προβλεπόμενη χρήση Ο REFUsol, που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, είναι ένας φωτοβολταϊκός αντιστροφέας, ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε εναλλασσόμενο και τροφοδοτεί με αυτό το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο αντιστροφέας είναι κατασκευασμένος με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και τους κανόνες ασφαλείας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της αναφερομένης θεωρείται ακατάλληλη. Για όποιες συνακόλουθες ζημιές, ο κατασκευαστής δεν παίρνει καμία ευθύνη και το ρίσκο βαραίνει αποκλειστικά το χρήστη. 6 Copyright REFUsol GmbH

7 1.5 Γενικά Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση! Πριν από την ενεργοποίηση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις υποδείξεις λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας. Η άψογη και ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής προϋποθέτει την ενδεικνυόμενη και σωστή μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και εγκατάσταση, καθώς και τον προσεκτικό χειρισμό και την κατάλληλη συντήρηση. Ο χειρισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εργασία σε αυτήν τη συσκευή επιτρέπεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο θεωρείται το προσωπικό που είναι επαρκώς εξοικειωμένο με τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος, καθώς και με όλες τις προειδοποιήσεις και τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Επιπλέον, διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση ή άδεια για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τη γείωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσκευών σύμφωνα με τους κανονισμούς τεχνικής ασφάλειας, καθώς και την κατάλληλη επισήμανσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας. Πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας και γνώσεις πρώτων βοηθειών. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι διατάξεις ασφάλειας της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή. Πρέπει να διασφαλίζονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ορίζονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Η ενεργοποίηση επιτρέπεται μόνο εφόσον η συνολική εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή. Η λειτουργία επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι εθνικές διατάξεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για το συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. Η τήρηση των οριακών τιμών, όπως ορίζονται από τις εθνικές διατάξεις, αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή της εγκατάστασης ή του μηχανήματος. Ευρωπαϊκές χώρες: Οδηγία ΕΚ 2004/108/EΚ (Οδηγία ΗΜΣ). Τα τεχνικά δεδομένα, καθώς και οι προϋποθέσεις σύνδεσης και εγκατάστασης, πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, όπως ακριβώς αναφέρονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Η απενεργοποίηση του REFUsol θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα από την πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του αντίστοιχου διακόπτη. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το διακόπτη απόζευξης DC, εφόσον πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης από την πλευρά της συνεχούς τάσης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο χρόνος ζωής του διακόπτη απόζευξης DC. Η απενεργοποίηση του REFUsol μέσω του διακόπτη απόζευξης DC κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι απαραίτητη. Ο REFUsol απενεργοποιείται αυτόματα, εφόσον δεν υπάρχει συνεχής τάση στην είσοδό του. Εφόσον δεν υπάρχει διακοπή του κυκλώματος DC μέσω του διακόπτη DC, ο RE- FUsol ενεργοποιείται αυτόματα το πρωί, όταν οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες παρέχουν επαρκή τάση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της απόδοσης. Copyright REFUsol GmbH 7

8 1.6 Προστασία από την επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα Υπόδειξη: Αυτή η ενότητα αφορά μόνο συσκευές και εξαρτήματα συσκευών με τάση μεγαλύτερη από 50 V. Η επαφή με εξαρτήματα υπό τάση μεγαλύτερη από 50 V μπορεί να έχει ως συνέπεια επικίνδυνη ηλεκτροπληξία. Κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, ορισμένα εξαρτήματα βρίσκονται υπό επικίνδυνη τάση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υψηλή ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος θανάτου, κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού! Η εγκατάσταση του αντιστροφέα REFUsol επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει άδεια από την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ο χειρισμός, η συντήρηση ή/και η επισκευή του REFUsol επιτρέπεται μόνο από προσωπικό εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο για ηλεκτρικές συσκευές. Πρέπει να τηρούνται οι γενικές προδιαγραφές διαμόρφωσης και ασφάλειας για την εργασία σε εγκαταστάσεις ρεύματος υψηλής τάσης. Πριν από την ενεργοποίηση, πρέπει να ελεγχθεί η σταθερότητα (ασφάλιση) των βυσμάτων σύνδεσης. Η αφαίρεση των βυσμάτων σύνδεσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας επιτρέπεται μόνο αφού ο διακόπτης απομόνωσης DC του REFUsol τεθεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Προτού αφαιρέσετε το φις, ο αγωγός τροφοδοσίας δικτύου πρέπει να αποσυνδεθεί και να ασφαλιστεί για αποτροπή της επανασύνδεσης. Ο υπεύθυνος χειρισμού πρέπει να τηρεί όλα τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση. 1.7 Προστασία από μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση Τα μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο άμεσο περιβάλλον των ηλεκτροφόρων αγωγών μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για άτομα με βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας. 8 Copyright REFUsol GmbH

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος για την υγεία για άτομα με βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας στο άμεσο περιβάλλον ηλεκτρικού εξοπλισμού! Στα άτομα με βηματοδότη και μεταλλικά εμφυτεύματα απαγορεύεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους: Χώρους όπου συναρμολογούνται, λειτουργούν ή τίθενται σε λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα. Εάν είναι αναγκαίο να εισέλθουν σε τέτοιους χώρους άτομα με βηματοδότη, πρέπει προηγουμένως να ληφθεί η σύμφωνη ιατρική γνώμη. Η προστασία έναντι παρεμβολών ήδη εμφυτευμένων ή μελλοντικών εμφυτεύσεων βηματοδοτών διαφέρει σημαντικά, επομένως δεν υπάρχουν γενικώς ισχύοντες κανόνες. Τα άτομα που φέρουν μεταλλικά εμφυτεύματα, μεταλλικά θραύσματα ή ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να ζητούν ιατρική γνώμη, προτού εισέλθουν σε τέτοιους χώρους, καθώς σε αυτούς τους χώρους παραμονεύουν κίνδυνοι για την υγεία τους. 1.8 Προστασία από την επαφή με θερμά εξαρτήματα ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επιφάνειες του περιβλήματος της συσκευής μπορεί να είναι θερμές! Κίνδυνος τραυματισμού! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε την επιφάνεια του περιβλήματος που βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητος! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προτού αγγίξετε την επιφάνεια της συσκευής, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά. Το επάνω μέρος του περιβλήματος και η διάταξη απαγωγής θερμότητας μπορεί, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 C, να φτάσουν σε επιφανειακή θερμοκρασία 75 C! 1.9 Ρύθμιση κωδικού χώρας ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Ο επιλεγμένος κωδικός χώρας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το προσωπικό συντήρησης! Μετά τη ρύθμιση και επιβεβαίωση του κωδικού χώρας, δεν μπορείτε πλέον να τον αλλάξετε. Αυτό ισχύει και για συσκευές που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε λειτουργία. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο κωδικός χώρας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το προσωπικό συντήρησης. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας! Σε περίπτωση λειτουργίας του REFUsol με λανθασμένο κωδικό χώρας η επιχείρηση ηλεκτρισμού μπορεί να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας. Copyright REFUsol GmbH 9

10 Υπόδειξη: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες τυχόν εσφαλμένης ρύθμισης κωδικού χώρας! Πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί της αρμόδιας επιχείρησης ηλεκτρισμού! 1.10 Προστασία κατά το χειρισμό και την εγκατάσταση Εάν ο χειρισμός και η εγκατάσταση συγκεκριμένων μερών και εξαρτημάτων γίνει με μη ενδεικνυόμενο τρόπο, ενδέχεται, υπό δυσμενείς συνθήκες, να προκληθούν τραυματισμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού! Σωματικός τραυματισμός από σύνθλιψη, διάτμηση, κοπή, κρούση και ανύψωση! Πρέπει να τηρούνται οι γενικές προδιαγραφές διαμόρφωσης και ασφάλειας σχετικά με το χειρισμό και την εγκατάσταση. Το βάρος του REFUsol ανέρχεται σε 40 kg! Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες διατάξεις εγκατάστασης και μεταφοράς. Αντιμετωπίστε προληπτικά, μέσω κατάλληλων προφυλάξεων, τον κίνδυνο σύνθλιψης και πρόκλησης θλάσεων. Χρησιμοποιήστε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία. Εφόσον προβλέπεται από τις προδιαγραφές, χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε με τον ενδεικνυόμενο τρόπο τις ανυψωτικές διατάξεις και τα εργαλεία. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (για παράδειγμα προστατευτικά γυαλιά, υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικά γάντια). Μην παραμένετε κάτω από αιωρούμενα φορτία. Σκουπίστε αμέσως από το δάπεδο τυχόν χυμένα υγρά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ολίσθησης Απόρριψη Απορρίψτε τη συσκευασία και τα αντικατεστημένα εξαρτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή. Μην πετάτε τον αντιστροφέα REFUsol μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS. Επομένως, η συσκευή μπορεί να παραδοθεί στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς για την απόρριψη οικιακών συσκευών. Η REFUsol GmbH δέχεται την επιστροφή των αντιστροφέων REFUsol εξ ολοκλήρου. Απευθυνθείτε σχετικά στο τμήμα σέρβις! 10 Copyright REFUsol GmbH

11 2 Περιγραφή του REFUsol 008K έως 020K 2.1 Περιγραφή της συσκευής Ο REFUsol είναι ένας τριφασικός φωτοβολταϊκός αντιστροφέας χωρίς μετασχηματιστή, ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης σε κάθε σημείο λειτουργίας και ενδείκνυται για τη σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας με ισχύ από 8,8 kw έως 21,1 kw. Η απαγωγή θερμότητας πραγματοποιείται μέσω επαγωγής και μια εσωτερική διάταξη παρακολούθησης θερμοκρασίας προστατεύει τη συσκευή σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ο REFUsol είναι επίσης κατασκευασμένος με τρόπο, ώστε η συσκευή να μην χρειάζεται να ανοιχθεί για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με ασφαλιζόμενα βύσματα. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη απομόνωσης DC κατά το πρότυπο EN , ο οποίος μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος εγκατάστασης. Για την επικοινωνία, ο REFUsol διαθέτει τις συνήθεις θύρες επικοινωνίας RS485, ρελέ 230V/2A AC (αναφορά βλάβης), Ethernet και USB. Μια φωτιζόμενη οθόνη γραφικών παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο την εκάστοτε παραγόμενη ισχύ προς το δίκτυο και άλλα δεδομένα λειτουργίας. Επιπλέον, ένας πίνακας χειρισμού 8 πλήκτρων κάτω από την οθόνη επιτρέπει τον εξαιρετικά άνετο χειρισμό και περιήγηση στις λειτουργίες. Καθώς έχει διαμορφωθεί με τύπο προστασίας IP65, είναι δυνατή η εγκατάσταση του REFUsol σε εξωτερικούς χώρους, σχεδόν χωρίς κανέναν περιορισμό. Εικόνα 1 REFUsol 008K έως 020K Copyright REFUsol GmbH 11

12 2.2 Παρελκόμενα του REFUsol 008K έως 020K Στα παρελκόμενα που συνοδεύουν τον REFUsol περιλαμβάνεται το στήριγμα τοίχου και το κιτ εξαρτημάτων που περιέχει τα ακόλουθα: - 1 ένθετο επαφής IP67 5 πόλων VC-TFS5-PEA - 1 περίβλημα προσαρμογέα IP67 VC-K-T3-R-M25-PLOMB - 2 βύσματα 4 πόλων SACC-M12MS-4SC SH => RS485-3 δίσκους U τύπου B M8 DIN κοχλιωτή σύνδεση καλωδίου Schlemmer-Tec M25x1,5/21532 Με το περίβλημα προσαρμογέα IP67 VC-K-T3-R-M25-PLOMB είναι δυνατή η σφράγιση κατά το πρότυπο DK4940. Η σφράγιση ασφαλίζεται μέσω μιας οπής στον κοχλία (κάτω από την κεφαλή του κοχλία του περιβλήματος προσαρμογέα) και του αντίστοιχου ανοίγματος στο περίβλημα της συσκευής. 2.3 Εξωτερικές διαστάσεις του REFUsol 008K έως 020K Εικόνα 2 REFUsol 008K έως 020K 12 Copyright REFUsol GmbH

13 2.4 Σχηματικό διάγραμμα του REFUsol 008K έως 020K Εικόνα 3 Σχηματικό διάγραμμα του REFUsol 008K έως 020K 1) Προστασία από υπερτάσεις DC τύπου 3 2) Προστασία από υπερτάσεις AC τύπου ποδοχές φωτοβολταϊκού αντιστροφέα για σύνδεση DC Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών λειτουργίας από τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια! Τύπος συσκευής 008K 010K 013K 017K 020K Μέγιστη τάση DC ανά είσοδο 1000 V Μέγιστη ένταση ρεύματος ανά ζεύγος εισόδου DC (008K έως 013K) ή τριπλέτα εισόδου DC 25 A (017K έως 020K) Μέγιστη ένταση ρεύματος DC στην είσοδο μέσω όλων των συνδέσεων 23 A 25 A 30A 38,5 A 41A Η ισχύς της φωτοβολταϊκής γεννήτριας πρέπει να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και στις 4 (010K έως 013K) ή 6 εισόδους (017K έως 020K). Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης τιμής ρεύματος DC των 36 A / 41 A. Copyright REFUsol GmbH 13

14 Εικόνα 4 Υποδοχές DC για σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας του REFUSOL 010K έως 013K REFUsol 10K και REFUsol 13K: 2 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1 και 3 ή είσοδος 2 και 4 3 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 2 και 3 ή είσοδος 1, 3 και 4 ή είσοδος 2, 3 και 4 4 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 2, 3, 4 Υπόδειξη: Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία και βλάβη του διακόπτη DC και ως εκ τούτου σε απώλεια της εγγύησης! Υπόδειξη: Εάν δεν συνδεθούν όλες οι είσοδοι, πρέπει όλες όσες μείνουν ανοιχτές να καλυφθούν με καπάκια, ώστε να διασφαλιστεί η κλάση προστασίας IP65! Αμφότερα τα καπάκια (+/-) μπορούν ανά πάσα στιγμή να παραγγελθούν με τους κωδικούς και στη REFUsol GmbH. Εικόνα 5 Υποδοχές DC για σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας του REFUsol 017K έως 020K REFUsol 17K και REFUsol 20K: 3 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 3 και 5 ή είσοδος 2, 4 και 6 4 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 3, 5 και 6 ή είσοδος 2, 3, 5 και 6 Εάν υπάρχουν περισσότεροι αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας, η σύνδεση μπορεί να γίνει ανάλογα με την προτίμησή σας. 14 Copyright REFUsol GmbH

15 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Στους φωτοβολταϊκούς αντιστροφείς χωρίς μετασχηματιστή δεν επιτρέπεται η γείωση του θετικού ή του αρνητικού πόλου της φωτοβολταϊκής γεννήτριας! 2.6 Ανάστροφο ρεύμα εξαιτίας ελαττωματικών ΦΒ πλαισίων Το ανάστροφο ρεύμα αφορά ρεύμα διαρροής, το οποίο παρουσιάζεται μόνο σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που αποτελούνται από παράλληλα συνδεδεμένους βρόχους. Εξαιτίας βραχυκυκλωμάτων μεμονωμένων πλαισίων ή στοιχείων σε ένα πλαίσιο ή εξαιτίας διπλού βραχυκυκλώματος γείωσης, μπορεί η τάση ανοικτού κυκλώματος του προβληματικού βρόχου να μειωθεί τόσο, ώστε οι άθικτοι, παράλληλα συνδεδεμένοι βρόχοι να προκαλέσουν ροή ανάστροφου ρεύματος μέσω αυτού του ελαττωματικού βρόχου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κατά συνέπεια καταστροφή του στοιχείου. Επίσης, το ανάστροφο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει και δευτερογενείς βλάβες. Για την αποτροπή τέτοιων βλαβών στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Κατά βάση, υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 1. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση βλάβης το ανάστροφο ρεύμα, το οποίο στη χειρότερη περίπτωση θα αποτελείται από το σύνολο των ρευμάτων βραχυκύκλωσης όλων των άθικτων στοιχείων, να μην καταστρέψει το ελαττωματικό στοιχείο και να μην προκαλέσει δευτερογενείς βλάβες. Καθοριστική είναι η δυναμικότητα μεταφοράς ρεύματος των εξαρτημάτων της εγκατάστασης (βύσματα, αγωγοί) και η αντοχή των μονάδων στο ανάστροφο ρεύμα. Αυτά τα δεδομένα αναγράφονται στο φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή! Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. 2. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανάστροφο ρεύμα σε περίπτωση βλάβης υπερβαίνει το καταστρεπτικό όριο. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε στοιχείο πρέπει να προστατευτεί μεμονωμένα μέσω ασφάλειας στοιχείου τοποθετημένη σε σειρά με αυτό. Έτσι, σε περίπτωση βλάβης το στοιχείο θα απομονωθεί μέσω της ασφάλειας από τα άθικτα στοιχεία και θα αποτραπεί η καταστροφή. Copyright REFUsol GmbH 15

16 2.7 Πίνακας χειρισμού Στην ενσωματωμένη μπροστινή οθόνη γραφικών 128x64 εικονοστοιχείων παρουσιάζονται σημαντικά δεδομένα της λειτουργίας, όπως π.χ. η ισχύς προς το δίκτυο ή δεδομένα παραγωγής. Η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του πίνακα χειρισμού 8 πλήκτρων. Ο πίνακας χειρισμού φωτίζεται με το πρώτο πάτημα πλήκτρου και έπειτα σβήνει αυτόματα. LED κατάστασης Εικόνα 6 Πίνακας χειρισμού : Προβολή μενού. : Λειτουργία μενού: Περιήγηση μεταξύ των επιπέδων των μενού (προηγούμενο μενού, επόμενο μενού) Λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων: Θέση αριστερά, θέση δεξιά (δεκαδικό διάστημα). : Επιλογή επιπέδου μενού (επίπεδο επάνω, επίπεδο κάτω) : Επιβεβαίωση βλάβης, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, έξοδος από το μενού εισαγωγής δεδομένων χωρίς αποθήκευση : Επιβεβαίωση της επιλογής μενού και εισαγωγή δεδομένων. 2.8 Εσωτερικός καταγραφέας δεδομένων Ο REFUsol περιλαμβάνει έναν εσωτερικό καταγραφέα δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την παράλληλη καταγραφή τιμών μέτρησης με τη μορφή παραμέτρων. Ο καταγραφέας δεδομένων λειτουργεί με κυκλική μνήμη. Εάν η μνήμη γεμίσει, τα παλαιότερα δεδομένα αντικαθίστανται. Στη βασική έκδοση καταγράφονται 16 κανάλια μέτρησης. Κύκλος καταγραφής Διάρκεια αποθήκευσης 1 λεπτό 6 μήνες 2 λεπτά 12 μήνες 5 λεπτά 2,5 έτη 10 λεπτά 5 έτη 16 Copyright REFUsol GmbH

17 3 Εγκατάσταση 3.1 Αποσυσκευασία Το κύριο βάρος των συσκευών εντοπίζεται στην κορυφή τους και, επομένως, συσκευάζονται ανάποδα (με την κορυφή να βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευασίας) για ευκολότερη μεταφορά. Ανοίγοντας τη συσκευασία, θα δείτε το κάτω μέρος της συσκευής (υποδοχές σύνδεσης της συσκευής). Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία κρατώντας την από τις δύο εμφανείς πλευρικές λαβές. Κατά την αποσυσκευασία της συσκευής, το προστατευτικό πλέγμα της συσκευασίας παραμένει στο περίβλημα της συσκευής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστήριγμα για να ακουμπήσετε τη συσκευή στο δάπεδο. Έτσι, αποτρέπεται και η πρόκληση τυχόν ζημιών στο κάλυμμα. Λαβή Λαβή Λαβή Λαβή Εικόνα 7 Πίσω πλευρά του REFUsol 008K έως 020K 3.2 Απαιτήσεις για το σημείο εγκατάστασης Ο REFUsol διαθέτει διάταξη ψύξης μέσω επαγωγής και είναι σχεδιασμένος για κατακόρυφη εγκατάσταση σε τοίχο. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω αυτοκεντραριζόμενης πλάκας τοίχου. Υπόδειξη: Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εγκατάσταση και τις εργασίες συντήρησης, πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση στις συσκευές. Επιλέξτε ένα σκιασμένο σημείο για την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο κατακόρυφα. Η συναρμολόγηση είναι να επιλέξετε ένα στερεό τοίχο ή μεταλλικών κατασκευών, η πυροπροστασίας κατηγορίας F30 και το ωφέλιμο φορτίο των 40 κιλών ανά ισοδύναμη μονάδα. Οι σχετικές διατάξεις είναι οικοδομικοί κανονισμοί πρέπει να τηρούνται!διατηρήστε επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Copyright REFUsol GmbH 17

18 Για πιο άνετη χρήση, η βέλτιστη θέση για την τοποθέτηση της συσκευής είναι στο ύψος των ματιών. Ο τύπος προστασίας IP65 επιτρέπει τη συναρμολόγηση και σε εξωτερικό χώρο. Υπόδειξη: Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία που παρέχει ο τύπος IP65, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα βύσματα σύνδεσης και οι υποδοχές για τη σύνδεση του REFUsol που το συνοδεύουν και η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή των βυσμάτων. Για την προστασία από εισχώρηση υγρασίας και ρύπων, πρέπει να σφραγιστούν κατάλληλα οι είσοδοι/έξοδοι που δεν χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών, είναι δυνατή η ακύρωση της εγγύησης! Υπόδειξη: Τα πτερύγια ψύξης της διάταξης απαγωγής θερμότητας δεν επιτρέπεται να καλύπτονται σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών, είναι δυνατή η ακύρωση της εγγύησης. Προκειμένου να είναι δυνατή η απαιτούμενη απαγωγή θερμότητας, πρέπει να διατηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από την οροφή και τον τοίχο, καθώς και από παρακείμενες συσκευές. Ελάχιστες αποστάσεις πλευρικά 50 mm επάνω 500 mm κάτω 500 mm Εικόνα 8 Ελάχιστες αποστάσεις ΠΡΟΣΟΧΗ Οι REFUsol δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εγκαθίστανται ο ένας επάνω στον άλλο χωρίς Power Cap, καθώς θα παρεμποδιστεί έτσι η ψύξη μέσω επαγωγής! 18 Copyright REFUsol GmbH

19 3.3 Μεταφορά Οι συσκευές πρέπει να μεταφέρονται καθαρές και στεγνές και, εφόσον είναι δυνατό, στην αρχική τους συσκευασία. Η θερμοκρασία μεταφοράς πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 C και +70 C. Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις άνω των 20 K ανά ώρα δεν επιτρέπονται. 3.4 Αποθήκευση Οι συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς και ξηρούς χώρους, ιδανικά στην αρχική συσκευασία. Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 C και +55 C. Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις άνω των 20 K ανά ώρα δεν επιτρέπονται. Υπόδειξη: Ο REFUsol περιέχει ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές. Μπορούν να αποθηκευτούν εκτός τάσης σε θερμοκρασία αποθήκευσης 40 C κατά μέγιστο για 2 έτη. Εάν ο χρόνος αποθήκευσης υπερβεί τα 2 έτη, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της REFUsol, προτού συνδέσετε τον REFUsol! 3.5 Εγκατάσταση του REFUsol 008K έως 020K Η εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω αυτοκεντραριζόμενης πλάκας τοίχου που περιλαμβάνεται στο πακέτο παραδοτέων. Εικόνα 9 Εγκατάσταση συσκευής Copyright REFUsol GmbH 19

20 Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση της συσκευής! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εισχωρήσουν σκόνη, ρίποι και υγρασία ή να υποστούν τα εξαρτήματα φθορές λόγω της ηλεκτροστατικής αποφόρτισης. Επίσης δεν διασφαλίζεται πλέον απόλυτα η κατηγορία προστασίας IP 65. Για υλικές φθορές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η εγγύηση! Επισήμανση: Κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε πρίπτωση επισκευής θα πρέπει να υφίσταται ανεμπόδιστη πρόσβαση προς τον REFUsol. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα τεχνικά βοηθητικά μέσα από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής ή ακόμα και σε σοβαρούς τραυματισμούς από σύνθλιψη, διάτμηση, κοπή, κτυπήματα και εγκαύματα! Κατά τη στερέωση της πλάκας τοίχου, πρέπει να ληφθεί υπόψη το βάρος 40 kg του REFUsol. Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου: Για να σημειώσετε τις θέσεις για τις οπές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βοήθημα το στήριγμα τοίχου. Στερεώστε την πλάκα στον τοίχο με τις εξωτερικές οπές. Τοποθετήστε την επάνω ακμή του ψυγείου στην υποδοχή του στηρίγματος της συσκευής. Σπρώξτε τον REFUsol προς τα πάνω, έως το τέρμα και ακουμπήστε την κάτω ακμή του ψυγείου στο στήριγμα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ των πτερυγίων ασφαλίζει πίσω από τα παξιμάδια. Έπειτα, ασφαλίστε τον REFUsol με τις παρεχόμενες βίδες (M5x20) σε αυτά τα παξιμάδια. Εναλλακτικά, μπορείτε να τον ασφαλίσετε από κλοπή χρησιμοποιώντας λουκέτο (διάμετρος κρίκου 4 mm). Χάρη στην ειδική κατασκευή του στηρίγματος τοίχου, ο REFUsol κεντράρεται αυτόματα στο στήριγμα. Για να αποφύγετε το συγκολλητικό υπόλειμμα στο μετατροπέα, σας συνιστούμε να το προστατευτικό οθόνης του REFUsol αμέσως μετά τη συναρμολόγηση για να αφαιρέσετε από την οθόνη. Κατά την εγκατάσταση μην καταπονείτε τα άκρα του καλύμματος! Σε καμία περίπτωση μην στηρίζετε τη συσκευή στο κάλυμμα! ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μετακινήσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις τέσσερις λαβές! 20 Copyright REFUsol GmbH

21 3.6 Επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης της συσκευής Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις υποδοχές σύνδεσης του συστήματος REFUsol στο κάτω μέρος. Υποδοχές σύνδεσης της συσκευής Από αριστερά προς τα δεξιά, οι υποδοχές σύνδεσης του REFUsol είναι οι εξής: 4/6 ζεύγη υποδοχών σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας SENSOR (Σύνδεση: αισθητήρας ακτινοβολίας και θερμοκρασίας) RELAIS 230 V/2 A AC (Αναφορά βλάβης) Υποδοχές σύνδεσης RS485 (IN και OUT) Θύρες διασύνδεσης Ethernet Σύνδεση προς το ηλεκτρικό δίκτυο 3.7 Σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς από υψηλό ρεύμα διαρροής! ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από τη σύνδεση στο κύκλωμα ρεύματος τροφοδοσίας, δημιουργήστε μια σύνδεση γείωσης μέσω του καθορισμένου μπουλονιού γείωσης! Ενδείκνυνται τα ακόλουθα συστήματα δικτύου: Δίκτυο TN-C Δίκτυο TN-C-S Δίκτυο TN-S Δίκτυο TT Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Προϋπόθεση: Μην χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση ΡΕ στον κονέκτορα AC, παρά μόνο το μπουλόνι γείωσης στην κάτω πλευρά της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8, στην ενότητα 8.1 για τα τεχνικά δεδομένα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές μείωσης σε περίπτωση διαδοχικής σύνδεσης διακοπτών ασφαλείας ηλεκτρικού κυκλώματος. Βασικά, θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα πρότυπα: Copyright REFUsol GmbH 21

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα