REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07"

Transcript

1 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07

2 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες Χρήσης REFUsol GmbH Uracher Straße 91 D Metzingen Όλα τα στοιχεία στην παρούσα τεκμηρίωση συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν με μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, λόγω της τεχνολογικής προόδου, δεν είναι δυνατός ο πλήρης αποκλεισμός σφαλμάτων ή αποκλίσεων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πληρότητα. Την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση μπορείτε να τη βρείτε στο Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεκμηρίωση αποτελούν ιδιοκτησία της REFUsol GmbH. Η χρήση καθώς και η δημοσίευση της παρούσας τεκμηρίωσης, ακόμη και αποσπασμάτων αυτής, χρήζει προηγούμενης έγκρισης από την REFUsol GmbH. REFUsol αποτελεί καταχωρημένο σήμα της REFUsol GmbH 2 Copyright REFUsol GmbH

3 Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις ασφάλειας για το REFUsol Εισαγωγή Επεξηγήσεις Κίνδυνοι από εσφαλμένη χρήση Προβλεπόμενη χρήση Γενικά Προστασία από την επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα Προστασία από μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση Προστασία από την επαφή με θερμά εξαρτήματα Ρύθμιση κωδικού χώρας Προστασία κατά το χειρισμό και την εγκατάσταση Απόρριψη Περιγραφή του REFUsol 008K έως 020K Περιγραφή της συσκευής Παρελκόμενα του REFUsol 008K έως 020K Εξωτερικές διαστάσεις του REFUsol 008K έως 020K Σχηματικό διάγραμμα του REFUsol 008K έως 020K ποδοχές φωτοβολταϊκού αντιστροφέα για σύνδεση DC Ανάστροφο ρεύμα εξαιτίας ελαττωματικών ΦΒ πλαισίων Πίνακας χειρισμού Εσωτερικός καταγραφέας δεδομένων Εγκατάσταση Αποσυσκευασία Απαιτήσεις για το σημείο εγκατάστασης Μεταφορά Αποθήκευση Εγκατάσταση του REFUsol 008K έως 020K Επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης της συσκευής Σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο Αγωγός προς το ηλεκτρικό δίκτυο Αυτεπαγωγή αγωγών ηλεκτρικού δικτύου Γείωση Προστασία από ρεύμα διαρροής (FI) Σύνδεση DC της φωτοβολταϊκής γεννήτριας Αγωγός σύνδεσης DC Θύρα διασύνδεσης RS Θύρα διασύνδεσης Ethernet Ενεργοποίηση Copyright REFUsol GmbH 3

4 4.1 Εκκίνηση συσκευής Ρύθμιση αναγνωριστικού χώρας και γλώσσας μενού Ενεργοποίηση συσκευής Περιήγηση μέσω του πίνακα χειρισμού Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Δομή μενού Δοκιμή ENS Αντιμετώπιση σφαλμάτων Αυτοέλεγχος Μηνύματα σφαλμάτων Σύντομη διακοπή Βλάβες Επιβεβαίωση βλάβης Λίστα μηνυμάτων βλαβών Επιλογές Βύσμα σύνδεσης με ηλεκτρικό δίκτυο Αισθητήρας ακτινοβολίας και θερμοκρασίας Παρακολούθηση εξ αποστάσεως Ρυθμίσεις συσκευής για την παρακολούθηση με SolarLog ή MeteoControl Παράμετροι καταγραφέα δεδομένων Power Cap Περιγραφή ηλεκτρικής σύνδεσης του τροφοδοτικού στην πρόσθετη διάταξη Power Cap Συντήρηση Τεχνικά δεδομένα Φωτοβολταϊκοί αντιστροφείς REFUsol 008K έως 020K Αισθητήρας ακτινοβολίας και θερμοκρασίας Power Cap Στοιχεία επικοινωνίας Πιστοποιητικά Σημειώσεις Copyright REFUsol GmbH

5 1 Υποδείξεις ασφάλειας για το REFUsol 1.1 Εισαγωγή Οι παρακάτω υποδείξεις πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την πρώτη ενεργοποίηση της εγκατάστασης για την αποτροπή σωματικών τραυματισμών ή/και υλικών ζημιών. Αυτές οι υποδείξεις ασφάλειας πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή. Πριν από την ενεργοποίηση αυτής της συσκευής συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση όλων των συνοδευτικών εγγράφων. Αυτό ισχύει, επίσης, για τις οδηγίες ασφάλειας και όλες τις άλλες υποδείξεις χρήσης, πριν από κάθε εργασία με αυτήν τη συσκευή. Εάν δεν έχετε λάβει υποδείξεις χρήσης για αυτήν τη συσκευή, απευθυνθείτε στη REFUsol GmbH. Ζητήστε από τους αρμόδιους για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής την άμεση αποστολή αυτών των εγγράφων. Σε περίπτωση πώλησης, ενοικίασης ή άλλης μεταβίβασης της συσκευής, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από αυτές τις υποδείξεις ασφάλειας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο εσφαλμένος χειρισμός αυτών των συσκευών και η αδυναμία τήρησης των προειδοποιητικών υποδείξεων του παρόντος, καθώς και οι αυθαίρετες επεμβάσεις στη διάταξη ασφαλείας και στη συσκευή μπορεί να έχουν ως συνέπεια την πρόκληση υλικών ζημιών, σωματικών τραυματισμών, ηλεκτροπληξίας και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επιφέρουν το θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην ανοίγετε τη συσκευή! Ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί στο εσωτερικό να υπάρχει ακόμα επικίνδυνη τάση. 1.2 Επεξηγήσεις Οι υποδείξεις ασφάλειας περιγράφουν τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων κατά το πρότυπο ANSI: Προειδοποιητικό σύμβολο με λέξη σήμανσης Κατηγορία κινδύνου κατά ANSI Η κατηγορία κινδύνου περιγράφει τον κίνδυνο σε περίπτωση μη τήρησης της υπόδειξης ασφάλειας: Θάνατος ή σοβαρός σωματικός τραυματισμός. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανότητα σωματικού τραυματισμού ή υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ Copyright REFUsol GmbH 5

6 1.3 Κίνδυνοι από εσφαλμένη χρήση ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υψηλή ηλεκτρική τάση και υψηλό ρεύμα λειτουργίας! Κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία! Υψηλή ηλεκτρική τάση εξαιτίας λανθασμένης σύνδεσης! Κίνδυνος θανάτου ή σωματικού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υψηλό ρεύμα διαρροής! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από τη σύνδεση στο κύκλωμα ρεύματος τροφοδοσίας, δημιουργήστε οπωσδήποτε σύνδεση γείωσης! Κίνδυνος για την υγεία για άτομα με βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας στο άμεσο περιβάλλον ηλεκτρικού εξοπλισμού! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επιφάνειες του περιβλήματος της συσκευής μπορεί να είναι θερμές! Κίνδυνος τραυματισμού! Κίνδυνος εγκαυμάτων! ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού! Σωματικός τραυματισμός από σύνθλιψη, διάτμηση, κοπή, κρούση. 1.4 Προβλεπόμενη χρήση Ο REFUsol, που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, είναι ένας φωτοβολταϊκός αντιστροφέας, ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε εναλλασσόμενο και τροφοδοτεί με αυτό το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο αντιστροφέας είναι κατασκευασμένος με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και τους κανόνες ασφαλείας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της αναφερομένης θεωρείται ακατάλληλη. Για όποιες συνακόλουθες ζημιές, ο κατασκευαστής δεν παίρνει καμία ευθύνη και το ρίσκο βαραίνει αποκλειστικά το χρήστη. 6 Copyright REFUsol GmbH

7 1.5 Γενικά Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση! Πριν από την ενεργοποίηση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις υποδείξεις λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας. Η άψογη και ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής προϋποθέτει την ενδεικνυόμενη και σωστή μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και εγκατάσταση, καθώς και τον προσεκτικό χειρισμό και την κατάλληλη συντήρηση. Ο χειρισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εργασία σε αυτήν τη συσκευή επιτρέπεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο θεωρείται το προσωπικό που είναι επαρκώς εξοικειωμένο με τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος, καθώς και με όλες τις προειδοποιήσεις και τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Επιπλέον, διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση ή άδεια για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τη γείωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσκευών σύμφωνα με τους κανονισμούς τεχνικής ασφάλειας, καθώς και την κατάλληλη επισήμανσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας. Πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας και γνώσεις πρώτων βοηθειών. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι διατάξεις ασφάλειας της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή. Πρέπει να διασφαλίζονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες που ορίζονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Η ενεργοποίηση επιτρέπεται μόνο εφόσον η συνολική εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή. Η λειτουργία επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι εθνικές διατάξεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για το συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. Η τήρηση των οριακών τιμών, όπως ορίζονται από τις εθνικές διατάξεις, αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή της εγκατάστασης ή του μηχανήματος. Ευρωπαϊκές χώρες: Οδηγία ΕΚ 2004/108/EΚ (Οδηγία ΗΜΣ). Τα τεχνικά δεδομένα, καθώς και οι προϋποθέσεις σύνδεσης και εγκατάστασης, πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, όπως ακριβώς αναφέρονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Η απενεργοποίηση του REFUsol θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα από την πλευρά του εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του αντίστοιχου διακόπτη. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το διακόπτη απόζευξης DC, εφόσον πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης από την πλευρά της συνεχούς τάσης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο χρόνος ζωής του διακόπτη απόζευξης DC. Η απενεργοποίηση του REFUsol μέσω του διακόπτη απόζευξης DC κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι απαραίτητη. Ο REFUsol απενεργοποιείται αυτόματα, εφόσον δεν υπάρχει συνεχής τάση στην είσοδό του. Εφόσον δεν υπάρχει διακοπή του κυκλώματος DC μέσω του διακόπτη DC, ο RE- FUsol ενεργοποιείται αυτόματα το πρωί, όταν οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες παρέχουν επαρκή τάση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της απόδοσης. Copyright REFUsol GmbH 7

8 1.6 Προστασία από την επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα Υπόδειξη: Αυτή η ενότητα αφορά μόνο συσκευές και εξαρτήματα συσκευών με τάση μεγαλύτερη από 50 V. Η επαφή με εξαρτήματα υπό τάση μεγαλύτερη από 50 V μπορεί να έχει ως συνέπεια επικίνδυνη ηλεκτροπληξία. Κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, ορισμένα εξαρτήματα βρίσκονται υπό επικίνδυνη τάση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υψηλή ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος θανάτου, κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού! Η εγκατάσταση του αντιστροφέα REFUsol επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει άδεια από την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ο χειρισμός, η συντήρηση ή/και η επισκευή του REFUsol επιτρέπεται μόνο από προσωπικό εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο για ηλεκτρικές συσκευές. Πρέπει να τηρούνται οι γενικές προδιαγραφές διαμόρφωσης και ασφάλειας για την εργασία σε εγκαταστάσεις ρεύματος υψηλής τάσης. Πριν από την ενεργοποίηση, πρέπει να ελεγχθεί η σταθερότητα (ασφάλιση) των βυσμάτων σύνδεσης. Η αφαίρεση των βυσμάτων σύνδεσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας επιτρέπεται μόνο αφού ο διακόπτης απομόνωσης DC του REFUsol τεθεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Προτού αφαιρέσετε το φις, ο αγωγός τροφοδοσίας δικτύου πρέπει να αποσυνδεθεί και να ασφαλιστεί για αποτροπή της επανασύνδεσης. Ο υπεύθυνος χειρισμού πρέπει να τηρεί όλα τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση. 1.7 Προστασία από μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη λειτουργία και τη συναρμολόγηση Τα μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο άμεσο περιβάλλον των ηλεκτροφόρων αγωγών μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για άτομα με βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας. 8 Copyright REFUsol GmbH

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος για την υγεία για άτομα με βηματοδότη, μεταλλικά εμφυτεύματα και ακουστικά βαρηκοΐας στο άμεσο περιβάλλον ηλεκτρικού εξοπλισμού! Στα άτομα με βηματοδότη και μεταλλικά εμφυτεύματα απαγορεύεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους: Χώρους όπου συναρμολογούνται, λειτουργούν ή τίθενται σε λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα. Εάν είναι αναγκαίο να εισέλθουν σε τέτοιους χώρους άτομα με βηματοδότη, πρέπει προηγουμένως να ληφθεί η σύμφωνη ιατρική γνώμη. Η προστασία έναντι παρεμβολών ήδη εμφυτευμένων ή μελλοντικών εμφυτεύσεων βηματοδοτών διαφέρει σημαντικά, επομένως δεν υπάρχουν γενικώς ισχύοντες κανόνες. Τα άτομα που φέρουν μεταλλικά εμφυτεύματα, μεταλλικά θραύσματα ή ακουστικά βαρηκοΐας πρέπει να ζητούν ιατρική γνώμη, προτού εισέλθουν σε τέτοιους χώρους, καθώς σε αυτούς τους χώρους παραμονεύουν κίνδυνοι για την υγεία τους. 1.8 Προστασία από την επαφή με θερμά εξαρτήματα ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επιφάνειες του περιβλήματος της συσκευής μπορεί να είναι θερμές! Κίνδυνος τραυματισμού! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην αγγίζετε την επιφάνεια του περιβλήματος που βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητος! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προτού αγγίξετε την επιφάνεια της συσκευής, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά. Το επάνω μέρος του περιβλήματος και η διάταξη απαγωγής θερμότητας μπορεί, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 C, να φτάσουν σε επιφανειακή θερμοκρασία 75 C! 1.9 Ρύθμιση κωδικού χώρας ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Ο επιλεγμένος κωδικός χώρας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το προσωπικό συντήρησης! Μετά τη ρύθμιση και επιβεβαίωση του κωδικού χώρας, δεν μπορείτε πλέον να τον αλλάξετε. Αυτό ισχύει και για συσκευές που βρίσκονται ή βρίσκονταν σε λειτουργία. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ο κωδικός χώρας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το προσωπικό συντήρησης. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας! Σε περίπτωση λειτουργίας του REFUsol με λανθασμένο κωδικό χώρας η επιχείρηση ηλεκτρισμού μπορεί να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας. Copyright REFUsol GmbH 9

10 Υπόδειξη: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες τυχόν εσφαλμένης ρύθμισης κωδικού χώρας! Πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί της αρμόδιας επιχείρησης ηλεκτρισμού! 1.10 Προστασία κατά το χειρισμό και την εγκατάσταση Εάν ο χειρισμός και η εγκατάσταση συγκεκριμένων μερών και εξαρτημάτων γίνει με μη ενδεικνυόμενο τρόπο, ενδέχεται, υπό δυσμενείς συνθήκες, να προκληθούν τραυματισμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας εσφαλμένου χειρισμού! Σωματικός τραυματισμός από σύνθλιψη, διάτμηση, κοπή, κρούση και ανύψωση! Πρέπει να τηρούνται οι γενικές προδιαγραφές διαμόρφωσης και ασφάλειας σχετικά με το χειρισμό και την εγκατάσταση. Το βάρος του REFUsol ανέρχεται σε 40 kg! Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες διατάξεις εγκατάστασης και μεταφοράς. Αντιμετωπίστε προληπτικά, μέσω κατάλληλων προφυλάξεων, τον κίνδυνο σύνθλιψης και πρόκλησης θλάσεων. Χρησιμοποιήστε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία. Εφόσον προβλέπεται από τις προδιαγραφές, χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε με τον ενδεικνυόμενο τρόπο τις ανυψωτικές διατάξεις και τα εργαλεία. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (για παράδειγμα προστατευτικά γυαλιά, υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικά γάντια). Μην παραμένετε κάτω από αιωρούμενα φορτία. Σκουπίστε αμέσως από το δάπεδο τυχόν χυμένα υγρά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ολίσθησης Απόρριψη Απορρίψτε τη συσκευασία και τα αντικατεστημένα εξαρτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή. Μην πετάτε τον αντιστροφέα REFUsol μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS. Επομένως, η συσκευή μπορεί να παραδοθεί στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς για την απόρριψη οικιακών συσκευών. Η REFUsol GmbH δέχεται την επιστροφή των αντιστροφέων REFUsol εξ ολοκλήρου. Απευθυνθείτε σχετικά στο τμήμα σέρβις! 10 Copyright REFUsol GmbH

11 2 Περιγραφή του REFUsol 008K έως 020K 2.1 Περιγραφή της συσκευής Ο REFUsol είναι ένας τριφασικός φωτοβολταϊκός αντιστροφέας χωρίς μετασχηματιστή, ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης σε κάθε σημείο λειτουργίας και ενδείκνυται για τη σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας με ισχύ από 8,8 kw έως 21,1 kw. Η απαγωγή θερμότητας πραγματοποιείται μέσω επαγωγής και μια εσωτερική διάταξη παρακολούθησης θερμοκρασίας προστατεύει τη συσκευή σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ο REFUsol είναι επίσης κατασκευασμένος με τρόπο, ώστε η συσκευή να μην χρειάζεται να ανοιχθεί για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με ασφαλιζόμενα βύσματα. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη απομόνωσης DC κατά το πρότυπο EN , ο οποίος μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος εγκατάστασης. Για την επικοινωνία, ο REFUsol διαθέτει τις συνήθεις θύρες επικοινωνίας RS485, ρελέ 230V/2A AC (αναφορά βλάβης), Ethernet και USB. Μια φωτιζόμενη οθόνη γραφικών παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο την εκάστοτε παραγόμενη ισχύ προς το δίκτυο και άλλα δεδομένα λειτουργίας. Επιπλέον, ένας πίνακας χειρισμού 8 πλήκτρων κάτω από την οθόνη επιτρέπει τον εξαιρετικά άνετο χειρισμό και περιήγηση στις λειτουργίες. Καθώς έχει διαμορφωθεί με τύπο προστασίας IP65, είναι δυνατή η εγκατάσταση του REFUsol σε εξωτερικούς χώρους, σχεδόν χωρίς κανέναν περιορισμό. Εικόνα 1 REFUsol 008K έως 020K Copyright REFUsol GmbH 11

12 2.2 Παρελκόμενα του REFUsol 008K έως 020K Στα παρελκόμενα που συνοδεύουν τον REFUsol περιλαμβάνεται το στήριγμα τοίχου και το κιτ εξαρτημάτων που περιέχει τα ακόλουθα: - 1 ένθετο επαφής IP67 5 πόλων VC-TFS5-PEA - 1 περίβλημα προσαρμογέα IP67 VC-K-T3-R-M25-PLOMB - 2 βύσματα 4 πόλων SACC-M12MS-4SC SH => RS485-3 δίσκους U τύπου B M8 DIN κοχλιωτή σύνδεση καλωδίου Schlemmer-Tec M25x1,5/21532 Με το περίβλημα προσαρμογέα IP67 VC-K-T3-R-M25-PLOMB είναι δυνατή η σφράγιση κατά το πρότυπο DK4940. Η σφράγιση ασφαλίζεται μέσω μιας οπής στον κοχλία (κάτω από την κεφαλή του κοχλία του περιβλήματος προσαρμογέα) και του αντίστοιχου ανοίγματος στο περίβλημα της συσκευής. 2.3 Εξωτερικές διαστάσεις του REFUsol 008K έως 020K Εικόνα 2 REFUsol 008K έως 020K 12 Copyright REFUsol GmbH

13 2.4 Σχηματικό διάγραμμα του REFUsol 008K έως 020K Εικόνα 3 Σχηματικό διάγραμμα του REFUsol 008K έως 020K 1) Προστασία από υπερτάσεις DC τύπου 3 2) Προστασία από υπερτάσεις AC τύπου ποδοχές φωτοβολταϊκού αντιστροφέα για σύνδεση DC Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των παρακάτω τιμών λειτουργίας από τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια! Τύπος συσκευής 008K 010K 013K 017K 020K Μέγιστη τάση DC ανά είσοδο 1000 V Μέγιστη ένταση ρεύματος ανά ζεύγος εισόδου DC (008K έως 013K) ή τριπλέτα εισόδου DC 25 A (017K έως 020K) Μέγιστη ένταση ρεύματος DC στην είσοδο μέσω όλων των συνδέσεων 23 A 25 A 30A 38,5 A 41A Η ισχύς της φωτοβολταϊκής γεννήτριας πρέπει να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και στις 4 (010K έως 013K) ή 6 εισόδους (017K έως 020K). Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης τιμής ρεύματος DC των 36 A / 41 A. Copyright REFUsol GmbH 13

14 Εικόνα 4 Υποδοχές DC για σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας του REFUSOL 010K έως 013K REFUsol 10K και REFUsol 13K: 2 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1 και 3 ή είσοδος 2 και 4 3 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 2 και 3 ή είσοδος 1, 3 και 4 ή είσοδος 2, 3 και 4 4 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 2, 3, 4 Υπόδειξη: Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία και βλάβη του διακόπτη DC και ως εκ τούτου σε απώλεια της εγγύησης! Υπόδειξη: Εάν δεν συνδεθούν όλες οι είσοδοι, πρέπει όλες όσες μείνουν ανοιχτές να καλυφθούν με καπάκια, ώστε να διασφαλιστεί η κλάση προστασίας IP65! Αμφότερα τα καπάκια (+/-) μπορούν ανά πάσα στιγμή να παραγγελθούν με τους κωδικούς και στη REFUsol GmbH. Εικόνα 5 Υποδοχές DC για σύνδεση φωτοβολταϊκής γεννήτριας του REFUsol 017K έως 020K REFUsol 17K και REFUsol 20K: 3 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 3 και 5 ή είσοδος 2, 4 και 6 4 αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας Είσοδος 1, 3, 5 και 6 ή είσοδος 2, 3, 5 και 6 Εάν υπάρχουν περισσότεροι αγωγοί σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας, η σύνδεση μπορεί να γίνει ανάλογα με την προτίμησή σας. 14 Copyright REFUsol GmbH

15 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Στους φωτοβολταϊκούς αντιστροφείς χωρίς μετασχηματιστή δεν επιτρέπεται η γείωση του θετικού ή του αρνητικού πόλου της φωτοβολταϊκής γεννήτριας! 2.6 Ανάστροφο ρεύμα εξαιτίας ελαττωματικών ΦΒ πλαισίων Το ανάστροφο ρεύμα αφορά ρεύμα διαρροής, το οποίο παρουσιάζεται μόνο σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που αποτελούνται από παράλληλα συνδεδεμένους βρόχους. Εξαιτίας βραχυκυκλωμάτων μεμονωμένων πλαισίων ή στοιχείων σε ένα πλαίσιο ή εξαιτίας διπλού βραχυκυκλώματος γείωσης, μπορεί η τάση ανοικτού κυκλώματος του προβληματικού βρόχου να μειωθεί τόσο, ώστε οι άθικτοι, παράλληλα συνδεδεμένοι βρόχοι να προκαλέσουν ροή ανάστροφου ρεύματος μέσω αυτού του ελαττωματικού βρόχου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κατά συνέπεια καταστροφή του στοιχείου. Επίσης, το ανάστροφο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει και δευτερογενείς βλάβες. Για την αποτροπή τέτοιων βλαβών στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Κατά βάση, υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 1. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση βλάβης το ανάστροφο ρεύμα, το οποίο στη χειρότερη περίπτωση θα αποτελείται από το σύνολο των ρευμάτων βραχυκύκλωσης όλων των άθικτων στοιχείων, να μην καταστρέψει το ελαττωματικό στοιχείο και να μην προκαλέσει δευτερογενείς βλάβες. Καθοριστική είναι η δυναμικότητα μεταφοράς ρεύματος των εξαρτημάτων της εγκατάστασης (βύσματα, αγωγοί) και η αντοχή των μονάδων στο ανάστροφο ρεύμα. Αυτά τα δεδομένα αναγράφονται στο φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή! Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. 2. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανάστροφο ρεύμα σε περίπτωση βλάβης υπερβαίνει το καταστρεπτικό όριο. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε στοιχείο πρέπει να προστατευτεί μεμονωμένα μέσω ασφάλειας στοιχείου τοποθετημένη σε σειρά με αυτό. Έτσι, σε περίπτωση βλάβης το στοιχείο θα απομονωθεί μέσω της ασφάλειας από τα άθικτα στοιχεία και θα αποτραπεί η καταστροφή. Copyright REFUsol GmbH 15

16 2.7 Πίνακας χειρισμού Στην ενσωματωμένη μπροστινή οθόνη γραφικών 128x64 εικονοστοιχείων παρουσιάζονται σημαντικά δεδομένα της λειτουργίας, όπως π.χ. η ισχύς προς το δίκτυο ή δεδομένα παραγωγής. Η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του πίνακα χειρισμού 8 πλήκτρων. Ο πίνακας χειρισμού φωτίζεται με το πρώτο πάτημα πλήκτρου και έπειτα σβήνει αυτόματα. LED κατάστασης Εικόνα 6 Πίνακας χειρισμού : Προβολή μενού. : Λειτουργία μενού: Περιήγηση μεταξύ των επιπέδων των μενού (προηγούμενο μενού, επόμενο μενού) Λειτουργία τροποποίησης παραμέτρων: Θέση αριστερά, θέση δεξιά (δεκαδικό διάστημα). : Επιλογή επιπέδου μενού (επίπεδο επάνω, επίπεδο κάτω) : Επιβεβαίωση βλάβης, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, έξοδος από το μενού εισαγωγής δεδομένων χωρίς αποθήκευση : Επιβεβαίωση της επιλογής μενού και εισαγωγή δεδομένων. 2.8 Εσωτερικός καταγραφέας δεδομένων Ο REFUsol περιλαμβάνει έναν εσωτερικό καταγραφέα δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει την παράλληλη καταγραφή τιμών μέτρησης με τη μορφή παραμέτρων. Ο καταγραφέας δεδομένων λειτουργεί με κυκλική μνήμη. Εάν η μνήμη γεμίσει, τα παλαιότερα δεδομένα αντικαθίστανται. Στη βασική έκδοση καταγράφονται 16 κανάλια μέτρησης. Κύκλος καταγραφής Διάρκεια αποθήκευσης 1 λεπτό 6 μήνες 2 λεπτά 12 μήνες 5 λεπτά 2,5 έτη 10 λεπτά 5 έτη 16 Copyright REFUsol GmbH

17 3 Εγκατάσταση 3.1 Αποσυσκευασία Το κύριο βάρος των συσκευών εντοπίζεται στην κορυφή τους και, επομένως, συσκευάζονται ανάποδα (με την κορυφή να βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευασίας) για ευκολότερη μεταφορά. Ανοίγοντας τη συσκευασία, θα δείτε το κάτω μέρος της συσκευής (υποδοχές σύνδεσης της συσκευής). Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία κρατώντας την από τις δύο εμφανείς πλευρικές λαβές. Κατά την αποσυσκευασία της συσκευής, το προστατευτικό πλέγμα της συσκευασίας παραμένει στο περίβλημα της συσκευής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστήριγμα για να ακουμπήσετε τη συσκευή στο δάπεδο. Έτσι, αποτρέπεται και η πρόκληση τυχόν ζημιών στο κάλυμμα. Λαβή Λαβή Λαβή Λαβή Εικόνα 7 Πίσω πλευρά του REFUsol 008K έως 020K 3.2 Απαιτήσεις για το σημείο εγκατάστασης Ο REFUsol διαθέτει διάταξη ψύξης μέσω επαγωγής και είναι σχεδιασμένος για κατακόρυφη εγκατάσταση σε τοίχο. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω αυτοκεντραριζόμενης πλάκας τοίχου. Υπόδειξη: Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την εγκατάσταση και τις εργασίες συντήρησης, πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση στις συσκευές. Επιλέξτε ένα σκιασμένο σημείο για την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο κατακόρυφα. Η συναρμολόγηση είναι να επιλέξετε ένα στερεό τοίχο ή μεταλλικών κατασκευών, η πυροπροστασίας κατηγορίας F30 και το ωφέλιμο φορτίο των 40 κιλών ανά ισοδύναμη μονάδα. Οι σχετικές διατάξεις είναι οικοδομικοί κανονισμοί πρέπει να τηρούνται!διατηρήστε επαρκή απόσταση από εύφλεκτα υλικά. Copyright REFUsol GmbH 17

18 Για πιο άνετη χρήση, η βέλτιστη θέση για την τοποθέτηση της συσκευής είναι στο ύψος των ματιών. Ο τύπος προστασίας IP65 επιτρέπει τη συναρμολόγηση και σε εξωτερικό χώρο. Υπόδειξη: Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία που παρέχει ο τύπος IP65, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα βύσματα σύνδεσης και οι υποδοχές για τη σύνδεση του REFUsol που το συνοδεύουν και η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή των βυσμάτων. Για την προστασία από εισχώρηση υγρασίας και ρύπων, πρέπει να σφραγιστούν κατάλληλα οι είσοδοι/έξοδοι που δεν χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών, είναι δυνατή η ακύρωση της εγγύησης! Υπόδειξη: Τα πτερύγια ψύξης της διάταξης απαγωγής θερμότητας δεν επιτρέπεται να καλύπτονται σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών, είναι δυνατή η ακύρωση της εγγύησης. Προκειμένου να είναι δυνατή η απαιτούμενη απαγωγή θερμότητας, πρέπει να διατηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από την οροφή και τον τοίχο, καθώς και από παρακείμενες συσκευές. Ελάχιστες αποστάσεις πλευρικά 50 mm επάνω 500 mm κάτω 500 mm Εικόνα 8 Ελάχιστες αποστάσεις ΠΡΟΣΟΧΗ Οι REFUsol δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εγκαθίστανται ο ένας επάνω στον άλλο χωρίς Power Cap, καθώς θα παρεμποδιστεί έτσι η ψύξη μέσω επαγωγής! 18 Copyright REFUsol GmbH

19 3.3 Μεταφορά Οι συσκευές πρέπει να μεταφέρονται καθαρές και στεγνές και, εφόσον είναι δυνατό, στην αρχική τους συσκευασία. Η θερμοκρασία μεταφοράς πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 C και +70 C. Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις άνω των 20 K ανά ώρα δεν επιτρέπονται. 3.4 Αποθήκευση Οι συσκευές πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς και ξηρούς χώρους, ιδανικά στην αρχική συσκευασία. Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 C και +55 C. Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις άνω των 20 K ανά ώρα δεν επιτρέπονται. Υπόδειξη: Ο REFUsol περιέχει ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές. Μπορούν να αποθηκευτούν εκτός τάσης σε θερμοκρασία αποθήκευσης 40 C κατά μέγιστο για 2 έτη. Εάν ο χρόνος αποθήκευσης υπερβεί τα 2 έτη, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της REFUsol, προτού συνδέσετε τον REFUsol! 3.5 Εγκατάσταση του REFUsol 008K έως 020K Η εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω αυτοκεντραριζόμενης πλάκας τοίχου που περιλαμβάνεται στο πακέτο παραδοτέων. Εικόνα 9 Εγκατάσταση συσκευής Copyright REFUsol GmbH 19

20 Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση της συσκευής! ΠΡΟΣΟΧΗ Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εισχωρήσουν σκόνη, ρίποι και υγρασία ή να υποστούν τα εξαρτήματα φθορές λόγω της ηλεκτροστατικής αποφόρτισης. Επίσης δεν διασφαλίζεται πλέον απόλυτα η κατηγορία προστασίας IP 65. Για υλικές φθορές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η εγγύηση! Επισήμανση: Κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι σε πρίπτωση επισκευής θα πρέπει να υφίσταται ανεμπόδιστη πρόσβαση προς τον REFUsol. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα τεχνικά βοηθητικά μέσα από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής ή ακόμα και σε σοβαρούς τραυματισμούς από σύνθλιψη, διάτμηση, κοπή, κτυπήματα και εγκαύματα! Κατά τη στερέωση της πλάκας τοίχου, πρέπει να ληφθεί υπόψη το βάρος 40 kg του REFUsol. Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου: Για να σημειώσετε τις θέσεις για τις οπές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βοήθημα το στήριγμα τοίχου. Στερεώστε την πλάκα στον τοίχο με τις εξωτερικές οπές. Τοποθετήστε την επάνω ακμή του ψυγείου στην υποδοχή του στηρίγματος της συσκευής. Σπρώξτε τον REFUsol προς τα πάνω, έως το τέρμα και ακουμπήστε την κάτω ακμή του ψυγείου στο στήριγμα τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ των πτερυγίων ασφαλίζει πίσω από τα παξιμάδια. Έπειτα, ασφαλίστε τον REFUsol με τις παρεχόμενες βίδες (M5x20) σε αυτά τα παξιμάδια. Εναλλακτικά, μπορείτε να τον ασφαλίσετε από κλοπή χρησιμοποιώντας λουκέτο (διάμετρος κρίκου 4 mm). Χάρη στην ειδική κατασκευή του στηρίγματος τοίχου, ο REFUsol κεντράρεται αυτόματα στο στήριγμα. Για να αποφύγετε το συγκολλητικό υπόλειμμα στο μετατροπέα, σας συνιστούμε να το προστατευτικό οθόνης του REFUsol αμέσως μετά τη συναρμολόγηση για να αφαιρέσετε από την οθόνη. Κατά την εγκατάσταση μην καταπονείτε τα άκρα του καλύμματος! Σε καμία περίπτωση μην στηρίζετε τη συσκευή στο κάλυμμα! ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μετακινήσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τις τέσσερις λαβές! 20 Copyright REFUsol GmbH

21 3.6 Επισκόπηση των υποδοχών σύνδεσης της συσκευής Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις υποδοχές σύνδεσης του συστήματος REFUsol στο κάτω μέρος. Υποδοχές σύνδεσης της συσκευής Από αριστερά προς τα δεξιά, οι υποδοχές σύνδεσης του REFUsol είναι οι εξής: 4/6 ζεύγη υποδοχών σύνδεσης φωτοβολταϊκής γεννήτριας SENSOR (Σύνδεση: αισθητήρας ακτινοβολίας και θερμοκρασίας) RELAIS 230 V/2 A AC (Αναφορά βλάβης) Υποδοχές σύνδεσης RS485 (IN και OUT) Θύρες διασύνδεσης Ethernet Σύνδεση προς το ηλεκτρικό δίκτυο 3.7 Σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς από υψηλό ρεύμα διαρροής! ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από τη σύνδεση στο κύκλωμα ρεύματος τροφοδοσίας, δημιουργήστε μια σύνδεση γείωσης μέσω του καθορισμένου μπουλονιού γείωσης! Ενδείκνυνται τα ακόλουθα συστήματα δικτύου: Δίκτυο TN-C Δίκτυο TN-C-S Δίκτυο TN-S Δίκτυο TT Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Προϋπόθεση: Μην χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση ΡΕ στον κονέκτορα AC, παρά μόνο το μπουλόνι γείωσης στην κάτω πλευρά της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8, στην ενότητα 8.1 για τα τεχνικά δεδομένα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές μείωσης σε περίπτωση διαδοχικής σύνδεσης διακοπτών ασφαλείας ηλεκτρικού κυκλώματος. Βασικά, θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα πρότυπα: Copyright REFUsol GmbH 21

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από υπέρταση

Προστασία από υπέρταση Προστασία από υπέρταση Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση για Sunny Boy και Sunny Tripower Περιεχόμενα Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η φωτοβολταϊκή γεννήτρια βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα