Νέες δυνατότητες (έκδοση 5.01b)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες δυνατότητες (έκδοση 5.01b)"

Transcript

1 Νέες δυνατότητες (έκδοση 5.01b) Πί νακας περίεχομε νων ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ... 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TECDOC... 4 Setup TecDoc... 4 Browser TecDoc... 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ... 6 Πίνακες και Παράμετροι... 6 Στοιχεία ειδών... 8 Στοιχεία πελατών... 9 Παραστατικά πωλήσεων... 9

2 Παραλαβή αγροτικών προϊόντων με δείγμα Στo ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και συγκεκριμένα στην ειδική διαχείριση των Αγροτικών, προστέθηκε η δυνατότητα παραλαβής αγροτικών προϊόντων (φρούτα κλπ) βάση δείγματος. Συγκεκριμένα, κατά την καταχώριση του παραστατικού παραλαβής από τον αγρότη, πληκτρολογούμε τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, δηλ. τα είδη και τις ποσότητες της καταμέτρησης. Στην συνέχεια και στην έμμεση εργασία «Άλλα στοιχεία παραστατικού» που εμφανίζεται με το [Ctrl+F6], πληκτρολογούμε το «Συνολικό Βάρος», το «Απόβαρο» και τα συνολικά «Κυτία» (κλούβες) της παραλαβής. 2

3 Αφού συμπληρώσουμε τα συνολικά στοιχεία βάρους και κυτίων, εκτελούμε την νέα έμμεση εργασία «Επαναϋπολογισμός ποσοτήτων» [Ctrl+F7]. Η εργασία επιμερίζει αναλογικά το βάρος και τα κυτία στις γραμμές των ειδών του δείγματος και υπολογίζει το τελικό καθαρό βάρος για κάθε είδος. 3

4 Σύνδεση με TecDoc Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης και ανάκτησης στοιχείων από τον κατάλογο TecDoc. Το TecDoc είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος ανταλλακτικών αυτοκίνητου aftermarket (εργοστασίων που τροφοδοτούν με ανταλλακτικά και την αυτοκινητοβιομηχανία) που συνδέει σχεδόν όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζουν ανταλλακτικά αυτοκίνητων κάτω από μία βάση δεδομένων. Η όλη διαδικασία απαιτεί μια ενεργή εγκατάσταση του TecDoc στον ίδιο υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και ενεργή την Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης της εφαρμογής. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρώτα πρέπει να γίνει το απαραίτητο setup. Setup TecDoc Στην διαδρομή: Οργάνωση Σύστημα, εκτελούμε την εργασία «Setup TecDoc». Εκεί καθορίζουμε μια σειρά από παραμέτρους όπως το πεδίο στα στοιχεία των ειδών που περιέχει τον κωδικό του TecDoc και τον κωδικό του ΦΠΑ για τα νέα είδη που θα ανοίγονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ μέσα από τον Browser TecDoc. Η κόκκινη ένδειξη στο κουμπί «Έλεγχος σύνδεσης» υποδεικνύει ότι είναι εφικτή η σύνδεση στην βάση του TecDoc. Τέλος, επιλέγουμε «Καταχώρηση» για να αποθηκευτεί το setup και προχωράμε σε επανεκκίνηση της εφαρμογής. 4

5 Browser TecDoc Μετά την επιτυχή εκτέλεση και αποθήκευση του setup (που περιγράφεται παραπάνω), στην διαδρομή: Αποθήκη Αρχείο ειδών, εμφανίζεται η εργασία «Browser TecDoc». Η αναζήτηση στο TecDoc γίνεται για συγκεκριμένο κωδικό ανταλλακτικού και ο browser που εμφανίζονται τα αποτελέσματα επιδέχεται υψηλού επιπέδου παραμετροποίηση (στήλες, φίλτρα, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις, αποθήκευση για συγκεκριμένο ή όλους τους χρήστες κλπ). Ακόμα δίνεται η δυνατότητα, με διπλό κλικ σε κάποια γραμμή, αν το ανταλλακτικό υπάρχει ήδη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. να γίνει προβολή των στοιχείων του (με δεξί κλικ εμφανίζεται και το σχετικό μενού εργασιών), ενώ διαφορετικά γίνεται ερώτηση για την εισαγωγή του στην αποθήκη. 5

6 Διαχείριση Φυτοφαρμάκων Η νέα διαχείριση (module) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P., αποτελείται από μια σειρά νέων πινάκων, πεδίων και εργασιών, που αφορούν την αντιμετώπιση της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων (Ν.4036/2012). Έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ η αποστολή των στοιχείων στο υπουργείο και η εκτύπωση του σχετικού εντύπου, γίνεται αυτόματα με την καταχώριση των παραστατικών. Αναλυτικά, τα σημεία που σχετίζονται με την νέα διαχείριση είναι τα εξής: Πίνακες και Παράμετροι Στην διαδρομή: Πωλήσεις Πίνακες Διαχείριση φυτοφαρμάκων, εμφανίζονται συγκεντρωμένοι οι απαραίτητοι πίνακες (Φάρμακα, Μονάδες, Περιφέρειες, Δήμοι, Καλλιέργειες και Αιτίες), η εργασία ενημέρωσής τους από το site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και οι παράμετροι της διαχείρισης. 6

7 Πρώτα πρέπει να καθορισθούν οι παράμετροι που αφορούν τα στοιχεία της εταιρίας, τα στοιχεία του λογαριασμού MINAGRIC (που πρέπει να ανοιχθεί στο site του υπουργείου) και την εκτύπωση του εντύπου. Στην συνέχεια εκτελούμε την εργασία «Ενημέρωση στοιχείων», ώστε να ενημερωθούν αυτόματα όλοι οι πίνακες με τις απαραίτητες εγγραφές. 7

8 Στοιχεία ειδών Στα σταθερά στοιχεία των ειδών που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα ενεργοποιούμε το «Ειδικό χαρακτηριστικό: 22 Διαχείριση φυτοφαρμάκων» και συμπληρώνουμε τα πεδία στην σχετική οθόνη που εμφανίζεται με την ενεργοποίηση του ειδικού χαρακτηριστικού. Ο καθορισμός των πεδίων: Φάρμακο, Μονάδα και Περιεχόμενο είναι υποχρεωτικός, ενώ η σχετική οθόνη εμφανίζεται και με [Ctrl+F7] κατά την μεταβολή / προβολή των ειδών που έχουν ενεργοποιημένο το εδικό χαρακτηριστικό 22. 8

9 Στοιχεία πελατών Στα σταθερά στοιχεία των πελατών έχουν προστεθεί τα πεδία: Περιφέρεια και Δήμος, τα οποία (αν συμπληρωθούν) προτείνονται κατά την καταχώριση των παραστατικών, στις γραμμές των ειδών που αφορούν τα φυτοφάρμακα. Παραστατικά πωλήσεων Κατά την καταχώριση παραστατικών, η διαχείριση ασχολείται μόνο με αυτά που επηρεάζουν ποσότητες εξαγωγών (θετικά) και περιέχουν είδος (ή είδη) με ενεργοποιημένο το ειδικό χαρακτηριστικό 22. Στις γραμμές αυτών των ειδών εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, αυτόματα την πρώτη φορά με την αλλαγή γραμμής ή στην συνέχεια με το πλήκτρο [TAB] στο πεδίο «Αξία», αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές στα στοιχεία. Σε αυτήν την οθόνη συμπληρώνουμε όλα τα πεδία χωρίς τιμή (πχ. Καλλιέργεια και Αιτία). Κατά την καταχώριση του παραστατικού γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά την εκτύπωσή του, ακολουθεί η αποστολή του στο site του υπουργείου. Αν η αποστολή γίνει με επιτυχία τότε εκτυπώνεται και το σχετικό έντυπο. 9

10 Στην μαζική μεταβολή / προβολή των παραστατικών πωλήσεων, προστέθηκαν δύο επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν την εύκολη αναζήτηση κάποιου παραστατικού (που σχετίζεται με την διαχείριση), είτε για την επανάληψη της προσπάθειας αποστολής του στο υπουργείο (αν η προηγούμενη έχει αποτύχει) είτε για την επανεκτύπωση του σχετικού εντύπου. Κατά την μεταβολή / προβολή ενός παραστατικού που σχετίζεται με την διαχείριση των φυτοφαρμάκων, εμφανίζεται στον τίτλο του ένα επιπλέον κουμπί που υποδεικνύει την κατάστασή του (ως προς την αποστολή του στο υπουργείο). 10

11 Αν το παραστατικό έχει αποσταλεί στο υπουργείο, τότε το κουμπί εμφανίζεται με κόκκινο περίγραμμα και με κλικ επάνω του μπορούμε να επανεκτυπώσουμε το σχετικό έντυπο. (Προσοχή! Σε παραστατικά που έχουν αποσταλεί στο υπουργείο ΔΕΝ επιτρέπονται οι μεταβολές). Αν το παραστατικό ΔΕΝ ήταν εφικτό να αποσταλεί στο υπουργείο κατά την καταχώρισή του, τότε το κουμπί εμφανίζεται χωρίς περίγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση αν προχωρήσουμε σε κάποια ασήμαντη μεταβολή και καταχωρίσουμε τις αλλαγές, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα προσπαθήσει ξανά να αποστείλει το παραστατικό στο υπουργείο. Αν αυτήν την φορά η αποστολή γίνει με επιτυχία θα ακολουθήσει και η εκτύπωση του σχετικού εντύπου. 11

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυτοφαρμάκων

Διαχείριση Φυτοφαρμάκων Διαχείριση Φυτοφαρμάκων 1 Διαχει ριση Φυτοφαρμα κων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ... 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ... 5 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... 5 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ... 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20 Μελίσσια, 22 Οκτωβρίου 2009 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η έκδοση 5.50 ΑΠΑΙΤΕΙ Convert μετά την εγκατάσταση.

Η έκδοση 5.50 ΑΠΑΙΤΕΙ Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 10 Δεκεμβρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.50 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.50 της εφαρμογής WinEra Erp παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους.

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλήση του PassPartout2 εμφανίζεται η μάσκα

Με την κλήση του PassPartout2 εμφανίζεται η μάσκα Με την κλήση του PassPartout2 εμφανίζεται η μάσκα και για την εισαγωγή στο πρόγραμμα πληκτρολογούμε στο Όνομα χρήστη : user και στον κωδικό πρόσβασης : orbis και εμφανίζεται η εταιρεία Master demo και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε Backup τον υποκατάλογο Database, ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο Dcesoexo (π.χ. \Dcesoexo\Database).

Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε Backup τον υποκατάλογο Database, ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο Dcesoexo (π.χ. \Dcesoexo\Database). Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 3.10 του Academia Financials Έσοδα-Έξοδα Μελίσσια, 6 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα