ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Η ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, η επίτευξη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και η δυνατότητα ανακύκλωσης μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κατασκευών από σκυρόδεμα. Παρουσίαση: ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ, δρ. πολιτικός μηχ. Το σκυρόδεμα αποτελεί μέχρι σήμερα και για πολλά χρόνια το πιο διαδεδομένο υλικό, που χρησιμοποιείται για έργα διαφόρων χρήσεων και κλίμακας. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες ή βελτιωθεί παλαιότερες, που βελτιώνουν τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αυξάνοντας την ποιότητα παραγωγής των έργων, ενώ συγχρόνως διερευνούν το δυναμικό του ως αειφόρου δομικού υλικού, μειώνοντας την ταχύτητα παραγωγής, και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων. Η εισαγωγή μεθόδων βελτιστοποίησης και ελέγχου του αειφόρου σχεδιασμού των έργων αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δομικών υλικών, την ε- ξόρυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στο έργο και τη διάθεσή τους μετά το χρόνο ζωής του. Νέες τεχνολογίες παρασκευής σκυροδέματος Σκυρόδεμα μέγιστης σωματιδιακής πλήρωσης (particle - packaging concrete) Το πρωτοποριακό στοιχείο σ' αυτό το νέου τύπου σκυρόδεμα είναι ότι η σύνθεσή του είναι το αποτέλεσμα αριθμητικών προσομοιώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πόρων στη μάζα του. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει χαμηλότερο πορώδες, οπότε έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και απαιτεί μικρότερο λόγο νερού / τσιμέντου, διότι τα υλικά λεπτού καταμερισμού που προστίθενται στη μάζα του καλύπτουν τους πόρους ανάμεσα στα αδρανή μεγαλύτερου μεγέθους. Σκωρία υψικαμίνου (παραπροϊόν βιομηχανικής δραστηριότητας), πυριτική παιπάλη, φυσικές ποζολάνες και η ηφαιστειακή 59

2 Το σκυρόδεμα που προέρχεται από κατεδαφίσεις μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά από επεξεργασία για την παρασκευή νέου σκυροδέματος (κυρίως αντικαθιστά τα χονδρόκοκκα αδρανή). Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με στοιχεία λεπτού καταμερισμού χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της πιο υψηλής σιδηροδρομικής γέφυρας στον κόσμο, στο Θιβέτ. 3 Η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επιτυγχάνεται με τη χρήση παραπροϊόντων της βιομηχανίας στη σύνθεση του σκυροδέματος (ιπτάμενη τέφρα, σκωρία υψικαμίνου κτλ.). Πύργος της Τράπεζας της Αμερικής στη Νέα Υόρκη. Αρχιτεκτονικό γραφείο: Cook + Fox. 4 Ο πύργος της ελευθερίας (freedom tower) στη Νέα Υόρκη κατασκευάστηκε με σκυρόδεμα μέγιστης σωματιδιακής πλήρωσης, το οποίο επιτρέπει τη βέλτιστη εκμετάλλευση των πρώτων υλών. τέφρα (φυσικά υλικά) είναι μερικά από τα υλικά λεπτού καταμερισμού, που προστίθενται στη σύνθεση του σκυροδέματος, μειώνοντας την α- παίτηση σε τσιμέντο. Σκυρόδεμα πολύ υψηλής αντοχής (reactive powder concrete ή ultra-high performance concrete) Στη σύνθεση αυτού του σκυροδέματος, που α- ναπτύχθηκε τη δεκαετία του 90, προστίθενται υλικά πολύ λεπτού καταμερισμού, ενώ μπορούν να προστεθούν και μεταλλικές ή συνθετικές ίνες, αυξάνοντας σημαντικά τη θλιπτική α- ντοχή του ( ΜPa), ενώ δίνουν τη δυνατότητα στο σκυρόδεμα να παραλάβει και ε- φελκυστικές τάσεις (0-50 ΜPa) χωρίς την τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού. Οι κατασκευές γίνονται ελαφρότερες, οπότε υπάρχει μειωμένη απαίτηση για οπλισμό επομένως γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αυτό το σκυρόδεμα είναι γενικά αδιαπέραστο από την υγρασία και παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε οξέα, χλωρίδια ή αλκαλικά υλικά, έχοντας ως α- ποτέλεσμα μεγαλύτερη επιτελεστική διάρκεια ζωής. Αναπτύσσει επίσης μικρές παραμορφώσεις λόγω ξήρανσης και ερπυσμού και αποδίδει ένα άριστο, ομογενές αισθητικό αποτέλεσμα. Ο χρόνος κατασκευής επίσης είναι σχετικά μικρότερος, καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες ή δόνηση. Είναι ιδανικό για εφαρμογές, στις οποίες απαιτείται η κατασκευή ελαφρών και σχετικά στοιχείων μικρού πάχους, όπως οροφών σε στάδια, γεφυρών μεγάλων ανοιγμάτων, ή όπου η ασφάλεια είναι κυρίαρχο στοιχείο σχεδιασμού, όπως σε έργα με μεγάλο κίνδυνο εκρήξεων. Μέχρι σήμερα το υ- ψηλό κόστος του και η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή του περιορίζουν την ευρύτερη διείσδυσή του στο χώρο των κατασκευών. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει οποιονδήποτε τύπο (ξυλότυπο, μεταλλότυπο, πλαστικότυπο κτλ.) και να αποκτήσει ικανή συμπύκνωση αποκλειστικά λόγω του ιδίου βάρους του και της ρεολογικής του συμπεριφοράς, χωρίς να απαιτείται δόνηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά, που προωθούν την ε- φαρμογή του στα δομικά έργα, είναι η αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης του έργου λόγω μη ε- φαρμογής μηχανικής δόνησης, η αυξημένη ανθεκτικότητα λόγω άριστης συμπύκνωσης, η άριστη τελική επιφάνεια, η μείωση της διασποράς 60 ΤΕΥΧΟΣ 9/03

3 3 4 των τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η χρήση αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος προσφέρει πλεονεκτήματα μόνο εφόσον τηρηθούν αυστηρά κριτήρια ελέγχου ποιότητας παρασκευής, κάτι που συνεπάγεται και την εφαρμογή του από ε- ξειδικευμένο προσωπικό. Φωτοκαταλυτικό σκυρόδεμα Αυτός ο τύπος σκυροδέματος, ανάλογα με τα στοιχεία που περιέχει, μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα αυτοκαθαρισμού της επιφάνειάς του σε συνδυασμό ή όχι με τη μείωση των α- τμοσφαιρικών ρύπων, των επικίνδυνων για τον άνθρωπο. Αυτή η ιδιότητά του οφείλεται στο διοξείδιο του τιτανίου ένα λευκό συστατικό, που προστίθεται στο τσιμέντο. Με την ενέργεια του ηλιακού φωτός οι ρύποι (σκόνη, λίπη, βιολογικοί ρύποι όπως μικροφύκη, μούχλα, βακτήρια, αεροφερόμενοι ρύποι, όπως φορμαλδεΰδη, καπνός τσιγάρου, θειικά και νιτρικά ο- ξέα κτλ.) διασπώνται σε συστατικά, που κατόπιν μπορούν να απομακρύνονται εύκολα με το νερό της βροχής, χωρίς όμως να απομακρύνεται ο καταλύτης, που συνεχίζει τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ανόργανες ενώσεις όπως και η σκουριά δεν μπορούν να καταλυθούν. Επίσης αυτό το σκυρόδεμα ανακλά μεγαλύτερο ποσοστό του ηλιακού φωτός, μειώνει το φαινόμενο των αστικών νησίδων, μειώνει τις ανάγκες για κλιματισμό και για καθαρισμό των ε- ξωτερικών επιφανειών του σκυροδέματος με καθαριστικά εν δυνάμει επικίνδυνα για το περιβάλλον και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο αισθητικής στις κατασκευές για πολλά χρόνια. Ελαφροσκυροδέματα Ως ελαφροσκυροδέματα χαρακτηρίζονται τα τσιμεντοκονιάματα ή σκυροδέματα με πυκνότητα μικρότερη από την πυκνότητα των κανονικών σκυροδεμάτων ( kg/m³). Συνακόλουθα, και η αντοχή τους είναι μικρότερη και κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του σκυροδέματος. Tα ελαφροσκυροδέματα με σχετικά μεγάλη πυκνότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό ό- ρους και για την κατασκευή φερόντων δομικών στοιχείων, ενώ για μη φέροντα δομικά στοιχεία, (κατασκευές πλήρωσης, θερμομονωτικές στρώσεις κτλ. χρησιμοποιούνται ελαφροσκυροδέματα σχετικά χαμηλής πυκνότητας. Διακρίνονται τρεις τύποι σκυροδέματος, με ελαφρά αδρανή, Σκυρόδεμα, προερχόμενο από τις κατεδαφίσεις και τις βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος ή και θραυστά τούβλα μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα χονδρόκοκκκα αδρανή στη σύνθεση του σκυροδέματος. 6

4 Ο οπλισμός MMFX είναι νέο προϊόν νανοτεχνολογίας με μεγάλη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και επομένως μεγάλη διάρκεια ζωής στις κατασκευές., 3 Το διαφανές σκυρόδεμα με φωτισμό από πίσω δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. 4 Η προκατασκευή χωρικών στοιχείων αυξάνει την ποιότητα και την ταχύτητα κατασκευής των έργων. φυσικά ή τεχνητά (κισηρόδεμα, περλιτόδεμα κτλ.), με εγκλωβισμένο αέρα ή αέριο (κυψελοκονίαμα, αφροσκυρόδεμα κτλ.) ή μόνο με χονδρόκοκκα αδρανή. Στην κατηγορία των ελαφροσκυροδεμάτων με εγκλωβισμέο αέρα ανήκει και το κυψελοκονίαμα αυτοκλείστου (autoclaved cellular concrete ή autoclaved aerated concrete), το οποίο είναι ένα προκατασκευασμένο σκυρόδεμα με λεπτόκοκκα αδρανή, του οποίου η συντήρηση γίνεται κάτω από υψηλή πίεση, οπότε μπορεί σε λίγες ώρες να αποκτήσει αντοχή ίση με αυτήν του α- πλά συντηρημένου σκυροδέματος. Αυτό το κυψελοκονίαμα είναι άκαυστο υλικό και δεν εκλύει καπνό και τοξικά αέρια, όταν υποβάλλεται σε υ- ψηλές θερμοκρασίες, ενώ διατηρεί και την α- ντοχή του σ αυτές. Επίσης λόγω της άριστης θερμομονωτικής του ικανότητας, επιβραδύνει τη μετάδοση της θερμότητας. Σκυρόδεμα με ανακυκλωμένα αδρανή Η ανακύκλωση των φυσικών πόρων αποτελεί μία αναγκαιότητα, η οποία αφορά σε σημαντικό βαθμό στην οικοδομική δραστηριότητα, καθώς αυτή «παράγει» μία σημαντική ποσότητα δομικών αποβλήτων, που χρειάζονται εναπόθεση. Έτσι, σκυρόδεμα προερχόμενο από κατεδαφίσεις ή από τις βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος ή και θραυστά τούβλα μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα χονδρόκοκκκα αδρανή στη σύνθεση του σκυροδέματος ή σε μερικές περιπτώσεις και όλη την ποσότητα των αδρανών του. Μέχρι σήμερα λόγω της υ- ψηλής απορροφητικότητάς του έχει χρησιμοποιηθεί σε οδοστρώματα και υποστρώματα, σε υπόγειες κατασκευές και σκυροδέματα μάζας αλλά όχι τόσο συχνά σε σκυροδέματα υψηλότερης αντοχής. Διαφανές σκυρόδεμα Το διαφανές σκυρόδεμα είναι μία νέα τεχνολογία, που αναπτύχθηκε το 00 από τον Losonczi, αρχιτέκτονα από την Ουγγαρία. Η ύ- παρξη οπτικών ινών στη σύνθεσή του (4%), του προσδίδουν διαφάνεια, ενώ λόγω του λεπτού καταμερισμού των ινών στο σκυρόδεμα, αυτές λειτουργούν και ως συνδετικό υλικό για το σκυρόδεμα, χωρίς να μειώνουν την αντοχή του. Στην αγορά το προϊόν διατίθεται με τη μορφή προκατασκευασμένων πλακών διαστάσεων μέχρι και 3,6 x, (m) για στοιχεία όψεων και για δάπεδα, ενώ μπορεί να έχει και θερμομονωτικές ιδιότητες. Νέα προϊόντα αυτής της τεχνολογίας μπορούν να διαμορφωθούν σε διάφορα σχήματα, δίνοντας έτσι μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία. 6 ΤΕΥΧΟΣ 9/03

5 3 4 Νέες μέθοδοι οπλισμού Πλέγματα από ίνες άνθρακα Τα πλέγματα από ίνες άνθρακα χρησιμοποιούνται σε όλα τα δομικά στοιχεία και με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται το συμβατικό πλέγμα από συγκολλημένες ράβδους χάλυβα. Προσφέρουν μεγάλη αντοχή, ανθεκτικότητα στην κόπωση καλύτερη συμπεριφορά στον ερπυσμό, ελαχιστοποίηση ρωγμών και ανθεκτικότητα στη διάβρωση. Έτσι, η ελάχιστη επικάλυψη του οπλισμού μειώνεται, οπότε κατασκευάζονται ελαφρότερα δομικά στοιχεία και συνακόλουθα με μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος. Μπορούν ε- πίσης να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό με το συμβατικό μεταλλικό πλέγμα. Οι κύριες εφαρμογές των ινών άνθρακα είναι σε συνδυασμό με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, σε προκατασκευασμένα επίπεδα στοιχεία ή προκατασκευασμένες πλακοδοκούς, σε διακοσμητικές χρήσεις ή σε ε- πιδιορθώσεις. Σημαντικό τους μειονέκτημα το σχετικά μεγαλύτερο κόστος αγοράς. Χαλύβδινα πλέγματα σε μορφή τάπητα Τα χαλύβδινα πλέγματα σε μορφή τάπητα διατίθενται σε ρολά, που τοποθετούνται σε στρώσεις κάθετα μεταξύ τους, ενώ ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του κατάλληλου πάχους. Ενδείκνυνται για Τύπος οπλισμού Με εποξεική επικάλυψη (διάφορες ποιότητες). ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ανθεκτικότητα στη διάβρωση σε σχέση με τον κοινό οπλισμό χάλυβα Αντοχή σε μικροφθορές και γδαρσίματα φορές. Εύκολα καταστρέφεται, χρειάζεται επιδιόρθωση. Γαλβανισμένος. 38 φορές. Πολύ σκληρός, δύσκολα καταστρέφεται. Ρητινικός με ίνες υάλου. Ανοξείδωτος χάλυβας (διάφορες ποιότητες). Δεν διαβρώνεται φορές. Αρκετά σκληρός, δύσκολα καταστρέφεται. Μεγάλη αντοχή. Δυνατότητα κάμψης Γίνεται, αλλά μπορεί να καταστραφεί η προστατευτική επάλειψη. Γίνεται, αλλά μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της προστατευτικής επάλειψης. Δεν επιτρέπεται στο εργοτάξιο. Δυνατότητα κοπής Επιτρέπεται, αλλά χρειάζεται επεξεργασία στις άκρες. Επιτρέπεται, αλλά χρειάζεται επεξεργασία στις άκρες. Επιτρέπεται αλλά μπορεί να χρειαστεί επεξεργασία στις άκρες. Συγκόλληση Επιτρέπεται, απαιτείται προστασία της συγκόλλησης. Επιτρέπεται, απαιτείται προστασία της συγκόλλησης. Δεν συγκολλάται. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Απαιτούνται ειδικές μέθοδοι συγκόλλησης. 63

6 Το αυτοκαθαριζόμενο σκυρόδεμα διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο αισθητικής για πολλά χρόνια. Εκκλησία στη Ρώμη, αρχιτέκτονας Richard Meier. Λεπτομέρεια από τις πλατφόρμες καταδύσεων στο London Olympics Aquatics Centre. Στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος, με παραμετρικό σχεδιασμό. Αρχιτέκτων Zaha Hadid. 3 Η τριγωνική γεωμετρία των πετασμάτων και οι μηχανικές ιδιότητες του ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής διαμορφώνουν τη στρεβλή επιφάνεια του περιβλήματος του σταδίου Jean Bouin στο Παρίσι. Αρχιτέκτονας Rudy Ricciotti. δάπεδα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους και μειώνουν σημαντικά το χρόνο κατασκευής. Οπλισμός, ανθεκτικός στη διάβρωση Η χρήση ράβδων οπλισμού, ανθεκτικών στη διάβρωση, μειώνει την ένταση του φαινομένου της διάβρωσης, κυρίως από την ύπαρξη χλωριδίων κατά 67%, συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικά στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος. Τέτοιοι οπλισμοί είναι οι ράβδοι α- νοξείδωτου ή γαλβανισμένου χάλυβα, ο χάλυβας MMFX και οι ράβδοι από πολυμερείς ίνες υάλου, ενώ η ανθεκτικότητα στη διάβρωση μπορεί να προκύψει με επάλειψη των ράβδων οπλισμού με εποξεικά υλικά. Ο ανοξείδωτος χάλυβας προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα στη διάβρωση, τουλάχιστον 000 φορές μεγαλύτερη από αυτή του κοινού χάλυβα, έχει μεγάλη αντοχή και μπορεί να καμφθείή νακοπεί. Έ- χει μεγάλη αντοχή ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν τοπικές αστοχίες, ενώ οι άκρες ή οι περιοχές συγκόλλησης δεν χρειάζονται προστατευτική επάλειψη. Διατίθεται σε διάφορες ποιότητες. Η χρήση γαλβανισμένου χάλυβα προσφέρει ανθεκτικότητα κατά 4 περίπου φορές έναντι του κοινού χάλυβα, εφόσον όμως το γαλβάνισμα καλύπτει ικανοποιητικά την επιφάνεια του χάλυβα και δεν έχει αστοχίες (γδαρσίματα). Αντιθέτως, αν υπάρχουν αστοχίες η ανθεκτικότητά του μπορεί να μειωθεί ακόμη και κατά 40%. Ο ρητινικός οπλισμός με ίνες υάλου δεν περιέχει καθόλου χάλυβα και δεν επηρεάζεται καθόλου από την προσβολή χλωριδίων ή άλλων χημικών παραγόντων. Επισημαίνεται ότι έχει πολύ 64 ΤΕΥΧΟΣ 9/03

7 3 καλή αντοχή σε σχέση με το βάρος του (τέσσερις φορές μεγαλύτερη αντοχή από των ράβδων οπλισμού χάλυβα με το ¼ περίπου βάρος). Το μικρότερο μέτρο ελαστικότητας σε σχέση με του κοινού χάλυβα περιορίζει τη χρήση του σε μικρότερα ανοίγματα. Μπορεί να καμφθεί μόνο στο εργοτάξιο, ενώ τα σημεία κοπής θα πρέπει να προστατευθούν, προκειμένου να προφυλαχθούν από το αλκαλικό περιβάλλον του τσιμέντου. Επίσης δεν συγκολλάται και δεν μπορεί να υποστεί άλλη επεξεργασία. Λόγω της μη αγωγιμότητάς του δεν επηρεάζει τα μαγνητικά πεδία και τις ραδιοσυχνότητες, οπότε ενδείκνυται για χώρους με ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όπως και ο ανοξείδωτος χάλυβας, διατίθεται και αυτός σε διάφορες ποιότητες. Η προστασία του χάλυβα με εποξεικά υλικά, είναι μία λύση σχετικά μικρού κόστους, προσφέρει μία σημαντική ανθεκτικότητα στη διάβρωση, εξαρτάται όμως πολύ από την ποιότητα της επάλειψης, το ποσοστό των ρηγματώσεων του σκυροδέματος και την επικάλυψη του οπλισμού. Επίσης η κάμψη των οπλισμών καταστρέφει την προστατευτική επάλειψη, αναιρώντας έτσι τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Ο οπλισμός χάλυβα MMFX έχει διαφορετική μικροδομή σε σχέση με τον κοινό χάλυβα, η ο- ποία του προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα στη διάβρωση. Σήμερα σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες των Η.Π.Α. επιβάλλεται η χρήση του στα δημόσια έργα και ειδικότερα στη γεφυροποιία, ενώ στην ελληνική αγορά ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Το κόστος του είναι κατά 80% μεγαλύτερο έναντι των ράβδων οπλισμού του κοινού χάλυβα αλλά μακροπρόθεσμα οι αντιδιαβρωτικές του ι- διότητες το καθιστούν ιδιαίτερα οικονομική επιλογή, ειδικά στην περίπτωση μεγάλων έργων. Μέθοδοι κατασκευής σκυροδέματος Προκατασκευασμένα προεντεταμένα στοιχεία Σημαντική μείωση του κόστους, μεγαλύτερη ταχύτητα ανέγερσης κτιρίων, όπου η χρήση δομικών στοιχείων με ίδια γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά είναι συχνή, διαστασιακή ακρίβεια, διαμόρφωση μεγάλων ανοιγμάτων είναι μερικά μόνο πλεονεκτήματα από τη χρήση προκατασκευασμένων, προεντεταμένων στοιχείων. Στην αγορά διατίθενται σήμερα συστήματα, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, γραμμικά προεντεταμένα στοιχεία, επιφανειακά για πλάκες, δάπεδα και στοιχεία πλαγιοκάλυψης. Προκατασκευή κυψελών (tunnel form construction) Πρόκειται για προκατασκευή από τοιχία πλαισιακής λειτουργίας με δάπεδο και οροφή σε ένα προκατασκευασμένο στοιχείο, το οποίο μεταφέρεται επιτόπου στο έργο. Αυτή η μέθοδος της προκατασκευής προσφέρει ταχύτητα, ποιότητα, ακρίβεια διαστάσεων, ακριβή γνώση των μηχανικών χαρακτηριστικών, άριστη τελική επιφάνεια, η οποία μπορεί να βαφεί, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία, ενώ σ αυτά τα στοιχεία μπορούν να εκτελεστούν και όλες οι υπόλοιπες εργασίες αποπεράτωσης του έργου (υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, θέρμανση κτλ.) Επίσης στα στοιχεία που Το υβριδικό σκυρόδεμα αποτελεί ένα συνδυασμό εφαρμογής στοιχείων χυτού επιτόπου σκυροδέματος με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, μεταλλικές ή άλλες κατασκευές. 65

8 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Τύπος : Δίδυμος προκατασκευασμένος τοίχος και πλάκα από επιτόπου σκυρόδεμα. Τύπος : Προκατασκευασμένο υποστύλωμα και περιμετρική δοκός. Πλάκα από επιτόπου χυτό σκυρόδεμα. Τύπος 3: Προκατασκευασμένο υποστύλωμα και πλάκα. Δοκοί από επιτόπου χυτό σκυρόδεμα. Τύπος 4: Προκατασκευασμένη πλάκα. Υποστυλώματα και δοκοί από επιτόπου χυτό σκυρόδεμα. Τύπος υβριδικής λειτουργίας Διαμόρφωση ελεύθερων ανοιγμάτων Τύπος 5: Προκατασκευασμένες δοκοί και πλάκα. Υποστυλώματα και τελική επιφάνεια δαπέδου από επιτόπου χυτό σκυρόδεμα. Βαθμός προκατασκευής Δυνατότητα διαμόρφωσης οπών Τύπος 6: Υποστυλώματα από επί τόπου χυτό σκυρόδεμα και προκατασκευασμένη πλάκα με διαμορφώσεις κενών περιοχών. Έλεγχος παραμορφώσεων Ελαχιστοποίηση χρήσης υλικών Τύπος Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μέσος Εξαιρετική Εξαιρετικός Μέση Τύπος Εξαιρετική Μέσος Ικανοποιητική Πολύ καλός Μέση Τύπος 3 Εξαιρετική Υψηλός Ικανοποιητική Εξαιρετικός Υψηλή Τύπος 4 Εξαιρετική Μέσος Ικανοποιητική Εξαιρετικός Υψηλή Τύπος 5 Εξαιρετική Υψηλός Ικανοποιητική Εξαιρετικός Υψηλή Τύπος 6 Εξαιρετική Μέσος Ικανοποιητική Εξαιρετικός Υψηλή προορίζονται για τις όψεις των κτιρίων μπορεί να τοποθετηθεί θερμομονωτική στρώση εξαρχής, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα κατασκευής. Αυτό το σύστημα είναι ιδανικό στην περίπτωση επανάληψης τυπικών στοιχείων κάτοψης και μπορεί να καλύψει πολλές απαιτήσεις για χώρους γραφείων, κατοικιών κτλ. Υβριδικές μορφές κατασκευής με σκυρόδεμα Το υβριδικό σκυρόδεμα (hybrid concrete) αποτελεί ένα συνδυασμό εφαρμογής στοιχείων χυτού επιτόπου σκυροδέματος με προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, μεταλλικές ή άλλες κατασκευές. Η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων για επαναλαμβανόμενα δομικά στοιχεία ή σε στοιχεία παραμένοντος ξυλότυπου προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ποιότητα κατασκευής, ενώ σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του χυτού σκυροδέματος παρέχει μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία. Κατασκευαστικά υπάρχουν διάφοροι τύποι υβριδικής λειτουργίας στοιχείων από σκυρόδεμα. Προκατασκευασμένοι δίδυμοι τοίχοι, προκατασκευασμένα υποστυλώματα με περιμετρικές δοκούς και πλάκες από χυτό σκυρόδεμα κτλ. Οι κατασκευές σκυροδέματος υβριδικής λειτουργίας σχεδιάζονται και υπολογίζονται όπως και οι συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, θεωρώντας πλήρη σύνδεση των διαφορετικών 66 ΤΕΥΧΟΣ 9/03 μελών. Ένα πρόσθετο στοιχείο, που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι τα προκατασκευασμένα στοιχεία να μπορούν να αναλάβουν τα φορτία του νωπού σκυροδέματος στη φάση κατασκευής. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Kim Basham, Choice in corrosion-resistant rebar, The Aberdeen Group, a division of Hanley-Wood, Inc., 999. Κ. Γ. Παπανικολάου, To αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα στην ελληνική πραγματικότητα, νέες εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές, Τ.Ε.Ε., 008. Θ. Γ. Βουδικλάρης, Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 4 και τον ΚΤΧ-008, περιοδικό του Σ.Π.Μ.Ε., τεύχος 369. Α. Ε. Σάββα, Ε. Β. Σκαρλάτος, Σκυροδέματα με ανακυκλωμένα αδρανή. Μηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα σε Cl, 5ο συνέδριο σκυροδέματος, 5-7 Ο- κτωβρίου, 006: Αλεξανδρούπολη. Σπυράγγελος Λυκούδης, Θωμάς Κοτρώτσιος, Χρήση α- νακυκλωμένων τούβλων ως αδρανών σκυροδέματος, 6ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Τ.Ε.Ε., , Πάφος, Κύπρος. C. C. Sullivan & Barbara Horvitz - Bennett, Concrete, new technology, new approaches, building design & construction, Οκτώβριος 008. Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Ν. Διαμαντώνης, Α. Σακελλαρίου, Α. Παπαθανασίου, Μ. Κατσιώτης, Β. Καλοϊδάς, Ι. Μαρίνος, Επίδραση κοκκομετρίας σε υψηλής ρευστότητας πάστας τσιμέντου - αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, Τ.Ε.Ε., 7 Μαΐου, 008: Αθήνα. The Concrete Center, Hybrid concrete construction. C. H. Goodchild, Hybrid concrete construction, Rein- forced Concrete Council, British Cement Association, ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Εργοτάξιο: Κέλυφος γλυπτό από σκυρόδεμα. Τεύχος /0, σελ. 9. Καλούπια σκυροδέματος: Νέα υλικά και τεχνικές. Τεύχος 8/009, σελ. 85. Τσιμέντο για αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες. Τεύχος 4/009, σελ. 4. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα. Τεύχος 4/009, σελ. 68. Ελαφροσκυροδέματα - Είδη και εφαρμογές. Τεύχος 9, σελ. 83. Ίνες ενίσχυσης σκυροδέματος - Είδη και εφαρμογές. Τεύχος 90, σελ. 57. Διακοσμητικές επιφάνειες σκυροδέματος. Τεύχος 7, σελ. 4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 03 Χρήσιμα υλικά δόμησης ή επισκεφθείτε το

Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα

Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα Τύποι και εφαρμογές Η κατασκευή υδατοδιαπερατών δαπέδων στα αστικά κέντρα συμβάλλει στην οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων, καθώς βοηθά στη γρήγορη απορροή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5 ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Μάρτιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Αγαπητοί συνάδελφοι, Το παρόν τεύχος είναι η πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η κατασκευή ιδιωτικής πισίνας εσωτερικού χώρου προϋποθέτει ειδική μελέτη από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της κατοικίας. Η σωστή χωροθέτησή της στην κατοικία και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΪΑΦΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008

Copyright: Κακαβάς Π., Λέμης Π., Eκδόσεις Zήτη, Νοέμβριος 2008 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Επικοινωνία με το συγγραφέα Κακαβά Παναγιώτη Τηλ: 2610 313778 E-mail: kakavas@teipat.gr Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δομή και η χρήση των υπερρευστοποιητών καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές

Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές Γκούντας Δ. Ιωάννης Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με FRP (Ινοπλισμένα Πολυμερή) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ΖΩΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη Η παρακάτω εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ( ΚΑΤΑ ) ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ( ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΟΣ ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Θεοφ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ( Α.Μ.

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ( ΚΑΤΑ ) ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ( ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΟΣ ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Θεοφ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ( Α.Μ. ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ( ΚΑΤΑ ) ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ( ΚΥΡΙΩΣ ΔΑΣΟΣ ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Θεοφ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ( Α.Μ. 23786 ) ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ Ευάγγ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ( Α.Μ. 27565 ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Παρουσίαση: ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ, δρ. πολιτικός μηχ. Η σωστή επιλογή των κουφωμάτων συμβάλλει σημαντικά στο βέλτιστο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου. Η ανάπτυξη νέων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος 2013 Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ] Γενική μελέτη σχετικά με τα συστατικά, τις ιδιότητες, τις χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΑΠΕΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Τα βασικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, ομοιομορφία, αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα διανομής αέρα και νερού στα κτίρια, οι οποίες μπορεί να φτάσουν και το 40% της συνολικής μεταφερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tunneling & Mining. Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Tunneling & Mining. Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Tueling & Mining Συστήματα Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Sika Τεχνολογία και Προτάσεις για την παραγωγή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος Πρωτοποριακή Τεχνολογία Sika Ηγεσία μέσω Πρωτο Η μεγάλη φήμη της Sika στον

Διαβάστε περισσότερα