ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύμφωνα με:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύμφωνα με:

2 Το Ν.3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

3 1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Β ΦΑΣΗ) Το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος συντάχθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής για την περίοδο σύμφωνα με τον Νόμο 3463/2006 και το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 και καταρτίστηκε από τη Διεπιστημονική Ομάδα Έργου η οποία συστήθηκε με την 901/33144/ Απόφαση Δημάρχου Αγίου Δημητρίου. Το παρόν Σχέδιο συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής & λειτουργικής ανάπτυξης της πόλης του Αγίου Δημητρίου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο σε Περιφερειακό όσο και Εθνικό επίπεδο. Αφορά όχι μόνον στις υποδομές που θα βελτιωθούν και στις τοπικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, στο πλαίσιο του

4 γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη διαρκή βελτίωση των όρων διαβίωσης των πολιτών και την παροχή σε αυτούς αναβαθμισμένων ποιοτικά δημοτικών υπηρεσιών. Η πρακτική που ακολουθήθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου για την κατάρτιση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β Φάση) όπως και για την κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση, βλέπε Παράρτημα 4) στον Δήμο Αγίου Δημητρίου περιέλαβε τα ακόλουθα βήματα: 1. Τακτικές συναντήσεις της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση της προόδου του Έργου.

5 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό του Δήμου αλλά και των Νομικών του Προσώπων μέσω συνεντεύξεων αλλά κυρίως μέσω της ανάλυσης δεδομένων 3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη του Αγίου Δημητρίου μέσω της χρήσης όλων των διαθέσιμων στατιστικών πηγών και δεδομένων (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, συναρμόδια Υπουργεία, αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κλπ) 4. Διερεύνηση των δραστηριοτήτων εθνικού ή/και τοπικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 5. Ανάπτυξη της στρατηγικής και του πλαισίου προγραμματισμού για την οριστικοποίηση των Δράσεων και των επιμέρους Ενεργειών του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

6 6. Αξιολόγηση και ανάλυση των προτάσεων των Φορέων της πόλης που κατατέθηκαν επί του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης. Συνολικά, η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για να προχωρήσει στην κατάρτιση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου σε πραγματική και ρεαλιστική βάση, έθεσε ένα πλήθος παραδοχών έτσι όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παραδοχή 1η. Ως Έτος Βάση όλων των περαιτέρω υπολογισμών ελήφθη ο προϋπολογισμός του Δήμου για το Ο εν λόγω προϋπολογισμός (ο οποίος είναι η «λογική συνέχεια» των προηγούμενων προϋπολογισμών) χωρίστηκε σε Άξονες, Μέτρα και Δράσεις.

7 Κάθε Δράση περιλαμβάνει τις επιμέρους Ενέργειες (κωδικούς Έργων) που θα υλοποιήσει ο Δήμος την περίοδο για την πλήρη ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά την υπό εξέταση περίοδο. Για τα έτη 2009 & 2010 η παραδοχή είναι ότι οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί θα μπορούν να είναι προσαυξημένοι μέχρι 5 % σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου έτους (βλέπε αναλυτικά στο παράδειγμα Ανάπτυξης & Τεκμηρίωσης του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος) Παραδοχή 2η. Το έτος 2007 έχει προσαρτηθεί στο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως έκλεισε προϋπολογιστικά στην αντίστοιχη οικονομική χρήση 2007 (χωρισμένο σε Άξονες & Μέτρα), δεδομένου ότι η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου άρχισε να σχεδιάζει το εν λόγω Σχέδιο επί της ουσίας του, από τον Ιανουάριο του 2008 ακολουθώντας και τις σχετικές εγκυκλίους περί παράτασης υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. (βλέπε στο τέλος του Παραρτήματος 1) Σύμφωνα με τις εν λόγω εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για το έτος 2007 & 2008 ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. του κατέθεσαν τα Τεχνικά τους Προγράμματα όπως έχουν εγκριθεί.

8 Παραδοχή 3η. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που ενέκριναν τα ΔΣ των Νομικών Προσώπων έχουν προσαρτηθεί σε αυτό του Δήμου δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του αναφέρονται σχετικοί κωδικοί που αφορούν σε απ ευθείας επιχορήγηση. Παραδοχή 4η. Θεωρούμε ότι τα πραγματικά διαθέσιμα ποσά που θα έχει ο Δήμος για να εκτελέσει το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα είναι καταρχάς αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του. Αφαιρώντας τα ανελαστικά έξοδα που αφορούν σε μισθούς, προμήθειες, τόκους κλπ. το υπόλοιπο είναι το ενεργό διαθέσιμο για την χρηματοδότηση - υλοποίηση των προσχεδιασμένων Ενεργειών. Παραδοχή 5η. Πηγές Χρηματοδότησης είναι αυτές οι οποίες καταρχήν αναφέρονται στην Εισήγηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το Οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και τα διαθέσιμα αυτών για το Δήμο που θα περιλαμβάνονται στη Δ Προγραμματική Περίοδο είναι ακόμα, επί της ουσίας, άγνωστα.

9 Επιπλέον ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2008 περιλαμβάνει Ενέργειες για τις οποίες ως σχετική πηγή χρηματοδότησης αναφέρεται είτε η ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης είτε η κάλυψη μέσω τραπεζικού δανεισμού. Παραδοχή 6η. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των προτάσεων προς ένταξη στο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, που η Διεπιστημονική Ομάδα συνέλλεξε κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, οι προς υλοποίηση Ενέργειες χωρίστηκαν σε Προτεραιότητας Α και Προτεραιότητας Β Προτεραιότητας Α είναι οι Ενέργειες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από «πάγια» έσοδα του Δήμου όπως π.χ. ΣΑΤΑ, ΟΣΚ, Ίδια Κεφάλαια, τακτικά έσοδα κλπ. Προτεραιότητας Β είναι οι Ενέργειες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άμεση χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ένταξης σε σχετικά εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα ή θα υλοποιηθούν μέσω δανεισμού από τραπεζικά ιδρύματα ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

10 Οι Ενέργειες Α & Β Προτεραιότητας είναι ενταγμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου ως «άμεσης» προτεραιότητας για την προς εξέταση περίοδο. Υπενθυμίζουμε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός εκτελείται, κατ έτος, κατά 83% ποσοστό το οποίο είναι από τα υψηλοτέρα πανελλαδικά. Με άλλα λόγια είναι πάντα ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός και εντός των πραγματικών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Δήμου. Παραδοχή 7η. Για πολλές από τις κατηγορίες Ενεργειών δεν είναι δυνατό σήμερα να προσδιοριστούν επακριβώς οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. Η μέχρι τώρα εμπειρία ορίζει ότι το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ορίζεται κατ ελάχιστο στο 25%. Παραδοχή 8η. Οι Ενέργειες της κατηγορίας «Προτεραιότητα Β» μπορούν, αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές (π.χ. πρόγραμμα χρηματοδότησης) να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του έτους με Αναθεώρηση με την πιθανότητα ότι ίσως θα πρέπει να αντικαταστήσουν άλλη εγκεκριμένη Ενέργεια

11 Παραδοχή 9η. Το πραγματικό διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των προτεινόμενων Ενεργειών της προς εξέταση περιόδου είναι 2 ½ έτη γεγονός το οποίο επέβαλλε έναν ορθολογικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Παραδοχή 10η. Για την περίοδο εμφανίζεται κατ έτος στον Άξονα 5 ποσό ως προβλεπόμενη δαπάνη για αγορά χώρων χαρακτηρισμένων ως κοινοχρήστων. Παραδοχή 11η. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου που επισυνάπτεται, αφορά στην περίοδο ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης μέσω της οποίας θα προσδιοριστεί η νέα νομική μορφή της για την συνέχιση της εκτέλεσης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της τα επόμενα έτη.

12 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης υπό τη νέα νομική μορφή της με τις υφιστάμενες και τις πρόσθετες δραστηριότητες θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου στην πρώτη Αναθεώρησή του. Παραδοχή 11η. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου που επισυνάπτεται, αφορά στην περίοδο ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης μέσω της οποίας θα προσδιοριστεί η νέα νομική μορφή της για την συνέχιση της εκτέλεσης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της τα επόμενα έτη. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης υπό τη νέα νομική μορφή της με τις υφιστάμενες και τις πρόσθετες δραστηριότητες θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου στην πρώτη Αναθεώρησή του. Παραδοχή 12η. Οι δείκτες παρακολούθησης του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες δεικτών :

13 Α) Δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους θα παρακολουθείται η επίτευξη των γενικότερων αλλά και των ειδικότερων στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου που αφορά, επί της ουσίας, 2 ½ έτη (β εξάμηνο ) η αποτελεσματικότητα των επιμέρους δράσεων - ενεργειών του Ε.Π. του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα αξιολογηθεί κυρίως βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου υλοποιήθηκε / δεν υλοποιήθηκε. Το παραπάνω κριτήριο βασίζει την λογική του στο γεγονός ότι το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για πρώτη φορά, θέτει ένα στρατηγικά δομημένο πλαίσιο συμπεριφοράς και διαχείρισης των ενεργειών που επιθυμεί να εκτελέσει ο Δήμος και των πόρων που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίησή του. Οι παραδοχές του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την προς εξέταση περίοδο θεωρούν ότι πρώτα θα πρέπει να υλοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι προσχεδιασμένες

14 ενέργειες οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάση για την ουσιαστική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την περίοδο Παρόλα αυτά το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι δομημένο κατά τρόπο τέτοιο και οι επιμέρους προσχεδιασμένες ενέργειες πολύ συγκεκριμένες ώστε να είναι δυνατή η άμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Σημειώνουμε ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου βασίζει την λειτουργικότητά του στις συνέργιες, τόσο εντός του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου όσο και στις προσδοκώμενες συνέργιες που θα αναπτυχθούν μεταξύ των Υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π. του με τους δημότες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε σχεδιάσει την δημιουργία Μητρώου Εθελοντών Δημοτών. Σκοπός της δημιουργίας του ως άνω Μητρώου είναι, αφού συσταθεί, μεταξύ άλλων τα εγγεγραμμένα μέλη του να υποστηρίξουν ενεργά, με την αρωγή των Υπηρεσιών του Δήμου, άλλες προσχεδιασμένες δράσεις του

15 παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως π.χ. τις ενέργειες που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη του Ρέματος της Πικροδάφνης. Γίνεται αντιληπτό από το παραπάνω παράδειγμα, ότι πρωταρχικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι να διαπιστωθεί αν θα καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί ένα ικανό σε πλήθος εθελοντών Μητρώο και μετά να αξιολογηθεί αν αυτό το σώμα Εθελοντών θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλη προσχεδιασμένη δράση ενέργεια και αν τελικώς οι προσφερόμενες εθελοντικές ενέργειες θα αποφέρουν τα αρχικώς προσδοκώμενα οφέλη. Στην ουσία θα κριθούν για την συγκεκριμένη δράση: 1. η ικανότητα του Δήμου να κινητοποιήσει ομάδες Δημοτών σε εθελοντική βάση 2. ο σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που εισήγαγε τον δημοτικό εθελοντισμό και την συμμετοχικότητα των πολιτών ως ένα από τα εργαλεία επίτευξης των γενικότερων στόχων και του οράματος του Δήμου.

16 Σκοπός της ομάδας παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου θα είναι να μπορέσει να δίνει διαρκώς απαντήσεις όχι μόνο για τον βαθμό υλοποίησης των προσχεδιασμένων δράσεων, αλλά κυρίως να μπορεί να τεκμηριώνει με όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο τρόπο τους λόγους για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε μια δράση εντός των προβλεπόμενων παραμέτρων υλοποίησης (χρόνος, κόστος, προσδοκώμενο αποτέλεσμα κλπ) ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Είναι επίσης σαφές ότι στο πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αποσκοπούν του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των Ν.Π η αποτελεσματικότητά τους θα κριθούν με κριτήρια που αφορούν σε: 1. Δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών 2. Δείκτες δραστηριοτήτων & εξυπηρέτησης του πολίτη 3. Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής 4. Οικονομικούς δείκτες

17 Στο πλαίσιο που θέτουν οι παραπάνω δείκτες, ο εκσυγχρονισμός και η πλήρης μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις του Δήμου οφείλουν άμεσα να επικαιροποιήσουν τις βάσεις δεδομένων με τις οποίες εργάζονται έτσι ώστε αυτές να λειτουργήσουν με ουσιαστικό τρόπο ως βάση σύγκρισης και κριτήριο για την επίτευξη και την βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών. Β) Δείκτες εισροών και εκροών, με τους οποίους θα παρακολουθείται η υλοποίηση των προσχεδιασμένων δράσεων του Δήμου. Σημειώνεται ότι, για την υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου κατά τις διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης, αλλά κύρια για την κατάρτιση και αξιοποίηση δεικτών για την ποσοτικοποίηση των στόχων, σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη Υπηρεσίας Προγραμματισμού του Δήμου (αρμόδια οργανική μονάδα στην εσωτερική δομή του Ο.Τ.Α.) και έχει προβλεφθεί η άμεση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

18 (Φ.Ε.Κ.207/Β / ) στην οργανωτική δομή των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως ήδη προβλέπεται Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας και Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Προκειμένου να είναι δυνατή η μέτρηση της αποτελεσματικότητας (η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων) και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων (η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις με δεδομένους πόρους) του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δείκτες εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων.

19 Μεθοδολογία Ανάπτυξης & Τεκμηρίωσης του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγίου Δημητρίου ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΔΡΑΣΗ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

20 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

21 ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Ή ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ (ΜΕΤΡΑ + ΔΡΑΣΕΙΣ) Χ Χ+ 5 % (Χ+ 5 %) + 5 % ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α + ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β (Έτος Βάση) ( %) ( %)

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑ (ΜΙΣΘΟΙ + ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) Ψ Ψ+ 5 % (Ψ+ 5 %) + 5 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑ Ψ Ψ+ 5 % (Ψ+ 5 %) + 5 % 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

23 Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Αγίου Δημητρίου κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο. Μεταξύ άλλων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και αντίγραφό του απεστάλη επισήμως σε όλους τους κοινωνικούς φορείς και εταίρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πόλη του Αγίου Δημητρίου με σκοπό να εκφράσουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Η ανταπόκριση των φορέων ήταν άμεση και ουσιαστική. Σχεδόν όλοι οι φορείς της πόλης απήντησαν εγγράφως, τα δε σχόλια και οι προτάσεις επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού ήταν απολύτως εποικοδομητικά. Ομοίως ανταποκρίθηκαν και οι καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου όπως και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. Υπήρξαν προτάσεις, εκ των οποίων κάποιες, αφενός για την προς κατάρτιση περίοδο δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν, δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, αφετέρου για άλλες η υλοποίηση τους άπτεται άμεσα και ουσιαστικά των αποφάσεων της Κεντρικής Εξουσίας και όχι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Αγίου Δημητρίου όπως π.χ. η μεταφορά του υποσταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή

24 Ασυρμάτου καθώς και η πλήρης αξιοποίηση της περιοχής του Ρέματος Πικροδάφνης και της περιοχής Ασυρμάτου. Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου μελέτησε και ανέλυσε ενδελεχώς το σύνολο των προτάσεων και σχολίων που της υπεβλήθησαν και έλαβε υπόψη και συμπεριέλαβε στο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, για την προς εξέταση περίοδο, την συντριπτική πλειοψηφία των κατατεθειμένων προτάσεων. Υπό αυτή την έννοια το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που κατήρτισε η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου είναι προϊόν ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης και όχι αποκλεισμών. Στον παρακάτω πίνακα έχουν σημειωθεί οι προτάσεις σχόλια των κοινωνικών φορέων της πόλης επί του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού, αντιστοιχισμένες ανά Άξονα, που η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου συνέλλεξε, αξιολόγησε και έλαβε υπόψη.

25 Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ή/και ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Περιοχής Ανθέων X X X X X 2 Σύλλογος Εθελοντών «Επικούρειος Απόλλων» X X X 3 Διαδημοτική Πρωτοβουλία κατοίκων Π. Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης για τη διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης X 4 Σωματείο για την Προστασία του Αστικού X X X X

26 και Περιαστικού Περιβάλλοντος «ΥΛΗΩΡΟΣ» 5 Πρωτοβουλία για την απομάκρυνση του Υποσταθμού της ΔΕΗ X 6 Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου «ο Άγιος Σπυρίδων» X X X 7 Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου X 8 Συνδικάτο Οικοδόμων, Παράρτημα Αγίου Δημητρίου - Δάφνης Αλίμου X X 9 Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αγίου Δημητρίου Αλίμου & γύρω Δήμων X X X X

27 10 ΠΕΑΕΑ, Παράρτημα Αγίου Δημητρίου X X 11 Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Αγίου Δημητρίου X X 12 Επιτροπή Ειρήνης X 13 Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ Αγίου Δημητρίου X 14 Πολιτιστικός Σύλλογος / Πολιτιστική Στέγη Αγίου Δημητρίου X 15 ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ X

28 16 Πανελλήνια Οργάνωση «Η Ελληνική Εστία», Παράρτημα Αγίου Δημητρίου X X X X 17 Σύνδεσμος των Απανταχού Αναφαίων X 18 Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Αγίου Δημητρίου X X X X X 19 Εταιρεία Κοινωνικής & Οικολογικής Παρέμβασης X X X X X 20 Δημοτική Παράταξη «Δημιουργία Ανανέωση» X X X X X

29

30 4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

31 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΞΟΝΑΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ , , , , , ,75 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , , , , , ,75 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ , ,40

32 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , , , , ,90

33 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος & Τεχνικές Υποδομές

34 ΜΕΤΡΟ 1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΑ Όλοι οι Δημότες και κάτοικοι του Δήμου ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου

35 Στόχος του Άξονα 1 είναι η ισόρροπη και σταδιακή ανάπτυξη του οικιστικού περιβάλλοντος της πόλης του Αγίου Δημητρίου και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών της υποδομών. Ο Άξονας περιλαμβάνει τρία Μέτρα τα οποία με τις Δράσεις που περιλαμβάνουν και τις επιμέρους Ενέργειες Εφαρμογής, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μεθοδευμένα θα υλοποιούνται οι οικιστικές παρεμβάσεις, οι βελτιώσεις των συγκοινωνιακών όρων καθώς και οι τεχνικές υποδομές (βλ. Παράρτημα 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 1). Ο εν λόγω Άξονας συνδυάζεται και αλληλεπιδρά με τις Ενέργειες εφαρμογής και των υπόλοιπων Αξόνων του παρόντος Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος κυρίως δε με αυτές των Αξόνων 2, 3 και 5. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του Άξονα 1 για την περίοδο υπερβαίνει τα 36 εκατομμύρια ευρώ.

36 Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 1.1 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, η ενοποίηση των πλατειών κοινοχρήστων χώρων και η πύκνωση του πρασίνου στις οδούς Αργοστολίου, Άρτης, Όθωνος, Δράμας, Δελφών, Μενελάου κλπ 2. η Μελέτη για την εφαρμογή της βιοκλιματικής με σκοπό την αναβάθμιση των πλατειών Α. Παναγούλη και Ασυρμάτου. 3. η σύνταξη οριστικής Μελέτης για τη διαμόρφωση της Πλ. Αγ. Βασιλείου - Κολοκοτρώνη με υπόγειο γκαράζ, καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής για την κατασκευή του γκαράζ και της υποκείμενης μελέτης.

37 Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 1.2 (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. Η σταδιακή επέκταση των γραμμών της δημοτικής συγκοινωνίας και η ολοκλήρωση της διαχείρισης των δρομολογίων μέσω τηλεματικής 2. Οι οικονομικές και οι τεχνικές μελέτες για την κατασκευή υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κάτω από τις πλατείες του Δήμους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) 3. Η μελέτη και κατασκευή ποδηλατοδρόμων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων πλησίον των σταθμών του ΜΕΤΡΟ και Κέντρο του Δήμου Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 1.3 (ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. Η επέκταση των τεχνικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ροής ακαθάρτων στο δίκτυο της οδού Βεργίνας, η αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών καθώς και οι λοιπές προσθήκες στο δίκτυο

38 2. Η μετατόπιση φρεατίων υδροσυλλογής ως και η επισκευή τους όπου απαιτείται

39 5.1.2 ΜΕΤΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος & Τεχνικές Υποδομές ΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , , ,00 ΔΡΑΣΗ :ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ , , ,00

40 ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ , , ,00 ΔΡΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 1.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , , ,00 ΔΡΑΣΗ 1.2.1: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ , , ,00 ΔΡΑΣΗ 1.2.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , , ,00 ΔΡΑΣΗ 1.2.3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , ,00 ΔΡΑΣΗ 1.3.1: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ , , ,00

41 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑ , , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΞΟΝΑ , , ,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ , , , ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ 1

42 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟ Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος & Τεχνικές Υποδομές , , , , , , , , , , , ,00

43 5.2 ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ Προώθηση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

44 ΜΕΤΡΟ 2.1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ 2.3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.4: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΑ Όλοι οι Δημότες και κάτοικοι του Δήμου ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου

45 Στόχος του Άξονα 2 είναι η ισόρροπη και στοχευμένη προώθηση της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού αλλά και της ιδέας του εθελοντισμού στους κατοίκους της πόλης του Αγίου Δημητρίου. Ο Άξονας περιλαμβάνει τέσσερα Μέτρα τα οποία αναλύονται με Δράσεις που περιλαμβάνουν και τις επιμέρους Ενέργειες εφαρμογής τους (βλέπε Παράρτημα 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 2). Ο εν λόγω Άξονας συνδυάζεται και αλληλεπιδρά με τις Ενέργειες εφαρμογής και των υπόλοιπων Αξόνων του παρόντος Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος κυρίως δε με αυτές των Αξόνων 1, 3 και 5. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του Άξονα 2 για την περίοδο υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

46 Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 2.1 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. οι διαμορφώσεις των αύλειων χώρων των σχολείων και η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στα σχολικά συγκροτήματα 2. η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολικά κτίρια 3. η ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών και η σύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με τη δημοτική βιβλιοθήκη 4. η δημιουργία διαπολιτισμικών σχολείων για την Επιμόρφωση των Μεταναστών Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 2.2 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. η Μελέτη κατασκευής και η κατασκευή κολυμβητηρίου στο χώρο του Ασυρμάτου 2. η Μελέτη διαμόρφωσης και η κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 2120

47 3. η εξοικονόμηση ενέργειας για κλιματισμό σε χώρους του Δημοτικού Σταδίου 4. η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων παραπλεύρως του εργοταξίου της ΕΘΕΛ Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 2.3 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. η δημιουργία πολυχώρου για να στεγάσει το Δημιουργικό Στέκι Νέων και το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών 2. η Μελέτη και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 3. η λειτουργία Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου 4. η ενοποίηση ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Δήμου Αγ. Δημητρίου 5. η αναθεώρηση της μελέτης για την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου στο πάρκο Ελ. Βενιζέλου 6. η συνολική διαχείριση του κατασκηνωτικού κέντρου στη Ραφήνα

48 Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 2.4 (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. η δημιουργία μητρώου εθελοντών και ομάδων ενδιαφέροντος 2. η δημιουργία μητρώου εθελοντών γιατρών για τις ευπαθείς οικονομικά ομάδες 3. η δημιουργία ομάδων διαρκούς προστασίας, καθαρισμού και ανάδειξης του ρέματος 4. οι διαρκείς ενημερωτικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων της πόλης αλλά και των όμορων δήμων ΜΕΤΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 2

49 ΑΞΟΝΑΣ 2 : Προώθηση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού ΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 2.1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 0, , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 0, , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

50 ΔΡΑΣΗ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΑΡΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 3.000, , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΑΡΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ 2.4: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

51 ΔΡΑΣΗ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 0, ,00 0,00 ΔΡΑΣΗ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ , , ,00 ΔΡΑΣΗ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 0, , ,00 ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑ , , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΞΟΝΑ , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ , , ,00

52 5.2.3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ 2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟ

53 Προώθηση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού , , , , , , , , , , , , ΑΞΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

54 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ Ανάπτυξη Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας ΜΕΤΡΟ 3.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΟ 3.2: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.3: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Όλοι οι Δημότες και κάτοικοι του Δήμου ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΑ

55 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Στόχος του Άξονα 3 είναι η ισόρροπη και στοχευμένη ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και οι οποίες καταρχάς θα απευθύνονται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που κατοικούν στην πόλη του Αγίου Δημητρίου. Ο Άξονας περιλαμβάνει τρία Μέτρα τα οποία αναλύονται με Δράσεις που περιλαμβάνουν και τις επιμέρους Ενέργειες εφαρμογής τους (βλέπε Παράρτημα 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΞΟΝΑ 3).

56 Ο εν λόγω Άξονας συνδυάζεται και αλληλεπιδρά με τις Ενέργειες εφαρμογής και των υπόλοιπων Αξόνων του παρόντος Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος κυρίως δε με αυτές των Αξόνων 1, 2 και 4. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του Άξονα 3 για την περίοδο υπερβαίνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο των Ενεργειών εφαρμογής του Μέτρου 3.1 (ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ) ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν 1. η Μελέτη κατασκευής κέντρου φιλοξενίας ηλικιωμένων αξιοποιώντας κατάλληλα και το συγκρότημα στην Ραφήνα 2. η Μελέτη και κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού 3. η συντονισμένη εφαρμογή προγραμμάτων ψυχικής υγείας (ψυχοθεραπεία, καταπολέμηση κατάθλιψης, κλπ) 4. η συντονισμένη προώθηση προγράμματος κατ' οίκον νοσηλείας 5. η βελτίωση των όρων διαχείρισης των οστών στο νεκροταφείο

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www. aueb. gr/ statistical- institute ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ www.neaionia2020.gr Μήνυμα Παναγιώτη Μανούρη Αγαπητοί συμπολίτες, σε λίγες εβδομάδες, θα κληθούμε στις κάλπες για να επιλέξουμε τη νέα δημοτική αρχή της πόλης μας. Με την ψήφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα