Διπλωματική Εργασία. Αυξέντη-Αξέντη Παναγιώτη Δημητρίου του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου: Θέμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία. Αυξέντη-Αξέντη Παναγιώτη Δημητρίου του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου: 6210. Θέμα"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Αυξέντη-Αξέντη Παναγιώτη Δημητρίου του Γεωργίου Αριθμός Μητρώου: 6210 Θέμα «Αναγνώριση ακουστικών συμβάντων ανθρώπου κατά τη διάρκεια του ύπνου με μικροϋπολογιστικό σύστημα χαμηλού κόστους» Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δερματάς Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας: Πάτρα, Ιούνιος

2 2

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα «Αναγνώριση ακουστικών συμβάντων ανθρώπου κατά τη διάρκεια του ύπνου με μικροϋπολογιστικό σύστημα χαμηλού κόστους» του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Αυξέντη-Αξέντη Παναγιώτη Δημητρίου Αριθμός Μητρώου: 6210 Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις /06/2011 Ο Επιβλέπων Ο Διευθυντής του Τομέα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δερματάς Καθηγητής Νικόλαος Φακωτάκης 3

4 4

5 Περίληψη Η εξέλιξη των ενσωματωμένων συστημάτων οδήγησε στη δημιουργία μικροϋπολογιστών συστημάτων χαμηλού κόστους τα οποία είναι ικανά να καταγράφουν, αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται αναπνευστικά σήματα εντοπίζοντας έτσι ανωμαλίες της αναπνευστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας οδηγούν στην συστηματικότερη παρακολούθηση ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια και βοηθούν στη διάγνωση και πρόληψη τέτοιων αρρυθμιών εν τη γενέσει τους όσον αφορά σε εν δυνάμει ασθενείς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εργασίας παρουσιάζεται ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα χαμηλού κόστους το οποίο καταγράφει,αποθηκεύει και επεξεργάζεται αναπνευστικό σήματα που έχει ληφθεί κατά τη διάρκεια ανθρώπινου ύπνου. Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται η δομή,οι επιμέρους συνιστώσες του συστήματος καθώς και μέθοδοι επεξεργασίας του σήματος. Αρχικά λοιπόν ορίζεται το ιατρικό και θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι ισχυρισμοί και μέθοδοι που ακολουθούνται. Εν συνεχεία, γίνεται εισαγωγή στους στοιχειώδεις ορισμούς όπως αυτοί του μικροελεγκτή και ενσωματωμένου συστήματος και γίνεται μια πρώτη αναφορά στο μικροελεγκτή ADuC 7026 της Analog Devices που χρησιμοποιήσαμε και στα περιφερειακά αυτού. Επίσης γίνεται και ανάλυση των στοιχειωδών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος μvision της Keil που μας επιτρέπουν να κάνουμε προσομοιώσεις με μηδενικό υλικό στη διάθεσή μας. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική επεξήγηση του μικροελεγκτή μας και δίνονται επιπλέον ενδεικτικά παραδείγματα με τα οποία γίνεται κατανοητές βασικές δυνατότητες που προσφέρει αυτός και στις οποίες θα στηριχθούμε για να δομήσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Σημειώνουμε εδώ πως ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή και των περιφερειακών του έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού C. Στο τέταρτο κεφάλαιο επεξηγούμε τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήσαμε για την επεξεργασία του σήματος και τους λόγους επιλογής του. Έπειτα παραθέτουμε αναλυτικά τον κώδικα της εφαρμογής μας και τέλος καταλήγουμε σε αποτελέσματα και συμπεράσματα. 5

6 Summary The development of embedded system has led to the creation of low cost microcomputer systems that are capable of recording, storing and processing respiratory signals thus giving the opportunity to identify respiratory abnormalities during sleep time. Results of such activities result in more intensive monitoring of patients with respiratory insuffiency and help other potential patients to diagnose the abnormalities and prevent them. Within this thesis, we present such a low cost embedded system that records, stores and processes the respiratory signal of snores obtained during human sleep. In the following chapters we analyze the structure, each component of the system and the methods being implemented. Initially we define the medical and theoretical background on which we are based to build in our program and apply our methods. Moreover, we give the basic definitions such as the microcontroller s and the embedded system s, and we make the first presentation of The next the microcontroller ADuC 7026 of Analog Devices and its peripherals that will be used for implementation. We also present the μvision the Keil environment which enables us to emulate the microcontroller having at our disposal zero hardware. The next section gives a detailed explanation of this microcontroller and some basic examples of its programming possibilities are presented that will help us the application. The programming of the microcontroller and its peripherals was done in C programming language. In the fourth chapter we explain the algorithm that will be used for the signal processing and the reasons for its selection. Afterwards the programming of the microcontroller is given and explained in detail and finally we conclude with the results. 6

7 Ευχαριστίες, Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κύριο Δερματά Ευάγγελο για την επίβλεψη και τη βοήθεια που μου παρείχε για την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου με τις συμβουλές του. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη θα ήθελα να εκφράσω στην οικογένειά μου για την υποστήριξη πάσης φύσεως και τη βοήθειά τους σε όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών μου και όχι μόνο. 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : SNORING DETECTION 1.1 Εισαγωγή Obstructive Sleep Apnea (OSA) Διάγνωση OSA Θεραπεία OSA Snoring Detection Μέθοδος Μικρόφωνο Ενίσχυση Φιλτράρισμα Μετατροπή Analog σε Digital Πεδίο Χρόνου Μετασχηματισμός Πεδίο συχνότητας Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 2.1 Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές Ενσωματωμένα Συστήματα (embedded systems) ARM Microprocessors ARM7TDMI Οικογένεια ADuC702X Ο Μικροελεγκτής ADuC Η αναπτυξιακή πλατφόρμα της Olimex για τον ADuC Περιβάλλον Ανάπτυξης...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ADuC 7026 PERIPHERAL ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 3.1 ADC Timers Interrupt Controller

9 3.4 General Purpose Input-Output Pins Παραδείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4.1 FIR και IIR Φίλτρα Λειτουργία ψηφιακών φίλτρων Αλγόριθμος GOERTZEL Βασικός GOERTZEL Ρυθμός δειγματοληψίας Μέγεθος BLOCK Προϋπολογισμός σταθερών Βελτιστοποιημένος GOERTZEL Συμπεράσματα...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΕΦΑΡΜΟΓΗ SNORING DETECTION ADuC Δημιουργία σήματος εισόδου Δημιουργία βασικού προγράμματος Συμπεράσματα

10 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 SNORING DETECTION 11

12 1.1 Εισαγωγή Το ροχαλητό όπως είναι κοινώς γνωστό, είναι ο νυχτερινός ήχος ο οποίος όχι μόνο προκαλεί δυσάρεστες επιπτώσεις στον εν αγνοία ασθενή αλλά και στην οικογένειά του. Αποτελεί μία εξαιρετικά συνήθη κατάσταση και έχει εκτιμηθεί ότι πάνω από το 50% του ενήλικου πληθυσμού ροχαλίζει. Ένα ροχαλητό είναι ουσιαστικά ένας αναπνευστικός θόρυβος που παράγεται από ταραχώδη ροή του αέρα διαμέσου ενός συνόλου αποφραγμένων αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κατά το ξύπνημα του ανθρώπου οι αεραγωγοί αυτοί είναι επαρκώς ανοικτοί ώστε η ροή να είναι στρωτή και συνεπώς σχετικά αθόρυβη. Συνήθως το ροχαλητό δημιουργείται κατά την εισπνευτική φάση του κύκλου αναπνοής χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Ο τυρβώδης ή αλλιώς ταραχώδης αέρας που δημιουργείται έχει ως αποτέλεσμα να πάλλονται ευαίσθητοι ιστοί του στοματοφάρυγγα προκαλώντας ηχητικό φαινόμενο, το ροχαλητό. Ο άνω αεραγωγός, όπως ορίζεται το εσωτερικό τμήμα από τα χείλη και τα ρουθούνια μέχρι τις φωνητικές χορδές, αποτελείται από πολλά κυλινδρικά τμήματα διαφορετικής διάρκειας και διατομής.η ροή του αέρα μέσω αυτού χαρακτηρίζεται ως τυρβώδης η στρωτή ανάλογα τον αριθμό Reynolds. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντελούν στη συστολή των αεραγωγών όπως η θέση του ατόμου όπως αυτό κοιμάται, ο βαθμός χαλάρωσης των μυών του λαιμού, η κατανάλωση αλκοόλ, η ηλικία, τα επίπεδα των ορμονών, της παχυσαρκίας και γενικά στοματοφαρυγγικές δυσλειτουργίες. Γενικά οι πιθανές αιτίες ύπαρξης ροχαλητού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως έχει: Γενικές αιτίες: μεταβολισμός, η παχυσαρκία που συνδέεται με το 100% των περιπτώσεων ροχαλητού, ορμονικές, η γήρανση. Τοπικές αιτίες: έμφυτες και επίκτητες, η επίδραση των οποίων μπορεί να μειωθεί. Το ροχαλητό δεν αποτελεί απλά ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα που διαταράσσει τον ύπνο των ατόμων που βρίσκονται γύρω από το άτομο που ροχαλίζει αλλά αποτελεί ένδειξη μιας πιο σοβαρής κατάστασης που καλείται Αποφρακτική Άπνοια- Obstructive Sleep Apnea(OSA). 12

13 1.2 Obstructive Sleep Apnea(OSA) Ο άνω αεραγωγός όσων πάσχουν από αποφρακτική άπνοια (OSA) φράσσεται εντελώς κατά τη διάρκεια του ύπνου προκαλώντας έτσι πτώση των επιπέδων οξυγόνωσης του αίματος. Η ακριβής αιτία της ασθένειας είναι άγνωστη αλλά για τους περισσότερους ασθενείς οφείλεται η περιοχή στη βάση της γλώσσας που δημιουργεί τη φραγή στους αεραγωγούς. Αυτή η περιοχή δεν έχει άκαμπτες δομές, όπως οστά ή χόνδρο, για να αποφευχθεί η κατάρρευση. Όταν ο ασθενής είναι ξύπνιος, οι μυς σε αυτόν τον τομέα είναι ενεργοί και ικανοί να κρατήσουν τον αεραγωγό ανοικτό, αλλά κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούν να χαλαρώσουν και στην περίπτωση του OSA, να καταρρεύσουν πλήρως (εικόνα 1.1). Εικόνα 1.1. Διαγραμματική άποψη αναπνευστικού συστήματος με (α)ανοικτό σύστημα αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου και (β)με φραγμένο σύστημα αεραγωγών. Η φραγή αυτή προκαλείται από τον μαλακό ιστό στη βάση της γλώσσας που με την κατάρρευσή του παρεμποδίζει τη ροή του αέρα. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντελούν στη συστολή των αεραγωγών και αυτοί οι λόγοι σχετίζονται άμεσα με 3 βασικές μυϊκές ομάδες : Οι χαλαροί μύες του ουρανίσκου Οι μύες της πίσω γλώσσας. Οι σταφυλικοί φαρυγγικοί μύες. Αυτές και άλλες μυϊκές ομάδες φαίνονται παρακάτω: 13

14 Εικόνα 1.2 Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο OSA πάσχων περνά από διάφορους κύκλους μέσα από μια σειρά γεγονότων: Το σύστημα των αεραγωγών φράσσεται και ο πάσχων δεν αναπνέει, Τα επίπεδα οξυγόνωσης του αίματος (SaO2) μειώνονται, με αποτέλεσμα η καρδιά να χτυπά γρηγορότερα, Ο ασθενής ξυπνά για να ανοίξει το σύστημα των αεραγωγών ώστε να αναπνεύσει Ο ασθενής ξανακοιμάται. Ο πάσχων πρέπει μόνο να ξυπνήσει για λίγα δευτερόλεπτα για να αναπνεύσει και στη συνέχεια κοιμάται ξανά, όμως αυτά τα γεγονότα άπνοιας μπορεί να συμβούν σε σοβαρές περιπτώσεις, εκατοντάδες φορές κάθε νύχτα. Η Αποφρακτική Άπνοια είναι μία πολύ σοβαρή κατάσταση η οποία χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσεις σε καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση και υπνηλία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, π.χ το ενδεχόμενο οι ασθενείς να αποκοιμηθούν ενώ οδηγούν. 14

15 1.3 Διάγνωση OSA Οι ασθενείς που πάσχουν από OSA «κοστίζουν» πολύ σε κάθε κοινωνία: χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα υγείας σε διπλάσιο βαθμό σε σχέση με πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία τους. Παρ όλα αυτά μελέτες έδειξαν ότι το 93% των γυναικών και το 82% των αντρών οι οποίοι έπασχαν έστω και από την πιο απλή και συνήθη μορφή OSA δεν έτυχαν διάγνωσης. Ο πιο σημαντικός λόγος για αυτό είναι απλά ότι δεν υπάρχουν χαμηλού κόστους εργαλεία και συστήματα που να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Το κλειδί στη διάγνωση της OSA δίνεται στη βιβλιογραφία με τον όρο polysomnography - PSG. Αρχικά, αναπτύχθηκε από τον Dr. Nathaniel Kleitman στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο το 1950, και περιλαμβάνει την καταγραφή πολλαπλών μετρήσεων της φυσιολογίας ασθενούς που υπόκειται στην εξέταση. Η διαδικασία αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας ενώ αυτός ο συνδυασμός των δεδομένων οδηγεί σε συμπεράσματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των γεγονότων άπνοιας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μετρήσεις: Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος EEG (ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου) Electroculogram EOG (κίνηση των ματιών) Ηλεκτρομυογραφήματος EMG (κίνηση των μυών του σαγονιού) Μυϊκής κίνηση ποδιών Ροής αέρα Αναπνευστικής προσπάθειας (προέκταση στήθους και κοιλιακής χώρας) Ηλεκτροκαρδιογραφήματος ECG Κορεσμού οξυγόνου SaO2 Ηχητικής και οπτικής καταγραφή των νυκτερινών ήχων και των κινήσεων Οι μετρήσεις EEG, EOG και ECG μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το «στάδιο»του ύπνου του ασθενούς, και συνδυασμός δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση συγκεκριμένων διαταραχών του ύπνου. Η OSA χαρακτηρίζεται από περιοδική αναπνοή, μειωμένη προέκταση στήθους και κοιλιακής χώρας, χαμηλά επίπεδα των SaO2, ασυνεχή γραφήματα EEG και ήχο ροχαλητού. 15

16 Έχουν προταθεί 4 διαβαθμιζόμενα στάδια ήχων ροχαλητού βασιζόμενα σε συγκεκριμένες μετρήσεις τα οποία και παρουσιάζονται: Στάδιο 0 (ή προκλινικό) Στάδιο I (ή αρχικό) Σποραδικά περιστατικά απoφρακτικής άπνοιας Αποφρακτική άπνοια σε ορισμένες φάσεις του ύπνου Στάδιο II (ή φανερό) Αποφρακτική άπνοια καθ όλη τη διάρκεια του ύπνου Στάδιο III (ή περίπλοκο) Κυψελιδικός υποαερισμός κατά τη διάρκεια της ημέρας Πίνακας 1: Παρουσίαση των διαβαθμιζομένων σταδίων ήχων ροχαλητού Λόγω της πολυπλοκότητας των μετρήσεων που λαμβάνονται και του αριθμού των αισθητήρων, μετατροπέων και καλωδίων που εφαρμόζονται πάνω στον ασθενή, η τεχνική αυτή απαιτεί την ολονύκτια παρατήρηση του ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής, την εμποδίζουν από το να καταστεί ως η πιο ευρέως διαθέσιμη τεχνική εξέταση για αυτούς που τη χρειάζονται. Σε ένα πρακτικό και οικονομικά αποτελεσματικό επίπεδο, ο έλεγχος του πληθυσμού των δυνητικά πασχόντων από OSA ασθενών πρέπει να είναι ένα απλό τεστ που ο ασθενής μπορεί να διαχειριστεί μόνος στο δικό του σπίτι. Τα αποτελέσματα από μια τέτοια δοκιμή θα πρέπει να μπορούν τότε να δοθούν σε κάποια κλινική για ανάλυση. Εάν τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ο ασθενής ίσως πάσχει από OSA, τότε στη συνέχεια θα πρέπει να υποστεί τις εξετάσεις για την τεχνική polysomnography ώστε να διαπιστωθεί τελικά αν πάσχει από OSA ή όχι και αν ναι, σε τι βαθμό. Ένα τέτοιο τεστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η ανάλυση της συχνότητας και της ισχύος του θορύβου του ροχαλητού που προκαλείται από τον ασθενή καθώς αυτός κοιμάται. 16

17 1.4 Θεραπεία OSA Ήταν μεταξύ που η Αποφρακτική Άπνοια (OSA) ξεκάθαρα ορίστηκε ως κλινική ασθένεια και ο μόνος τρόπος θεραπείας ήταν μέσω χειρουργική επέμβαση. Το 1981 περιγράφηκε για πρώτη φορά συσκευή που διατηρούσε τον αεραγωγό ανοικτό περνώντας μια συνεχή ροή του αέρα μέσα στους αεραγωγούς, η οποία είναι γνωστή ως Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγών- Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).Η συσκευή αυτή είναι η μέθοδος για την πρόληψη της απόφραξης των αεραγωγών για όσους πάσχουν από OSA. Εικόνα 1.3: Συσκευή CPAP 1.5 Snoring detection Έλεγχος για κάποιο άτομο αν πάσχει από OSA μπορεί να γίνει μέσω της ανάλυση των ήχων του ροχαλητού αυτού. Έτσι αναπτύχθηκε ένας νέος ερευνητικός τομέας, αυτός του snoring detection. Πολλές μελέτες στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ανέλυσαν τις ακουστικές ιδιότητες του ήχου του ροχαλητού. Η βασική αρχή πίσω από αυτές τις μελέτες ήταν να καθοριστεί αν ο ήχος του ροχαλητού που παράγεται ήταν συνδεδεμένος με την OSA. Υιοθετήθηκαν σε αρκετές μελέτες τεχνικές επεξεργασίας snore detection. Οι συντελεστές Mel- 17

18 Frequency-Cepstral(MFCC) χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο Hidden Markov Model(HMM). Η ομιλία είναι μία αλληλουχία φωνημάτων με όχι τόσο αυστηρές συνδέσεις και όρια από το ένα στο άλλο. Τα χαρακτηριστικά μίας τέτοιας κυματομορφής κατά τη μετάβαση από ένα φώνημα σε ένα άλλο μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από εκείνα που παρατηρούνται ανάμεσα στα τμήματα των κυρίως κυματομορφών ομιλίας των δύο αυτών γειτονικών φωνημάτων. Τα φωνήματα μοντελοποιούνται συνήθως σε 3-καταστάσεων HMMs διαχωρίζοντάς τα στα αρχικά, κεντρικά και τελικά τμήματα. Αντίθετα οι ήχοι του ύπνου είναι πιο στατικά και συνεχή σήματα καθόλη τη διάρκειά τους κάτι που υποδεικνύει ότι επιβάλλεται μια μέθοδος που να περιλαμβάνει όχι τόσο εντατική υπολογιστική κατηγοριοποίηση. Οι MFCC είναι low level καταγραφείς ομιλίας. Ωστόσο, αν θέλουμε να καταγράψουμε τους ήχους που παράγει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια του ύπνου του, θα καταλάβουμε ότι αυτοί περιλαμβάνουν και άλλους ήχους από το ευρύτερο περιβάλλον οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς μηχανισμούς και δεν εμπίπτουν στα παραπάνω μοντέλα. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ο τομέας του snoring detection χρήζει όλο και περισσότερης έρευνας και μάλιστα πολλές εταιρίες τη σημερινή εποχή χρηματοδοτούν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και εκμεταλλεύονται τα ευρήματα αυτών με σκοπό τη δημιουργία και βελτίωση των μηχανισμών Care and Cure που διαθέτουν. 1.6 Μέθοδος Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής βασίζεται στο σκεπτικό που αναπτύξαμε όταν αναφερθήκαμε στη μέθοδο PSG ότι δηλαδή απαιτείται η ανάπτυξη μιας μεθόδου οικονομικής και απλής στην εκτέλεση τόσο όσον αφορά στο λογισμικό όσο και στο υλικό, με όσο το δυνατό μικρότερο υπολογιστικό φόρτο και μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. 18

19 Εικόνα 1.4 Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται τα βασικά βήματα για την ανάλυση του ήχου του ροχαλητού σύμφωνα με τη μέθοδό μας. Για να αποκτηθεί το σήμα γίνεται χρήση ενός μικροφώνου. Αυτό το σήμα ενισχύεται έπειτα και φιλτράρεται για να αφαιρεθούν τυχόν ανεπιθύμητες παρεμβολές. Η επιλογή του φίλτρου είναι αρκετά σημαντική έτσι ώστε καμία από τις σημαντικές πληροφορίες του σήματος να μην αφαιρεθεί. Στη συνέχεια το φιλτραρισμένο σήμα ψηφιοποιείται και εισάγεται στο υπολογιστικό σύστημα για την επεξεργασία και απεικόνισή του. Αφότου εισαχθεί στο μικροϋπολογιστή, το σήμα στο πεδίο του χρόνου (χρόνος vs πλάτος) μπορεί να παρασταθεί και να εξαχθούν χαρακτηριστικά του σήματος όπως περίοδος, συχνότητα και ένταση. Με την εφαρμογή Fast Fourier Transform ή ακόμα καλύτερα του αλγορίθμου Goertzel, το σήμα μπορεί στη συνέχεια να παρασταθεί στο πεδίο της συχνότητας, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάλυση του σήματος για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τη διαδικασία συμπτύσσουμε και στο παρακάτω απλουστευμένο διάγραμμα ροής 19

20 Εικόνα Μικρόφωνο Τo πρωτογενές σήμα αποκτάται εύκολα και με ακρίβεια χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο. Αυτό το μικρόφωνο μπορεί να κρεμαστεί σε απόσταση cm από το στόμα του ασθενούς ή/και πάνω στο στέρνο και στο στήθος του. Το μικρόφωνο είναι ένα μετατροπέας που μετατρέπει ηχητικά σήματα σε ηλεκτρικά σήματα. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι διαθέσιμων μικροφώνων όμως όλα υπόκεινται στην ίδια αρχή: ένα κινητό διάφραγμα εκτρέπεται από το ηχητικό κύμα και το μέγεθος της εκτροπής είναι ανάλογο της ισχύος του ήχου. Η κίνηση του διαφράγματος δημιουργεί μια διαφορά τάσης η οποία είναι ανάλογη με την ισχύ του ηχητικού κύματος. Σε ένα πυκνωτικό μικρόφωνο, το διάφραγμα είναι η μία από τις δύο πλάκες ενός πυκνωτή. Καθώς ο ήχος προσκρούει στο διάφραγμα,η πλάκα του πυκνωτή εκτρέπεται. Η χωρητικότητα των πλακών είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόστασή τους ( A C = ε 0 ε r ) και έχουν ένα σταθερό φορτίο. Το φορτίο, η χωρητικότητα και η d τάση συνδέονται με τον τύπο Q = C x V. Το φορτίο και η χωρητικότητα είναι σταθερές, άρα όταν η πλάκα του πυκνωτή κινείται, η τάση μεταβάλλεται. Ένα πυκνωτικό μικρόφωνο απαιτεί τροφοδοσία. 20

21 Σε ένα ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο, η ανάγκη για τροφοδοσία εξαλείφεται καθώς το ίδιο το υλικό παρέχει το αναγκαίο φορτίο. Το electret είναι ένα διηλεκτρικό υλικό που είναι μόνιμα ηλεκτρικά φορτισμένο ή πολωμένο. Αυτό το υλικό ρυθμίζει το διάφραγμα και η απόστασή του από την πλάκα προκαλεί μία διαφορά τάσης. Φθηνότερα από τα πυκνωτικά μικρόφωνα, τα ηλεκτροδυναμικά μικρόφωνα είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος να μετρηθεί ένα σήμα. Και οι δύο τύποι μικροφώνων μπορούν να μετρήσουν τους ήχους σε εύρος από 0 έως 20 khz και να έχουν μια γραμμική απόκριση (η τάση είναι ανάλογη με την ισχύ του ήχου). Το τυπικό εύρος του σήματος ροχαλητού είναι 0 έως 5 khz, με τη συντριπτική πλειοψηφία της ισχύος αυτών να βρίσκεται στο κατώτερο άκρο της κλίμακας αυτής, καθιστώντας και τα δύο είδη μικροφώνων κατάλληλα. Γενικά, η σημασία του ροχαλητού ως ακουστικού σήματος σχετίζεται με την έντασή του (db), μέση και μέγιστη (dbmean και dbmax αντίστοιχα), το χρόνο (συνεχής ή διακοπτόμενος) και χρονικές παραμέτρους όπως αριθμός ροχαλητών ανά ώρα ύπνου, συχνότητα ροχαλητού, αριθμός ροχαλητών ανά λεπτό ροχαλητού κτλ Ενίσχυση Η τάση που δημιουργήθηκε από το μικρόφωνο είναι πολύ μικρή και χρειάζεται ενίσχυση. Η ένταση του σήματος αυξάνεται με ανάλογο τρόπο σε όλες τις συχνότητες. Άπαξ και ενισχυθεί γίνεται ευκολότερη η επεξεργασία του σήματος Φιλτράρισμα Από το ενισχυμένο σήμα μπορούν να αφαιρεθούν τμήματα του σήματος που δεν μας είναι χρήσιμα. Μας ενδιαφέρει μόνο ο ήχος του ροχαλητού του ασθενούς και έτσι πρέπει να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου που καταγράφηκε από το μικρόφωνο όπως για παράδειγμα ήχους που προκλήθηκαν από τυχόν κίνηση του ασθενούς. Ο ήχος του ροχαλητού είναι γενικά μικρής συχνότητας άρα ένα κατάλληλο φίλτρο θα ήταν ένα κατωδιαβατό φίλτρο που αφήνει δηλαδή να «περνάνε» χαμηλές συχνότητες. Η συχνότητα αποκοπής πρέπει να επιλεχθεί με προσοχή διότι είναι αρκετά σημαντικό να διατηρήσουμε το σήμα του ροχαλητού 21

22 ανέπαφο απομακρύνοντας ταυτόχρονα ανεπιθύμητο σήμα. Σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς έχουν παρθεί διαφορετικές συχνότητες αποκοπής όπως δίνει ο παρακάτω πίνακας ανάλογα με τον ερευνητή : Ερευνητής Beck Fiz Dalmasso Εύρος Συχνοτήτων σήματος Ροχαλητού Hz Hz Hz Η ακρίβεια του φίλτρου καθορίζει πόσο καλά αυτό λειτουργεί και γενικά σχετίζεται με την τάξη του. Όσο μεγαλύτερη η τάξη του φίλτρου τόσο καλύτερα ορίζονται οι οριακές συχνότητες που αυτό έχει. Εικόνα Μετατροπή Analog to Digital Για να αναλυθεί το σήμα σε ένα οποιοδήποτε μικρουπολογιστικό σύστημα είτε αυτό είναι υπολογιστής είτε μικροελεγκτής, όπως στην περίπτωσή μας, η τάση πρέπει να μετατραπεί σε ψηφιακό σήμα. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας έναν Αναλογικό σε Ψηφιακό Μετατροπέα(ADC). Η τάση μετατρέπεται σε μία δυαδική αλληλουχία και το μέγεθος που στη βιβλιογραφία καλείται Resolution(R) είναι δείκτης του πόσο ακριβής είναι η μετατροπή που έγινε. Μετριέται σε bits: ένας 12-bit μετατροπέας έχει 212 = 4096 πιθανά επίπεδα κβαντοποίησης. Η διαφορά τάσης διαιρούμενη από τον 22

23 αριθμό των επιπέδων κβαντισμού μας δίνει τη τιμή R σε volts και αποτελεί την ελάχιστη διαφορά τάσης που ο μετατροπέας μπορεί να κβαντοποιήσει. Όσο περισσότερα είναι τα bits του μετατροπέα τόσο πιο ευαίσθητος σε αλλαγές τάσης είναι αυτός άρα και πιο ακριβής. Σε κάθε μετατροπέα υπάρχει όπως είναι λογικό σφάλμα κβαντοποίησης. Εξ ορισμού ο μετατροπέας δέχεται ένα συνεχές σύνολο δεδομένων και δίνει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο από διακριτές τιμές. Υπάρχει ένα πεπερασμένο πλήθος διαθέσιμων επιπέδων κβαντοποίησης και έτσι τιμές τάσης που εμπίπτουν σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών μετατρέπονται σε μία μοναδική τιμή που αντιστοιχεί σε μία διακριτή τιμή. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των bits του μετατροπέα, τόσο μικρότερα είναι τα εύρη των τάσεων και έτσι γίνεται πιο απίθανο δύο τιμές τάσης να εμπίπτουν στην ίδια διακριτή τιμή κάνοντας τον μετατροπέα πιο ακριβή όπως αναφέραμε και παραπάνω. Το μέγεθος του σφάλματος κβαντοποίησης κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και της τιμής ½ του λιγότερο σημαντικού ψηφίου(lsb) το οποίο αποτελεί τη μικρότερη μονάδα ψηφιακών δεδομένων και είναι για 12-bit μετατροπέα: LSB=1/4096 Το σήμα πρέπει να δειγματοληπτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μη χαθεί πληροφορία από αυτό. Η ελάχιστη τιμή της συχνότητας με την οποία το σήμα πρέπει να δειγματοληφθεί ορίζεται από το όριο του Niquist. Το θεώρημα του Niquist ορίζει ότι για να μη χαθεί πληροφοριακό περιεχόμενο, το σήμα πρέπει να δειγματοληφθεί τουλάχιστον με τη διπλάσια συχνότητα από τη μέγιστη συχνότητα που εντοπίζεται μέσα στο σήμα. Εάν η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει το θεώρημα τότε λόγω αυτού του under-sampling οι συνιστώσες των συχνοτήτων που είναι υψηλότερες από τη μισή συχνότητα δειγματοληψίας επικαλύπτονται με τις συνιστώσες των χαμηλότερων συχνοτήτων και έτσι εμφανίζονται σα χαμηλές συχνότητες στο σήμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία παραμόρφωσης σήματος(distortion) και το ανακατασκευασμένο σήμα να διαφέρει από το αρχικό(φαινόμενο aliasing). 23

24 1.6.5 Πεδίο χρόνου Η γραφική παράσταση παρακάτω είναι ένα παράδειγμα απεικόνισης στο πεδίο του χρόνου ενός σήματος ροχαλητού. Μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα όπως ο μέσος χρόνος που διαρκεί το ροχαλητό, η συχνότητα αυτών και η δομή που έχει το σήμα του ροχαλητού στο χρόνο. Ο άξονας y απεικονίζει την ένταση του ήχου. Εικόνα Μετασχηματισμός Ο μετασχηματισμός Fourier είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που βοηθάει στη μετάβαση από το πεδίο του χρόνου σε αυτό της συχνότητας για ένα σήμα. Κάθε σήμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί το άθροισμα των συνιστωσών ημιτονοειδών συναρτήσεων διαφορετικών συχνοτήτων και πλάτους. Το άθροισμα όλων των ημιτονοειδών συναρτήσεων καλείται σειρά Fourier. Για ένα σήμα με πεπερασμένη συχνότητα όπως είναι το σήμα ροχαλητού αφού περάσει από ένα low pass filter, υπάρχει μια μέγιστη συχνότητα και έτσι η σειρά δεν είναι άπειρη. Ο Fast Fourier Transform (FFT) είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για να επιτύχει ταχεία μετατροπή από το πεδίο του χρόνου σε αυτό της συχνότητας. Αυτό εναλλακτικά μπορεί να επιτευχθεί απλούστερα με τον αλγόριθμο Goertzel, ο οποίος θα αναπτυχθεί αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Ενδεικτικά εδώ αναφέρουμε 24

25 πως ενώ ο αλγόριθμος αυτός είναι χρήσιμος όταν είναι απαραίτητος ο εντοπισμός μερικών μόνο συχνοτήτων και όχι όλων των συχνοτήτων του bandwidth του σήματος που μας ενδιαφέρει,όπως συμβαίνει με τον FFT Πεδίο συχνότητας Όταν πλέον έχει γίνει μεταφορά από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν αντιληπτά όπως για παράδειγμα εάν υπάρχουν αρμονικές. Η μελέτη των σημάτων ροχαλητού έχει ορίσει πως όσοι πάσχουν από Αποφρακτική Άπνοια(OSA) έχουν το γνώρισμα των πολύ χαμηλών συχνοτήτων στο ροχαλητό που δεν περιέχουν εύκολα αντιληπτές αρμονικές. Αντίθετα, άνθρωποι που ροχαλίζουν αλλά δεν υποφέρουν από OSA χαρακτηρίζονται από ροχαλητό το οποίο περιέχει μία βασική συχνοτική συνιστώσα με διάφορες αρμονικές. Αυτή η μέθοδος έχει υποστηριχθεί και αποδειχθεί σε πολλές μελέτες. Τα παρακάτω διαγράμματα μας δίνουν την ενέργεια 2 ροχαλητών για τις 2 παραπάνω περιπτώσεις που αναφέραμε. Ο άξονας y δίνει την ένταση του σήματος χωρίς κάποια συγκεκριμένη μονάδα. Εικόνα 1.8 Βλέπουμε πως στο αριστερό φάσμα συχνοτήτων υπάρχει μία βασική συχνότητα στο ροχαλητό στα 200Hz συνοδευόμενες από 3 εύκολα αντιληπτές από το μάτι αρμονικές σε κοντινές συχνότητες. Αυτό καταδεικνύει πως το ροχαλητό αυτό παραπέμπει σε άτομο που δεν πάσχει από OSA. Αντίθετα, στη δεξιά απεικόνιση παρατηρούμε ότι υπάρχει έντονο πληροφοριακό περιεχόμενο στις πολύ χαμηλές συχνότητες αλλά καθόλου αρμονικές. Αυτό μας 25

26 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να πάσχει από OSA. Τα 2 σήματα ροχαλητoύ από τα οποία προέκυψαν αυτές οι ενέργειες είναι της παρακάτω μορφής αντίστοιχα: Εικόνα 1.9: Snoring episodes από Non-OSA ασθενή Εικόνα 1.10: Snoring episodes από ασθενή OSA 1.7 Συμπεράσματα Η μέθοδος που παρουσιάστηκε παραπάνω δουλεύει καλά ως αρχικό τεστ αλλά χωρίς τη μέθοδο polysomnography που αναφέρθηκε είναι δύσκολο να διαγνωσθεί με μεγάλη ακρίβεια εάν κάποιο άτομο πάσχει από OSA. Τα προφανή πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου σε σχέση με την polysomnography method είναι η ευκολία στη χρήση και η διαθεσιμότητα. Απλά χρειάζεται ο ασθενής το χαμηλού κόστους 26

27 ενσωματωμένο μικροϋπολογιστικό σύστημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας στα παρακάτω κεφάλαια. 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 28

29 2.1 Μικροεπεξεργαστές Η επιθυμία των κατασκευαστών συστημάτων να δημιουργήσουν συστήματα με περισσότερες δυνατότητες και με μικρότερο μέγεθος οδήγησε στην ανάγκη για ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών ενός υπολογιστή σε ένα ή μερικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των κυκλωμάτων αυτών, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του μικροεπεξεργαστή και τη δημιουργία του μικροελεγκτή. Ο μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) γενικού σκοπού, το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μια σειρά από εντολές. Οι εντολές που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή είναι εντολές σε γλώσσα μηχανής και είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη. Μια εντολή σε γλώσσα μηχανής είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία, όπου είναι κωδικοποιημένο το είδος της εντολής. Το σύνολο αυτών των εντολών χρησιμεύει ως μία διασύνδεση ανάμεσα στο λογισμικό (software) και το υλικό (hardware), δηλαδή ανάμεσα στα προγράμματα και στους επεξεργαστές. Η λειτουργικότητα ενός μικροεπεξεργαστή εξαρτάται πλήρως από το σύνολο εντολών που είναι ικανός να εκτελέσει. Ο μικροεπεξεργαστής είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία του υπολογιστή. Αποτελείται εσωτερικά από ένα μεγάλο πλήθος τρανζίστορ(transistor), δηλαδή ηλεκτρονικούς διακόπτες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη διέλευση ρεύματος, καταχωρητές (registers) και αντιστάτες. Επίσης υπάρχουν εξαρτήματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και τα σημαντικότερα των οποίων είναι το εσωτερικό ρολόι, η αριθμητική και λογική μονάδα και η μονάδα ελέγχου. Εικόνα 2.1: Μικροεπεξεργαστής οικογένειας ARM 29

30 2.2 Μικροελεγκτές Όταν πέρα από τον μικροεπεξεργαστή τοποθετήσουμε στο υλικό μνήμη και περιφερειακές συσκευές εισόδου/εξόδου τότε προκύπτει ένα λειτουργικό υπολογιστικό σύστημα σε πλακίδιο το λεγόμενο «system on board/chip». Αυτή η διάταξη καλείται μικροελεγκτής και το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελείται από πολλά ολοκληρωμένα στοιχεία όπως μνήμες RAM και ROM για αποθήκευση δεδομένων και λογισμικού αντίστοιχα, μνήμη flash για μόνιμη αποθήκευση και περιφερειακές συσκευές εισόδου εξόδου με τις ανάλογες διεπαφές για την εσωτερική διασύνδεση αυτών με άλλα στοιχεία. Το «πακέτο» ενός μικροελεγκτή φέρει κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τον καθιστά προτιμότερο για χρήση σε εφαρμογές έναντι της χρησιμοποίησης ξεχωριστά των επιμέρους στοιχείων που τον απαρτίζουν (επεξεργαστής, μνήμες, συσκευές εισόδου-εξόδου, διεπαφές). Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω Χαμηλό κόστος. Είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που κάποιος σχεδιαστής λαμβάνει υπόψιν. Η συνεχής απελευθέρωση στην αγορά μικροελεγκτών από διάφορες εταιρίες βελτίωσαν την ποιότητα αυτών και μείωσαν τις τιμές λόγω του ανταγωνισμού. Μικρότερο μέγεθος. Η ολοκλήρωση των βασικών στοιχείων από τα οποία απαρτίζεται μείωσε τις διαστάσεις σε σχέση με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων ως σύνολο. Χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Το γεγονός ότι οι μικροελεγκτές λειτουργούν σε συγκριτικά χαμηλές συχνότητες που φτάνουν και τα 32KHz οδηγεί στην κατανάλωση μικρών ποσών ισχύος της τάξης των mw ακόμα και μw. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται σε κατάσταση αναμονής sleep mode καταστέλλουν προσωρινά δηλαδή τη λειτουργία της ΚΜΕ και των περιφερειακών, όποτε αυτό μπορεί να γίνει μειώνοντας κατά πολύ την κατανάλωση ισχύος του μικροελεγκτή. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις ως προς αυτήν την παράμετρο. Αυτονομία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης σύνθετων περιφερειακών υποσυστημάτων όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι 30

31 πολλοί μικροελεγκτές δεν χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωμένο κύκλωμα για να λειτουργήσουν. Επίτευξη ελέγχου ή μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να τρέχουν λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (όπως RT-Linux, QNX κ.ά.) για να το επιτύχουν, οι μικροελεγκτές δεν απαιτούν επιπλέον λογισμικό. Μειωμένες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και μειωμένη ευαισθησία σε αντίστοιχες παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από το μικρότερο αριθμό και μήκος εξωτερικών διασυνδέσεων καθώς και τις χαμηλότερες ταχύτητες λειτουργίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους (για δεδομένο μέγεθος ολοκληρωμένου κυκλώματος), λόγω της μη δέσμευσής τους για τη σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών. Η λειτουργία ενός μικροελεγκτή ξεκινάει με το πάτημα ενός πλήκτρου ή με κάποιο αίτημα διακοπής που μπορεί να σταλεί από πολλές πηγές. Έτσι, όταν υπάρξει κάποιο συμβάν τότε ένα σύστημα αιτημάτων διακοπής ειδοποιεί τον επεξεργαστή για αυτό ώστε ανάλογα την προτεραιότητα που υπάρχει αυτός να πράξει ανάλογα, συνήθως εκτελώντας τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, ο επεξεργαστής συμβουλευόμενος τον καταχωρητή στον οποίο αποθηκεύτηκε η διεύθυνση της επόμενης προς εκτέλεση εντολής, την εκτελεί συνεχίζοντας έτσι την ομαλή ροή του προγράμματος. Τέτοια συμβάντα μπορεί να είναι παραδείγματος χάριν, μια μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό σήμα, η λήψη δεδομένων από κάποια συσκευή εισόδου, η υπερχεί-λιση ενός μετρητή, κτλ. Οι μικροελεγκτές αποτελούν μέρος ενός εντυπωσιακού αριθμού προϊόντων τα οποία βρίσκονται γύρω μας. Το αυτοκίνητό μας, τα τηλεχειριστήριά μας, η τηλεόρασή μας, οι ψηφιακές κάμερες, τα κινητά τηλέφωνα, τα πλυντήριά μας είναι μερικά από αυτά. Στην ουσία δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η χρήση μικροελεγκτών στις μέρες μας είναι καθολική και γενικά κάθε προϊόν το οποίο αλληλεπιδρά με ένα χρήστη περιλαμβάνει ένα μικροελεγκτή, ο οποίος παίζει το ρόλο του «εγκεφάλου» των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Δεν είναι τυχαίο πλέον, ότι πολλές βιομηχανίες προσανατολίζονται σε εφαρμογές όπου αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώματα τα 31

32 οποία ελέγχονται από μικροελεγκτή σε αντίθεση με την πρακτική του παρελθόντος όπου χρησιμοποιούσαν ογκώδεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) ή ηλεκτρονόμους και σύνθετη αλλά μόνιμη λογική. Η χρήση μικροελεγκτών ξεκίνησε πριν από περίπου τριάντα πέντε χρόνια. Το πρώτο μοντέρνο ενσωματωμένο σύστημα (embedded system) ήταν ο υπολογιστής του διαστημοπλοίου Apollon, ο οποίος αναπτύχθηκε από τον Charles Stark Draper στο Εργαστήριο Instrumentation Laboratory του ΜΙΤ. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της ηλεκτρονικής έγινε δυνατή η βιομηχανική παραγωγή τους με μικρό κόστος. Οι περισσότεροι μικροελεγκτές έχουν δυνατότητες πολλαπλών αναλογικο-ψηφιακών μετατροπών (ADC είσοδοι) για λήψη μετρήσεων από όλων των ειδών αισθητήρων που υπάρχουν στην αγορά, έλεγχο κινητήρων (συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, βηματικούς κ.λπ.) με χρήση διαμόρφωσης εύρους παλμού (PulseWidth Modulation PWM) και δυνατότητα προγραμματισμού κατευθυντών PID. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δέχονται κάποια είσοδο από τη συσκευή την οποία ελέγχουν. Αυτός είναι ο σκοπός του αναλογικού προς ψηφιακό μετατροπέα. Οι εφαρμογές που εκτελούν θα πρέπει να έχουν σχετικά μικρό μέγεθος ώστε να χωρούν στη διαθέσιμη ενσωματωμένη μνήμη του μικροελεγκτή γιατί διαφορετικά υπάρχει η ανάγκη για επέκταση σε εξωτερική μνήμη. Ο κώδικας που είναι γραμμένος σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου συμπυκνώνεται σε συμπαγή κώδικα μηχανής και αποθηκεύεται στη μνήμη του μικροελεγκτή με τη χρήση της γλώσσας assembly και των μεταγλωττιστών. 2.3 Ενσωματωμένα συστήματα(embedded systems) Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται σε σωρεία εφαρμογών τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ενσωματωμένων συστημάτων. Καλούμε ενσωματωμένο σύστημα ένα υπολογιστικό σύστημα ειδικού σκοπού σχεδιασμένο για μια ή λίγες εξειδικευμένες εφαρμογές, συχνά με τον περιορισμό της επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο. Είναι ενσωματωμένο ως μέρος μιας συσκευής η οποία περιλαμβάνει επιπλέον υλικό(hardware) και μηχανικά μέρη. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων μπορεί να είναι χαμηλή με έναν μόνο μικροελεγκτή ή και 32

33 πολύ υψηλή με πολλές μονάδες, περιφερειακές συσκευές και δίκτυα τοποθετημένα σε μεγάλα πλαίσια. Για να επικοινωνήσουν τα ενσωματωμένα συστήματα με τον εξωτερικό κόσμο χρησιμοποιούν διάφορα περιφερειακά όπως: Επιφάνειες σειριακής επικοινωνίας RS-232 Επιφάνειες σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας I2C SPI Universal Serial Bus Multi Media Cards Networks Ethernet General purpose I/O ADC/DAC Χρονιστές Debugging JTAG, ISP Εικόνα 2.2: Διάγραμμα ροής μικροελεγκτή Το εύρος των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται ενσωματωμένα συστήματα εκτείνεται από φορητές συσκευές όπως ψηφιακά ρολόγια χειρός και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής έως μεγάλες εγκαταστάσεις όπως φωτεινοί σηματοδότες, ελεγκτές γραμμών παραγωγής και συστήματα που έλεγχου τη λειτουργιά πυρηνικών εργοστασίων παράγωγης ενεργείας. Παρουσιάζουν μια ευρεία περιοχή χρήσης. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα χρησιμοποιούν πολλά ενσωματωμένα συστήματα, όπως διακόπτες τηλεφώνου για το δίκτυο προς κινητά τηλέφωνα 33

34 στο τελικό χρήστη. Ένας υπολογιστής δικτύωσης χρησιμοποιεί ένα ειδικό δίκτυο δρομολογητών και γέφυρες με τα δεδομένα της διαδρομής. Ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται, λοιπόν, στα τηλεφωνικά κέντρα για τον έλεγχο του δικτύου, στα κινητά τηλεφωνά, στα δίκτυα υπολογιστών που λειτουργούν ως αυτόνομοι δρομολογητές δεδομένων, στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, στα PDAs στους δεκτές GPS,στους εκτυπωτές, στις συσκευές αναπαραγωγής DVD και σε άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα. Χρησιμοποιούνται ακόμα για τον οικιακό αυτοματισμό για τον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων, για την αύξηση ασφάλειας των αυτοκίνητων, για τη μείωση των ρύπων και για τη διαχείριση πτήσης αεροσκαφών, σε συστήματα ασφάλειας όπως anti-lock breaking system (ABS). Ο ιατρικός εξοπλισμός παρουσιάζει ευρεία χρήση για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών την ανάπτυξη ηλεκτρονικών στηθοσκοπίων για ενίσχυση των ήχων και για την απεικόνιση του ανθρωπινού σώματος και για τη διενέργεια διάγνωσης με μη διηθητικό τρόπο. 2.4 ARM Microprocessors ARM7TDMI Μία από τις εταιρίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή μικροεπεξεργαστών είναι η ARM δηλαδή Advanced Risc Machine. Αποτελεί μία από τις κυρίαρχες εταιρίες στην αγορά διότι κατορθώνει και συμπεριλαμβάνει στους επεξεργαστές της δελεαστικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα: Όπως υποδηλώνει και η ονομασία ARM, οι επεξεργαστές ARM7 είναι 32- bit cores, αρχιτεκτονικής (RISC-Reduced Instruction Set Computer). Διαθέτουν ένα 32-bit bus για εντολές και δεδομένα. Το μήκος των δεδομένων μπορεί να είναι 8/16/32 bits, ενώ το μήκος των εντολών είναι 32bits. H εκτέλεση των περισσότερων εντολών απαιτεί ένα μόνο κύκλο ρολογιού. Eίναι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, με μικρό κόστος και απόδοση έως και 130MIPS(όταν υλοποιηθούν με την τεχνολογία 0.13μm). 34

35 Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ενσωματώνουν 2 σύνολα εντολών, το σύνολο εντολών Thumb των 16bits και το σύνολο εντολών ARM των 32bits. Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών καθόριζαν εντολές και δεδομένα ίδιου μεγέθους. Έτσι, οι αρχιτεκτονικές των 32bits είχαν μεγαλύτερη απόδοση, διαχειριζόμενες δεδομένα 32 bits και μπορούσαν να διευθυνσιοδοτήσουν μεγαλύτερο χώρο μνήμης από τις αντίστοιχες των 16bits. Το πλεονέκτημα των αρχιτεκτονικών των 16bits είναι ότι παρουσίαζαν πιο συμπαγή μορφή κώδικα, εις βάρος όμως της απόδοσης η οποία ήταν η μισή. Με το σύνολο εντολών Thumb εισάγεται η δυνατότητα ύπαρξης εντολών των 16bits σε αρχιτεκτονική των 32bits. Με αυτόν τον συνδυασμό μπορούν να εξασφαλιστούν υψηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες της αρχιτεκτονικής των 16bits και συμπαγέστερος κώδικας από τον αντίστοιχο της αρχιτεκτονικής των 32bits. Ο κώδικας Thumb παρέχει 60% μεγαλύτερη απόδοση από τον ARM όταν οι εντολές εκτελούνται από ένα σύστημα μνήμης των 16bits ενώ έχει το 65% του μεγέθους του κώδικα ARM. Στην περίπτωση των εντολών ARM απαιτούνται δύο κύκλοι για την εκτέλεση μιας εντολής Οι εντολές Thumb λειτουργούν με την κανονική διαμόρφωση των καταχωρητών για εντολές ARM, επιτρέποντας εναλλαγές μεταξύ ARM- Thumb και αντίστροφα. Η αποσυμπίεση των εντολών Thumb σε εντολές ARM γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς όμως το παραμικρό κόστος στην απόδοση του συστήματος. Η μνήμη σε αυτούς τους επεξεργαστές ορίζεται ως μια γραμμική συλλογή από bytes αριθμημένα σε αύξουσα σειρά ξεκινώντας από το μηδέν, ενώ υποστηρίζουν τις δομές little και big endian για τον καθορισμό των πιο σημαντικών bit κάθε λέξης. Υποστηρίζουν πολλά λειτουργικά συστήματα μεταξύ των οποίων Windows, Palm OA, Symbian OS και Linux εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις μεγάλου πλήθους διαφορετικών εφαρμογών. Βρίσκουν εφαρμογή σε αρκετά προϊόντα στα οποία βασική απαίτηση είναι μεγάλη απόδοση με όσο το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος σε πραγματικό πάντα χρόνο. Τέτοιες εφαρμογές είναι τα ηλεκτρονικά προϊόντα όπως PDAs, κινητά τηλέφωνα, ipods καθώς και άλλα ψηφιακά 35

36 μέσα αναπαραγωγής ήχου, περιφερειακά Η/Υ όπως σκληροί δίσκοι και routers. Μεγάλη γκάμα επιλογής αναπτυξιακών εργαλείων Μοντέλα εξομοίωσης για περιβάλλοντα EDA Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών προσφέρουν αξιοπιστία και ευελιξία και χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα ενσωματωμένα συστήματα. 2.5 Οικογένεια ADuC702X Ο μικροελεγκτής ADuC7026 Η οικογένεια ADuC-702Χ από την Analog Devices παρουσιάζει μία γκάμα μικροελεγκτών οι οποίοι συνδυάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό αναλογικές διεργασίες με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι η ανάλυση σε ψηφιακές σε αναλογικές μετατροπές και το αντίστροφο(dacs ADCs), δυνατότητα για παροχή εισόδου τάσης αλλά και παροχή συγκριτή τάσης, αισθητήρες θερμοκρασίας, και κυρίως πολλές διεργασίες λόγω των περιφερειακών τους. Για παράδειγμα, εκτός από τους DAC και ADC που αναφέραμε, υπάρχουν στο «πακέτο» της οικογένειας αυτής των μικροελεγκτών ένας PWM(Pulse Width Modulator) 3 φάσεων, μία θύρα JTAG για πρόσβαση αποσφαλμάτωσης, θύρες I/O γενικού περιεχομένου, PLA ρυθμιζόμενο από το χρήστη, και φυσικά τις απαιτούμενες μνήμες. Εμείς, στο παρόν κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή που χρησιμοποιήσαμε για την εκπόνηση της εργασίας ο οποίος είναι ο ADuC7026. Εικόνα 2.3: Διάγραμμα ροής του μικροελεγκτή ADuC

37 Ο λόγος για τον οποίο προτιμήθηκε είναι ο αναλογικός προς ψηφιακό μετατροπέας ADC που διαθέτει ο οποίος είναι ο μοναδικός που υποστηρίζει τόσο υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας και ταυτόχρονα εξάγει αποτελέσματα ακρίβειας 12 bit. Το block διάγραμμά του που φαίνεται παραπάνω συνοψίζει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι: Analog-to-Digital-Converter των 12 bits με 16 κανάλια και ικανότητα δειγματοληψίας 1MSPS. (1 million samples per second). Mπορεί να λειτουργήσει σε τρία διαφoρετικά modes α)fully differential mode για μικρά ισορροπημένα σήματα, β.) single-ended mode για κάθε single-ended σήμα γ.)pseudo-differential mode για κάθε single-ended σήμα αξιοποιώντας το πλεονέκτημα του rejection mode. Digital-to-Analog-Converter των 12 bits με 4 κανάλια Tάση αναλογικών εισόδων με τιμές από 0 έως Vref Κύκλωμα αναφοράς τάσης 2.5V και χρησιμοποιείται για τον ADC και τον DAC, με την τάση αυτή εμφανίζεται και στο pin Vref. Αισθητήρας θερμοκρασίας Συγκριτής τάσης Ενσωματωμένη μνήμη flash 64KB, με δυνατότητα προγραμματισμού εντός του συστήματος, ως τμήμα προγράμματος και 8KB RAM για την αποθήκευση σταθερών τιμών και μεταβλητών Εσωτερικός ταλαντωτής στα kHz, εξωτερικός κρύσταλλος ρολογιού Δυνατότητα ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας-universal Asynchronous Receiver-Transmitter Περιφερειακό σειριακής επικοινωνίας (Serial Peripheral Interface) που αποτελεί μια πρότυπη μονάδα σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας. Δύο διαύλους διασύνδεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την επέκταση των διασυνδέσεων με περιφερειακές μονάδες και τον δικτυακό έλεγχο διάφορων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Χρονιστές γενικού σκοπού που χρησιμοποιούνται για το χρονισμό ή τη σηματοδότηση διαφόρων γεγονότων ή για καταμέτρηση, χρονιστής wake- 37

38 up για αφύπνιση του microcontroller όταν βρίσκεται σε sleep mode και watchdog timer για την αποφυγή της πιθανής κατάρρευσης του συστήματος 40 pin γενικού σκοπού general purpose input/output Μία θύρα JTAG για download και debug του κώδικα στον microcontroller 45MHz phase-locked-loop Έναν διαμορφωτή εύρους Παλμών (Pulse Width Modulator)- 16bits με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να λάβουμε αναλογικές τάσεις μέσα από κατάλληλα φίλτρα τύπου RC. Δυνατότητα επέκτασης της μνήμης μέσω διασύνδεσης με εξωτερική μνήμη. Περιφερειακό Power Supply Monitor που ελέγχει πιθανή πτώση τάσης κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. Programmable Logical Array που περιλαμβάνει συνδέσεις μεταξύ διάφορων λειτουργικών λογικών τμημάτων οδηγώντας σε ολοκληρωμένες και λογικές λύσεις. Ικανότητα διασύνδεσης με εξωτερική μνήμη. Κύκλωμα Reset που εξασφαλίζει ότι όλες οι εσωτερικές μονάδες και τα κυκλώματα ελέγχου θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας από κάποια προκαθορισμένη κατάσταση, με τους καταχωρητές αρχικοποιημένους κατάλληλα. Κύκλωμα τροφοδοσίας στα 3V. Αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του μικροελεγ-κτή καθώς και παραδείγματα που υποδεικνύουν τις βασικές αρχές προγραμ-ματισμού αυτού, γίνονται στο επόμενο κεφάλαιο. 2.6 Η αναπτυξιακή συσκευή της Olimex για τον Aduc7026 Η συσκευή (development board) που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση της υλοποίησης είναι η ADuC-P7026 και αποτελεί μία χαμηλού κόστους αναπτυξιακή πλατφόρμα για μικροελεγκτές ADuC7026 ARM7 της Analog Devices. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της διακρίνουμε: 38

39 MCU: ADuC /32 bit ARM7TDMI-S με 64K Bytes Program Flash, 8K Bytes RAM, ADC των 12 bit με 12 κανάλια και έως 1MSPS, των 12 bit και των 4 καναλιών, ενσωματωμένη Vref, ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, UARTs, 2x I2C, SPI, τριών φάσεων PWM, PLA προγραμματιζόμενης λογικής, διασύνδεση εξωτερικής μνήμης, 2x 32bit TIMERS, I/O ανεκτική έως και τα 5 Volts, έως και 45 MHz λειτουργίας Υποδοχή σύνδεσης ARM JTAG 2x10 pin Κύκλωμα RESET Μετατροπέα USB-RS232 Δύο LED κατάστασης Δύο πλήκτρα Δύο ποτενσιόμετρα συνδεδεμένα με τις εισόδους των ADC Δίχρωμο LED συνδεδεμένο με δύο DACs Πλήκτρα SD και RESET για εύκολη ενεργοποίηση του bootloader LED ένδειξης παροχής ισχύος Ρυθμιστής τάσης στα 3.3 Volts για ρεύμα έως και 800 ma Πυκνωτή για το φιλτράρισμα της πηγής ισχύος Δυνατότητα για τροφοδοσία μέσω θύρας USB, ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη εξωτερικού τροφοδοτικού Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό τροφοδοτικό σε περίπτωση μη ύπαρξςη θύρας USB Κρύσταλλος των Hz Ειδικές προεκτάσεις όλων των θυρών του μικροελεγκτή Οι διαστάσεις της συσκευής είναι: 100x80 mm 30 39

40 Εικόνα 2.4: Η συσκευή ADuC-P7026 της Olimex Εικόνα 2.5: Σχηματικό διάγραμμα της συσκευής ADuC-P7026 της Olimex 40

41 2.7 Περιβάλλον ανάπτυξης Χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον μvision3 της Κeil το οποίο αποτελεί ένα IDE (Integrated Development Environment) σχεδιαστικό εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών για μικροελεγκτές βασισμένους σε μικροεπεξεργαστές τύπου ARM. Υποστηρίζει πληθώρα υλοποιήσεων από πολλές εταιρείες. Ανάμεσά τους είναι και ο ADUC7026 της Analog Devices o οποίος είναι και ο μικροελεγκτής που χρησιμοποιούμε για την εκπόνηση της εργασίας. Εικόνα 2.6: Λογότυπο μvision3 της Κeil Ανάμεσα στις βασικές δυνατότητες που περιλαμβάνονται είναι η συγγραφή κώδικα στον source code editor, και ο έλεγχος του μέσω των assembler, compiler, linker debugger.ο debugger μας προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας του προγράμματος. Είναι εύκολη η παρακολούθηση κάθε περιφερειακού που απαρτίζει τον μικροελεγκτή, των καταχωρητών και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη με πολύ εύκολο τρόπο να δημιουργήσει τις δικές του συναρτήσεις εισόδου, εξομοιώνοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες θα λειτουργεί το μικροϋπολογιστικό σύστημα χωρίς να υπάρχει hardware διαθέσιμο.επίσης δίνεται η δυνατότητα της βήμα προς βήμα εκτέλεσης του προγράμματος και ο έλεγχος κάθε καταχωρητή και κάθε θέση μνήμης ανά πάσα στιγμή. Ο μεταγλωττιστής, μας προσφέρει το πλεονέκτημα για την αυτόματη μεταφορά των startup αρχείων κάθε φορά που δημιουργούμε νέα εργασία. Τα συγκεκριμένα αρχεία εμπεριέχουν κώδικα προκειμένου να αρχικοποιήσουν και να εκκινήσουν τη CPU κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό που υλοποιούμε. Με την χρήση των αρχείων αυτών είναι εύκολο να οριστούν, μέσω του οδηγού ρύθμισης(configuration wizard) του περιβάλλοντος ανάπτυξης, τα ακριβή 41

42 χαρακτηριστικά μικροϋπολογιστικού συστήματος, όπως το μέγεθος της στοίβας,του σωρού, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των FIQ(Fast Interrupts Service), η ύπαρξη εξωτερικής μνήμης,το μέγεθος της και άλλες επιλογές που σχετίζονται με αυτήν. Εικόνα 2.7: Περιβάλλον μvision3 Επιπλέον δυνατότητες δίνονται κάτω από την επιλογή "Options for Target",όπου μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια οι θέσεις μνήμης ROM (Read Only Memory) και RAM (Random Access Memory) που θα χρησιμοποιηθούν, η επιλογή για μεταγλώττιση σε εντολές τύπου Thumb ή τύπου ARM. Η πιο σημαντική δυνατότητα για την ανάπτυξη προγράμματος στα περιβάλλοντα αυτά είναι η ύπαρξη του εξομοιωτή της Keil σε αυτό(project options for target debug use simulator). Μπορούμε να αναπτύξουμε την εφαρμογή μας κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και να ελέγξουμε κάθε παράμετρο,κατά τον χρόνο εκτέλεσης του, απαλλαγμένοι από τα προβλήματα ενός πραγματικού συστήματος. Επιπλέον μέσω του Logical Analyzer Window μπορούμε να δούμε και γραφικά τη διακύμανση οποιασδήποτε μεταβλητής, καταχωρητή, εισόδου κτλ επιλέξουμε προσφέροντας έναν real time τόνο στην εφαρμογή μας! 42

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ADuC 7026 Peripherals Βασικά παραδείγματα 43

44 3.1 ADC Ο ADC του συγκεκριμένου μικροελεγκτή, αποδίδει ένα γρήγορο, πολυκαναλικό αναλογικός σε ψηφιακό μετατροπέα (analog-to-digital) με ακρίβεια 12 bits.μπορεί να λειτουργήσει με τάσεις από 2.7 V μέχρι τα 3.6 V και έχει την ικανότητα να παρέχει μία έξοδο μέχρι το 1 MSPS όταν το clock source είναι MHz. Μαζί με τον μετατροπέα υπάρχουν ακόμα, ένας πολυκάναλος πολυπλέκτης, ένα διαφορικό κύκλωμα και ένα on-chip σύστημα τάσης αναφοράς. O ADC αποτελείται από έναν 12-bit μετατροπέα διαδοχικών προσεγγίσεων που βασίζεται σε δύο πυκνωτικούς DACs.Βασιζόμενος στην διαμόρφωση του σήματος εισόδου, ο ADC μπορεί να λειτουργήσει σε 3 διαφορετικές καταστάσεις: Πλήρως διαφορική λειτουργία, για μικρά και ισορροπημένα σήματα Μονόπλευρη λειτουργία, για μονόπλευρα σήματα Ψευδό-διαφορική λειτουργία, για μονόπλευρα σήματα, εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα της common mode rejection(απόρριψη κοινού σήματος) O μετατροπέας δέχεται ένα αναλογικό σήμα εισόδου με εύρος από 0 V έως Vref όταν λειτουργεί σε μονόπλευρη ή ψευδοδιαφορική λειτουργία. Σε πλήρως διαφορική λειτουργία, το σήμα εισόδου πρέπει να ισορροπεί σε μια περιοχή τάσης κανονικής λειτουργίας) με εύρος από 0 V έως AVdd με ένα μέγιστο πλάτος των 2 Vref, όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα. Τάση αναφοράς 2.5 V παρέχεται ενώ εξωτερική τάση μπορεί επίσης να συνδεθεί. Εικόνα 3.1: Τάση εισόδου μικροελεγκτή Τα σήματα που εμάς θα μας απασχολήσουν είναι single-ended οπότε και ο προγραμματισμός του ADC θα είναι σε single ended mode. 44

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Ονόματα φοιτητών 3469 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3474 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Αρχιτεκτονικής Η/Υ» με το με AVR και χρήση του με στην κατασκευή χρονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΣΑΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 από τους ΛΟΥΠΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή Μαρµαρέλη Σοφοκλή ΑΜ: 3191 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναγνώριση κινήσεων (gestures) με χρήση επιταχυνσιόμετρου και Arduino

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και κατασκευή ενσωματωμένου συστήματος συναγερμού στην αρχιτεκτονική Arduino με υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής One man s noise is another s man signal J.E. Pascot Copyright: Ευάγγελος Κ. Γεωργίου Εργαστήριο Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΥΓΜΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΥΓΜΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΥΓΜΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αριθμός Μητρώου: 6348 Θέμα

ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αριθμός Μητρώου: 6348 Θέμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01

Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Σχ. Έτος: 2012-2013 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ «ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ» Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Πρίντζιος Γεώργιος - ΠΕ 17.08 Ψήμμας Νικόλαος ΠΕ 17.01 Αίγιο, Απρίλιος 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κόσσυβας Σωτήριος (ΑΜ: Τ-885) Επιβλέπων: Πετρέλλης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PROGRAMMER-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων Copyright Statement. Αθανάσιος Ε. Τασόγλου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Ω Ω & Ω Ω Διπλωματική Εργασία: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ Χύτας Αχιλλέας 5539 Μανωλιός Βασίλειος 5413 Επιβλέπων Καθηγητής : Ξένος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα