ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...48 JULY 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iiisupplementary PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines...25 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε...51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims...51 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS Συνδροµές για το Ε ΒΙ Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16L 19/028 IPC7: F16L 33/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασ.Σοφίας 8, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αλ. Παπαναστασίου 26, ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ- ΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ Νέος τύπος εξαρτήµατος σύνδεσης σωλήνων τύπου µάνικας που αποτελείται απο ένα θηλυκού σπειρώµατος περικόχλιο (2 διάγραµµα 1), ένα διακεκοµµένο δακτύλιο διατοµής Γ (4 διάγραµµα 1) και ένα κυρίως σώµα (3 διάγραµµα 1) που φέρει αρσενικό σπείρωµα αντίστοιχο του περικοχλίου στο ένα τουλάχιστον µέρος του, και το οποίο δηµιουργεί συνθήκες συγκράτησης και στεγανότητας καθώς η σύσφιξη του περικοχλίου ωθεί τον δακτύλιο, που έχει προηγουµένως εισαχθεί σε ένα διαµορφωµένο σε ρεβέρ τµήµα της µάνικας (1 διάγραµµα 1), εγκλωβίζοντας έτσι το τοίχωµα της µάνικας µεταξύ του δακτυλίου και της καταλλήλως διαµορφωµένης υποδοχής που βρίσκεται στο κυρίως σώµα του εξαρτήµατος. Νέα µέθοδος σύνδεσης σωλήνος τύπου µάνικας σε εξαρτήµατα, στην οποία µέθοδο το πρός σύνδεση άκρο της µάνικας προκειµένου να αγκυρωθεί πάνω στο εξάρτηµα διπλώνεται σχηµατίζοντας ένα ρεβέρ (1 διάγραµµα 1) µέσα στο οποίο κατόπιν εισάγεται ένα µέρος του εξαρτήµατος σύνδεσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B04C 5/14 IPC7: B04C 5/185 IPC7: B04C 9/00 IPC7: B04C 5/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καραισκάκη 72, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):Υ ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ ΑΤΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα σύστηµα φυγοκεντρικού διαχωρισµού και καθαρισµού των υδάτων απο την άµµο και το χαλίκι- µέσω κυλινδρικών και κωνικού υδροκυκλώνων-µε σκοπό την προστασία των αρδευτικών εξαρτηµάτων, των αντλιών και των συστηµάτων άρδευσηςαπο τα προβλήµατα λειτουργίας και τις φθορές. Ο καθαρισµός επιτυγχάνεται µε τον στροβιλισµό των υδάτων εντός των κυκλώνων και την πρόσκρουση αυτών στην πλάκα συγκράτησης και αντεπιστροφής ακαθάρτων πρός το στόµιο εξόδου. Ο πολύ καλός καθαρισµός των υδάτων επιτρέπει και συµβάλλει στην µακροχρόνια λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, την οµαλή λειτουργία των δικτύων και στην εξ'οικονόµηση χρήµατος. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A23N 12/00 IPC7: B07B 4/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΣΠΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΛΕΥΚΙΜΜΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ Το αναρροφητικό αποφυλλωτήριο είναι µηχάνηµα που µπορεί να καθαρίσει τον ελαιόκαρπο απο ξένα σώµατα, όπως φύλλα, χόρτα κ.λ.π. και αποτελείται απο διάφορα εξαρτήµατα, όπως : 1)Κινητήρας (1.2.3) 2)Σκάφη (4) 3)θάλαµος διαχωρισµού ( ) 4)Πόδια, τροχοί (7.8) Το µηχάνηµα χρησιµοποιώντας το βελτιώνει και απλουστεύει τον καθαρισµό του ελαιόκαρπου απο ξένα σώµατα, φύλλα, χόρτα, µικρά ξύλα κ.λ.π. Το µηχάνηµα είναι στην λειτουργία του αυτοδύναµο (βενζινοκίνητο) ή όχι (ηλεκτρικό), ελαφρύ στην κατασκευή του, στηρίζεται σε 4 πόδια αναδιπλούµενα, µε τροχούς ή όχι και ο κινητήρας είναι αποσπώµενος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04G 13/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Απολ. Ροδιού 12, ΙΞΙΑ, ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ ΟΥ, ΡΟ ΟΣ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Εθ. ωδεκανησίων 29, ΡΟ ΟΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑ- ΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΕΛΤΙΩ- ΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ. Τα κλειδιά και οι συνδετήρες που κάνουν την ανεγειρόµενη κολώνα απο γωνιακή τετράγωνη βελτιώνοντας τον χρόνο κατασκευής και παρέχοντας µεγάλη αντοχή στην σκυροδέτηση είναι απο µεταλλικές λάµες και φέρουν τρύπες σε 1,2 ή 3 σειρές για να µπορούµε να αυξοµειώνουµε την διάσταση που θέλουµε και να αντέχουν στην πίεση του µπετόν, έχουν διάφορα πάχη, µήκη και πλάτη ανάλογα µε τις ανάγκες της κολώνας. Ο συνδετήρας είναι απο διάφορα υλικά τεχνητά ή χυτά και µπαίνει εσωτερικά στην γωνία της κολώνας αυξοµειώνοντας την διάσταση που θέλουµε παρέχοντας µεγάλη αντοχή και λίγο χρόνο κατασκευής. Τοποθετώντας τα κλειδιά µε τα δύο κεφάλια µεταξύ τους τρέχουν οι άκρες απο τα κενά που ήδη έχουµε αφήσει στο ξυλότυπο και στην απέναντι γωνία βάζουµε τον συνδετήρα ενώ στις άλλες δύο γωνίες (πάντα εσωτερικά) τα σφηνώνουµε µε σφήνες, στο εξωτερικό της κολώνας βάζουµε κλειδιά ή καδρόνια. Τα κλειδιά και τον συνδετήρα µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε και εξωτερικά ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H01L 27/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)I.S.D. ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κώστα Βάρναλη 22, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζαίµη ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,Ζαϊµη 28, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD) ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΓΑ ΙΟΥ CMOS/BICMOS Αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σ'ένα διακόπτη πύλης µετάδοσης κατασκευασµένο µε τεχνολιγία τριπλού πηγαδιού CMOS/BiCMOS, που αντικαθιστά αποτελεσµατικά τις αντιστάσεις στα δίκτυα προστασίας έναντι της ESD εισόδου και εξόδου. Ο προτεινόµενος διακόπτης αποτελείται απο ένα τρανζίστορ ΝΜΟS και ένα τρανζίστορ ΡΜΟS. Στην εφεύρεση, εφαρµόζονται σήµατα ελέγχου στις πύλες NMOS και ΡΜΟS, µε τέτοιο τρόπο ώστε η πύλη µετάδοσης επιδεικνύει πολύ χαµηλή αντίσταση υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας και µία σηµαντικά υψηλή αντίσταση υπό συνθήκες έντασης ESD. Το κύκλωµα που ελέγχει τη λειτουργία της πύλης µετάδοσης ως ένας διακόπτης ESD περιλαµβάνει ένα δίκτυο σκανδαλισµού RC και ένα µικρό αντιστροφέα. Η πραγµατοποίηση της προτεινόµενης εφεύρεσης στην τεχνολογία τριπλού πηγαδιού CMOS/BiCMOS βελτιώνει σηµαντικά την ανοσία της έναντι της ESD. Ο προτεινόµενος διακόπτης πύλης µετάδοσης είναι ένα αποδοτικό δίκτυο προστασίας έναντι της ESD που επιτρέπει την εσωµάτωση ισχυρών διατάξεων σύσφιξης ESD στους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου οι οποίες λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες ή ραδιοσυχνότητες (RF). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03D 3/06 IPC7: F03D 7/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πατησίων 4, ΑΘΗΝΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΚΛ0- ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓ- ΧΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗ- ΤΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Περιγράφεται ανεµογεννήτρια κατακορύφου άξονος στην οποία χρησιµοποιούνται στοιχεία της αρχής λειτουργίας SAVONIUS, πλην όµως οριοθετείται σαφής διαφοροποίηση και εξέλιξη καθώς προτείνονται πτερύγια κυκλο-ελλειπτικής διατοµής και ελεγχοµένης αυτοπεριστροφής. Τα πτερύγια 1,2 της ανεµογεννήτριας είναι διευθετηµένα έτσι ώστε να είναι περιστρέψιµα πέριξ αξόνων 11,12 και αντιστοίχως συνδέονται σε εντατήρες 9α και 9β, έτσι ώστε µέσω των εντατήρων αυτών να ελέγχεται και να µεταβάλλεται πλεονεκτικά η επί των ρηθέντων πτερυγίων γωνία πρόσπτωσης των ανέµων, όπου η εν λόγω µεταβολή γίνεται αντιστοίχως στα όρια που καθορίζουν για µεν το πτερύγιο 1 η διάταξη των στοπ 5, 6,13, για δε το πτερύγιο 2 η διάταξη των στόπ 7,8,14. Ενεκα της προτεινόµενης κυκλο-ελλειπτικής τους διατοµής τα εν λόγω πτερύγια 1,2 είναι αυτορυθµιζόµενα σε συνάρτηση µε την ένταση των ανέµων και τη στροφορµή. Επιπλέον προτείνεται συνδυασµός της προτεινόµενης ανεµογεννήτριας µε ηλιογεννήτρια φωτοβολταικών στοιχείων. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07C 45/50 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH Lurgiallee 14, FRANKFURT AM MAIN, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)BAHRMANN HELMUT DR. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Στουρνάρα 37, ΑΘΗΝΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛ ΕΥ ΩΝ Η προκειµένη εφεύρεση αφορά σε µία µέυοδο για την παρασκευή αλδευδών διά χηµικής αντίδρασης ευθυγράµµου αλύσου ή διακλαδισµένων ολεφινών µε τουλάχιστον 4 άτοµα άνθρακος µε µονοξείδιο άνθρακος και υδρογόνο σε υγρά φάση παρουσία ύδατος, ενός συστήµατος καταλύτου που περιέχει υδατοδιαλυτές σύµπλοκες ενώσεις ροδίου περιέχουν ειδικές σουλφονιωµένες διφωσφίνες ως προσδέµατα και οι διαλυτοποιητές αποτελούν τεταρτοταγή άλατα αµµωνίου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24J 2/07 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)E.D.I.G. CONTRUCTION MANAGE- MENT LTD. 41 Gershon Street, TEL AVIV, ΙΣΡΑΗΛ 2)ROTEM INDUSTRIES LTD. Temed Industrial Park, P.O. Box 9046, BEER-SHEVA, ΙΣΡΑΗΛ 3)YEDA RESEARCH AND DEVELOP- MENT CO. LTD. The Weizmann Institute of Science, P.O.Box 95, REHOVOT, ΙΣΡΑΗΛ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)DANINO MOSHE 2)DORON PINCHAS 3)KARNI JACOB ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. Ενας κεντρικός ηλιακός συλλέκτης έχει ένα συµµετρικό εκ περιστροφής περίβληµα έχον εµπρόσθιο και οπίσθιο άκρα και έχον ένα άνοιγµα στο εµπρόσθιο άκρο, ένα επίµηκες σωληνοειδές παράθυρο συναρµολογηµένο στο άνοιγµα οµοαξονικά µε το περίβληµα, έναν ογκοµετρικό ηλιακό απορροφητή διατεταγµένο εντός του περιβλήµατος και εκτεινόµενο περί και κατά µήκος του επιµήκους παραθύρου για να απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία η οποία έχει διέλθει δι'αυτού και µια εισαγωγή και εξαγωγή εργαζόµενου ρευστού διαµορφωµένη στο περίβληµα έτσι ώστε αντιστοίχως να εγχύουν εντός αυτού και να αναρροφούν απο αυτό ένα πεπιεσµένο εργαζόµενο ρευστό κατά τρόπον επιτρέποντα στο εργαζόµενο ρευστό την αλληλεπίδραση µε τον ογκοµετρικό απορροφητή. Το παράθυρο έχει ένα ανοικτό εµπρόσθιο άκρο το οποίο είναι στερεωµένο στο περίβληµα στο εµπρόσθιο άκρο του και ένα κλειστό οπίσθιο άκρο το οποίο είναι τοποθετηµένο πλησίον του οπισθίου άκρου του περιβλήµατος και είναι απαλλαγµένο οποιασδήποτε στερεώσεως επ'αυτού. 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07D307/87 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)H.LUNDBECK A/S 9 Ottiliavej, DK-2500 VALBY-COPENHA- GEN, ΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PA /12/2000-DK ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)CASTELLIN ANDREA 2)SBROGIO FEDERICO 3)VOLPE GIULIO ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑ- ΘΑΡΗΣ ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ Μέθοδος για την παρασκευή σιταλοπράµης τύπου (Ι) στην οποία µία ένωση τύπου (ΙΙ) στον οποίο το Ζ είναι ιώδιο, βρώµιο, χλώριο ή CF3-(CF2)n-SO2-O, όπου το n είναι 0,1, 2, 3, 4, 5,6,7 ή 8, υποβάλλεται σε αντίδραση ανταλλαγής κυανίου στην οποία η οµάδα Ζ ανταλάσσεται µε κυάνιο δι' αντιδράσεως µε µία πηγή κυανίου το προκύπτον µικτό προϊόν σιταλοπράµης υποβάλλεται προαιρετικά σε κάποιον αρχικό καθαρισµό και εν συνεχεία η µικτή βάση σιταλοπράµης υποβάλλεται σε µία διαδικασία αποστάξεως υµένος εν συνεχεία το προκύπτον προϊόν σιταλοπράµης προαιρετικά καθαρίζεται περαιτέρω και εν συνεχεία υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποµονώνεται ως βάση ή φαρµακευτικά αποδεκτό άλας της. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC7: F22B 33/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ALSTOM POWER BOILER GMBH Ausburger Str. 712, D STUTTGART, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/11/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /12/2000-DE ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)BRUGGEMANN HELLMUTH 2)WEISENBURGER MICHAEL ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΡ- ΒΟΥΝΟ ιεργασία για τη λειτουργία ατµοπαραγωγού µε κάρβουνο, όπου από την πλευρά προσαγωγής του καυσίµου παρεµβάλλεται εγκατάσταση αλέσεως και ξηράνσεως, όπου στην εγκατάσταση αλέσεως και ξηράνσεως προσάγεται ως αέριο ξηράνσεως θερµό καυσαέριοο αναρροφούµενο από το θάλαµο καύσεως του ατµοπαραγωγού µέσω αγωγού αναρροφήσεως καυσαερίων και όπου ως ρυθµιστικό µέσον για την ψύξη του αερίου ξηράνσεως αναµιγνύεται µε το άεριο ξηράνσεως πρωτεύον αέρας καύσεως και κατά περίπτωση ψυχρό καυσαέριο από την προς την εστία εξαγωγή του ατµοπαραγωγού και όπου η ποσότητα του ρυθµιστικού µέσου προσαρµόζεται ανάλογα προς προκαθορισµένη θερµοκρασία του αερίου ξηράνσεως, η οποία µετράται προ ή/και µετά την εγκατάσταση αλέσεως και ξηράνσεως, όπου το µέρος της ποσότητας του ρυθµιστικού µέσου υποκαθίσταται από ψυκτικόν ύδωρ προσαγόµενο στον αγωγό αναρροφήσεως καυσαερίων και το αέριο ξηράνσεως ψύχεται αποδίδοντας τη θερµότητα που απαιτείται για την εξάτµιση του προσαγόµενου ψυκτικού ύδατος, καθώς και διάταξη για τηνυλοποίηση της διεργασίας 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51): IPC7: G01N 33/15 IPC7: G01N 30/90 IPC7: C07D 211/90 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)BIOORGANICS B.V. MICROWEG 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/12/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /12/2000-US ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)PICHA FRANTISEK 2)BAKKER PETRUS FRANCISCUS AN- TONIUS 3)PETERS THEODORUS HENDRICUS ANTONIUS 4)LEMMENS JACOBUS MARIA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΕΙΝΙΚΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. Η ασπαρτική αµλοδιπίνη και το µηλεϊναµίδιο της αµλοδιπίνης χρησιµοποιούνται ως πρότυπα αναφοράς ή ως δείκτες στο προσδιορισµό της καθαρότητας ουσιών µηλεϊνικής αµλοδιπίνης και προϊόντων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07D211/90 IPC7: A61K 31/4418 IPC7: A61P 9/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)BIOORGANICS B.V. MICROWEG 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/12/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /12/2000-US /03/2001-US NL /08/2001-WO ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)LEMMENS JACOBUS MARIA 2)PETERS THEODORUS HENDRICUS ANTONIUS 3)BENNEKER FRANCISCUS BERNAR- DUS GEMMA ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΜΛΟ- ΙΠΙΝΗΣ. Ενα αµλοδιπινικό παράγωγο του ακόλουθου τύπου είναι χρήσιµο, είτε µόνο του ή σε συνδυασµό µε αµλοδιπίνη, ως φάρµακο στην αγωγή κατά της στηθάγχης και της υπερτάσεως. 14

15 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 06/12/2000 ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ 14/12/2000 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ ΑΤΩΝ 15/12/2000 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 18/12/2000 ΖΩΤΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟ- ΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟ- ΧΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ. 19/12/2000 I.S.D. ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗ- ΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD) ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΓΑ ΙΟΥ CMOS/BICMOS 21/12/2000 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΚΛ0-ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟ- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 27/12/2000 CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛ ΕΥ ΩΝ 29/12/2000 ROTEM INDUSTRIES LTD. E.D.I.G. CONTRUCTION MANAGEMENT LTD. YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 16/03/2001 H.LUNDBECK A/S ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ 29/11/2001 ALSTOM POWER BOILER GMBH ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑ- ΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ 28/12/2001 BIOORGANICS B.V ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑ- ΡΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΕΙΝΙΚΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 28/12/2001 BIOORGANICS B.V ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ. 15

16 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ALSTOM POWER BOILER GMBH BIOORGANICS B.V. ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΠΑ- ΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑ- ΡΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΕΙΝΙΚΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 29/11/ /12/ BIOORGANICS B.V. ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΑΜΛΟ ΙΠΙΝΗΣ. 28/12/ CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛ ΕΥ ΩΝ 27/12/ E.D.I.G. CONTRUCTION MANAGEMENT LTD. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 29/12/ H.LUNDBECK A/S ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ 16/03/ I.S.D. ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ESD) ΓΙΑ ΤΕΧΝΟ- ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΓΑ ΙΟΥ CMOS/BICMOS 19/12/ ROTEM INDUSTRIES LTD. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 29/12/ YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ. 29/12/ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 15/12/ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΖΩΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΥΚΛ0-ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟ- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ KAI ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΚΛΕΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕ- ΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΒΕΛΤΙΩ- ΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕ- ΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΗ. 21/12/ /12/ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ ΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Υ ΑΤΩΝ 14/12/ ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΙΚΑΣ 06/12/

17 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μύλλοι Ρεθύµνης, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Σόλωνος ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΣΩ- ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕ Α ΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑ- ΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ- ΣΩΣΗ ΝΑΥΑΓΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ειδική κατασκευή αναπνευστικής συσκευής µε αδιάβροχο κάλυµµα και σωσίβιο για την διάσωση ναυαγών. Η κατασκευή συνίσταται αφ'ενός απο σύστηµα αναπνευστικών βαλβίδων µε τις οποίες εξασφαλίζεται στο ναυαγό η εισπνοή αέρα απο την ατµόσφαιρα διασφαλίζοντας τον ταυτόχρονα απο την αναρρόφηση µαζί µε τον εισπνεόµενο αέρα και ποσότητας νερού, αφ'ετέρου συνίσταται απο σύστηµα επιπλεύσεως του ναυαγού. Αυτό αποτελείται απο αδιάβροχο κάλυµµα (9) του ανθρώπινου κορµού και της κεφαλής, φέροντος ασκούς (11) που γεµίζουν µε αέρα και όπου στο κάτω τµήµα του καλύµµατος υπάρχει συρραµένο σωσίβιο (14), απο ενιαίο θάλαµο µε σκοπό να δώσει πρόσθετη βοήθεια στο ναυαγό να επιπλεύσει, προσφέροντας του µεγάλη ευχέρεια κινήσεων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπαύσεως 3, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΠΕΛΛΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Σόλωνος ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, Εφέσσου 15, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε ένα επιτραπέζιο αναµείκτη υγρών πολλαπλών χρήσεων υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Πρόκειται για µια πρακτική, γρήγορη και τελείως ακίνδυνη συσκευή. Ιδανική στην παρασκευή ΝΕΣ ΚΑΦΕ- ΦΡΑΠΕ, παιδικής κρέµας, αυγολέµονου, λαδολέµονου και διαφόρων κοκτέιλς. Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης γίνεται µε ανοξείδωτο άξονα, εξασφαλίζοντας την καλύτερη λειτουργία του µοτέρ, χωρίς παράκεντρο γύρισµα την ώρα του φορτίου, δίνοντας σ'αυτό απεριόριστη διάρκεια ζωής. Λόγω της κωνικής µορφής της φτερωτής επιτυγχάνεται σωστή διείσδυση αυτής στο µίγµα µε αποτέλεσµα να έχουµε οµοιόµορφη ανάµειξη των υλικών. 17

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αναπαύσεως 3, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΠΕΛΛΑ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Σόλωνος ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ, Εφέσσου 15, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε ένα φορητό αναµείκτη υγρών πολλαπλών χρήσεων ρεύµατος ή µπαταρίας υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Η συσκευή είναι πρακτική, γρήγορη στην λειτουργία της, τελείως ακίνδυνη, παρουσιάζοντας πολύ καλή εργονοµική σχεδίαση και µεγάλη αντοχή. Ο φορητός αναµείκτης είναι ιδανικός στην παρασκευή ΝΕΣ ΚΑΦΕ-ΦΡΑΠΕ, παιδικής κρέµας, αυγολέµονου, λαδολέµονου και διαφόρων κοκτέιλς. Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης γίνεται µε ανοξείδωτο άξονα, εξασφάλιζοντας την καλύτερη λειτουργία του µοτέρ, χωρίς παράκεντρο γύρισµα την ώρα του φορτίου, δίνοντας σ'αυτή απεριόριστη διάρκεια ζωής. Λόγω του σχήµατος της φτερωτής σε µορφή "προπέλας" επιτυγχάνεται σωστή διείσδυση αυτής στο µείγµα µε αποτέλεσµα να έχουµε οµοιόµορφη ανάµειξη των υλικών. Η συσκευή καθαρίζεται εύκολα τοποθετώντας µόνο τον ανοξείδωτο άξονα κάτω απο την ανοιχτή βρύση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αριστοτέλους και ιαγόρα 2, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΖΕΡΒΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ, Χατζή ΑΘΗΝΑ (74):ΖΕΡΒΑ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ, Χατζή 34, ΑΘΗΝΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ Ρολό βαφής µε κυλινδρική περιστρεφόµενη πλαστική κεφαλή πάνω στην οποία έχει επικολληθεί ύφασµα και πάνω στο ύφασµα έχει επικολληθεί φυσικό σφουγγάρι. Κατά το βάψιµο οποιασδήποτε επιφάνειας οι πόροι και οι φυσικές προεξοχές του σφουγγαριού αφήνουν κενά µέσα απο τα οποία φαίνεται το προυπάρχον χρώµα. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µπορεί κανείς βάφοντας µε διαφορετικά χρώµατα να επιτύχει εφέ που προσοµοιάζει στο γρανίτη. 18

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ εληγιώργη 12, ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ Το µαγνητικόν Αεικίνητον κατεσκευάσθη µε δύο ζεύγη κυκλικών µονίµων µαγνητών, οι οποίοι ευρίσκονται εντός και εις το µέσον του χώρου µιάς κυκλικής στεφάνης, στερεωµένοι επί των αντίστοιχων 4 πελµάτων που έχουν οι δύο βραχίονες. Οι τέσσερις µαγνήτες είναι διατεταγµένοι έτσι ώστε: α) µεταξύ των µαγνητών εκάστου ζεύγους να δηµιουργούνται δυνάµεις έλξεως, β) τα κέντρα των 4 κυκλικών µαγνητών να ευρίσκονται επί της ιδίας (νοητής) διαµέτρου της στεφάνης, γ) τα επίπεδα των βάσεων των µαγνητών είναιπαράλληλα, δ) ο άξονας περιστροφής της στεφάνης να είναι παράλληλος των βάσεων των µαγνητών, ε) το µαγνητικόν πεδίον του ενός ζεύγους µαγνητών δεν επηρεάζει (λόγω αποστάσεως) το µαγνητικόν πεδίον του άλλου ζεύγους µαγνητών, ζ) η απόστασις µεταξύ των δύο µαγνητών, που αποτελούν ένα ζεύγος, είναι 1 χιλ. η) η όλη κατασκευή πρέπει να έχει όσον το δυνατόν µικρότερον βάρος, να είναι πολύ δύσκαµπτη και να µην παραµορφούται µε νευρικές µικροκινήσεις ελιγµών, λόγω του µαγνητικού πεδίου ή της περιστροφής της στεφάνης, θ) τα πέλµατα, εις τα οποία στερεώνονται οι µαγνήτες, να µην έχουν αγωγιµότητα ως προς το µαγνητικόν πεδίον οι δύο βραχίονες -Ψ-Ψ'-ξεκινούν, αφού πρώτα κοληθούν µε την περιφέρειαν της στεφάνης (ΣΧ.Ι) από τα αντίστοιχα σηµεία -σ-σ'-, τα οποία διαφέρουν κατά 160 έως 170 µοίρες έκαστος βραχίονας φέρει εις τα δύο πέλµατά του τους δύο αντίστοιχους µαγνήτες, οι οποίοι έχουν δύναµιν κινήσεώς των προς την ίδιαν κατεύθυνσιν έτσι καταχωρίζονται οι δύο αντίθετες δυνάµεις κινήσεως των µαγνητών και µεταβιβάζονται αντιστοίχως προς τους δύο βραχίονας, οι οποίοι µεταδίδουν τις δύο αυτές αντίθετες δυνάµεις εις τα αντίστοιχα σηµεία -σ-σ'- της περιφερείας της στεφάνης επειδή τα σηµεία -σ-σ'-διαφέρουν κατά 160 έως 170 µοίρες και οι δυνάµειςαυτές είναι αντιθέτων διευθύνσεων και συµπίπτουν µε την εφαπτοµένη των αντίστοιχων σηµείων-σ-σ'-, η κυκλική στεφάνη λαµβάνει και από τις δύο αυτές αντίθετες δυνάµεις την ιδίαν διεύθυνσιν περιστροφής της, µε αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί εις την επ' άπε ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κατάκωλο, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ Το πολλαπλό κάθισµα λεκάνης αποχωρητηρίου 6 έχει δυνατότητα να φέρει από δύο µέχρι περισσότερα καθίσµατα (1-5) τα οποία µε ειδικό µηχανισµό 7 δύνανται να επικάθονται το ένα επί του άλλου, ώστε ο χρήστης να κάνει επιλογή ποιό κάθισµα θέλει να χρησιµοποιήσει. 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καραολή και ηµητρίου 17Α, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Χρ.Σµύρνης 43, ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟ- ΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ Μηχανισµός ηλεκτρονικός που ανιχνεύει το πλησίασµα ανθρώπων και κατόπιν τους εκφωνεί φωνητικό µήνυµα που εµείς έχουµε καταγράψει εκ των προτέρων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαφηµιστικούς σκοπούς, για να καθοδηγεί τα άτοµα, για να επεξηγεί στα άτοµα που πλησίασαν και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΑΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ Υψηλάντου 88, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΤΤΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/12/2000 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1) ΑΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ Η πολυµορφική ψησταριά που αποτελείται απο τα πόδια [1-2] τα ροδάκια [ ] το πάτωµα [7] το στεφάνι [8] τους µεντεσέδες [9-10] το µεταλλικό καπάκι [11] και το σκέπαστρο [12] είναι ένα πολυµορφικό αντικείµενο που συνδυάζει την οµορφιά της σχεδίασης του µε την πρακτική και την λειτουργικότητα. 20

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Κάθε µοντέλο Edilkamin έχει διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται µε τα παρακάτω σύµβολα. Προσοχή. Τα σύµβολα δείχνουν τη λειτουργία, είναι σκόπιµο όµως να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουν τα ευπαθή προϊόντα από αλλαγές θερμοκρασίας αλλά και από μολύνσεις και αλλοιώσεις τροφίμων.

Προστατεύουν τα ευπαθή προϊόντα από αλλαγές θερμοκρασίας αλλά και από μολύνσεις και αλλοιώσεις τροφίμων. Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝOY ΥΠΟΣΤΕΓOY ΦΟΡΤΩΣΗΣ FDS 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οι φυσούνες σκέπαστρα, εξασφαλίζουν ασφαλή φορτοεκφόρτωση χωρίς τον παραμικρό επηρεασμό από καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 202 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Θέμα: Τρόπος σύνταξης αιτήσεων για ΔΕ, ΔΤ, και ΠΥΧ. Δρ Κουτίβας Στράτος Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Δίπλωμα Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

2016 Μάσκες. Εργαλεία Καθαρισμού. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων ELCAWEAR ΑΕ.

2016 Μάσκες. Εργαλεία Καθαρισμού. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων ELCAWEAR ΑΕ. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων Εργαλεία Καθαρισμού. 2016 Μάσκες ELCAWEAR ΑΕ 2016 Μάσκα Κώνου FFP1 Αναδιπλούμενη ISSA DS7510 FFP1-NR EN 149:2001+A1.2009 Για ελαφριά προστασία από τοξική

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης Fit System, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης electrolux fit system 3 Νέο Fit System: Μια προσαρμόσιμη και λειτουργική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις Καφετέριες και εστιατόρια: Ιδανικό για μικρούς χώρους

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Καλύτερη Αξιοποίηση του υπογείου Σύστημα φωτισμού - αερισμού υπογείων υνατότητα επέκτασης κατά το ύψος με ειδικά τεμάχια της ACO Για την επέκταση κατά το ύψος ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ME ΚΛΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ME ΚΛΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ME INFRA RED PLASMA ME ΚΛΑΣΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ιπλή Αγωγιµότητα. Ο µηχανισµός παραγωγής θερµότητας Infrared Plasma, AG + τεχνολογία, µε σκοτεινές υπέρυθρες ακτίνες βασίζεται στην αρχή, ( λιγότερη κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Εξαεριστήρες. Εξαεριστήρες Περσίδες. Περσίδες. Made in EU. Είδη θέρμανσης. long life systems

Εξαεριστήρες. Εξαεριστήρες Περσίδες. Περσίδες. Made in EU. Είδη θέρμανσης. long life systems Περσίδες long life systems Made in EU. Είδη θέρμανσης Περσίδες ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ Στροφές MAX ισχύς Διάμετρος ΕΞ-6912 ΕΞ-7667 Τετράγωνος λευκός με σχάρα Στρόγγυλος λευκός με σχάρα 20 20 ΕΞ-0330

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 3. ΕΠΙ ΑΠΕ Α ΚΟΥΤΙΑ 4 4. 4 1 1. Ενδοδαπέδια κουτιά Τα ενδοδαπέδια κουτιά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα NF EN 60-670-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STEAMER. Τέλος το ψάξιμο! Η INOXTREND κατασκεύασε τον συγκεκριμένο τύπο φούρνου με boiler VBA-104E

STEAMER. Τέλος το ψάξιμο! Η INOXTREND κατασκεύασε τον συγκεκριμένο τύπο φούρνου με boiler VBA-104E Τέλος το ψάξιμο! Η INOXTREND κατασκεύασε τον συγκεκριμένο τύπο φούρνου με boiler STEAMER 15 VBA-104E Για εκείνους που απαιτούν τα βέλτιστα αποτελέσµατα µαγειρέµατος, µε διατήρηση των διατροφικών ιδιοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design

Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόδοση, περισσότερο design Schüco ηλιοθερμικοί συλλέκτες με καινοτόμο τεχνολογία θερμικής αγωγιμότητας Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά

Πλυντήρια τούνελ WTCS140 - ηλεκτρικά Τα συστήματα πλύσης Electrolux έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που αποζητούν υψηλή απόδοση, οικονομία και εργονομία κατά την πλύση. Η γκάμα των συστημάτων πλύσης περιλαμβάνει ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Σύστηµα µε λεπτοµέρεια Λεπτοµέρειες για το σύστηµα Χωρίς Θερµογέφυρες Ευκολία και οικονοµία Λειτουργικότητα για πολλά χρόνια Baumit Συστήµατα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού:

Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού: ΛΕΒΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ Λέβητες Scotch ARTEMIS 2 1/2 " " 1/2 2 Η εταιρία µας κατασκευάζει τρείς τύπους λεβήτων θερµού /υπέρθερµου νερού: Λέβητες τύπου PRN /W Λέβητες τύπου SCOTCH /W Λέβητες τύπου ARTO HN ΛΕΒΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα