Η 7η κοινοβουλευτική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μια πράσινη ανασκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η 7η κοινοβουλευτική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μια πράσινη ανασκόπηση"

Transcript

1 Η 7η κοινοβουλευτική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μια πράσινη ανασκόπηση 1. Κοινωνική δικαιοσύνη ως μέσο ενίσχυσης ης αντοχής στην κρίση Επίμαχα θέματα. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου , είδαμε την οικονομική κρίση να ξεδιπλώνεται και να πλήττει σοβαρά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδίως εκείνες της νότιας περιφέρειας. Καθώς η ζώνη του ευρώ εισέρχονταν σε κατάσταση εκτεταμένης ύφεσης, η ανεργία έφθασε σε άνευ προηγουμένου επίπεδα στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ το δημόσιο χρέος πολλαπλασιάστηκε όταν τα κράτη διέσωσαν τις αφερέγγυες τράπεζες από την κατάρρευση. Παρότι δεκάδες οι Σύνοδοι του Συμβουλίου (κυβερνήσεις), απέφεραν ελάχιστα έως και μηδενικά αποτελέσματα, Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διάσωση του ευρώ σταθεροποίησε προς στιγμήν τις αγορές δημοσίου χρέους. Ωστόσο, πολλές βασικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτες, ενώ παράλληλα ο αριθμός των λαϊκιστών κι ευρωσκεπτικιστών αυξάνεται συνεχώς. Τι πετύχαμε οι Πράσινοι: Πετύχαμε να κάνουμε λίγο πιο πράσινα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αλλά και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο ρυθμός εφαρμογής και η έκταση των μέτρων χρηματοπιστωτικής και οικονομικής επαναρρύθμισης έχουν αυξηθεί από τότε που ξέσπασε η κρίση. Η Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο συνέβαλε σε διάφορες σημαντικές αποφάσεις, όπως ο καθορισμός ανωτάτων ορίων για τα πριμ των στελεχών τραπεζών (ΟΚΑ IV) και η θέσπιση φορέων που θα εποπτεύουν τις τράπεζες, τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατορθώσαμε να θέσουμε τις εξουσίες τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αποτελέσαμε μία από τις κινητήριες δυνάμεις στο ζήτημα του Φόρου επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (-FTT-ΦΧΣ). Το 2009 εισαγάγαμε την ιδέα για την παροχή Εγγυήσεων για τη Νεολαία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε οι νέοι που είναι άνεργοι ή τελειώνουν τις σπουδές τους να έχουν εργαλεία για να βρουν δουλειά ή να συνεχίσουν την κατάρτισή τους. Αγωνιστήκαμε για τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων, στο μέτρο του δυνατού εντός των ορίων του νομικού πλαισίου. Χάρη στις δικές μας πιέσεις, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα επωφεληθούν από περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για έρευνα, στο πλαίσιο του προγράμματοςπλαισίου «Ορίζοντας 2020». Προλειάναμε το έδαφος για την ευέλικτη μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης των Περιφερειακών Ταμείων για τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ενώ παράλληλα τα παροτρύναμε να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με διαφάνεια κι αποτελεσματικότητα, προς όφελος των πολιτών και της συνοχής. Πετύχαμε να εισαχθούν οι αρχές της πρόληψης και της προσέγγισης του οικοσυστήματος στα σχέδια και στα μέτρα αποκατάστασης των

2 καταστροφών μετά από φυσικές καταστροφές που θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Τι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε οι Πράσινοι: Πολλαπλασιάζοντας τις Συνόδους, οι αρχηγοί κυβερνήσεων απέκλεισαν σκόπιμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τους σημαντικότερους μηχανισμούς προστασίας έναντι της κρίσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το Συμβούλιο (κυβερνήσεις) επέβαλε, επίσης, δραστικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (ΠΔΠ), εμποδίζοντας την ΕΕ από το να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των γεωργικών επιδοτήσεων μεταξύ και εντός των κρατών μελών Εντός του Κοινοβουλίου, οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι προάσπισαν με επιτυχία τις απόψεις των ομάδων χρηματοπιστωτικών συμφερόντων αποτρέποντας την επιβολή αυστηρότερων ρυθμίσεων στις τράπεζες (ΟΚΑ ΙΙΙ & IV), στα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (ΔΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ) και στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΟΑΠΙ). Συνεπώς, οι μακροοικονομικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δώσουν αντικυκλική ώθηση (εξαπλό πακέτο, διπλό πακέτο, δίπτυχο). Ενώ ο Φόρος επί των Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών δεν έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο της νομικής απόρριψης, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να απαγορεύει τις ανοικτές πωλήσεις έχει επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 2. Διασφάλιση του κλίματος και του ενεργειακού μας μέλλοντος Επίμαχα θέματα. Το 2009 η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε ένα νομικό κείμενο που θα διαδεχόταν το πρωτόκολλο του Κιότο, οδηγώντας τις διεθνείς διπλωματικές διαπραγματεύσεις για το κλίμα σε σχετικό αδιέξοδο. Το 2011 η πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του δόγματος σύμφωνα με το οποίο οι πυρηνικοί σταθμοί στις αναπτυγμένες οικονομίες είναι ασφαλείς. Ωστόσο, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα των πολικών πάγων, στη συζήτηση για το κλίμα στην ΕΕ εξακολουθούν να κυριαρχούν παλαιά μοντέλα και παγιωμένα συμφέροντα, σε βαθμό που, προς το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ κατέρρευσε. Τι πετύχαμε οι Πράσινοι: Το σημαντικότερο επίτευγμα της Ομάδας των Πρασίνων/ήταν η διαπραγμάτευση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, η οποία θεσπίζει στόχους ενεργειακής απόδοσης για τα κράτη μέλη με ορίζοντα το Παρά το γεγονός ότι ο στόχος της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% αποδυναμώθηκε στο Συμβούλιο, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου. Επιδιώξαμε επίσης τη διάθεση μεριδίου της τάξεως του 85% από τα ερευνητικά κονδύλια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» στον τομέα της ενέργειας για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Στηρίζαμε δυνατά την διοχέτευση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο Συνοχής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των ΑΠΕ (από το Ταμείο Συνοχής και σε κατοικίες ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, Επιπλέον, διασφαλίσαμε ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές που χρηματοδοτούνται μέσω του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών θα συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους στόχους για το κλίμα της ΕΕ, καθώς και ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να ενσωματώνουν το περιβαλλοντικό κόστος στα συστήματα διοδίων για τα φορτηγά. Διατυπώσαμε νέες ιδέες για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και η στρατηγική μας για την αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη κέρδισε την πλειοψηφία. Τέλος, εντός του 2

3 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ομάδα μας παραμένει η ισχυρότερη φωνή αντίδρασης στην υδραυλική ρωγμάτωση για την εξαγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου και στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, τασσόμενη, για παράδειγμα, υπέρ αυστηρότερων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Τι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε οι Πράσινοι: Γίναμε μάρτυρες του παραγκωνισμού των θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα της έκθεσης Stern όταν το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τον άνευ όρων στόχο του 30% για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020, ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ παραπαίει, παρεμποδίζοντας τις απαιτούμενες επενδύσεις που προσανατολίζονται στο μέλλον. Επιπλέον, δεν κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή εκδοχή του προγράμματος ενεργειακής μετάβασης (Energiewende) που εφαρμόζει η Γερμανία. Παρά την επαγρύπνησή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας η οποία απειλεί να υπονομεύσει τις προοπτικές ανάδειξης της ενεργειακής μετάβασης σε ακρογωνιαίο λίθο του μέλλοντος της Ευρώπης. 3. Για ένα υγιές περιβάλλον Επίμαχα θέματα. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο αποκαλύφθηκαν νέα σκάνδαλα τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ από τα μολυσμένα με το βακτήριο EHEC λαχανικά μέχρι το κρέας αλόγου που ανιχνεύθηκε σε λαζάνια τα οποία έθεσαν υπό αμφισβήτηση τις πρακτικές της γεωργικής βιομηχανίας. Εντωμεταξύ, για λόγους που εκτείνονται από τη βιομηχανική αλιεία με συρόμενα εργαλεία μέχρι τα κατεστημένα εθνικά συμφέροντα, τα περισσότερα ιχθυ-αποθέματα στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι υπεραλιευμένα, γεγονός που καθιστά τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) κρίσιμης σημασίας. Τι πετύχαμε οι Πράσινοι. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατέχει για πρώτη φορά ισότιμη θέση με το Συμβούλιο όσον αφορά τόσο τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) όσο και τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η μεγαλύτερή μας επιτυχία ήταν η ψήφιση της ΚΑλΠ. Η αναθεωρημένη ΚΑλΠ έθεσε τέλος στην υπεραλίευση και όρισε ότι το ανώτατο όριο αλίευσης είναι αυτό που καθιστά δυνατή την αποκατάσταση των ιχθυ-αποθεμάτων. Αντί να επιτρέψει στους εθνικούς στόλους να συνεχίσουν να αλιεύουν σύμφωνα με τις ιστορικές ποσοστώσεις, εξάρτησε τις ποσοστώσεις από περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εισαγάγαμε τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με στόχο τον περιορισμό των μονοκαλλιεργειών και τη διατήρηση ενός ορισμένου ποσοστού γεωργικών εκτάσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η Ομάδα των Πρασίνων κατηύθυνε την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για τη βιοποικιλότητα εισήγαγε στη νομοθεσία για τα βιοκτόνα και τα τρόφιμα αυστηρές διατάξεις για τα νανο-υλικά και εξασφάλισε την προστασία των μελισσών από ορισμένα νεο-νικοτινοειδή φυτοφάρμακα. Καταβάλαμε επίπονες προσπάθειες για την ενίσχυση των αντιστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πιέσεις της γεωργικής βιομηχανίας για διευκόλυνση της πρόσβασης των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην αγορά και πετύχαμε την ενίσχυση των προϋποθέσεων. Έχουμε συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών ευρωβουλευτών (77) ώστε να καταθέσουμε μομφή στην Κομισιόν αν τολμήσει και εγκρίνει την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού Τέλος, με τη μεταρρύθμιση των κανόνων στον τομέα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), συμβάλαμε στο κλείσιμο του κύκλου 3

4 των πρώτων υλών μέσω του περιορισμού των εξαγωγών των εν λόγω αποβλήτων σε μη βιομηχανοποιημένες χώρες. Τι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε οι Πράσινοι. Δεν πετύχαμε να προστατέψουμε επαρκώς τις μέλισσες, τους μελισσοκόμους και τους αγρότες, μέσω ρύθμισης που να υποχρεώνει να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε γύρη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς στο μέλι, Δυστυχώς, η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου δέχτηκε να αναγράφεται αυτό μόνο αν η μεταλλαγμένη γύρη ξεπερνάει το 0,9% του βάρους του μελιού, Οι ομάδες βιομηχανικών συμφερόντων κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν πλειοψηφία ώστε να αποτρέψουν τη χρήση του συστήματος επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, περιόρισαν τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μέσω της εξασφάλισης δυσανάλογης στήριξης για τις μεγάλες βιομηχανικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανάγκασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει το ανώτατο όριο των 8 ωρών όσον αφορά τις μεταφορές των ζώων και κατάφεραν να μειώσουν τα ποσοστά και να αποδυναμώσουν τις διαδικασίες επιστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Ειδών. Οι ετικέτες των τροφίμων εξακολουθούν να μην περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το αν τα ζώα έχουν τραφεί με Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, ενώ παράλληλα το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν παρέχει πλήρη προστασία της βιοποικιλότητας και των δικαιωμάτων των γεωργών όσον αφορά την παραγωγή σπόρων. Παρά τη νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση των εισαγωγών παράνομης ξυλείας, συνεχίζονται οι εισαγωγές και η επεξεργασία παράνομης ξυλείας εντός της ΕΕ. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι αδύνατον να περιοριστεί χωρίς την επιστράτευση ποινικών μέσων. 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων, κοινωνικών, δημοκρατικών και ψηφιακών δικαιωμάτων Επίμαχα θέματα. Στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ. Επανεισήγαγαν προσωρινά τους συνοριακούς ελέγχους ως απάντηση στην εισροή μεταναστών μετά την Αραβική Άνοιξη το 2011, ενώ τα έγγραφα που δημοσίευσε ο καταγγέλλων Edward Snowden για τις υποκλοπές στις τηλεπικοινωνίες από μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν τη συστηματικότερη, εδώ και δεκαετίες, παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου στην Ευρώπη. Βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση, καθώς η οικονομική κρίση επιδείνωσε την κατάσταση των μεταναστών χωρίς χαρτιά και οι μεταρρυθμίσεις της δεξιάς κυβέρνησης της Ουγγαρίας έθεσαν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου. Ο εύθραυστος χαρακτήρας της δημοκρατίας της ΕΕ επιτάθηκε περαιτέρω όταν δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας Sunday Times εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι ομάδας συμφερόντων και κατόρθωσαν να δωροδοκήσουν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντάλλαγμα τη προώθηση τροπολογιών σε νομοθετικά θέματα. τροποποιήσεων. Τι πετύχαμε οι Πράσινοι Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, κατορθώσαμε να κινητοποιήσουμε ευρείες δυνάμεις κατά της Εμπορικής Συμφωνίας για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/απομίμησης (ACTA), η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελευθερίας στο διαδίκτυο και του δικαιώματος στο ιδιωτικό απόρρητο. Επιπλέον, κατορθώσαμε να αντισταθούμε στη συμφωνία SWIFT, η οποία ρυθμίζει τη διαβίβαση χρηματοοικονομικών δεδομένων στις υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και στη συμφωνία PNR, βάσει της οποίας διαβιβάζονται προσωπικά στοιχεία επιβατών σε κρατικές αρχές. Επικρίνοντας τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία, επιστήσαμε την προσοχή στην ανάγκη σεβασμού των βασικών αξιών της ΕΕ, ζητώντας μια «ατζέντα 4

5 επαγρύπνησης» που θα παρακολουθείται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρότι δεν κατορθώσαμε να θεσπίσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύλου που θα ισχύει στην ΕΕ, βελτιώσαμε την κατάσταση των προσφύγων, προσδιορίζοντας διάφορα είδη διακρίσεων ως αιτιολογία για τη χορήγηση ασύλου και δημιουργώντας μια ομάδα ελέγχου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στο πλαίσιο του οργανισμού ελέγχου των συνόρων FRONTEX. Οι προσπάθειές μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συνέβαλαν στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ και ανέδειξαν το δυναμικό της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Στην Επιτροπή Αναφορών, στηρίξαμε τον αγώνα διαφόρων πολιτών που διαμαρτύρονταν για τον ισπανικό νόμο για τις παράκτιες περιοχές, τα χημικά απόβλητα στην περιοχή Huelva της Ισπανίας και τη ρύπανση που προκαλεί το εργοστάσιο χαλυβουργίας στον Τάραντα της Ιταλίας. Προωθήσαμε επίσης ενεργά τους φακέλους για την ίση αμοιβή και εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Σε συνέχεια του περιστατικού με την εφημερίδα Sunday Times και της υπόθεσης Dalligate, η Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ κατόρθωσε να αποσπάσει τη συμφωνία των υπόλοιπων ομάδων σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου, καθιστώντας τους δεσμευτικούς για τους ευρωβουλευτές κανόνες για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια από τους πλέον αυστηρούς παγκοσμίως, παρότι ο κώδικας δεν προβλέπει ακόμα ποινικά μέσα κατά της δωροδοκίας. Τι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε οι Πράσινοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δεύτερη εκδοχή της συμφωνίας SWIFT, η οποία επέφερε μόνο επιφανειακές βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι ομάδες βιομηχανικών συμφερόντων εμπόδισαν την έγκριση μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την προστασία των δεδομένων, η οποία επί του παρόντος έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την πρότασή μας για τη βελτίωση των κανόνων που αφορούν τη γονική άδεια. Παρά τις προσπάθειές μας για την κατάρτιση χάρτη πορείας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος σε επίπεδο νομοθεσίας. Όσον αφορά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά στα κράτη μέλη του Νότου, η κατάσταση παραμένει ζοφερή. 5. Αλληλεγγύη και ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο Επίμαχα θέματα. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η σημαντικότερη αλλαγή του γεωπολιτικού τοπίου για την ΕΕ συντελέστηκε με την Αραβική Άνοιξη. Σήμερα, από την Τυνησία μέχρι την Αίγυπτο, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, ενώ στη Συρία έχει εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο. Η εδραίωση νέων δυνάμεων, όπως η Βραζιλία ή η Κίνα, και ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου για τη διεκδίκηση φυσικών πόρων είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, γεγονός που οδήγησε την ΕΕ στη σύναψη διαφόρων αμφισβητήσιμων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, με τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία ΕΕ με τις ΗΠΑ (TTIP), που είναι η πιο ολοκληρωμένη, να έχουν ξεκινήσει πρόσφατα αλλά με έντονη κριτική για αδιαφανείς διαδικασίες. Στο μεταξύ, στο μέτωπο της ανάπτυξης, η δυναμική των Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας έχει υποχωρήσει μόλις ένα έτος πριν από το έτος-στόχο του Τι πετύχαμε οι Πράσινοι Συμβάλαμε στη διαμόρφωση της νεοσυσταθείσας ΕΥΕΔ και του Μηχανισμού Σταθερότητας (ΜΣ) και καταβάλαμε προσπάθειες για τον ορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Υπήρξαμε η κινητήριος δύναμη της θέσης της ΕΕ για την κατάργηση των βομβών διασποράς, ζητώντας την πλήρη 5

6 απαγόρευσή τους. Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής στην ατζέντα της ΕΕ. Πρώτοι προβάλαμε επιχειρήματα για την καταπολέμηση των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, τα οποία χρησιμοποίησε στη συνέχεια ο Επίτροπος Šemeta. Μετά την Αραβική Άνοιξη, διαπραγματευτήκαμε την εισαγωγή βελτιώσεων στη μεσογειακή μακρο-περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ. Τι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε οι Πράσινοι. Δεν κατορθώσαμε να εισαγάγουμε προληπτικούς ελέγχους στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης, όπως οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών ή οι χημικές ουσίες, αποτυχία που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η γερμανική αντιπροσωπεία της Ομάδας Φιλελευθέρων (ALDE) άλλαξε ξαφνικά γνώμη. Οι πολιτικές Ομάδες Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καθώς και των Χριστιανοδημοκρατών δεξιών (EPP) ψήφισαν ένα αναθεωρημένο ΣΓΠ το οποίο αποδυναμώνει περαιτέρω τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η θέση μας για την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων καταψηφίστηκε, γεγονός που θέτει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια σε κίνδυνο. Το αίτημά μας για ευρεία οικονομική στήριξη με στόχο τη σταθεροποίηση των διαδικασιών εκδημοκρατισμού μετά την Αραβική Άνοιξη δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση. 6. Στηρίζοντας την πολιτιστική πολυμορφία Επίμαχα θέματα. Η πολιτιστική πολυμορφία βρίσκεται υπό την πίεση ενός παγκοσμιοποιημένου ομοιόμορφου πολιτισμού. Ωστόσο, ενώ η οικονομική κρίση άσκησε πιέσεις στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανέδειξε επίσης τις οικονομικές πτυχές του πολιτισμού, ιδίως όταν, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ACTA, δόθηκε βαρύτητα στα ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δύο πρώτοι βουλευτές της Ομάδας μας από το Κόμμα των Πειρατών ενίσχυσαν και διαφοροποίησαν τη θέση μας στον εν λόγω τομέα. Τι πετύχαμε οι Πράσινοι Η Ομάδα μας αξιοποίησε την αναθεώρηση των προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών της ΕΕ, όπως το ERASMUS, με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους. Εξασφαλίσαμε ότι η συζήτηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την πειρατεία παραμένει ανοικτή, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θέσεων και συμφερόντων στον τομέα της πολιτιστικής δημιουργίας. Συμβάλαμε καθοριστικά στον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού διαδικτυακού αρχείου Europeana. Επίσης, η παραδοσιακή μας δέσμευση για πολιτισμική πολυμορφία αντικατοπτρίστηκε στις πρωτοβουλίες βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου από περιφερειακά κόμματα, όταν επιστήσαμε την προσοχή στην αξία της γλωσσικής πολυμορφίας και στους κινδύνους που την απειλούν στην ΕΕ. Τι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε οι Πράσινοι. Όσον αφορά τα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών, δεν κατορθώσαμε να εμποδίσουμε τον κίνδυνο επιβάρυνσης των νέων που κάνουν μεταπτυχιακά με χρέη. Σε διάφορους φακέλους σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, οι πιέσεις από φορείς του κλάδου δεν επέτρεψαν να επικρατήσει η ανοικτή προσέγγισή μας. 6

ΘΕΣΕΙΣ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΥΤΕ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ! ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 κοινο μανιφεστο 2014 http://www.ecogreens2014.gr περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη των Οικολογων Πρασινων για τις ευρωεκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (ΟΝΕΠ) (FYEG Common Manifesto)

Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (ΟΝΕΠ) (FYEG Common Manifesto) Το μανιφέστο της Ομοσπονδίας των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (ΟΝΕΠ) (FYEG Common Manifesto) 1. Κοινωνική Ευρώπη Για μια κοινωνική Ευρώπη της αλληλεγγύης, για μία Ευρώπη αντίθετη στην αθέμιτη πολιτική λιτότητας!

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.12.2014 COM(2014) 910 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και προστασία των καταναλωτών. Πολιτικές ελευθερίες, θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα

Περιβάλλον, δημόσια υγεία και προστασία των καταναλωτών. Πολιτικές ελευθερίες, θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση Προϋπολογισμός Απασχόληση και κοινωνική πολιτική Περιβάλλον, δημόσια υγεία και προστασία των καταναλωτών Εξωτερική πολιτική και ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Δράση για το κλίμα Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΜ 2445 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πέμπτο

Διαβάστε περισσότερα

People first A new direction for Europe

People first A new direction for Europe People first A new direction for Europe Οι ψηφοφόροι της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια θεμελιώδη πολιτική επιλογή σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Σε μία εποχή που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα

Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα Page 1 of 6 Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα ανά προτεραιότητα Γραμμές Τύπου - Ευρωπαϊκά θέματα Πορεία Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. Επιτεύγματα (A) τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Σίγουρα Υπεύθυνα Ευρωπαϊκά

Σίγουρα Υπεύθυνα Ευρωπαϊκά Τεύχος 11 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σίγουρα.Υπεύθυνα. Ευρωπαϊκά. Συνέδριο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ψηφοδέλτιο Νίκης. Παρουσίαση 22 υποψηφίων Ευρωβουλευτών Ειδικό τεύχος Ευρωεκλογών Μαΐος 2009 Σίγουρα Υπεύθυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Α. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΕΝΑ ΟΧΥΡΟ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 1. Εισαγωγή Η 25η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια πολιτική τομή άνευ προηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για σας 5 Για μια χρηστή διαχείριση των χρημάτων της Ένωσης 9 Υπέρμαχος των ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2009 (OR. en) 11225/09 CONCL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι μεταφράσεις του αρχικού κειμένου του εγγράφου παραχωρούνται από την ΕΤΑΑ μόνο για την ευκολία του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Για σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ» Ένας ρόλος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ» Ένας ρόλος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ» Πρόγραμμα εργασίας του Προέδρου και προτεραιότητες 2010-2013 Ένας ρόλος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών Έχω προσδιορίσει τρία πεδία ως προτεραιότητες κατά

Διαβάστε περισσότερα