Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία"

Transcript

1 Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία

2 Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος αμοιβαίας πληροφόρησης για την κοινωνική προστασία (MISSOC). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο MISSOC παρέχονται στη διεύθυνση: Ο παρών οδηγός παρέχει μια γενική περιγραφή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στις αντίστοιχες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω άλλων δημοσιεύσεων του δικτύου MISSOC, οι οποίες διατίθενται μέσω του παραπάνω συνδέσμου. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν φέρουν καμία ευθύνη κατ οιονδήποτε τρόπο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ιούλιος

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή, οργάνωση και χρηματοδότηση... 4 Εισαγωγή... 4 Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας... 5 Χρηματοδότηση... 6 Κεφάλαιο II: H υγειονομική περίθαλψη... 8 Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη;... 8 Τι καλύπτεται;... 8 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;...10 Κεφάλαιο ΙΙΙ: Παροχές ασθενείας σε χρήμα...12 Πότε δικαιούστε παροχές ασθενείας σε χρήμα;...12 Τι καλύπτεται;...12 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές ασθενείας σε χρήμα;...12 Κεφάλαιο IV: Παροχές μητρότητας και πατρότητας...14 Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας;...14 Τι καλύπτεται;...14 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές μητρότητας και πατρότητας;...14 Κεφάλαιο V: Παροχές αναπηρίας...15 Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας;...15 Τι καλύπτεται;...16 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές αναπηρίας;...16 Κεφάλαιο VI: Συντάξεις και παροχές γήρατος...17 Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος;...17 Τι καλύπτεται;...18 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές γήρατος;...18 Κεφάλαιο VII: Παροχές επιζώντων...19 Πότε δικαιούστε επίδομα επιζώντων;...19 Τι καλύπτεται;...19 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές επιζώντων;...20 Κεφάλαιο VIII: Παροχές για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες...21 Πότε δικαιούστε παροχές για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες;...21 Τι καλύπτεται;...21 Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών;...23 Κεφάλαιο IX: Οικογενειακά επιδόματα...24 Πότε δικαιούστε οικογενειακά επιδόματα;...24 Τι καλύπτεται;...25 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στα οικογενειακά επιδόματα;...25 Κεφάλαιο Χ: Ανεργία...27 Πότε δικαιούστε παροχές ανεργίας;...27 Τι καλύπτεται;...28 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές ανεργίας;...29 Κεφάλαιο ΧΙ: Ελάχιστοι πόροι διαβίωσης...30 Πότε δικαιούστε παροχές λόγω ελάχιστων πόρων διαβίωσης;...30 Τι καλύπτεται;...31 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στα επιδόματα λόγω ελάχιστων πόρων διαβίωσης;...31 Κεφάλαιο ΧΙΙ: Μακροχρόνια φροντίδα...32 Πότε δικαιούστε μακροχρόνια φροντίδα;...32 Τι καλύπτεται;...33 Πώς αποκτάτε πρόσβαση στη μακροχρόνια φροντίδα;...34 Παράρτημα: Χρήσιμες διευθύνσεις και χρήσιμοι δικτυακοί τόποι...35 Ιούλιος

4 Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή, οργάνωση και χρηματοδότηση Εισαγωγή Το γερμανικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει πέντε θεσμοθετημένους κλάδους: παροχές ασθενείας, μακροχρόνιας φροντίδας, συνταξιοδοτικής ασφάλισης, ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασφάλιση κατά της ανεργίας. Στο παρόν κεφάλαιο διευκρινίζεται ποιοι είναι οι φορείς ασφάλισης και οι ασφαλισμένοι σε καθέναν από αυτούς τους κλάδους, καθώς και ποιες είναι οι διαδικασίες εγγραφής και καταβολής εισφορών. Η κοινωνική ασφάλιση των γεωργών, η ασφάλιση των βιοτεχνών και η κοινωνική ασφάλιση των καλλιτεχνών και των δημοσιογράφων-χρονογράφων δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό. Μπορείτε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Έχουν δημιουργηθεί φορείς διασύνδεσης για τις σχέσεις με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση προβλήματος ή ερωτήματος σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα διασύνδεσης. Εξαιρουμένων ορισμένων επαγγελμάτων (για παράδειγμα, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές και στρατιώτες), όλοι οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αντίθετα, τα άτομα που ασκούν περιθωριακή δραστηριότητα με εισόδημα μέχρι 400 ευρώ το μήνα, καθώς και εργαζόμενοι με βραχυπρόθεσμες παροχές, που εργάζονται λιγότερες από 50 ημέρες κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, εξαιρούνται από την ασφάλιση. Η ασφάλιση ανεργίας επιτρέπει κατ αρχήν την προαιρετική συνέχιση αυτή της ασφάλισης κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης. Προς τούτο, πρέπει ο ενδιαφερόμενος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών πριν από την έναρξη ανεξάρτητης δραστηριότητας, να έχει συμπληρώσει 12 μήνες υποχρεωτικής ασφάλισης ή να λάμβανε επιδόματα ανεργίας κατά το ίδιο διάστημα. Για πληροφορίες ή συμβουλές, μπορείτε να αποταθείτε στα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας απασχόλησης. Εκτός από τους προαναφερόμενους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, υπάρχει επίσης το κρατικό κοινωνικό βοήθημα, οι ελάχιστες παροχές προς αιτούντες εργασία, οι παροχές λόγω γήρατος και μειωμένων αποδοχών, καθώς και διάφορες οικογενειακές παροχές και στεγαστικά επιδόματα. Διαδικασία εγγραφής Μόλις ξεκινήσετε μια μισθωτή δραστηριότητα, ο εργοδότης σας αναλαμβάνει τις αναγκαίες διαδικασίες για την υπαγωγή σας στην κοινωνική ασφάλιση. Κατ αρχάς θα εγγραφείτε στο ταμείο ασφάλισης ασθένειας (Krankenkasse), το οποίο θα ενημερώσει σχετικά τους φορείς μακροχρόνιας περίθαλψης, ασφάλισης συντάξεως και ασφάλισης ανεργίας. Θα σας δοθεί αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (Versicherungsnummer) υπό Ιούλιος

5 τον οποίο ο φορέας ασφάλισης συντάξεως θα καταχωρίσει το χρόνο ασφάλισής σας και τις αποδοχές επί των οποίων καταβάλλονται εισφορές. Όταν αρχίσετε να εργάζεστε για πρώτη φορά, ο φορέας ασφάλισης συντάξεως θα σας χορηγήσει ταυτότητα κοινωνικής ασφάλισης (Sozialversicherungsausweis ή SV- Ausweis). Στην ταυτότητα αναγράφονται το επώνυμό σας, το πατρικό σας επώνυμο (κατά περίπτωση), το όνομά σας και ο αριθμός σας κοινωνικής ασφάλισης. Για ορισμένα επαγγέλματα (για παράδειγμα, στον τομέα των κατασκευών), έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας (διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας) πρέπεινα μπορούν να επιδειχθούν κατά το ωράριο εργασίας. Θα ενημερωθείτε από τον εργοδότη σας. Κάθε πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται νέος αριθμός ασφάλισης λαμβάνει άμεσα ειδοποίηση που το ενημερώνει ποιος φορέας ασφάλισης συντάξεως είναι υπεύθυνος στην περίπτωσή του. Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εγγραφούν οι ίδιοι στο αρμόδιο ταμείο ασθένειας. Οργάνωση της κοινωνικής προστασίας Υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεως Η υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας (Gesetzliche Rentenversicherung) χορηγείται από το Ομοσπονδιακό ίδρυμα γερμανικής ασφάλισης σύνταξης (Deutsche Rentenversicherung Bund), τα περιφερειακά ιδρύματα της Γερμανικής ασφάλισης σύνταξης (Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung), τη Γερμανική ασφάλιση σύνταξης για μεταλλωρύχους, σιδηροδρομικούς υπαλλήλους και ναυτικούς (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn- See) και τα ταμεία σύνταξης γήρατος για τους αγρότες (Landwirtschaftliche Alterskassen). Υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας Η υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας (Gesetzliche Krankenversicherung) παρέχεται από 145 περίπου ασφαλιστικά ταμεία, ορισμένα εκ των οποίων λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. τοπικά ταμεία ασφάλισης ασθένειας, Ortskrankenkassen), ενώ άλλα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. η πλειονότητα των επικουρικών ταμείων, Ersatzkassen). Τα ταμεία αυτά μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα από το σύνολο των ασφαλισμένων ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή τη θέση εργασίας τους στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται (εξαιρούνται τα γεωργικά ταμεία για τους αγρότες). Εξαιρουμένων ορισμένων ειδικών κατηγοριών (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστές, στρατιωτικοί), όλοι οι μισθωτοί υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση, εκτός αν οι αποδοχές τους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια ενός έτους. Για τους ανήλικους εργαζόμενους ισχύουν ειδικοί κανόνες. Τα ταμεία ασφάλισης ασθένειας είναι υπεύθυνα για τη συλλογή όλων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους. Υποχρεωτική ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας Κάθε υποχρεωτικό εκ του νόμου ταμείο ασθένειας διαθέτει το δικό του ταμείο ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας το οποίο είναι ανεξάρτητα υπεύθυνο για τη χορήγηση παροχών σε δικαιούχους που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας. Όλοι οι ασφαλισμένοι σε υποχρεωτικό εκ του νόμου ταμείο ασφάλισης ασθένειας καλύπτονται από το ίδιο ταμείο σε περίπτωση που χρειαστούν μακροχρόνια φροντίδα. Οι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικά ταμεία ασφάλισης ασθένειας οφείλουν αντιστοίχως να συνάπτουν ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μακροχρόνιας φροντίδας. (Παρέχεται Ιούλιος

6 επίσης η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης για μακροχρόνια φροντίδα μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών φορέων). Υποχρεωτική ασφάλιση για ατυχήματα Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποχρεωτικής ασφάλισης για ατυχήματα (Gesetzliche Unfallversicherung) είναι οι φορείς ασφάλισης ατυχημάτων για τον βιομηχανικό και τον αγροτικό κλάδο (Berufsgenossenschaften) και οι φορείς ασφάλισης ατυχημάτων του δημόσιου τομέα. Υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας Η υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit, BA). Η BA περιλαμβάνει την κεντρική διοίκηση, τις περιφερειακές διευθύνσεις και τα τοπικά γραφεία. Η υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας εφαρμόζεται αυτοδικαίως και καλύπτει όλους τους μισθωτούς (εργάτες, υπαλλήλους, μαθητευόμενους και νέους με αναπηρίες). Αυτοδιοίκηση Οι επιμέρους κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης διοικούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιοίκησης. Για το σκοπό αυτό οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καθιερώνουν οργανισμούς αυτοδιοίκησης (συνεδριάσεων εκπροσώπων και συνεδριάσεων συμβουλίων ή διοικητικών συμβουλίων) στα οποία συμμετέχουν ισάριθμοι εκπρόσωποι εργοδοτών και ασφαλισμένων. Στον τομέα της ασφάλισης ανεργίας, οι εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα συμμετέχουν ως τρίτοι. Τα μέλη των οργανισμών αυτοδιοίκησης εκλέγονται κάθε έξι έτη εκ περιτροπής από τους εργοδότες και τους ασφαλισμένους. Εποπτεία Οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης φέρουν εις πέρας το έργο τους με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους νόμους και την ειδάλλως ισχύουσα νομοθεσία. Υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο, που πραγματοποιείται από την εποπτική αρχή. Οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί ασφάλισης, των οποίων η δικαιοδοσία εκτείνεται σε περισσότερα από τρία ομόσπονδα κράτη υπόκεινται γενικά σε εποπτεία από την Ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλίσεων (Bundesversicherungsamt). Οι άλλοι οργανισμοί ασφάλισης (σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους) υπόκεινται σε εποπτεία από το ομόσπονδο κράτος όπου βρίσκονται. Ο οργανισμός ασφάλισής σας, σας ενημερώνει για το αρμόδιο εποπτικό όργανο. Όπου η Γερμανική συνταξιοδοτική ασφάλιση Ομοσπονδιακό ίδρυμα είναι υπεύθυνη για τα βασικά θέματα και τις οριζόντιες λειτουργίες, η εποπτεία γενικά εκτελείται από το ομοσπονδιακό υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών υποθέσεων, καθώς και από την Ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλίσεων. Χρηματοδότηση Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χρηματοδοτείται από τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και από τα γενικά φορολογικά έσοδα. Ιούλιος

7 Ως εργαζόμενος, αν οι αποδοχές από τη δραστηριότητά σας υπερβαίνουν ένα ελάχιστο εισόδημα, υποχρεούστε να καταβάλλετε εισφορές για την ασφάλιση ασθένειας, μακροχρόνιας φροντίδας, ανεργίας και συντάξεως. Το ποσό των εισφορών σας για θεσμοθετημένη ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί ποσοστό των αποδοχών σας. Ποσοστό 53% των εισφορών βαρύνει εσάς τον ίδιο και ποσοστό περίπου 47% τον εργοδότη σας. Αντίθετα, οι αυτοαπασχολούμενοι βαρύνονται με το σύνολο των εισφορών τους στην ασφάλιση ασθένειας, μακροχρόνιας φροντίδας και σύνταξης. Οι εισφορές στην ασφάλιση για ατυχήματα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη. Ο εργοδότης σας είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών με την καταβολή του ημερομισθίου ή του μισθού σας. Παρακρατεί το δικό του ποσοστό εισφορών και καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. τις εισφορές ασθενείας, μακροχρόνιας περίθαλψης, συνταξιοδοτικές εισφορές και εισφορές ασφάλισης ανεργίας) στα νομοθετημένα ταμεία ασθένειας (ως πρακτορείο εισπράξεων) της επιλογής σας. Οι συνολικές εισφορές στην ασφάλιση ασθένειας αντιστοιχούν σήμερα κατά μέσον όρο στο 15,5% των αποδοχών σας μέχρις ενός ποσού που ορίζεται κάθε χρόνο, το ανώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών ήταν: ευρώ ετησίως). Το 7,3% των εισφορών βαρύνει τον εργοδότη. Εάν οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις των αντίστοιχων ταμείων ασφάλισης ασθενείας δεν καλύπτονται από την εισφορά που συνδέεται με το εισόδημα, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν συμπληρωματική εισφορά μη συνδεόμενη με το εισόδημα. Εάν η μέση συμπληρωματική εισφορά της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας υπερβαίνει το 2% των αποδοχών σας για τις οποίες οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές, τότε δικαιούστε κοινωνική αποζημίωση (Sozialausgleich). Ο συντελεστής εισφοράς για την ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας(pflegeversicherung) ανέρχεται σε 1,95%. Οι γεννηθέντες από το 1940 και μετά άτεκνοι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επιπλέον, από την ηλικία των 23 ετών, συμπληρωματική εισφορά 0,25%. Το ανώτατο όριο της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθένειας και της υποχρεωτικής ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας ανερχόταν σε ευρώ ετησίως. Για τη γενική ασφάλιση συντάξεων, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 19,6% των αποδοχών μέχρι το ανώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών (67.200ευρώ τον χρόνο στα παλαιά ομόσπονδα κράτη και ευρώ τον χρόνο στα νέα ομόσπονδα κράτη). Το ήμισυ των εισφορών βαρύνει γενικά τον εργοδότη. Οι εισφορές στην ασφάλιση ανεργίας ανέρχονταν σε 3,0% των αποδοχών μέχρι το ανώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών που ισχύει για την ασφάλιση ανεργίας. Το ήμισυ των εισφορών βαρύνει τον εργοδότη και το υπόλοιπο ήμισυ τον εργαζόμενο. Δεν καταβάλλονται εισφορές για οικογενειακά επιδόματα (που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους). Ιούλιος

8 Κεφάλαιο II: H υγειονομική περίθαλψη Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη; Όλοι οι πολίτες υποχρεούνται να ασφαλίζονται σε υποχρεωτικό ή ιδιωτικό φορέα ασφάλισης υγείας (εκτός εάν το εισόδημά τους υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ευρώ για υποχρεωτική ασφάλιση). Παροχές δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων: όσοι ασκούν αμειβόμενη δραστηριότητα ή παρακολουθούν επαγγελματική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων, συνταξιούχοι με επαρκή περίοδο ασφάλισης, - άνεργοι που λαμβάνουν παροχές ασφάλισης ανεργίας άτομα με αναπηρίες σε προγράμματα προστατευόμενης απασχόλησης, άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης και όσοι εκπαιδεύονται για συγκεκριμένο τύπο απασχόλησης σε ειδικά κέντρα κατάρτισης με στόχο την υποστήριξη των νέων (Jugendhilfe), όσοι φοιτούν σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι αγρότες και τα βοηθούντα μέλη των οικογενειών τους, καλλιτέχνες και συγγραφείς, όσοι δεν θεμελιώνουν άλλα δικαιώματα στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (υπό ορισμένες προϋποθέσεις). Για το επίδομα αυτό δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος ασφάλισης. Τι καλύπτεται; Προληπτικές εξετάσεις Στο πλαίσιο των μέτρων για την έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών, εσείς και η οικογένειά σας δικαιούστε τις ακόλουθες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις: εξετάσεις ανίχνευσης παιδικών ασθενειών μέχρι το τέλος του έκτου έτους, καθώς και από το δέκατο έτος ετήσια εξέταση ανίχνευσης του καρκίνου στις γυναίκες από την ηλικία των 20 ετών και στους άνδρες από την ηλικία των 45 ετών κάθε δύο χρόνια, για τους ασφαλισμένους από 35 ετών και άνω, γενικές ιατρικές εξετάσεις, ιδίως για την ανίχνευση καρδιαγγειακών παθήσεων, παθήσεων των νεφρών και του διαβήτη. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Όσο είσαστε ασφαλισμένοι, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας δικαιούστε περίθαλψη από γενικούς γιατρούς, ειδικούς γιατρούς και οδοντιάτρους. Ανά τρίμηνο ένας ενήλικας, πρέπει να καταβάλλει ειδικό φόρο (Praxisgebühr) ύψους 10 ευρώ, για κάθε πρώτη επίσκεψη σε γιατρό ή οδοντίατρο. Αυτός ο ειδικός φόρος Ιούλιος

9 (Praxisgebühr) δεν χρειάζεται να καταβληθεί σε περίπτωση παραπεμπτικού από το γιατρό κατά τη διάρκεια του ίδιου τριμήνου, καθώς και για τον εξαμηνιαίο προληπτικό έλεγχο στον οδοντίατρο. Φάρμακα, παραϊατρικές αγωγές και προθέσεις Τα φάρμακα χορηγούνται με συνταγή συμβεβλημένου γιατρού και μπορούν να αγοραστούν από οποιοδήποτε φαρμακείο. Κατά κανόνα, για κάθε φάρμακο που αγοράζετε από το φαρμακείο πληρώνετε ένα συμπλήρωμα που αντιστοιχεί στο 10% της τιμής πώλησης, με ελάχιστο όριο τα 5 ευρώ και ανώτατο όριο τα 10 ευρώ. Το συμπλήρωμα δεν υπερβαίνει, ωστόσο, την τιμή του φαρμάκου. Τα φάρμακα για το κρυολόγημα και τη γρίπη, βαρύνουν εξ ολοκλήρου εσάς, περιλαμβανομένων των φαρμάκων για την αντιμετώπισή τους όπως φάρμακα για την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης, αναλγητικά, αντιβηχικά και αποχρεμπτικά φάρμακα, θεραπείες του στόματος και του λαιμού, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα αντιμετώπισης μυκητιασικών λοιμώξεων, τα καθαρτικά και τα φάρμακα κατά της ναυτίας. Στην ασφαλιστική κάλυψη δεν περιλαμβάνονται επίσης φάρμακα με κύριο στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής. Ιδιαιτέρως εξαιρούνται φάρμακα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, για την πρόκληση και αύξηση της σεξουαλικής ικανότητας, για τη διακοπή του καπνίσματος, την απώλεια βάρους ή τον περιορισμό της επιθυμίας λήψης τροφής, για τη ρύθμιση του σωματικού βάρους ή για τη βελτίωσης του τριχωτού της κεφαλής. Προβλέπεται, πάντως, εξαίρεση καθώς το ασφαλιστικό ταμείο δεν καλύπτει την αγορά μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Για παράδειγμα, επιστρέφεται (μερικώς) το κόστος των φαρμάκων για παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών που εμφανίζουν αναπτυξιακές αναπηρίες, καθώς και των φαρμακευτικών ειδών, τα οποία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινής ομοσπονδιακής επιτροπής (Gemeinsamer Bundesausschuss) χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται επίσης παραϊατρικές αγωγές (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, περιποίηση των ποδιών, κ.λπ.). Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται ωστόσο να καταβάλλουν, επιπλέον των 10 ευρώ ανά συνταγή, ένα συμπλήρωμα ίσο με το 10% του κόστους. Το ταμείο ασθένειας αναλαμβάνει επίσης το κόστος ιατρικώς απαραίτητων βοηθημάτων ακοής, άλλων συσκευών και προθέσεων, που αντιστοιχεί στις τιμές της σύμβασης, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι ενός ορισμένου ποσού. Οι ενήλικες ασφαλισμένοι έχουν μόνο περιορισμένο δικαίωμα ως προς τα οπτικά βοηθήματα. Απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το ταμείο ασφάλισης ασθενείας, για την παροχή βοηθημάτων και συσκευών, εφόσον δεν αντιπαρέρχεται από το ταμείο. Η πρόσθετη χρέωση για βοηθήματα και συσκευές αντιστοιχεί στο 10% της τιμής, με ελάχιστο όριο τα 5 ευρώ και ανώτατο όριο τα 10 ευρώ. Το συμπλήρωμα δεν υπερβαίνει, ωστόσο, την τιμή του προϊόντος που αγοράζετε. Η πρόσθετη χρέωση για βοηθήματα που προορίζονται για κατανάλωση περιορίζεται στα 10 ευρώ για το σύνολο της μηνιαίας παροχής, για αυτά τα βοηθήματα. Οδοντιατρική περίθαλψη. Τα ταμεία ασφάλισης ασθενείας παρέχουν πλήρη κάλυψη των ιατρικώς επιβεβλημένων θεραπειών συντήρησης και των χειρουργικών επεμβάσεων. Όσον αφορά τα έξοδα ορθοδοντικής θεραπείας (πρόληψη και διόρθωση της κακής ευθυγράμμισης των σιαγόνων ή των δοντιών), η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 20%. Το ποσό του 20% επιστρέφεται στον ασφαλισμένο από το ταμείο ασφάλισης Ιούλιος

10 ασθενείας, μετά το τέλος της θεραπείας. Πλήρως καλύπτονται επίσης οι επιβεβλημένες ορθοδοντικές επεμβάσεις στις οποίες προβαίνουν ασφαλισμένοι ηλικίας κάτω των 18 ετών (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας). Οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν σχετικές με τη διάγνωση ενιαίες επιδοτήσεις για οδοντικές προθέσεις και στεφάνες,που αντιστοιχούν στο 50% του κόστους της ενιαίας πρότυπης φροντίδας (Regelleistung). Η ενιαία επιδότηση αυξάνεται με τη συνήθη αποδεδειγμένη πρόληψη. Εκτός της ενιαίας επιδότησης, οι ασφαλισμένοι με εισόδημα χαμηλότερο ενός συγκεκριμένου ορίου δικαιούνται αντίστοιχο αυτού της ιατρικώς απαραίτητης πρότυπης φροντίδας, χωρίς αδικαιολόγητες χρεώσεις. Κατ οίκον νοσηλευτική φροντίδα και οικιακή βοήθεια Αν δεν είναι δυνατό να λάβετε τη φροντίδα και τη βοήθεια που χρειάζεστε σε περίπτωση ασθένειας από πρόσωπο που ζει στο σπίτι σας, το ταμείο ασθένειας, εκτός από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα πληρώσει το κόστος κατ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας από ειδικευμένο πρόσωπο. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό υπάρχει μόνο αν απαιτείται, αλλά δεν είναι εφικτή, η θεραπεία σε νοσοκομείο ή αν η θεραπεία σε νοσοκομείο μπορεί να αποφευχθεί ή να συντομευτεί από κατ οίκον φροντίδα. Κατ αρχήν, η κατ οίκον φροντίδα περιορίζεται σε τέσσερις εβδομάδες για κάθε περιστατικό ασθένειας. Κατά κανόνα, το δικαίωμα οικιακής βοήθειας περιορίζεται σε τέσσερεις εβδομάδες ανά επεισόδιο ασθενείας, όταν λόγω της ασθένειάς σας, δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με το νοικοκυριό. Ωστόσο, αυτή η παροχή χορηγείται μόνον αν το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει παιδί κάτω των 12 ετών ή ανάπηρο παιδί που δεν μπορεί να φροντίσει κανένας άλλος από το σπίτι σας. Νοσοκομειακή περίθαλψη Δικαιούστε να λάβετε κάθε νοσοκομειακή περίθαλψη που χρειάζεστε. Η αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να βεβαιώνεται από γιατρό. Εξαιρουμένης της περίπτωσης επείγοντος, πρέπει να έχετε προηγουμένως υποβάλει αίτηση στο ταμείο ασθένειας για την κάλυψη των εξόδων. Μέχρι τη συμπλήρωση 28 ημερών σε κάθε ημερολογιακό έτος, πρέπει να καταβάλετε συμμετοχή 10 ευρώ για κάθε ημέρα νοσηλείας. Έξοδα μεταφοράς Τα αναγκαία έξοδα μεταφοράς για τη λήψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καλυφθούν εν όλω ή εν μέρει από το ταμείο ασθένειας. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν οι ίδιοι το 10% των εξόδων μεταφοράς, με κατώτατο όριο τα 5 ευρώ και ανώτατο όριο τα 10 ευρώ ανά μεταφορά. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη; Πριν από την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρέπει να επιδείξετε στο γιατρό την κάρτα σας ασφάλισης ασθένειας (Krankenversicherungskarte). Σε περίπτωση επείγοντος, ο γιατρός θα σας περιθάλψει χωρίς να ζητήσει την κάρτα, την οποία ωστόσο οφείλετε να προσκομίσετε εντός των επόμενων 10 ημερών. Περίθαλψη παρέχεται από συμβεβλημένους γιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αποτελούν το 90% του συνόλου των γιατρών και οδοντιάτρων, μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξετε πριν από την αγωγή ή στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Ιούλιος

11 Κατάλογος των γιατρών αυτών υπάρχει στα γραφεία του ταμείου ασθενείας σας. Αν ο γιατρός σας κρίνει αναγκαίο να σας παραπέμψει σε ειδικό, σε πολυκλινική ή σε παρόμοιο φορέα, θα σας χορηγήσει το σχετικό παραπεμπτικό (Überweisungsschein). Ιούλιος

12 Κεφάλαιο ΙΙΙ: Παροχές ασθενείας σε χρήμα Πότε δικαιούστε παροχές ασθενείας σε χρήμα; Στη Γερμανία, όταν είστε εργαζόμενος και καθίσταστε ανίκανος προς εργασία λόγω ασθένειας, ο εργοδότης εξακολουθεί να σας καταβάλλει τον μισθό σας ανεξάρτητα από το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο ωράριο εργασίας σας. Το δικαίωμα συνέχισης της καταβολής του μισθού σας (Entgeltfortzahlung) ισχύει μόνον εφόσον η εργασιακή σας σχέση έχει διαρκέσει τέσσερεις εβδομάδες χωρίς διακοπή. Τι καλύπτεται; Κατά κανόνα, αν είστε ανίκανος για εργασία λόγω ασθένειας και χωρίς δική σας ευθύνη, ο εργοδότης σας θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το μισθό σας τις πρώτες έξι εβδομάδες ανικανότητας. Οι ασθενείς των οποίων ο μισθός δεν καταβάλλεται ή έπαψε να καταβάλλεται από τον εργοδότη τους, δικαιούνται την παροχή ασθένειας σε χρήμα (Krankengeld) που χορηγείται από το ταμείο ασθένειας. Το ύψος της παροχής ισούται με το 70% των συνήθων αποδοχών (Regelentgelt), αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το 90% του καθαρού ποσού των συνήθων αποδοχών. Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα καταβάλλονται μέχρι το τέλος της περιόδου ανικανότητας για εργασία που καλύπτεται από ιατρικό πιστοποιητικό. Ωστόσο, οι παροχές ασθένειας σε χρήμα δεν μπορούν να καταβάλλονται για την ίδια ασθένεια για περισσότερες από 78 εβδομάδες εντός μιας τριετίας. Στο τέλος της τριετίας, ενδέχεται να εξεταστεί η καταβολή της παροχής για άλλη μία τριετία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η χορήγηση άλλων παροχών, όπως αναπηρίας ή παροχών από το εξωτερικό, επιφέρει διακοπή ή μείωση της παροχής ασθένειας σε χρήμα. Πώς αποκτάτε πρόσβαση σε παροχές ασθενείας σε χρήμα; Εάν δεν είστε ικανός για εργασία, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον εργοδότη σας για το γεγονός αυτό, καθώς και για την πιθανή διάρκεια της ανικανότητάς σας για εργασία. Σε περίπτωση που η ανικανότητά σας προς εργασία διαρκεί περισσότερες από τρεις ημερολογιακές ημέρες, οφείλετε να προσκομίσετε στον εργοδότη σας πιστοποιητικό γιατρού, το αργότερο την τέταρτη ημέρα της ασθένειας. Το δικαίωμα στην παροχή ασθενείας σε χρήμα υφίσταται κατά κανόνα από την ημέρα που έπεται εκείνης κατά την οποία ο γιατρός έχει διαπιστώσει την ανικανότητά σας προς εργασία. Στο ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να προσκομίσετε στον εργοδότη σας, αναγράφεται η αναμενόμενη διάρκεια της ανικανότητάς σας προς εργασία. Υποχρεούστε να ανταποκρίνεστε με συνέπεια όταν καλείστε να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις. Κάθε απουσία για μη σοβαρό λόγο μπορεί να επιφέρει ακύρωση της παροχής ασθένειας. Ιούλιος

13 Αν λαμβάνετε άλλες παροχές (σύνταξη, για παράδειγμα) ή αν η ασθένειά σας οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, πρέπει να ειδοποιήσετε το ταμείο ασθενείας σας. Κατά τη διάρκεια της ανικανότητάς σας για εργασία, δεν πρέπει να φύγετε από την Γερμανία, χωρίς την έγκριση του ασφαλιστικού σας ταμείου. Σε διαφορετική περίπτωση, επέρχεται απώλεια των παροχών που λαμβάνετε. Το δικαίωμά σας σε παροχές ασθενείας σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού σας Εάν καλύπτεστε από υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας και το παιδί σας ( έως την ηλικία των 12 ετών) έχει αρρωστήσει και (σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού σας) χρειάζεται κάποιον για το φροντίσει, δικαιούστε επίδομα ασθένειας έως δέκα εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί (με ανώτατο όριο τις 25 εργάσιμες ημέρες συνολικά), εφόσον κανένα άλλο πρόσωπο του νοικοκυριού σας δεν είναι σε θέση να φροντίσει το άρρωστο παιδί. Ιούλιος

14 Κεφάλαιο IV: Παροχές μητρότητας και πατρότητας Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας; Όλες οι γυναίκες που λαμβάνουν παροχές ασφάλισης ασθένειας σε είδος δικαιούνται εν γένει παροχές σε είδος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και μετά τον τοκετό. Οι γυναίκες που καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας λαμβάνουν επίδομα μητρότητας ύψους 13 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας καθώς και για την ημέρα του τοκετού, εφόσον δικαιούνται παροχές ασθενείας σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ή εφόσον δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Οι γυναίκες εργοδότες που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας (π.χ. όσες διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση ή εκείνες που ασφαλίζονται υπό το καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης ασθενείας ως έλκουσες δικαίωμα («familienversichert»)) λαμβάνουν συνολικό επίδομα μητρότητας που ανέρχεται έως τα 210 ευρώ και καταβάλλεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Τι καλύπτεται; Οι παροχές μητρότητας σε είδος περιλαμβάνουν: ιατρική περίθαλψη και βοήθεια μαίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό βοήθεια μαίας κατά τον τοκετό και, εφόσον είναι αναγκαίο, βοήθεια γιατρού φάρμακα, επιδέσμους και άλλα ιατρικά βοηθήματα και αγωγές κάλυψη των εξόδων τοκετού σε νοσηλευτικό ίδρυμα κατ οίκον νοσηλευτική φροντίδα οικογενειακή βοήθεια. Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται έξι εβδομάδες πριν από τον τοκετό και οκτώ εβδομάδες μετά (12 εβδομάδες σε περίπτωση πρόωρης γέννησης ή γέννησης πολυδύμων). Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, στην άδεια μητρότητας μετά τον τοκετό προστίθενται οι ημέρες της άδειας που δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν πριν από τον τοκετό. Το ποσό του εξαρτάται από τις αποδοχές σας, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί τα 13 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα. Η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ του ποσού του επιδόματος και των αποδοχών σας καταβάλλεται από τον εργοδότη σας. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές μητρότητας και πατρότητας; Αν είστε έγκυος, πρέπει να αποκτήσετε την κάρτα μητρότητας (Mutterschaftspass), όπου αναφέρονται οι ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνετε. Ιούλιος

15 Κεφάλαιο V: Παροχές αναπηρίας Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας; Όλοι όσοι είναι ασφαλισμένοι στην υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεων (ήτοι όλοι οι μισθωτοί και ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων, με αποδοχές άνω του ελάχιστου εισοδήματος) είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση αναπηρίας. Σύνταξη λόγω γενικής ανικανότητας βιοπορισμού (Erwerbsminderung) Η σύνταξη αυτή χορηγείται αν ένας ασφαλισμένος, κατόπιν μείωσης της βιοποριστικής του ικανότητας για λόγους υγείας, δεν είναι πλέον σε θέση να ασκήσει δραστηριότητα υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς εργασίας για έξι τουλάχιστον ώρες (σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας) ή για τρεις ώρες τουλάχιστον (σύνταξη λόγω ολικής αναπηρίας). Για να λάβετε αυτή τη σύνταξη, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τουλάχιστον 60 μηνών (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης). Επιπλέον, πρέπει να αποδείξετε ότι καταβάλατε υποχρεωτικές εισφορές για τρία από τα τελευταία πέντε έτη πριν από την έναρξη της αναπηρίας. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί, για παράδειγμα, από περιόδους ανικανότητας για εργασία, ανεργίας, εκπαίδευσης και ανατροφής παιδιών. Όταν ένας ασφαλισμένος πλήττεται από ολική ανικανότητα βιοπορισμού μέσα σε λιγότερο από έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ή της κατάρτισής του, οι προϋποθέσεις ελάχιστου χρόνου ασφάλισης είναι πιο ελαστικές. Σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας (Erwerbsminderung) Για λόγους προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, οι ασφαλισμένοι μπορούν επίσης να αξιώσουν σύνταξη σε περίπτωση μερικής αναπηρίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ασφαλιστικό δίκαιο, έχουν γεννηθεί πριν από τη 2α Ιανουαρίου 1961 και η μείωση της βιοποριστικής τους ικανότητας για λόγους υγείας τους εμποδίζει να εργάζονται για έξι τουλάχιστον ώρες ημερησίως στο τρέχον επάγγελμά τους ή σε άλλο, αποδεκτό από αυτούς επάγγελμα. Όριο σώρευσης εισοδημάτων Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που σας εξασφαλίζει συμπληρωματικό εισόδημα μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σύνταξής σας. Πρέπει, συνεπώς, να συμβουλευθείτε τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα, προτού αναλάβετε μια τέτοια δραστηριότητα. Ειδικοί κανόνες για τους εργάτες ορυχείων Η ικανότητά σας για εργασία στα ορυχεία θεωρείται μειωμένη αν λόγω ασθένειας ή αναπηρίας δεν είστε πλέον σε θέση να ασκήσετε τις συνήθεις εργασίες ορυχείου ή παρόμοιες δραστηριότητες, εκτός αν προσληφθήκατε σε ισοδύναμη θέση εργασίας εκτός του τομέα των ορυχείων. Το πρόσθετα έσοδα από οικονομική δραστηριότητα μη ισοδύναμη με την προηγούμενή σας εργασία δεν έχουν επιπτώσεις στη σύνταξή σας. Από την ηλικία των 50 ετών, οι εργάτες ορυχείων μπορούν να λάβουν σύνταξη, αν δεν ασκούν πλέον ισοδύναμη εργασία, από οικονομική άποψη, με εκείνη που ασκούσαν Ιούλιος

16 προηγουμένως στο ορυχείο. Για το σκοπό αυτό, ωστόσο, πρέπει να έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 25 ετών. Μέτρα επανένταξης Η νομοθεσία για τις συντάξεις ευνοεί την επανένταξη έναντι της σύνταξης. Όταν η βιοποριστική ικανότητα του ασφαλισμένου μπορεί να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί μέσω μέτρων αποκατάστασης, ο οργανισμός ασφάλισης συντάξεων χορηγεί κατ αρχάς στον ασφαλισμένο το ωφέλημα μέτρων ιατρικής ή επαγγελματικής αποκατάστασης παρά το ωφέλημα της σύνταξης. Τι καλύπτεται; Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από το ποσό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχετε καταβάλει καθ όλη της διάρκεια της «ασφαλιστικής σας ζωής». Εκτός από τις περιόδους καταβολής εισφορών, άλλες περίοδοι κατά τις οποίες απαλλαχθήκατε από την καταβολή εισφορών ή καταβάλατε μειωμένες εισφορές μπορούν να επηρεάσουν τη σύνταξη προς τα άνω. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές αναπηρίας; Καταρχήν, οι συντάξεις χορηγούνται μόνο κατόπιν αίτησης. Η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Ιούλιος

17 Κεφάλαιο VI: Συντάξεις και παροχές γήρατος Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος; Κάθε άτομο που υπάγεται στο νόμιμο καθεστώς ασφάλισης σύνταξης (ήτοι όλοι οι μισθωτοί και ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων που το εισόδημά τους υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσό) καλύπτεται και από την ασφάλιση γήρατος. Η σύνταξη γήρατος χορηγείται σε ανταπόδοση της εργασίας που προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ενεργού ζωής. Υπόκειται σε προϋποθέσεις ηλικίας και ελάχιστου χρόνου ασφάλισης (η γενική ελάχιστη περίοδος ασφάλισης περιλαμβάνει πέντε έτη καταβολής εισφορών και εξομοιούμενες περιόδους). Όλοι οι ημερολογιακοί μήνες κατά τους οποίους καταβάλατε εισφορές και ο χρόνος ανατροφής παιδιού κάτω των τριών ετών λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των περιόδων ασφάλισης 5, 15 και 25 ετών. Για την περίοδο ασφάλισης 35 ετών, οι χρονικές περίοδοι που λαμβάνονται υπόψη είναι όλες αυτές που θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη. Για παράδειγμα, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εκπαίδευσης και ο χρόνος ανατροφής παιδιών κάτω των δέκα ετών. Αν, όταν φθάσετε την ηλικία συνταξιοδότησης, θέλετε απλώς να μειώσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα χωρίς να σταματήσετε να εργάζεστε εντελώς, μπορείτε να ζητήσετε μερική συνταξιοδότηση, δηλ. να λαμβάνετε μερική σύνταξη γήρατος (ένα τρίτο, ένα δεύτερο ή τα δύο τρίτα της πλήρους σύνταξης). Μπορείτε επίσης να μην ζητήσετε τη σύνταξή σας για το τρέχον διάστημα. Αν, στην ηλικία των 65 ετών, δεν ζητήσετε σύνταξη γήρατος ή ζητήσετε μερική σύνταξη, η πλήρης σύνταξη που θα σας χορηγηθεί εν καιρώ θα είναι προσαυξημένη κατά το 0,5% μηνιαίως (6% ετησίως) του ποσού της σύνταξης που δεν ζητήσατε να λάβετε. Κανονική σύνταξη γήρατος (Regelaltersrente) Η κανονική ηλικίασυνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά στα 67 έτη από το 2012 ως το 2029, ξεκινώντας από όσους γεννήθηκαν το Για όσους γεννήθηκαν μετά το 1963, θα ισχύσει η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών. Οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 45 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης από περιόδους απασχόλησης, παροχής φροντίδας και ανατροφής τέκνων ηλικίας έως δέκα ετών διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 65 ετών χωρίς μειωμένη σύνταξη. Η σώρευση με εισόδημα είναι δυνατή χωρίς περιορισμό στην κανονική σας σύνταξη γήρατος. Πρόωρη σύνταξη Η ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης θα προσαρμοστεί στη νέα κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν προβλέπεται προσαρμογή, πάντως, για τύπους συντάξεων που καταργούνται. Για τις εν λόγω συντάξεις, η ηλικία των 65 ετών εξακολουθεί να είναι η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Αίτηση χορήγησης πρόωρης (μειωμένης) σύνταξης μπορεί να υποβληθεί από την ηλικία των 63 ετών εφόσον έχουν συμπληρωθεί 35 έτη συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Ιούλιος

18 Η σύνταξη γήρατος για άτομα με σοβαρή αναπηρία μπορεί να ζητηθεί από ασφαλισμένους που έχουν φθάσει την ηλικία των 65 ετών, έχουν αναγνωριστεί ως άτομα με σοβαρή αναπηρία κατά την έναρξη της καταβολής της σύνταξης και έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 35 ετών. Η πρόωρη σύνταξη αυτής της κατηγορίας μπορεί να καταβληθεί πρόωρα στην ηλικία των 62 ετών έναντι μείωσης του ποσού της. Οι ασφαλισμένου που έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1952 μπορούν να ζητήσουν μειωμένη σύνταξη γήρατος στην ηλικία των 63 ετών εάν: έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη περίοδο ασφάλισης των 15 ετών, κατέβαλαν υποχρεωτικές εισφορές για ασφαλισμένη απασχόληση ή εργασία επί οκτώ χρόνια κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας πριν από τη συνταξιοδότηση, είναι άνεργοι κατά τη συνταξιοδότηση, ήταν άνεργοι επί 52 εβδομάδες συνολικά μετά την ηλικία των 58 ετών και έξι μηνών ή αν εργάζονταν με μερική απασχόληση λόγω ηλικίας (Altersteilzeitarbeit) για 24 μήνες τουλάχιστον πριν από τη συνταξιοδότηση. Ως αντιστάθμισμα για τη μεγαλύτερη διάρκεια χορήγησης των συντάξεων, η σύνταξη μειώνεται κατά 0,3% για κάθε μήνα χορήγησής της πριν από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης (σε περίπτωση καταβολής σύνταξης γήρατος σε άτομα με σοβαρή αναπηρία πριν από την ηλικία των 65 ετών). Ειδικές διατάξεις έχουν εφαρμογή στους εργάτες ορυχείων. Οι τελευταίοι μπορούν να λάβουν σύνταξη γήρατος στην ηλικία των 60 ετών και μετά από περίοδο ελάχιστης ασφάλισης 25 ετών. Σύνταξη γήρατος για τις γυναίκες Οι γυναίκες μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν υποχρεωτικές εισφορές για περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους. Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης είναι 15 έτη. Ωστόσο, οι ασφαλισμένες που έχουν γεννηθεί από το 1952 και μετά δεν μπορούν πλέον να αξιώσουν την εν λόγω σύνταξη γήρατος. Τι καλύπτεται; Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται κυρίως από το ποσό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχετε καταβάλει καθ όλη της διάρκεια της «ασφαλιστικής σας ζωής». Εκτός από τις περιόδους καταβολής εισφορών, άλλες περίοδοι κατά τις οποίες απαλλαχθήκατε από την καταβολή εισφορών ή καταβάλατε μειωμένες εισφορές μπορούν να επηρεάσουν τη σύνταξη προς τα άνω. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές γήρατος; Καταρχήν, οι συντάξεις χορηγούνται μόνο κατόπιν αίτησης. Η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Ιούλιος

19 Κεφάλαιο VII: Παροχές επιζώντων Πότε δικαιούστε επίδομα επιζώντων; Κάθε άτομο που υπάγεται στο νόμιμο καθεστώς ασφάλισης σύνταξης (ήτοι όλοι οι μισθωτοί και ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων που το εισόδημά τους υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσό) καλύπτεται και από την ασφάλιση θανάτου. Σύνταξη χηρείας καταβάλλεται στον επιζώντα (ή την επιζώσα) σύζυγο, στον επιζώντα (ή την επιζώσα) σύντροφο δηλωμένης συμβίωσης, και σε ορισμένες περιπτώσεις στον διαζευγμένο (ή τη διαζευγμένη) σύζυγο. Σύνταξη χηρείας δικαιούνται όσοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστη περίοδο ασφάλισης πέντε ετών και εξομοιούμενες περιόδους. Η ελάχιστη περίοδος ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωμένη εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης/κατάρτισης. Επιπλέον, ο επιζών (ή η επιζώσα) σύζυγος δικαιούται σύνταξη χηρείας εφόσον ο γάμος διήρκεσε ένα χρόνο τουλάχιστον. Χορηγείται σύνταξη ορφανού μετά το θάνατο ασφαλισμένου σε παιδιά μέχρι 18 ετών. Το όριο ηλικίας μετατίθεται στα 27 έτη, αν το ορφανό πραγματοποιεί σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση, αν συμπληρώσει οικειοθελώς ένα έτος κοινωνικής ή οικολογικής εργασίας ή αν μια αναπηρία δεν του επιτρέπει να κερδίζει τα προς το ζειν. Αν το ορφανό διακόψει τη σχολική ή την επαγγελματική του εκπαίδευση για την ολοκλήρωση στρατιωτικής ή νόμιμης πολιτικής θητείας, το δικαίωμα στη σύνταξη ορφανού παρατείνεται αντίστοιχα πέραν της ηλικίας των 27 ετών. Αν ένας από τους δύο γονείς βρίσκεται ακόμη εν ζωή, χορηγείται η μισή σύνταξη ορφανού ολόκληρη η σύνταξη ορφανού χορηγείται όταν έχουν πεθάνει και οι δύο γονείς. Τι καλύπτεται; Σύνταξη χηρείας (Witwen-und Witwerrenten) Η σύνταξη χήρας ή χήρου ανέρχεται στο 25% της πλήρους σύνταξης αναπηρίας (Rente wegen voller Erwerbsminderung) του αποθανόντος (ονομάζεται μικρή σύνταξη χήρας ή χήρου). Η καταβολή αυτής της παροχής περιορίζεται σε δύο χρόνια. Η σύνταξη προσαυξάνεται όταν ο δικαιούχος έχει συντηρούμενο τέκνο, όταν έχει φθάσει την ηλικία των 45 ετών (από το 2012 και μετά, το εν λόγω όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά μέχρι την ηλικία των 47 ετών το 2029) ή όταν η βιοποριστική του ικανότητα έχει μειωθεί σε 55% (οπότε ονομάζεται μεγάλη σύνταξη χήρας ή χήρου). Οι χήρες ή οι χήροι που έχουν αναθρέψει παιδιά λαμβάνουν επιπλέον ένα συμπλήρωμα. Σε περίπτωση διαζυγίου, τα από κοινού αποκτηθέντα δικαιώματα σε ασφάλιση γήρατος και αναπηρίας διαιρούνται μεταξύ των πρώην συζύγων. Διάσπαση της σύνταξης Αντί να τους καταβάλλονται παροχές συζύγου και χήρου κατά τη συνήθη διαδικασία, οι σύζυγοι μπορούν, κατόπιν κοινής δήλωσης, να ζητήσουν τη διάσπαση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέκτησαν κατά την κοινή ζωή τους. Προς τούτο πρέπει να πληρείται μια προϋπόθεση: οι δύο σύζυγοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ο καθένας 25 χρόνια περιόδων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ο γάμος Ιούλιος

20 πρέπει να έχει τελεστεί μετά την ή/και οι δύο σύντροφοι θα πρέπει κατά την ανωτέρω ημερομηνία να ήταν κάτω των 40 ετών. Αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι σύντροφοι στο πλαίσιο δηλωμένης συμβίωσης μπορούν επίσης να ζητήσουν διάσπαση της σύνταξης. Σύνταξη ορφανού (Waisenrente) Η σύνταξη ορφανού για ορφανά από έναν γονέα τέκνα ανέρχεται στο 10% της σύνταξης του θανόντα γονέα συν ένα συμπλήρωμα ορφανού. Για τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα, η σύνταξη ανέρχεται στο 20% των συντάξεων των θανόντων γονέων συν ένα συμπλήρωμα ορφανού. Η σύνταξη ορφανού μειώνεται κατά 10,8% κατ ανώτατο όριο, εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε πριν από την ηλικία των 63 ετών. Συνεκτίμηση του εισοδήματος Για να καθοριστούν οι συντάξεις σε περίπτωση θανάτου, λαμβάνεται σε κάποιο βαθμό υπόψη το εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλο εισόδημα του δικαιούχου και, ενδεχομένως, το εισόδημά του από περιουσία. Η μηνιαία κατ αποκοπή παροχή ανέρχεται επί του παρόντος σε 718,08 ευρώ στα παλαιά ομόσπονδα κράτη και σε 637,03 ευρώ στα νέα ομόσπονδα κράτη. Η παροχή προσαυξάνεται για κάθε παιδί που δικαιούται επίδομα ορφανού. Στην περίπτωση των συντάξεων ορφανού, το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μόνο αν το ορφανό είναι άνω των 18 ετών. Η μηνιαία κατ αποκοπή σύνταξη ορφανού ανέρχεται επί του παρόντος σε 478,72 ευρώ στα παλαιά ομόσπονδα κράτη και σε 424,69 ευρώ στα νέα ομόσπονδα κράτη. Αν το εισόδημα καθεαυτό υπερβαίνει το καθορισμένο επίδομα, το 40% του εναπομένοντος καθαρού εισοδήματος καταλογίζεται στις συντάξεις χηρείας ή ορφανού. Πώς αποκτάτε πρόσβαση στις παροχές επιζώντων; Καταρχήν, οι συντάξεις χορηγούνται μόνο κατόπιν αίτησης. Η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Ιούλιος

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 και της ΕΖΕΣ: Προβλήματα και καλές πρακτικές για την εφαρμογή του στην Ελλάδα Γιώργος Γεωργαράκης Απόφοιτος Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα