Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων"

Transcript

1 Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Η επιλεγμένη θέση για τη μηχανή παγοκύβων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια δεν ικανοποιείται, επιλέξτε μια άλλη θέση. Η θέση εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό χώρο. Η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι ελεύθερη από αερόβια ή άλλου είδους μικρόβια. Η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,4 ο C και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους 43 ο C. Ο θέση εγκατάστασης δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας ούτε να είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως. Στη θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει αρκετός κενός χώρος για τις υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις στην πίσω πλευρά της μηχανής. Η θέση εγκατάστασης δεν πρέπει να εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό ή γύρω από τη μηχανή. Συμβουλευτείτε τον πίνακα που ακολουθεί σχετικά με τις συνιστώμενες ελάχιστες αποστάσεις. S300/S320/S420/ S450/S500/S600/ S850/S1000 Αυτόνομη αερόψυκτη Υδρόψυκτη και απομακρυσμένη Επάνω 203mm (8 ) *203mm (8 ) μέρος/πλαϊνά Πίσω μέρος 127mm (5 ) *127mm (5 ) Αυτόνομη Υδρόψυκτη S1400/S1800 αερόψυκτη και απομακρυσμένη Επάνω 610mm (24 ) *203mm (8 ) μέρος/πλαϊνά Πίσω μέρος 305mm (12 ) *127mm (5 ) *Δεν απαιτείται ελάχιστη απόσταση. Η τιμή αυτή συνιστάται αποκλειστικά και μόνο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λειτουργίας και για πιο εύκολη συντήρηση. Ηλεκτρικές συνδέσεις Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, τους κρατικούς και τους εθνικούς κανονισμούς. Τάση Η μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή τάσης είναι ± 10% της ονομαστικής τάσης που υπάρχει κατά την εκκίνηση της μηχανής (όταν το ηλεκτρικό φορτίο είναι υψηλότερο). Η γείωση της μηχανής παγοκύβων πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Ασφάλεια/ασφαλειοδιακόπτης Θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός ηλεκτρικός διακόπτης, ο οποίος να αποσυνδέει όλους του πόλους και να παρέχει διαχωρισμό επαφών 3mm, για τη σταθερή καλωδίωση. Οι ασφαλειοδιακόπτες πρέπει να είναι κατάλληλοι για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη (δεν ισχύει για τον Καναδά). Ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ κυκλώματος Η ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ του κυκλώματος χρησιμεύει στη διαστασιολόγηση των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας. (Η ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ του κυκλώματος δεν αντιστοιχεί στο τρέχον φορτίο αμπεράζ.) Οι διαστάσεις (ή η διάμετρος) των ηλεκτρικών καλωδίων εξαρτώνται και από τη θέση της μηχανής, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται, από το μήκος των καλωδίων, κ.λπ., και πρέπει να καθορίζονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η μηχανή παγοκύβων πρέπει να προστατεύεται σε περίπτωση έκθεσης σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από το 0 C. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την έκθεση της μηχανής σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός. (Πίνακες με τα στοιχεία των ηλεκτρικών συνδέσεων θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.) Manitowoc Foodservice Internationa S.A.S. 18 Chemin de Charbonnières F Ecully Cedex Téléphone : +33 (0) Fax : +33 (0) Site Web 1 # /07

2 Στοιχεία ηλεκτρικών συνδέσεων για μηχανές παγοκύβων Μηχανή παγοκύβων S300 S320 S420/S450 S500 S600 S850 S1000 S1200 S1400 S1600 S1800 Τάση Αερόψυκτη Υδρόψυκτη Απομακρυσμένη Κύκλος Ασφάλεια/Ασφα Ελάχιστο Ασφάλεια/Ασφα Ελάχιστο Ασφάλεια/Ασφ Ελάχιστο φάσης λειοδιακόπτης αμπεράζ λειοδιακόπτης αμπεράζ αλειοδιακόπτης αμπεράζ κυκλώματος κυκλώματος κυκλώματος 115/1/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A 115/1/ N/A N/A /1/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A 115/1/ N/A N/A /1/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A 115/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /3/ /1/ /1/ /3/ /1/ /1/ N/A N/A /3/ N/A N/A 230/1/ N/A N/A /1/ /3/ /1/ /1/ /3/ /1/ /1/ /3/ /1/

3 Διαστασιολόγηση/συνδέσεις των σωληνώσεων τροφοδοσίας και αποχέτευσης νερού Όλες οι υδραυλικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, τους κρατικούς και τους εθνικούς κανονισμούς. Σημείο Είσοδος νερού για την παραγωγή πάγου Αποχέτευση νερού από την παραγωγή πάγου Είσοδος νερού συμπυκνωτή Θερμοκρασία νερού Ελάχ. 4,4 C Μέγ. 32,2 C Συνδέετε την είσοδο νερού για την παραγωγή πάγου αποκλειστικά και μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. Μην συνδέετε σε παροχή ζεστού νερού. Τοποθετήστε βάνα. Τοποθετήστε μόνωση στις σωληνώσεις παροχής και αποχέτευσης για να αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας. Πίεση νερού Ελάχ. 20 psi (1,4 bar) Μέγ. 80 psi (5,5 bar) Ελάχ. 4,4 C Μέγ. 32,2 C Ελάχ. 20 psi (1,4 bar) Μέγ. 150 psi (10,3 bar) Αποχέτευση νερού συμπυκνωτή Αποχέτευση δοχείου αποθήκευσης Ελάχ. = ελάχιστο 2 Μεγ. = μέγιστο Σύνδεση μηχανής παγοκύβων Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/8 Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 1/2 Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 1/2 Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/4 Διαστάσεις σωληνώσεων για τη σύνδεση της μηχανής παγοκύβων Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 9,5 mm (3/8 ) Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 12,7 mm (1/2 ) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 12,7 mm (1/2 ) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 19,1 mm (3/4 ) 3

4 Λειτουργία και συντήρηση ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ Ο αισθητήρας πάχους παγοκύβων ρυθμίζεται από το εργοστάσιο ώστε να εξασφαλίζει ότι το πάχος του τμήματος σύνδεσης των παγοκύβων κυμαίνεται στα 0,32 cm (1/8"). Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό εκτίναξης νερού βρίσκεται στη θέση του κατά την εκτέλεση του ελέγχου αυτού. Το έλασμα αυτό προστατεύει από την εκτίναξη του νερού κατά την έξοδο του από το κανάλι νερού. 1. Ελέγξτε το τμήμα σύνδεσης που ενώνει τους παγοκύβους. Θα πρέπει να έχει πάχος περ. 0,32 cm (1/8"). 2. Αν απαιτείται προσαρμογή, περιστρέψτε τον κοχλία ρύθμισης του ανιχνευτή πάχους παγοκύβων δεξιόστροφα για να αυξηθεί το πάχος του τμήματος σύνδεσης ή προς τα αριστερά για να μειωθεί. ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ Ο αισθητήρας στάθμης νερού είναι ρυθμισμένος για τη διατήρηση της σωστής στάθμης νερού επάνω από το περίβλημα της αντλίας νερού. Η στάθμη νερού δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Αν η στάθμη νερού δεν είναι σωστή, ελέγξτε τον αισθητήρα στάθμης νερού για βλάβη (κάμψη κ.ο.κ.). Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα, αναλόγως. ΚΟΧΛΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ SV3141 1/8 ΠΑΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ SV3113 SV3132 Ρύθμιση πάχους παγοκύβων 3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του αισθητήρα πάχους παγοκύβων και το τμήμα σύνδεσης δεν εμποδίζουν την κίνηση του αισθητήρα. 4

5 Ακολουθία λειτουργίας Ο διακόπτης δύο θέσεων πρέπει να βρίσκεται στη θέση παραγωγής πάγου και το προστατευτικό εκτίναξης νερού στη θέση του επάνω στον εξατμιστή πριν ξεκινήσει η λειτουργία της μηχανής. ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ή ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 1. Εκκένωση νερού Πριν ξεκινήσει η λειτουργία του συμπιεστή, η αντλία νερού και η σωληνοειδής βαλβίδα αποστράγγισης νερού ενεργοποιούνται για 45 δευτερόλεπτα, ώστε να αδειάσουν όλο το παλιό νερό από τη μηχανή. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι ο κύκλος παραγωγής πάγου θα ξεκινήσει με φρέσκο νερό. Η βαλβίδα (-ες) αποκομιδής ενεργοποιείται και κατά την εκκένωση νερού, παρόλο ότι παραμένει ενεργοποιημένη για επιπλέον 5 δευτερόλεπτα (συνολικά 50 δευτερόλεπτα) κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος ψύξης. Μόνο στο μοντέλο S1000 S1400 S Ο αεροσυμπιεστής ενεργοποιείται για τα 10 τελευταία δευτερόλεπτα του κύκλου. 2. Εκκίνηση συστήματος ψύξης Ο συμπιεστής ξεκινάει μετά από την 45λεπτη εκκένωση νερού και παραμένει ενεργοποιημένος καθ' όλη τη διάρκεια των φάσεων ψύξης και αποκομιδής. Η βαλβίδα πλήρωσης νερού ενεργοποιείται ταυτόχρονα με το συμπιεστή. Η βαλβίδα (-ες) αποκομιδής παραμένει ενεργοποιημένη για 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης του συμπιεστή και μετά κλείνει. Ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση του αεροσυμπιεστή, το μοτέρ του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή (στα αερόψυκτα μοντέλα) τροφοδοτείται με ρεύμα καθ' όλη τη διάρκεια των φάσεων ψύξης και αποκομιδής. Το μοτέρ του ανεμιστήρα ηλεκτροδοτείται μέσω ενός συστήματος ελέγχου πίεσης κύκλων του ανεμιστήρα και συνεπώς μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται. (Ο συμπιεστής και το μοτέρ ανεμιστήρα του συμπυκνωτή ηλεκτροδοτούνται μέσω του ρελέ ισχύος. Συνεπώς, κάθε φορά που ενεργοποιείται το πηνίο του ρελέ ισχύος, ο συμπιεστής και το μοτέρ ανεμιστήρα του συμπυκνωτή ηλεκτροδοτούνται.) ΦΑΣΗ ΨΥΞΗΣ Μόλις σχηματιστεί αρκετός πάγος, το νερό (όχι ο πάγος) έρχεται σε επαφή με τον αισθητήρα πάχους παγοκύβων. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα συνεχούς επαφής με το νερό, αρχίζει η φάση αποκομιδής. Η φάση αποκομιδής δεν ξεκινάει πριν από μία 6λεπτη διακοπή ψύξης. ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 5. Εκκένωση νερού Η βαλβίδα (-ες) αποκομιδής ανοίγει με την έναρξη εκκένωσης του νερού, ώστε να κατευθύνει το θερμό αέριο της γραμμής ψυκτικού στον εξατμιστή. Η αντλία νερού συνεχίζει να λειτουργεί και η βαλβίδα αποστράγγισης νερού ενεργοποιείται για 45 λεπτά για να αδειάσει το νερό στο φρεάτιο αποστράγγισης. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της βαλβίδας πλήρωσης νερού είναι χρονικά εξαρτώμενη. Η βαλβίδα πλήρωσης νερού ενεργοποιείται για τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα των 45 δευτερολέπτων της εκκένωσης νερού. Μετά τα 45 δευτερόλεπτα της εκκένωσης νερού, η βαλβίδα πλήρωσης νερού, η αντλία νερού και η βαλβίδα αποστράγγισης απενεργοποιούνται. (Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση εκκένωσης νερού.) 3. Πρόψυξη Ο συμπιεστής ενεργοποιείται για 30 δευτερόλεπτα (αρχικός κύκλος 60 δευτερόλεπτα) πριν την κυκλοφορία του νερού, προκειμένου να γίνει μια προκαταρκτική ψύξη του εξατμιστή. Η βαλβίδα πλήρωσης νερού παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να φτάσει η στάθμη στην απαιτούμενη τιμή για την ενεργοποίηση του αισθητήρα. 4. Ψύξη Η αντλία νερού επανεκκινείται μετά την πρόψυξη. Το νερό κατευθύνεται με ομαλή ροή μέσω του εξατμιστή στις παγοθήκες, όπου παγώνει. Η βαλβίδα πλήρωσης νερού ενεργοποιείται και απενεργοποιείται άλλη μία φορά, ώστε να γεμίσει ξανά το κανάλι νερού. 5

6 6. Αποκομιδή Η βαλβίδα (-ες) αποκομιδής παραμένει ανοιχτή και το ψυκτικό αέριο θερμαίνει τον εξατμιστή προκαλώντας την ολίσθηση των παγοκύβων από τον εξατμιστή στο δοχείο αποθήκευσης. Ενεργοποιώντας το διακόπτη δοχείου, η γλίστρα των παγοκύβων εκτρέπει το προστατευτικό εκτίναξης νερού. Με το στιγμιαίο άνοιγμα και κλείσιμο του διακόπτη του δοχείου τερματίζεται η φάση αποκομιδής και η μηχανή επιστρέφει στη φάση ψύξης (βήματα 3-4). Μόνο στο μοντέλο S1000 S1400 S1800- Ο συμπιεστής αέρα ενεργοποιείται μετά από 35 δευτερόλεπτα και παραμένει ενεργοποιημένος καθ' όλη τη φάση αποκομιδής. Ο αεροσυμπιεστής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για 60 δευτερόλεπτα όταν ο κύκλος αποκομιδής υπερβεί τα 75 δευτερόλεπτα στον προηγούμενο κύκλο. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 7. Αυτόματη απενεργοποίηση Όταν το δοχείο αποθήκευσης γεμίσει στο τέλος της φάσης αποκομιδής, η γλίστρα δεν μπορεί να παρακάμψει το προστατευτικό εκτίναξης νερού και το κρατάει ανοιχτό. Αφού το προστατευτικό παραμείνει ανοιχτό για 30 δευτερόλεπτα, η μηχανή παγοκύβων απενεργοποιείται. Η μηχανή παραμένει απενεργοποιημένη για 3 λεπτά πριν να είναι δυνατή η αυτόματη επανεκκίνησή της. Η μηχανή παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να αφαιρεθεί από το δοχείο επαρκής ποσότητα πάγου ώστε ο πάγος να μπορεί να περνάει από το προστατευτικό εκτίναξης νερού. Καθώς το προστατευτικό εκτίναξης νερού επιστρέφει στη θέση λειτουργίας, ο διακόπτης του δοχείου κλείνει ξανά και η μηχανή επανεκκινείται (βήματα 1-2), μετά από 3λεπτη καθυστέρηση. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Κλείνοντας το πίσω μέρος του εξατμιστή, δεν μπορεί να σχηματιστεί πάγος στο σημείο αυτό, καθώς και στα πλαστικά τμήμα του πλαισίου του εξατμιστή. Μετά από 200 κύκλους ψύξης/αποκομιδής ο πίνακας ελέγχου θα ενεργοποιήσει τον κύκλο έκπλυσης με ζεστό νερό. Αφού ολοκληρωθεί ο 20στος κύκλος: Ανάβει η λυχνία καθαρισμού και αποκομιδής που επισημαίνει ότι η μηχανή βρίσκεται σε φάση έκπλυσης με ζεστό νερό. Ο συμπιεστής και η βαλβίδα αποκομιδής παραμένουν ενεργοποιημένα. Ενεργοποιείται η βαλβίδα νερού. Η βαλβίδα εισόδου νερού ενεργοποιείται έως ότου το νερό έρθει σε επαφή με τον αισθητήρα στάθμης νερού. Ο συμπιεστής και η βαλβίδα αποκομιδής θερμαίνουν το νερό για 5 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιούνται. Η αντλία νερού παραμένει ενεργοποιημένη για άλλα 5 λεπτά (συνολικός χρόνος 10 λεπτά) και στη συνέχεια απενεργοποιείται. Ο κύκλος έκπλυσης με ζεστό νερό μπορεί να τερματιστεί μετακινώντας το μοχλό στη θέση OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ) και στη συνέχεια επαναφέροντας τον στη θέση ICE (ΠΑΓΟΣ). Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τους παρακάτω μη ρυθμιζόμενους χρονοδιακόπτες ασφαλείας: Η μηχανή παγοκύβων κλειδώνει στον κύκλο ψύξης για 6 λεπτά πριν να είναι δυνατή η έναρξη του κύκλου αποκομιδής. Ο μέγιστος χρόνος ψύξης είναι 60 λεπτά και μετά ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί αυτόματα τη φάση αποκομιδής (βήματα 5 & 6). Ο μέγιστος χρόνος αποκομιδής είναι 3,5 λεπτά και μετά ο πίνακας ελέγχου ενεργοποιεί αυτόματα τη φάση ψύξης (βήματα 3 & 4). 6

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Για να εξασφαλιστεί μια συνεχής και αποτελεσματική λειτουργία της μηχανής παγοκύβων, να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε τη μηχανή κάθε έξι μήνες. Αν ο καθαρισμός και η απολύμανση καταστούν αναγκαία συχνότερα, συμβουλευθείτε μια εξειδικευμένη εταιρία τεχνικής υποστήριξης προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα του νερού και να σας συστήσει κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας του νερού ή εγκατάσταση του εξαρτήματος AuCS (σύστημα αυτόματου καθαρισμού). Αν χρειαστεί, μια πολύ βρώμικη μηχανή παγοκύβων μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εντελώς για καθαρισμό και απολύμανση. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο απορρυπαντικό (κωδικός προϊόντος ) και απολυμαντικό (κωδικός προϊόντος ) της Manitowoc που είναι κατάλληλο για μηχανές παγοκύβων. Η χρήση διαλυμάτων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση του Ομοσπονδιακού νόμου. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες στη συσκευασία των προϊόντων. Μην αναμειγνύετε το απορρυπαντικό και το απολυμαντικό για τη μηχανή παγοκύβων. Η χρήση διαλυμάτων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση του Ομοσπονδιακού νόμου. Βήμα 2 Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο καθαρισμού, μετακινήστε το διακόπτη δύο θέσεων στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ). Το νερό θα περάσει από τη βαλβίδα αποστράγγισης νερού και θα καταλήξει στην αποχέτευση. Η λυχνία καθαρισμού θα ανάψει επισημαίνοντας ότι η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση καθαρισμού. Βήμα 3 Περιμένετε περίπου δύο λεπτά ή μέχρι να αρχίσει να κυλάει νερό από τον εξατμιστή. Βήμα 4 Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού μηχανής παγοκύβων Manitowoc στο κανάλι νερού. Μοντέλο S300/S320/S420 S450/S500/S600/S850/S1000 S1400/S1800 Ποσότητα απορρυπαντικού 3 ounces (88 ml) 5 ounces (150 ml) 9 ounces (266 ml) Βήμα 5 Η μηχανή θα ολοκληρώσει αυτόματα έναν 10λεπτο κύκλο καθαρισμού τον οποίο θα ακολουθήσουν έξι κύκλοι έκπλυσης και στη συνέχεια θα σταματήσει. Η λυχνία καθαρισμού θα απενεργοποιηθεί υποδεικνύοντας ότι ο κύκλος καθαρισμού ολοκληρώθηκε. Ολόκληρος ο κύκλος διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Βήμα 6 Όταν η διαδικασία καθαρισμού ολοκληρωθεί, μετακινήστε το μοχλό στη θέση OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ). Ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία απολύμανσης στην επόμενη σελίδα. Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και απολυμαντικά για μηχανές παγοκύβων, να φοράτε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά (ή/και μάσκα). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Το απορρυπαντικό για μηχανές παγοκύβων χρησιμεύει στην αφαίρεση των αλάτων ή άλλων ιζημάτων και όχι για την αφαίρεση φυκών ή ιλύος. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία απολύμανσης για την αφαίρεση φυκών και ιλύος. Βήμα 1 Μετακινήστε το μοχλό στη θέση OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ) αφού ο πάγος πέσει από τον εξατμιστή, στο τέλος του κύκλου αποκομιδής. Εναλλακτικά, μετακινήστε το μοχλό στη θέση OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ) και αφήστε τον πάγο στον εξατμιστή να λειώσει. Μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο πιέζοντας τον πάγο για να βγει από τον εξατμιστή. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη. 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Για να αφαιρέσετε τα φύκη ή την ιλύ χρησιμοποιήστε απολυμαντικό. Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικό για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων ιζημάτων. Βήμα 1 Μετακινήστε το μοχλό στη θέση OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ) αφού ο πάγος πέσει από τον εξατμιστή, στο τέλος του κύκλου αποκομιδής. Εναλλακτικά, μετακινήστε το μοχλό στη θέση OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ) και αφήστε τον πάγο στον εξατμιστή να λειώσει. Μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο πιέζοντας τον πάγο για να βγει από τον εξατμιστή. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη. Πριν προχωρήσετε, αποσυνδέστε τη μηχανή (και το διανομέα, αν υπάρχει) από το ρεύμα γυρίζοντας τον αντίστοιχο διακόπτη. Βήμα 2 Ανατρέξτε στην ενότητα Αφαίρεση μερών για καθαρισμό/απολύμανση και αφαιρέστε τα μέρη της μηχανής. Βήμα 3 Αναμείξτε ένα διάλυμα νερού και απολυμαντικού Τύπος Νερό Αναμειγμένο με διαλύματος Απολυμαντικό 23 l (6 gal) 120 ml (4 oz.) απολυμαντικό Βήμα 4 Χρησιμοποιήστε το απολυμαντικό διάλυμα και ένα σφουγγάρι ή πανί για να απολυμάνετε (καθαρίσετε) όλα τα μέρη και τις εσωτερικές επιφάνειες της μηχανής. Απολυμάνετε τις παρακάτω περιοχές: A. Πλευρικά τοιχώματα B. Βάση (περιοχή επάνω από το κανάλι νερού) Γ. Πλαστικά μέρη εξατμιστή Δ. Δοχείο ή διανομέας Βήμα 5 Μην ξεπλένετε τις απολυμασμένες περιοχές. Βήμα 6 Τοποθετήστε τα μέρη που είχατε αφαιρέσει, επανασυνδέστε στο ρεύμα και μετακινήστε το διακόπτη στη θέση παραγωγής παγοκύβων. 8

9 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Βήμα 1 Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και νερού στη μηχανή (και στο διανομέα, αν υπάρχει). Πριν προχωρήσετε, αποσυνδέστε τη μηχανή (και το διανομέα, αν υπάρχει) από το ρεύμα γυρίζοντας τον αντίστοιχο διακόπτη. Φάση 2 Αφαιρέστε όλο τον πάγο από το δοχείο. Βήμα 3 Αφαιρέστε το προστατευτικό εκτίναξης νερού και τα εξαρτήματα που θέλετε να καθαρίσετε ή να απολυμάνετε. Για τις διαδικασίες αφαίρεσης αυτών των εξαρτημάτων, δείτε τις παρακάτω σελίδες. Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και απολυμαντικά για μηχανές παγοκύβων, να φοράτε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά (ή/και μάσκα). Βήμα 4 Βυθίστε τα μέρη που αφαιρέσατε σε καλά ανακατεμένο διάλυμα. Τύπος Νερό Αναμειγμένο με διαλύματος Απορρυπαντικό 4 l (1 gal ) 500 ml (16 oz.) καθαριστικό Απολυμαντικό 23 l (6 gal) 120 ml (4 oz.) απολυμαντικό Βήμα 5 Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακή τρίχα ή σφουγγάρι (ΟΧΙ συρμάτινη βούρτσα) για να καθαρίσετε προσεκτικά τα εξαρτήματα. Μην αναμειγνύετε απορρυπαντικό και απολυμαντικό. Η χρήση διαλυμάτων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση του Ομοσπονδιακού νόμου. Μην βυθίζετε το μοτέρ της αντλίας νερού στο διάλυμα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού. Βήμα 6 Χρησιμοποιήστε το απολυμαντικό διάλυμα και ένα σφουγγάρι ή πανί για να απολυμάνετε (καθαρίσετε) το εσωτερικό της μηχανής και όλο το εσωτερικό του δοχείου/διανομέα. Βήμα 7 Ξ Μην ξεπλένετε τις απολυμασμένες περιοχές. Βήμα 8 Τοποθετήστε τα μέρη στη θέση τους. Σημείωση: Αν δεν ξεπλύνετε καλά τον αισθητήρα πάχους παγοκύβων ή τον αισθητήρα στάθμης νερού, ενδέχεται να δημιουργηθούν υπολείμματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μηχανής. Για καλύτερα αποτελέσματα, βουρτσίστε ή σκουπίστε τους αισθητήρες ενώ τους ξεπλένετε. Στεγνώστε καλά τους αισθητήρες πριν τους τοποθετήσετε. Βήμα 9 Αποκαταστήστε την τροφοδοσία ρεύματος και νερού 9

10 10

11 11

Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της Παγομηχανής Η επιλεγμένη θέση για την παγομηχανή πρέπει να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές Εγκατάσταση Θέση της παγομηχανής Η θέση που επιλέγεται για την παγομηχανή πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q Εγκατάσταση Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου Ο χώρος που θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα πάγου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C Εγκατάσταση Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κεντρικό τμήμα της μηχανής πάγου πρέπει να γίνει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR-

TGI2 120 D. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- TGI2 120 D PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- AR- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης υγρών MH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ gr_z0876176 Αναθ. A ΕΚΔΟΣΗ 03/2015 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα