ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται στο παρόν τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η επιλογή µεταξύ κρατικών και ιδιωτικών συστηµάτων σύνταξης, οι οικονοµικές πτυχές των πρόσφατων προτάσεων της επταµελούς επιτροπής πανεπιστηµιακών για µεταρρύθµιση της παιδείας, η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών στην Κύπρο και η σηµασία των κρατικών κινήτρων στις επιχειρηµατικές αποφάσεις. Η εισαγωγή ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης είναι µια πιθανή εξέλιξη στην αναζήτηση µεταρρυθµιστικών µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος βιωσιµότητας που προβλέπεται ότι θα αντιµετωπίσει µακροχρόνια το κρατικό σχέδιο σύνταξης στην Κύπρο. Το άρθρο του παρόντος τεύχους παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης και εξετάζει το βαθµό στον οποίο µπορούν να αντικαταστήσουν το κρατικό σχέδιο σύνταξης. Η έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης που είδε πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας περιέχει πολλές και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, όµως, παραλείπει να αναφερθεί στο οικονοµικό κόστος (και όφελος) που συνεπάγονται οι προτάσεις της. Αυτό στερεί τον αναγνώστη ένα βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση και ιεράρχησή τους, καθώς το οικονοµικό κόστος αντανακλά στη δυνατότητα εφαρµογής και βιωσιµότητας της προσπάθειας. Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών είναι µια σηµαντική παράµετρος για την Κυπριακή οικονοµία. Η ΜΟΕ έχει αναλύσει στοιχεία για την καταναλωτική δαπάνη των τουριστών χρησιµοποιώντας στοιχεία από ερωτηµατολόγια που καλύπτουν ένα µεγάλο αριθµό τουριστών. Τα στοιχεία έχουν αναλυθεί τόσο περιγραφικά όσο και οικονοµετρικά και δείχνουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Τα κίνητρα οικονοµικής συµπεριφοράς και ο τρόπος προσδιορισµού ή επηρεασµού τους από την κρατική παρέµβαση είναι σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας. Ο σχεδιασµός της φορολογίας και ρύθµισης των αγορών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο προς ποια κατεύθυνση ωθεί τις αποφάσεις των εταιρειών. Σε αυτό το τεύχος: Ιδιωτικά ή κρατικά σχέδια σύνταξης; 2 Οι προτάσεις για µεταρρύθµιση της παιδείας: µια κριτική ανάλυση 3 Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών στην Κύπρο 4 Σχόλιο: κρατικά κίνητρα και εταιρικές αποφάσεις 5 Νέα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών 6 Νέα του Τµήµατος Οικονοµικών 7 Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών 8

2 Ιδιωτικά ή κρατικά σχέδια σύνταξης; Ένα ερώτηµα που απασχολεί την ακαδηµαϊκή και την πολιτική κοινότητα είναι κατά πόσον τα σχέδια σύνταξης πρέπει να είναι κρατικά ή να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και να λειτουργούν µε βάση τους µηχανισµούς της ελεύθερης αγοράς. Το άρθρο αυτό θα προσπαθήσει να δείξει την αναγκαιότητα συνδυασµού στοιχείων του κράτους και της ελεύθερης αγοράς. * Η ελεύθερη αγορά δεν µπορεί να προσφέρει από µόνη της το άριστο επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης στο επιθυµητό ύψος αποταµίευσης τόσο για το άτοµο όσο και για το σύνολο της οικονοµίας. Η ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης στην ελεύθερη αγορά και το πρόβληµα της αδιαφορίας (free-rider problem), που εξυπακούει ότι ορισµένοι επαναπαύονται ότι οι υπόλοιποι θα εξασφαλίσουν και τη δική τους κοινωνική ασφάλιση, υποδηλώνουν ότι υπάρχει σκοπιµότητα για κρατική παρέµβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Το ερώτηµα, όµως, που δηµιουργείται είναι µέχρι ποιο βαθµό η κρατική αυτή παρέµβαση πρέπει ή µπορεί να φτάνει. Το κράτος υποχρεώνοντας όλους τους εργαζοµένους να εισφέρουν στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων αποτρέπει το φαινόµενο της αδιαφορίας. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του κράτους επεκτείνεται και στο βαθµό όπου µόνο το κράτος µπορεί να προστατεύσει τους ασφαλιζοµένους από απρόβλεπτα γεγονότα όπως τον πληθωρισµό και την ανεργία. Από την άλλη όµως, το πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης δεν αντιµετωπίζεται πλήρως µιας και το κράτος δεν προσφέρει ασφάλιση σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των ασφαλιζοµένων αλλά γενικεύοντας αυτές τις προτιµήσεις και δρώντας ως µη κερδοσκόπος για να µπορέσει να κρατήσει το ταµείο βιώσιµο και επαρκές. Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της ελεύθερης αγοράς είναι η ευελιξία του συστήµατος να προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του ασφαλιζοµένου και να προσφέρει επιλογές διαφοροποίησης µεταξύ εργασίας, κατανάλωσης και αποταµίευσης ή διαφορετικά να υπάρχει επιλογή για ανακατανοµή του εισοδήµατος και της εργασίας. Επίσης, η ελεύθερη αγορά µπορεί να προσφέρει επιλογές διαφοροποίησης τόσο από άποψη επενδυτικών σχεδίων, ιδιωτικών συντάξεων ή ακόµα και προσωπικών επενδύσεων µε αγορά µετοχών, όσο και στο επίπεδο κάλυψης ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός. ήµητρα Κωµοδρόµου Τα πιο πάνω δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ούτε το κράτος αλλά ούτε και η ελεύθερη αγορά µπορούν από µόνα τους να παρέχουν σχέδια σύνταξης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των ασφαλιζόµενων όσο και της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, η υποκατάσταση του υφιστάµενου κρατικού σχεδίου σύνταξης µε νέα ιδιωτικά σχέδια δεν πρόκειται να εξαλείψει τα προαναφερόµενα προβλήµατα, αλλά και από την άλλη η διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να παραµείνει εξ ολοκλήρου κρατική. Οπότε, αυτό που µπορεί να θεωρηθεί ως ο καταλληλότερος τρόπος χειρισµού των διαφόρων προβληµάτων ενός σχεδίου σύνταξης είναι ένας συνδυασµός κρατικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, ένα µέρος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, και αυτό θα µπορούσε να είναι αυτό που στην Κύπρο ονοµάζεται βασικό. Από εκείνο το σηµείο και µετά, για εξασφάλιση σύνταξης πέραν του βασικού µέρους, θα πρέπει να αφεθεί ο ιδιωτικός τοµέας να παρέχει σχέδια ασφάλισης. Αυτό έχει δύο πλεονεκτήµατα: (α) παρέχεται δυνατότητα διαφοροποίησης των σχεδίων µε βάση τις προτιµήσεις των ασφαλιζοµένων και (β) αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατάρρευσης της οικονοµίας διότι διαµοιράζεται ο κίνδυνος µεταξύ του κράτους και των ατόµων. Εποµένως, αφήνοντας την ελεύθερη αγορά να ενεργήσει από µόνη της (όσον αφορά το προαιρετικό µέρος της κοινωνικής ασφάλισης), και υποθέτοντας ότι τα άτοµα είναι ορθολογικά (rational), το αποτέλεσµα θα είναι οικονοµικά πιο αποτελεσµατικό και πιο λειτουργικό από ότι το υφιστάµενο. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του κράτους δεν περιορίζεται µόνο στην υποχρεωτική βασική ασφάλιση αλλά επεκτείνεται στην εισαγωγή σωστού νοµοθετικού πλαισίου που να στηρίζει την ελεύθερη αγορά. Η λειτουργικότητα των ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο υγιής είναι η κεφαλαιαγορά σε µια χώρα και τα θεσµικά πλαίσια που το κράτος θέτει για την προσφορά και ζήτηση κοινωνικής ασφάλισης από τους εµπλεκόµενους φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Οπότε το κράτος καλείται να εποπτεύει τους µηχανισµούς της ελεύθερης αγοράς και να επεµβαίνει όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η απάντηση στο ερώτηµα ποιο από τα δύο σχέδια είναι καλύτερο, το κρατικό ή το ιδιωτικό, είναι ο συνδυασµός των δύο. Αυτό που παραµένει τώρα είναι η πρακτική εφαρµογή του για να µπορέσει κάποιος να οδηγηθεί σε καλύτερα συµπεράσµατα. * Κωµοδρόµου. και Σ. Χατζησπύρου Σχέδια Σύνταξης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, οκίµιο Οικονοµικής Πολιτικής, Αρ , Σεπτέµβρης

3 Οικονοµικές πτυχές της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης Στην έκθεσή της η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης (ΕΕΜ), αναλύει τα προβλήµατα της παιδείας στην Κύπρο και κάνει σηµαντικές εισηγήσεις για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Το παρόν κείµενο επιχειρεί ένα πρώτο σχολιασµό της προτεινόµενης µεταρρύθµισης από την καθαρά οικονοµική σκοπιά της παιδείας. Η οικονοµική πτυχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς το οικονοµικό κόστος αντανακλά στη δυνατότητα εφαρµογής και βιωσιµότητας της προσπάθειας. Αν και οι διαπιστώσεις, προτάσεις και εισηγήσεις που υπάρχουν σε κάθε ενότητα της ΕΕΜ κινούνται σε ορθολογικά πλαίσια και αποτελούν προϊόν επισταµένης διερεύνησης, η απουσία των οικονοµικών επιπτώσεων της προτεινόµενης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης στερεί τον αναγνώστη ένα βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση και ιεράρχησή τους. Για παράδειγµα, ποιος είναι δυνατόν να διαφωνήσει ότι η αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής, η δηµιουργία νέων θέσεων προσωπικού και εξειδικευµένων αιθουσών διδασκαλίας και η θεσµοθέτηση υποτροφιών για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για τους εκπαιδευτικούς βελτιώνουν το εκπαιδευτικό σύστηµα; Από την άλλη πόσο πρόθυµα µπορεί κάποιος να δεχτεί αυτές τις µεταρρυθµίσεις αν δεν γνωρίζει τι χρειάζεται να δαπανηθεί για την υλοποίησή τους; Σε µεταρρυθµιστικά προγράµµατα της παιδείας άλλων χωρών (Σουηδία «The 1997 Reform», Ηνωµένο Βασίλειο «The five year Strategy for Children and Learners» ) υπάρχει αναφορά όχι µόνο στα ποσά που απαιτούνται για να υλοποιηθούν αλλά και από πού είναι δυνατόν να αντληθούν τα ποσά αυτά, ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο που έπρεπε να προβληµατίσει την ΕΕΜ. Η οικονοµική πτυχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και λόγω της επισήµανσης της ΕΕΜ ότι στο εκπαιδευτικό σύστηµα παρατηρείται οικονοµική σπατάλη. Αυτή την επισήµανση ενισχύει και το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες (δηµόσιες και ιδιωτικές) για την παιδεία στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ψηλές σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως αναφέρεται και σε έρευνα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) *. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα πιο κάτω, η Κύπρος είχε τις υψηλότερες συνολικές δαπάνες το 2001 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ποσοστό 7,58 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. * Π. Πασιαρδής, Π. Νεάρχου και Ν. Έµπορα Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση, οκίµιο Οικονοµικής Πολιτικής 01-04, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Φεβρουάριος απάνη για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ EΕ 25 Bέλγιο Γερµανία Ελλάδα Ισπανία ΗΜΟΣΙΑ Π. Πασιαρδής και Α. Γεωργίου Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ι ΙΩΤΙΚΗ Πορτογαλία Σουηδία Πηγή: Eurostat, Indicators on Education Finance Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα της ΜΟΕ, αυτό που κυρίως χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Κύπρο δεν είναι η απλόχερη έγκριση νέων κονδυλίων, αλλά η ανακατανοµή των ήδη υπαρχόντων πόρων ώστε η χρήση τους να είναι περισσότερο αποτελεσµατική. Η κατανοµή των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο είναι ετεροβαρής από λειτουργικής άποψης, µε τους µισθούς του προσωπικού να είναι αυξηµένοι σε βάρος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, των χορηγιών, των κεφαλαιουχικών και άλλων δαπανών των οποίων την ανάγκη ενίσχυσης επισηµαίνει η ΕΕΜ. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πλήττεται αρνητικά από την ετεροβαρή κατανοµή των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία. Χαρακτηριστικά, η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στη δηµόσια δαπάνη ανά φοιτητή. Ένα µέτρο που προτείνει η ΕΕΜ προς διόρθωση αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση των θέσεων στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και στα δύο υπό ίδρυση πανεπιστήµια (Τεχνολογικό και Ανοικτό). Ωστόσο, και εδώ οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις γίνονται χωρίς ποσοτική ανάλυση του οικονοµικού κόστους και οφέλους, µε αποτέλεσµα να µην είναι εµφανής η αναγκαιότητά τους. Τέλος, για να αναλυθούν οι οικονοµικές επιπτώσεις µιας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης πρέπει αυτές να συνδεθούν µε την αγορά εργασίας, επειδή εκεί είναι που κυρίως µετριέται η οικονοµική απόδοση της επένδυσης στην παιδεία. Για πολλούς η παιδεία δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια οικονοµική επένδυση. Αναπόφευκτα, όµως, χωρίς ψηλές οικονοµικές αποδόσεις στην αγορά εργασίας δεν θα υπάρχουν οι απαιτούµενοι πόροι για αναβαθµίσεις και άλλες αλλαγές που αυξάνουν το κόστος της παιδείας, όπως αυτές που εισηγείται η ΕΕΜ, όσο αναγκαίες και επιθυµητές και αν είναι αυτές από κάποια άλλη σκοπιά. Βρετανία 3

4 Καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών στην Κύπρο Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος για µια χώρα που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό, όπως είναι η Κύπρος. Τα έσοδα από δαπάνες των τουριστών δεν εξαρτώνται µόνο από τον αριθµό των τουριστών αλλά και από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην Κύπρο. Η ΜΟΕ µελέτησε στοιχεία για τη δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο που προέρχονται από τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000/2001. Η έρευνα καλύπτει συνεντεύξεις τουριστών (οι πληροφορίες που παρέχονται στη συνέντευξη αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα άτοµα που ταξιδεύουν µαζί). Από αυτές αναφέρονται σε τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο αγοράζοντας ταξιδιωτικό πακέτο, ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται σε τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο µε δικές τους διευθετήσεις. Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στις δαπάνες τουριστών που ήρθαν µε αγορά ταξιδιωτικού πακέτου *, που είναι και οι περισσότεροι σε αριθµό µε διαφορά. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα (οικονοµετρικής) εκτίµησης των παραγόντων που προσδιορίζουν τη συνολική δαπάνη των τουριστών, εξαιρουµένου του ποσού που πληρώθηκε για το ταξιδιωτικό πακέτο. Με έντονους χαρακτήρες εµφανίζονται οι στατιστικά σηµαντικές παράµετροι. Όσον αφορά στη χώρα προέλευσης, η σύγκριση γίνεται µε την Βρετανία, που εκπροσωπεί τη µεγαλύτερη αγορά. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι τουρίστες έχουν 23,4% ψηλότερη δαπάνη από τους Άγγλους, ενώ οι Γερµανοί 47,5% χαµηλότερη. Βλέποντας τα αποτελέσµατα για τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν µαζί, εκτιµάται ότι για κάθε άτοµο κάτω των 11 χρονών η δαπάνη αυξάνεται κατά 6,7%, ενώ για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας η αύξηση είναι γύρω στο 15%-16%. Όσον αφορά στο σκοπό επίσκεψης, η σύγκριση γίνεται µε τους τουρίστες που έρχονται για διακοπές. Αυτοί που έρχονται για άλλους σκοπούς ξοδεύουν συνολικά λιγότερα, πιθανόν διότι αυτοί (π.χ. άτοµα που έρχονται για συνέδρια) τείνουν να µένουν λιγότερες µέρες. Οι τουρίστες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 3 και 5 αστέρων τείνουν να έχουν τις σχετικά ψηλότερες * Νικολαϊδου Ν., και Σ. Χατζησπύρου Παράγοντες που Επηρεάζουν την Καταναλωτική Συµπεριφορά και Ευηµερία των Τουριστών στην Κύπρο, οκίµιο Οικονοµικής Πολιτικής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, (υπό έκδοση). Σωτηρούλα Χατζησπύρου δαπάνες, ενώ σηµαντικό ρόλο έχει και το αν συµπεριλαµβάνεται στο τουριστικό πακέτο και η διατροφή. Όπως θα ανέµενε κανείς, αυτό µειώνει αρκετά την υπόλοιπη δαπάνη των τουριστών, κάτι που δείχνει ότι η δαπάνες για διατροφή είναι σηµαντικό έξοδο για τους τουρίστες στη διάρκεια της εδώ παραµονή τους. Οι τουρίστες που διαµένουν σε περιοχές εκτός Λευκωσίας έχουν σχετικά µικρότερη δαπάνη, ιδιαίτερα αυτοί που διαµένουν σε ορεινά θέρετρα και στην Πάφο. Τέλος, σε σύγκριση µε αυτούς που επισκέπτονται την Κύπρο το χειµώνα (και την άνοιξη) οι τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο έχουν κατά 16%-18% µεγαλύτερη δαπάνη. Ανάλυση επιδράσεων στη συνολική δαπάνη Χώρα προέλευσης Επίδραση Ελλάδα -24.9% Γερµανία -47.5% Σουηδία -24.7% Ρωσία 23.4% Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες -27.2% Άλλος κόσµος -14.5% Σκοπός επίσκεψης ουλειά -34.5% Συνέδριο -30.1% Άλλοι λόγοι -30.6% Αριθµός ατόµων κατά ηλικία Αρ. ατόµων κάτω των % Αρ ατόµων % Αρ. ατόµων 31 και άνω 14.9% Είδος καταλύµατος Τουριστικό χωριό, έπαυλη ή διαµ. -3.8% Κατασκήνωση, ξενώνας 5.5% Άλλο είδος -6.4% Ξενοδοχείο 5* 12.8% Ξενοδοχείο 4* 1.1% Ξενοδοχείο 3* 20.0% ιαµέρισµα Κατ Α 2.6% ιαµέρισµα Κατ Β 5.5% ιαµέρισµα Κατ Γ 1.1% ιάρκεια επίσκεψης 2.9% Όροι διαµονής Πρόγευµα -6.5% Ηµιδιατροφή -37.3% Πλήρης διατροφή % Τοποθεσία διαµονής Πρωταράς -2.6% Λάρνακα -5.0% Λεµεσός -3.9% Πάφος -13.9% Ορεινές περιοχές και χωριά -19.9% Εποχή επίσκεψης Άνοιξη -1.4% Καλοκαίρι 16.2% Φθινόπωρο 18.1% 4

5 Σχόλιο: κρατικά κίνητρα και εταιρικές αποφάσεις Τα κίνητρα οικονοµικής συµπεριφοράς και ο τρόπος προσδιορισµού ή επηρεασµού τους από την κρατική παρέµβαση είναι σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας. Το παρόν άρθρο εξετάζει κίνητρα που αφορούν ιδιωτικές εταιρείες. Φορολογία Το σύστηµα φορολογίας σε µια οικονοµία µπορεί να επηρεάσει επιχειρηµατικά κίνητρα µέσω διαφόρων καναλιών. Για παράδειγµα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ψηλή φορολογία ενεργεί σαν αντικίνητρο για την προσφορά εργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επίσης, όταν η φορολογία της εργασίας και του κεφαλαίου δεν είναι οµοιόµορφη δυνατόν να προκληθούν στρεβλώσεις στο συνδυασµό που ενδείκνυται για µεγιστοποίηση του προϊόντος. Εποµένως, για να είναι οι συντελεστές της παραγωγής (εργασία και κεφάλαιο) δραστηριοποιηµένοι στο µεγαλύτερο βαθµό και µε τον καλύτερο συνδυασµό, η φορολογία τους πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο χαµηλή και οµοιόµορφη. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η φορολογία τους δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για ενθάρρυνση (ή αποθάρρυνση) οικονοµικών δραστηριοτήτων. Είναι σε αυτή την περίπτωση που η κρατική παρέµβαση γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη, όχι µόνο γιατί η ευχέρεια διαφοροποίησης των συντελεστών της φορολογίας σε µια χώρα περιορίζεται από διεθνείς συµφωνίες αλλά και γιατί συχνά οδηγεί σε αποτελέσµατα που είναι αντίθετα από τα αναµενόµενα. Για παράδειγµα, η ΕΕ δεν επιτρέπει στις χώρες-µέλη της να έχουν χαµηλότερη φορολογία για τις ξένες εταιρείες από αυτή που ισχύει για τις δικές τους. Έτσι, για να ενθαρρύνουν επενδύσεις από το εξωτερικό ορισµένες χώρες έχουν µειωµένη φορολογία για όλες τις εταιρείες. Αυτό, όπως έδειξε το παράδειγµα της Ιρλανδίας (το οποίο προσπαθεί να µιµηθεί και η Κύπρος), δυνατόν να έχει θεαµατικά αποτελέσµατα για την οικονοµία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται µια τέτοια πολιτική να έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα, γιατί δηµιουργεί κίνητρα για επενδύσεις χαµηλών αποδόσεων και υπέρµετρη χρήση κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας. Το κράτος πρέπει να σταθµίσει τα θετικά και αρνητικά της πολιτικής αυτής, κάτι που δεν είναι εύκολη υπόθεση διότι το συµπέρασµα διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Για παράδειγµα, µια πολιτική χαµηλής φορολογίας των κερδών σε χώρα µε ψηλή απασχόληση, αλλά χαµηλή παραγωγικότητα (όπως είναι η Κύπρος), ίσως δεν είναι ορθολογική, αφού δεν είναι το επίπεδο αλλά η απόδοση των επενδύσεων που χρειάζεται να αυξηθεί. Π. Πασιαρδής και Σ. Χαρουτουνιάν Ένα ακόµη παράδειγµα φορολογίας εταιρειών µε διφορούµενα αποτελέσµατα είναι η µεταφορά ζηµιών από τη µια φορολογική περίοδο στην άλλη. Αυτό θεωρείται µια λογική αντιµετώπιση των επιχειρηµατικών κύκλων, αφού µε αυτό τον τρόπο µπορούν να γίνουν µεγάλες επενδύσεις χωρίς διαχρονικό κατακερµατισµό, καθώς και επενδύσεις ψηλών κινδύνων. Από την άλλη, αυτή η φορολογική διευκόλυνση είναι, επίσης, κίνητρο για επενδύσεις χαµηλών αποδόσεων, αφού έχει ως αποτέλεσµα οι πιο επιτυχηµένες εταιρείες, που έχουν λιγότερες περιόδους µε ζηµιές, να πληρώνουν τελικά ψηλότερο φόρο από ότι οι λιγότερο επιτυχηµένες εταιρείες. Ρύθµιση Η ρύθµιση του θεσµικού πλαισίου µέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες είναι ένας άλλος σηµαντικός τρόπος κρατικής παρέµβασης στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σε αγορές όπου µια επιχείρηση ελέγχει µεγάλο µέρος της αγοράς, υπάρχει το ενδεχόµενο να χρησιµοποιεί τη δεσπόζουσα θέση της για να πραγµατοποιεί υπερκέρδη σε βάρος των καταναλωτών. Οι ρυθµίσεις που συνήθως θεσµοθετούν οι κυβερνήσεις για να περιορίσουν αυτό το φαινόµενο είναι: Περιορισµός της αύξησης της τιµής του προϊόντος κάτω του πληθωρισµού (price cap). Προσδιορισµός ενός ποσοστού απόδοσης (rate of return regulation), όπου η απόδοση µετριέται σαν ο λόγος του κέρδους προς την κεφαλαιουχική αξία. Όµως, τα µέτρα αυτά έχουν προβλήµατα: ο περιορισµός αύξησης της τιµής δυνατόν να οδηγήσει την επιχείρηση σε µείωση της ποιότητας του προϊόντος, ενώ ο προσδιορισµός ποσοστού απόδοσης δυνατόν να ωθήσει την εταιρεία να υπερεκτιµά το κόστος ή να λειτουργεί µε µεγαλύτερο από το ιδανικό κεφάλαιο (Averch-Johnson effect). Συµπέρασµα Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η φορολογία και η ρύθµιση των αγορών, ενώ εκ πρώτης όψεως συχνά φαίνονται λογικές, δυνατόν να δηµιουργούν κίνητρα στις εταιρείες να µην συµπεριφέρονται ορθολογικά, µε αρνητικές επιπτώσεις για την οικονοµία. Εποµένως, χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός της φορολογίας και του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της λειτουργίας των εταιρειών για το µέγιστο δυνατό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Η έρευνα του θέµατος αυτού είναι στις προτεραιότητες της ΜΟΕ. 5

6 Νέα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών Έκδοση βιβλίου Πάνος Πασιαρδής Προχωρηµένα ηµόσια Οικονοµικά, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Το βιβλίο αυτό, που είναι αποτέλεσµα µιας πολύχρονης ερευνητικής προσπάθειας και διδακτικής εµπειρίας του συγγραφέα, έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σε θέµατα προχωρηµένων δηµόσιων οικονοµικών. Αυτό γίνεται σε µια εποχή που η δηµοσιονοµική πολιτική και ο ρόλος του κράτους βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το βιβλίο απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε άτοµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που ασχολούνται µε τη διαµόρφωση πολιτικής. Στόχος του συγγραφέα είναι να συµβάλει στην καλύτερη αντίληψη και γνώση του δηµοσιονοµικού συστήµατος και των επιµέρους στοιχείων που το συνθέτουν. Ο αναγνώστης µπορεί να διαµορφώσει µια πιο τεκµηριωµένη άποψη για το ρόλο που διαδραµατίζουν τα δηµόσια οικονοµικά στη σύγχρονη κοινωνία και οικονοµία. Η έρευνα για τη στήριξη της συγγραφής του βιβλίου έγινε µε χρηµατοδότηση του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΙΚΗΣ. Νέο Ερευνητικό Πρόγραµµα Η ΜΟΕ εξασφάλισε χρηµατοδότηση για νέο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο Το Εργατικό κόστος, η Παραγωγικότητα και η Ανταγωνιστικότητα των ιαφόρων Κλάδων της Κυπριακής Οικονοµίας, το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΙΚΕΜ-ΣΕΚ. Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατος είναι να εκτιµηθεί η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στους διάφορους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας και να συγκριθεί µε την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα αντίστοιχων τοµέων Ευρωπαϊκών οικονοµιών, για να εξακριβωθεί η θέση της Κυπριακής οικονοµίας στην Ευρώπη. Σε ότι αφορά στη µεθοδολογία, θα χρησιµοποιηθούν δείκτες τύπου Tornqvist για την εκτίµηση της ολικής παραγωγικότητας (total factor productivity) των διαφόρων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανταγωνιστικότητα θα προσεγγιστεί µε το µέσο κόστος παραγωγής, θα διασπαστεί στους επιµέρους παράγοντες που την προσδιορίζουν (κεφάλαιο, εργασία, τεχνολογική πρόοδος). Άντζελα Σιεκέρσαββα ιεθνές Συνέδριο Η ΜΟΕ και το Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου έχουν αναλάβει να διοργανώσουν το 62 ο Συνέδριο του ιεθνούς Ινστιτούτου ηµοσιονοµικών (International Institute of Public Finance) που θα γίνει το Το συνέδριο είναι από µεγαλύτερα στον κόσµο µε συµµετοχή οικονοµολόγων τόσο από τον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και τον ευρύτερο ερευνητικό και δηµόσιο τοµέα παγκοσµίως. Θα πραγµατοποιηθεί στις 28/8/ /8/2006, στο ξενοδοχείο Coral Beach στην Πάφο. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν σε προσεχή τεύχη της Οικονοµικής Έρευνας. οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής Πασιαρδής Π., Π. Νεάρχου και Ν. Έµπορα, Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση, Φεβρουάριος Haroutunian S., P. Mitsis and P Pashardes, Using Brochure Information for the Hedonic Analysis of Holiday Packages, March Haroutunian S., and P. Pashardes, Structural Fiscal Balance Estimates for the Cyprus Economy, June Χριστοφίδης Λ., και Κ. Κτωρής Μακροοικονοµικό µοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: Εξαγωγές και Εισαγωγές, Ιούνιος Πλήρης κατάλογος των ΟΠ βρίσκεται στην ιστοσελίδα οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μιτσής Π., και Λ. Χριστοφίδης Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: ιάσπαση του ΑΕΠ και της Εγχώριας απάνης της Κύπρου από Ετήσια σε Τριµηνιαία Βάση για την περίοδο , Ιούλιος Θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών στη ΜΟΕ Η ΜΟΕ προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε απόφοιτους πανεπιστηµίων µε µεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc/Ph.D.) στα Οικονοµικά και επαρκείς γνώσεις Οικονοµετρίας. Βασικά προσόντα είναι η ψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση του υποψηφίου και η ποιότητα του πανεπιστηµίου από το οποίο αποφοίτησε. Οι ενδιαφερόµενοι προτρέπονται να στείλουν αντίγραφο του βιογραφικού τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΕ, 6

7 Νέα του Τµήµατος Οικονοµικών Αποτελέσµατα Έρευνας Αποφοίτων Τα πιο κάτω αποτελέσµατα προέρχονται από έρευνα η οποία άρχισε τον Αύγουστο του 2003 και τελείωσε τον Αύγουστο του Η έρευνα αυτή απευθυνόταν σε 350 αποφοίτους του Τµήµατος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Συνολικά, απαντήθηκαν 163 ερωτηµατολόγια, ή ποσοστό 47%, από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που είχαν σταλεί. Τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας είναι: Το µέσο χρονικό διάστηµα ανεργίας µετά το πέρας των σπουδών των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι περίπου 4 µήνες. Το 67% των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών εργοδοτείται στον ιδιωτικό τοµέα και κυρίως σε τραπεζικούς οργανισµούς. Το υπόλοιπο 33% των αποφοίτων εργοδοτείται στο δηµόσιο και ηµικρατικό τοµέα, καθώς και στο συνεργατικό κίνηµα. Το 33% των αποφοίτων πιστεύουν ότι η αγορά εργασίας αξιολογεί θετικά τους αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το υπόλοιπο 67% θεωρεί ότι η αγορά εργασίας αξιολογεί ισότιµα τους αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το πρώτο διάγραµµα δείχνει ότι ένα 5% των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών παραµένουν άνεργοι, ενώ το 67% δουλεύουν. Το υπόλοιπο 28% είτε σπουδάζει, είτε συνδυάζει σπουδές µε εργασία. ιάγραµµα 1: Κατάσταση αποφοίτων Εργάζοµαι Σπουδάζω Μ. Στεφανής και Α. Σολωµού Εργάζοµαι και σπουδάζω Άνεργος Το επόµενο διάγραµµα, ιάγραµµα 2, δείχνει τις αντιλήψεις των ίδιων των αποφοίτων για το επίπεδο σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το 97% των αποφοίτων θεωρεί ότι το επίπεδο σπουδών είναι ψηλό (ψηλό ή πολύ ψηλό). ιάγραµµα 2: Επίπεδο σπουδών Το 61% των αποφοίτων παρακολούθησαν ή παρακολουθούν κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. ιδακτορικό στα Οικονοµικά 5% Μεταπτυχιακό Οικονοµικά 14% Νοµισµατικά Οικονοµικά 14% Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές 4% Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά 8% Business (MBA) 23% Χρηµατοοικονοµικά 12% Management 4% Άλλο 6% Επαγγελµατικοί τίτλοι 9% Το 80% των αποφοίτων του 1996, το 79% των αποφοίτων του 1997 και το 84% των αποφοίτων του 1998 έχει ακαθάριστο µισθό άνω των 750, ενώ ποσοστό 10%, 17% και 21% για κάθε χρονιά αντίστοιχα έχει ακαθάριστο µισθό άνω των Τα διαγράµµατα που ακολουθούν δείχνουν και κάποιες άλλες πτυχές της έρευνας και των αποτελεσµάτων που εξάγονται: Χαµηλό Μέτριο Ψηλό Πολύ Ψηλό Τέλος, ο πιο κάτω πίνακας δείχνει το επίπεδο του ακαθάριστου µισθού των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών για κάθε έτος της περιόδου < 300 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 7% % 0% 0% 9% 0% 8% 14% % 0% 0% 9% 13% 24% 17% % 17% 11% 14% 29% 16% 10% % 8% 26% 23% 21% 4% 4% % 29% 16% 14% 8% 8% 0% % 25% 21% 27% 17% 4% 0% > % 17% 21% 0% 4% 0% 0% n/a 0% 4% 5% 4% 8% 32% 48% 7

8 ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που ενδιαφέρουν την Κύπρο. Στην πυραµίδα της διοικητικής ιεραρχίας της ΜΟΕ είναι το Συµβούλιο και το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο: Το Συµβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πανεπιστηµίου, της Κυβέρνησης και των ιδιωτικών οργανισµών που στηρίζουν οικονοµικά τη ΜΟΕ και προτείνει θέµατα για έρευνα. Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραµµάτων και µεριµνά για τη διεξαγωγή της έρευνας. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Γιώργος Χατζηαναστασίου, Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών (Γενικός ιευθυντής) Μέλη: Γεώργιος Θωµάς, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (Ανώτερος ιευθυντής Οικ. Ερευνών και Στατιστικής) Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πανεπιστήµιο Κύπρου (Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων) Πάνος Πασιαρδής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών ( ιευθυντής) Πανίκος Πούρος, Γραφείο Προγραµµατισµού (Γενικός ιευθυντής) Λένια Σαµουήλ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική ιευθύντρια) Αντρέας Χαραλάµπους, Υπουργείο Οικονοµικών ( ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών και ΕΕ) Λούης Χριστοφίδης, Τµήµα Οικονοµικών (Πρόεδρος) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Πάνος Πασιαρδής Μέλη: Θεοφάνης Μαµουνέας, Μιχαήλ Μιχαήλ, Κρίστης Χασάπης, Λούης Χριστοφίδης ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σωφρόνης Κληρίδης Παναγιώτα Λυσιώτου Κώστας Χατζηγιάννης Άντρος Κούρτελλος Θανάσης Στέγγος ΤΟΜΕΑΣ ηµόσιος / Νοικοκυριά Επιχειρήσεις / Μακροοικονοµικό Μοντέλο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σωτηρούλα Χατζησπύρου, , Νικολέττα Πασιουρτίδου, , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Άντζελα Σιεκέρσαββα, , Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του ενηµερωτικού δελτίου είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τη ΜΟΕ. Η Οικονοµική Έρευνα είναι διαθέσιµη και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΜΟΕ, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 8 Τηλέφωνο: , Τηλεµοιότυπο: , Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονική ιεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η βιωσιµότητα του σχεδίου σύνταξης στην Κύπρο, η οικονοµική αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, το δοµικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος 1 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004. σύγκριση του κόστους µε την απόδοση, και µε σηµείο αναφοράς τα δεδοµένα που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό χώρο.

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004. σύγκριση του κόστους µε την απόδοση, και µε σηµείο αναφοράς τα δεδοµένα που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό χώρο. ΜΟΝΑ Α ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Υ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το παρόν τεύχος του ενηµερωτικού δελτίου Οικονοµική Έρευνα, εγκαινιάζει ένα ακόµη τρόπο διάχυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγει η Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η επίδραση του κρατικού µισθολογίου στις συνολικές κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού

Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού Είναι ο επιστήμονας που μελετά τα δεδομένα, τις στατιστικές αναλύσεις, για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των τάσεων στην οικονομική δραστηριότητα η με σκοπό να προτείνει τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH TOY AΣΦAΛIΣTIKOY Υ TEYXΟΣ 32 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (Business Interruption)» «Διαχείριση Xρόνου - Διαχείριση Άγχους για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα