ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται στο παρόν τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η επιλογή µεταξύ κρατικών και ιδιωτικών συστηµάτων σύνταξης, οι οικονοµικές πτυχές των πρόσφατων προτάσεων της επταµελούς επιτροπής πανεπιστηµιακών για µεταρρύθµιση της παιδείας, η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών στην Κύπρο και η σηµασία των κρατικών κινήτρων στις επιχειρηµατικές αποφάσεις. Η εισαγωγή ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης είναι µια πιθανή εξέλιξη στην αναζήτηση µεταρρυθµιστικών µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος βιωσιµότητας που προβλέπεται ότι θα αντιµετωπίσει µακροχρόνια το κρατικό σχέδιο σύνταξης στην Κύπρο. Το άρθρο του παρόντος τεύχους παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης και εξετάζει το βαθµό στον οποίο µπορούν να αντικαταστήσουν το κρατικό σχέδιο σύνταξης. Η έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης που είδε πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας περιέχει πολλές και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, όµως, παραλείπει να αναφερθεί στο οικονοµικό κόστος (και όφελος) που συνεπάγονται οι προτάσεις της. Αυτό στερεί τον αναγνώστη ένα βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση και ιεράρχησή τους, καθώς το οικονοµικό κόστος αντανακλά στη δυνατότητα εφαρµογής και βιωσιµότητας της προσπάθειας. Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών είναι µια σηµαντική παράµετρος για την Κυπριακή οικονοµία. Η ΜΟΕ έχει αναλύσει στοιχεία για την καταναλωτική δαπάνη των τουριστών χρησιµοποιώντας στοιχεία από ερωτηµατολόγια που καλύπτουν ένα µεγάλο αριθµό τουριστών. Τα στοιχεία έχουν αναλυθεί τόσο περιγραφικά όσο και οικονοµετρικά και δείχνουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Τα κίνητρα οικονοµικής συµπεριφοράς και ο τρόπος προσδιορισµού ή επηρεασµού τους από την κρατική παρέµβαση είναι σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας. Ο σχεδιασµός της φορολογίας και ρύθµισης των αγορών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο προς ποια κατεύθυνση ωθεί τις αποφάσεις των εταιρειών. Σε αυτό το τεύχος: Ιδιωτικά ή κρατικά σχέδια σύνταξης; 2 Οι προτάσεις για µεταρρύθµιση της παιδείας: µια κριτική ανάλυση 3 Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών στην Κύπρο 4 Σχόλιο: κρατικά κίνητρα και εταιρικές αποφάσεις 5 Νέα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών 6 Νέα του Τµήµατος Οικονοµικών 7 Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών 8

2 Ιδιωτικά ή κρατικά σχέδια σύνταξης; Ένα ερώτηµα που απασχολεί την ακαδηµαϊκή και την πολιτική κοινότητα είναι κατά πόσον τα σχέδια σύνταξης πρέπει να είναι κρατικά ή να έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και να λειτουργούν µε βάση τους µηχανισµούς της ελεύθερης αγοράς. Το άρθρο αυτό θα προσπαθήσει να δείξει την αναγκαιότητα συνδυασµού στοιχείων του κράτους και της ελεύθερης αγοράς. * Η ελεύθερη αγορά δεν µπορεί να προσφέρει από µόνη της το άριστο επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης στο επιθυµητό ύψος αποταµίευσης τόσο για το άτοµο όσο και για το σύνολο της οικονοµίας. Η ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης στην ελεύθερη αγορά και το πρόβληµα της αδιαφορίας (free-rider problem), που εξυπακούει ότι ορισµένοι επαναπαύονται ότι οι υπόλοιποι θα εξασφαλίσουν και τη δική τους κοινωνική ασφάλιση, υποδηλώνουν ότι υπάρχει σκοπιµότητα για κρατική παρέµβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Το ερώτηµα, όµως, που δηµιουργείται είναι µέχρι ποιο βαθµό η κρατική αυτή παρέµβαση πρέπει ή µπορεί να φτάνει. Το κράτος υποχρεώνοντας όλους τους εργαζοµένους να εισφέρουν στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων αποτρέπει το φαινόµενο της αδιαφορίας. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του κράτους επεκτείνεται και στο βαθµό όπου µόνο το κράτος µπορεί να προστατεύσει τους ασφαλιζοµένους από απρόβλεπτα γεγονότα όπως τον πληθωρισµό και την ανεργία. Από την άλλη όµως, το πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης δεν αντιµετωπίζεται πλήρως µιας και το κράτος δεν προσφέρει ασφάλιση σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των ασφαλιζοµένων αλλά γενικεύοντας αυτές τις προτιµήσεις και δρώντας ως µη κερδοσκόπος για να µπορέσει να κρατήσει το ταµείο βιώσιµο και επαρκές. Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα της ελεύθερης αγοράς είναι η ευελιξία του συστήµατος να προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του ασφαλιζοµένου και να προσφέρει επιλογές διαφοροποίησης µεταξύ εργασίας, κατανάλωσης και αποταµίευσης ή διαφορετικά να υπάρχει επιλογή για ανακατανοµή του εισοδήµατος και της εργασίας. Επίσης, η ελεύθερη αγορά µπορεί να προσφέρει επιλογές διαφοροποίησης τόσο από άποψη επενδυτικών σχεδίων, ιδιωτικών συντάξεων ή ακόµα και προσωπικών επενδύσεων µε αγορά µετοχών, όσο και στο επίπεδο κάλυψης ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός. ήµητρα Κωµοδρόµου Τα πιο πάνω δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ούτε το κράτος αλλά ούτε και η ελεύθερη αγορά µπορούν από µόνα τους να παρέχουν σχέδια σύνταξης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των ασφαλιζόµενων όσο και της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, η υποκατάσταση του υφιστάµενου κρατικού σχεδίου σύνταξης µε νέα ιδιωτικά σχέδια δεν πρόκειται να εξαλείψει τα προαναφερόµενα προβλήµατα, αλλά και από την άλλη η διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να παραµείνει εξ ολοκλήρου κρατική. Οπότε, αυτό που µπορεί να θεωρηθεί ως ο καταλληλότερος τρόπος χειρισµού των διαφόρων προβληµάτων ενός σχεδίου σύνταξης είναι ένας συνδυασµός κρατικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, ένα µέρος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, και αυτό θα µπορούσε να είναι αυτό που στην Κύπρο ονοµάζεται βασικό. Από εκείνο το σηµείο και µετά, για εξασφάλιση σύνταξης πέραν του βασικού µέρους, θα πρέπει να αφεθεί ο ιδιωτικός τοµέας να παρέχει σχέδια ασφάλισης. Αυτό έχει δύο πλεονεκτήµατα: (α) παρέχεται δυνατότητα διαφοροποίησης των σχεδίων µε βάση τις προτιµήσεις των ασφαλιζοµένων και (β) αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατάρρευσης της οικονοµίας διότι διαµοιράζεται ο κίνδυνος µεταξύ του κράτους και των ατόµων. Εποµένως, αφήνοντας την ελεύθερη αγορά να ενεργήσει από µόνη της (όσον αφορά το προαιρετικό µέρος της κοινωνικής ασφάλισης), και υποθέτοντας ότι τα άτοµα είναι ορθολογικά (rational), το αποτέλεσµα θα είναι οικονοµικά πιο αποτελεσµατικό και πιο λειτουργικό από ότι το υφιστάµενο. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του κράτους δεν περιορίζεται µόνο στην υποχρεωτική βασική ασφάλιση αλλά επεκτείνεται στην εισαγωγή σωστού νοµοθετικού πλαισίου που να στηρίζει την ελεύθερη αγορά. Η λειτουργικότητα των ιδιωτικών σχεδίων σύνταξης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πόσο υγιής είναι η κεφαλαιαγορά σε µια χώρα και τα θεσµικά πλαίσια που το κράτος θέτει για την προσφορά και ζήτηση κοινωνικής ασφάλισης από τους εµπλεκόµενους φορείς του ιδιωτικού τοµέα. Οπότε το κράτος καλείται να εποπτεύει τους µηχανισµούς της ελεύθερης αγοράς και να επεµβαίνει όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η απάντηση στο ερώτηµα ποιο από τα δύο σχέδια είναι καλύτερο, το κρατικό ή το ιδιωτικό, είναι ο συνδυασµός των δύο. Αυτό που παραµένει τώρα είναι η πρακτική εφαρµογή του για να µπορέσει κάποιος να οδηγηθεί σε καλύτερα συµπεράσµατα. * Κωµοδρόµου. και Σ. Χατζησπύρου Σχέδια Σύνταξης στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, οκίµιο Οικονοµικής Πολιτικής, Αρ , Σεπτέµβρης

3 Οικονοµικές πτυχές της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης Στην έκθεσή της η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης (ΕΕΜ), αναλύει τα προβλήµατα της παιδείας στην Κύπρο και κάνει σηµαντικές εισηγήσεις για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Το παρόν κείµενο επιχειρεί ένα πρώτο σχολιασµό της προτεινόµενης µεταρρύθµισης από την καθαρά οικονοµική σκοπιά της παιδείας. Η οικονοµική πτυχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς το οικονοµικό κόστος αντανακλά στη δυνατότητα εφαρµογής και βιωσιµότητας της προσπάθειας. Αν και οι διαπιστώσεις, προτάσεις και εισηγήσεις που υπάρχουν σε κάθε ενότητα της ΕΕΜ κινούνται σε ορθολογικά πλαίσια και αποτελούν προϊόν επισταµένης διερεύνησης, η απουσία των οικονοµικών επιπτώσεων της προτεινόµενης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης στερεί τον αναγνώστη ένα βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση και ιεράρχησή τους. Για παράδειγµα, ποιος είναι δυνατόν να διαφωνήσει ότι η αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής, η δηµιουργία νέων θέσεων προσωπικού και εξειδικευµένων αιθουσών διδασκαλίας και η θεσµοθέτηση υποτροφιών για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για τους εκπαιδευτικούς βελτιώνουν το εκπαιδευτικό σύστηµα; Από την άλλη πόσο πρόθυµα µπορεί κάποιος να δεχτεί αυτές τις µεταρρυθµίσεις αν δεν γνωρίζει τι χρειάζεται να δαπανηθεί για την υλοποίησή τους; Σε µεταρρυθµιστικά προγράµµατα της παιδείας άλλων χωρών (Σουηδία «The 1997 Reform», Ηνωµένο Βασίλειο «The five year Strategy for Children and Learners» ) υπάρχει αναφορά όχι µόνο στα ποσά που απαιτούνται για να υλοποιηθούν αλλά και από πού είναι δυνατόν να αντληθούν τα ποσά αυτά, ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο που έπρεπε να προβληµατίσει την ΕΕΜ. Η οικονοµική πτυχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και λόγω της επισήµανσης της ΕΕΜ ότι στο εκπαιδευτικό σύστηµα παρατηρείται οικονοµική σπατάλη. Αυτή την επισήµανση ενισχύει και το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες (δηµόσιες και ιδιωτικές) για την παιδεία στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ψηλές σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως αναφέρεται και σε έρευνα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) *. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα πιο κάτω, η Κύπρος είχε τις υψηλότερες συνολικές δαπάνες το 2001 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ποσοστό 7,58 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. * Π. Πασιαρδής, Π. Νεάρχου και Ν. Έµπορα Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση, οκίµιο Οικονοµικής Πολιτικής 01-04, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Φεβρουάριος απάνη για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ EΕ 25 Bέλγιο Γερµανία Ελλάδα Ισπανία ΗΜΟΣΙΑ Π. Πασιαρδής και Α. Γεωργίου Γαλλία Ιταλία Κύπρος Ι ΙΩΤΙΚΗ Πορτογαλία Σουηδία Πηγή: Eurostat, Indicators on Education Finance Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα της ΜΟΕ, αυτό που κυρίως χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Κύπρο δεν είναι η απλόχερη έγκριση νέων κονδυλίων, αλλά η ανακατανοµή των ήδη υπαρχόντων πόρων ώστε η χρήση τους να είναι περισσότερο αποτελεσµατική. Η κατανοµή των δηµοσίων δαπανών για την παιδεία στην Κύπρο είναι ετεροβαρής από λειτουργικής άποψης, µε τους µισθούς του προσωπικού να είναι αυξηµένοι σε βάρος της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, των χορηγιών, των κεφαλαιουχικών και άλλων δαπανών των οποίων την ανάγκη ενίσχυσης επισηµαίνει η ΕΕΜ. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση πλήττεται αρνητικά από την ετεροβαρή κατανοµή των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία. Χαρακτηριστικά, η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στη δηµόσια δαπάνη ανά φοιτητή. Ένα µέτρο που προτείνει η ΕΕΜ προς διόρθωση αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση των θέσεων στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και στα δύο υπό ίδρυση πανεπιστήµια (Τεχνολογικό και Ανοικτό). Ωστόσο, και εδώ οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις γίνονται χωρίς ποσοτική ανάλυση του οικονοµικού κόστους και οφέλους, µε αποτέλεσµα να µην είναι εµφανής η αναγκαιότητά τους. Τέλος, για να αναλυθούν οι οικονοµικές επιπτώσεις µιας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης πρέπει αυτές να συνδεθούν µε την αγορά εργασίας, επειδή εκεί είναι που κυρίως µετριέται η οικονοµική απόδοση της επένδυσης στην παιδεία. Για πολλούς η παιδεία δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια οικονοµική επένδυση. Αναπόφευκτα, όµως, χωρίς ψηλές οικονοµικές αποδόσεις στην αγορά εργασίας δεν θα υπάρχουν οι απαιτούµενοι πόροι για αναβαθµίσεις και άλλες αλλαγές που αυξάνουν το κόστος της παιδείας, όπως αυτές που εισηγείται η ΕΕΜ, όσο αναγκαίες και επιθυµητές και αν είναι αυτές από κάποια άλλη σκοπιά. Βρετανία 3

4 Καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών στην Κύπρο Η καταναλωτική συµπεριφορά των τουριστών είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος για µια χώρα που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρισµό, όπως είναι η Κύπρος. Τα έσοδα από δαπάνες των τουριστών δεν εξαρτώνται µόνο από τον αριθµό των τουριστών αλλά και από τις δαπάνες κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην Κύπρο. Η ΜΟΕ µελέτησε στοιχεία για τη δαπάνη των τουριστών στην Κύπρο που προέρχονται από τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000/2001. Η έρευνα καλύπτει συνεντεύξεις τουριστών (οι πληροφορίες που παρέχονται στη συνέντευξη αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα άτοµα που ταξιδεύουν µαζί). Από αυτές αναφέρονται σε τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο αγοράζοντας ταξιδιωτικό πακέτο, ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται σε τουρίστες που ήρθαν στην Κύπρο µε δικές τους διευθετήσεις. Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στις δαπάνες τουριστών που ήρθαν µε αγορά ταξιδιωτικού πακέτου *, που είναι και οι περισσότεροι σε αριθµό µε διαφορά. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα (οικονοµετρικής) εκτίµησης των παραγόντων που προσδιορίζουν τη συνολική δαπάνη των τουριστών, εξαιρουµένου του ποσού που πληρώθηκε για το ταξιδιωτικό πακέτο. Με έντονους χαρακτήρες εµφανίζονται οι στατιστικά σηµαντικές παράµετροι. Όσον αφορά στη χώρα προέλευσης, η σύγκριση γίνεται µε την Βρετανία, που εκπροσωπεί τη µεγαλύτερη αγορά. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι τουρίστες έχουν 23,4% ψηλότερη δαπάνη από τους Άγγλους, ενώ οι Γερµανοί 47,5% χαµηλότερη. Βλέποντας τα αποτελέσµατα για τον αριθµό των ατόµων που ταξιδεύουν µαζί, εκτιµάται ότι για κάθε άτοµο κάτω των 11 χρονών η δαπάνη αυξάνεται κατά 6,7%, ενώ για άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας η αύξηση είναι γύρω στο 15%-16%. Όσον αφορά στο σκοπό επίσκεψης, η σύγκριση γίνεται µε τους τουρίστες που έρχονται για διακοπές. Αυτοί που έρχονται για άλλους σκοπούς ξοδεύουν συνολικά λιγότερα, πιθανόν διότι αυτοί (π.χ. άτοµα που έρχονται για συνέδρια) τείνουν να µένουν λιγότερες µέρες. Οι τουρίστες που διαµένουν σε ξενοδοχεία 3 και 5 αστέρων τείνουν να έχουν τις σχετικά ψηλότερες * Νικολαϊδου Ν., και Σ. Χατζησπύρου Παράγοντες που Επηρεάζουν την Καταναλωτική Συµπεριφορά και Ευηµερία των Τουριστών στην Κύπρο, οκίµιο Οικονοµικής Πολιτικής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, (υπό έκδοση). Σωτηρούλα Χατζησπύρου δαπάνες, ενώ σηµαντικό ρόλο έχει και το αν συµπεριλαµβάνεται στο τουριστικό πακέτο και η διατροφή. Όπως θα ανέµενε κανείς, αυτό µειώνει αρκετά την υπόλοιπη δαπάνη των τουριστών, κάτι που δείχνει ότι η δαπάνες για διατροφή είναι σηµαντικό έξοδο για τους τουρίστες στη διάρκεια της εδώ παραµονή τους. Οι τουρίστες που διαµένουν σε περιοχές εκτός Λευκωσίας έχουν σχετικά µικρότερη δαπάνη, ιδιαίτερα αυτοί που διαµένουν σε ορεινά θέρετρα και στην Πάφο. Τέλος, σε σύγκριση µε αυτούς που επισκέπτονται την Κύπρο το χειµώνα (και την άνοιξη) οι τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο έχουν κατά 16%-18% µεγαλύτερη δαπάνη. Ανάλυση επιδράσεων στη συνολική δαπάνη Χώρα προέλευσης Επίδραση Ελλάδα -24.9% Γερµανία -47.5% Σουηδία -24.7% Ρωσία 23.4% Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες -27.2% Άλλος κόσµος -14.5% Σκοπός επίσκεψης ουλειά -34.5% Συνέδριο -30.1% Άλλοι λόγοι -30.6% Αριθµός ατόµων κατά ηλικία Αρ. ατόµων κάτω των % Αρ ατόµων % Αρ. ατόµων 31 και άνω 14.9% Είδος καταλύµατος Τουριστικό χωριό, έπαυλη ή διαµ. -3.8% Κατασκήνωση, ξενώνας 5.5% Άλλο είδος -6.4% Ξενοδοχείο 5* 12.8% Ξενοδοχείο 4* 1.1% Ξενοδοχείο 3* 20.0% ιαµέρισµα Κατ Α 2.6% ιαµέρισµα Κατ Β 5.5% ιαµέρισµα Κατ Γ 1.1% ιάρκεια επίσκεψης 2.9% Όροι διαµονής Πρόγευµα -6.5% Ηµιδιατροφή -37.3% Πλήρης διατροφή % Τοποθεσία διαµονής Πρωταράς -2.6% Λάρνακα -5.0% Λεµεσός -3.9% Πάφος -13.9% Ορεινές περιοχές και χωριά -19.9% Εποχή επίσκεψης Άνοιξη -1.4% Καλοκαίρι 16.2% Φθινόπωρο 18.1% 4

5 Σχόλιο: κρατικά κίνητρα και εταιρικές αποφάσεις Τα κίνητρα οικονοµικής συµπεριφοράς και ο τρόπος προσδιορισµού ή επηρεασµού τους από την κρατική παρέµβαση είναι σηµαντικός παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης και σταθερότητας. Το παρόν άρθρο εξετάζει κίνητρα που αφορούν ιδιωτικές εταιρείες. Φορολογία Το σύστηµα φορολογίας σε µια οικονοµία µπορεί να επηρεάσει επιχειρηµατικά κίνητρα µέσω διαφόρων καναλιών. Για παράδειγµα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ψηλή φορολογία ενεργεί σαν αντικίνητρο για την προσφορά εργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επίσης, όταν η φορολογία της εργασίας και του κεφαλαίου δεν είναι οµοιόµορφη δυνατόν να προκληθούν στρεβλώσεις στο συνδυασµό που ενδείκνυται για µεγιστοποίηση του προϊόντος. Εποµένως, για να είναι οι συντελεστές της παραγωγής (εργασία και κεφάλαιο) δραστηριοποιηµένοι στο µεγαλύτερο βαθµό και µε τον καλύτερο συνδυασµό, η φορολογία τους πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο χαµηλή και οµοιόµορφη. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η φορολογία τους δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για ενθάρρυνση (ή αποθάρρυνση) οικονοµικών δραστηριοτήτων. Είναι σε αυτή την περίπτωση που η κρατική παρέµβαση γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη, όχι µόνο γιατί η ευχέρεια διαφοροποίησης των συντελεστών της φορολογίας σε µια χώρα περιορίζεται από διεθνείς συµφωνίες αλλά και γιατί συχνά οδηγεί σε αποτελέσµατα που είναι αντίθετα από τα αναµενόµενα. Για παράδειγµα, η ΕΕ δεν επιτρέπει στις χώρες-µέλη της να έχουν χαµηλότερη φορολογία για τις ξένες εταιρείες από αυτή που ισχύει για τις δικές τους. Έτσι, για να ενθαρρύνουν επενδύσεις από το εξωτερικό ορισµένες χώρες έχουν µειωµένη φορολογία για όλες τις εταιρείες. Αυτό, όπως έδειξε το παράδειγµα της Ιρλανδίας (το οποίο προσπαθεί να µιµηθεί και η Κύπρος), δυνατόν να έχει θεαµατικά αποτελέσµατα για την οικονοµία. Ωστόσο, δεν αποκλείεται µια τέτοια πολιτική να έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα, γιατί δηµιουργεί κίνητρα για επενδύσεις χαµηλών αποδόσεων και υπέρµετρη χρήση κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας. Το κράτος πρέπει να σταθµίσει τα θετικά και αρνητικά της πολιτικής αυτής, κάτι που δεν είναι εύκολη υπόθεση διότι το συµπέρασµα διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Για παράδειγµα, µια πολιτική χαµηλής φορολογίας των κερδών σε χώρα µε ψηλή απασχόληση, αλλά χαµηλή παραγωγικότητα (όπως είναι η Κύπρος), ίσως δεν είναι ορθολογική, αφού δεν είναι το επίπεδο αλλά η απόδοση των επενδύσεων που χρειάζεται να αυξηθεί. Π. Πασιαρδής και Σ. Χαρουτουνιάν Ένα ακόµη παράδειγµα φορολογίας εταιρειών µε διφορούµενα αποτελέσµατα είναι η µεταφορά ζηµιών από τη µια φορολογική περίοδο στην άλλη. Αυτό θεωρείται µια λογική αντιµετώπιση των επιχειρηµατικών κύκλων, αφού µε αυτό τον τρόπο µπορούν να γίνουν µεγάλες επενδύσεις χωρίς διαχρονικό κατακερµατισµό, καθώς και επενδύσεις ψηλών κινδύνων. Από την άλλη, αυτή η φορολογική διευκόλυνση είναι, επίσης, κίνητρο για επενδύσεις χαµηλών αποδόσεων, αφού έχει ως αποτέλεσµα οι πιο επιτυχηµένες εταιρείες, που έχουν λιγότερες περιόδους µε ζηµιές, να πληρώνουν τελικά ψηλότερο φόρο από ότι οι λιγότερο επιτυχηµένες εταιρείες. Ρύθµιση Η ρύθµιση του θεσµικού πλαισίου µέσα στο οποίο λειτουργούν οι εταιρείες είναι ένας άλλος σηµαντικός τρόπος κρατικής παρέµβασης στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σε αγορές όπου µια επιχείρηση ελέγχει µεγάλο µέρος της αγοράς, υπάρχει το ενδεχόµενο να χρησιµοποιεί τη δεσπόζουσα θέση της για να πραγµατοποιεί υπερκέρδη σε βάρος των καταναλωτών. Οι ρυθµίσεις που συνήθως θεσµοθετούν οι κυβερνήσεις για να περιορίσουν αυτό το φαινόµενο είναι: Περιορισµός της αύξησης της τιµής του προϊόντος κάτω του πληθωρισµού (price cap). Προσδιορισµός ενός ποσοστού απόδοσης (rate of return regulation), όπου η απόδοση µετριέται σαν ο λόγος του κέρδους προς την κεφαλαιουχική αξία. Όµως, τα µέτρα αυτά έχουν προβλήµατα: ο περιορισµός αύξησης της τιµής δυνατόν να οδηγήσει την επιχείρηση σε µείωση της ποιότητας του προϊόντος, ενώ ο προσδιορισµός ποσοστού απόδοσης δυνατόν να ωθήσει την εταιρεία να υπερεκτιµά το κόστος ή να λειτουργεί µε µεγαλύτερο από το ιδανικό κεφάλαιο (Averch-Johnson effect). Συµπέρασµα Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η φορολογία και η ρύθµιση των αγορών, ενώ εκ πρώτης όψεως συχνά φαίνονται λογικές, δυνατόν να δηµιουργούν κίνητρα στις εταιρείες να µην συµπεριφέρονται ορθολογικά, µε αρνητικές επιπτώσεις για την οικονοµία. Εποµένως, χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός της φορολογίας και του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της λειτουργίας των εταιρειών για το µέγιστο δυνατό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Η έρευνα του θέµατος αυτού είναι στις προτεραιότητες της ΜΟΕ. 5

6 Νέα της Μονάδας Οικονοµικών Ερευνών Έκδοση βιβλίου Πάνος Πασιαρδής Προχωρηµένα ηµόσια Οικονοµικά, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Το βιβλίο αυτό, που είναι αποτέλεσµα µιας πολύχρονης ερευνητικής προσπάθειας και διδακτικής εµπειρίας του συγγραφέα, έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σε θέµατα προχωρηµένων δηµόσιων οικονοµικών. Αυτό γίνεται σε µια εποχή που η δηµοσιονοµική πολιτική και ο ρόλος του κράτους βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το βιβλίο απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε άτοµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που ασχολούνται µε τη διαµόρφωση πολιτικής. Στόχος του συγγραφέα είναι να συµβάλει στην καλύτερη αντίληψη και γνώση του δηµοσιονοµικού συστήµατος και των επιµέρους στοιχείων που το συνθέτουν. Ο αναγνώστης µπορεί να διαµορφώσει µια πιο τεκµηριωµένη άποψη για το ρόλο που διαδραµατίζουν τα δηµόσια οικονοµικά στη σύγχρονη κοινωνία και οικονοµία. Η έρευνα για τη στήριξη της συγγραφής του βιβλίου έγινε µε χρηµατοδότηση του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΙΚΗΣ. Νέο Ερευνητικό Πρόγραµµα Η ΜΟΕ εξασφάλισε χρηµατοδότηση για νέο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο Το Εργατικό κόστος, η Παραγωγικότητα και η Ανταγωνιστικότητα των ιαφόρων Κλάδων της Κυπριακής Οικονοµίας, το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΙΚΕΜ-ΣΕΚ. Σκοπός του ερευνητικού προγράµµατος είναι να εκτιµηθεί η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στους διάφορους τοµείς της κυπριακής οικονοµίας και να συγκριθεί µε την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα αντίστοιχων τοµέων Ευρωπαϊκών οικονοµιών, για να εξακριβωθεί η θέση της Κυπριακής οικονοµίας στην Ευρώπη. Σε ότι αφορά στη µεθοδολογία, θα χρησιµοποιηθούν δείκτες τύπου Tornqvist για την εκτίµηση της ολικής παραγωγικότητας (total factor productivity) των διαφόρων τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανταγωνιστικότητα θα προσεγγιστεί µε το µέσο κόστος παραγωγής, θα διασπαστεί στους επιµέρους παράγοντες που την προσδιορίζουν (κεφάλαιο, εργασία, τεχνολογική πρόοδος). Άντζελα Σιεκέρσαββα ιεθνές Συνέδριο Η ΜΟΕ και το Τµήµα Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου έχουν αναλάβει να διοργανώσουν το 62 ο Συνέδριο του ιεθνούς Ινστιτούτου ηµοσιονοµικών (International Institute of Public Finance) που θα γίνει το Το συνέδριο είναι από µεγαλύτερα στον κόσµο µε συµµετοχή οικονοµολόγων τόσο από τον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και τον ευρύτερο ερευνητικό και δηµόσιο τοµέα παγκοσµίως. Θα πραγµατοποιηθεί στις 28/8/ /8/2006, στο ξενοδοχείο Coral Beach στην Πάφο. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν σε προσεχή τεύχη της Οικονοµικής Έρευνας. οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής Πασιαρδής Π., Π. Νεάρχου και Ν. Έµπορα, Τα Οικονοµικά της Παιδείας στην Κύπρο: Κόστος, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Απόδοση, Φεβρουάριος Haroutunian S., P. Mitsis and P Pashardes, Using Brochure Information for the Hedonic Analysis of Holiday Packages, March Haroutunian S., and P. Pashardes, Structural Fiscal Balance Estimates for the Cyprus Economy, June Χριστοφίδης Λ., και Κ. Κτωρής Μακροοικονοµικό µοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: Εξαγωγές και Εισαγωγές, Ιούνιος Πλήρης κατάλογος των ΟΠ βρίσκεται στην ιστοσελίδα οκίµια Οικονοµικής Ανάλυσης Μιτσής Π., και Λ. Χριστοφίδης Μακροοικονοµικό Μοντέλο της Κυπριακής Οικονοµίας: ιάσπαση του ΑΕΠ και της Εγχώριας απάνης της Κύπρου από Ετήσια σε Τριµηνιαία Βάση για την περίοδο , Ιούλιος Θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών στη ΜΟΕ Η ΜΟΕ προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε απόφοιτους πανεπιστηµίων µε µεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc/Ph.D.) στα Οικονοµικά και επαρκείς γνώσεις Οικονοµετρίας. Βασικά προσόντα είναι η ψηλή ακαδηµαϊκή επίδοση του υποψηφίου και η ποιότητα του πανεπιστηµίου από το οποίο αποφοίτησε. Οι ενδιαφερόµενοι προτρέπονται να στείλουν αντίγραφο του βιογραφικού τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΕ, 6

7 Νέα του Τµήµατος Οικονοµικών Αποτελέσµατα Έρευνας Αποφοίτων Τα πιο κάτω αποτελέσµατα προέρχονται από έρευνα η οποία άρχισε τον Αύγουστο του 2003 και τελείωσε τον Αύγουστο του Η έρευνα αυτή απευθυνόταν σε 350 αποφοίτους του Τµήµατος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Συνολικά, απαντήθηκαν 163 ερωτηµατολόγια, ή ποσοστό 47%, από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που είχαν σταλεί. Τα κύρια αποτελέσµατα της έρευνας είναι: Το µέσο χρονικό διάστηµα ανεργίας µετά το πέρας των σπουδών των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι περίπου 4 µήνες. Το 67% των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών εργοδοτείται στον ιδιωτικό τοµέα και κυρίως σε τραπεζικούς οργανισµούς. Το υπόλοιπο 33% των αποφοίτων εργοδοτείται στο δηµόσιο και ηµικρατικό τοµέα, καθώς και στο συνεργατικό κίνηµα. Το 33% των αποφοίτων πιστεύουν ότι η αγορά εργασίας αξιολογεί θετικά τους αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το υπόλοιπο 67% θεωρεί ότι η αγορά εργασίας αξιολογεί ισότιµα τους αποφοίτους του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το πρώτο διάγραµµα δείχνει ότι ένα 5% των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών παραµένουν άνεργοι, ενώ το 67% δουλεύουν. Το υπόλοιπο 28% είτε σπουδάζει, είτε συνδυάζει σπουδές µε εργασία. ιάγραµµα 1: Κατάσταση αποφοίτων Εργάζοµαι Σπουδάζω Μ. Στεφανής και Α. Σολωµού Εργάζοµαι και σπουδάζω Άνεργος Το επόµενο διάγραµµα, ιάγραµµα 2, δείχνει τις αντιλήψεις των ίδιων των αποφοίτων για το επίπεδο σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το 97% των αποφοίτων θεωρεί ότι το επίπεδο σπουδών είναι ψηλό (ψηλό ή πολύ ψηλό). ιάγραµµα 2: Επίπεδο σπουδών Το 61% των αποφοίτων παρακολούθησαν ή παρακολουθούν κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. ιδακτορικό στα Οικονοµικά 5% Μεταπτυχιακό Οικονοµικά 14% Νοµισµατικά Οικονοµικά 14% Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές 4% Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά 8% Business (MBA) 23% Χρηµατοοικονοµικά 12% Management 4% Άλλο 6% Επαγγελµατικοί τίτλοι 9% Το 80% των αποφοίτων του 1996, το 79% των αποφοίτων του 1997 και το 84% των αποφοίτων του 1998 έχει ακαθάριστο µισθό άνω των 750, ενώ ποσοστό 10%, 17% και 21% για κάθε χρονιά αντίστοιχα έχει ακαθάριστο µισθό άνω των Τα διαγράµµατα που ακολουθούν δείχνουν και κάποιες άλλες πτυχές της έρευνας και των αποτελεσµάτων που εξάγονται: Χαµηλό Μέτριο Ψηλό Πολύ Ψηλό Τέλος, ο πιο κάτω πίνακας δείχνει το επίπεδο του ακαθάριστου µισθού των αποφοίτων του Τµήµατος Οικονοµικών για κάθε έτος της περιόδου < 300 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 7% % 0% 0% 9% 0% 8% 14% % 0% 0% 9% 13% 24% 17% % 17% 11% 14% 29% 16% 10% % 8% 26% 23% 21% 4% 4% % 29% 16% 14% 8% 8% 0% % 25% 21% 27% 17% 4% 0% > % 17% 21% 0% 4% 0% 0% n/a 0% 4% 5% 4% 8% 32% 48% 7

8 ΜΟΝΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών (ΜΟΕ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου είναι ένας ανεξάρτητος, µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε στόχο την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης στα οικονοµικά, κυρίως σε θέµατα που ενδιαφέρουν την Κύπρο. Στην πυραµίδα της διοικητικής ιεραρχίας της ΜΟΕ είναι το Συµβούλιο και το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο: Το Συµβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πανεπιστηµίου, της Κυβέρνησης και των ιδιωτικών οργανισµών που στηρίζουν οικονοµικά τη ΜΟΕ και προτείνει θέµατα για έρευνα. Το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών προγραµµάτων και µεριµνά για τη διεξαγωγή της έρευνας. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Γιώργος Χατζηαναστασίου, Σύνδεσµος Εµπορικών Τραπεζών (Γενικός ιευθυντής) Μέλη: Γεώργιος Θωµάς, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (Ανώτερος ιευθυντής Οικ. Ερευνών και Στατιστικής) Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πανεπιστήµιο Κύπρου (Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων) Πάνος Πασιαρδής, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών ( ιευθυντής) Πανίκος Πούρος, Γραφείο Προγραµµατισµού (Γενικός ιευθυντής) Λένια Σαµουήλ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γενική ιευθύντρια) Αντρέας Χαραλάµπους, Υπουργείο Οικονοµικών ( ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών και ΕΕ) Λούης Χριστοφίδης, Τµήµα Οικονοµικών (Πρόεδρος) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Πάνος Πασιαρδής Μέλη: Θεοφάνης Μαµουνέας, Μιχαήλ Μιχαήλ, Κρίστης Χασάπης, Λούης Χριστοφίδης ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Σωφρόνης Κληρίδης Παναγιώτα Λυσιώτου Κώστας Χατζηγιάννης Άντρος Κούρτελλος Θανάσης Στέγγος ΤΟΜΕΑΣ ηµόσιος / Νοικοκυριά Επιχειρήσεις / Μακροοικονοµικό Μοντέλο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σωτηρούλα Χατζησπύρου, , Νικολέττα Πασιουρτίδου, , ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Άντζελα Σιεκέρσαββα, , Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του ενηµερωτικού δελτίου είναι των συγγραφέων µόνο και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά τη ΜΟΕ. Η Οικονοµική Έρευνα είναι διαθέσιµη και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της ΜΟΕ, Μονάδα Οικονοµικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 8 Τηλέφωνο: , Τηλεµοιότυπο: , Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονική ιεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η βιωσιµότητα του σχεδίου σύνταξης στην Κύπρο, η οικονοµική αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, το δοµικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η συµµετοχή των ξένων εργατών στην οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Οκτώβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Οκτώβριος 2010 Τεύχος 26 Οκτώβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Οκτώβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 7/ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Φεβρουάριος 7 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004. σύγκριση του κόστους µε την απόδοση, και µε σηµείο αναφοράς τα δεδοµένα που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό χώρο.

ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2004. σύγκριση του κόστους µε την απόδοση, και µε σηµείο αναφοράς τα δεδοµένα που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό χώρο. ΜΟΝΑ Α ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Υ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το παρόν τεύχος του ενηµερωτικού δελτίου Οικονοµική Έρευνα, εγκαινιάζει ένα ακόµη τρόπο διάχυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγει η Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Ιανουάριος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Ιανουάριος 2011 Τεύχος 29 Ιανουάριος 211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Ιανουάριος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η παραγωγικότητα της κυπριακής οικονοµίας, τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Πρόλογος 1 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 17/ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Μάιος 17 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Ιούλιος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Ιούλιος 2010 Τεύχος 23 Ιούλιος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Ιούλιος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 16/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Οκτώβριος 16 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 7/6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιούνιος 7 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2011 Τεύχος 32 Απρίλιος 211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Δεκέμβριος 6 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 11/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Οκτώβριος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/6 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούνιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεύχος 16/7 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας είναι η επίδραση του κρατικού µισθολογίου στις συνολικές κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 7/3 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Μάρτιος 7 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2010 Τεύχος 19 Μάρτιος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2012 Τεύχος 12/1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιανουάριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 6/9 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Σεπτέμβριος 6 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 11/9 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σεπτέμβριος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιανουάριος 2013 Τεύχος 13/1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιανουάριος 213 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Μάιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Νοέμβριος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Απρίλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Απρίλιος 2012 Τεύχος 12/4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Απρίλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων

Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 255 Α. Ερωτηµατολόγιο σε Προέδρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων 256 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑ ΕΑΣ Υπ. ιδάκτωρ Λογιστικής στο τµήµα Ο Ε του ΠΑ.ΠΕΙ. Επιβλέπων: Ι. ΠΑΓΓΕΙΟΣ Πειραιάς, ΠΡΟΣ τους Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Σε αυτό το τεύχος: ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέµατα που αναλύονται σε αυτό το τεύχος της Οικονοµικής Έρευνας και αφορούν έρευνα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών. Τηλ Φαξ: Ιστοσελίδα:

Τμήμα Οικονομικών. Τηλ Φαξ: Ιστοσελίδα: Τμήμα Οικονομικών Τηλ. 22893700-02 Φαξ: 22895028 E-mail: dept.econ@ucy.ac.cy Ιστοσελίδα: http://www.econ.ucy.ac.cy/ Πρόγραμμα παρουσίασης Τμήμα Οικονομικών Πρόγραμμα Οικονομικών Αντικείμενο, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Σεπτέμβριος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Σεπτέμβριος 2009 Τεύχος 13 Σεπτέμβριος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Σεπτέμβριος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 2010 Τεύχος 2 Απρίλιος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Απρίλιος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Economic and energy aspects of motor vehicle taxation

Economic and energy aspects of motor vehicle taxation University of Cyprus From the SelectedWorks of Theodoros Zachariadis March, 2006 Economic and energy aspects of motor vehicle taxation Theodoros Zachariadis, Cyprus University of Technology Nadia Nicolaidou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριου Δήμαρχοι, φίλε Πρόεδρε του ΕΒΕ Λεμεσού, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου μας, φίλες και φίλοι,

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριου Δήμαρχοι, φίλε Πρόεδρε του ΕΒΕ Λεμεσού, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου μας, φίλες και φίλοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριου Δήμαρχοι, φίλε Πρόεδρε του ΕΒΕ Λεμεσού, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2009 Τεύχος 15 Νοέμβριος 29 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 29 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάιος 2011 Τεύχος 33 Μάιος 211 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάιος 211 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο έλλειµµα (1997)

Ετήσιο έλλειµµα (1997) Τι είναι το ηµόσιο Χρέος και το ετήσιο έλλειµµα του προϋπολογισµού; Όταν µια κυβέρνηση δαπανά περισσότερο από τα φορολογικά της έσοδα, τότε δανείζεται από τον ιδιωτικό τοµέα προκειµένου χρηµατοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ευτέρα 21/7/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 8295 Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας υπόψη: τον Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων Εσωτερικό Κανονισµό Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 2010 Τεύχος 27 Νοέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Νοέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού

Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού Δρ Ανδρέας Σ. Στυλιανού Είναι ο επιστήμονας που μελετά τα δεδομένα, τις στατιστικές αναλύσεις, για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των τάσεων στην οικονομική δραστηριότητα η με σκοπό να προτείνει τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σ.Ο.ΚΑ.Κ. www.sokak.org.cy ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Α Λυκείου - Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού 1η ΟΜΠ 2η ΟΜΠ 3η ΟΜΠ 4η ΟΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα