Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος"

Transcript

1 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Μικροοικονομική Ενότητα 4: ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Πρέβεζα, 2015

3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3 3

4 4 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

5 Σκοποί ενότητας Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα πρέπει να είστε σε θέση να : Ορίζετε και χαρακτηρίζετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ή άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες. Την επίδραση της ελαστικότητας στη συνολική δαπάνη. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητας Ελαστικότητα ζήτησης Εισοδηματική ελαστικότητα Σταυροειδής ελαστικότητα Ελαστική, ανελαστική, μοναδιαία ελαστικότητα ζήτησης. Συνολική Δαπάνη 6 6

7 Χρήση Διατάξεων 7

8 8 Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης

9 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Τρεις περιπτώσεις ελαστικότητας ζήτησης: 1. ελαστικότητα τιµής 2. εισοδηµατική ελαστικότητα, 3. σταυροειδή ελαστικότητα. 9 9

10 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣ Ελαστικότητα τιµής (ep): µετρά το βαθµό στον οποίο οι ζητούµενες ποσότητες ανταποκρίνονται σε µια µεταβολή της τιµής. Όταν η τιµή ενός αγαθού µεταβάλλεται, η ζητούµενη ποσότητά του αλλάζει, αλλά ποιο θα είναι το µέγεθος της αλλαγής εν σχέση µε την µεταβολή της τιµής; (π.χ. όταν αυξάνεται ο φόρος επί της τιµής της βενζίνης, πόσο θα επηρεαστεί η κατανάλωση;) 10 1

11 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣ Η µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας που είναι το αποτέλεσµα µιας δεδοµένης µεταβολής της τιµής του, µετριέται ποσοστιαία µε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή ενός αγαθού. Όταν η αλλαγή στη ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη/µικρότερη της µεταβολής της τιµής, τότε λέµε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι ελαστική/ ανελαστική. 11 1

12 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ep = % µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας (ΔD)/ % µεταβολή της τιµής (ΔP) ΔD = µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας (ΔD)/ αρχική ποσότητα (D) ΔP = µεταβολή της τιµής (ΔP)/ αρχική τιµή (P) 12 1

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Η τιµή του συντελεστή ep είναι πάντοτε αρνητική (διότι η τιµή και η ποσότητα συνδέονται µε αρνητική σχέση). 2. Χρησιµοποιούµε πάντα ποσοστιαίες µεταβολές και όχι απόλυτες (διότι η απόλυτη µεταβολή δεν εκφράζει τη πραγµατική σηµασία της µεταβολής, καθώς είναι άλλης βαρύτητας η αύξηση της τιµής κατά 10µ. όταν αυτή είναι 25µ. και άλλο όταν αυτή είναι 250µ.). 13 1

14 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ - ΣΗΜΕΙΟΥ Ελαστικότητα τόξου: η µέτρηση της ελαστικότητας τιµής για κάποιο τµήµα της καµπύλης ζήτησης. Ελαστικότητα σηµείου: η µέτρηση της ελαστικότητας τιµής για ένα και µόνο σηµείο της καµπύλης ζήτησης. Μοναδιαία ελαστικότητα τόξου: σε κάθε τµήµα της καµπύλης ζήτησης η ελαστικότητα του τόξου είναι όση µε τη µονάδα, δηλαδή η ποσοστιαία αλλαγή της τιµής σε οποιοδήποτε τµήµα είναι ίδια µε την ποσοστιαία αλλαγή της ζητούµενης ποσότητας. 14 1

15 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ - ΣΗΜΕΙΟΥ ep = ΔD Χ (Ρ1 + Ρ2)/2 ΔP (D1+D2)/2 15 1

16 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ep 1. ep=0 όσο και εάν αυξοµειώνεται η τιµή του αγαθού, οι ζητούµενες ποσότητες παραµένουν τελείως ανεπηρέαστες (πλήρης ανελαστική). 2. 0<ep<1 µια ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του αγαθού επιφέρει µικρότερη ποσοστιαία µεταβολή στην αγοραζόµενη ποσότητα του αγαθού (ανελαστική). 3. ep=1 κάθε ποσοστιαία µεταβολή στην τιµή του αγαθού ακολουθείται από ίση ποσοστιαία µεταβολή στη ζήτηση του αγαθού (µοναδιαία ελαστικότητα). 16 1

17 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ep 4. 1<ep< οποιαδήποτε µεταβολή στην τιµή έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη µεταβολή στη ζητούµενηποσότητα (ελαστική). 5. ep υπάρχει µόνο µια τιµή στην αγορά στην οποία οι καταναλωτές αγοράζουν οποιαδήποτε ποσότητα βρίσκουν. Εάν η τιµή αυξηθεί καµία ποσότητα δεν ζητείται (πλήρως ελαστική). 17 1

18 EP ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΗΓΗ: MANKIW & TAYLOR,

19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Τα υποκατάστατα αγαθά, 2. Ο βαθµός αναγκαιότητας του αγαθού, 3. Το ποσοστό εισοδήµατος που δαπανάται για την αγορά του αγαθού, 4. Η συνήθεια, 5. Το αγαθού, µέγεθος µεταβολής της τιµής του 6. Η ποικιλία χρήσεων ενός αγαθού, 7. Η χρονική περίοδος κατά την οποία αναµένεται η ζήτηση. 19 1

20 1. ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ Η ελαστικότητα τιµής είναι µεγάλη αν υπάρχουν υποκατάστατα αγαθά, καθώς αν αυξηθεί η τιµή του κύριου αγαθού οι καταναλωτές θα στραφούν προς κάποιο άλλο φτηνότερο υποκατάστατο αγαθό (π.χ. το βούτυρο και η µαργαρίνη). Αν δεν υπάρχουν υποκατάστατα αγαθά, τότε η µεταβολή της τιµής του αγαθού δεν επιφέρει µεγάλες αλλαγές στη ζήτηση και έτσι η ελαστικότητα ζήτησης είναι µικρή (π.χ. το αυγά, το αλάτι κ.λπ.) 20 2

21 2. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάλογα µε την ανάγκη που καλύπτουν τα αγαθά διακρίνονται σε αγαθά πρώτης ανάγκης ή αγαθά πολυτελείας. Τα αγαθά πρώτης ανάγκης έχουν µικρή ελαστικότητα ζήτησης (π.χ. ηλεκτρισµός). Τα αγαθά πολυτελείας έχουν µεγάλη ελαστικότητα ζήτησης (π χ σκάφος) Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις όπως και στις περιπτώσεις που ακολουθούν, για να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα θα πρέπει να αναζητήσουµε την ύπαρξη ή όχι υποκατάστατων αγαθών, τα οποία, όπως είδαµε, επηρεάζουν σηµαντικά την ελαστικότητα ζήτησης. 21 2

22 3. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αν ο καταναλωτής δαπανά µεγάλο ποσοστό του εισοδήµατός του για την αγορά ενός αγαθού, σε σύγκριση προς τα άλλα αγαθά που αγοράζει, τότε η ζήτηση του συγκεκριµένου αγαθού είναι ελαστική. Η µεταβολή της τιµής του αγαθού αυτού επηρεάζει σηµαντικά το εισόδηµα του καταναλωτή σε σχέση µε την ίδια ποσοστιαία µεταβολή της τιµής ενός άλλου αγαθού για το οποίο δαπανά µικρό ποσοστό του 22 εισοδήµατός του. 2

23 4. Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ Η συνήθεια, σε πολλές περιπτώσεις αγαθών, κρατά τον καταναλωτή αδιάφορο ως προς την µεταβολή της τιµής τους (π.χ. στην περίπτωση των καπνιστών έχει παρατηρηθεί ότι η ζήτηση του καπνού παραµένει σχεδόν αµετάβλητη, ακόµη και όταν η τιµή του αυξάνεται, καθώς η συνήθεια του καπνίσµατος είναι δυνατή). 23 2

24 5. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Όσο πιο µικρή είναι η µεταβολή της τιµής ενός αγαθού, τόσο πιο ανελαστική είναι η ζήτησή του και αντίστροφα (π.χ. εάν η τιµή των εφηµερίδων αυξηθεί κατά 0,10, η ζήτησή τους θα παραµείνε σχεδόν αµετάβλητη και ως εκ τούτου θα έχουµε ανελαστικότητα ζήτησης. Αντιθέτως, εάν η τιµή τους αυξηθεί κατά 2, τότε θα έχουµε ζήτηση ελαστική, καθώς σίγουρα θα µειωθεί ο ηµερήσιος αριθµός φύλλων που αγοράζουν οι καταναλωτές). 24 2

25 6. Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία χρήσεων ενός αγαθού, τόσο περισσότερο ελαστική είναι η ζήτηση αυτού (π.χ. το αλεύρι). Η µεταβολή της τιµής ενός αγαθού που χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση πολλών αναγκών αναµένεται να προκαλέσει αξιόλογη µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα του αγαθού αυτού σε σύγκριση προς εκείνο το αγαθό που χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση µιας µόνο ανάγκης. 25 2

26 6. Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία χρήσεων ενός αγαθού, τόσο περισσότερο ελαστική είναι η ζήτηση αυτού (π.χ. το αλεύρι). Η µεταβολή της τιµής ενός αγαθού που χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση πολλών αναγκών αναµένεται να προκαλέσει αξιόλογη µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα του αγαθού αυτού σε σύγκριση προς εκείνο το αγαθό που χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση µιας µόνο ανάγκης. 26 2

27 7. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΖΗΤΗΣΗΣ Η χρονική περίοδος κατά την οποία αναµένεται η ζήτηση διακρίνεται σε βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Στη βραχυχρόνια περίοδο η ελαστικότητα της ζήτησης για ένα αγαθό είναι µικρότερη σε σύγκριση µε την µακροχρόνια περίοδο (π.χ. όταν τιµη της βενζίνης ανεβαίνει, η ζητούµενη ποσότητά της µειώνεται ελάχιστα κατά τους πρώτους µήνες. Με την πάροδο του χρόνου όµως, οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, στρέφονται ΜΜΜ και εγκαθίστανται πιο κοντά στους τόπους εργασίας του, µε αποτέλεσµα η ζητούµενη ποσότητα της βενζίνης να µειωθεί σηµαντικά). 27 2

28 EP ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Διακυµάνσεις στην ζητούµενη ποσότητα των αγαθών διακυµάνσεις στα έσοδα των επιχειρήσεων. Συνολική δαπάνη καταναλωτών = (Q αγαθού i) Χ (P αγαθού i) = Συνολικά έσοδα επιχείρησης [όπου i=1,2,3 n], άρα: -Αν η ποσοστιαία μείωση Q > από τη ποσοστιαία αύξηση της P η δαπάνη για το αγαθό αυτό θα µειωθεί. -Αν η ποσοστιαία µείωση Q =µε την ποσοστιαία αύξηση της P η δαπάνη θα παραµείνει η ίδια. -Αν η ποσοστιαία µείωση Q < από τη ποσοστιαία αύξηση της P η δαπάνη για το αγαθό αυτό θα αυξηθεί καικατ επέκταση και τα έσοδα της επιχείρησης. 28 2

29 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μετρά πόσο η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού αντιδρά σε µια µεταβολή του εισοδήµατος των καταναλωτών και υπολογίζεται ως εξής: ey = % µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας(δd) % µεταβολή του εισοδήµατος(δυ) ΔD =µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας (ΔD)/ αρχική ποσότητα (D) ΔΥ = µεταβολή εισοδήµατος (ΔΥ) /αρχικό εισόδηµα (Υ) 29 2

30 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μετρά πόσο η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού αντιδρά σε µια µεταβολή του εισοδήµατος των καταναλωτών και υπολογίζεται ως εξής: ey = % µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας(δd) % µεταβολή του εισοδήµατος(δυ) ΔD =µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας (ΔD)/ αρχική ποσότητα (D) ΔΥ = µεταβολή εισοδήµατος (ΔΥ) /αρχικό εισόδηµα (Υ) 30 3

31 ΤΙΜΕΣ Ey 1. ey=0 όσο και εάν αυξοµειώνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, οι ζητούµενες ποσότητες παραµένουν τελείως ανεπηρέαστες (π.χ. για το αλάτι). 2. 0<ey<1 η ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος είναι µεγαλύτερη της ποσοστιαίας µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας (π.χ. για τα τρόφιµα, ρούχα κ.λπ.). 3. ey=1 η ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος είναι ίση µε τη ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενη ποσότητας. 4. ey>1 η ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος είναι µικρότερη της ποσοστιαίας µεταβολής της ζητούµενη ποσότητας (π.χ. για τα κοσµήµατα, σκάφη, κ.λπ.). 5. ey µια µικρή µεταβολή στο εισόδηµα αρκεί για να έχουµε µια υπέρµετρα µεγάλη µεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα 31 3

32 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ey 1. Το πρόσηµο του συντελεστή εισοδηµατικής ελαστικότητας για τα κανονικά αγαθά (πρώτης ανάγκης και πολυτελείας) είναι πάντα θετικό, καθώς η ζητούµενη ποσότητα και το εισόδηµα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. 2. Αντίθετα, τα κατώτερα αγαθά (π.χ. οι διαδροµές µε τα ΜΜΜ, φθηνά ρούχα κ.λπ.) έχουν αρνητική εισοδηµατική ελαστικότητα, καθώς η ζητούµενη ποσότητα αυτών και το εισόδηµα κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. 32 3

33 ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μετρά πως η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού µεταβάλλεται ως αντίδραση στη µεταβολή της τιµής ενός άλλου αγαθού και υπολογίζεται ως εξής: ec = %µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας αγαθού Χ (ΔDΧ) % µεταβολή της τιµής του αγαθού Ψ (ΔΡΨ) 33 3

34 ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔDΧ = µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας του Χ (ΔDΧ)/ αρχική ποσότητα του Χ (DΧ) ΔΡΨ = µεταβολή της τιµής του Ψ (ΔΡΨ)/ αρχική τιµή του Ψ (ΡΨ) 34 3

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ EC 1. Εάν τα αγαθά είναι υποκατάστατα τότε η σταυροειδής ελαστικότητα είναι θετική (ec>0), καθώς η ζητούµενη ποσότητα του κυρίου αγαθού κινείται προς την ίδια κατεύθυνση µε την τιµή του υποκατάστατου αγαθού (π.χ. η µπύρα µε το κρασί, η µπριζόλα µε το λουκάνικο. 2. Εάν τα αγαθά είναι συµπληρωµατικά τότε ο συντελεστής είναι αρνητικός (ec<0), καθώςη ζητούµενη ποσότητα του κυρίου αγαθού κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε την τιµή του υποκατάστατου αγαθού (π.χ. ο Η/Υ και το λογισµικό, οι ηλεκτρικές συσκευές και το 35 ρεύµα). 3

36 3 Βιβλιογραφία Σύγχρονη Μικροοικονοµική Ανάλυση (2013), Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ. και Κιόχος Α. Αρχές οικονοµικής θεωρίας (2010), Mankiw G.N. and Taylor M.P.

37 37 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μικροοικονομική Έκδοση: 1.0 Πρέβεζα,2015. Καραμάνης, Κ. (2015). Μικροοοικονομική. ΤΕΙ Ηπείρου Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

38 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. [1] 3

39 3 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Δαπόντας Δημήτριος Πρέβεζα,2015

40 Μικροοικονομική, Ενότητα 4 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 40 4 Σημειώματα

41 41 Μικροοικονομική Ελαστικότητα ζήτησης, τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

42 Τέλος Ενότητας 4

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 13 :Ιστορία της Διοικητικής Σκέψης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας

Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας Ενότητα 5: Βιταμίνες Γεώργιος Παπαδόπουλος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Τεχνολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου του πνεύμονα Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 5: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 5: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΗ Ενότητα 5: ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ενότητα 2:Συγκρότηση ενός Ηλεκτρικού Κινητήριου Συστήματος είδη φορτίων Επαμεινώνδας Μητρονίκας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Σχέσεις διαφημιστή-διαφημιζόμενου Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 8: ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Παραχώρηση (Franchising) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 4: Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9 Πρόλογος 11 1.1 Εισαγωγή 11 1.2 Ορισµός και πεδίο της Οικονοµικής 12 1.3 Η Οικονοµική ως επιστήµη 14 1.4 Οικονοµικές έννοιες 19 1.5 Στενότητα και επιλογή: το µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 6: Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού (2 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 12 : Δομή και Λειτουργία της CPU 2/2 Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6 : Αδιέξοδο 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 1: Ο Νόμος του ΟΗΜ και ο Χρωματικός Κώδικας Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 1: Δίοδοι ανόρθωσης. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 1: Δίοδοι ανόρθωσης. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι Ενότητα 1: Δίοδοι ανόρθωσης Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα