15 Μαρτίου Παγκόσµια. Καταναλωτή. ψάξτο καλύτερα. Μάθε τι δικαιούσαι για να βγαίνεις πάντα κερδισµένος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 Μαρτίου Παγκόσµια. Καταναλωτή. ψάξτο καλύτερα. Μάθε τι δικαιούσαι για να βγαίνεις πάντα κερδισµένος"

Transcript

1 ) 15 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή ψάξτο καλύτερα Μάθε τι δικαιούσαι για να βγαίνεις πάντα κερδισµένος

2 Η παγκόσµια ηµέρα καταναλωτή, µας υπογραµµίζει την ανάγκη να νοιαζόµαστε καθηµερινά για τα ζητήµατα που αφορούν, τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα του πολίτη καταναλωτή. Γιατί οι καταναλωτές έχουν δικαιώµατα. Έχουν δικαίωµα στην υγεία και στην ασφάλεια. Έχουν δικαίωµα στην ελεύθερη και αβίαστη επιλογή. Έχουν δικαίωµα στην πλήρη και αναλυτική ενηµέρωση. Έχουν δικαίωµα στην αποζηµίωση σε περίπτωση βλάβης και στην αντικατάσταση στη περίπτωση ζηµιάς. Έχουν δικαίωµα στη προστασία εκεί που δεν εφαρµόζονται οι νό- µοι και οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Έχουν δικαίωµα στη ποιότητα, γιατί αυτό είναι το τελικό ζητούµενο για όλους µας. 15 Μαρτίου Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή

3 Για την Ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η ενηµέρωση των καταναλωτών και η προστασία των δικαιωµάτων τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Προς τη κατεύθυνση αυτή εργαζόµαστε µε σχέδιο και µεθοδικότητα, γνωρίζοντας ότι µια τέτοια προσπάθεια δεν τελειώνει ποτέ. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και κυρίως συνεργασία, πολιτείας, κράτους και καταναλωτών για να δηµιουργήσουµε ένα πλέγµα νόµων, αρχών και αξιών που θα προστατεύει τους καταναλωτές και δεν θα βλάπτει την ανταγωνιστικότητα. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια έχει ο υποψιασµένος πολίτης. Ο ενηµερωµένος καταναλωτής. Εκείνος που ξέρει ότι όχι απλώς έχει δικαιώµατα, αλλά έχει και την υποχρέωση να τα διεκδικεί. Το έντυπο αυτό είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν και για τα δικαιώµατα που έχουν και για το πώς µπορούν να τα διεκδικήσουν. Χρήστος Φώλιας Υπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Βλάχος Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή

4 5 πράγµατα που πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας πριν κάνουµε οποιαδήποτε αγορά Κάνε Μην Έχεις Έχεις Έχεις έρευνα αγοράς ακόµη και για τα φθηνά προϊόντα επιλέγοντας αυτό που σε συµφέρει περισσότερο. αφήνεις να σε παραπλανούν ή να σε πιέζουν να αγοράσεις ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. δικαίωµα να αλλάξεις γνώµη και να υπαναχωρήσεις. δικαίωµα επισκευής, τεχνικής υποστήριξης, αντικατάστασης. δικαίωµα ικανοποίησης σε περίπτωση βλάβης Το θεσµικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή που έχουµε σήµερα, ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που έφεραν στην αγορά τα νέα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι νέες τεχνολογίες.

5 10 συναλλαγές Προσυµβατική ενηµέρωση Δικαίωµα υπαναχώρησης βασικές αρχές για τις που µας αφορούν όλους Πώληση καταναλωτικών προϊόντων Παραπλανητικές Εµπορικές Πρακτικές Επιθετικές Εµπορικές Πρακτικές Καταχρηστικοί όροι Συµβάσεων Κέντρα αδυνατίσµατος και γυµναστήρια Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίµων) Ψυχική Υγεία Ανηλίκων Διασυνοριακές συναλλαγές

6 Προσυµβατική 1Προσυµβατική ενηµέρωση ενηµέρωση Πώς µπορούµε να ενηµερωθούµε αξιόπιστα για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που µας πωλούν από το τηλέφωνο, ή µέσω διαδικτύου, ή στο κατάστηµα µιας Τράπεζας; Όταν µας πωλούν προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, τηλεφωνικές συνδέσεις, οφείλουν να µας ενηµερώσουν µε τρόπο σαφή και κατανοητό για: Τα στοιχεία του προµηθευτή (ταυτότητα, διεύθυνση) Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας Την τιµή, την ποσότητα και τις δαπάνες µεταφοράς, το ΦΠΑ Τον τρόπο πληρωµής, παράδοσης και εκτέλεσης Τους όρους της σύµβασης όταν πρόκειται για ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν, όπως π.χ. σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικής κάρτας, ή δανείου (διάρκεια, ρύθµιση πληρωµών, πρόωρη λύση της σύµβασης) καθώς και κάθε ποσό (φόρος, τέλος, έξοδα, συνολικό ετήσιο πραγµατικό ποσοστό επιβάρυνσης, συνδροµές κλπ) µε το οποίο θα επιβαρυνθούµε Τη διάρκεια ισχύος της τιµής ή της προσφοράς Το δικαίωµα υπαναχώρησης

7 Δικαίωµα 2Δικαίωµα υπαναχώρησης υπαναχώρησης Μπορούµε να αλλάξουµε γνώµη για µια αγορά µας; Τι είναι το δικαίωµα υπαναχώρησης; Σήµερα µπορούµε να αγοράσουµε ένα προϊόν ή µια υπηρεσία συνάπτοντας µια σύµβαση τηλεφωνικά ή µέσω διαδικτύου κλπ. Τι γίνεται όµως αν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µας ή αν δεν διαβάσαµε τα «ψιλά γράµµατα» του συµβολαίου πριν τη σύναψη της σύµβασης και εκ των υστέρων ανακαλύψουµε ότι οι όροι της δεν µας ικανοποιούν ή αν απλά το µετανιώσαµε; Ο νόµος µας δίνει την ευχέρεια να µπορούµε να υπαναχωρήσουµε από την σύµβαση µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα αναιτιολόγητα. Ειδικά για τις συµβάσεις που συνάπτονται εκτός καταστήµατος έχουµε δικαίωµα υπαναχώρησης εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών (30 ηµερών για υπηρεσίες γυµναστηρίων και κέντρων αδυνατίσµατος), εκτός και αν συµφωνήθηκε µεγαλύτερη προθεσµία. Προσοχή! Δεν υποχρεούµαστε να καταβάλλουµε χρήµατα στην περίπτωση παραλαβής µη παραγγελθέντων προϊόντων, η δε έλλειψη απάντησης στον προµηθευτή από µέρους µας δεν συνιστά συναίνεση.

8 Πώληση καταναλωτικών 3Πώληση καταναλωτικών προϊόντων προϊόντων Πότε έχουµε δικαίωµα επισκευής, τεχνικής υποστήριξης, ανταλλακτικών; Ο προµηθευτής οφείλει να µας παρέχει γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα (εκτός από τα απλά στη χρήση τους προϊόντα) ή µε σύµβολα διεθνώς καθιερωµένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση των προϊόντων καθώς και να µας ενηµερώνει για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή τους. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εµφανισθεί στο προϊόν ελάττωµα και ο προµηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέρα από τον αναγκαίο χρόνο, έχουµε δικαίωµα να ζητήσουµε την αντικατάσταση του προϊόντος µε νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσουµε από τη σύµβαση. Επίσης εάν κατά το ίδιο διάστηµα ο απαιτούµενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, έχουµε δικαίωµα να ζητήσουµε την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση ανανεώνεται για όλη τη διάρκεια της ως προς το νέο προϊόν ή το ανταλλακτικό που χρησιµοποιήθηκε στην επισκευή. Ο προµηθευτής οφείλει να µας ενηµερώνει για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και να µας εξασφαλίζει µέσα σ αυτό το διάστηµα την επισκευή και την προµήθεια ανταλλακτικών ακόµη και αν το προϊόν δεν βρίσκεται εντός των ορίων της εγγύησης.

9 Παραπλανητικές Παραπλανητικές Εµπορικές Πρακτικές 4Εµπορικές Πρακτικές Προκειµένου να πάρουµε µια σωστή απόφαση για µια αγορά αγαθού ή υπηρεσίας θα πρέπει να έχουµε στη διάθεση µας όλες εκείνες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να µπορούµε να κάνουµε συγκρίσεις µεταξύ οµοειδών προϊόντων, επιλέγοντας αυτό που µας συµφέρει. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να µην παραλείπουν ουσιαστικές πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται ένας µέσος καταναλωτής προκειµένου να λάβει απόφαση για µια συναλλαγή. Τέτοιες πληροφορίες είναι: > > Η τιµή του είδους, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, τα τυχόν έξοδα αποστολής, Η ταυτότητα του εµπορευόµενου, το δικαίωµα αντικατάστασης, επιστροφής και το δικαίωµα υπαναχώρησης, εφόσον αυτό υπάρχει. Παραλείψεις, ασάφειες, «µισές αλήθειες» ή εσφαλµένες πληροφορίες για το προϊόν, δεν επιτρέπονται και συνιστούν αθέµιτη εµπορική πρακτική. Περιπτώσεις παραπλανητικών εµπορικών πρακτικών: Προϊόν χαµηλής τιµής διαφηµίζεται σε βιτρίνα καταστήµατος. Μέσα όµως στο κατάστηµα µε το πρόσχηµα ότι το συγκεκριµένο είδος έχει τελειώσει προωθούν άλλα προϊόντα πολύ ακριβότερα από το διαφηµιζόµενο. Στη βιτρίνα καταστήµατος αναγράφεται η φράση «Μετακοµίζουµε!» ή «Κλείνουµε! Όλα στο κόστος». Όµως όπως αποδεικνύεται ο εµπορευό- µενος δεν µετακοµίζει και βεβαίως δεν κλείνει. Στη συσκευασία προϊόντος αναγράφεται ότι η χρήση του προϊόντος που είναι δοκιµασµένο και ελεγµένο βοηθά να αποκτήσει κανείς µαλλιά σε τρεις εβδοµάδες. Αν ο εµπορευόµενος δεν είναι σε θέση να αποδείξει τους ισχυρισµούς του και το προϊόν δεν έχει τελικά το αναµενόµενο αποτέλεσµα, πρόκειται για παραπλανητική διαφήµιση. Σε κατάλογο προώθησης προϊόντων µέσω παραγγελιών υπάρχει διαφήµιση ότι µε οποιαδήποτε αγορά θα µας στείλουν και µια φωτογραφική µηχανή δώρο. Όµως µετά την αγορά ανακαλύπτουµε ότι το υποσχεθέν δώρο το δίνουν µόνον µε την αγορά κάποιων επιλεγµένων προϊόντων.

10 Επιθετικές 5Επιθετικές Εµπορικές Πρακτικές Εµπορικές Πρακτικές Πριν οποιαδήποτε αγορά, ιδιαίτερα αν πρόκειται να µας κοστίσει ένα αρκετά σηµαντικό χρηµατικό ποσό, χρειάζεται να έχουµε τον αναγκαίο χρόνο για να πάρουµε τη σωστή απόφαση, χωρίς καθόλου πίεση. Δεν επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να µας παρενοχλούν, να µας εξαναγκάζουν ή να µας επηρεάζουν αθέµιτα να προβούµε σε µια αγορά ή να υπογράψουµε µια σύµβαση. Γενικά απαγορεύονται οι επιθετικές πρακτικές που περιορίζουν έντεχνα την ελεύθερη βούλησή µας και µας ωθούν να πάρουµε µια απόφαση που κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν θα λαµβάναµε. Περιπτώσεις επιθετικών εµπορικών πρακτικών: Μας ενηµερώνουν από το τηλέφωνο ότι κερδίσαµε µετά από κλήρωση τρεις µέρες δωρεάν διακοπές σε κάποιο νησί. Όταν πάµε στην εταιρία να πάρουµε το δώρο ανακαλύπτουµε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι αν θέλουµε να κάνουµε το συγκεκριµένο ταξίδι θα πρέπει πρώτα να πληρώσουµε ένα σηµαντικό µέρος της αξίας του. Δεχόµαστε µια πρόσκληση να παρακολουθήσουµε µια επίδειξη ενός πακέτου διακοπών µε το σύστηµα της χρονοµεριστικής µίσθωσης (timeshare). Μετά από πολύωρες παρουσιάσεις του προγράµµατος µας ασκείται πίεση να υπογράψουµε το συµβόλαιο πριν αποχωρήσουµε. Γίνεται άµεση πρόσκληση στα παιδιά να αγοράσουν ένα συγκεκριµένο παιχνίδι ή προτρέπονται µέσω διαφηµιστικού φυλλαδίου να πιέσουν τους γονείς τους να τους αγοράσουν βιντεοκασέτα µε κάποια δηµοφιλή παιδική ταινία. Λαµβάνουµε κάποιο έντυπο µε το οποίο µας ασκείται συναισθηµατική πίεση ώστε να καταβάλουµε κάποιο ποσόν και να αγοράσουµε κάποιο προϊόν προκειµένου να σωθεί η ζωή του προµηθευτή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πάσχει από βαρύτατη ασθένεια και έχει ανάγκη τα χρήµατα Εµπορευόµενοι προσπαθούν τηλεφωνικά ή ερχόµενοι στο σπίτι µας να µας πείσουν για επίδειξη ενός ατµοκαθαριστή. Αν και δηλώνουµε ότι δεν ενδιαφερόµαστε, οι πωλητές µας αγνοούν και επιµένουν να µας πιέζουν.

11 Καταχρηστικοί όροι 6Καταχρηστικοί όροι Συµβάσεων Συµβάσεων Μας δεσµεύουν οι καταχρηστικοί όροι των συµβάσεων; Δεν µας δεσµεύουν όροι συµβάσεων που έχουν διατυπωθεί από πριν, εάν κατά την κατάρτιση της σύµβασης τους αγνοούσαµε, είτε γιατί ο προµηθευτής δεν µας τους υπέδειξε, είτε γιατί µας στέρησε τη δυνατότητα να τους διαβάσουµε. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταχρηστικών όρων: όροι που εµποδίζουν τον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση όταν η αύξηση του τιµήµατος είναι υπερβολική γι αυτόν, όροι που περιορίζουν την ευθύνη του προµηθευτή για κρυµµένα ελαττώµατα του προϊόντος, όροι που περιορίζουν τις συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του προµηθευτή.

12 Κέντρα αδυνατίσµατος 7Κέντρα αδυνατίσµατος και γυµναστήρια και γυµναστήρια Τι προσέχουµε πριν τη σύναψη του συµβολαίου; Στο έντυπο σύµβασης πρέπει να αναφέρονται µια σειρά από στοιχεία που µεταξύ άλλων προσδιορίζουν ακριβώς και ξεχωριστά το είδος και το κόστος κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας (χρονική διάρκεια, αριθµός συνεδριών, δωρεάν συνεδρίες). Είναι άκυρη η προκαταβολή, συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν εγγραφής, ποσοστού που υπερβαίνει το 2,5% του συµφωνηθέντος συνολικού τιµήµατος. Μπορούµε να καταγγείλουµε τη σύµβαση και να υπαναχωρήσουµε έστω και αναιτιολόγητα µέσα σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες καταβάλλοντας το αντίτιµο των υπηρεσιών που πραγµατικά µας έχουν παρασχεθεί. Δικαιούµαστε σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο να καταγγείλουµε την σύµβαση καταβάλλοντας το αντίτιµο των υπηρεσιών που µας έχουν παρασχεθεί και µέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράµµατος Σε περίπτωση που το τίµηµα της σύµβασης καλύπτεται από πίστωση και εν τω µεταξύ έχουµε σταµατήσει να δεχόµαστε υπηρεσίες, είτε επειδή υπαναχωρήσαµε, είτε γιατί η επιχείρηση έπαψε για οποιοδήποτε λόγο να µας τις παρέχει, η τράπεζα δικαιούται να µας ζητήσει µόνο τίµηµα για τις υπηρεσίες που πραγµατικά µας έχουν παρασχεθεί.

13 8 Ασφάλεια προϊόντων 8Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίµων) Πώς προστατευόµαστε από µη ασφαλή προϊόντα; (παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές, αναπτήρες, καλλυντικά, έπιπλα, ρούχα κλπ) Οι εποπτικές Αρχές της χώρας µας διενεργούν ελέγχους για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα µη ασφαλή προϊόντα αποσύρονται από την αγορά ή και ανακαλούνται. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή εκδίδει Δελτίο Τύπου για την ενηµέρωση των καταναλωτών και πληροφορεί τις άλλες χώρες της ΕΕ µέσω του RAPEX, ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης. Είναι όµως ιδιαίτερα σηµαντικό να είµαστε και εµείς ενηµερωµένοι και ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα ασφάλειας και πρόληψης. Γι αυτό: Αγοράζουµε προϊόντα µε ταυτότητα παραγωγού ή υπεύθυνου διάθεσης. Προσέχουµε τις πληροφορίες και τα σύµβολα στις ετικέτες των προϊόντων, πριν τα επιλέξουµε, όπως το CE, τα εικονογραφήµατα στα υποδήµατα, την επισήµανση ενέργειας για ηλεκτρικές συσκευές, τις οδηγίες φροντίδας για ρούχα και υφάσµατα, τα οικολογικά σήµατα και τέλος το σύµβολο για τους ασφαλείς για παιδιά αναπτήρες. Διαβάζουµε, πριν από κάθε χρήση, προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης των προϊόντων, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν και στα ελληνικά. Παρακολουθούµε τις εβδοµαδιαίες ανακοινώσεις της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή για τα µη ασφαλή προϊόντα του συστήµατος RAPEX. Σε περίπτωση που εντοπίσουµε κάποιο ελαττωµατικό προϊόν το αναφέρουµε αµέσως στην Γραµµή Επικοινωνίας µε τους καταναλωτές της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 1520.

14 Ψυχική Υγεία 9Ψυχική Υγεία Ανηλίκων Ανηλίκων Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς για την προστασία των ανηλίκων σε σχέση µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια; 1 Τα διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια για να πωλούνται στη χώρα µας, σύµφωνα και µε τις νέες διατάξεις του νόµου για την Προστασία του Καταναλωτή, πρέπει να είναι ηλικιακά διαβαθµισµένα από τους κατασκευαστές τους. Η πιο καθιερωµένη ηλικιακή ταξινόµηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην χώρα µας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε είναι αυτή του συστήµατος PEGI που παρουσιάζει τις εξής ηλικίες: 3+, 7+, 12+, 16+ ή 18+. Στη συσκευασία του ηλεκτρονικού παιχνιδιού υπάρχουν συχνά εικονογράµµατα που περιγράφουν αν το παιχνίδι εµπεριέχει απεικονίσεις βίας, σεξουαλικής συµπεριφοράς, χρήσης ναρκωτικών ή απεικονίσεις που παροτρύνουν στο τζόγο ή είναι τροµακτικές για τα µικρά παιδιά. Έτσι οι γονείς µπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα παιχνίδια ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών τους. Σε χώρους όπου ανήλικα άτοµα παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες επισηµάνσεις. Η υπερβολική ενασχόληση των ανηλίκων µε ηλεκτρονικά παιχνίδια µπορεί να δηµιουργήσει εξάρτηση και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχική και σωµατική τους υγεία τους γι αυτό οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν την εκλογικευµένη χρήση τους. Στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή έχει συσταθεί επιτροπή προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

15 Διασυνοριακές 0Διασυνοριακές συναλλαγές συναλλαγές Συχνά πραγµατοποιούµε συναλλαγές εκτός Ελλάδος αλλά πάντως στην ενιαία αγορά, δηλαδή εντός της επικράτειας των υπολοίπων 26 Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που µπορούµε να απευθυνθούµε για να διευθετήσουµε µια διαφορά µας από µια συναλλαγή µας µε προµηθευτή που είναι εγκατεστηµένος σε µια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να πληροφορηθούµε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία προστασίας του καταναλωτή; Για παράδειγµα: Πραγµατοποιήσαµε αγορά ηλεκτρικού προϊόντος από κατάστηµα στο Λονδίνο κατά την εκεί επίσκεψή µας και ήταν ελαττωµατικό. Πραγµατοποιήσαµε αγορά ενδυµάτων µέσω διαδικτύου από κατάστη- µα της Γαλλίας και τα προϊόντα δεν µας παραδόθηκαν, αν και τα έχου- µε προπληρώσει. Θέλουµε να πληροφορηθούµε για τα δικαιώµατά µας όταν ταξιδεύου- µε αεροπορικώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις υποχρεώσεις του αεροµεταφορέα απέναντί µας σε περίπτωση καθυστέρησης ή µαταίωσης της πτήσης. Πρόκειται να µετακοµίσουµε στο Μόναχο και θέλουµε να ενηµερωθού- µε για τη νοµοθεσία που διέπει τις εκεί συµβάσεις µίσθωσης κατοικίας. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στην Ελλάδα το οποίο ανήκει στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών ECC Net, µας συµβουλεύει για τα δικαιώµατα µας σε κάθε αγορά που πραγµατοποιούµε εκτός της χώρας µας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µας βοηθά στην επίλυση προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν κατά τις διασυνοριακές µας συναλλαγές.

16 Επίλυση Διαφορών Που µπορούµε να απευθυνθούµε για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει από τις συναλλαγές µας εντός Ελλάδος: > Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, λαµβάνει καταγγελίες εγγράφως, τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο 1520, ηλεκτρονικά ( και µεσολαβεί για την ικανοποίηση των καταναλωτών > Συνήγορος του Καταναλωτή Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή µε στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών. > Επιτροπές Φιλικού Διακανονισµού Oι εν λόγω επιτροπές συστήνονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και υπάγονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή > Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ , 4 ος Όροφος γραφείο Τηλεφωνική Γραµµή Καταναλωτή 1520 Τηλεφωνικό Κέντρο: , Πλατεία Κάνιγγος 1, Αθήνα Κτίριο Υπουργείου Εµπορίου, 1 ος όροφος

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ν. 3587/07 (ΦΕΚ 152 Α/10-7-2007) : Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Α μ. Το Αλφαβητάρι του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ξ Η Χ

Α μ. Το Αλφαβητάρι του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ξ Η Χ Ζ Θ Δ Σ Α μ Το Αλφαβητάρι του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ξ Η Χ Β Το Αλφaβητάρι του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Μάρτιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α...7 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...8 ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ...9 ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ... 11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση 1/ Ιούνιος 2003 -

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση 1/ Ιούνιος 2003 - ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, και συγκεκριµένα τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά, φάρµακα ή συµπληρώµατα διατροφής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 133(Ι)/2013 133(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 304, 22.11.2011, σ. 64. Για σκοπούς εναρμόνισης με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

«ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Σ Ο Υ Κ Λ Ο Υ Κ Η Μ Α Ρ Ι Α ΑΜ: 62 «ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι για την παρεμπόδιση της αθέμιτης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κι έχει στόχο τη διασφάλιση ψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών ως προς τους Τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση (Ιούνιος 2003) -

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση (Ιούνιος 2003) - ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, και συγκεκριµένα τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά, φάρµακα και συµπληρώµατα διατροφής. Σελίδα 1 από 16

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στην έρευνα 1. Πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2013 COM(2013) 512 final 2013/0246 (COD) C7-0215/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03 >01 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στην εποχή μας χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας ευνοεί την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα