Ο Οικονοµικός Κύκλος Β. από τον Νικόδηµο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Οικονοµικός Κύκλος Β. από τον Νικόδηµο"

Transcript

1 1 Ο Οικονοµικός Κύκλος Β από τον Νικόδηµο 1. Στο προηγούµενο άρθρο Ο Οικονοµικός Κύκλος Α εξέτασα εκτενώς και όσο πιο απλά γίνεται ορισµένες γενικές απόψεις του κύκλου αυτού (business cycle). Στο Διαγρ. 1 βλέπουµε τις τέσσερις κύριες φάσεις του κύκλου: κάµψη, ύφεση (βαθιά ή όχι, παρατεταµένη ή σύντοµη), ανάκαµψη και άνθηση. Η κάµψη αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες όταν το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) πέφτει συνεχώς για έξη µήνες και η ύφεση θεωρείται βέβαιη όταν πια το ΑΕΠ πέφτει κάτω από τη µακρόχρονη τάση ανόδου. Γενικά υπάρχουν µικροί κύκλοι διάρκειας 3½, 5, 8 ή 11 ετών, µέσοι κύκλοι 1415, ή 25 ετών (Kuznetz κύκλοι) και µακρόχρονοι 50 ή και 80 ετών (Kondratieff). Για τους τελευταίους δεν υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα τεκµήρια καθότι έγιναν δύο µεγάλης διάρκειας πόλεµοι (19148 και ) που διατάραξαν βίαια την οµαλή εξέλιξη των οικονοµιών της Ευρώπης, της Αµερικής και της Ασίας. Αναφέρθηκαν διάφορα αίτια για τις διακυµάνσεις που σχηµατίζουν αυτόν τον κύκλο: εξωγενή (έντονη ηλιακή δραστηριότητα όπου εµφανίζονται οι ηλιακές κηλίδες, απότοµες τεχνολογικές καινοτοµίες όπως ο σιδηρόδροµος κλπ) ενδογενή (πχ. νοµισµατική λειτουργία µε διεύρυνση και συστολή πιστώσεων) µικτά (επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά). Οι µαρξιστές δεν διστάζουν να αποδίδουν την ύφεση σε χαµηλούς µισθούς αλλά και σε υψηλούς µισθούς (!) παρεξηγώντας κάποιες παρατηρήσεις του Μαρξ στο Κεφάλαιο (τόµος Α, σελ. 560). Τελικά είδαµε πως µερικοί έγκριτοι οικονοµολόγοι συνδέουν τον κύκλο µε την οικοδοµική δραστηριότητα (και αγοραπωλησίες γης). Ο Alvin Hansen, καθηγητής Οικονοµολογίας στο Χάρβαρντ έγραψε το 1941 πως ο κύκλος της οικοδοµικής δραστηριότητας µε µέση διάρκεια έτη συµπίπτει και επηρεάζει τον γενικότερο οικονοµικό κύκλο. Οι υφέσεις που έχουν συµπέσει µε την καθοδική φάση του οικοδοµικού κύκλου χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ένταση και διάρκεια (σελ.24). Αυτή τη συνάφεια είχε επισηµάνει 80 χρόνια νωρίτερα ο Αµερικανός οικονοµολόγος Henry George στο Progress and Poverty (NY,79) το οποίο έγινε µπεστσέλλερ και στο οποίο συστήνει τη Γεωφορολόγηση ως µοναδικό φόρο! Οι πλείστοι ακαδηµαϊκοί και αναλυτές αγνοούν αυτή τη συνάφεια και δεν αποδίδουν σηµασία στις αυξοµειώσεις των τιµών εδαφών καθώς και στον γενικότερο ρόλο της γης στην οικονοµία. Εντούτοις, όπως είδαµε, και ο Alan Greenspan, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αµερικής, παρατήρησε: Προβλήµατα από ασύνετες επενδύσεις σε γη και ακίνητα εγείρονται µε µεγάλη διαχρονική συχνότητα παντού στην υφήλιο (00). 2. Η διάρκεια του (κτηµατοµεσιτικού και) οικοδοµικού κύκλου είναι περίπου έτη. Τόση τουλάχιστον τη δίνουν οικονοµολόγοι όπως ο H. Hoyt (1933, 1960), ο A. Hansen (1964), ο J. Lewis (1965), ο G. Shirk (1981), ο F. Harrison (1983, 10) ο F. Foldvary (07) και µερικοί άλλοι. Τα πρωτεία πρέπει να δοθούν στον H. Hoyt ο οποίος µελέτησε επισταµένα και έγραψε το διδακτορικό του (1933) πάνω στις τάσεις των αξιών γεωτεµαχίων στο Σικάγο από το 30 ως το Λαµβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις µελέτες µπορούµε να καταρτίσουµε έναν πίνακα µε αρκετές ηµεροµηνίες άνθησης, κάµψης και ενδιάµεσου διαλείµµατος.

2 2 Πίνακας 1. Κορύφωση Αξιών γης Κορύφωση Οικοδοµικής Δραστηριότητας Απαρχή ύφεσης Είναι φανερό από τον Πίνακα (Foldvary 07) πως η διάρκεια διαλειµµάτων ετών είναι η πιο συχνή ακολουθεί η διάρκεια, µετά και µετά 16. Βλέπουµε λοιπόν πως έχουµε έναν κανονικό, επικρατέστερο κύκλο ετών. Οι µεγάλοι αριθµοί 48,47 και 44 προκύπτουν από τη µεγάλη ύφεση της δεκαετίας 1930 και την παρέµβαση του παγκόσµιου πολέµου Υπήρξε µια σηµαντική κορύφωση τιµών γης και οικοδοµών µε επακόλουθη ύφεση στα έτη (που είναι ο µέσος οικοδοµικός κύκλος των 8 ετών). Είναι ακόµα πιο φανερό πως η ύφεση αρχίζει (µε εξαίρεση την περίοδο 1907,1909 και 19) περίπου 12 µήνες µετά την κορύφωση των αξιών της γης ή της οικοδοµικής δραστηριότητας. 3. Μερικά στοιχεία από τη βρετανική οικονοµία επιβεβαιώνουν την τάση που δείχνει ο πίνακας 1. Το γράφηµα που ακολουθεί δείχνει τη διακύµανση τιµών γεωτεµαχίων και κατοικιών στη Βρετανία και είναι παρµένο από τον F. Harrison (10: 35). Στο γράφηµα βλέπουµε πως οι αυξήσεις στις τιµές γαιών και κατοικιών στην περίοδο συµφωνούν µε τις κορυφώσεις τιµών γης και κατοικίας τα ίδια χρόνια στο Σικάγο και την ε π α κ ό λ ο υ θ η β α θ ι ά ύ φ ε σ η τ ο µε σταδιακή ανάκαµψη από το 1991 και έπειτα. Ο Harrison σηµειώνει πως στα 10 χρόνια της πρωθυπουργίας της κας Θάτσερ η τιµή της γης αυξήθηκε κατά 900% και το κόστος κατοικιών κατά 82%. Στα πρώτα πέντε χρόνια της π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ Μ π λ ε ρ (199802) οι τιµές της γης αυξήθηκαν κατά 333% και των κατοικιών κατά 30% (Harrison 10: 31) Ο Χάρισον δίνει έναν πίνακα µε τις υφέσεις στη Βρετανία από το 76 ως το 10. Στον ο αιώνα η ύφεση εµφανίζεται περίπου δύο έτη µετά την ύφεση στις ΗΠΑ. Υποθέτει ο Χάρισον πως θα εµφανιζόταν µια ύφεση το 1938 αλλά αυτή αποφεύχθηκε διότι τότε είχαν αρχίσει να λειτουργούν οι πολεµικές βιοµηχανίες οι οποίες µε γενναιόδωρη βοήθεια από την κυβέρνηση επέφεραν ανάπτυξη. Η αναµενόµενη κρίση του 1956 (+ έτη από το 1938) επίσης δεν παρουσιάστηκε διότι µέχρι τότε υπήρχε ένα σοβαρό πρόγραµµα ανοικοδόµησης των πόλεων που είχαν βοµβαρδισθεί στον πόλεµο και αναδιοργάνωσης της οικονοµίας και της ζωής γενικότερα µετά το σοκ του πολέµου (193945). Ο ιστορικός της Οξφόρδης L. Woodward έγραψε για ορισµένες οικονοµικές κρίσεις τον 19 ο αιώνα στη Βρετανία: Η ανάπτυξη της κερδοσκοπίας ήταν όντως υπεύθυνη για την σοβαρή οικονοµική κρίση του 66. Κρίσεις είχαν συµβεί και νωρίτερα, το 39, 47 και 57 (σελ. 605). Για το έτος 47 ο Χάρισον δίνει 48 ενώ για τα έτη 39 και 57 είναι χρονιές µικρότερης, ενδιάµεσης ύφεσης.

3 3 έτη. Έτσι µπορούµε κι εδώ να δούµε πως η επικρατέστερη διάρκεια του κύκλου είναι µε 4. Το 1983 ο Χάρισον ερεύνησε και την οικονοµική ιστορία της Ιαπωνίας (σελ ) από τα µέσα του 19ου αιώνα ως το Κι εκεί βρήκε να λειτουργεί ένας κύκλος διάρκειας ετών αρχίζοντας από το 73 µε ανάκαµψη και άνθηση της οικονοµίας µέχρι το κραχ του 90. Ένας δεύτερος κύκλος άρχισε το 95 µέχρι την επόµενη ύφεση του Ο τρίτος κύκλος κράτησε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1930 οπότε αναπτύχθηκε η πολεµική βιοµηχανία για τον εξοπλισµό της χώρας που αργότερα προσχώρησε στη Συµµαχία του Άξονα (µε τη Γερµανία και την Ιταλία). Το µοτίβο του δεκαοκτάχρονου οικονοµικού κύκλου έσπασε βέβαια µε τον πόλεµο και τα χρόνια κατοχής της Ιαπωνίας µέχρι το Η σταθερή ανάκαµψη άρχισε το 1955 για να καταλήξει στην παγκόσµια ύφεση του Στην περίοδο οι µισθοί αυξήθηκαν κατά 6 φορές. Οι τιµές γης αυξήθηκαν κατά 30 φορές. Στο ένα έτος 1973 οι τιµές γης σηµείωσαν άνοδο κατά 34.7% (σελ. 1645). Κι εδώ λοιπόν η αλµατώδης αύξηση τιµών γης προηγείται της κάµψης και ύφεσης. 5. Στην Αυστραλία επίσης υπήρξαν ανθήσεις και υφέσεις από το 30 µε µια κυρίως αγροτική οικονοµία µέχρι τη δεκαετία 60 οπότε άρχισε η εκβιοµηχάνιση της αχανούς χώρας. Η πρώτη σηµαντική άνοδος στις τιµές γης και στην οικοδοµική δραστηριότητα σηµειώθηκε στη δεκαετία 80 µε κέρδη από επενδύσεις στη γη να φθάνουν µια ετήσια απόδοση 94.8% το 87! Οι τιµές γης άρχισαν να πέφτουν το 91 και η ύφεση εδραιώθηκε για καλά το 94. (βλ. Χάρισον 10: ) Αλλά την επόµενη δεκαετία πολλές κοινότητες στην Αυστραλία υιοθέτησαν τη Γεωφορολόγηση του Χένρι Τζωρτζ ο οποίος έδωσε µια σειρά διαλέξεων σε διάφορες πόλεις. Ο πόλεµος επίσης επέδρασε στην οικονοµία εµποδίζοντας µια ύφεση που θεωρητικά θα έπρεπε να εµφανισθεί το Μετά τον πόλεµο και στην Αυστραλία παρουσιάστηκε η περιστροφή του κύκλου αρχίζοντας µε ανάκαµψη το 1955 και καταλήγοντας στην ύφεση του Όπως αλλού, στο Σίδνεϊ ενώ ο τιµάριθµος ανέβηκε µέχρι και το 1971 κατά 19% τα µισθώµατα κτηρίων ανέβηκαν κατά 128,5%, και οι τιµές οικοπέδων αυξήθηκαν κατά 350%. Ένας άλλος κύκλος σηµειώθηκε µεταξύ µε µεγάλη πτώση τιµών γης και κτηρίων το (Χάρισον 1983: 2334 και 10: 2345) Ο Bryan Kavanagh ερεύνησε τις διάφορες παραµέτρους της οικονοµίας της Αυστραλίας από το 1950 µέχρι το 07. Αυτός επίσης περιγράφει µια περιοδικότητα περίπου ετών µε ύφεση το 1974, το 1990 και 067(;), µε άνοδο στις τιµές γης να προηγείται κάθε φορά (08: ). Στη σελίδα 8 της µελέτης του, ο Κάβαναχ παρουσιάζει ένα γράφηµα µε τις ποσοστιαίες ανόδους των µισθών, του ΑΕΠ, των φόρων και των τιµών γης στα 50 έτη από το 1950 ως το 00 όπου ενώ οι µισθοί ανέβηκαν λιγότερο από 50% οι τιµές γης αυξήθηκαν κατά 00%. Υπάρχουν κάµψεις, βέβαια, αλλά η µακρόχρονη τάση είναι ανοδική.

4 Έτσι και στην Αυστραλία παρουσιάζονται τα ίδια φαινόµενα, τα ίδια µοτίβα, όπως στις ΗΠΑ και την Βρετανία: µια τροµερή αύξηση τιµών γης και κατοικιών που κορυφώνεται κάθε χρόνια περίπου για να ακολουθήσει ξαφνική κάµψη της οικονοµίας και ύφεση µετά από ένα έτος Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν εξάπαντος τον οικονοµικό κύκλο: λαθεµένες επενδύσεις και άλλες άκαιρες επιχειρηµατικές κινήσεις νοµισµατική πολιτική µε (λάθος) αυξοµειώσεις επιτοκίων απρόσµενη πληθυσµιακή έκρηξη νέες τεχνολογίες και πηγές ενέργειας φυσικές καταστροφές (σεισµός, τσουνάµι, τυφώνας) ακόµα και ηλιακές κηλίδες που ίσως επηρεάζουν το κλίµα και την αγροτική παραγωγή. Αλλά αφού η γη αποτελεί τη βάση όλης της παραγωγής, ακόµα και της εργασίας, το σύστηµα κατοχής της γης πρέπει να είναι ο βασικός και καθοριστικός παράγων. Και αυτό φαίνεται από τη στενή σύνδεση των αυξοµειώσεων των τιµών της γης µε τον οικονοµικό κύκλο. Το απλό φυσικό γεγονός στη βάση της οικονοµίας είναι πως η γη είναι πεπερασµένη σε έκταση και δεν µπορούν να παραχθούν νέες τοποθεσίες, όπως παράγονται µηχανές, οχήµατα, ρούχα ή τρόφιµα. Η παροχή τοποθεσιών δεν µπορεί να αυξηθεί διότι, εκτός του ότι τα εδάφη δεν είναι απεριόριστα και δεν παράγονται όπως άλλα αγαθά, κάθε τοποθεσία είναι µοναδική µε συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα. Οι κεντρικές τοποθεσίες της πόλης, οι παραθαλάσσιες εκτάσεις, τα εύφορα εδάφη για καλλιέργεια όλα είναι συγκεκριµένα και σε περιορισµένη παροχή. Δεν µπορούν να αυξηθούν! Η πεπερασµένη διαθεσιµότητα τοποθεσιών έχει δύο επιδράσεις. α) Η αύξηση της τιµής επιτρέπει στους κατόχους να πάρουν µεγαλύτερα ενυπόθηκα δάνεια και να προεκτείνουν την παραγωγή µε πρόσθετα κεφαλαιακά αγαθά, εργατικά χέρια και υλικά για επεξεργασία. β) Πολύ πιο σηµαντική επίδραση στην οικονοµία όµως είναι η αποκόµιση µεγάλου κέρδους από κερδοσκοπικές επενδύσεις σε οικόπεδα για όσους µπορούν να τα αγοράσουν, να τα κρατήσουν σε αχρησία και να τα πουλήσουν όταν οι τιµές εδαφών ανέβουν στα ύψη, όπως γίνεται συνήθως. Τις συνέπειες του τωρινού συστήµατος γαιοκτησίας που επιτρέπει σε ιδιοκτήτες να κρατούν τα ακίνητά τους (γεωτεµάχια ή κτίρια) σε αχρησία τις εξετάσαµε στο Ο Οικονοµικός Κύκλος Α 67. Εδώ δίνω µια σύνοψη του κύκλου σε 10 στάδια µε ανάκαµψη, άνθιση, κάµψη και ύφεση: 1. Καθώς αρχίζει η ανάκαµψη της οικονοµίας και η ανάπτυξη διευρύνεται, παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση για γεωτεµάχια (και κτίρια). 2. Φυσικά οι τιµές γεωτεµαχίων αρχίζουν να ανεβαίνουν. 3. Οι αυξηµένες αξίες γεωτεµαχίων τώρα χρησιµοποιούνται ως εγγυήσεις νέων ή µεγαλύτερων δανείων για νέες επιχειρήσεις ή επεκτάσεις παλαιότερων. Επίσης για κερδοσκοπία καθώς οι άνθρωποι αγοράζουν γη φθηνά τώρα για να την πουλήσουν ακριβά αργότερα. 4. Με την ανάπτυξη αυξάνονται οι πρόσοδοι. 5. Με την αυξανόµενη ζήτηση γης οι τιµές ανεβαίνουν κι άλλο. 6. Οι τιµές αγαθών και υπηρεσιών επίσης αυξάνονται καθώς και οι αποδοχές: πληθωρισµός. 7. Η Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια για να περιορίσει τη ροή χρήµατος και τον πληθωρισµό. 8. Οι ψηλότερες τιµές γης για µίσθωση ή αγορά, οι ψηλότεροι µισθοί και τόκοι, ανεβάζουν τα κόστη των επιχειρήσεων ενώ τα δάνεια γίνονται πιο ακριβά. 9. Οι τιµές γης γίνονται απαγορευτικά ψηλές και οι αγοραπωλησίες µειώνονται απότοµα. Με µειωµένες αξίες τώρα τα ενυπόθηκα δάνεια ενέχουν ρίσκο και οι τράπεζες απαιτούν εξόφληση. Επιχειρήσεις κλείνουν και αυξάνονται οι άνεργοι. Η εµπιστοσύνη εξανεµίζεται. 10. Ακολουθεί ύφεση που βαθαίνει καθώς όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις κλείνουν. Αν υπήρχε πληρωµή κάποιου φόρου επί της αξίας της γης σκέτης, η αχρησία της γης για κερδοσκοπία θα έπαυε. Αυτός ο φόρος είναι η εισφορά της δηµόσιας αξίας όπως την ονοµάσαµε στα φύλλα Φορολογική Μεταρρύθµιση. 7. Αν η Οικονοµολογία (παλιά, Πολιτική Οικονοµία) είναι να θεωρείται πραγµατική Επιστήµη, όπως η Φυσική, τότε πρέπει να µπορεί να κάνει προβλέψεις και να συµπεριλαµβάνει στους υπολογισµούς και στις αναλύσεις της τον ρόλο της γης. Οι ακαδηµαϊκοί και οι σύµβουλοι των υπουργών των Οικονοµικών δεν θα µπορέσουν να προβλέψουν, έστω κατά προσέγγιση µισού έτους, την κάµψη ώστε να πάρουν ασφαλή µέτρα, αν δεν προσέξουν επισταµένα τις αυξοµειώσεις τιµών κτηρίων και, ακόµα περισσότερο, γεωτεµαχίων σε πόλεις και ύπαιθρο. ( Οι τιµές κατοικιών σε χρόνια, σε πραγµατικές αξίες ανέβηκαν µόλις 36% ενώ οι τιµές γεωτεµαχίων αυξήθηκαν κατά 307% στη Βρετανία σύµφωνα µε τη Yolande Barnes, Διευθύντρια Έρευνας στο FPD Savills Demand for Building Land Research Press Release, Λονδίνο, Αύγουστος 00. Όµοιες διαφορές παρατηρούµε στις ΗΠΑ και αλλού!)

5 Εφόσον στις παρούσες συνθήκες όπου οι µισθοί κατά µέσο όρο είναι το λιγότερο που αποδέχονται οι άνεργοι, οι φόροι αντλούνται στην αφανή πραγµατικότητα από το πλεόνασµα της προσόδου. Αν το κράτος δεν αποκοµίζει την πρόσοδο (ή δηµόσια αξία) αυτή πηγαίνει στις τσέπες των γαιοκτηµόνων. Είναι πολύ απλό. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις έχουν αποτύχει σε αυτόν τον τοµέα και δεν µαζεύουν τη δηµόσια αξία. Συνεπώς, τα πλεονάσµατα της γεωπροσόδου µένουν σε ιδιώτες και γίνονται η κύρια ενέργεια που διαµορφώνει τον οικονοµικό κύκλο άνθησης και ύφεσης. Αγνοώντας παραδόξως τη γεωπρόσοδο ή δηµόσια αξία, ο Keynes µετά το 1925 και στη δεκαετία 1930 προώθησε απροκάλυπτα τον κρατικό παρεµβατισµό όχι για την αποκόµιση της προσόδου, αλλά για να παίζει η κυβέρνηση τον ρόλο του διευθυντή ορχήστρας διοχετεύοντας τα κρατικά έσοδα σε πάµπολλες δηµόσιες υπηρεσίες, αναγκαίες και µη, έτσι που να γιγαντωθεί το Κράτος Πρόνοιας. Και οι κυβερνήσεις µε δηµόσιες επενδύσεις, νοµισµατική πολιτική και πληθώρα νόµων, ως επί το πλείστον κακών, επιχειρούσαν να κουµαντάρουν τις αγορές. Αλλά η πολύκροτη θεωρία του Κέινς για το πώς να διατηρείται πλήρης απασχόληση (1936) µετέτρεψε τις κυβερνήσεις σε διαχειριστές µιας αέναης ή επαναλαµβανόµενης κρίσης αντί θεραπευτές των οικονοµικών κρίσεων. Στη δεκαετία 1980 και έπειτα ο (νέο)φιλελευθερισµός (=νεοσυντηρητισµός) που, στην πραγµατικότητα, απελευθέρωσε µια αχαλίνωτη εκδοχή του laissez faire κινητοποιηµένη από άκρατη απληστία, αναπήδησε ως φιλοσοφία διακυβέρνησης κι άρχισε να ξηλώνει το Κράτος Πρόνοιας, αφήνοντας τις λεγόµενες αγορές (= τοκογλυφικές χρηµατοπιστωτικές εταιρείες, επενδυτικές, τραπεζικές και χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις) να κάνουν σχεδόν ό,τι θέλουν και να οδηγούν ακόµα και ολόκληρες χώρες σε χρεοκοπία. Αλλά ούτε αυτή η πρακτική επέφερε σταθερότητα και ισορροπία στις οικονοµίες των Εθνών. Ούτως ή άλλως, το laissez faire, η άµετρη ελεύθερη οικονοµία, υπήρχε πολλά χρόνια πριν τον Κέινς και τον κρατισµό του και είναι σκέτη υποκρισία να λέµε πως ο Ρέιγκαν και η Θάτσερ εισήγαγαν την ελεύθερη οικονοµία. Τώρα πάλι ο οικονοµικός κύκλος περιστρέφεται αδυσώπητα από ύφεση σε ύφεση (η τελευταία το 089) µεγαλώνοντας το χάσµα ανάµεσα στους λίγους πάµπλουτους και τα εκατοµµύρια των φτωχών. Μόνο η αποκόµιση της δηµόσιας αξίας ή προσόδου ως κρατικό έσοδο θα αφαιρούσε την τοξική παρενέργεια της ιδιωτικοποιηµένης γεωπροσόδου από την οικονοµία και θα έφερνε µια σταθερή φυσική ανάπτυξη δίχως βίαιες αναταράξεις και υφέσεις. Η ειρωνεία είναι πως αυτό είναι γνωστό σε όλους τους οικονοµολόγους αλλά για δικούς τους λόγους δεν το κοινοποιούν συχνά και φωναχτά. 5 Βιβλιογραφία Foldvary F. George Henry Greenspan A. Hansen A. Harrison F. Hoyt H. Kavanagh B. Keynes J.M. Kuznets S. Lewis J.P. 07 The Depression of 08 Berkeley CA, Gutenberg Press (79) Progress and Poverty NY, R. Schalkenbach Foundation. 00 Global Challenges Financial Crisis Conference, New York (Harrison 10:137) Fiscal Policy and Business Cycles NY, Norton & Co Business Cycles and National Incomes NY, Norton & Co The Power in the Land London, ShepheardWalwyn. 10 Boom Bust... London, ShepheardWalwyn. 1933/1970 One Hundred Years of Land Values in Chicago NY, Arnο Press According to Hoyt NY, The New York Times. 08 Unlocking the Riches of Oz Land Value Research Group General Theory of Employment, Interest & Money (1936) London Macmillan Capital in the American Economy Princeton, Princeton Un/ty Press Building Cycles and Britain s Growth London, Macmillan. Marx K Capital London, Lawrence and Wisard T. Schumpeter J. Shirk G. Woodward L The Theory of Economic Development Oxford, OUP 1982 Business Cycles (1939) reprint, Philadelphia, Porcupine Press (reprint) History of Economic Analysis, London/NY, Routledge The ⅓ Year Cycle Cycles (August) The Age of Reform Oxford, OUP.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτήτρια: Χατζή Δήμητρα-Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ / Εναλλακτικές Προσεγγίσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ / Εναλλακτικές Προσεγγίσεις ` ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γκεσιόνα Σαρίδη και Στυλιανή Βαρδάκη ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ / Εναλλακτικές Προσεγγίσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: κ. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

TA ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. Μια μαρξιστική ερμηνεία

TA ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. Μια μαρξιστική ερμηνεία TA ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Μια μαρξιστική ερμηνεία Τίτλος: Long Waves of capitalist development Συγγραφέας: Ernest Mandel Μετάφραση: E.Π Επιμέλεια: Ε.Π Εκτύπωση: Τυπογραφείο Σ. ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 837

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 837 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 837 Χρηµατοδότηση της κεφαλαιακής ανάπτυξης της οικονοµίας: Μια σύνθεση της σκέψης των Κέυνς, Σουµπέτερ και Μίνσκυ* Των Mariana Mazzucato University

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ιοικητικής ιπλωµατική Εργασία για το Μ.Π.Σ. στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη Επιχειρήσεων «Η Κρίίση των Subpriimes» τηηςς τ Μαρίας ΙΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 711

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 711 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 711 H παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση: Μια ερµηνεία στο πλαίσιο της ανάλυσης του Minsky για τα αίτια της κρίσης, τις διασώσεις της Οµοσπονδιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γεώργιος Μαντάλης Χατζηαποστόλης (Α.Μ. 6876) ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταµατόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

<< ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΟΥ 1929 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ >>

<< ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΟΥ 1929 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ >> Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ. Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ. 2014 > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΑΛΕΜΠΑΚΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. ΜΠΟΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ηµοκρατικός µετασχηµατισµός του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. πλήρης απασχόληση και οικολογική αναδιάρθρωση

3.1 ηµοκρατικός µετασχηµατισµός του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. πλήρης απασχόληση και οικολογική αναδιάρθρωση ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ηµοκρατικός µετασχηµατισµός του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, πλήρης απασχόληση και οικολογική αναδιάρθρωση Εναλλακτικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ»

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ:: ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΕΜΠΟΡΙΙΑΣ & ΔΙΙΑΦΗΜΙΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά κατοικιών, προσδιοριστικοί παράγοντες εξέλιξης των τιμών και νομισματική πολιτική.

Αγορά κατοικιών, προσδιοριστικοί παράγοντες εξέλιξης των τιμών και νομισματική πολιτική. Αγορά κατοικιών, προσδιοριστικοί παράγοντες εξέλιξης των τιμών και νομισματική πολιτική. Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc in Real Estate Περίληψη Στο περιθώριο μιας παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ν. ΆΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη

Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη Το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ευρώπη Ζωντός Αλέξανδρος Νοέµβριος 2002 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Η κρίση που αντιµετωπίζουµε 3 1.2 Η Ανάγκη για µια Ενιαία Αγορά για τις Συντάξεις 3 1.3 Οι τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Oνοµατεπώνυµο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ: 8131 ΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ: 8158 Ι ΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ)»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ - ΔΡΑΜΑ)» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία»

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» 2011 / 4 Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» Jan Kregel Εισαγωγή. Η πρόκληση του Κέινς πολιτική μηδενικών επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ ΚΑΙ FED: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΕΚΤ ΚΑΙ FED: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΚΤ ΚΑΙ FED: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ της ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΤΑΛΟΥΚΑ Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Προσδιοριμός εργαλείων υποστήριξης της απόφασης για ορθή χρονική

«Προσδιοριμός εργαλείων υποστήριξης της απόφασης για ορθή χρονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσδιοριμός εργαλείων υποστήριξης της απόφασης για ορθή χρονική τοποθέτηση επενδύσεων από τον ναυτιλιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1. Εισαγωγή. Περιεχόμενα 1. Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 2. Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης 3. Ζήτηση, προσφορά και η αγορά

ΜΕΡΟΣ 1. Εισαγωγή. Περιεχόμενα 1. Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 2. Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης 3. Ζήτηση, προσφορά και η αγορά ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή Η οικονομική επιστήμη βρίσκεται παντού γύρω μας. Έχει να κάνει με τον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σπανιότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα όσα θέλουμε, είτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 728. Η κατανόηση των κρίσεων στη Λατινική Αµερική: Μια µετα-κεϋνσιανή προσέγγιση*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 728. Η κατανόηση των κρίσεων στη Λατινική Αµερική: Μια µετα-κεϋνσιανή προσέγγιση* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 728 Η κατανόηση των κρίσεων στη Λατινική Αµερική: Μια µετα-κεϋνσιανή προσέγγιση* Των Esteban Pérez Caldentey Οικονοµική Επιτροπή για τη Λατινική Αµερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Κυβέρνηση και Οικονοµία

Κεφάλαιο 13 Κυβέρνηση και Οικονοµία Κεφάλαιο 13 Κυβέρνηση και Οικονοµία 13.1 Ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονοµία Στις σύγχρονες χώρες η κυβέρνηση επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµία, µέσω της οικονοµικής πολιτικής της που κατευθύνεται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Αίτια και Εναλλακτικές Πολιτικές

Οικονομική Κρίση, Αίτια και Εναλλακτικές Πολιτικές Οικονομική Κρίση, Αίτια και Εναλλακτικές Πολιτικές Λευτέρης Τσουλφίδης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, 54 636, Θεσσαλονίκη Tel. 2310 891-788, Fax 2310 891-786

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΤΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΤΟΣ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΤΟΣ 2014 ΘΕΜΑ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ιμπριξή Ελένη ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ευδαίμων Άννα ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα