"Πράσινες προτάσεις για έξοδο από την κρίση -χρηματοδοτικά εργαλεία"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Πράσινες προτάσεις για έξοδο από την κρίση -χρηματοδοτικά εργαλεία""

Transcript

1 1

2 "Πράσινες προτάσεις για έξοδο από την κρίση -χρηματοδοτικά εργαλεία" Μιχάλης Τρεμόπουλος Ευρωβουλευτής, Οικολόγοι Πράσινοι Αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΚ «Ημερίδα Καλές πρακτικές για μια πράσινη αυτοδιοίκηση" Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου

3 Προκλήσεις: Νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση Ανισοκατανομή του πλούτου Κλιματική αλλαγή Περιβαλλοντική υποβάθμιση Ενεργειακή κρίση Κοινωνική αποσύνθεση και φτώχεια Σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά 3

4 Πράσινες καινοτομίες και στις τοπικές οικονομίες / ΜΜ Επιχειρήσεις Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την κατάρτιση Κοινωνική ένταξη Μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή Προστασία της Βιοποικιλότητας Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακός εφοδιασμός (δευτεροβάθμιο δίκτυο) Πολιτιστική κληρονομιά 4

5 Με αναδιανεμητικούς μηχανισμούς Αποκεντρωμένη Εστιασμένη σε τοπικό επίπεδο Εξισωτική, συλλογική και αλληλέγγυα Υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες Έμφαση στην κοινωνική οικονομία Σεβασμός στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Σύνδεση με συμμετοχικούς δημοκρατικούς θεσμούς, ουσιαστική παιδεία, καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. 5

6 Μια πράσινη προοπτική είναι εφικτή και απολύτως αναγκαία. Η στροφή στην τοπικότητα και στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, ως έμμεσος τρόπος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, θέτει στο προσκήνιο την Αυτοδιοίκηση. Η Αυτοδιοίκηση είναι ένας προνομιακός χώρος για να δοκιμαστούν οι πράσινες λύσεις σε διάφορους τομείς. 6

7 Οι Πράσινες Τοπικές Πολιτικές: Είναι η ραχοκοκαλιά των πράσινων πολιτικών Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι: οι Πράσινοι μπορούν να υπηρετήσουν το συλλογικό συμφέρον σε θέσεις ευθύνης οι πράσινες πολιτικές: δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, μειώνουν την πίεση πάνω στις μη ανανεώσιμες πηγές, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. 7

8 Η Πράσινη Τοπική Πολιτική επικεντρώνεται σε: ανάπτυξη πράσινης τεχνολογίας, δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, μείωση των εκπομπών CO2 μπορεί να συμβάλλει στη: βελτίωση δημόσιων μεταφορών, σημαντική βελτίωση μόνωσης σπιτιών, αποδοτική ανακύκλωση απορριμμάτων, ανάπτυξη τρόπων μετακίνησης με χαμηλή εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. 8

9 Παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, η βιωσιμότητα συνδέεται με: κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων, ενσωμάτωση των μεταναστών προώθηση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερους ελεύθερους χώρους ολοκληρωμένο και ισόρροπο αναπτυξιακό σχεδιασμό έναν τρόπο ζωής περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους 9

10 Σύμφωνα με τις μελέτες για τη Νέα Πράσινη Συμφωνία (GEF, 2009), ορισμένοι επιλεγμένοι κλάδοι, που θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα και θα βοηθούσαν στην ανάκαμψη και τη μείωση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κλάδοι που σχετίζονται με: α. Διαχείριση και έλεγχο της ρύπανσης α1. Έλεγχος υγρών αποβλήτων α2. Διαχείριση σκουπιδιών α3. Παρακολούθηση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης α4. Περιβαλλοντική έρευνα (συνεχίζεται) 10

11 β. Διαχείριση Πόρων β1. Διαχείριση υδάτινων πόρων β2. Ανακύκλωση υλικών β3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας β4. Βιώσιμη-οικολογική γεωργία και αλιεία β5. Οικο-Τουρισμός γ. Καθαρές Τεχνολογίες και Προϊόντα γ1. Τεχνολογίες και διαδικασίες βελτίωσης της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων γ2. Προϊόντα με χαμηλή κατανάλωση πόρων Το αποτέλεσμα σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας στο σύνολο της Ε.Ε. υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις , σε διάρκεια εφαρμογής μιας πενταετίας (100 δισ ευρώ/έτος), δηλαδή με επένδυση μόλις του 1% του ΑΕΠ της ΕΕ. 11

12 Ορισμένα παραδείγματα κλάδων με βάση μια Τοπική Πράσινη Συμφωνία, προσαρμοσμένα στις ελληνικές περιφέρειες και σε σχέση με αντίστοιχους φορείς είναι: α. Τοπική Αυτοδιοίκηση α1 Ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων α2. Δημόσιες πράσινες συγκοινωνίες β. Πράσινη επιχειρηματικότητα (επιχειρήσεις, κοινωνική οικονομία) β1. Βιολογική Γεωργία β2. Πιστοποιημένα οικολογικά τρόφιμα/ποτά β3. Πράσινα ξενοδοχεία, πράσινος τουρισμός, οικολογικός τουρισμός γ. Πολίτες γ1. Εξοικονόμηση ενέργειας (ανακαινίσεις για ενεργειακή εξοικονόμηση) γ2. Επενδύσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ατομικές κατοικίες (ηλιακά πάνελ στις στέγες) 12 12

13 : - Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει υιοθετηθεί ως αρχή από την Ε.Ε. - Παράλληλα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης μπορούν να αξιοποιήσουν το πλαίσιο χρηματοδοτήσεων και πολιτικών της ΕΕ, ιδίως: για να υλοποιήσουν δράσεις που προωθούν τη βιωσιμότητα για να υποστηρίξουν μια Τοπική Πράσινη Συμφωνία 13

14 Πολιτικές και Ταμεία της ΕΕ μπορούν να χρηματοδοτούν δράσεις που εντάσσονται σε μια Τοπική Πράσινη Πολιτική. Βασικές πηγές χρηματοδότησης: Πολιτική Συνοχής: Διαρθρωτικά Ταμεία και Δάνεια Περιβάλλον: Πρόγραμμα LIFE+ Άλλες πηγές από την ΕΕ: Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη Πολιτισμός Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις Εξωτερική Βοήθεια 14

15 (ή Περιφερειακής Πολιτικής -αφορά κυρίως τις περιφέρειες) Η επίσημη θέση: Να επιτύχει πραγματική αλληλεγγύη στην ΕΕ με τη διασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής Προϋπόθεση, η μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών Δείκτης μέτρησης των ανισοτήτων (ανεπαρκής) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ Συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων προς όφελος των περιφερειών, των πόλεων και των κατοίκων τους Διάθεση 308 δισ. ευρώ την περίοδο για: Πολιτικές ανάπτυξης των περιφερειών Δημιουργία θέσεων απασχόλησης 15

16 Η Επιτροπή κατατάσσει τις διοικητικές περιοχές κάθε χώρας σε ομάδες με την ονοματολογία NUTS, ανάλογα με τον πληθυσμό. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ NUTS 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ NUTS NUTS Οι περιοχές της ΕΕ καλύπτονται από έναν ή περισσότερους Στόχους της Πολιτικής για τη Συνοχή. Η ένταξη σε ένα Στόχο εξαρτάται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ Με τη διεύρυνση της ΕΕ οι μέσοι όροι κ.κ. ΑΕΠ άλλαξαν. Οι Περιφέρειες που έπαιρναν σημαντική βοήθεια πριν από τη διεύρυνση έχουν μεταβατικά καθεστώτα ενίσχυσης, για να αποφευχθούν οι απότομες αλλαγές στη χρηματοδότησή τους. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ έχουν μεταβατικά καθεστώτα. 16

17 ΣΤΟΧΟΣ 1: ΣΥΓΚΛΙΣΗ Οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατώτερο από το 75% του κοινοτικού µ.ό. στην Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρος, Νήσοι του Ιονίου, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη Περιφέρειες μεταβατικής εξόδου (phasing-out), που θα ήταν επιλέξιμες αν το κατώτατο όριο είχε μείνει στο 75% του ΑΕΠ της ΕΕ των 15 (και όχι των 25), στην Ελλάδα: Kεντρική Mακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Aττική ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο της σύγκλισης: Περιφέρειες μεταβατικής εισόδου (phasing-in), όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπερβαίνει το 75% της ΕΕ των 15, στην Ελλάδα: Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο ΣΤΟΧΟΣ 3: ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Είναι η μετεξέλιξη της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 17

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Στόχοι της Πολιτικής Συνοχής ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ (από στόχο Σύγκλιση) ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (σε στόχο Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 18

19 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθορίζει τις κύριες προτεραιότητες των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την Ελλάδα ( ) Αφορά τους Στόχους: Σύγκλιση Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση Επιδιώκει: -ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας -82% των πόρων σε περιφερειακά έργα Υλοποιείται με Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ): -8 Τομεακά, 5 Περιφερειακά 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 19

20 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ): Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ): ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑΛ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 20

21 21

22 Προβλέπει 31,9 δισεκατομμύρια ευρώ για δημόσια έργα Η ιδιωτική συμμετοχή εκτιμάται σε 7,5 δισεκατομμύρια Το ΕΣΠΑ σε αριθμούς: Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2,8 δισ. Βελτιώσεις υποδομών 7,5 δισ. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 1,7 δισ. Ψηφιακή Σύγκλιση 1,2 δισ. Εκπαίδευση & Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού 5,2 δισ. Δημόσια Διοίκηση 0,7 δισ. Επιπρόσθετη Περιφερειακή Χρηματοδότηση 12 δισ. Σύνολο Κρατικών Επιχορηγήσεων 31,9 δισ. 22

23 ΕΤΠΑ ΕΚΤ 23

24 Ο στρατηγικός σχεδιασμός στην Ελλάδα υλοποιείται μέσα από: 8 τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) 5 Περιφερειακά ΕΠ και 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου , όλα τα έργα υποδομών προσβασιμότητας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ. Στους τομείς Υγείας και Πολιτισμού δεν υπάρχουν διακριτά ΕΠ και οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ, μέσα από Συμφωνίες Συνεργασίας. Τα προγράμματα θα συνάψουν συμβάσεις μέχρι το 2013 αλλά θα υλοποιούνται μέχρι το Βραχύτερα τα όρια για τις 24 Περιφέρειες μεταβατικού καθεστώτος.

25 Είναι εθνικής εμβέλειας αλλά δεν καλύπτουν τις Περιφέρειες που είναι σε μεταβατικό καθεστώς (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο). Επικεντρώνονται σε τομείς-στόχους για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικότητας, ως εξής: 1. ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξης 2. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 4. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 5. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 6. ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 7. ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 8. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής 9. ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 25

26 Η Ελλάδα χωρίστηκε σε πέντε προγραμματικές περιοχές, που αντιστοιχούν στα πέντε ΠΕΠ 1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 4. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 5. ΠΕΠ Αττικής. Κάθε ΠΕΠ εξυπηρετεί τις Περιφέρειες του χώρου του, διαμέσου των Ενδιάμεσων Αρχών Διαχείρισης. 26

27 1. Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας 1.1. Εξωτερικά σύνορα -Διμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ): 1. Ελλάδα-Αλβανία 2. Ελλάδα-ΠΓΔΜ 3. Ελλάδα-Τουρκία -Πολυμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΙΡΑ) 4. Αδριατική -Πολυμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ - ΕΝΡΙ) 5. MEDITERRANEAN SEA BASIN 6. BLACK SEA BASIN 1.2. Εσωτερικά σύνορα -Διμερής Διασυνοριακή Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 7. Ελλάδα-Ιταλία 8. Ελλάδα-Κύπρος 9. Ελλάδα-Βουλγαρία 27

28 2. Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας 10. MEDITERRANEAN SEA BASIN 11. SOUTH EAST EUROPEAN SPACE 3. Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας (INTER-REGIONAL COOPERATION PROGRAMME- INTERREG IV C) Επιπλέον, συμμετοχή στην Κοινοτική Πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή». Δίκτυα: Η Ελλάδα συμμετέχει και στα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT 28

29 Χρηματοδοτικά εργαλεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Jaspers-Jeremie-Jessica Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 29

30 URBACT I / URBACT II Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρίας και γνώσης για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 30

31 Παράδειγμα: MILE, ένα δίκτυο του θεματικού πόλου URBACT Κοινωνική ένταξη και Διακυβέρνηση ( ) Στόχος, η παραγωγή τοπικών σχεδίων δράσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης, στα θέματα: - Προώθηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων - Ενεργή ένταξη για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και στέγασης και στο διαπολιτισμικό διάλογο ΕΤΑΙΡΟΙ: Πόλη της Βενετίας και Περιφέρεια Veneto, Ιταλία Περιοχή του Charlois (Rotterdam) και Πόλη του Rotterdam, Κάτω Χώρες Πόλη της Vantaa και Employment and Economic Development Centre for Uusimaa, Φιλανδία Πόλη του Τορίνο και Περιφέρεια Piedmont, Ιταλία Πόλη της Timisoara και Ministry of Development, Public Works and Housing, Ρουμανία Πόλη της Κομοτηνής και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, Ελλάδα Πόλη της Σεβίλλης και Dirección General de Fomento del Empleo de la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucia, Ισπανία Πόλη της Amadora και Tagus Valley Regional Coordination Commission as Operational Program Regional Funds Managing Authority, Πορτογαλία Δήμος της Νέας Αλικαρνασσού και Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα 31

32 Για κράτη μέλη με κατά κ.κ. ΑΕΠ μικρότερο του 90% του Κοινοτικού µ.ό. (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία σε μετάβαση, νέα κράτη-μέλη) Επενδύσεις σε περιβάλλον και Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών Ειδικά για το περιβάλλον: Συμβολή (χρηματοδοτική) στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παρεμβάσεις σε πεδία με περιβαλλοντικά οφέλη: ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές, Παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών: διαχείριση κυκλοφορίας, καθαρές αστικές και δημόσιες μεταφορές 32

33 JEREMIE, JASPERS, JESSICA JESSICA Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές. Υποστηρίζει επενδύσεις στην αστική ανάπτυξη και ανάπλαση Ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 33

34 Υποστηρίζουν την πολιτική περιβάλλοντος Διαθέτουν το 1/3 των πόρων σε έργα σχετικά με το περιβάλλον, όπως: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: ανανεώσιμες πηγές, περιβαλλοντική προστασία, υγεία Προστασία της βιοποικιλότητας Βιώσιμη χρήση των πόρων και επεξεργασία αποβλήτων Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, αστικές αναπλάσεις 34

35 Η Ε.Τ.Επ. δανείζει απευθείας τους Δήμους μέχρι το 50%, για αναπτυξιακά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. ευρώ. Τα σχέδια αφορούν δέσμη έργων και δραστηριοτήτων διάρκειας τριετίας. Το ετήσιο τοκοχρεολύσιο του Δήμου δεν θα υπερβαίνει το 10% της ΣΑΤΑ του. Το επιτόκιο δανείου 20ετούς διάρκειας ανέρχεται σήμερα στο επιτόκιο euribor (κάτω από 1%) +0,6%, το οποίο θεωρείται προνομιακά χαμηλό. Η πρώτη προσέγγιση με την Ε.Τ.Επ. μπορεί να γίνει τώρα, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για να πιστοποιείται η διαθέσιμη πολιτική βούληση για το έργο/ πρόγραμμα. Ενδείκνυται, ο Σύμβουλος του Δήμου να είναι εγκατεστημένος κοντά στην περιοχή του έργου. Για προϋπολογισμούς κάτω των 25 εκατ. η Ε.Τ.Επ. χρηματοδοτεί μέσω εμπορικών τραπεζών. Αυτές χρεώνουν το κανονικό τους επιτόκιο. Το μόνο όφελος για το Δήμο είναι η εξαίρεσή του από την εισφορά του 0,6%, που επιβάλλει ο νόμος. 35

36 LIFE + - Υποστηρίζει την εφαρμογή του 6 ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ: Φύση και Βιοποικιλότητα Εφαρμογή και Διακυβέρνηση Πληροφόρηση και Επικοινωνία - Οφέλη για την ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: χρηματοδοτήσεις για Προστασία περιοχών NATURA 2000 Προγράμματα ευρωπαϊκής διάστασης, που στοχεύουν στη διάσωση πανίδας και χλωρίδας Προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης στα πεδία του περιβάλλοντος Δεν παρέχει χρηματοδοτήσεις για υπάρχουσες υποδομές 36

37 Χρηματοδοτήσεις LIFE + Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή Φύση και βιοποικιλότητα: Δίκτυο NATURA 2000: καινοτόμες προσεγγίσεις για την διαχείριση περιοχών ή εκείνων που δεν καλύπτονται από άλλα Ταμεία Αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, διαχείριση, παρακολούθηση των δασών και μέτρα πυροπροστασίας Περιβάλλον και υγεία: Οδηγία για τα νερά, Καθαρός αέρας για την Ευρώπη (Café),θεματικές στρατηγικές για τη θάλασσα, το έδαφος Βιώσιμη χρήση των πόρων: ανακύκλωση, βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης Στρατηγικές προσεγγίσεις σε ανάπτυξη πολιτικών, εφαρμογή και εμψύχωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Εκ των υστέρων αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ 37

38 LIFE Projects σχετικά με αστικά θέματα LIFE Programme: υποστήριζε έργα που συνδέονται με το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής Θέματα: μεταφορές, θόρυβος, οικοτουρισμός, απορρίμματα, βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, κλιματική αλλαγή, υγεία και ποιότητα ζωής 38

39 Συγκέντρωση ελαίων μαγειρικής ως βιοκαύσιμα για μηχανές diesel Προϋπολογισμός: Συμμετοχή Life: Σπορέλαια: -επανάχρηση -ξεχωριστή συλλογή -βιοκαύσιμα 39

40 Οικοτουρισμός Περιβαλλοντική εκπαίδευση Προστατευόμενη περιοχή Αστική ανάπτυξη Μέτρα αναπλάσεων προϋπολογισμός: Συμμετοχή Life:

41 Christophorus Haus Εξοικονόμηση ενέργειας Πράσινο κτίριο Χρήση ξύλου Προϋπολογισμός: Συμμετοχή Life:

42 Ομάδες Συμφερόντων / Ενδιαφερόντων: Τα διάφορα συμφέροντα που κάθε περιοχή έχει, μπορεί να τα περάσει μέσα από διαφορετική στρατηγική προσέγγιση, ανάλογα με το θέμα, τον χρόνο και το χώρο που αφορά. Μέσα από αυτά τα δίκτυα, μπορεί να πραγματοποιεί και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά επενδυτικά, πιλοτικά, αναπτυξιακά κ.α. προγράμματα. Τρόποι προώθησης των θεμάτων και των δραστηριοτήτων: Ατομική θεσμική εκπροσώπηση Συλλογική θεσμική εκπροσώπηση Ενώσεις ιδιωτικών ή ημι - κρατικών οργανισμών Ενώσεις των περιφερειών - θεματικά δίκτυα 42

43 1. Ευρωπαϊκό Γραφείο Διαμεσολάβησης Βρυξελλών (Brussels - Europe Liaison Office): 2. Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών: 3. Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER): 4. Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνορευόντων Περιφερειών (AEBR): 5. Πόλεις για τη Συνοχή - η αστική διάσταση της πολιτικής Συνοχής: 6. Διάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης: 7. Δίκτυο Ευρωπόλεων (Eurocities): 8. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Έρευνα και Καινοτομία: 9. Polis -Δίκτυο ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για την καινοτομία στις τοπικές Μεταφορές: 43

44 Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη διαφάνεια για τους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησαν μητρώα με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων (lobbyists -λομπίστες) Ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με σκοπό να επηρεάσουν την πολιτική για το σχηματισμό και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συνολικά οι λομπίστες στην Ε.Ε. υπολογίζονται σε ! Επίσημα εγγεγραμμένοι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων (εγγεγραμμένοι 2.834): https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?local e=en#en Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων (εγγεγραμμένοι 1.851): Org.do?language=EN 44

45 Με την Έκθεση για τη διαφάνεια στην ΕΕ για τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις απαιτείται: Παροχή απαραίτητων πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των καταλόγων των δικαιούχων Λεπτομερής και περιγραφική παρουσίαση Σύνδεση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια με τους δημοσιονομικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο «Κατονομασία και διαπόμπευση» σε κρούσματα απάτης -δημοσιονομικές διορθώσεις

46 Οδηγός για την αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή ανάπτυξη: Δομή και φύση των περιφερειακών εργαλείων της ΕΕ Αυτοδιοίκηση και ΕΣΠΑ Προτεινόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα έργων ή δικτύων οργανισμών και φορέων

47 Η πράσινη πολιτική χαρακτηρίζεται από: αλληλεγγύη στον πλανήτη και τις επόμενες γενιές προσωπική ευθύνη και αντικαταναλωτικό τρόπο ζωής συλλογική δράση υπεράσπιση του συλλογικού συμφέροντος Η οικολογική δράση πρέπει να είναι: παγκόσμια και συνεκτική τοπική και συγκεκριμένη Η πόλη είναι: ο σημαντικότερος θεσμός της ανθρώπινης εξέλιξης η ελπιδοφόρα δυνατότητα ανασυγκρότησης της ζωής των πολιτών στο σύνολό της εκεί όπου η πολιτική φοράει τα καθημερινά της ρούχα. 47

48 Η αυτοδιοίκηση των πόλεων και των περιφερειών αποτελεί: χώρο για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων θεσμικό πλαίσιο έκφρασης εναλλακτικής πολιτικής και όχι ευκαιρία κομματικής καταγραφής ή μηχανισμό εκπροσώπησης τοπικών μικροσυμφερόντων εργαστήριο δημιουργικών ιδεών και συμμετοχικής δημοκρατίας ευκαιρία διαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης κοινού πολιτικού και προγραμματικού πλαισίου διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. 48

49 Το οικολογικό κίνημα αγωνίζεται από τη δεκαετία του 70. Πράσινες λύσεις έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πλήθος μικρών και μεσαίων ευρωπαϊκών πόλεων. Οι Πράσινοι δίνουν το παρόν στις μάχες μέσα και έξω από τους θεσμούς για: ποιότητα ζωής, ελεύθερους χώρους, επιστροφή της φύσης στην πόλη, μέσα μαζικής μεταφοράς ποιοτικά και φθηνά, πόλη φιλική στον πεζό, το ποδήλατο και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, σεβασμό των άλλων μορφών ζωής, άλλη χωροταξία Απόλυτη ανάγκη: οι εκλεγμένες διοικήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία του κλίματος. 49

50 Δεν παραμένουμε απλώς στη διατύπωση κριτικής. Διατυπώνουμε εναλλακτικές προτάσεις. Κοστολογούμε την εφαρμογή τους. Αναζητούμε προγραμματικές συγκλίσεις και διαμόρφωση κοινού τρόπου σκέψης και παρέμβασης στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Επιδιώκουμε συνεργασίες, με πολίτες, φορείς και συλλογικότητες με οικολογικές και κοινωνικές ευαισθησίες. Στηρίζουμε κινήσεις πολιτών με κέντρο τις πράσινες πολιτικές και την κοινωνική αλληλεγγύη. Πρασινίζουμε τις πόλεις, ανασυγκροτούμε τις περιφέρειες, στηρίζουμε τα νησιά μας Αλλάζουμε την πολιτική, αλλάζουμε κι εμείς. 50

51 Που θα μας βρείτε: Οι ιστοσελίδες μας: Το δικό μας κανάλι: Εξοικειωμένοι με την τεχνολογία: 51

Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις

Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις Χρηµατοδοτικά εργαλεία για πράσινες επενδύσεις Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μιχάλης Τρεµόπουλος Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων 2 Περιεχόµενα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

VisionTask ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ News Letter Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Δ Ω Ρ Ε Α Ν - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Σ Π Α 2 0 0 7-2 0 1 3 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2007-2013. Ο στρατηγικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση και Τάσεις Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται κυρίως λόγω επέκτασης της ιδιωτικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ B B Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Διπλωματική εργασία Λειβαδάρας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Μπακογιάννης. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κώστας Μπακογιάννης. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κώστας Μπακογιάννης Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμπατριώτες μου, Η Στερεά Ελλάδα είναι μια Περιφέρεια με μεγάλες δυνατότητες, αλλά και μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας. Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Εύχομαι καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας. Κωστής Χατζηδάκης Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, τις συνθήκες ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας και τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα υπερβαίνει σήμερα κατά πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμαστε για. τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο 2007-13. Ιανουάριος 2008

Εργαζόμαστε για. τις περιφέρειες. Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο 2007-13. Ιανουάριος 2008 EL Εργαζόμαστε για τις περιφέρειες Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ την περίοδο Ιανουάριος 2008 Περιεχόμενα Πρόλογος... 1 Με δυο λόγια: Μια πολιτική για τις περιφέρειες της Ευρώπης. 2 Γιατί είναι σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα