AGIRE. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AGIRE. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης"

Transcript

1 This manual has been produced by Save the Children Italy, with contributions from the University of Padua Interdepartmental Centre on Human Rights and the Rights of Peoples and ICMPD, by adapting the latest available anti-trafficking training materials developed by key anti-trafficking stakeholders, all of which are referenced in footnotes, Resource lists at the beginning of each Module and in the Bibliography. Main contributors to the compilation and drafting of this Manual: Jenny Andersson, Paola Degani, Sarah Di Giglio, Antonia Di Maio, Corinna Muzi, Martina Sabbadini, and Elisa Trossero. Πρόγραμμα «Πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας AGIRE Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία. Δρώντας για την ενδυνάμωση των ιδιωτικών - δημόσιων συνεργασιών στο πεδίο της αναγνώρισης και υποστήριξης παιδιών θυμάτων και σε κίνδυνο εμπορίας, στην Ευρώπη. JLS/2007/ISEC/537 Save the Children Italia Onlus Via Volturno 58, Roma tel: fax: Συντονιστής Εταίροι

2 Πρόγραμμα «Πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας AGIRE Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία. Δρώντας για την ενδυνάμωση των ιδιωτικών - δημόσιων συνεργασιών στο πεδίο της αναγνώρισης και υποστήριξης παιδιών θυμάτων και σε κίνδυνο εμπορίας, στην Ευρώπη. JLS/2007/ISEC/537 Συντονιστής Εταίροι

3 Περιεχόμενα Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε από τον οργανισμό Save the Children Ιταλίας, με την συμβολή του Πανεπιστημίου της Πάντοβα, του Διατμηματικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του οργανισμού Δικαιώματα των Ανθρώπων και του Διεθνούς Κέντρου για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής, υιοθετώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιμορφωτικά εργαλεία κατά της εμπορίας, που αναπτύχθηκαν από σημαντικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη καταπολέμησης της εμπορίας και στους οποίους γίνεται αναφορά στις υποσημειώσεις και στις λίστες αναφορών στην αρχή κάθε Μοντέλου καθώς και στην Βιβλιογραφία Βασικοί συντελεστές της συλλογής και του σχεδιασμού του παρόντος: Jenny Andersson, Paola Degani, Sarah Di Giglio, Corinna Muzi, Martina Sabbadini και Elisa Trossero. Πρώτη Έκδοση: Αύγουστος 2010 Γραφικά: S.C. ALPHA MEDIA PRINT SRL Εισαγωγή...4 Συντομογραφίες...6 Μοντέλο 1 - Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Εμπορία Παιδιών και τις Διαδικασίες Εμπορίας Παιδί Εμπορία Εκμετάλλευση Φάσεις της διαδικασίας εμπορίας Διαφοροποίηση μεταξύ λαθρεμπορίας και εμπορίας Εμπορία Παιδιών Παιδιά σε κίνδυνο Βασικές αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού...16 Μοντέλο 2 - Η πολύπλευρη προσέγγιση μέσω διαφορετικών Υπηρεσιών Προσέγγιση υπό το πρίσμα διαφορετικών υπηρεσιών Ο ρόλος των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου Ο ρόλος κλειδί των παρεχόντων υπηρεσιών και των ΜΚΟ Εθνικός Μηχανισμός Παραπομπής Διακρατικός Μηχανισμός Παραπομπής Μορφές συνεργασίας - Πρότυπες Διαδικασίες Χειρισμού του προγράμματος AGIRE...30 Μοντέλο 3 - Αναγνώριση Η διαδικασία αναγνώρισης Σκοπός των προφίλ και των δεικτών κατά την διαδικασία αναγνώρισης Σχετικά εθνικά προφίλ και συγκεκριμένοι δείκτες Γενικοί Δείκτες Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις συνεντεύξεις πρώτης επαφής Βασικές αρχές και διαδικασίες πριν και κατά την διάρκεια της συνέντευξης...51 Μοντέλο 4 - Βοήθεια Προσωρινή Προστασία/ Φροντίδα Παρέμβασης στην κρίση Φροντίδα προσαρμογής και σταθεροποίησης κατά την διάρκεια αξιολόγησης μίας μακροπρόθεσμης λύσης (Καθορισμός Συμφερόντων) Σύνοψη των βασικών βημάτων της διαδικασίας πρώτης βοήθειας...62 Λεξιλόγιο...64 Βιβλιογραφία...67

4 1 Το 24μηνο πρόγραμμα, «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Δικαιωμάτων του Παιδιού για την Αναγνώριση και Υποστήριξη Παιδιών Θυμάτων Εμπορίας», που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο στου προγράμματος AGIS 2005, διεξήχθη μεταξύ του Δεκεμβρίου 2005 και του Δεκεμβρίου Συντονίστηκε από τον οργανισμό Save the children Ιταλίας και τέθηκε σε εφαρμογή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Συνεργατών Βουλγαρίας, Landes-Caritasverband Bayern e.v και τον οργανισμό Save the children Ρουμανίας. 2 «Πρόγραμμα για την Υποστήριξη της Ανάπτυξης Διακρατικών Μηχανισμών Παραπομπής για τα Πρόσωπα που Διακινούνται Παράνομα στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη» σε εφαρμογή από το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής και Χρηματοδοτούμενο από την Υπηρεσία Ηνωμένων Εθνών για την Διεθνή Ανάπτυξη κατά την διάρκεια Ιουλίου Οκτωβρίου Το πρόγραμμα αυτό αναπαράχθηκε και διευρύνθηκε από τον Μάιο 2008 έως τον Φεβρουάριο 2010 στην Ευρώπη σε «Ανάπτυξη Ενός Διακρατικού Μηχανισμού Παραπομπής για τα Θύματα Εμπορίας Μεταξύ των Χωρών Προέλευσης και Προορισμού ( TRM-EU), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εφαρμογή από το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Τμήμα για Ίσες Ευκαιρίες, Ιταλίας. Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «AGIRE - Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία. : Δρώντας για την ενδυνάμωση των δημόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών στο πεδίο αναγνώρισης και υποστήριξης παιδιών θυμάτων και σε κίνδυνο εμπορίας, στην Ευρώπη». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της πρόληψης και της καταπολέμησης της εμπορίας παιδιών μέσω της ανάπτυξης ισχυρών ιδιωτικών-δημοσίων συνεργασιών στο πεδίο της αναγνώρισης και υποστήριξης/βοήθειας των παιδιών που είναι θύματα ή σε κίνδυνο εμπορίας. Θα συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη καλών πρακτικών αναγνώρισης, υποστήριξης και βοήθειας ώστε να αυξηθεί η προστασία των παιδιών. Η βασική καινοτομία του προγράμματος προέρχεται από την πολυδιάστατη και διαυπηρεσιακή και σύμφωνη με τα δικαιώματα του παιδιού προσέγγιση της εργασίας κατά της εμπορίας, και την προώθηση και εφαρμογή σαφέστερου πλαισίου, οδηγιών και τρόπων συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και υποστήριξη των παιδιών θυμάτων και σε κίνδυνο εμπορίας. Περιλαμβάνει επίσης μία ευρύτερη ομάδα δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων στην ανάπτυξη προληπτικών μεθόδων αναγνώρισης και υποστήριξης που βασίζονται σε μία προσέγγιση του προβλήματος της εμπορίας, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ενώ επεκτείνει την διακρατική εξειδίκευση στα εμφανιζόμενα πεδία της παιδικής εκμετάλλευσης τα οποία είναι η καταναγκαστική εργασία, η εκμετάλλευση μέσω εμπορίας και προώθησης σε παράνομες δραστηριότητες, η στρατολόγηση και εκμετάλλευση των παιδιών μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης. Δεδομένου του αριθμού των εγχειριδίων που παράχθηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εμπορία, στον σχεδιασμό του προγράμματος έχει ληφθεί υπόψη η προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών εγχειριδίων, αλλά με επίκεντρο τα δικαιώματα του παιδιού, με έμφαση στον αρχικό εντοπισμό, την αναγνώριση και το στάδιο πρώτης βοήθειας. Συνεπώς, αυτό το εγχειρίδιο στοχεύει στην βελτίωση της ικανότητας των βασικών φορέων να αναγνωρίζουν παιδιά θύματα ή πιθανά θύματα και να διασφαλίζουν τα ελάχιστα επίπεδα βοήθειας και προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα των δικαιωμάτων του παιδιού. Το εγχειρίδιο αυτό παρέχει επίσης χρήσιμα πρακτικά εργαλεία για να ενισχύσει την αξιολόγηση πιθανών περιστατικών εμπορίας και εκμετάλλευσης και για την διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη Μεθοδολογία AGIRE και τις Πρότυπες Διαδικασίες Χειρισμού, που παρέχουν κατευθυντήριες αρχές και πρακτικές γνώσεις σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα κατά την διαδικασία αναγνώρισης και πρώτης βοήθειας, τονίζοντας τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Η μεθοδολογία AGIRE αναπτύχθηκε μέσα από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν σε 1 προηγούμενο πρόγραμμα, το AGIS (JLS/2005/AGIS/045) για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, βασισμένης στα δικαιώματα του παιδιού, για την αναγνώριση και υποστήριξη των παιδιών θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης και με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την ανάπτυξη ενός Διακρατικού Μηχανισμού Παραπομπής για τα Πρόσωπα Θύματα 2 Εμπορίας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη ( TRM SEE), που αναπτύχθηκαν από το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής-International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο μοντέλα, ένα νέο εργαλείο, το οποίο συμφώνησαν οι τωρινοί εταίροι του προγράμματος, δημιουργήθηκε υπό το φως της παρούσης Ευρωπαϊκής και διεθνούς κατάστασης. Χρησιμοποιώντας αυτή την μεθοδολογία και την περαιτέρω σύσκεψη με τους βασικούς εταίρους κάθε χώρας, αναπτύχθηκαν οι Εθνικές Διαδικασίες Χειρισμού (στις οποίες αναφερόμαστε ως Πρότυπες Διαδικασίες Χειρισμού - Standard Operating Procedures/SOPs) για την αναγνώριση και υποστήριξη των παιδιών θυμάτων και σε κίνδυνο εμπορίας και εκμετάλλευσης. Στο κέντρο της λειτουργικής αυτής προσέγγισης βρίσκονται τα προφίλ και οι δείκτες των παιδιών θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης που δημιουργήθηκαν για κάθε χώρα. Συγκεκριμένα, οι γενικοί δείκτες αποτελούν, για κάθε φορέα που ενδεχομένως βρίσκεται μπροστά σε μια περίπτωση παράνομης διακίνησης παιδιού, ένα χρήσιμο εργαλείο έγερσης υποψιών, με αποτέλεσμα να ερευνήσει περαιτέρω αυτή την πιθανότητα, αντί να ακολουθήσει τις συνήθεις διαδικασίες, Αυτά τα προφίλ και οι δείκτες αναπτύχθηκαν βάσει αναλύσεων εγγράφων και εξωτερικής έρευνας σε κάθε χώρα, κυρίως μέσω συνεντεύξεων με πληροφοριοδότες κλειδιά και ειδικούς στην εμπορία παιδιών. Η έρευνα είχε ως συγκεκριμένο στόχο την παραγωγή λειτουργικών πινάκων που περιγράφουν συνοπτικά την εμπορία και εκμετάλλευση σε κάθε χώρα και τους σχετικούς για την αναγνώρισή της δείκτες. Αναμένεται, μέσω της εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν από το εγχειρίδιο, να προκύψουν νέες και βελτιωμένες πρακτικές για την προστασία των παιδιών που είναι θύματα εμπορίας ή εκμετάλλευσης και ότι κατά αυτόν τον τρόπο, περισσότερα παιδιά θα εντοπιστούν και θα τους παρασχεθεί βοήθεια. Οδηγίες Χρήσης Το εγχειρίδιο διαμορφώνεται σε τέσσερα μοντέλα και είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί για ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα συμπεριλαμβάνει περίπου 20 συμμετέχοντες. Παρότι έχουν καταβληθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες να αντικατοπτριστούν σε αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο οι τοπικές συνθήκες, προτείνεται να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο πλαίσιο και τις περιπτώσεις που εντοπίζονται στην χώρα, όπου θα διεξαχθεί η εκπαίδευση. Για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης, το εγχειρίδιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον Οδηγό Εκπαιδευτών ο οποίος ακολουθεί την δομή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου και παρέχει ένα συνοπτικό περιεχόμενο προγράμματος τεσσάρων μοντέλων και παρέχει μία προτεινόμενη εκπαιδευτική ακολουθία. Συνοπτικά, τα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα: Να γνωστοποιήσουν στους φορείς το φαινόμενο της εμπορίας των παιδιών και τους διαφορετικούς τρόπους εκμετάλλευσης. Να διευρύνουν την γνώση των φορέων σχετικά με τα στάδια της στρατολόγησης και εκμετάλλευσης. Να προωθήσουν την πολυδιάστατη προσέγγιση και τα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων Να παρουσιάσουν δυναμικούς τρόπους αναγνώρισης και βοήθειας, βασισμένους στα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην διακρατική συνεργασία. 4 5

5 Συντομογραφίες BIA Best Interests Assessment - Εκτίμηση συμφερόντων BID Best Interests Determination - Καθορισμός Συμφερόντων CoE Council of Europe - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο CRC Convention on the Rights of the Child - Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού EC European Commission - Eυρωπαϊκή Επιτροπή EU European Union - Eυρωπαϊκή Ένωση GO Governmental Organisation - Κρατικός Οργανισμός ICMPD International Centre for Migration Policy Development - Διεθνές κέντρο για την Ανάπτυξη μεταναστευτικής Πολιτικής ILO International Labour Organisation - Διεθνής Οργανισμός Εργασίας IO International Organisation - Διεθνής Οργανισμός IOM International Organisation for Migration - Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση LEA Law Enforcement Agency - Υπηρεσία Επιβολής Του Νόμου MoU Memorandum of Understanding - Μνημόνιο Συμφωνίας NGO Non-governmental Organisation - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός NPA National Plan of Action - Εθνικό Σχέδιο Δράσης NRM National Referral Mechanism - Εθνικός Μηχανισμός Παραπομπής OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe - Οργανισμός για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη SCEP Separated Children in Europe Programme SOPs Standard Operating Procedures - Πρότυπες Διαδικασίες Χειρισμού TRM Transnational Referral Mechanism - Διακρατικός Μηχανισμός Παραπομπής UN United Nations - Ηνωμένα Έθνη UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees - Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund - Διεθνές Ταμείο Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία UNODC United Nations Office on Drugs and Crime - Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα. Μοντέλο 1 Γενικές Πληροφορίες για την Εμπορία των Παιδιών και τις Διαδικασίες Εμπορίας 6

6 I I Μοντέλο I 1. Ο ορισμός του παιδιού Αντικείμενο Εκπαίδευσης: 2. Ο ορισμός της εμπορίας ανθρώπων what to do about it, compilad by Dottridge M., Machel G., 2004, available at: M. van Reisen and A. Stefanovic, Lost Kids, Lost futures, The European Union's response to Child Trafficking, Terre des Hommes, Geneva, September 2004 IPEC, Every child counts: New global estimates on child labour, Geneva, ILO, April 2002 Μοντέλο I 3. Ο ορισμός της εκμετάλλευσης 4. Η περιγραφή των φάσεων της διαδικασίας εμπορίας ανθρώπων: στρατολόγηση, μεταφορά και εκμετάλλευση 5. Ο διαχωρισμός της εμπορίας ανθρώπων από το λαθρεμπόριο 6. Ο ορισμός της εμπορίας παιδιών 7. Περιγραφή των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, επεξήγηση των διαφόρων μορφών παιδικής εκμετάλλευσης και της κατάστασης στην οποία μπορεί να εντοπιστεί 8. Η παρουσίαση μίας περίληψης των σχετικών με το θέμα δικαιωμάτων του παιδιού (προνόμιο της αμφιβολίας, ηλικιακή κατάσταση και κατάσταση θύματος, εκτίμηση και καθορισμός συμφερόντων) 9. Η συνοπτική περιγραφή του σχετικού εθνικού νομικού πλαισίου Πηγές: ICMPD, Anti-Trafficking Manual for Judges and Prosecutors, 2006 ICMPD, Anti-Trafficking Training Material for Frontline Law Enforcement Officers, Vienna, ECPAT Europe Law Enforcement Group, Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: the Sending Countries, Edited by Muireann O Briain, Anke van den Borne and Theo Noten. Amsterdam 2004, available at: UNICEF - IRC, Child Trafficking in Europe. A broad vision to put children first, UNICEF Innocenti Research Centre, Firenze Italy, 2007, available at:: IPEC: Combating trafficking in children for labour exploitation: A resource kit for policy makers and practitioners, Geneva, ILO, 2008 SCEP-Save the Children, Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe, available at: UNODC, Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners. Module 1: Definitions of trafficking in persons and smuggling of migrants, United Nations, New York, 2009 UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Global Programme against Trafficking in Human Beings, United Nations, 2nd edition, October 2008, available at: International Federation Terre des Hommes, Terre des Hommes Foundation, Lausanne, Switzerland and Terre des Hommes Germany, Kids as Commodities? Child trafficking and 8 9

7 I Μοντέλο I Ηπιο σημαντική έννοια που πρέπει να αφομοιωθεί από αυτό το εγχειρίδιο είναι αυτή του παιδιού θύματος εμπορίας ή εκμετάλλευσης. Ενώ ο νομικός ορισμός είναι εύκολο να διατυπωθεί, δεδομένης της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που αφορά σε παιδιά που διακινούνται παράνομα ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, οι καταστάσεις στις οποίες κάποιος μπορεί να βρει ένα παιδί θύμα είναι πολλές και ποικίλες. Επιπλέον, τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και παρουσιάζουν πρόσθετες προκλήσεις στην επιβολή του νόμου, τις υπηρεσίες προστασίας παιδιών και τους φροντιστές στις χώρες όπου βρίσκονται. Ακόμη, τα κράτη έχουν συγκεκριμένη υποχρέωση να προστατεύουν, να εκπληρώνουν και να προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών που διακινούνται παράνομα ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα παιδιά μπορεί να διακινούνται παράνομα προς και σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, επαιτείας, παράνομων δραστηριοτήτων και άλλων μορφών εργασιακής εκμετάλλευσης. Είναι δυνατόν να στρατολογούνται στην χώρα προέλευσής τους ή ακόμη και αφού έχουν ταξιδέψει με την δική τους θέληση σε ένα νέο προορισμό και να χειραγωγούνται από εκείνους που εκμεταλλεύονται την απειρία τους ή τις πιθανές κοινωνικές και οικονομικές κακουχίες τους. Ακόμη και αν τα παιδιά μπορεί να δέχονται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται, εάν κάποιος ωφελείται από αυτά (την εργασία, την εξειδίκευσή τους), τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως εκμετάλλευση. υποπαράγραφο (α) του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α). (β) Η συγκατάθεση ενός θύματος εμπορίας ανθρώπων για την σκοπούμενη εκμετάλλευση, όπως αυτή ορίζεται στη υποπαράγραφο (α) του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα μέσα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α). (γ) Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή η υποδοχή ενός παιδιού με σκοπό την εκμετάλλευσή του, θεωρείται ως «εμπορία ανθρώπου» ακόμη και αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα από τα μέσα που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (α) του παρόντος άρθρου. Ο παραπάνω ορισμός περιέχει τρία ξεχωριστά, αλλά μεταξύ τους συσχετιζόμενα στοιχεία: 1. Πράξεις 2. Μέσα με τα οποία πραγματώνονται αυτές οι πράξεις I Μοντέλο I 3 Άρθρο 1, σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού ηνωμένων εθνών 4 Πρωτόκολλα για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, σύμβαση ηνωμένων εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος που υιοθετήθηκε από την γενική σύναξη, ψήφισμα 55/25 και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Δεκεμβρίου 2003 (στα επόμενα πρωτόκολλα Οι έννοιες κλειδιά που παρουσιάζονται στο μοντέλο αυτό είναι σύντομες περιγραφές των πιο σχετικών όρων αυτού του Εγχειριδίου και της Μεθοδολογίας, υποστηριζόμενες από την έρευνα που έχει διεξαχθεί σε κάθε χώρα με έμφαση στις αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού. 1.1Παιδί Π αιδί σύμφωνα με την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ως παιδί θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 χρόνων εκτός εάν σύμφωνα με τον νόμο που 3 εφαρμόζεται στο παιδί, επέρχεται νωρίτερα η ενηλικίωση. Καθώς, λοιπόν, η ηλικία ενηλικίωσης μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ακόμη και αν αφορά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες πράξεις, όπως η συναίνεση σε γάμο, όταν γίνεται λόγος για εμπορία, το 4 Πρωτόκολλο Παλέρμο και η Σύμβαση για την Παιδική εργασία του Διεθνούς Οργανισμού 5 Εργασίας ορίζουν πως ως παιδί πρέπει να θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 χρόνων. 1.2 Η ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Εμπορία Εμπορία ορίζεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη, την Καταστολή και την Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως των Γυναικών και των Παιδιών, που συμπληρώνει την Ηνωμένων Εθνών Σύμβαση Κατά του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος (Πρωτόκολλο Παλέρμο): (α) Ως «Εμπορία Ανθρώπων» νοείται η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή η υποδοχή προσώπων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξαναγκασμού, μέσω απαγωγής, εξαπάτησης, παραπλάνησης, μέσω κατάχρησης εξουσίας ή εκμετάλλευσης αδύναμης θέσης, μέσω παροχής ή αποδοχής χρημάτων ή ωφελημάτων ώστε να επιτευχθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια άλλου προσώπου, με σκοπό την εκμετάλλευση. (β) Η συγκατάθεση ενός θύματος εμπορίας ανθρώπων για την σκοπούμενη εκμετάλλευση, όπως αυτή ορίζεται στη 3. Σκοπούς 1. Πράξεις Στρατολόγηση: προσφορά εργασίας ή άλλων ευκαιριών στο εξωτερικό ή εντός της χώρας, μέσω διαφήμισης ή αυτοπροσώπως, κάποιες φορές μέσω μελών της οικογένειας, μέσω φίλων ή μέσω εκδήλωσης ψεύτικου ερωτικού ενδιαφέροντος, για παράδειγμα για εργασίες όπως σερβιτόρες, εργάτες οικοδομής, οικιακοί βοηθοί κ.τ.λ. μετακίνηση, μεταφορά: διοργάνωση ή διευκόλυνση μεταφοράς και μετακίνησης του παράνομα διακινημένου παιδιού από το ένα μέρος στο άλλο, στο εξωτερικό ή ενός της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένης της λαθρεμπορίας. Όταν το παιδί έχει την δυνατότητα να αποκτήσει νόμιμο καθεστώς παραμονής στην χώρα προορισμού, ο εκμεταλλευτής πιθανώς να προσφέρει την υπηρεσία του, για την οποία ζητά ως αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο για το παιδί μία κατάσταση δεσμών χρέους. Παροχή καταλύματος, υποδοχή: περιορισμός της ελευθερίας κινήσεων, κράτηση εγγράφων, οργάνωση στέγασης για τα παράνομα διακινημένα πρόσωπα. Το στοιχείο αυτό μπορεί να μην προκύπτει μέχρι την στιγμή που υπάρχει επικοινωνία με το παιδί στην χώρα προορισμού και μόλις εξαναγκαστεί στην κατάσταση εκμετάλλευσης, όπως η πορνεία ή η καταναγκαστική εργασία, όπως η αγροτική εργασία. 2. Μέσα όπως η απειλή ή η χρήση βίας, εξαπάτησης, παραπλάνησης, απαγωγής, κατάχρησης εξουσίας, δεν είναι αναγκαία για τον ορισμό του εγκλήματος της εμπορίας παιδιών. 3. Σκοπός: ο τελικός σκοπός του εμπόρου είναι η εκμετάλλευση του θύματος (βλέπε παράγραφο 1.3). Η έννοια της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να διακρίνεται από αυτή της λαθρεμπορίας (βλέπε παράγραφο 1.5). 1.3 Εκμετάλλευση εκμετάλλευση είναι ο πυρήνας του ορισμού της εμπορίας, αλλά δεν είναι απαραίτητο Παλέρμο) να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της εκμετάλλευσης ώστε να θεωρηθεί ένα παιδί θύμα 5 Νο. 182 του 1999 εμπορίας Η

8 I I Μοντέλο I 6 Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναγνωρίζει συγκεκριμένα το δικαίωμα του παιδιού στην προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση και από την πραγμάτωση οποιασδήποτε εργασίας που είναι πιθανώς επικίνδυνη (άρθρο 32, Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Πώληση των Παιδιών, 7 την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία). Συγκεκριμένα, η εκμετάλλευση μπορεί να περιλαμβάνει: Σεξουαλική εκμετάλλευση- συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης πορνείας άλλων καθώς και άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης ( Σύμβαση 182 για τις Χειρότερες 8 Μορφές Παιδικής Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας) - όπως η πορνογραφία και οι αναγκαστικοί γάμοι. νεαρή κοπέλα από την Νιγηρία γίνεται μία από τις πολλές που στρατολογούνται και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιον έμπορο με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση στην Ιταλία και την Ελλάδα, οι νεαρές κοπέλες από την Ρουμανία και από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να στρατολογούνται με τον ίδιο σκοπό από μεμονωμένους έμπορους που προσποιούνται συναισθηματικό δέσιμο με το κορίτσια ώστε να τα πείσουν να τους συνοδεύσουν στο εξωτερικό ως κοπέλες τους. Κάποιες συνήθεις τακτικές που χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα που στρατολογούν είναι: Απόλυτα παραπλανητική στρατολόγηση: το παιδί ή η οικογένειά του πληροφορούνται λανθασμένα για το τι πρόκειται να κάνει το πρώτο μόλις φτάσει στον τελικό προορισμό του. Για παράδειγμα, όταν νεαρά κορίτσια από την Αλβανία προσεγγίζονται από έμπορους της χώρας τους προσφέροντας τους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μία καλή δουλειά στην Ελλάδα και όταν φτάνουν, εξαναγκάζονται στην πορνεία. Αυτοί που στρατολογούν μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιούν κάποια σχέση με την οικογένεια ώστε να πείσουν την κοπέλα, χωρίς όμως να εμπλέκουν την οικογένεια άμεσα στην απόφαση. 6 Σύμβαση ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού που υιοθετήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989 και Αναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2, παράγραφος 1, Σύμβαση Ν.29 του τέθηκε σε ισχύ στις 2 9 Σεπτεμβρίου Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, σχετικά με Υποχρεωτική ή εξαναγκαστική Εργασία)- 1990(επόμενα σύμβαση συμπεριλαμβανομένου και του κέρδους από ανάμιξη σε παράνομες δραστηριότητες των δικαιωμάτων του (Σύμβαση 182 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας) και την επαιτεία. παιδιού) 13 7 Προαιρετικό Βλέπε άρθρο 3 του 10 πρωτόκολλα στην Δουλεία ή πρακτικές που ομοιάζουν σε δουλεία (Σύμβαση Δουλείας, Συμπληρωματική Πρωτοκόλλου Παλέρμο. Μερικώς παραπλανητική στρατολόγηση: το παιδί ή η οικογένειά του έχουν γνώση του σύμβαση των δικαιωμάτων Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για την Κατάργηση της Δουλείας, το Εμπόριο Δούλων καθώς Στην πραγματικότητα, τύπου της εργασίας ή της δραστηριότητας που αναμένεται να αναλάβει το παιδί, αλλά του παιδιού για την 11 στο άρθρο 3(β) το και για Θεσμούς και Πρακτικές Όμοιες με την Δουλεία και Σύμβαση 182 του Διεθνούς πώληση των παιδιών, την μαθαίνουν για τις ανυπόφορες συνθήκες εργασίας μόνο αφού φτάσουν στον τόπο Πρωτόκολλο Παλέρμο 12 παιδική πορνεία και την Οργανισμού Εργασίας) και εξαναγκαστική εργασία. εκμετάλλευσης. Για παράδειγμα, οι οικογένειες στην Βουλγαρία, οι οποίες προβλέπει ότι ακόμη και παιδική πορνογραφία, που αν κάποιο θύμα συναινεί αντιμετωπίζουν κοινωνικές κακουχίες μπορεί να αποτελούν στόχο για τα πρόσωπα που υιοθετήθηκε στις 25 Παράνομες υιοθεσίες στην μεταφορά του ή Μαΐου 2000 και τέθηκε σε στρατολογούν και οι οποίοι προσφέρονται να μεταφέρουν κάποιο από τα παιδιά τους στην δραστηριότητα που ισχύ στις 18 Ιανουαρίου Αφαίρεση οργάνων. στο εξωτερικό για να επαιτεί και να συμβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο στο οικογενειακό πρέπει να αναλάβουν, 2002(επόμενα σύμβαση αυτό δεν είναι σχετικό με εισόδημα. Μόλις τοποθετηθούν τα παιδιά στους δρόμους, οι συνθήκες που πρέπει να δικαιωμάτων του παιδιού την αναγνώριση του Όταν τα πρώτα και τα τελευταία στοιχεία (πράξεις και σκοπός) εμφανίζονται, τότε το αντιμετωπίσουν είναι πολύ δυσκολότερες από ότι θα μπορούσαν να φανταστούν οι πρωτόκολλο για την εγκλήματος της πώληση των παιδιών) έγκλημα που διαπράττεται μπορεί να χαρακτηριστεί ως εμπορία παιδιών. Ακόμη και αν το γονείς τους. εμπορίας, όπου μπορεί 8 Διεθνής οργανισμός θύμα συναινεί στην μεταφορά του ή στην δραστηριότητα που του ανατίθεται, αυτό δεν να υπάρχει εξαπάτηση εργασίας, σύμβαση ενδιαφέρει για τον χαρακτηρισμό του εγκλήματος της εμπορίας. Εξαναγκασμός: το παιδί μεταφέρεται παρά την θέλησή του, ή αποκτάται η σχετικά με τις συνθήκες ή χειρότερες μορφές εξαναγκασμός, συγκατάθεσή του με την βία, όπως απαγωγή, απειλές ή χρήση βίας, πώληση ή παιδικής εργασίας 1999, συμπεριλαμβανομένης (επόμενα διεθνής Ο παραπάνω ορισμός της εμπορίας έχει ενσωματωθεί στην Σύμβαση για την Δράση κατά ενοικίαση. Από την έρευνα του προγράμματος προκύπτει ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν εκμετάλλευσης δύναμης οργανισμός εργασίας 182) της Εμπορίας των Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, CETS 197, η οποία στο άρθρο είναι συχνές. Συγκεκριμένα, δεδομένης της συναισθηματικής αδυναμίας των παιδιών, ή εξουσίας ή μίας 9 Διεθνής οργανισμός ευάλωτης θέσης. Σε 2, συγκεκριμένα καθορίζει τον σκοπό της, προκειμένου να συμπεριλάβει τόσο την είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι προκειμένου να εργασίας, σύμβαση 29- αρκετές περιπτώσεις διακρατική όσο και την διεθνή (εσωτερική) εμπορία. στρατολογηθούν ή να πειστούν οι οικογένειές τους. σχετικά με την υπάρχει η αρχική εξαναγκαστική ή συγκατάθεση του ατόμου υποχρεωτική εργασία, Διακρατική Εμπορία: εμπορία που διαπράττεται όταν διασχίζονται σύνορα. Αυτές οι μέθοδοι στρατολόγησης δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν στην χώρα σε κάποιες πράξεις που 1932 (επόμενα διεθνής προέλευσης, αλλά είναι δυνατόν τα παιδιά να ταξιδεύουν ελεύθερα, εισερχόμενα σε άλλη εμπλέκονται στην οργανισμός εργασίας 29) Εσωτερική ( εθνική) εμπορία: όταν δεν διαπερνάται κανένα διεθνές σύνορο, αλλά τα παιδιά διαδικασία εμπορίας(π.χ. χώρα νόμιμα ή παράνομα συνήθως (κάποιες φορές με την βοήθεια ενός λαθρέμπορου τον 10 μετανάστευση, παράνομη Σύμβαση Γενεύης για μετατοπίζονται εντός της επικράτειας μίας χώρας. οποίο πληρώνουν) χωρίς να έχουν διακινηθεί παράνομα και πριν κάποιος έμπορος εργασία ή συμμετοχή την δουλεία, αποκτήσει έλεγχο πάνω τους. στην πορνεία). Ωστόσο, υπογεγραμμένη στην εάν σε οποιοδήποτε Γενεύη στις 25 στάδιο της διαδικασίας Σεπτεμβρίου 1926 και 1.4 Φάσεις της διαδικασίας εμπορίας το άτομο δεν έχει την τροποποιημένη από το πραγματική δυνατότητα πρωτόκολλο Νέας εμπορία ακολουθεί τρία τυπικά στάδια: στρατολόγηση, διαμετακόμιση (μεταφορά, Μεταφορά (μετακίνηση και διαμετακόμιση) να δίνει ελεύθερη και Υόρκης της 7 Δεκεμβρίου πλήρως ενημερωμένη 1953 Ημετακίνηση, άφιξη) και εκμετάλλευση. Τα στάδια αυτά δεν λαμβάνουν χώρα 11 Ο μεταφορέας των στρατολογημένων παιδιών τα απομακρύνει από τις οικογένειές τους, τις συναίνεση ή άρνηση σε συμπληρωματική απαραίτητα σε διαφορετικές χώρες και συνήθως συμβαίνουν σε συμπίπτοντα χρονικά κάποια πράξη, τότε σύμβαση Ηνωμένων εθνών κοινότητες και τα μέρη που γνωρίζουν, προκειμένου να τα απομονώσει και να εντείνει την πλαίσια. Για παράδειγμα, τα παράνομα διακινημένα παιδιά μπορεί να αποτελούν αντικείμενο πραγματοποιείται για την κατάργηση της αίσθηση αδυναμίας τους απέναντι στους μηχανισμούς ελέγχου που χρησιμοποιούνται από εμπορία. Save the δουλείας, του εκμετάλλευσης σε περισσότερες από μία χώρες, συνεπώς η εκμετάλλευση μπορεί να λάβει τους εμπόρους. Περαιτέρω μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους εμπόρους children Program, Save δουλεμπορίου και των χώρα ακόμη και κατά την «διαμετακόμιση». Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν υπάρχει καθόλου the children, δήλωση θεσμών και πρακτικών προκειμένου να μεγεθύνουν την αδυναμία των παιδιών, όπως μεταπώληση σε άλλους διαμετακόμιση, καθώς τα θύματα μεταφέρονται απευθείας στην χώρα προορισμού, ή δεν θέσης για την πρόληψη όμοιων στην δουλεία, που εμπόρους, βία, έναρξη της εκμετάλλευσης στις χώρες διαμετακόμισης και ακόμη και το ίδιο και την δράση κατά της τέθηκε σε ισχύ στις 30 αφήνουν καθόλου την χώρα προέλευσης(εσωτερική εμπορία). το μακρύ, επίπονο ταξίδι. εμπορίας των παιδιών Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη, διαθέσιμο 1957(επόμενα σύμβαση δουλείας ηνωμένων εθνών) Οι τρόποι με τους οποίους διεξάγεται το ταξίδι αλλάζουν αναλόγως με τους διάφορους σε: 12 Αναφορά ευρωπαϊκής παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη τους οι έμποροι, όπως η ευκολία διάβασης των συνόρων, επιτροπής για τα Στρατολόγηση /.../SC_SCEP_Position το κόστος, τη πιθανή παρέμβαση της αστυνομίας. Ένα αξιόλογο παράδειγμα αλλαγής στην _Paper_Traff_Child_in_ ανθρώπινα δικαιώματα, υπόθεση Van Από την έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τα προφίλ των παιδιών θυμάτων εμπορίας στις μέθοδο μεταφοράς είναι αυτό των νεαρών γυναικών από την Νιγηρία που εισέρχονται στην Europe_Dec07.pdf (επόμενα Save the Droogenbroeck, Ιούλιος συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, προέκυψε ότι οι μέθοδοι στρατολόγησης ποικίλουν Ιταλία: από την άφιξη με αεροπλάνο όπου κάποιες φορές σταματούσαν σε άλλες ευρωπαϊκές children Program , σειρά Β, τόμος 44, ευρέως, εξαρτώμενες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκμεταλλευτές και τον βαθμό χώρες στην διαδρομή, μέχρι, προσφάτως, την άφιξη με πλοίο από την Λιβύη, αφού σελ.7) σελ.30, παράγραφοι συμμετοχής αυτών σε εγκληματικές ομάδες ή τον βαθμό οργάνωσής τους γενικότερα. Ενώ Μοντέλο I

9 I I Μοντέλο I διέσχισαν πρώτα δια ξηράς, αρκετές αφρικανικές χώρες. Τώρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και πάλι, ωστόσο μένει να ανακαλυφθεί ποιες νέες διαδρομές μπορεί να επιλέξουν οι έμποροι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η χρήση από τους έμπορους δικών τους μεταφορικών μέσων, όπως αμάξι, προκειμένου να μεταφέρουν τα στρατολογημένα στην Ρουμανία παιδιά έξω από την χώρα, δωροδοκώντας όποτε είναι απαραίτητο τους συνοριοφύλακες, χωρίς να επιδεικνύουν έγγραφα εξουσιοδότησης από τους γονείς. Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο για την Αναγνώριση σχετικά με τις μεθόδους μεταφοράς που παρουσιάζονται με βάση τα προφίλ που εντοπίζονται σε κάθε χώρα. Εξαναγκαστικός εθισμός σε ναρκωτικές ουσίες: συμβαίνει μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλά ο εθισμός στα ναρκωτικά θεωρείται ότι βοηθάει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες επικίνδυνες δραστηριότητες και να ξεπερνούν φυσικούς φόβους, όπως κατά την διάρκεια διακίνησης ναρκωτικών ή ληστείας. «ήπια» εκμετάλλευση: το παιδί δεν νιώθει την εκμετάλλευση, οπότε δεν αναζητά διαφυγή ή βοήθεια: αυτό συμβαίνει κυρίως με τις κοπέλες από την Ανατολική Ευρώπη, τις οποίες προωθούν στην Ιταλία ή στην Αυστρία με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση και οι οποίες έχουν πειστεί ότι ο εκμεταλλευτής τους είναι το αγόρι τους. Μοντέλο I Εκμετάλλευση Από την έρευνα που διεξήχθη για αυτό το πρόγραμμα, οι βασικές μορφές παιδικής εκμετάλλευσης που διαγνώστηκαν είναι: Σεξουαλική εκμετάλλευση, σχεδόν πάντα μέσω της προώθησης στην πορνεία. Εργασιακή εκμετάλλευση, όπως αγροτική εργασία ή οικοδομή Εκμετάλλευση σε παράνομες δραστηριότητες, όπως κλοπή, διακίνηση ναρκωτικών Εκμετάλλευση μέσω της προώθησης στην Επαιτεία Ο σκοπός του εμπόρου είναι να χρησιμοποιήσει το παιδί ώστε να αποκομίσει χρήματα για τον εαυτό του από οποιαδήποτε δραστηριότητα αναμένεται να αναλάβει το παιδί. Προκειμένου να εξασφαλίσει το εισόδημα αυτό, θέλει να διασφαλίσει ότι το παιδί δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να διαφύγει ή να αμφισβητήσει τον έλεγχό του. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να εκμεταλλευτούν τα παιδιά είναι πολυάριθμοι και ποικίλουν ευρέως και μπορεί να περιλαμβάνουν: Δεσμά χρέους: σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά δεν γνωρίζουν το χρέος που θα τους ζητηθεί να καλύψουν όταν φτάσουν στην χώρα προορισμού. Το κόστος του ταξιδιού, του φαγητού, της διαμονής και άλλων βασικών αναγκών μπορεί να «φουσκωθεί» πολύ ώστε να κρατήσουν τα θύματα δέσμια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όπως με τις κοπέλες από την Νιγηρία που μεταφέρονται παράνομα στην Ιταλία, ή σε περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, για τα αγόρια από την Αίγυπτο που πληρώνουν λαθρομετανάστες για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Ψυχολογική πίεση: αυτή μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες περιπτώσεις, αλλά το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η ψυχολογική πίεση που ασκείται στις κοπέλες από την Νιγηρία με τελετές βουντού, οι οποίες σφραγίζουν την αφοσίωσή τους στον εκμεταλλευτή. Οι κοπέλες φοβούνται αντίποινα εάν παραβιάσουν την συμφωνία με τους εκμεταλλευτές τους και ορκίζονται εχεμύθεια, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την διαφυγή τους από την κατάσταση εκμετάλλευσης. Σωματική βία, αμέλεια: η κακοποίηση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των παιδιών που από φοβούμενα ενδεχόμενη τιμωρία, γίνονται υπάκουα και είναι απίθανο να επιχειρήσουν διαφυγή. Αυτό αποδεικνύεται κυρίως στα παιδιά που τα εκμεταλλεύονται μέσω της επαιτείας, όπως τα παιδιά των Roma στους δρόμους της Αυστρίας, Ελλάδας και Ιταλίας. Απομόνωση: παρεμπόδιση επικοινωνίας με πρόσωπα που μπορούν να παράσχουν βοήθεια στο θύμα. Απειλές, εκβιασμός: στρέφονται στο παιδί ή στην οικογένειά του, για παράδειγμα, σε εκείνα τα παιδιά που φτάνουν στην Ελλάδα με την βοήθεια λαθρεμπόρων (όπως π.χ. από την Νότια Σαχάρα Αφρικής, Μέση και Άπω Ανατολή), τα οποία μπορεί να εκμεταλλεύονται σε αγροτικές ή οικοδομικές εργασίες με απειλές ότι θα σκοτώσουν την οικογένειά τους. 1.5 Διαφοροποίηση μεταξύ λαθρεμπορίας και εμπορίας εμπορία και η λαθρεμπορία είναι δύο ξεχωριστές έννοιες, με την μόνη μεταξύ τους σύνδεση ότι μετακινείται ένας άνθρωπος. Στην πραγματικότητα τόσο οι λαθρομετανάστες όσο και τα θύματα εμπορίας μεταφέρονται από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, μέσω των κρατικών συνόρων, με σκοπό την αποκόμιση κέρδους. Ωστόσο, πολλά πρόσωπα που έχουν διακινηθεί και μπορεί να έχουν συμφωνήσει να μετακινηθούν λαθραία, είναι δυνατόν αργότερα να βρεθούν παραπλανημένοι ή εξαναγκασμένοι σε μία κατάσταση εκμετάλλευσης. Εφόσον ένα πρόσωπο έχει γίνει αντικείμενο εμπορίας, είτε είναι παιδί είτε όχι, είναι αυτομάτως θύμα εγκλήματος που έχει το δικαίωμα προστασίας και βοήθειας, 14 επομένως είναι σημαντικό να κατανοηθεί αυτή η διαφοροποίηση. Προκειμένου να παρουσιαστεί αυτή η ιδέα, ο ακόλουθος πίνακας μπορεί να αποδειχθεί 15 χρήσιμος: Φύση εγκλήματος Κρατικά σύνορα Σκοπός Vs Συγκατάθεση Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διακρατική ή εσωτερική ( χωρίς διάβαση συνόρων). ( εάν διακρατική) νόμιμη ή παράνομη διάβαση συνόρων Εκμετάλλευση των ανθρώπων- ο βασικότερος σκοπός είναι η συνεχής εκμετάλλευση του προσώπου που μετακινείται Είτε δεν υπάρχει συγκατάθεση είτε υπάρχει αρχική που δεν έχει ισχύ με την χρήση εξαναγκαστικών ή παραπλανητικών μέσων. Στην περίπτωση των παιδιών: είναι πάντα αδιάφορη η συγκατάθεση( ακόμη και αν δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα εξαναγκαστικό ή παραπλανητικό μέσο) Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι που μετακινούνται λαθραία συνήθως υπομένουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους μεταφέρονται, ιδίως όταν υπάρχει βία. Επιπλέον, ακόμη και αν ορισμένα πρόσωπο έχει μετακινηθεί αρχικά λαθραία, για παράδειγμα σε μία Ευρωπαϊκή χώρα, η εμπορία μπορεί να αρχίσει όταν φτάσουν, ίσως με την στρατολόγησή τους μέσω εξαπάτησης και την μεταφορά τους από μία χώρα σε άλλη με σκοπό την εκμετάλλευσή τους Βλέπε Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εγχειρίδιο κατά της Εμπορίας για τους Δικαστές και τους Εισαγγελείς, Απομακρυσμένα από την οικογένεια παιδιά/ Απομακρυσμένα από την οικογένεια παιδιά πρόγραμμα στην Ευρώπη 2007 σελ.9 Λαθρομετανάστευση Έγκλημα κατά της πολιτείας Παράνομη διάβαση συνόρων Κέρδος από την διευκόλυνση στην παράνομη διάβαση των συνόρων- η σχέση μεταξύ του λαθρέμπορου και του μετανάστη συνήθως λήγει αφού διασχίσουν τα σύνορα και καταβληθεί η αμοιβή του λαθρέμπορου. Συνήθως οι μετανάστες συναινούν στην λαθραία μετακίνησή τους Η Εμπορία ανθρώπων 16 Απομακρυσμένα από την οικογένεια παιδιά/ Απομακρυσμένα από την οικογένεια παιδιά πρόγραμμα στην Ευρώπη 2007 σελ.9

10 I I Μοντέλο I 17 Απομακρυσμένα από την οικογένεια παιδιά/ Απομακρυσμένα από την οικογένεια παιδιά πρόγραμμα στην Ευρώπη 2007 σελ.6 18 Σύμβαση ηνωμένων εθνών σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Τα απομακρυσμένα από την οικογένειά τους παιδιά είναι παιδιά εκτός της πατρίδας τους και απομακρυσμένα και από τους δύο γονείς τους ή από τον προηγούμενο νόμιμο/ συνήθη πρωταρχικό επίτροπο για την επιμέλειά του- βλέπε Πρόγραμμα των Απομακρυσμένων από την οικογένειά τους παιδιών στην Ευρώπη, Δήλωση καλής πρακτικής διεθνής συμμαχία Save the Children- Ύπατη αρμοστεία ηνωμένων εθνών για τους πρόσφυγες, Γενεύη 2004, διαθέσιμο σε : /pdfid/ pdf at p.2, επόμενα Save the children in Europe περιλαμβάνει την κατηγορία των ασυνόδευτων παιδιών, που είναι χωρίς γονείς ή επίτροπους για την επιμέλειά τους, ενώ το απομακρυσμένο από την οικογένειά του παιδί μπορεί να είναι με μεγάλη οικογένεια ή με άλλους, ωστόσο και πάλι δεν τυγχάνουν φροντίδας. 1.6 Εμπορία Παιδιών Υ 1.7 Παιδιά σε κίνδυνο Τ πό το φως όλων των παραπάνω στοιχείων, παιδί θύμα εμπορίας θεωρείται: Κάθε πρόσωπο κάτω των 18 χρονών, το οποίο στρατολογείται, μεταφέρεται, μετακινείται, του παρέχεται διαμονή ή τον υποδέχονται, με σκοπό την εκμετάλλευση είτε εντός είτε εκτός της χώρας, ακόμη και αν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εξαναγκασμού, παραπλάνησης, δεν 17 έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση εξουσίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κακοποίησης. α παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο εμπορίας και εκμετάλλευσης διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, ωστόσο οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι εξής: Παιδιά που αντιμετωπίζουν κοινωνικές κακουχίες, τόσο στην δική τους χώρα, όσο και στην χώρα διαμετακόμισης και την χώρα προορισμού: παιδιά που ζουν στην φτώχεια, σε ιδρύματα ή στους δρόμους, προέρχονται από οικογένειες που τα κακοποιούν ή από ομάδες που μειονεκτούν κοινωνικά, όπως π.χ. εκείνες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις που είναι περισσότερο ευάλωτες σε αυτούς που στρατολογούν στην χώρα προέλευσής τους. Επιπλέον, μπορεί να κινδυνεύουν με εκμετάλλευση απευθείας στην χώρα προορισμού χωρίς προηγούμενη στρατολόγηση στην χώρα προέλευσής τους. Παιδιά σε σύγκρουση με τον νόμο: τα παιδιά εκείνα που στρέφονται στο έγκλημα μπορεί να το πράττουν προκειμένου να επιβιώσουν ή επειδή κάποιος ενήλικας τους το έχει αναθέσει. Μπορεί να αποδεικνύει την ευάλωτη θέση τους, όπως στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, η οποία επίσης οδηγεί στην εκμετάλλευσή τους από ενήλικες, οι οποίοι τους προσφέρουν χειραγώγηση ή την αίσθηση ότι ανήκουν σε κάποια ομάδα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι βρίσκουν τους εαυτούς τους εγκλωβισμένους στο παράνομο κύκλωμα και δεν έχουν υποστήριξη για να διαφύγουν από περαιτέρω εκμετάλλευση. Προσφυγόπουλα: με σκοπό να ξεφύγουν από την καταδίωξη και τον εμφύλιο πόλεμο στην χώρα τους, παιδιά πρόσφυγες συχνά πληρώνουν λαθρέμπορους να τους μεταφέρουν μέσω των συνόρων σε ασφαλείς χώρες, όπου ελπίζουν να αιτηθούν προστασία στο πλαίσιο της 18 Σύμβαση για τους Πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Δεν κινδυνεύουν τόσο να μεταφερθούν παράνομα όσο να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης μόλις φτάσουν στην Ευρώπη αναζητώντας άσυλο. Προφανώς οι παραπάνω κατηγορίες παιδιών δεν είναι οι μόνες που προκαλούν ανησυχία, αλλά δίνουν μία εικόνα για κάποιους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συμβάλλουν στην πιθανότητα ενός παιδιού να γίνει θύμα εμπορίας. Η πιθανότητα να είναι ένα παιδί θύμα εμπορίας ακόμη και όταν δεν υπάρχει κανένας αισθητός παράγοντας κινδύνου δεν πρέπει να αποκλείεται. 1.8 Βασικές αρχές των δικαιωμάτων του παιδιού 19 παιδιών και ιδίως των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους. Κάθε πρόσωπο που μπορεί να δηλώνει ή να εμφανίζεται ως νεότερο των 18 χρόνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν έγγραφα που δείχνουν ότι είναι ανήλικοι, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι και συνεπώς να τους χορηγούνται όλα τα προνόμια των σχετικών δικαιωμάτων, που προβλέπονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην εθνική νομοθεσία. Ένας 17χρονος είναι ακόμη παιδί. Εκτίμηση ηλικίας: δεν υπάρχουν κανόνες, παγκοσμίως δεκτοί, για επίσημη εκτίμηση της ηλικίας, αλλά ένα παιδί πρέπει να αναγνωρίζεται ως τέτοιο στην χώρα στην οποία εντοπίζεται ώστε να υποστηριχθεί και να προστατευθεί με τον καλύτερο τρόπο. Συνεπώς, κάθε χώρα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλα καταρτισμένους ειδικούς κατάλληλα καταρτισμένους για να αναπτύξουν διαδικασίες εκτίμησης ηλικίας, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την ηλικία και εφόσον αποβαίνει προς το συμφέρον του παιδιού προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους. Η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε μία μέθοδο, όπως η ραδιολογική εξέταση. Δεδομένου ότι ο ακριβής καθορισμός της ηλικίας κάποιου είναι αδύνατος ακόμη και με ιατρική εξέταση, και στην καλύτερη περίπτωση μόνο μια εμπεριστατωμένη εικασία μπορεί να διατυπωθεί, η εκτίμηση ηλικίας πρέπει συνεπώς να διεξάγεται μόνο: - προκειμένου να αναγνωριστεί ένα παιδί - για να αποτραπεί ενδεχόμενη κακοποίηση -για να παρασχεθεί κατάλληλη για την ηλικία προστασία -για να διευκολυνθεί η εκούσια επιστροφή και επανένταξη Κάποιες γενικές αρχές που πρέπει να παρατηρηθούν: Η εκτίμηση της ηλικίας πρέπει πάντα να διεξάγεται υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού. Πρέπει να είναι τμήμα μίας ευρύτερης, ολιστικής αξιολόγησης των αναγκών του παιδιού. Πρέπει να διεξάγεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες με κατάλληλη εξειδίκευση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σωματικοί, ψυχολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες. Στα παιδιά πρέπει να παρέχεται συμβουλευτική βοήθεια πριν από οποιαδήποτε διαδικασία εκτίμησης ηλικίας και η συμμετοχή τους πρέπει να είναι εκούσια. Οι διαδικασίες εκτίμησης ηλικίας δεν πρέπει να είναι επιβλαβείς. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι κάτω των 18 χρόνων να αντιμετωπιστεί προσωρινά ως τέτοιος. Κατά τον τελικό καθορισμό της ηλικίας, τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν το προνόμιο της αμφιβολίας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν πρέπει να βασιστεί κάποιος μόνο σε μία μέθοδο εκτίμησης της ηλικίας του παιδιού, αλλά σε ένα συνδυασμό μεθόδων. Το παιδί πρέπει αφού ενημερωθεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση και πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τις αρχές στην χώρα προέλευσης του παιδιού. - Τα συμφέροντα του παιδιού: όλες οι ενέργειες που γίνονται για τα παιδιά και έχουν 21 επιπτώσεις σε αυτά, πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό γνώμονα τα συμφέροντά τους. Είναι ε βάση τα δικαιώματα του παιδιού, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές της που πρέπει σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από τα ειδικά προστατευτικά μέτρα που προβλέπονται Μνα υιοθετούνται σε κάθε προσέγγιση και αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας καθώς για τα παιδιά, βρίσκεται η αποδοχή ότι τα παιδιά ακόμη αναπτύσσονται τόσο σωματικά και στην επακόλουθη προστασία και βοήθεια. Οι αρχές αυτές σχετίζονται τόσο με την σελ.37 όσο και συναισθηματικά. Ωστόσο το παιδί δεν είναι μόνο αντικείμενο προστασίας, αλλά 21 Άρθρο 3, σύμβαση ιδιότητα του παιδιού όσο και με την ιδιότητα του θύματος. καθώς η προστασία είναι δικαίωμα, τα παιδιά είναι επίσης φορείς δικαιωμάτων. Η ιδέα των δικαιωμάτων παιδιού Προνόμιο αμφιβολίας: αυτό είναι σημαντικό όταν πρόκειται για την προστασία όλων των «συμφερόντων» στοχεύει στην αναγνώριση της διπλής αυτής υπόστασης και της ηνωμένων εθνών Διεθνής οργανισμός για τους μετανάστες ΒΜΙ Βιβλίο πηγών για τους αρμόδιους φορείς επιβολής του νόμου σχετικά με τις καλές πρακτικές στη αντιμετώπιση της εμπορίας παιδιών, 2006, Μοντέλο I

11 I I Μοντέλο I ενδυνάμωσης των παιδιών ακόμη και όταν είναι θύματα και συνεπώς πρέπει να είναι ο πρωταρχικός γνώμονας για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στην πορεία. Κάθε κατάσταση πρέπει να κρίνεται από την οπτική γωνία του παιδιού και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του, ώστε να υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων του βάσει του νόμου. - Αξιολόγηση Συμφερόντων: Αφορά μία ανεπίσημη αξιολόγηση των συμφερόντων του παιδιού με σκοπό την ενημέρωση οποιασδήποτε άλλου εμπλεκόμενου με το παιδί. Η αξιολόγηση των συμφερόντων θα πρέπει να αφορά και οποιασδήποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί ή ενέργεια που πρέπει να γίνει για λογαριασμό τους, ακόμη και σε καθημερινή βάση. οποίες πραγματοποιούνται από δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα κοινωνικής προστασίας, την αστυνομία, τα δικαστήρια, από διοικητικές αρχές η νομοθετικά σώματα, το συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα. - Το δικαίωμα στην αμεροληψία - Όλα τα παιδιά θύματα, τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά ή διαμένοντα στην χώρα δικαιούνται την ίδια προστασία και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά. Οποιαδήποτε θέμα σχετικά με την θέση, την εθνικότητα, την φυλή, το φύλο, την γλώσσα, την θρησκεία, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο στο δικαίωμά τους για προστασία. Μοντέλο I Στο πρόσφατο Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καθορισμό των Συμφερόντων του Παιδιού, η Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες δηλώνει ότι «η αξιολόγηση των συμφερόντων είναι απαραίτητη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη που επηρεάζει ένα παιδί το οποίο μπορεί να απασχολεί την Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη τυπικότητα και πρέπει να διεξάγεται συστηματικά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που ένα παιδί αναγνωρίζεται ως ασυνόδευτο ή ως απομακρυσμένο από την οικογένειά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε 22 κίνδυνο, μέχρι να εφαρμοστεί μία μονιμότερη λύση. - Το δικαίωμα στην συμμετοχή - Πρέπει να δίνεται βαρύτητα στις απόψεις του παιδιού αναλόγως με την ηλικία, την ωριμότητας και το συμφέρον του. Επομένως, μόλις ένα πρόσωπο αναγνωριστεί ως παράνομα διακινημένο πρόσωπο, πρέπει άμεσα να διοριστεί ένας νόμιμος κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον του παιδιού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας που το φιλοξενεί, ανεξάρτητα από την αστυνομία και τις αρμόδιες για τους μετανάστες υπηρεσίες. 22 Ύπατη αρμοστεία ηνωμένων εθνών για τους πρόσφυγες, Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό των συμφερόντων του παιδιού, 2008, σελ.22, παράγραφος Ibid, παράγραφος Πρόγραμμα απομακρυσμένων παιδιών στην Ευρώπη, Save the Children, έγγραφο θέσης σχετικά με την πρόληψη και την δράση κατά της εμπορίας παιδιών, παράγραφοι Οι βασικές αρχές στις οποίες γίνεται αναφορά συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και είναι οι εξής: άρθρο 2: αρχή αμεροληψίας, άρθρο 3:συμφέρον του παιδιού, άρθρο 6: επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού(δικαίωμα που θεωρείται βασική αρχή: αυτό λείπει, αλλά είναι πολύ σημαντικό), άρθρο 12: αρχή συμμετοχής του παιδιού 26 Οι κατευθυντήριες οδηγίες της UNICEF περιλαμβάνουν: 1: συμφέρον του παιδιού 2: δικαίωμα στην αμεροληψία, 3: σεβασμός της άποψης του παιδιού, 4: δικαίωμα στην πληροφόρηση, 5: δικαίωμα στην εχεμύθεια, 6: δικαίωμα στην προστασία. - Καθορισμός Συμφερόντων: είναι μία επίσημη διαδικασία για τον καθορισμό των συμφερόντων του παιδιού όταν πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις. Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον κηδεμόνα, έναν κοινωνικό λειτουργό ή υπεύθυνο περιστατικών περιπτώσεων κοινωνικών υπηρεσιών και τον νομικό εκπρόσωπο του παιδιού, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή μεγαλύτερες δικλείδες ασφαλείας κατά τις παρακάτω διαδικασίες: - - Την αναζήτηση μόνιμων λύσεων για τα ασυνόδευτα ή απομακρυσμένα από την οικογένειά τους παιδιά Την εφαρμογή προσωρινού διακανονισμού μέριμνας για τα ασυνόδευτα ή απομακρυσμένα από την οικογένειά τους παιδιά - Την πιθανή απομάκρυνση ενός παιδιού από την οικογένειά του παρά την θέλησή του. Επιπλέον, στο Έγγραφο Θέσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εμπορία των Παιδιών στην Ευρώπη του Προγράμματος Απομακρυσμένων από την οικογένειά τους παιδιών στην 24 Ευρώπη-του οργανισμού Save the Children, επίσημος καθορισμός των συμφερόντων διεξάγεται όταν αναζητείται μόνιμη λύση για το παιδί, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού της οικογένειας του παιδιού και του επαναπατρισμού τους. Πρέπει επίσης να δοθεί μία αναφορά σχετικά με το πώς διεξήχθη ο Καθορισμός Συμφερόντων και πως προέκυψαν τα συγκεκριμένα συμπεράσματα, η οποία να συμπεριλαμβάνει επιπλέον το πώς λήφθηκε υπόψη η γνώμη του παιδιού. Συγκεκριμένη προστασία για τα παιδιά θύματα Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα πρόσωπα κάτω των 18 χρόνων που διακινούνται παράνομα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παιδιά σύμφωνα και με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Συγκεκριμένα, τα παιδιά θύματα δικαιούνται ειδικά μέτρα προστασίας, τόσο ως παιδιά όσο και ως θύματα, σύμφωνα με τα 25 ιδιαίτερα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Ακολουθούν κάποιες βασικές αρχές για την αντιμετώπιση των παιδιών θυμάτων ή για τα εικαζόμενα παιδιά θύματα. [εικονίδιο:πρόσθετες πηγές] [Επιπλέον, υπάρχουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της UNICEF 26 (2005), οι οποίες αναφέρονται στα δικαιώματα του παιδιού. - Το συμφέρον του παιδιού - Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά θύματα οι 23 ΤΡΕΧΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ι. Βασικοί νόμοι για την Εμπορία 1) Νόμος 3064/2002 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α 248/ ) ιδίως τα άρθρα 1, 8, 11, 12, 13 του νόμου αυτού: α) τροποποίηση Ποινικού Κώδικα: ποινικοποίηση της βασικής διάταξης για την ποινική προσβολή της εμπορίας στο άρθρο 323Α Π.Κ., αλλαγές στις διατάξεις σχετικά με την εμπορία, την πορνογραφία, την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, κ.τ.λ., β) εισαγωγή του θεσμού βοηθείας προς το θύμα ως βασική υποχρέωση του κράτους, γ) προσθήκη των εγκλημάτων της εμπορίας, δουλείας και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου στο άρθρο 8 Π.Κ. (το οποίο αναφέρεται στα εγκλήματα που τελούνται στην αλλοδαπή και τιμωρούνται πάντα από τον Ελληνικό νόμο), δ) προσθήκη του εγκλήματος της εμπορίας στο άρθρο 187 του Π.Κ. (σχετικά με τους εγκληματικούς οργανισμούς). 2) Προεδρικό διάταγμα 233/2003 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α 204/ ) : Καθορισμός συγκεκριμένων θεμάτων για την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων των εγκλημάτων που προβλέπουν τα άρθρα 323, 323Α(εμπορία), 349, 351 και 351Α του Π.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3064/ ) Νόμος 3386/2005 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α 212/ ) : στον βασικό Ελληνικό νόμο για την είσοδο, την διαμονή και την κοινωνική ένταξη ιθαγενών τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια και κυρίως στο Κεφάλαιο Θ (άρθρα 46, 47 και 52 του νόμου αυτού) τα ζητήματα της χορήγησης και της ανανέωσης της άδειας παραμονής στους αλλοδαπούς- θύματα εμπορίας, ρυθμίζονται αναλυτικά

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην Κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας στην Ευρώπη Ιούνιος 2013 Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε.

Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε. Η Προστασία των Παιδιών Μεταναστών εντός της Ζώνης Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακρατικό παρατηρητήριο για τις διαδικασίες επιστροφής που αφορούν σε παιδιά μετανάστες από τη Ρουμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ πρακτικός νομικός οδηγός για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπέλλα-Μαρία Μπαλτσαβιά Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχελάου 27, ΤΚ 11635 Αθήνα, Τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολεμώντας τις νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά Εθνική Έκθεση: Ελλάδα

Καταπολεμώντας τις νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά Εθνική Έκθεση: Ελλάδα Καταπολεμώντας τις νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά Εθνική Έκθεση: Ελλάδα Ντία Αναγνώστου & Άννα Κανδύλα Φεβρουάριος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Λίγα λόγια για την ορολογία... 3 1. Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ TRAFFICKING 1

Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ TRAFFICKING 1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ TRAFFICKING 1 ΑΘΗΝΑ 2001 1 Της Γεωργίας Τσακλάγκανου, L.L.M. 1 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ Τι είναι η διεθνική σωματεμπορία (trafficking); - Oρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά (SCEP) ξεκίνησε ως κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Με την οικονομική στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. την εργασιακή εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. την εργασιακή εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τα Βασικά Πρότυπα για τους κηδεμόνες ασυνόδευτων παιδιών στην Ευρώπη

Εφαρμόζοντας τα Βασικά Πρότυπα για τους κηδεμόνες ασυνόδευτων παιδιών στην Ευρώπη Εφαρμόζοντας τα Βασικά Πρότυπα για τους κηδεμόνες ασυνόδευτων παιδιών στην Ευρώπη Implementing the Core Standards for guardians of separated children in Europe Εθνική έκθεση: Κύπρος Ραφαέλα Καμάσσα Hope

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές. για την προστασία. των γυναικών προσφύγων. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Κατευθυντήριες Αρχές. για την προστασία. των γυναικών προσφύγων. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Κατευθυντήριες Αρχές για την προστασία των γυναικών προσφύγων Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Τίτλος Αγγλικής Έκδοσης GUIDELINES ON THE PROTECTION OF REFUGEE WOMEN 1 η Ελληνική Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών

Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και την Διαδικασία στα πλαίσια εξέτασης αιτημάτων ασύλου Ασυνόδευτων Παιδιών ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γενεύη, Φεβρουάριος 1997 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αφημένα στη Μοίρα τους. Η συστηματική αποτυχία παροχής προστασίας στα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα

Αφημένα στη Μοίρα τους. Η συστηματική αποτυχία παροχής προστασίας στα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα Αφημένα στη Μοίρα τους Η συστηματική αποτυχία παροχής προστασίας στα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα Copyright 2009 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-454-0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Ενδυνάμωση Κοριτσιών σε Ιδρυματική Φροντίδα κατά της Βίας Εναντίον των Γυναικών. July 2013 July 2013 1 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Η Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΩΣ ΤΟ 2005. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών Αριθ. 210 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις -

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων. - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς Για την πρόληψη της κακο- Ποίησης και παραμέλησης Των ηλικιωμένων - Ιστορικό, Βέλτιστες Πρακτικές και Προτάσεις - Από τον Εκδότη Συντονισμός: Ολλανδία (ANBO) Σύνταξη: Marlou

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013 H έκδοση της έκθεσης «Άσυλο και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» έγινε με την συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

medinstgenderstudies.org

medinstgenderstudies.org 2011, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου. medinstgenderstudies.org 46 Λεωφ. Μακεδονίτισσας, Τ.Κ. 24005, Λευκωσία 1703 Κύπρος ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ Αναπτύσσοντας ένα Σύστημα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Tο νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Tο νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΦΥΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Tο νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των άτυπων μεταναστών και των αιτητών ασύλου

Πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των άτυπων μεταναστών και των αιτητών ασύλου C : 100 M : 60 J : 0 ΣΥΝΘΗΚΕς ΔΙΑΒΙΩΣΗς ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗ ΜΑΛΤΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Καταρχάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Σύγχρονες µορφές δουλείας και διεθνές δίκαιο» Επιβλέπων: κ. Αντ. Μπρεδήµας Σπουδαστής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού και Παροχή Υπηρεσιών των Μεταναστριών Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Χριστίνα Τσακάλου Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπρεπής Εργασία- Ασφαλής Εργασία HIV/AIDS

Αξιοπρεπής Εργασία- Ασφαλής Εργασία HIV/AIDS Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.) Αξιοπρεπής Εργασία- Ασφαλής Εργασία HIV/AIDS Η Έκθεση του ILO για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 2006 Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Γενεύη, 2006 i

Διαβάστε περισσότερα