Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς : το Συµβούλιο Θέµα : Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής και την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Συνηµµένα 1 Οι µεταφράσεις έγιναν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 6527/2/03 REV 2 ΕΚ/µκσ 1 DG G I EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 7 Επάρκεια των συντάξεων... 7 Οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων... 8 Εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Γενική αξιολόγηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Γήρανση του πληθυσµού ηµόσια αντίληψη ΕΠΑΡΚΕΙΑ Στόχος 1: πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού Εγγυήσεις ελάχιστων συντάξεων Ο κίνδυνος της φτώχειας για τους ηλικιωµένους Συµπέρασµα: εξάλειψη των κινδύνων φτώχειας στα γηρατειά Στόχος 2: παροχή της δυνατότητας στους ανθρώπους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο Πρόσβαση σε µηχανισµούς που καθιστούν δυνατό στους ανθρώπους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σε αξιοπρεπές επίπεδο µετά τη συνταξιοδότηση Πιθανή εξέλιξη των ποσοστών αναπλήρωσης Στόχος 3: Προώθηση της αλληλεγγύης Αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών Αλληλεγγύη µεταξύ των ηλικιωµένων Γήρανση και πιθανή εξέλιξη των ανισοτήτων Συµπέρασµα: το µέλλον της αλληλεγγύης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στόχος 4: Αύξηση επιπέδων απασχόλησης Σύντοµη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας (π.χ. αχρησιµοποίητο δυναµικό απασχόλησης) Κύρια µέτρα που προβλέπονται για την αύξηση της απασχόλησης Ανάλυση του οικονοµικού αντίκτυπου της προβλεπόµενης αύξησης του ποσοστού απασχόλησης (πλην αυτού των εργαζοµένων µεγαλύτερων ηλικίας) στα συνταξιοδοτικά συστήµατα

4 Συµπέρασµα Στόχος 5: Παράταση του επαγγελµατικού βίου Τρέχουσα συµµετοχή στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Μεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι όσον αφορά την απασχόληση των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Μέτρα για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Αξιολόγηση του οικονοµικού αντικτύπου από την παράταση του επαγγελµατικού βίου Συµπέρασµα: η παράταση του επαγγελµατικού βίου αποτελεί αποτελεσµατικό τρόπο εξασφάλισης της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Στόχος 6: Πώς θα καταστούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα βιώσιµα σε ένα πλαίσιο υγιών δηµόσιων οικονοµικών Ο αντίκτυπος του συνταξιοδοτικού συστήµατος στις δηµόσιες δαπάνες σήµερα και στο µέλλον Οι εισφορές στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα Γενικά µέτρα για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των δηµόσιων συνταξιοδοτικών δαπανών Συµπέρασµα: οικονοµική ικανότητα υποστήριξης των δηµόσιων συνταξιοδοτικών συστηµάτων και των υγιών δηµόσιων οικονοµικών Στόχος 7: Η αναπροσαρµογή των παροχών και των εισφορών µε ισόρροπο τρόπο Μείωση της επιβάρυνσης των µελλοντικών γενεών Η διατήρηση της επάρκειας των συντάξεων Συµπέρασµα: Κατανοµή του κινδύνου µεταξύ του ενεργού πληθυσµού και των συνταξιούχων Στόχος 8: Εξασφάλιση µιας επαρκούς και οικονοµικά υγιούς ιδιωτικής σύνταξης Σηµερινός και προβλεπόµενος ρόλος των επαγγελµατικών και ιδιωτικών συντάξεων Ρυθµιστικά πλαίσια για τις ιδιωτικές συντάξεις Μείωση των διοικητικών δαπανών Συµπέρασµα: συνεισφορά των κεφαλοποιητικών συστηµάτων στη 4

5 µελλοντική παροχή συντάξεων ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Στόχος 9: προσαρµογή σε περισσότερο ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και σταδιοδροµίας Πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα υνατότητα µεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων Συµπέρασµα: Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στα συνταξιοδοτικά συστήµατα του δεύτερου άξονα Στόχος 10: εκπλήρωση των στόχων για µεγαλύτερη ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών ιαφορές στη συνταξιοδοτική κατάσταση ανδρών και γυναικών Οι διαφορές των φύλων στη νοµοθεσία περί συντάξεων Μέτρα για την προώθηση µεγαλύτερης ισότητας µεταξύ των φύλων στα συνταξιοδοτικά συστήµατα Συµπέρασµα: αντίκτυπος των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ισότητα των φύλων Στόχος 11: απόδειξη της ικανότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις Παρακολούθηση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Μηχανισµοί για την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης Ενηµέρωση των δικαιούχων Συµπέρασµα: η ενηµέρωση ως κινητήριος δύναµη για την αλλαγή ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Επίτευξη των κοινών στόχων Μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνοψεις χωρων ΒΕΛΓΙΟ ΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

6 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, TΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόταση Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια από τη Λισσαβώνα έως τη Βαρκελώνη, τονίστηκαν η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού και οι επιπτώσεις της για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Αυτή πρόκληση υπογραµµίστηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης το Μάρτιο του 2001, που αποτέλεσε τη βάση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού των συντάξεων. Αυτή η διαδικασία δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν το εκέµβριο του 2001 µε βάση τους έντεκα κοινούς στόχους συµπτυγµένους κάτω από τρεις επικεφαλίδες: διαφύλαξη της ικανότητας των συστηµάτων για την επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων, διατήρηση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Οι εθνικές εκθέσεις στρατηγικής σχετικά µε τις συντάξεις υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2002, στις οποίες τα κράτη µέλη παρουσιάζουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν τους έντεκα κοινούς στόχους. Συνεπώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν ανάλυση των εθνικών εκθέσεων στρατηγικής µε στόχο την αξιολόγηση των έντεκα κοινών στόχων. Επάρκεια των συντάξεων Όλα τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να αποκτούν δικαιώµατα συνταξιοδότησης και παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήµατος για ηλικιωµένους ανθρώπους που δεν έχουν αποκτήσει επαρκή δικαιώµατα συνταξιοδότησης. Ένα σηµαντικό επίτευγµα των συνταξιοδoτικών συστηµάτων είναι ότι το γήρας δεν είναι πλέον συνώνυµο της φτώχειας. Σε πολλά κράτη µέλη, ο κίνδυνος της φτώχειας για τους ηλικιωµένους ανθρώπους είναι µικρότερος από αυτόν που διατρέχουν οι άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Ιδίως σ' αυτά τα κράτη µέλη στα οποία η απειλή από τη φτώχεια παραµένει υψηλή, έχει ληφθεί ευρεία σειρά µέτρων για τη βελτίωση των εγγυήσεων ελάχιστου εισοδήµατος και διαφόρων παροχών σε µετρητά και σε είδος. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, µέσω δηµοσίων συστηµάτων µε βάση τις αποδοχές (πρώτος άξονας), των ιδιωτικών επαγγελµατικών συστηµάτων (δεύτερος άξονας) και της ατοµικής ασφάλισης συνταξιοδότησης (τρίτος άξονας), προσφέρουν καλές ευκαιρίες για τους περισσότερους Ευρωπαίους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και µετά τη σύνταξη. Ως αποτέλεσµα, και σε συνδυασµό µε άλλες πολιτικές φορολογικών παροχών, οι ηλικιωµένοι, στα περισσότερα κράτη µέλη, επιτυγχάνουν γενικά ένα καλό και σε ορισµένα κράτη µέλη ακόµη και σχετικά υψηλό, βιοτικό επίπεδο. Η ωρίµανση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών συνέβαλαν στην αύξηση του µέσου επιπέδου 7

8 των συντάξεων. Στο µέλλον, πολλά κράτη µέλη αναµένουν να διατηρήσουν το επίπεδο επάρκειας των συντάξεων, µεταξύ άλλων, µε την παροχή δυνατότητας στα άτοµα να κερδίσουν επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώµατα αναβάλλοντας τη συνταξιοδότησή τους. Η επάρκεια των συντάξεων µπορεί επίσης να διατηρηθεί µε την ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων για τη δηµιουργία κλαδικών συστηµάτων συνταξιοδότησης µε βάση υποχρεωτικές συλλογικές συµφωνίες και µε τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα ιδιωτικής ασφάλισης συνταξιοδότησης µέσω ενός καλύτερου πλαισίου για την προαιρετική ασφάλιση των εργαζοµένων. Συνεπώς, τα κράτη µέλη προωθούν επίσης την ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης, µολονότι οι περισσότερες αποδοχές από συντάξεις εξακολουθούν να χορηγούνται από τα συστήµατα του πρώτου άξονα, Τα κράτη µέλη έχουν εδραιώσει ισχυρά στοιχεία αναδιανοµής στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα του πρώτου άξονα, κυρίως µε τη µορφή εγγυήσεων ελάχιστων συντάξεων ή µε πιστώσεις για ορισµένες περιόδους χωρίς συντάξιµο εισόδηµα (π.χ. ανεργία, γονική άδεια κλπ.). Αυτό συνέβαλε στη µείωση των ανισοτήτων εισοδήµατος µεταξύ των συνταξιούχων, που είναι συχνά περισσότερες από αυτές µεταξύ του συνολικού πληθυσµού. Η αύξηση της εµπιστοσύνης στην επαγγελµατική συνταξιοδότηση, που συχνά υποστηρίζεται από συλλογικές συµφωνίες, ή στη δηµόσια και ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης µε έντονα στοιχεία αλληλεγγύης και µε ισχυρή διασύνδεση µεταξύ εισφορών και παροχών, θα αυξήσει την επάρκεια των συντάξεων και θα προωθήσει τη δικαιοσύνη ανάµεσα στις γενεές. Οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Η οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επαρκών συντάξεων στο µέλλον και µόνον για το λόγο αυτόν θα πρέπει να κατέχει υψηλή θέση στον κατάλογο προτεραιοτήτων όλων των κρατών µελών. Η αποτυχία στην εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µακροπρόθεσµα θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες των κρατών µελών για τη διατήρηση ή ακόµη και για την αύξηση της επάρκειας των συστηµάτων τους συνταξιοδότησης και θα µπορούσαν επίσης να έχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες. Οι δαπάνες για τις δηµόσιες συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν σηµαντικά στα περισσότερα κράτη µέλη ως τµήµα του ΑεγχΠ κατά τις επόµενες δεκαετίες εάν οι πολιτικές παραµείνουν όπως έχουν. Κατά τα τελευταία χρόνια, τα κράτη µέλη αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη να καταστούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα οικονοµικώς σταθερά λόγω των περιορισµένων "παραθύρων ευκαιρίας" που υπάρχουν πριν να αρχίσει να επιδρά η γήρανση του πληθυσµού. Τα κράτη µέλη ενσωµάτωσαν σε µεγάλο βαθµό στις στρατηγικές τους µια προσέγγιση µε βάση την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, τη µείωση των επιπέδων δηµοσίου χρέους και τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, η οποία υποστηρίζει επίσης τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής. Η µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα αποτελεί σηµαντικό θέµα σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ. Με βάση τις ισχύουσες πολιτικές ή τις πολιτικές που νοµοθετήθηκαν κατά το τέλος του 2000, οι προβολές της οµάδας εργασίας για τη γήρανση της επιτροπής για την οικονοµική πολιτική δείχνουν ότι οι δηµόσιες δαπάνες για τις συντάξεις ενδέχεται να αυξηθούν έως µεταξύ τρεις και πέντε ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ µεταξύ του 2000 και του Συνεπώς, ο µέσος όρος της ΕΕ θα αυξηθεί από 10.4% το

9 σε 13.3% έως το 2050, µε µεγάλες διακυµάνσεις από 5% περίπου έως άνω του 20%. Όλα τα κράτη µέλη θεωρούν τις προσπάθειές τους για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης ως ένα σηµαντικό στοιχείο της µακροπρόθεσµης στρατηγικής τους να καταστήσουν βιώσιµες τις συντάξεις. Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης συνεπάγονται ότι η χρηµατοδότηση των συντάξεων µπορεί να κατανεµηθεί σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. Στις προβολές των δηµόσιων δαπανών 1 για τις συντάξεις, στις οποίες προβλέπονται ήδη υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, διαφαίνεται ότι, εάν επιτυγχάνονταν οι στόχοι της Λισσαβώνας για την απασχόληση, µε συνεχή αύξηση της απασχόλησης πέρα από το 2010, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για τις συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕγχΠ θα µπορούσε να µειωθεί κατά το ένα τρίτο περίπου το 2050, σε σχέση µε το σενάριο αναφοράς των αµετάβλητων πολιτικών. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης δεν θα λύσουν το πρόβληµα της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Σήµερα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συνταξιοδοτούνται πριν να φθάσουν την εκ του νόµου προβλεπόµενη ηλικία συνταξιοδότησης. Εάν ήταν δυνατόν να αυξηθεί κατά ένα έτος η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης, χωρίς να αυξηθούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, η αναµενόµενη αύξηση των δαπανών για τις συντάξεις θα µειωνόταν κατά 0,6-1 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ το Αυτό σηµαίνει ότι η κατά ένα χρόνο αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης θα απορροφούσε το 20% περίπου της µέσης αναµενόµενης αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών το Τα κράτη µέλη δήλωσαν τη δέσµευσή τους να καθυστερήσουν τη χορήγηση πρόωρων συντάξεων και βρίσκονται στη διαδικασία µεταρρύθµισης των συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και των πολιτικών αγοράς εργασίας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων είναι αργός για την επίτευξη των στόχων της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης δηλαδή για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας κατά 50% έως το 2010 σε σύγκριση µε το 38.5% σήµερα) και για την αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη έως το Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει ή θεσπίζουν συνεκτικές στρατηγικές για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των συστηµάτων συνταξιοδότησης και των δηµοσίων οικονοµικών συνολικά σύµφωνα µε την τρισκελή στρατηγική που ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής. Εκτός από τις µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, οι στρατηγικές βασίζονται στην εξυγίανση της δηµοσιονοµικής κατάστασης και στις µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Πολλές χώρες σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν τα πλεονάσµατα των προϋπολογισµών τους για τη µείωση του δηµοσίου χρέους ή για τη δηµιουργία αποθεµατικών κεφαλαίων και αντιστοίχως, να χρησιµοποιήσουν τη µείωση των µελλοντικών τόκων για τη χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού κόστους της γήρανσης. Σε ορισµένες χώρες, τα υψηλά ποσοστά χρέους και η επιβάρυνση από τόκους έχουν ως συνέπεια την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης και αποτελούν, συνεπώς έναν επιπλέον λόγο για την απαίτηση αποφασιστικών προσπαθειών στο µέτωπο αυτό. Εξάλλου, για τα περισσότερα κράτη µέλη προβλέπονται µεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες για τις δηµόσιες συντάξεις και 1 Πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη το 2001 υπό την αιγίδα της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής. 9

10 ενδέχεται να προκύψουν χρηµατοοικονοµικές ελλείψεις. Απαιτούνται περισσότερες µεταρρυθµίσεις και στους τρεις τοµείς, ιδίως σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν ακόµη διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν επίγνωση ότι, λόγω της υψηλής οικονοµικής επιβάρυνσης από τη ραγδαία επιδείνωση του λόγου εξάρτησης, η δίκαια κατανοµή µεταξύ των γενεών κινδυνεύει. Για να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, ειδικά στην εργασία, και να επιτευχθεί η βιώσιµη ισορροπία µεταξύ της φορολόγησης της εργασίας, αφενός, και των άλλων µορφών φορολογίας, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου, αφετέρου. Ορισµένα κράτη µέλη εξέτασαν τις συνέπειες της γενιάς µε τη θεαµατική αύξηση των γεννήσεων (baby boom) για τα συνταξιοδοτικά συστήµατα µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ταµείων στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα µε στόχο να αποφευχθούν µεγάλες αυξήσεις στα ποσοστά εισφορών. Πολλά κράτη µέλη δηµιούργησαν επίσης καλύτερες ευκαιρίες για συµπληρωµατική ιδιωτική κάλυψη συνταξιοδότησης και ιδιωτική χρηµατοδότηση, µειώνοντας έτσι τις πιέσεις για αύξηση των δηµοσίων δαπανών. ύο χώρες έχουν µετατρέψει τα δηµόσια συνταξιοδοτικά τους συστήµατα σε συστήµατα προκαθορισµένων εισφορών µε πλασµατικό χρόνο ασφάλισης, µε στόχο τη σταθεροποίηση των ποσοστών εισφοράς για όλες τις γενεές και µε την ενσωµάτωση καλύτερων κινήτρων για εργασία, συµβάλλοντας έτσι επίσης στην επίτευξη του στόχου για υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Η οικονοµική βιωσιµότητα των κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων συνταξιοδότησης εξαρτάται από την υγιή διαχείριση των ταµείων και από τις επιδόσεις των χρηµαταγορών. Οι κίνδυνοι για τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα συνταξιοδότησης µπορούν να µειωθούν σηµαντικά µέσω πραγµατικής επίβλεψης και συνετούς διαχείρισης του ενεργητικού. Η οδηγία σχετικά µε την επαγγελµατική συνταξιοδοτική κάλυψη, που συζητείται τώρα στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προόδου στον τοµέα αυτό. Εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Τα εκ του νόµου προβλεπόµενα συνταξιοδοτικά συστήµατα, λίγο ή πολύ, ανταποκρίνονται καλά στην πρόκληση συνταξιοδοτικής κάλυψης των εργαζοµένων στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης (µε µειωµένο ωράριο, προσωρινοί, αυτοαπασχολούµενοι) και εργαζόµενων που χαρακτηρίζονται από κινητικότητα. Αντίθετα, η κατάσταση στα συστήµατα του δεύτερου άξονα δεν µπορεί ακόµη να θεωρηθεί ικανοποιητική: οι εργαζόµενοι στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης εξακολουθούν να µην καλύπτονται τόσο καλά από τα επαγγελµατικά συστήµατα συνταξιοδότησης και, σε πολλά κράτη µέλη, οι εργαζόµενοι που αλλάζουν συνεχώς θέση εργασίας τελειώνουν συνήθως την σταδιοδροµία τους µε λιγότερα δικαιώµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους που παραµένουν στον ίδιο εργοδότη. Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν σταδιακά τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα στον εξελισσόµενο κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο των ανδρών και γυναικών. Έτσι θεσπίζουν νέες νοµοθεσίες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασµού µεταξύ των οικογενειακών ευθυνών και της εργασίας για αµφότερους τους γονείς. Ωστόσο, παρά τη λήψη των µέτρων αυτών και την αύξηση του ποσοστού 10

11 συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, για πολύ καιρό ακόµη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ανδρών και γυναικών. Τέλος, τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της διαφάνειας στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα, τόσο στο επίπεδο των συστηµάτων ως σύνολο όσο και από άποψη των ατοµικών δικαιωµάτων συνταξιοδότησης. Επίσης έχουν επίγνωση της σηµασίας της επίτευξης συναίνεσης για την ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Γενική αξιολόγηση Αυτή η πρώτη συνεκτική αξιολόγηση των εθνικών συστηµάτων ασφάλισης των συντάξεων και των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται να εξασφαλίσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους. Ταυτόχρονα πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλες αυξήσεις των δαπανών στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα µε τις τρέχουσες πολιτικές και πρέπει ακόµη να λάβουν µέτρα για να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές αυτές προκλήσεις χωρίς να διακυβεύσουν την επάρκεια. Αυτές οι αυξήσεις δαπανών θα µπορούσαν µακροπρόθεσµα να υπονοµεύσουν σοβαρά τη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Ωστόσο, η εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης οικονοµικής βιωσιµότητας δεν είναι µόνον αυτοδικαίως σηµαντική αλλά αποτελεί επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την επάρκεια των συντάξεων στο µέλλον. Τα κράτη µέλη έχουν πλήρη επίγνωση της αλληλεξάρτησης µεταξύ της οικονοµικής βιωσιµότητας και της επάρκειας στο πλαίσιο της δηµογραφικής γήρανσης της κοινωνίας: η οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης είναι µια αναγκαία προϋπόθεση για την επαρκή παροχή συντάξεων στο µέλλον, εφόσον η εξασφάλιση της επάρκειας αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πολιτικής υποστήριξης για την αναγκαία µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι εκθέσεις εθνικής στρατηγικής παρουσιάζουν πολλές θετικές εξελίξεις όσον αφορά τους κοινούς στόχους. Μολονότι οι οικονοµικές προκλήσεις αποτέλεσαν την κύρια κινητήριο δύναµη για µεταρρυθµίσεις, τα κράτη µέλη σεβάστηκαν τους κοινωνικούς στόχους των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων και καταβάλλουν προσπάθειες να προσαρµόσουν τα συστήµατα αυτά στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Η ισορροπία αυτή µεταξύ κοινωνικού και οικονοµικού συµφέροντος έχει πρωταρχική σηµασία για την πολιτική επιτυχία των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων. Όλα τα κράτη µέλη έχουν αρχίσει τη µεταρρυθµιστική τους διαδικασία και ορισµένα κράτη µέλη έχουν υλοποιήσει σηµαντικές και λίγα από αυτά µάλιστα, ριζικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του Εντούτοις, πολλές χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη για την πραγµατοποίηση και άλλων µεταρρυθµίσεων προκειµένου να διαφυλαχθεί η βιωσιµότητα των συστηµάτων τους συνταξιοδότησης καθώς και να επιτευχθεί η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών. Πρέπει να διατηρηθεί η κεκτηµένη ταχύτητα της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των επαρκών συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσα στο πλαίσιο των συντονισµένων προσπαθειών των κρατών µελών για να εφαρµόσουν τη στρατηγική ανάπτυξης που απαιτείται από τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών και φορολογικών µεταρρυθµίσεων και των καλύτερων και 11

12 παραγωγικότερων δηµόσιων επενδύσεων. H βελτίωση των κινήτρων για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παρατείνουν την παραµονή τους στην αγορά εργασίας θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ιδίως εν όψει των µακροπρόθεσµων συνεπειών στις δαπάνες συνταξιοδότησης της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε την ενίσχυση της διασύνδεσης µεταξύ των εισφορών και των παροχών. Επιπλέον, η οικονοµική βάση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µπορεί να ενισχυθεί µε τη βοήθεια µεγαλύτερης δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Τέλος, η επάρκεια στο µέλλον εξαρτάται επίσης από την προσαρµογή των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε πιο ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και σταδιοδροµίας και στους µεταβαλλόµενους ρόλους των ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Η δηµογραφική γήρανση θα αρχίσει να έχει συνέπειες για τα συστήµατα συνταξιοδότησης εντός των εποµένων δέκα ετών σε πολλά κράτη µέλη. Αποτελεί εποµένως επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρµογή αξιόπιστες και αποτελεσµατικές στρατηγικές και να δοθεί σαφής εικόνα στους πολίτες σχετικά µε το τι µπορούν να περιµένουν από τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα και τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή τους. 12

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια τονίστηκε η πρόκληση της γήρανσης των πληθυσµών, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Το Συµβούλιο της Λισσαβώνας (2000) τόνισε την ανάγκη να εκπονηθεί µελέτη για τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας υπό µακροπρόθεσµο πρίσµα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια µέχρι το 2020 και µετά, εφόσον απαιτείται. Μετά από αυτό ακολούθησε στο Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ (2001) η έγκριση των τριών γενικών αρχών για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων συνταξιοδότησης, δηλαδή: να διασφαλιστεί η ικανότητα των συστηµάτων να εκπληρώνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, να διατηρηθεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και να υπάρχει ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Στην κοινή έκθεση 1 της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής που απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν ( εκέµβριος 2001), ζητείται η χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα των συντάξεων για την παροχή βοήθειας στα κράτη µέλη ώστε να αναπτύξουν προοδευτικά τις πολιτικές τους προκειµένου να διαφυλάξουν την επάρκεια των συντάξεων να διατηρήσουν ταυτόχρονα την οικονοµική τους βιωσιµότητα και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των µεταβαλλόµενων κοινωνικών αναγκών. Στην έκθεση αυτή ορίζονται έντεκα κοινοί στόχοι σύµφωνα µε τις τρεις αρχές που εγκρίθηκαν στο Γκέτεµποργκ. Τέλος, το Συµβούλιο της Βαρκελώνης (2002) ζήτησε να επισπευσθεί η µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και η επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων και, στο πλαίσιο αυτό τόνισε τη σηµασία της κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου για το θέµα των συντάξεων που θα υποβληθεί στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2003, και πρέπει να εκπονηθεί µε βάση τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής που αναµένονται το Σεπτέµβριο Με τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής σχετικά µε τις συντάξεις που συµπεριλήφθηκαν στην κοινή έκθεση και υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2002, τα κράτη µέλη παρουσιάζουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν τους έντεκα κοινούς στόχους. Στις εκθέσεις αυτές διαφαίνεται ότι τα κράτη µέλη έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαµβάνουν διάφορα µέτρα για την επίτευξη των έντεκα στόχων. Όσον αφορά το στόχο για την οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, τα κράτη µέλη ενσωµάτωσαν στις προσεγγίσεις τους την τρισκελή στρατηγική για την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού, η οποία στρατηγική θεσπίστηκε στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης και ενσωµατώθηκε στη συνέχεια στους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής του Τα τρία σκέλη είναι: αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, µείωση των επιπέδων δηµοσίου χρέους και µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Ο στόχος είναι να µειωθούν οι πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά και να τοποθετηθούν τα συστήµατα συνταξιοδότησης σε υγιείς 1 Ποιότητα και βιωσιµότητα των συντάξεων Κοινή έκθεση σχετικά µε τους στόχους και τις µεθόδους εργασίας στον τοµέα των συντάξεων 13

14 οικονοµικές βάσεις. Στα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη περιλαµβάνονται, ιδίως, ο περιορισµός της ροής στα συστήµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, η αύξηση των κινήτρων για την παράταση του επαγγελµατικού βίου και η αναβολή της συνταξιοδότησης καθώς και η αύξηση των µελλοντικών δηµοσιονοµικών περιθωρίων µε τη µείωση του δηµοσίου χρέους ή µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ταµείων δηµόσιας συνταξιοδότησης. Η αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων παραµένει στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Μολονότι δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, τώρα είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η επάρκεια και η βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων έχουν συνέπειες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η γήρανση των πληθυσµών αποτελεί σηµαντική πρόκληση για τα δηµόσια οικονοµικά στο µέλλον λόγω του γεγονότος ότι το ένα δέκατο περίπου του ΑΕγχΠ της ΕΕ αφιερώνεται σήµερα στις δηµόσιες δαπάνες για τις συντάξεις. Ωστόσο, η δηµογραφική γήρανση αποτελεί επίσης σηµαντική πρόκληση για την ικανότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς τους σκοπούς, δηλαδή την παροχή επαρκών και δίκαιων εισοδηµάτων για τους ηλικιωµένους και την πρόληψη της φτώχειας στα γηρατειά. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, είναι επίσης σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι αυξανόµενοι διακινούµενοι εργαζόµενοι που έχουν αποκτήσει δικαιώµατα συνταξιοδότησης σε διάφορα κράτη µέλη µπορούν να επαφίενται στο γεγονός ότι θα λαµβάνουν τις παροχές που τους έχουν υποσχεθεί και δεν θα χρειάζεται να ζητούν κοινωνική βοήθεια στη χώρα τους κατοικίας. Σύµφωνα µε το αίτηµα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης, ο αντίκτυπος της αύξησης των δαπανών που έχουν σχέση µε την ηλικία στα δηµόσια οικονοµικά αξιολογείται στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα προγράµµατά τους σταθερότητας και σύγκλισης, στα οποία προβλέπονται οι στόχοι για την επίτευξη της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν στο οποίο ορίστηκαν οι µέθοδοι εργασίας και οι κοινοί στόχοι για την ανοικτή µέθοδο συντονισµού των συντάξεων, δηλώνει ότι αυτή η διαδικασία κατατάσσεται ανάµεσα στις διάφορες υφιστάµενες και σωστά εφαρµοζόµενες διαδικασίες της ΕΕ, οι οποίες στο πλαίσιο του ευρύτερου πεδίου τους δράσης εφαρµόζονται και σε θέµατα της συνταξιοδοτικής πολιτικής. Επιπλέον, το ίδιο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απαιτεί η διαδικασία αυτή να µην αλλάξει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των υπεύθυνων για την εφαρµογή της πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Με την ανοικτή µέθοδο συντονισµού που καθιερώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν θεσπίζεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες πολιτικές δραστηριότητες συντονισµού σε άλλους τοµείς (ιδιαιτέρως οικονοµική πολιτική, δηµόσια οικονοµικά και απασχόληση) και διοχετεύει τα αποτελέσµατά της στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της νέας συνεργασίας θα είναι η προώθηση της αµοιβαίας µάθησης. Τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολλά όµοια προβλήµατα - και πάνω από όλα την κοινή πρόκληση της γήρανσης των πληθυσµών. Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού όχι µόνον δεν θα επιβάλει περιορισµούς στους εθνικούς πολιτικούς παράγοντες αλλά αντίθετα θα αυξήσει την ικανότητά τους για την 14

15 αξιολόγηση των αντίστοιχών τους επιδόσεων, θα αυξήσει την επίγνωση για άλλες πολιτικές επιλογές και θα προωθήσει την καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτηµάτων και των προβληµάτων αυτών των διαφόρων επιλογών. Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη πλήρης ανάλυση των εθνικών στρατηγικών στον τοµέα των συντάξεων και παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη ανταποκρίνονται στην πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού, ενώ λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη τους τρεις ευρύτερους στόχους της επάρκειας, της βιωσιµότητας και του εκσυγχρονισµού. 15

16 2. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 2.1. Γήρανση του πληθυσµού Στις επόµενες δεκαετίες, η ΕΕ θα αντιµετωπίσει σηµαντική επιτάχυνση της δηµογραφικής γήρανσης που οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες: (i) η γενιά της θεαµατικής αύξησης των γεννήσεων (baby-boom) φθάνει στη ηλικία συνταξιοδότησης, (ii) η συνεχής αύξηση του προσδόκιµου ζωής, και (iii) η µειωµένη γεννητικότητα από τη δεκαετία του 1970 και µετά. Ο πρώτος παράγοντας θα δηµιουργήσει µια προσωρινή δηµογραφική ανισορροπία, ενώ οι επιδράσεις των άλλων δύο παραγόντων θα είναι συνεχείς. Ωστόσο, ο συνδυασµός και των τριών παραγόντων θα έχει ως συνέπεια σηµαντικές οικονοµικές προκλήσεις για τα συστήµατα συνταξιοδότησης κατά τις επόµενες δεκαετίες όταν ο αριθµός των συνταξιούχων θα αυξηθεί ραγδαία και το µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα µειωθεί. Ο κίνδυνος είναι ότι ο αυξανόµενος λόγος εξάρτησης ηλικιωµένων που προκύπτει, θα επιβάλει µελλοντικά τεράστια οικονοµική επιβάρυνση στον ενεργό πληθυσµό, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Αναµένεται ότι, έως το έτος 2050, οι Ευρωπαίοι θα ζουν τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε έτη περισσότερο από σήµερα (βλέπε διάγραµµα 1 παρακάτω). εδοµένου ότι το προσδόκιµο ζωής σήµερα µετά την ηλικία των 65 ετών είναι περίπου 15 ½ έτη για τους άνδρες και 19 ½ για τις γυναίκες, µια αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά πέντε έτη θα αυξήσει το κόστος παροχής του ίδιου επιπέδου σύνταξης κατά 25% έως 30%. Αυτό, ωστόσο είναι µόνον το ήµισυ περίπου της δηµογραφικής πρόκλησης για την αντιµετώπιση της οποίας πρέπει να προετοιµαστεί η Ευρώπη. Η άλλη σηµαντική αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι µεγάλες κοόρτεις του πληθυσµού που γεννήθηκαν µετά από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οι κοόρτεις της θεαµατικής αύξησης των γεννήσεων (baby-boom), θα φθάσουν στη συντάξιµη ηλικία και συνεπώς οι επόµενες κοόρτεις είναι πολύ µικρότερες λόγω των χαµηλότερων ποσοστών γεννήσεων. Αυτό καθίσταται εµφανές από την πυραµίδα του πληθυσµού της Ευρώπης (βλέπε διάγραµµα 2) στην οποία οι άνθρωποι ηλικίας µεταξύ 35 και 55 ετών είναι σήµερα πολυάριθµοι. Στα επόµενα 10 έως 15 έτη αυτές οι µεγάλες οµάδες του πληθυσµού θα αρχίσουν να αποχωρούν από την αγορά εργασίας και να συνταξιοδοτούνται. 16

17 ιάγραµµα 1 Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση Αύξηση Αριστερά : άνδρες - εξιά : γυναίκες B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 ιάγραµµα 2 Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Πυραµίδα πληθυσµού το ΕΕ 15 Άνδρες Γυναίκες εκατοµµύριο Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Η συνδυασµένη επίδραση των µεγάλων οµάδων ίδιας ηλικίας του πληθυσµού που φθάνουν στη συντάξιµη ηλικία και η αύξηση του προσδόκιµου ζωής θα 17

18 διπλασιάσει το λόγο εξάρτησης ηλικιωµένων, δηλαδή τον αριθµό των ανθρώπων σε συντάξιµη ηλικία (65+) σε σχέση µε το πληθυσµό σε ηλικία εργασίας (15-64). Το έτος 2000, τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών αποτελούσαν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας έως το 2050 θα είναι σχεδόν το50%. ιάγραµµα 3 Λόγος εξάρτησης ηλικιωµένων α) B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 α) Αριθµός των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας ετών. Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης το Μάρτιο 2001 ασχολήθηκε µε την δηµογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού που σηµαίνει ότι οι άνθρωποι σε ηλικία εργασίας θα αποτελούν µικρότερο µέρος του συνολικού πληθυσµού. Στις δηλώσεις του αναφέρεται ότι "ο αριθµός των συνταξιούχων γυναικών και ανδρών θα αυξηθεί ταχέως, ενώ το τµήµα του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα αρχίσει να φθίνει µετά το Αυτό θα δηµιουργήσει σηµαντική πίεση στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, και ειδικότερα στα συνταξιοδοτικά συστήµατα και τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και µέριµνας για τους ηλικιωµένους. 1 Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν τώρα αναλάβει δράσεις καθορίζοντας νέες προσεγγίσεις (...). Κατά την επόµενη δεκαετία θα µας δοθεί η ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε τη δηµογραφική πρόκληση µέσω της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης, της µείωσης του δηµόσιου χρέους και της προσαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων συνταξιοδότησης." 1 Η Επιτροπή θα εξετάσει τα θέµατα προσβασιµότητας, οικονοµικής βιωσιµότητας και ποιότητας των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωµένους σε ξεχωριστή ανακοίνωση 18

19 2.2. ηµόσια αντίληψη Οι ακόλουθες παράγραφοι παρουσιάζουν ορισµένα αποτελέσµατα µιας δηµοσκόπησης σε επίπεδο ΕΕ (Eυρωβαρόµετρο ), που πραγµατοποιήθηκε για την Επιτροπή το φθινόπωρο του 2001 για να εξακριβωθεί η δηµόσια γνώµη σχετικά µε το µέλλον των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι ερωτήσεις που τίθενται σε τέτοιου είδους έρευνες πρέπει να απλοποιούν το εξεταζόµενο θέµα και δεν µπορούν να εξηγήσουν όλες τις συνέπειες των διαφόρων πολιτικών επιλογών. Συνεπώς, από τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών µπορούν να ενηµερωθούν οι υπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες σχετικά µε το γενικό επίπεδο επίγνωσης του προβλήµατος και µε την ανάγκη για περαιτέρω δηµόσια συζήτηση αλλά δεν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν ως βάση για τις επιλογές πολιτικής. Από την έρευνα αυτή του Ευρωβαροµέτρου προκύπτει ότι ο ενδεχόµενος αντίκτυπος των δηµογραφικών εξελίξεων στα συστήµατα συνταξιοδότησης προκαλούν σοβαρές ανησυχίες σε όλα τα κράτη µέλη. Η επίγνωση του προβλήµατος αυξάνεται, τόσο ανάµεσα στους πολιτικούς παράγοντες όσο και στους πολίτες (βλέπε διάγραµµα παρακάτω). 1 Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πραγµατοποιήσει έρευνα σχετικά µε τις συντάξεις και τη µεταρρύθµιση των συντάξεων στην ανακοίνωσή της τής µε τίτλο "Η µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας από µακροπρόθεσµη σκοπιά: ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις (COM(2000) 622 τελικό). Ο στόχος ήταν η εξακρίβωση της ενηµέρωσης του κοινού και των προσδοκιών όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων συνταξιοδότησης. Το τµήµα αυτό παρουσιάζει µόνον µια µικρή επιλογή των αποτελεσµάτων που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά σε συνάρτηση µε την έκθεση αυτή. Μια πιο συνεκτική ανάλυση των αποτελεσµάτων αναµένεται προσεχώς. Οι ερωτήσεις τέθηκαν σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα του πληθυσµού ηλικίας πενήντα ετών και άνω σε κάθε κράτος µέλος. Το κανονικό δείγµα στις συνηθισµένες έρευνες του Ευρωβαροµέτρου είναι 1000 άτοµα ανά χώρα εκτός από το Λουξεµβούργο (600) και το Ηνωµένο Βασίλειο (1000 στη Μεγάλη Βρετανία και 300 στη Βόρειο Ιρλανδία). 19

20 ιάγραµµα 4 Ο πληθυσµός στη χώρα σας γερνάει λόγω των χαµηλών ποσοστών γεννήσεων και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Νοµίζετε ότι αυτό το γεγονός θα αποτελέσει ; ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 56.1 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ % 20% 40% 60% 80% 100% B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 Σηµαντικό πρόβληµα (3.0) εν γνωρίζω Ασήµαντο πρόβληµα (2.0) Κανένα πρόβληµα (1.0) Η επίγνωση αυτών των δηµογραφικών προκλήσεων, που θεωρούνται κυρίως ως πρόβληµα για τα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα, ενδέχεται να οδηγήσουν πολλούς Ευρωπαίους σε µια µάλλον απαισιόδοξη προοπτική όσον αφορά τα δικαιώµατα τους κρατικής σύνταξης στο µέλλον. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων αναµένουν ότι θα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα µε την κρατική τους σύνταξη, και υπάρχει µεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι τους περιµένει: σχεδόν 30% των ερωτηθέντων ανθρώπων απάντησαν ' εν γνωρίζω'. ιάγραµµα 5 Με την κρατική µου σύνταξη θα τα βγάλω πέρα... ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 56.1 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 µε µεγάλη δυσκολία (1.0) µε δυσκολία (2.0) δεν γνωρίζω εύκολα (3.0) πολύ εύκολα (4.0) 20

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.01.2005 COM(2005)14 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας Labor & Insurance Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών στην Κοινωνική Ασφάλιση ; Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ του καθηγητή Άγγελου Στεργίου Εφόσον συμφωνήσει κανείς επί της αρχής για τη σκοπιμότητα και την ωφέλεια του λογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέμα : Συμβουλίου (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων) το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο αναπόφευκτης γήρανσης του πληθυσμού της. Από το 2010 ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 15-60 έχει αρχίσει να συρρικνώνεται,

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ» Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Νίκου Αναλυτή 21 και 22

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2011 Σύµφωνα µε το εαρινό Ευρωβαρόµετρο του 2011, την

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 340 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα