Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς : το Συµβούλιο Θέµα : Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής και την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Συνηµµένα 1 Οι µεταφράσεις έγιναν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 6527/2/03 REV 2 ΕΚ/µκσ 1 DG G I EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 7 Επάρκεια των συντάξεων... 7 Οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων... 8 Εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Γενική αξιολόγηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Γήρανση του πληθυσµού ηµόσια αντίληψη ΕΠΑΡΚΕΙΑ Στόχος 1: πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού Εγγυήσεις ελάχιστων συντάξεων Ο κίνδυνος της φτώχειας για τους ηλικιωµένους Συµπέρασµα: εξάλειψη των κινδύνων φτώχειας στα γηρατειά Στόχος 2: παροχή της δυνατότητας στους ανθρώπους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο Πρόσβαση σε µηχανισµούς που καθιστούν δυνατό στους ανθρώπους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σε αξιοπρεπές επίπεδο µετά τη συνταξιοδότηση Πιθανή εξέλιξη των ποσοστών αναπλήρωσης Στόχος 3: Προώθηση της αλληλεγγύης Αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών Αλληλεγγύη µεταξύ των ηλικιωµένων Γήρανση και πιθανή εξέλιξη των ανισοτήτων Συµπέρασµα: το µέλλον της αλληλεγγύης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στόχος 4: Αύξηση επιπέδων απασχόλησης Σύντοµη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας (π.χ. αχρησιµοποίητο δυναµικό απασχόλησης) Κύρια µέτρα που προβλέπονται για την αύξηση της απασχόλησης Ανάλυση του οικονοµικού αντίκτυπου της προβλεπόµενης αύξησης του ποσοστού απασχόλησης (πλην αυτού των εργαζοµένων µεγαλύτερων ηλικίας) στα συνταξιοδοτικά συστήµατα

4 Συµπέρασµα Στόχος 5: Παράταση του επαγγελµατικού βίου Τρέχουσα συµµετοχή στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Μεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι όσον αφορά την απασχόληση των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Μέτρα για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Αξιολόγηση του οικονοµικού αντικτύπου από την παράταση του επαγγελµατικού βίου Συµπέρασµα: η παράταση του επαγγελµατικού βίου αποτελεί αποτελεσµατικό τρόπο εξασφάλισης της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Στόχος 6: Πώς θα καταστούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα βιώσιµα σε ένα πλαίσιο υγιών δηµόσιων οικονοµικών Ο αντίκτυπος του συνταξιοδοτικού συστήµατος στις δηµόσιες δαπάνες σήµερα και στο µέλλον Οι εισφορές στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα Γενικά µέτρα για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των δηµόσιων συνταξιοδοτικών δαπανών Συµπέρασµα: οικονοµική ικανότητα υποστήριξης των δηµόσιων συνταξιοδοτικών συστηµάτων και των υγιών δηµόσιων οικονοµικών Στόχος 7: Η αναπροσαρµογή των παροχών και των εισφορών µε ισόρροπο τρόπο Μείωση της επιβάρυνσης των µελλοντικών γενεών Η διατήρηση της επάρκειας των συντάξεων Συµπέρασµα: Κατανοµή του κινδύνου µεταξύ του ενεργού πληθυσµού και των συνταξιούχων Στόχος 8: Εξασφάλιση µιας επαρκούς και οικονοµικά υγιούς ιδιωτικής σύνταξης Σηµερινός και προβλεπόµενος ρόλος των επαγγελµατικών και ιδιωτικών συντάξεων Ρυθµιστικά πλαίσια για τις ιδιωτικές συντάξεις Μείωση των διοικητικών δαπανών Συµπέρασµα: συνεισφορά των κεφαλοποιητικών συστηµάτων στη 4

5 µελλοντική παροχή συντάξεων ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Στόχος 9: προσαρµογή σε περισσότερο ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και σταδιοδροµίας Πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα υνατότητα µεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων Συµπέρασµα: Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στα συνταξιοδοτικά συστήµατα του δεύτερου άξονα Στόχος 10: εκπλήρωση των στόχων για µεγαλύτερη ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών ιαφορές στη συνταξιοδοτική κατάσταση ανδρών και γυναικών Οι διαφορές των φύλων στη νοµοθεσία περί συντάξεων Μέτρα για την προώθηση µεγαλύτερης ισότητας µεταξύ των φύλων στα συνταξιοδοτικά συστήµατα Συµπέρασµα: αντίκτυπος των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ισότητα των φύλων Στόχος 11: απόδειξη της ικανότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις Παρακολούθηση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Μηχανισµοί για την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης Ενηµέρωση των δικαιούχων Συµπέρασµα: η ενηµέρωση ως κινητήριος δύναµη για την αλλαγή ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Επίτευξη των κοινών στόχων Μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνοψεις χωρων ΒΕΛΓΙΟ ΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

6 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, TΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόταση Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια από τη Λισσαβώνα έως τη Βαρκελώνη, τονίστηκαν η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού και οι επιπτώσεις της για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Αυτή πρόκληση υπογραµµίστηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης το Μάρτιο του 2001, που αποτέλεσε τη βάση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού των συντάξεων. Αυτή η διαδικασία δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν το εκέµβριο του 2001 µε βάση τους έντεκα κοινούς στόχους συµπτυγµένους κάτω από τρεις επικεφαλίδες: διαφύλαξη της ικανότητας των συστηµάτων για την επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων, διατήρηση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Οι εθνικές εκθέσεις στρατηγικής σχετικά µε τις συντάξεις υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2002, στις οποίες τα κράτη µέλη παρουσιάζουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν τους έντεκα κοινούς στόχους. Συνεπώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν ανάλυση των εθνικών εκθέσεων στρατηγικής µε στόχο την αξιολόγηση των έντεκα κοινών στόχων. Επάρκεια των συντάξεων Όλα τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να αποκτούν δικαιώµατα συνταξιοδότησης και παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήµατος για ηλικιωµένους ανθρώπους που δεν έχουν αποκτήσει επαρκή δικαιώµατα συνταξιοδότησης. Ένα σηµαντικό επίτευγµα των συνταξιοδoτικών συστηµάτων είναι ότι το γήρας δεν είναι πλέον συνώνυµο της φτώχειας. Σε πολλά κράτη µέλη, ο κίνδυνος της φτώχειας για τους ηλικιωµένους ανθρώπους είναι µικρότερος από αυτόν που διατρέχουν οι άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Ιδίως σ' αυτά τα κράτη µέλη στα οποία η απειλή από τη φτώχεια παραµένει υψηλή, έχει ληφθεί ευρεία σειρά µέτρων για τη βελτίωση των εγγυήσεων ελάχιστου εισοδήµατος και διαφόρων παροχών σε µετρητά και σε είδος. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, µέσω δηµοσίων συστηµάτων µε βάση τις αποδοχές (πρώτος άξονας), των ιδιωτικών επαγγελµατικών συστηµάτων (δεύτερος άξονας) και της ατοµικής ασφάλισης συνταξιοδότησης (τρίτος άξονας), προσφέρουν καλές ευκαιρίες για τους περισσότερους Ευρωπαίους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και µετά τη σύνταξη. Ως αποτέλεσµα, και σε συνδυασµό µε άλλες πολιτικές φορολογικών παροχών, οι ηλικιωµένοι, στα περισσότερα κράτη µέλη, επιτυγχάνουν γενικά ένα καλό και σε ορισµένα κράτη µέλη ακόµη και σχετικά υψηλό, βιοτικό επίπεδο. Η ωρίµανση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών συνέβαλαν στην αύξηση του µέσου επιπέδου 7

8 των συντάξεων. Στο µέλλον, πολλά κράτη µέλη αναµένουν να διατηρήσουν το επίπεδο επάρκειας των συντάξεων, µεταξύ άλλων, µε την παροχή δυνατότητας στα άτοµα να κερδίσουν επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώµατα αναβάλλοντας τη συνταξιοδότησή τους. Η επάρκεια των συντάξεων µπορεί επίσης να διατηρηθεί µε την ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων για τη δηµιουργία κλαδικών συστηµάτων συνταξιοδότησης µε βάση υποχρεωτικές συλλογικές συµφωνίες και µε τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα ιδιωτικής ασφάλισης συνταξιοδότησης µέσω ενός καλύτερου πλαισίου για την προαιρετική ασφάλιση των εργαζοµένων. Συνεπώς, τα κράτη µέλη προωθούν επίσης την ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης, µολονότι οι περισσότερες αποδοχές από συντάξεις εξακολουθούν να χορηγούνται από τα συστήµατα του πρώτου άξονα, Τα κράτη µέλη έχουν εδραιώσει ισχυρά στοιχεία αναδιανοµής στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα του πρώτου άξονα, κυρίως µε τη µορφή εγγυήσεων ελάχιστων συντάξεων ή µε πιστώσεις για ορισµένες περιόδους χωρίς συντάξιµο εισόδηµα (π.χ. ανεργία, γονική άδεια κλπ.). Αυτό συνέβαλε στη µείωση των ανισοτήτων εισοδήµατος µεταξύ των συνταξιούχων, που είναι συχνά περισσότερες από αυτές µεταξύ του συνολικού πληθυσµού. Η αύξηση της εµπιστοσύνης στην επαγγελµατική συνταξιοδότηση, που συχνά υποστηρίζεται από συλλογικές συµφωνίες, ή στη δηµόσια και ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης µε έντονα στοιχεία αλληλεγγύης και µε ισχυρή διασύνδεση µεταξύ εισφορών και παροχών, θα αυξήσει την επάρκεια των συντάξεων και θα προωθήσει τη δικαιοσύνη ανάµεσα στις γενεές. Οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Η οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επαρκών συντάξεων στο µέλλον και µόνον για το λόγο αυτόν θα πρέπει να κατέχει υψηλή θέση στον κατάλογο προτεραιοτήτων όλων των κρατών µελών. Η αποτυχία στην εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µακροπρόθεσµα θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες των κρατών µελών για τη διατήρηση ή ακόµη και για την αύξηση της επάρκειας των συστηµάτων τους συνταξιοδότησης και θα µπορούσαν επίσης να έχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες. Οι δαπάνες για τις δηµόσιες συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν σηµαντικά στα περισσότερα κράτη µέλη ως τµήµα του ΑεγχΠ κατά τις επόµενες δεκαετίες εάν οι πολιτικές παραµείνουν όπως έχουν. Κατά τα τελευταία χρόνια, τα κράτη µέλη αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη να καταστούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα οικονοµικώς σταθερά λόγω των περιορισµένων "παραθύρων ευκαιρίας" που υπάρχουν πριν να αρχίσει να επιδρά η γήρανση του πληθυσµού. Τα κράτη µέλη ενσωµάτωσαν σε µεγάλο βαθµό στις στρατηγικές τους µια προσέγγιση µε βάση την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, τη µείωση των επιπέδων δηµοσίου χρέους και τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, η οποία υποστηρίζει επίσης τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής. Η µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα αποτελεί σηµαντικό θέµα σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ. Με βάση τις ισχύουσες πολιτικές ή τις πολιτικές που νοµοθετήθηκαν κατά το τέλος του 2000, οι προβολές της οµάδας εργασίας για τη γήρανση της επιτροπής για την οικονοµική πολιτική δείχνουν ότι οι δηµόσιες δαπάνες για τις συντάξεις ενδέχεται να αυξηθούν έως µεταξύ τρεις και πέντε ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ µεταξύ του 2000 και του Συνεπώς, ο µέσος όρος της ΕΕ θα αυξηθεί από 10.4% το

9 σε 13.3% έως το 2050, µε µεγάλες διακυµάνσεις από 5% περίπου έως άνω του 20%. Όλα τα κράτη µέλη θεωρούν τις προσπάθειές τους για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης ως ένα σηµαντικό στοιχείο της µακροπρόθεσµης στρατηγικής τους να καταστήσουν βιώσιµες τις συντάξεις. Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης συνεπάγονται ότι η χρηµατοδότηση των συντάξεων µπορεί να κατανεµηθεί σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. Στις προβολές των δηµόσιων δαπανών 1 για τις συντάξεις, στις οποίες προβλέπονται ήδη υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, διαφαίνεται ότι, εάν επιτυγχάνονταν οι στόχοι της Λισσαβώνας για την απασχόληση, µε συνεχή αύξηση της απασχόλησης πέρα από το 2010, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για τις συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕγχΠ θα µπορούσε να µειωθεί κατά το ένα τρίτο περίπου το 2050, σε σχέση µε το σενάριο αναφοράς των αµετάβλητων πολιτικών. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης δεν θα λύσουν το πρόβληµα της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Σήµερα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συνταξιοδοτούνται πριν να φθάσουν την εκ του νόµου προβλεπόµενη ηλικία συνταξιοδότησης. Εάν ήταν δυνατόν να αυξηθεί κατά ένα έτος η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης, χωρίς να αυξηθούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, η αναµενόµενη αύξηση των δαπανών για τις συντάξεις θα µειωνόταν κατά 0,6-1 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ το Αυτό σηµαίνει ότι η κατά ένα χρόνο αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης θα απορροφούσε το 20% περίπου της µέσης αναµενόµενης αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών το Τα κράτη µέλη δήλωσαν τη δέσµευσή τους να καθυστερήσουν τη χορήγηση πρόωρων συντάξεων και βρίσκονται στη διαδικασία µεταρρύθµισης των συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και των πολιτικών αγοράς εργασίας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων είναι αργός για την επίτευξη των στόχων της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης δηλαδή για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας κατά 50% έως το 2010 σε σύγκριση µε το 38.5% σήµερα) και για την αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη έως το Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει ή θεσπίζουν συνεκτικές στρατηγικές για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των συστηµάτων συνταξιοδότησης και των δηµοσίων οικονοµικών συνολικά σύµφωνα µε την τρισκελή στρατηγική που ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής. Εκτός από τις µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, οι στρατηγικές βασίζονται στην εξυγίανση της δηµοσιονοµικής κατάστασης και στις µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Πολλές χώρες σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν τα πλεονάσµατα των προϋπολογισµών τους για τη µείωση του δηµοσίου χρέους ή για τη δηµιουργία αποθεµατικών κεφαλαίων και αντιστοίχως, να χρησιµοποιήσουν τη µείωση των µελλοντικών τόκων για τη χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού κόστους της γήρανσης. Σε ορισµένες χώρες, τα υψηλά ποσοστά χρέους και η επιβάρυνση από τόκους έχουν ως συνέπεια την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης και αποτελούν, συνεπώς έναν επιπλέον λόγο για την απαίτηση αποφασιστικών προσπαθειών στο µέτωπο αυτό. Εξάλλου, για τα περισσότερα κράτη µέλη προβλέπονται µεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες για τις δηµόσιες συντάξεις και 1 Πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη το 2001 υπό την αιγίδα της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής. 9

10 ενδέχεται να προκύψουν χρηµατοοικονοµικές ελλείψεις. Απαιτούνται περισσότερες µεταρρυθµίσεις και στους τρεις τοµείς, ιδίως σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν ακόµη διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν επίγνωση ότι, λόγω της υψηλής οικονοµικής επιβάρυνσης από τη ραγδαία επιδείνωση του λόγου εξάρτησης, η δίκαια κατανοµή µεταξύ των γενεών κινδυνεύει. Για να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, ειδικά στην εργασία, και να επιτευχθεί η βιώσιµη ισορροπία µεταξύ της φορολόγησης της εργασίας, αφενός, και των άλλων µορφών φορολογίας, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου, αφετέρου. Ορισµένα κράτη µέλη εξέτασαν τις συνέπειες της γενιάς µε τη θεαµατική αύξηση των γεννήσεων (baby boom) για τα συνταξιοδοτικά συστήµατα µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ταµείων στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα µε στόχο να αποφευχθούν µεγάλες αυξήσεις στα ποσοστά εισφορών. Πολλά κράτη µέλη δηµιούργησαν επίσης καλύτερες ευκαιρίες για συµπληρωµατική ιδιωτική κάλυψη συνταξιοδότησης και ιδιωτική χρηµατοδότηση, µειώνοντας έτσι τις πιέσεις για αύξηση των δηµοσίων δαπανών. ύο χώρες έχουν µετατρέψει τα δηµόσια συνταξιοδοτικά τους συστήµατα σε συστήµατα προκαθορισµένων εισφορών µε πλασµατικό χρόνο ασφάλισης, µε στόχο τη σταθεροποίηση των ποσοστών εισφοράς για όλες τις γενεές και µε την ενσωµάτωση καλύτερων κινήτρων για εργασία, συµβάλλοντας έτσι επίσης στην επίτευξη του στόχου για υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Η οικονοµική βιωσιµότητα των κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων συνταξιοδότησης εξαρτάται από την υγιή διαχείριση των ταµείων και από τις επιδόσεις των χρηµαταγορών. Οι κίνδυνοι για τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα συνταξιοδότησης µπορούν να µειωθούν σηµαντικά µέσω πραγµατικής επίβλεψης και συνετούς διαχείρισης του ενεργητικού. Η οδηγία σχετικά µε την επαγγελµατική συνταξιοδοτική κάλυψη, που συζητείται τώρα στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προόδου στον τοµέα αυτό. Εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Τα εκ του νόµου προβλεπόµενα συνταξιοδοτικά συστήµατα, λίγο ή πολύ, ανταποκρίνονται καλά στην πρόκληση συνταξιοδοτικής κάλυψης των εργαζοµένων στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης (µε µειωµένο ωράριο, προσωρινοί, αυτοαπασχολούµενοι) και εργαζόµενων που χαρακτηρίζονται από κινητικότητα. Αντίθετα, η κατάσταση στα συστήµατα του δεύτερου άξονα δεν µπορεί ακόµη να θεωρηθεί ικανοποιητική: οι εργαζόµενοι στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης εξακολουθούν να µην καλύπτονται τόσο καλά από τα επαγγελµατικά συστήµατα συνταξιοδότησης και, σε πολλά κράτη µέλη, οι εργαζόµενοι που αλλάζουν συνεχώς θέση εργασίας τελειώνουν συνήθως την σταδιοδροµία τους µε λιγότερα δικαιώµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους που παραµένουν στον ίδιο εργοδότη. Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν σταδιακά τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα στον εξελισσόµενο κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο των ανδρών και γυναικών. Έτσι θεσπίζουν νέες νοµοθεσίες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασµού µεταξύ των οικογενειακών ευθυνών και της εργασίας για αµφότερους τους γονείς. Ωστόσο, παρά τη λήψη των µέτρων αυτών και την αύξηση του ποσοστού 10

11 συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, για πολύ καιρό ακόµη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ανδρών και γυναικών. Τέλος, τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της διαφάνειας στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα, τόσο στο επίπεδο των συστηµάτων ως σύνολο όσο και από άποψη των ατοµικών δικαιωµάτων συνταξιοδότησης. Επίσης έχουν επίγνωση της σηµασίας της επίτευξης συναίνεσης για την ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Γενική αξιολόγηση Αυτή η πρώτη συνεκτική αξιολόγηση των εθνικών συστηµάτων ασφάλισης των συντάξεων και των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται να εξασφαλίσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους. Ταυτόχρονα πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλες αυξήσεις των δαπανών στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα µε τις τρέχουσες πολιτικές και πρέπει ακόµη να λάβουν µέτρα για να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές αυτές προκλήσεις χωρίς να διακυβεύσουν την επάρκεια. Αυτές οι αυξήσεις δαπανών θα µπορούσαν µακροπρόθεσµα να υπονοµεύσουν σοβαρά τη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Ωστόσο, η εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης οικονοµικής βιωσιµότητας δεν είναι µόνον αυτοδικαίως σηµαντική αλλά αποτελεί επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την επάρκεια των συντάξεων στο µέλλον. Τα κράτη µέλη έχουν πλήρη επίγνωση της αλληλεξάρτησης µεταξύ της οικονοµικής βιωσιµότητας και της επάρκειας στο πλαίσιο της δηµογραφικής γήρανσης της κοινωνίας: η οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης είναι µια αναγκαία προϋπόθεση για την επαρκή παροχή συντάξεων στο µέλλον, εφόσον η εξασφάλιση της επάρκειας αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πολιτικής υποστήριξης για την αναγκαία µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι εκθέσεις εθνικής στρατηγικής παρουσιάζουν πολλές θετικές εξελίξεις όσον αφορά τους κοινούς στόχους. Μολονότι οι οικονοµικές προκλήσεις αποτέλεσαν την κύρια κινητήριο δύναµη για µεταρρυθµίσεις, τα κράτη µέλη σεβάστηκαν τους κοινωνικούς στόχους των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων και καταβάλλουν προσπάθειες να προσαρµόσουν τα συστήµατα αυτά στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Η ισορροπία αυτή µεταξύ κοινωνικού και οικονοµικού συµφέροντος έχει πρωταρχική σηµασία για την πολιτική επιτυχία των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων. Όλα τα κράτη µέλη έχουν αρχίσει τη µεταρρυθµιστική τους διαδικασία και ορισµένα κράτη µέλη έχουν υλοποιήσει σηµαντικές και λίγα από αυτά µάλιστα, ριζικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του Εντούτοις, πολλές χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη για την πραγµατοποίηση και άλλων µεταρρυθµίσεων προκειµένου να διαφυλαχθεί η βιωσιµότητα των συστηµάτων τους συνταξιοδότησης καθώς και να επιτευχθεί η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών. Πρέπει να διατηρηθεί η κεκτηµένη ταχύτητα της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των επαρκών συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσα στο πλαίσιο των συντονισµένων προσπαθειών των κρατών µελών για να εφαρµόσουν τη στρατηγική ανάπτυξης που απαιτείται από τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών και φορολογικών µεταρρυθµίσεων και των καλύτερων και 11

12 παραγωγικότερων δηµόσιων επενδύσεων. H βελτίωση των κινήτρων για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παρατείνουν την παραµονή τους στην αγορά εργασίας θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ιδίως εν όψει των µακροπρόθεσµων συνεπειών στις δαπάνες συνταξιοδότησης της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε την ενίσχυση της διασύνδεσης µεταξύ των εισφορών και των παροχών. Επιπλέον, η οικονοµική βάση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µπορεί να ενισχυθεί µε τη βοήθεια µεγαλύτερης δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Τέλος, η επάρκεια στο µέλλον εξαρτάται επίσης από την προσαρµογή των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε πιο ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και σταδιοδροµίας και στους µεταβαλλόµενους ρόλους των ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Η δηµογραφική γήρανση θα αρχίσει να έχει συνέπειες για τα συστήµατα συνταξιοδότησης εντός των εποµένων δέκα ετών σε πολλά κράτη µέλη. Αποτελεί εποµένως επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρµογή αξιόπιστες και αποτελεσµατικές στρατηγικές και να δοθεί σαφής εικόνα στους πολίτες σχετικά µε το τι µπορούν να περιµένουν από τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα και τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή τους. 12

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια τονίστηκε η πρόκληση της γήρανσης των πληθυσµών, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Το Συµβούλιο της Λισσαβώνας (2000) τόνισε την ανάγκη να εκπονηθεί µελέτη για τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας υπό µακροπρόθεσµο πρίσµα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια µέχρι το 2020 και µετά, εφόσον απαιτείται. Μετά από αυτό ακολούθησε στο Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ (2001) η έγκριση των τριών γενικών αρχών για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων συνταξιοδότησης, δηλαδή: να διασφαλιστεί η ικανότητα των συστηµάτων να εκπληρώνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, να διατηρηθεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και να υπάρχει ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Στην κοινή έκθεση 1 της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής που απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν ( εκέµβριος 2001), ζητείται η χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα των συντάξεων για την παροχή βοήθειας στα κράτη µέλη ώστε να αναπτύξουν προοδευτικά τις πολιτικές τους προκειµένου να διαφυλάξουν την επάρκεια των συντάξεων να διατηρήσουν ταυτόχρονα την οικονοµική τους βιωσιµότητα και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των µεταβαλλόµενων κοινωνικών αναγκών. Στην έκθεση αυτή ορίζονται έντεκα κοινοί στόχοι σύµφωνα µε τις τρεις αρχές που εγκρίθηκαν στο Γκέτεµποργκ. Τέλος, το Συµβούλιο της Βαρκελώνης (2002) ζήτησε να επισπευσθεί η µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και η επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων και, στο πλαίσιο αυτό τόνισε τη σηµασία της κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου για το θέµα των συντάξεων που θα υποβληθεί στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2003, και πρέπει να εκπονηθεί µε βάση τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής που αναµένονται το Σεπτέµβριο Με τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής σχετικά µε τις συντάξεις που συµπεριλήφθηκαν στην κοινή έκθεση και υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2002, τα κράτη µέλη παρουσιάζουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν τους έντεκα κοινούς στόχους. Στις εκθέσεις αυτές διαφαίνεται ότι τα κράτη µέλη έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαµβάνουν διάφορα µέτρα για την επίτευξη των έντεκα στόχων. Όσον αφορά το στόχο για την οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, τα κράτη µέλη ενσωµάτωσαν στις προσεγγίσεις τους την τρισκελή στρατηγική για την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού, η οποία στρατηγική θεσπίστηκε στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης και ενσωµατώθηκε στη συνέχεια στους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής του Τα τρία σκέλη είναι: αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, µείωση των επιπέδων δηµοσίου χρέους και µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Ο στόχος είναι να µειωθούν οι πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά και να τοποθετηθούν τα συστήµατα συνταξιοδότησης σε υγιείς 1 Ποιότητα και βιωσιµότητα των συντάξεων Κοινή έκθεση σχετικά µε τους στόχους και τις µεθόδους εργασίας στον τοµέα των συντάξεων 13

14 οικονοµικές βάσεις. Στα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη περιλαµβάνονται, ιδίως, ο περιορισµός της ροής στα συστήµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, η αύξηση των κινήτρων για την παράταση του επαγγελµατικού βίου και η αναβολή της συνταξιοδότησης καθώς και η αύξηση των µελλοντικών δηµοσιονοµικών περιθωρίων µε τη µείωση του δηµοσίου χρέους ή µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ταµείων δηµόσιας συνταξιοδότησης. Η αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων παραµένει στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Μολονότι δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, τώρα είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η επάρκεια και η βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων έχουν συνέπειες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η γήρανση των πληθυσµών αποτελεί σηµαντική πρόκληση για τα δηµόσια οικονοµικά στο µέλλον λόγω του γεγονότος ότι το ένα δέκατο περίπου του ΑΕγχΠ της ΕΕ αφιερώνεται σήµερα στις δηµόσιες δαπάνες για τις συντάξεις. Ωστόσο, η δηµογραφική γήρανση αποτελεί επίσης σηµαντική πρόκληση για την ικανότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς τους σκοπούς, δηλαδή την παροχή επαρκών και δίκαιων εισοδηµάτων για τους ηλικιωµένους και την πρόληψη της φτώχειας στα γηρατειά. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, είναι επίσης σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι αυξανόµενοι διακινούµενοι εργαζόµενοι που έχουν αποκτήσει δικαιώµατα συνταξιοδότησης σε διάφορα κράτη µέλη µπορούν να επαφίενται στο γεγονός ότι θα λαµβάνουν τις παροχές που τους έχουν υποσχεθεί και δεν θα χρειάζεται να ζητούν κοινωνική βοήθεια στη χώρα τους κατοικίας. Σύµφωνα µε το αίτηµα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης, ο αντίκτυπος της αύξησης των δαπανών που έχουν σχέση µε την ηλικία στα δηµόσια οικονοµικά αξιολογείται στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα προγράµµατά τους σταθερότητας και σύγκλισης, στα οποία προβλέπονται οι στόχοι για την επίτευξη της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν στο οποίο ορίστηκαν οι µέθοδοι εργασίας και οι κοινοί στόχοι για την ανοικτή µέθοδο συντονισµού των συντάξεων, δηλώνει ότι αυτή η διαδικασία κατατάσσεται ανάµεσα στις διάφορες υφιστάµενες και σωστά εφαρµοζόµενες διαδικασίες της ΕΕ, οι οποίες στο πλαίσιο του ευρύτερου πεδίου τους δράσης εφαρµόζονται και σε θέµατα της συνταξιοδοτικής πολιτικής. Επιπλέον, το ίδιο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απαιτεί η διαδικασία αυτή να µην αλλάξει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των υπεύθυνων για την εφαρµογή της πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Με την ανοικτή µέθοδο συντονισµού που καθιερώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν θεσπίζεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες πολιτικές δραστηριότητες συντονισµού σε άλλους τοµείς (ιδιαιτέρως οικονοµική πολιτική, δηµόσια οικονοµικά και απασχόληση) και διοχετεύει τα αποτελέσµατά της στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της νέας συνεργασίας θα είναι η προώθηση της αµοιβαίας µάθησης. Τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολλά όµοια προβλήµατα - και πάνω από όλα την κοινή πρόκληση της γήρανσης των πληθυσµών. Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού όχι µόνον δεν θα επιβάλει περιορισµούς στους εθνικούς πολιτικούς παράγοντες αλλά αντίθετα θα αυξήσει την ικανότητά τους για την 14

15 αξιολόγηση των αντίστοιχών τους επιδόσεων, θα αυξήσει την επίγνωση για άλλες πολιτικές επιλογές και θα προωθήσει την καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτηµάτων και των προβληµάτων αυτών των διαφόρων επιλογών. Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη πλήρης ανάλυση των εθνικών στρατηγικών στον τοµέα των συντάξεων και παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη ανταποκρίνονται στην πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού, ενώ λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη τους τρεις ευρύτερους στόχους της επάρκειας, της βιωσιµότητας και του εκσυγχρονισµού. 15

16 2. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 2.1. Γήρανση του πληθυσµού Στις επόµενες δεκαετίες, η ΕΕ θα αντιµετωπίσει σηµαντική επιτάχυνση της δηµογραφικής γήρανσης που οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες: (i) η γενιά της θεαµατικής αύξησης των γεννήσεων (baby-boom) φθάνει στη ηλικία συνταξιοδότησης, (ii) η συνεχής αύξηση του προσδόκιµου ζωής, και (iii) η µειωµένη γεννητικότητα από τη δεκαετία του 1970 και µετά. Ο πρώτος παράγοντας θα δηµιουργήσει µια προσωρινή δηµογραφική ανισορροπία, ενώ οι επιδράσεις των άλλων δύο παραγόντων θα είναι συνεχείς. Ωστόσο, ο συνδυασµός και των τριών παραγόντων θα έχει ως συνέπεια σηµαντικές οικονοµικές προκλήσεις για τα συστήµατα συνταξιοδότησης κατά τις επόµενες δεκαετίες όταν ο αριθµός των συνταξιούχων θα αυξηθεί ραγδαία και το µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα µειωθεί. Ο κίνδυνος είναι ότι ο αυξανόµενος λόγος εξάρτησης ηλικιωµένων που προκύπτει, θα επιβάλει µελλοντικά τεράστια οικονοµική επιβάρυνση στον ενεργό πληθυσµό, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Αναµένεται ότι, έως το έτος 2050, οι Ευρωπαίοι θα ζουν τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε έτη περισσότερο από σήµερα (βλέπε διάγραµµα 1 παρακάτω). εδοµένου ότι το προσδόκιµο ζωής σήµερα µετά την ηλικία των 65 ετών είναι περίπου 15 ½ έτη για τους άνδρες και 19 ½ για τις γυναίκες, µια αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά πέντε έτη θα αυξήσει το κόστος παροχής του ίδιου επιπέδου σύνταξης κατά 25% έως 30%. Αυτό, ωστόσο είναι µόνον το ήµισυ περίπου της δηµογραφικής πρόκλησης για την αντιµετώπιση της οποίας πρέπει να προετοιµαστεί η Ευρώπη. Η άλλη σηµαντική αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι µεγάλες κοόρτεις του πληθυσµού που γεννήθηκαν µετά από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οι κοόρτεις της θεαµατικής αύξησης των γεννήσεων (baby-boom), θα φθάσουν στη συντάξιµη ηλικία και συνεπώς οι επόµενες κοόρτεις είναι πολύ µικρότερες λόγω των χαµηλότερων ποσοστών γεννήσεων. Αυτό καθίσταται εµφανές από την πυραµίδα του πληθυσµού της Ευρώπης (βλέπε διάγραµµα 2) στην οποία οι άνθρωποι ηλικίας µεταξύ 35 και 55 ετών είναι σήµερα πολυάριθµοι. Στα επόµενα 10 έως 15 έτη αυτές οι µεγάλες οµάδες του πληθυσµού θα αρχίσουν να αποχωρούν από την αγορά εργασίας και να συνταξιοδοτούνται. 16

17 ιάγραµµα 1 Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση Αύξηση Αριστερά : άνδρες - εξιά : γυναίκες B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 ιάγραµµα 2 Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Πυραµίδα πληθυσµού το ΕΕ 15 Άνδρες Γυναίκες εκατοµµύριο Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Η συνδυασµένη επίδραση των µεγάλων οµάδων ίδιας ηλικίας του πληθυσµού που φθάνουν στη συντάξιµη ηλικία και η αύξηση του προσδόκιµου ζωής θα 17

18 διπλασιάσει το λόγο εξάρτησης ηλικιωµένων, δηλαδή τον αριθµό των ανθρώπων σε συντάξιµη ηλικία (65+) σε σχέση µε το πληθυσµό σε ηλικία εργασίας (15-64). Το έτος 2000, τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών αποτελούσαν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας έως το 2050 θα είναι σχεδόν το50%. ιάγραµµα 3 Λόγος εξάρτησης ηλικιωµένων α) B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 α) Αριθµός των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας ετών. Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης το Μάρτιο 2001 ασχολήθηκε µε την δηµογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού που σηµαίνει ότι οι άνθρωποι σε ηλικία εργασίας θα αποτελούν µικρότερο µέρος του συνολικού πληθυσµού. Στις δηλώσεις του αναφέρεται ότι "ο αριθµός των συνταξιούχων γυναικών και ανδρών θα αυξηθεί ταχέως, ενώ το τµήµα του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα αρχίσει να φθίνει µετά το Αυτό θα δηµιουργήσει σηµαντική πίεση στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, και ειδικότερα στα συνταξιοδοτικά συστήµατα και τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και µέριµνας για τους ηλικιωµένους. 1 Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν τώρα αναλάβει δράσεις καθορίζοντας νέες προσεγγίσεις (...). Κατά την επόµενη δεκαετία θα µας δοθεί η ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε τη δηµογραφική πρόκληση µέσω της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης, της µείωσης του δηµόσιου χρέους και της προσαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων συνταξιοδότησης." 1 Η Επιτροπή θα εξετάσει τα θέµατα προσβασιµότητας, οικονοµικής βιωσιµότητας και ποιότητας των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωµένους σε ξεχωριστή ανακοίνωση 18

19 2.2. ηµόσια αντίληψη Οι ακόλουθες παράγραφοι παρουσιάζουν ορισµένα αποτελέσµατα µιας δηµοσκόπησης σε επίπεδο ΕΕ (Eυρωβαρόµετρο ), που πραγµατοποιήθηκε για την Επιτροπή το φθινόπωρο του 2001 για να εξακριβωθεί η δηµόσια γνώµη σχετικά µε το µέλλον των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι ερωτήσεις που τίθενται σε τέτοιου είδους έρευνες πρέπει να απλοποιούν το εξεταζόµενο θέµα και δεν µπορούν να εξηγήσουν όλες τις συνέπειες των διαφόρων πολιτικών επιλογών. Συνεπώς, από τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών µπορούν να ενηµερωθούν οι υπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες σχετικά µε το γενικό επίπεδο επίγνωσης του προβλήµατος και µε την ανάγκη για περαιτέρω δηµόσια συζήτηση αλλά δεν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν ως βάση για τις επιλογές πολιτικής. Από την έρευνα αυτή του Ευρωβαροµέτρου προκύπτει ότι ο ενδεχόµενος αντίκτυπος των δηµογραφικών εξελίξεων στα συστήµατα συνταξιοδότησης προκαλούν σοβαρές ανησυχίες σε όλα τα κράτη µέλη. Η επίγνωση του προβλήµατος αυξάνεται, τόσο ανάµεσα στους πολιτικούς παράγοντες όσο και στους πολίτες (βλέπε διάγραµµα παρακάτω). 1 Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πραγµατοποιήσει έρευνα σχετικά µε τις συντάξεις και τη µεταρρύθµιση των συντάξεων στην ανακοίνωσή της τής µε τίτλο "Η µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας από µακροπρόθεσµη σκοπιά: ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις (COM(2000) 622 τελικό). Ο στόχος ήταν η εξακρίβωση της ενηµέρωσης του κοινού και των προσδοκιών όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων συνταξιοδότησης. Το τµήµα αυτό παρουσιάζει µόνον µια µικρή επιλογή των αποτελεσµάτων που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά σε συνάρτηση µε την έκθεση αυτή. Μια πιο συνεκτική ανάλυση των αποτελεσµάτων αναµένεται προσεχώς. Οι ερωτήσεις τέθηκαν σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα του πληθυσµού ηλικίας πενήντα ετών και άνω σε κάθε κράτος µέλος. Το κανονικό δείγµα στις συνηθισµένες έρευνες του Ευρωβαροµέτρου είναι 1000 άτοµα ανά χώρα εκτός από το Λουξεµβούργο (600) και το Ηνωµένο Βασίλειο (1000 στη Μεγάλη Βρετανία και 300 στη Βόρειο Ιρλανδία). 19

20 ιάγραµµα 4 Ο πληθυσµός στη χώρα σας γερνάει λόγω των χαµηλών ποσοστών γεννήσεων και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Νοµίζετε ότι αυτό το γεγονός θα αποτελέσει ; ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 56.1 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ % 20% 40% 60% 80% 100% B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 Σηµαντικό πρόβληµα (3.0) εν γνωρίζω Ασήµαντο πρόβληµα (2.0) Κανένα πρόβληµα (1.0) Η επίγνωση αυτών των δηµογραφικών προκλήσεων, που θεωρούνται κυρίως ως πρόβληµα για τα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα, ενδέχεται να οδηγήσουν πολλούς Ευρωπαίους σε µια µάλλον απαισιόδοξη προοπτική όσον αφορά τα δικαιώµατα τους κρατικής σύνταξης στο µέλλον. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων αναµένουν ότι θα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα µε την κρατική τους σύνταξη, και υπάρχει µεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι τους περιµένει: σχεδόν 30% των ερωτηθέντων ανθρώπων απάντησαν ' εν γνωρίζω'. ιάγραµµα 5 Με την κρατική µου σύνταξη θα τα βγάλω πέρα... ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 56.1 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 µε µεγάλη δυσκολία (1.0) µε δυσκολία (2.0) δεν γνωρίζω εύκολα (3.0) πολύ εύκολα (4.0) 20

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2013 (07.02) (OR en) 5811/13 ECOFIN 63 SOC 56 BUDGET 7 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.01.2005 COM(2005)14 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 254 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS)

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) 6068/1/12 REV 1 SOC 87 ECOFIN 97 EDUC 32 ΕΚΘΕΣΗ της: Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν.

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν. Κοινωνική Ασφάλιση Μια προσέγγιση στρατηγικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση Περιγραφή Το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κρίσης τα τελευταία τριάντα χρόνια με κυρίαρχο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας Labor & Insurance Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών στην Κοινωνική Ασφάλιση ; Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ του καθηγητή Άγγελου Στεργίου Εφόσον συμφωνήσει κανείς επί της αρχής για τη σκοπιμότητα και την ωφέλεια του λογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9197/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 449 UEM 196 SOC 313 EMPL 209 COMPET 283 ENV 328 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA(2007)0269 Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***I

P6_TA(2007)0269 Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***I P6_TA(2007)0269 Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2005/0214 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2005/0214 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 COM(2008) 2157 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 τελικό C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C

9647/17 ΕΜ/νικ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9647/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 335 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 335 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2016 (OR. en) 9132/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ECOFIN 423 UEM 173 SOC 287 EMPL 183

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα