Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς : το Συµβούλιο Θέµα : Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής και την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Συνηµµένα 1 Οι µεταφράσεις έγιναν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 6527/2/03 REV 2 ΕΚ/µκσ 1 DG G I EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις 2

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 7 Επάρκεια των συντάξεων... 7 Οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων... 8 Εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Γενική αξιολόγηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Γήρανση του πληθυσµού ηµόσια αντίληψη ΕΠΑΡΚΕΙΑ Στόχος 1: πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού Εγγυήσεις ελάχιστων συντάξεων Ο κίνδυνος της φτώχειας για τους ηλικιωµένους Συµπέρασµα: εξάλειψη των κινδύνων φτώχειας στα γηρατειά Στόχος 2: παροχή της δυνατότητας στους ανθρώπους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο Πρόσβαση σε µηχανισµούς που καθιστούν δυνατό στους ανθρώπους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο σε αξιοπρεπές επίπεδο µετά τη συνταξιοδότηση Πιθανή εξέλιξη των ποσοστών αναπλήρωσης Στόχος 3: Προώθηση της αλληλεγγύης Αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών Αλληλεγγύη µεταξύ των ηλικιωµένων Γήρανση και πιθανή εξέλιξη των ανισοτήτων Συµπέρασµα: το µέλλον της αλληλεγγύης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στόχος 4: Αύξηση επιπέδων απασχόλησης Σύντοµη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας (π.χ. αχρησιµοποίητο δυναµικό απασχόλησης) Κύρια µέτρα που προβλέπονται για την αύξηση της απασχόλησης Ανάλυση του οικονοµικού αντίκτυπου της προβλεπόµενης αύξησης του ποσοστού απασχόλησης (πλην αυτού των εργαζοµένων µεγαλύτερων ηλικίας) στα συνταξιοδοτικά συστήµατα

4 Συµπέρασµα Στόχος 5: Παράταση του επαγγελµατικού βίου Τρέχουσα συµµετοχή στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Μεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι όσον αφορά την απασχόληση των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Μέτρα για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας Αξιολόγηση του οικονοµικού αντικτύπου από την παράταση του επαγγελµατικού βίου Συµπέρασµα: η παράταση του επαγγελµατικού βίου αποτελεί αποτελεσµατικό τρόπο εξασφάλισης της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Στόχος 6: Πώς θα καταστούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα βιώσιµα σε ένα πλαίσιο υγιών δηµόσιων οικονοµικών Ο αντίκτυπος του συνταξιοδοτικού συστήµατος στις δηµόσιες δαπάνες σήµερα και στο µέλλον Οι εισφορές στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα Γενικά µέτρα για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης των δηµόσιων συνταξιοδοτικών δαπανών Συµπέρασµα: οικονοµική ικανότητα υποστήριξης των δηµόσιων συνταξιοδοτικών συστηµάτων και των υγιών δηµόσιων οικονοµικών Στόχος 7: Η αναπροσαρµογή των παροχών και των εισφορών µε ισόρροπο τρόπο Μείωση της επιβάρυνσης των µελλοντικών γενεών Η διατήρηση της επάρκειας των συντάξεων Συµπέρασµα: Κατανοµή του κινδύνου µεταξύ του ενεργού πληθυσµού και των συνταξιούχων Στόχος 8: Εξασφάλιση µιας επαρκούς και οικονοµικά υγιούς ιδιωτικής σύνταξης Σηµερινός και προβλεπόµενος ρόλος των επαγγελµατικών και ιδιωτικών συντάξεων Ρυθµιστικά πλαίσια για τις ιδιωτικές συντάξεις Μείωση των διοικητικών δαπανών Συµπέρασµα: συνεισφορά των κεφαλοποιητικών συστηµάτων στη 4

5 µελλοντική παροχή συντάξεων ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Στόχος 9: προσαρµογή σε περισσότερο ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και σταδιοδροµίας Πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα υνατότητα µεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων Συµπέρασµα: Πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στα συνταξιοδοτικά συστήµατα του δεύτερου άξονα Στόχος 10: εκπλήρωση των στόχων για µεγαλύτερη ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών ιαφορές στη συνταξιοδοτική κατάσταση ανδρών και γυναικών Οι διαφορές των φύλων στη νοµοθεσία περί συντάξεων Μέτρα για την προώθηση µεγαλύτερης ισότητας µεταξύ των φύλων στα συνταξιοδοτικά συστήµατα Συµπέρασµα: αντίκτυπος των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ισότητα των φύλων Στόχος 11: απόδειξη της ικανότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις Παρακολούθηση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Μηχανισµοί για την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης Ενηµέρωση των δικαιούχων Συµπέρασµα: η ενηµέρωση ως κινητήριος δύναµη για την αλλαγή ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Επίτευξη των κοινών στόχων Μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνοψεις χωρων ΒΕΛΓΙΟ ΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

6 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, TΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόταση Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια από τη Λισσαβώνα έως τη Βαρκελώνη, τονίστηκαν η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού και οι επιπτώσεις της για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Αυτή πρόκληση υπογραµµίστηκε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης το Μάρτιο του 2001, που αποτέλεσε τη βάση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού των συντάξεων. Αυτή η διαδικασία δροµολογήθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν το εκέµβριο του 2001 µε βάση τους έντεκα κοινούς στόχους συµπτυγµένους κάτω από τρεις επικεφαλίδες: διαφύλαξη της ικανότητας των συστηµάτων για την επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων, διατήρηση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Οι εθνικές εκθέσεις στρατηγικής σχετικά µε τις συντάξεις υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2002, στις οποίες τα κράτη µέλη παρουσιάζουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν τους έντεκα κοινούς στόχους. Συνεπώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν ανάλυση των εθνικών εκθέσεων στρατηγικής µε στόχο την αξιολόγηση των έντεκα κοινών στόχων. Επάρκεια των συντάξεων Όλα τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να αποκτούν δικαιώµατα συνταξιοδότησης και παρέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήµατος για ηλικιωµένους ανθρώπους που δεν έχουν αποκτήσει επαρκή δικαιώµατα συνταξιοδότησης. Ένα σηµαντικό επίτευγµα των συνταξιοδoτικών συστηµάτων είναι ότι το γήρας δεν είναι πλέον συνώνυµο της φτώχειας. Σε πολλά κράτη µέλη, ο κίνδυνος της φτώχειας για τους ηλικιωµένους ανθρώπους είναι µικρότερος από αυτόν που διατρέχουν οι άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Ιδίως σ' αυτά τα κράτη µέλη στα οποία η απειλή από τη φτώχεια παραµένει υψηλή, έχει ληφθεί ευρεία σειρά µέτρων για τη βελτίωση των εγγυήσεων ελάχιστου εισοδήµατος και διαφόρων παροχών σε µετρητά και σε είδος. Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, µέσω δηµοσίων συστηµάτων µε βάση τις αποδοχές (πρώτος άξονας), των ιδιωτικών επαγγελµατικών συστηµάτων (δεύτερος άξονας) και της ατοµικής ασφάλισης συνταξιοδότησης (τρίτος άξονας), προσφέρουν καλές ευκαιρίες για τους περισσότερους Ευρωπαίους να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και µετά τη σύνταξη. Ως αποτέλεσµα, και σε συνδυασµό µε άλλες πολιτικές φορολογικών παροχών, οι ηλικιωµένοι, στα περισσότερα κράτη µέλη, επιτυγχάνουν γενικά ένα καλό και σε ορισµένα κράτη µέλη ακόµη και σχετικά υψηλό, βιοτικό επίπεδο. Η ωρίµανση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων και η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών συνέβαλαν στην αύξηση του µέσου επιπέδου 7

8 των συντάξεων. Στο µέλλον, πολλά κράτη µέλη αναµένουν να διατηρήσουν το επίπεδο επάρκειας των συντάξεων, µεταξύ άλλων, µε την παροχή δυνατότητας στα άτοµα να κερδίσουν επιπλέον συνταξιοδοτικά δικαιώµατα αναβάλλοντας τη συνταξιοδότησή τους. Η επάρκεια των συντάξεων µπορεί επίσης να διατηρηθεί µε την ενθάρρυνση των κοινωνικών εταίρων για τη δηµιουργία κλαδικών συστηµάτων συνταξιοδότησης µε βάση υποχρεωτικές συλλογικές συµφωνίες και µε τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα ιδιωτικής ασφάλισης συνταξιοδότησης µέσω ενός καλύτερου πλαισίου για την προαιρετική ασφάλιση των εργαζοµένων. Συνεπώς, τα κράτη µέλη προωθούν επίσης την ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης, µολονότι οι περισσότερες αποδοχές από συντάξεις εξακολουθούν να χορηγούνται από τα συστήµατα του πρώτου άξονα, Τα κράτη µέλη έχουν εδραιώσει ισχυρά στοιχεία αναδιανοµής στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα του πρώτου άξονα, κυρίως µε τη µορφή εγγυήσεων ελάχιστων συντάξεων ή µε πιστώσεις για ορισµένες περιόδους χωρίς συντάξιµο εισόδηµα (π.χ. ανεργία, γονική άδεια κλπ.). Αυτό συνέβαλε στη µείωση των ανισοτήτων εισοδήµατος µεταξύ των συνταξιούχων, που είναι συχνά περισσότερες από αυτές µεταξύ του συνολικού πληθυσµού. Η αύξηση της εµπιστοσύνης στην επαγγελµατική συνταξιοδότηση, που συχνά υποστηρίζεται από συλλογικές συµφωνίες, ή στη δηµόσια και ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης µε έντονα στοιχεία αλληλεγγύης και µε ισχυρή διασύνδεση µεταξύ εισφορών και παροχών, θα αυξήσει την επάρκεια των συντάξεων και θα προωθήσει τη δικαιοσύνη ανάµεσα στις γενεές. Οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Η οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επαρκών συντάξεων στο µέλλον και µόνον για το λόγο αυτόν θα πρέπει να κατέχει υψηλή θέση στον κατάλογο προτεραιοτήτων όλων των κρατών µελών. Η αποτυχία στην εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µακροπρόθεσµα θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες των κρατών µελών για τη διατήρηση ή ακόµη και για την αύξηση της επάρκειας των συστηµάτων τους συνταξιοδότησης και θα µπορούσαν επίσης να έχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες. Οι δαπάνες για τις δηµόσιες συντάξεις προβλέπεται να αυξηθούν σηµαντικά στα περισσότερα κράτη µέλη ως τµήµα του ΑεγχΠ κατά τις επόµενες δεκαετίες εάν οι πολιτικές παραµείνουν όπως έχουν. Κατά τα τελευταία χρόνια, τα κράτη µέλη αναγνώρισαν την επείγουσα ανάγκη να καταστούν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα οικονοµικώς σταθερά λόγω των περιορισµένων "παραθύρων ευκαιρίας" που υπάρχουν πριν να αρχίσει να επιδρά η γήρανση του πληθυσµού. Τα κράτη µέλη ενσωµάτωσαν σε µεγάλο βαθµό στις στρατηγικές τους µια προσέγγιση µε βάση την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, τη µείωση των επιπέδων δηµοσίου χρέους και τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, η οποία υποστηρίζει επίσης τους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής. Η µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα αποτελεί σηµαντικό θέµα σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ. Με βάση τις ισχύουσες πολιτικές ή τις πολιτικές που νοµοθετήθηκαν κατά το τέλος του 2000, οι προβολές της οµάδας εργασίας για τη γήρανση της επιτροπής για την οικονοµική πολιτική δείχνουν ότι οι δηµόσιες δαπάνες για τις συντάξεις ενδέχεται να αυξηθούν έως µεταξύ τρεις και πέντε ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ µεταξύ του 2000 και του Συνεπώς, ο µέσος όρος της ΕΕ θα αυξηθεί από 10.4% το

9 σε 13.3% έως το 2050, µε µεγάλες διακυµάνσεις από 5% περίπου έως άνω του 20%. Όλα τα κράτη µέλη θεωρούν τις προσπάθειές τους για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης ως ένα σηµαντικό στοιχείο της µακροπρόθεσµης στρατηγικής τους να καταστήσουν βιώσιµες τις συντάξεις. Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης συνεπάγονται ότι η χρηµατοδότηση των συντάξεων µπορεί να κατανεµηθεί σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. Στις προβολές των δηµόσιων δαπανών 1 για τις συντάξεις, στις οποίες προβλέπονται ήδη υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης, διαφαίνεται ότι, εάν επιτυγχάνονταν οι στόχοι της Λισσαβώνας για την απασχόληση, µε συνεχή αύξηση της απασχόλησης πέρα από το 2010, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για τις συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕγχΠ θα µπορούσε να µειωθεί κατά το ένα τρίτο περίπου το 2050, σε σχέση µε το σενάριο αναφοράς των αµετάβλητων πολιτικών. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης δεν θα λύσουν το πρόβληµα της οικονοµικής βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Σήµερα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι συνταξιοδοτούνται πριν να φθάσουν την εκ του νόµου προβλεπόµενη ηλικία συνταξιοδότησης. Εάν ήταν δυνατόν να αυξηθεί κατά ένα έτος η πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης, χωρίς να αυξηθούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, η αναµενόµενη αύξηση των δαπανών για τις συντάξεις θα µειωνόταν κατά 0,6-1 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕγχΠ το Αυτό σηµαίνει ότι η κατά ένα χρόνο αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης θα απορροφούσε το 20% περίπου της µέσης αναµενόµενης αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών το Τα κράτη µέλη δήλωσαν τη δέσµευσή τους να καθυστερήσουν τη χορήγηση πρόωρων συντάξεων και βρίσκονται στη διαδικασία µεταρρύθµισης των συστηµάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και των πολιτικών αγοράς εργασίας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων είναι αργός για την επίτευξη των στόχων της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης δηλαδή για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας κατά 50% έως το 2010 σε σύγκριση µε το 38.5% σήµερα) και για την αύξηση της πραγµατικής ηλικίας συνταξιοδότησης κατά πέντε έτη έως το Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει ή θεσπίζουν συνεκτικές στρατηγικές για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των συστηµάτων συνταξιοδότησης και των δηµοσίων οικονοµικών συνολικά σύµφωνα µε την τρισκελή στρατηγική που ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής. Εκτός από τις µεταρρυθµίσεις της αγοράς εργασίας για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, οι στρατηγικές βασίζονται στην εξυγίανση της δηµοσιονοµικής κατάστασης και στις µεταρρυθµίσεις των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Πολλές χώρες σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν τα πλεονάσµατα των προϋπολογισµών τους για τη µείωση του δηµοσίου χρέους ή για τη δηµιουργία αποθεµατικών κεφαλαίων και αντιστοίχως, να χρησιµοποιήσουν τη µείωση των µελλοντικών τόκων για τη χρηµατοδότηση του δηµοσιονοµικού κόστους της γήρανσης. Σε ορισµένες χώρες, τα υψηλά ποσοστά χρέους και η επιβάρυνση από τόκους έχουν ως συνέπεια την επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης και αποτελούν, συνεπώς έναν επιπλέον λόγο για την απαίτηση αποφασιστικών προσπαθειών στο µέτωπο αυτό. Εξάλλου, για τα περισσότερα κράτη µέλη προβλέπονται µεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες για τις δηµόσιες συντάξεις και 1 Πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη το 2001 υπό την αιγίδα της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής. 9

10 ενδέχεται να προκύψουν χρηµατοοικονοµικές ελλείψεις. Απαιτούνται περισσότερες µεταρρυθµίσεις και στους τρεις τοµείς, ιδίως σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία δεν έχουν ακόµη διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν επίγνωση ότι, λόγω της υψηλής οικονοµικής επιβάρυνσης από τη ραγδαία επιδείνωση του λόγου εξάρτησης, η δίκαια κατανοµή µεταξύ των γενεών κινδυνεύει. Για να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, ειδικά στην εργασία, και να επιτευχθεί η βιώσιµη ισορροπία µεταξύ της φορολόγησης της εργασίας, αφενός, και των άλλων µορφών φορολογίας, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου, αφετέρου. Ορισµένα κράτη µέλη εξέτασαν τις συνέπειες της γενιάς µε τη θεαµατική αύξηση των γεννήσεων (baby boom) για τα συνταξιοδοτικά συστήµατα µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ταµείων στα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα µε στόχο να αποφευχθούν µεγάλες αυξήσεις στα ποσοστά εισφορών. Πολλά κράτη µέλη δηµιούργησαν επίσης καλύτερες ευκαιρίες για συµπληρωµατική ιδιωτική κάλυψη συνταξιοδότησης και ιδιωτική χρηµατοδότηση, µειώνοντας έτσι τις πιέσεις για αύξηση των δηµοσίων δαπανών. ύο χώρες έχουν µετατρέψει τα δηµόσια συνταξιοδοτικά τους συστήµατα σε συστήµατα προκαθορισµένων εισφορών µε πλασµατικό χρόνο ασφάλισης, µε στόχο τη σταθεροποίηση των ποσοστών εισφοράς για όλες τις γενεές και µε την ενσωµάτωση καλύτερων κινήτρων για εργασία, συµβάλλοντας έτσι επίσης στην επίτευξη του στόχου για υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Η οικονοµική βιωσιµότητα των κεφαλαιοποιητικών συστηµάτων συνταξιοδότησης εξαρτάται από την υγιή διαχείριση των ταµείων και από τις επιδόσεις των χρηµαταγορών. Οι κίνδυνοι για τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα συνταξιοδότησης µπορούν να µειωθούν σηµαντικά µέσω πραγµατικής επίβλεψης και συνετούς διαχείρισης του ενεργητικού. Η οδηγία σχετικά µε την επαγγελµατική συνταξιοδοτική κάλυψη, που συζητείται τώρα στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα προόδου στον τοµέα αυτό. Εκσυγχρονισµός των συνταξιοδοτικών συστηµάτων Τα εκ του νόµου προβλεπόµενα συνταξιοδοτικά συστήµατα, λίγο ή πολύ, ανταποκρίνονται καλά στην πρόκληση συνταξιοδοτικής κάλυψης των εργαζοµένων στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης (µε µειωµένο ωράριο, προσωρινοί, αυτοαπασχολούµενοι) και εργαζόµενων που χαρακτηρίζονται από κινητικότητα. Αντίθετα, η κατάσταση στα συστήµατα του δεύτερου άξονα δεν µπορεί ακόµη να θεωρηθεί ικανοποιητική: οι εργαζόµενοι στο πλαίσιο άτυπης απασχόλησης εξακολουθούν να µην καλύπτονται τόσο καλά από τα επαγγελµατικά συστήµατα συνταξιοδότησης και, σε πολλά κράτη µέλη, οι εργαζόµενοι που αλλάζουν συνεχώς θέση εργασίας τελειώνουν συνήθως την σταδιοδροµία τους µε λιγότερα δικαιώµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους που παραµένουν στον ίδιο εργοδότη. Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν σταδιακά τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα στον εξελισσόµενο κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο των ανδρών και γυναικών. Έτσι θεσπίζουν νέες νοµοθεσίες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασµού µεταξύ των οικογενειακών ευθυνών και της εργασίας για αµφότερους τους γονείς. Ωστόσο, παρά τη λήψη των µέτρων αυτών και την αύξηση του ποσοστού 10

11 συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, για πολύ καιρό ακόµη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ανδρών και γυναικών. Τέλος, τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της διαφάνειας στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα, τόσο στο επίπεδο των συστηµάτων ως σύνολο όσο και από άποψη των ατοµικών δικαιωµάτων συνταξιοδότησης. Επίσης έχουν επίγνωση της σηµασίας της επίτευξης συναίνεσης για την ανάπτυξη και τη µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Γενική αξιολόγηση Αυτή η πρώτη συνεκτική αξιολόγηση των εθνικών συστηµάτων ασφάλισης των συντάξεων και των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται να εξασφαλίσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους. Ταυτόχρονα πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλες αυξήσεις των δαπανών στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα µε τις τρέχουσες πολιτικές και πρέπει ακόµη να λάβουν µέτρα για να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές αυτές προκλήσεις χωρίς να διακυβεύσουν την επάρκεια. Αυτές οι αυξήσεις δαπανών θα µπορούσαν µακροπρόθεσµα να υπονοµεύσουν σοβαρά τη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Ωστόσο, η εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης οικονοµικής βιωσιµότητας δεν είναι µόνον αυτοδικαίως σηµαντική αλλά αποτελεί επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την επάρκεια των συντάξεων στο µέλλον. Τα κράτη µέλη έχουν πλήρη επίγνωση της αλληλεξάρτησης µεταξύ της οικονοµικής βιωσιµότητας και της επάρκειας στο πλαίσιο της δηµογραφικής γήρανσης της κοινωνίας: η οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης είναι µια αναγκαία προϋπόθεση για την επαρκή παροχή συντάξεων στο µέλλον, εφόσον η εξασφάλιση της επάρκειας αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πολιτικής υποστήριξης για την αναγκαία µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι εκθέσεις εθνικής στρατηγικής παρουσιάζουν πολλές θετικές εξελίξεις όσον αφορά τους κοινούς στόχους. Μολονότι οι οικονοµικές προκλήσεις αποτέλεσαν την κύρια κινητήριο δύναµη για µεταρρυθµίσεις, τα κράτη µέλη σεβάστηκαν τους κοινωνικούς στόχους των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων και καταβάλλουν προσπάθειες να προσαρµόσουν τα συστήµατα αυτά στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Η ισορροπία αυτή µεταξύ κοινωνικού και οικονοµικού συµφέροντος έχει πρωταρχική σηµασία για την πολιτική επιτυχία των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων. Όλα τα κράτη µέλη έχουν αρχίσει τη µεταρρυθµιστική τους διαδικασία και ορισµένα κράτη µέλη έχουν υλοποιήσει σηµαντικές και λίγα από αυτά µάλιστα, ριζικές µεταρρυθµίσεις στη δεκαετία του Εντούτοις, πολλές χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη για την πραγµατοποίηση και άλλων µεταρρυθµίσεων προκειµένου να διαφυλαχθεί η βιωσιµότητα των συστηµάτων τους συνταξιοδότησης καθώς και να επιτευχθεί η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών. Πρέπει να διατηρηθεί η κεκτηµένη ταχύτητα της διαδικασίας µεταρρυθµίσεων για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των επαρκών συντάξεων. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να αντιµετωπιστούν µέσα στο πλαίσιο των συντονισµένων προσπαθειών των κρατών µελών για να εφαρµόσουν τη στρατηγική ανάπτυξης που απαιτείται από τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών και φορολογικών µεταρρυθµίσεων και των καλύτερων και 11

12 παραγωγικότερων δηµόσιων επενδύσεων. H βελτίωση των κινήτρων για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παρατείνουν την παραµονή τους στην αγορά εργασίας θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ιδίως εν όψει των µακροπρόθεσµων συνεπειών στις δαπάνες συνταξιοδότησης της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε την ενίσχυση της διασύνδεσης µεταξύ των εισφορών και των παροχών. Επιπλέον, η οικονοµική βάση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων µπορεί να ενισχυθεί µε τη βοήθεια µεγαλύτερης δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Τέλος, η επάρκεια στο µέλλον εξαρτάται επίσης από την προσαρµογή των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε πιο ευέλικτα πρότυπα απασχόλησης και σταδιοδροµίας και στους µεταβαλλόµενους ρόλους των ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Η δηµογραφική γήρανση θα αρχίσει να έχει συνέπειες για τα συστήµατα συνταξιοδότησης εντός των εποµένων δέκα ετών σε πολλά κράτη µέλη. Αποτελεί εποµένως επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρµογή αξιόπιστες και αποτελεσµατικές στρατηγικές και να δοθεί σαφής εικόνα στους πολίτες σχετικά µε το τι µπορούν να περιµένουν από τα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα και τι πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή τους. 12

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια τονίστηκε η πρόκληση της γήρανσης των πληθυσµών, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της για τη διατήρηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Το Συµβούλιο της Λισσαβώνας (2000) τόνισε την ανάγκη να εκπονηθεί µελέτη για τη µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας υπό µακροπρόθεσµο πρίσµα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια µέχρι το 2020 και µετά, εφόσον απαιτείται. Μετά από αυτό ακολούθησε στο Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ (2001) η έγκριση των τριών γενικών αρχών για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων συνταξιοδότησης, δηλαδή: να διασφαλιστεί η ικανότητα των συστηµάτων να εκπληρώνουν τους κοινωνικούς τους στόχους, να διατηρηθεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και να υπάρχει ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες κοινωνικές ανάγκες. Στην κοινή έκθεση 1 της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής που απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν ( εκέµβριος 2001), ζητείται η χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα των συντάξεων για την παροχή βοήθειας στα κράτη µέλη ώστε να αναπτύξουν προοδευτικά τις πολιτικές τους προκειµένου να διαφυλάξουν την επάρκεια των συντάξεων να διατηρήσουν ταυτόχρονα την οικονοµική τους βιωσιµότητα και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των µεταβαλλόµενων κοινωνικών αναγκών. Στην έκθεση αυτή ορίζονται έντεκα κοινοί στόχοι σύµφωνα µε τις τρεις αρχές που εγκρίθηκαν στο Γκέτεµποργκ. Τέλος, το Συµβούλιο της Βαρκελώνης (2002) ζήτησε να επισπευσθεί η µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονοµική τους βιωσιµότητα και η επίτευξη των κοινωνικών τους στόχων και, στο πλαίσιο αυτό τόνισε τη σηµασία της κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου για το θέµα των συντάξεων που θα υποβληθεί στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 2003, και πρέπει να εκπονηθεί µε βάση τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής που αναµένονται το Σεπτέµβριο Με τις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής σχετικά µε τις συντάξεις που συµπεριλήφθηκαν στην κοινή έκθεση και υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 2002, τα κράτη µέλη παρουσιάζουν αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν τους έντεκα κοινούς στόχους. Στις εκθέσεις αυτές διαφαίνεται ότι τα κράτη µέλη έχουν λάβει και συνεχίζουν να λαµβάνουν διάφορα µέτρα για την επίτευξη των έντεκα στόχων. Όσον αφορά το στόχο για την οικονοµική βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων, τα κράτη µέλη ενσωµάτωσαν στις προσεγγίσεις τους την τρισκελή στρατηγική για την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών συνεπειών της γήρανσης του πληθυσµού, η οποία στρατηγική θεσπίστηκε στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης και ενσωµατώθηκε στη συνέχεια στους γενικούς προσανατολισµούς της οικονοµικής πολιτικής του Τα τρία σκέλη είναι: αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, µείωση των επιπέδων δηµοσίου χρέους και µεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Ο στόχος είναι να µειωθούν οι πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά και να τοποθετηθούν τα συστήµατα συνταξιοδότησης σε υγιείς 1 Ποιότητα και βιωσιµότητα των συντάξεων Κοινή έκθεση σχετικά µε τους στόχους και τις µεθόδους εργασίας στον τοµέα των συντάξεων 13

14 οικονοµικές βάσεις. Στα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη περιλαµβάνονται, ιδίως, ο περιορισµός της ροής στα συστήµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, η αύξηση των κινήτρων για την παράταση του επαγγελµατικού βίου και η αναβολή της συνταξιοδότησης καθώς και η αύξηση των µελλοντικών δηµοσιονοµικών περιθωρίων µε τη µείωση του δηµοσίου χρέους ή µε τη δηµιουργία αποθεµατικών ταµείων δηµόσιας συνταξιοδότησης. Η αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων παραµένει στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Μολονότι δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, τώρα είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι η επάρκεια και η βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων έχουν συνέπειες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Η γήρανση των πληθυσµών αποτελεί σηµαντική πρόκληση για τα δηµόσια οικονοµικά στο µέλλον λόγω του γεγονότος ότι το ένα δέκατο περίπου του ΑΕγχΠ της ΕΕ αφιερώνεται σήµερα στις δηµόσιες δαπάνες για τις συντάξεις. Ωστόσο, η δηµογραφική γήρανση αποτελεί επίσης σηµαντική πρόκληση για την ικανότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς τους σκοπούς, δηλαδή την παροχή επαρκών και δίκαιων εισοδηµάτων για τους ηλικιωµένους και την πρόληψη της φτώχειας στα γηρατειά. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, είναι επίσης σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι αυξανόµενοι διακινούµενοι εργαζόµενοι που έχουν αποκτήσει δικαιώµατα συνταξιοδότησης σε διάφορα κράτη µέλη µπορούν να επαφίενται στο γεγονός ότι θα λαµβάνουν τις παροχές που τους έχουν υποσχεθεί και δεν θα χρειάζεται να ζητούν κοινωνική βοήθεια στη χώρα τους κατοικίας. Σύµφωνα µε το αίτηµα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης και της Βαρκελώνης, ο αντίκτυπος της αύξησης των δαπανών που έχουν σχέση µε την ηλικία στα δηµόσια οικονοµικά αξιολογείται στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα προγράµµατά τους σταθερότητας και σύγκλισης, στα οποία προβλέπονται οι στόχοι για την επίτευξη της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν στο οποίο ορίστηκαν οι µέθοδοι εργασίας και οι κοινοί στόχοι για την ανοικτή µέθοδο συντονισµού των συντάξεων, δηλώνει ότι αυτή η διαδικασία κατατάσσεται ανάµεσα στις διάφορες υφιστάµενες και σωστά εφαρµοζόµενες διαδικασίες της ΕΕ, οι οποίες στο πλαίσιο του ευρύτερου πεδίου τους δράσης εφαρµόζονται και σε θέµατα της συνταξιοδοτικής πολιτικής. Επιπλέον, το ίδιο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απαιτεί η διαδικασία αυτή να µην αλλάξει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των υπεύθυνων για την εφαρµογή της πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Με την ανοικτή µέθοδο συντονισµού που καθιερώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν θεσπίζεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες πολιτικές δραστηριότητες συντονισµού σε άλλους τοµείς (ιδιαιτέρως οικονοµική πολιτική, δηµόσια οικονοµικά και απασχόληση) και διοχετεύει τα αποτελέσµατά της στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της νέας συνεργασίας θα είναι η προώθηση της αµοιβαίας µάθησης. Τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολλά όµοια προβλήµατα - και πάνω από όλα την κοινή πρόκληση της γήρανσης των πληθυσµών. Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού όχι µόνον δεν θα επιβάλει περιορισµούς στους εθνικούς πολιτικούς παράγοντες αλλά αντίθετα θα αυξήσει την ικανότητά τους για την 14

15 αξιολόγηση των αντίστοιχών τους επιδόσεων, θα αυξήσει την επίγνωση για άλλες πολιτικές επιλογές και θα προωθήσει την καλύτερη κατανόηση των πλεονεκτηµάτων και των προβληµάτων αυτών των διαφόρων επιλογών. Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη πλήρης ανάλυση των εθνικών στρατηγικών στον τοµέα των συντάξεων και παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη ανταποκρίνονται στην πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού, ενώ λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη τους τρεις ευρύτερους στόχους της επάρκειας, της βιωσιµότητας και του εκσυγχρονισµού. 15

16 2. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 2.1. Γήρανση του πληθυσµού Στις επόµενες δεκαετίες, η ΕΕ θα αντιµετωπίσει σηµαντική επιτάχυνση της δηµογραφικής γήρανσης που οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες: (i) η γενιά της θεαµατικής αύξησης των γεννήσεων (baby-boom) φθάνει στη ηλικία συνταξιοδότησης, (ii) η συνεχής αύξηση του προσδόκιµου ζωής, και (iii) η µειωµένη γεννητικότητα από τη δεκαετία του 1970 και µετά. Ο πρώτος παράγοντας θα δηµιουργήσει µια προσωρινή δηµογραφική ανισορροπία, ενώ οι επιδράσεις των άλλων δύο παραγόντων θα είναι συνεχείς. Ωστόσο, ο συνδυασµός και των τριών παραγόντων θα έχει ως συνέπεια σηµαντικές οικονοµικές προκλήσεις για τα συστήµατα συνταξιοδότησης κατά τις επόµενες δεκαετίες όταν ο αριθµός των συνταξιούχων θα αυξηθεί ραγδαία και το µέγεθος του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα µειωθεί. Ο κίνδυνος είναι ότι ο αυξανόµενος λόγος εξάρτησης ηλικιωµένων που προκύπτει, θα επιβάλει µελλοντικά τεράστια οικονοµική επιβάρυνση στον ενεργό πληθυσµό, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Αναµένεται ότι, έως το έτος 2050, οι Ευρωπαίοι θα ζουν τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε έτη περισσότερο από σήµερα (βλέπε διάγραµµα 1 παρακάτω). εδοµένου ότι το προσδόκιµο ζωής σήµερα µετά την ηλικία των 65 ετών είναι περίπου 15 ½ έτη για τους άνδρες και 19 ½ για τις γυναίκες, µια αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά πέντε έτη θα αυξήσει το κόστος παροχής του ίδιου επιπέδου σύνταξης κατά 25% έως 30%. Αυτό, ωστόσο είναι µόνον το ήµισυ περίπου της δηµογραφικής πρόκλησης για την αντιµετώπιση της οποίας πρέπει να προετοιµαστεί η Ευρώπη. Η άλλη σηµαντική αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι µεγάλες κοόρτεις του πληθυσµού που γεννήθηκαν µετά από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οι κοόρτεις της θεαµατικής αύξησης των γεννήσεων (baby-boom), θα φθάσουν στη συντάξιµη ηλικία και συνεπώς οι επόµενες κοόρτεις είναι πολύ µικρότερες λόγω των χαµηλότερων ποσοστών γεννήσεων. Αυτό καθίσταται εµφανές από την πυραµίδα του πληθυσµού της Ευρώπης (βλέπε διάγραµµα 2) στην οποία οι άνθρωποι ηλικίας µεταξύ 35 και 55 ετών είναι σήµερα πολυάριθµοι. Στα επόµενα 10 έως 15 έτη αυτές οι µεγάλες οµάδες του πληθυσµού θα αρχίσουν να αποχωρούν από την αγορά εργασίας και να συνταξιοδοτούνται. 16

17 ιάγραµµα 1 Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση Αύξηση Αριστερά : άνδρες - εξιά : γυναίκες B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 ιάγραµµα 2 Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Πυραµίδα πληθυσµού το ΕΕ 15 Άνδρες Γυναίκες εκατοµµύριο Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Η συνδυασµένη επίδραση των µεγάλων οµάδων ίδιας ηλικίας του πληθυσµού που φθάνουν στη συντάξιµη ηλικία και η αύξηση του προσδόκιµου ζωής θα 17

18 διπλασιάσει το λόγο εξάρτησης ηλικιωµένων, δηλαδή τον αριθµό των ανθρώπων σε συντάξιµη ηλικία (65+) σε σχέση µε το πληθυσµό σε ηλικία εργασίας (15-64). Το έτος 2000, τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών αποτελούσαν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας έως το 2050 θα είναι σχεδόν το50%. ιάγραµµα 3 Λόγος εξάρτησης ηλικιωµένων α) B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 α) Αριθµός των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας ετών. Πηγή: EUROSTAT Προβολές πληθυσµού - Σενάριο αναφοράς Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης το Μάρτιο 2001 ασχολήθηκε µε την δηµογραφική πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού που σηµαίνει ότι οι άνθρωποι σε ηλικία εργασίας θα αποτελούν µικρότερο µέρος του συνολικού πληθυσµού. Στις δηλώσεις του αναφέρεται ότι "ο αριθµός των συνταξιούχων γυναικών και ανδρών θα αυξηθεί ταχέως, ενώ το τµήµα του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας θα αρχίσει να φθίνει µετά το Αυτό θα δηµιουργήσει σηµαντική πίεση στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας, και ειδικότερα στα συνταξιοδοτικά συστήµατα και τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και µέριµνας για τους ηλικιωµένους. 1 Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν τώρα αναλάβει δράσεις καθορίζοντας νέες προσεγγίσεις (...). Κατά την επόµενη δεκαετία θα µας δοθεί η ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε τη δηµογραφική πρόκληση µέσω της αύξησης των ποσοστών απασχόλησης, της µείωσης του δηµόσιου χρέους και της προσαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων συνταξιοδότησης." 1 Η Επιτροπή θα εξετάσει τα θέµατα προσβασιµότητας, οικονοµικής βιωσιµότητας και ποιότητας των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωµένους σε ξεχωριστή ανακοίνωση 18

19 2.2. ηµόσια αντίληψη Οι ακόλουθες παράγραφοι παρουσιάζουν ορισµένα αποτελέσµατα µιας δηµοσκόπησης σε επίπεδο ΕΕ (Eυρωβαρόµετρο ), που πραγµατοποιήθηκε για την Επιτροπή το φθινόπωρο του 2001 για να εξακριβωθεί η δηµόσια γνώµη σχετικά µε το µέλλον των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Οι ερωτήσεις που τίθενται σε τέτοιου είδους έρευνες πρέπει να απλοποιούν το εξεταζόµενο θέµα και δεν µπορούν να εξηγήσουν όλες τις συνέπειες των διαφόρων πολιτικών επιλογών. Συνεπώς, από τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών µπορούν να ενηµερωθούν οι υπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες σχετικά µε το γενικό επίπεδο επίγνωσης του προβλήµατος και µε την ανάγκη για περαιτέρω δηµόσια συζήτηση αλλά δεν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν ως βάση για τις επιλογές πολιτικής. Από την έρευνα αυτή του Ευρωβαροµέτρου προκύπτει ότι ο ενδεχόµενος αντίκτυπος των δηµογραφικών εξελίξεων στα συστήµατα συνταξιοδότησης προκαλούν σοβαρές ανησυχίες σε όλα τα κράτη µέλη. Η επίγνωση του προβλήµατος αυξάνεται, τόσο ανάµεσα στους πολιτικούς παράγοντες όσο και στους πολίτες (βλέπε διάγραµµα παρακάτω). 1 Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πραγµατοποιήσει έρευνα σχετικά µε τις συντάξεις και τη µεταρρύθµιση των συντάξεων στην ανακοίνωσή της τής µε τίτλο "Η µελλοντική εξέλιξη της κοινωνικής προστασίας από µακροπρόθεσµη σκοπιά: ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις (COM(2000) 622 τελικό). Ο στόχος ήταν η εξακρίβωση της ενηµέρωσης του κοινού και των προσδοκιών όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων συνταξιοδότησης. Το τµήµα αυτό παρουσιάζει µόνον µια µικρή επιλογή των αποτελεσµάτων που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά σε συνάρτηση µε την έκθεση αυτή. Μια πιο συνεκτική ανάλυση των αποτελεσµάτων αναµένεται προσεχώς. Οι ερωτήσεις τέθηκαν σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα του πληθυσµού ηλικίας πενήντα ετών και άνω σε κάθε κράτος µέλος. Το κανονικό δείγµα στις συνηθισµένες έρευνες του Ευρωβαροµέτρου είναι 1000 άτοµα ανά χώρα εκτός από το Λουξεµβούργο (600) και το Ηνωµένο Βασίλειο (1000 στη Μεγάλη Βρετανία και 300 στη Βόρειο Ιρλανδία). 19

20 ιάγραµµα 4 Ο πληθυσµός στη χώρα σας γερνάει λόγω των χαµηλών ποσοστών γεννήσεων και της αύξησης του προσδόκιµου ζωής. Νοµίζετε ότι αυτό το γεγονός θα αποτελέσει ; ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 56.1 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ % 20% 40% 60% 80% 100% B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 Σηµαντικό πρόβληµα (3.0) εν γνωρίζω Ασήµαντο πρόβληµα (2.0) Κανένα πρόβληµα (1.0) Η επίγνωση αυτών των δηµογραφικών προκλήσεων, που θεωρούνται κυρίως ως πρόβληµα για τα δηµόσια συνταξιοδοτικά συστήµατα, ενδέχεται να οδηγήσουν πολλούς Ευρωπαίους σε µια µάλλον απαισιόδοξη προοπτική όσον αφορά τα δικαιώµατα τους κρατικής σύνταξης στο µέλλον. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων αναµένουν ότι θα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα µε την κρατική τους σύνταξη, και υπάρχει µεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι τους περιµένει: σχεδόν 30% των ερωτηθέντων ανθρώπων απάντησαν ' εν γνωρίζω'. ιάγραµµα 5 Με την κρατική µου σύνταξη θα τα βγάλω πέρα... ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 56.1 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK EU15 µε µεγάλη δυσκολία (1.0) µε δυσκολία (2.0) δεν γνωρίζω εύκολα (3.0) πολύ εύκολα (4.0) 20

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόµετρο 2011: οι Ευρωπαίοι αποκτούν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην οικονοµία Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2011 Σύµφωνα µε το εαρινό Ευρωβαρόµετρο του 2011, την

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΡΑΣΗ: 2 ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ: αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας

Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Maternity leave changes - Greek PL507 (Rev 3) Αλλαγές στην άδεια µητρότητας Βασική περίληψη Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Οι αλλαγές που αφορούν στα δικαιώµατα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και επίδοµα πατρότητας

Άδεια και επίδοµα πατρότητας Paternity leave and pay - Greek PL514 (Αναθ. 1) Άδεια και επίδοµα πατρότητας Βασική περίληψη 1 Η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να βοηθήσει τους εργαζόµενους γονείς. Καθιερώθηκε το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Είναι αλήθεια ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των Ταμείων αλλά και τα φορολογικά στοιχεία δεν είναι ακριβή για να έχουμε μια απόλυτα καθαρή εικόνα για το εισοδηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα