ΜΑΘΗΜΑ «Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία και Εκπαίδευση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ «Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία και Εκπαίδευση»"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ «Αφηγήσεις ζωής, Λαογραφία και Εκπαίδευση» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Αλεξιάδης, Μ. Αλ. (1985) Λαϊκές αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις (Δείγματα από τη Σορωνή Ρόδου), Δωδεκανησιακά Χρονικά, 1, Αθήνα, σ _ (1997). Αυτοβιογραφία και Λαογραφία. Κείμενα από το μικρασιατικό χώρο, Μικρασιατικά Χρονικά, 20, Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου μικρασιατικής λαογραφίας, Αθήνα, σ Alheit, P. (2006). Πρόλογος, στο βιβλίο του Γ. Τσιώλη, Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα, Αθήνα: Κριτική, σ Αμαρίλιο, Έρ. (2002). Γενοκτονία των Ελληνοεβραίων: συλλογή μαρτυριών από μια επιζώσα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Αμαρίλιο - Κούνιο, Έρ. Ναρ, Αλ. (1998). Προφορικές μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης (επιμ. - επίμετρο: Φρ. Αμπατζόγλου), Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής και Ίδρυμα Ετς Αχαΐμ. Αμπατζοπούλου, Φρ. (1993). Το Ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. _ (2002). Διαβάζοντας και ακούγοντας μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Αποστολόπουλος, Φ. Δ. (επίμ.) (1980). Η Έξοδος, τόμος Α : Μαρτυρίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, πρόλογος: Γ. Τενεκίδη, εισαγωγή, επιλογή κειμένων, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. 1

2 Αυδίκος, Ευ. (1991). Πρέβεζα Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης. Λαογραφική εξέταση, διδακτορική διατριβή, Πρέβεζα: Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας _ (1998). Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις σε μια παρέβρια περιοχή, Αλεξανδρούπολη: Πολύκεντρο Δήμου Τυχερού. _ (2001). Λαογραφία και προφορική ιστορία: Ιστορικό βάθος και νέα δεδομένα, στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός: Λαογραφία και ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου - Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ _ (2002). Χάλασε το χωριό μας χάλασε. Ιστορίες περί ακμής και πτώσης στη Λευκίμη Έβρου, Αλεξανδρούπολη: Πολύκεντρο Δήμου Τυχερού. _ (2007 α ). Επιτόπια έρευνα και τοπικές εξουσίες, στο βιβλίο του Η Θράκη και οι Άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη, Αθήνα: Οδυσσέας, σ _ (2007β). Μετατρέποντας κρυμμένους κόσμους σε αφηγήσεις: ο ερευνητής μεταξύ της σιωπής και της αφήγησης στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, στο βιβλίο του Η Θράκη και οι Άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη, Αθήνα: Οδυσσέας, σ Βαν Μπούσχοτεν, Ρ. (1997). Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών ( ), Αθήνα: Πλέθρον. _ (1999). Πέρασες πολλές μπόρες, κορίτσι μου, Αθήνα: Πλέθρον. _ (2001). Απαξίωση και αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών, στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου - Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ _ (2002). Δεκαετία του 40: διαστάσεις της μνήμης σε αφηγήσεις ζωής της περιόδου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Βαρβούνης, Μ. Γ. (1994). Συμβολή στη μεθοδολογία της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας, Αθήνα: Οδυσσέας. 2

3 _ (1997). Λαϊκή αυτοβιογραφία και ιστορική πραγματικότητα. Η περίπτωση των απομνημονευμάτων του Σάμιου οπλαρχηγού Ιωάννη Γιαγά ( ), Αθήνα: Δημιουργία Απ. Π. Χαρίσης. _ (2000 α ). Αυτοβιογραφικά κείμενα και λαογραφία: Η περίπτωση του Σάββα Τσερκεζή ( ), στο βιβλίο του Μικρά Λαογραφικά, Αθήνα: Παπαζήση, σ _ (2000β). Αυτοβιογραφικές διηγήσεις και παραδοσιακοί μουσικοί. Η περίπτωση του Θεολόγου Γρύλλη, στο βιβλίο του Λαογραφικά δοκίμια. Μελετήματα για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, Αθήνα: Καστανιώτης, σ Βαρίκα, Ε. (1988). Το κενό στον καθρέπτη. Βιογραφικές προσεγγίσεις στην ιστορία των γυναικών, Δίνη, 3, σ Βερβενιώτη, Τ. (1994). Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, Αθήνα: Οδυσσέας. _ (2002). Προφορική ιστορία και έρευνα για τον ελληνικό Εμφύλιο: η πολιτική συγκυρία, ο ερευνητής και ο αφηγητής, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ _ (2003). Διπλό βιβλίο. Η ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Βιβλιόραμα. Βιδάλη, Αν. (1993). Ιστορία, μνήμη, σιωπή: μαρτυρίες από τον ελληνικό Εμφύλιο, στο Ρ. Μπενβενίστε και Θ. Παραδέλλης (επίμ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης: Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Αλεξάνδρεια / Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ _ (1999). Άραγε εμείς ήμασταν; Απαγορευμένη ιστορία και υποκειμενικότητα σε τέσσερις ιστορίες από τον Ελληνικό Εμφύλιο, Αθήνα: Εξάντας. _ (2002). Κόκκινο για αίμα: το αβάσταχτο φορτίο των λέξεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Βόγλης, Πολ. (2004). Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον Εμφύλιο Πόλεμο, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 3

4 Βοζίκας, Γ. Ι. (2002). Αφηγήσεις - Αναπαραστάσεις - Ταυτότητες. Αγρότες Σερραίοι μιλούν για τη ζωή τους, Σερραϊκά Χρονικά, 14, Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών Μελενίκου, σ Βουτυρά, Ευτ. (2001). Η κατεύθυνση της ιστορίας: Προφορική ιστορία, συλλογική μνήμη και κοινωνική αλλαγή στον μετα-σοβιετικό χώρο, στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός: Λαογραφία και ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου - Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Γκέφου-Μαδιανού, Δημ. (1998). Αναστοχασμός, ετερότητα και ανθρωπολογία οίκοι: Διλήμματα και αντιπαραθέσεις, στο Δήμητρα Γκέφου- Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, σ Collard, A. (1993). Διερευνώντας την "κοινωνική μνήμη" στον ελλαδικό χώρο, στο Ε. Παπαταξιάρχης-Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν. Συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ Θανοπούλου, Μ. - Πετρονώτη, Μ. (1987). Βιογραφική προσέγγιση: Μια άλλη πρόταση για την κοινωνιολογική θεώρηση της ανθρώπινης εμπειρίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 64, Αθήνα, σ Θανοπούλου, Μ. (2000). Η προφορική μνήμη του πολέμου. Διερεύνηση της συλλογικής μνήμης του Β Παγκοσμίου Πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της Λευκάδας, μετάφραση: Σοφία Θανοπούλου, Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε. Κακάμπουρα - Τίλη, Ρ. (2004). Λαϊκή αυτοβιογραφία και Λαογραφία: Η διυποκειμενικότητα της πρόσληψης του παρελθόντος, Πρακτικά συνεδρίου με θέμα: Η Λογοτεχνία σήμερα. Όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές, οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, σ _ α, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα, Αθήνα: διάδραση. _ 2011β, Γραπτή αυτοβιογραφία και προφορικές αφηγήσεις ζωής: Το πρόβλημα της αλήθειας, στο Χ. Μπαμπούνης (επιμ.), Ιστορίας Μέριμνα, τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γ. Λεοντσίνη, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ

5 (2012). Εικόνες των Τούρκων μέσα από προσωπικές αφηγήσεις του ξεριζωμού Ελλήνων Μικρασιατών προσφύγων, στο Ευ. Αυδίκος (επιμ.). Λαογραφικές αναγνώσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία, Αθήνα: Πεδίο, σ _ Ο Μικρασιατικός ξεριζωμός στις προσωπικές αφηγήσεις και τη λογοτεχνία, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση-πεζογραφία-θέατρο), Αθήνα, 8-12 / 12 / 2010, Αθήνα: Κ.Ε.Ε.Λ. / Ακαδημία Αθηνών, (υπό δημοσίευση) _ Η λαογραφική έρευνα των προσωπικών αφηγήσεων στο διεθνή χώρο, Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : 100 χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας, Οργάνωση: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, (Αθήνα, 23/11/2009), Λαογραφία 42, (υπό δημοσίευση). _ Ανιχνεύοντας το νόημα της παράδοσης μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, στο Μ. Γ. Βαρβούνης και Μ. Σέργης (επιμ.), Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, Αθήνα: Ηρόδοτος. Κιτρομηλίδης, Π. (1985). Μοισιόδαξ, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Κ.Μ.Σ. (1996). Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο, στον Πασχ. Μ. Κιτρομηλίδης, (πρόλογος, επιμέλεια,) Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ιδρυτές: Μέλπω και Octave Μερλιέ. Εξηνταπέντε χρόνια επιστημονικής προσφοράς. Αποτίμηση και Προοπτική, πρόλογος επιμ.: Αθήνα: Κ.Μ.Σ., σ Κογκίδου, Δ. και Πανταζής, Π. (1992 α ), Μονογονεϊκές οικογένειες. Ανάγκες και περιορισμοί, Θεσσαλονίκη: ΕΚΕΜ Φτώχεια 3. _ (1992β), Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους. Ανάγκες και περιορισμοί, Θεσσαλονίκη: ΕΚΕΜ Φτώχεια 3. Κόκκινος, Γ. (1999). Προφορική ιστορία και συλλογική μνήμη. Το παράδειγμα της Ρόδου στην περίοδο της Ιταλοκρατίας, Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας για τα 50 χρόνια της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου (4-5 Μαρτίου 1997), Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ρόδου, σ Κόκκινος, Γ. Λαμπάτος, Γ. (2006). Ξεχωριστοί άνθρωποι. Ο ναυτεργάτης Σταμάτης Σκόρδος, στο Γ. Κόκκινος Γαβ. Λαμπάτος (εισαγωγή, 5

6 επιμέλεια), Σταμάτης Σκόρδος. Συμβολή στην Ιστορία των Ελλήνων Ναυτεργατών, Αθήνα: Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Κορρέ-Ζωγράφου, Κ. και Ολυμπίτου, Ευ. (2003). Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο, τόμος 1 ος, Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Κορρέ-Ζωγράφου, Κ. (2004). Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο ΙΙ, τόμος 2 ος, Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Κουμαριανού, Μ. (2001). Προφορική ιστορία και γενεαλογική μνήμη στους Μικρασιάτες πρόσφυγες της Μυτιλήνης, στο Χρ. Χατζητάκη- Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου - Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Κυριακίδου-(Νέστορος, Ά α ). Τρεις γενιές προσφύγων της Μικράς Ασίας. Η σημασία της προσωπικής τους μαρτυρίας, στο Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Αθήνα: Πορεία, σ _ (1993β). Προφορική ιστορία και λαογραφία, στο Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Αθήνα: Πορεία, σ _ (1993γ). Ο χρόνος της προφορικής ιστορίας, στο Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Αθήνα: Πορεία, σ _ (1993δ). Ιστορία, προφορική ιστορία, ανθρωπολογία και λαογραφία, στο: Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ., Αθήνα: Πορεία, σ _ (1993 ε ). Λαϊκός πολιτισμό, στο: Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Αθήνα: Πορεία, σ _ (1993στ). Παράδοση και παραδοσιακός πολιτισμός: μια απαραίτητη ιστορική διάκριση, στο Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ, Αθήνα: Πορεία, σ Λουτζάκη, Ρ. (2001). Ερευνητής και πληροφορητές. Σχέσεις αλληλεπίδρασης (προσωπικές μαρτυρίες, ), στο Χρ. Χατζητάκη- Καψωμένου, Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Λυδάκη, Ά. (1998). Οι τσιγγάνοι στην πόλη. Μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα, Αθήνα: Καστανιώτης. _ (2001). Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Αθήνα: Καστανιώτης. 6

7 _ (2005). Λόγος αυτοβιογραφικός, στον τόμο Επιστημονικό Συμπόσιο, Χρήσεις της γλώσσας (3-5 Δεκεμβρίου 2004), Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), σ Μαυρίδου, Μ. (1987). Η συγκυριακή ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνοικίας: Νέα Λιόσια, διδακτορική διατριβή, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέγας, Γ. Α. (1939). Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος πρώτο, Αθήνα: Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου. Μερακλής, Μ. Γ. (1993 α ). Αυτοβιογραφίες Ηπειρωτών χωρικών, Δ Συμπόσιο Λαογραφίας Βορειοελλαδικού Χώρου (Ιωάννινα, Οκτωβρίου 1979), Θεσσαλονίκη 1983, σ και στο: Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, Αθήνα: Καρδαμίτσα, σ _ (1993β), Μεσσήνιοι χωρικοί αυτοβιογραφούμενοι, στο: Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, Αθήνα: Καρδαμίτσα, σ _ (1996). Η Μέλπω Μερλιέ, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και η Λαογραφία, στον Πασχ. Μ. Κιτρομηλίδης (πρόλογος, επιμέλεια), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ιδρυτές: Μέλπω και Octave Μερλιέ. Εξηνταπέντε χρόνια επιστημονικής προσφοράς. Αποτίμηση και Προοπτική, Αθήνα: Κ.Μ.Σ., σ _ (2004). Λαογραφικά ζητήματα, Αθήνα: Καστανιώτη / Διάττων. _ (2006). Ο πολιτικός κρατούμενος μέσα από την αφήγησή του, στον τόμο: Εικόνες φυλακής, εισαγωγή επιμ.: Αφρ. Κουκουτσάκη, πρόλογος: Ιωάννης Μανωλεδάκης, Αθήνα: Πατάκη, σ _ (2011). Ελληνική λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση. Ήθη και έθιμα. Λαϊκή τέχνη, Αθήνα: Καρδαμίτσα. Μιλιαρίνι, Μπ. (1997). Μεικτοί γάμοι: Διαδικασίες διαμόρφωσης του ζευγαριού και της οικογένειας, στο Κλ. Ναυρίδης και Ν. Χρηστάκης (επιμ.), Ταυτότητες: Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, επιμ, Αθήνα: Καστανιώτης, σ Μόλχο, Ρ. (2002). Το οπτικοακουστικό αρχείο των επιζώντων της ναζιστικής γενοκτονίας Shoah: στόχοι, οργάνωση και διαδικασία συνεντεύξεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις 7

8 της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Μουρέλος Γ. (επιμ.) (1982). Η Έξοδος, τόμος Β : Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας, εισαγωγή εποπτεία: Πασχ. Κιτρομιλήδη, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μπάδα, Κ. (1986). Βαθμοί αστικοποίησης του αγροτικού χώρου (Ήπειρος: 1950 κ.ε.), Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορίας με θέμα Ήπειρος: Κοινωνία Οικονομία 15 ος 20 ος αι., (Γιάννενα, 4-7 Σεπτεμβρίου 1985), Γιάννενα, σ _ (2001). Ο θάνατος της Ελένης στον Εμφύλιο. Η μνήμη και το γεγονός, η μνήμη ως ιστορία, στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ _ (επιμ.) (2003). Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου: Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του 60, Πρακτικά Ημερίδας, (Αγρίνιο, 23 Σεπτεμβρίου 2000), οργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου, Αθήνα: Μεταίχμιο / Δήμος Αγρινίου. _ (2004 α ). Προς μια διεπιστημονική προσέγγιση της κοινωνίας και του πολιτισμού, στο Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα, Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, σ _ (2004β). Ο κόσμος της εργασίας. Οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (18 ος 20 ός αιώνας), Αθήνα: Πλέθρον Μπάδα Κ. Μπούσχοτεν Β. Ρ. (2002). Εισαγωγή, στο: P. Thompson, 2002, Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία, μετάφραση: Ρ. Β. Μπούσχοτεν Ν. Ποταμιάνος, επιμ.: Κ. Μπάδα Ρ. Β. Μπούσχοτεν, Αθήνα: Πλέθρον. Μπενβενίστε, Ρ. και Παραδέλλης, Θ. (επιμ.) (1994), Αφηγηματικότητα, Ιστορία και Ανθρωπολογία, Μυτιλήνη: Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μπουτζουβή - Μπανιά, Αλ.( ). "Το ανθρώπινο χρέος" έχει φύλο; Η περίπτωση της Ευαγγελίας Σαμαρά, Δίνη, 8, σ _ (1998). Προλογικό σημείωμα, στον τόμο: Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της ιστορίας, (Πρακτικά Διεθνούς 8

9 Ημερίδας, 30 Μαΐου 1997, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), Αθήνα: Κατάρτι, σ _ (επιμ. - εισαγωγή) (1999). Σκόπελος. Η ιστορικότητα της καθημερινής ζωής. Οι χειροτέχνες αφηγούνται, Αθήνα: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Λαογραφικό Μουσείο Σκοπέλου. Μπουτζουβή, Αλ. Θανοπούλου, Μ. (2002). Η προφορική ιστορία στην Ελλάδα. Οι εμπειρίες μιας δύσκολης πορείας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Α ), (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Ναυρίδης, Κ., Αρχοντάκη, Ζ. και Δοξιάδης, Κ. (1989). Κοινωνική αλλαγή και σχέσεις με το χρήμα στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση μιας κοινότητας στην Ήπειρο, Αθήνα: ΜΙΑΛΤΕ. Ναυρίδης, Κλ. (1994). Κλινική κοινωνική ψυχολογία, Αθήνα: Παπαζήση. _ (1997). Εισαγωγή, στον τόμο Κλ. Ναυρίδης και Ν. Χρηστάκης (επιμ.), Ταυτότητες: Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτης, σ Νιτσιάκος, Β. (1995). Από την κοινωνιοδημογραφική αποσύνθεση στη συμβολική ανασυγκρότηση και τη διαχείριση της κοινωνικής μνήμης - Η περίπτωση της Πυρσόγιαννης, στο Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου - Στον απόηχο της μακράς διάρκειας, Αθήνα: Πλέθρον, σ _ (2003). Μαρτυρίες Αλβανών μεταναστών, Αθήνα: Οδυσσέας. _ (2007). Ο διάλογος του Στάθη Δαμιανάκου με τη Λαογραφία και το αίτημα της διεπιστημονικότητας, στο Χρ. Δερμεντζόπουλος Β. Νιτσιάκος (επιμ.), Όψεις του Λαϊκού Πολιτισμού. Μνήμη Στάθη Δαμιανάκου, Αθήνα: Πλέθρον, σ Παναγιωταρέα, Ά. (1994). Όταν οι αστοί έγιναν πρόσφυγες, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. _ (2001). Τη στιγμή που η προφορική ιστορία συναντά την επίσημη ιστορία, στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Παναγιωτόπουλος, Ν. (2002). Η μαρτυρία του ερευνητή και η έρευνα της μαρτυρίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της 9

10 προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Παναγιωτόπουλος, Π. (1996). Η διαφύλαξη της οδύνης. Για τη μνήμη του πολέμου της Κατοχής, ο Πολίτης, 22, σ _ (1997). Η κομμουνιστική μνήμη της ήττας: Διερευνώντας τις κοινωνιολογικές προϋποθέσεις της μεταϊστορικής ηθικής δικαίωσης, Δοκιμές, 6, Το Εμφύλιο Δράμα, σ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, (1998). Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της ιστορίας, Πρακτικά Διεθνούς Ημερίδας (30 Μαΐου 1998), διοργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα: Κατάρτι. Πανταζής, Π. (1991). Ιστορίες ζωής και μεταναστευτικά σχέδια στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση του Κεφαλόβρυσου, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. _ (1997). Η συγκρότηση της ταυτότητας εφήβων μεταναστών: μια μελέτη ιστοριών ζωής, στο Κλ. Ναυρίδης και Ν. Χρηστάκης (επιμ.), Ταυτότητες: Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτης, σ _ (2004). Από τα υποκείμενα στο υποκείμενο. Η βιογραφική προσέγγιση στην ψυχοκοινωνική έρευνα, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. Παπαγαρουφάλη, Ελ. (2002). Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία των συνομιλητών και πολλών άλλων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ., Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Παπαθανασίου, Ι. (1996). Βίωμα, ιστορία και πολιτική: η υπόσταση της προσωπικής μαρτυρίας. Σκέψεις με αφορμή δύο βιβλία του Τάκη Μπενά, Τα Ιστορικά, 24 / 25 (Ιούνιος - Δεκέμβριος 1996), σ Παπαθανασίου, Μ. (2003). Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Δωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Παπακυπαρίσσης Αναγν. Ευ. (2003). Όψεις της κοινωνικής ζωής της Σάμου από σύγχρονες αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, Σαμιακές μελέτες, 6 ( ), Αθήνα: Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, σ

11 Παπαστεφανάκη, Λ. (2003), Η προφορική ιστορία στο μουσείο. Μια απόπειρα καταγραφής προφορικών μαρτυριών από τον κόσμο της εργασίας στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Εθνογραφικά, 12 / 13, Ναύπλιο, σ Παραδέλλης, Θ. (1999). Ανθρωπολογία της μνήμης, στο Ρ. Μπενβενίστε και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Διαδρομές και τόποι της μνήμης: Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Αλεξάνδρεια / Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ Πασσερίνι, Λ. (1998). Σπαράγματα του 20ου αιώνα. Η Ιστορία ως βιωμένη εμπειρία, μετάφραση: Οντέτ Βαρών - Βασάρ, Ιωάννα Λαλιώτου, Ιουλία Πεντάζου, Αθήνα: Νεφέλη. Πασχαλίδης, Γρ. (1993). Η ποιητική της αυτοβιογραφίας, Αθήνα: Σμίλη. Πετρονώτη, Μ. (2002). Κατασκευάζοντας προφορικές ιστορίες. Συνδιαλλαγές, συγκρούσεις, ανατροπές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Πετροπούλου, Χ. (2001). Η εμπειρία της επιτόπιας έρευνας σ ένα ελληνόφωνο χωριό της Καλαβρίας (Γκαλλιτσιανό), στο Χρ. Χατζητάκη- Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Plummer, K. (2000). Τεκμήρια ζωής. Εισαγωγή στα προβλήματα και τη βιβλιογραφία μιας ανθρωπιστικής μεθόδου, μετάφραση: Χαρά Λιακαντωνάκη, επιμ.: Ν. Κοκοσαλάκης, Αθήνα: Gutenberg. Ποτηρόπουλος, Π. (1998). Από τις χαμένες πατρίδες στην πατρίδα του σήμερα: Νέα Μηχανιώνα, προσφυγική συνείδηση και ταυτότητα, Θεσσαλονίκη. _ (2001). Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης: Προσφυγική συνείδηση και συλλογική ταυτότητα, στο Χρ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και ιστορία, συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηματική λειτουργία, μετάφραση: Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Αθήνα: Καρδαμίτσας. 11

12 Ρόκου, Β. (2004). Τα βυρσοδεψεία των Ιωαννίνων. Από το εργαστήριο στο εργοστάσιο της βιοτεχνικής πόλης, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. Σαράφη, Λ. (2002), Οι ψίθυροι του Εμφυλίου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Σκοπούλη, Γεωρ. Σ. (2007). Αυτές που γίναν ένα με τη γη. Εξήντα οκτώ Ηπειρώτισσες διηγούνται τη ζωή τους, πρόλογος : Μ. Γ. Μερακλής, Αθήνα: Δωδώνη. Σπαθάρη-Μπεγλίτη, Ε. (1997). Ιστορική και κοινωνική λαογραφία Ανατολικής Θράκης, Αθήνα: Νέα σύνορα - Α. Α. Λιβάνη. Σταματοπούλου - Ιγγλέση, Χ. (1989). Μορφές γυναικείας ταυτότητας, διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στυλιανούδη, Μ. - Γ. Λίλυ (2002). Η θεραπευτική διάσταση της συνέντευξης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ Thompson, P. (2002). Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία, μετάφραση: Ρ. Β. Μπούσχοτεν Ν. Ποταμιάνος, επιμ.: Κ. Μπάδα Ρ. Β. Μπούσχοτεν, Αθήνα: Πλέθρον. Τσιώλης, Γ. (2006). Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα, πρόλογος: Prof. Dr Dr Peter Alheit, Αθήνα: Κριτική. Vilanova, M. (2000). Οι αόρατες πλειοψηφίες. Εργατική εκμετάλλευση, επανάσταση και καταστολή, εισαγωγή: Ηλίας Νικολακόπουλος, μετάφραση: Χαρά Ροβίθη, Αθήνα: Κατάρτι. Χρηστάκης, Ν. (1994). Μουσικές ταυτότητες: αφηγήσεις ζωής μουσικών και συγκροτημάτων της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής ροκ, Αθήνα: Δελφίνι. _ (1995). Επεξεργασία της εφηβικής αλλαγής και συγκρότηση της ταυτότητας μέσα από τη μουσική δραστηριότητα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 85, Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ _ (1997). Ομοιότητα και διαφορά, ομαδικότητα και ατομικότητα: Ορισμένα από τα παράδοξα της ταυτότητας, στο Κλ. Ναυρίδης και Ν. Χρηστάκης, Ταυτότητες: Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτη, σ

13 _ (2002). Ο ερευνητής, οι νέοι και οι άλλοι: ερωτήματα με αφορμή μια έρευνα για τους νέους, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, επιμ.: Μ. Θανοπούλου, Αλ. Μπουτζουβή), Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε., σ

14 Β ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Adams, J., Bornat, J. & Prickett, M. (1998). Discovering the present in stories about the past, στο A. Brechin, J. Walmsley, J. Katz & S. Peace (eds.) Care matters: Concepts, practice, research in health and social care, London: Sage, p Adler, P. A. and Adler, P. (1987). Membership roles in field research, Newbury Park, CA: Sage. Alasuutari, P. (1995). Researching culture: Qualitative method and cultural studies, London: Sage. Allport, G. W. (1942). The use of personal documents in psychological science, New York: Social Science Research Council. Angell, R. (1945). A critical review of the development of the personal document method , στο: Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn and Robert Angell. (eds.), The use of personal documents in History, Anthropology and Sociology, New York: Social Science Research Council. Apitzsch, U. & Inowlocki, L. (2000). Biographical analysis: A German school?, στο P. Chamberlayne, J. Bornat & T. Wengraf (eds.), The turn to biographical methods in social science,, London: Routledge, p Askham, J. (1982). Telling stories, Sociological Review, 30, p Atkinson, D. (1997). An auto/biographical approach to learning disability research, Aldershot, UK: Ashgate. Auto/biography in sociology [Special issue], (1993). Sociology, 27 (1). Avdikos, E. Gr. (1998). The role of religious practices and the sense of origin in the shaping of identity: the example of the Greek Minority in the democracies of the Ex-Soviet Union, στο: Oral History: Challenges for the 21 st century, Proceedings Vol 1, Xth International Oral History Conference, Rio de Janeiro, (14-18 June 1998), Brazil, p Babcock, B. (1980). Reflexivity: Definitions and discriminations, Semiotica, 30 (1 / 2), p Bartlett, F. C. (1932). Remembering, London: C.U.P. Bauman, R. and J. Sherzer, (eds.) (1989) ( ). Explorations in the Ethnography of Speaking, London: Cambridge University Press. 14

15 Bennett, G. (1986). Narrative as Expository Discourse, Journal of American Folklore 99: p Becker, H. S. (1966). Introduction, στο: Clifford Shaw, The Jack Roller, Chicago: University of Chicago Press, p. v xvii. _ (1986). Doing things together: Selected papers, Evanston, IL: Northwestern University Press. Blumer, H. (1939). Critique of Research in the Social Sciences I: An Appraisal of Thomas and Znaniecki s Polish Peasant, New York: Social Science Research Council. _ (1979). Introduction to the transaction edition, στο: Critiques of research in the social sciences: An appraisal of Thomas and Znaniecki s The Polish Peasant in Europe and America, New Brunswick, NJ: Transaction Books. Bertaux, D. (1976). Histoires de vies ou récits de pratiques? Méthodologie de l approche biographique en sociologie, Paris: Conseil d Organisation des Recherches sur le Développement Economique et SOCIAL (CORDES). Bertaux, D. (ed.), (1981). Biography and society. The life history approach in the social sciences, Sage Studies in International Sociology. Bertaux, D. and Bertaux - Wiame, I. (1980). Enquête sur ka boulangerie artisanale en France, Paris: Conseil d Organisation des Recherches sur le Développement Economique et Social (CORDES). _ (1981). Artisanal bakers in France. How they live and why they survive, στο F. Bechhofer and B. Elliott (eds.), The Petit Bourgeoise. Comparative Studies of an Uneasy Stratum, London: Macmillan. Bertaux, D. & Delcroix, C. (2000). Case histories of families and social processes: Enriching sociology, στο P. Chamberlayne, J. Bornat & T. Wengraf (eds.), The turn to biographical methods in social science, London: Routledge, p Bertaux, D. & Thompson, P. (eds.) ( ). Between generations: Family models, myths and memories, Oxford, UK: Oxford University Press. 15

16 Biggs, S. (1993). Understanding ageing, images, attitudes and professional practice, Buckingham, UK: Open University Press. Blaakilde, A. L. (2006). It s just a Story I m Telling you, I haven t Experienced it Myself. A Grandmother s Narratives and Experiences, στο A. Kaivola-Bregenhøj B. Klein & Ulf Palmenfelt (eds.), Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica, p Blumer, H. (1939). Critique of research in the social sciences I: An appraisal of Thomas and Znaniecki s Polish Peasant, New York: Social Science Research Council. _ (1979). Introduction to the transaction edition, στο: Critiques of research in the social sciences: An appraisal of Thomas and Znaniecki s The Polish Peasant in Europe and America, Brunswick, NJ: Transaction Books. Briggs, C. L. (1988). Competence in Performance: The Creativity of Tradition in Mexicano Verbal Art, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Briggs, C. L. & C. Mantini-Briggs (2003). Stories in the Time of Cholera. Racial Profiling during a Medical Nightmare, Berkeley: University of California Press. Bruner, J. (1995). The autobiographical process, Current Sociology, 43 (2 / 3), p Catani, M. (1975). Les Histoires de Vie Sociale, instrument critique des pratiques et objects sociologiques, στο: Compte rendus de recherches et bibliographie sur l immigration, Paris: ERSMOI, Centre d Etudes Sociologiques. Chamberlayne, P., Bornat, J. & Wengraf, T. (επιμ.) (2000). The turn to biographical methods in social science, London: Routledge. Chamberlayne, P. & Spano, A. (2000). Modernisation as lived experience: Contrasting case studies from the SOSTRIS project, στοthe P. Chamberlayne, J. Bornat & T. Wengraf (eds.), The turn to biographical methods in social science, London: Routledge, p Clasen, J., Gould, A. & Vincent, J. (επιμ.) (1998). Voices within and without: Responses to longterm unemployment in Germany, Sweden and Britain, Bristol, UK: Policy Press. 16

17 Cockshut, A. O. J. (1984). The Art of αutobiography, New Haven, CT: Yale University Press. Coleman, P. (1986). Ageing and reminiscence processes, Chichester, UK: Wiley. Coleman, P. G., Ivani - Chalian, C. & Robinson, M. (1993). Self esteem and its sources: Stability and change in later life, Ageing and Society, 13 (2), p Colson, E. (1974). Autobiographies of three Pomo women, Berkeley: Anthropological research facility, Department of Anthropology, University of California. Crook, S. (1998). Minotaurs and other monsters: Everyday life in recent social theory, Sociology, 32 (3), p Dalianis - Karambatzakis M. (1994). Children in Turmoil during the Greek Civil War : today s adults. A longitudinal study confined with their mothers in prison, Stockholm. Degh, L. (1995). Narratives in society: A performer-centered study of narration, FFC Communications No. 255, Helsinki: Academia Scientiarum Fenica. Demaziere, D. & Dubar, C. (1997). Analyser les entretiens biographiques: l exemple derιcits d Insertion, Paris: Nathan. Denzin, N. K. (1984a). On understanding emotion, San Francisco: Jossey Bass. _ (1984b). Interpreting the biography and society life story project, Biographie et Société / Biography and Society Newsletter, 2, p _ (1986). Interpreting the lives of ordinary people: Sartre, Heidegger, Faulkner, Life Stories / Récits de vie, 2, p _ (1987a). The alcoholic self, Newbury park, CA: Sage. _ (1987b). The recovering alcoholic, Newbury Park, CA: Sage. _ (1989). Interpretive biography, Newbury Park, CA: Sage Publications / Qualitative Research Methods, v. 17 _ (1997). Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the twenty-first century, Thousand Oaks, CA: Sage. 17

18 Dolby - Stahl, S. K. (1985). A folkloristic methodology for the study of meaning in personal narrative, Journal of Folklore Research, 22, p Dollard, J. (1935). Criteria for the life history, New Haven: Yale University Press. Douglas, J. D. (1985). Creative interviewing, Newbury Park, CA: Sage. Du Bois, C. (1961). The people of Alor. A social-psychological study of the East Indian island, New York / London: Harper Torchbooks. Elbaz, R. (1987). The changing nature of the self: A critical study of the autobiographical discourse, Iowa City: University of Iowa Press. Faraday, A. and Plummer, K. (1979). Doing life histories, The Sociological Review, 27 (4), p Ferrarotti, F. (1981). On the autonomy of the biografhical method, στο D. Bertaux (ed.), Biography and society. The life history approach in the social sciences, Sage Studies in International Sociology, p Fine, E. (1984). The Folklore Text: From Performance to Print, Bloomington: Indiana University Press. Finnegan, R. (1998). Tales of the City. A Study of Narrative and Urban Life, Cambridge: Cambridge University Press. Frank, A. W. (1985). Out of Ethnomethodology, στο H. J. Helle and S. J. Eisenstadt (eds.), Micro - Sociological Theory, Newbury Park, CA: Sage, p Frank, G. (1979). Finding the common denominator: A phenomenological critique of life history method, Ethnos, 7, p Frazier, C. E. (1978). The use of life-histories in testing theories of criminal behaviour: Toward reviving a method, Qualitative Sociology, 1, p Garvin, P. (ed.) (1964). A Prague School Reader in Esthetics, Literary Structure, and Style, Washington, DC: Anthropological Society of Washington. Geertz, C. (1988). Works and lives: The anthropologist as author, Stanford, CA: Stanford University Press. Geiger, S. N. G. (1986). Women s life histories: Method and content, Signs, 11 (Winter), p Giddens, A. (1991). Modernity and self identity: Self and society in the late modern age, Cambridge, UK: Polity. 18

19 Giele, J. (1998). Innovation in the typical life course, στο M J. Z. Giele & G. Elder(eds.), Methods of life course research: Qualitative and quantitative approaches, Thousand Oaks, CA: Sage, p Gittins, D. (1977). Women s work and family size between the wars, Oral History, 5 (2), p Goldthorpe, J. in collaboration with Llewellyn, C. and Payne, C. (1980). Social mobility and class structure in modern Britain, Oxford: Clarendon Press. Halbwachs, M. (1950). La Mémoire Collective, Paris: PUF. _ (1992). The social frameworks of memory, στο L. Coser (ed.), Maurice Halbwachs: On collective memory, Chicago: University of Chicago. Hall, C. (1977). Married women at home in Birmingham in the 1920s and 1930s, Oral History, 5 (2), p Hazzard, A. (2000). Clinical hermeneutics: From the ontology of self to a case example, στο P. Chamberlayne, J. Bornat & T. Wengraf (eds.), The turn to biographical methods in social science, London: Routledge, p Heimo, A. (2006). Places Lost, Memories Regained. Narrating the 1918 Finnish Civil War in Sammatti, in A. Kaivola-Bregenhøj B. Klein & Ulf Palmenfelt (eds.), Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica, p Heinritz, C. & Rammstedt, A. (1991). L approche biographique en France, Cahiers Internationaux de Sociologie, 91, p Helling, Ingeborg K. (1988). The life history method: A survey and a discussion with Norman K. Denzin, Studies in symbolic interaction, 9, p Hoffmann - Riem C. (1980). Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie. Der Datengewinn, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 34, p Hymes, D. (1972). The Contribution of Folklore to Sociolinguistic Research, in A. Paredes and R. Bauman (eds.), Toward in New Perspectives in Folklore, Austin: The University of Texas Press, p _ (1981). In Vain I tried to tell you. Essays in Native American Ethnopoetics, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 19

20 Ives, E. D. ( ), The tape - recorded interview. A manual for fieldworkers in folklore and oral history, Knoxville: University of Tennessee Press. Jameson, Fr. ( ). The ideology of the text, Salmagundi, 31 / 32, p Jackson, A. (επιμ.) (1987). Anthropology at home, London and New York: Tavistock Publications. Jelin, E. (1976). El tiempo biogràfico y el cambio historico: reflexiones sobre el uso de historias de vida a partir de la experiencia de Monterrey, Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Jelinek, E. C. (επιμ.) (1980). Women s Autobiography: Essays in criticism, Bloomington, IN: Indiana University Press. Kaivola-Bregenhøj, A. (2006). War as a Turning Point in Life, in A. Kaivola-Bregenhøj B. Klein & Ulf Palmenfelt (eds.), Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica, p Kardiner, A. (1939). The individual and his society, New York: Columbia University Press. Kapchan, D. (1996). Gender on the Market: Moroccan Women and the Revoicing of Tradition, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Kirshenblatt-Gimblell, B. (1989). Authoring Lives, στο T. Hofer and P. Niedermüller (eds.), Life History as Cultural Construction/Performance, Budapest: The Ethnographic Institute of the Hungurian Academy of Sciences. Klein, B. (2001). Folklore, in P. Baltes and N. Smelser (eds.) Standard Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Vol. 8, London: Elsevier, pp _ 2006, Introduction. Telling, Doing, Experiencing. Folkloristic Perspectives on Narrative Analysis, στο A. Kaivola-Bregenhøj B. Klein & Ulf Palmenfelt (eds.), Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica, p Kohli, M. (1981). Biography: Account, text, method, στο D. Bertaux (ed.), Biography and society. The life history approach in the social sciences, Sage Studies in International Sociology, p

21 _ (1986). Biographical research in the German language area, στο Z. Dulczewski, Posnan (ed.), A commemorative book in honor of Florian Znaniecki on the centenary of his birth, Poland: Uniwersytetus Im, Adama Mickiewicza, p Kluckhohn, C. (1945). The personal document in anthropological science, στο L. Gottschalk, C. Kluckhohn, R. Angell (eds.), The use of personal documents in History, Anthropology and Sociology, New York: Social Science Research Council Bulletin, 53. Labow, W., Waletzky, J. (1967). Narrative analysis: Oral versions of personal experiences, στο J. Helms (ed.), Essays on the verbal and visual arts, Seatle: University of Washington Press. Langness, L. L. (1965). The life history in anthropological science, New York: Holt, Rinehart and Winston. Lejeune, P.(1980). Je est en autre, Paris: Le Seuil. Lewis, O. (1961). The children of Sanchez. Autobiography of a Mexican family, New York: Random House. _ (1964). Pedro Martinez, New York: Random House. Lummis, T. (1987). Listening to history: The authenticity of oral evidence, London: Hutchinson. Lucius - Hoene, G., Deppermann, A. (2002). Reconstruktion narrativer identität. Ein arbeitsbuch zur analyse narrativer interviews, Opladen: Leske & Budrich. Marander-Eklund, L. (2000). Variation in Repeated Interviews: Stories of Childbirth, στο Lauri Honko (ed.), Thick Corpus, Organic Variation and Textuality in Oral Tradition, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica 7, NNF Publications 7, p _ (2006). The Actors in Young Women s Childbirth Naratives, στο A. Kaivola-Bregenhøj B. Klein & Ulf Palmenfelt (eds.), Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica, p Markiewicz - Lagneau, J. (1976). L autobiographie en Pologne, ou de l usage social d une technique sociologique, Revue Française de Sociologie, XVII (4). 21

22 McAdams, D. (1993). The stories we live by: Personal myths and the making of the self, New York: Morrow. McMahan, E. & Rogers, K. L. (1994). Interactive oral history interviewing, Hillsdale, New Jersey. Mehlman, J. (1974). A structural study of autobiography, Ithaca, NY: Cornell University Press. Memory, trauma and ethics [Special issue], 1998, Oral History, 26 (2). Mills, C. W. (1959). The sociological imagination, New York: Oxford. Misch, G. (1949). Geschichte der Autobiographie, vol. I/I., Frankfurt: Schulte - Bulmke (πρώτη έκδοση 1907). Münchow, U. (1979). Die frühe Arbeiterautobiographie, Deutsche Volksdichtung. Eine Einfübrung, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. Langnesss, L. L. (1965). The life history in anthropological science, New York: Holt, Rinehart and Winston. Okely, J. (1992). Anthropology and autobiography. Participatory experience and embodied knowledge, στο J. Okely & H. Callaway (eds.), Anthropology and Autobiography, London: Routledge, ASA Monographs, 29, p Okely, J. and Callaway, H. (1992). Preface, στο J. Okely & H. Callaway, Anthropology and Autobiography, London: Routledge, ASA Monographs, 29, p. xi xiv. Palmenfelt, Ulf (2006). The Dark Shadow of the Un-mentioned Event. Collapsing Talewords and Narrative Reparation, in A. Kaivola-Bregenhøj B. Klein & Ulf Palmenfelt (eds.), Narrating, Doing, Experiencing. Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Studia Fennica Folkloristica, p Passerini, L. (1979). Work ideology and consensus under Italian fascisp, History Workshop, 8, σ _ (1988a). Autoritatto di gruppo, Φλωρεντία: Giunti. _ (1988b). Storia e soggettinvità: le fonti orali, la memoria, Firenze: La Nuova Italia. Peneff, J. (1979). Autobiographies de militants ouvriers, Revue Française de Science Politique, 29 (1), February, p Petronoti, M. (1992). The analysis of life histories as a methodological tool in anthropological research, στο J. Deanna, E. Trakas, J. Sanz (eds.) 22

23 Studying childhood and medicine use. A multidisciplinary approach, p Plummer, K. (1983). Documents of life, London: Allen and Unwin. Popular Memory Group (1998). Popular memory: Theory politics and memory, στο R. Perks & A. Thomas (eds.), Oral history: A reader, London: Routledge, p Portelli, A. (1981). The peculiarities of oral history, History Workshop, 12, p _ (1997). The Battle of Villa Giulia: Oral history and the art of dialogue, Madison: University of Wisconsin Press. Ricoeur, P. (1984). Time and narrative, Chicago: University of Chicago Press. Roberts, E. (1975). Learning and living: Socialisation outside school, Oral History, 3 (2), p Röhrich, L. (1976). Autobiographie, Enzyklopädie des Märchens, τ. 1, Βερολίνο / Ν. Υόρκη, στ Rowbotham, S. & McCrindle, J. (επιμ.) (1977). Dutiful daughters: Women talk about their lives, London: Allen Lane. Rustin, M. (2000). Reflections on the biographical turn in social science, στο P. Chamberlayne, J. Bornat & T. Wengraf (eds.) The turn to biographical methods in social science, London: Routledge, p Ryan, T. & Walker, R. (1999). Life story work (3rd ed.), London: British Agencies for Adoption and Fostering. Sartre, J. P. (1963). Search for a method, New York: Knopf. _ (1981). The Family idiot: Gustave Flaubert, Volume 1, , Chicago: University of Chicago Press, ( ). Shaw, C. R. (1930 / 1966), The Jack Roller, Chicago: University of Chicago Press. _ (1931). The natural history of a delinquent career, Chicago: University of Chicago Press ( ). _ (1938). Brothers in crime, Chicago: University of Chicago Press Schütze, Fr. (1982). Narrative repräsentation kollektiver schicksalsbetroffenheit, στο: Lämmert E., Erzählforschung. Ein Symposion, Stuttgart: Metzler. 23

24 _ (1983). Biographieforschung und narratives interview, Neue Praxis, 13. _ (1987). Das narrative interview in interaktionfeldstudien, I. Fernuniversität in Hagen. Shuman, A. & C. Bohmer (2004). Representing Trauma: Political Asylum Narrative, Journal of American Folklore 117(466): p Stanley, L. (1992). The auto/biographical I: Theory and practice of feminist auto/biography, Manchester, UK: Manchester University Press. Spacks, P. (1976). Imagining a self: Autobiography and novel in eighteenth century England, Cambridge, MA: Harvard University Press. Spence, D. (1982). Narrative truth and historical truth: Meaning and interpretation in psychoanalysis, New York: Norton. Spengemann, W. C. (1980). The forms of autobiography, New Haven, CT: Yale University Press. Springer, M. (1980). Autobiography: Essays theoretical and critical, Princeton, NJ: Princeton University Press. Stahl, S. K. D. (1977). The Personal Narrative as Folklore, Journal of the Folklore Institute 14: p _ (1989). Literary Folkloristics and the Personal Narrative, Bloomington: Indiana University Press. Stanton, D. (1984). The Female Autograph, Chicago: University of Chicago Press. Sutherland, E. H. and Conwell, C. (1937). The professional thief, Chicago: The University of Chicago Press. Sutton, D. (1998). Memories cast in stone. The relevance of the past in everyday life, Oxford / N. York: Berg. Szczepański, J. (1967). Die biographische Methode, στο R. König, (ed.), Handbuch des empirischen Socialforschung I, Stuttgart: Enke. Tedlock, D. (1972). On the translation of Style in Oral Narrative, in A. Paredes and R. Bauman (eds.), Toward New Perspectives in Folklore, Austin: The University of Texas Press, p

25 Thomas, W. I. and Znaniecki, F. (1958). The Polish Peasant in Europe and America, New York: Dover ( ). Thompson, P. (1978). The voice of the past. Oral History, Oxford: Oxford University Press. Thompson, T. (1981). Edwardian childhoods, London: Routledge Kegan Paul. Thomson, A. (1994). Anzac memories: Living with the legend, Oxford, UK: Oxford University Press. Thomson, A., Frisch, M. & Hamilton, P. (1994). The memory and history debates: Some international perspectives, Oral History, 22 (2), p Watson, L. C. Watson - Franke, M. B. (1985). Interpreting life histories. An anthropological inquiry, New Brunswick, New Jersey: Rutgers U.P. Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing: Biographic narrative and semistructured methods, London: Sage Wengraf, T, Chamberlayne, P. & Bornat, J. (2002). A biographical turn in social sciences? A british-european view, Cultural Studies / Critical Methodologies, Vol. 2, numb. 2, p Wuthenow, R. R. (1974). Das erinnerte Ich, München: Beck. Yarrow, L. J., Campell, J. D. and Burton, R. V. (1970). Recollections of childhood: A study of the retrospective method, Monographs of the Society for Research in Child Development 33, 5, Chicago. Young, K. G. (2000). Gestures and the Phenomenology of Emotion in Narrative, Semiotica 131(2): p Young, M. (1983). Our name is women: We are brought with limesticks and limepots : An analysis of the autobiographical narrative of a Kalauna woman, Man, 18 (3), p Vermeulen, C. J. (1970). Families in urban setting, Ph. D. Dissertation, Cornell University. Zakopoulou, E. (1986). Localité et relations de clientèle en Grèce: les cas d un village naxiote et de ses immigrés à Athènes, διδακτορική διατριβή, Université de Paris X, Nanterre. 25

26 26

Μνήμη και Προφορική Ιστορία

Μνήμη και Προφορική Ιστορία Μνήμη και Προφορική Ιστορία Ενότητα 1: Εισαγωγή Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017 Η βιβλιογραφία που ακολουθεί είναι ενδεικτική. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν και άλλα βιβλία από τη

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean.gr ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΟΘΗΤΗ ΧΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος Καθηγητής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεννήθηκε στην Πρέβεζα, με καταγωγή από το Συρράκο. Πήρε το πτυχίο του κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Για τις θεματικές σεμιναρίων στο ΠΜΣ Ανδρομάχη Οικονόμου

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Για τις θεματικές σεμιναρίων στο ΠΜΣ Ανδρομάχη Οικονόμου Ενδεικτική Βιβλιογραφία Για τις θεματικές σεμιναρίων στο ΠΜΣ Ανδρομάχη Οικονόμου 1. Τοπική Ιστορία-Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Arjun Appadurai, 2014, Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Πολιτισμικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-512 Μέθοδοι Κοινωνικής 10 Έρευνας Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εργασίας Εαρινό Κανένα Είδος Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean.gr ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Η μικρο-κοινωνιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE)

ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE) ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΠΟΛΟΥ ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Τάτσης H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ν. Τάτσης H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ν. Τάτσης H ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι κοινωνικές ομάδες προκαλούν οι ίδιες την αποκλίνοοσα συμπεριφορά με τη θέσπιση κανόνων,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας ΙI

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας ΙI Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας ΙI SOW399 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου Πτυχίο (1 ος Κύκλος) κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ελληνική Εταιρία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (IPA) TEI Κρήτης Τμήμα Νοσηλευτικής 23-24 Μαρτίου 2012 Δρ. Εύα Φραγκιαδάκη, ΜSc, PsychD

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευάς Ποτηρόπουλος ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρασκευάς Ποτηρόπουλος ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρασκευάς Ποτηρόπουλος ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά το 1967. Το 1987 έλαβε το δίπλωμα της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4) Ιστορία των γυναικών και του φύλου Ανδρονίκη Διαλέτη Η ιστορία των γυναικών έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δικτυακές πόλεις και αναπαραστάσεις» ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας & συνέντευξης. Εισαγωγή. Αννα Παναγιωταρέα Αν. Καθηγήτρια

Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας & συνέντευξης. Εισαγωγή. Αννα Παναγιωταρέα Αν. Καθηγήτρια Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας & συνέντευξης Εισαγωγή Αννα Παναγιωταρέα Αν. Καθηγήτρια 2010 2011 Διάρθρωση μαθημάτων Ιστορικό της συνέντευξης Συνέντευξη ειδησεογραφία: Μία σχέση αποκλειστική! Δημοσιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα

Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Απαρχές και Διαμόρφωση του Αντικειμένου Αντί-κείμενο: Μία αινιγματική ασύμμετρη δυάδα Βασίλης Δημόπουλος Εξετάζουμε το αντικείμενο ως το άλλο που κείται απέναντι στο «εγώ», κείμενο αντί αυτού, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ.«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Λαογραφία» Μ. Παπαχριστοφόρου προσφερόμενο μάθημα εαρινού εξαμήνου

Π.Μ.Σ.«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Λαογραφία» Μ. Παπαχριστοφόρου προσφερόμενο μάθημα εαρινού εξαμήνου «Η επιτόπια έρευνα και η συγκρότηση των λαογραφικών-εθνογραφικών αρχείων» Τρίτη 12.00-15.00, σπουδαστήριο λαογραφίας Περίληψη Το μάθημα διατρέχει την ιστορία της επιτόπιας έρευνας για την ελληνική λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Δρ Ιωάννα Τσίγκανου (Διευθύντρια Ερευνών Α Βαθμίδας ΕΚΚΕ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή και η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο)

Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο) Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο) 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ιδάσκοντες: Άννα Λυδάκη (Πάντειο Παν/µιο), Χριστόφορος Σκαµνάκης ( ΠΘ) ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Όλγα Χ. Βερικάκη. Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής. Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Όλγα Χ. Βερικάκη Κλινική Κοινωνική Λειτουργός,Msc Συμβουλευτικής Ψυχιατρικός Τομέας - Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Ηκοινωνικήεργασίακαλείταιναλειτουργήσεισυμπληρωματικάμετην ιατρική παρέμβαση, παρέχοντας παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπολογία-Τελετουργία-Δρώμενα

Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπολογία-Τελετουργία-Δρώμενα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Βελιώτη-Γεωργοπούλου Βαθμίδα: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπολογία-Τελετουργία-Δρώμενα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογία και Τελετουργία. Κοσμικές/Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες SOW406. Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Επιλεγόμενο

Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες SOW406. Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Επιλεγόμενο Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες SOW406 Κατηγορία Μαθήματος: Επιλεγόμενο (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1ος Κύκλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Ενότητα: Η πληροφορία στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Η πληροφορία για την κοινωνία Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Containing the Past, the Present and the Future: Packing a Suitcase

Containing the Past, the Present and the Future: Packing a Suitcase Original scienti c paper Received: 12 January 2016 Accepted: 21 March 2016 DOI: 10.15176/vol53no103 UDK 39:314.15 39:911.5 Containing the Past, the Present and the Future: Packing a Suitcase throwing together

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες 2015-2016 - Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Σωτήρης Πετρίδης e- mail επικοινωνίας: sotospetridis@yahoo.gr Υπό την επίβλεψη της Μ. Κακλαμανίδου Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή μιας περιγραφικής θεωρίας για την προσφορά ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας. Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους

Η εισαγωγή μιας περιγραφικής θεωρίας για την προσφορά ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας. Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους Η εισαγωγή μιας περιγραφικής θεωρίας για την προσφορά ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας Δρ. Ανδρέας Χαραλάμπους Γενικά στοιχεία Ασυνήθιστη μέθοδος διερεύνησης προβλημάτων στην νοσηλευτική επιστήμη. Παρά

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 624 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Τάσεις της επιμέλειας ΙΙΙ: Δίνοντας φωνή σε εκθέματα και κοινωνικά υποκείμεν Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκθέσεις και προφορική ιστορία. Μουσεία, αντικείμενα και ανθρώπινες φωνές. Τα μουσεία:

Εκθέσεις και προφορική ιστορία. Μουσεία, αντικείμενα και ανθρώπινες φωνές. Τα μουσεία: Εκθέσεις και προφορική ιστορία Μουσεία, αντικείμενα και ανθρώπινες φωνές Τα μουσεία: ακολουθούν το ρεύμα για μια ιστορία «από τα κάτω» εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο στην αναπαράσταση «δύσκολων» θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π.

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. Βιογραφικό Σημείωμα Δρ Σπυρίδων-Θεόδωρος Θ. Πολυμέρης Ε.ΔΙ.Π. (Φ.Ε.Κ. αριθ. Φύλλου 98/ΤΝΠΔΔ/7-5-2003) ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Α. Τσιγκρής*

Άγγελος Α. Τσιγκρής* Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 91, 1996, 145-174 Άγγελος Α. Τσιγκρής* ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ: Θεωρητικές προσεγγίσεις Έχουν παρουσιαστεί πολλές θεωρίες, από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, για την εξήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa.

Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 : chpapak@phed.uoa. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Παπακώστας Διεύθυνση επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 172 37 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 6196 Fax : 210 727 6196 E-mail : chpapak@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοσωµατικοί Πόνοι: Η Θεραπευτική ιαδικασία τους, σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωµατική Ψυχοθεραπεία *

Ψυχοσωµατικοί Πόνοι: Η Θεραπευτική ιαδικασία τους, σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωµατική Ψυχοθεραπεία * Ψυχοσωµατικοί Πόνοι: Η Θεραπευτική ιαδικασία τους, σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωµατική Ψυχοθεραπεία * Άννα Καραλή miel@hol.gr Περίληψη Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, που αναπτύχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες 2016-2017 - Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Σωτήρης Πετρίδης e-mail επικοινωνίας: sotospetridis@yahoo.gr Υπό την επίβλεψη της Μ. Κακλαμανίδου Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πολιτική και προγράμματα στήριξης ηλικιωμένων ατόμων GRL603. Υποχρεωτικό Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) 1 ο Έτος / 1 ο Εξάμηνο Φοίτησης

Κοινωνική πολιτική και προγράμματα στήριξης ηλικιωμένων ατόμων GRL603. Υποχρεωτικό Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) 1 ο Έτος / 1 ο Εξάμηνο Φοίτησης Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τύπος μαθήματος Επίπεδο Έτος / Εξάμηνο φοίτησης Όνομα ιδάσκοντα Κοινωνική πολιτική και προγράμματα στήριξης ηλικιωμένων ατόμων GRL603 Υποχρεωτικό Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΡΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Δευτερογενής, ερμηνευτική και αναστοχαστική ανάλυση κατευθυνόμενων συνεντεύξεων αφηγήσεων ζωής με έμφαση στη μνήμη της παιδικής ηλικίας»

«Δευτερογενής, ερμηνευτική και αναστοχαστική ανάλυση κατευθυνόμενων συνεντεύξεων αφηγήσεων ζωής με έμφαση στη μνήμη της παιδικής ηλικίας» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΑΝ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Δευτερογενής, ερμηνευτική και αναστοχαστική ανάλυση κατευθυνόμενων συνεντεύξεων αφηγήσεων ζωής με έμφαση στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ. Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τομέας Οικονομίας

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ. Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τομέας Οικονομίας BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Τομέας Οικονομίας Γνωστικό Αντικείμενο «Συνεταιριστική Οικονομία» Διεύθυνση : Αριστοτέλους 3, 4ος όροφος, γραφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650. Υποχρεωτικό. Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650. Υποχρεωτικό. Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφική/βιωματική μέθοδος διδασκαλίας: Ερευνώντας την οικογενειακή ιστορία στη σχολική πράξη

Βιογραφική/βιωματική μέθοδος διδασκαλίας: Ερευνώντας την οικογενειακή ιστορία στη σχολική πράξη vivlio praktika Rea Kakaboura_Layout 1 3/1/16 10:53 AM Page 284 Ζητήματα θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση: σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις Βιογραφική/βιωματική μέθοδος διδασκαλίας: Ερευνώντας την οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης 1 Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη Γεώργιος Παπαντωνάκης 1. Γενικά. Εκδοχές ταυτότητας Με την εργασία αυτή, έχουμε στόχο να διερευνήσουμε τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Apple, M. (1979). Ideology & Curriculum. London: Routledge and Kegan Paul (2 nd ed. 1990).

Apple, M. (1979). Ideology & Curriculum. London: Routledge and Kegan Paul (2 nd ed. 1990). Τίτλος Μαθήµατος: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραµµάτων Κωδικός Μαθήµατος: EDG 620 Κατηγορία Μαθήµατος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου Μάστερ (2 ος Κύκλος)

Διαβάστε περισσότερα

«Το μάθημα της Ιστορίας στο Νηπιαγωγείο, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές στρατηγικές»

«Το μάθημα της Ιστορίας στο Νηπιαγωγείο, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές στρατηγικές» «Το μάθημα της Ιστορίας στο Νηπιαγωγείο, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές στρατηγικές» Ανδριώτη Ευθυμία Νηπιαγωγός, ΜΔΕ στην Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιονίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΨΥΧΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑ ΕΣ ΨΥΧΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί την πτυχιακή µου για την ολοκλήρωση των σπουδών µου στο τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Εποπτεύουσα καθηγήτρια ήταν η κ. Κ. Χατήρα. Παραθέτω τον πρόλογο και τα συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης

Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλος του μαθήματος: Κωδικός αριθμός του μαθήματος: Εκπαίδευση Αξιών και περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής X4 Τύπος του μαθήματος: Εξάμηνο: Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών Υποχρεωτικό Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΟΡΛΙΡΑ Α. Προσωπικά Στοιχεία - Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. - Είναι από το 1969 παντρεμένος με τη Χριστίνα (Μ.Α. in Anthropology και Αγιογράφος). - Έχει δύο παιδιά, τον

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος

Ενδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ & ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Μ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ msavvakis@soc.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και σεξουαλικότητα: (μέσα και) πέρα από το φύλο

Γλώσσα και σεξουαλικότητα: (μέσα και) πέρα από το φύλο ΗΜΕΡΙΔΑ Γλώσσα και σεξουαλικότητα: (μέσα και) πέρα από το φύλο ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνογραφία: Διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο. Ενότητα 1: Η Εθνογραφία Σήμερα Πηνελόπη Παπαηλία

Εθνογραφία: Διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο. Ενότητα 1: Η Εθνογραφία Σήμερα Πηνελόπη Παπαηλία Εθνογραφία: Διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο Ενότητα 1: Η Εθνογραφία Σήμερα Πηνελόπη Παπαηλία TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ. 2014-5 ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η διερεύνηση των αξιών στα σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παπαδάκη Βασιλεία Θέση εργασίας: Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Φορέας εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης».

Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης». ΧΕ 2009-2010 Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης». Επιλογή βιβλιογραφίας I Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Τ. Β. Αντόρνο, Αισθητική θεωρία, Αθήνα 2000. Ερ. Άουερμπαχ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική παρέμβαση και τα συμπεράσματα της εγγράμματης αφήγησης λαϊκών παραμυθιών από τα παιδιά.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση και τα συμπεράσματα της εγγράμματης αφήγησης λαϊκών παραμυθιών από τα παιδιά. Η εκπαιδευτική παρέμβαση και τα συμπεράσματα της εγγράμματης αφήγησης λαϊκών παραμυθιών από τα παιδιά. Χρυσάνθη Κόζα Υποψήφια διδάκτορας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Αιγαίου :email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας Τηλ. 22510-36554 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN DEPARTMENT OF SOCIOLOGY COURSE: SPECIAL TOPICS ON QUALITATIVE METHODS AND TECHNIQUES CO-ORDINATOR: MANOS SAVVAKIS

UNIVERSITY OF THE AEGEAN DEPARTMENT OF SOCIOLOGY COURSE: SPECIAL TOPICS ON QUALITATIVE METHODS AND TECHNIQUES CO-ORDINATOR: MANOS SAVVAKIS UNIVERSITY OF THE AEGEAN DEPARTMENT OF SOCIOLOGY COURSE: SPECIAL TOPICS ON QUALITATIVE METHODS AND TECHNIQUES CO-ORDINATOR: MANOS SAVVAKIS msavvakis@soc.aegean.gr AIMS AND OBJECTIVES During this particular

Διαβάστε περισσότερα