ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθ. 2582/Φ.10.2/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική σχέση του Δημητρακάκη Γεωργίου του Ιωάννη (A.M ), εκπ/κού, κλάδου ΠΕ3 (Μαθηματικών), με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, Δ/ντή του Γυμνασίου Νικήσιανης από (ημερομηνία 1ης αίτησης και 2ης αίτησης ). Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΚΩΣΤΑΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Με την αριθ. Φ.10.1/2893/ απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ), γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Διαμαντίδου Μαρίας του Αργυρίου, καθη γήτριας, κλ. ΠΕ2 του 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού, (A.M ), που υπηρετεί ως καθηγήτρια, με βαθμό Α και ΜΚ 1ο του Ν. 3205/2003, από (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης). Ο Διευθυντής κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ΜΙΧΑΗΛ Α. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Με την αριθ. Φ.10.1/1496α/ απόφαση του Ανα πληρωτή Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/ σης Ν. Ημαθίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο (1) 148 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α / ), γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, καθηγητή κλάδου ΠΕ2, με βαθμό A, M.K. 3, και A.M , από , ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτη σης, με την οποία εμμένει στην παραίτησή του (μέχρι την ημερομηνία αυτή εκτελούσε καθήκοντα καθηγητή στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας). Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ Με την αριθ. Π.Ε.2016/ απόφαση του Διευ θυντή Π.Ε. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις που ισχύουν, του άρθρου 148 του Ν.3528/07 και Ν.3687/2008, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία, από , ο ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, εκπ/κός κλάδου (ΠΕ70) Δασκάλων, του 6/θ Δημ. Σχ. Κωστακιών Άρτας, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Α.Μ , επειδή κατά την 30ή Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή, υπέβαλε 2η αίτηση παραίτησης, με την οποία εμμένει στην απόφασή του για παραίτηση από την Υπηρεσία. Με την αριθ. Π.Ε.2015/ απόφαση του Διευ θυντή Π.Ε. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις που ισχύουν, του άρθρου 148 του Ν.3528/07 και Ν.3687/2008, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία, από η ΔΗΜΟΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ, εκπ/κός κλάδου (ΠΕ 70) Νηπιαγωγών, του 2/θ 5ου Νηπιαγωγείου Άρτας, με Βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Α.Μ επειδή κατά την 30ή Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή, υπέβαλε 2η αίτηση παραίτησης, με την οποία εμμένει στην απόφασή της για παραίτηση από την Υπηρεσία. Με την αριθ. Π.Ε.2009/ απόφαση του Διευ θυντή Π.Ε. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις που ισχύουν, του άρθρου 148 του Ν.3528/07 και Ν.3687/2008, απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία, από ο ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑ ΜΠΟΥΣ, εκπ/κός κλάδου (ΠΕ 70) Δασκάλων, του 6/θ Δημ. Σχ. Κωστακιών Άρτας, με Βαθμό Α, Μ.Κ. 2 και Α.Μ , επειδή κατά την 30η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή, υπέβαλε 2η αίτηση παραίτησης, με την οποία εμμένει στην απόφασή του για παραίτηση από την Υπηρεσία. Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ

2 6198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ. 2375/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις δια τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Τσιούμα Γεωργίου του Κων/νου, κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, που υπηρετεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. 2283/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις δια τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Τοπάλη Ελένης του Νικολάου, κλάδου Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Κρανέας από , ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. 2374/ απόφαση του Διευθυ ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Ζουλούμη Αριστέας του Αθανασίου, κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, που υπηρετεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης. Με την αριθ. 2372/ απόφαση του Διευθυ ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την υπηρεσία της Σαμουρέλη Κωνστα ντίνας του Βασιλείου, κλάδου Νηπιαγωγών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, που υπηρετεί στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με την αριθ. 2284/ απόφαση του Διευθυ ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Αντωνίου Δημητρίου του Κων/νου, κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίου Ελασσόνας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με την αριθ. 2369/ απόφαση του Διευθυ ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Μπεκίρη Στέργιου του Αναστασίου, κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, που υπηρετεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με την αριθ. 2365/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις δια τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Χουρχούμπα Ζωής του Χρήστου, κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, που υπηρετεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. 2373/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις δια τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Πουρνάρα Χαρίκλειας του Βα σιλείου, κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, που υπηρετεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης πα ραίτησης. Με την αριθ. 2301/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, που στηρίχθηκε στις δι ατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την υπηρεσία του Γρίγκα Γεωργίου του Ιωάννη, κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, που υπηρετεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθ. 287/2010 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμφω νη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθ. 28/2010 πρακτικό του), μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΖΑΡΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτη στον κλάδο ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη τισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανπιστημίου Αθηνών). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. (Αριθ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη ναίων.4872/ ). (Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30527/17357/ ). Με την αριθ. 288/2010 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμφω νη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθ. 28/2010 πρακτικό του), μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιωτικού Δι (2)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6199 καίου Αορίστου χρόνου ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Αλεξί ου, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτη στον κλάδο ΤΕ Διοικητι κού Λογιστικού (κάτοχος πτυχίου Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Χαλκίδας). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη με τάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντίστοι χης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ10 Καθηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (Αριθ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη ναίων:4873/ ). (Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30521/17351/ ). Με την αριθ. 286/2010 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/07, καθώς και με την σύμφω νη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώθηκε στο αριθ. 28/2010 πρακτικό του), μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου χρόνου ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέ λου, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτρια στον κλάδο ΔΕ Διοι κητικού (κάτοχος πτυχίου 2ου TEΛ Αθηνών). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Κα θηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (Αριθ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη ναίων 4878/ ). (Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 30523/17353/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια κ.α.α. Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθ. 198/2010 απόφαση του Δημάρχου Αρ τέμιδος, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 613/Γ / , με την αριθ. 08/ΔΤΑ/10290/10 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλου, στη σελίδα 4912, στη δεξιά στήλη και στους στίχους 40 41, επιφέρεται η παρακάτω διόρθωση: Από το λανθασμένο «ΔΕ35 Δενδροκηπουρών, με δέ σμευση της θέσης κλάδου ΔΕ35 Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων», στο ορθό «ΔΕ Δενδροκηπουρών, με δέσμευση της θέ σης κλάδου ΔΕ Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων». (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την αριθ / απόφαση του Δημάρχου Πατρέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 156 και 157 του Ν.3584/2007 και κατόπιν της αριθμ. 15 Ε.Η.Δ.1/ απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, απολύεται από την υπηρεσία της η Κωνσταντινοπούλου Φωτεινή του Ιωάννη, κατηγορίας και κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαρι ότητας, με βαθμό Β, που υπηρετεί στην Δήμο Πατρέων λόγω σωματικής ανικανότητας. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Ελλάδος 21550/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ. 247/11947/ απόφαση Δημάρχου Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 183 και 230 του Ν.3584/2007 και του αριθ. 8/ (θέμα 40ο) πρακτι κού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσ σεται ο υπάλληλος του ιδίου Δήμου, με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Μονοπαυλίδης Γεώργιος του Μωϋσή, από κλάδο ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, σε συνιστώμενη προ σωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ΤΕ Τε χνολόγων Γεωπονίας, και παράλληλη δέσμευση κενής θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Ο.Τ.Α. (Αριθ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Μενεμένης 11982/ ). (Αριθ. απόφ. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας 21032/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την 251/ απόφαση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, που λήφθηκε σύμφωνα με ης διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν.3463/2006, του άρθρου 18 παρ. 13 του Ν.2503/1997, τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας, που διατυπώθηκε στην αριθ. 48/ απόφασή του και του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Νομού Αρ καδίας, που διατυπώθηκε στο αριθ. 8/ (θέμα 2ο) πρακτικό του, μετατάσσεται η Χριστοπούλου Πα ναγιώτα του Ιωάννη, από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αρκαδίας, όπου υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικό τητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ, σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Τρίπολης Ν. Αρκαδίας. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδικαίως με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της υπαλλήλου από την υπηρεσία.

4 6200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Τρίπολης 19171/977/ ). (Αριθ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 10789/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Με την αριθ. 5511/ απόφαση του Νομάρχη Φω κίδας, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007, λύεται λόγω παραίτησης από 31/7/2010 η υπαλληλική σχέση της Κονιάκου Καφρίτσα Παναγιώτας του Ευσταθίου της κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2. Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νευρολογία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 30ης , αποφάσισε την προ κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ. Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν.3549/07 και αρθ. 21 του ν.3549/07, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν.2083/92, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη τή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νευρολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα το αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. (3) (4) 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχια κό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε νο «Αγγειοχειρουργική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 30ης , αποφάσισε την προ κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ. Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν.3549/07 και αρθ. 21 του ν.3549/07, του αρθ. 14 παρ. 5 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν.2083/92, του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν.2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6201 Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδριστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 30ης , αποφάσισε την προ κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ. Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν.3549/07 και αρθ. 21 του ν.3549/07, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν.2083/92, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 ν.2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Σχολής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι σμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6 6202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. Λάρισας) Με την αριθ. 7224/ Πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρου 148 (ΦΕΚ 26/Α /2007), γίνεται δεκτή η παραίτηση για λόγους υγείας της Βασιλικής Ιωάννας Παπαδά του Γεωργίου, Καθηγήτριας Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ/Λ και λύεται αυτοδίκαια η σχέση της στις , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Με την 14403/ πράξη του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Αγρινίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γιαλιά Τσιάρα Βασιλικής του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων (Προσωρινός), με βαθμό Α και Μ.Κ. 7ο, από , που υπέβαλλε δεύτερη αίτηση παραίτησης. Ο Διοικητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Με την αριθ. Π/19284/ απόφαση τoυ Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 148, παρ. 5, λύεται η υπαλληλική σχέση της Παλαντά Ελένης του Ζήση, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α και ΜΚ 7ο, από (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. Με την αριθ. Π/13592/17/5/2010 απόφαση τoυ Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε με τις διατάξεις του Ν.3528/2007, άρθρο 148, παρ. 5, λύεται η υπαλληλική σχέση της Γουβάλα Φουντούκη Χρυσού λας του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α και Μ.Κ. 5ο, από , (ημερομηνία δεύτερης αί τησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. Ο Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την αριθ. 489/ απόφαση Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/07, άρθρο 20, ανακαλείται ο διορισμός του ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (σε θέση συντ/χων, παραιτηθέντων κ.λπ.), που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 270/Γ / , επειδή δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του ρητώς (με την αριθ / Υ.Δ. του Ν.1599/1986). Ο Διοικητής ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Με την αριθ / πράξη του Διοικητή του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 147, 148 και 156, λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Νοσοκομείου μας ΛΑΖΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Αναστασίου, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθών Θαλάμου με το Νοσοκομείο μας, λόγω της υποβληθείσας δεύτερης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση. Ο Διοικητής κ.α.α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Με τις από και πράξεις του Διοικη τικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, γίνεται δεκτή η από και αίτηση πα ραίτησης της Ζωής Κατσέτου του Ευθυμίου, δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, από , λόγω συνταξιοδότησής της με βάση τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3075/2002. Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ διοριστέων με την 1222/ απόφαση του Α Τμή ματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την αριθ. 1/324Μ/2009 Προκήρυξη του Δήμου Μεταξάδων, που δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 334/ (τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ως εξής: 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτο διοίκησης ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Κωνσταντίνα Τζιαγκόζη Αγγελής Β. ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Δέσποινα Καμίλη Χαράλαμπος 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Κωνσταντίνος Πιλούδης Θεοδόσιος Β. ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Χαράλαμπος Παπαδάκης Νικόλαος (5)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6203 Γ. ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ 30 Τεχνιτών (υδραυλικός) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. Χρήστος Τσιντουκίδης Ευάγγελος 2. Αθανάσιος Αγγελακούδης Παναγιώτης Η Επιτροπή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΙΔΗΣ

8 6204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 30 Β Ε.Β.Ι. Γ 50 Α.Ε.. Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: