Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή"

Transcript

1 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ ! Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή άλλα άτομα. Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας. Πίνακας περιεχομένων Προστασία περιβάλλοντος... EL 1 Διαβάθμιση κινδύνων EL 1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς EL 1 Στοιχεία συσκευής EL 2 Έναρξη λειτουργίας EL 2 Χειρισμός EL 3 Μεταφορά EL 4 Αποθήκευση EL 4 Φροντίδα και συντήρηση..... EL 4 Αντιμετώπιση βλαβών EL 5 Εγγύηση EL 6 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά. EL 6 Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ EL 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά EL 7 Προστασία περιβάλλοντος Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής. Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH) Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Διαβάθμιση κινδύνων Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση επιβλαβών για την υγεία σκονών. Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για τον υγρό και τον ξηρό καθαρισμό επιφανειών δαπέδων και τοίχων. Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικιάσεως. EL 1 79

2 Στοιχεία συσκευής 1 Ηλεκτρόδια 2 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3 Άγκιστρο καλωδίου 4 Έξοδος αέρα, αέρας εργασίας 5 Ασφάλιση της κεφαλής αναρρόφησης 6 Είσοδος αέρα, αέρας ψύξης κινητήρα 7 Κεφαλή αναρρόφησης 8 Τροχίσκος οδήγησης 9 Ράβδος τροχίσκων οδήγησης (μόνο NT 45/1) 10 Δοχείο ρύπων 11 Στόμιο αναρρόφησης 12 Μπεκ δαπέδου 13 Σωλήνας αναρρόφησης 14 Λαβή μεταφοράς 15 Κάλυμμα φίλτρου 16 Γωνία σωλήνα 17 Ρυθμιστής στροφών για αναρροφητική ισχύ (ελάχ.-μέγ.) 18 Ενδεικτική λυχνία 19 Πρίζα 20 Αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου 21 Κύριος διακόπτης 22 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 23 Καθάρισμα φίλτρου 24 Στήριγμα για ακροφύσιο δαπέδου 25 Στήριγμα για ακροφύσιο αρμών 26 Στήριγμα για σωλήνα αναρρόφησης 27 Καλώδιο τροφοδοσίας 28 Πινακίδα τύπου Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την αναρρόφηση δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται ποτέ το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Αντιστατικό σύστημα Μόνο για συσκευές με ενσωματωμένη πρίζα: Οι γειωμένοι ρευματοδότες τροφοδοσίας διοχετεύουν τα ηλεκτροστατικά φορτία. Έτσι αποφεύγονται οι σπίθες και η υπερροή ρεύματος των αγώγιμων εξαρτημάτων (προαιρετικά). Ξηρή αναρρόφηση Κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον μια υφασμάτινη σακούλα φίλτρου ή ένα φίλτρο μεμβράνης (ειδικός εξοπλισμός). Τοποθέτηση της υφασμάτινης σακούλας φίλτρου Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή Τοποθετήστε την υφασμάτινη σακούλα φίλτρου. Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή Τοποθέτηση του φίλτρου μεμβράνης Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή Τραβήξτε το φίλτρο μεμβράνης (ειδικός εξοπλισμός) πάνω από το στόμιο του δοχείου. Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή Μετάβαση από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την αλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση, προσέξτε τα ακόλουθα: Η αναρρόφηση ξηρής σκόνης όταν το στοιχείο φιλτραρίσματος είναι υγρό μπορεί να επιβαρύνει το φίλτρο και να το αχρηστέψει. Πριν από τη χρήση στεγνώστε καλά το υγρό φίλτρο ή αντικαταστήστε το με στεγνό. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το φίλτρο όπως περιγράφεται στο σημείο "Φροντίδα και συντήρηση". Υπόδειξη: Σε περίπτωση διαρκούς υγρής αναρρόφησης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (βλ. συστήματα φίλτρου). 80 EL 2

3 Υγρή αναρρόφηση Εγκατάσταση πλαστικών χειλέων Αποσυναρμολογήστε τη λωρίδα βουρτσών. Τοποθετήστε τα λαστιχένια χείλη. Υπόδειξη: Η ανάγλυφη πλευρά του λαστιχένιου χείλους πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω. Αφαίρεση υφασμάτινης σακούλας φίλτρου/φίλτρου μεμβράνης Κατά την αναρρόφηση υγρών ρύπων πρέπει να αφαιρείτε πάντα την υφασμάτινη σακούλα φίλτρου ή το φίλτρο μεμβράνης (ειδικός εξοπλισμός). Συνιστάται να χρησιμοποιείται ένα ειδικό φίλτρο σακούλας (υγρό) (βλέπε συστήματα φίλτρων). Γενικά Κατά την αναρρόφηση υγρών ακαθαρσιών με το ακροφύσιο επίπλων ή αρμών, ή όταν πρόκειται να αναρροφηθεί κυρίως νερό από το δοχείο, συνιστούμε την απενεργοποίηση της λειτουργίας "Αυτόματου καθαρισμού φίλτρου". Όταν σημειωθεί η μέγιστη στάθμη υγρών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν πρόκειται για μη αγώγιμα υγρά (για παράδειγμα γαλάκτωμα τρυπανιών, λάδια και λίπη) δεν απενεργοποιείται η συσκευή όταν γεμίσει το δοχείο. Η στάθμη πλήρωσης πρέπει να ελέγχεται διαρκώς και να γίνεται εγκαίρως εκκένωση του δοχείου. Μετά το πέρας της υγρής αναρρόφησης: Καθαρίστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με το σύστημα καθαρισμού φίλτρου. Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια βούρτσα. Καθαρίστε και στεγνώστε το δοχείο με ένα υγρό πανί. Σύνδεσμος κλιπ Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης είναι εξοπλισμένος με σύστημα κουμπωτού συνδέσμου. Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης όλων των εξαρτημάτων C-35/C-DN- 35. Χειρισμός Ενεργοποίηση της μηχανής Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το γενικό διακόπτη. Ρύθμιση αναρροφητικής ισχύος Μόνο για συσκευές με ενσωματωμένη πρίζα: Ρυθμίστε την αναρροφητική ισχύ (ελάχ. - μέγ.) με τον περιστρεφόμενο ελεγκτή. Εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία Μόνο για συσκευές με ενσωματωμένη πρίζα: Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Η πρίζα προορίζεται αποκλειστικά για την άμεση σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην ηλεκτρική σκούπα. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση της πρίζας. Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού εργαλείου με την ηλεκτρική σκούπα. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το γενικό διακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, η ηλεκτρική σκούπα βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Υπόδειξη: Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα με το ηλεκτρικό εργαλείο. Υπόδειξη: Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται με καθυστέρηση 0,5 δευτερολέπτων και απενεργοποιείται με καθυστέρηση 15 δευτερολέπτων. Υπόδειξη: Στοιχεία ισχύος σύνδεσης ηλεκτρικών εργαλείων, βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά. EL 3 81

4 Προσαρμόστε τον προσαρμογέα εργαλείου στη σύνδεση ηλεκτρικού εργαλείου. Αφαιρέστε τη γωνία του ελαστικού σωλήνα Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα εργαλείου στον ελαστικό σωλήνα Συνδέστε τον προσαρμογέα εργαλείου στο ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου Το μηχάνημά σας διαθέτει νέο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου, ιδιαίτερα αποτελεσματικό για λεπτή σκόνη. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με ρεύμα αέρα (παλμικός ήχος) ανά 15 δευτερόλεπτα. Υπόδειξη: Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου είναι ενεργοποιημένος εξ εργοστασίου. Υπόδειξη: Η απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του αυτόματου καθαρισμού φίλτρου είναι δυνατή μόνον όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποίηση αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου: Ενεργοποιήστε το διακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη σβήνει. Ενεργοποίηση αυτόματου καθαρισμού του φίλτρου: Πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη ανάβει με πράσινο. Απενεργοποίηση της μηχανής Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη. Βγάλτε το ρευματολήπτη. Έπειτα από κάθε λειτουργία Αδειάστε τον κάδο. Καθαρίστε τη συσκευή εσωτερικά και εξωτερικά με αναρρόφηση και σκούπισμα με ένα υγρό πανί. Φύλαξη της συσκευής Φυλάξτε το σωλήνα αναρρόφησης και το καλώδιο τροφοδοσίας σύμφωνα με τις εικόνες. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρμόδια άτομα. Μεταφορά ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής. Βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης με το ακροφύσιο δαπέδου από το στήριγμα. Για να μεταφέρετε τη συσκευή, κρατήστε την από τη λαβή μεταφοράς και το σωλήνα Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Αποθήκευση ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής. Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Φροντίδα και συντήρηση Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από την πρίζα. Αντικατάσταση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου. Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου. Θα ακούσετε τον ήχο ασφάλισης. 82 EL 4

5 Καθαρισμός των ηλεκτροδίων Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια με μια βούρτσα. Τοποθετήστε και ασφαλίστε και πάλι την κεφαλή Αντιμετώπιση βλαβών Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από την πρίζα. Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν λειτουργεί Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της παροχής ρεύματος. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, τα ηλεκτρόδια και ενδεχομένως την πρίζα της συσκευής. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. Η τουρμπίνα απενεργοποιείται Αδειάστε τον κάδο. Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν ενεργοποιείται μετά το άδειασμα του κάδου Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά έπειτα από 5 δευτερόλεπτα. Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια και τον ενδιάμεσο χώρο των ηλεκτροδίων με μια βούρτσα. Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται Απομακρύνετε τις εμπλοκές του ακροφυσίου αναρρόφησης, του σωλήνα αναρρόφησης, του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης ή του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου Αντικαταστήστε την υφασμάτινη σακούλα φίλτρου. Ασφαλίστε καλά το κάλυμμα φίλτρου. Καθαρίστε με τρεχούμενο νερό και/ή αντικαταστήστε το φίλτρο μεμβράνης (ειδικό αξεσουάρ). Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο. EL 5 Διαρροή σκόνης κατά την αναρρόφηση Ελέγξτε/διορθώστε τη θέση συναρμολόγησης του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου. Αντικαταστήστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο. Ο αυτοματισμός απενεργοποίησης (υγρή αναρρόφηση) δεν ενεργοποιείται Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια και τον ενδιάμεσο χώρο των ηλεκτροδίων με μια βούρτσα. Ελέγχετε συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης σε υγρό που δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμο. Ο αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου δεν λειτουργεί Ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης δεν είναι συνδεδεμένος. Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου δεν απενεργοποιείται Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου δεν ενεργοποιείται Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 83

6 Εγγύηση Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας. Εξαρτήματα και ανταλλακτικά Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση τομέας Εξυπηρέτησης. Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ. Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας. Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης Τύπος: xxx Τύπος: xxx Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ. 2006/42/EK (+2009/127/EK) 2004/108/EΚ 2011/65/EE Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα EN : 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN : 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN EN EN : 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN : 2013 EN 62233: 2008 EN Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης. CEO Head of Approbation Υπεύθυνος τεκμηρίωσης: S. Reiser Alfred Karcher GmbH & Co. KG Alfred-Karcher-Str Winnenden (Germany) Τηλ.: Φαξ: Winnenden, 2014/12/01 84 EL 6

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά NT 35/1 Tact NT 45/1 Tact NT 35/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te Τάση ηλεκτρικού δικτύου V V AU: 240 AU: Συχνότητα Hz 1~ ~ ~ ~ Μέγ. ισχύς W Ονομαστική ισχύς W Χωρητικότητα κάδου l Ποσότητα πλήρωσης υγρού l Ποσότητα αέρα (μέγ.) l/s Υποπίεση (μέγ.) kpa 25,4 (254) 25,4 (254) 25,4 (254) 25,4 (254) (mbar) Τιμή ισχύος σύνδεσης των ηλεκτρικών εργαλείων W EU: EU: W GB: W CH: CH: Είδος προστασίας -- IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 Κατηγορία προστασίας II II I I Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης mm (C-DN/C-ID) Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 520 x x x x 380 x 580 x 695 x 580 x 695 Τυπικό βάρος λειτουργίας kg 11,5 12,8 12,5 13,5 Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.) C Μετρούμενες τιμές κατά EN Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής db(a) ισχύος L pa Αβεβαιότητα K pa db(a) Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s 2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 Αβεβαιότητα K m/s 2 0,2 0,2 0,2 0,2 Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου Tact H07RN-F 2x1,0 mm 2 Αριθ. ανταλλ. Μήκος καλωδίου EU ,5 m GB ,5 m CH ,5 m AU ,5 m Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου Tact Te H07RN-F 3x1,5 mm 2 Αριθ. ανταλλ. Μήκος καλωδίου EU ,5 m GB ,5 m CH ,5 m EL 7 85

FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC

FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC FLEX VCE 35 L AC VCE 45 L AC Deutsch 6 English 15 Français 24 Italiano 33 Nederlands 42 Español 51 Português 60 Dansk 69 Norsk 77 Svenska 85 Suomi 93 Ελληνικά 102 Türkçe 112 Русский 121 Magyar 132 Čeština

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 KM 130/300 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

BR/BD 530 BAT BR/BD 530 XL BAT BR/BD 530 BAT Package BR/BD 530 XL BAT Package BR/BD 530 F BAT Package BR/BD 530 XL F BAT Package

BR/BD 530 BAT BR/BD 530 XL BAT BR/BD 530 BAT Package BR/BD 530 XL BAT Package BR/BD 530 F BAT Package BR/BD 530 XL F BAT Package BR/BD 530 BAT BR/BD 530 XL BAT BR/BD 530 BAT Package BR/BD 530 XL BAT Package BR/BD 530 F BAT Package BR/BD 530 XL F BAT Package www.karcher.com 5.956-850 A2006901 11/03 2 Deutsch 4 Türkçe 205 English

Διαβάστε περισσότερα

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU

VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! www.kaercher.com 59637510 11/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές

Διαβάστε περισσότερα

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014 S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P SLO C352-NL-P--SLO 05/2014 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και συμμορφωθείτε με τις σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317

07/2013. Mod: DC502-N. Production code: 916317 07/2013 Mod: DC502-N Production code: 916317 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΎΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

0203044gr 008 11.2010. Δονητής μάζας IREN 30, 38, 40, 45, 57, 65. Κανονισμός λειτουργίας

0203044gr 008 11.2010. Δονητής μάζας IREN 30, 38, 40, 45, 57, 65. Κανονισμός λειτουργίας 0203044gr 008 11.2010 Δονητής μάζας IREN 30, 38, 40, 45, 57, 65 Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 071212 7082827-00 CT(P)(esf)(sl)30../33... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών)

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη για μια περιγραφή των επιλογών) Σύντομος οδηγός αναφοράς Πίνακας ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πατήστε το κουμπί «προγραμμάτων» (επανειλημμένα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη του απαιτούμενου προγράμματος (βλ. «Πίνακα προγραμμάτων» παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης

Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Ατμοκαθαριστής γενικής χρήσης Οδηγίες Χρήσης Roya-16961-2 4 (ohne S) 12.09.2011 10 1 3 4 5 9 11 6 12 2 7 8 * 14 23 15 * * 22 21 25 13 26 24 27 19 20 16 17 18 30 29 28 38 42 41 40 39 31 32 33 43 44 35 34

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

PAC 3500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ TRT-BA-PAC3500-TC-002-GR

PAC 3500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ TRT-BA-PAC3500-TC-002-GR PAC 3500 GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ TRT-BA-PAC3500-TC-002-GR Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Πληροφορίες για τη συσκευή... 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 3 Ασφάλεια... 4 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα