στοχευοντασ την ΑΕΙφΟΡΟ ΑσφΑΛΙσΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στοχευοντασ την ΑΕΙφΟΡΟ ΑσφΑΛΙσΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙσΜΟσ ΕτΑΙΡΙΚΗσ ΚΟΙΝωΝΙΚΗσ ΕυΘυΝΗσ 2012 ΜµΕ στοχευοντασ την ΑΕΙφΟΡΟ ΑσφΑΛΙσΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Δ/νοντος Συμβούλου 1. Η Εταιρία σελ. 4 Σταθμοί Εταιρικής, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Πορείας. Βασικά Στοιχεία - Μεγέθη. Όραμα - Αξίες - Αποστολή. Βραβεύσεις - Διακρίσεις. Η ΕΚΕ στην Comergon, μια ΜμΕ επιχείρηση. Οι Κοινωνικοί Εταίροι. Η Αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Κοινωνικό - Οικονομικό - Πολιτικό Αποτύπωμα. Απολογισμός Στόχων Στόχοι Με Υπευθυνότητα για την Εταιρική Διακυβέρνηση σελ. 16 Μετοχική Σύνθεση Δ.Σ - Οργανόγραμμα. Κώδικες Δεοντολογίας & Ηθικής/Βέλτιστες Πρακτικές. Η Διαχείριση Κανονιστικών Συμμορφώσεων. Διαφάνεια παντού/εσωτερικός Έλεγχος Στρατηγικός Σχεδιασμός. 3. Με Υπευθυνότητα για τον ρόλο μας στην Ασφαλιστική Αγορά σελ. 20 Η Αειφόρος Ασφάλιση. Διαχείριση Κινδύνων. Στρατηγική Ανάπτυξης Εργασιών. Δομή Χαρτοφυλακίου. Εξαιρετική Εξυπηρέτηση κατά την Αποζημίωση. Διαχείριση Σχέσεων με Κοινωνικούς Εταίρους. 4. Με Υπευθυνότητα για τους Εργαζόμενους σελ. 28 Χαρτογράφηση Εργαζομένων. Συνθήκες Εργασίας. Εκπαίδευση. Αξιολόγηση - Ανταμοιβή των Εργαζομένων. Η Εσωτερική Επικοινωνία. Εθελοντισμός. Επικοινωνία Εργαζομένων με Κοινωνικούς Εταίρους. 5. Με Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον σελ. 32 Η Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος. Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Περιβάλλον και Αειφόρος Ασφάλιση. 6. Με Υπευθυνότητα για την Κοινωνία σελ. 36 Δράσεις για τον Άνθρωπο και την Κοινωνία Δράσεις για την Έρευνα και την Ενημέρωση. Δράσεις για τον Πολιτισμό. Δράσεις για το Περιβάλλον 7. Στοιχεία Απολογισμού σελ. 38 Πληροφορίες Σύνταξης. Πίνακας Αρχών & Δεικτών GRI. Δείκτες Οικονομικής Επίδοσης. Γλωσσάριο Ορολογίας. Έντυπο Αξιολόγησης Κοινωνικών Εταίρων.

3 MHNYMA ΤΟΥ Δ/ΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 3 Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε θέματα διαφάνειας λογοδοσίας και ευθύνης για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους, αιτίες που σε μεγάλο βαθμό θα εξέλειπαν με την ένταξη της Ε.Κ.Ε στην κουλτούρα των επιχειρήσεων. Μέσα στην πρωτοφανή δοκιμασία της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας το 2012, η Comergon, μια ΜμΕ, επεδίωξε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους κοινωνικούς εταίρους, παρόλο που η πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία επηρέασε δυσμενώς τα έσοδα της, κυρίως λόγω της διακοπής ή της μείωσης της ασφαλιστέας ύλης των επιχειρήσεων, αλλά και της αδυναμίας ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη της Εξωστρέφειας και η εξειδίκευση της Εταιρίας σε Global Corporate Accounts, εδραίωσε την φήμη της ως Έλληνα Πολυεθνικού Μεσίτη Ασφαλίσεων, ενω απετέλεσε πηγή νέων εργασιών, που δεν επηρεάζονται από την ελληνική κρίση και εκπροσωπούν ήδη ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών εσόδων. Με κοινωνική υπευθυνότητα, που αποτελεί βασικό παράγοντα της στρατηγικής μας για την αειφορία, συνεχίσαμε και το 2012 τις δράσεις μας για την κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζόμενους, υλοποιώντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με περιορισμό όμως του αντίστοιχου budget, διατηρώντας όμως σε υψηλό επίπεδο τις δεσμεύσεις για την «Αειφόρο Ασφάλιση». Για άλλη μία χρονιά η Comergon, για καθαρά οικονομικούς λόγους, δεν απευθύνθηκε σε κανένα οργανισμό αξιολόγησης, προσμετρώντας όμως τις επιδόσεις της με τους κοινωνικούς εταίρους, κυρίως με απευθείας έρευνες, γεγονός που μας βοήθησε στην μεγαλύτερη αφοσίωση στις αρχές της Ε.Κ.Ε. Το 2013, 5η συνεχόμενη χρονιά οικονομικής ύφεσης, η εταιρία θα κινηθεί σε ανάλογους άξονες, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της, αναδιαρθρώνοντας ανάλογα τα λειτουργικά της έξοδα, χωρίς όμως αυτά να επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Κοινωνικός Απολογισμός, περιλαμβάνει με ακρίβεια όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες για τις δράσεις για τις οποίες δεσμεύεται να συνεχίσει, ανταποκρινόμενη με σεβασμό στους Κοινωνικούς εταίρους, για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Γ. Δ. Ζαφειρίου

4 1. Η ΕτΑΙΡΙΑ

5 Η Comergon ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί μία αμιγή Ελληνική Μεσιτική Εταιρία παροχής Ασφαλιστικών,Συμβουλευτικών και Διαχειριστικών Υπηρεσιών. Τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας είναι: Comergon S.A Risk Managers. Insurance Brokers Μπραχαμίου 9, Μαρούσι Τηλ.: (+30) , Fax: (+30) ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών Web: ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 1970: Δραστηριοποίηση του Δ. Ζαφειρίου στην Ασφαλιστική Βιομηχανία. Ακολουθεί η Α. Ζαφειρίου (το 1993) και ο Γ. Ζαφειρίου (το 1996). 1997: Ίδρυση της COMERGON Ε.Π.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων, από την Αικατερίνη, τον Δημήτρη και τον Γιώργο Ζαφειρίου. 1998: Απαρχή συμμετοχής της Εταιρίας σε Επαγγελματικούς Φορείς και Οργανώσεις ΕΚΕ. 1999: Απαρχή Εκπροσωπήσεων Διεθνών Δικτύων Μεσιτών και Εταιριών Underwriters. 2000: Απαρχή δραστηριότητας Φορολογικής Εκπροσώπησης Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών. 2001: Μετατροπή της εταιρίας σε COMERGON Α.Ε Μεσίτες Ασφαλίσεων. 2002: Αγορά ιδιόκτητων γραφείων στο Μαρούσι Αττικής. 2008: Ίδρυση της COMERGON Holding Ventures Ltd, Λευκωσία-Κύπρος και της COMERGON Egypt Risk Managers. Insurance Brokers. (Η εταιρία ετέθη «εν υπνώσει», λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας). 2009: Μετονομασία της εταιρίας σε COMERGON SA Risk Managers. Insurance Brokers. Δημοσίευση του 1ου Κοινωνικού Απολογισμού Ε.Κ.Ε. Απαρχή συνεργασίας με Περιβαλλοντικές Οργανώσεις & Κοινωνικούς Φορείς/ΜΚΟ. 2011: Απαρχή συμμετοχής σε Έρευνες Φορέων & Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 5 Ιδιόκτητα Γραφεία Comergon SA, Μαρούσι Ενοικιαζόμενα Γραφεία Comergon SA Λευκωσία - Κύπρος ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε ) - ΜΕΓΕΘΗ Η Comergon το 2012, διαχειρίστηκε 270 corporate ασφαλιστικά accounts και 460 retail, με τα ακόλουθα παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη: Μικτά Ασφάλιστρα Καθαρά Ασφάλιστρα Κύκλος Εργασιών Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Λειτουργικά Έξοδα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων

6 ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 6 Προσδιορίσαμε και εντάξαμε τις επιχειρηματικές αρχές στη στρατηγική μας κουλτούρα και στην εταιρική διακυβέρνηση στοχεύοντας στη δημιουργία ΑΞΙΑΣ για τους κοινωνικούς εταίρους μας, διασφαλίζοντας έτσι το ΟΡΑΜΑ μας που ταυτίζεται με τα συμφέροντά τους, που αφορούν την αξιόπιστη προστασία των συμφερόντων τους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας αποτελεί η παραγωγή Αξίας και η υλοποίηση του Οράματος των Κοινωνικών Εταίρων για την Comergon, ώστε να καταστούμε Στρατηγικοί τους Εταίροι. Για το σκοπό αυτό, υιοθετούμε υπεύθυνες πρακτικές που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης και ταυτόχρονα δομές και πολιτικές που δημιουργούν πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, συνεργασίας, ομαδικότητας, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής, θεμελιώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των Εταίρων. Στοχεύουμε πάντα να διατηρήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά μιας πρωτοπόρου εταιρίας παροχής ασφαλιστικών, διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με πλήρη ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική της στρατηγική, με καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τις αρχές της Ε.Κ.Ε., θεμελιώνοντας έτσι την εταιρική υπευθυνότητα και διαφάνεια. Στόχο ακόμη αποτελεί η συμβολή και συνδιαμόρφωση μιας αξιόπιστης και αναπτυξιακής πρότασης για την Ιδιωτική Ασφάλιση και τους Διαμεσολαβούντες. Έτσι η Comergon, στοχεύοντας στην επιχειρηματική υπευθυνότητα συμμετέχει ή συμμετείχε ενεργά ως μέλος, στους κάτωθι οργανισμούς, σωματεία, επιμελητήρια και ενώσεις προκειμένου να αναπτύξει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, διαχέοντας την εμπειρία και εξειδίκευσή της, συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α), από το 1998 (www.sema.gr). Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), από το 1998 (www.eea.gr). Ελληνική Εταιρία Βιομηχανιών Ψύχους (Ε.Ε.Β.Ψ.), από το 2008 μέχρι το 2012 (www.cold.org.gr). Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών (Σ.Ε.Σ.Α.Ε.), από το 2011 (www.sesae.gr). Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.), από το 2011 μέχρι το 2013 (www.customerservice.gr). Ελληνική Εταιρία Logistics, από το 2006 μέχρι το 2013 (www.eel.gr). Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, από το 2012 (www.ipe.org.gr). Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (Σ.Δ.Α.Δ.Ε.), από το 2012 (www.gpma.gr). 1

7 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 7 Η Comergon και οι ιδρυτές της τιμήθηκαν με τις κάτωθι διακρίσεις: Βράβευση του Δ. Γ. Ζαφειρίου, «Για την πολύτιμη προσφορά του στο ΣΕΜΑ & το θεσμό του Μεσίτη Ασφαλίσεων», επί μία 10ετία μέλους, Γ. Γ. και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ, το Εκλογή του Γ. Δ. Ζαφειρίου, ως μέλους στο Δ.Σ. του διεθνούς δικτύου μεσιτών της WING, το Επιλογή του Γ. Δ. Ζαφειρίου, ως finalist για την ανάδειξη του Manager της Χρονιάς του Ε.Ι.Ε.Π., για τα έτη 2011 και Επιλογή της εταιρίας, ως finalist των βραβείων THALES CEO & CSR 2012, για τον «Καλύτερο Κοινωνικό Απολογισμό». Η ΕΚΕ ΣΤΗΝ COMERGON, MIA MμE Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εννοούμε την ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο τους στην κοινωνία. Η Comergon, ανήκει στο 90% των ΜμΕ του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού ιστού, που αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας. «Μικρών» βάσει του αριθμού των εργαζομένων, μέχρι 50 και του «κύκλου εργασιών» της, μέχρι 10 εκ. Αποτελεί δε μία από τις ελάχιστες ΜμΕ ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και η μοναδική εταιρία Μεσιτών Ασφαλίσεων που έχει ενσωματώσει την ΕΚΕ στην κουλτούρα της, δημοσιεύοντας μάλιστα φέτος τον 4ο Κοινωνικό Απολογισμό της! Το «επιχειρείν», από μόνο του αποτελεί πράξη ΕΚΕ, γιατί δημιουργεί πλούτο και θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ. Η Comergon προσφέρει συμπληρωματικά, λόγω της φύσης των υπηρεσιών της και κοινωνικό έργο μια που ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλισης αναπληρώνει την απώλεια ή τη μείωση του εισοδήματος τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στα φυσικά πρόσωπα, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε απρόοπτου καλυπτόμενου κινδύνου. 1

8 8 Έτσι, η ΕΚΕ μιας ΜμΕ (όπως η Comergon), παράγει «Αξία» που συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης, καθιστώντας την κοινωνικά υπεύθυνη και διασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξή της, με την ενσωμάτωση στρατηγικών που αφορούν τους 5 άξονες που αυτή δραστηριοποιείται, που είναι: Η ΕΚΕ ταυτόχρονα όμως, προκαλεί και προβλήματα στην ΜμΕ που αφορούν την οικονομική επένδυση που απαιτείται, τον χρόνο των εργαζομένων, την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, την αμφιβολία των εργαζομένων για την προστιθέμενη αξία της ΕΚΕ, την αύξηση της γραφειοκρατίας, τις δεσμεύσεις που απαιτεί η σύνταξη του Απολογισμού, τη μειωμένη πιθανότητα οποιασδήποτε ηθικής ανταμοιβής λόγω «αθέμιτου» ανταγωνισμού με τις μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Προβλήματα όμως, τα οποία δεν εμπόδισαν την Εταιρία να αφοσιωθεί στο όραμα της! Για την ανάπτυξη, καθιέρωση και διάδοση της Αειφόρου Ανάπτυξης, η Comergon συμμετέχει: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δίκτυο για την προώθηση της ΕΚΕ και την ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας, συνέργειας και συντονισμού των μελών (www.csrhellas.gr). GLOBAL COMPACT NETWORK HELLAS Ελληνικό σκέλος των επιχειρήσεων που δεσμεύονται να τηρούν το «Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ» (www.globalcompactnetworkhellas.gr). ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ Οργάνωση κατά της Διαφθοράς, με σκοπό την αποκατάσταση των θεσμών και της εξουσίας με ήθος και διαφάνεια (www.transparency.gr). QUALITY NET FOUNDATION - Θεσμός BRAVO Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών και θεσμός που διασφαλίζει ένα συνεχή διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δημοσιοποιούν Κοινωνικούς Απολογισμούς (www.qualitynet.gr). SUSTAINABLE DEVELOPMENT Οργάνωση ανάπτυξης στρατηγικής και υλοποίησης πολιτικών και συστημάτων Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΚΕ και του Management (www.sdev.gr). 1

9 9 ΟΙ KOINΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Οι Κοινωνικοί Εταίροι της Comergon, που συμμετέχουν στον διάλογο για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Βιώσιμη ανάπτυξη, είναι οι ομάδες ατόμων και φορέων, που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρίας. Με τους Κοινωνικούς Εταίρους, η εταιρία διατηρεί μία πολυδιάστατη, αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλοεπίδραση, καταγράφοντας σημαντικά θέματα στο Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Περιβάλλον, αξιολογώντας τις ανάγκες και απόψεις τους και ανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αυτές π.χ. η «Έρευνα Ικανοποίησης των Ασφαλιζόμενων», επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των εργαζομένων, οι νεοεμφανιζόμενοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, π.χ. στον κυβερνοχώρο, ωθούν την εταιρία να διερευνήσει καινοτόμα προϊόντα, ενώ οι ανάγκες ανταπόκρισης της εταιρίας στα Global Accounts, επιβάλλουν την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των εργαζομένων κλπ. Μέσο της Υπεύθυνης Επικοινωνίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, θεωρείται ο αποτελεσματικός διάλογος, που βασίζεται στην ειλικρίνεια, προθυμία, σαφήνεια, συνέπεια, σεβασμό, ώστε να ενισχύονται οι μηχανισμοί διαφανούς και αποτελεσματικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας που αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχούς επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ. Από την εμπειρία, την επιχειρηματική πρακτική, τη φιλοσοφία, τις αρχές λειτουργίας της εταιρίας και το περιβάλλον της Ασφαλιστικής Αγοράς, οι Κοινωνικοί Εταίροι της, διακρίνονται ανάλογα με την σημαντικότητα τους σε: «πρωτεύουσας επιρροής» και «δευτερεύουσας επιρροής» φορείς. Οι Προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων και οι Δεσμεύσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: Κοινων. Εταίροι Προσδοκίες Κοινωνικών Εταίρων Δεσμεύσεις της Εταιρίας Α Σ Φ Α Λ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι # Να απολαμβάνουν εγγυημένες, αξιόπιστες, καινοτόμες και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές, διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. # Να καταστούμε Στρατηγικοί Σύμμαχοι, διαχειριζόμενοι αποτελεσματικά τα θέματα τους. # Να διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, εξειδίκευση και σύστηματα CRM. # Να καλλιεργούμε την εξωστρέφεια, την καινοτομία. # Να είμαστε Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση. # Να τους ενημερώνουμε επί των εξελίξεων της εταιρίας και του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. # Να Συμμορφωνόμαστε με τις Κανονιστικές Διατάξεις. # Να παρέχουμε συνεχές service σε κάθε φάση της συνεργασίας μας, τηρώντας Διαδικασίες Εξυπηρέτησης και Διαχείρισης Παραπόνων. #Να αποδεικνύουμε συνεχώς εν τη πράξη, ότι παρέχουμε Προστιθέμενη Αξία, στις παρεχόμενες υπηρεσίες. # Να συνεργαζόμαστε μόνο με αξιόπιστες εταιρίες που να διαθέτουν στους εργαζομένους τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση. #Να παρέχουμε στους εργαζόμενους «δια βίου» εκπαίδευση, συμμετοχή σε Ημερίδες/Σεμινάρια κλπ. #Να το υλοποιούμε με τις θυγατρικές και την εκπροσώπηση 6 Διεθνών Δικτύων Μεσιτών. #Να δεσμευόμαστε με τις αρχές της ΕΚΕ, εκδίδοντας Κοινωνικό Απολογισμό. # Να αποστέλλουμε News Letters, mass mailing, να αρθρογραφούμε, να οργανώνουμε εκδηλώσεις, να παρέχουμε Εταιρικά brochures, Κοινωνικούς Απολογισμούς, Press releases κλπ. # Να λειτουργούμε με Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση. # Να διαθέτουμε διαδικασίες Εξυπηρέτησης, Διαχείρισης Παραπόνων, Έρευνες Ικανοποιήσεως, κλπ. 1

10 Κοινων. Εταίροι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Προσδοκίες Κοινωνικών Εταίρων # Να διαθέτει σταθερό σύστημα Αξιολόγησης - Αναγνώρισης, που να περιλαμβάνει Δυνατότητες Εξέλιξης. # Να διασφαλίζει ίση μεταχείριση, χωρίς Διακρίσεις. # Να προβλέπει Έμμεσα Οικονομικά Κίνητρα. # Να περιγράφει σαφώς τις Αρμοδιότητες, δίδοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων. # Να παρέχει Υγεία, Ασφάλεια στους χώρους εργασίας. # Να εφαρμόζει διαδικασίες αμφίδρομης αποτελεσματικής επικοινωνίας. # Να τυγχάνουν αξιοκρατικής, αντικειμενικής και δίκαιης αξιολόγησης. # Να έχουν την δυνατότητα τακτικών συναντήσεων επαναδιαπραγματεύσεων και ανταλλαγής απόψεων. # Να επανελέγχεται η ανταγωνιστικότητα τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. # Να διαμορφώνονται συνθήκες αποτελεσματικής, υπεύθυνης, ειλικρινής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. # Να διαθέτει αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής Ποιοτικών Προϊόντων/Υπηρεσιών. # Να πραγματοποιεί τακτικές Συναντήσεις για την πορεία της συνεργασίας. # Η υγιής συνδικαλιστική συμμετοχή στα κοινά. # Να τους ενημερώνουμε επί των νομικών, φορολογικών και ασφαλιστικών συμμορφώσεων. # Να συμμορφώνεται με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις. # Να ενεργεί με επιχειρηματική ηθική και διαφάνεια στηρίζοντας τη συνέργεια της. # Να γνωρίζει το οικονομικό, πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησης. # Να τους εκπροσωπούμε προασπιζόμενοι δίκαια και επαγγελματικά τα συμφέροντά τους. # Να προβάλλουμε τη συνεργασία μας στην Ελληνική αγορά. # Να προτείνουμε τους κατάλληλους και επαγγελματικά πεπειραμένους, για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, τόσο στο στάδιο της ασφάλισης, όσο και σε αυτό της αποζημίωσης. 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ Σ U/W S SURVEYORS - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ Δεσμεύσεις της Εταιρίας # Να διαθέτει διαδικασίες διαρκούς αξιολόγησης της απόδοσης συνδεδεμένες με την οικονομική και ιεραρχική εξέλιξη, με «δια βίου» μάθηση, συμμετοχή σε Ημερίδες, Συνέδρια εντός - εκτός Ελλάδας. # Να αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση ή ανισότητα ως προς το φύλο, γένος, χρώμα ή εθνικότητα. # Να παρέχει Ομαδική Ασφάλιση, έξοδα κίνησης κινητό τηλέφωνο, εταιρικό αυτοκίνητο κλπ. # Να λειτουργεί με Οργανόγραμμα που καθορίζει ιεραρχικά ευθύνες και δικαιώματα. # Να παρέχουν οι εργασιακοί χώροι πλήρεις συνθήκες υγείας και ασφάλισης. # Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά: mailing, meetings, memo, απευθείας συναντήσεις και πολιτική «Ανοιχτών Θυρών». # Να χρησιμοποιεί διαφανείς, ειλικρινείς διαδικασίες επιλογής. # Να επανεξετάζει τακτικά και με ειλικρίνεια τις συνθήκες συνεργασίας. # Να επιβεβαιώνει τις προϋποθέσεις συμφέρουσας και αποτελεσματικής συνεργασίας. # Να διαθέτει διαδικασίες και εσωτερικό έλεγχο για την αδιάλειπτη, αποτελεσματική εφαρμογή τους. # Να ερευνούμε και να ελέγχουμε αδιαλείπτως την ασφαλιστική αγορά. # Να ανταλλάσσουμε πληροφορίες παρέχοντας αληθινά στοιχεία. # Να διεκδικούμε τη συνεχή βελτίωση. # Να μεριμνά και να συνεργάζεται με τους εκάστοτε Local Brokers, για την τήρηση των Συμμορφώσεων. # Να ερευνά, να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις εκάστοτε νομικές διατάξεις. # Να λειτουργεί ως υπεύθυνη εταιρία. # Να παρέχει ολοκληρωμένες και διασταυρωμένες πληροφορίες στους συνεργάτες - Μεσίτες. # Να συνεργαζόμαστε με συνέπεια, διαφάνεια. ανταποκρινόμενοι στις υποχρεώσεις μας. # Να αποκτά οφέλη από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συνεργασιών. # Να επιλέγουμε αξιοκρατικά, αντικειμενικά με κριτήρια αξιοπιστίας, πείρας, τεχνογνωσίας τους κατάλληλους. ΕΠΟΠΤ. ΑΡΧΗ # Να σεβόμαστε τις συμμορφώσεις και να ελέγχουμε τη συνεχή εφαρμογή τους. # Να συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις διαμόρφωσης νέων συμμορφωτικών δεσμεύσεων. # Να περιλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες εφαρμογής στην εταιρική διακυβέρνηση. # Να συμμετέχουμε στα κοινά που αφορούν το χώρο των διαμεσολαβούντων. 1

11 Κοινων. Εταίροι Προσδοκίες Κοινωνικών Εταίρων 11 ΜΚΟ Δεσμεύσεις της Εταιρίας Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ # Να συμμετέχει σε κοινές δράσεις και μέσω αυτών να υποστηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την πολιτιστική κληρονομιά, με τη συμμετοχή της σε Δίκτυα και Οργανώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. # Να ενημερώνει τα ΜΜΕ με νέα, συνεντεύξεις, καμπάνιες προβολής, press releases κλπ. για το θεσμό της Εταιρίας. # Να συμβάλλει στην αναβάθμιση της φήμης της Εταιρίας. #Να ενημερώνει συνεχώς την Ιστοσελίδα της. # Να συμμετέχει και να υποστηρίζει έρευνες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων. #Να συμμετέχει σε κοινές δράσεις μαζί τους. Μ.Μ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ # Να διαμορφώνει πολιτικές και διαδικασίες εθελοντικής συμμετοχής, στηρίζοντας μέσω αυτών δράσεις που αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, με την συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις. # Να ενημερώνει και να επικοινωνεί διαρκώς με τα ΜΜΕ. # Να προβάλει ειλικρινά την Αξία & Φήμη της Eταιρίας. # Να επικαιροποιεί συνεχώς το site ανανεώνοντας την εικόνα της. # Να συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στην προώθηση θεμάτων για την κοινωνία, την αγορά και το περιβάλλον. # Να χορηγεί και να συμβάλλει με κοινές δράσεις στη διάχυση γνώσης. Δ Ι Α Μ Ε Σ. # Η διατήρηση σχέσεων σεβασμού και επαγγελματικών κανόνων, Κωδικών Συμπεριφοράς και Συμμορφώσεων. # Η δημιουργία συνεργειών, συνεργασιών, με στόχο την προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων. # Η ανάδειξη της Διαφάνειας και Ηθικής Επιχειρηματικότητας σαν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο του θεσμού. # Να συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου τους με ειλικρίνεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό. # Να προάγει την προστιθέμενη αξία από τη συνεργασία με άλλους Διαμεσολαβούντες. # Να αναλάβει πρωτοβουλίες προώθησης και ανάδειξης της ΕΚΕ, ως ένα βασικό εργαλείο αναβάθμισης του ρόλου των Διαμεσολαβητών. Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ. Φ Ο Ρ Ε Ι Σ # Η αποτελεσματική συμμετοχή και συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς, με σκοπό τη διάχυση γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης. # Η συστηματική επικοινωνία για την καλύτερη κατανόηση των ασφαλιστικών αναγκών. # Η κατανόηση των εξειδικευμένων ασφαλιστικών αναγκών των επαγγελματικών ομάδων. # Να συμμετέχει σε συνδέσμους, να διοργανώνει Ημερίδες, να αποστέλλει news letters και press releases, να αρθρογραφεί κλπ. # Να συμμετέχει σε Επαγγελματικούς φορείς και θεσμικά όργανα, συνδιοργανώνοντας Ημερίδες κλπ. # Να χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία και εμπειρία για τη διαμόρφωση των προσφορότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι # Να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. για την πορεία της Εταιρίας # Να επενδύουν κεφάλαια, αναμένοντας κέρδη. # Να προάγουμε τη Διαφάνεια, την Επιχειρηματική Ηθική και την ορθολογική Εταιρική Διακυβέρνηση. # Nα ενημερώνονται τακτικά επί της πορείας της Εταιρίας. # Να ενημερώνει επαρκώς και ειλικρινώς διευκολύνοντας την ενημέρωση των μετόχων. # Να τηρεί υπεύθυνη διαχείριση, χρηστή διοίκηση. # Να είμαστε πιστοί στις Αρχές της Ε.Κ.Ε., κάνοντας ορθή διαχείριση των κινδύνων. # Να τηρεί πάγιες διαδικασίες επικοινωνίας που θα διασφαλίζουν την συνεχή ενημέρωση. Τέλος, η συχνότητα Διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους, διακρίνεται σε αυτούς που επαναλαμβάνονται: Σε όλη την διάρκεια του χρόνου (ασφαλιζόμενοι, ασφαλιστικές εταιρίες, εργαζόμενοι), Σε τακτά χρονικά διαστήματα (διεθνή δίκτυα, προμηθευτές, εποπτικές αρχές, ΜΜΕ), 3-5 φορές ετησίως (ΜΚΟ, Επιχειρηματικοί Φορείς) και Κατά περίπτωση (μέτοχοι, ανταγωνιστές). 1

12 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η συνεχής αξιολόγηση των δράσεων ΕΚΕ, αποτελεί σημαντικότατη ενέργεια και μέρος της στρατηγικής της εταιρίας, μια που με τον τρόπο αυτό η Εταιρία καταγράφει και μετρά την απόδοση της με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να βελτιώνει συνεχώς την Εταιρική της Υπευθυνότητα, την Επιχειρηματική Ηθική και Διαφάνεια που αποτελούν προϋποθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αποτελούν διάφοροι Δείκτες που καταδεικνύουν την ικανοποίηση των Κοινωνικών Εταίρων σε όλα τα επίπεδα αλληλοεπίδρασης της εταιρίας με αυτούς, με την Εταιρία να προβαίνει σε «εθελοντικές δεσμεύσεις», έρευνες και «αναφορές προόδου». Η αλληλοεπίδραση και η αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Κοινωνικών Εταίρων, προσμετριέται με το Δείκτη Αντίληψης (Perception Index), ο οποίος αξιολογεί τον βαθμό κατανόησης των θεμάτων που παρουσιάζονται στον Κοινωνικό Απολογισμό, τον Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index), που αξιολογεί με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές τους Απολογισμούς δημοσιοποιώντας στοιχεία Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας, ενώ τέλος με τον Δείκτη Stakeholder Engagement, μπορούμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα του Κοινωνικού Απολογισμού με αυτούς. Αναλυτικά, το 2012, η εταιρία προέβη στις κάτωθι αξιολογήσεις: α/ Customers Satisfaction Survey (Κοινωνικός Εταίρος: Ασφαλιζόμενοι) Η έρευνα αυτή, που προσμετρά: α1/ τον Δείκτη Ικανοποιήσεως Πελατών (Customers Satisfaction Index) και α2/ τον Δείκτη Πιστότητας (Net Promotion Score), πραγματοποιήθηκε μέσω Ερωτηματολογίου 44 Ερωτήσεων που απεστάλη στους Ασφαλισμένους και αφορούσε όλα τα στάδια της συνεργασίας τους, δηλ. την προσέγγιση, την πώληση, την τεχνογνωσία, την χαρτογράφηση των κινδύνων, την έρευνα για την ανταγωνιστικότερη προσφορά, την συνεχή ενημέρωση, την εξυπηρέτηση, την διαχείριση των αποζημιώσεων, τη συμπεριφορά και απόδοση των εργαζομένων, την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας κλπ. Ενδεικτικά καταγράφουμε τα ποσοστά χαρακτηριστικών απαντήσεων της Έρευνας: Σίγουρα Μάλλον ΝΑΙ Οριακά Μάλλον ΟΧΙ Καθόλου # Αισθάνεστε ότι η Comergon έχει καλύψει πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες; 85.7% 14.3% # Είστε ικανοποιημένος από την ανάλυση των μεταβλητών για την σωστή ασφάλιση; 83.8% 16.2% # Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι καλύφθηκαν σε Αξιόπιστη Ασφαλιστική εταιρία; 85.7% 14.3% # Η Διαδικασία Ανανέωσης των Συμβολαίων παρέχει προστιθέμενη αξία; 68.3% 31.7% # Η Ανταπόκριση των εργαζομένων είναι γρήγορη, ειλικρινής, σαφής, αποτελεσματική; 91% 7.1% 1.9% - - # Οι εργαζόμενοι διαθέτουν υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας και εμπειρίας; 78.6% 21.4% # Θεωρείται χρήσιμη τη συμμετοχή της Εταιρίας σε δράσεις ΕΚΕ; 64.3% 28.6% 7.1% - - # Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, είναι αποτελεσματικές; 85.7% 14,3% # Αποτελεί η Comergon Στρατηγικό Σύμμαχο; 71.4% 21.4% 7.2% - - Από τα αποτελέσματα της Έρευνας, προκύπτουν ότι τα ποσοστά: 12 # του Δείκτη Ικανοποίησης, που απάντησαν «ΣΙΓΟΥΡΑ», κυμαίνονται κατά Μ/Ο στο 79.3% και # του Δείκτη Πιστότητας, στην ερώτηση: «θα μας συστήνατε σε φίλους σας», έδωσαν «ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ» το 61,9% /βαθμό 10 και «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ» το 28,6% /βαθμό 9, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικά 90,5% να μας βαθμολογεί με 10 και 9! 1

13 β/ Ποιότητα Παραγωγής (Κοινωνικός Εταίρος: Ασφαλιζόμενοι, Εργαζόμενοι) Η Ποιότητα της Παραγωγής εκφράζεται με την Διατηρισιμότητα των εργασιών της Εταιρίας, δηλ. το % των εργασιών ενός έτους που διατηρούνται σε ισχύ τον επόμενο και υπολογίζεται από τον τύπο (1- ακυρωθέντα ασφάλιστρα: συνολικά ασφάλιστρα έτους νέα ασφάλιστρα), έδωσαν ποσοστό που κυμάνθηκε για την 3ετία , σε Μ/Ο 87.8%, απόλυτα ικανοποιητικό, σύμφωνα με τα ανεπίσημα διεθνή πρότυπα. Με το δείκτη αυτό, αξιολογείται η επίδοση των εργαζομένων στην συνολική παροχή των παρεχομένων υπηρεσιών. γ/ 360 Degree Peer Review (Κοινωνικός Εταίρος: Διεθνή Δίκτυα) Το «360 Degree Peer Review», αποτελεί μία έρευνα του Διεθνούς Δικτύου Μεσιτών Ασφαλίσεων WBN, αποκλειστικό μέλος του οποίου είναι η Comergon, για την Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, σχετικά με την ποιότητα της συνεργασίας της με τα 65 μέλη που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχες χώρες, στην παροχή ασφαλιστικών, διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ελληνικές και αλλοδαπές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, που περιελάμβανε 17 ερωτήσεις κάλυπτε τους τομείς της τεχνογνωσίας, της ανταπόκρισης, της κατανόησης, της επικοινωνίας, της αποτελεσματικότητας, του τρόπου αμοιβής, του επαγγελματισμού, της εμπειρίας, της γνώσης της αγοράς κλπ. Από την αξιολόγηση, προέκυψαν τα εξής σχόλια από διάφορους Μεσίτες του Δικτύου: # they are a fantastic, professional and technically sound member. # they have done an excellent job of assisting our client with a unique coverage issue. # the communication and skills have been very high. Για να σχολιάσει ο Chief Executive Officer του Δικτύου, Bruce Basso We have worked with Comergon on a joint prospecting initiative. Found George and his team great to work with. Thanks for being such a great WBN partner. Δεδομένου ότι η Comergon είναι η μοναδική ελληνική Μεσιτική Εταιρεία μέλος και αποκλειστικός εκπρόσωπος 6 Διεθνών Δικτύων Μεσιτών Ασφαλίσεων για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, η Έρευνα αυτή, αποτελεί σημαντική αξιολόγηση, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε και κοινοποιείται. δ/ Η Έρευνα Ωριμότητας (Κοινωνικός Εταίρος: όλοι) Η Έρευνα αυτή, αναπτύσσει μία μεθοδολογία για την Αξιολόγηση της Ωριμότητας της Εταιρίας για τις Δράσεις ΕΚΕ που σχεδιάζει και υιοθετεί, πριν και μετά την εφαρμογή τους και αποτελεί έργο του Responsible MED, με τη συμμετοχή 9 Διεπιστημονικών εταίρων από 6 χώρες της Μεσογείου, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην οποία έρευνα η Comergon συμμετείχε σε όλα τα ερευνητικά στάδια. Τα αποτελέσματα της Έρευνας Ωριμότητας/CSR Maturity Level, κατέδειξαν ότι τα ποσοστά στους 4 τομείς δράσεων της ΕΚΕ (Εργασία, Αγορά, Περιβάλλον και Κοινωνία) είναι: Workplace CSR 87.5% Marketplace CSR 87.5% Environment CSR 78.12% Community CSR 89.29% ε/ Communication on Progress (COP) (Κοινωνικός Εταίρος: όλοι) Η Αξιολόγηση αυτή, αφορά την ετήσια «ανανέωση» και επιβεβαίωση, των δεσμεύσεων της εταιρίας, σχετικά με τις 10 Οικουμενικές Αξίες του U.N Global Compact για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και την υποστήριξη της στις 10 Αρχές για τα Δικαιώματα των Παιδιών και τις 7 Αρχές για τη συμμετοχή των Γυναικών στην οικονομική ζωή των κρατών. Ανανεώθηκε επιτυχώς. 13 1

14 στ/ Greek Sustainability Index (Κοινωνικός Εταίρος: Επιχειρηματικός) Η Έρευνα, που διενεργείται από τον θεσμό BRAVO της Quality Net, πραγματοποιεί διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις εταιρίες που δημοσιοποιούν Κοινωνικό Απολογισμό, με βάση τα κριτήρια του Δείκτη Αντίληψης (Perception Index) και Βιωσιμότητας (Sustainability Index) στις κατηγορίες Διακυβέρνησης, Εμπλοκής Κοινωνικών Εταίρων, Ουσιαστικότητας, Περιβάλλοντος, Εργασιακών Σχέσεων, Αγοράς και Κοινωνίας. Τα αποτελέσματα της Έρευνας, που ήταν κατώτερα των αναμενόμενων, έδωσαν στην εταιρία τη δυνατότητα προβληματισμού και αναθεώρησης επί μέρους θεμάτων. Ειδικότερα: # Στο Δείκτη Αντίληψης: η Comergon βαθμολογήθηκε με 478 μονάδες, που αποτελούν το 63% του Μ/Ο των συμμετεχόντων, με καλύτερη επίδοση στις δράσεις για την Αγορά και τις σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους, που κυμάνθηκε στο 73%. # Στο Δείκτη Βιωσιμότητας: η Comergon βαθμολογήθηκε με 144 μονάδες, που αποτελούν το 21% του Μ/Ο, με καλύτερη επίδοση στην Εταιρική Διακυβέρνηση με 36% του Μ/Ο. η/ Αξιολόγηση Απολογισμών σύμφωνα με GRI (Κοινωνικός Εταίρος: Πανεπιστημιακή Κοινότητα) Η συγκεκριμένη αξιολόγηση των Απολογισμών, αποτελεί μία Έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Sustainable Development, στην οποία συμμετείχαμε παρουσιάζοντας τον Κοινωνικό Απολογισμό μας σε ειδική Ημερίδα, για την οποία δεν λάβαμε όμως τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης. 14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2012 Η εταιρία το 2012, κατέβαλε για τους Εργαζόμενους/Προμηθευτές: για μισθούς, για εργοδοτικές εισφορές, για Μισθώσεις Αυτοκινήτων, για Κινητά Τηλέφωνα, για την Ομαδική Ασφάλιση και για τους Προμηθευτές. Ειδικά για την υλοποίηση της πολιτικής Ε.Κ.Ε., η εταιρία διέθεσε το 1.8% των εσόδων της, έναντι του 3% του Η Εταιρία συνεχίζει (από το 1997) να συντάσσει και να δημοσιοποιεί τον Οικονομικό Iσολογισμό, σύμφωνα με τα Διεθνή και Ελληνικά πρότυπα, ο οποίος ελέγχεται και πιστοποιείται από τον Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και τον Κοινωνικό Απολογισμό (από το 2009). ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2013 Η εταιρία υστέρησε των Στόχων που ετέθησαν για το 2012, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της συρρίκνωσης των εσόδων, με αποτέλεσμα να προβεί σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, σε περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων και επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα το Οργανόγραμμα της, με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να περιφρουρείται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς να εμποδίζεται η Ανάπτυξη. Έτσι η ηλεκτρονική αναβάθμιση, που αποτελούσε Στόχο, δεν επετεύχθη, όπως και η ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών πρόσκτησης νέων εργασιών. Θετικό πρόσημο είχε η συνέχιση των δράσεων ΕΚΕ, η διάχυση της σημασίας της ΕΚΕ στο χώρο των Διαμεσολαβούντων και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας, ενώ ουδέτερο πρόσημο είχε η ανάπτυξη του Εθελοντισμού των εργαζόμενων. 1

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 ς Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 1.1 Προφίλ Απολογισµού 3 1.2 Μήνυµα Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου 6 1.3 Όμιλος ΟΤΕ 7 1.4 ΟΤΕ και COSMOTE 11 2.0 2.1 Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1.0 1.0 4 1.1 Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 7 1.2 Όμιλος ΟΤΕ 8 1.3 ΟΤΕ και COSMOTE 12 2.0 2.1 Προσέγγιση Διοίκησης 16 2.2 Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα