ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας"

Transcript

1 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα δεν εξαντλείται στη χρηστή και επιµεληµένη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας αυτού, αλλά πρέπει να προσβλέπει σε βάθος χρόνου, στη προοπτική επιβίωσης και προόδου αυτού και να αναζητά ιδέες και τρόπους προς αποφυγή αδιεξόδων. Όπως παλαιοτέρα το 1998 που τα τότε ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ των ικηγόρων κινδύνευαν µε κατάργηση και απορρόφηση των πόρων τους, υπήρξε συντονισµένη και επιτυχής προσπάθεια των τότε ιοικήσεων για τη νοµοθέτηση µε το άρθρο 31 του Ν2676/98 για τη µετεξέλιξη αυτών σε Αλληλοβοηθητικούς Λογαριασµούς και τη ηµιουργία των ΛΕΑ µε τη σηµερινή τους µορφή, έτσι και τώρα που οι καιροί ου µενετοί και η περιρρέουσα ατµόσφαιρα συνηγορεί σε ενδεχόµενη εποπτεία και κρατικό έλεγχο των ΛΕΑ µε κατάργηση πολλών παροχών, εµείς οι διοικούντες είµεθα υποχρεωµένοι να αναζητήσουµε νέες λύσεις και νέες προοπτικές για την επιβίωση των ΛΕΑ, και τη συµπληρωµατική κάλυψη των ικηγόρων. Γι αυτό σήµερα θα συζητήσουµε για τα Επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης ως µία ενδεχόµενη και πιθανή διέξοδος, προς άρση του αδιεξόδου, που διαφαίνεται και µε την εν τοις πράγµασι κατάργηση του ΛΕ Ε και τις περικοπές των συντάξεων κυρίων και επικουρικών που γίνονται. Ειδικότερα θα αναλύσουµε το νοµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για τα Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης ΤΕΑ και θα υπάρξει φαντάζοµαι και µία παρουσίαση των δεδοµένων ενός υπαρκτού ΤΕΑ του κλάδου των ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας από ειδικό εισηγητή

2 1. Με το αρθρο 7 του Ν 3029/02 όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Ν.4261/14 «Μεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 160/ ) εισήχθη και στη χώρα µας ο θεσµός των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), για την παροχή συµπληρωµατικής επαγγελµατικής ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας ασφάλισης). Η εισαγωγή του θεσµού αποτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένων διαβουλεύσεων µεταξύ της τότε Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι υποστήριξαν τη λειτουργία του δευτέρου πυλώνα ως συµπληρωµατικού µηχανισµού ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων για συµµόρφωση µε την Οδηγία 98/49 ΕΚ. 2. Τι ισχύει στην Ευρώπη και ΗΠΑ 2.1. Εδώ και αρκετές δεκαετίες στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και στις ΗΠΑ ίσχυε ο Θεσµός αυτός γνωστός ως pension funds, ήτοι των συνταξιοδοτικών Ταµείων συσσωρεύσεων κεφαλαίου. Η ανάγκη συµπλήρωσης των παροχών της κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης ευνόησε σε πολλές χώρες την ανάπτυξη ειδικών φορέων που παρέχουν πρόσθετη ασφάλιση και παροχές, συχνά πολύ υψηλότερες των δυο πρώτων. Τόση ήταν η ανάπτυξη των φορέων αυτών που το 25% περίπου του ενεργού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης καλύπτεται από προγράµµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, ενώ αναµένεται η αύξηση τον ποσοστού αυτού. Η αξία των στοιχείων τον ενεργητικού πού κατέχουν τα επαγγελµατικά ταµεία στη Ευρωπαϊκή 'Ένωση υπερβαίνουν τα δισεκατοµµύρια ευρώ και αντιστοιχεί στο 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης Επίσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε πολλές χώρες τον Ο.Ο.Σ.Α. ήταν προφανές ότι τα δηµόσια τούς συστήµατα ήταν ανεπαρκή για την κάλυψη των µελλοντικών συντάξεων των εργαζοµένων, ενόψει τον δηµογραφικού προβλήµατος, αύξηση του βιώσιµού χρόνου και µείωσης της γεννητικότητας, πού προβλέπεται να επιδεινωθούν στο µέλλον. 'Έτσι στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. η γήρανση του πληθυσµού θα συνεχιστεί µε αύξηση του πληθυσµού πάνω από 60 έτη από 20% στο 27% το 2020 και στο 30 /ο το Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, ο λόγος συνταξιούχων εργαζοµένων αναµένεται να µειωθεί από ένα συνταξιούχο ανά 2,6 εργαζοµένους σήµερα µε 1,4 το Εποµένως χωρίς σηµαντικές και ευρείες αλλαγές το δηµόσιο σύστηµα συντάξεων δεν Θα µπορεί να πληρώσει επαρκείς συντάξεις όταν ένας συνταξιούχος Θα αντιστοιχεί σε 1,4 εργαζόµενους. 2

3 2.3. Η συνειδητοποίηση αυτή οδήγησε πολλές χώρες στον επανασχεδιασµό και την αναδιαµόρφωση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους. 'Έτσι αλλού εισήχθηκε και αλλού ενδυναµώθηκε ο δεύτερος πυλώνας συντάξεων, τα επαγγελµατικά ταµεία Στην πλειοψηφία των χωρών τον Ο.Ο.Σ.Α. ο δεύτερος πυλώνας είναι επικουρικός και αποτελείται από ταµεία συντάξεων που προσφέρουν συντάξεις είτε µε βάση τις εισφορές είτε µε βάση το µισθό των εργαζοµένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ταµείων του δεύτερου πυλώνα είναι: Η σύνδεση των ταµείων µε την άσκηση επαγγέλµατος (κλαδικά ταµεία) ή µε µισθωτή εργασία σε συγκεκριµένη επιχείρηση (εταιρικά ταµεία). Η οργάνωση και λειτουργία των ταµείων γίνεται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ενώ συνήθως το κράτος εγγυάται την παρεχόµενη σύνταξη. Τα ταµεία βασίζονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα µε την έννοια ότι οι εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων επενδύονται στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση µελλοντικών συντάξεων και όχι τη χρηµατοδότηση των ήδη υπαρχόντων συνταξιούχων. Οι εισφορές στα ταµεία σχετίζονται µε το εισόδηµα του εργαζόµενου. Οι εισφορές στα ταµεία προέρχονται από τους εργοδότες και τους εργαζοµένους. Ανάλογα µε τον αν η συµµετοχή των εργαζοµένων ή και των εργοδοτών είναι υποχρεωτική ή όχι τα ταµεία χωρίζονται σε υποχρεωτικά ή εκούσια. Σε σύνολο 32 χωρών στις µισές χώρες η συµµετοχή εργοδοτών και εργαζοµένων είναι υποχρεωτική. Στα ταµεία ορισµένων εισφορών το ύψος της σύνταξης εξαρτάται αποκλειστικά από το ύψος των εισφορών και τις αποδόσεις του κεφαλαίου του ταµείου ή και από τις επενδυτικές επιλογές του εργαζοµένου. Η υποχρέωση του εργοδότη εξαντλείται µε την καταβολή των εισφορών και άρα οι εργαζόµενοι αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τον επενδυτικό κίνδυνο. Στα ταµεία ορισµένων παροχών το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από το µισθό του εργαζοµένου κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής του. Την παροχή σύνταξης εγγυάται η επιχείρηση που εργάζεται ο εργαζόµενος, η οποία και αναλαµβάνει καθ' ολοκληρία τον επενδυτικό κίνδυνο. 3

4 2.5. Σήµερα η συµµετοχή τω συντάξεων από επαγγελµατικά ταµεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής "Ένωσης στη συνολική σύνταξη, που λαµβάνουν οι συνταξιούχοι, είναι σχετικά µικρή και διαφορετική από χώρα σε χώρα, µελλοντικά όµως προβλέπεται ότι τα επαγγελµατικά ταµεία θα αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό σύνταξης 'Έτσι στο Βέλγιο τα επαγγελµατικά ταµεία καλύπτουν το 31% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 8 /ο της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στη ανία καλύπτουν το 80 /ο των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 18 /ο της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στη Γερµανία καλύπτουν το 46% των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα κατ συνεισφέρουν το 11 /ο της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στη Ελλάδα καλύπτουν τον 5 /ο των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το - % της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στη Ισπανία καλύπτουν τον 15 /ο των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 3% της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στη Γαλλία καλύπτουν του 90 /ο των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 21% της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, στην Ιρλανδία καλύπτουν τον 40 /ο των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και συνεισφέρουν το 18 /ο της συνολικής σύνταξης των συνταξιούχων, 2.7. Η λειτουργία των επαγγελµατικών ταµείων έχει σηµαντική και µακροχρόνια επίπτωση τόσο στη λειτουργία όσο και στην ανάπτυξη των εγχωρίων χρηµατοπιστωτικών αγορών. Εξαιτίας του µακροχρόνιου προσανατολισµού τους, των ιδιαίτερων αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες και το γεγονός ότι oι διαχειριστές τους είναι επαγγελµατίες του χώρου, τα επαγγελµατικά ταµεία: Συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα. Του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος (τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες και αγορά µετοχών). Προκαλούν και υποστηρίζουν χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες που προστατεύουν τον επενδυτή σε περίπτωση πτώσης της αγοράς. Ασκούν πίεση για τη νοµοθεσία προστασίας του επενδυτή, εξασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 4

5 Συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό των συναλλαγών, πιέζοντας για καλύτερα συστήµατα συναλλαγών και εκκαθάρισης. Συµβάλλουν στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγµένων εταιριών. Ενθαρρύνουν τη δηµιουργία ενός εύρωστου και αποτελεσµατικού ρυθµιστικού πλαισίου. Συµβάλλουν, ως µηχανισµοί αποταµίευσης/επενδύσεων, στην εύρυθµη λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίων και κατ' επέκταση στην ανάπτυξη της οικονοµίας Οι παρεµβάσεις των οργάνων της Ε.Ε. για τη λειτουργία των φορέων του δεύτερου πυλώνα και την κάλυψη των ασφαλισµένων που εντάσσονται σαυτούς περιλαµβάνουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχέδιο δράσης για το συντονισµό των εθνικών συστηµάτων του δεύτερου πυλώνα, τα οποία δεν έχουν µετασχηµατιστεί ακόµα σε δεσµευτικούς µηχανισµούς της 11 ης Μαΐου 1999 της Επιτροπής «Προς µια ενιαία αγορά για τις συµπληρωµατικές συντάξεις» Οι δεσµευτικές παρεµβάσεις της κοινότητας που ήδη εφαρµόζονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα εντάσσονται στο ευρύτερο πλέγµα των αρµοδιοτήτων της για την κατοχύρωση των ελευθεριών της διακίνησης τον κεφαλαίου και της παροχής υπηρεσιών. Στο πεδίο αυτό υπάγονται δυο νοµικοί µηχανισµοί δεσµευτικής ισχύος. Πρόκειται για την Οδηγία 98/49 ΕΕ της για την εξασφάλιση των επαγγελµατικών συντάξεων, που επιτρέπει την παραµονή διακινούµενων εργαζοµένων στα επαγγελµατικά συστήµατα του κράτους προέλευσής τους και την Οδηγία 2003/41 /ΕΚ της «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών». 3. ικαιολογία ίδρυσης των Τ.Ε.Α Η ανάγκη ίδρυσης των Τ.Ε.Α. προέκυψε από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και από την αυξηµένη αλληλεπίδραση και εξάρτηση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων από τους µηχανισµούς της αγοράς, η οποία οδήγησε διεθνώς στην ανάπτυξη των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταµείων µε διάφορες µορφές. Η τάση αυτή αφορά κυρίως τις δυτικές χώρες, όπου υπάρχουν 5

6 οργανωµένα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας δοµηµένα σε τρεις πυλώνες: τη βασική, την επικουρική και τη συµπληρωµατική κοινωνική ασφάλιση Η Ευρωπαϊκή 'Ένωση ενδιαφέρεται για τη συµπληρωµατική ασφάλιση και ειδικότερα για το πώς τα επαγγελµατικά ταµεία θα εκµεταλλευθούν τα πλεονεκτήµατα της ενιαίας αγοράς των κεφαλαίων και τον ενιαίου νοµίσµατος, ώστε να µεγιστοποιηθεί η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων τους και να χρηµατοδοτηθούν οι αυξανόµενες συνεχώς, εξαιτίας των δυσµενών δηµογραφικών κατ άλλων δεδοµένων, παροχές. Επίσης ενδιαφέρεται για το πώς δεν εξασφαλισθεί ο συνυπολογισµός τοu χρόνου επαγγελµατικής ασφάλισης στα πρόσωπα που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι απαιτείται να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα και φερεγγυότητα των επαγγελµατικών ταµείων ασφάλισης, η δυνατότητα αξιοποίησης τον ενιαίου νοµίσµατος και της Ελευθερίας κινήσεως και υπηρεσιών. 4. Εισαγωγή τον θεσµού στην Ελλάδα 4.1. Οι δικηγόροι στην Ελλάδα διέβλεψαν την πτωτική πορεία του συνταξιοδοτικού δηµοσίου συστήµατος και σκέφθηκαν την ίδρυση οργανισµού για την παροχή συµπληρωµατικών παροχών. 'Έτσι δηµιουργήθηκε ο Λογαριασµός Ενίσχυσης ικηγόρων Επαρχιών (ΛΕ Ε), που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ταµείο επαγγελµατικής ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί εντελώς αυτόνοµα µε σκοπό την χορήγηση συµπληρωµατικών παροχών λόγω ασθένειας και γήρατος. Aλλο θέµα βέβαια αν λόγω κακής διοικητικής συµπεριφοράς ηµών των ικηγόρων,σήµερα αντιµετωπίζει τα γνωστά προβλήµατα. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν οι Λογαριασµοί Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας ικηγόρων (ΛΕΑ ), που και αυτά είναι κατά µια έννοια οιονεί ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης. βέβαια τα Τ.Ε.Α. διαφέρουν από το ΛΕ Ε και τους ΛΕΑ τόσο ως προς τον τρόπο ίδρυσης όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, οι διαφορές δε αυτές Θα αναδειχθούν µε την παρακάτω ανάλυση του τρόπου ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Α "Έτσι µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 τον Ν. 3029/2002 εισήχθη στην Ελλάδα το θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία και ανάπτυξη της συµπληρωµατικής - επαγγελµατικής ασφάλισης. Η συµπληρωµατική ασφάλιση διακρίνεται από την επικουρική, γιατί παρέχεται από µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δηµιουργούνται και λειτουργούν µε βάση 6

7 τις διατάξεις τον νόµου αυτού, είναι προαιρετική κατ όχι υποχρεωτική, εξαρτάται από την επαγγελµατική απασχόληση των ασφαλιζοµένων προσώπων και ως προς τις συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργεί µε βάση το κεφαλοποιηµένο σύστηµα Με τις παραπάνω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα της ίδρυσης των Τ.Ε.Α. στους κοινωνικούς εταίρους κλπ, χωρίς να καταφεύγουν αποκλειστικά στα προγράµµατα ιδιωτικής ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών. "Έτσι τα Τ.Ε.Α. βρίσκονται ανάµεσα στα εκ του νόµου και τα ιδιωτικά συστήµατα ασφαλιστικής προστασίας, συνδυάζοντας στοιχεία, αρχές λειτουργίας και πλεονεκτήµατα και των δυο Τα Τ.Ε.Α. δεν επιβαρύνουν το κράτος και κατ` επέκταση το κοινωνικό σύνολο, στο βαθµό που στηρίζονται αποκλειστικά σε εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Το κράτος αποδεσµεύεται από κάθε ευθύνη συνδροµής και κάλυψης ελλειµµάτων. Η αµφίβολη βιωσιµότητα αντιµετωπίζεται µε αναγκαστική διαχείριση ή ακόµη και µε διάλυση τον ταµείου. 5. Χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α Ο νέος θεσµός στηρίζεται σε τρεις άξονες: στην προαιρετικότητα, στη δηµιουργία νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στην εποπτεία τον Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ειδικότερα η επαγγελµατική - συµπληρωµατική ασφάλιση είναι προαιρετική και ως προς την ίδρυση των ταµείων κατ ως προς την επιλογή των ασφαλιζοµένων που δικαιούνται να υποταχθούν σε περισσότερα ταµεία. Μάλιστα προβλέπεται και δικαίωµα εξόδου από τα ταµεία αυτά `Έτσι η συµπληρωµατική ασφάλιση διακρίνεται από την επικουρική γιατί: είναι προαιρετική, συνδέεται άµεσα µε την επαγγελµατική απασχόληση των ασφαλισµένων και αναφορικά µε τις συνταξιοδοτικές παροχές, λειτουργεί µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα Ο προαιρετικός χαρακτήρας αναγκάζει τα Τ.Ε.Α. να µεριµνούν για τη µέγιστη δυνατή απόδοση της επενδυτικής τους πολιτικής προκειµένου να µην 7

8 εξέλθουν από αυτά οι ασφαλισµένοι, αλλά και να εισέλθουν ακόµη περισσότεροι Τα κύρια χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Α. είναι: είναι µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ιδρύονται µε βάση την επαγγελµατική απασχόληση, η ίδρυσή τους και η υπαγωγή σαυτά είναι προαιρετική, δεν διακρίνουν ως προς την υπαγωγή των ασφαλισµένων, χρηµατοδοτούνται από τους εργαζοµένους και/ή τους εργοδότες, ακολουθούν το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα όταν χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές, στη διοίκηση µετέχουν και οι εργοδότες στην περίπτωση πού χρηµατοδοτούν το ταµείο, η ασφαλιστική τοποθέτηση ρυθµίζεται από το νόµο ως προς τα ανώτατα όρια κατά κατηγορία επενδύσεως, η τήρηση των αποθεµατικών είναι υποχρεωτική και πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τον ταµείου, υπόκεινται στην εποπτεία τον Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ως προς τη νοµιµότητα, φερεγγυότητα και προστασία των συµφερόντων των ασφαλισµένων, υπάγονται στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την οικονοµική λειτουργία και βιωσιµότητα σε σχέση µε το πρόγραµµα παροχών και επενδύσεων, εξασφαλίζονται από το νόµο βασικά δικαιώµατα των ασφαλισµένων, όπως η ενηµέρωση, η ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών Οι ασφαλισµένοι εξασφαλίζονται ως προς τη βιωσιµότητα και οικονοµική λειτουργία των Τ.Ε.Α., γιατί υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και γιατί ελέγχονται τακτικά και έκτακτα από τη Αναλογιστική Αρχή. Αλλά και η νοµική µορφή των Τ.Ε.Α. εξασφαλίζει τους ασφαλισµένους, γιατί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 8

9 µη κερδοσκοπικού σκοπού, που ιδρύονται και λειτουργούν µε βάση τις παραπάνω διατάξεις (βλ. Εισηγητική 'Έκθεση). 6. Στόχος 6.1. Με την εισαγωγή του θεσµού των Τ.Ε.Α. επιδιώχθηκε η ικανοποίηση µιας σειράς από στόχους κοινωνικής πολιτικής, όπως η µεγιστοποίηση και ο εκσυγχρονισµός της µη κερδοσκοπικής συµπληρωµατικής ασφάλισης, η προαιρετική ίδρυση νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την ανάπτυξη ασφαλιστικών υπηρεσιών επιπρόσθετης ασφάλισης, η διεύρυνση της συλλογικής αυτονοµίας των κοινωνικών εταίρων και σε συνταξιοδοτικά θέµατα κοινωνικής ασφάλισης, η πρόβλεψη κρατικών εγγυήσεων για διεύρυνση της «κρατικής µέριµνας» σε ιδιωτικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ο νοµικός διαχωρισµός µεταξύ της χρηµατοδοτούσας επιχείρησης και του ιδρύµατος επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών κλπ Βασικός στόχος των Τ.Ε.Α. είναι να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα της ενιαίας αγοράς, των κεφαλαίων και του ενιαίου νοµίσµατος για να µεγιστοποιήσουν την απόδοση των περιουσιακών τους στοιχείων, προς όφελος φυσικά των ασφαλισµένων τούς. Μεγάλο όµως όφελος θα προκύψει και για τα εθνικά συστήµατα κοινωνικών ασφαλίσεων, που πιέζονται οικονοµικά από τα δυσµενή δηµογραφικά δεδοµένα και άλλους παράγοντες. 7. "Ίδρυση - Σκοπός 7.1. Τα Τ.Ε.Α. ιδρύονται ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, υπό την εποπτεία του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υποχρεωτικά στην επωνυµία τους περιλαµβάνεται η ένδειξη «Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης --- Ν.Π.Ι..» Σκοπός των Τ.Ε.Α. είναι η συµπλήρωση της ασφαλιστικής προστασίας, που παρέχεται από το κράτος µε τη χορήγηση στους ασφαλιζόµενους τους και δικαιούχους επαγγελµατικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν από εκείνη που παρέχεται σ αυτούς από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για ένα ή περισσότερους ασφαλιστικούς κινδύνους, που ενδεικτικά είναι το γήρας, ο θάνατος, η αναπηρία, το επαγγελµατικό ατύχηµα, η ασθένεια, η διακοπή της εργασίας. Η επαγγελµατική ασφαλιστική προστασία υλοποιείται µε την 9

10 χορήγηση στους ασφαλισµένους και δικαιούχους των Τ.Ε.Α. παροχών σε είδος, ή σε χρήµα, που καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ. 8. Από ποιους ιδρύονται 8.1. Τα Τ.Ε.Α. ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζοµένων, είτε µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων, είτε µε πρωτοβουλία των εργοδοτών είτε µε συµφωνία των εργαζοµένων και των εργοδοτών, τον ιδιωτικού ή του ευρύτερου δηµοσίου φορέα είτε από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αριθµός των ασφαλιζοµένων κατά επιχείρηση ή επαγγελµατικό κλάδο υπερβαίνει τους Ι Τα Τ.Ε.Α. ιδρύονται επίσης και µε πρωτοβουλία των αυτοτελώς απασχολούµενων ή των ελεύθερων επαγγελµατιών είτε των αγροτών είτε των επαγγελµατικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση και εδώ ότι ο αριθµός των ασφαλιζόµενων µελών τούς υπερβαίνει τους Εποµένως σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των µελών των Τ.Ε.Α. πρέπει να υπερβαίνουν τους 100, ο ελάχιστος δε αυτός αριθµός καθορίστηκε για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ιδρυόµενου Τ.Ε.Α., που προϋποθέτει έναν ικανό αριθµό µελών αλλά και γιατί τα συνήθη µεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων σπάνια απασχολούν µεγαλύτερο αριθµό Τα ασφαλιστικά ταµεία δεν µπορούν να ιδρύσουν από µόνα τους Τ.Ε.Α. γιατί αυτά ιδρύονται από τους εργαζοµένους, τους εργοδότες, τούς αυτοαπασχολούµενους, τούς αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες ή από τις οργανώσεις τους Με βάση τα παραπάνω µπορεί να συσταθεί Τ.Ε.Α. από εκατό τουλάχιστον δικηγόρους που ανήκουν στον ίδιο ή άλλο ικηγορικό Σύλλογο ή από οποιοδήποτε ικηγορικό Σύλλογο. 9. Περιεχόµενο τον καταστατικού 9.1. Το καταστατικό του Τ.Ε.Α. καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο από τούς συµβαλλόµενους ιδρυτές του, που αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτού Με το καταστατικό πρέπει να ρυθµίζονται: 10

11 Η σύνθεση και ο αριθµός των µελών της διοίκησης του ταµείου, η διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια λειτουργίας της. Οι πόροι του ταµείου, ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η διαδικασία µεταβολής ή αναπροσαρµογής τον ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, τα αποθεµατικά, ο τρόπος επένδυσης, η αντασφάλιση ή αµοιβαία ασφάλιση. οι όροι εγγραφής και διαγραφής των ασφαλισµένων. Οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι. Τα είδη και το ύψος των παροχών προς τούς ασφαλισµένους, καθώς και η διαδικασία της αναπροσαρµογής τους και τα θέµατα διαδοχικής ασφάλισης. Η έδρα του ταµείου και οι εκπρόσωποί του. Η διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης Ως έδρα του ταµείου ορίζεται από το καταστατικό ο τόπος όπου λειτουργεί πραγµατικά η διοίκησή του, ανεξάρτητα από την προέλευση ή την άσκηση επαγγέλµατος των ασφαλισµένων του Οι πόροι τον ταµείου κατ ο τρόπος υπολογισµού και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, η διαδικασία µεταβολής αυτών κλπ, ως επίσης και το είδος και το ύψος των παροχών, διαµορφώνονται ανάλογα µε το οικονοµικό σύστηµα που θα ακολουθήσει το ταµείο. 10. Έγκριση - ηµοσίευση τον καταστατικού Το καταστατικό του Τ.Ε.Α. µετά τη σύνταξή του πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τα Θέµατα που είναι της αρµοδιότητας της. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης το καταστατικό δηµοσιεύεται ολόκληρο στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος Β', από τη δηµοσίευση δε αυτή το Τ.Ε.Α. αποκτά και τη νοµική προσωπικότητά του. 11

12 10.2. Το καταστατικό του Τ.Ε.Α. καταχωρίζεται επίσης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και µάλιστα στη ιεύθυνση Επαγγελµατικής Ασφάλισης που συστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 7 τον Ν. 3029/2002 στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία των Τ.Ε.Α. που συστήνονται µε το Ν. 3029/2002. Προθεσµία για την καταχώριση αυτή δεν ορίζεται Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η τροποποίηση του καταστατικού του Τ.Ε.Α., η οποία ισχύει από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καταχωρείται δε και αυτή στην παραπάνω ιεύθυνση. 11. Εγγραφή σε Τ.Ε.Α Η εγγραφή σε Τ.Ε.Α. είναι προαιρετική. Κάθε αυτοτελώς απασχολούµενος ή κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας έχει το δικαίωµα να γραφτεί και να ασφαλιστεί σε Τ.Ε.Α. που λειτουργεί στον επαγγελµατικό τον χώρο, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι µέλος σε επαγγελµατική οργάνωση. Τα καταστατικά των Τ.Ε.Α. δεν επιτρέπεται να περιέχουν διατάξεις που να αποκλείουν την ασφάλιση στους ενδιαφερόµενους που έχουν δικαίωµα να υπαχθούν σαυτά ή να θέτουν προϋποθέσεις που εισάγουν διακρίσεις µεταξύ των προσώπων που έχουν δικαίωµα υπαγωγής. Το Τ.Ε.Α. τηρεί υποχρεωτικά µητρώο ασφαλισµένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο καταστατικό του Ο ασφαλισµένος σε Τ.Ε.Α. έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη διαγραφή του από το Τ.Ε.Α. για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον: α) έχει πραγµατοποιήσει στο Τ.Ε.Α. χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ενός έτους και β) προειδοποιήσει στο Τ.Ε.Α. ένα µήνα πριν την άσκηση του δικαιώµατός του Εφόσον ο ασφαλισµένος έχει τις προϋποθέσεις για διαγραφή του από το Τ.Ε.Α. και ασκήσει το δικαίωµα του αυτό, δικαιούται: είτε να ζητήσει τη µεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του (περιοδικής µορφής ή εφάπαξ) σε άλλο Τ.Ε.Α. που λειτουργεί στο χώρο της απασχόλησής του είτε να ζητήσει την αυτοτελή συνταξιοδότησή του από κάθε Τ.Ε.Α. και να λάβει την παροχή που του αναλογεί, ανάλογα µε το χρόνο παραµονής 12

13 του στο Τ.Ε.Α. όταν έχει συµπληρώσει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής Αν ο ασφαλισµένος στο Τ.Ε.Α. ζητήσει τη διαγραφή του λόγω αλλαγής για οποιοδήποτε λόγο της επαγγελµατικής δραστηριότητάς του έχει πάλι τα ίδια παραπάνω δικαιώµατα, όµως στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να έχει πραγµατοποιήσει στο Τ.Ε.Α. χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ενός έτους ούτε να έχει προειδοποιήσει το Τ.Ε.Α. ένα µήνα πριν την άσκηση τον δικαιώµατός του. Μπορεί δηλαδή να ασκήσει το δικαίωµα διαγραφής οποτεδήποτε χωρίς κανένα περιορισµό. 12. Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων Με τη µε αριθµό Φ.ΕΠΑΓΓ.ΑΣΦ./43/2003 (ΦΕΚ Β' 1703/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος διαγραφής, ο συνυπολογισµός και η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος διαγραφής, ο συνυπολογισµός του χρόνου επαγγελµατικής ασφάλισης, η µεταφορά δικαιωµάτων και το αρµόδιο για τη χορήγηση της παροχής Τ.Ε.Α., σε περίπτωση διαδοχικής χρονικά επαγγελµατικής ασφάλισης σε περισσότερα Τ.Ε.Α. στην ηµεδαπή και σε περίπτωση της διαδοχικής χρονικά ασφάλισης σε περισσότερα Τ.Ε.Α. στην ηµεδαπή και σε κράτη -- µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης Ο ασφαλισµένος σε Τ.Ε.Α. δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Τ.Ε.Α. και τη µεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τον σε άλλο Τ.Ε.Α. της ηµεδαπής ή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, εφόσον: είτε είχε αλλάξει για οποιοδήποτε λόφο την επαγγελµατική τον δραστηριότητα είτε είχε αλλάξει τον τόπο εργασίας του, που καθιστά αναγκαία τη διακοπή της κανονικής ασφάλισής του στο Τ.Ε.Α. 13. Όροι λειτουργίας των Τ.Ε.Α Με τη µε αριθµό Φ.ΕΠΑΓΓ.ΑΣΦ/οικ. 16/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το αρθρο 180 παρ 1 Α ΤΟΥ Ν 4261/14 ΦΕΚ Α 107/ καθορίστηκαν οι όροι λειτουργίας των Τ.Ε.Α. 'Έτσι καθορίστηκε η έννοια και ο τρόπος διενέργειας των αναλογιστικών αποτιµήσεων, ήτοι της αριθµητικής εκτίµησης των παρουσών αξιών για τις εκροές (υποχρεώσεις - παροχές προς τους ασφαλισµένους, λειτουργικά και λοιπά έξοδα) και για τις εισροές (εισφορές ασφαλισµένων και της 13

14 χρηµατοδότριας επιχείρησης εισόδηµα από τις επενδύσεις και λοιπούς πόρους Καθορίζεται επίσης η υποχρέωση των Τ.Ε.Α. στη σύνταξη µελετών κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια για τη σχέση των περιουσιακών τους στοιχείων προς τις υποχρεώσεις τούς και την ενδεδειγµένη στρατηγική των επενδύσεων µε προοπτική όχι µικρότερη των δέκα ετών, η έννοια και ο τρόπος δηµιουργίας των τεχνικών αποθεµάτων, η υποχρέωση σχηµατισµού «Περιθωρίου Φερεγγυότητας» για όσα Τ.Ε.Α. εγγυώνται το ύψος των παροχών ή το ύψος της απόδοσης, η ασφαλιστική τοποθέτηση, ήτοι η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων τους για κάλυψη των υποχρεώσεών τους σε τεχνικά Αποθέµατα µε στόχο τη διασφάλιση των συµφερόντων των µελών τους (τοποθέτηση σε µετοχές, οµόλογα και οµολογίες, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, ακίνητα κλπ), τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης, οι κανόνες της επένδυσης, η υποχρέωση για αντασφάλιση όσων Τ.Ε.Α. εγγυώνται το ύψος των παροχών ή το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, η υποχρέωση για σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που πρέπει να υποβάλλουν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται επίσης στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η λογιστική οργάνωση των Τ.Ε.Α. και οι θεµατοφύλακες κατ διαχειριστές των Τ.Ε.Α. 14. ιοίκηση Τα Τ.Ε.Α. αυτοδιοικούνται, γιαυτό ο Ν. 3029/2002 παρέχει σαυτά το δικαίωµα να καθορίζουν µε το καταστατικό τους τον τρόπο της διοίκησής τους, µε µόνο περιορισµό για τα Τ.Ε.Α. που χρηµατοδοτούνται και από τους εργοδότες, τα οποία πρέπει να διοικούνται από ιοικητικό Συµβούλιο µε τετραετή Θητεία, στο οποίο µετέχουν οι ασφαλισµένοι - συνταξιούχοι και οι εργοδότες, όπως ειδικότερα ορίζει το καταστατικό Το καταστατικό τον Τ.Ε.Α. καθορίζει τα όργανα διοίκησης, που µπορεί να είναι η Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο, τον αριθµό των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, τη Θητεία τον, τον τρόπο ανάδειξης του Προέδρου και των λοιπών µελών, τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων διοίκησης (συγκρότηση, σύγκληση, απαρτία, αποφάσεις κλπ), την εκπροσώπηση του Τ.Ε.Α., την εσωτερική λειτουργία τον ταµείου, την ευθύνη των µελών της διοίκησης κλπ 14

15 15. Εποπτεία - Έλεγγος Τα Τ.Ε.Α. εποπτεύονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η εποπτεία δε αφορά την τήρηση τον νόµου, την προστασία των συµφερόντων των ασφαλισµένων και τη φερεγγυότητα των Τ.Ε.Α Στα πλαίσια αυτά της εποπτείας ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µπορεί: να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για να αποφευχθεί ή αποκατασταθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία που είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των ασφαλισµένων. να απαγορεύσει, µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, την ελεύθερη διάθεση των παγίων, όταν το Τ.Ε.Α. δεν έχει συστήσει επαρκή αποθεµατικά, όσον αφορά το σύνολο της δραστηριότητάς του, και όταν διαθέτει ανεπαρκή πάγια στοιχεία για να καλύψει τα αποθεµατικά, να θέσει σε αναγκαστική διαχείριση το ταµείο ή να περιορίσει ή να απαγορεύσει τις δραστηριότητές του µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,. να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, όπως ενδεικτικά την επιβολή διοικητικών προστίµων Τα Τ.Ε.Α. ελέγχονται επίσης και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ο έλεγχος όµως αυτής αφορά την οικονοµική λειτουργία και βιωσιµότητά τους σε σχέση µε το πρόγραµµα των παροχών και επενδύσεων. 16. Φορολογικά κίνητρα Η εισφορά που Θα καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι στα Τ.Ε.Α., όπως αυτή θα καθορίζεται από το καταστατικό τους, αποτελεί ασφαλιστική εισφορά και ισοδυναµεί µε αυτή που καταβάλουν στα ασφαλιστικά ταµεία που είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι, γι αυτό και το ποσό αυτής εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων καθόσον µετά από απόφαση των επιχειρήσεων να συµµετάσχουν στις ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΑ η καταβολή τους καθίσταται υποχρεωτική Τα ΤΕΑ ως νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 101 και 109 τον Ν. 2238/1994, όπως έχει τροποποιηθεί,ήτοι µόνο για τα καθαρά εισοδήµατα που 15

16 προκύπτουν στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή από την εκµίσθωση οικοδοµών ή γαιών και από κινητές αξίες. Συµπέρασµα Η µείωση των επιτοκίων, η οικονοµική ύφεση και η κρίση στη χρηµατιστηριακή αγορά καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη την ασφαλή και αποδοτική επένδυση των κεφαλαίων των Λ.Ε.Α.. κατά τρόπο που να καλύπτουν οι αποδόσεις των κεφαλαίων τούς τις παροχές προς τα µέλη τους, µε τη µορφή και µε τον τρόπο που λειτουργούν σήµερα, ενόψει και τον µεγάλου αριθµού τους και του µικρού κεφαλαίου τους Πρέπει εποµένως να µελετηθεί σε βάθος ο τρόπος λειτουργίας των Τ.Ε.Α. για να διαπιστωθεί αν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δικηγόρων για συµπληρωµατική επαγγελµατική ασφάλιση, ενόψει και του ότι το πρόβληµα για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς κυρίας και επικουρικής σύνταξης Θα υπάρχει για πάντα και συνεχώς Θα διογκώνεται `Ήδη έχει ιδρυθεί το πρώτο Τ.Ε.Α. από τους εργαζόµενους στο Υπουργείο Οικονοµικών και Οικονοµίας µε αντικείµενο την παροχή προσθέτων παροχών υγείας στους υπαλλήλους του Υπουργείου, έχει δε αρχίσει η συζήτηση για την ίδρυση και σε άλλους χώρους εργαζοµένων (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ ΥΠΑ κλπ), αλλά και στους ελεύθερους επαγγελµατίες (λογιστές κλπ). Μάλιστα ο ΣΕΒ ζήτησε από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας να υπάρξει δυνατότητα για τη µετατροπή των επικουρικών ταµείων σε Τ.Ε.Α., τονίζοντας έτσι τη σηµασία και τη σπουδαιότητα των Τ.Ε.Α. Ρόδος 8 Ιουλίου 2014 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Τάσος) ΒΑΡΕΛΗΣ ικηγόρος Ρόδου 16

17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ ικηγόρος Αλεξ ιάκου 50 ΡΟ ΟΣ

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Η προηγούμενη κατάσταση 2 Οι σταθερές αρχές Το ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης διέπεται από τιςεξήςσταθερέςαρχές: ημόσιος, καθολικός, υποχρεωτικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ B, Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/ Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων µισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Έναρξη - Φορολογικά Ασφαλιστικά- Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 Νόμος 4430/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ: 1855/89 Κύρωση διεθνούς σύµβασης εργασίας υπ'αριθ. 141/1975 «για τις οργανώσεις των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη» (ΦΕΚ 141/Α/1-06-89) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ι. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 23 ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

IRAJ VIEW on Greek Pension Funds

IRAJ VIEW on Greek Pension Funds Ιανουάριος 2003 IRAJ VIEW on Greek Pension Funds Η Εξέλιξη του Θεσμικού Πλαισίου για την Αξιοποίηση των Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων Ιωάννης Ασημακόπουλος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Η συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΕΦΚΑ. επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09

Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία. 2 July 09 Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά Ταμεία 2 July 09 Χρηματικές ροές Συνταξιοδοτικών Ταμείων Εισοδήματα από Επενδύσεις + Εισφορές Ενεργητικό Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο Υποχρεώσεις Παθητικό Λειτουργικά Συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ.

Σχ. το µε αρ.πρωτ. 471/ έγγραφο του ΕΤΕΑΜ. Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 16.5.08 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αρ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τ01/ 681/1 Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 Πληροφορίες : Α. Πρίτσα ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Άρθρο 1 Προϊσχύουσες Διατάξεις. Τροποποιημένες Διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Άρθρο 1 Προϊσχύουσες Διατάξεις. Τροποποιημένες Διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. Στο Παράρτημα αυτό, κρίνεται επιβεβλημένο να παρατεθούν και αναλυθούν οι προϊσχύουσες και τροποποιημένες διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ που ενδιαφέρουν το υπό κρίση θέμα, ήτοι : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αξία Ευρωπαικής Αγορας ΤΠΕ 2006 σε δις 300; 44% 164; 24% 76; 11%

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»: τι μέλλει γενέσθαι;

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»: τι μέλλει γενέσθαι; τεαγε ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ. - Ν.Π.Ι.Δ.) Διδότου 26, 4 ος όροφος, Τ.Κ.10680, Αθήνα τηλ. 210-3613182, τηλεομ (fax): 210-3613183 e-mail: teage@geotee.gr, http://www.teage.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2014 Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978

Αθήνα, 3/12/2014 Αριθ. Πρωτ.Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B FAX : 2103368148

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα