Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ"

Transcript

1 Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εικόνα που προβάλλεται είναι ένα σχέδιο για την διαµόρφωση της Ακρόπολης της Καβάλας το οποίο δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο Κavala intra muros (1992) και εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου Αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις στη Χερσόνησο της Παναγίας που εκπονήθηκε στο ΑΠΘ µε χρηµατοδότηση του ήµου Καβάλας. Η πρόταση αυτή σχολιάστηκε πολύ θετικά από όλους εκτός από εκείνους οι οποίοι διαχειρίζονται την Ακρόπολη. Οι τελευταίοι την αγνόησαν. Επειδή η πρόταση αυτή µε εκφράζει, θα είναι και η µόνη εικόνα που θα προβάλλω κατά τη διάρκεια της οµιλίας µου που θα περιοριστεί στο θέµα της διαχείρισης της Ακρόπολης σύµφωνα µε την υπόδειξη των διοργανωτών. Πριν ξεκινήσω όµως θα κάνω µια παρένθεση για την εικονιζόµενη πρόταση. Αν µε ρωτούσαν οι συνοµιλητές που δεν έχω, τι θα άλλαζε στο σχέδιο σήµερα, θα απαντούσα ότι η γεωµετρία της σπείρας µε οφθαλµό το κυκλικό πύργο της Ακρόπολης θα ήταν πιο πολύπλοκη, καθώς µπορώ πια σήµερα µε τις νέες τεχνολογίες να κάνω time-based σχεδιασµό, έναν σχεδιασµό που επιτρέπει την πρόβλεψη µεταβολών στην αρχιτεκτονική µορφή ανάλογα µε τις ανάγκες που µεταβάλλονται επίσης µέσα στο χρόνο. 1

2 Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 1. Η Ακρόπολη άλλοτε= άµυνα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην πόλη. Η Ακρόπολη δεν υπήρξε αντικείµενο µε τεχνική αυτονοµία. Αποτελούσε µαζί µε τους πολεµιστές µια πολεµική µηχανή οικειοποιηµένη από την εξουσία της πόλης. Κρίσιµη παράµετρος της µηχανής αυτής ήταν η ορατότητα. Ως πολεµική µηχανή είναι απαξιωµένη σήµερα και, εποµένως, ευάλωτη στην ανακύκλωσή της µε νέες λειτουργίες, ώστε να αποτελεί ένα ανοικτό µουσείο. Γνωστό είναι ότι σήµερα τα οχυρωµένα τείχη έχουν αντικατασταθεί από τους ηλεκτρονικούς τοίχους των radar. Και πιστέψτε µε: όλοι οι τοίχοι είναι εµπόδια αλλά όλα τα εµπόδια δεν είναι τοίχοι. Σήµερα έχει τεθεί σε δοκιµασία ο παραδοσιακός ρόλος των εµποδίων. Ο ρόλος των εµποδίων µοιάζει να έχει εξαντληθεί. Υπάρχει ανάγκη για µια νέα συνθήκη, µια νέα θεώρηση των πραγµάτων, η οποία να αποκαθιστά συνεχή εκεί που έχουµε διαιρέσεις. Η αρχιτεκτονική πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Οι κατασκευές αναθεωρούνται επίσης. Το ίδιο και ο σχεδιασµός και η πολιτική του λειτουργία. Πρώτα-πρώτα όµως πρέπει να εξοικειωθούµε µε την ιδέα ότι από συνήθεια θέτουµε εµπόδια, υλικά ή άϋλα, ανάµεσα σε πράγµατα που πρέπει να λειτουργούν µαζί, αρχίζοντας από τη διαίρεση ανάµεσα στους ανθρώπους και τις κατασκευές. Όλη µου η προσπάθεια σήµερα στόχο έχει να αναθεωρηθεί αυτή ακριβώς η διαίρεση, ώστε η διαχείριση των κάστρων να βρεθεί πιο κοντά στην πραγµατικότητα και τα δεδοµένα της. 2. Η Ακρόπολη τώρα= αντικείµενο µε τεχνική αυτονοµία όπως ίσως την αντιµετωπίζει η προστασία-αποκατάσταση; Ή µήπως µπορεί να προσφέρει µια πολυφωνία απολαύσεων από την τεχνολογική περιήγηση, στον καφέ, συµπεριλαµβάνοντας τις εκθέσεις αλλά και το πανόραµα; Είναι δεδοµένο ότι σήµερα το µουσείο, ανοικτό ή κλειστό, αποτελεί ένα σύνθετο σύστηµα δραστηριοτήτων, το οποίο ξεπερνά τον παραδοσιακό ρόλο της διατήρησης αντικειµένων, της εκπαίδευσης, της παρουσίασης του τρόπου που µία κοινωνία συλλέγει, οργανώνει και παρουσιάζει αντικείµενα διαµορφώνοντας έτσι την πολιτιστική της ταυτότητα. Το µουσείο, ως θεσµός µεταλλάσσεται από "δηµόσιο µνηµείο" σε "κτίριο-γεγονός", τόπο συνεύρεσης, διαλόγου, πειραµατισµού, αντιπαράθεσης, ανταλλαγής, πληροφόρησης, µόρφωσης, όπου η εκθεσιακή δραστηριότητα συµπληρώνεται από εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, εµπορικούς εξοπλισµούς όπως εργαστήρια, θέατρα, εστιατόρια, µαγαζιά. ιαµορφώνεται ένα σύστηµα πολλαπλών δραστηριοτήτων και λειτουργιών που παρατίθενται, παρεµβάλλονται 2

3 και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δηµιουργώντας ένα "χώρο - γεγονός" που διασπάται σε χώρους πολλαπλούς, µεταβλητούς, εφήµερους. Η ταυτόχρονη ανάγνωση αυτών των κατασκευών που προσφέρεται µέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, θέτει έναν νέο τρόπο αντιµετώπισης της Ακρόπολης ως µνηµείου - µουσείου αλλά και της σχέσης της µε άλλα κτίρια-µουσεία στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στον κόσµο. Η ακρόπολη - πυκνωτής (σύστηµα "κόµβων - δικτύων") προτείνεται σαν ένα χωρικό σύστηµα που µπορεί να αναλυθεί σε διαφορετικές κλίµακες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητες µεταξύ τους αλλά η µία µε την άλλη αλληλεπιδρούν και διαµορφώνουν ένα σύνθετο δυναµικό σύστηµα που προσφέρει άπειρες πορείες µε διαφορετική αξία για τον καθένα που το διαπερνά... Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο πνεύµα της θεώρησης της Ακρόπολη ως ανοικτού µουσείου, µπορούµε να δούµε αυτήν και το δίκτυό της ως περίπου-αντικείµενο, ως πράγµα που αποκτά αξία από τη χρήση του και εξ αιτίας της αλλάξει ανάλογα µε το χρήστη. είτε το παράδειγµα της µπάλας που κυκλοφορεί από παίκτη σε παίκτη και υφαίνει έτσι µια συλλογικότητα. Όπως και η µπάλα η Ακρόπολη δεν είναι ουδέτερη. Ακόµη και αν περιοριστούµε στη µουσειακή λειτουργία, η Ακρόπολη δηµιουργεί αφηγήσεις µνήµης που δένουν τους ανθρώπους [ακόµη και µε τις διαφωνίες τους]. Είναι ένα τέχνηµα διάδρασης. Αυτή η ρευστότητα προκαλεί και την αµηχανία που τροφοδοτεί τη σηµερινή συνάντηση µε το κοινό για όλους ερώτηµα της διαχείρισης των κάστρων- στην πραγµατικότητα για την after life του κάστρου- στο οποίο καθένας από µας θα δώσει διαφορετική ή καλλίτερα εξατοµικευµένη απάντηση, ώστε η Ακρόπολη να είναι πολλά πράγµατα ταυτόχρονα, µια πολλαπλότητα, µια συναυλία πολλών φωνών. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ποια είναι η πολιτική διαχείρισης? 1. Πρόκειται να ασκούνται υπερβατικές και τελεσίδικες πολιτικές για τις χρήσεις της Ακρόπολης, ως να ήταν η κοινωνία δεδοµένη ως προς το µνηµείο ή 2. Επιδιώκονται µεταβαλλόµενες πολιτικές που κτίζουν µέσα στο αντικείµενο τις δυνάµεις της αλλαγής του? Έγινε το δεύτερο ή προστέθηκαν κατασκευές, οι οποίες περιµένουν τους χρήστες και το ζήτηµα της διαχείρισης τίθεται εκ των υστέρων? 3

4 Αν επιδιώκουµε το δεύτερο- συµβατές µε το µεταβαλλόµενο αντικείµενο πολιτικές- πώς αυτές ανατροφοδοτούνται, ώστε το κάστρο να λειτουργεί ως καταλύτης συλλογικότητας? Είδαµε ότι η Ακρόπολη είναι µια πολλαπλότητα που µπορεί να αναπαρασταθεί από ένα µαθηµατικό µοντέλο µε µεταβλητές που αποδίδουν την αστάθεια που περιγράψαµε. Είναι φανερό ότι ο παραµετρικός σχεδιασµός προκειµένου να διαχειριστεί σενάρια χρήσεων και εποµένως πολιτικών του κάστρου χρειάζεται δεδοµένα για τον περίγυρό του που η διαχείριση του κάστρου πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει. Με άλλα λόγια αν πρέπει να παρακολουθούµε τις πολιτικές διαχείρισης, ώστε να είναι αποτελεσµατικές για τη λειτουργία του κάστρου ως καταλύτη συλλογικότητας, χρειαζόµαστε ένα Παρατηρητήριο, ένα καινοτόµο εργαλείο που θα µετρά δείκτες, σχετικούς µε την περί το κάστρο και την περίκλειστη πόλη κινητικότητα: αριθµός κατοίκων που εγκαταλείπουν την περίκλειστη πόλη, αριθµός νέων κατοίκων που εισρέουν στην περίκλειστη πόλη, αριθµός επισκεπτών της περίκλειστης πόλης και του κάστρου, αριθµός αυτοκινήτων επισκεπτών που διεισδύουν στην περίκλειστη πόλη και κυρίως η µεταβολή τους και οι διακυµάνσεις ανάλογα µε τις εποχές, ως προς το τέχνηµα διάδρασης που επιδιώκουµε να είναι η Ακρόπολη. Το µοντέλο θα συνοδεύει το τέχνηµα στη χρήση του εντάσσοντας επίσης πληροφορίες συµπεριφοράς υλικών, αντιδράσεις σε καταστάσεις ανάγκης καθώς και αλλαγές στη διάρθρωση των δραστηριοτήτων που στεγάζει. Όλοι οι συµµετέχοντες θα το τροφοδοτούν µε πληροφορία και θα βασίζονται σε αυτό για τη λήψη αποφάσεων και τη συλλογή στοιχείων για επί µέρους σχεδιασµούς. Oι µεταβλητές, δηλαδή οι παράµετροι, αφορούν τόσο τον πληθυσµό όσο και το τέχνηµα που πρέπει να ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες προσδοκίες. Η κοινωνία δεν υπάρχει πριν και έξω από τα τεχνήµατά της ούτε απλά διαµορφώνεται από αυτά. Η διαχείριση εποµένως καλείται να αντιµετωπίσει αυτόν τον εν δυνάµει µεταβαλλόµενο συσχετισµό. Η Ακρόπολη και τα επί µέρους στοιχεία της θεωρούνται στη διάδρασή τους µε τις συλλογικότητες στις οποίες απευθύνονται. Η διάδραση µπορεί να αφορά φυσικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που µεταβάλλονται ανάλογα µε τις εξωτερικές επιδράσεις, επιθυµίες του χρήστη ή µεταβολή στην κατάσταση χρήσης. Καθοριστικός είναι ο ορισµός του τι µεταβάλλεται, ποια είναι τα όρια της µεταβολής, ποια στοιχεία του χώρου αφορούν. Γενικά, το σύστηµα δεικτών του Παρατηρητηρίου δεν είναι ένα στατικό σύστηµα, αλλά υπόκειται σε συνεχή επισκόπηση και προσαρµογή στις νέες συνθήκες, απαιτήσεις, και επιστηµονικές εξελίξεις. Σε ένα επίπεδο µεγαλύτερης πολυπλοκότητας τα συστήµατα διάδρασης καταγράφουν συνθήκες και µεταβολές που προήλθαν από αυτές και προτείνουν σενάρια νέων 4

5 προγραµµάτων, ενώ το τέχνηµα, δηλαδή η Ακρόπολη ως µεταβαλλόµενος στόχος - και ενδεχοµένως κάποια κτίρια συνοδείας - πρέπει να µπορεί να παρακολουθεί τις συνεχείς µεταβολές. Το Παρατηρητήριο καταγράφει και παρακολουθεί τις χωρικές επιδράσεις της Ακρόπολης ή της περίκλειστης πόλης συνολικά, µε βάση ένα πληροφοριακό σύστηµα δεικτών που αφορούν παραµέτρους όπως:. η κινητικότητα και η προσπελασιµότητα,. η οικονοµική απόδοση,. η ισορροπία των κοινωνικών οµάδων [κατοίκων και επισκεπτών], και. η ποιότητα των κατασκευών στην Ακρόπολη και το περιβάλλον της. * Το Παρατηρητήριο αναπτύσσεται ως ένα στρατηγικό εργαλείο παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης πολιτικών και προγραµµάτων αναπτυξιακού σχεδιασµού στην περιοχή επιρροής της Ακρόπολης. * Τα αποτελέσµατα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόµενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόµενους φορείς κυρίως µέσω του Ίντερνετ, αλλά και µέσω εντύπων, ενηµερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ. * H λειτουργία και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου συµπεριλαµβάνει ως µόνιµη επιδίωξη τη δικτύωση και συνεργασία µε ανάλογους οργανισµούς, ερευνητικά κέντρα και δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 5

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχιακή Εργασία Κινητές τεχνολογίες και Μουσεία Δημιουργία κινητής εφαρμογής για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης του ΠΕΤΜΕΖΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Επιβλέπουσα: Μπούνια Αλεξάνδρα Συνεπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τμήμα Θε.Κ.Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ Ρογδάκη Αικατερίνη Εισηγήτρια : Κουνδουράκη Ευριδίκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Οδηγός για το ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσία Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια για το Πράσινο Βιβλίο Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις

Σχόλια για το Πράσινο Βιβλίο Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μ Ο Ν Α Α Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών

Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Ο ΗΓΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Εγχειρίδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης για Συµβούλους Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης για νέους Leonardo da Vinci (2002 BG/02/B/F/PP - 132018) Content Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για τη γεωπονία και την εξέλιξή της

Σκέψεις για τη γεωπονία και την εξέλιξή της Σκέψεις για τη γεωπονία και την εξέλιξή της Νίκος Μπεόπουλος Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης Από την αρχή θα ήθελα να δηλώσω ότι οι σκέψεις που καταγράφονται στο παρόν κείµενο, θα φανεί βέβαια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Η Δηλούσα, Μετρίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στο Αστικό Περιβάλλον Μελέτη των Εφαρμογών Επίγνωσης Θέσης του Χρήστη (Location Aware)

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στο Αστικό Περιβάλλον Μελέτη των Εφαρμογών Επίγνωσης Θέσης του Χρήστη (Location Aware) Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση στο Αστικό Περιβάλλον Μελέτη των Εφαρμογών Επίγνωσης Θέσης του Χρήστη (Location Aware) Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο μελέτης της Εργασίας 1.2 Στόχος της Εργασίας 1.3

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα