ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙ ΩΣ DEVELOPER AE» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥ ΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «UNITED PROMOTIONS S.A.».. 2 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗ ΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΙΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΩΝ»... 3 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕ ΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕ ΝΟΣ Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRINT A4 ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRINTA4 Α.Ε.»... 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑ ΤΕΙΑ Α.Ε. Γεωργίες και Τουριστικές Επιχειρή σεις» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑ ΕΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «COEELAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟ ΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COEELAND A.E.» την επωνυμία «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GWE RENEX ΑΙΟ ΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕ ΡΑΜΙΚΗΣ» και δ.τ. «Κ. ΜΠΟΝΗΣ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ» την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «Β. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ALLUTRUST ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ και δ.τ. «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER AE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 22/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 33274/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 1 «επωνυμία» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER AE» και με αριθμό Μητρώου 58593/01/Β/05/190, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ σύμφωνα με την από 09/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 1 επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «SCIENS R.E.D. 2 Α.Ε.». 2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ (2) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟ ΜΟΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙ ΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «UNITED PROMOTIONS S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 17/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/12/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «UNITED PROMOTIONS S.A.» και με αριθμό Μητρώου 33498/01/Β/95/633(03) που εδρεύει στο Δήμο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 5 Με την από 01/12/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 εκ των οποίων ποσό ,31 προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμο γής ακινήτων Ν. 2065/92 και ποσό 810,69 με την κατα βολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 η κάθε μία. ποποιη μένου καταστατικού. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ (3) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡ ΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 22/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/12/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και με αριθμό Μητρώου 632/01/ Β/86/633 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του κατα στατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, άρχισε από την 4η Ιανουαρίου 1961 κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/ (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) η υπ αριθμ. 345/ απόφαση του Υπουργού Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια συστάσεώς της και λήγει την 4η Ιανουαρίου Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2010 ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας παρατείνεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την 4η Ιανουαρίου Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (4) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 16/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /10 απόφα σή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΞΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΩΛΕΝΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57581/01/Β/04/476 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 17/11/2010. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Με απόφαση της από 17/11/2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονο μαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία, μετά την αύξηση του κατά ,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία, και τιμή διάθεσης 40,00 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης ύψους ,00 άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 η κάθε μία. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ (5) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRINT A4 ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRINTA4 Α.Ε.» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 10/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ / αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 02/12/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRINT A4 ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο: «PRINTA4 Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 58632/04/Β/05/261(2006), με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη): Άρθρο 3 Ο σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Χονδρικό Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογι στών περιφερειακού εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών, λογισμικού γενικών εφαρμογών. 2) Χονδρικό Λιανικό εμπόριο μηχανών εξοπλισμού γραφείου και πάσης φύσεως χαρτικών ειδών και προμη θειών μηχανημάτων καθώς και όλων των άλλων συναφών με αυτά ειδών. 3) Η παροχή συμβουλών επεξεργασία δεδομένων, τε χνική υποστήριξη και προμήθεια λογισμικού. 4) Συντήρηση Επισκευή μηχανών γραφείου και πάσης φύσεως εξοπλισμού πληροφορικής. 5) Η δυνατότητα εισαγωγής από το εξωτερικό και αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που εμπορεύονται τα ως άνω είδη. 6) Η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων ή πρα κτορείων ή παραρτημάτων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό. 7) Η συμμετοχή στη διοίκηση και στη χρηματοδότηση άλλων εταιρειών ή νομικών προσώπων, η παροχή ασφα λειών ή εγγυήσεων υπέρ τρίτων προς διευκόλυνση των σκοπών της. 8) Η απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο, ως η αγο ρά, μίσθωση υπομίσθωση, ή απόκτηση χρήσεως άνευ ανταλλάγματος ακινήτων βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προορισμού, με σκοπό την εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή και την εγκατάσταση της εταιρείας σε αυτά. 9) Η άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας σχετικά με τα ακίνητα του ως άνω προορισμού. 10) Ο εξοπλισμός και η πάσης φύσεως συντήρηση των κτιρίων που πιθανόν αποκτηθούν. 11) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω. 12) Την εκμετάλλευση των ακινήτων που τυχόν έχει ή θα αποκτήσει η Εταιρεία, με οποιονδήποτε τρόπο, ως αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση ή χρήση αυτών άνευ ανταλλάγματος, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε). Ειδικότερα: α) η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρο παραγωγικών μονάδων επί κτισμένων, ήδη, ακινήτων, β) η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικών μο νάδων επί ακάλυπτων χώρων, οποιασδήποτε εκτάσεως, γ) η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, δ) η πώληση της παραγόμενης ενέργειας στη Δ.Ε.Η ή σε τυχόν τρίτο αγοραστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδι ωτικού Τομέα, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχετικών οργανισμών, ως τυχόν η σχετική αγορά προκύψει μετά τη επικείμενη απελευθέρωση της παραγωγής, προμήθειας και πώλησης κάθε μορφή ενέργειας, την οποία σήμερα αποκλειστικά διαχειρίζεται η Δ.Ε.Η. 13) Η προμήθεια αγορά, χρήση και με κάθε μορφή εκμετάλλευση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, μερών και εξαρτημάτων αυτών. Για την ανάπτυξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) να ιδρύει και εκμεταλλεύεται κάθε άλλη επιχείρηση ομοειδούς αντικειμένου εργασιών. β) Να αντιπροσωπεύει Ελληνικούς και ξένους οίκους απασχολούμενους με οποιοδήποτε τρόπο με τις άνω

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εργασίες και να αντιπροσωπεύει επι προμήθεια άλλες εταιρείες. γ) Να διοργανώνει Εκθέσεις. Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής ή κοινοπραξία που έχει ή επι διώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με όρους που θα καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, β) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου (ενδεικτικά κοινοπραξίες, ομίλους εταιρειών κ.λπ.) και οποιουδήποτε σκοπού, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επίσης, για την επίτευξη των άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητά και λαμβάνει επιδοτήσεις επιχορηγήσεις, χορη γίες κάθε είδους και να μετέχει σε οικονομικά προγράμ ματα επιδοτήσεων κ.λπ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιουδήποτε ιδιωτικού, κρατικού Ευρωπαϊκού, διεθνούς οργανισμού και φορέα. Οι σκοποί της εταιρείας μπορεί να επεκταθούν με από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παλλήνη, 10 Δεκεμβρίου 2010 Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (6) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. Γε ωργίες και Τουριστικές Επιχειρήσεις». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 23/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/12/2010 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 12 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. Γεωργικές και Τουριστικές Επι χειρήσεις» και με αριθμό Μητρώου 25359/62/Β/91/0259: Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 2 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήμος Ν. Καλλικράτειας, Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Παύλου, Ν. Χαλκιδικής. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν Υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Άρθρο 5 1. Η εταιρεία έχει συσταθεί (ΦΕΚ 4910/91) με αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο δραχμές, διαιρεμένο σε ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία δραχμές η κάθε μία. 2. Μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο, αυξή θηκε κατά δραχμές και ανήλθε σε δραχμές διαιρεμένο σε ανώνυμες μετοχές με ονο μαστική αξία δραχμές η κάθε μία. 3. Με αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που έχουν ληφθεί από το 1998 μέχρι και την , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυ ξήθηκε συνολικά κατά δραχμές και ανήλθε σε δραχμές, διαιρεμένο σε ανώνυ μες μετοχές με ονομαστική αξία δραχμές η κάθε μία, ενσωματωμένες σε τίτλους των 200 μετοχών (ΦΕΚ 8115/2001). 4. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την το Με τοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,50 δραχμές, ή 80,23 ευρώ λόγω της μετατροπής και στρογ γυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ, ενώ το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την 1 Ιανουαρίου 2002 ανήλθε σε ,00 ευρώ διαιρεμένο σε ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 29,35 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 1544/2003). 5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αναριθμείται σε παράγραφο 5 και επαναδιατυπώνεται λόγω ορθής επα νάληψης του κειμένου της ως εξής: Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την αποφάσισε την αύξηση του μετο χικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ,00 ευρώ. Η αύξηση αυτή προήλθε: α) κατά το ποσό των ,90 από τον λογαρια σμό « Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων Ν. 2065/1992» μετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξί ας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της σε εφαρμογή των ΠΟΛ.1152/ /11543/Β0012/ και 1173/ /11772/Β0012/ που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών βάσει του Ν. 2065/92. β) με καταβολή μετρητών αξίας.2.637,10 για στρογ γυλοποίηση, ενώ ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η αύξηση της ονόμαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 σε 30 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ,00 ευρώ, διαιρεμένο σε ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 30,00 ευρώ η κάθε μία. 6. Με αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας: α) αυξήθηκε κατά ,65 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των αγρο τεμαχίων της και β) μειώθηκε αντίστοιχα κατά ,65 ευρώ, ως εξής: βα κατά ,65 ευρώ για κάλυψη ζημιών προηγού μενων χρήσεων κ.λπ. ββ κατά ,00 ευρώ με επιστροφή του ποσού στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, επειδή είναι δυ σανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις ανάγκες της εται ρείας. Σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ενενήντα χιλιά δες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ ( ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 27,00 ευρώ η κάθε μία, και υποχρέωση σφράγισης των μετοχών με την νέα μειωμένη αξία.»

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 7. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που συνήλθε την όλες οι κατά την προηγούμενη παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου του καταστατικού οι ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία 27,00 ευρώ η κάθε μία, που αντιστοιχούν στο σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της των οκτακοσίων δέκα απτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ( ,00) έχουν αναληφθεί από τους μετόχους και ανήκουν: α. Στην εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. Αμπε λουργία Οινοποιϊα Αποσταγματοποϊα, που εδρεύει στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής και κατέχει μετοχές, συμ μετέχοντας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 99,2604%. β. Στην Μαρία Άγγ. Δημητριάδη, που κατέχει 224 με τοχές, συμμετέχοντας στο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 0,7396%. Άρθρο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Ν. Καλλικράτειας, Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Παύλου, Ν. Χαλκιδικής. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ο οποίος ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης. 3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση από δύο (2) συμβούλους. Στην τελευ ταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνεδρίαση σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες, από την υποβολή του αιτήματος των συμβούλων και να θέτει κάθε θέμα, που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας αυτής. 4. Οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στους συμ βούλους με οποιοδήποτε μέσο. Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (7) Εται νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙ ΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Την 16/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με αριθμ. 13/08/12/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 και 34, η κατάργηση των άρθρων 35 έως 38, η προσθήκη άρθρου 6, η αναρίθμηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙ ΚΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 41501/59/ Β/98/17. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α. Καταργούνται τα άρθρα 35 έως 38 (κεφάλαιο Ι του αρχικού καταστατικού). Β. Τροποποιούνται τα άρθρα: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24,26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 και 34. Γ. Προστίθεται νέο άρθρο 6 με τίτλο «Αύξηση Μετοχι κού Κεφαλαίου Δικαίωμα προτίμησης» και αναριθμού νται τα υπόλοιπα άρθρα από 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33 και 34 σε 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34 και 35. Δ. Τα κεφάλαια λαμβάνουν λατινική αρίθμηση και προ στίθεται ως τίτλος το κεφάλαιο VII «Ετήσιοι Λογαρια σμοί Διάθεση κερδών», άρθρα 30 έως 32. Σέρρες, 21 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής Εμπορίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) Εται νυμία «COEELAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COEELAND A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 7/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COEELAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COEELAND Α.Ε.» και αριθμό Μητρώ ου 70251/04/Β/10/197 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2011) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Ταλούμη Αναίς Ελένη (Taloumis Anais Helene) του Παναγιώτη και της Σαντάλ Μαρί (Chantal Marie), Σπου δάστρια, που γεννήθηκε στη Μαδαγασκάρη το έτος 1990, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ /2008 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και του με αριθμό 08ΑΡ71310/ Γαλλικού Διαβα τηρίου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτε ρικού, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός 23ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Ταλούμης Ιωάννης (Taloumis loannis) του Παναγιώτη και της Σαντάλ Μαρί (Chantal Marie), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μαδαγασκάρη το έτος 1983, κάτοχος του με αριθμό 04ΤΙ33456/ Γαλλικού Διαβατηρίου, με

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, διαμέ νων προσωρινά στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός 23ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Ταλούμης Βασίλειος (Taloumis Vassilis) του Πανα γιώτη και της Σαντάλ Μαρί (Chantal Marie), επιχειρημα τίας, που γεννήθηκε στη Μαδαγασκάρη το έτος 1985, κάτοχος του με αριθμό 08AA49377/ Γαλλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, διαμένων προσωρινά στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός 23ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Μέλος Διοικη τικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού, η Πρόεδρος και Διευθύνου σα Σύμβουλος Ταλούμη Αναίς Ελένη (Taloumis Anais Helene) του Παναγιώτη και της Σαντάλ Μαρί (Chantal Marie), με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΗ /2008 του Τ.Α Αμπελοκήπων. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρ θρο 21 παρ. 2 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στην Ταλούμη Αναίς Ελένη (Taloumis Anais Helene) του Παναγιώτη και της Σαντάλ Μαρί (Chantal Marie). Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «COEELAND ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» και την υπογραφή της, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εται ρεία, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπε ζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και πράξεων της ανωτέρω εκπροσώπου είναι ενδεικτική και όχι πε ριοριστική, δυναμένης να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που δεν αναφέρεται στο παρόν. Διεύθυνση γραφείων εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και ορί ζει ως διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας το: 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής, Τ.Κ και Ταχ. Θυρίδα Εκπροσώπηση της εταιρεία στη Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών. Εξαιρετικά στη Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών για κάθε ενέργεια σχετικά με την έναρξη, μεταβολή, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, την εταιρεία εκ προσωπούν ο Κωσταρίδης Αναστάσιος του Ευαγγέλου κάτοχος του με αριθμό Ι δελτίου ταυτότητας ή η Δαλαμάγκα Αθηνά του Λεωνίδα κάτοχος του με αριθμό ΑΙ δελτίου ταυτότητας. Παλλήνη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Η Τμηματάρχης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (9) Εται νυμία «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 14/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GWE RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙ ΤΣΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 70234/04/Β/10/191 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2012) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Raphael (Ραφαέλ) Eyal του Joel (Τζόελ) και της Mazal, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1951, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Άρεως αριθ μός 68, κάτοχος του με αριθμό / Ισ ραηλινού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2.) Δη μήτριος Γιαννάκης του Επαμεινώνδα και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Αφοπλισμού αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της ΔΟΥ Αχαρνών, Αντιπρόεδρος. 3) Dan (Ντάν) Givoni (Τζιβόνι) του Eliyahu και της Yached, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1949, κάτοικος Ισραήλ, οδός Yesurun 9 Hod Hasharon, κάτοχος του με αριθμό / Ισραηλινού διαβατηρίου, το οποίο λήγει στις και με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Μέλος. 4) Amit (Αμίτ) Mantsur (Μαντσούρ) του Benyamin και της Doris, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1970, κάτοικος Tel Aviv, Israel, οδός Bilu αρ. 14, κάτοχος του με αριθμό / Ισραηλινού διαβατηρίου το οποίο λήγει στις το οποίο λήγει το έτος 2018, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος. 5) Dan (Νταν) Kleinberger (Κλεινμπέργκερ) του Yehuda και της Rosy, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ το έτος 1981, κάτοικος Tel Aviv, Israel, οδός Hovevey Tzion αριθμός 51, κάτοχος του με αριθμό / Ισ ραηλινού διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού το οποίο λήγει στις , Μέλος. Ανάθεση εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων και εξου σιών Α) Γενική Εκπροσώπηση Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων ειδικά στην παρά γραφο Β κατωτέρω, την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν ως εξής: Α) Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή ύψους έως ευρώ, αφορώσα είτε εφάπαξ καταβολή, είτε περιοδικές καταβολές αναγόμενες σε ετήσια βάση η

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ραφαέλ Εγιάλ (Raphael Eyal) μαζί με την υπογρα φή ενός επιπλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημητρίου Γιαννάκη (αντιπρόεδρος), Dan Givoni (Ντάν Τζιβόνι)(μέλος), Amit Mantsur (Αμίτ Μαντσούρ) (μέλος) και Dan Weinberger (Ντάν Κλέινμπέργκερ) (μέλος) θα δεσμεύουν την εταιρεία (διπλή υπογραφή). Β) Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή ύψους άνω των ευρώ, αφορώσα είτε εφάπαξ καταβολή, είτε περιοδικές καταβολές αναγόμενες σε ετήσια βάση η υπογραφή του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κου Ραφαέλ Εγιάλ (Raphael Eyal) μαζί με τις υπογραφές δύο (2) επιπλέον μελών του Δ.Σ.: Δημη τρίου Γιαννάκη (αντιπρόεδρος), Dan Givoni (Ντάν Τζιβόνι) (μέλος), Amit Mantsur (Αμίτ Μαντσούρ) (μέλος) και Dan Kleinberger (Ντάν Κλέινμπέργκερ) (μέλος) θα δεσμεύουν την εταιρεία (τριπλή υπογραφή). Συνεπώς ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ρα φαέλ Εγιάλ (Raphael Eyal) και τα μέλη του Δ.Σ. ως άνω αναφέρονται, θα ασκούν από κοινού, το σύνολο των διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών και αρ μοδιοτήτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας δικαιούμενοι να διενεργούν από κοινού, όπως ανωτέρω ορίζεται, κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού τιθέμενες υπογραφές τους, υπό την εταιρική επωνυμία. Β) Ειδική Εκπροσώπηση Ειδικά, για την διενέργεια των ακόλουθων πράξεων πα ρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ραφαέλ Εγιάλ (Raphael Eyal), όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία. α) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δημο σίας αρχής συμπεριλαμβανομένων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των Ταμείων Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΠΑ Αττικής κ.λπ.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ενώπιον των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (VODAON, COSMOTE, WIND κ.λπ.), τραπεζικά ιδρύματα. β) Η είσπραξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων της Εταιρεί ας, ανεξαρτήτως ποσού, από το Δημόσιο (π.χ. επιστροφή φόρων), τους ΟΤΑ., τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφα λίσεως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. γ) Η υπογραφή των αναγγελιών προς τον ΟΑΕΔ των προσλήψεων όλων των μισθωτών της Εταιρείας, των εντύπων θεωρήσεων ωραρίων, εντύπων αναγγελίας προς το ΙΚΑ, ή προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και του βιβλίου νεοπροσλαμβανο μένων του ΙΚΑ. δ) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά και εξώ δικα ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και οποιασδή ποτε αρχής και Υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Ραφαέλ Εγιάλ (Raphael Eyal), δικαιούται να εξουσι οδοτήσει περαιτέρω με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να εκπληρώνουν κάποια από το καθήκοντα, που αφορούν τα τρέχοντα ζητήματα του γραφείου. Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της εταιρείας Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: ΑΡΕΩΣ 68 ΤΚ: ΒΟΥΛΑ. Παλλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 Η Τμηματάρχης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (10) Εται νυμία «ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ» και δ.τ. «Κ. ΜΠΟΝΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την 14/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΠΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ» και δ.τ. «Κ. ΜΠΟΝΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 17559/04/ Β/88/126(1997) με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Λυμπιτακη Γεωργία σε αντι κατάσταση της παραιτηθείσας Αρετής Μπόνη. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2016 έχει ως κατωτέρω: 1. Μπόνης Κων/νος του Σταύρου, Βιοτέχνη κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κονίτσης 30 στο Μαρούσι Α.Φ.Μ και Δ.Τ. Ρ , ως Πρόεδρος. 2. Μπόνης Ιωάννης του Κων/νου, Μέλος κάτοικος Αθη νών επί της οδού Κονίτσης 30 Μαρούσι. Α.Φ.Μ και Δ.Τ. Σ , ως αντιπρόεδρος. 3. Μπόνης Σταύρος του Κων/νου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Κονίτσης 30 Μαρούσι. Α.Φ.Μ και Δ.Τ. Σ ως Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Λυμπιτακη Γεωργία του Στέφανου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Κονίτσης 30 Μαρούσι. Α.Φ.Μ και Δ.Τ. ΑΖ ως μέλος. 5. Μπόνη Ειρήνη του Κων/νου, Μέλος κάτοικος Αθηνών επί της οδού Κονίτσης 30 Μαρούσι. Α.Φ.Μ και Δ.Τ. ΑΗ ως μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Μπόνη Κωνσταντίνο του Σταύρου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κω λύματος του την εταιρεία εκπροσωπεί είτε ο Αντιπρόε δρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μπόνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κος Σταύρος Μπόνης του Κωνσταντίνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει σύμ φωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπο γραφής στους: 1. Μπόνη Κωνσταντίνο του Σταύρου, Βιοτέχνη κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κονίτσης 30 στο Μαρούσι Α.Φ.Μ και Δ.Τ. Ρ , Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Μπόνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Κονίτσης 30 Μαρούσι με Α.Φ.Μ και Δ.Τ. Σ , Αντιπρόεδρος ΔΣ.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. Μπόνη Σταύρο του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Κονίτσης 30 Μαρούσι με Α.Φ.Μ και Δ.Τ. Σ , Διευθύνων Σύμβουλος. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφρα γίδα της Εταιρείας με μία από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επι στολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Παλλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 Η Τμηματάρχης Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (11) Εται νυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 155/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου ΑΕ: 40668/53/Β/98/006 με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ύψους ,00 ευρώ, που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30ης/06/2010. Καβάλα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ (12) Εται νυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Την 24/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17/12/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Μητρώου ΑΕ: 10862/53/Β/86/149 με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ύψους ,05 ευρώ, που αποφασίσθη κε από την Γενική Συνέλευση της 25/11/2010. Καβάλα, 24 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ * * (13) Εται νυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «Β. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΩΝ», δ.τ. «Β. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου ΑΕ: 65099/53/Β/08/001 με το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα βολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού της Κεφα λαίου, ύψους ,00 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 16/11/2010. Καβάλα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ (14) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALLUTRUST ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALLUTRUST ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου ΑΕ: 50988/53/Β/02/006 με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ύψους ,00 ευρώ, που απο φασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 30ης Καβάλα, 24 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ (15) Εται νυμία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Την 16/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με αριθμ. 312/ 26/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 37159/59/Β/96/16(2001), με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 22/11/2010. Σέρρες, 20 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής Εμπορίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9905 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14968 30 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7313 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2756 16 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7300 9 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3663 21 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα