Διαστάσεις της διγλωσσίας (1) Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Γ2 A08 Π01

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαστάσεις της διγλωσσίας (1) Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Γ2 A08 Π01"

Transcript

1 Διαστάσεις της διγλωσσίας (1) Διγλωσσία και διδακτική της Ελληνικής ως Γ2 A08 Π01

2 Aντί να δώσουμε έναν ορισμό, Είναι προτιμότερο να παρουσιάσουμε το φαινόμενο της ατομικής διγλωσσίας με βάση τυπολογίες που στηρίζονται σε κάποιες διαστάσεις του, π.χ. Στο βαθμό κατοχής των δύο γλωσσών Στην ηλικία Στη σειρά Στον τρόπο κατάκτησης των δύο γλωσσών Στα αίτια της διγλωσσίας, κ.λπ.

3 Διάσταση 1 η : o βαθμός κατοχής των δύο γλωσσών/ η επάρκεια στις δύο γλώσσες

4 Πρώτες προσπάθειες ορισμού της διγλωσσίας: Σύγκριση του δίγλωσσου με μονόγλωσσους ομιλητές και Απαίτηση για τέλεια γνώση και των δύο γλωσσών. Eπίδραση της μονόγλωσσης νόρμας και τάση για μαξιμαλισμό

5 Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί κάποιος δίγλωσσος το να κατέχει τις δύο γλώσσες σε βαθμό ανάλογο με αυτόν του φυσικού τους ομιλητή ( τέλεια γνώση ) βλ.λ.χ. Ορισμό του Leonard Bloomfield (1933) 'Language'.

6 "In the extreme case of foreign language learning, the speaker becomes so proficient as to be indistinguishable from the native speakers round him... In the cases where this perfect foreignlanguage learning is not accompanied by loss of the native language, it results in bilingualism, [the] native-like control of two languages". (Bloomfield, 1933:55-6)

7 Ακόμη και αν αρχίζει από χαμηλό στάδιο επάρκειας... Bilingualism... may be all degrees of accomplishment, but it is understood here to begin at the point where the speaker of one language can produce complete, meaningful utterances in the other language... From here it can proceed through all possible gradations up to the kind of skill that enables a person to pass as a native in more than one linguistic environment. (Ηaugen 1953:7/ 1969:6-7)

8 Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο φαινόμενο της διγλωσσίας (1/2) Μονογλωσσική / αποσπασματική (fragmentary ) θεώρηση της διγλωσσίας: ένας δίγλωσσος ομιλητής (οφείλει να) ισοδυναμεί με δύο μονόγλωσσους.

9 Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο φαινόμενο της διγλωσσίας (2/2) Ολιστική (holistic) θεώρηση της διγλωσσίας: η γλωσσική ικανότητα του δίγλωσσου δεν είναι άθροισμα αλλά σύνθεση δύο γλωσσικών ικανοτήτων. (Baker, 2006, Cook, 1992/2002, Grosjean, 1982ff

10 Σήμερα, ισχύει ακόμη η μονογλωσσική οπτική στη διγλωσσία, ιδίως στην εκπαίδευση Είναι μάλλον άδικο και άτοπο να συγκρίνουμε ένα δίγλωσσο άτομο ως προς τις επιδόσεις του στις επιμέρους γλώσσες με τις επιδόσεις των αντίστοιχων μονόγλωσσων. (εμποδιστής vs άλτης, σπρίντερ;) Προβλήματα αξιολόγησης...

11 Tύποι διγλωσσίας και δίγλωσσων ομιλητών ανάλογα με το βαθμό επάρκειας

12 Ανισοβαρής/κυρίαρχη διγλωσσία Οι περισσότεροι δίγλωσσοι κατέχουν καλά μία γλώσσα και σε ποικίλους βαθμούς μία ή περισσότερες άλλες ανισοβαρής/κυρίαρχη διγλωσσία (dominant bilingualism) ανισοβαρώς/κυρίαρχα δίγλωσσος (dominant bilingual)

13 Ισόρροπη/αμφιδύναμη διγλωσσία Κάποιος που γνωρίζει και τις δύο γλώσσες σε εξίσου καλό βαθμό ισόρροπη/αμφιδύναμη διγλωσσία (balanced bilingualism) ισορροπημένα/ αμφιδύναμα δίγλωσσος (balanced bilingual)

14 Τι ακριβώς σημαίνει ισόρροπη διγλωσσία ; (1/6) Θεωρητικά, ένας ισορροπημένα δίγλωσσος θα μπορούσε να είναι και κάποιος που έχει μέτρια (αλλά ίση) ικανότητα σε δύο γλώσσες! Στην πράξη σημαίνει κάποιον που έχει πολύ καλή γνώση και των δύο γλωσσών.

15 Τι ακριβώς σημαίνει ισόρροπη διγλωσσία ; (2/6) Ο όρος ισόρροπη διγλωσσία ή ισογλωσσία (equilingualism) προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Καναδό ψυχολόγο Wallace Lambert και τους συνεργάτες του (Lambert 1955; Lambert, Havelka and Gardner 1959)

16 Τι ακριβώς σημαίνει ισόρροπη διγλωσσία ; (3/6) Στην αρχή ο όρος αναφερόταν σε άτομο που έχει πλήρη ευχέρεια και στις δύο γλώσσες [fully competent in both codes]. Η προσέγγιση αυτή ΔΕΝ αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί δίγλωσσοι σε διάφορες γλωσσικές κοινότητες.

17 Προσοχή! Ο χαρακτηρισμός κάποιου ως ''ισορροπημένα δίγλωσσου'' ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ο ομιλητής γνωρίζει σε δύο γλώσσες ακριβώς τον ίδιο αριθμό λέξεων ή ότι μπορεί να εκφράσει ακριβώς τα ίδια νοήματα και στις δύο γλώσσες με την ίδια άνεση!

18 Τι ακριβώς σημαίνει ισόρροπη διγλωσσία ; (4/6) Εάν αυτή η απαίτηση δε μετριαστεί κάπως, σημαίνει ότι ο ισορροπημένα δίγλωσσος ομιλητής μάλλον κινείται στη σφαίρα του ιδανικού και όχι της πραγματικότητας (Baetens Beardsmore, 1986, Hoffmann, 1991)

19 Πιο ρεαλιστική ερμηνεία του όρου: o ισορροπημένα δίγλωσσος ομιλητής διαθέτει περίπου ίση ευχέρεια στις δύο γλώσσες, χωρίς να υπονοείται ότι η ικανότητα που έχει σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι κατά κάποιον τρόπο συγκρίσιμη με τα μονόγλωσσα στάνταρντς.

20 Στην πραγματικότητα... Ακόμη και οι δίγλωσσοι με εξίσου καλή γνώση και των δύο γλωσσών σπάνια διαθέτουν την ίδια ευχέρεια σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών στις οποίες χρησιμοποιούν τις γλώσσες τους (εργασία, σπίτι, χόμπι, κλπ)

21 Κατά συνέπεια, Ισορροπημένα δίγλωσσος/-η θεωρείται εκείνος/-η που κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο και τις δύο γλώσσες του/της και μπορεί να αντεπεξέρχεται στις επικοινωνιακές ανάγκες του διγλωσσικού περιβάλλοντός του/της με επιτυχία.

22 Βασικό κριτήριο για το τι είναι ''ικανοποιητικό επίπεδο'' είναι η ικανότητα του ομιλητή/της ομιλήτριας να μεταδίδει επιτυχώς μηνύματα και όχι τόσο η απόλυτη γραμματική ακρίβεια και ορθότητα, όπως αξιολογείται σε σύγκριση με ένα μονόγλωσσο άτομο.

23 Αυτό διότι, Συνήθως οι ισορροπημένα δίγλωσσοι είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πλήρως στις επικοινωνιακές ανάγκες του περιβάλλοντός τους, παρόλο που εμφανίζουν ίχνη παρεμβολής από την άλλη γλώσσα τους, λ.χ. στην προφορά, στον επιτονισμό, στη φρασεολογία κ.λπ. #

24 Και δυο λόγια για την κυρίαρχη διγλωσσία. (1/3) H κυρίαρχη γλώσσα δε μένει απαραίτητα σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Μεταβολή συνθηκών χρήσης των γλωσσών --> ενδεχόμενη αλλαγή στην κυριαρχία των γλωσσών στο δίγλωσσο άτομο.

25 Και δυο λόγια για την κυρίαρχη διγλωσσία (2/3) Η γλώσσα την οποία ένα άτομο έμαθε πρώτη ή η γλώσσα την οποία γνώριζε καλύτερα (ή αποκλειστικά) κατά την παιδική ηλικία, δεν θα είναι απαραίτητα η κυρίαρχη γλώσσα σε μεγαλύτερη ηλικία.

26 Και δυο λόγια για την κυρίαρχη διγλωσσία (3/3) Αυτό αποτελεί χαρακτηριστική εξέλιξη όταν η οικογένεια του παιδιού μιλάει μία μειονοτική γλώσσα την οποία το περιβάλλον δεν ευνοεί. (βλ. και συζήτηση για μητρική γλώσσα)

27 ΕΡΩΤΗΜΑ: Με βάση την επάρκεια που έχει αναπτύξει στις δύο γλώσσες, ποιο άτομο μπορεί να θεωρηθεί δίγλωσσο;

28 Ορισμένοι ερευνητές δέχονται ότι δίγλωσσo μπορεί να θεωρηθεί ένα άτομο από τη στιγμή που έχει αναπτύξει μία έστω από τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες σε μια Γ2: κατανόηση προφορικού/γραπτού λόγου παραγωγή προφορικού/γραπτού λόγου (λ.χ. Macnamara, 1969).

29 προσληπτική/δεκτική # παραγωγική διγλωσσία (1/2) Προσληπτική διγλωσσία (passive bilingualism): αφορά άτομα που είναι σε θέση να κατανοούν μόνο μία Γ2, επειδή κάποτε την διδάχτηκαν και την ξέχασαν (ή λόγω της μεθόδου με την οποία τη διδάχτηκαν).

30 προσληπτική # παραγωγική διγλωσσία (2/2) Παραγωγική διγλωσσία (productive bilingualism): χαρακτηρίζει την κατοχή και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων σε κάποιο βαθμό

31 Ποικίλοι συνδυασμοί ανάπτυξης δεξιοτήτων στη Γ1 και στη Γ2 Οι συνδυασμοί που μπορεί να προκύψουν από τη διασταύρωση των δεξιοτήτων στη Γ2 και στη Γ1 των ομιλητών είναι ενδιαφέροντες, λ.χ. δεξιότητες προφ. λόγου (Γ1, Γ2), γρ. λόγου Γ1 δεξιότητες προφ. λόγου (Γ1, Γ2), γρ. λόγου Γ2

32 Ωστόσο, άλλοι ερευνητές (λ.χ. Li Wei 2007, Myers-Scotton 2006, ) Δε συμπεριλαμβάνουν στους δίγλωσσους άτομα που απλώς καταλαβαίνουν μια Γ2 στη γραπτή ή στην προφορική μορφή της χωρίς να είναι σε θέση να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο σε αυτήν.

33 Θεωρούν ότι ένας δίγλωσσος θα πρέπει τουλάχιστον να είναι σε θέση να διεξάγει μια συνομιλία σε μια Γ2, χωρίς να καθορίζουν βαθμό επάρκειας στη γλώσσα αυτή.

34 Ορισμοί με έμφαση στην ικανότητα παραγωγής λόγου (1/2) We ll say that bilingualism is the ability to use two or more languages sufficiently to carry on a limited casual conversation, but we won t set specific limits on proficiency or how much the speaker in question is speaking or demonstrating comprehension of another speaker. (Myers-Scotton 2006:44)

35 Ορισμοί με έμφαση στην ικανότητα παραγωγής λόγου (2/2) a more common usage of the term refers to someone who can function in both languages in conversational interaction. (Li Wei, 2007:14)

36 (Butler & Hakuta 2006:115) Δίγλωσσοι είναι: «άτομα ή ομάδες ατόμων οι οποίοι κατακτούν επικοινωνιακές δεξιότητες, σε διάφορα επίπεδα ευχέρειας, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, προκειμένου να επικοινωνήσουν με ομιλητές μίας ή περισσοτέρων γλωσσών σε μια δεδομένη κοινωνία.

37 Bilinguals: individuals or groups of people who obtain communicative skills, with various degrees of proficiency, in oral and/or written forms, in order to interact with speakers of one or more languages in a given society.

38 Ημιγλωσσία: ένας προβληματικός όρος που χρήζει διερεύνησης

39 Η εμφάνιση του όρου 'ημιγλωσσία' 1975, Σκανδιναβία: ο Hansegård χρησιμοποιεί τον όρο ημιγλωσσία για να περιγράψει την κατάσταση των παιδιών Φινλανδών μεταναστών στη Σουηδία, τα οποία υποτίθεται- υστερούν γλωσσικά και στις δύο γλώσσες τους.

40 Γλωσσικές ανεπάρκειες: περιορισμένο λεξιλόγιο και στις 2 γλώσσες λάθη στη γραμματική έλλειψη αυτοματισμού στη γλωσσική παραγωγή έλλειψη δημιουργικότητας στη χρήση της γλώσσας δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων και στη διατύπωση λογικής σκέψης.

41 Απήχηση του όρου O όρος διαδόθηκε ευρύτατα στη Σκανδιναβία και στις ΗΠΑ παρερμηνείες και σκοπιμότητες Ημιγλωσσία : ελλιπής κατάκτηση της Γ1 των παιδιών από μειονότητες Διπλή ημιγλωσσία : ελλιπής κατάκτηση και των δύο γλωσσών από τα παιδιά αυτά.

42 Στη Σκανδιναβία: τα ευρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα υπέρ της εκπαίδευσης στη Μητρική γλώσσα: τα μεταναστόπουλα πρέπει να παρακολουθούν πρώτα μαθήματα στη Γ1 τους και ύστερα στη Γ2 τους (βλ. Skutnabb-Kangas & Toukomaa, 1978) Προσπάθεια υπεράσπισης των μειονοτήτων

43 Προβλήματα με τον όρο (1/6) (1) O όρος δημιουργεί αρνητικές και μειωτικές συνυποδηλώσεις για τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών των μεταναστών. χαμηλές προσδοκίες για την επίδοση των παιδιών αυτών "αυτοεκπληρούμενη προφητεία".

44 Προβλήματα με τον όρο (2/6) (2) Eάν πράγματι και οι δύο γλώσσες κάποιου μαθητή δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες, αυτό μπορεί να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες (κοινωνικο-οικονομικές, εκπαιδευτικές συνθήκες) τη συμβολή των οποίων συσκοτίζει η χρήση του όρου αυτού.

45 Προβλήματα με τον όρο (3/6) (3) Η γλωσσική ικανότητα των δίγλωσσων είναι ανεπτυγμένη ανάλογα με τη χρήση που κάνουν (διαφορετικά περιβάλλοντα, σκοποί, συνομιλητές, κ.λπ). Είναι εύλογο ότι θα έχουν αναπτύξει διαφορετικό εύρος και είδος λεξιλογίου στις δύο γλώσσες, θα έχουν διαφορετική ευχέρεια έκφρασης ανάλογα με το θέμα της συζήτησης.

46 Προβλήματα με τον όρο (4/6) (4) Τα τεστ που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της γλωσσικής ικανότητας δεν είναι πάντα κατάλληλα για τη μέτρηση όλου του φάσματος των επικοινωνιακών δυνατοτήτων ενός ομιλητή. Επίσης, μετρούν την ακαδημαϊκή όψη της γλώσσας, την οποία αργούν να κατακτήσουν τα παιδιά (μονόγλωσσα και δίγλωσσα).--> προκατάληψη εναντίον τους

47 Προβλήματα με τον όρο (5/6) (5) Η σύγκριση μονόγλωσσων και δίγλωσσων ενδέχεται να είναι μεροληπτική. Πρέπει κανείς να είναι σε θέση να διακρίνει εάν η διαφορά των επιδόσεων μεταξύ δίγλωσσων και μονόγλωσσων είναι αποτέλεσμα της διγλωσσίας και δεν οφείλεται στο σχεδιασμό του ίδιου του τεστ.

48 Οι επικρίσεις είναι πολλές και σοβαρές, με αποτέλεσμα ο όρος να έχει πλέον εγκαταλειφθεί από τους περισσότερους επιστήμονες.

49 Εάν εντοπιστούν «γλωσσικά ελλείμματα», αναζητούμε τις αιτίες σε ποικίλους παράγοντες και όχι στη διγλωσσία αυτή καθεαυτή. Κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, όλα τα δίγλωσσα παιδιά μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα γλωσσικής επάρκειας.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract Language contact has been, traditionally, dealt with as

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα.

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. 18 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 1. Εισαγωγή Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. Αθανάσιος Μιχάλης * Πανεπιστήμιο Αιγαίου michathan@rhodes.aegean.gr Πολύ συχνά, με αφετηρία την παραβίαση στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;»

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ των ερευνητών και της κοινωνίας προκειµένου να βοηθήσουµε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από την διγλωσσία

Γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ των ερευνητών και της κοινωνίας προκειµένου να βοηθήσουµε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από την διγλωσσία Γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ των ερευνητών και της κοινωνίας προκειµένου να βοηθήσουµε περισσότερα παιδιά να ωφεληθούν από την διγλωσσία Συµβουλές και πληροφορίες για δίγλωσσες οικογένειες βασισµένες σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα