Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Φορολογίες διάφορες 1 Αίτηση αναιρέσεως 2 Υπάλληλοι στρατιωτικοί 3 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Φόρος προστιθέμενης αξίας 4 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αίτηση ακυρώσεως 5-9 Αίτηση αναιρέσεως Ακαδημία 12 Δάση 13 Δήμοι - Κοινότητες Δημόσια έργα 21-24

2 - 2 - Διαγωνισμοί 25 Διεθνείς Συνθήκες 26 Δικηγόροι 27 Διοίκηση Διοικητικά δικαστήρια Διοικητική πράξη Εθνικό Σύστημα Υγείας Εκπαίδευση Εταιρείες Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου 60 Ιατροί 61 Ιχθυοτροφεία 62 Καταστήματα 63 Κοινωνική Ασφάλιση Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων 96 Λιμένες 97 Ναυτιλία 98 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 99 Νόμος - Νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι 105 Περιβάλλον 106 Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλεων - Οικοδομές 125 Τηλεόραση 126 Υπαλληλικός Κώδικας 127 Υπάλληλοι δήμων - κοινοτήτων Υπάλληλοι δικαστηρίων 130 Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ΝΠΔΔ 137

3 - 3 - Υπάλληλοι στρατιωτικοί Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας 141 Φορολογία 142 Φορολογία ακίνητης περιουσίας 143 Φόρος προστιθέμενες αξίας IΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Γ 8/ , 127 Γ 9/ , 118, 130 Γ 13/ Γ 14/ Γ 19/ Α 27/ Α 29/ , 67, 70, 116, 122 Α 32/ , 83 Α 33/ Α 38/ , 101 Α 39/ , 90 Α 136/ Α 148/ Δ 154/ , 53 Δ 162/ , 105 Β 215/ Ε 234/ , 39 Α 271/ , 33, 78, 80 Α 274/ Α 276/ , 73 Α 277/ Α 278/ Α 288/ Α 297/ , 114 Α 303/ , 111 Γ 342/

4 - 4 - Γ 346/ Α 351/ Α 368/ Β 401/ , 144 Β 405/2004 8, 18, 19 Β 407/ Β 408/ Γ 421/ Γ 424/ Γ 426/ Γ 429/ Γ 431/ Α 440/ , 63 Δ 452/ Α 460/ Α 478/ , 110 Α 481/ Στ 538/ Στ 541/ Στ 544/ , 143 Στ 546/ Στ 549/ Στ 567/ Β 606/2004 4, 55, 56 Β 612/2004 1, 124, 142 Γ 617/ , 92, 104 Γ 619/ , 20 Γ 622/ , 132 Β 657/ Ε 660/ , 106 Ε 661/2004 7, 62 Γ 671/ Γ 679/ , 102, 123 Α 687/ , 87

5 - 5 - Α 690/ , 71 Α 715/ , 108 Δ 750/ Β 808/2004 2, 93 Γ 811/ Στ 819/ Α 833/ , 76 Α 838/ , 107 Δ 851/ Δ 852/ , 54 Δ 853/ Β 868/ Α 911/ , 112, 119 Γ 933/ Γ 944/ , 49, 120 Γ 946/ , 128 Γ 947/2004 6, 60, 100, 121, 136 Γ 949/2004 5, 41 Γ 962/2004 9, 47 Γ 969/ , 138 Γ 978/ Γ 984/ Γ 987/ , 91 Γ 993/ , 131 Γ 995/ , 52, Φορολογίες διάφορες ανταποδοτικό τέλος ν. 2773/1999 παραπέμπεται κατ άρθρ. 100 παρ. 5 του Συντάγματος στην Ολομέλεια το ζήτημα της αντιθέσεως του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 2773/1993 στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος, γιατί παρέχει εξουσιοδότηση να καθορισθεί με υπουργική απόφαση συντελεστής οικονομικού βάρους που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς τούτο να έχει το χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους που του προσδίδει ο νόμος διότι δεν

6 - 6 - αντικρύζει ειδική αντιπαροχή προς τη βαρυνόμενη με αυτό κατηγορία προσώπων... Β 612/2004 επταμ. (παρ. εις Ολομ.) Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης 2. Αίτηση αναιρέσεως προθεσμία κοινοποιήσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν για την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως εκ μέρους του Δημοσίου αρκεί η κοινοποίηση της δικαστικής αποφάσεως προς τον οικονομικό επιθεωρητή που άσκησε υπέρ του Δημοσίου προσφυγή κατά πράξεων των φορολογικών οργάνων του τελευταίου (άρθρ. 64 παρ. 2 Κ.Δ.Δ.)... Β 808/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Κ. Λαζαράκη εις επταμ.) 3. Υπάλληλοι στρατιωτικοί πειθαρχικό δίκαιο ποινές άρση παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα σχετικά με την υποχρέωση της Διοικήσεως να αιτιολογεί ειδικώς την απόρριψη αιτήματος στρατιωτικού υπαλλήλου για την άρση επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής σε περίπτωση έκδοσης αθωωτικής ποινικής απόφασης... Γ 811/2004 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Μ. Πικραμένος εις επταμ.) 4. Φόρος προστιθεμένης αξίας απαλλαγές παραπέμπονται στο ΔΕΚ τα εξής προδικαστικά ερωτήματα: α) η περίπτωση "της παραγράφου 4 του άρθρου 15 της Έκτης οδηγίας Φ.Π.Α., αφορά τόσον ναύλωση πλοίων ανοικτής θαλάσσης τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών επί κομίστρω, όσο και πλοίων με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, ή αφορά ναύλωση πλοίων ανοικτής θαλάσσης και μόνο,

7 - 7 - οπότε, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η κατά το άρθρο 22 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1642/86 ρύθμιση παρίσταται ευρύτερη ως προς την κατηγορία των πλοίων που αφορά η ναύλωση, εκείνης της οδηγίας β) για την απαλλαγή από το φόρο κατ άρθρο 15 παρ. 8 της ίδιας Εκτης οδηγίας απαιτείται η παροχή υπηρεσίας στον ίδιο τον εφοπλιστή ή η απαλλαγή χορηγείται και επί υπηρεσίας παρεχόμενης σε τρίτο με μόνη την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται για άμεση ανάγκη των αναφερομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 πλοίων γ) επιτρέπεται ή όχι και υπό ποίες προϋποθέσεις, κατά τους κοινοτικούς κανόνες και αρχές που διέπουν τη φορολογία προστιθέμενης αξίας, ο καταλογισμός του φόρου για παρελθόντα χρόνο όταν η μη επίρριψή του, κατά το χρόνο αυτό, στον αντισυμβαλλόμενο από την υπόχρεο, και άρα, η μη απόδοσή του στο Δημόσιο, οφείλεται στην πεποίθηση του υποχρέου ότι δεν ώφειλε να επιρρίψει το φόρο και η πεποίθηση αυτή προκλήθηκε από συμπεριφορά της φορολογικής διοικήσεως. Β 606/2004 επταμ. (παρ. Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης στο ΔΕΚ) 5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ενδικοφανής προσφυγή Βλ. παρακ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον το γεγονός ότι η υποψήφια έλαβε μέρος σε διαγωνισμό για να εισαχθεί σε Σχολή και δεν περιέλαβε επιφύλαξη στη δήλωση συμμετοχής της σχετικά με αντίθεση τυχόν όρων της προκήρυξης, που αποτελούν ταυτοχρόνως διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το διαγωνισμό, προς το Σύνταγμα, δεν αρκεί για να άρει το έννομο συμφέρον της για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως με την οποία αμφισβητεί τη νομιμότητα των όρων της προκήρυξης, καθώς και των πράξεων που εκδίδονται στη συνέχεια και στηρίζονται στους όρους αυτούς, με τις οποίες η εν λόγω υποψήφια αποκλείσθηκε από την εισαγωγή της στη Σχολή αυτή/τούτο δε, διότι από μόνη τη μη υποβολή της ανωτέρω επιφύλαξης δεν συνάγεται, άνευ άλλου, σαφής και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο πάνω όρων και, επομένως, τυχόν

8 - 8 - αποστέρηση του εννόμου συμφέροντος της υποψηφίας για προσβολή των ανωτέρω όρων θα παραβίαζε ευθέως το δικαίωμά της για παροχή έννομης προστασίας, το οποίο κατοχυρώνει το Σύνταγμα (άρθρο 20 παρ. 1) και η Ε.Σ.Δ.Α. (άρθρο 6 παρ. 1), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για όρους, οι βλαπτικές συνέπειες των οποίων δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να προβλεφθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων η οι οποίες είναι ενδεχόμενο μόνον ότι θα επέλθουν στον υποψήφιο... Γ 947/2004 επταμ. Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 7. Αίτηση ακυρώσεως λόγοι έννομο συμφέρον προβολής οι αιτούντες, καθολικοί διάδοχοι του αρχικώς εκμισθώσαντος για τη δημιουργία ιχθυοτροφείου χερσαία έκταση, δεν έχουν έννομο συμφέρον να προβάλουν λόγους ακυρώσεως αναγομένους στο κατ αρχήν επιτρεπτό της εγκαταστάσεως της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην περιοχή, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αυτή κατέστη δυνατή ακριβώς λόγω της οικειοθελούς από αυτούς, δυνάμει συμβάσεως του ιδιωτικού δικαίου, παραχωρήσεως της εκτάσεως από τον δικαιοπάροχό τους (μειοψ.)... Ε 661/2004 επταμ. (κατ/ παρ.) Εισηγητής: Β. Καμπίτση 425/2001 πενταμ.) 8. Αίτηση ακυρώσεως κατάργηση δίκης περιπτώσεις μη καταργήσεως κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 18/89, αν ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη συνεπειών, τις οποίες προκάλεσε η προσβαλλόμενη πράξη, καθ όσον χρόνον ίσχυσε, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αρθούν με την άσκηση άλλων προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων, παρά μόνον με την ακύρωση της εν λόγω πράξεως, η δίκη συνεχίζεται και ο ακυρωτικός έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας χωρεί και μετά την παύση της ισχύος της πράξεως αυτής...

9 η ακύρωση αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 Ν. 2839/2000 έχει ως συνέπεια την αδυναμία του Δήμου να επιβάλει τα αναπροσαρμοσθέντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που αφορούν το συγκεκριμένο έτος, τα οποία θα μπορούσαν να επιβληθούν τόσο κατά το έτος αυτό όσο και στο μέλλον μέσα στα χρονικά όρια της παραγραφής/ η δυσμενής δε αυτή συνέπεια δεν δύναται να αρθεί με την άσκηση άλλων προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων εκ μέρους του Δήμου, παρά μόνον με την ακύρωση της εν λόγω πράξεως και επομένως, η παρούσα δίκη πρέπει να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της ισχύος της πράξεως αυτής δια της παρόδου του χρόνου στον οποίο αναφέρεται... Β 405/2004 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου 2810/2003 πενταμ.) 9. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ απόφαση υποχρέωση συμμορφώσεως Βλ. παρακ Αίτηση αναιρέσεως δικαστικά δαπανήματα παράβολο από το άρθρο 203 παρ. 2 Κ. Πολ. Δικ. συνάγεται ότι ο ηττηθείς αντίδικος του διαδίκου στον οποίο παρασχέθηκε το ευεργέτημα πενίας δεν απαλλάσσεται από την καταβολή δικαστικής δαπάνης/αντιθέτως, από την πιο πάνω διάταξη σαφώς προκύπτει ότι δικαστική δαπάνη και δικηγορικές αμοιβές επιβάλλονται, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, εις βάρος του αντιδίκου εκείνου στον οποίο παρασχέθηκε το ευεργέτημα πενίας... Α 478/2004 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη 11. Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2944/2001 υπόμνημα κηρύσσεται κατηργημένη δίκη κατ άρθρο 10 Ν. 2944/2001 διότι από τις εκκρεμούσες υποθέσεις που επικαλείται ο αναιρεσείων Δήμος άλλες

10 έχουν αντικείμενο διαφοράς κατώτερο των δρχ. και συνολικά ανέρχονται χωρίς το πρόστιμο το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς, σε ποσό που κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν έχει ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις οι δε υπόλοιπες που έχουν αντικείμενο διαφοράς ανώτερο από δρχ. δεν μπορούν να συνυπολογισθούν, για το λόγο ότι αυτές δεν υπόκεινται σε απαράδεκτο λόγω ποσού/ο περαιτέρω δε ισχυρισμός που αναφέρεται σε ενδεχόμενο άλλων μελλοντικών διαφορών προβάλλεται αορίστως, ενώ και η προβαλλόμενη ανάγκη επιλύσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας των τιθεμένων ζητημάτων ερμηνείας διατάξεων, ανεξαρτήτως του ότι αυτές δεν είναι σχετικές με τις εφαρμοζόμενες στην ένδικη διαφορά διατάξεις, δεν αφορά πάντως οικονομική η δημοσιονομική συνέπεια... Β 408/2004 Εισηγητής: Σ. Βιτάλη 12. Ακαδημία προσωπικό από τα άρθρα 3 παρ. 1 Ν.Δ. 4545/1966 και 1 Ν. 1894/1990 συνάγεται ότι, η δεύτερη ιεραρχικά, στον κλάδο Διοικητικού της κατηγορίας Α1 θέση επιμελητή των γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών δεν χαρακτηρίζεται ως θέση Διευθυντή ούτε αντιστοιχεί σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας/τούτο ενόψει και του ότι η πιο πάνω θέση προβλεπόταν να καταλαμβάνεται από υπαλλήλους 4ου ή 5ου βαθμού, σύμφωνα με τη σχετική διαβάθμιση των θέσεων Α κατηγορίας κατά τα άρθρα του ισχύοντος τότε Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 1821/1951), οι οποίοι βαθμοί (4ος - 5ος) αντιστοιχούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 204 παρ. 1 του εν λόγω Κώδικα, όχι σε θέση διευθυντή, αλλά τμηματάρχη α και β... Γ 8/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης

11 Δάση αναδάσωση δεδομένου ότι η αναδάσωση κηρύσσεται αδιακρίτως επί ιδιωτικών και δημοσίων εκτάσεων, στοιχεία περί του ιδιωτικού χαρακτήρος της αναδασωτέας εκτάσεως αλυσιτελώς προβάλλονται επί ευκαιρία προσβολής της και συναφώς δεν συνιστούν νέα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία αληθή υποτιθέμενα στοιχειοθετούν υποχρέωση της Διοικήσεως να επανεξετάσει την υπόθεση και να προβεί ενδεχομένως, στην άρση ή ανάκληση πράξεως αναδασώσεως... Ε 234/2004 Εισηγητής: Β. Αραβαντινός 14. Δήμοι - κοινότητες αρμοδιότητες ανάθεση μεταξύ των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία είναι επιτρεπτή η ανάθεση αρμοδιοτήτων των Δήμων περιλαμβάνονται και οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις, στο σκοπό των οποίων, άλλωστε, μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του κοινού/ουσιώδη δε, κατά νόμο, στοιχεία της αποφάσεως με την οποία ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα συνιστούν τόσο ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας της αναθέσεως της ασκήσεως της συγκεκριμένης αρμοδιότητας όσο και ο καθορισμός των όρων, υπό τους οποίους θα ασκείται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αρμοδιότητα, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την διοίκηση της σχετικής υποθέσεως από τον οικείο Ο.Τ.Α./εξάλλου, η ανάθεση από ορισμένο Ο.Τ.Α. της άσκησης συγκεκριμένης αρμοδιότητάς του στο Κράτος ή σε νομικό πρόσωπο πρέπει να γίνεται με γνώμονα την προσφορότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών συμφερόντων και δεν προϋποθέτει αναγκαίως, κατά τον νόμο, την πλήρη οικονομική ή οργανωτική αδυναμία του Ο.Τ.Α. να ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητά του/τέλος, δεν απαιτείται για την εγκυρότητα της αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η πλήρης ανάθεση με την απόφαση αυτή του συνόλου της σχετικής αρμοδιότητας του Ο.Τ.Α...

12 Γ 619/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 15. Δήμοι - κοινότητες όργανα διοικήσεως από τα άρθρα 114, 115 και 116 ΔΚΚ προβλέπεται μόνο ο ορισμός από το Δήμαρχο δημοτικών συμβούλων ως Αντιδημάρχων για να τον επικουρούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και η, με απόφαση του Δημάρχου, μεταβίβαση σ αυτούς αρμοδιοτήτων του, τις οποίες, όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκεί ο ίδιος, όχι δε και η δυνατότητα του Δημάρχου να ορίζει άλλους δημοτικούς συμβούλους ως επικούρους των Αντιδημάρχων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους... Γ 14/2004 Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος 16. Δήμοι - κοινότητες όργανα πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία νομίμως απερρίφθη από τον Υπουργό Εσωτερικών προσφυγή του άρθρου 185 ΔΚΚ ως εκπρόθεσμη, αφού ο τιμωρηθείς την υπέβαλε μεν νομίμως και εμπροθέσμως, με μηχανικό μέσο (τηλεομοιοτυπία), δεν προκύπτει, όμως ότι υπέβαλε στη συνέχεια και εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προβλεπόμενης από τον ΔΚΚ προθεσμίας, όμοιο έγγραφο που να φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του, όπως τούτο ρητώς απαιτείται από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2690/ Γ 987/2004 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου 17. Δήμοι - κοινότητες προμήθειες κατά την έννοια του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 200/1991, ναι μεν το αίτημα του προμηθευτού περί παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της προμηθείας πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη του κατά περίπτωση συμφωνηθέντος συμβατικού χρόνου, στην περίπτωση όμως που το ανωτέρω αίτημα υποβληθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και εγκριθεί με απόφαση

13 του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, δεν νοείται η επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του προμηθευτού για την εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών που αφορά η προμήθεια... ΣΤ 567/2004 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 18. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έλεγχος πράξεων οργάνων. Βλ. παραπ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ έσοδα τέλη Βλ. παραπ ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ δημοτικές επιχειρήσεις Βλ. παραπ Δημόσια έργα αποζημίωση αναδόχου ο ανάδοχος δικαιούται την αντικατάσταση των θετικών ζημιών που υπέστη λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου περί των εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του και για τη θεμελίωση του εν λόγω δικαιώματος αποζημιώσεως απαιτείται επίδοση σχετικής έγγραφης όχλησης... ΣΤ 541/2004 Εισηγητής: Ε. Γαλανού 22. Δημόσια έργα περιορισμός αξίας έργου σε περίπτωση περιορισμού της συμβατικής αξίας του έργου υπαιτιότητι του κυρίου αυτού, με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ΙΙ του Ν.Δ. 2931/1954 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τύχη και την πληρωμή των υλικών που προορίζονται για την κατασκευή του έργου, χωρίς να προβλέπεται δυνατότητα καταλογισμού του υπολοίπου της μη αποσβεσθείσης προκαταβολής, όπως τούτο συμβαίνει στην αντίστοιχη περίπτωση της προμήθειας των αναγκαίων για την κατασκευή του έργου μηχανημάτων και εργαλείων...

14 ΣΤ 546/2004 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 23. Δημόσια έργα τόκοι υπερημερίας ο ανάδοχος του έργου δικαιούται τόκους υπερημερίας μόνο αν ο κύριος του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση πιστοποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση/θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας πληρωμών, με συνέπεια την οφειλή τόκων υπερημερίας, μόνο όταν προέλθει δίμηνο από την υποβολή της πιστοποιήσεως προς έγκριση/συνεπώς, ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται τόκους υπερημερίας ούτε από χρόνο προγενέστερο της παρελεύσεως διμήνου από την υποβολή της πιστοποιήσεως, ούτε αν ενεργηθούν πληρωμές με βάση την πιστοποίηση αυτή μέσα στο ανωτέρω δίμηνο, έστω και αν η υποβολή της πιστοποιήσεως καθυστέρησε λόγω εγέρσεως αμφισβητήσεως ως προς το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας/εφόσον δε η διέπουσα το επίδικο έργο νομοθεσία περί εκτελέσεως δημοσίων έργων προβλέπει ότι τόκοι υπερημερίας οφείλονται αποκλειστικώς και μόνο στην ανωτέρω περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να επιδικασθούν τόκοι υπερημερίας στον ανάδοχο δημοσίου έργου και σε άλλες περιπτώσεις κατ εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα... Α 136/2004 επταμ. (κατ. παρ. 4326/2000 πεντ.) Εισηγητής: Ε. Σαρπ 24. Δημόσια έργα υπερσυμβατικές εργασίες στην περίπτωση υπάρξεως ανάγκης εκτελέσεως υπερσυμβατικών εργασιών στο όριο του 1/4 της συνολικής δαπάνης του συμβατικού προϋπολογισμού, πάνω από το οποίο οι εργασίες πληρώνονται με τις συμφωνηθείσες ειδικές τιμές, συνυπολογίζονται και οι νέες εργασίες που τιμολογούνται με κανονιζόμενες (με ΠΚΤΜΝΕ) τιμές μονάδας και από τη φύση τους

15 εντάσσονται στην αντίστοιχη ομάδα των ομοειδών εργασιών/ τούτο δε διότι, και οι νέες εργασίες δεν αποκλείεται να είναι ομοειδείς με άλλες εργασίες, είτε συμβατικές είτε νέες, η μνεία δε στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Π.Δ. 475/76 της υπάρξεως παρεμφερών μονάδων εργασίας αναφέρεται αποκλειστικά μόνο στις νέες εργασίες για τον υπολογισμό του ορίου του 1/4 της συνολικής συμβατικής δαπάνης, μέχρι του οποίου υποχρεούται ο ανάδοχος να εκτελέσει τις νέες εργασίες... ΣΤ 549/2004 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 25. Διαγωνισμοί διαδικασία ζητήματα που αφορούν στη νομιμοποίηση οργάνου διαγωνιζόμενης εταιρείας για την υπογραφή, για λογαριασμό της εταιρείας, της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία αυτή πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεν συνιστούν λόγο αποκλεισμού αυτής, συνεπεία, πλημμελούς εκπροσώπησης /και τούτο διότι, εκτός του ότι τα ως άνω ζητήματα ανάγονται στις εσωτερικές σχέσεις των οργάνων της εταιρείας μεταξύ των και έναντι αυτής η συγκεκριμένη αυτή υπεύθυνη δήλωση, η οποία δεν αποτελεί τη δήλωση συμμετοχής σε διαγωνισμό και της οποίας η υποβολή δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, δεν επάγεται αυτοτελώς, ενόψει και του συστήματος του διαγωνισμού (ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή), έννομες συνέπειες για τη συνέχισή του /ειδικότερα, η δέσμευση, την οποία με την υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνει εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό, έχει σημασία μόνον εφόσον, τελικώς, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η εταιρεία αυτή αναδειχθεί τυχόν μειοδότρια, οπότε και ανακύπτει υποχρέωση αυτής να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά/ (μειοψ.)... Δ 750/2004 Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου

16 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Συνθήκη Λωζάνης Βλ. παρακ Δικηγόροι διορισμός Ν. 1649/86 το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1188/81 έχει έδαφος εφαρμογής στις διαδικασίες πληρώσεως θέσεων προσωπικού με διαγωνισμό των Ο.Τ.Α. και όχι στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, η οποία διέπεται από το Ν. 1649/ Γ 946/2004 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 28. ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρμοδιότητες Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΣΗ μεταβίβαση αρμοδιότητων Βλ. παρακ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία ακυρωτικές διαφορές ν. 702/1977 απόφαση δημοσίευση από τα άρθρα 93 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος, το άρθρο 304 παρ. 2 Κ. Πολ. Δικ. 4 παρ. 1 Ν. 702/1977 και 18 παρ. 6 Ν. 1756/1988 συνάγεται ότι το διοικητικό δικαστήριο που δίκασε αίτηση ακυρώσεως μπορεί να καθορίσει έκτακτη δημόσια συνεδρίαση για τη δημοσίευση της αποφάσεώς του... Γ 426/2004 Εισηγητής: Α. Καραμιχαλέλης 31. Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 διοικητικές συμβάσεις εν όψει του ότι δια της προσβαλλομένης πράξεως του Ε.Ο.Τ. εξεδηλώθη η λόγω μεταβολής των απόψεων του Ε.Ο.Τ. ως προς την χρήσιν του επιμάχου κτιρίου άρνησις παραχωρήσεως της χρήσεως αυτού, η πράξις αυτή, η οποία δεν εξεδόθη κατ εφαρμογήν διατάξεων διοικητικού νόμου και των περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων γενικών αρχών, συνιστά πράγματι υπαναχώρησιν από της ήδη

17 καταρτισμένης μισθωτικής συμβάσεως, ως εκ τούτου δε η κρινομένη διαφορά, ανακύψασα εκ της προσβολής της εν λόγω πράξεως υπό του μισθωτού, αποτελεί διαφοράν εκ διοικητικής συμβάσεως, υπαγομένη εις την δικαιοδοσίαν των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.../(μειοψ.). Δ 162/2004 Εισηγητής: Ο Ζύγουρα 32. Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/83 ΚΕΔΕ πράξεις που εκδίδονται από ταμειακά όργανα του Ι.Κ.Α., με τις οποίες επιβάλλονται, κατά την είσπραξη των εισφορών ως δημοσίων εσόδων, προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ΚΕΔΕ, δεν προσβάλλονται με ένσταση ενώπιον των Τ.Δ.Ε. του Ι.Κ.Α./ από τις πράξεις αυτές δημιουργείται διαφορά περί την είσπραξη δημοσίου εσόδου, η οποία υπέκειτο στην κατά το άρθρο 73 παρ. 1 του ΚΕΔΕ: ανακοπή/ κατά συνέπεια, αν τέτοια πράξη του Ταμείου είσπραξης εσόδων του Ι.Κ.Α, όπως είναι το γραμμάτιο είσπραξης, προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. του οικείου Υποκαταστήματος, η επί της ενστάσεως απόφαση της Τ.Δ.Ε. δεν επάγεται έννομες συνέπειες και τα διοικητικά δικαστήρια οφείλουν να απορρίψουν ως απαράδεκτη προσφυγή, η οποία ασκήθηκε κατά της αποφάσεως της Τ.Δ.Ε... Α 271/2004 Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 33. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ διαφορές ν. 702/77 προσφυγή προσβαλλόμενη πράξη. Βλ. παραπ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές αρθρ. 7 ν. 702/1977 διαφορές κοινωνικής ασφαλίσεως η κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. του άρθρου 5 Ν.Δ. 1050/1942, ως κοινωνικός πόρος που

18 αποβλέπει στην ενίσχυση των εσόδων του Μ.Τ.Π.Υ. για την πραγμάτωση σκοπών κοινωνικής ασφάλισης, συνιστά υπό ευρύτερη έννοια εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 702/1977 το οποίο καταλαμβάνει και τις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με εισφορές καταβαλλόμενες υπέρ οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από οποιονδήποτε υπόχρεο, έστω και αν αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση εργοδότης η ασφαλισμένος... Α 39/2004 Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 35. Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή συνάφεια από το άρθρο 28 του Κ.Φ.Δ. συνάγεται ότι η απαρίθμηση των συναφών πράξεων, σχετικών προς τις φορολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι ενδεικτική και, συνεπώς, συναφείς δύνανται να χαρακτηρισθούν και άλλες πράξεις αναφερόμενες σε άλλες φορολογίες, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι στηρίζονται στην ίδια νομική και πραγματική βάση ή ότι η έκδοση της μιάς έχει ως προϋπόθεση την έκδοση της άλλης... Β 215/2004 Εισηγητής: Α. Συγγούνα 36. Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή συνάφεια δεν επιτρέπεται να ασκήσουν παραδεκτώς κοινή προσφυγή κατά πράξεων μη συναφών, αυτοί εις βάρος των οποίων εξεδόθησαν οι πράξεις αυτές/στην περίπτωση αυτή η προσφυγή είναι παραδεκτή μόνο κατά της πράξεως που αναφέρεται πρώτη στο δικόγραφο, ενώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη ως προς τις άλλες προσβαλλόμενες πράξεις γιατί το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει τη δυνατότητα να διατάξει χωρισμό του δικογράφου ως προς τις λοιπές πράξεις...

19 Β 657/2004 Εισηγητής: Σ. Βιτάλη 37. Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. έφεση παθητική νομιμοποίηση για το έγκυρο της εφέσεως δεν απαιτείται ειδική μνεία του νομικού προσώπου κατά του οποίου στρεφόταν, εφόσον αναφέρεται η προσβαλλόμενη με αυτήν απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ενώπιον του οποίου είχε παραστεί άλλωστε ως διάδικος το ταμείο... Α 460/2004 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 38. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Κ.Φ.Δ. προσφυγή πράξη υποκείμενη Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση Βλ. παραπ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ δημοσιότητα Βλ. παρακ Διοικητική πράξη διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή το επιλαμβανόμενο της ενδικοφανούς προσφυγής αρμόδιο όργανο δεν κωλύεται κατά το νόμο να εκδώσει απόφαση, έστω και αν έχει ήδη ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά της σιωπηρής απόρριψης της εν λόγω προσφυγής... Γ 949/2004 Εισηγητής: Μ. Πικραμένος 42. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία γνώμη σύμφωνη Βλ. παρακ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία δημοσίευση Βλ. παρακ. 106

20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία προθεσμίες αποκλειστικές Βλ. παρακ Ε.Σ.Υ. νοσοκομεία πανεπιστημιακές κλινικές με το άρθρο 13 του Ν. 1397/83, ενόψει και του άρθρου 16 του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της διδασκαλίας και του ερευνητικού έργου του εν γένει διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., προβλέπεται η δυνατότητα εγκαταστάσεως και λειτουργίας στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. πανεπιστημιακών κλινικών που στελεχώνονται, κατ αρχήν, αποκλειστικά από πανεπιστημιακό ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό/ σύμφωνα όμως, με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1579/1985 επιτρέπεται, κατ εξαίρεση και μέχρι να πληρωθούν οι σχετικές θέσεις από πανεπιστημιακούς γιατρούς, η απόσπαση στις εν λόγω κλινικές γιατρών του Ε.Σ.Υ. με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας/εξάλλου, το διοικητικό συμβούλιο των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να περιορίσει το έργο πανεπιστημιακού γιατρού, το οποίο του έχει αρμοδίως ανατεθεί από πανεπιστημιακά όργανα στα πλαίσια λειτουργίας της πανεπιστημιακής κλινικής ούτε να αποφασίζει τη διακοπή της εγκαταστάσεως της εν λόγω κλινικής στο νοσοκομείο, εφόσον τόσο η εγκατάσταση και λειτουργία όσο και η λήξη της εγκαταστάσεως τέτοιας κλινικής γίνεται σύμφωνα με τη διαγραφόμενη στους ν. 1397/83 και 1268/82 διαδικασία/στο διοικητικό συμβούλιο όμως των νοσοκομείων του ΕΣΥ ανήκει η διοίκηση και οργάνωση των νοσηλευτικών αυτών ιδρυμάτων και συνεπώς, το τελευταίο είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των ανηκόντων στο νοσοκομείο κλινικών του Ε.Σ.Υ... Γ 944/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 46. Ε.Σ.Υ. νοσοκομεία προσωπικό κατά τη ρητή έννοια του άρθρου 5 παρ. 6 Ν. 2194/1994, ως επιστημονικός υπεύθυνος σε τμήμα της Ιατρικής

21 Υπηρεσίας (πλην του φαρμακείου), μπορεί να οριστεί μόνον ιατρός αντίστοιχης με το κάθε τμήμα ειδικότητας και όχι άλλος επιστήμονας... Γ 978/2004 Εισηγητής: Μ. Παπαδοπούλου 47. Εκπαίδευση ανωτάτη αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής εφ όσον το Δ.Σ. του ΔΙΚΑΤΣΑ αδυνατεί για τρίτη φορά να αιτιολογήσει νομίμως και επαρκώς την κρίση του περί του μη ομοταγούς του ιδρύματος της αλλοδαπής πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στο ΔΙΚΑΤΣΑ προκειμένου, αυτό, αφ ενός μεν να αναγνωρίσει το Ιδρυμα της αλλοδαπής ως ομοταγές, αφ ετέρου δε να αποφανθεί με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία επί της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του απονεμηθέντος από αυτό τίτλου σπουδών προς τους απονεμομένους από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. τίτλους σπουδών... Γ 962/2004 Εισηγητής: Ν. Σακελλαρίου 48. Εκπαίδευση ανωτάτη αναγνώριση τίτλων αλλοδαπής τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Ελληνικού Α.Ε.Ι., στο οποίο παραπέμπεται ο πτυχιούχος Ιατρικής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προκειμένου να εξετασθεί στα μαθήματα της παθολογίας και της χειρουργικής, είναι κατά νόμον αρμόδια για την αξιολόγηση της επιδόσεως του εξεταζομένου και την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, επί τη βάσει των οποίων ο εξεταζόμενος κρίνεται επιτυχών ή αποτυχών/ εξάλλου, δεν παρέχεται αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε όργανο του ΔΙΚΑΤΣΑ να κρίνει επί των θεμάτων αυτών... Γ 431/2004 Εισηγητής: Π. Καρλή 49. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη πανεπιστημιακές κλινικές. Βλ. παραπ. 45

22 Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατ άρθρ. 26 παρ. 4 του Ν. 1566/1986 οι σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν ορισθεί ως αναπληρωτές αντιπροέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετέχουν στις συνεδριάσεις του συντονιστικού συμβουλίου προς αναπλήρωση του οικείου αντιπροέδρου όχι μόνον όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, αλλά και όταν αυτός ελλείπει, όπως π.χ. όταν έχει λήξει η θητεία του/η ανωτέρω διάταξη, ως ειδική, κατισχύει των άρθρων 13 και 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας... Γ 617/2004 Εισηγητής: Α. Γκότσης 51. Εκπαίδευση ιδιωτική μέση φροντιστήρια οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου Ζ του Ν. 2545/1940, αφορώσες το ειδικότερο εκπαιδευτικό ζήτημα των ιδιωτικών φροντιστηρίων, δεν καταργήθηκαν με τον Ν. 682/1977 που ερρύθμισε τα θέματα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαιδεύσεως, στο μέτρο που στις διατάξεις του νεώτερου αυτού νόμου δεν υπάρχει ειδική αντίθετη πρόβλεψη, όπως συμβαίνει στο άρθρο 56 αυτού το οποίο κατήργησε, τα φροντιστήρια δημοτικής εκπαιδεύσεως/ειδικότερα, το περιλαμβανόμενο στο ανωτέρω κεφάλαιο του α.ν. 2545/1940 άρθρο 64, το οποίο σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του ιδίου νόμου, επιτρέπει την κατόπιν αδείας, ανανεουμένης κατ έτος, λειτουργία εσωτερικών φροντιστηρίων σε ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταργήθηκε δυνάμει της γενικής καταργητικής διατάξεως του άρθρου 59 του Ν. 682/1977, διότι το άρθρο αυτό (άρθρο 64) δεν αναφέρεται στην παροχή γενικής εκπαιδεύσεως από ιδιώτες, αλλά ρυθμίζει ένα επί μέρους ζήτημα λειτουργίας των φροντιστηρίων, για το οποίο, όπως, εξ άλλου, και για τα λοιπά θέματα λειτουργίας των φροντιστηρίων, δεν υπήρξε, νεώτερη εν γένει ρύθμιση/η άποψη αυτή για τη μη κατάργηση του άρθρου 64 του αν. 2545/1940 με τον ν. 682/1977, ενισχύεται από το ότι δεν έγινε δεκτή

23 τροπολογία για την κατάργηση των κάθε είδους φροντιστηριακών μαθημάτων που γίνονται στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ εξάλλου, και η ρύθμιση του άρθρου 4 του Ν. 2837/2000 προϋποθέτει την ύπαρξη ισχύουσας διατάξεως που επιτρέπει την παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων υπό τα ιδιωτικά σχολεία... Δ 853/2004 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Ε. Νίκα 150/2004 πενταμ.) 52. Εκπαίδευση μειονοτικά σχολεία εκπαιδευτικό προσωπικό με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 2003/1992 ο νομοθέτης ρύθμισε το πρώτον το θέμα της αποχωρήσεως λόγω ορίου ηλικίας των μειονοτικών δασκάλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, με παραπομπή στα ισχύοντα στους δημόσιους εκπαιδευτικούς, εξομοιώνοντας τους, ως προς το θέμα αυτό, με τις λοιπές κατηγορίες δασκάλων των μειονοτικών σχολείων /η ρύθμιση δε αυτή κρίθηκε απολύτως αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποχώρηση από την υπηρεσία εκπαιδευτικών της εν λόγω κατηγορίας, οι οποίοι εξακολουθούσαν να διδάσκουν στα μειονοτικά σχολεία παρά το γεγονός ότι είχαν υπερβεί κατά πολύ το προβλεπόμενο για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς όριο ηλικίας/συνεπώς, σκοπός της ρυθμίσεως υπήρξε η ανανέωση του διδακτικού προσωπικού των σχολείων αυτών με την πρόσληψη μουσουλμάνων δασκάλων νεώτερης ηλικίας και αυξημένων προσόντων σε σχέση με τους υπηρετούντες μειονοτικούς δασκάλους της πιο πάνω κατηγορίας, δηλαδή με αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προτιμώνται πλέον κατά το διορισμό μουσουλμάνων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία/ενόψει του πιο πάνω λόγου δημοσίου συμφέροντος πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι λόγοι περί παραβάσεως της καθιερούμενης στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, (μειοψ.) όπως και λόγος ότι θίγεται το κατοχυρούμενο με το άρθρο 40 της Συνθήκης της Λωζάνης δικαίωμα των μουσουλμάνων ελλήνων υπηκόων να ιδρύουν σχολεία και άλλα εκπαιδευτήρια, στα οποία να χρησιμοποιούν

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σελ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών υπαλλήλων, γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα