ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η κυβερνητική μας πρόταση στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που δημιούργησε η μνημονιακή πολιτική των κυβερνώντων, φέρνοντας τη χώρα σε οικονομικό και εργασιακό μαρασμό και υπονομεύοντας κάθε μορφή κοινωνικής παροχής. Η αναδιοργάνωση και ενίσχυση των δομών, η ενδυνάμωση των κλάδων παραγωγής και υ- πηρεσιών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η ενίσχυση των προνοιακών και κοινωνικών παροχών, η εκ νέου διασφάλιση της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών Ταμείων που έχουν ήδη καταρρεύσει, η επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2009, καθώς και των κατώτατων συντάξεων στο όριο των 800 ευρώ, είναι βήματα απαραίτητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ορθολογικότερη λειτουργία του κράτους, που ωστόσο δεν πρέπει να απολέσει και τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε το προϊόν της ανάπτυξης να διαχέεται στο σύνολο του πληθυσμού και να μη καταλήγει στην ιδιοποίησή του από τους ολίγους. Τέλος, σημαντικό σημείο αποτελεί η πρότασή μας σχετικά με το συνδικαλιστικό κίνημα, το διαχωρισμό του από κόμματα και πολιτικές παρατάξεις, την εξυγίανσή του μέσω μηχανισμών ελέγχου, διαφάνειας και θέσπισης νέων μορφών συνδικαλιστικής οργάνωσης και λειτουργίας, ούτως ώστε να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση την δικαιωμάτων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων, αντί να αποτελεί φερέφωνο προειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων και εφαλτήριο προσωπικής πολιτικής ανέλιξης των εκπροσώπων του. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα θετικό σοκ, με αύξηση της κατανάλωσης, αναθέρμανση της επιχειρηματικότητας στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, δραστική τόνωση της απασχόλησης, ενίσχυση της συλλογής φόρων από τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και καταβολής εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και. γενικότερα, παύση του φαύλου κύκλου της ανατροφοδοτούμενης ύφεσης. Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της μονογονεϊκής οικογένειας εργασιακά και ασφαλιστικά. 1

2 Γ. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επαναφορά του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου (προ μνημονίων), αναφορικά με το χρόνο προειδοποίησης της απόλυσης και το ύψος της αποζημίωσης. Δ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Μετασχηματισμός του επιδόματος ανεργίας από τη σημερινή του μορφή, σε δύο διαφορετικά επιδόματα, ως εξής: (α) Επίδομα Ανεργίας, το οποίο θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους ανέργους με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τα Μνημόνια, με στόχο, σε βάθος τετραετίας, να μην υπάρχει κανένας άνεργος που να μη λαμβάνει επίδομα ανεργίας και να μη διαθέτει τουλάχιστον κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και (β) Επίδομα Απασχόλησης, το οποίο θα αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα για το επίδομα ανεργίας και θα καταβάλλεται στους ανέργους που θα βρίσκουν νόμιμη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα προσλαμβάνονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, από την ημερομηνία διακοπής της καταβολής του επιδόματος ανεργίας, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η χορήγησή του. Για όλο το διάστημα χορήγησης του Επιδόματος Απασχόλησης, ο εργοδότης θα καταβάλλει στον εργαζόμενο μόνο τη διαφορά μεταξύ του επιδόματος και των καθαρών αποδοχών της μηνιαίας μισθοδοσίας του. Στόχος των ανωτέρω δύο συνδυασμένων δράσεων είναι η επιδότηση της απασχόλησης αντί της ανεργίας. Το άμεσο οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δράση θα είναι η συνολική μείωση του εργατικού και του μη μισθολογικού κόστους από την πρόσληψη ανέργων στον ιδιωτικό τομέα, από 30%-70% κατά μέσο όρο, για όλη τη διάρκεια καταβολής του Επιδόματος Απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθεί ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, να μειωθεί άμεσα η ανεργία και να ενισχυθεί η απασχόληση, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, χωρίς οριζόντιες περικοπές και μειώσεις αποδοχών εις βάρος των εργαζομένων και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Ε. ΣΕΠΕ- ΟΜΕΔ Σύσταση αυτόνομου οργανισμού με αρμοδιότητες που πηγάζουν από το ΣΕΠΕ και τον Ο- ΜΕΔ, με κύριο σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και εφαρμογής της εργατικής νοµοθεσίας. ΣΤ. ΟΕΚ ΟΕΕ Σύσταση ενός αυτόνομου και αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, με αντικείμενο όλες τις αρμοδιότητες των δυο καταργούμενων οργανισμών, σύμφωνα με την πρόταση που έχουν κάνει οι Σύλλογοι Εργαζομένων και η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Δικαιούχων ΟΕΚ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Γίνεται σαφές ότι η αξιολόγηση του Δημόσιου τομέα περιλαμβάνει την αξιολόγηση δομών και διαδικασιών και όχι μόνο την αξιολόγηση υπαλλήλων, η οποία είναι άνευ ουσίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες εργασίας. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο απολύσεων. Η αξιολόγηση χρειάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί μια νοοτροπία βελτίωσης δομών, διαδικασιών και προσωπικής εξέλιξης με διαφανείς διαδικασίες και κίνητρα για τον εργαζόμενο, με απώτερο σκοπό να παρέχονται όσον 2

3 το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. Στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο με την απαραίτητη εκπαίδευση θα μπορεί να στελεχώσει υπηρεσίες που υπολείπονται προσωπικού, όπως π.χ. ΚΕΠΑ, ΣΕΠΕ, κλπ. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ασκούμενη πολιτική δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στην καταπολέμηση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα, αλλά και στα ελλείμματα στο χώρο της τεχνολογίας, παραγωγής, καινοτομίας, καθώς και στα ελλείμματα και χρέη του ιδιωτικού τομέα. Υποστήριξη κλάδων παραγωγικής δραστηριότητας, όπως η αγροτική παραγωγή, οι μεταποιητικοί κλάδοι, το ένδυμα, η υφαντουργία, τα ναυπηγεία, πολλά υλικά κατασκευών και φυσικά ο τουρισμός και οι βιομηχανίες που τροφοδοτούν τις τουριστικές επιχειρήσεις. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ Δίνεται σημασία στο υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιο, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζονται επενδύσεις στην επιμόρφωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων όλων των εργαζομένων, με την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την εκπαίδευσηεπιμόρφωση μέσω ειδικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε δημόσιας υπηρεσίας ή ιδιωτικής επιχείρησης. Κατάρτιση, παρακίνηση, νέο αίμα εξειδικευμένο σε τεχνολογίες αιχμής, αποτελούν άξονες προς μια στρατηγική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Α. ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΚΑ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ- ΚΟΥ. Την κατάργηση και ανατροπή όλων των μνημονιακών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες επιβλήθηκαν μειώσεις των συντάξεων. Τη θωράκιση του νέου ΣΚΑ με τη διεύρυνση της χρηματοδότησής του και από νέες οικονομικές πηγές. Τη διασφάλιση της λειτουργίας του νέου ΣΚΑ με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αναγκών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Ειδικότερη αναφορά απαιτείται για το φορέα κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που βρίσκεται υπό διαρκή πτώχευση και που συνεχίζει να ακολουθεί την πολιτική των αλλεπάλληλων μειώσεων των συντάξεων με παράλληλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Πρώτιστο μέλημα αποτελεί η νομοθετική διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού, ώστε να τερματιστεί η κατάσταση της διαρκούς ομηρείας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του. Επιβάλλεται, όμως, και η λήψη σειράς άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων που θα ανατρέψουν ειδικότερες άδικες ρυθμίσεις που ταλανίζουν αδικαιολόγητα τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. Στην κατηγορία των άμεσων αυτών μέτρων ανακούφισης των ασφαλισμένων περιλαμβάνονται και: 3

4 Η απονομή συντάξεων σε όσους έχουν χρέη στον Οργανισμό, με παράλληλη πρόβλεψη σταδιακής παρακράτησης των οφειλομένων από την χορηγηθείσα σύνταξη, και Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τμήματος της ασφαλιστικής εισφοράς που καλύπτει τον κλάδο ασθενείας, σε περιπτώσεις που ο Οργανισμός έχει διακόψει την κάλυψη της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλισμένου. Β. ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με παράλληλη διασφάλιση των (εξ αυτής) απωλειών που θα επέλθουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα, από άλλες πηγές χρηματοδότησής του. Η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής θα βαρύνει την πρόληψη αντί της καταστολής, με έ- γκαιρη ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και αντίστοιχη ενίσχυσή τους με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Η πάγια εφαρμοζόμενη μέχρι σήμερα μοναδική μέθοδος επιβολής προστίμων και ποινών δεν έχει αποδώσει, αλλά αντίθετα έχει εκτινάξει την εισφοροδιαφυγή σε εξωφρενικά επίπεδα. Γ. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Επιβάλλεται ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών, εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας των Ελλήνων πολιτών. Εμμένουμε στις θέσεις του αρχικού προγράμματος του κινήματος σχετικά με την κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και τη δημιουργία του Εθνικού Λογαριασμού Οφειλετών Δημοσίου. Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, εργαζόμενοι και μη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου υγείας ή να απολαμβάνουν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, χωρίς όριο ημερομισθίων, ανά έτος. Ε. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Καθιέρωση γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης του 65 ου έτους. Επαναφορά των προ των Μνημονίων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ανταποδοτικός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και όχι κεφαλαιοποιητικός, όπως προωθεί από 01/01/2015 η συγκυβέρνηση. Επιστροφή ευνοϊκού καθεστώτος για μητέρες με ανήλικα. Θέσπιση ανάλογου καθεστώτος για πατέρες με ανήλικα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να διασφαλίσει ένα κατώτατο όριο βασικής σύνταξης ίσο με το 80 % του εκάστοτε βασικού μισθού. Ο βασικός μισθός θα καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), καταργουμένων των πρόσφατων διατάξεων που προβλέπουν τον ορισμό του με κυβερνητική απόφαση. ΥΓΕΙΑ Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο σχεδιασμό εφαρμογής ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα στηρίζεται στις προληπτικές δράσεις και κυρίως, στη δια- 4

5 σφάλιση της ποιότητας στην εργασία και τον τρόπο καθημερινής διαβίωσης των εργαζομένων, αντί της επικρατούσας λογικής διαχείρισης της ασθένειας. Πρόσβαση ανασφάλιστων και ανέργων σε όλες τις παροχές ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Λόγω των προβλημάτων που παρατηρούνται με την κατάργηση κάλυψης φαρμάκων από τον ΕΟΠΠΥ, τα επιδόματα αυτά αποτελούν βασικό μέσο διαβίωσης. Απαιτείται η εξεύρεση τρόπων καταβολής, χωρίς καθυστερήσεις σε μηνιαία βάση (αντί διμήνου). ΚΕΠΑ Αλλαγή θεσμικού πλαισίου προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Καθορισμός υποχρεωτικής προθεσμίας 1 μηνός κατ ανώτατο όριο για την ολοκλήρωση των κρίσεων των υγειονομικών Επιτροπών. Ενίσχυση των δομών με προσωπικό. Όχι στη διακοπή καταβολής σύνταξης μέχρι την έκδοση νέας απόφασης. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες για άνεργους. Μείωση τουλάχιστον 30% στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ για άνεργους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μείωση ή ακόμα και κατάργηση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης. Εφαρμογή νομοθεσίας για υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Όχι στον κομματικοποιημένο συνδικαλισμό. Ειδικότερα: 1. Δεν αποτελεί καινοφανή διαπίστωση ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, σήμερα, στη χώρα μας έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά κοινωνικής απαξίωσης. Είναι αποδυναμωμένο, αναποτελεσματικό, κομματικοποιημένο και οικονομικά εξαρτημένο από την εκάστοτε κυβέρνηση. 2. Είναι αποδυναμωμένο, κυρίως επειδή δεν το εμπιστεύονται ούτε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ειδικότερα, η συνδικαλιστική πυκνότητα (δηλαδή το ποσοστό των εργαζομένων που εγγράφονται στα συνδικάτα), είναι απελπιστικά χαμηλή. 3. Αποδείχθηκε αναποτελεσματικό αφού, στην εποχή, κυρίως, των Μνημονίων, δεν κατάφερε να αποτρέψει οποιαδήποτε αντεργατική ή αντι-ασφαλιστική κυβερνητική παρέμβαση. 4. Λειτουργεί ως μέσο και εργαλείο μεταφοράς των κομματικών σκοπιμοτήτων και ε- πιδιώξεων προς τις επαγγελματικές ομάδες των πολιτών, ενώ πρέπει να λειτουργεί ως ιμάντας μεταφοράς προς τα πολιτικά κόμματα της φωνής και της αγωνίας της κοινωνίας. 5. Είναι διπλά εξαρτημένο από την εκάστοτε κυβέρνηση: πρώτον, επειδή αδυνατεί να λειτουργήσει χωρίς κυβερνητική χρηματοδότηση και δεύτερον, επειδή οι εκπρόσω- 5

6 ποί του επιδιώκουν, με το πρόσχημα της δήθεν νομιμοποίησης των λαμβανομένων αποφάσεων, το διορισμό τους, από την κυβέρνηση, σε αμειβόμενες θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων δημόσιων Οργανισμών η Επιχειρήσεων η σε, επίσης αμειβόμενες, ποικίλες επιτροπές. 6. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αποτινάξει τις πιο πάνω δουλείες που το έχουν οδηγήσει στην κοινωνική του απαξίωση. 7. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτείται σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία των συνδικάτων με όρους ουσιαστικής ανταποδοτικότητας στην κοινωνική τους αποστολή. 8. Μεταξύ των αναγκαίων αυτών νομοθετικών παρεμβάσεων περιλαμβάνεται και η θέσπιση της χρηματοδότησης των συνδικάτων από τα μέλη τους. Είναι σαφές, ότι, μόνον εφόσον τα μέλη των συνδικάτων επανα-αποκτήσουν την απολεσθείσα εμπιστοσύνη τους, θα δεχθούν να καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά τους, επομένως, τα συνδικάτα θα αναγκασθούν να λειτουργούν με τρόπο αποτελεσματικό και αποδεκτό από τα μέλη τους, ενώ παραλλήλως θα απαλλαγούν από το βραχνά της οικονομικής και συνεπώς κομματικής και κυβερνητικής εξάρτησης. 9. Με την ίδια στόχευση της διασφάλισης της αποτελεσματικής και χωρίς εξαρτήσεις λειτουργίας των συνδικάτων, επιβάλλεται η κατάργηση της συμμετοχής των συνδικαλιστών σε αμειβόμενες θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να διατηρηθεί μόνον υπό δύο προϋποθέσεις: πρώτον, ότι θα είναι μη αμειβόμενη και δεύτερον ότι θα διαπιστώνεται η ύπαρξη του αναγκαίου γνωστικού εξοπλισμού του διοριζόμενου που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση. 10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του συνδικαλισμού παραμένει η εξαφάνιση των εξαρτημένων και κρατικοδίαιτων συνδικάτων. 11. Εφαρμογή του πόθεν έσχες και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε όσους καταλαμβάνουν αξιώματα και εμπλέκονται σε διαχείριση κοινοτικών επιδοτήσεων, αξιοποίηση χρημάτων από εθνικούς και δημόσιους πόρους. 12. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των συνδικάτων να έχουν πλήρη απαλλαγή από την εργασία τους καθ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές κρατήσεις τους να καλύπτονται από το συνδικάτο για αυτό το διάστημα και όχι από τον εργοδότη. 13. Μηνιαίος οικονομικός απολογισμός των συνδικαλιστικών φορέων. 14. Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε όλους τους τομείς εργασίας. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αλλαγές στον τομέα των εργασιακών που θα αφορούν στη λήξη της μετενέργειας, το ξεπάγωμα των 3ετιών, την καταβολή του επιδόματος γάμου και του bonus επίτευξης στόχων, που ανεστάλη πριν καν τεθεί σε ισχύ. Κατάργηση της κρατικής επιδότησης των ΜΚΟ και των Σωματείων (εξαιρουμένων των Αθλητικών, με προϋποθέσεις). Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου

(26 Ιουνίου ώρα 20:00) Κατάλογος που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου Πολιτική Πίνακας 1. Ελλάδα: Δράσεις προτεραιότητας Μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε διαβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ: 1. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή εντάσσεται στη στρατηγική της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Η προγραμματική πρόταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας

Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 Η ΓΣΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Προληπτικές Εξετάσεις Υγείας Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 212, Ιανουάριος 2014 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή

Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και για τη συνέχεια αυτού. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει µία πλήρη περίληψη των µεταρρυθµίσεων και των νοµοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΞΙΕΣ Σημείωμα Σύνταξης Η ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις που προτείνουν τα συνδικάτα είναι: Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα Τεύχος 178, Δεκέμβριος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κάτι το παράξενο συμβαίνει ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ότι αφορά την τήρηση των αποφάσεων για τα δημόσια έσοδα και για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα