ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α."

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ο. Π. Α. Ευχαριστώ τις ερευνήτριες κυρίες Αντιγόνη Κυρούση και Μυρτώ Ραφαηλίδου για τη συμβολή τους στην προετοιμασία αυτού του κειμένου. **** 1

2 Πίνακας Περιεχομένων Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)...3 Β.1 Αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας...3 Β.1.1 Πηγές πληροφόρησης...3 Β.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης...3 Β.1.3 Μέθοδος αξιολόγησης Β.2 Βασικές έννοιες στη μελέτη περιβάλλοντος: ανάλυση αγοράς, ανταγωνιστών, πελατών Β.2.1 Ανάλυση αγοράς Β.2.2 Ανάλυση ανταγωνισμού Β2.3 Ανάλυση SWOT Β.2.4 Ανάλυση πελατών Β.3 Ιδρυση Μικρομεσαίας Επιχείρησης Β.3.1 ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Β.3.2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Β.3.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3 Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Β.1 Αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας Β.1.1 Πηγές πληροφόρησης 1 Για να αξιολογήσουμε μια επιχειρηματική ιδέα, θα πρέπει να μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως: Κλαδικές μελέτες Εκθέσεις αναφορές συμβούλων Πωλητές και άλλα στελέχη της επιχείρησης Ενδιάμεσοι (π.χ. αντιπρόσωποι, χονδρέμποροι) Υπάρχοντες ή πιθανοί πελάτες Β.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης 2 Πριν αποφασίσουμε να δεσμεύσουμε πόρους και μετά τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ιδέας πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση. Η ιδέα αρχικά αξιολογείται με βάση κάποια γενικά κριτήρια. Αρχικά, οι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση συντάσσουν ένα κατάλογο με βασικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί η επιχειρηματική ιδέα. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στις τεχνικές δυνατότητες και στις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης της ιδέας. Εάν μια ιδέα δεν πληροί τα κριτήρια που έχουν τεθεί απορρίπτεται. Εάν η ιδέα περάσει την πρώτη φάση της αξιολόγησης, τότε οι υπεύθυνοι ανάπτυξης διαμορφώνουν έναν κατάλογο με πρόσθετα κριτήρια που θα ήταν καλό να πληρούνται. 1 Αυλωνίτης και Παπασταθοπούλου (2006) 2 Αυλωνίτης και Παπασταθοπούλου (2006) 3

4 Μία από τις ευρέως αποδεκτές προσεγγίσεις ταξινομεί 17 κριτήρια αξιολόγησης μιας ιδέας σε 4 κατηγορίες, δηλαδή: 1. δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης 2. διάρκεια 3. ικανότητα παραγωγής 4. δυνατότητα ανάπτυξης 1. Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης πολύ καλή καλή μέτρια κακή πολύ κακή 1. Σχέση με Μπορεί να Μπορεί να Θα πρέπει να Θα πρέπει Θα πρέπει να υπάρχοντα εισέλθει σε εισέλθει σε διανεμηθεί τόσο να διανεμηθεί κανάλια διανομής σημαντικότατες σημαντικότατες από νέα όσο διανεμηθεί μόνο μέσω αγορές με αγορές με και από κυρίως νέων καναλιών διανομή μέσω διανομή κυρίως υπάρχοντα μέσω νέων ώστε να υπαρχόντων μέσω κανάλια, ώστε καναλιών αποκτήσει καναλιών υπαρχόντων να αποκτήσει ώστε να πρόσβαση σε καναλιών, έτσι πρόσβαση σε αποκτήσει κύριες αγορές ώστε να έχει κύριες αγορές πρόσβαση σε πρόσβαση σε κύριες κύριες αγορές αγορές 2. Σχέση με Συμπληρώνει μία Συμπληρώνει μία Μπορεί να Μπορεί να Δεν ταιριάζει υπάρχουσες υπάρχουσα υπάρχουσα ταιριάξει με μια μπει σε μια με καμία από γραμμές γραμμή η οποία γραμμή η οποία υπάρχουσα υπάρχουσα τις υπάρχουσες προϊόντος απαιτεί η οποία δεν γραμμή γραμμή, γραμμές περισσότερα χρειάζεται, αλλά αλλά δεν προϊόντος προϊόντα ώστε μπορεί να μπορεί να να ολοκληρωθεί αποκτήσει ταιριάξει περισσότερα πλήρως με προϊόντα αυτή 3. Σχέση Η τιμή του είναι Η τιμή του είναι Η τιμή του είναι Η τιμή του Η τιμή του ποιότητας - τιμής χαμηλότερη από χαμηλότερη από σχεδόν ίδια με είναι είναι αυτή των αυτή των αυτή των υψηλότερη υψηλότερη ανταγωνιστικών περισσότερων ανταγωνιστικών από αυτή από αυτή των προϊόντων ανταγωνιστικών προϊόντων πολλών ανταγωνιστικώ παρόμοιας προϊόντων παρόμοιας άλλων ν προϊόντων ποιότητας παρόμοιας ποιότητας ανταγωνιστι παρόμοιας ποιότητας κών ποιότητας προϊόντων 4

5 παρόμοιας ποιότητας 4. Αριθμός Λίγα κύρια Αρκετά μεγέθη Αρκετά μεγέθη Αρκετά Πολλά μεγέθη μεγεθών και μεγέθη και και κατηγορίες, και κατηγορίες, μεγέθη και και κατηγορίες κατηγοριών κατηγορίες αλλά οι πελάτες αλλά μπορεί να κατηγορίες, τα οποία θα ικανοποιήσει τις από τα οποία απαιτούν ικανοποιηθούν ανάγκες των θα πρέπει να σημαντικά με λίγα κύρια πελατών με λίγα υπάρχουν αποθέματα προϊόντα αποθέματα μη ίσα βασικών αποθέματα προϊόντων 5. Το προϊόν έχει Έχει Έχει Έχει μερικά Δεν έχει Εμπορευσιμότητα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά χαρακτηριστι κανένα ανώτερα των τα οποία τα οποία κά τα οποία χαρακτηριστι- ανταγωνιστικών μπορούν να μπορούν να μπορούν να κό το οποίο να προϊόντων τα προωθηθούν και προωθηθούν και προωθηθούν είναι ισάξιο με οποία είναι να συγκριθούν τα οποία είναι αλλά γενικά αυτά των κατάλληλα για ευνοϊκά με τα ισάξια με τα είναι ανταγωνιστι- προβολή, χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά κατώτερα κών προϊόντων ενισχύοντας το ανταγωνιστικών ανταγωνιστικών από αυτά ή που να γεγονός ότι η προϊόντων προϊόντων των θεωρείται συγκεκριμένη ανταγωνιστι κατάλληλο για εταιρεία κάνει κών έντονη καλά τη δουλειά προϊόντων προώθηση της 6. Επίδραση στις Μπορεί να Ίσως βοηθήσει Δεν θα έχει καμία Υπάρχει η Θα μειώσει τις πωλήσεις βοηθήσει τις τις πωλήσεις επίδραση στις πιθανότητα πωλήσεις υπαρχόντων πωλήσεις υπαρχόντων πωλήσεις να βλάψει υπαρχόντων προϊόντων υπαρχόντων προϊόντων, υπαρχόντων τις πωλήσεις κερδοφόρων προϊόντων σίγουρα πάντως προϊόντων των προϊόντων δεν θα τις υπαρχόντων επηρεάσει προϊόντων, αρνητικά σίγουρα πάντως δεν θα τις ωφελήσει 5

6 2. Διάρκεια πολύ καλή καλή μέτρια κακή πολύ κακή 7. Σταθερότητα Βασικό προϊόν Προϊόν το οποίο Προϊόν το οποίο Προϊόν το Προϊόν το το οποίο αναμένεται να αναμένεται να οποίο οποίο πιθανώς αναμένεται να έχει αρκετό έχει αρκετό αναμένεται να να θεωρηθεί έχει πάντα διάστημα χρήσεις διάστημα χρήσεις έχει αρκετό άμεσα χρήσεις ώστε να καλύψει ώστε να καλύψει διάστημα ξεπερασμένο την αρχική την αρχική χρήσεις ώστε επένδυση και να επένδυση και να να καλύψει αποφέρει αποφέρει για 5- την αρχική τουλάχιστον για 10 χρόνια επένδυση και 10 χρόνια επιπρόσθετα να αποφέρει επιπρόσθετα κέρδη για 1-5 χρόνια κέρδη επιπρόσθετα κέρδη 8. Εύρος αγοράς Εθνική αγορά, Εθνική αγορά, Είτε εθνική Τοπική αγορά Εξειδικευμένη μεγάλο εύρος μεγάλο εύρος αγορά είτε και αγορά σε μια πελατών και πελατών μεγάλο εύρος περιορισμένο μικρή αγορά πιθανή αγορά πελατών εύρος πελατών στο εξωτερικό 9. Αντοχή σε Θα πουλάει Οι επιδράσεις Οι πωλήσεις θα Οι επιδράσεις Οι κυκλικές κυκλικές σταθερά τόσο των κυκλικών αυξάνονται και των κύκλων διακυμάνσεις διακυμάνσεις σε περιόδους διακυμάνσεων θα θα μειώνονται θα είναι θα έχουν ως κάμψης όσο είναι μέτριες και ανάλογα με την σημαντικές και αποτέλεσμα και ανάκαμψης θα γίνουν κατάσταση της θα γίνουν σημαντικότα- αισθητές μετά τις οικονομίας αισθητές πριν τες αλλαγές οικονομικές από τις στις πωλήσεις διακυμάνσεις οικονομικές διακυμάνσεις 10. Αντοχή σε Σταθερές Σταθερές Υπάρχουν Σημαντικές Πολύ μεγάλες εποχικές πωλήσεις κατά πωλήσεις εκτός εποχικές εποχικές εποχικές διακυμάνσεις τη διάρκεια εάν συντρέχει διακυμάνσεις διακυμάνσεις διακυμάνσεις του έτους ιδιαίτερος λόγος όμως τυχόν που θα οι οποίες θα προβλήματα προκαλέσουν απαιτούν αποθεμάτων και σημαντικά μειώσεις προσωπικού προβλήματα προσωπικού μπορούν να αποθεμάτων και μεγάλα ξεπεραστούν και αποθέματα προσωπικού 6

7 11. Μπορεί να Μπορεί να Δεν μπορεί να Δεν μπορεί να Δεν Αποκλειστικότητα προστατευτεί προστατευτεί προστατευτεί με προστατευτεί προστατεύεται σχεδίου με δίπλωμα όμως η πατέντα πατέντα όμως και επίσης με πατέντα και ευρεσιτεχνίας μπορεί να έχει ορισμένα αντιγράφεται μπορεί να καταστρατηγηθεί εξέχοντα από αντιγραφεί από χαρακτηριστικά μεγαλύτερες οποιονδήποτε που δεν είναι και με εύκολα καλύτερη αντιγράψιμα τεχνογνωσία επιχειρήσεις 7

8 3. Ικανότητα Παραγωγής πολύ καλή καλή μέτρια κακή πολύ κακή 12. Απαραίτητος Μπορεί να Μπορεί να Μπορεί να Η επιχείρηση Θα πρέπει να εξοπλισμός παραχθεί με παραχθεί με τον παραχθεί με τον θα πρέπει να αγοραστεί όλος υπάρχοντα υπάρχοντα υπάρχοντα αγοράσει νέο ο εξοπλισμό που εξοπλισμό, αλλά εξοπλισμό, αλλά εξοπλισμό απαιτούμενος τώρα δεν η παραγωγή θα η επιχείρηση θα αφού μόνο εξοπλισμός χρησιμοποιεί- πρέπει να πρέπει να μέρος του ται προγραμματιστεί προμηθευτεί υπάρχοντος με άλλα προϊόντα πρόσθετα μπορεί να μηχανήματα χρησιμοποιηθεί 13. Τεχνογνωσία Η τεχνογνωσία Εκτός από Με ορισμένες Καλύπτονται οι Για την παραγωγής και και το ελάχιστες εξαιρέσεις, η μισές παραγωγή του απαραίτητο προσωπικό εξαιρέσεις, η τεχνογνωσία και απαιτήσεις σε προϊόντος προσωπικό που υπάρχει τεχνογνωσία και το προσωπικό τεχνογνωσία χρειάζεται νέα είναι σε θέση το προσωπικό που υπάρχει είναι και προσωπικό τεχνογνωσία να παράγουν που υπάρχει είναι σε θέση να και προσωπικό το νέο προϊόν σε θέση να παράγουν το νέο παράγουν το νέο προϊόν προϊόν 14 Διαθεσιμότητα Η εταιρεία Η εταιρεία μπορεί Η εταιρεία μπορεί Η εταιρεία Η εταιρεία πρώτων υλών μπορεί να να αγοράσει το να αγοράσει τις πρέπει να πρέπει να αγοράσει το μεγαλύτερο μισές πρώτες αγοράσει το αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος των ύλες από τον μεγαλύτερο μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών καλύτερο μέρος των μέρος ή και πρώτων υλών από τον προμηθευτή της, πρώτων υλών όλες τις από τον καλύτερο και το υπόλοιπο από πρώτες ύλες καλύτερο προμηθευτή της, από οποιαδήποτε οποιαδήποτε της από προμηθευτή και το υπόλοιπο άλλη εταιρεία εταιρεία εκτός συγκεκριμένες της, και το από οποιαδήποτε από τον εταιρείες στις υπόλοιπο από άλλη εταιρεία καλύτερο οποίες δεν οποιαδήποτε προμηθευτή συμπεριλαμβάν άλλη εταιρεία της εται ο καλύτερος προμηθευτής της 8

9 4. Δυνατότητα Ανάπτυξης πολύ καλή καλή μέτρια κακή πολύ κακή 15. Τοποθέτηση Νέος τύπος Προϊόν Προϊόν που θα Προϊόν Προϊόν όμοιο στην αγορά προϊόντος ουσιαστικά έχει κάποια νέα ελάχιστα με αυτά που που θα βελτιωμένο σε χαρακτηριστικά βελτιωμένο σε υπάρχουν ήδη καλύψει σύγκριση με τα οποία θα σύγκριση με στην αγορά, υπάρχουσες υπάρχοντα ελκύουν ένα υπάρχοντα χωρίς κανένα ανάγκες προϊόντα στην βασικό τμήμα της προϊόντα στην νέο αγορά αγοράς αγορά χαρακτηριστικ ό 16. Αναμενόμενη Προϊόν με Αρκετά υψηλή Υψηλή Σχετικά Πολύ χαμηλή ανταγωνιστική πολύ υψηλή προστιθέμενη προστιθέμενη χαμηλή προστιθέμενη θέση προστιθέμεν αξία, έτσι ώστε αξία έτσι ώστε να προστιθέμενη αξία έτσι ώστε προστιθέμενη αξία η αξία που να μη χρειάζεται μη συμφέρει τις αξία έτσι ώστε να μπορεί θα επένδυση σε άλλες εταιρείες να μπορούν να οποιαδήποτε περιορίσει πρόσθετες να την εταιρεία να σημαντικά παροχές, εκτός ανταγωνιστούν ανταγωνιστούν μπει επικερδώς τους και αν υπάρχει εκτός αν έχουν μεγάλες, στην αγορά ανταγωνι- μεγάλη την ίδια δύναμη μεσαίες και στές ομοιότητα με στην αγορά μερικές μικρές προϊόντα άλλων επιχειρήσεις εταιρειών 17. Αναμενόμενη Ο αριθμός Ο αριθμός των Ο αριθμός των Ο αριθμός των Ο αριθμός των διαθεσιμότητα των τελικών τελικών χρηστών τελικών χρηστών τελικών τελικών τελικών χρηστών χρηστών θα θα παρουσιάσει θα αυξηθεί χρηστών θα χρηστών θα αυξηθεί μέτρια αύξηση ελάχιστα ή παρουσιάσει μειωθεί σημαντικά καθόλου σχετική μείωση ουσιαστικά 9

10 Β.1.3 Μέθοδος αξιολόγησης 3 Από το σύνολο των κριτηρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει να επιλεγούν τα πιο σημαντικά και κρίσιμα για την επιτυχία της συγκεκριμένης επιχειρηματικής προσπάθειας. Η επιλογή όμως αυτή δεν είναι εύκολη και γι αυτό απαιτείται η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων και αξιόπιστων πληροφοριών, προκειμένου να γίνει σωστή αξιολόγηση των δεδομένων. Αφού επιλεγούν τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο βαθμολόγησης (scoring model), η επιχείρηση μπορεί να αξιολογήσει την επιχειρηματική ιδέα δίνοντας της βαθμολογία για κάθε κριτήριο και σταθμίζοντας (δίνοντας συντελεστές) στη συνέχεια τις επιμέρους βαθμολογίες ανάλογα με τις ικανότητες της επιχείρησης και τη σπουδαιότητα που έχει κάθε κριτήριο για την τελική επιτυχία της ιδέας. Δηλαδή το κάθε κριτήριο παίρνει ένα συντελεστή που δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το κριτήριο για την επιτυχία της ιδέας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει μία επιχειρηματική ιδέα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα επιτυχίας της στην αγορά. 3 Αυλωνίτης και Παπασταθοπούλου (2006) 10

11 Παράδειγμα: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ Συντελεστής βαρύτητας (1) Βαθμολογία Ιδέας (2) Τελικός Βαθμός (1) x (2) Μέγεθος αγοράς 1, Δυσκολία αντιγραφής 1,2 7 8,4 Μοναδικότητα 0,2 5 1 Απαιτούμενη επένδυση 1,0 8 8 Χρόνος που απαιτείται για την 0,7 8 5,6 απόδοση της επένδυσης Σχέση με υπάρχουσες αγορές της 0,9 8 7,2 επιχείρησης Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 1,3 7 9,1 σε σχέση με τους ανταγωνιστές Δυνατότητα υποστήριξης (τεχνική, 0,7 7 4,9 εμπορική) Επίδραση στη σχέση με 0,7 1 0,7 υφιστάμενους πελάτες Χρήση υπάρχουσας τεχνογνωσίας 0,4 9 3,6 μάρκετινγκ Χρήση υπάρχουσας τεχνικής γνώσης 0,5 7 3,5 Επάρκεια προσωπικού σε όλες τις 0,4 5 2,0 λειτουργίες Χρήση γνωστής παραγωγικής 0,2 3 0,6 διαδικασίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 68,1 Καταρχήν, επελέγησαν 13 κριτήρια αξιολόγησης, ή φίλτρα ιδέας. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τόσο σε τεχνικά (π.χ. χρήση γνωστής παραγωγικής διαδικασίας), όσο και σε εμπορικά θέματα (π.χ. βελτίωση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές). Στη συνέχεια, σε κάθε κριτήριο δόθηκε ένας συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη σχετική σημαντικότητά του για την επιτυχία της ιδέας στην αγορά (βλ. στήλη 1). Με τον όρο «σχετική σημαντικότητα» εννοούμε τη σημαντικότητα του κάθε κριτηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής βαρύτητας, τόσο σημαντικότερο είναι το κριτήριο. Οι συντελεστές βαρύτητας έχουν άθροισμα 10. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το πιο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της ιδέας είναι το μέγεθος της αγοράς (1,5), ενώ το αμέσως επόμενο σε σημαντικότητα είναι η βελτίωση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές (1,3). Στο σημείο αυτό πρέπει να 11

12 τονιστεί ότι οι συντελεστές από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα (δηλαδή αν γνωρίζουμε μόνο ότι ένα κριτήριο έχει συντελεστή 0,8 δεν έχουμε καμία πληροφορία), αλλά μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες αν τους συγκρίνουμε μεταξύ τους (ένα κριτήριο με συντελεστή 1,2 είναι πιο σημαντικό από ένα κριτήριο με συντελεστή 0,8). Κατόπιν, η επιχειρηματική ιδέα βαθμολογείται για κάθε κριτήριο ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ικανοποιεί κάθε κριτήριο (βλ. στήλη 2). Για παράδειγμα, η βαθμολογία 7 στο κριτήριο «δυσκολία αντιγραφής» σημαίνει ότι είναι αρκετά δύσκολη η αντιγραφή του προϊόντος, αλλά δεν είναι ακατόρθωτη. Το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας της ιδέας για κάθε κριτήριο και του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας προσδιορίζει τη συνολική βαθμολογία που λαμβάνει η επιχειρηματική ιδέα (βλ. στήλη 3). Η συνολική βαθμολογία μπορεί να κυμανθεί από 0 ως 100 μονάδες. Σε περίπτωση που η ιδέα πάρει από 0 ως 50 μονάδες, τότε απορρίπτεται. Σε περίπτωση που αυτή λάβει από 51 ως 70 μονάδες, τότε θα πρέπει να επαναξιολογηθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ενώ αν η βαθμολογία κυμαίνεται από 71 ως 100 μονάδες, τότε η ιδέα γίνεται αποδεκτή. Β.2 Βασικές έννοιες στη μελέτη περιβάλλοντος: ανάλυση αγοράς, ανταγωνιστών, πελατών Σε αυτό το στάδιο αναλύεται το περιβάλλον της επιχείρησης, για να αποφασίσει ο επιχειρηματίας αν η αγορά-στόχος είναι κατάλληλη ώστε η ιδέα να μπορεί να υλοποιηθεί και να αποφέρει κέρδος. 12

13 Β.2.1 Ανάλυση αγοράς 4 Αναλύεται η αγορά με βάση χαρακτηριστικά όπως μέγεθος, στάδιο ανάπτυξης και ρυθμός τεχνολογικής καινοτομίας. Δίνεται το ιστορικό της εξέλιξης της αγοράς, με αναφορά σε κλαδικές μελέτες, δημοσιεύσεις και επιστημονικά περιοδικά. Εντοπίζονται οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς και παρουσιάζονται στοιχεία/ προβλέψεις για το μελλοντικό ρυθμό ανάπτυξής της. Στην περίπτωση που η επιχείρηση θα απευθυνθεί σε μία υφιστάμενη αγορά η εύρεση πληροφοριών είναι αρκετά εύκολη υπόθεση. Εξειδικευμένες εκδόσεις για τον κλάδο, εφημερίδες και περιοδικά ακόμα και γενικού περιεχομένου, καθώς και κλαδικές μελέτες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριώσουν την επιτυχία της επιχειρηματικής προσπάθειας. Στην περίπτωση όμως που το προϊόν δημιουργεί νέα αγορά οι παραπάνω δευτερογενείς πηγές μπορεί να μην αρκούν και να απαιτείται η πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για να αντληθούν πρωτογενή στοιχεία. Στη συνέχεια αναλύονται τμήματα της αγοράς με βάση κριτήρια δημογραφικά, γεωγραφικά, ψυχογραφικά, κτλ, και ορίζεται ποια είναι η αγορά-στόχος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση στοχεύει σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται ανάλυση για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά ώστε να εξηγηθούν οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου τμήματος. 4 Λιούκας (2006) 13

14 Παράδειγμα: 1. γυναίκες με μηνιαίο εισόδημα άνω των 1000 ευρώ, κάτοικοι μεγαλουπόλεων, κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ 2. αγοραστές αυτοκινήτων μικρού κυβισμού (τμήμα με κριτήριο αγοραστική συμπεριφορά και προτιμήσεις) Β.2.2 Ανάλυση ανταγωνισμού 5 Η συγκεκριμένη ανάλυση ξεκινά με την εξέταση του άμεσου ανταγωνισμού της επιχείρησης, δηλαδή των επιχειρήσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών με παρόμοιο τρόπο (παρόμοια προϊόντα-υπηρεσίες). Η ανάλυση του ανταγωνισμού συμπληρώνεται με τον προσδιορισμό των υπόλοιπων ανταγωνιστικών δυνάμεων στον κλάδο. Εξετάζονται: Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών Ο κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα. Παρέχονται όλα τα στοιχεία που οδηγούν στην αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων του ανταγωνισμού, όπως: Κερδοφορία και κρίσιμα οικονομικά μεγέθη εφόσον είναι διαθέσιμα. Δυναμικότητα και μέθοδοι παραγωγής Θέση στην αγορά και αναγνωρισιμότητα από πελάτες. 5 Βουδούρη και Λιούκας (2006) 14

15 Η ανάλυση του ανταγωνισμού θα πρέπει να καταλήγει στον εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων και των σημείων που διαφοροποιούν τη νέα επιχείρηση από τον ανταγωνισμό ώστε αυτά να αποτελέσουν την «καρδιά» της στρατηγικής της. Β2.3 Ανάλυση SWOT 6 Η ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού κλείνει με μία Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλων (ΔΑΕΑ) ή όπως είναι γνωστή στη παγκόσμια βιβλιογραφία ανάλυση SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Β.2.4 Ανάλυση πελατών 7 Στις σημερινές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο των επιχειρήσεων, ένα από τα κεντρικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, είναι η μελέτη της αγοράς και των χαρακτηριστικών της. Στο πλαίσιο αυτό, μια επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει την κατάλληλη έρευνα, ώστε να συλλέξει, να καταγράψει και να ερμηνεύσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η έρευνα αγοράς που θα πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στη συλλογή στοιχείων που θα προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση στον επιχειρηματία για θέματα όπως: 6 Βουδούρη και Λιούκας (2006) 7 Βουδούρη και Λιούκας (2006) 15

16 Τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα πουληθούν (π.χ. αναψυκτικό) Τα σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα, supermarkets) Οι ποσότητες και οι τιμές (π.χ. σε εξάδες, σε συσκευασίες των 100 ml) Το μέγεθος της αγοράς Η σύνθεση του ανταγωνισμού (π.χ. ποιοι είναι, που βρίσκονται, πόσο ισχυροί είναι) Ο εντοπισμός ευκαιριών και πελατών στην αγορά Ο αριθμός πελατών Το προφίλ πελατών (π.χ. νέοι ετών, μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος) και Τα κίνητρα αγοράς των πελατών Πολύ σημαντική για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης είναι η ικανότητα της να παραμένει σε επαφή με την αγορά, ώστε να παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται σε αυτή. Έτσι είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα από τους ανταγωνιστές της τι είναι αυτό που επιθυμούν οι υποψήφιοι πελάτες. Ειδικότερα ο εντοπισμός υποψηφίων πελατών καθώς και των αναγκών τους είναι πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για μια επιχείρηση. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν μια απώλεια κατά μέσο όρο 15-20% από υπάρχοντες πελάτες. Οι απώλειες αυτές μπορούν να οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως χρεοκοπία, προτίμηση ανταγωνιστικών προϊόντων ή διακοπή παροχής του προϊόντος. Δεδομένου ότι οι υπάρχοντες πελάτες που χάθηκαν πρέπει να αντικατασταθούν, είναι αναγκαίο για μια επιχείρηση να αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό υποψηφίων πελατών. Με τον όρο εντοπισμό υποψηφίων πελατών εννοείται η συστηματική διαδικασία εξεύρεσης και δημιουργίας ενός καταλόγου δυνητικών πελατών. Βέβαια στην περίπτωση των επιχειρήσεων που πωλούν 16

17 καταναλωτικά προϊόντα ευρείας χρήσης οι δυνητικοί πελάτες αποτελούν το σύνολο των ενδιαμέσων (χονδρέμπορων και λιανέμπορων), μέσω των οποίων αυτά θα διακινηθούν στην αγορά. Συνεπώς μια επιχείρηση πρέπει να προσεγγίσει εκείνους τους μεσάζοντες που κάνουν το προϊόν διαθέσιμο για χρήση ή κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η δράση είναι από τις πιο σημαντικές στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της. Επιπλέον η ύπαρξη ενός καταλόγου δυνητικών πελατών θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχείς πωλήσεις. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι στο τμήμα πωλήσεων μιας εταιρίας ανατίθεται η κύρια ευθύνη για τον εντοπισμό πελατών. Επιπλέον οι πολιτικές και δράσεις του τμήματος πωλήσεων πρέπει να ταιριάζουν με τη στρατηγική του τμήματος marketing, εφόσον το πρώτο παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των προϊόντων μιας επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συμφωνία και ευθυγράμμιση ανάμεσα στα δύο τμήματα της εταιρίας, με το τμήμα marketing να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές στη στρατηγική που θα υιοθετηθεί. Ο εντοπισμός υποψήφιων πελατών όμως δεν είναι εξίσου σημαντικός για όλες τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας στους τελικούς καταναλωτές θεωρούν ως πιο αναγκαίο τον εντοπισμό υποψήφιων πελατών από ότι βιομηχανικές ή καταναλωτικές εταιρίες πωλούν σε ενδιάμεσους, καθώς στην τελευταία περίπτωση οι δυνητικοί πελάτες είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν. Διαδικασία αξιολόγησης δυνητικών πελατών Ο κατάλογος των δυνητικών πελατών συνήθως περιλαμβάνει υποψήφιους πελάτες που είναι διαφορετικοί στα χαρακτηριστικά τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο να γίνει αξιολόγηση των δυνητικών πελατών για 17

18 να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς μπορούν να χαρακτηριστούν ως ελκυστικοί πελάτες. Η διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών πελατών είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, επιτρέπει στους πωλητές να γίνουν πιο αποδοτικοί, με το να προσδιορίζουν ποιοι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να αποδειχθούν πιο ελκυστικοί. Δεύτερον, οδηγεί σε καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των πωλητών, καθώς και μια ώρα που ξοδεύεται για αξιολόγηση μπορεί να ισοδυναμεί με πολλές ώρες μη παραγωγικών παρουσιάσεων σε πελάτες. Η αξιολόγηση των δυνητικών πελατών περιλαμβάνει το διαχωρισμό τους σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την πιθανότητα πραγματοποίησης αγοράς και με βάση ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα: Έχει ο δυνητικός πελάτης την ανάγκη ή επιθυμία για το προϊόν; Έχει ο δυνητικός πελάτης τη χρηματική δυνατότητα να αγοράσει το προϊόν; Έχει ο δυνητικός πελάτης την εξουσία/ εξουσιοδότηση να αγοράσει το προϊόν; Θα αποφέρει η πώληση κέρδος; Πηγές Εντοπισμού Δυνητικών Πελατών Υπάρχουν διάφορες πηγές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πωλητής για να φτιάξει τον κατάλογο των δυνητικών πελατών. Η επιλογή της καταλληλότερης πηγής εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και την εμπειρία του πωλητή. Μερικές από τις πιο σημαντικές πηγές είναι: Κατάλογοι ICAP Προσωπικοί γνωστοί Συστάσεις από υπάρχοντες πελάτες Πελάτες ανταγωνιστών 18

19 Διαφημίσεις Συνέδρια ή εκθέσεις Χρυσός Οδηγός. Β.3 Ιδρυση Μικρομεσαίας Επιχείρησης Β.3.1 ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ι. Διαδικασίες Έναρξης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Επωνυμία Μετά την επιλογή της επωνυμίας, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταθέσει αίτηση στο οικείο Επιμελητήριο, ώστε να του δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας. Προσχέδιο Καταστατικού Το καταστατικό της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης είναι απαραίτητο να επικυρωθεί από Συμβολαιογράφο, παρουσία ενός δικηγόρου. Στο καταστατικό περιγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, οι εταίροι, το πεδίο δραστηριότητας κλπ. Στο νόμο Ν3190/1955, άρθρο 6 περιγράφεται η ελάχιστη πληροφορία που οφείλει να περιλαμβάνει ένα καταστατικό ΕΠΕ. Δικηγορικός Σύλλογος Πριν την υπογραφή του καταστατικού στο γραφείο του Συμβολαιογράφου πρέπει να κατατεθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο 19

20 γραμμάτιο προείσπραξης για την παρουσία του δικηγόρου στη διαδικασία υπογραφής του καταστατικού. Υπογραφή του καταστατικού Το καταστατικό πρέπει να υπογραφεί παρουσία Συμβολαιογράφου και Δικηγόρου. Υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) και το δικηγόρο. Θεώρηση του καταστατικού Ι Δύο αντίγραφα του καταστατικού πρέπει να κατατεθούν στο Επιμελητήριο για θεώρηση. Δ.Ο.Υ. Μετά την κατάθεση του καταστατικού στο Επιμελητήριο ακολουθεί η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται στο 1% του συνολικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης. Καταβάλλονται επίσης παράβολο δημοσίου και ΤΑΠΕΤ. Μαζί με το φόρο κατατίθενται και αντίγραφα του καταστατικού (ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι θεωρημένο από το Επιμελητήριο). Θεώρηση του καταστατικού ΙΙ Το καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί στο Ταμείο Νομικών (όπου καταβάλλεται το 0,5% του συνολικού κεφαλαίου) και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (όπου καταβάλλεται το 1% του συνολικού κεφαλαίου). 20

21 Πράξη ίδρυσης Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο Έδρας της ΕΠΕ τα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού, για να εγκριθεί η σύσταση της εταιρίας και να καταχωρηθεί στο μητρώο των ΕΠΕ. Το Πρωτοδικείο θα αναλάβει και τη συνεννόηση με το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση της ίδρυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εγγραφή στο Επιμελητήριο Στη συνέχεια η νεοϊδρυθείσα ΕΠΕ πρέπει να εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο. Έναρξη Εργασιών Το τελευταίο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ. ΙΙ. Διαδικασίες Έναρξης Ομόρρυθμης Εταιρίας Επωνυμία Μετά την επιλογή της επωνυμίας, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταθέσει αίτηση στο οικείο Επιμελητήριο, ώστε να του δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας, Καταστατικό Το καταστατικό της Ομόρρυθμης Εταιρίας δεν χρειάζεται να συνταχθεί από Συμβολαιογράφο. Στο καταστατικό περιγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, οι εταίροι, το πεδίο δραστηριότητας κλπ. Έχει ισχύ Ιδιωτικού Συμφωνητικού και πρέπει να υπογραφεί από όλους τους εταίρους. Το καταστατικό κατατίθεται στο οικείο Επιμελητήριο. 21

22 Δ.Ο.Υ. Μετά την κατάθεση του καταστατικού στο Επιμελητήριο ακολουθεί η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται στο 1% του συνολικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης. Μαζί με το φόρο κατατίθενται και αντίγραφα του καταστατικού (ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι θεωρημένο από το Επιμελητήριο) Θεώρηση του καταστατικού Το καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί στο Ταμείο Νομικών (όπου καταβάλλεται το 0,5% του συνολικού κεφαλαίου) και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (όπου καταβάλλεται το 1% του συνολικού κεφαλαίου). Πράξη ίδρυσης Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο Έδρας της ΟΕ προς δημοσίευση τα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού (αντίγραφα θεωρημένα από το Επιμελητήριο, από τη ΔΟΥ, από το Ταμείο Νομικών και από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων). Η δημοσίευση αποτελεί και την Πράξη ίδρυσης της νέας επιχείρησης. Έναρξη Εργασιών Το τελευταίο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ. 22

23 IΙΙ. Διαδικασίες Έναρξης Ετερόρρυθμης Εταιρίας Επωνυμία Μετά την επιλογή της επωνυμίας, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταθέσει αίτηση στο οικείο Επιμελητήριο, ώστε να του δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας. Καταστατικό Το καταστατικό της Ομόρρυθμης Εταιρίας δεν χρειάζεται να συνταχθεί από Συμβολαιογράφο. Στο καταστατικό περιγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, οι εταίροι, το πεδίο δραστηριότητας κλπ. Έχει ισχύ Ιδιωτικού Συμφωνητικού και πρέπει να υπογραφεί από όλους τους εταίρους. Το καταστατικό κατατίθεται στο οικείο Επιμελητήριο. Δ.Ο.Υ. Μετά την κατάθεση του καταστατικού στο Επιμελητήριο ακολουθεί η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται στο 1% του συνολικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης. Μαζί με το φόρο κατατίθενται και αντίγραφα του καταστατικού (ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι θεωρημένο από το Επιμελητήριο). Θεώρηση του καταστατικού Το καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί στο Ταμείο Νομικών (όπου καταβάλλεται το 0,5% του συνολικού κεφαλαίου) και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (όπου καταβάλλεται το 1% του συνολικού κεφαλαίου). 23

24 Πράξη ίδρυσης Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο Έδρας της ΕΕ προς δημοσίευση τα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού (αντίγραφα θεωρημένα από το Επιμελητήριο, από τη ΔΟΥ, από το Ταμείο Νομικών και από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων). Η δημοσίευση αποτελεί και την Πράξη ίδρυσης της νέας επιχείρησης. Έναρξη Εργασιών Το τελευταίο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ. Β.3.2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Τα Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν κάποια αυτοτέλεια, τελούν όμως υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου για ζητήματα που αφορούν στη νομιμότητα των πράξεών τους. Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και η ανάπτυξη των εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, καθώς και η εκπόνηση ειδικών γνωμοδοτήσεων προς την πολιτεία ή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Μέλη του κάθε Επιμελητηρίου είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, αλλά και παραρτήματα ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια του Επιμελητηρίου. Κάποια από τα πιο μεγάλα Επιμελητήρια που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι τα εξής: EBEA - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΘ - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης EEA - Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 24

25 ΤΕΕ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ΒΕΑ - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ΒΕΘ - Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΝΕΕ - Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΞΕΕ - Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ΟΕΕ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Εκτός από αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος τοπικών επιμελητηρίων (όπως το ΕΒΕΞ - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, ή το Επιμελητήριο Αρκαδίας), αλλά και Επιμελητήρια με πιο συγκεκριμένο προσανατολισμό, όπως το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ή το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου Θεσσαλίας. Επίσης, κάποια Επιμελητήρια δραστηριοποιούνται στις διακρατικές εμπορικές σχέσεις - π.χ. Έλληνο- Ιταλικό Επιμελητήριο, ή Έλληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο. Β.3.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το ζήτημα της ασφάλισης, τόσο του ίδιου του νέου επιχειρηματία, όσο και του προσωπικού που απασχολεί, είναι πολύ σημαντικό. Καλό είναι ο νέος επιχειρηματίας να γνωρίζει τόσο τα κύρια ασφαλιστικά ταμεία, όσο και τα δευτερεύοντα, στα οποία ενδέχεται να είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει παράλληλα τους υπαλλήλους του. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) είναι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας στον οποίο ασφαλίζεται το προσωπικό μιας επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο νέος επιχειρηματίας τις υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ. Παράλληλα, το Ταμείο Εμπόρων (ΤΑΕ) και το Ταμείο Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) είναι δύο επίσης κύρια ταμεία, σε ένα από τα οποία είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να ασφαλισθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ανάλογα με τον προσανατολισμό της επιχείρησης. 25

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα