ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση του καθαριστή αέρα και φυλάξτε τις για οποιαδήποτε µελλοντική αναφορά. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, Πειραιάς, Τηλ.: , Φαξ : , Εmail:

2 ❶ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Ποδαράκια στήριξης 2. Θέση για ποδαράκια στήριξης 3. Γρίλια εισαγωγής αέρα 4. Έλασµα για την απελευθέρωση του πλέγµατος 5. Συνδυασµένο φίλτρο ενεργού άνθρακα και ΗΕPA 6. Καλώδιο τροφοδοσίας 7. ON/OFF διακόπτης 8. Γρίλια εξαγωγής αέρα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η συσκευή καθαρισµού αέρα και ιονισµού PA300-PA400-PA600 βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στον χώρο που τοποθετείται, µειώνει την παρουσία ρυπογόνων παραγόντων, όπως σκόνης, καπνού τσιγάρων, δυσάρεστων οσµών, σπόριων, βακτηριδίων, γύρης, υπολειµµάτων, ακαρίων, σκόνης, κλπ. Η συσκευή καθαρισµού αέρα αναπνοής και ιονισµού PA300-PA400, εµπλουτίζει επίσης τον αέρα µε «αρνητικά ιόντα», τα οποία είναι υπό φυσιολογικές συνθήκες παρόντα σε µεγάλες ποσότητες στις µη µολυσµένες περιοχές στη φύση, κοντά σε καταρράκτες, παραλίες και στα βουνά. Τα ανιόντα δίνουν την αίσθηση του καθαρού αέρα, που µειώνει την ψυχοφυσική πίεση. Η έκδοση PA600 εµπλουτίζει τον αέρα µε θετικά ιόντα και αρνητικά ιόντα, σε ισορροπηµένη ποσότητα, τα οποία αλληλεπιδρούν το ένα µε το άλλο, κι έτσι «περικυκλώνουν» και αποσυνθέτουν τα µόρια αρµόδια για το σχηµατισµό της σκόνης, µούχλας και των δυσάρεστων οσµών. Το αποτέλεσµα είναι µια πραγµατική µείωση των ρυπογόνων παραγόντων και των αλλεργικών στοιχείων, προσφέροντας έναν υγιεινό αέρα. Η συσκευή καθαρίζει επίσης τον αέρα µέσω ενός φίλτρου ενεργού άνθρακα (PA300) ή µε ένα συνδυασµένο φίλτρο (PA400-PA600) που αποτελείται από ένα προ-φίλτρο ενεργού άνθρακα και ένα φίλτρο Hepa ικανό να συγκρατήσει το 99.97% των µολυσµένων µορίων από µικροσκοπικό µέγεθος 0.3µm και µεγαλύτερα. Έχει δύο ταχύτητες ροής αέρα και είναι κατάλληλο για τα χώρους έως 150m³ (περίπου 50 τετραγωνικά µέτρα) κι έχει χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση.

3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά από την αφαίρεση οποιονδήποτε υλικών συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα δεν φέρει εµφανή σηµάδια οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της µεταφοράς. Στην περίπτωση αµφιβολίας, µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις ή το σηµείο της αγοράς. Μην αφήσετε οποιαδήποτε υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια, κ.λπ.) εντός της εµβέλειας µικρών παιδιών για να αποτρέψετε πιθανούς κινδύνους. Πριν συνδέσετε την συσκευή, εξασφαλίστε ότι η τάση επάνω στη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί µε την τάση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύµατος. Η πινακίδα βρίσκεται στο κάτω µέρος της συσκευής. Σε περίπτωση ασυµβατότητας του καλωδίου της συσκευής µε την πρίζα, αντικαταστήστε το καλώδιο αφού έρθετε σε επαφή µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. εν ενδείκνυται η χρήση προσαρµογέων (adaptors) ή πολύµπριζων. Πάντα να αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείται ή όταν είναι αφύλακτη. Αυτό το προϊόν δεν είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να κρατηθεί µακριά από παιδιά. Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιό της µακριά από πηγές θερµότητας. Πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισµού ή συντήρησης, να αποσυνδέετε πάντοτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί και συγκεκριµένα: Είναι ένας καθαριστής αέρα µε Ιονισµό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη και εποµένως επικίνδυνη. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζηµία προκαλείται από την ακατάλληλη, ανακριβή ή αδικαιολόγητη χρήση της συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, ή οποιοδήποτε τµήµα της συσκευής που δεν παρέχεται ξεχωριστά ή που δεν εγκρίνεται από τον κατασκευαστή, δεδοµένου ότι µπορούν να κάνουν την συσκευή επισφαλή. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τη συµµόρφωση µε µερικούς θεµελιώδεις κανόνες. Πιο συγκεκριµένα: Μην αγγίζετε ποτέ την συσκευή µε βρεγµένα ή υγρά χέρια. Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μην αφήσετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κ.λπ.). Τα µέρη και τα τµήµατα αυτής της συσκευής δεν µπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη και/ή δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε τη λειτουργία της και αποσυνδέστε την από την πρίζα, µην προσπαθήσετε να ανοίξετε το προϊόν, και καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις ή το κατάστηµα πώλησης. Μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην αγγίξετε την συσκευή εάν πέσει τυχαία στο νερό. Αποσυνδέστε την αµέσως και µην την χρησιµοποιήσετε στη συνέχεια. Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις ή κατάστηµα πώλησης. Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί πλέον, συστήνεται να αποσυνδεθεί από την πρίζα και να αφαιρεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας. Ανακυκλώστε οποιαδήποτε χρησιµοποιηµένη συσκευή ή εξάρτηµα σε ένα κατάλληλο διαφοροποιηµένο σηµείο συλλογής, όπως απαιτείται από τους κανονισµούς ισχύοντες σε κάθε χώρα. Αυτή η συσκευή έχει εγκριθεί στις οδηγίες της Ε.Ε. ισχύουσες σε κάθε χώρα και τις ισχύουσες τροποποιήσεις. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αρκετά χρησιµοποιηµένο ή έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα άλλο καλώδιο τροφοδοσίας ίδιου τύπου από έναν καταρτισµένο τεχνικό, ο οποίος εγκρίνεται από την ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Αυτές οι συσκευές δεν προορίζονται προς χρήση από πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες φυσικές ικανότητες, σωµατικές ες ή πνευµατικές ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµα αρµόδια για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε την συσκευή.

4 ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Τοποθετήστε τα δυο ποδαράκια στις κατάλληλες θέσεις που βρίσκονται στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής (Εικ. 1). Τοποθετήστε την συσκευή µακριά από παιδιά, σε µια κατάλληλη επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Για να βοηθήσετε την κυκλοφορία του αέρα και την απελευθέρωση των ιόντων, συστήνεται να τοποθετηθεί η συσκευή σε ένα ύψος τουλάχιστον ενός µέτρου, και τουλάχιστον 40 εκατ. από τους τοίχους. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετήσετε ποτέ τον καθαριστή αέρα µε ιονισµό κοντά ή επάνω στον ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό ή ραδιοηλεκτρικό εξοπλισµό. ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε µια πρίζα που είναι εύκολη σε πρόσβαση. Ανάψτε την συσκευή µε την τοποθέτηση του ON/OFF µοχλού διακοπτών στην θέση (αργή ροή αέρος) ή στην θέση (γρήγορη ροή αέρος). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αγγίζετε το µπροστινό µέρος της συσκευής όπου ο αέρας απελευθερώνεται, µια «παράξενη» αίσθηση µπορεί να γίνει αισθητή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί οποιοδήποτε κίνδυνο. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Πάντα θυµηθείτε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πρίν διενεργήσετε οποιεσδήποτε διαδικασίες καθαρισµού. Συστήνεται να καθαρίζεται η συσκευή κάθε 2 εβδοµάδες, χρησιµοποιώντας ένα µαλακό ύφασµα που υγραίνεται στο νερό. Μην χρησιµοποιήσετε ψεκασµό ή σπρέϊ, οινόπνευµα ή άλλες επιθετικές ή λειαντικές ουσίες. Μόνο καθαρίστε την γρίλια (3) µε ένα µαλακό βουρτσάκι. Μην παρεµβάλετε οποιαδήποτε αντικείµενα στα ανοίγµατα της συσκευής. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Η συσκευή έχει ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα (PA300) ή ένα συνδυασµένο φίλτρο φτιαγµένο από προ-φίλτρο ενεργού άνθρακα και ένα φίλτρο HΕPA από fiberglass (υαλονήµατα) (PA400 και PA600). Αυτός ο τύπος φίλτρου λέγεται επίσης HΕPA 1. Το φίλτρο δεν µπορεί να πλυθεί και η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από το χρόνο χρήσης και την ποιότητα του αέρα στο περιβάλλον. Συνιστάται να αντικαθίσταται το φίλτρο τουλάχιστον κάθε 2000 ώρες χρήσης. Εάν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σκονισµένο, το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα. Συστήνεται να ελέγχετε τακτικά την ποσότητα ρύπων που συσσωρεύονται στο φίλτρο περιοδικά. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ Σβήστε την συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Ανασηκώστε την ασφάλεια (4) που βρίσκεται στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής και αφαιρέστε την γρίλια (3). Αφαιρέστε το βρώµικο φίλτρο (5) και αντικαταστήστε το µε ένα νέο φίλτρο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Για τα µοντέλα PA400 και PA600 προσέξτε να τοποθετήσετε το προ-φίλτρο ενεργού άνθρακα (πιο σκούρου χρώµατος) έτσι ώστε να «κοιτά» προς την εξωτερική γρίλια της συσκευής. Επανασυνδέστε την συσκευή διενεργώντας τις ανωτέρω διαδικασίες αντίστροφα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Η χρήση φίλτρων που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή θα µπορούσε να εξασθενίσει την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φιλτράρισµα: εµποδίζει 99.97% των µορίων µεγέθους µεγαλύτερου από 0.3 µίκρον (>0.3 µm) Μέγιστος όγκος χώρου : Μέγιστη παροχή αέρα : Ελάχιστο / µέγιστο επίπεδο θορύβου: Τάση: Ισχύς: Ασφάλεια: υνατότητα ιονισµού: Τάση ιονισµού: Παραγόµενο όζον: Ύψος : Μήκος : Πλάτος : Βάρος : Θερµοκρασία αποθήκευσης: Χώρα κατασκευής : 150m³ (περίπου 50 τετραγωνικά µέτρα) 72m³/h 41dB / 46dB 230V-50Hz 40W 0,16 Α ions / cm³ 5,0 KV < 0,05 ppm 330 mm 250 mm 105 mm 1,6 Kg -20 C έως +70 σε δροσερή, ξηρά θέση. Λ.. Κίνας ιπλή µόνωση καλωδίου παροχής Εγκεκριµένο από τις διατάξεις της ΕΕ και τις ισχύουσες τροποποιήσεις Αυτή η συσκευή επισηµαίνεται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι το πλαίσιο µίας Πανευρωπαϊκής εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. Το διαγραµµένο σύµβολο δοχείου απορριµµάτων στη συσκευή δείχνει ότι το προϊόν, στο τέλος της ζωής του, πρέπει να ανακυκλωθεί χωριστά από τα οικιακά απόβλητα, είτε µε τη αποστολή του σε µια ξεχωριστό σηµείο διάθεσης αποβλήτων για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή µε την επιστροφή του σε κατάστηµα όταν αγοράσετε µια άλλη παρόµοια συσκευή. Ο χρήστης είναι αρµόδιος για τη παράδοση της συσκευής σε µια ειδική περιοχή διάθεσης αποβλήτων στο τέλος της ζωής της συσκευής. Εάν η µη χρησιµοποιούµενη συσκευή συλλέγεται σωστά ως χωριστό απόβλητό, αυτό, µπορεί να διαχωρισθεί, να επεξεργασθεί και να ανακυκλωθεί οικολογικά έτσι αποφεύγεται αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον και στην υγεία, και συµβάλλει προς την ανακύκλωση των υλικών του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διάθεση αποβλήτων απευθυνθείτε στις αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες ή το κατάστηµα από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Η ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει σε οποιοδήποτε χρόνο και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση το περιεχόµενο αυτών των οδηγιών. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, Πειραιάς, Τηλ.: , Φαξ : , Εmail:

6 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή και για 24 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. Για συσκευές που χρησιµοποιούνται για επαγγελµατική χρήση η εγγύηση περιορίζεται σε 6 µήνες. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών. 2) Το απόκοµµα της εγγύησης που προορίζεται για τον κατασκευαστή πρέπει να ταχυδροµηθεί, σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοράς, συµπληρωµένο µε τα στοιχεία της συσκευής και σφραγισµένο από το κατάστηµα αγοράς. 3) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτηµάτων (ηλεκτρονικών - µηχανολογικών) µόνο αν η βλάβη προέρχεται από σφάλµα κατασκευαστικό. Καµία υποχρέωση δεν αναλαµβάνεται από την εταιρεία όταν η βλάβη προέρχεται: από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίµατα εξαρτηµάτων). από την αύξηση ή πτώση της παρεχόµενης τάσης στη συσκευή (πέραν του 15%) από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. από εσφαλµένη εγκατάσταση της συσκευής. από επέµβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι από την εταιρεία. για ζηµιές που προέρχονται από χηµικές ή ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα). 4) Τυχόν επισκευή της συσκευής δεν σηµαίνει και παράταση του χρόνου εγγυήσεως. 5) Η κατ οίκον επίσκεψη του τεχνίτη επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα µεταφοράς της συσκευής. Για αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας τα έξοδα µεταβάσεως επιβαρύνουν τον πελάτη. 6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαµβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση αυτών. 7) Τα εξαρτήµατα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία. Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα ΑΜΕΣΟΥ αποκατάστασης της βλάβης στα κεντρικά συνεργεία της: ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ) ΣΥΣΚΕΥΗ ( Π.Χ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ) ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (*) SERIAL NUMBER ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ (*) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ HMEΡOMHNIA ΑΓΟΡΑΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΦΡΑΓΙ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (*) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

7 ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ Η ΜΕ ΕMAIL ΠΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤ A.B.E.E. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΟΝΟΜΑTEΠΩNYMO ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΜΕD ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΣ MODEL (*) ΣΦΡΑΓΙ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ SERIAL NUMBER ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ (*) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ (*) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΙΝΑΚΙ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

8

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NORMANN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036. Email info@carad.gr - service@carad.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL Twin ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350, 2104212360, ΦΑΞ 2104200036 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type F0501 / 5670 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr Type F0501 Max: 180 Kg Min: 5

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type Η2001 / 5674 Type F3301 / 5673 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr 5674 5673 Ενδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες χρήσης 1. Εισαγωγή.2 2. Προειδοποιήσεις.2 3. Εγγύηση...5 4. Περιγραφή συσκευής.6 5. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά 7 6. Χρήσιµες συµβουλές..9 7. Επακόλουθη χρήση, καθαρισµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DW3247 ΕXPRESS v3c

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DW3247 ΕXPRESS v3c ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ DW3247 ΕXPRESS v3c ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛHΡΟΦ. ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ + ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ Αναθ. 6 της 07.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ. +39 0521 637133 + 39 0521 631138 - Φαξ. +39 0521 639041 export@ca-mi.it vendite@ca-mi.it www.ca-mi.it 2 Το EOLO είναι ένα σύστημα νεφελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 30751/637 Αναθ. 3 της 28 08 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 30751/637 Αναθ. 3 της 28 08 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 30751/637 Αναθ. 3 της 28 08 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ. +39 0521 637133 + 39 0521 631138 - Φαξ. +39 0521 639041 export@ca-mi.it vendite@ca-mi.it www.ca-mi.it ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR 30751/675 Αναθ. 1 της 15.03.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 30751/673 Αναθ. 1 της 13.02.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro (PR) Italia

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΗΛΕΚΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) ADGREEN SP & OVEN 50 100 200

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) ADGREEN SP & OVEN 50 100 200 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) ADGREEN SP & OVEN 50 100 200 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ.

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ. ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr Το EOLO της εταιρίας CA-MI Ιταλίας αποτελεί έναν ηλεκτροτροφοδοτούμενο νεφελοποιητή για θεραπεία με αεροζόλ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55

Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 Οδηγίες χρήσης- συντήρησης (Ελληνικά) B-ECO 35 45 55 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιταλικό καυστήρα πέλλετ ADGREEN, που εισάγει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα η εταιρία ΑDTHERM - Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Air Purifier OPERATION MANUAL. English. Deutsch MODEL. Français MC70LVM. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

Air Purifier OPERATION MANUAL. English. Deutsch MODEL. Français MC70LVM. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English Air Purifier Floor Standing, Wall-hanging Type MODEL Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands MC70LVM Français Deutsch OPERATION MANUAL 00_CV_3P276413-1B.indd 1 5/10/2011 4:19:11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα