ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΜΠΡΙΣΙΜΗ ( )

2 Περίληψη Η εργασία πραγµατεύεται τη συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος για κοινωνική ασφάλιση στο άρθρο 22 5 του Συντάγµατος 1975/2001. Αρχικά επιχειρείται προσδιορισµός του προστατευόµενου αντικειµένου της διάταξης, δηλαδή εννοιολογική οριοθέτηση της κοινωνικής ασφάλισης. Στη συνέχεια εξετάζεται η νοµική διάπλαση της συνταγµατικής κατοχύρωσης της κοινωνικής ασφάλισης αφενός ως θεσµού (η ειδικότερη ρύθµιση του οποίου εµπίπτει στη γενική ρυθµιστική αρµοδιότητα του κοινού νοµοθέτη) και αφετέρου ως δικαιώµατος του ευρύτερου κοινωνικού χώρου στις τρεις διαστάσεις του (αµυντική-προστατευτική-διασφαλιστική). Τέλος, συνοψίζονται τα ζητήµατα σύµπραξης συνταγµατικού και κοινού νοµοθέτη ως προς την οριοθέτηση του γενικού περιεχοµένου της κοινωνικής ασφάλισης από τον τελευταίο. Abstract This essay deals with the constitutional protection of the social security right on the basis of article 22 5 of the Greek Constitution of 1975/2001. Firstly, we determine the object of protection provided in that article, namely the definition of the concept of social security. Next, we examine the legal formulation of the constitutional protection of social security both as an institution (the particular regulation of which belongs to the general regulatory power of the ordinary legislator) and as a right of the broader social domain in its three dimensions (restrainingprotective-safeguarding). Finally, we sum up the issues of co-operation of the constitutional and the ordinary legislators regarding the outlining of the social security right by the latter. 1

3 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Η κοινωνική ασφάλιση ως συνιστώσα του κοινωνικού κράτους Εννοιολογική οριοθέτηση της κοινωνικής ασφάλισης Ποιοτικός προσδιορισµός (κάλυψη κυριότερων ασφαλιστικών κινδύνων που ανάγονται στην υπόσταση του ανθρώπου) Ποσοτικός προσδιορισµός (αρχή της ανταποδοτικότητας - αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης) Κύκλος προστατευόµενων προσώπων (αρχή της υποχρεωτικότητας - αρχή της πληρότητας στην ασφαλιστική κάλυψη) Η νοµική διάπλαση του δικαιώµατος για κοινωνική ασφάλιση Θεσµική πλευρά κοινωνικής ασφάλισης Μορφή οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης Οργανισµοί κύριας ασφάλισης Οργανισµοί επικουρικής ασφάλισης (Ζήτηµα συνταγµατικότητας νοµοθετικής επιβολής ως υποχρεωτικού ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης υπέρ ενός Ν.Π.Ι..) Ταµεία πρόνοιας (Ζήτηµα συνταγµατικότητας νοµοθετικής επιβολής ανώτατου ορίου στις εφάπαξ παροχές) ιοίκηση οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (Ζήτηµα συνταγµατικότητας νοµοθετικής παρέµβασης για µειοψηφική συµµετοχή εκπροσώπων των ασφαλισµένων και συµµετοχή Κυβερνητικού Εκπροσώπου στα διοικητικά όργανα των ασφαλιστικών οργανισµών καθώς και για τη συγχώνευση των ήδη υφιστάµενων φορέων) Χρηµατοδότηση οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (Αρχή τριµερούς συµµετοχής) Το «δικαίωµα» για κοινωνική ασφάλιση Αµυντική διάσταση Προστατευτική διάσταση ιασφαλιστική διάσταση Οριοθετήσεις Περιορισµοί Συµπεράσµατα Παράρτηµα Βιβλιογραφία

4 1. Εισαγωγή Η κοινωνική ασφάλιση ως συνιστώσα του κοινωνικού κράτους Το Σύνταγµα του 1975/2001 κατοχυρώνει το δικαίωµα για κοινωνική ασφάλιση στο άρθρο 22 5 όπου ορίζεται ότι «το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει». Η συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος για κοινωνική ασφάλιση συνδέεται µε τη µεταβολή του κράτους αποχής σε κοινωνικό κράτος και τη ρητή καθιέρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους στο άρθρο 25 1 του ισχύοντος Συντάγµατος. Με την κατοχύρωση της αρχής του κοινωνικού κράτους αίρεται ο απόλυτος διαχωρισµός κοινωνίαςκράτους. Το τελευταίο αναλαµβάνει υποχρέωση προς κάλυψη των θεµελιωδών αναγκών της υπόστασης του ανθρώπου στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερες εκδηλώσεις της αρχής του κοινωνικού κράτους είναι η κατοχύρωση δικαιωµάτων του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, δικαιωµάτων που αφορούν την ίδια την υπόσταση του ανθρώπου, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο περιεχόµενο κοινωνικών αγαθών σε όλους τους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτά, µερικότερος στόχος του κοινωνικού κράτους είναι η πραγµάτωση της κοινωνικής ασφάλειας, δηλαδή η προστασία των ατόµων και των οικογενειών τους από την επέλευση των κοινωνικών κινδύνων όπως το γήρας, η ασθένεια, τα οικογενειακά βάρη, ο θάνατος του προστάτη της οικογένειας κ.ά. Πρόκειται για προστασία από γεγονότα που δηµιουργούν στα άτοµα οικονοµικές ανάγκες και παρεµποδίζουν την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Μέσα για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ασφάλειας (όρος που το Σύνταγµα αγνοεί) είναι η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια. 3

5 2. Εννοιολογική οριοθέτηση της κοινωνικής ασφάλισης 2.1 Ποιοτικός προσδιορισµός Το δικαίωµα για κοινωνική ασφάλιση όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 5 του Συντάγµατος κατατάσσεται στα δικαιώµατα του ευρύτερου κοινωνικού χώρου. Ως τέτοιο, είναι δικαίωµα υπόστασης. ηλαδή, το προστατευτικό του αντικείµενο αφορά την ίδια την υπόσταση του ανθρώπου, τη στοιχειώδη εξασφάλιση της ύπαρξής του, χωρίς την οποία οποιαδήποτε άλλη προστασία και ελευθερία είναι περιττή. Πιο συγκεκριµένα, η κοινωνική ασφάλιση προστατεύει το άτοµο προλαµβάνοντας ή επανορθώνοντας τη βλάβη αγαθών του από κοινωνικούς κινδύνους. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς κατά το ίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης 1 είναι η ασθένεια, η µητρότητα, η αναπηρία, το 1 Υπό το πρίσµα του ικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Κρεµαλής δίνει τους εξής ορισµούς για τους ασφαλιστικούς κινδύνους: (Κρεµαλής, ίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 245 επ.) - Ασθένεια: κάθε ανώµαλη κατάσταση του σώµατος ή του πνεύµατος που δηµιουργεί ανάγκη θεραπείας, ανικανότητα για εργασία ή και τα δύο µαζί. - Μητρότητα: άξια προστασίας κατάσταση κάθε γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, του τοκετού και της λοχείας. - Αναπηρία: σωµατική ή πνευµατική πάθηση ή βλάβη ενός προσώπου σε τέτοια διάρκεια και βαθµό, ώστε να αποκλείεται ουσιαστικά η βιοποριστική του ικανότητα. - Εργατικό ατύχηµα: σωµατική ή πνευµατική βλάβη που προέρχεται από κάποιο εξωτερικό, αιφνίδιο και βίαιο γεγονός κατά την εκτέλεση ή µε αφορµή την εργασία και προκαλεί οικονοµικές επιπτώσεις σ ένα πρόσωπο ή µια οικογένεια. - Γήρας: κατάσταση φυσιολογικής φθοράς των σωµατικών ή πνευµατικών δυνάµεων, που τεκµαίρεται µε τη συµπλήρωση ενός ορίου ηλικίας ή παραµονής στην παραγωγική διαδικασία. - Θάνατος προστάτη οικογένειας: θάνατος προσώπου που προκαλεί µόνιµη απώλεια εισοδήµατος στα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του. - Ανεργία: κατάσταση ενός ικανού για εργασία προσώπου που έχασε αναίτια την εργασία του και δεν µπορεί να βρει απασχόληση ανάλογη µε τα προσόντα του. - Οικογενειακά βάρη: οικονοµική επιβάρυνση από τη συντήρηση των µελών της οικογένειας και ιδιαίτερα των τέκνων µέχρι να συµπληρώσουν ορισµένη ηλικία. 4

6 εργατικό ατύχηµα, το γήρας, ο θάνατος προστάτη της οικογένειας, η ανεργία και τα οικογενειακά βάρη. Με τον καταµερισµό των αναγκών τις οποίες προκαλούν οι εν λόγω κίνδυνοι στα περισσότερα άτοµα που απειλούνται εξίσου (κοινωνία κινδύνων), ανάλογα µε την ικανότητα εισφοράς του ατόµου, γίνεται λόγος για κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων. Είναι φανερό πως η προστασία που παρέχει το δικαίωµα για κοινωνική ασφάλιση έναντι αυτών των ασφαλιστικών κινδύνων ανάγεται ποιοτικά στην προστασία της στοιχειώδους διαβίωσης του ανθρώπου, της ζωής, της υγείας, της αξίας και αξιοπρέπειάς του, δηλαδή της ανθρώπινης υπόστασης. 2.2 Ποσοτικός προσδιορισµός Περαιτέρω, ο ποσοτικός καθορισµός του προστατευτικού αντικειµένου της κοινωνικής ασφάλισης ως δικαιώµατος του ευρύτερου κοινωνικού χώρου αφορά καταρχήν ένα minimum διαβίωσης µε µια διανεµητική έννοια που πηγάζει από την αρχή της αλληλεγγύης στο κοινωνικό κράτος. Πράγµατι, ενώ στην αφετηρία της η κοινωνική ασφάλιση έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην ασφαλιστική αρχή 2 (αναπλήρωση του απωλεσθέντος εισοδήµατος λόγω της επέλευσης ενός ασφαλιστικού κινδύνου, µε την εγγύηση παροχών ανάλογων προς τις εισφορές και τον χρόνο ασφάλισης, δηλαδή χορήγηση παροχών αποζηµιωτικού χαρακτήρα), η ένταξή της στις υποχρεώσεις και στόχους του κοινωνικού κράτους οδηγεί σε µια εξασθένηση της στενής αναλογίας παροχών-εισφορών και στη διασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου διαβίωσης µε την αναλογικά µεγαλύτερη επιβάρυνση των υψηλόµισθων, καθώς και µε τη συµµετοχή εργοδοτών και κράτους 3. Παρόµοια αποµάκρυνση από την ασφαλιστική αρχή έχει επιδείξει και η νοµολογία, 2 Πετρόγλου, Η αρχή της αναλογίας των παροχών προς τας εισφοράς και τον χρόνον ασφαλίσεως, Ε ΚΑ Κ, Στεργίου, Η συνταγµατική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης,

7 κυρίως ως µη αντίθεση της έλλειψης αναλογίας παροχών-εισφορών στην αρχή της ισότητας 4, παρά µόνο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση ενός ελάχιστου καθεστώτος ισοδύναµης προστασίας 5. Έτσι, χωρίς να παραµερίζεται παντελώς η αντιστοιχία µεταξύ του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών και των παροχών, η κοινωνική αλληλεγγύη επιβάλλει ότι το δικαίωµα για κοινωνική ασφάλιση προστατεύει τη στοιχειώδη διαβίωση όλων των ατόµων πραγµατώνοντας σε ορισµένο βαθµό την κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα όµως η κοινωνική ασφάλιση τείνει και προς ένα optimum προστασίας, προς την προαγωγή και συνεχή βελτίωση του ίδιου του επιπέδου διαβίωσης των ατόµων, χωρίς όµως να φτάνει µέχρι την υποκατάσταση της αγοραίας διανοµής (οικονοµία της αγοράς). Την άποψη αυτή υιοθετεί και η νοµολογία που σταθερά δέχεται ότι η ρυθµιστική παρέµβαση του νοµοθέτη στη διάπλαση του περιεχοµένου της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να συµβάλλει στην προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και στην προστασία τους ασφαλιστικού κεφαλαίου 6. Έτσι, το περιεχόµενο του δικαιώµατος της κοινωνικής ασφάλισης είναι «ανοικτό» και µπορεί να αυξοµειώνεται µε κριτήρια πολιτικά και ανάλογα µε τη στάθµη του υλικού και ηθικού πολιτισµού, γνωρίζει όµως πάντοτε ακραία όρια: προς τα κάτω, ένα minimum κοινωνικής προστασίας και προς τα άνω, την οικονοµία της αγοράς 7. 4 Άλλωστε κάτι τέτοιο συµβαδίζει και µε τη διαφοροποιηµένη ισότητα: η προνοµιακή µεταχείριση των οικονοµικά ασθενέστερων ασφαλισµένων θεωρείται ορθή εφαρµογή της αρχής της ισότητας, αφού αποτελεί επιβεβληµένη άνιση µεταχείριση άνισων καταστάσεων. 5 ΣτΕ 1461/1995, ι ικ 1995, ΣτΕ 136/1989, Ε ΚΑ ΛΑ/1989, ΣτΕ 2677/1992, ι ικ 1993, 1008, ΣτΕ 139/2002, Ε ΚΑ ΜΚ 2002, Στεργίου, ο.π.,

8 2.3 Κύκλος προστατευόµενων προσώπων Τελευταίο χαρακτηριστικό της κοινωνικής ασφάλισης ως δικαιώµατος του κοινωνικού χώρου είναι η ευρύτητα του κύκλου των προστατευόµενων προσώπων, των φορέων δηλαδή του δικαιώµατος. Ειδικότερα, από τη µια πλευρά η µέριµνα της κοινωνικής ασφάλισης δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση αλλά υπόθεση του συνόλου («το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων»). Το γεγονός αυτό καθιστά την υποχρεωτικότητα κεντρική αρχή της κοινωνικής ασφάλισης, µε την έννοια ότι ιδρύεται µια αναγκαστική κοινωνική προστασία των «εργαζοµένων» ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετες βουλήσεις των ενδιαφεροµένων 8. Ο σύµφυτος µε την κοινωνική ασφάλιση υποχρεωτικός της χαρακτήρας επιβεβαιώνεται και από το άρθρο 1 του ν. 2084/1992 όπου ορίζεται ότι «Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το ηµόσιο είναι υποχρεωτική και καταλαµβάνει τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί προαιρετικής ασφάλισης». Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό σύστηµα, η κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς είναι υποχρεωτική µε την επιπλέον έννοια ότι κάθε εργαζόµενος (αλλά και εργοδότης) δεν έχει ελευθερία επιλογής ασφαλιστικού φορέα, αλλά υποχρεούται να ασφαλιστεί (και να ασφαλίσει αντίστοιχα τους εργαζοµένους) στον προβλεπόµενο από τον νόµο ασφαλιστικό οργανισµό. Εντούτοις, το στοιχείο αυτό δεν εµπεριέχεται στην έννοια της κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 22 5 του Συντάγµατος. Ως εκ τούτου, ο κοινός νοµοθέτης είναι ελεύθερος στο µέλλον να παράσχει στους εργοδότες ή εργαζόµενους το δικαίωµα επιλογής ενός από τους υπάρχοντες ασφαλιστικούς φορείς, στον οποίον όµως θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. 8 Κρεµαλής, ο.π.,

9 Από την άλλη, κοινωνική ασφάλιση πρέπει να απολαµβάνουν όλοι οι πολίτες (αρχή της «πληρότητας» στην ασφαλιστική κάλυψη). Σύµφωνα µε το γράµµα της συνταγµατικής διάταξης αλλά και την ιστορική διαµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης, το δικαίωµα αφορούσε αρχικά τους παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία. Ωστόσο η ίδια η θέση της κοινωνικής ασφάλισης στο σύστηµα των συνταγµατικών δικαιωµάτων του ευρύτερου κοινωνικού χώρου επιβάλλει την επέκταση της προστασίας και στους ανεξάρτητους επαγγελµατίες (διασταλτική ερµηνεία του όρου «εργαζόµενοι») αλλά σταδιακά και στο σύνολο των ατόµων, έστω και των οικονοµικά µη ενεργών. Έτσι, η νοµολογία του ΣτΕ δέχεται σταθερά πλέον, αν και σιωπηρά, ότι η κοινωνική ασφάλιση κατοχυρώνεται για όλο τον εργαζόµενο πληθυσµό της χώρας 9. Παράλληλα, το ΣτΕ µε την απόφαση 2253/1976 δέχθηκε το δικαίωµα στην ασφαλιστική κάλυψη και των έµµεσα ασφαλισµένων προσώπων, των προσώπων δηλαδή που συνδέονται µε τον εργαζόµενο-ασφαλισµένο µε συγγένεια ορισµένου βαθµού ή γάµο. Αυτό προκύπτει σιωπηρά από την εν λόγω απόφαση στο µέτρο που αυτή δέχεται την καταρχήν εφαρµογή του άρθρου 22 5 του Συντάγµατος και στην περίπτωση έµµεσα ασφαλισµένης (θυγατέρας ασφαλισµένου) ΣτΕ 2253/1976, Ε ΚΑ ΙΗ, 691 (µε σχετικό σχόλιο του Λ. Πετρόγλου) και ενδεικτικά ΣτΕ 2983/1989, Ε ΚΑ ΛΒ, 92 (υπάλληλος ΝΠ ), ΣτΕ 2973/1991, Ε ΚΑ Λ, 186 (δικηγόρος), ΣτΕ 5020/1997, Ελλ νη 1999, 903 8

10 3. Η νοµική διάπλαση του δικαιώµατος για κοινωνική ασφάλιση Όπως για όλες τις συνταγµατικές διατάξεις κοινωνικού περιεχοµένου, έτσι και για την 22 5, στη θεωρία υπάρχει διχογνωµία ως προς τη νοµική διάπλαση του δικαιώµατος που απορρέει από αυτήν. Το ζήτηµα άλλωστε συναρτάται άµεσα προς το βαθµό δέσµευσης του κοινού νοµοθέτη, της κοινωνικής διοίκησης και της δικαστικής εξουσίας, καθώς και προς τον αντίστοιχο βαθµό προστασίας των φορέων του δικαιώµατος. Πιο συγκεκριµένα, συνήθως συζητούνται 11 οι εξής τέσσερις νοµικές µορφές των δικαιωµάτων που απορρέουν από συνταγµατικές διατάξεις κοινωνικού περιεχοµένου: α) γνήσια δικαιώµατα που παρέχουν δηλαδή αγώγιµη αξίωση κατά του κράτους και που εξοµοιώνονται από πλευράς παρεχόµενης προστασίας µε τα ατοµικά δικαιώµατα της παραδοσιακής θεωρίας, β) θεσµικές εγγυήσεις που αποβλέπουν στην προστασία όχι του εκάστοτε φορέα του δικαιώµατος αλλά στη διασφάλιση ενός συνταγµατικά κατοχυρωµένου θεσµού, του οποίου οι κοινός νοµοθέτης δικαιούται να ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες χωρίς όµως να αλλοιώσει τον πυρήνα, την ουσία του, γ) συνταγµατικές εντολές που απευθύνονται και υποχρεώνουν τον κοινό νοµοθέτη να ρυθµίσει συγκεκριµένα θέµατα µε νόµους, η συνταγµατικότητα των οποίων ελέγχεται δικαστικά, δ) προγραµµατικές αρχές µε µειωµένη κανονιστική σηµασία, των οποίων το περιεχόµενο συνίσταται σε διατύπωση στόχων πολιτικής φύσεως. Εντούτοις, στη σύγχρονη έννοµη τάξη του κοινωνικού ανθρωπισµού 12 η συνταγµατικά κατοχυρωµένη υποχρέωση του κοινωνικού κράτους (25 1 Συντάγµατος) αφαιρεί από τα κοινωνικά δικαιώµατα την «προγραµµατική» τους φύση που είναι άλλωστε 10 Λεβέντης, ικαίωµα για κοινωνική ασφάλιση, ΝοΒ 1977, 628 επ. 11 Λεβέντης, Τα κοινωνικά δικαιώµατα, ΤοΣ 1976, 145 επ., Κοντιάδης, Κοινωνική ιοίκηση στην Ελλάδα,

11 ασυµβίβαστη µε τη ρυθµιστική λειτουργία ενός συντάγµατος. Παράλληλα, και προς την ίδια κατεύθυνση, στη σύγχρονη έννοµη τάξη θεσµοί και δικαιώµατα κατοχυρώνονται και προστατεύονται ταυτόχρονα και διαλεκτικά αφού πρόκειται πάντοτε και µόνο για την προστασία του ανθρώπου. Έτσι, οι συνταγµατικές διατάξεις περιέχουν αντικειµενικές αρχές, βασικά αξιώµατα της συνολικής έννοµης τάξης, από τα οποία απορρέει υποκειµενικό δίκαιο, δηλαδή το αντίστοιχο «δικαίωµα» (στην κυριολεξία του νοµικού όρου) ενός εκάστου. Εν προκειµένω από τη λεκτική διατύπωση του άρθρου προκύπτει η συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης. Από αυτήν όµως την αντικειµενική κατοχύρωση απορρέει το ανάλογο θεµελιώδες δικαίωµα κάθε (εργαζόµενου) πολίτη. Πιο συγκεκριµένα, ο συντακτικός νοµοθέτης κατοχυρώνει και εγγυάται την ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης ως θεσµού στις βασικές αρχές του (όπως αυτές απορρέουν από την εννοιολογική οριοθέτηση της κοινωνικής ασφάλισης) εξουσιοδοτώντας τον κοινό νοµοθέτη να ρυθµίσει τις λεπτοµέρειές του 13. Από την προσβολή όµως της θεσµικής πλευράς της κοινωνικής ασφάλισης και των βασικών αρχών που συνθέτουν την έννοιά της, αναδύεται η υποκειµενική διάσταση του άρθρου 22 5 και το αντίστοιχο δικαίωµα ενός εκάστου Θεσµική πλευρά κοινωνικής ασφάλισης Όπως προαναφέρθηκε το άρθρο 22 5 εγγυάται τη θεσµική εκείνη δοµή στα πλαίσια της οποίας πραγµατώνεται το δικαίωµα κάθε πολίτη για κοινωνική ασφάλιση. Ακριβώς λόγω του ανοικτού περιεχοµένου της κοινωνικής ασφάλισης και της εξάρτησής του από τη στάθµη του υλικού και ηθικού πολιτισµού, το άρθρο 22 5 δεν επιβάλλει δεσµεύσεις ως προς 12 ηµητρόπουλος, ο.π Αναλυτικότερα για τη ρυθµιστική εξουσία του κοινού νοµοθέτη και τους φραγµούς της, βλ. πρκτ. 10

12 τις οργανωτικές δοµές και τη διοίκηση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, ο κοινός νοµοθέτης είναι καταρχήν ελεύθερος σταθµίζοντας τα ιστορικά, οικονοµικά και δηµογραφικά δεδοµένα της συγκεκριµένης κοινωνίας, να επιλέξει ένα ενιαίο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ή πολλαπλότητα ασφαλιστικών συστηµάτων. Ενιαίο, ονοµάζεται το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργεί µε τη µορφή κρατικής υπηρεσίας ή αποκεντρωµένου κρατικού οργανισµού, αντλεί τους πόρους του κατά βάση από τη φορολογία και παρέχει συνολική και οµοιόµορφη ασφαλιστική προστασία. Στην περίπτωση πολλαπλότητας συστηµάτων, περισσότεροι αυτόνοµοι φορείς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, χρηµατοδοτούνται από εισφορές και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης στα άτοµα ορισµένης κοινότητας (επαγγελµατίες, επιχειρήσεις περιφέρειας κλπ.) 15. Στη χώρα µας η ιστορική παράδοση ανήκει κατά κύριο λόγο στην πολλαπλότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Από τη στιγµή που ο νοµοθέτης τάχθηκε υπέρ αυτού του θεσµικού µοντέλου, οι επιλογές του ως προς τη µορφή, τη διοίκηση και τη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών φορέων πρέπει να υπακούουν στη λογική του συστήµατος πολλαπλότητας χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το άρθρο 22 5 του Συντάγµατος εµποδίζει τον νοµοθέτη να υιοθετήσει κατόπιν άλλο υπόδειγµα Μορφή οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης Οργανισµοί/φορείς κοινωνικής ασφάλισης 17 είναι τα νοµικά πρόσωπα τα οποία ανεξαρτήτως της µορφής υπό την οποία συστάθηκαν και λειτουργούν, χρησιµοποιούνται από το κράτος προς παροχή 14 Στεργίου, ο.π., Κρεµαλής, ο.π., Στεργίου, ο.π.,

13 προστασίας µε τη µορφή κοινωνικής ασφάλισης. Το άρθρο 2 4 του ν. 2084/1992 όρισε ότι φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι «όλα τα ασφαλιστικά Ταµεία και οργανισµοί που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π... και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης φορείς ασφάλισης νοούνται τα Ταµεία ή Κλάδοι ή Λογαριασµοί, που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.., οι υπηρεσίες και κάθε άλλος φορέας ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής, που χορηγούν περιοδικές παροχές υπό τύπο συντάξεων (κύριες και επικουρικές), βοηθηµάτων ή µερισµάτων ή παροχές ασθένειας ή εφάπαξ βοηθήµατα εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος». κατηγορίες: Οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης διακρίνονται στις εξής Οργανισµοί κύριας ασφάλισης Eίναι οι οργανισµοί που έχουν συσταθεί µε σκοπό τη χορήγηση των βασικών παροχών κοινωνικής προστασίας στην κοινότητα των ασφαλισµένων τους οποίους καλύπτουν. Οι οργανισµοί κύριας ασφάλισης των µεγάλων κατηγοριών ασφαλισµένων («γενικοί φορείς κύριας ασφάλισης» κατά τον Κρεµαλή) δηµιουργούνται µε ιδιαίτερα νοµοθετήµατα όπως το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) µε τον ν. 6289/1934, ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) µε τον ν. 4169/61, το Ταµείο Ασφαλίσεως Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ) µε τον ν. 6364/1934 κ.ά. Παράλληλα µε νοµικό υπόβαθρο τον ν. 2868/1922 που επέβαλε την υποχρεωτική ασφάλιση του προσωπικού σε επιχειρησιακό επίπεδο, ιδρύθηκαν τα λεγόµενα «ειδικά ταµεία κύριας ασφάλισης» όπως το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, τα Ειδικά Ταµεία Συντάξεων του προσωπικού των 17 Πετρόγλου, ίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Τόµος Β, 646 επ. 12

14 τραπεζών, το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας Η ΕΘΝΙΚΗ κ.ά. Όλοι οι οργανισµοί κύριας ασφάλισης αποτελούν Ν.Π... άλλοτε κατά ρητή διάταξη του νόµου (όπως στην περίπτωση του ΙΚΑ σύµφωνα µε το άρθρο 11 ΑΝ 1846/51) και άλλοτε µε κριτήριο τον απονοµή δηµόσιας εξουσίας στα όργανά τους. Παράλληλα, έχουν συσταθεί και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες χωρίς να έχουν δική τους νοµική προσωπικότητα, υπό τη σκέπη άλλων νοµικών προσώπων παρέχουν κύρια ασφάλιση. Παραδείγµατα αποτελούν η Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η υπηρεσία ασφαλίσεως του προσωπικού της ΕΗ Οργανισµοί επικουρικής ασφάλισης Είναι οργανισµοί που έχουν συσταθεί για να βελτιώσουν τη θέση των εργαζοµένων, συµπληρώνοντας τις βασικές παροχές του φορέα κύριας ασφάλισης µε ένα ακόµη ποσό περιοδικής ή εφάπαξ παροχής. Τα ασφαλιστικά ταµεία που χορηγούν περιοδικές παροχές είναι εκείνα που κυρίως ονοµάζονται ταµεία επικουρικής ασφάλισης ενώ τα ταµεία που χορηγούν εφάπαξ παροχές ονοµάζονται ταµεία πρόνοιας και ανάγονται σε ιδιαίτερη κατηγορία ασφαλιστικών οργανισµών (βλ. παρακάτω γ). ιχογνωµία υπάρχει ως προς τη µορφή που δύνανται να έχουν οι οργανισµοί επικουρικής ασφάλισης, αν δηλαδή πρέπει να έχουν συσταθεί ως Ν.Π... ή µπορεί και να αποτελούν Ν.Π.Ι.. Απόφαση-σταθµό στο θέµα αυτό συνιστά η απόφαση 5025/1987 της ολοµέλειας του ΣτΕ το οποίο κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτηµα εάν η διάταξη του άρθρου 22 4 (µετά την αναθεώρηση του 2001, 22 5) του Συντάγµατος επιτρέπει στον νοµοθέτη να επιβάλλει ως υποχρεωτικό ένα σύστηµα (επικουρικής) κοινωνικής ασφάλισης υπέρ ενός ταµείου ιδιωτικού δικαίου. Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση του ΣτΕ «η έννοια του άρθρου 22 4 Συντ. είναι ότι εκεί όπου ο νόµος καθιερώνει την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ειδικότερα θεσπίζει υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς, είτε 13

15 από µέρους του µισθωτού, είτε από µέρους του εργοδότη, οφείλει να καθιστά φορέα της µόνο το κράτος ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που κι αυτά είναι δηµόσιες υπηρεσίες αποκεντρωµένες». ηλαδή, εφόσον στο περιεχόµενο της έννοιας της κοινωνικής ασφάλισης εµπίπτει η υποχρεωτικότητά της, είτε πρόκειται για ταµείο κύριας είτε πρόκειται για ταµείο επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, η κοινωνική ασφάλιση των «εργαζοµένων» που προστατεύονται από το άρθρο 22 5 του Συντάγµατος βρίσκεται εκτός του ιδιωτικού τοµέα. Εντούτοις, έχει υποστηριχθεί και η άποψη 18 ότι εκείνο που η διάταξη 22 5 εγγυάται δεν είναι η µορφή του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης αλλά πολύ µάλλον η υποχρέωση του Κράτους να επεµβαίνει ρυθµιστικά ώστε να υπάρχει πράγµατι ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Το κράτος δύναται εποµένως να µην αναλαµβάνει προσωπικώς, άµεσα ή έµµεσα, τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, αλλά να τα εγκαταλείπει στην ιδιωτική πρωτοβουλία εφόσον αυτή υπάρχει και δέχεται να αναλάβει τον σχετικό κίνδυνο. Αν όµως η ιδιωτική πρωτοβουλία αποτυγχάνει να καλύψει τον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης για τον οποίον το κράτος έχει συνταγµατική υποχρέωση «µέριµνας», η ευθύνη του τελευταίου να οργανώνει σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες διατηρείται στο ακέραιον. Υπό την ερµηνευτική αυτή εκδοχή, η κοινωνική ασφάλιση είναι µία τουλάχιστον εν δυνάµει δηµόσια υπηρεσία και αυτή είναι η minimum συνέπεια του άρθρου 22 5 του Συντάγµατος. Άλλωστε, αν ο συνταγµατικός νοµοθέτης ήθελε η κοινωνική ασφάλιση να παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος ή ΝΠ, θα χρησιµοποιούσε τον όρο «παρέχει» αντί του «µεριµνά» και ενδεχοµένως θα απαγόρευε ρητά σε ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα να 18 Φλογαΐτης, Η απόφαση 5024/1987 του ΣτΕ, Κριτ. Ε 1/1994, 231 επ. 14

16 ασκήσουν αυτήν την δραστηριότητα, όπως για παράδειγµα κάνει στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης (άρθρο 16 8, εδ. β) Ταµεία πρόνοιας Oνοµάζονται τα ταµεία εκείνα που χορηγούν µια µόνο και µάλιστα στιγµιαία παροχή (εφάπαξ παροχή) µε την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και ιδίως κατά την έξοδο των ασφαλισµένων από την παραγωγική διαδικασία (ο όρος «ταµεία πρόνοιας» είναι παραπλανητικός αφού τα εν λόγω ταµεία λειτουργούν µε ασφαλιστικές και όχι προνοιακές αρχές). Σ αυτήν την κατηγορία ασφαλιστικών φορέων εντάσσονται τόσο Ν.Π... όπως το Ταµείο Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων όσο και Ν.Π.Ι.. όπως το Ταµείο Αυτοασφαλείας Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος. Μάλιστα, ο πρόσφατος νόµος 3029/2002 στο άρθρο 6 20 έδωσε τη δυνατότητα στα ήδη υπάρχοντα ταµεία πρόνοιας υπό µορφή Ν.Π... να µετατραπούν σε Ν.Π.Ι., εφόσον καταβάλλονται σ αυτά εισφορές µόνο από τους ασφαλισµένους. Ζήτηµα προκύπτει σχετικά µε τη συνταγµατικότητα της νοµοθετικής επιβολής ανώτατων ορίων στις εφάπαξ παροχές που χορηγούν τα ταµεία πρόνοιας. Η µέχρι σήµερα νοµολογία, εστιάζεται στην αντίθεση ή µη συγκεκριµένης νοµοθετικής ρύθµισης προς την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγµατος), η οποία συνεφαρµοζόµενη µε το άρθρο 22 5 του Συντάγµατος επιβάλλει την µε ίσους όρους συµµετοχή των εργαζοµένων στο σύστηµα παροχών και αντιπαροχών της κοινωνικής ασφάλισης. Ορόσηµο στην εξέλιξη της νοµολογίας αποτέλεσε η απόφαση του ΑΕ 9/ το οποίο έκρινε ότι η νοµοθετική επιβολή ανώτατου ορίου στις εφάπαξ παροχές των ταµείων πρόνοιας δεν αντίκειται στη 19 Παπαρρηγοπούλου, Η κοινωνική ασφάλιση ως δηµόσια υπηρεσία. Συνεργασία ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων, ι ικ 1993,

17 συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας εφόσον «αίρεται ο αµιγώς ανταποδοτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής παροχής» 21. Περαιτέρω η εν λόγω απόφαση παρείχε δύο κριτήρια ως προς τη διάγνωση της «άρσης του αµιγώς αποδοτικού χαρακτήρα» του εφάπαξ βοηθήµατος, αφενός το ουσιώδες της συµβολής των κοινωνικών πόρων στο σχηµατισµό του ασφαλιστικού κεφαλαίου και αφετέρου την ύπαρξη εισφορών των εργοδοτών διπλάσιων τουλάχιστον των εισφορών των εργαζοµένων. Την άποψη αυτή ακολουθεί πάγια και νοµολογία του ΣτΕ 22,23. Με τα ίδια κατά βάση κριτήρια αντιµετωπίστηκε πρόσφατα από τη νοµολογία η συνταγµατικότητα του άρθρου 57 3 του ν. 2089/1992, όπου θεσπίστηκε περιορισµός του χορηγούµενου από συγκεκριµένα ταµεία πρόνοιας εφάπαξ βοηθήµατος µε την καθιέρωση ανώτατου ορίου, σε συνδυασµό µε την 1 του ίδιου άρθρου βάσει της οποίας από µειώνεται σταδιακά η εργοδοτική εισφορά στα συγκεκριµένα ταµεία πρόνοιας (κατά 1/10 για κάθε έτος) µε σκοπό την πλήρη εξάλειψή της, 20 ΑΕ 9/1980, Ε ΚΑ ΚΓ, Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω υπό Β ΙΙ, σελ.3) η έννοια της συνταγµατικά κατοχυρωµένης στο άρθρο 22 5 κοινωνικής ασφάλισης δεν βασίζεται αποκλειστικά στην αρχή της ανταποδοτικότητας αλλά η τελευταία υπό την αντίληψη του σύγχρονου κοινωνικού κράτους κάµπτεται ως ένα σηµείο από την αρχή της αλληλεγγύης προκειµένου να εξασφαλίζει ένα minimum παροχών κοινωνικής ασφάλισης προς όλους. 22 Ενδεικτικά: ΣτΕ 1998/1990, Ε ΚΑ ΛΒ, 546, ΣτΕ 1328/1992, Ε ΚΑ Λ Επίσης, το ΣτΕ µε σειρά αποφάσεων (ΣτΕ 3036/92, 1816/91, 1574/90 κτλ.) είχε δεχθεί ότι αίρεται ο αµιγώς ανταποδοτικός χαρακτήρας εφάπαξ βοηθήµατος και όταν σε περίπτωση ανεπάρκειας των εισφορών των ασφαλισµένων για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος συµµετέχει κατά το υπολειπόµενο ποσό το ν.π. που απασχολεί τους ασφαλισµένους. Εντούτοις, ο Α.Π. µε την απόφαση 32/1995 (Ε ΚΑ ΛΗ, 113) έκρινε ότι: «η προβλεπόµενη, σε περίπτωση ανεπάρκειας του σχετικού κεφαλαίου για την καταβολή του, συµπλήρωση του ποσού από το ν.π.δ.δ., δεν αίρει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του εφάπαξ, διότι πρόκειται για δανεισµό και το ν.π.δ.δ. δικαιούται να αναλάβει το ποσό που εισέφερε. Τυχόν δυσχέρεια του ν.π.δ.δ. στην ανάληψη του ποσού, ως υποθετικό γεγονός, δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για τον µη αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα του εφάπαξ».έκτοτε και το ΣτΕ ακολουθεί σκεπτικό όµοιο µε αυτό του Α.Π. ως προς τον αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα εφάπαξ βοηθήµατος παρά την πρόβλεψη περί συµπληρώσεώς του από τον εργοδότη (ΣτΕ 540, 541, 548 και 549/1999). 16

18 γεγονός που σηµαίνει ότι οι εφάπαξ παροχές των εν λόγω ταµείων αρχικά έτειναν να έχουν και πλέον έχουν αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Σηµειωτέον ότι η νοµολογία εξετάζει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση εκτός από τον ανταποδοτικό ή µη χαρακτήρα της παροχής, αν η νοµοθετική επιβολή plafond, δικαιολογείται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, αν συµβάλλει στην προαγωγή του ασφαλιστικού κεφαλαίου και στην εν γένει διαφύλαξη της φερεγγυότητας του ασφαλιστικού συστήµατος καθώς και αν υπαγορεύεται από την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιµότητας του συγκεκριµένου ταµείου. Σχετικά µε τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υπ αριθµούς 1166/2002 και 1979/2002 αποφάσεις του Τριµ. ιοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών 24, διότι εκδόθηκαν επί (πανοµοιότυπων) προσφυγών-αγωγών ασφαλισµένων κατά του «Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος», Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. και αφορούν το ίδιο θέµα (δηλαδή την επιβολή δια του άρθρου 57 3 ν. 2084/1992 ανώτατου ορίου ποσού επί της εφάπαξ χορηγούµενης χρηµατικής παροχής στους ασφαλισµένους) επί του οποίου όµως έκριναν αντίθετα. Ειδικότερα, η πρώτη (1166/2002) δέχθηκε την αγωγήπροσφυγή και έκρινε ότι το επιβληθέν ανώτατο όριο στο εφάπαξ βοήθηµα αντίκειται στο Σύνταγµα γιατί πρόκειται περί χρηµατικής παροχής η οποία έχει αµιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Η επιβολή του ανώτατου ορίου δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από λόγους κοινωνικούς ή δηµοσίου συµφέροντος ούτε προκύπτει ότι τη ρύθµιση υπαγόρευσε η ανάγκη αποτροπής του κινδύνου κατάρρευσης του διάδικου ταµείου. Αντίθετα, η δεύτερη απόφαση (1979/2002) απέρριψε την προσφυγήαγωγή δεχόµενη ότι η επιβολή από τον νόµο ανώτατου ορίου στο εφάπαξ 24 Ε ΚΑ Μ, 788 επ (µε σχόλιο Ταµπάκη). Βλ. επίσης ενδεικτικά, υπέρ της αντισυνταγµατικότητας του παραπάνω plafond. Εφ. Αθ. 585/2000, Ε ΚΑ ΜΒ,

19 βοήθηµα δεν αντίκειται στο Σύνταγµα, διότι δεν πρόκειται περί αµιγώς ανταποδοτικής παροχής. Η σχετική ρύθµιση άλλωστε δικαιολογείται από λόγους κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος αφού επιδιώκει εξυγίανση και εκλογίκευση του ασφαλιστικού συστήµατος µε δικαιότερη κατανοµή των κοινωνικών πόρων για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων και διασφάλιση των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων. Μετά την έκδοση αντίθετων αποφάσεων από δικαστήρια της ουσίας, ήδη η πρόσφατη απόφαση 521/2003 του Β1 Πολιτικού Τµήµατος του Α.Π. έκρινε ότι το άρθρο 57 3 του ν. 2084/1992 παραβιάζει ευθέως τα άρθρα 4 και 22 5 του Συντάγµατος και παρέπεµψε την υπόθεση στην Τακτική Ολοµέλεια. Τέλος, ως προς το ζήτηµα της συνταγµατικότητας νοµοθετικής επιβολής plafond στις εφάπαξ παροχές των Ταµείων Πρόνοιας, τα τελευταία χρόνια γίνεται, στην νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων (όπως στην παραπάνω αναφερόµενη απόφαση 1166/2002 του Τρ.. Πρ. Αθ.), αναφορά και σε παράβαση του άρθρου 1 του 1 ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ Α, αφού κατά τη νοµολογία του Ε Α στην προστατευόµενη στο εν λόγω άρθρο έννοια της ιδιοκτησίας εµπίπτουν και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον η χορήγησή τους εξαρτάται έστω και εν µέρει από την καταβολή εισφορών του ασφαλισµένου 25. και 3443/2000, Ε ΚΑ ΜΓ, 124. Αντίθετα, υπέρ της συνταγµατικότητας αυτού, Τρ.. Πρ. Αθ. 4197/2001, Ε ΚΑ Μ, Ενδεικτικά η απόφαση του Ε Α στην υπόθεση Gaygusuk κ. Αυστρίας (Ε ΚΑ ΛΘ, 11). Σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 1 του 1 ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ Α επί θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης, βλ. ΣτΕ 3739/1999, Ε ΚΑ ΜΒ, 11, ΕλΣ 550/2000, Ε ΚΑ ΜΒ, 517 (απαγόρευση του νοµοθετικού περιορισµού του δικαιώµατος αναπροσαρµογής των συντάξεων µε αναδροµική ισχύ), ΕλΣ 0027/2004, Ε ΚΑ ΜΣΤ, 288 (ανίσχυρη η επιβολή εισφοράς στις συντάξεις). 18

20 3.1.2 ιοίκηση οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης Κατά ιστορική παράδοση, η πλειονότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας, οργανωµένων σε Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.., χαρακτηρίζονται τυπικά ως αυτοδιοικούµενοι και αυτοτελείς 26. Με τον όρο αυτοδιοίκηση εννοείται η άσκηση δηµόσιας εξουσίας από µια διοικητική µονάδα που έχει οργανωθεί σε νοµικό πρόσωπο (όπως είναι οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης), ενώ µε τον όρο αυτοτέλεια νοείται η ανεξάρτητη διεξαγωγή του διοικητικού έργου των ασφαλιστικών φορέων σε σχέση µε τις κρατικές υπηρεσίες. ηλαδή, η αυτοδιοίκηση χαρακτηρίζει περισσότερο τις εσωτερικές σχέσεις του φορέα µε τα µέλη του, ενώ η αυτοτέλεια αναφέρεται αποκλειστικά στις εξωτερικές του σχέσεις µε τρίτους. Ο τυπικός χαρακτηρισµός των ασφαλιστικών φορέων ως αυτοδιοικούµενων και αυτοτελών οργανισµών είναι αποκλειστικά απόρροια της χωριστής νοµικής τους προσωπικότητας. Στη χώρα µας δύσκολα θα µπορούσε να γίνει λόγος για ουσιαστική αυτοδιοίκηση και αυτοτέλεια των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ακριβώς γιατί το κράτος, ως αντιστάθµισµα της µέριµνάς του για κοινωνική ασφάλιση, ασκεί διοικητική εποπτεία και διαχειριστικό έλεγχο των πράξεων των ασφαλιστικών φορέων (τουλάχιστον εκείνων που είναι οργανωµένοι σε Ν.Π...). Στο πλαίσιο αυτό, έχει συχνά τεθεί ζήτηµα ως προς τη συνταγµατικότητα νοµοθετικής παρέµβασης του κράτους για τη µειοψηφική συµµετοχή των εκπροσώπων των ασφαλισµένων στα διοικητικά όργανα των φορέων, για τη συγχώνευση υφιστάµενων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και για τη συµµετοχή Κυβερνητικού Επιτρόπου στα διοικητικά όργανα των ασφαλιστικών οργανισµών. Κατά πάγια θέση της νοµολογίας του ΣτΕ «Με τη διάταξη 22 5, ο συντακτικός νοµοθέτης περιέβαλε µε συνταγµατικό κύρος την 26 Κρεµαλής, ο.π., 79 επ. 19

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Φ.Π. Αριθµός 3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2003, µε την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Α. Τσαµπάση, Ι. Μαρή, Γ. Παναγιωτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Eπαγγελματική ελευθερία: Περιορισμοί (στην πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του) Ευγ. Β. Πρεβεδούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ. Το ζήτημα της επιχορήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων: Παρατηρήσεις επί της υπ αριθμ. 5/2013 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων 17 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 189299/37512/2014 Πληροφορίες: Γιάννης Τσελεκίδης ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.47 /ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ Ε νέων ασφαλισµένων Ε Ε (άρθρο 39 του ν.2084/1992.

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ Ε νέων ασφαλισµένων Ε Ε (άρθρο 39 του ν.2084/1992. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βουκουρεστίου 30 Τηλ:210-3614224

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Page 1 of 5 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Page 1 of 5 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 5 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 969 Ετος: 1998 Όροι θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Αθήνα, 31-10-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/31-10-2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα Συνηµµένο και Παραρτήµατα Α. Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας, η οποία παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα