Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio)"

Transcript

1 Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio) Α. Σοφός 1, Δ. Σπανός 2, Π. Κεφαλάκης 3, Δ. Γεωργαλλίδης 4 1 Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης, MEd 3 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης, MSc 4 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης, MSc Περίληψη Η εξέλιξη του Διαδικτύου, η ευκολία πρόσβασης σε αυτό και οι ολοένα αυξανόμενες ταχύτητες που προσφέρονται από τους παρόχους, έχουν καταστήσει εφικτή την ανταλλαγή διαφόρων τύπων δεδομένων μεταξύ των χρηστών. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχοι. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός αλληλεπιδραστικού ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει μέσω του Διαδικτύου (e-radio). Πρόκειται για μια εφαρμογή Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μην είναι μόνο παθητικοί δέκτες ακροατές, αλλά να καθορίζουν μέσω ιστοσελίδας το περιεχόμενο των ηχητικών δεδομένων που εκπέμπονται από το ραδιόφωνο. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες της αλληλεπίδρασης και του Διαδικτυακού ραδιοφώνου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του συστήματος, τα οποία βασίζονται στις τεχνολογίες των βάσεων δεδομένων, της αναπαραγωγής ήχου και της μετάδοσης ήχου σε πραγματικό χρόνο (broadcasting streaming). Η εργασία ολοκληρώνεται με παράθεση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση, μιντιακή αγωγή, Διαδικτυακό ραδιόφωνο 1. Εισαγωγή Η ιδέα της χρήσης του ραδιοφώνου ως καταλυτικής επικοινωνιακής τεχνολογίας έχει τις ρίζες της στον Betrol Brecht, ο οποίος το 1932, ένα χρόνο πριν την άνοδο του Hitler στην εξουσία, παρουσίασε την προσέγγιση του σχετικά με την αξιοποίηση του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο, σύμφωνα με τον Brecht (1927), πρέπει να μετατραπεί από ένα μέσο παροχής και διανομής πληροφοριών σε τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποτελούσε ένα δυναμικό σύστημα στη δημόσια ζωή, γιατί δεν θα έκπεμπε μόνο, αλλά ο δέκτης θα είχε τη δυνατότητα να αναμεταδώσει και να ενεργοποιηθεί σε σχέση με την οργάνωση και την παραγωγή αντιπροτάσεων στο καπιταλιστικό σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής πληροφορίας. Η τότε ουτοπία του Brecht μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με τις ΤΠΕ. Οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης των δεδομένων και σύγκλισης των τεχνολογικών προτύπων επικοινωνίας ανοίγουν διευρυμένα πεδία που ξεπερνούν

2 ακόμα και την προσέγγιση του Brecht για μια αμφίδρομη επικοινωνία, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν σε μια διαδικτυομένη αρχιτεκτονική επικοινωνίας εναλλακτικές δομές επικοινωνίας και οργάνωσης φορέων και οργανισμών (Kron, Σοφός 2007, 23-47). Σε αυτό το πλαίσιο ο χρήστης αναλαμβάνει διευρυμένους ρόλους και μπορεί να δράσει στο Διαδίκτυο ως αναγνώστης/συγγραφέας, π.χ. σε ένα ιστολόγιο. Ακριβώς αυτή η ιδέα αποτελεί βασικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται το θεωρητικό μοντέλο της Παιδαγωγικής των Μέσων, η «ενεργή εργασία με τα Μέσα». Η ενεργή εργασία με τα Μέσα προσανατολίζεται στη δράση των μαθητών, στην επεξεργασία και τη διαμόρφωση πεδίων κοινωνικής πραγματικότητας με τη χρήση των μέσων (έντυπα, φωτογραφία, βίντεο, ραδιόφωνο, Η/Υ) (Schell 2003). Σε αντίθεση με μια εργαλειακή προσέγγιση, τα μέσα έρχονται στην «υπηρεσία» των χρηστών και εκείνοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως μέσα για να διαμορφώσουν ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να φιλτράρουν πληροφορίες, να ενημερώσουν σχετικά με κοινωνικά φαινόμενα, να διατυπώσουν υποκειμενικά ενδιαφέροντα, να προβάλουν αντιπροτάσεις κ.ά. Αρκετές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της αγωγής των παιδιών στα Μέσα, αξιοποιούν τη σύγκλιση των τεχνολογικών προτύπων για να διαμορφώσουν ένα πεδίο επικοινωνίας όπου οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κλασικά μέσα αξιοποιώντας παράλληλα τις διευρυμένες υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο. Με τη δημιουργία Διαδικτυακών ραδιοφώνων οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι λειτουργίες που υποστηρίζουν Διαδικτυακά ραδιόφωνα από άλλα κράτη, που βρέθηκαν μετά από έρευνα στο Διαδίκτυο. Fun radio Διαγωνισμοί, ψηφοφορίες, online παιχνίδια (σε μορφή flash), τα παιδιά μπορούν να στείλουν τις ζωγραφιές τους μέσω φόρμας και οι καλύτερες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, ενημέρωση για το πρόγραμμα του σταθμού. Εικόνα 1: Fun Radio και Zucchini Brothers Kid s Radio Show

3 The Zucchini Brothers Kid s Radio Show Ημερολόγιο με τις επερχόμενες δραστηριότητες των παραγωγών, φωτογραφικό υλικό, συνταγές, νέα. Rummi Radio Online παιχνίδια (σε μορφή flash), δυνατότητα αίτησης αναπαραγωγής τραγουδιού (δεν υπάρχει αναζήτηση αλλά μια λίστα με όλα τα διατιθέμενα τραγούδια) Kids-radio Εργαλεία chat και forum, ψηφοφορίες, ενημέρωση για το πρόγραμμα του σταθμού. Άλλα Διαδικτυακά ραδιόφωνα για παιδιά: Μέσα από την ανάλυση περιεχομένου των παραπάνω ραδιοφώνων για παιδιά, συμπεράναμε ότι οι εκπαιδευτικές καινοτομίες: προωθούν την μιντιακή αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας κοινωνικών θεμάτων σε μιντιακά περιεχόμενα, αποτελούν γέφυρες για την σύζευξη της σχολικής/ακαδημαϊκής γνώσης με τη βιωματική γνώση κα τις εμπειρίες, προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών, διευρύνοντας τη σχολική τάξη σε κοινότητα εργασίας συγκεκριμένων ενδιαφερόντων. 2. Φιλοσοφία του συστήματος Τα κυριότερα χαρακτητριστικά του e-radio είναι: 2.1 Αμεσότητα Οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να εγγραφεί στο σύστημα. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι: Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα (κλειστή επιλογή μεταξύ Εκπαιδευτικού και Μαθητή), Σχολείο, Πόλη, Νομός και μια έγκυρη διεύθυνση. Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, οι διαχειριστές αποστέλλουν στην διεύθυνση το όνομα χρήστη και τον κωδικό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα για σύνδεση. Το συνδεδεμένο μέλος μπορεί να ανεβάσει αρχεία ήχου στο σύστημα συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα/τίτλος (αρχείου), γλώσσα (κλειστή επιλογή), είδος και το αρχείο που πρέπει να είναι σε φορμά mp3. Προαιρετικά συμπληρώνονται ο καλλιτέχνης, ο δίσκος ενώ υπάρχουν και δύο πεδία όπου μπορούν να καταχωρηθούν στίχοι και σημειώσεις. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης όλων αυτών των στοιχείων από το μέλος που πραγματοποίησε την καταχώρηση. Το αρχείο ήχου είναι άμεσα διαθέσιμο για αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των αρχείων που μπορεί να καταχωρήσει κάθε μέλος.

4 2.2 Δυναμικά μεταβαλλόμενο πρόγραμμα σταθμού Το πρόγραμμα του σταθμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει ένα ή παραπάνω είδη μουσικής ανά χρονική περίοδο της επιλογής του. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται δυναμικά, που σημαίνει ότι ο διαχειριστής (ο οποίος διαθέτει ειδικό κωδικό σύνδεσης στο σύστημα) οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μεταβάλλει το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι, μπορεί να γίνει μια εναλλαγή μεταξύ των ρόλων του χρήστη, του παραγωγού και του διαχειριστή του σταθμού. 2.3 Δυνατότητες αναζήτησης και λίστα ακροατών Παρόλο που ο βασικός σκοπός ενός ραδιοφωνικού σταθμού είναι η αναπαραγωγή μουσικών τραγουδιών και αρχείων ήχου γενικότερα, όταν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μια Βάση Δεδομένων, τότε υπάρχει και η αντίστοιχη δυνατότητα αναζήτησης των δεδομένων αυτών με διάφορα κριτήρια. Έτσι, παρέχουμε αναζήτηση τραγουδιών με βάση τον τίτλο του τραγουδιού, τον καλλιτέχνη, είδος μουσικής και γλώσσα. Για τα λοιπά αρχεία, υπάρχει αναζήτηση με βάση τον τίτλο και το είδος. Τα πεδία μπορούν να συνδυαστούν στην αναζήτηση. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τις ακόλουθες επιλογές: Επιλογή επάνω στον τίτλο του αρχείου, όπου παρουσιάζεται η καρτέλα του αρχείου ήχου για λήψη περισσότερων πληροφοριών. Αναπαγωγή κομματιού, η οποία συμβαίνει τοπικά, στον υπολογιστή του επισκέπτη. Προσθήκη στη λίστα ακροατών. Η λίστα φαίνεται στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας και τα κομμάτια που υπάρχουν εκεί μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο. Η λίστα μπορεί να δεχτεί μέχρι και πέντε κομμάτια. Εάν η λίστα γεμίσει, μόλις γίνει αναπαραγωγή ενός από τα κομμάτια της λίστας, μια θέση αδειάζει και ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα νέο κομμάτι. 2.4 Ενεργή μιντιακή εργασία Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης των μέσων (ενεργή εργασία με τα μέσα), εστιάζουμε με την εφαρμογή μας σε διαδικασίες αγωγής των μέσων, δίνοντας στα παιδιά ένα κίνητρο να παράγουν το δικό τους πρωτογενές υλικό. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργήσαμε τέσσερις επιπλέον κατηγορίες: Ιστορίες/Ποιήματα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Αναγνώσεις/Αφηγήσεις Παρόλο που στην εισαγωγή νέου αρχείου οι κατηγορίες αυτές εμφανίζονται στο πεδίο είδος μουσικής, έχουμε διαχωρίσει την αναζήτηση αρχείων σε: αναζήτηση σε Μουσική-Τραγούδια και αναζήτηση σε λοιπά αρχεία, όπου περιλαμβάνονται τα αρχεία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες.

5 2.5 Διαλογικότητα Οι συνδεδεμένοι χρήστες της ιστοσελίδας, μπορούν από την καρτέλα ενός αρχείου να εισάγουν τα σχόλιά τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ του χρήστη που καταχώρησε το αρχείο και των υπόλοιπων χρηστών. Τα σχόλια είναι ορατά σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει κάποιος να είναι συνδεδεμένος προκειμένου να εισάγει τα δικά του σχόλια. 3. Τεχνολογία του συστήματος 3.1 Τεχνολογίες αναπαραγωγής ήχου Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει διευκολύνει την αναπαραγωγή ήχων διαφόρων τύπων. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του πληθώρα τρόπων για να λάβει και να ακούσει ηχητικά αρχεία, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ηχογράφηση με χρήση μικροφώνου και απλού λογισμικού, από audio CD με χρήση λογισμικού, ή από το Διαδίκτυο. Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των ήχων, η αναπαραγωγή τους είναι υπόθεση χρήσης μιας εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η προεγκατεστημένη εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων του Λειτουργικού Συστήματος, είτε να επιλεγεί μια από τις πολλές διαθέσιμες εμπορικές ή δωρεάν χρήσης. Για την αναπαραγωγή ήχου είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάρτας ήχου. Η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για το χειρισμό του ηχητικού αρχείου, δρομολογεί τα ψηφιακά δεδομένα από την κύρια μνήμη στην κάρτα ήχου. Η τελευταία αναδημιουργεί το ηχητικό σήμα, το οποίο αναπαράγεται από τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα σε κάποια υποδοχή της. Μια τυπική εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου παρέχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: Άνοιγμα αρχείου. Εκτός από όνομα αρχείου, μπορεί να δοθεί μια διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία βρίσκεται η ροή ηχητικών αρχείων. Αναπαραγωγή αρχείου. Διακοπή αναπαραγωγής. Προσωρινή παύση αναπαραγωγής. Μετάβαση σε επόμενο / προηγούμενο σημείο αναπαραγωγής εντός του ίδιου αρχείου. Μετάβαση σε επόμενο / προηγούμενο αρχείο ήχου σε μια λίστα. Επανάληψη αναπαραγωγής του αρχείου, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί (repeat). Ρύθμιση της έντασης ήχου. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης (codecs) ήχου με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφοροι τύποι αρχείων. Τα αρχεία mp3 είναι ίσως τα πλέον διαδεδομένα στην κοινωνία της πληροφορίας, λόγω της ευκολίας λήψης, αναπαραγωγής και μετάδοσής τους μέσω του Διαδικτύου (broadcasting streaming). 3.2 Broadcasting - streaming Ο όρος streaming multimedia αναφέρεται σε δεδομένα πολυμέσων που παραδίδονται με συνεχή ρυθμό στον τελικό χρήστη, όσο τα μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο (real

6 time) κάποιος παροχέας. Αναφερόμαστε περισσότερο στη μέθοδο με την οποία παραδίδονται, παρά στα ίδια τα δεδομένα. Στηριζόμενοι στην τεχνική streaming, παρουσιάστηκαν Διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, των οποίων το πλήθος συνεχώς αυξάνεται, ενώ αυτόνομες ραδιοφωνικές συσκευές με δυνατότητες Διαδικτύου (Internet radio devices) προσφέρουν στους ακροατές την επιλογή για λήψη ηχητικών ροών (audio streams). Μια ροή πολυμέσων είναι δυνατόν να μεταδίδεται κατόπιν αιτήματος (on demand) ή ζωντανά (live stream). Αλληλένδετος με την τεχνική streaming είναι ο όρος broadcasting. Αναφέρεται στη διανομή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων σε κάποιο ακροατήριο για τη μετάδοση ενός προγράμματος. Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε σε μια ειδική μορφή broadcasting, την webcasting, δηλαδή τη μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ένα πλήθος χρηστών μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας τεχνικές streaming. Μια ροή δεδομένων μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο με συνεχή ρυθμό σε πολλούς ταυτόχρονους ακροατές. Συνήθως οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν broadcasting είναι μη αλληλεπιδραστικές, αφού η συνεχής ροή δεδομένων είναι προς μια μόνο κατεύθυνση. Σήμερα, πολλοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί χρησιμοποιούν broadcasting για τη μετάδοση του προγράμματός τους εκτός από το συμβατικό τρόπο και μέσω του Διαδικτύου. Εξάλλου, το χαμηλό κόστος και η ευκολία των σχετικών τεχνικών έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ανεξάρτητων broadcasters που εκπέμπουν μέσω Διαδικτύου. Συχνά πρόκειται για μέσους χρήστες, οι οποίοι από το χώρο του σπιτιού τους εκπέμπουν ροές πολυμεσικών δεδομένων που καλύπτουν πολλά ενδιαφέροντα και θέματα, όπως είναι οι υπολογιστές, η τεχνολογία και οι ειδήσεις. Εκπομπές ζωντανής μετάδοσης παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων, συναντήσεων και παρουσιάσεων σε οποιονδήποτε διαθέτει μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. 3.3 Διαδικτυακό ραδιόφωνο Οι τεχνικές broadcasting και streaming έχουν άμεση εφαρμογή στο Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Πρόκειται για μια υπηρεσία μετάδοσης ήχου πραγματικού χρόνου με συνεχή ρυθμό σε πολλούς χρήστες. Μια συνεχής ροή ήχου αποστέλλεται στους ακροατές, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έλεγχο, όπως συμβαίνει με τη μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων πραγματικού χρόνου. Η παρουσία της τεχνικής streaming καθιστά την υπηρεσία διαφορετική από την αντίστοιχη της παροχής αρχείων κατόπιν αιτήματος, όπως φυσικά και από τη μεταφορά μουσικών κομματιών (downloading) που περιλαμβάνει η τεχνική podcasting. Πολλοί Διαδικτυακοί σταθμοί σχετίζονται με αντίστοιχους συμβατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκπέμπουν το ίδιο πρόγραμμα με αυτούς. Σήμερα υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι Διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, των οποίων το πρόγραμμα εκπέμπεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Η υπηρεσία του Διαδικτυακού ραδιοφώνου είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό καθιστά την υπηρεσία ελκυστική μεταξύ πολιτών που βρίσκονται εκτός της πατρίδας τους, όπως και σε ακροατές με μουσικά ενδιαφέροντα που δεν ικανοποιούνται από

7 τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στα είδη των πληροφοριών που μεταδίδει ένας σταθμός περιλαμβάνονται ειδήσεις, αθλητικά νέα, συζητήσεις, διάφορα είδη μουσικής, καθώς και ποιήματα και συνεντεύξεις, όπως στην παρούσα εργασία. Για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού συνήθως χρησιμοποιείται μια τεχνική δημιουργίας ήχου συνεχούς ροής (streaming), η οποία στη συνέχεια θα μεταδίδεται μέσω μιας ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής γραμμής. Στις δημοφιλέστερες μορφές αρχείων για τη δημιουργία της ροής ήχου περιλαμβάνονται τα MP3, τα αρχεία ogg vorbis, Windows Media Audio (WMA) και Real Audio. Υπάρχουν 3 βασικά λειτουργικά τμήματα σε μια συνεχή ροή ήχου: 1. Η πηγή της ροής ήχου. 2. Ο αναμεταδότης της ροής ήχου που έχει τη μορφή ενός σταθμού εξυπηρέτησης (server). 3. Η αναπαραγωγή του ήχου, που πραγματοποιείται στους ακροατές που έχουν το ρόλο του πελάτη (client). Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για τη δημιουργία της πηγής της ηχητικής ροής. Μια διαδεδομένη μέθοδος είναι η χρήση της τεχνολογίας SHOUTcast που συνεργάζεται με την εφαρμογή Winamp. Η τεχνολογία αυτή παράγει ένα σταθμό εξυπηρέτησης (shoutcast server). Οποιοδήποτε mp3 αρχείο που αναπαράγεται στην εφαρμογή Winamp μετατρέπεται σε ροή ήχου και στη συνέχεια μεταδίδεται μέσω του SHOUTcast server στους συνδεδεμένους ακροατές. Οι ακροατές ακούνε την ηχητική ροή που λαμβάνουν μέσω της εφαρμογής Winamp. Η σύνδεση με το σταθμό εξυπηρέτησης του ραδιοφωνικού σταθμού μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα από μια ιστοσελίδα, είτε απευθείας μέσω της εφαρμογής. Η τεχνική αυτή οδηγεί σε εύκολη εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 3.4 Δυναμικές ιστοσελίδες-σύνδεση με Βάση Δεδομένων Για τη δημιουργία των ιστοσελίδων του e-radio χρησιμοποιήθηκε κώδικας HTML, η προκαθορισμένη γλώσσα μορφοποίησης που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας στατικών ιστοσελίδων (ιστοσελίδες που παρουσιάζουν το ίδιο περιεχόμενο κάθε φορά που φορτώνουν). Καθώς το e-radio στηρίζεται στην αλληλεπίδραση, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ASP για να γίνουν οι ιστοσελίδες δυναμικές, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να αλλάξει κάθε φορά που αυτές φορτώνουν, ανάλογα με τις ενέργειες των χρηστών. Για να γίνει το σύστημα πιο χρηστικό και διαδραστικό, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων. Οι δυναμικές ιστοσελίδες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα περιεχόμενα που έχουν αποθηκευτεί στη Βάση και να διαμορφώνουν ανάλογα το περιεχόμενο που θα δει ο τελικός χρήστης. Έτσι, αν μεταβληθούν (εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή) τα περιεχόμενα της Βάσης, ανάλογα θα επηρεαστεί και η δυναμική σελίδα που τα καλεί.

8 4. Περιγραφή του συστήματος Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στις τεχνολογίες που αναφέραμε και παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα: Σταθμός εξυπηρέτησης Λογισμικό εκπομπής Λογισμικό ελέγχου ΒΔ μουσικών αρχείων Ιστοσελίδα Καταχωρούν το δικό τους υλικό Αναζήτηση στη ΒΔ Προσθήκη κομματιών στη λίστα INTERNET Απάντηση σε αιτήματα Εκπομπή προγράμματος σταθμού Ακροατής Σύνδεση Internet Φυλλομετρητής Winamp 5. Ενδεικτικές Δράσεις Σχήμα 1: Η λειτουργία του συστήματος Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να επινοήσει δικά του σχέδια δράσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της πλατφόρμας. Σε αυτήν την ενότητα προτείνουμε ενδεικτικές δράσεις, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός ακριβώς όπως τις παραθέτουμε ή να τις παραλλάξει, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Καθώς θεωρούμε ότι το εργαλείο μας καλύπτει προδιαγραφές για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τα σχέδια εργασίας καλύπτουν περισσότερα από ένα διακριτά μαθήματα, προσεγγίζοντας τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό (Ματσαγγούρας, 2003) 5.1 Σχεδίαση μιας συνέντευξης Διαχειριστής Τοπική ή απομακρυσμένη (μέσω φυλλομετρητή) διαχείριση του σταθμού και του μουσικού προγράμματος Περίληψη: Τα παιδιά σχεδιάζουν μια συνέντευξη. Αποφασίζουν από ποιον θα πάρουν τη συνέντευξη (π.χ. από ένα μετανάστη), χωρίζονται σε ομάδες και σκέφτονται και αποφασίζουν τις ερωτήσεις που θα θέσουν. Τα παιδιά ηχογραφούν τη συνέντευξη με μια ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιείται επεξεργασία του ψηφιακού αρχείου για μείωση μεγέθους. Κατόπιν τα παιδιά ανεβάζουν το παραγόμενο αρχείο στο σύστημα. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί το πεδίο των σημειώσεων ώστε να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ιστοσελίδας. Ιδανικά, όλη η συνέντευξη απομαγνητοφωνείται και καταχωρείται στο πεδίο των σημειώσεων. Τάξη: Ε, ΣΤ Ζώνες μάθησης: Ευέλικτη Ζώνη.

9 Γνωστικά αντικείμενα- Διαθεματικές πτυχές: Νεοελληνική γλώσσα. Χώρος: Σχολικό εργαστήριο με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσα: Η/Υ με ηχεία, Διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης. Διάρκεια: 6ωρο. Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία-δρασιακή διάσταση Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων-κριτική διάσταση 5.2 Ποιήματα-αφηγήσεις Περίληψη: Τα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να κατεβάσουν αρχεία ήχου από αφηγήσεις ποιημάτων. Εναλλακτικά μπορεί κάποιο από τα παιδιά να αναλάβει να αφηγηθεί το ποίημα και να γίνει ψηφιακή ηχογράφηση. Το αρχείο ήχου ανεβαίνει στο σύστημα. Με αφορμή το ποίημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει το μάθημά του. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να μεταφράσουν το ποίημα σε κάποια ξένη γλώσσα και να χρησιμοποιήσουν το πεδίο των σημειώσεων για να καταχωρήσουν τη μετάφραση. Τάξη: Δ, Ε, ΣΤ Ζώνες μάθησης: Ευέλικτη Ζώνη. Γνωστικά αντικείμενα- Διαθεματικές πτυχές: Νεοελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα. Χώρος: Σχολικό εργαστήριο με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσα: Η/Υ με ηχεία, Διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης. Διάρκεια: 2ωρο, κυλιόμενο. Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία-δρασιακή διάσταση Γλώσσα των μέσων, κατανόηση & ερμηνεία-επικοινωνιακή/εκφραστική διάσταση 5.3 Κομμάτια διασκευασμένα στην Ελληνική και συμπλήρωση στίχων Περίληψη: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να προσκομίσουν μουσικά κομμάτια που έχουν διασκευαστεί στην Ελληνική, όπως και τα αντίστοιχα τραγούδια στην πρωτότυπη γλώσσα τους (π.χ. Όλα Αυτά που Φοβάμαι-Άλκηστη Πρωτοψάλτη και This is How You Remind Me-Nichelback). Τα παιδιά χρησιμοποιούν το πεδίο των σημειώσεων και γράφουν τους στίχους του Ελληνικού και ξενόγλωσσου τραγουδιού. Τάξη: Δ, Ε, ΣΤ Ζώνες μάθησης: Ευέλικτη Ζώνη. Γνωστικά αντικείμενα- Διαθεματικές πτυχές: Μουσική, ξένη γλώσσα. Χώρος: Σχολικό εργαστήριο με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσα: Η/Υ, Διαδίκτυο. Διάρκεια: 1 ώρα. Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία-δρασιακή διάσταση 6. Επίλογος Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε ο Διαδικτυακός Ραδιοφωνικός Σταθμός e- radio. Μελλοντικές επεκτάσεις, όσον αφορά τη βελτίωση του τεχνικού τμήματος της ιστοσελίδας, περιλαμβάνουν:

10 Ενσωμάτωση επικοινωνιακών εργαλείων chat και forum Εκπομπή του προγράμματος του σταθμού από τα FM Προσωποποίηση λίστας κάθε ακροατή Τοπ 10: Οι ακροατές ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια Βελτίωση της αισθητικής της ιστοσελίδας Ανοικτό σύστημα για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών: Η ιστοσελίδα θα παρέχει εργαλείο όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους μαθησιακά σενάρια, σύμφωνα με το πρότυπο που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία. Επίσης, μπορούν να να πραγματοποιηθούν τόσο ποιοτικές αξιολογήσεις που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αλλά και βελτιώσεων του ίδιου του συστήματος. Η αξιολόγηση του συστήματος μπορεί να γίνει από καθηγητές πληροφορικής (διαμορφωτική αξιολόγηση) και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (ποσοτική διαμορφωτική αξιολόγηση, προσανατολισμένη σε ερωτήσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα). Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τους μαθητές που μας στήριξαν στην προσπάθεια αυτή, εμπλουτίζοντας την ιστοσελίδα με τη μουσική τους: Γιώργος Ιωαννίδης Φυτανίδης, Πέτρος Κιάρης, Γιώργος Λουλουργάς, Mηνάς Παραγυιός, Αρης Ποτιτσόπουλος και Μανώλης Χρύσαλος. Βιβλιογραφία Brecht, B,. (1927). Radio Eine vorsintflutliche Erfindung? Στο Brecht, B,. Gesammelte Werke in 20 Bänden. Bd. 18, (σσ ). Frankfurt a. M.: Tsd. Broadcasting (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (1/3/2008) Internet radio (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (5/3/2008) Kron, F., Σοφός, Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Schell, F. (2003). Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theorie und Praxis. München: KoPäd. SHOUTcast (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (8/3/2008) Streaming Media (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (26/2/2008) Webcast (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (21/2/2008)

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y5 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PODCAST ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Καλωσήρθατε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης BEHRINGER PODCAST

PODCAST ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Καλωσήρθατε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης BEHRINGER PODCAST Καλωσήρθατε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης BEHRINGER PODCAST Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα podcast προϊόντα μας. Αυτό το πρώτης τάξεως πακέτο συσκευών και λογισμικού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ά τ μ ή μ α τ α μουσικής τεχνολογίας & πολυμέσων δημιουργίας ιστοσελίδων Apple - Windows & Office 2 ώ ρ ε ς δ ω ρ ε ά ν σ ε μ ι ν

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Π. Κλιάπης Εισαγωγή μάθημα γνωριμίας με τα πολυμέσα (multimedia) και ιδιαίτερα τα πολυμέσα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εξετάζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 1 ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ / Ε. Κ. «ΑΘΗΝΑ» «Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά Οδηγίες: Δημιουργία ασκήσεων 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Δημιουργία ασκήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ζωντανή τάξη μαθήματος

Ζωντανή τάξη μαθήματος Ζωντανή τάξη μαθήματος Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευόμενου Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπρομηθέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ... 2 1.1 Εισαγωγή... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΑΞΗΣ... 5 2.1 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων

Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων Ήχος και Εικόνα σε ένα αρμονικό ενιαίο σύστημα Η ψυχαγωγία αποτελεί έναν ακόμη θεμελιώδη άξονα εφαρμογής και ανάπτυξης του αυτοματισμού. Η Απόλαυση «κατανέμεται».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία on-line Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Γνώσεων για Μαθητές Δημοτικού Εγχειριδίου ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ AM 04/2497 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΙΑΝΑΣ Θεσσαλονίκη 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Power Point

Interactive Power Point Interactive Power Point Οι περισσότεροι χρήστες γνωρίζουν τη χρήση του Microsoft Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, έχει δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ HYPERTECH

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Αudacity για επεξεργασία ήχου

Χρήση του Αudacity για επεξεργασία ήχου Άδεια Χρήσης Creative Commons, Αναφορά Προέλευσης 3.0 Ελλάδα 2009-2010, Βουρλάκος Μιχαήλ Χρήση του Αudacity για επεξεργασία ήχου Τι είναι η επεξεργασία ήχου θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος; Με απλά λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Ελένη Χριστοπούλου Δημήτριος Ρίγγας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 15-9-2015 Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου Αργυρώ Πρόσκολλη Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα