Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio)"

Transcript

1 Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio) Α. Σοφός 1, Δ. Σπανός 2, Π. Κεφαλάκης 3, Δ. Γεωργαλλίδης 4 1 Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης, MEd 3 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης, MSc 4 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης, MSc Περίληψη Η εξέλιξη του Διαδικτύου, η ευκολία πρόσβασης σε αυτό και οι ολοένα αυξανόμενες ταχύτητες που προσφέρονται από τους παρόχους, έχουν καταστήσει εφικτή την ανταλλαγή διαφόρων τύπων δεδομένων μεταξύ των χρηστών. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχοι. Το αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός αλληλεπιδραστικού ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει μέσω του Διαδικτύου (e-radio). Πρόκειται για μια εφαρμογή Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μην είναι μόνο παθητικοί δέκτες ακροατές, αλλά να καθορίζουν μέσω ιστοσελίδας το περιεχόμενο των ηχητικών δεδομένων που εκπέμπονται από το ραδιόφωνο. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες της αλληλεπίδρασης και του Διαδικτυακού ραδιοφώνου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του συστήματος, τα οποία βασίζονται στις τεχνολογίες των βάσεων δεδομένων, της αναπαραγωγής ήχου και της μετάδοσης ήχου σε πραγματικό χρόνο (broadcasting streaming). Η εργασία ολοκληρώνεται με παράθεση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση, μιντιακή αγωγή, Διαδικτυακό ραδιόφωνο 1. Εισαγωγή Η ιδέα της χρήσης του ραδιοφώνου ως καταλυτικής επικοινωνιακής τεχνολογίας έχει τις ρίζες της στον Betrol Brecht, ο οποίος το 1932, ένα χρόνο πριν την άνοδο του Hitler στην εξουσία, παρουσίασε την προσέγγιση του σχετικά με την αξιοποίηση του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο, σύμφωνα με τον Brecht (1927), πρέπει να μετατραπεί από ένα μέσο παροχής και διανομής πληροφοριών σε τεχνολογία αμφίδρομης επικοινωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποτελούσε ένα δυναμικό σύστημα στη δημόσια ζωή, γιατί δεν θα έκπεμπε μόνο, αλλά ο δέκτης θα είχε τη δυνατότητα να αναμεταδώσει και να ενεργοποιηθεί σε σχέση με την οργάνωση και την παραγωγή αντιπροτάσεων στο καπιταλιστικό σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής πληροφορίας. Η τότε ουτοπία του Brecht μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με τις ΤΠΕ. Οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιοποίησης των δεδομένων και σύγκλισης των τεχνολογικών προτύπων επικοινωνίας ανοίγουν διευρυμένα πεδία που ξεπερνούν

2 ακόμα και την προσέγγιση του Brecht για μια αμφίδρομη επικοινωνία, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν σε μια διαδικτυομένη αρχιτεκτονική επικοινωνίας εναλλακτικές δομές επικοινωνίας και οργάνωσης φορέων και οργανισμών (Kron, Σοφός 2007, 23-47). Σε αυτό το πλαίσιο ο χρήστης αναλαμβάνει διευρυμένους ρόλους και μπορεί να δράσει στο Διαδίκτυο ως αναγνώστης/συγγραφέας, π.χ. σε ένα ιστολόγιο. Ακριβώς αυτή η ιδέα αποτελεί βασικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται το θεωρητικό μοντέλο της Παιδαγωγικής των Μέσων, η «ενεργή εργασία με τα Μέσα». Η ενεργή εργασία με τα Μέσα προσανατολίζεται στη δράση των μαθητών, στην επεξεργασία και τη διαμόρφωση πεδίων κοινωνικής πραγματικότητας με τη χρήση των μέσων (έντυπα, φωτογραφία, βίντεο, ραδιόφωνο, Η/Υ) (Schell 2003). Σε αντίθεση με μια εργαλειακή προσέγγιση, τα μέσα έρχονται στην «υπηρεσία» των χρηστών και εκείνοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως μέσα για να διαμορφώσουν ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να φιλτράρουν πληροφορίες, να ενημερώσουν σχετικά με κοινωνικά φαινόμενα, να διατυπώσουν υποκειμενικά ενδιαφέροντα, να προβάλουν αντιπροτάσεις κ.ά. Αρκετές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της αγωγής των παιδιών στα Μέσα, αξιοποιούν τη σύγκλιση των τεχνολογικών προτύπων για να διαμορφώσουν ένα πεδίο επικοινωνίας όπου οι μαθητές είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κλασικά μέσα αξιοποιώντας παράλληλα τις διευρυμένες υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο. Με τη δημιουργία Διαδικτυακών ραδιοφώνων οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι λειτουργίες που υποστηρίζουν Διαδικτυακά ραδιόφωνα από άλλα κράτη, που βρέθηκαν μετά από έρευνα στο Διαδίκτυο. Fun radio Διαγωνισμοί, ψηφοφορίες, online παιχνίδια (σε μορφή flash), τα παιδιά μπορούν να στείλουν τις ζωγραφιές τους μέσω φόρμας και οι καλύτερες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, ενημέρωση για το πρόγραμμα του σταθμού. Εικόνα 1: Fun Radio και Zucchini Brothers Kid s Radio Show

3 The Zucchini Brothers Kid s Radio Show Ημερολόγιο με τις επερχόμενες δραστηριότητες των παραγωγών, φωτογραφικό υλικό, συνταγές, νέα. Rummi Radio Online παιχνίδια (σε μορφή flash), δυνατότητα αίτησης αναπαραγωγής τραγουδιού (δεν υπάρχει αναζήτηση αλλά μια λίστα με όλα τα διατιθέμενα τραγούδια) Kids-radio Εργαλεία chat και forum, ψηφοφορίες, ενημέρωση για το πρόγραμμα του σταθμού. Άλλα Διαδικτυακά ραδιόφωνα για παιδιά: Μέσα από την ανάλυση περιεχομένου των παραπάνω ραδιοφώνων για παιδιά, συμπεράναμε ότι οι εκπαιδευτικές καινοτομίες: προωθούν την μιντιακή αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας κοινωνικών θεμάτων σε μιντιακά περιεχόμενα, αποτελούν γέφυρες για την σύζευξη της σχολικής/ακαδημαϊκής γνώσης με τη βιωματική γνώση κα τις εμπειρίες, προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών, διευρύνοντας τη σχολική τάξη σε κοινότητα εργασίας συγκεκριμένων ενδιαφερόντων. 2. Φιλοσοφία του συστήματος Τα κυριότερα χαρακτητριστικά του e-radio είναι: 2.1 Αμεσότητα Οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να εγγραφεί στο σύστημα. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι: Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα (κλειστή επιλογή μεταξύ Εκπαιδευτικού και Μαθητή), Σχολείο, Πόλη, Νομός και μια έγκυρη διεύθυνση. Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, οι διαχειριστές αποστέλλουν στην διεύθυνση το όνομα χρήστη και τον κωδικό, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα για σύνδεση. Το συνδεδεμένο μέλος μπορεί να ανεβάσει αρχεία ήχου στο σύστημα συμπληρώνοντας μια φόρμα με τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα/τίτλος (αρχείου), γλώσσα (κλειστή επιλογή), είδος και το αρχείο που πρέπει να είναι σε φορμά mp3. Προαιρετικά συμπληρώνονται ο καλλιτέχνης, ο δίσκος ενώ υπάρχουν και δύο πεδία όπου μπορούν να καταχωρηθούν στίχοι και σημειώσεις. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης όλων αυτών των στοιχείων από το μέλος που πραγματοποίησε την καταχώρηση. Το αρχείο ήχου είναι άμεσα διαθέσιμο για αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των αρχείων που μπορεί να καταχωρήσει κάθε μέλος.

4 2.2 Δυναμικά μεταβαλλόμενο πρόγραμμα σταθμού Το πρόγραμμα του σταθμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει ένα ή παραπάνω είδη μουσικής ανά χρονική περίοδο της επιλογής του. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται δυναμικά, που σημαίνει ότι ο διαχειριστής (ο οποίος διαθέτει ειδικό κωδικό σύνδεσης στο σύστημα) οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μεταβάλλει το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι, μπορεί να γίνει μια εναλλαγή μεταξύ των ρόλων του χρήστη, του παραγωγού και του διαχειριστή του σταθμού. 2.3 Δυνατότητες αναζήτησης και λίστα ακροατών Παρόλο που ο βασικός σκοπός ενός ραδιοφωνικού σταθμού είναι η αναπαραγωγή μουσικών τραγουδιών και αρχείων ήχου γενικότερα, όταν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μια Βάση Δεδομένων, τότε υπάρχει και η αντίστοιχη δυνατότητα αναζήτησης των δεδομένων αυτών με διάφορα κριτήρια. Έτσι, παρέχουμε αναζήτηση τραγουδιών με βάση τον τίτλο του τραγουδιού, τον καλλιτέχνη, είδος μουσικής και γλώσσα. Για τα λοιπά αρχεία, υπάρχει αναζήτηση με βάση τον τίτλο και το είδος. Τα πεδία μπορούν να συνδυαστούν στην αναζήτηση. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τις ακόλουθες επιλογές: Επιλογή επάνω στον τίτλο του αρχείου, όπου παρουσιάζεται η καρτέλα του αρχείου ήχου για λήψη περισσότερων πληροφοριών. Αναπαγωγή κομματιού, η οποία συμβαίνει τοπικά, στον υπολογιστή του επισκέπτη. Προσθήκη στη λίστα ακροατών. Η λίστα φαίνεται στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας και τα κομμάτια που υπάρχουν εκεί μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο. Η λίστα μπορεί να δεχτεί μέχρι και πέντε κομμάτια. Εάν η λίστα γεμίσει, μόλις γίνει αναπαραγωγή ενός από τα κομμάτια της λίστας, μια θέση αδειάζει και ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ένα νέο κομμάτι. 2.4 Ενεργή μιντιακή εργασία Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης των μέσων (ενεργή εργασία με τα μέσα), εστιάζουμε με την εφαρμογή μας σε διαδικασίες αγωγής των μέσων, δίνοντας στα παιδιά ένα κίνητρο να παράγουν το δικό τους πρωτογενές υλικό. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργήσαμε τέσσερις επιπλέον κατηγορίες: Ιστορίες/Ποιήματα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Αναγνώσεις/Αφηγήσεις Παρόλο που στην εισαγωγή νέου αρχείου οι κατηγορίες αυτές εμφανίζονται στο πεδίο είδος μουσικής, έχουμε διαχωρίσει την αναζήτηση αρχείων σε: αναζήτηση σε Μουσική-Τραγούδια και αναζήτηση σε λοιπά αρχεία, όπου περιλαμβάνονται τα αρχεία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες.

5 2.5 Διαλογικότητα Οι συνδεδεμένοι χρήστες της ιστοσελίδας, μπορούν από την καρτέλα ενός αρχείου να εισάγουν τα σχόλιά τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ του χρήστη που καταχώρησε το αρχείο και των υπόλοιπων χρηστών. Τα σχόλια είναι ορατά σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει κάποιος να είναι συνδεδεμένος προκειμένου να εισάγει τα δικά του σχόλια. 3. Τεχνολογία του συστήματος 3.1 Τεχνολογίες αναπαραγωγής ήχου Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει διευκολύνει την αναπαραγωγή ήχων διαφόρων τύπων. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του πληθώρα τρόπων για να λάβει και να ακούσει ηχητικά αρχεία, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ηχογράφηση με χρήση μικροφώνου και απλού λογισμικού, από audio CD με χρήση λογισμικού, ή από το Διαδίκτυο. Ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των ήχων, η αναπαραγωγή τους είναι υπόθεση χρήσης μιας εφαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε η προεγκατεστημένη εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων του Λειτουργικού Συστήματος, είτε να επιλεγεί μια από τις πολλές διαθέσιμες εμπορικές ή δωρεάν χρήσης. Για την αναπαραγωγή ήχου είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάρτας ήχου. Η εφαρμογή που χρησιμοποιείται για το χειρισμό του ηχητικού αρχείου, δρομολογεί τα ψηφιακά δεδομένα από την κύρια μνήμη στην κάρτα ήχου. Η τελευταία αναδημιουργεί το ηχητικό σήμα, το οποίο αναπαράγεται από τα ηχεία που είναι συνδεδεμένα σε κάποια υποδοχή της. Μια τυπική εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου παρέχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες: Άνοιγμα αρχείου. Εκτός από όνομα αρχείου, μπορεί να δοθεί μια διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία βρίσκεται η ροή ηχητικών αρχείων. Αναπαραγωγή αρχείου. Διακοπή αναπαραγωγής. Προσωρινή παύση αναπαραγωγής. Μετάβαση σε επόμενο / προηγούμενο σημείο αναπαραγωγής εντός του ίδιου αρχείου. Μετάβαση σε επόμενο / προηγούμενο αρχείο ήχου σε μια λίστα. Επανάληψη αναπαραγωγής του αρχείου, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί (repeat). Ρύθμιση της έντασης ήχου. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι κωδικοποίησης / αποκωδικοποίησης (codecs) ήχου με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφοροι τύποι αρχείων. Τα αρχεία mp3 είναι ίσως τα πλέον διαδεδομένα στην κοινωνία της πληροφορίας, λόγω της ευκολίας λήψης, αναπαραγωγής και μετάδοσής τους μέσω του Διαδικτύου (broadcasting streaming). 3.2 Broadcasting - streaming Ο όρος streaming multimedia αναφέρεται σε δεδομένα πολυμέσων που παραδίδονται με συνεχή ρυθμό στον τελικό χρήστη, όσο τα μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο (real

6 time) κάποιος παροχέας. Αναφερόμαστε περισσότερο στη μέθοδο με την οποία παραδίδονται, παρά στα ίδια τα δεδομένα. Στηριζόμενοι στην τεχνική streaming, παρουσιάστηκαν Διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, των οποίων το πλήθος συνεχώς αυξάνεται, ενώ αυτόνομες ραδιοφωνικές συσκευές με δυνατότητες Διαδικτύου (Internet radio devices) προσφέρουν στους ακροατές την επιλογή για λήψη ηχητικών ροών (audio streams). Μια ροή πολυμέσων είναι δυνατόν να μεταδίδεται κατόπιν αιτήματος (on demand) ή ζωντανά (live stream). Αλληλένδετος με την τεχνική streaming είναι ο όρος broadcasting. Αναφέρεται στη διανομή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων σε κάποιο ακροατήριο για τη μετάδοση ενός προγράμματος. Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε σε μια ειδική μορφή broadcasting, την webcasting, δηλαδή τη μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ένα πλήθος χρηστών μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας τεχνικές streaming. Μια ροή δεδομένων μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο με συνεχή ρυθμό σε πολλούς ταυτόχρονους ακροατές. Συνήθως οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν broadcasting είναι μη αλληλεπιδραστικές, αφού η συνεχής ροή δεδομένων είναι προς μια μόνο κατεύθυνση. Σήμερα, πολλοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί χρησιμοποιούν broadcasting για τη μετάδοση του προγράμματός τους εκτός από το συμβατικό τρόπο και μέσω του Διαδικτύου. Εξάλλου, το χαμηλό κόστος και η ευκολία των σχετικών τεχνικών έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ανεξάρτητων broadcasters που εκπέμπουν μέσω Διαδικτύου. Συχνά πρόκειται για μέσους χρήστες, οι οποίοι από το χώρο του σπιτιού τους εκπέμπουν ροές πολυμεσικών δεδομένων που καλύπτουν πολλά ενδιαφέροντα και θέματα, όπως είναι οι υπολογιστές, η τεχνολογία και οι ειδήσεις. Εκπομπές ζωντανής μετάδοσης παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων, συναντήσεων και παρουσιάσεων σε οποιονδήποτε διαθέτει μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. 3.3 Διαδικτυακό ραδιόφωνο Οι τεχνικές broadcasting και streaming έχουν άμεση εφαρμογή στο Διαδικτυακό ραδιόφωνο. Πρόκειται για μια υπηρεσία μετάδοσης ήχου πραγματικού χρόνου με συνεχή ρυθμό σε πολλούς χρήστες. Μια συνεχής ροή ήχου αποστέλλεται στους ακροατές, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έλεγχο, όπως συμβαίνει με τη μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων πραγματικού χρόνου. Η παρουσία της τεχνικής streaming καθιστά την υπηρεσία διαφορετική από την αντίστοιχη της παροχής αρχείων κατόπιν αιτήματος, όπως φυσικά και από τη μεταφορά μουσικών κομματιών (downloading) που περιλαμβάνει η τεχνική podcasting. Πολλοί Διαδικτυακοί σταθμοί σχετίζονται με αντίστοιχους συμβατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκπέμπουν το ίδιο πρόγραμμα με αυτούς. Σήμερα υπάρχουν αρκετοί ανεξάρτητοι Διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, των οποίων το πρόγραμμα εκπέμπεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Η υπηρεσία του Διαδικτυακού ραδιοφώνου είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό καθιστά την υπηρεσία ελκυστική μεταξύ πολιτών που βρίσκονται εκτός της πατρίδας τους, όπως και σε ακροατές με μουσικά ενδιαφέροντα που δεν ικανοποιούνται από

7 τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Στα είδη των πληροφοριών που μεταδίδει ένας σταθμός περιλαμβάνονται ειδήσεις, αθλητικά νέα, συζητήσεις, διάφορα είδη μουσικής, καθώς και ποιήματα και συνεντεύξεις, όπως στην παρούσα εργασία. Για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού συνήθως χρησιμοποιείται μια τεχνική δημιουργίας ήχου συνεχούς ροής (streaming), η οποία στη συνέχεια θα μεταδίδεται μέσω μιας ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής γραμμής. Στις δημοφιλέστερες μορφές αρχείων για τη δημιουργία της ροής ήχου περιλαμβάνονται τα MP3, τα αρχεία ogg vorbis, Windows Media Audio (WMA) και Real Audio. Υπάρχουν 3 βασικά λειτουργικά τμήματα σε μια συνεχή ροή ήχου: 1. Η πηγή της ροής ήχου. 2. Ο αναμεταδότης της ροής ήχου που έχει τη μορφή ενός σταθμού εξυπηρέτησης (server). 3. Η αναπαραγωγή του ήχου, που πραγματοποιείται στους ακροατές που έχουν το ρόλο του πελάτη (client). Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για τη δημιουργία της πηγής της ηχητικής ροής. Μια διαδεδομένη μέθοδος είναι η χρήση της τεχνολογίας SHOUTcast που συνεργάζεται με την εφαρμογή Winamp. Η τεχνολογία αυτή παράγει ένα σταθμό εξυπηρέτησης (shoutcast server). Οποιοδήποτε mp3 αρχείο που αναπαράγεται στην εφαρμογή Winamp μετατρέπεται σε ροή ήχου και στη συνέχεια μεταδίδεται μέσω του SHOUTcast server στους συνδεδεμένους ακροατές. Οι ακροατές ακούνε την ηχητική ροή που λαμβάνουν μέσω της εφαρμογής Winamp. Η σύνδεση με το σταθμό εξυπηρέτησης του ραδιοφωνικού σταθμού μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα από μια ιστοσελίδα, είτε απευθείας μέσω της εφαρμογής. Η τεχνική αυτή οδηγεί σε εύκολη εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 3.4 Δυναμικές ιστοσελίδες-σύνδεση με Βάση Δεδομένων Για τη δημιουργία των ιστοσελίδων του e-radio χρησιμοποιήθηκε κώδικας HTML, η προκαθορισμένη γλώσσα μορφοποίησης που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας στατικών ιστοσελίδων (ιστοσελίδες που παρουσιάζουν το ίδιο περιεχόμενο κάθε φορά που φορτώνουν). Καθώς το e-radio στηρίζεται στην αλληλεπίδραση, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ASP για να γίνουν οι ιστοσελίδες δυναμικές, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να αλλάξει κάθε φορά που αυτές φορτώνουν, ανάλογα με τις ενέργειες των χρηστών. Για να γίνει το σύστημα πιο χρηστικό και διαδραστικό, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων. Οι δυναμικές ιστοσελίδες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα περιεχόμενα που έχουν αποθηκευτεί στη Βάση και να διαμορφώνουν ανάλογα το περιεχόμενο που θα δει ο τελικός χρήστης. Έτσι, αν μεταβληθούν (εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή) τα περιεχόμενα της Βάσης, ανάλογα θα επηρεαστεί και η δυναμική σελίδα που τα καλεί.

8 4. Περιγραφή του συστήματος Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στις τεχνολογίες που αναφέραμε και παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα: Σταθμός εξυπηρέτησης Λογισμικό εκπομπής Λογισμικό ελέγχου ΒΔ μουσικών αρχείων Ιστοσελίδα Καταχωρούν το δικό τους υλικό Αναζήτηση στη ΒΔ Προσθήκη κομματιών στη λίστα INTERNET Απάντηση σε αιτήματα Εκπομπή προγράμματος σταθμού Ακροατής Σύνδεση Internet Φυλλομετρητής Winamp 5. Ενδεικτικές Δράσεις Σχήμα 1: Η λειτουργία του συστήματος Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να επινοήσει δικά του σχέδια δράσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της πλατφόρμας. Σε αυτήν την ενότητα προτείνουμε ενδεικτικές δράσεις, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός ακριβώς όπως τις παραθέτουμε ή να τις παραλλάξει, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Καθώς θεωρούμε ότι το εργαλείο μας καλύπτει προδιαγραφές για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, τα σχέδια εργασίας καλύπτουν περισσότερα από ένα διακριτά μαθήματα, προσεγγίζοντας τη σχολική γνώση ενιαιοποιημένη, όπως προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας για τον πολιτισμό (Ματσαγγούρας, 2003) 5.1 Σχεδίαση μιας συνέντευξης Διαχειριστής Τοπική ή απομακρυσμένη (μέσω φυλλομετρητή) διαχείριση του σταθμού και του μουσικού προγράμματος Περίληψη: Τα παιδιά σχεδιάζουν μια συνέντευξη. Αποφασίζουν από ποιον θα πάρουν τη συνέντευξη (π.χ. από ένα μετανάστη), χωρίζονται σε ομάδες και σκέφτονται και αποφασίζουν τις ερωτήσεις που θα θέσουν. Τα παιδιά ηχογραφούν τη συνέντευξη με μια ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιείται επεξεργασία του ψηφιακού αρχείου για μείωση μεγέθους. Κατόπιν τα παιδιά ανεβάζουν το παραγόμενο αρχείο στο σύστημα. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί το πεδίο των σημειώσεων ώστε να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ιστοσελίδας. Ιδανικά, όλη η συνέντευξη απομαγνητοφωνείται και καταχωρείται στο πεδίο των σημειώσεων. Τάξη: Ε, ΣΤ Ζώνες μάθησης: Ευέλικτη Ζώνη.

9 Γνωστικά αντικείμενα- Διαθεματικές πτυχές: Νεοελληνική γλώσσα. Χώρος: Σχολικό εργαστήριο με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσα: Η/Υ με ηχεία, Διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης. Διάρκεια: 6ωρο. Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία-δρασιακή διάσταση Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων-κριτική διάσταση 5.2 Ποιήματα-αφηγήσεις Περίληψη: Τα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να κατεβάσουν αρχεία ήχου από αφηγήσεις ποιημάτων. Εναλλακτικά μπορεί κάποιο από τα παιδιά να αναλάβει να αφηγηθεί το ποίημα και να γίνει ψηφιακή ηχογράφηση. Το αρχείο ήχου ανεβαίνει στο σύστημα. Με αφορμή το ποίημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει το μάθημά του. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να μεταφράσουν το ποίημα σε κάποια ξένη γλώσσα και να χρησιμοποιήσουν το πεδίο των σημειώσεων για να καταχωρήσουν τη μετάφραση. Τάξη: Δ, Ε, ΣΤ Ζώνες μάθησης: Ευέλικτη Ζώνη. Γνωστικά αντικείμενα- Διαθεματικές πτυχές: Νεοελληνική γλώσσα, ξένη γλώσσα. Χώρος: Σχολικό εργαστήριο με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσα: Η/Υ με ηχεία, Διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης. Διάρκεια: 2ωρο, κυλιόμενο. Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία-δρασιακή διάσταση Γλώσσα των μέσων, κατανόηση & ερμηνεία-επικοινωνιακή/εκφραστική διάσταση 5.3 Κομμάτια διασκευασμένα στην Ελληνική και συμπλήρωση στίχων Περίληψη: Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να προσκομίσουν μουσικά κομμάτια που έχουν διασκευαστεί στην Ελληνική, όπως και τα αντίστοιχα τραγούδια στην πρωτότυπη γλώσσα τους (π.χ. Όλα Αυτά που Φοβάμαι-Άλκηστη Πρωτοψάλτη και This is How You Remind Me-Nichelback). Τα παιδιά χρησιμοποιούν το πεδίο των σημειώσεων και γράφουν τους στίχους του Ελληνικού και ξενόγλωσσου τραγουδιού. Τάξη: Δ, Ε, ΣΤ Ζώνες μάθησης: Ευέλικτη Ζώνη. Γνωστικά αντικείμενα- Διαθεματικές πτυχές: Μουσική, ξένη γλώσσα. Χώρος: Σχολικό εργαστήριο με μόνιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μέσα: Η/Υ, Διαδίκτυο. Διάρκεια: 1 ώρα. Κατηγορίες Μιντιακής Αγωγής: Επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία-δρασιακή διάσταση 6. Επίλογος Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε ο Διαδικτυακός Ραδιοφωνικός Σταθμός e- radio. Μελλοντικές επεκτάσεις, όσον αφορά τη βελτίωση του τεχνικού τμήματος της ιστοσελίδας, περιλαμβάνουν:

10 Ενσωμάτωση επικοινωνιακών εργαλείων chat και forum Εκπομπή του προγράμματος του σταθμού από τα FM Προσωποποίηση λίστας κάθε ακροατή Τοπ 10: Οι ακροατές ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια Βελτίωση της αισθητικής της ιστοσελίδας Ανοικτό σύστημα για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών: Η ιστοσελίδα θα παρέχει εργαλείο όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους μαθησιακά σενάρια, σύμφωνα με το πρότυπο που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία. Επίσης, μπορούν να να πραγματοποιηθούν τόσο ποιοτικές αξιολογήσεις που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αλλά και βελτιώσεων του ίδιου του συστήματος. Η αξιολόγηση του συστήματος μπορεί να γίνει από καθηγητές πληροφορικής (διαμορφωτική αξιολόγηση) και εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων (ποσοτική διαμορφωτική αξιολόγηση, προσανατολισμένη σε ερωτήσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα). Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τους μαθητές που μας στήριξαν στην προσπάθεια αυτή, εμπλουτίζοντας την ιστοσελίδα με τη μουσική τους: Γιώργος Ιωαννίδης Φυτανίδης, Πέτρος Κιάρης, Γιώργος Λουλουργάς, Mηνάς Παραγυιός, Αρης Ποτιτσόπουλος και Μανώλης Χρύσαλος. Βιβλιογραφία Brecht, B,. (1927). Radio Eine vorsintflutliche Erfindung? Στο Brecht, B,. Gesammelte Werke in 20 Bänden. Bd. 18, (σσ ). Frankfurt a. M.: Tsd. Broadcasting (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (1/3/2008) Internet radio (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (5/3/2008) Kron, F., Σοφός, Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας Η. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Schell, F. (2003). Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theorie und Praxis. München: KoPäd. SHOUTcast (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (8/3/2008) Streaming Media (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (26/2/2008) Webcast (χ.η.), Διαθέσιμο στον Δικτυακό τόπο (21/2/2008)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

PODCAST ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Καλωσήρθατε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης BEHRINGER PODCAST

PODCAST ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Καλωσήρθατε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης BEHRINGER PODCAST Καλωσήρθατε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης BEHRINGER PODCAST Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα podcast προϊόντα μας. Αυτό το πρώτης τάξεως πακέτο συσκευών και λογισμικού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ε Υ Ρ Ω Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ κ α λ ο κ α ι ρ ι ν ά τ μ ή μ α τ α μουσικής τεχνολογίας & πολυμέσων δημιουργίας ιστοσελίδων Apple - Windows & Office 2 ώ ρ ε ς δ ω ρ ε ά ν σ ε μ ι ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5085 /30-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων

Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων Εγκατάσταση Ήχου & Εικόνας, Διαχείριση Πολυμέσων Ήχος και Εικόνα σε ένα αρμονικό ενιαίο σύστημα Η ψυχαγωγία αποτελεί έναν ακόμη θεμελιώδη άξονα εφαρμογής και ανάπτυξης του αυτοματισμού. Η Απόλαυση «κατανέμεται».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΙΣΤΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΙΣΤΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΙΣΤΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Αθανάσιος Τσακανιάς 1, Ορφέας Μπούσουλας 2, Λυδία Κόρακα 3, Γεώργιος Κουλαξίδης 4 1 Μαθητής Β5 Τάξης, 5o ΓΕΛ Σερρών e-mail thanoserres@gmail.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ηχητικής ροής υψηλής ανάλυσης σε οικιακό δίκτυο

Δημιουργία ηχητικής ροής υψηλής ανάλυσης σε οικιακό δίκτυο Δημιουργία ηχητικής ροής υψηλής ανάλυσης σε οικιακό δίκτυο Στην πιο απλοποιημένη του μορφή ένα σύστημα μετάδοσης ροής αρχείων υψηλής ανάλυσης θα αποτελείτε μόνο από δύο στάδια επεξεργασίας: Το στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο

Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Οδηγίες για την καταχώρηση δεδομένων στο Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε. έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας ως δικαιούχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΜΑΘΗΜΑ: Ι.Ε.Κ. Νεάπολης Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer developer / video games) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Είσοδος Χρηστών 1 1. Για τη σύνδεση σας στη νέα πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιάλεξεων του ΕΚΠΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα