Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών,"

Transcript

1 18 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Tων Γ. ίελλα, Ν. Καραµπέκιου I. Εισαγωγή Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1, έχει δηµιουργήσει ένα διασυνδεδεµένο περιβάλλον, όπου αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται προς αγορά και χρήση. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί το εννοιολογικό µοντέλο και σηµείο αναφοράς του µεγαλύτερου µέρους της παγκόσµιας κοινότητας. Η σύνδεση µε τον παγκόσµιο ιστό και η πρόσβαση στην υπερ-πληθώρα της προσφερόµενης πληροφορίας α- ποτελεί κοινό τόπο, όχι µόνο για την πλειονότητα των πληθυσµών του υτικού κόσµου, αλλά και για άλλες περιοχές του πλανήτη, (βλ. νοτιοανατολική Ασία, κ.λπ.). Η πανταχού παρούσα υ- πολογιστική (ubiquitous computing), ως συνέπεια των ευρυζωνικών ασύρµατων συνδέσεων, δηµιουργεί τις συνθήκες για σύνδεση µε τον παγκόσµιο ιστό, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο (βλ. πολλαπλότητα χρήσης συσκευών). Υπό το συγκεκριµένο, λοιπόν, πλαίσιο τεχνολογικής προόδου, είναι αναµφίβολη η µετάλλαξη του τρόπου οργάνωσης της ε- πιχείρησης 2, της διαχείρισης και διάθεσης του παραγόµενου προϊόντος 3 καθώς και του τρόπου επιλογής του πολίτη-καταναλωτή 4. Κατ αρχήν, η αγορά µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα καθότι οι πολίτες-καταναλωτές µπορούν να πληροφορηθούν πληρέστερα τα προσφερόµενα προϊόντα, την ποιότητα και τις τιµές τους, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις µπορούν να καταγράψουν τις ανάγκες και α- παιτήσεις των καταναλωτών και συνεπώς να καταλάβουν τις νέες καταναλωτικές συνήθειες του πολίτη-καταναλωτή, προσφέροντάς του απολύτως εξειδικευµένα προϊόντα. Οι πολίτεςκαταναλωτές, µπορούν επίσης να επιλέξουν σε µία ευρύτατη και ποικίλη αγορά, χωρίς χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς, ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων, αναφορικά µε την τιµή και την ποιότητα του προϊόντος θα αυξηθεί, µε εύλογα οφέλη για τον πολίτη-καταναλωτή. O Γ. ίελλας είναι Πολιτικός- ιοικητικός Επιστήµων, Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Ν. Καραµπέκιος είναι Yπ. ιδάκτορας ΕΜΠ-ΕΚΠΑ, Πρόγραµµα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 19 Ωστόσο, µία σειρά προβληµάτων εµποδίζει την υλοποίηση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου. Προβλήµατα όπως, το κακόβουλο λογισµικό (βλέπε ιούς, σκουλήκια, κτλ), η αδυναµία κατανόησης της τεχνολογίας (η αντιθετική σχέση µεταξύ γνώστη [παραγωγού τεχνολογίας] και α- πλού χρήστη) και η συνεπαγόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης προς αυτή, οι κακές επιχειρηµατικές πρακτικές εκ µέρους των επιχειρήσεων, τα οικονοµικά online εγκλήµατα 5, όπως απάτη, κ.λπ., καθώς και η µη-πλήρης χρήση της προσφερόµενης πληροφορίας εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή για την επιλογή προϊόντος 6, σκιαγραφούν ένα φάσµα ζητηµάτων τα οποία απαιτείται να λυθούν ή τουλάχιστον να τεθούν προς τους διαµορφωτές πολιτικής (policy-makers) και νο- µοθέτες 7. Ωστόσο, σηµαντικό συναφές πρόβληµα, αποτελεί και η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων του πολίτη-καταναλωτή. Αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, είναι κρίσιµο στοιχείο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης προς τον παγκόσµιο ιστό, αποτελεί οικονοµικό µέγεθος, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 8. Σηµαντική παρέµβαση στο ζήτηµα αυτό, α- ποτελεί η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν (Ε.Σ.Η.Ε.), από το Υπουργείο Ανάπτυξης 9. II. Μια ασύµµετρη σχέση Μία εκ των συνεπειών της διείσδυσης της τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην καθηµερινότητα, είναι και η ανατροπή της χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. Η µείωση του κόστους συντήρησης µεγάλων βάσεων δεδοµένων, η εξαφάνιση της απόστασης, ως εν δυνάµει µέσου προστασίας για την µεταφορά των πληροφοριών από ένα σηµείο σε ένα άλλο, καθώς και η εξάλειψη της ασυµβατότητας µεταξύ των διαφόρων αποθηκευτικών εργαλείων και µέσων, δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συντήρηση τεραστίων σε όγκο πληροφοριών προσωπικών δεδοµένων. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την συλλογή, αποθήκευση και προώθηση των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών-καταναλωτών, του χώρου και τρόπου επιλογής προϊόντος, των καταναλωτικών συνηθειών, και κατά συνέπεια, µε την βοήθεια συγκεκριµένων µαθηµατικών µοντέλων (βλ. στοχαστικά µοντέλα), υπό-βοηθούν προς την κατεύθυνση πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων και προτιµήσεων εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή 10. Σε έναν ιδεατό κόσµο, σε έναν κόσµο όπου κανείς δεν έχει µυστικά, σε έναν κόσµο που κατά Σενέκα µπορείς ή µάλλον οφείλεις να ζεις έτσι που να µην εµπιστεύεσαι στον εαυτό σου τίποτε που να µην µπορείς να εµπιστευθείς στον εχθρό σου 11, η παραπάνω διαπίστωση πιθανόν, να οδηγούσε σε παίγνιο θετικού αθροίσµατος για τους παροχείς υπηρεσιών-αγαθών, καθώς και για τους πολίτες-καταναλωτές. Οι µεν παρέχουν αυτό που οι δε αναζητούν, σε συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. Χωρίς να υπεισέλθουµε στο φιλοσοφικό ζήτηµα της αυτοβουλίας του ατόµου-καταναλωτή, θα περιοριστούµε να αναφέρουµε µόνο ότι υπό συνθήκες ελεύθερου εµπορίου, οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα µέσα που παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την κατανόηση των µοντέλων που θα τους επιτρέψουν την πρόβλεψη των τάσεων των πολιτών-καταναλωτών. Στην ψηφιακή οικονοµία, οι πολίτες-καταναλωτές αφήνουν ίχνη, ψηφιακά αποτυπώµατα, τα οποία καταγράφουν, µεταξύ άλλων, τον τόπο περιήγησης, τον χρόνο που ξόδεψαν σε επι- µέρους ιστοσελίδες, τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που αντάλλαξαν, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επέλεξαν να αγοράσουν, καθώς και αυτές που απέρριψαν 12. Το πρόβληµα που ανακύπτει έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι πληροφορίες, είτε αυτοµάτως δηµιουργηθείσες (βλ. επίσκεψη σε ένα ιστοχώρο), είτε µη αυτοµάτως δηµιουργηθείσες (βλ. τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας

3 20 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH κατά την διάρκεια µίας συναλλαγής), µπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν, να επαναχρησιµοποιηθούν καθώς και να εξαχθούν σχέσεις µεταξύ τους, χωρίς την άδεια και συγκατάθεση του πολίτη-καταναλωτή. Στο προαναφερθέν πλαίσιο, η ασυµµετρία της σχέσης του πολίτη-καταναλωτή εντοπίζεται όχι µόνο έναντι των επιχειρήσεων, οι οποίες τείνουν να χρησιµοποιούν και να εκµεταλλεύονται προσωπικά δεδοµένα (του πολίτη-καταναλωτή) για ιδία χρήση µε, συχνά, αµφιλεγόµενους τρόπους, αλλά και αναφορικά µε την ανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών. Σχετικά µε το τελευταίο, χρειάζεται να σηµειωθεί ότι ο εκθετικός ρυθµός της τεχνολογικής αλλαγής, σε συνδυασµό µε την ελλιπή γνώση εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή ό- λων των δυνητικών χρήσεων µίας συγκεκριµένης τεχνολογίας (βλ. χρήση κινητών τηλεφώνων), δηµιουργεί µία κατάσταση όπου ο πολίτης-καταναλωτής εκπίπτει από την θέση του επιλογέα αγαθών στην θέση του άκριτου καταναλωτή, δηµιουργώντας µία σχέση ασύµµετρη και ετεροβαρή. III. Η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας Σε ένα γενικότερο τόνο, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και η ε- πιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος τροποποίησε σηµαντικά τις κοινωνικές δοµές, καθώς και την καθηµερινότητα του πολίτη. Οι εξελίξεις αυτές, προκάλεσαν την αύξηση των προσδοκιών για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, άλλα δεν συνοδεύτηκαν από την αναγκαία συνειδητοποίηση των πιθανών κινδύνων που συνεπάγεται η άκριτη αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας, συνιστά προτεραιότητα, ως ερευνητικό αντικείµενο, στην διερεύνηση των σχέσεων πολίτη-καταναλωτή και νέων τεχνολογιών. Εν προκειµένω, το ζήτηµα της επίκλησης της επιστηµονικής και τεχνολογικής κατασκευαστικής αρτιότητας, καθώς και η κατάδειξη των δυνητικών χρήσεων των νέων προϊόντων, που λειτουργεί ως πιστοποιητικό ποιότητας 13 εκ µέρους των επιχειρήσεων, αποτελεί την µία πλευρά του ζητήµατος της προστασίας του πολίτη-καταναλωτή. Παράλληλα, το αίτηµα της επιστηµονικής εγγραµατοσύνης (scientific literacy) του πολίτη-καταναλωτή 14, απαραίτητο γνώρισµα στην αξιολόγηση των τεχνολογικών και κατά συνέπεια των καταναλωτικών επιλογών, αποτελεί έναν, εξίσου σηµαντικό πυλώνα του ζητήµατος και εγγράφεται ως ένα από τα κεντρικά προβλήµατα της δηµόσιας πολιτικής. Το ειδικότερο αυτό ζήτηµα υπενθυµίζει τη σύνθετη συνταγµατική υποχρέωση του άρθρου 5 Α παρ. 2 του Συντάγµατος 15, η εκπλήρωση της οποίας εκκρεµεί 16. Είναι προφανές, ότι η υποχρέωση αυτή εξειδικεύεται τόσο στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε αυτό της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής. 17. IV. Η ηθική και θεσµική διάσταση Ηηλεκτρονική αγορά, βελτιώνει αναµφισβήτητα τη διακίνηση και πώληση αγαθών και υ- πηρεσιών, υπογραµµίζει όµως περισσότερο παρά ποτέ, την αναγκαιότητα της διαφάνειας των συναλλαγών και της προστασίας των καταναλωτών 18. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε την ανωτέρω επισηµανθείσα χρονίζουσα εκκρεµότητα, υποδηλώνει µε σαφήνεια τόσο την ηθική διάσταση 19 του ζητήµατος που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, όσο και την αντίστοιχη θεσµική διάσταση, που αναφέρεται κυρίως στην ευθύνη και τον ρόλο της πολιτείας. Ο ακαδηµαϊκός Κ. εσποτόπουλος, διακρίνει τρεις θεµελιακούς θεσµούς της πολιτείας. Πρόκειται για: α) την εξασφάλιση της ζωής µε την απαγόρευση βλαπτικών πράξεων, β) την ανθρώπινη ελευθερία ως δικαίωµα προς βιοτικό αυτοκαθορισµό και γ) την διοίκηση και τη νοµοθεσία που καλύπτουν τις αρθρωτικές λειτουργικές ανάγκες της πολιτικής κοινωνίας 20. Πέραν

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 21 λοιπόν της ηθικής διάστασης, που εξετάζεται στην παρούσα εργασία σε δεύτερο επίπεδο, ανακύπτει το ζήτηµα της δυνατότητας της διοίκησης αλλά και της νοµοθεσίας, να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται από την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Η πρόσφατη συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Microsoft µε σκοπό την ηλεκτρονική ανάπτυξη του ελληνικού δηµόσιου τοµέα και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους έλληνες πολίτες, είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης της συνταγµατικής υποχρέωσης του άρθρου 5 Α παρ. 2 του Συντάγµατος. Παράλληλα όµως, η σαφής διαπίστωση εκ µέρους της δεύτερης των συµβαλλοµένων, ότι το δηµόσιο αγνοεί τις νέες τεχνολογίες 21, δεν επιτρέπει µια αισιόδοξη θεώρηση των πραγµάτων. Είναι λοιπόν δυνατό, υπό αυτές τις συνθήκες, να αναφερόµαστε στην προστασία του πολίτη-καταναλωτή, όχι µόνο στο ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και εντός του πλαισίου που διαµορφώνουν η επανάσταση της πληροφορίας (information revolution) και η κοινωνία της πληροφορίας; Η εµπλοκή της πολιτείας όµως, στο υπό µελέτη ζήτηµα, υποδηλώνει, πέραν της διοικητικής διάστασης και την διάσταση του δικαίου. Το δίκαιο, η τεχνολογία και η οικονοµία είναι φαινό- µενα αλληλένδετα και υπό την έννοια αυτή, το δίκαιο δεν είναι αµέτοχο της µεταµόρφωσης της βιοµηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας 22. Τρεις είναι υπό αυτό το πρίσµα οι θεωρήσεις του δικαίου εντός του πλαισίου που διαµορφώνει η προβληµατική της εργασίας: α) Το δίκαιο ως µέσο διαµόρφωσης φιλικά διακείµενων προς τον πολίτη-καταναλωτή τεχνολογιών. Αναφερόµαστε στη διαµόρφωση µιας προληπτικής δικαιϊκής πολιτικής, που είναι σε θέση να κατευθύνει, να ελέγχει και σε περιπτώσεις ανάγκης να περιορίζει την τεχνολογία, στο πλαίσιο πάντοτε λειτουργίας δηµοκρατικών πολιτειών 23. β) Ο συνεχής αυτοπεριορισµός της χρονικής διάρκειας των νοµοθετικών αποφάσεων, σε συνδυασµό µε τη διαρκή παρακολούθηση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση αυτή, η προσωρινότητα των διατάξεων, µπορεί να µεταβληθεί στην καλύτερη εγγύηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα της Ισλανδίας, που έπαψε από καιρό να αποτελεί σκανδιναβική ιδιαιτερότητα και µεταβλήθηκε σε γενικό κανόνα 24. γ) Η θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων δικαίου που διέπουν τις συναλλαγές και η δηµιουργία αντίστοιχων θεσµών παρέµβασης, πέραν των παραδοσιακών δοµών της διοίκησης. Αναφερόµαστε κυρίως σε κανόνες όπως ο ν. 2251/ περί προστασίας των καταναλωτών, το π.δ. 131/ προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο) και ο ν. 3297/ , µε τον οποίο συνεστήθη η Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», που αποτελεί σαφή έκφραση της ηθικής αποστολής του κράτους. Η τελευταία επισήµανση, κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική, ενόψει και της διαπίστωσης που προηγήθηκε, σχετικώς µε τις ελλιπείς δυνατότητες των υφιστάµενων παραδοσιακών δοµών της διοίκησης. Άλλωστε, η διαπίστωση αυτή, που υποδηλώνει την εξέχουσα σηµασία (ίσως και την υπεροχή) της ηθικής διάστασης, εµπεριέχεται έστω και ακούσια στις διατάξεις ιδιαίτερα του π.δ. 131/2003. Πρόκειται ιδίως για: α) Το άρθρο 15, που αφορά τη σύνταξη και εφαρµογή Κωδίκων Ηθικής και εοντολογίας, που συντάσσονται µεν ως κανόνες αυτορρύθµισης, περιβάλλονται όµως κανονιστικό µανδύα µέσω της έκδοσης και δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της έκδοσης αυτών των Κωδίκων, λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα συµφέροντα ατόµων µε προβλήµατα όρασης και εν γένει µε ειδικές ανάγκες. Η διάταξη αυτή συνδέεται ευθέως µε αυτήν του άρθρου 7 του ν. 3297/2004,

5 22 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH που αφορά την κατάρτιση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ενός κεντρικού «Κώδικα Καταναλωτικής εοντολογίας» 28. β) Το άρθρο 16, που αφορά την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο ηλεκτρονικό ε- µπόριο, µέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994, µέσω δηλαδή των Επιτροπών Φιλικού ιακανονισµού που υπάγονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 και εδρεύουν στις κατά τόπους Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Πρόκειται επίσης για διάταξη µε σαφώς ηθικό περιεχόµενο. γ) Την παρ. 5 του άρθρου 18, που αναφέρεται σε συναλλακτικά ήθη και έθιµα, καθώς και τις πρακτικές που αφορούν το ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα. Σχετική µε τη διάταξη αυτή, είναι και η αντίστοιχη της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994, που δίνει τη δυνατότητα στις Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού, να κρίνουν λαµβάνοντας υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. V. Επίλογος, ή σκέψεις για µια νέα διάσταση, την αισθητική Οκαθηγητής του Collège de France Pierre Bourdieu, επιχειρώντας να προσδιορίσει µια α- φετηρία στοχασµού επάνω στην ηθική, αναφέρει: ηθική είναι η καθολικά βεβαιούµενη ύ- παρξη δευτεροβάθµιων µεταδιαλογικών ή µεταπρατικών στρατηγικών, µε τις οποίες τα δρώντα άτοµα τείνουν να δηµιουργούν (µε πράξεις ή µε προθέσεις) την εξωτερική εµφάνιση της συµµόρφωσης προς έναν καθολικό κανόνα. Τούτο, και όταν ακόµα η πράξη τους βρίσκεται σε αντίφαση µε τον κανόνα ή δεν ακολουθεί την αρχή της γνήσιας υπακοής στον κανόνα 29. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αναγωγή στο καθολικό ως η κατάφαση της αναγνώρισης του κοινού και του προσφιλούς στον Πλάτωνα κοινωνείν - αποτελεί την καθολική στρατηγική της νο- µιµοποίησης. Εκείνος που συµµορφώνεται µε τον κανόνα παίρνει την οµάδα µε το µέρος του, τοποθετείται φανερά στο πλευρό της οµάδας, µε µια δηµόσια πράξη αναγνώρισης του κοινού και πάνδηµα αναγνωρισµένου κανόνα. Βλέπουµε λοιπόν, ότι τόσο συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις, όσο και η αδυναµία των κρατικών διοικητικών δοµών, αναδεικνύουν περαιτέρω την ηθική διάσταση του υπό µελέτη ζητή- µατος. Η ηθική όµως, απαιτεί κοινά αναγνωρισµένους κανόνες, γεγονός που δεν είναι πάντοτε δεδοµένο, ιδιαιτέρως προκειµένου περί διασυνοριακών διαφορών. Προς τον σκοπό της θεραπείας της συγκεκριµένης αδυναµίας, κινείται το περιεχόµενο του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 25 ης Μαΐου 2000 περί ιδρύσεως ιακοινοτικού ικτύου εθνικών οργάνων εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών 30. Περαιτέρω, το ζήτηµα της θέσπισης καθολικά αποδεκτών η- θικών κανόνων στον τοµέα της τεχνολογίας, έχει κινήσει το ενδιαφέρον υπερεθνικών θεσµών, φορέων ηθικής αυθεντίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Καθολική Εκκλησία, η ο- ποία σχετικά πρόσφατα ανακήρυξε τον Άγιο Ισίδωρο της Σεβίλλης 31, ως προστάτη του διαδικτύου 32. Η κίνηση αυτή, επιτρέπει στον πιστό χρήστη να αποκτήσει ένα ουσιαστικό πνευµατικό έρεισµα και να εντάξει την πλέον σύγχρονη µέθοδο επικοινωνίας, στον κόσµο των υπερβατικών του αναφορών 33. Ο καθηγητής Μ. Καράσης, συνδέοντας τις έννοιες του δικαίου, της ηθικής και της αισθητικής, αναφέρει: µια παράνοµη πράξη είναι αισθητικώς ενδιαφέρουσα και µπορεί να χαρακτηρισθεί «άσχηµη» όταν πέρα από το δικαιικό προσβάλλει κραυγαλέα και το ηθικό µας συναίσθηµα 34 και αλλού ονοµάζουµε «ωραία» όχι κάθε συναλλακτική σχέση, αλλά µόνον εκείνη που στηρίζεται στην αµοιβαία πίστη και εµπιστοσύνη 35. Οι απόψεις αυτές, αναδεικνύουν µία ακόµη συνάρτηση στην προβληµατική της παρούσας εργασίας, αυτή της αισθητικής.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23 Μία από τις παραµέτρους που οδήγησαν στη θεσµοθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», υπήρξε σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3297/ , το γεγονός ότι οι περισσότερες διαφορές κατανάλωσης, λόγω της φύσης τους, χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία οικονοµικού διακυβεύµατος της υπόθεσης και κόστους της δικαστικής τους ρύθ- µισης. εν είναι δηλαδή ιδιαιτέρως σηµαντικές από οικονοµικής απόψεως. Η άποψη αυτή, είναι εµφανής και σε πολλές περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωµάτων του πολίτη-καταναλωτή και µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Το γεγονός αυτό, οδηγεί πολλές φορές σε εσωτερική σύγκρουση, ιδίως ενόψει της εξέτασης υποθέσεων που µπορούν να χαρακτηρισθούν βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004, ως ασήµαντες και ως εκ τούτου να τίθενται στο αρχείο. Έχοντας υπ όψιν µας την άποψη ότι ο αγώνας για το δίκαιο δεν είναι µόνο ηθικός αλλά και ωραίος, ακόµη και όταν το αντικείµενο είναι οικονοµικά ασήµαντο, δεδοµένου ότι ο αγώνας έ- χει ως στόχο την καταπολέµηση του αδίκου και την επιβολή του δικαίου, αξίζει να αναφερθού- µε σε ένα κλασσικό παράδειγµα, την πολυθρύλητη δίκη περί όνου σκιάς. Το αντικείµενο της δίκης αυτής, υπήρξε οικονοµικά ασήµαντο. Αφορούσε τρεις οβολούς που αξίωνε ο αγωγιάτης Άνθραξ από τον ιατρό Στρουθίωνα, ως µίσθωµα για την παρασχεθείσα από τον όνο του ευεργετική σκιά. Ο χαρακτήρας µιας διαφοράς όπως η περί όνου σκιάς, µπορεί να διευκρινισθεί, µε τη βοήθεια του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι τα δικαιοδοτικά όργανα (εν προκειµένω το αρµόδιο όργανο συναινετικής επίλυσης µιας καταναλωτικής διαφοράς), πρέπει καταρχήν να επιλαµβάνονται της επίλυσης των διαφορών, όταν το αντικείµενο της διαφοράς, έχει αξία τουλάχιστον µιας δραχµής (6 οβολοί). Όταν όµως πρόκειται για σοβαρό αδίκηµα, α- ξίζει να επιληφθούν τα αρµόδια όργανα, ακόµα και για διαφορά 1 ½ οβολού. Ως σοβαρά αδικήµατα θεωρεί ο Αριστοτέλης όχι µόνο εκείνα που κρίνονται µε βάση το µέγεθος της βλάβης που προκαλούν, αλλά και την ποιότητα της πράξης και τη διάθεση του δράστη 37. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποιοτικό κριτήριο που εισάγει ο Αριστοτέλης για την αξιολόγηση της σοβαρότητας ή µη µιας υπόθεσης, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινά αποδεκτών εκ των προτέρων ηθικών κριτηρίων, και δεδοµένης της διεπιστηµονικότητας και διαθεµατικότητας του αντικειµένου, συµπεραίνουµε ότι ο θεωρητικός προβληµατισµός επί των ηθικών διαστάσεων της προστασίας του καταναλωτή υπό το πρίσµα της ανάπτυξης και εφαρµογής νέων τεχνολογιών, έχει µόλις α- νοίξει. Σηµειώσεις 1. I.C.T. Information and Communication Technologies. 2. Battelle, J., The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture, New York: Portfolio, 2005, επίσης, Beck, J., & Wade, Μ., Got Game: How the Gamer Generation is Reshaping Business Forever, Boston, MA:Harvard Business School, 2004, επίσης, Cronin, M., Doing More Business on the Internet: How the Electronic Highway is Transforming American Companies, New York: Van Nostrand Reinhold, 1995, επίσης, Marlow, E., Web Visions: An Inside Look at Successful Business Strategies on the Net, Van Norstrand Reinhold, Rangan, S., & Adner, R., Profits and the Internet: Seven misconceptions, MIT Sloan Management Review, τευχ. 42, αρ. 4, σελ , επίσης, Boyson, C., & Dresner, H., Logistics & the Extended Enterprise, Wiley, 1999, επίσης, Hanson, W., Principles of Internet Marketing, Thomson/South-Western, Brynjolfsson, E., Smith, M., The Great Equalizer? Consumer Choice Behavior at Internet Shopbots, MIT Sloan School of Management, Ιούλιος 2000, επίσης, Chang, A., Kannan, P., Whinston, A., The Economics of Freebies in Exchange for Consumer Information on the Internet: An Exploratory Study, International Journal of Electronic Commerce, τευχ. 4, αρ. 1, σελ , 1999, επίσης, Häuble G.,

7 24 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Trifts, V.β Consumer Decision Making in Online Shopping Environments: The Effects of Interactive Decision Aids, Marketing Science, τευχ.19, αρ.1, σελ. 4-21, Σχετ. βλ. δηµοσίευµα µε τίτλο Αύξηση του online εγκλήµατος το 2005, Ένθετο Net Economy της Εφη- µερίδας Ηµερησία, , σελ Εδώ δεν αναφερόµαστε στην αδυναµία του Παγκόσµιου Ιστού να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιλογή προϊόντος, άλλωστε αυτό θα αντίβαινε στην βασική παραδοχή ότι το παγκόσµιο δίκτυο µας έδωσε πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αναφερόµαστε στο γεγονός ότι ο τρόπος που επιλέγει ο πολίτης-καταναλωτής, εξαρτάται από γνωστικούς, ταξικούς, καθώς και γνωσιακούς περιορισµούς, οι οποίοι καθιστούν τον τρόπο επιλογής συναρτώµενο όχι µόνο α- πό έλλογα κριτήρια προσφοράς και ζήτησης, αλλά και από συναισθηµατικές και ψυχολογικές παρα- µέτρους. 7. Σηµαντικά είναι τα στοιχεία που έδωσαν στη δηµοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οποία οι καταναλωτές φαίνεται να αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, κυρίως λόγω µη παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος, αν και είχαν καταβάλει στους προµηθευτές το συνολικό ποσό. Παρατηρείται επίσης, στις αγορές µέσω διαδικτύου, το προϊόν ή οι υπηρεσίες να µην ανταποκρίνονται ακριβώς στην αρχική περιγραφή. Βλ. Οικονοµική Καθηµερινή, , σελ Rust, R., & Kannan, P., & Peng, N., The Customer Economics of Internet Privacy, Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, επίσης, Thatcher, Μ., & Clemons, Ε., Managing the Costs of Informational Privacy: Pure Bundling as a Strategy in the Individual Health Insurance Market, Journal of Management Information Systems, τευχ. 17, αρ. 2, σελ , 2000, επίσης, Kahn, C., & McAndrews, J., & Roberds, W., A Theory of Transactions Privacy, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper , Νοέµβριος 2000, επίσης, Walker, Κ., The Cost of Privacy: Costs and Benefits of new Information Laws, Harvard Journal of Law & Public Policy, Σεπτέµβριος 2001, επίσης χρειάζεται να αναφέρουµε τα κλασικά έργα τα οποία απετέλεσαν οδηγούς: Posner, R., An Economic Theory of Privacy, Regulation, σελ., 19-26, 1978, επίσης, Stigler, G., An Introduction to Privacy in Economics and Politics. Journal of Legal Studies, τευχ. 9, σελ , 1980, επίσης, Posner, R., The Economics of Privacy, American Economic Review, τευχ. 71, αρ. 2, σελ , Η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν πραγµατοποιήθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α ). 10. Schneier, B., & Banisar, D., (εκδ.) The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance, Wiley, 1997, επίσης, Schneier, B., Secret and Lies: Digital Security in a Networked World, Wiley, 2000, επίσης, Sykes, C., The End of Privacy: The Attack on Personal Rights at Home, at Work, On-line and In Court, St. Martin s Griffin, 2000, επίσης, Neumann, P., Computer- Related Risks, Addison-Wesley, 1995, επίσης, Branscomb, Α., Who Owns Information? : From Privacy to Public Access, Basic Books, 1994, επίσης, Cohen, F., Protection and Security on the Information Superhighway, Wiley, 1995, επίσης, Schwartau, W., Cybershock: Surviving Hackers, Phreakers, Identity Thieves, Internet Terrorists and Weapons of Mass Disruption, Thunder s Mouth Press, 2000, επίσης, Weis, S., & Sarma, S., & Engels, D., Radio-Frequency Identification: Risks and Challenges, RSA Cryptobytes, τευχ. 6, αρ. 1, σελ. 2-9, Σενέκας, Επιστολές προς Λουκίλιο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ Σχετ. βλ. άρθρο Γράφουν και Aναλύουν τα Ίχνη µας, Εφηµ. Ελευθεροτυπία, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2006, σελ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβαρόµετρο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Harlen, W., The Assessment of Scientific Literacy in the OECD / PISA Project, Studies in Science Education, τευχ. 36, 2001, επίσης, Hurd, P., Scientific Literacy: New Minds for a Changing World, Science Education, τευχ. 82, αρ. 3, σελ , 1998, επίσης, Eisenhart, M., & Finkel, E., & Marion, S., Creating the Conditions for Scientific Literacy : A Reexamination, American Educational Research Journal, τευχ. 33, αρ. 2, 1996, επίσης, Culliton, J., The Dismal State of Scientific Literacy, Science, τευχ. 243, αρ. 600, Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 25 διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και Τάκης, Α., Πρόσβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία: Η Νοµικοπολιτική ιάσταση της Σύγκλισης των Τεχνολογιών, στο (συλλογικό). Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 78 επ. 17. Τάκης, Α., οπ.π. (σηµ. 14), σελ Σχετ. βλ. τον Πρόλογο του Καθ. Σ. Σηµίτη, στο, Μήτρου, Λ., Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2002, σελ Για το ζήτηµα αυτό, βλ. και Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, Η Ηθική ιάσταση των Νέων Τεχνολογιών και ο Ρόλος της Παιδείας µας, Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συ- µπόσιο Α_ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι-Ναύπακτος Ιούλιος 2002, στο 20. Σχετ. βλ. Ευαγγέλου, Ι., Η Πολιτεία οι Νόµοι και η Ηθική, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 2002, σελ Σχετ. βλ. συνέντευξη του ιευθύνοντος Συµβούλου της Microsoft στην Ελλάδα Χ. Τσάγκου, Εφηµ. Έθνος της Κυριακή, , ένθετο Οικονοµία σελ. 9. Επίσης, σχετικό και το αφιέρωµα της εφηµ. Ελευθεροτυπία µε τίτλο Στα µαχαίρια ηµόσια ιοίκηση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, σελ Μήτρου, Λ., Το ίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2002, σελ Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο όνος, Π., Τεχνολογική ιακινδύνευση και Προστασία Προσωπικών εδοµένων, στο συλλογικό Νέες Τεχνολογίες και Συνταγµατικά ικαιώµατα, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 23 επ. 24. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. σε Σηµίτης, Σ., οπ.π. (σηµ. 18), σελ Φ.Ε.Κ. 191 Α 26. Φ.Ε.Κ. 116 Α 27. Φ.Ε.Κ. 259 Α 28. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο ίελλας, Γ., (αδηµ.), Ηθικές διαστάσεις προστασίας του Καταναλωτή Πολιτικές Αυτοδέσµευσης: Κώδικας Ηθικής και εοντολογίας, Εισήγηση στο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Καταναλωτή , Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Αθήνα, Bourdieu, P., Για µια Πολιτική Ηθικής στην Πολιτική, στο Κοινωνία, ίκαιο Ηθική, τ. 1, Σειρά: Θεσµοί της Ελληνικής Κοινωνίας, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 1993, σελ. 9 επ. 30. EE C 155 της , σ. 1, Ο Άγιος Ισίδωρος της Σεβίλλης τιµάται ως άγιος και από την Ανατολική Εκκλησία. 32. Σχετ. βλ. Εφηµ. Ταυτότητα Ισίδωρος: Ένας Επίσκοπος προστάτης του ιαδικτύου, , σελ. 20, καθώς και εφηµ. Ελευθεροτυπία , σελ Σχετ. βλ. και Το Βατικανό κάνει άνοιγµα στις νέες τεχνολογίες, Ηµερησία, , σελ Καράσης, Μ., ίκαιο και Αισθητική Προλεγόµενα σε µια Αισθητική του ικαίου, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 2004, σελ Καράσης, Μ., οπ.π. (σηµ. 34), σελ Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόµου Συνήγορος του Καταναλωτή ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, , σελ Καράσης, Μ., οπ.π. (σηµ.34), σελ

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ειδικά Ζητήµατα του ικαίου του Ηλεκτρονικού Εµπορίου Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 - ΜΑΪΟΣ 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 - ΜΑΪΟΣ 2007 1 Συντομογραφίες ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΚ: Αστικός Κώδικας ΑΠ: Άρειος Πάγος ΓΟΣ: Γενικοί Όροι Συναλλαγών ΔΕΕ: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών ΔΕΚ: Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕμπΔ: Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ. στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ. στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ στις συναλλαγές ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 27 Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Του Κωνσταντίνου Παρίση Εισαγωγή Οόρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κατά πιστή µετάφραση του αγγλικού όρου egovernment,

Διαβάστε περισσότερα

Η κρισιμότητα της ασφάλειας στη βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η κρισιμότητα της ασφάλειας στη βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η κρισιμότητα της ασφάλειας στη βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Περιεχόμενα Ευχαριστίες...i Πρόλογος...ii 1. Εισαγωγή...1 1.1 Παρουσίαση του προβλήματος...2 1.2 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5035/01/EL/Τελικό WP 56 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε τη διεθνή εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων στην επεξεργασία δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπό του φοιτητή: ΛΑΓΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «To δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας» σε Παπαχρίστου Θ./Βιδάλη Τ. /Μήτρου Λ. /Τάκη Α., «Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα 2006, σελ. 35-56 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα

Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Άννα Κανδύλα Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ 2002 * * Το κείµενο αυτό αποτελεί επικαιροποίηση µε πρόσφατες δράσεις του κειµένου στρατηγικής το οποίο εγκρίθηκε το 1999 από το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση (Ιούνιος 2008 Μάιος 2009) Συντοµογραφίες ΑΚ: Αστικός Κώδικας ΑΠ: Άρειος Πάγος Ασφ.Ν.: Ασφαλιστικός νόµος ΓΟΣ: Γενικοί Όροι Συναλλαγών ΓΟΜ: Γενικοί Όροι Μεταφοράς ΓΓΚ: Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συνηγόρου του Καταναλωτή

Πρόλογος Συνηγόρου του Καταναλωτή Συντομογραφίες ΑΚ: Αστικός Κώδικας ΑΠ: Άρειος Πάγος ΓΟΣ: Γενικοί Όροι Συναλλαγών ΓΓΚ: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΔΕΕ: Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών ΔΕΚ: Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕμπΔ: Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγικές Μάρκετινγκ και ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.9.2005 COM(2005)425 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 4259 ΤΑΦΑ TZΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ 4201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Ημερίδας της ΕΕΤΤ με θέμα «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών», Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2007

Συμπεράσματα Ημερίδας της ΕΕΤΤ με θέμα «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών», Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2007 Συμπεράσματα Ημερίδας της ΕΕΤΤ με θέμα «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών», Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2007 Η παροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η προστασία των καταναλωτών,

Διαβάστε περισσότερα