Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών,"

Transcript

1 18 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Tων Γ. ίελλα, Ν. Καραµπέκιου I. Εισαγωγή Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1, έχει δηµιουργήσει ένα διασυνδεδεµένο περιβάλλον, όπου αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται προς αγορά και χρήση. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί το εννοιολογικό µοντέλο και σηµείο αναφοράς του µεγαλύτερου µέρους της παγκόσµιας κοινότητας. Η σύνδεση µε τον παγκόσµιο ιστό και η πρόσβαση στην υπερ-πληθώρα της προσφερόµενης πληροφορίας α- ποτελεί κοινό τόπο, όχι µόνο για την πλειονότητα των πληθυσµών του υτικού κόσµου, αλλά και για άλλες περιοχές του πλανήτη, (βλ. νοτιοανατολική Ασία, κ.λπ.). Η πανταχού παρούσα υ- πολογιστική (ubiquitous computing), ως συνέπεια των ευρυζωνικών ασύρµατων συνδέσεων, δηµιουργεί τις συνθήκες για σύνδεση µε τον παγκόσµιο ιστό, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο (βλ. πολλαπλότητα χρήσης συσκευών). Υπό το συγκεκριµένο, λοιπόν, πλαίσιο τεχνολογικής προόδου, είναι αναµφίβολη η µετάλλαξη του τρόπου οργάνωσης της ε- πιχείρησης 2, της διαχείρισης και διάθεσης του παραγόµενου προϊόντος 3 καθώς και του τρόπου επιλογής του πολίτη-καταναλωτή 4. Κατ αρχήν, η αγορά µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα καθότι οι πολίτες-καταναλωτές µπορούν να πληροφορηθούν πληρέστερα τα προσφερόµενα προϊόντα, την ποιότητα και τις τιµές τους, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις µπορούν να καταγράψουν τις ανάγκες και α- παιτήσεις των καταναλωτών και συνεπώς να καταλάβουν τις νέες καταναλωτικές συνήθειες του πολίτη-καταναλωτή, προσφέροντάς του απολύτως εξειδικευµένα προϊόντα. Οι πολίτεςκαταναλωτές, µπορούν επίσης να επιλέξουν σε µία ευρύτατη και ποικίλη αγορά, χωρίς χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς, ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων, αναφορικά µε την τιµή και την ποιότητα του προϊόντος θα αυξηθεί, µε εύλογα οφέλη για τον πολίτη-καταναλωτή. O Γ. ίελλας είναι Πολιτικός- ιοικητικός Επιστήµων, Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Ν. Καραµπέκιος είναι Yπ. ιδάκτορας ΕΜΠ-ΕΚΠΑ, Πρόγραµµα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 19 Ωστόσο, µία σειρά προβληµάτων εµποδίζει την υλοποίηση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου. Προβλήµατα όπως, το κακόβουλο λογισµικό (βλέπε ιούς, σκουλήκια, κτλ), η αδυναµία κατανόησης της τεχνολογίας (η αντιθετική σχέση µεταξύ γνώστη [παραγωγού τεχνολογίας] και α- πλού χρήστη) και η συνεπαγόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης προς αυτή, οι κακές επιχειρηµατικές πρακτικές εκ µέρους των επιχειρήσεων, τα οικονοµικά online εγκλήµατα 5, όπως απάτη, κ.λπ., καθώς και η µη-πλήρης χρήση της προσφερόµενης πληροφορίας εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή για την επιλογή προϊόντος 6, σκιαγραφούν ένα φάσµα ζητηµάτων τα οποία απαιτείται να λυθούν ή τουλάχιστον να τεθούν προς τους διαµορφωτές πολιτικής (policy-makers) και νο- µοθέτες 7. Ωστόσο, σηµαντικό συναφές πρόβληµα, αποτελεί και η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων του πολίτη-καταναλωτή. Αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, είναι κρίσιµο στοιχείο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης προς τον παγκόσµιο ιστό, αποτελεί οικονοµικό µέγεθος, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 8. Σηµαντική παρέµβαση στο ζήτηµα αυτό, α- ποτελεί η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν (Ε.Σ.Η.Ε.), από το Υπουργείο Ανάπτυξης 9. II. Μια ασύµµετρη σχέση Μία εκ των συνεπειών της διείσδυσης της τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην καθηµερινότητα, είναι και η ανατροπή της χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. Η µείωση του κόστους συντήρησης µεγάλων βάσεων δεδοµένων, η εξαφάνιση της απόστασης, ως εν δυνάµει µέσου προστασίας για την µεταφορά των πληροφοριών από ένα σηµείο σε ένα άλλο, καθώς και η εξάλειψη της ασυµβατότητας µεταξύ των διαφόρων αποθηκευτικών εργαλείων και µέσων, δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συντήρηση τεραστίων σε όγκο πληροφοριών προσωπικών δεδοµένων. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την συλλογή, αποθήκευση και προώθηση των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών-καταναλωτών, του χώρου και τρόπου επιλογής προϊόντος, των καταναλωτικών συνηθειών, και κατά συνέπεια, µε την βοήθεια συγκεκριµένων µαθηµατικών µοντέλων (βλ. στοχαστικά µοντέλα), υπό-βοηθούν προς την κατεύθυνση πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων και προτιµήσεων εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή 10. Σε έναν ιδεατό κόσµο, σε έναν κόσµο όπου κανείς δεν έχει µυστικά, σε έναν κόσµο που κατά Σενέκα µπορείς ή µάλλον οφείλεις να ζεις έτσι που να µην εµπιστεύεσαι στον εαυτό σου τίποτε που να µην µπορείς να εµπιστευθείς στον εχθρό σου 11, η παραπάνω διαπίστωση πιθανόν, να οδηγούσε σε παίγνιο θετικού αθροίσµατος για τους παροχείς υπηρεσιών-αγαθών, καθώς και για τους πολίτες-καταναλωτές. Οι µεν παρέχουν αυτό που οι δε αναζητούν, σε συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. Χωρίς να υπεισέλθουµε στο φιλοσοφικό ζήτηµα της αυτοβουλίας του ατόµου-καταναλωτή, θα περιοριστούµε να αναφέρουµε µόνο ότι υπό συνθήκες ελεύθερου εµπορίου, οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα µέσα που παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την κατανόηση των µοντέλων που θα τους επιτρέψουν την πρόβλεψη των τάσεων των πολιτών-καταναλωτών. Στην ψηφιακή οικονοµία, οι πολίτες-καταναλωτές αφήνουν ίχνη, ψηφιακά αποτυπώµατα, τα οποία καταγράφουν, µεταξύ άλλων, τον τόπο περιήγησης, τον χρόνο που ξόδεψαν σε επι- µέρους ιστοσελίδες, τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που αντάλλαξαν, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επέλεξαν να αγοράσουν, καθώς και αυτές που απέρριψαν 12. Το πρόβληµα που ανακύπτει έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι πληροφορίες, είτε αυτοµάτως δηµιουργηθείσες (βλ. επίσκεψη σε ένα ιστοχώρο), είτε µη αυτοµάτως δηµιουργηθείσες (βλ. τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας

3 20 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH κατά την διάρκεια µίας συναλλαγής), µπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν, να επαναχρησιµοποιηθούν καθώς και να εξαχθούν σχέσεις µεταξύ τους, χωρίς την άδεια και συγκατάθεση του πολίτη-καταναλωτή. Στο προαναφερθέν πλαίσιο, η ασυµµετρία της σχέσης του πολίτη-καταναλωτή εντοπίζεται όχι µόνο έναντι των επιχειρήσεων, οι οποίες τείνουν να χρησιµοποιούν και να εκµεταλλεύονται προσωπικά δεδοµένα (του πολίτη-καταναλωτή) για ιδία χρήση µε, συχνά, αµφιλεγόµενους τρόπους, αλλά και αναφορικά µε την ανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών. Σχετικά µε το τελευταίο, χρειάζεται να σηµειωθεί ότι ο εκθετικός ρυθµός της τεχνολογικής αλλαγής, σε συνδυασµό µε την ελλιπή γνώση εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή ό- λων των δυνητικών χρήσεων µίας συγκεκριµένης τεχνολογίας (βλ. χρήση κινητών τηλεφώνων), δηµιουργεί µία κατάσταση όπου ο πολίτης-καταναλωτής εκπίπτει από την θέση του επιλογέα αγαθών στην θέση του άκριτου καταναλωτή, δηµιουργώντας µία σχέση ασύµµετρη και ετεροβαρή. III. Η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας Σε ένα γενικότερο τόνο, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και η ε- πιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος τροποποίησε σηµαντικά τις κοινωνικές δοµές, καθώς και την καθηµερινότητα του πολίτη. Οι εξελίξεις αυτές, προκάλεσαν την αύξηση των προσδοκιών για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, άλλα δεν συνοδεύτηκαν από την αναγκαία συνειδητοποίηση των πιθανών κινδύνων που συνεπάγεται η άκριτη αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας, συνιστά προτεραιότητα, ως ερευνητικό αντικείµενο, στην διερεύνηση των σχέσεων πολίτη-καταναλωτή και νέων τεχνολογιών. Εν προκειµένω, το ζήτηµα της επίκλησης της επιστηµονικής και τεχνολογικής κατασκευαστικής αρτιότητας, καθώς και η κατάδειξη των δυνητικών χρήσεων των νέων προϊόντων, που λειτουργεί ως πιστοποιητικό ποιότητας 13 εκ µέρους των επιχειρήσεων, αποτελεί την µία πλευρά του ζητήµατος της προστασίας του πολίτη-καταναλωτή. Παράλληλα, το αίτηµα της επιστηµονικής εγγραµατοσύνης (scientific literacy) του πολίτη-καταναλωτή 14, απαραίτητο γνώρισµα στην αξιολόγηση των τεχνολογικών και κατά συνέπεια των καταναλωτικών επιλογών, αποτελεί έναν, εξίσου σηµαντικό πυλώνα του ζητήµατος και εγγράφεται ως ένα από τα κεντρικά προβλήµατα της δηµόσιας πολιτικής. Το ειδικότερο αυτό ζήτηµα υπενθυµίζει τη σύνθετη συνταγµατική υποχρέωση του άρθρου 5 Α παρ. 2 του Συντάγµατος 15, η εκπλήρωση της οποίας εκκρεµεί 16. Είναι προφανές, ότι η υποχρέωση αυτή εξειδικεύεται τόσο στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε αυτό της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής. 17. IV. Η ηθική και θεσµική διάσταση Ηηλεκτρονική αγορά, βελτιώνει αναµφισβήτητα τη διακίνηση και πώληση αγαθών και υ- πηρεσιών, υπογραµµίζει όµως περισσότερο παρά ποτέ, την αναγκαιότητα της διαφάνειας των συναλλαγών και της προστασίας των καταναλωτών 18. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε την ανωτέρω επισηµανθείσα χρονίζουσα εκκρεµότητα, υποδηλώνει µε σαφήνεια τόσο την ηθική διάσταση 19 του ζητήµατος που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, όσο και την αντίστοιχη θεσµική διάσταση, που αναφέρεται κυρίως στην ευθύνη και τον ρόλο της πολιτείας. Ο ακαδηµαϊκός Κ. εσποτόπουλος, διακρίνει τρεις θεµελιακούς θεσµούς της πολιτείας. Πρόκειται για: α) την εξασφάλιση της ζωής µε την απαγόρευση βλαπτικών πράξεων, β) την ανθρώπινη ελευθερία ως δικαίωµα προς βιοτικό αυτοκαθορισµό και γ) την διοίκηση και τη νοµοθεσία που καλύπτουν τις αρθρωτικές λειτουργικές ανάγκες της πολιτικής κοινωνίας 20. Πέραν

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 21 λοιπόν της ηθικής διάστασης, που εξετάζεται στην παρούσα εργασία σε δεύτερο επίπεδο, ανακύπτει το ζήτηµα της δυνατότητας της διοίκησης αλλά και της νοµοθεσίας, να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται από την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Η πρόσφατη συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Microsoft µε σκοπό την ηλεκτρονική ανάπτυξη του ελληνικού δηµόσιου τοµέα και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους έλληνες πολίτες, είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης της συνταγµατικής υποχρέωσης του άρθρου 5 Α παρ. 2 του Συντάγµατος. Παράλληλα όµως, η σαφής διαπίστωση εκ µέρους της δεύτερης των συµβαλλοµένων, ότι το δηµόσιο αγνοεί τις νέες τεχνολογίες 21, δεν επιτρέπει µια αισιόδοξη θεώρηση των πραγµάτων. Είναι λοιπόν δυνατό, υπό αυτές τις συνθήκες, να αναφερόµαστε στην προστασία του πολίτη-καταναλωτή, όχι µόνο στο ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και εντός του πλαισίου που διαµορφώνουν η επανάσταση της πληροφορίας (information revolution) και η κοινωνία της πληροφορίας; Η εµπλοκή της πολιτείας όµως, στο υπό µελέτη ζήτηµα, υποδηλώνει, πέραν της διοικητικής διάστασης και την διάσταση του δικαίου. Το δίκαιο, η τεχνολογία και η οικονοµία είναι φαινό- µενα αλληλένδετα και υπό την έννοια αυτή, το δίκαιο δεν είναι αµέτοχο της µεταµόρφωσης της βιοµηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας 22. Τρεις είναι υπό αυτό το πρίσµα οι θεωρήσεις του δικαίου εντός του πλαισίου που διαµορφώνει η προβληµατική της εργασίας: α) Το δίκαιο ως µέσο διαµόρφωσης φιλικά διακείµενων προς τον πολίτη-καταναλωτή τεχνολογιών. Αναφερόµαστε στη διαµόρφωση µιας προληπτικής δικαιϊκής πολιτικής, που είναι σε θέση να κατευθύνει, να ελέγχει και σε περιπτώσεις ανάγκης να περιορίζει την τεχνολογία, στο πλαίσιο πάντοτε λειτουργίας δηµοκρατικών πολιτειών 23. β) Ο συνεχής αυτοπεριορισµός της χρονικής διάρκειας των νοµοθετικών αποφάσεων, σε συνδυασµό µε τη διαρκή παρακολούθηση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση αυτή, η προσωρινότητα των διατάξεων, µπορεί να µεταβληθεί στην καλύτερη εγγύηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα της Ισλανδίας, που έπαψε από καιρό να αποτελεί σκανδιναβική ιδιαιτερότητα και µεταβλήθηκε σε γενικό κανόνα 24. γ) Η θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων δικαίου που διέπουν τις συναλλαγές και η δηµιουργία αντίστοιχων θεσµών παρέµβασης, πέραν των παραδοσιακών δοµών της διοίκησης. Αναφερόµαστε κυρίως σε κανόνες όπως ο ν. 2251/ περί προστασίας των καταναλωτών, το π.δ. 131/ προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο) και ο ν. 3297/ , µε τον οποίο συνεστήθη η Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», που αποτελεί σαφή έκφραση της ηθικής αποστολής του κράτους. Η τελευταία επισήµανση, κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική, ενόψει και της διαπίστωσης που προηγήθηκε, σχετικώς µε τις ελλιπείς δυνατότητες των υφιστάµενων παραδοσιακών δοµών της διοίκησης. Άλλωστε, η διαπίστωση αυτή, που υποδηλώνει την εξέχουσα σηµασία (ίσως και την υπεροχή) της ηθικής διάστασης, εµπεριέχεται έστω και ακούσια στις διατάξεις ιδιαίτερα του π.δ. 131/2003. Πρόκειται ιδίως για: α) Το άρθρο 15, που αφορά τη σύνταξη και εφαρµογή Κωδίκων Ηθικής και εοντολογίας, που συντάσσονται µεν ως κανόνες αυτορρύθµισης, περιβάλλονται όµως κανονιστικό µανδύα µέσω της έκδοσης και δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της έκδοσης αυτών των Κωδίκων, λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα συµφέροντα ατόµων µε προβλήµατα όρασης και εν γένει µε ειδικές ανάγκες. Η διάταξη αυτή συνδέεται ευθέως µε αυτήν του άρθρου 7 του ν. 3297/2004,

5 22 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH που αφορά την κατάρτιση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ενός κεντρικού «Κώδικα Καταναλωτικής εοντολογίας» 28. β) Το άρθρο 16, που αφορά την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο ηλεκτρονικό ε- µπόριο, µέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994, µέσω δηλαδή των Επιτροπών Φιλικού ιακανονισµού που υπάγονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 και εδρεύουν στις κατά τόπους Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Πρόκειται επίσης για διάταξη µε σαφώς ηθικό περιεχόµενο. γ) Την παρ. 5 του άρθρου 18, που αναφέρεται σε συναλλακτικά ήθη και έθιµα, καθώς και τις πρακτικές που αφορούν το ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα. Σχετική µε τη διάταξη αυτή, είναι και η αντίστοιχη της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994, που δίνει τη δυνατότητα στις Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού, να κρίνουν λαµβάνοντας υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. V. Επίλογος, ή σκέψεις για µια νέα διάσταση, την αισθητική Οκαθηγητής του Collège de France Pierre Bourdieu, επιχειρώντας να προσδιορίσει µια α- φετηρία στοχασµού επάνω στην ηθική, αναφέρει: ηθική είναι η καθολικά βεβαιούµενη ύ- παρξη δευτεροβάθµιων µεταδιαλογικών ή µεταπρατικών στρατηγικών, µε τις οποίες τα δρώντα άτοµα τείνουν να δηµιουργούν (µε πράξεις ή µε προθέσεις) την εξωτερική εµφάνιση της συµµόρφωσης προς έναν καθολικό κανόνα. Τούτο, και όταν ακόµα η πράξη τους βρίσκεται σε αντίφαση µε τον κανόνα ή δεν ακολουθεί την αρχή της γνήσιας υπακοής στον κανόνα 29. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αναγωγή στο καθολικό ως η κατάφαση της αναγνώρισης του κοινού και του προσφιλούς στον Πλάτωνα κοινωνείν - αποτελεί την καθολική στρατηγική της νο- µιµοποίησης. Εκείνος που συµµορφώνεται µε τον κανόνα παίρνει την οµάδα µε το µέρος του, τοποθετείται φανερά στο πλευρό της οµάδας, µε µια δηµόσια πράξη αναγνώρισης του κοινού και πάνδηµα αναγνωρισµένου κανόνα. Βλέπουµε λοιπόν, ότι τόσο συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις, όσο και η αδυναµία των κρατικών διοικητικών δοµών, αναδεικνύουν περαιτέρω την ηθική διάσταση του υπό µελέτη ζητή- µατος. Η ηθική όµως, απαιτεί κοινά αναγνωρισµένους κανόνες, γεγονός που δεν είναι πάντοτε δεδοµένο, ιδιαιτέρως προκειµένου περί διασυνοριακών διαφορών. Προς τον σκοπό της θεραπείας της συγκεκριµένης αδυναµίας, κινείται το περιεχόµενο του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 25 ης Μαΐου 2000 περί ιδρύσεως ιακοινοτικού ικτύου εθνικών οργάνων εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών 30. Περαιτέρω, το ζήτηµα της θέσπισης καθολικά αποδεκτών η- θικών κανόνων στον τοµέα της τεχνολογίας, έχει κινήσει το ενδιαφέρον υπερεθνικών θεσµών, φορέων ηθικής αυθεντίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Καθολική Εκκλησία, η ο- ποία σχετικά πρόσφατα ανακήρυξε τον Άγιο Ισίδωρο της Σεβίλλης 31, ως προστάτη του διαδικτύου 32. Η κίνηση αυτή, επιτρέπει στον πιστό χρήστη να αποκτήσει ένα ουσιαστικό πνευµατικό έρεισµα και να εντάξει την πλέον σύγχρονη µέθοδο επικοινωνίας, στον κόσµο των υπερβατικών του αναφορών 33. Ο καθηγητής Μ. Καράσης, συνδέοντας τις έννοιες του δικαίου, της ηθικής και της αισθητικής, αναφέρει: µια παράνοµη πράξη είναι αισθητικώς ενδιαφέρουσα και µπορεί να χαρακτηρισθεί «άσχηµη» όταν πέρα από το δικαιικό προσβάλλει κραυγαλέα και το ηθικό µας συναίσθηµα 34 και αλλού ονοµάζουµε «ωραία» όχι κάθε συναλλακτική σχέση, αλλά µόνον εκείνη που στηρίζεται στην αµοιβαία πίστη και εµπιστοσύνη 35. Οι απόψεις αυτές, αναδεικνύουν µία ακόµη συνάρτηση στην προβληµατική της παρούσας εργασίας, αυτή της αισθητικής.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23 Μία από τις παραµέτρους που οδήγησαν στη θεσµοθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», υπήρξε σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3297/ , το γεγονός ότι οι περισσότερες διαφορές κατανάλωσης, λόγω της φύσης τους, χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία οικονοµικού διακυβεύµατος της υπόθεσης και κόστους της δικαστικής τους ρύθ- µισης. εν είναι δηλαδή ιδιαιτέρως σηµαντικές από οικονοµικής απόψεως. Η άποψη αυτή, είναι εµφανής και σε πολλές περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωµάτων του πολίτη-καταναλωτή και µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Το γεγονός αυτό, οδηγεί πολλές φορές σε εσωτερική σύγκρουση, ιδίως ενόψει της εξέτασης υποθέσεων που µπορούν να χαρακτηρισθούν βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004, ως ασήµαντες και ως εκ τούτου να τίθενται στο αρχείο. Έχοντας υπ όψιν µας την άποψη ότι ο αγώνας για το δίκαιο δεν είναι µόνο ηθικός αλλά και ωραίος, ακόµη και όταν το αντικείµενο είναι οικονοµικά ασήµαντο, δεδοµένου ότι ο αγώνας έ- χει ως στόχο την καταπολέµηση του αδίκου και την επιβολή του δικαίου, αξίζει να αναφερθού- µε σε ένα κλασσικό παράδειγµα, την πολυθρύλητη δίκη περί όνου σκιάς. Το αντικείµενο της δίκης αυτής, υπήρξε οικονοµικά ασήµαντο. Αφορούσε τρεις οβολούς που αξίωνε ο αγωγιάτης Άνθραξ από τον ιατρό Στρουθίωνα, ως µίσθωµα για την παρασχεθείσα από τον όνο του ευεργετική σκιά. Ο χαρακτήρας µιας διαφοράς όπως η περί όνου σκιάς, µπορεί να διευκρινισθεί, µε τη βοήθεια του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι τα δικαιοδοτικά όργανα (εν προκειµένω το αρµόδιο όργανο συναινετικής επίλυσης µιας καταναλωτικής διαφοράς), πρέπει καταρχήν να επιλαµβάνονται της επίλυσης των διαφορών, όταν το αντικείµενο της διαφοράς, έχει αξία τουλάχιστον µιας δραχµής (6 οβολοί). Όταν όµως πρόκειται για σοβαρό αδίκηµα, α- ξίζει να επιληφθούν τα αρµόδια όργανα, ακόµα και για διαφορά 1 ½ οβολού. Ως σοβαρά αδικήµατα θεωρεί ο Αριστοτέλης όχι µόνο εκείνα που κρίνονται µε βάση το µέγεθος της βλάβης που προκαλούν, αλλά και την ποιότητα της πράξης και τη διάθεση του δράστη 37. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποιοτικό κριτήριο που εισάγει ο Αριστοτέλης για την αξιολόγηση της σοβαρότητας ή µη µιας υπόθεσης, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινά αποδεκτών εκ των προτέρων ηθικών κριτηρίων, και δεδοµένης της διεπιστηµονικότητας και διαθεµατικότητας του αντικειµένου, συµπεραίνουµε ότι ο θεωρητικός προβληµατισµός επί των ηθικών διαστάσεων της προστασίας του καταναλωτή υπό το πρίσµα της ανάπτυξης και εφαρµογής νέων τεχνολογιών, έχει µόλις α- νοίξει. Σηµειώσεις 1. I.C.T. Information and Communication Technologies. 2. Battelle, J., The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture, New York: Portfolio, 2005, επίσης, Beck, J., & Wade, Μ., Got Game: How the Gamer Generation is Reshaping Business Forever, Boston, MA:Harvard Business School, 2004, επίσης, Cronin, M., Doing More Business on the Internet: How the Electronic Highway is Transforming American Companies, New York: Van Nostrand Reinhold, 1995, επίσης, Marlow, E., Web Visions: An Inside Look at Successful Business Strategies on the Net, Van Norstrand Reinhold, Rangan, S., & Adner, R., Profits and the Internet: Seven misconceptions, MIT Sloan Management Review, τευχ. 42, αρ. 4, σελ , επίσης, Boyson, C., & Dresner, H., Logistics & the Extended Enterprise, Wiley, 1999, επίσης, Hanson, W., Principles of Internet Marketing, Thomson/South-Western, Brynjolfsson, E., Smith, M., The Great Equalizer? Consumer Choice Behavior at Internet Shopbots, MIT Sloan School of Management, Ιούλιος 2000, επίσης, Chang, A., Kannan, P., Whinston, A., The Economics of Freebies in Exchange for Consumer Information on the Internet: An Exploratory Study, International Journal of Electronic Commerce, τευχ. 4, αρ. 1, σελ , 1999, επίσης, Häuble G.,

7 24 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Trifts, V.β Consumer Decision Making in Online Shopping Environments: The Effects of Interactive Decision Aids, Marketing Science, τευχ.19, αρ.1, σελ. 4-21, Σχετ. βλ. δηµοσίευµα µε τίτλο Αύξηση του online εγκλήµατος το 2005, Ένθετο Net Economy της Εφη- µερίδας Ηµερησία, , σελ Εδώ δεν αναφερόµαστε στην αδυναµία του Παγκόσµιου Ιστού να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιλογή προϊόντος, άλλωστε αυτό θα αντίβαινε στην βασική παραδοχή ότι το παγκόσµιο δίκτυο µας έδωσε πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αναφερόµαστε στο γεγονός ότι ο τρόπος που επιλέγει ο πολίτης-καταναλωτής, εξαρτάται από γνωστικούς, ταξικούς, καθώς και γνωσιακούς περιορισµούς, οι οποίοι καθιστούν τον τρόπο επιλογής συναρτώµενο όχι µόνο α- πό έλλογα κριτήρια προσφοράς και ζήτησης, αλλά και από συναισθηµατικές και ψυχολογικές παρα- µέτρους. 7. Σηµαντικά είναι τα στοιχεία που έδωσαν στη δηµοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οποία οι καταναλωτές φαίνεται να αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, κυρίως λόγω µη παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος, αν και είχαν καταβάλει στους προµηθευτές το συνολικό ποσό. Παρατηρείται επίσης, στις αγορές µέσω διαδικτύου, το προϊόν ή οι υπηρεσίες να µην ανταποκρίνονται ακριβώς στην αρχική περιγραφή. Βλ. Οικονοµική Καθηµερινή, , σελ Rust, R., & Kannan, P., & Peng, N., The Customer Economics of Internet Privacy, Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, επίσης, Thatcher, Μ., & Clemons, Ε., Managing the Costs of Informational Privacy: Pure Bundling as a Strategy in the Individual Health Insurance Market, Journal of Management Information Systems, τευχ. 17, αρ. 2, σελ , 2000, επίσης, Kahn, C., & McAndrews, J., & Roberds, W., A Theory of Transactions Privacy, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper , Νοέµβριος 2000, επίσης, Walker, Κ., The Cost of Privacy: Costs and Benefits of new Information Laws, Harvard Journal of Law & Public Policy, Σεπτέµβριος 2001, επίσης χρειάζεται να αναφέρουµε τα κλασικά έργα τα οποία απετέλεσαν οδηγούς: Posner, R., An Economic Theory of Privacy, Regulation, σελ., 19-26, 1978, επίσης, Stigler, G., An Introduction to Privacy in Economics and Politics. Journal of Legal Studies, τευχ. 9, σελ , 1980, επίσης, Posner, R., The Economics of Privacy, American Economic Review, τευχ. 71, αρ. 2, σελ , Η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν πραγµατοποιήθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α ). 10. Schneier, B., & Banisar, D., (εκδ.) The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance, Wiley, 1997, επίσης, Schneier, B., Secret and Lies: Digital Security in a Networked World, Wiley, 2000, επίσης, Sykes, C., The End of Privacy: The Attack on Personal Rights at Home, at Work, On-line and In Court, St. Martin s Griffin, 2000, επίσης, Neumann, P., Computer- Related Risks, Addison-Wesley, 1995, επίσης, Branscomb, Α., Who Owns Information? : From Privacy to Public Access, Basic Books, 1994, επίσης, Cohen, F., Protection and Security on the Information Superhighway, Wiley, 1995, επίσης, Schwartau, W., Cybershock: Surviving Hackers, Phreakers, Identity Thieves, Internet Terrorists and Weapons of Mass Disruption, Thunder s Mouth Press, 2000, επίσης, Weis, S., & Sarma, S., & Engels, D., Radio-Frequency Identification: Risks and Challenges, RSA Cryptobytes, τευχ. 6, αρ. 1, σελ. 2-9, Σενέκας, Επιστολές προς Λουκίλιο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ Σχετ. βλ. άρθρο Γράφουν και Aναλύουν τα Ίχνη µας, Εφηµ. Ελευθεροτυπία, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2006, σελ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβαρόµετρο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Harlen, W., The Assessment of Scientific Literacy in the OECD / PISA Project, Studies in Science Education, τευχ. 36, 2001, επίσης, Hurd, P., Scientific Literacy: New Minds for a Changing World, Science Education, τευχ. 82, αρ. 3, σελ , 1998, επίσης, Eisenhart, M., & Finkel, E., & Marion, S., Creating the Conditions for Scientific Literacy : A Reexamination, American Educational Research Journal, τευχ. 33, αρ. 2, 1996, επίσης, Culliton, J., The Dismal State of Scientific Literacy, Science, τευχ. 243, αρ. 600, Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 25 διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και Τάκης, Α., Πρόσβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία: Η Νοµικοπολιτική ιάσταση της Σύγκλισης των Τεχνολογιών, στο (συλλογικό). Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 78 επ. 17. Τάκης, Α., οπ.π. (σηµ. 14), σελ Σχετ. βλ. τον Πρόλογο του Καθ. Σ. Σηµίτη, στο, Μήτρου, Λ., Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2002, σελ Για το ζήτηµα αυτό, βλ. και Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, Η Ηθική ιάσταση των Νέων Τεχνολογιών και ο Ρόλος της Παιδείας µας, Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συ- µπόσιο Α_ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι-Ναύπακτος Ιούλιος 2002, στο 20. Σχετ. βλ. Ευαγγέλου, Ι., Η Πολιτεία οι Νόµοι και η Ηθική, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 2002, σελ Σχετ. βλ. συνέντευξη του ιευθύνοντος Συµβούλου της Microsoft στην Ελλάδα Χ. Τσάγκου, Εφηµ. Έθνος της Κυριακή, , ένθετο Οικονοµία σελ. 9. Επίσης, σχετικό και το αφιέρωµα της εφηµ. Ελευθεροτυπία µε τίτλο Στα µαχαίρια ηµόσια ιοίκηση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, σελ Μήτρου, Λ., Το ίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2002, σελ Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο όνος, Π., Τεχνολογική ιακινδύνευση και Προστασία Προσωπικών εδοµένων, στο συλλογικό Νέες Τεχνολογίες και Συνταγµατικά ικαιώµατα, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 23 επ. 24. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. σε Σηµίτης, Σ., οπ.π. (σηµ. 18), σελ Φ.Ε.Κ. 191 Α 26. Φ.Ε.Κ. 116 Α 27. Φ.Ε.Κ. 259 Α 28. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο ίελλας, Γ., (αδηµ.), Ηθικές διαστάσεις προστασίας του Καταναλωτή Πολιτικές Αυτοδέσµευσης: Κώδικας Ηθικής και εοντολογίας, Εισήγηση στο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Καταναλωτή , Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Αθήνα, Bourdieu, P., Για µια Πολιτική Ηθικής στην Πολιτική, στο Κοινωνία, ίκαιο Ηθική, τ. 1, Σειρά: Θεσµοί της Ελληνικής Κοινωνίας, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 1993, σελ. 9 επ. 30. EE C 155 της , σ. 1, Ο Άγιος Ισίδωρος της Σεβίλλης τιµάται ως άγιος και από την Ανατολική Εκκλησία. 32. Σχετ. βλ. Εφηµ. Ταυτότητα Ισίδωρος: Ένας Επίσκοπος προστάτης του ιαδικτύου, , σελ. 20, καθώς και εφηµ. Ελευθεροτυπία , σελ Σχετ. βλ. και Το Βατικανό κάνει άνοιγµα στις νέες τεχνολογίες, Ηµερησία, , σελ Καράσης, Μ., ίκαιο και Αισθητική Προλεγόµενα σε µια Αισθητική του ικαίου, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 2004, σελ Καράσης, Μ., οπ.π. (σηµ. 34), σελ Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόµου Συνήγορος του Καταναλωτή ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, , σελ Καράσης, Μ., οπ.π. (σηµ.34), σελ

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Online 15µελή Πέτρος Σαλαβασίδης Γεώργιος Αθανασάκης Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήµατα» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Νοµοθεσία Άρθρο 5 Α του Συντάγµατος, ικαίωµα στην Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6889 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6889 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T. ΑΔΑ: 78ΒΦ465ΦΘΘ-63Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.05 15:21:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009

Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE. 15 Σεπτεµβρίου 2009 Κωνσταντίνο Παπαδάτο Εµπορικό ιευθυντή ENCODE 15 Σεπτεµβρίου 2009 Το Προφίλ της ENCODE Το Πρότυπο PCI DSS Μεθοδολογία / Φάσεις Έργου Συµµετοχή Εµπορικών Επιχειρήσεων Οφέλη Συµµόρφωσης H ENCODE, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου Cyber Insurance: Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου Παραβιάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων και διαρροές εμπιστευτικών πληροφοριών συμβαίνουν καθημερινά και οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Νοµοθεσία και Ηλεκτρονικό Εµπόριο ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Νοµικά Κανονιστικά Θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ECTS 2000 Ιστορία του 2001 Συνταγµατικό ίκαιο 8 2002 Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου 8 2003 Εισαγωγή στην Επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα