Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών,"

Transcript

1 18 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Tων Γ. ίελλα, Ν. Καραµπέκιου I. Εισαγωγή Ησυνεχώς αυξανόµενη διασύνδεση µεταξύ των τεχνολογιών Η/Υ µε τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1, έχει δηµιουργήσει ένα διασυνδεδεµένο περιβάλλον, όπου αγαθά και υπηρεσίες παρέχονται προς αγορά και χρήση. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί το εννοιολογικό µοντέλο και σηµείο αναφοράς του µεγαλύτερου µέρους της παγκόσµιας κοινότητας. Η σύνδεση µε τον παγκόσµιο ιστό και η πρόσβαση στην υπερ-πληθώρα της προσφερόµενης πληροφορίας α- ποτελεί κοινό τόπο, όχι µόνο για την πλειονότητα των πληθυσµών του υτικού κόσµου, αλλά και για άλλες περιοχές του πλανήτη, (βλ. νοτιοανατολική Ασία, κ.λπ.). Η πανταχού παρούσα υ- πολογιστική (ubiquitous computing), ως συνέπεια των ευρυζωνικών ασύρµατων συνδέσεων, δηµιουργεί τις συνθήκες για σύνδεση µε τον παγκόσµιο ιστό, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο (βλ. πολλαπλότητα χρήσης συσκευών). Υπό το συγκεκριµένο, λοιπόν, πλαίσιο τεχνολογικής προόδου, είναι αναµφίβολη η µετάλλαξη του τρόπου οργάνωσης της ε- πιχείρησης 2, της διαχείρισης και διάθεσης του παραγόµενου προϊόντος 3 καθώς και του τρόπου επιλογής του πολίτη-καταναλωτή 4. Κατ αρχήν, η αγορά µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα καθότι οι πολίτες-καταναλωτές µπορούν να πληροφορηθούν πληρέστερα τα προσφερόµενα προϊόντα, την ποιότητα και τις τιµές τους, όπως επίσης και οι επιχειρήσεις µπορούν να καταγράψουν τις ανάγκες και α- παιτήσεις των καταναλωτών και συνεπώς να καταλάβουν τις νέες καταναλωτικές συνήθειες του πολίτη-καταναλωτή, προσφέροντάς του απολύτως εξειδικευµένα προϊόντα. Οι πολίτεςκαταναλωτές, µπορούν επίσης να επιλέξουν σε µία ευρύτατη και ποικίλη αγορά, χωρίς χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς, ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων, αναφορικά µε την τιµή και την ποιότητα του προϊόντος θα αυξηθεί, µε εύλογα οφέλη για τον πολίτη-καταναλωτή. O Γ. ίελλας είναι Πολιτικός- ιοικητικός Επιστήµων, Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Ν. Καραµπέκιος είναι Yπ. ιδάκτορας ΕΜΠ-ΕΚΠΑ, Πρόγραµµα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 19 Ωστόσο, µία σειρά προβληµάτων εµποδίζει την υλοποίηση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου. Προβλήµατα όπως, το κακόβουλο λογισµικό (βλέπε ιούς, σκουλήκια, κτλ), η αδυναµία κατανόησης της τεχνολογίας (η αντιθετική σχέση µεταξύ γνώστη [παραγωγού τεχνολογίας] και α- πλού χρήστη) και η συνεπαγόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης προς αυτή, οι κακές επιχειρηµατικές πρακτικές εκ µέρους των επιχειρήσεων, τα οικονοµικά online εγκλήµατα 5, όπως απάτη, κ.λπ., καθώς και η µη-πλήρης χρήση της προσφερόµενης πληροφορίας εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή για την επιλογή προϊόντος 6, σκιαγραφούν ένα φάσµα ζητηµάτων τα οποία απαιτείται να λυθούν ή τουλάχιστον να τεθούν προς τους διαµορφωτές πολιτικής (policy-makers) και νο- µοθέτες 7. Ωστόσο, σηµαντικό συναφές πρόβληµα, αποτελεί και η διαχείριση των προσωπικών δεδοµένων του πολίτη-καταναλωτή. Αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων, είναι κρίσιµο στοιχείο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης προς τον παγκόσµιο ιστό, αποτελεί οικονοµικό µέγεθος, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 8. Σηµαντική παρέµβαση στο ζήτηµα αυτό, α- ποτελεί η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν (Ε.Σ.Η.Ε.), από το Υπουργείο Ανάπτυξης 9. II. Μια ασύµµετρη σχέση Μία εκ των συνεπειών της διείσδυσης της τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην καθηµερινότητα, είναι και η ανατροπή της χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων. Η µείωση του κόστους συντήρησης µεγάλων βάσεων δεδοµένων, η εξαφάνιση της απόστασης, ως εν δυνάµει µέσου προστασίας για την µεταφορά των πληροφοριών από ένα σηµείο σε ένα άλλο, καθώς και η εξάλειψη της ασυµβατότητας µεταξύ των διαφόρων αποθηκευτικών εργαλείων και µέσων, δηµιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την συντήρηση τεραστίων σε όγκο πληροφοριών προσωπικών δεδοµένων. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την συλλογή, αποθήκευση και προώθηση των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών-καταναλωτών, του χώρου και τρόπου επιλογής προϊόντος, των καταναλωτικών συνηθειών, και κατά συνέπεια, µε την βοήθεια συγκεκριµένων µαθηµατικών µοντέλων (βλ. στοχαστικά µοντέλα), υπό-βοηθούν προς την κατεύθυνση πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων και προτιµήσεων εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή 10. Σε έναν ιδεατό κόσµο, σε έναν κόσµο όπου κανείς δεν έχει µυστικά, σε έναν κόσµο που κατά Σενέκα µπορείς ή µάλλον οφείλεις να ζεις έτσι που να µην εµπιστεύεσαι στον εαυτό σου τίποτε που να µην µπορείς να εµπιστευθείς στον εχθρό σου 11, η παραπάνω διαπίστωση πιθανόν, να οδηγούσε σε παίγνιο θετικού αθροίσµατος για τους παροχείς υπηρεσιών-αγαθών, καθώς και για τους πολίτες-καταναλωτές. Οι µεν παρέχουν αυτό που οι δε αναζητούν, σε συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά. Χωρίς να υπεισέλθουµε στο φιλοσοφικό ζήτηµα της αυτοβουλίας του ατόµου-καταναλωτή, θα περιοριστούµε να αναφέρουµε µόνο ότι υπό συνθήκες ελεύθερου εµπορίου, οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιµοποιούν όλα τα διαθέσιµα µέσα που παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την κατανόηση των µοντέλων που θα τους επιτρέψουν την πρόβλεψη των τάσεων των πολιτών-καταναλωτών. Στην ψηφιακή οικονοµία, οι πολίτες-καταναλωτές αφήνουν ίχνη, ψηφιακά αποτυπώµατα, τα οποία καταγράφουν, µεταξύ άλλων, τον τόπο περιήγησης, τον χρόνο που ξόδεψαν σε επι- µέρους ιστοσελίδες, τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που αντάλλαξαν, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που επέλεξαν να αγοράσουν, καθώς και αυτές που απέρριψαν 12. Το πρόβληµα που ανακύπτει έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι πληροφορίες, είτε αυτοµάτως δηµιουργηθείσες (βλ. επίσκεψη σε ένα ιστοχώρο), είτε µη αυτοµάτως δηµιουργηθείσες (βλ. τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας

3 20 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH κατά την διάρκεια µίας συναλλαγής), µπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν, να επαναχρησιµοποιηθούν καθώς και να εξαχθούν σχέσεις µεταξύ τους, χωρίς την άδεια και συγκατάθεση του πολίτη-καταναλωτή. Στο προαναφερθέν πλαίσιο, η ασυµµετρία της σχέσης του πολίτη-καταναλωτή εντοπίζεται όχι µόνο έναντι των επιχειρήσεων, οι οποίες τείνουν να χρησιµοποιούν και να εκµεταλλεύονται προσωπικά δεδοµένα (του πολίτη-καταναλωτή) για ιδία χρήση µε, συχνά, αµφιλεγόµενους τρόπους, αλλά και αναφορικά µε την ανάπτυξη και διάθεση νέων τεχνολογιών. Σχετικά µε το τελευταίο, χρειάζεται να σηµειωθεί ότι ο εκθετικός ρυθµός της τεχνολογικής αλλαγής, σε συνδυασµό µε την ελλιπή γνώση εκ µέρους του πολίτη-καταναλωτή ό- λων των δυνητικών χρήσεων µίας συγκεκριµένης τεχνολογίας (βλ. χρήση κινητών τηλεφώνων), δηµιουργεί µία κατάσταση όπου ο πολίτης-καταναλωτής εκπίπτει από την θέση του επιλογέα αγαθών στην θέση του άκριτου καταναλωτή, δηµιουργώντας µία σχέση ασύµµετρη και ετεροβαρή. III. Η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας Σε ένα γενικότερο τόνο, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και η ε- πιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος τροποποίησε σηµαντικά τις κοινωνικές δοµές, καθώς και την καθηµερινότητα του πολίτη. Οι εξελίξεις αυτές, προκάλεσαν την αύξηση των προσδοκιών για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, άλλα δεν συνοδεύτηκαν από την αναγκαία συνειδητοποίηση των πιθανών κινδύνων που συνεπάγεται η άκριτη αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική πρόσληψη της τεχνολογίας, συνιστά προτεραιότητα, ως ερευνητικό αντικείµενο, στην διερεύνηση των σχέσεων πολίτη-καταναλωτή και νέων τεχνολογιών. Εν προκειµένω, το ζήτηµα της επίκλησης της επιστηµονικής και τεχνολογικής κατασκευαστικής αρτιότητας, καθώς και η κατάδειξη των δυνητικών χρήσεων των νέων προϊόντων, που λειτουργεί ως πιστοποιητικό ποιότητας 13 εκ µέρους των επιχειρήσεων, αποτελεί την µία πλευρά του ζητήµατος της προστασίας του πολίτη-καταναλωτή. Παράλληλα, το αίτηµα της επιστηµονικής εγγραµατοσύνης (scientific literacy) του πολίτη-καταναλωτή 14, απαραίτητο γνώρισµα στην αξιολόγηση των τεχνολογικών και κατά συνέπεια των καταναλωτικών επιλογών, αποτελεί έναν, εξίσου σηµαντικό πυλώνα του ζητήµατος και εγγράφεται ως ένα από τα κεντρικά προβλήµατα της δηµόσιας πολιτικής. Το ειδικότερο αυτό ζήτηµα υπενθυµίζει τη σύνθετη συνταγµατική υποχρέωση του άρθρου 5 Α παρ. 2 του Συντάγµατος 15, η εκπλήρωση της οποίας εκκρεµεί 16. Είναι προφανές, ότι η υποχρέωση αυτή εξειδικεύεται τόσο στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε αυτό της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής. 17. IV. Η ηθική και θεσµική διάσταση Ηηλεκτρονική αγορά, βελτιώνει αναµφισβήτητα τη διακίνηση και πώληση αγαθών και υ- πηρεσιών, υπογραµµίζει όµως περισσότερο παρά ποτέ, την αναγκαιότητα της διαφάνειας των συναλλαγών και της προστασίας των καταναλωτών 18. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε την ανωτέρω επισηµανθείσα χρονίζουσα εκκρεµότητα, υποδηλώνει µε σαφήνεια τόσο την ηθική διάσταση 19 του ζητήµατος που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, όσο και την αντίστοιχη θεσµική διάσταση, που αναφέρεται κυρίως στην ευθύνη και τον ρόλο της πολιτείας. Ο ακαδηµαϊκός Κ. εσποτόπουλος, διακρίνει τρεις θεµελιακούς θεσµούς της πολιτείας. Πρόκειται για: α) την εξασφάλιση της ζωής µε την απαγόρευση βλαπτικών πράξεων, β) την ανθρώπινη ελευθερία ως δικαίωµα προς βιοτικό αυτοκαθορισµό και γ) την διοίκηση και τη νοµοθεσία που καλύπτουν τις αρθρωτικές λειτουργικές ανάγκες της πολιτικής κοινωνίας 20. Πέραν

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 21 λοιπόν της ηθικής διάστασης, που εξετάζεται στην παρούσα εργασία σε δεύτερο επίπεδο, ανακύπτει το ζήτηµα της δυνατότητας της διοίκησης αλλά και της νοµοθεσίας, να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται από την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Η πρόσφατη συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Microsoft µε σκοπό την ηλεκτρονική ανάπτυξη του ελληνικού δηµόσιου τοµέα και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους έλληνες πολίτες, είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης της συνταγµατικής υποχρέωσης του άρθρου 5 Α παρ. 2 του Συντάγµατος. Παράλληλα όµως, η σαφής διαπίστωση εκ µέρους της δεύτερης των συµβαλλοµένων, ότι το δηµόσιο αγνοεί τις νέες τεχνολογίες 21, δεν επιτρέπει µια αισιόδοξη θεώρηση των πραγµάτων. Είναι λοιπόν δυνατό, υπό αυτές τις συνθήκες, να αναφερόµαστε στην προστασία του πολίτη-καταναλωτή, όχι µόνο στο ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και εντός του πλαισίου που διαµορφώνουν η επανάσταση της πληροφορίας (information revolution) και η κοινωνία της πληροφορίας; Η εµπλοκή της πολιτείας όµως, στο υπό µελέτη ζήτηµα, υποδηλώνει, πέραν της διοικητικής διάστασης και την διάσταση του δικαίου. Το δίκαιο, η τεχνολογία και η οικονοµία είναι φαινό- µενα αλληλένδετα και υπό την έννοια αυτή, το δίκαιο δεν είναι αµέτοχο της µεταµόρφωσης της βιοµηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας 22. Τρεις είναι υπό αυτό το πρίσµα οι θεωρήσεις του δικαίου εντός του πλαισίου που διαµορφώνει η προβληµατική της εργασίας: α) Το δίκαιο ως µέσο διαµόρφωσης φιλικά διακείµενων προς τον πολίτη-καταναλωτή τεχνολογιών. Αναφερόµαστε στη διαµόρφωση µιας προληπτικής δικαιϊκής πολιτικής, που είναι σε θέση να κατευθύνει, να ελέγχει και σε περιπτώσεις ανάγκης να περιορίζει την τεχνολογία, στο πλαίσιο πάντοτε λειτουργίας δηµοκρατικών πολιτειών 23. β) Ο συνεχής αυτοπεριορισµός της χρονικής διάρκειας των νοµοθετικών αποφάσεων, σε συνδυασµό µε τη διαρκή παρακολούθηση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση αυτή, η προσωρινότητα των διατάξεων, µπορεί να µεταβληθεί στην καλύτερη εγγύηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα της Ισλανδίας, που έπαψε από καιρό να αποτελεί σκανδιναβική ιδιαιτερότητα και µεταβλήθηκε σε γενικό κανόνα 24. γ) Η θέσπιση συγκεκριµένων κανόνων δικαίου που διέπουν τις συναλλαγές και η δηµιουργία αντίστοιχων θεσµών παρέµβασης, πέραν των παραδοσιακών δοµών της διοίκησης. Αναφερόµαστε κυρίως σε κανόνες όπως ο ν. 2251/ περί προστασίας των καταναλωτών, το π.δ. 131/ προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο) και ο ν. 3297/ , µε τον οποίο συνεστήθη η Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», που αποτελεί σαφή έκφραση της ηθικής αποστολής του κράτους. Η τελευταία επισήµανση, κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική, ενόψει και της διαπίστωσης που προηγήθηκε, σχετικώς µε τις ελλιπείς δυνατότητες των υφιστάµενων παραδοσιακών δοµών της διοίκησης. Άλλωστε, η διαπίστωση αυτή, που υποδηλώνει την εξέχουσα σηµασία (ίσως και την υπεροχή) της ηθικής διάστασης, εµπεριέχεται έστω και ακούσια στις διατάξεις ιδιαίτερα του π.δ. 131/2003. Πρόκειται ιδίως για: α) Το άρθρο 15, που αφορά τη σύνταξη και εφαρµογή Κωδίκων Ηθικής και εοντολογίας, που συντάσσονται µεν ως κανόνες αυτορρύθµισης, περιβάλλονται όµως κανονιστικό µανδύα µέσω της έκδοσης και δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της έκδοσης αυτών των Κωδίκων, λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα συµφέροντα ατόµων µε προβλήµατα όρασης και εν γένει µε ειδικές ανάγκες. Η διάταξη αυτή συνδέεται ευθέως µε αυτήν του άρθρου 7 του ν. 3297/2004,

5 22 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH που αφορά την κατάρτιση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ενός κεντρικού «Κώδικα Καταναλωτικής εοντολογίας» 28. β) Το άρθρο 16, που αφορά την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο ηλεκτρονικό ε- µπόριο, µέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994, µέσω δηλαδή των Επιτροπών Φιλικού ιακανονισµού που υπάγονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 και εδρεύουν στις κατά τόπους Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Πρόκειται επίσης για διάταξη µε σαφώς ηθικό περιεχόµενο. γ) Την παρ. 5 του άρθρου 18, που αναφέρεται σε συναλλακτικά ήθη και έθιµα, καθώς και τις πρακτικές που αφορούν το ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα. Σχετική µε τη διάταξη αυτή, είναι και η αντίστοιχη της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994, που δίνει τη δυνατότητα στις Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού, να κρίνουν λαµβάνοντας υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. V. Επίλογος, ή σκέψεις για µια νέα διάσταση, την αισθητική Οκαθηγητής του Collège de France Pierre Bourdieu, επιχειρώντας να προσδιορίσει µια α- φετηρία στοχασµού επάνω στην ηθική, αναφέρει: ηθική είναι η καθολικά βεβαιούµενη ύ- παρξη δευτεροβάθµιων µεταδιαλογικών ή µεταπρατικών στρατηγικών, µε τις οποίες τα δρώντα άτοµα τείνουν να δηµιουργούν (µε πράξεις ή µε προθέσεις) την εξωτερική εµφάνιση της συµµόρφωσης προς έναν καθολικό κανόνα. Τούτο, και όταν ακόµα η πράξη τους βρίσκεται σε αντίφαση µε τον κανόνα ή δεν ακολουθεί την αρχή της γνήσιας υπακοής στον κανόνα 29. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αναγωγή στο καθολικό ως η κατάφαση της αναγνώρισης του κοινού και του προσφιλούς στον Πλάτωνα κοινωνείν - αποτελεί την καθολική στρατηγική της νο- µιµοποίησης. Εκείνος που συµµορφώνεται µε τον κανόνα παίρνει την οµάδα µε το µέρος του, τοποθετείται φανερά στο πλευρό της οµάδας, µε µια δηµόσια πράξη αναγνώρισης του κοινού και πάνδηµα αναγνωρισµένου κανόνα. Βλέπουµε λοιπόν, ότι τόσο συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις, όσο και η αδυναµία των κρατικών διοικητικών δοµών, αναδεικνύουν περαιτέρω την ηθική διάσταση του υπό µελέτη ζητή- µατος. Η ηθική όµως, απαιτεί κοινά αναγνωρισµένους κανόνες, γεγονός που δεν είναι πάντοτε δεδοµένο, ιδιαιτέρως προκειµένου περί διασυνοριακών διαφορών. Προς τον σκοπό της θεραπείας της συγκεκριµένης αδυναµίας, κινείται το περιεχόµενο του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 25 ης Μαΐου 2000 περί ιδρύσεως ιακοινοτικού ικτύου εθνικών οργάνων εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών 30. Περαιτέρω, το ζήτηµα της θέσπισης καθολικά αποδεκτών η- θικών κανόνων στον τοµέα της τεχνολογίας, έχει κινήσει το ενδιαφέρον υπερεθνικών θεσµών, φορέων ηθικής αυθεντίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Καθολική Εκκλησία, η ο- ποία σχετικά πρόσφατα ανακήρυξε τον Άγιο Ισίδωρο της Σεβίλλης 31, ως προστάτη του διαδικτύου 32. Η κίνηση αυτή, επιτρέπει στον πιστό χρήστη να αποκτήσει ένα ουσιαστικό πνευµατικό έρεισµα και να εντάξει την πλέον σύγχρονη µέθοδο επικοινωνίας, στον κόσµο των υπερβατικών του αναφορών 33. Ο καθηγητής Μ. Καράσης, συνδέοντας τις έννοιες του δικαίου, της ηθικής και της αισθητικής, αναφέρει: µια παράνοµη πράξη είναι αισθητικώς ενδιαφέρουσα και µπορεί να χαρακτηρισθεί «άσχηµη» όταν πέρα από το δικαιικό προσβάλλει κραυγαλέα και το ηθικό µας συναίσθηµα 34 και αλλού ονοµάζουµε «ωραία» όχι κάθε συναλλακτική σχέση, αλλά µόνον εκείνη που στηρίζεται στην αµοιβαία πίστη και εµπιστοσύνη 35. Οι απόψεις αυτές, αναδεικνύουν µία ακόµη συνάρτηση στην προβληµατική της παρούσας εργασίας, αυτή της αισθητικής.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23 Μία από τις παραµέτρους που οδήγησαν στη θεσµοθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», υπήρξε σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του ν. 3297/ , το γεγονός ότι οι περισσότερες διαφορές κατανάλωσης, λόγω της φύσης τους, χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία οικονοµικού διακυβεύµατος της υπόθεσης και κόστους της δικαστικής τους ρύθ- µισης. εν είναι δηλαδή ιδιαιτέρως σηµαντικές από οικονοµικής απόψεως. Η άποψη αυτή, είναι εµφανής και σε πολλές περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωµάτων του πολίτη-καταναλωτή και µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Το γεγονός αυτό, οδηγεί πολλές φορές σε εσωτερική σύγκρουση, ιδίως ενόψει της εξέτασης υποθέσεων που µπορούν να χαρακτηρισθούν βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004, ως ασήµαντες και ως εκ τούτου να τίθενται στο αρχείο. Έχοντας υπ όψιν µας την άποψη ότι ο αγώνας για το δίκαιο δεν είναι µόνο ηθικός αλλά και ωραίος, ακόµη και όταν το αντικείµενο είναι οικονοµικά ασήµαντο, δεδοµένου ότι ο αγώνας έ- χει ως στόχο την καταπολέµηση του αδίκου και την επιβολή του δικαίου, αξίζει να αναφερθού- µε σε ένα κλασσικό παράδειγµα, την πολυθρύλητη δίκη περί όνου σκιάς. Το αντικείµενο της δίκης αυτής, υπήρξε οικονοµικά ασήµαντο. Αφορούσε τρεις οβολούς που αξίωνε ο αγωγιάτης Άνθραξ από τον ιατρό Στρουθίωνα, ως µίσθωµα για την παρασχεθείσα από τον όνο του ευεργετική σκιά. Ο χαρακτήρας µιας διαφοράς όπως η περί όνου σκιάς, µπορεί να διευκρινισθεί, µε τη βοήθεια του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι τα δικαιοδοτικά όργανα (εν προκειµένω το αρµόδιο όργανο συναινετικής επίλυσης µιας καταναλωτικής διαφοράς), πρέπει καταρχήν να επιλαµβάνονται της επίλυσης των διαφορών, όταν το αντικείµενο της διαφοράς, έχει αξία τουλάχιστον µιας δραχµής (6 οβολοί). Όταν όµως πρόκειται για σοβαρό αδίκηµα, α- ξίζει να επιληφθούν τα αρµόδια όργανα, ακόµα και για διαφορά 1 ½ οβολού. Ως σοβαρά αδικήµατα θεωρεί ο Αριστοτέλης όχι µόνο εκείνα που κρίνονται µε βάση το µέγεθος της βλάβης που προκαλούν, αλλά και την ποιότητα της πράξης και τη διάθεση του δράστη 37. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποιοτικό κριτήριο που εισάγει ο Αριστοτέλης για την αξιολόγηση της σοβαρότητας ή µη µιας υπόθεσης, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινά αποδεκτών εκ των προτέρων ηθικών κριτηρίων, και δεδοµένης της διεπιστηµονικότητας και διαθεµατικότητας του αντικειµένου, συµπεραίνουµε ότι ο θεωρητικός προβληµατισµός επί των ηθικών διαστάσεων της προστασίας του καταναλωτή υπό το πρίσµα της ανάπτυξης και εφαρµογής νέων τεχνολογιών, έχει µόλις α- νοίξει. Σηµειώσεις 1. I.C.T. Information and Communication Technologies. 2. Battelle, J., The Search: How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Our Culture, New York: Portfolio, 2005, επίσης, Beck, J., & Wade, Μ., Got Game: How the Gamer Generation is Reshaping Business Forever, Boston, MA:Harvard Business School, 2004, επίσης, Cronin, M., Doing More Business on the Internet: How the Electronic Highway is Transforming American Companies, New York: Van Nostrand Reinhold, 1995, επίσης, Marlow, E., Web Visions: An Inside Look at Successful Business Strategies on the Net, Van Norstrand Reinhold, Rangan, S., & Adner, R., Profits and the Internet: Seven misconceptions, MIT Sloan Management Review, τευχ. 42, αρ. 4, σελ , επίσης, Boyson, C., & Dresner, H., Logistics & the Extended Enterprise, Wiley, 1999, επίσης, Hanson, W., Principles of Internet Marketing, Thomson/South-Western, Brynjolfsson, E., Smith, M., The Great Equalizer? Consumer Choice Behavior at Internet Shopbots, MIT Sloan School of Management, Ιούλιος 2000, επίσης, Chang, A., Kannan, P., Whinston, A., The Economics of Freebies in Exchange for Consumer Information on the Internet: An Exploratory Study, International Journal of Electronic Commerce, τευχ. 4, αρ. 1, σελ , 1999, επίσης, Häuble G.,

7 24 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Trifts, V.β Consumer Decision Making in Online Shopping Environments: The Effects of Interactive Decision Aids, Marketing Science, τευχ.19, αρ.1, σελ. 4-21, Σχετ. βλ. δηµοσίευµα µε τίτλο Αύξηση του online εγκλήµατος το 2005, Ένθετο Net Economy της Εφη- µερίδας Ηµερησία, , σελ Εδώ δεν αναφερόµαστε στην αδυναµία του Παγκόσµιου Ιστού να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιλογή προϊόντος, άλλωστε αυτό θα αντίβαινε στην βασική παραδοχή ότι το παγκόσµιο δίκτυο µας έδωσε πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Αναφερόµαστε στο γεγονός ότι ο τρόπος που επιλέγει ο πολίτης-καταναλωτής, εξαρτάται από γνωστικούς, ταξικούς, καθώς και γνωσιακούς περιορισµούς, οι οποίοι καθιστούν τον τρόπο επιλογής συναρτώµενο όχι µόνο α- πό έλλογα κριτήρια προσφοράς και ζήτησης, αλλά και από συναισθηµατικές και ψυχολογικές παρα- µέτρους. 7. Σηµαντικά είναι τα στοιχεία που έδωσαν στη δηµοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, σύµφωνα µε τα οποία οι καταναλωτές φαίνεται να αντιµετωπίζουν συχνά προβλήµατα στις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου, κυρίως λόγω µη παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος, αν και είχαν καταβάλει στους προµηθευτές το συνολικό ποσό. Παρατηρείται επίσης, στις αγορές µέσω διαδικτύου, το προϊόν ή οι υπηρεσίες να µην ανταποκρίνονται ακριβώς στην αρχική περιγραφή. Βλ. Οικονοµική Καθηµερινή, , σελ Rust, R., & Kannan, P., & Peng, N., The Customer Economics of Internet Privacy, Journal of the Academy of Marketing Science, 2002, επίσης, Thatcher, Μ., & Clemons, Ε., Managing the Costs of Informational Privacy: Pure Bundling as a Strategy in the Individual Health Insurance Market, Journal of Management Information Systems, τευχ. 17, αρ. 2, σελ , 2000, επίσης, Kahn, C., & McAndrews, J., & Roberds, W., A Theory of Transactions Privacy, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper , Νοέµβριος 2000, επίσης, Walker, Κ., The Cost of Privacy: Costs and Benefits of new Information Laws, Harvard Journal of Law & Public Policy, Σεπτέµβριος 2001, επίσης χρειάζεται να αναφέρουµε τα κλασικά έργα τα οποία απετέλεσαν οδηγούς: Posner, R., An Economic Theory of Privacy, Regulation, σελ., 19-26, 1978, επίσης, Stigler, G., An Introduction to Privacy in Economics and Politics. Journal of Legal Studies, τευχ. 9, σελ , 1980, επίσης, Posner, R., The Economics of Privacy, American Economic Review, τευχ. 71, αρ. 2, σελ , Η σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν πραγµατοποιήθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α ). 10. Schneier, B., & Banisar, D., (εκδ.) The Electronic Privacy Papers: Documents on the Battle for Privacy in the Age of Surveillance, Wiley, 1997, επίσης, Schneier, B., Secret and Lies: Digital Security in a Networked World, Wiley, 2000, επίσης, Sykes, C., The End of Privacy: The Attack on Personal Rights at Home, at Work, On-line and In Court, St. Martin s Griffin, 2000, επίσης, Neumann, P., Computer- Related Risks, Addison-Wesley, 1995, επίσης, Branscomb, Α., Who Owns Information? : From Privacy to Public Access, Basic Books, 1994, επίσης, Cohen, F., Protection and Security on the Information Superhighway, Wiley, 1995, επίσης, Schwartau, W., Cybershock: Surviving Hackers, Phreakers, Identity Thieves, Internet Terrorists and Weapons of Mass Disruption, Thunder s Mouth Press, 2000, επίσης, Weis, S., & Sarma, S., & Engels, D., Radio-Frequency Identification: Risks and Challenges, RSA Cryptobytes, τευχ. 6, αρ. 1, σελ. 2-9, Σενέκας, Επιστολές προς Λουκίλιο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ Σχετ. βλ. άρθρο Γράφουν και Aναλύουν τα Ίχνη µας, Εφηµ. Ελευθεροτυπία, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2006, σελ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβαρόµετρο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Harlen, W., The Assessment of Scientific Literacy in the OECD / PISA Project, Studies in Science Education, τευχ. 36, 2001, επίσης, Hurd, P., Scientific Literacy: New Minds for a Changing World, Science Education, τευχ. 82, αρ. 3, σελ , 1998, επίσης, Eisenhart, M., & Finkel, E., & Marion, S., Creating the Conditions for Scientific Literacy : A Reexamination, American Educational Research Journal, τευχ. 33, αρ. 2, 1996, επίσης, Culliton, J., The Dismal State of Scientific Literacy, Science, τευχ. 243, αρ. 600, Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 25 διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και Τάκης, Α., Πρόσβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία: Η Νοµικοπολιτική ιάσταση της Σύγκλισης των Τεχνολογιών, στο (συλλογικό). Το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 78 επ. 17. Τάκης, Α., οπ.π. (σηµ. 14), σελ Σχετ. βλ. τον Πρόλογο του Καθ. Σ. Σηµίτη, στο, Μήτρου, Λ., Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2002, σελ Για το ζήτηµα αυτό, βλ. και Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, Η Ηθική ιάσταση των Νέων Τεχνολογιών και ο Ρόλος της Παιδείας µας, Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συ- µπόσιο Α_ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι-Ναύπακτος Ιούλιος 2002, στο 20. Σχετ. βλ. Ευαγγέλου, Ι., Η Πολιτεία οι Νόµοι και η Ηθική, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 2002, σελ Σχετ. βλ. συνέντευξη του ιευθύνοντος Συµβούλου της Microsoft στην Ελλάδα Χ. Τσάγκου, Εφηµ. Έθνος της Κυριακή, , ένθετο Οικονοµία σελ. 9. Επίσης, σχετικό και το αφιέρωµα της εφηµ. Ελευθεροτυπία µε τίτλο Στα µαχαίρια ηµόσια ιοίκηση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, σελ Μήτρου, Λ., Το ίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2002, σελ Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο όνος, Π., Τεχνολογική ιακινδύνευση και Προστασία Προσωπικών εδοµένων, στο συλλογικό Νέες Τεχνολογίες και Συνταγµατικά ικαιώµατα, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 23 επ. 24. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. σε Σηµίτης, Σ., οπ.π. (σηµ. 18), σελ Φ.Ε.Κ. 191 Α 26. Φ.Ε.Κ. 116 Α 27. Φ.Ε.Κ. 259 Α 28. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. στο ίελλας, Γ., (αδηµ.), Ηθικές διαστάσεις προστασίας του Καταναλωτή Πολιτικές Αυτοδέσµευσης: Κώδικας Ηθικής και εοντολογίας, Εισήγηση στο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Καταναλωτή , Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, Αθήνα, Bourdieu, P., Για µια Πολιτική Ηθικής στην Πολιτική, στο Κοινωνία, ίκαιο Ηθική, τ. 1, Σειρά: Θεσµοί της Ελληνικής Κοινωνίας, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 1993, σελ. 9 επ. 30. EE C 155 της , σ. 1, Ο Άγιος Ισίδωρος της Σεβίλλης τιµάται ως άγιος και από την Ανατολική Εκκλησία. 32. Σχετ. βλ. Εφηµ. Ταυτότητα Ισίδωρος: Ένας Επίσκοπος προστάτης του ιαδικτύου, , σελ. 20, καθώς και εφηµ. Ελευθεροτυπία , σελ Σχετ. βλ. και Το Βατικανό κάνει άνοιγµα στις νέες τεχνολογίες, Ηµερησία, , σελ Καράσης, Μ., ίκαιο και Αισθητική Προλεγόµενα σε µια Αισθητική του ικαίου, Α. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή 2004, σελ Καράσης, Μ., οπ.π. (σηµ. 34), σελ Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόµου Συνήγορος του Καταναλωτή ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, , σελ Καράσης, Μ., οπ.π. (σηµ.34), σελ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επεξεργασία: Ξένια Πασσά,Μίνα Ζούλοβιτς ικονοµικά θέµατα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παπαδόπουλος Γ. Πέτρος (20/06) Επιβλέπων καθηγητής: Κάτος Β. Αναστάσιος Θεσσαλονίκη, 2007 Σκοπός και δομή εργασίας Σκοπός διπλωματικής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στο πλαίσιο του έργου της 1 Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια: Δρ. Ι. Π. Χοχλιούρος 1 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην ηµερίδα της ΕΕΤΤ µε θέµα: «Προς την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

µε θέµα: «Το µέλλον της Ταχυδροµικής Αγοράς: Ρυθµιστικές προκλήσεις και εργαλεία ανάπτυξης»,

µε θέµα: «Το µέλλον της Ταχυδροµικής Αγοράς: Ρυθµιστικές προκλήσεις και εργαλεία ανάπτυξης», Ταχυδροµικές υπηρεσίες µε επίκεντρο τον πολίτη: Οφέλη του διαµεσολαβητικού ρόλου του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τους καταναλωτές και τους παρόχους Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή Σύμφωνα με την ECA (Electronic

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

παρουσίαση του μαθήματος

παρουσίαση του μαθήματος ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάρτιος 25 1 Αδειοδότηση Το πλαίσιο αδειοδότησης που εισήχθηκε από την ΕΕΤΤ το 21, έχει οδηγήσει στην εισαγωγή νέων παρόχων στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών, όπως αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ρ Ασπασία ασκαλοπούλου Γραφείο: Ε1/3 Γκλαβάνη Email: aspassia@inf.uth.gr Ωρες γραφείου: Τρίτη 2-4 µµ και Τετάρτη 11-12 HY370 2003/04 Α. ασκαλοπούλου 1 Ηλεκτρονικά...

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Ο διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 6-7-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ... ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... V VII ΧXI ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι. Ορισµός του δικαίου της πληροφορικής... 1 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ. Νίκος Καϊµάκης 1

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ. Νίκος Καϊµάκης 1 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ Νίκος Καϊµάκης 1 Το «όραµα» της τεχνολογικής σύγκλισης Ορµητική είσοδος κέντρων οικονοµικής ισχύος Σκληρός ανταγωνισµός-συγκρούσεις Προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis From Secure e-computing to Trusted u-computing Dimitris Gritzalis November 2009 11 ο ICT Forum Αθήνα, 4-5 Νοέμβρη 2009 Από το Secure e-computing στο Trusted u-computing Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Αποτελεί μειονέκτημα της διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες του διαδικτύου. Τι είναι: H μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Online 15µελή Πέτρος Σαλαβασίδης Γεώργιος Αθανασάκης Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήµατα» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Νοµοθεσία Άρθρο 5 Α του Συντάγµατος, ικαίωµα στην Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Αναστασία Λύρα Προϊσταμένη Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων Ενημέρωση χρηστών και συνδρομητών για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά.

Καταναλωτής, σύμφωνα με τον νόμο, είναι το πρόσωπο εκείνο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Νέοι και διαδίκτυο: χρήσεις, εφαρμογές, ασφάλεια» (17-5-2009) (Προσφωνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Γκουνταβά Ευφροσύνη

Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Γκουνταβά Ευφροσύνη Διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο Γκουνταβά Ευφροσύνη Ποιότητα της πληροφορίας και Internet Ποσοστά χρήσης Η.Π.Α. 69.6% (79% αναζητούν ιατρική πληροφορία) Αυστραλία 54.1%

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 ΤΟΜΟΣ Α «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πηγή: ibm.com Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Πολυμέσα Όταν βλέπετε τα διπλανά σχήματα σημαίνει ότι υπάρχει δεσμός στο Διαδίκτυο Πρώτα βήματα Τη δεκαετία του 50 ξεκίνησαν οι προσπάθειες να δημιουργηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΔET A.E./ GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα,01/03/2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH-GR Πως συμμετέχουμε στην υποδομή; Λίλιαν Μήτρου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

DARIAH-GR Πως συμμετέχουμε στην υποδομή; Λίλιαν Μήτρου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών DARIAH-GR Πως συμμετέχουμε στην υποδομή; Λίλιαν Μήτρου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Αντικείμενο παρουσίασης Θεσμικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ΕΥ Θεσμικά Ζητήματα οργάνωσης-διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΗΠρωτοβουλία της ΕΕΤ για την υιοθέτηση του Προτύπου PCI DSS από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Κων/νος Ταβλαρίδης Διευθυντής ΕΕΤ 15 Σεπτεμβρίου 2009 Ατζέντα Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Ορόλος της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Ομιλία του κ. Νίκου Αναλυτή στο Συνέδριο Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 Το τέλος του εικοστού αιώνα επεφύλασσε στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) P7_TA(2012)0208 Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα