ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) όπως εγκρίθηκε με την αριθ /Ν/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β. 724/ ) και τροποποιήθηκε με τις κάτωθι Υπουργικές αποφάσεις: - Υ.Α. 155/649/ (ΦΕΚ 256/Β/ ), - Υ.Α. 155/3/1925/ (ΦΕΚ 947/Β/9-9-75), - Υ.Α.155/3/2569/ (ΦΕΚ 1016/Β/9-8-76), - Υ.Α.155/3/2844/ (ΦΕΚ 3/Β/9-1-78), - Υ.Α.155/2151/ (ΦΕΚ 715/Β/ ), - Υ.Α.155/Οικ.548/ (ΦΕΚ 163/Β/ ), - Υ.Α.155/3195 (ΦΕΚ 742/Β/ ), - Υ.Α.155/3365/ (ΦΕΚ 824/Β/ ), -Υ.Α.155/1988 (ΦΕΚ 125/Β/3-3-88), - Υ.Α.155/880/ (ΦΕΚ 483/Β/ ), - Υ.Α.155/Οικ.1721/ (ΦΕΚ 642/Β/6-9-88), - Υ.Α. 1262/ (ΦΕΚ 630/Β/ ). 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Αρθρ. 1 Σελ. 4 Σκοπός 2 Σελ. 4 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα 3 Σελ. 4 Κεφάλαια 4 Σελ. 7 Πόροι 5 Σελ. 7 Είσπραξη πόρων 6 Σελ. 9 Αναγνώριση υπηρεσίας 7 Σελ. 9 Εξαγορά Προϋπηρεσίας 8 Σελ. 14 Δικαιώματα των Ενώσεων 9 Σελ. 15 Διάθεση Εσόδων - Αποθεματικό 10 Σελ. 16 Δικαιοδόχοι 11 Σελ. 16 Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση 12 Σελ. 18 Μηνιαία Επικούρηση 13 Σελ. 22 Περίθαλψη Ασφαλισμένων 14 Σελ. 25 Διοίκηση 15 Σελ. 26 Αρμοδιότητες του Προέδρου 16 Σελ. 29 Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου 17 Σελ. 29 Αρμοδιότητες του Γεν. Γραμματέως 18 Σελ. 29 Αρμοδιότητες του Ταμία 19 Σελ. 30 Αρμοδιότητες του Διευθυντή 20 Σελ. 30 Διαχείριση 21 Σελ. 30 Έλεγχος 22 Σελ. 31 Εισπράξεις - Πληρωμές - Καταθέσεις 23 Σελ. 32 Επενδύσεις 24 Σελ. 33 Γενική Συνέλευση 25 Σελ. 33 Αρχαιρεσίες 26 Σελ. 36 Γενικές Διατάξεις 27 Σελ. 38 Μεταβατικές Διατάξεις 28 Σελ. 38 Προαιρετική συνέχιση της ασφ/σεως 29 Σελ. 40 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία -Έδρα Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, που ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 248/1967, και στο εξής θα αναφέρεται για συντομία με τα αρχικά του, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω Α.Ν. και του παρόντος Καταστατικού και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός Σκοπός του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι: 1. Η παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους - μέλη ή, σε περίπτωση θανάτου τους, στους δικαιοδόχους τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος. 2. Η παροχή μηνιαίας επικουρήσεως στους μετόχους - μέλη ή, σε περίπτωση θανάτου τους, στους δικαιοδόχους τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 11 και 13 του παρόντος. 3. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως στους μετόχους - μέλη και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και με τον Κανονισμό του Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως, καθώς και στα πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 3 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικά: 1. Για όλους τους κλάδους ασφαλίσεως που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος: Τα μέλη (τακτικά, συνταξιούχοι, πάρεδρα και δόκιμα) των παρακάτω δημοσιογραφικών Ενώσεων: της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, της Ενώσεως 4

5 Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσ/νίκης. 2. Για τους κλάδους ασφαλίσεως που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 (ιατροφαρμακευτική - νοσοκομειακή περίθαλψη και μηνιαία επικούρηση) και εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ομοειδή οργανισμό: α) Οι γιατροί και δικηγόροι του Οργανισμού με πάγια αντιμισθία. β) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας - Θράκης. γ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/νίκης. δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. ε) Το Τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. στ) Οι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Ιδιοκτήτες Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/νίκης (Ν.Δ.1344/73). ζ) Οι Έλληνες ομογενείς δημοσιογράφοι από την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και οι Έλληνες ομογενείς δημοσιογράφοι που απελάθηκαν από την Τουρκία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 165/1963 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4377/1964 «περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών», από της ισχύος του Ν. 712/1977 ( ). 3. Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ασφαλίζεται, μόνο για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, το υπαλληλικό προσωπικό του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.). 4. Η υπαγωγή όλων των προσώπων, που αναφέρονται σε τούτο το άρθρο, στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται με την από μέρους τους υποβολή σχετικής αιτήσεως καθώς και των δικαιολογητικών που προβλέπονται κάθε φορά. 5. Η εισφορά των προσώπων των ασφαλισμένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με την παρ. 2, εδαφ. στ' και ζ' ορίζεται ως εξής: α) Οι ιδιοκτήτες ή εκδότες εφημερίδων θα εισφέρουν το 3% του ανωτάτου μισθού που καταβάλλουν στο διευθυντή συντάξεως ή τον αρχισυντάκτη ή άλλον υπάλληλο. β) Οι δημοσιογράφοι από την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και την Τουρκία θα καταβάλλουν για την αναγνώριση του κάθε μήνα επαγγελματικής τους απασχολήσεως, ως δημοσιογράφων στην Αίγυπτο ή στην Τουρκία, ποσοστό 6% επί της συντάξεως που τους παρέχεται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. Το ποσόν οφειλής που θα προκύπτει, θα μπορεί είτε 5

6 να καταβληθεί εφάπαξ είτε να παρακρατείται από τη μηνιαία επικούρησή τους σε δόσεις που θα καθορίζονται από το Δ.Σ. και που ο αριθμός τους δεν θα μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60). γ) Η συνταξιοδότηση των ασφαλιζομένων δημοσιογράφων από την Ενωμένη Αραβική Δημοκρατία και την Τουρκία αρχίζει με την έναρξη της ισχύος του Ν. 712/1977 ( ) και από την ημέρα της υποβολής της αιτήσεώς τους για συνταξιοδότηση. 6. Οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 του παρόντος, οι οποίοι, για οποιονδήποτε λόγο, διακόπτουν την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μόνο για την ιατροφαρμακευτική και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ομοειδή οργανισμό ή στο Δημόσιο, με εισφορά 3% που υπολογίζεται με βάση το 15πλάσιο του ανωτάτου τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ, το οποίο ισχύει κάθε φορά. 7α. Μέτοχοι - μέλη εν ενεργεία που διαγράφονται οριστικά από τις οικείες επαγγελματικές Ενώσεις λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ούτε οι ίδιοι ούτε τα μέλη των οικογενειών τους. β) Σε μετόχους - μέλη που διαγράφονται οριστικά από τις οικείες Ενώσεις για παράβαση καταστατικών διατάξεων, η συνέχιση ή η διακοπή της περιθάλψεως αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως η περίθαλψη συνεχίζεται. Σε περίπτωση όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη διακοπή της περιθάλψεως του αμέσου μέλους η περίθαλψη συνεχίζεται για τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά εφόσον δεν έχουν άλλη περίθαλψη ή η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν έχει άλλους επαρκείς οικονομικούς πόρους. γ) Σε περίπτωση διαγραφής για διάπραξη ποινικού αδικήματος, η περίθαλψη συνεχίζεται μόνο για τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά εφόσον δεν έχουν άλλη περίθαλψη ή η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν έχει άλλους επαρκείς οικονομικούς πόρους. δ) Για την παροχή περιθάλψεως στα πρόσωπα των εδαφ. β' και γ' της παρ. αυτής θα εισπράττεται εισφορά που θα ορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 8. α) Κατ' εξαίρεση μέτοχοι - μέλη, διαγραφόμενοι από τις Ενώσεις της παρ. 1 του παρόντος, λόγω αλλαγής ειδικότητας, που θεμελιώνει όμως δικαίωμα εγγραφής τους, μετά τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, σε μια άλλη από τις παραπάνω Ενώσεις, εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθενείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έπειτα 6

7 από αίτησή τους, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο και εφόσον ασφαλίζονται για την εργασία τους αυτή, στον Οργανισμό κυρίας ασφάλισης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.). β) Η διάρκεια της ασφάλισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, να υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται από το Καταστατικό της οικείας επαγγελματικής Ένωσης για την εγγραφή τους ως δοκίμων ή τακτικών μελών. γ) Για την υπαγωγή των κατά το εδαφ. α' του παρόντος προσώπων στον κλάδο ασθενείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα καταβάλλεται εισφορά ίση με τα 2/3 της εισφοράς ασφαλισμένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. επί των αποδοχών, όμως, που υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. ΑΡΘΡΟ 4 Κεφάλαια Τα κεφάλαια του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την ίδρυσή του αποτελούνται: 1. Από τις εφάπαξ εισφορές των Ενώσεων που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Α.Ν. 248/67, οι οποίες ανέρχονται σε δρχ Αναλυτικότερα: α) Της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δρχ β) Της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης δρχ γ) Της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών δρχ δ) Της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης δρχ Από τη διαφορά που τυχόν προκύπτει επιπλέον με τον βάσει της παρ. 6 του άρθρου 8 του Α.Ν. 248/1967 προσεχή συμψηφισμό των εισφορών της προηγούμενης παρ. με τις περιουσίες των οργανισμών ή λογαριασμών που λειτουργούσαν στην Ένωση ως τις ΑΡΘΡΟ 5 Πόροι Πόροι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι: 1α) Εισφορά 3% επί των κάθε είδους τακτικών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, με εξαίρεση τα πρόσωπα που ασφαλίζονται σύμφωνα με την παρ. 2, εδαφ. στ' και ζ' (ιδιοκτήτες εφημερίδων και ομογενείς, που η εισφορά τους ρυθμίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος). 7

8 β) Εισφορά 3% των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 3. Ως μισθός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η εισφορά σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, θεωρείται το 15πλάσιο του ανωτάτου τεκμαρτού ημερομισθίου που λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη από το Ι.Κ.Α., για τον υπολογισμό των εισφορών σε αυτό. γ) Προκειμένου για μετόχους - μέλη που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους λόγω ανεργίας που αποδεικνύεται με την υποβολή υπευθύνου δηλώσεως σύμφωνης με τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, η εισφορά η οριζομένη από το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί, κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μειώνεται στο μισό. Η καθυστέρηση της καταβολής των εισφορών που προβλέπονται από τα εδαφ. β' και γ' πέρα από ένα τρίμηνο, συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχομένης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως. Η διακοπή αρχίζει ένα 15ήμερο μετά τη γνωστοποίηση της σχετικής αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο, η οποία του κοινοποιείται με συστημένη επιστολή. 2. Το 85% του αγγελιοσήμου από το τίμημα των διαφημίσεων που δημοσιεύονται στις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας καθώς και από το τίμημα όλων των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε αυτές επί πληρωμή. 3. Το 87,5% του αγγελιοσήμου από το τίμημα των αναλόγων διαφημίσεων και δημοσιεύσεων που καταχωρούνται στις ημερήσιες εφημερίδες τις εκδιδόμενες στη Θεσ/νίκη. 4. Το 50% του αγγελιοσήμου από το τίμημα όλων των διαφημίσεων που γίνονται στις εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων. 5. Τα παράβολα που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Α.Ν. 248/ Οι τόκοι από την περιουσία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της. 7. Κάθε πόρος ο οποίος θα νομοθετηθεί ενδεχομένως υπέρ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο μέλλον. 8. Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λπ.. 9. Οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται για την καθυστέρηση της αποδόσεως των κάθε είδους οφειλών στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Ως επιτόκιο για τις προσαυξήσεις αυτού του είδους ορίζεται αυτό που καταβάλλει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος. 8

9 ΑΡΘΡΟ 6 Είσπραξη πόρων 1. Οι εισφορές οι προβλεπόμενες από το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος παρακρατούνται κατά την καταβολή των αποδοχών των ασφαλισμένων από τα λογιστήρια των εφημερίδων ή των υπηρεσιών όπου οι ασφαλισμένοι απασχολούνται, και αποδίδονται στον Οργανισμό μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την παρακράτησή τους με απευθείας κατάθεση στον οικείο λογαριασμό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Οι πόροι από το αγγελιόσημο καθώς και το παράβολο των νεοεκδιδομένων εφημερίδων εισπράττονται και αποδίδονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 12 και 14 του Α.Ν. 248/67. ΑΡΘΡΟ 7 Αναγνώριση προϋπηρεσίας 1. Η υπηρεσία στην οποία θεμελιώνονται τα δικαιώματα των μετόχων - μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, διακρίνεται σε πραγματική (εν ασφαλίσει) υπηρεσία και σε πλασματική. 2. Ως πραγματική υπηρεσία λογίζεται: α) Ο χρόνος της υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού από την ίδρυσή του ( ) και εφεξής. β) Η υπηρεσία του μετόχου - μέλους η αναγνωρισμένη από τα Ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., την οποία ο ασφαλισμένος έχει διανύσει πριν ή μετά την εγγραφή του στην οικεία Ένωση: αα) Στις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσ/νίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης, ως συντάκτης ή υπάλληλος. ββ) Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων με την ειδικότητα του συντάκτη. Επίσης με την ειδικότητα του οικονομικού διευθυντή, του υπαλλήλου του λογιστηρίου, του χειριστή λογιστικών μηχανών, του ταμία, του διεκπεραιωτή, του αρχειοθέτη και του υπαλλήλου της Γραμματείας, εφόσον η υπηρεσία τους αναγνωρίζεται από το Καταστατικό της Ε.Π.Η.Ε.Α., για την εγγραφή τους, ως μελών της. γγ) Σε θέση μονίμου ανταποκριτή στο εξωτερικό ημερησίας εφημερίδας της Αθήνας ή της Θεσ/νίκης καθώς και του ΑΠΕ. δδ) Σε θέση μόνιμου ανταποκριτή στην Ελλάδα μεγάλων αναγνωρισμένων ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 9

10 εε) Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., την Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., την Ε.Π.Η.Ε.Α., την Ε.Π.Η.Ε.Θ. και την Ε.Ι.Η.Ε.Α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου. Αν οι ασφαλισμένοι σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, προτού η ασφάλισή τους υπαχθεί στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., υπάγονταν σε άλλον οργανισμό επικουρικής ασφαλίσεως, προσμετρείται και η προϋπηρεσία τους σε αυτόν, εφόσον ο άλλος οργανισμός δεν τους έχει χορηγήσει μηνιαία επικούρηση και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. στστ) Στα νομοθετημένα γραφεία Τύπου και Πληροφοριών Κρατικών Υπηρεσιών γενικά (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Δημοσίων Επιχειρήσεων, στην Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση και στην Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων με την ειδικότητα του συντάκτη ή του υπαλλήλου της διαχειρίσεως, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του τακτικού μέλους των Δημοσιογραφικών Ενώσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 και υπό τον όρο ότι η υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.. ζζ) Κατά το χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας ως εφέδρου κληρωτού ή εθελοντή, από την απελευθέρωση της χώρας και για όλη τη διάρκεια της περιόδου από ως , εφόσον κατά το χρόνο της κλήσεώς του υπό τα όπλα ο ενδιαφερόμενος τελούσε σε ενεργή εργασιακή σχέση. ηη) Κατά το χρόνο της εφεδρικής υπηρεσίας στο στρατό, για την οποία καταβλήθηκε το εφεδρικό επίδομα το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις. θθ) Στον περιοδικό Τύπο της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσ/νίκης, ο οποίος πρακτορεύεται από τα αναγνωρίσιμα πρακτορεία, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει ληφθεί υπόψη από άλλον οργανισμό επικουρικής ασφαλίσεως, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 και συγκεκριμένα: α) στις εβδομαδιαίες, ποικίλης ύλης, πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες ή περιοδικά και β) στα πολιτικά, οικονομικά, λογοτεχνικά, επιστημονικά και ποικίλης ύλης περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. ιι) Στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου υπεδαφίου και της παρ. 8 του παρόντος άρθρου. ιαια) Τα τακτικά μέλη των δημοσιογραφικών επαγγελματικών οργανώσεων τα απασχολούμενα σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας ή της Βορείου Ελλάδος εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα και μετά την τυχόν διακοπή της εκδόσεως της εφημερίδας και για όσο χρόνο εξακολουθούν αποδεδειγμένα να προσφέρουν στην επιχείρηση της εφημερίδας την ίδια υπηρεσία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό και δεν απασχολούνται σε άλλη εργασία που τους παρέχει το δικαίωμα ασφαλίσεως σε άλλον φορέα κυρίας συντάξεως. 10

11 Ο χρόνος ο αναφερόμενος στην παρούσα παρ., ο οποίος διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία και λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως με την καταβολή των προβλεπομένων εισφορών. ιβιβ) Ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 519/74 «περί χορηγήσεως αμνηστίας» μπορούν με αίτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο πραγματικής ασφαλίσεως το χρόνο της εκτοπίσεως ή φυλακίσεώς τους, εφόσον ο χρόνος αυτός αναγνωρίσθηκε από τον Οργανισμό κυρίας ασφαλίσεως (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και εφόσον καταβάλλουν για κάθε μήνα εισφορά από 3% που υπολογίζεται στις αποδοχές ή στη σύνταξη του χρόνου υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Η διάταξη αυτή ισχύει και για μετόχους - μέλη που βρίσκονται σε αναγκαστική υπερορία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί ήταν ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και ότι ο χρόνος της υπερορίας έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος από τον Οργανισμό κυρίας ασφαλίσεως (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.). Η αναγνώριση υπηρεσίας μ' αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργεί για τους μετόχους - μέλη δικαίωμα αναδρομικής καταβολής οποιουδήποτε ποσού λόγω μηνιαίας επικούρησης. ιγιγ) Μέτοχοι - μέλη που εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν κατά το διάστημα από για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Ν.Δ. 519/74 μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία το χρόνο εκτοπίσεως ή φυλακίσεώς τους. ιδιδ) Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης λογίζεται η χρονική περίοδος από έως , κατά την οποία ο μέτοχος - μέλος παρέμεινε αποδεδειγμένα άνεργος λόγω διακοπής της εκδόσεως της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν ή παρέμεινε εκτός των ορίων της χώρας λόγω των ειδικών συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί εφόσον κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο είχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η διάταξη αυτή ισχύει και για μετόχους - μέλη που μετά την αναγκαστική διακοπή της έκδοσης της εφημερίδας είχαν αναλάβει προσωπική εργασία, σε άλλη εφημερίδα για λόγους επιβίωσης. ιειε) Τα τακτικά μέλη των Δημοσιογραφικών Ενώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού μπορούν να αναγνωρίσουν ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία την εργασία τους στον Τύπο της Εθνικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου (Απρίλιος Οκτώβριος 1944). Το υπό αναγνώριση διάστημα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει στο σύνολο του τα δύο χρόνια. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των έξι (6) μηνών από 11

12 τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να συνοδεύεται από δήλωση του Ν. 105/69 όπου θα αναφέρεται το υπό αναγνώριση χρονικό διάστημα καθώς και τα έντυπα στα οποία εργάσθηκε ο ενδιαφερόμενος. Επίσης θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να συνυποβάλλονται αντίτυπα αυτών των εντύπων. Τέλος πρέπει να συνυποβάλλονται απαραίτητα υπεύθυνες δηλώσεις δύο τουλάχιστον μελών της ίδιας Ενώσεως με τον ενδιαφερόμενο, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα γνώση, συμμετοχή και δραστηριότητα στον Τύπο της Εθνικής Αντίστασης και να βεβαιώνουν το περιεχόμενο της αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η αναγνώριση αυτή γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος είχε συμπληρώσει κατά το υπό αναγνώριση χρονικό διάστημα, το 18ο έτος της ηλικίας του. Η αναγνώριση της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνεται χωρίς εξαγορά. Από την υπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το παρόν εδαφ. δεν δημιουργείται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής οποιουδήποτε ποσού για εφάπαξ ενίσχυση ή μηνιαία επικούρηση. Ο χρόνος συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση καθώς και ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1543/85 (Φ.Ε.Κ. 73) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 3. Ως πλασματική υπηρεσία ορίζεται: α) Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο μέτοχος - μέλος ήταν άνεργος, εφόσον ο χρόνος αυτός πιστοποιείται και αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από τα ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.. β) Ο χρόνος της εφεδρικής υπηρεσίας στο στρατό η οποία δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις ζζ και ηη της παρ. 2 του παρόντος, εφόσον ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από τα ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. γ) Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λόγω ασθενείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Υγείας. Η εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ' της παρ. 4 του άρθρου Η ασφάλιση του μετόχου - μέλους και στα δύο παραπάνω ταμεία (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) εφόσον αφορά υπηρεσία που ο μέτοχος - μέλος την έχει διανύσει παράλληλα, προσμετρείται μόνο μία φορά για την αναγνώρισή της. 12

13 5. Ο μέτοχος - μέλος που έχει διανύσει την υπηρεσία την προβλεπομένη από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και που δεν είναι ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή στο Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. μπορεί να την αναγνωρίσει, εφόσον η υπηρεσία αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά (αθροιστικά): α) Βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. ή της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα κατά τον κρίσιμο χρόνο. β) Υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών υπηρεσιών του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε ο μέτοχος - μέλος που ζητεί την αναγνώριση της υπηρεσίας. Η δήλωση αυτή πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 105/1969, και εκτός από τον χρόνο της απασχολήσεως να αναφέρει και την ιδιότητα με την οποία απασχολήθηκε ο μέτοχος - μέλος. Αν η εφημερίδα έχει διακόψει την έκδοσή της και είναι αποδεδειγμένα αδύνατο να υπογραφεί η δήλωση από την εργοδοσία, τότε τη δήλωση την υπογράφει ο ενδιαφερόμενος και την προσυπογράφουν δύο (2) τακτικά μέλη της Ενώσεως στην οποία ανήκει και ο ίδιος. Τα δύο αυτά μέλη πρέπει να έχουν συνυπηρετήσει με τον ενδιαφερόμενο στον ίδιο εργοδότη την ίδια περίοδο. Για την αίτηση αυτή του μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει κατά την εύλογη κρίση του. 6. Αναγνωρίζεται ως πραγματική η υπηρεσία του υπαλληλικού προσωπικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. η οποία είχε διανυθεί στους οργανισμούς ή τα ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως και περιθάλψεως που λειτουργούσαν ως τη σύσταση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και που διαλύθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με αυτόν κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 248/ Η υπηρεσία των υπαλλήλων των τεσσάρων Ενώσεων η οποία είχε διανυθεί σε αυτές πριν από τη σύσταση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναγνωρίζεται ως πραγματική ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. 8. Μέτοχος - μέλος του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που έχει συμπληρώσει πραγματική 12ετή υπηρεσία σύμφωνα με τα εδάφια α' και β', υπεδ. αα και στστ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της υπηρεσίας που ορίζεται στα υπεδ. θθ και του εδαφ. β' της ίδιας παρ. και του ίδιου άρθρου και που καθορίζεται ως εξής: α) Για εργασία που έχει διανυθεί σε εβδομαδιαίες ποικίλης ύλης πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες ή περιοδικά και στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες αναγνωρίζεται υπηρεσία 5 ετών. Για υπηρεσία μεγαλύτερη από 12ετή αναγνωρίζονται ισάριθμη έτη, πέρα από τα πέντε, και ως 12 το περισσότερο. 13

14 β) Για εργασία που διανύθηκε σε 15ήμερες εκδόσεις αναγνωρίζεται υπηρεσία 5 ετών. Για υπηρεσία μεγαλύτερη από 12ετή αναγνωρίζονται ισάριθμα έτη και ως 8 το πολύ. γ) Για εργασία που διανύθηκε σε μηνιαίες εκδόσεις αναγνωρίζεται υπηρεσία 4 ετών. 9. Η υπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παρ., υπολογιζομένη αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη. 10. Ως υπηρεσία του μετόχου - μέλους, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εν γένει παροχών λογίζεται όλη η πραγματική και μέρος της αναγνωριζομένης πλασματικής, και συγκεκριμένα υπηρεσία ως επτά (7) ετών κατ' ανώτατο όριο. 11. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1358/83, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 8 Εξαγορά Προϋπηρεσίας 1. Η εξόφληση της οφειλής προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για υπηρεσία μετόχου - μέλους αναγνωριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού γίνεται είτε εφάπαξ είτε με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά την εκλογή του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση των δόσεων, τούτες καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σχετική με την αναγνώριση, δεν μπορούν να είναι περισσότερες από εξήντα (60). 2. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέσα στο δεύτερο μήνα μετά την ημερομηνία κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής με την αναγνώριση. 3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσεως συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού που αναλογεί στην κάθε δόση. Ως επιτόκιο για τον υπολογισμό αυτής της προσαυξήσεως υπολογίζεται αυτό που καταβάλλεται κάθε φορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δόσεις για την εξαγορά αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας που οι μέτοχοι δεν τις έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα, υπάγονται στη ρύθμιση τούτης της παραγράφου. 4. Σε περίπτωση αναγνωρίσεως υπηρεσίας, η εισφορά υπολογίζεται ως εξής: α) Για υπηρεσία που ανάγεται σε χρόνο πριν από την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ( ), σε διακόσιες πενήντα (250) δρχ. για κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας. Η υπηρεσία που εξαγοράζεται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, δεν μπορεί να επεκταθεί σε χρονικό διάστημα πριν από

15 β) Για υπηρεσία που ανάγεται σε χρόνο μετά την ίδρυση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ως τις η εισφορά προσδιορίζεται σε πεντακόσιες (500) δρχ. για κάθε μήνα αναγνωριζομένης υπηρεσίας. γ) Για αναγνώριση υπηρεσίας που ανάγεται σε χρόνο μετά τις η εξαγορά γίνεται με ποσοστό 3% επί των αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο για αναγνώριση και που υπολογίσθηκαν σαν βάση για την εισφορά υπέρ του Οργανισμού κυρίας ασφαλίσεως. δ) Για αναγνώριση χρόνου ανεργίας η εισφορά υπολογίζεται σε 3% των αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την έναρξη της ανεργίας, οι οποίες υπόκεινται σε κρατήσεις. ε) Για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας που αναγνωρίζεται και από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 του Καταστατικού του (εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3) υπολογίζεται ποσοστό 3% επί του ποσού ή των αποδοχών που υπολογίσθηκαν σαν βάση για την εισφορά υπέρ του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. στ) Στις διατάξεις τούτης της παραγράφου υπάγονται και όσοι μέτοχοι - μέλη έχουν καταστεί εκπρόθεσμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού που ίσχυε προηγουμένως. 5. Μέτοχοι - μέλη που έχουν αναγνωρίσει υπηρεσία και την έχουν εξαγοράσει βάσει ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ., υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Δυνάμει της Υ.Α.155/οικ.267/ (ΦΕΚ 149/Β/ ), η εξαγορά για την αναγνώριση όλων των περιπτώσεων της παρ.4 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα. ΑΡΘΡΟ 9 Δικαιώματα των Ενώσεων Από τα έσοδα που ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πραγματοποιεί από το αγγελιόσημο, μετά την αφαίρεση των γενικών εξόδων λειτουργίας του, διατίθενται, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 6 του Α.Ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 712/1977: α) Στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. ποσοστό 4,55% β) Στην Ε.Π.Η.Ε.Α. ποσοστό 0,55% γ) Στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. ποσοστό 0,75% δ) Στην Ε.Π.Η.Ε.Θ. ποσοστό 0,15% 15

16 ΑΡΘΡΟ 10 Διάθεση εσόδων - Αποθεματικό 1. Τα έσοδα που ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πραγματοποιεί κάθε χρόνο από το αγγελιόσημο, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των Ενώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος, καθώς και από άλλες πηγές, διατίθενται ως εξής: α) Για κάλυψη των εξόδων διοικήσεως και διαχειρίσεως που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως. β) Για την ενίσχυση του Αποθεματικού Ασφαλείας, το οποίο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορά, δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 10% των ακαθαρίστων εσόδων. γ) Για δημιουργία κεφαλαίων Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Κλάδου Υγειονομικής Περιθάλψεως. Το τελικό υπόλοιπο που απομένει, κατανέμεται ως εξής: αα) Ποσοστό 75% στον Κλάδο Επικουρικής Ασφαλίσεως. ββ) Ποσοστό 25% στον Κλάδο Υγειονομικής Περιθάλψεως. 2. Το Αποθεματικό Ασφαλείας ενισχύεται από τα περισσεύματα των κεφαλαίων του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως και του Κλάδου Υγείας που τυχόν θα προκύψουν κατά τη χρήση, ή αντίθετα συμπληρώνει τα ελλείμματα αυτών των κεφαλαίων. ΑΡΘΡΟ 11 Δικαιοδόχοι 1. Ως δικαιοδόχοι του μετόχου - μέλους που αποβιώνει σε ό,τι αφορά την εφάπαξ ενίσχυση και τη μηνιαία επικούρηση αναγνωρίζονται: α) Η χήρα ή ο άπορος και ανάπηρος χήρος που η συντήρησή του βάρυνε κυρίως τη μέτοχο - μέλος που απεβίωσε. β) Τα άγαμα παιδιά, νόμιμα, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, καθώς και τα φυσικά παιδιά γυναικός μετόχου - μέλους. γ) Οι γονείς, εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε κυρίως τον ή τη μέτοχο - μέλος που απεβίωσε. δ) Οι ορφανοί από μητέρα και πατέρα αδελφοί, εφόσον η συντήρησή τους βάρυνε κυρίως τον ή τη μέτοχο - μέλος που απεβίωσε, και με τις ίδιες λοιπές προϋποθέσεις όπως και για τα παιδιά. 16

17 2. Τα πρόσωπα του εδαφίου α' της προηγουμένης παρ. δεν αναγνωρίζονται ως δικαιοδόχοι εφόσον ανάμεσα στην τέλεση του γάμου και στον θάνατο του μετόχου - μέλους δεν έχει συμπληρωθεί έτος, εκτός αν: αα) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα. ββ) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με τον γάμο νομιμοποιήθηκε παιδί. γγ) Η σύζυγος (χήρα) κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης. 3. Τα πρόσωπα του εδαφίου β' της παρ. 1 αναγνωρίζονται ως δικαιοδόχοι εφόσον: α) Δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. β) Προκειμένου για νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα παιδιά εφόσον η νομιμοποίηση ή αναγνώριση ή υιοθεσία έγιναν δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από το θάνατο του μετόχου - μέλους, που ήταν ενεργεία, και είχε ηλικία όχι ανώτερη από 60 ετών. Ο περιορισμός της διετίας δεν ισχύει εφόσον ο θάνατος του μετόχου - μέλους ήταν αποτέλεσμα αιφνιδίου συμβάντος. Αν ο θάνατος του μετόχου - μέλους επήλθε σε ηλικία κατώτερη των 55 ετών, το υιοθετημένο ή αναγνωρισμένο παιδί δικαιούται άμεση προστασία και αποκτά απέναντι στον Οργανισμό όλα τα δικαιώματα του νόμιμου παιδιού άσχετα από το χρόνο της υιοθεσίας, της νομιμοποιήσεως ή της αναγνωρίσεως. γ) Αν τα παιδιά σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, η ιδιότητά τους ως δικαιοδόχων παρατείνεται μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους. Τα όρια ηλικίας των εδ. α' και γ' δεν ισχύουν, προκειμένου για παιδιά ανίκανα για οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα αυτή εμφανίστηκε προτού συμπληρώσουν αυτά τα όρια ηλικίας ή και μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών, εφόσον δεν παίρνουν από άλλη πηγή σύνταξη ανώτερη από το κατώτατο όριο συντάξεως που δικαιούνται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. δ) Ειδικά για τις άγαμες ή τις διαζευγμένες θυγατέρες ή αδελφές η σύνταξη χορηγείται και πάλι, ή, όταν συντρέχει περίπτωση χορηγείται για πρώτη φορά, μετά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν παίρνουν από την εργασία τους, ή από σύνταξη από άλλη πηγή, ποσό μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο συντάξεως που χορηγείται για την κατηγορία τους από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 65ο από

18 ΑΡΘΡΟ 12 Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση 1. Εφάπαξ Οικονομική Ενίσχυση παρέχεται: α) Στους μετόχους - μέλη με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 έτη πραγματικής υπηρεσίας. β) Στους μετόχους - μέλη με τη συνταξιοδότησή τους λόγω αναπηρίας ανεξάρτητα από έτη υπηρεσίας. γ) Στους δικαιοδόχους που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 11, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας του μετόχου - μέλους. δ) Στους εν ενεργεία μετόχους - μέλη με τη διαγραφή τους από τα μητρώα της οικείας Ενώσεώς τους με τις προϋποθέσεις του εδαφίου α' τούτης της παραγράφου. ε) Σε όσους μεταγράφονται από τις επαρχιακές επαγγελματικές Ενώσεις Πατρών (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Βόλου (Ε.Σ.Η.Ε.Σ.Θ.Ε.) με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας τους στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εφόσον έχουν συμπληρώσει 12έτη πραγματικής υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και εκείνη την οποία έχουν διανύσει με την ιδιότητα του μέλους μιας από τις παραπάνω επαγγελματικές Ενώσεις. Για τον υπολογισμό του ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, προς τους μετόχους - μέλη του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έτη υπηρεσίας που έχουν διανύσει στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. 2. Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του κάθε έτους ανάλογα με την οικονομική και την ταμιακή κατάσταση του Οργανισμού. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη οι εξής συντελεστές: α) Βασικό ποσό δρχ για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας ως την 40ετία, και το μισό αυτού του ποσού για τα έτη υπηρεσίας πάνω από την 40ετία. Υπολογίζεται επίσης ως δωδεκατημόριο ο κάθε συμπληρωμένος μήνας. β) Ο παραπάνω βασικός συντελεστής ισχύει για τους μετόχους - μέλη που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί αποδοχών ως δρχ Για όσους καταβάλλουν εισφορές επί αποδοχών πάνω από δρχ , ο βασικός συντελεστής προσαυξάνεται κατά ποσοστό 5% 0 για κάθε χιλιάδα πάνω από τις δρχ Ως ανώτατο ύψος αποδοχών για τον υπολογισμό της προσαυξήσεως της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως κατά 5% 0 καθορίζεται το ποσό των δρχ

19 γ) Το βασικό ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως, το ποσοστό προσαυξήσεώς της και το ανώτατο ύψος αποδοχών πάνω στις οποίες υπολογίζεται η προσαύξηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α' και β' τούτης της παρ., μπορούν να μεταβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις γενικές οικονομικές συνθήκες και δυνατότητες του Οργανισμού, καθώς και με τα ποσοστά αυξήσεως των αποδοχών των εργαζομένων. δ) Το ύψος των αποδοχών πάνω στις οποίες υπολογίζεται η προσαύξηση 5% 0, εξάγεται από τον μέσο όρο μιας συνεχούς τετραετίας στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., την οποία τετραετία επιλέγει ο μέτοχος - μέλος. ε) Από το ποσόν της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως που υπολογίζεται υπέρ των μετόχων - μελών οι οποίοι μεταγράφονται από τις επαρχιακές δημοσιογραφικές Ενώσεις Πατρών (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και Βόλου (Ε.Σ.Η.Ε.Σ.Θ.Ε.) καθώς και υπέρ αυτών που δικαιούνται την εν λόγω παροχή από το ταμείο επικουρικής ασφαλίσεως Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. για παράλληλο χρόνο ασφαλίσεως, θα εκπίπτεται το ποσόν που θα παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις παραπάνω Ενώσεις και τους Οργανισμούς για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. 3. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούνται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, και την πάρουν, και κατόπιν επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία λόγω διακοπής της συνταξιοδότησής τους ή επανεγγραφόμενοι, θεωρούνται από την άποψη της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως νέοι μέτοχοι - μέλη, χωρίς τον χρονικό περιορισμό του εδαφίου α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (12ετία). 4α) Για τους μετόχους - μέλη που βγαίνουν από το επάγγελμα λόγω αναπηρίας και συνταξιοδοτούνται για την αιτία αυτή από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή το Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., ο υπολογισμός της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά συντελεστή, και με υπηρεσία εικοσαετή προκειμένου για μερική αναπηρία και εικοσιπενταετή προκειμένου για ολική αναπηρία. Σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου ασφαλισμένου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εξ αφορμής της, και όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το όριο για τη συνταξιοδότηση του, ο υπολογισμός της εφάπαξ ενισχύσεως προς τους δικαιοδόχους του κατά το άρθρο 11 γίνεται με το συντελεστή που προβλέπεται κάθε φορά και με εικοσιπενταετή υπηρεσία. 19

20 β) Η διαπίστωση της αναπηρίας και ο χαρακτηρισμός της ως «μερικής» ή «ολικής» γίνονται με τα δικαιολογητικά που ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στα ταμεία κυρίας ασφαλίσεως Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ή Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. Επικυρωμένα αντίγραφα αυτών των δικαιολογητικών υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. 5. Σε περίπτωση ταμιακής δυσχέρειας του Οργανισμού η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μπορεί να καταβάλεται τμηματικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Όλες οι οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, του μετόχου - μέλους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή προς τις Ενώσεις (Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ.) συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τα δικαιώματά του από εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. 7α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές και ταμιακές δυνατότητες του Οργανισμού, ποσοστό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι δυνατόν να καταβάλεται και σε ενεργεία μετόχους - μέλη, που έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία αναγνωρισμένη στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Προκειμένου για θήλεα με άμεση ασφάλιση, το ανωτέρω όριο πραγματικής υπηρεσίας μειώνεται κατά 5 έτη. β) Το ποσό που καταβάλλεται βάσει του προηγούμενου εδαφίου, προσαυξάνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδος, κεφαλαιοποιείται και αφαιρείται από το ποσόν της εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως που δικαιούται να λάβει ο μέτοχος - μέλος κατά την έξοδο του στη σύνταξη. 8α) Κατ' εξαίρεση του εδαφίου α' της παρ. 7 του παρόντος στους μετόχους - μέλη που έχουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναγνωρισμένη 12ετή πραγματική υπηρεσία, είναι δυνατόν να καταβάλεται από τον Οργανισμό η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά παρακάτω: αα) Για την αγορά πρώτης μόνιμης κατοικίας στο όνομα του μετόχου - μέλους, της συζύγου του, του ανήλικου γιού του ή της άγαμης θυγατέρας του, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν άλλη μόνιμη κατοικία και με την υποβολή, για τον σκοπό αυτό, σχετικής υπεύθυνης δηλώσεως του Ν. 105/69. ββ) Για την οικοδόμηση πρώτης μόνιμης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο από μέρους των προσώπων του προηγουμένου υπεδαφίου. γγ) Για επέκταση, αποπεράτωση ή επισκευή πρώτης μόνιμης κατοικίας ιδιοκτησίας του μετόχου - μέλους της συζύγου του, του ανήλικου γιού του ή της άγαμης θυγατέρας του. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΙΛ-5. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Ι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 Αριθ. πρωτ.: 4363/197

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ

ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αθήνα,.. Αρ. πρωτ.:. ΠΡΟ:. ΘΕΜΑ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ εφαρμογή της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα