ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ... 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 4 Συνταγματικά Δικαιώματα και Ελευθερίες... 4 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)... 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 6 Δίκαιο της Διοικητικής Πράξεως... 6 Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα... 7 Υπαλληλικό Δίκαιο... 7 ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 8 Εισαγωγή... 8 Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης... 8 Η συνταγματική διάσταση της κοινωνικής ασφάλισης... 8 Οι γενικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης στην νομολογία Υπαγωγή στην ασφάλιση... 9 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστικές εισφορές Συντάξεις Συνταξιοδοτικό δίκαιο υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Φορολογία Εισοδήματος (ν. 2238/1994) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ. Π.Δ. 186/1992) Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δικαιοδοσία και Ελεγκτικές Αρμοδιότητες Προϋπολογισμός Προληπτικός έλεγχος Κατασταλτικός έλεγχος Δημόσιες συμβάσεις Έλεγχος των Συμβάσεων Μεγάλης Οικονομικής Αξίας ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Αίτηση Ακυρώσεως Αίτηση Αναιρέσεως ΠΔ 774/1980 και 1225/ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Προσωρινή δικαστική προστασία ν. 2522/ Αστική Ευθύνη ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κοινοτική έννομη τάξη Η εσωτερική αγορά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ

3 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ιδάσκων: Ο κος Κωνσταντίνος Κουσούλης, Πάρεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας. Ι. STATUS ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1. Αµεροληψία 2. Ανεξαρτησία 3. Παράγοντες επηρεασµού των δικαστών - Κίνδυνοι για τη δικαστική αµεροληψία και ανεξαρτησία Συνέπειες της απώλειάς τους 4. Ασυµβίβαστα ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1. Γενικά 2. Εσωτερικός έλεγχος α. Εϖιλογή β. Εϖοϖτεία γ. Εϖιθεώρηση (αξιολόγηση) δ. Πειθαρχικό δίκαιο ε. ήλωση εξαίρεσης 3. Μικτός έλεγχος α. Ένσταση εξαιρέσεως β. Ένδικα µέσα γ. Αγωγή κακοδικίας 4. Εξωτερικός έλεγχος α. Έλεγχος αϖό τον Υϖουργό ικαιοσύνης β. Κοινοβουλευτικός έλεγχος γ. ηµόσιος έλεγχος αϖό τον νοµικό κόσµο δ. Έλεγχος αϖό τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ α. Έννοια β. Κώδικες δεοντολογίας αα. ιεθνείς ϖρωτοβουλίες ββ. Κατ ιδίαν κράτη γ. Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση του ιεθνούς Κώδικα ικαστικής εοντολογίας ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 3

4 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α. οµή δικαστικής αϖοφάσεως ιδάσκουσες: H κα Ειρήνη Σαρπ, Σύµβουλος Επικρατείας και η κα Ελένη Παπαδηµητρίου, Εφέτης.. 1. Παράβολο α. Κατάθεση β. Απαλλαγή 2. ικονοµικό Ιστορικό 3. Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτού ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων 4. Αντιµετώπιση ζητηµάτων παραδεκτού α. Τρόπος έρευνας των ζητηµάτων β. Αυτεπάγγελτη έρευνα προβολή ισχυρισµών 5. Αντιµετώπιση ζητηµάτων βασίµου α. Τρόπος έρευνας των ζητηµάτων β. Παραδεκτό προβολής λόγων γ. Ουσιαστική έρευνα των προβαλλοµένων λόγων Ι. Νόµω βάσιµο αβάσιµο ΙΙ. Ουσία βάσιµο αβάσιµο 6. Συνέπειες από τη µορφή ελέγχου των διοικητικών πράξεων και των δικαστικών αποφάσεων 7. απανήµατα 8. Καθορισµός διατακτικού 9. Τύπος δηµοσιότητας Β. Εφαρµογή δικανικού συλλογισµού 1. Καθορισµός µείζονος προτάσεως 2. Παράθεση ερµηνείας διατάξεων 3. ιατύπωση ελάσσονος προτάσεως 4. Υπαγωγή ελάσσονος προτάσεως στη µείζονα πρόταση 5. Συµπέρασµα Γ. Ο ρόλος της νοµολογίας στη δικαστική αϖόφαση ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Συνταγµατικά ικαιώµατα και Ελευθερίες ιδάσκων : Ο κος ηµήτριος Βανδώρος, Πάρεδρος του Συµβουλίου Eπικρατείας. 4

5 1. Οι πηγές των θεµελιωδών δικαιωµάτων : ιδίως Σύνταγµα, ΕΣ Α, ΣΑΠ, κοινοτικό δίκαιο. Μεταξύ τους σχέση. 2. Οι περιορισµοί των περιορισµών των θεµελιωδών δικαιωµάτων : α) Γενικώς, β) Πρόβλεψη του περιορισµού στο νόµο, γ) Αρχή αναλογικότητας. 3. Αξία του ανθρώπου - προσωπικότητα - ιδιωτικός βίος - προσωπικά δεδοµένα. Ειδικότερα θέµατα : α) Η εξέλιξη της νοµολογίας ως προς τη συνταγµατικότητα του θεσµού της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το ηµόσιο και το ΙΚΑ. β) Η νοµολογία ως προς το θεσµό της προσωπικής κράτησης για χρέη προς ιδιώτες. 4. Αρχές ισότητας - αξιοκρατίας. 5. Θρησκευτική ελευθερία. 6. Ελευθερία έκφρασης - τύπου - ραδιοτηλεόραση. Ελευθερία τέχνης, επιστήµης, έρευνας. 7. Οικονοµική ελευθερία : α) Γενικώς, β) Ελευθερία των συµβάσεων, γ) Επιχειρηµατική ελευθερία, γ) Επαγγελµατική ελευθερία. 8. Ιδιοκτησία. 9. ικαίωµα δικαστικής προστασίας - νόµιµος δικαστής. 10. ικαιώµατα αναφοράς - συνέρχεσθαι - συνεταιρίζεσθαι - συνδικαλιστική ελευθερία. 11. Κοινωνικά δικαιώµατα. 12. Πολιτικά δικαιώµατα. Ευρωϖαϊκή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Ανθρώϖου (ΕΣ Α) ιδάσκων: O κος Γεώργιος Παπαγεωργίου, Σύµβουλος Επικρατείας. α. Εισαγωγή στο Σύστηµα Προστασίας της ΕΣ Α - Το κείµενο της Σύµβασης και των Πρωτοκόλλων - Τα δικαιοδοτικά όργανα το νέο Ε Α β. ικαστική Προστασία - Το δικαίωµα στη χρήση και απονοµή δικαιοσύνης (άρθρο 6 - έννοια δικαστηρίου, ταχεία δίκη, δίκαιη δίκη, δικαιώµατα κατηγορουµένου) 5

6 - Η εξασφάλιση εφαρµογής της ΕΣ Α από τα κράτη (άρθ. 1) - Το δικαίωµα αποτελεσµατικής προσφυγής (άρθρο 13) - Ζητήµατα παραδεκτού της ατοµικής προσφυγής στο Ε Α (άρθ. 34, 35) - Το ζήτηµα της δίκαιης ικανοποίησης γενικά (άρθ. 41) - Η απαγόρευση των βασανιστηρίων - Η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (άρθ. 9) και το δικαίωµα στην εκπαίδευση (άρθ. 2 ΠρΠρ) - Το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθ. 8) και το δικαίωµα σύναψης γάµου (άρθ. 12) - Η ελευθερία έκφρασης (άρθ. 10) και οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (άρθ. 11) - Η απαγόρευση των διακρίσεων (άρθ. 14) Η προστασία της ιδιοκτησίας (άρθ. 1 ΠρΠρ) - Η δίκαιη ικανοποίηση σε σχέση µε την προστασία της ιδιοκτησίας - Η δίκαιη ικανοποίηση σε σχέση µε την προστασία της ιδιοκτησίας ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ίκαιο της ιοικητικής Πράξεως ιδάσκων: Ο κος ηµήτριος Μακρής, Πάρεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας. Αντικείµενο διδασκαλίας Η διδασκαλία της ενότητας «ίκαιο της ιοικητικής Πράξεως» περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα αντικείµενα: 1. Έννοια - διακρίσεις (εκτελεστότητα, κυβερνητικές πράξεις, διακρίσεις/ πράξεις ατοµικές κανονιστικές) 2. Όργανα αρµοδιότητα (σύσταση και διακρίσεις οργάνων - διακρίσεις αρµοδιότητας/δεσµία αρµοδιότητα - διακριτική ευχέρεια) 3. ιαδικασία παραγωγής (τύποι, συµµετοχή διοικουµένου, διοικητικές προθεσµίες) 4. Νοµιµότητα - αιτιολογία (αρχή της νοµιµότητας, νοµοθετικό και πραγµατικό καθεστώς, αιτιολογία νόµιµη και πληµµελής) 5. Ισχύς (έναρξη και λήξη ισχύος, κατάργηση, ανάκληση). Τρόϖος διδασκαλίας α. Η διδασκαλία της ενότητας διενεργείται µε την µελέτη και την ανάλυση σχετικών υποθέσεων που εκδίκασε πρόσφατα το Συµβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται στους σπουδαστές η δυνατότητα να αναπτύξουν την γνώµη τους. β. Η διδασκαλία περιλαµβάνει την µελέτη υποθέσεων µε στοιχεία δικογραφίας. 6

7 Ειδικότερα: i. Παρουσιάζεται ο τρόπος εργασίας του δικαστή µε χρήση στοιχείων δικογραφίας (αίτηση ακυρώσεως, προσβαλλόµενη διοικητική πράξη, έγγραφο µε τις απόψεις της ιοικήσεως και άλλα σχετικά δικόγραφα ή έγγραφα) και αναλύονται περαιτέρω τα ζητήµατα της υποθέσεως, µε την συµµετοχή των σπουδαστών. ii. Οι σπουδαστές µελετούν δικογραφία υποθέσεως και αναπτύσσουν γραπτώς την γνώµη τους για τα ζητήµατα που γεννώνται, µε την απαραίτητη τεκµηρίωση. Επίσης οι σπουδαστές παρουσιάζουν προφορικά την γνώµη τους για την υπόθεση αυτήν, παρέχεται δε σε αυτούς η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και επιχειρήµατα, ώστε να αντιληφθούν τον τρόπο εργασίας στις διασκέψεις. γ. Η ενότητα ολοκληρώνεται µε την συνολική αποτίµηση των εργασιών των σπουδαστών για την υπόθεση που επεξεργάστηκαν και την συζήτηση για τα θέµατά της. δ. Η διδασκαλία υποστηρίζεται µε την χρήση σύγχρονων εποπτικών µέσων και την διανοµή του κρίσιµου υλικού στους σπουδαστές. Αξιολόγηση των σϖουδαστών Κριτήρια της αξιολογήσεως των σπουδαστών του Τµήµατος ιοικητικής ικαιοσύνης για την ενότητα «ίκαιο της ιοικητικής Πράξεως» αποτελούν η συµµετοχή και η παρουσία τους κατά την διάρκεια των µαθηµάτων, η γραπτή και προφορική εισήγησή τους για την υπόθεση που τους ανατίθεται, καθώς και η συνολική εικόνα τους, που προσδιορίζεται σχετικώς από τις γνώσεις και την κριτική ικανότητά τους. ιοικητικές συµβάσεις και δηµόσια έργα ιδάσκων : Ο κ. Θωµάς Παπαευαγγέλου, Σύµβουλος Επικρατείας Υϖαλληλικό ίκαιο ιδάσκων :Ο κ. Νικόλαος Σακελλαρίου, Σύµβουλος Επικρατείας. ιδακτέα θέµατα: Έννοια δηµοσίου υπαλλήλου. Ιδρυση της δηµόσιας υπαλληλικής σχέσης (προϋποθέσεις και προσόντα διορισµού, διαδικασία διορισµού, πράξη διορισµού). Υπηρεσιακές καταστάσεις του δηµοσίου υπαλλήλου. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του δηµοσίου υπαλλήλου (καθήκοντα, δικαιώµατα, περιορισµοί δικαιωµάτων αστική και ποινική ευθύνη του δηµοσίου υπαλλήλου). Πειθαρχικό ίκαιο: πειθαρχικά αδικήµατα και ποινές. Πειθαρχική διαδικασία. Ένδικα µέσα και σχετική δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Λύση της υπαλληλικής σχέσης. 7

8 ΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ιδάσκοντες: Ο κος Βασίλειος Ανδρουλάκης και η κα Σταυρούλα Κτιστάκη, Πάρεδροι του Συµβουλίου Επικρατείας. Εισαγωγή ( ιδάσκων: Β. Ανδρουλάκης) α) Έννοια κοινωνικής ασφάλισης σκοποί. β) ιακρίσεις: i. Κοινωνική ασφάλιση / Κοινωνική ασφάλεια. ii. Κοινωνική ασφάλιση / Κοινωνική πρόνοια. iii. Κοινωνική ασφάλιση / Ιδιωτική ασφάλιση. γ) Η κοινωνική ασφάλιση ως στοιχείο του κοινωνικού κράτους. δ) ιακρίσεις συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης α) Ιστορική εξέλιξη και Βασικά χαρακτηριστικά β) Πηγές δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. i. κοινοτικό δίκαιο ii. Σύνταγµα iii. διεθνές δίκαιο iv. νόµος κανονιστικές πράξεις σ.σ.ε. Η συνταγµατική διάσταση της κοινωνικής ασφάλισης α) Οι συνταγµατικές οργανωτικές βάσεις της κοινωνικής ασφάλισης i. νοµική φύση φορέων ii. συγχώνευση οργανισµών iii. αναδροµική σύσταση ταµείου β) Συνταγµατικές αρχές που διέπουν την κοινωνική ασφάλιση i. η κοινωνική ασφάλιση ως συνταγµατικά ρυθµιζόµενος θεσµός ii. ανταποδοτικότητα/ κοινωνική αλληλεγγύη iii. αρχή της ισότητας Οι γενικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης στην νοµολογία. α) Γενικά β) Περιπτωσιολογία : i. τυπική ασφάλιση ii. ενηµέρωση των ασφαλισµένων 8

9 iii. αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών iv. ανάκληση πράξεων v. ερµηνεία διατάξεων vi. προστατευόµενη εµπιστοσύνη vii. αρχή της εύνοιας προς τον ασφαλισµένο Υϖαγωγή στην ασφάλιση ( ιδάσκουσα: Στ. Κτιστάκη) Α. Προϋποθέσεις: Η άσκηση ορισµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας ασφαλιστέας στον αντίστοιχο φορέα Παροχή εργασίας κατοχή µιας ιδιότητας (διορισµός δικηγόρου, άδεια µηχανικού) Β. Κατηγορίες φορέων κοινωνικής ασφάλισης 1) Φορείς κύριας ασφάλισης: αα) Μισθωτών : Γενικός φορέας: το ΙΚΑ ήδη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρ. 5 Ν. 3029/2002) - Ειδικοί φορείς: Ν.Α.Τ., Προσωπικό ΕΚΟ ( ΕΗ, ΟΤΕ) και Τραπεζών ββ) Μη µισθωτών: επιστηµόνων (Τ.Ν., ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε), επαγγελµατιών και εµπόρων (ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ) συγχώνευση: ΟΑΕΕ (Ν. 2676/1999 ΣτΕ 27/04), αγροτών [ΟΓΑ εξέλιξή του σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ΕΛΓΑ [(Ν. 2458/1997) ΣτΕ 177/96]. 2) Φορείς επικουρικής ασφάλισης: Γενικός φορέας το ΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑΜ (Ν. 3029/2002) Ειδική κατηγορία: Τα Ταµεία Αρωγής (Συγχώ-νευση Τ.Α. των.υ. ΤΕΑ Υ (Ν. 2676/1999). 3) Ταµεία Πρόνοιας: χορηγούν εφ άπαξ βοήθηµα ΝΠ ως ειδικοί φορείς πρόνοιας των υπαλλήλων τους (Ν. 103/1975). 4) Ειδικοί φορείς: Ο.Α.Ε.. (Ν. 2956/2001), Ο.Ε.Κ. (2165/2001), Τ.Υ..Ε., Ο.Π.Α.. 5) Ειδικοί λογαριασµοί: π.χ. ΕΛ. Ε.Ο, ΤΕΑΜ στο ΙΚΑ - Ειδικοί λογαριασµοί σε ικηγορικούς Συλλόγους - ΚΑΦ - Προσωπικό των ΕΛΤΑ στο ΤΑΠΟΤΕ. 6) Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης: ΝΠΙ (προαιρετικά ανά κλάδο ή επιχείρηση, κεφαλαιοποιητικό σύστηµα) - άρθρ. 7 Ν. 3029/02, και άρθρ. 31 Ν. 2676/99. Πρόσθετες προϋποθέσεις υπαγωγής [π.χ. Υπαγωγή Αρτοποιών στο Τ.Ε.Α. (ΣτΕ 3320/96, 1504/99), Υπαγωγή αρχιπλοιάρχων στο ΝΑΤ (ΣτΕ 3755/1999 7µελής), Υπαγωγή ιερόδουλων στο ΙΚΑ (άρθρ. 65 Ν. 2676/99)]. Γ. Αρχές που διέπουν την υπαγωγή στην ασφάλιση 1. Αρχή της εδαφικότητας: Καθιέρωση της αρχής µε το Ν. 1305/82 Εξαιρέσεις από την αρχή της εδαφικότητας. 9

10 Κάµψη της αρχής κατ εφαρµογή του Κανονισµού 1408/ Αρχή της υποχρεωτικότητας (ΣτΕ 1059/1995) προαιρετική ασφάλιση (ΣτΕ 3458/2004, 477/2004, 983/2002). 3. Αρχή της αυτοδίκαιης υπαγωγής: (ΙΚΑ) - εξαιρέσεις [οικιακές βοηθοί (άρθρο 26 Ν. 2639/98) αλλοδαποί (25-27 Ν. 2910/2001)]. 4. Αρχή της απαγόρευσης της διπλής ασφάλισης σε οµοειδείς φορείς: άρθρα 39 Ν. 2084/92 και 33 παρ. 2 Ν /1953 (ΣτΕ 626/2002, 3018/2005, 1918/2007) Πολλαπλή ασφάλιση (υπαγωγή στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα - ΣτΕ 1085/1994, 2760/2000) ή παράλληλη ασφάλιση (πολλαπλή απασχόληση σε περισσότερους εργοδότες και υπαγωγή στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΤΑΝΠΥ/ΝΑΤ - ΣτΕ 3322/1996, 550/2007, ΙΚΑ/ΤΣΑ - ΣτΕ Ολοµ. 3520/1992, 1345/2008, 7µελής) - δικαίωµα επιλογής (ΣτΕ 1059/95, 2898/99, 4194/00). 5. Αναδροµική ασφάλιση: (ΣτΕ 1209/2004, 1209/2004, 2560/2006).. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ (άρθρ. 2 ΑΝ 1846/51) Προϋποθέσεις: Εξηρτηµένη εργασία, αµοιβή, κύριο επάγγελµα (ΣτΕ 1610/2001, 1391/2007) Τεκµήριο υπαγωγής (ΣτΕ 2265/1994, 1042/1995, ΕφΘεσσ. 127/00) - Ανατροπή του τεκµηρίου (218/1994, 3530/2007) Ειδικές µορφές απασχόλησης υπαγόµενες στην ασφάλιση του ΙΚΑ: Απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου (ΣτΕ 1045/07 7µελής, 2708/2008) Απασχολούµενοι σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα (ΣτΕ 2744/1999) Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης (πρόσωπα που δεν έχουν σταθερό εργοδότη, ασφαλιστικοί συνεταιρισµοί: ΣτΕ 4413/1990 7µελής, 62/1998) Αυτοτέλεια της κρίσης του διοικητικού δικαστή της ουσίας έναντι του πολιτικού δικαστή ως προς τη φύση της εργασιακής σχέσης και την περαιτέρω υπαγωγή ή µη στην ασφάλιση του ΙΚΑ (ΣτΕ 3131/92, 3328/96) Μερική απασχόληση (άρθρ. 2 Ν. 2639/ ΣτΕ 217/1994, 2810/2006) Εξαιρέσεις από την ασφάλιση του ΙΚΑ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης: α) Αναγνώριση πραγµατικής προϋπηρεσίας: στον ίδιο φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΦΕ: περιορισµός πενταετίας ΣτΕ 2247/2007, 746/2001 7µελής) ή σε άλλο φορέα (ΣτΕ 17/1997 και 770/2007). 10

11 β) Αναγνώριση χρόνου εξοµοιούµενου προς πραγµατική απασχόληση (στράτευση [1864/2001 7µελής, 1219/2004 7µελής, 3406/2006], επιδότηση λόγω ασθένειας [1975/2006 7µελής], ανεργίας, γονικής άδειας, εκπαιδευτικής άδειας [ΣτΕ 351/2004] - άρθρ. 40 Ν. 2084/92), γ) Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης οµογενών: αρχικές διατάξεις (ΣτΕ 1077/94, 2890/96) - νέο καθεστώς [άρθρο 23 του ν. 2079/1992 και άρθρο 9 ν. 2187/1994 (ΣτΕ 2489/2004, 1007/2008 7µελής).. Ειδικά θέµατα: Απασχόληση συνταξιούχων Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (άρθρ. 47 Ν. 2676/99) Υποχρέωση χορήγησης (ΣτΕ 3556/90). Ασφαλιστικές εισφορές (διδάσκων: Β. Ανδρουλάκης) Α. Έννοια: διάκριση από τα ανταποδοτικά τέλη κοινωνικοί πόροι. Β. Βαρυνόµενοι µε τις εισφορές: εργοδότης ασφαλισµένος Κράτος τρίτοι (επί κοινωνικών πόρων). Υπόχρεος για την καταβολή: α) έναντι του ΙΚΑ (οικοδοµικές εργασίες λοιπές εργασίες), β) έναντι άλλων φορέων Γ. Βάση υπολογισµού της εισφοράς: αποδοχές µη ταύτιση µε τον «εργατικό» µισθό διαφοροποίηση σε σχέση µε τη βάση υπολογισµού των παροχών εισφορές επί οικοδοµικών εργασιών. Χρόνος και τρόπος καταβολής των εισφορών - συνέπειες εκπρόθεσµης καταβολής - ένσηµα µηχανογράφηση Ε. Μη καταβολή των εισφορών: α) Συνέπειες ως προς τον εργοδότη έκδοση ΠΕΕ (προϋποθέσεις, διαδικασία) - Αναγκαστική είσπραξη β) Συνέπειες ως προς τον ασφαλισµένο. Συντάξεις (διδάσκων: Β. Ανδρουλάκης) Α. Γενικοί κανόνες: Προϋποθέσεις απονοµής θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος απαράγραπτο του δικαιώµατος (άρθρ. 31 Ν. 1027/80) = παραγραφή µη εισπραχθεισών συντάξεων (ΣτΕ 948/98). Β. Άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος : α) Υποβολή αιτήσεως, β) απαραίτητα δικαιολογητικά - ελλιπή δικαιολογητικά (Υποχρέωση των οργάνων του ΙΚΑ να επισυνάψουν τα εις χείρας του ΙΚΑ στοιχεία ΣτΕ 3337/94, 1592/97), γ) Συνέπειες υποβολής αιτήσεως: αα) Προσδιορισµός του εφαρµοστέου νοµοθετικού καθεστώτος, ββ) έναρξη καταβολής της σύνταξης. Γ. ιαδικασία απονοµής της σύνταξης (ΣτΕ 355/97) συνταξιοδοτική απόφαση οριστικότητα (ΣτΕ 116/91) Ενδικοφανής προσφυγή Αίτηση επανεξέτασης ή αναθεώρησης της οριστικής αποφάσεως (ΣτΕ 1185/98, 668/2000). 11

12 . Υπολογισµός της σύνταξης: συντάξιµες αποδοχές (τελευταίος µισθός ή µέσος όρος αποδοχών τελευταίου έτους ή τελευταίας διετίας ή πενταετίας/ ΙΚΑ µετά το Ν. 1902/90) Περιεχόµενο των συντάξιµων αποδοχών [βασικός µισθός + χρονοεπίδοµα + ορισµένα επιδόµατα (ποικίλλει), βλ. ΣτΕ 1444/99] Επί µερικής απασχόλησης (ΣτΕ 824/97 ΕΗ, άρθρ. 2 Ν. 2639/98). Ε. Αναστολή καταβολής της σύνταξης - Αναζήτηση συντάξεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. ΣΤ. Σύνταξη γήρατος: Προϋπόθεση το όριο ηλικίας (πλήρης ή µειωµένη) έναρξη καταβολής µετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος Υπολογισµός σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης [παλαιό καθεστώς Ν. 4202/61(ΣτΕ 1081/90, 1098, 2534/97)] νέο καθεστώς [Ν. 1405/83, 1902/90, 2084/92, 2458/97 - ΟΓΑ]. Ζ1. Σύνταξη αναπηρίας - Προϋποθέσεις: α) Χρονικές: ενεργός ασφαλιστικός δεσµός Οι νέες διατάξεις του Ν. 1902/90, άρθρ. 27 παρ. 5 β) Πάθηση ή βλάβη της υγείας (ιατρική αναπηρία): αρµόδια τα υγειονοµικά όργανα εξουσία των διοικητικών δικαστηρίων (ΣτΕ 2161/2001) γ) Μείωση της βιοποριστικής ικανότητας (ασφαλιστική αναπηρία) υπόκειται στην ουσιαστική εκτίµηση των διοικητικών δικαστηρίων οι περιορισµοί των νέων διατάξεων (Ν. 1902/90 και 1976/91) Συνταγµατικότητα του περιορισµού (ΣτΕ 4516/97) Ανάκτηση της βιοποριστικής ικανότητας του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας. Ζ2. Αναπηρία από εργατικό ατύχηµα: α) έννοια, β) βίαιο συµβάν, γ) αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ βιαίου συµβάντος και αναπηρίας εξουσία υγειον. οργάνων = δικαστηρίων δ) ατύχηµα διαδροµής (ΣτΕ 2774/2000). Επεξεργασία φακέλων: Ο κ. Ιωάννης Λαµπρόπουλος και η κα Ελένη Παπαδηµητρίου, Εφέτες.. Συνταξιοδοτικό δίκαιο υϖαλλήλων του ηµοσίου και των ν.ϖ.δ.δ. ιδάσκουσα: Η κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο κος Κωνσταντίνος Κρέπης, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Α. Γενικό µέρος 1. Έννοια σύνταξης. Συνταγµατική κατοχύρωση. 2. Κατηγορίες διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 3. ιάκριση από τη σύνταξη ως ασφαλιστική παροχή. Συνέπειες της διάκρισης. Εννοιολογικές παρατηρήσεις. 4. Υπαγωγή στο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Προϋποθέσεις. 5. Προϋποθέσεις απονοµής της σύνταξης. ι) Ουσιαστικές 12

13 ιι) Τυπικές 6. Υπολογισµός σύνταξης. ι) Κανονισµός σύνταξης. Μεθοδολογία κανονισµού σύνταξης (Συντάξιµος µισθός Συντάξιµη υπηρεσία Ποσοστό σύνταξης). ιι) Αναπροσαρµογή σύνταξης. 7. Συνταξιοδοτικά δεδοµένα. Πότε καθίστανται οριστικά. Εξαιρέσεις. 8. Η ισχύς του τεκµηρίου νοµιµότητας στο Συνταξιοδοτικό ίκαιο. Παρεµπίπτων έλεγχος. Όρια. 9. ιαφορές από την εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού συντάξεων. Πότε δηµιουργούνται. Κριτήρια διάκρισης σε σχέση µε τις διαφορές από την απονοµή των συντάξεων. 10. ικαστική προστασία στις συνταξιοδοτικές διαφορές. Σχέση έφεσης αγωγής. ΙΙ. Ειδικό µέρος 1. Ανάλυση κατ άρθρον του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ.169/2007). 2. Εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών για την Κοινωνική Ασφάλιση 1408/1971, 574/1972 και 1606/ ιαδοχική ασφάλιση. 4. Τυπική ασφάλιση. 5. Συνταξιοδότηση αλλοδαπών, κοινοτικών υπηκόων και µη. ΙΙΙ. Μεθοδολογία εϖεξεργασίας φακέλου Σύνταξη εισήγησης σε συνταξιοδοτική υϖόθεση. 1. Ιστορικό. 2. Παραδεκτό. 3. Βάσιµο. 4. Συµπέρασµα. Επεξεργασία φακέλων: Η κα Αγγελική Μυλωνά, Σύµβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο κος Κωνσταντίνος Κρέπης, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ιδάσκων: Ο κος Ηλίας Μάζος, Πάρεδρος του Συµβουλίου Επικρατείας. Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η παρουσίαση των προβληµάτων που γεννώνται από την εφαρµογή του ν. 3386/2005 περί αλλοδαπών και της λοιπής εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά την είσοδο, διαµονή, κοινωνική ένταξη και επαναπροώθηση αλλοδαπών. Παρουσιάζονται τα δικονοµικά ζητήµατα που ανακύπτουν από την κατανοµή των υποθέσεων µεταξύ του Συµβουλίου της Επικρατείας και των ιοικητικών Πρωτοδικείων, η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας κυρίως σε ζητήµατα αδειών διαµονής και 13

14 απέλασης και η σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Γίνεται εκτενής αναφορά στα ζητήµατα προσωρινής προστασίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην επεξεργασία σχεδίου διεθνούς συµβάσεως για την απέλαση, από την Επιτροπή ιεθνούς ικαίου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και σε ορισµένα θεµελιώδη ζητήµατα του δικαίου των προσφύγων. Επεξεργασίες φακέλων: Η κα Σαπφώ Στάθη και η κα Ελένη Παπαδηµητρίου, Εφέτες.. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άδειες Αυθαίρετα Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδάσκων: Ο κος Κίµων Ευστρατίου, Σύµβουλος Επικρατείας. Αυθαίρετες κατασκευές 1. Έννοια αυθαίρετης κατασκευής 2. Χαρακτηρισµός κατασκευής ως αυθαίρετης Αρµοδιότητες ιαδικασία α) Αυτοψία β) Ένσταση Συνέπειες χαρακτηρισµού α) Κατεδάφιση β) Επιβολή προστίµων (ανέγερσης, διατήρησης) 3. Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων Κατασκευές επί αιγιαλού - παραλίας Κατασκευές εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως α) ιαταγή κατεδαφίσεως β) Επιβολή ειδικής αποζηµιώσεως Μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κυρίας χρήσεως Περιφράξεις 4. Εξαίρεση από την κατεδάφιση Κατά τον ν. 1337/1983 Κατά τον ν. 1512/1985 Αρµοδιότητες ιαδικασία Αιτιολογία Ακυρωτικός έλεγχος 5. Νοµιµοποίηση αυθαίρετης µεταβολής χρήσεως µε µεταφορά συντελεστή δοµήσεως κατ άρθρο 7 παρ. 5 ν. 3044/ Αρµόδιο δικαστήριο Ένδικα µέσα Γενικώς Ειδικώς επί αυθαιρέτων εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως 14

15 Οικοδοµικές άδειες 7. Ορισµοί Οικόπεδο γήπεδο Κατάτµηση συνένωση Μεσαία, γωνιαία, διαµπερή οικόπεδα Αρτιότης Οικοδοµικό τετράγωνο Οικοδοµικά συστήµατα 8. Χορήγηση οικοδοµικής άδειας Αρµοδιότητες α) Γενικώς β) Ειδικές περιπτώσεις ιαδικασία Εφαρµοστέο νοµοθετικό καθεστώς Ζητήµατα ιδιωτικού δικαίου Προσφυγές Αισθητική κτιρίου 9. Χρόνος ισχύος - Παράταση ισχύος οικοδοµικής άδειας 10. Αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας 11. Ενηµέρωση φακέλου οικοδοµικής άδειας 12. Ανάκληση οικοδοµικής άδειας 13. ιακοπή Συνέχιση οικοδοµικών εργασιών 14. Αναστολή οικοδοµικών εργασιών αναστολή εκδόσεως οικοδοµικών αδειών 15. Ειδικές περιπτώσεις αδειών Άδεια προς νοµιµοποίηση ήδη ανεγερθείσης οικοδοµής ή κατασκευής Άδεια κατεδαφίσεως Άδεια εκτελέσεως εργασιών εκχωµατώσεως ή επιχωµατώσεως Άδεια κοπής δένδρων Άδεια εγκαταστάσεως κεραίας Άδεια τοποθετήσεως διαφηµιστικής πινακίδας Άδεια τοποθετήσεως κλιµατιστικού µηχανήµατος 16. Αρµόδιο δικαστήριο Ένδικα µέσα Προϋποθέσεις παραδεκτού Παρεµπίπτων έλεγχος άλλης διοικητικής πράξεως Παρεµπίπτουσα έρευνα ζητηµάτων ιδιωτικού δικαίου Έφεση 15

16 ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ιδάσκοντες: Οι κοι Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης και Νικόλαος Μπάρµπας, Καθηγητές Α.Π.Θ. Φορολογία Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) 1. Ευρεία έννοια του φορολογικού εισοδήµατος µε έµφαση στα εισοδήµατα κεφαλαιουχικού χαρακτήρα( φορολόγηση της υπεραξίας των µεταβιβαζόµενων µετοχών κτλ.(άρθρα 13 παρ.1 και 2, 38 ΚΦΕ κτλ.). 2. Τρόπος φορολόγησης εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών, από τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή και από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σ αυτή όταν αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα,κατοίκους Ελλάδος( Οδηγία 2003/48/ΕΚ και άρθρο 12 παρ.1 ΚΦΕ). 3. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις :Λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος µε έµφαση στον υπολογισµό των εκπιπτόµενων δαπανών. Έννοια των παραγωγικών δαπανών και των επισφαλών απαιτήσεων, µη έκπτωση ζηµίας αλλοδαπής προέλευσης, δυνατότητα εκχώρησης στο ηµόσιο απαιτήσεων από εκµίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων. Εξωλογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος. 4. Τρόποι αντιµετώπισης της υπερτιµολόγησης και υποτιµολόγησης µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων(άρθρο 39 ΚΦΕ,κοινοτική Σύµβαση ιαιτησίας 90/436/ΕΟΚ). 5. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες(άρθρο 45 ΚΦΕ), ποσά µη θεωρούµενα ως εισοδήµατα: Κυρίως η αποζηµίωση δικαστών του άρθρου 2 παρ.3 του Ν. 2521/1997,το ειδικό ερευνητικό επίδοµα του άρθρου 13 Ν. 2530/1997 στα µέλη ΕΠ των ΑΕΙ, όχι όµως και η αποζηµίωση που καταβάλλεται στους στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό (Κύπρο), ούτε οι διπλές αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων για την διαµονή τους στο εξωτερικό µε εκπαιδευτική άδεια. 6. Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα και κάθε άλλη πηγή (άρθρο 48 ΚΦΕ,υπολειµµατικός χαρακτήρας, χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος, περιπτώσεις εισοδήµατος από συγγραφικά δικαιώµατα, δικηγορικές εταιρίες κτλ). 7. Τρόπος υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος των ηµεδαπών προσωπικών εταιριών και λοιπών ενώσεων επιτηδευµατιών (άρθρο 10 ΚΦΕ. Έννοια της επιχειρηµατικής αµοιβής. 16

17 8. Φορολογία εισοδήµατος ηµεδαπών νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενιαίος λογιστικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατος). Τρόπος φορολόγησης των τόκων και των εισοδηµάτων κεφαλαιουχικού χαρακτήρα. 9. Φορολογία εισοδήµατος αλλοδαπών νοµικών (µη φυσικών) προσώπων. Με βάση τα κριτήρια της πηγής και της µόνιµης εγκατάστασης. 10. Έννοια της µόνιµης εγκατάστασης των αλλοδαπών νοµικών προσώπων κατά τις διατάξεις του εθνικού δικαίου (άρθρο 100 παρ.1 ΚΦΕ), του διεθνούς δικαίου (άρθρο 5 του σχεδίου σύµβασης του ΟΟΣΑ) και του κοινοτικού φορολογικού δικαίου. Τεκµαρτός προσδιορισµός των εξόδων διαχείρισης από την εδώ µόνιµη εγκατάσταση(όχι ανώτερο του 5% των εξόδων της διοικητικής λειτουργίας µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις των συµβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας). 11. Ρυθµίσεις των κοινοτικών οδηγιών των σχετικών µε την εναρµόνιση της φορολογίας εισοδήµατος των εξαρτηµένων µεταξύ τους σε διασυνοριακό επίπεδο κεφαλαιουχικών εταιριών στα κράτη µέλη της ΕΕ. (οδηγίες: 90/435/ΕΟΚ µητρικές θυγατρικές, 203/49/ΕΚ φορολογία των διανεµόµενων τόκων και δικαιωµάτων). Ανάλυση της σχετικής νοµολογίας του ΕΚ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ. Π.. 186/1992) 1. Αντικείµενο 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων Επιτηδευµατίες α. Έννοια επιτηδευµατία β. Μη επιτηδευµατίες γ. Μη υπόχρεοι δ. Απαλλασσόµενοι 3. ιάκριση επιτηδευµατιών Είδη αγαθών 4. Βιβλία επιτηδευµατιών α. Κατηγορίες β. Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία γ. Βιβλία ανά κατηγορία δ. Βιβλία και προσδιορισµός ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών ε. Βιβλίο Αποθήκης Παραγωγής Κοστολογίου στ. Υποκατάστηµα Έννοια Βιβλία ζ. Πρόσθετα βιβλία 5. Στοιχεία επιτηδευµατιών α. Στοιχεία διακίνησης α α. ελτίο αποστολής α β. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής α γ. ελτίο εσωτερικής διακίνησης β. Στοιχεία αξίας β α. Τιµολόγιο πώλησης Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 17

18 β β. Τιµολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων β γ. Εκκαθαρίσεις β δ. Πιστωτικό τιµολόγιο β ε. Απόδειξη λιανικής πώλησης Απόδειξη παροχής υπηρεσιών β στ. Απόδειξη αυτοπαράδοσης β ζ. Απόδειξη δαπανών γ. Έγγραφα µεταφοράς γ α. Έννοια µεταφορέα και µεταφορικού γραφείου γ β. Φορτωτική µεταφορέα γ γ. Φορτωτική µεταφορικού γραφείου γ δ. ιορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς 6. Ενηµέρωση Θεώρηση ιαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων α. Χρόνος και τρόπος ενηµέρωσης βιβλίων β. Τρόπος έκδοσης στοιχείων γ. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων δ. Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων ε. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων στ. Υποβολή στοιχείων 7. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων 8. ιαδικασίες προσδιορισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων α. ιαχειριστική περίοδος β. Απογραφή γ. Ισολογισµός 9. Κύρος βιβλίων και στοιχείων α. Κανόνας β. Ανεπάρκεια βιβλίων και στοιχείων Β και Γ κατηγορίας γ. Ανακρίβεια βιβλίων και στοιχείων Β και Γ κατηγορίας δ. Ανακρίβεια βιβλίων Α κατηγορίας 10. Κυρώσεις α. Ο νόµος 2523/1997 (άρθρο 5) «Ποινολόγιο» α α. Έννοιες Βάση Υπολογισµού Προστίµων 1 και 2 α β. Μη επιβολή προστίµων β. Γενικές παραβάσεις Πρόστιµο µε Βάση Υπολογισµού 1 - Συντελεστής βαρύτητας γ. Αυτοτελείς παραβάσεις Πρόστιµα µε Βάση Υπολογισµού 1 Περιπτώσεις Όριο προστίµου δ. Αυτοτελείς παραβάσεις Πρόστιµα µε Βάση Υπολογισµού 2 δα. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων µε αποτέλεσµα την απόκρυψη συναλλαγής δβ. Πλαστά και εικονικά στοιχεία ε. Μεταβατική διάταξη εφαρµογής «Ποινολογίου» (άρθρο 24 παρ. 4) στ. Πράξη επιβολής προστίµου (άρθρο 9 του Ν. 2523/1997) 18

19 στ α. Σε βάρος ποιου εκδίδεται στ β. Αρµόδιος για έκδοση στ γ. Περιεχόµενο πράξης Έκθεση ελέγχου στ δ. Παραγραφή 11. ικαιώµατα προϊσταµένων.ο.υ. α. Έλεγχοι επιτηδευµατιών β. Σηµείωµα γ. Έκθεση κατάσχεσης Απόδειξη παραλαβής Η Νοµολογία Πρακτική εφαρµογή Επεξεργασία φακέλων: Ο κος Ανδρέας ιαµαντής, Εφέτης.. Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) - Νοµικό πλαίσιο, έννοια και λειτουργία. - Φορολογητέες πράξεις. - Γένεση φορολογικής υποχρεώσεως. - Απαλλαγές. - Εκπτώσεις, επιστροφές. - Ειδικά καθεστώτα. - ιαδικασία. Επεξεργασία φακέλου: Ο κος Κωνσταντίνος Νικολάου, Εφέτης.. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ικαιοδοσία και Ελεγκτικές Αρµοδιότητες ιδάσκοντες: Ο κος ηµήτριος Πέππας και η κα έσποινα Κωνσταντάρα, Σύµβουλοι Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1. Έννοια των όρων δικαιοδοσία και αρµοδιότητα Σύστηµα της ενιαίας και κατά κλάδους δικαιοδοσίας Οριοθέτηση της δικαιοδοσίας του Ελ. Συν. σε σχέση µε τους άλλους κλάδους της ικαιοσύνης και ιδίως µε τη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. 2. Αρµοδιότητες του Ελ.Συν. ιάκριση των αρµοδιοτήτων. Ελεγκτικές, γνωµοδοτικές και δικαιοδοτικές Ιστορικά και συνταγµατική κατοχύρωση αυτών. 3. Ελεγκτικές αρµοδιότητες Συνταγµατική κατοχύρωση του προληπτικού ελέγχου των δηµοσίων δαπανών Ιστορικά και Νοµολογία Το ζήτηµα της ασκήσεως προληπτικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα επί των δαπανών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Παρεµπίπτων έλεγχος της 19

20 συνταγµατικότητας των νόµων Προληπτικός έλεγχος της νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων. 4. ικαιοδοτικές αρµοδιότητες Συνταγµατική κατοχύρωση του κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών Αναθεωρηθέν Σύνταγµα ηµοσιονοµική διαφορά ή διαφορά εκ του ελέγχου των δηµοσίων λογαριασµών Έννοια του ηµοσίου Χρήµατος ηµόσια επιχορήγηση σε ν.π.ι.δ. για τη θεραπεία δηµοσίου σκοπού Εννοια καταλογισµού. 5. Αστική ευθύνη των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων Έννοια της αστικής ευθύνης και κριτήρια διακρίσεως αυτής από τη δηµοσιολογιστική ευθύνη Ιστορικά και συνταγµατική κατοχύρωση της δικαιοδοσίας του Ελ. Συν. Κατηγορίες δηµοσίων λειτουργών που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελ. Συν. (Υπουργοί, αιρετά µέλη των Ο.Τ.Α., µέλη διοικητικών συµβουλίων ν.π.δ.δ., δικαστικοί λειτουργοί). Προϋποθέσεις θεµελιώσεως της αστικής ευθύνης Έννοια ζηµίας. Θετική και αποθετική ζηµία (διαφυγόν κέρδος) Άµεση και έµµεση (κατ αναγωγή) ευθύνη Υπαιτιότητα. Έννοια δόλου και αµέλειας Περιπτώσεις ευθείας ευθύνης των υπαλλήλων έναντι των τρίτων (άρθρα 6 παρ. 3 εδ. β, 9 παρ. 2, 95 παρ. 5 του Σ.) - ιαδικασία καταλογισµού της αστικής ευθύνης Καταλογισµός από διοικητικές αρχές. 6. Συνταξιοδοτικές διαφορές ιάκριση των συνταξιοδοτικών από τις ασφαλιστικές διαφορές ικαιοδοσία του Ελ. Συν. και των διοικητικών δικαστηρίων ιαφορές εκ συντάξεων και άρθρο 105 Εισ. Ν. Α.Κ. 7. Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες Το Ελ.Συν. ως ελέγχον όργανο, άλλως ως όργανο εξωκοινοβουλευτικής θεσµικής αντιπολιτεύσεως Ετήσια προς τη Βουλή Έκθεση Έκθεση προς τη Βουλή περί του απολογισµού και ισολογισµού του κράτους (διαδήλωση) _ Γνωµοδοτήσεις επί των συνταξιοδοτικών νοµοσχεδίων Γνωµοδοτήσεις επί των ερωτηµάτων των Υπουργών. 8. Πρακτικά θέµατα επί της οριοθετήσεως της δικαιοδοσίας του Ελ.Συν. και της αστικής ευθύνης των δηµοσίων υπαλλήλων. Ειδικά θέµατα: Προϋϖολογισµός Προληϖτικός έλεγχος ιδάσκων: Ο κος Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προϋϖολογισµός Έννοια Αρχές Κρατικός ηµοσίων Επενδύσεων Όργανα διαχείρισης και εκτέλεσης αυτού. Αρµοδιότητες Πιστώσεις δαπάνες έσοδα έξοδα Απολογισµός ισολογισµός ετήσια έκθεση Προληϖτικός έλεγχος Όργανα ασκήσεως έκταση ελέγχου 20

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Ανδρέας Τσουρουφλής 10.1.2017 Δημόσιες δαπάνες Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ης ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 444 Ι.ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ης ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 444 Ι.ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 23ης ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 444 Μαθήματα Διδάσκοντες Ιδιότητα Ι.ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜ Α Δίωρα Ειδικά Θέματα στην Αίτηση Ακυρώσεως Ειρήνη Σάρπ Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8 Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Συντοµογραφίες...9 ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...27 2. Απαγόρευση φορολογικής αγωγής...29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3331 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ι. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 23 ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου 06.04.2017 Ά. 25 ΚΔΔ Έννοια Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όργανα προθεσμία) τυπική προσφυγή Ασκείται κατά εκτελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 01/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 675 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3948 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία I LLB406 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 5 Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις 10 Απριλίου 2017 CPA LAW, είναι ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς φορολογικού δικτύου της KPMG. Με την επιφύλαξη κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Βασικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... XVII Πρόλογος της αρχικής έκδοσης... XIX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΣΤΟ 2008 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βασικές διατάξεις Άρθρο 1. Άρθρο 2. ΤΜΗΜΑ Α Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Συντομογραφίες... 19 Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΕΣ... 21 Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ... 24 1. Έννοια - ιακρίσεις... 24 2. Περιεχόμενο... 24 3. ιεθνής δικαιοδοσία... 29 4. Ετεροδικία... 30 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-145 Α Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-145 Α Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΛ.1067 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 341 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3083 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/9/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2886 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18-05-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2024 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 1.6.16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2025 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 16/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4311 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/01/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 105 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 08/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 740 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 07-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 720 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 15-3-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 923 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2068 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4165 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 19/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 46 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ):

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ): ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Γ. Γάγαλη. Θεσσαλονίκη 6. 4. 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604565 Fax : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2678 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Αθήνα, 8-10-2012 Με άρθρο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21-03-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1118 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Ανδρέας Τσουρουφλής 17.1.2017 Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομοθεσία Ν. 4129/2013 (Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1)

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Διδακτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:15,

Διαβάστε περισσότερα