ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας"

Transcript

1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 1 Π.Ν. Ελένη, 2 Δ. Περιβολιώτης, 2 Δ.Α. Δραγατογιάννης, 1 Μ.Κ. Κροκίδα, 2 Κ.Α. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας 1 Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα 2 Εργαστήριο Νανομηχανικής και Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα Γ. Λ. Πολυζώης Εργαστήριο Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Θηβών 2, 11527, Γουδή, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναγκαία καθημερινή απολύμανση των ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής πιθανώς να προκαλεί υποβάθμιση των υλικών με αποτέλεσμα την συχνότερη αντικατάστασή τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Οι μεταβολές των παραμέτρων υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση (ANOVA and Tukey s post hoc tests (α=.05)). Οι μεταβολές στη μηχανική συμπεριφορά των υλικών παρουσίασαν στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα στα δείγματα όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης παρουσίασαν παρόμοιες μεταβολές του μέτρου ελαστικότητας. Τα αποτελέσματα από τις δυο τεχνικές για το μέτρο ελαστικότητας των υλικών συμφωνούν για το συνολικό όγκο του υλικού. Επίσης, έδειξαν ότι οι τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων στην επιφάνεια των υλικών ήταν υψηλότερες σε σχέση με το συνολικό υλικού. Η μεταβολή στην επιφάνεια μιας γναθοπροσωπικής πρόσθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώιμη αντικατάστασή της ακόμα και αν δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού. Οι διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης που χρησιμοποιήθηκαν επηρέασαν διαφορετικά τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. Συγκεκριμένα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε στα υλικά τις εντονότερες μεταβολές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, για την καθημερινή υγιεινή του ελαστομερούς της πολυδιμέθυλο σιλοξάνης και του χλωριωμένου πολυαιθυλενίου προτείνονται το αντιμικροβιακό διάλυμα και το σαπούνι καθαρισμού αντίστοιχα, γιατί επηρέασαν λιγότερο τη μηχανική συμπεριφορά τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 Τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στη Γναθοπροσωπική Προσθετική αποκαθιστούν σημεία του προσώπου των ασθενών τα οποία έχουν αλλοιωθεί λόγω ατυχημάτων, ασθενειών ή εκ γενετής δυσμορφιών [1]. Η συχνή αντικατάσταση των προσθέτων, κατά μέσο όρο κάθε μήνες, οφείλεται στην υποβάθμιση των πολυμερών κατά την εφαρμογή τους [2], που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα οι περιβαλλοντικές συνθήκες [3], οι εκκρίσεις του προσώπου [4] καθώς και η καθημερινή τους φροντίδα από τους ασθενείς και κυρίως οι τρόποι απολύμανσής τους [5]. Οι ασθενείς οφείλουν να αφιερώνουν 3 με 5 λεπτά καθημερινά στην απολύμανση της πρόσθεσή τους και να φροντίζουν να μην την αλλοιώνουν κατά το βούρτσισμά της [6]. Η απολύμανση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προφύλαξη της ίδιας της πρόσθεσης από τους μικροοργανισμούς αλλά και του περιβάλλοντα ιστού [7]. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι απολύμανσης που μπορούν να επιλεγούν. Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης είναι πολύ κρίσιμη καθώς πρέπει να διατηρούνται επίσης σταθερές η ιδιότητες των υλικών και η λειτουργικότητά τους [6]. Ο πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης των προσθέσεων περιλαμβάνουν τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων αντιμικροβιακών σκευασμάτων [3, 8], έκθεση σε μικροκύματα [9], υποχλωριώδη διαλύματα [9-11], και σαπούνια με ουδέτερο ph [5, 12]. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελαστομερών που χρησιμοποιούνται για τις εξωστοματικές προσθέσεις πρέπει να προσομοιάζουν αυτές του ιστού που αντικαθιστούν καθώς και να τις διατηρούν σταθερές κατά την εφαρμογή τους. Ένας από τους σημαντικούς λόγους που οδηγούν στην αντικατάσταση μίας πρόσθεσης είναι η υποβάθμιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων [3]. Οι μεταβολές στην επιφάνεια των υλικών είναι εξίσου σημαντικές με τις μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού [3, 8]. Οι δοκιμές εφελκυσμού χρησιμοποιούνται συχνά για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων τέτοιων υλικών [13]. Η μικρο-διείσδυση είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων σε μηχανολογικά υλικά [14, 15]. Οι ελαστικές ιδιότητες καθώς και καμπύλες τάσης παραμόρφωσης μπορούν να προκύψουν με δοκιμές διείσδυσης με σφαιρική ακίδα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Τέλος η μηδενική υπόθεση που εξετάσθηκε ήταν ότι δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των υλικών και των διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υλικά Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν μία εμπορικά διαθέσιμη πολυδιμέθυλο σιλοξάνη (PDMS) και ένα χλωριούχο πολυαιθυλένιο (CPE) το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο

3 όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το υλικό Α τοποθετήθηκε σε γύψινα καλούπια, συγκεκριμένου σχήματος σύμφωνα με τις δοκιμές που θα ακολουθούσαν, σε φούρνο στους 100 C για 2 ώρες. Τα δείγματα του υλικού Β (CPE) παρασκευάστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Louisville [16]. Πίνακας 1. Πολυμερή υλικά που μελετήθηκαν. Υλικό Τύπος Κατασκευαστής Κωδικοποιήση PDMS Multisil Bredent GmbH, Senden, Germany A Epithetik /Πολυπροσθήκης CPE Πειραματικό Χλωριούχο πολυαιθυλένιο Department of Oral Health & Rehabilitation, School of Dentistry, University of Louisville, 501 S. Preston St, Louisville, KY USA B Διαδικασίες απολύμανσης Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης των εξεταζόμενων υλικών όπως φαίνονται στον Πίνακα 2. Ως δείγματα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια που δεν υπέστησαν κάμια διαδικασία απολύμανσης. Πίνακας 2. Τρόποι απολύμανσης που εφαρμόστηκαν. Προσομοίωση πραγματικού χρόνου Διαδικασίες Απολύμανσης Διάρκεια εφαρμογής Κωδικοποίηση Έκθεση σε μικροκύματα χρόνος D1 (Panasonic, Model: NN 5256B, 2450 MHz, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka, Japan)/ 650 Wattεμβάπτιση δειγμάτων σε 200mL [9, 17, 18]. φορές*3λεπτά Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 30 ώρες 1 χρόνος D2 (1% w/w) [11] Σαπούνι με ουδέτερο ph 30 ώρες 1 χρόνος D3 (Ns -Johnson & Johnson, GmbH, Italy) [19, 20]. Εμπορικά διαθέσιμο αντιμικροβιακό σκεύασμα (Daro B , Technovent Ltd., South Wales, UK) [8, 21] 30 ώρες 1 χρόνος D4 Εφελκυσμός Οι μηχανικές δοκιμές μονό-αξονικού εφελκυσμού έγιναν στη συσκευή δοκιμών Zwick Z2.5/TN1S (Γερμανία). Για τα πειράματα του εφελκυσμού τοποθετήθηκαν στη συσκευή ειδικές κεφαλές επιμήκυνσης και ορίστηκε η απόσταση 20 mm μεταξύ τους. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου (25 C) με σταθερή ταχύτητα 5 mm/min. Η δύναμη και η παραμόρφωση καταγράφονταν ηλεκτρονικά και έτσι προέκυψαν έπειτα από επεξεργασία οι καμπύλες τάσης-επιμήκυνσης. Μικρο-διείσδυση

4 Οι μηχανικές δοκιμές μικρο-διείσδυσης διεξήχθησαν στη συσκευή δοκιμών Hysitron TriboLab με σφαιρική ακίδα ακτίνας 400 μm. Σε όλες τις δοκιμές σε ένα καθορισμένο βάθος, έγινε ένα σύνολο 10 μικρο-διεισδύσεων για να εξαχθούν οι μέσοι όροι των τιμών σκληρότητας (Η) και μέτρου ελαστικότητας (Ε), σε απόσταση 50 μm μεταξύ τους (~45% σχετικής υγρασίας, 23 C). Η συνάρτηση της επιφάνειας επαφής πριν τα πειράματα μικροδιείσδυσης μετρήθηκε από πειράματα σε πρότυπο υλικό χαλαζία [22]. Με βάση τη θεωρία παραμόρφωσης ελαστικού ημιχώρου, οι τιμές H και E μπορούν να εξαχθούν από πειράματα μικρο-διείσδυσης (καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης) εφαρμόζοντας τη μέθοδο Oliver-Pharr [23]. Οι αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας από πειράματα διείσδυσης αποδείχθηκαν από τον Sneddon [24]: E r S π = (1) 2β A c όπου S είναι η ακαμψία κατά την αποφόρτιση (αρχική κλίση της καμπύλης αποφόρτισης σε σχήμα φορτίου-βάθους διείσδυσης στο σημείο της μέγιστης εφαρμοζόμενης δύναμης) A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της ακίδας και του υποστρώματος και, β, είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία της ακίδας [24, 25]. Στη μέθοδο Oliver-Phar η επιφάνεια επαφής υπολογίζεται από τη σχέση: Ah ( ) = 24,5 h + ah + a h a h (2) 2 1/2 1/16 c c 1 c 1/2 c 1/16 c Η ανάλυση των αποτελεσμάτων διείσδυσης με σφαιρική ακίδα βασίζεται στη θεωρία του Hertz για την ελαστική παραμόρφωση [26-29]: 3 1/2 3/2 P= ER r h (3) e 4 όπου R είναι η ακτίνα της ακίδας και, h e, το ελαστικό βάθος διείσδυσης στο υλικό. Τόσο η μέθοδος των Oliver-Pharr [23] όσο και η μέθοδος των Field-Swain [26] χρησιμοποιούν τις κλίσεις των αρχικών τμημάτων των καμπυλών αποφόρτισης, dp, για τον dh υπολογισμό της ποσότητας h e από μετρήσεις με σφαιρική ακίδα. Παραγωγίζοντας την εξίσωση (3) ως προς h e προκύπτει: E r S π = (4) 2 A c όπου, A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού: Ac 2 = π a (5) όπου, α, είναι η ακτίνα της επιφάνειας επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού. Η μικρο-σκληρότητα αντιστοιχεί στη μέση τάση στην επιφάνεια επαφής, συμβολίζεται με H c, και εξαρτάται από τη γεωμετρία του εντυπωτή. H c F = (6) A και

5 h c P m = hm ε (7) Sm όπου, h m, είναι το συνολικό βάθος διείσδυσης της ακίδας στο μέγιστο φορτίο, P m, και ε είναι μια σταθερά, ίση με 0.75 για Berkovich και σφαιρικές ακίδες [23]. Μια σφαιρική ακίδα με ακτίνα 400 μm προτιμάται για τη σύγκριση των μηχανικών ιδιοτήτων με δεδομένα μονόαξονικού εφελκυσμού. Επίσης, τα μετρούμενα δείγματα είναι μαλακά πολυμερή με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και σκληρότητα. Μαθηματικά Πρότυπα Τα μαθηματικά πρότυπα που εξετάστηκαν και προσαρμόζονται καλύτερα στα πειραματικά δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 για τα πειράματα εφελκυσμού [13, 30, 31]. Πίνακας 3. Εφαρμοζόμενο Μαθηματικό πρότυπο στις δοκιμές εφελκυσμού. Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού A Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού B σ max Μέγιστη τάση (MPa) ε max Μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση (mm/mm) σ y τάση διαρροής (MPa) ε y Παραμόρφωση διαρροής (mm/mm) Ε Παράμετρος ελαστικότητας (MPa) p Ιξωδοελαστική παράμετρος (-) Στατιστική Ανάλυση Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Αρχικά σε όλα τα δεδομένα εφαρμόσθηκαν τα τεστ Levene s και Kolmogorov- Smirnov για την εξακρίβωση της ομογένειας των διακυμάνσεων και της κανονικότητας αντίστοιχα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση διασποράς δύο παραγόντων (two-way ANOVA) για να εντοπιστούν οι διαφορές των ιδιοτήτων όλων των δειγμάτων που είναι σημαντικές λόγω του διαφορετικού είδους των διαλυμάτων, του χρόνου εμβάπτισης και την πιθανή αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Στις ιδιότητες που παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς ενός παράγοντα (one way ANOVA) καθώς και πολλαπλοί έλεγχοι με την τεχνική του Tukey σε όλα τις διαφορετικές ομάδες. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος SPSS (SPSS 16.0, SPSS Inc, Chicago, Ill.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η μηδενική υπόθεση εν μέρη απορρίφθηκε δεδομένου ότι οι μεταβολές στις περισσότερες ιδιότητές που μελετήθηκαν μέσω των δοκιμών εφελκυσμού παρουσιάζουν διαφορές τόσο ανάμεσα στα υλικά όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους καθαρισμού. Τα αποτελέσματα των πολλαπλών ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι ιδιότητες πριν και μετά τις μεθόδους καθαρισμού δεν παρουσίασαν όλες

6 σημαντικές διαφορές. Εξαίρεση αποτελούν η μέγιστη τάση σε όλες τις περιπτώσεις καθώς και η ιξωδοελαστική παράμετρος στο υλικό Α. Το σημείο θραύσης κατά την επιμήκυνση των υλικών χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τάση και την μέγιστη παραμόρφωση, τα οποία παρουσίασαν αύξηση, έστω και μη στατιστικά σημαντική, και στα δύο υλικά στις περισσότερες περιπτώσεις μετά τον καθαρισμό τους. Η παράμετρος ελαστικότητας παρουσίασε επίσης αύξηση εκτός από το υλικό Α μετά τον καθαρισμό του με το D2 και το D4 που μειώθηκε και παρέμεινε σταθερό αντίστοιχα. Η παράμετρος ιξωδοελαστικότητας επίσης αυξήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και στα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε τις μεγαλύτερες μεταβολές και στα δύο υλικά, ενώ το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το σαπούνι με το ουδέτερο ph επηρέασε λιγότερο τα υλικά Α και Β αντίστοιχα. Πίνακας 4. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των δύο υλικών και αποτελέσματ πολλαπλών ελέγχων με το κριτήριο Tukey, (n=30) Διαδικασίες Υλικό A Υλικό B Απολύμανσης σ max ε max Ε p σ max ε max Ε p Untreated (Control) 0.86±0.09 a 0.96±0.15 c 0.89±0.06 e 0.97±0.08 f 1.67±0.11 h, i 20.35±0.81 k 0.29±0.10 l 0.39±0.08 m D1 1.32±0.10 b 1.53±0.14 d 0.99±0.06 e 1.67±0.02 g 2.19±0.15 j 20.78±0.07 k 0.40±0.04 l 0.52±0.02 m D2 0.88±0.10 a 1.12±0.09 d 0.85±0.02 e 4.08±0.21 h 2.01±0.18 i 20.84±0.13 k 0.35±0.01 l 0.56±0.09 m D3 1.27±0.11 b 1.44±0.18 d 0.92±0.10 e 1.45±0.17 g 2.01±0.08 i 20.25±1.07 k 0.38±0.03 l 0.46±0.03 m D4 0.79±0.15 a 0.97±0.20 d 0.89±0.04 e 2.12±0.29 g 1.57±0.14 h 20.77±0.04 k 0.37±0.06 l 0.59±0.08 m * Οι τιμές με το ίδιο γράμμα στις στήλες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορετικές (p>0.05). Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν μέσο όρο 3 επαναλήψεων. Παρότι οι μεταβολές μετά την απολύμανση δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές στον συνολικό όγκο του υλικού, όπως πρόεκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού, κάποια συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν. Συγκεκριμένα, η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας που παρατηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνει πως τα υλικά έγιναν ελαφρώς πιο δύσκαμπτα. Εξαίρεση αποτελεί το υλικό Α μετά την απολύμανση με το υποχλωριώδες διάλυμα το οποίο παρουσιάζεται πιο μαλακό ενδεχομένως λόγω της απορρόφησης ποσότητας του διαλύματος [7]. Στα σχήματα 1α και 1β που ακολουθούν παρουσιάζονται οι καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα για το υλικό A, σε 50 μν μέγιστο φορτίο και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο, αντίστοιχα Control D1 D2 D3 D Control D1 D2 D3 D4 Load (µn) Load (µn) Depth (nm) (α) Depth (nm) (β)

7 Σχήμα 1. Καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης για τα υλικό A, από πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα σε 50 μν μέγιστο φορτίο (α), και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο (β). Το μέτρο ελαστικότητας των υλικών Α και Β σε διαφορετικά βάθη σε σύγκριση και με τις τιμές αυτών που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού παρουσιάζονται στα Σχήματα 2(α) και 2(β), αντίστοιχα. Η τάση της καμπύλης του μέτρου ελαστικότητας για τα διάφορα δείγματα που προέκυψε από τις δοκιμές μικρο-διείσδυσης (3000 nm) είναι ίδια με αυτή που προέκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού. Ωστόσο, οι τιμές των μικρο-μηχανικών ιδιοτήτων που μετρήθηκαν σε μικρότερα βάθη (700 nm) διαφέρουν σημαντικά σε σύγκριση με αυτές σε μεγαλύτερα βάθη. Στα Σχήματα 3(α) και 3(β) παρουσιάζεται η σκληρότητα και για τα δύο υλικά σε διαφορετικά βάθη για τα δείγματα αναφοράς (Control) και για τα δείγματα μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (300nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) 0.00 Control D D D D4 (α) (β) Σχήμα 2. Μέτρο Ελαστικότητας των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη και σύγκριση με δοκιμές εφελκυσμού 0.00 Control D D D D Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Σκληρότητα (MPa) Σκληρότητα (MPa) Control D D D D4 (α) 0.00 Control D D D D4 (β) Σχήμα 3. Σκληρότητα των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη Οι σημαντικές διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες που παρατηρήθηκαν στα δείγματα σε σχέση με τα δείγματα αναφοράς, κυρίως στα μικρά βάθη, αποδίδονται στην διαφορετική επεξεργασία της επιφάνειας. Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον ανοικτό θέμα είναι κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων σε μικρά βάθη διείσδυσης σε σχέση με το υλικό όγκου οφείλονται στην επεξεργασία της επιφάνειας (η οποία είναι εντονότερη στην επιφάνεια

8 και τη γήρανση) ή απλά αποτελεί ένα φαινόμενο μεγέθους κατά την μικρο-διείσδυση. Σημειώνεται ακόμη ότι η έκθεση σε μικροκύματα και σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου είχε σημαντικότερη επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες της επιφάνειας των δειγμάτων CPE όπως προκύπτει από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης (Σχήμα 2β). Αποτελέσματα διείσδυσης από τη βιβλιογραφία σε δείγματα PDMS παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί [32-37]. Η μέθοδος προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων και η γεωμετρία των δοκιμίων επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 το μέτρο ελαστικότητας και η σκληρότητα υπερεκτιμούνται στην επιφάνεια των δειγμάτων σε σχέση με το υλικό όγκου λόγω του φαινόμενου μεγέθους στην νανοκλίμακα. Πάχος δείγματος Πίνακας 5. Αποτελέσματα διείσδυσης σε δείγματα PDMS. E E υλικό H επιφάνεια H υλικό επιφάνεια όγκου όγκου (MPa) (MPa) Τεχνική AFM, κωνική ακίδα (ακτίνα =20 nm)[32] 2 3mm ( ( Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) O&P [33] 300nm) ( nm) ( nm) 2600nm) 3 3mm Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) Hertz [33] (0-300nm) μm Ακίδα Berkovich [34] (1000nm) (1000nm) 5 3 mm 50 (250nm) 8 10 (250nm) 2 Ακίδα Berkovich (100nm ακτίνα), O&P [35] (1000nm) (1000nm) 6 32x28x25 mm 4.2 (<50μm) 1.50 (600μm) 7 2x2x1 cm 6 (500nm) 3 (4000nm) - - Μικροδιείσδυση με ακίδα τύπου Vickers O&P [36] - - Σφαιρική ακίδα (ακτίνα 400nm), Hertz [37] Η απολύμανση των ελαστομερών προκαλεί μεταβολές τόσο στην επιφάνεια όσο και στον συνολικό όγκο του υλικού λόγω της εξαγωγής κάποιων από τα συστατικά τους στα διαλύματα καθαρισμού ή στο νερό ή ακόμα και στην απορρόφηση ποσότητας του διαλύματος [19, 20]. Η έκθεση στα μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει είτε μείωση είτε αύξηση στην σκληρότητα των δειγμάτων. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της θερμοκρασίας η οποία δρα παράλληλα και προκαλεί αύξηση στην σκληρότητα σε αντίθεση με την έκθεση στα μικροκύματα η οποία, λόγω της απορρόφησης νερού από τα δείγματα συνήθως προκαλεί μείωση [17], όπως παρατηρήθηκε και στα δύο δείγματα. Η απολύμανση με υποχλωριώδη διαλύματα σε διάφορες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα υλικά, όπως την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και διαλυτότητας [19]. Τα σαπούνια με ουδέτερο ph αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση ακριλικών προσθέσεων στην περιοχή των ματιών, και στη συνέχεια άρχισαν να χρησιμοποιούνται και στις Γναθοπροσωπικές Προσθέσεις [12, 38]. Συνήθως η χρήση τέτοιων σαπουνιών δεν προκαλεί μεταβολές στα υλικά. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης, όπως για παράδειγμα μετά την έντονη τριβή έχουν αναφερθεί απομάκρυνση σωματιδίων από την επιφάνεια των υλικών κυρίως της βαφής [38]. Το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα που μελετήθηκε (Πίνακας 2, D4) έχει αναφερθεί ότι οι μεταβολές που προκαλεί οφείλονται στην αποσύνθεση του ιδίου του απολυμαντικού σε μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου τα οποία προκαλούν αύξηση της σκληρότητας στα υλικά [8] κυρίως στην επιφάνειά τους [21].

9 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την σταθερότητα των προσθέσεων που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, βασικός σκοπός της απολύμανσής τους αποτελεί η διατήρηση της υγιεινής τους και των ιστών που τις περιβάλλουν. Έτσι, για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης κάθε πρόσθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερθείσες απαιτήσεις [19]. Η χρήση των δοκιμών μικρο-διείσδυσης μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικό εργαλείο στη Γναθοπροσωπική Προσθετική δεδομένου ότι οι μεταβολές στην επιφάνεια των προσθέσεων μπορούν να οδηγήσουν στην αντικατάστασή τους ακόμα και αν στον συνολικό όγκο του υλικού δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης στα δύο υλικά παρουσίασαν μεταβολές στα εξεταζόμενα υλικά μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσής τους. Οι μεταβολές στην επιφάνεια και των δύο υλικών ήταν πιο έντονες σε σύγκριση με το συνολικό όγκο του υλικού. Συγκρίνοντας τις διαφορετικές μεθόδους απολύμανσης, η έκθεση στα μικροκύματα δεν προτείνεται για τον καθαρισμό των εξεταζόμενων υλικών, σχετικά με τις εξεταζόμενες στην παρούσα εργασία ιδιότητες, δεδομένου ότι επηρέασε περισσότερο και τα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα καθώς και ο καθαρισμός με το υποχλωριώδες διάλυμα προκάλεσε μεγαλύτερες μεταβολές στην επιφάνεια (3μm) του CPE όπως υπέδειξαν οι δοκιμές μικρο-διείσδυσης. Το ελαστομερές PDMS επηρεάστηκε λιγότερο από το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το CPE από το σαπούνι με το ουδέτερο ph, τα οποία και προτείνονται ως οι πιο κατάλληλοι τρόποι απολύμανσης των δύο υλικών, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Hecker D.M., The Journal of Prosthetic Dentistry. 89: 2 (2003). [2] Hooper S.M., Westcott T.P., Evans L.L., Bocca A.P., Jagger D.C., Journal of Prosthodontics. 14: 1 (2005). [3] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Moreno A., dos Santos D.M., Haddad M.F., Bannwart L.C., Polymer Degradation and Stability. 97: 9 (2012). [4] Polyzois G.L., Tarantili P.A., Frangou M.J., Andreopoulos A.G., The Journal of Prosthetic Dentistry. 83: 5 (2000). [5] Goiato M., Haddad M., C Sinhoreti M., dos Santos D., Pesqueira A., Moreno A., BioMedical Engineering OnLine. 9: 1 (2010). [6] Goiato M.C., Rossatti Zucolotti B.C., Mancuso D.N., dos Santos D.M., Pellizzer E.P., Ramos Verri F., Journal of Craniofacial Surgery. 21: 4 (2010). [7] Goiato M.C., Haddad M.F., Santos D.M.d., Pesqueira A.r.A., Moreno A.l., Brazilian Oral Research. 24: (2010). [8] Hatamleh M.M., Polyzois G.L., Silikas N., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 20: 6 (2011). [9] Kiat-amnuay S., Johnston D.A., Powers J.M., Jacob R.F., Journal of Prosthodontics. 14: 2 (2005). [10] Polyzois G.L., Zissis A.J., Yannikakis S.A., The International journal of prosthodontics. 8: 2 (1995). [11] Ferreira M., Pereira-Cenci T., Rodrigues de Vasconcelos L., Rodrigues-Garcia R., Del Bel Cury A., Clinical Oral Investigations. 13: 2 (2009). [12] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Dekon S.F.d.C., Brazilian Oral Research. 23: (2009). [13] Eleni P.N., Krokida M.K., Polyzois G.L., Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Tsikourkitoudi V.P., Ziomas I., Polymer Degradation and Stability. 96: 4 (2011). [14] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., International Journal of Structural Integrity. 4: 1 (2013). [15] Pelletier H., Tribology International. 39: 7 (2006). [16] Gettleman L., Kiat Amnuay S., Johnston D.A., Anderson J.D., Anderson M.D., IADR/AADR, 82nd General Sesion Honolulu, (2004).

10 [17] Machado A.L., Breeding L.C., Puckett A.D., The Journal of Prosthetic Dentistry. 94: 2 (2005). [18] Rohrer M.D., Bulard R.A., Journal of the American Dental Association (1939). 110: 2 (1985). [19] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Zavanelli A.C., Ribeiro P.d.P., Journal of Prosthodontics. 18: 3 (2009). [20] Pesqueira A.A., Goiato M.C., dos Santos D.M., Haddad M.F., Ribeiro P.d.P., Coelho Sinhoreti M.A., Sundefeld M.L.M.M., Journal of Prosthodontics. (2011). [21] Hatamleh M.M., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 19: 7 [22] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., Koumoulos E.P., Kartsonakis I.A., Materials Science and Engineering: A. 540: 0 (2012). [23] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 7: 6 (1992). [24] Sneddon I.N., Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 44: 04 (1948). [25] King R.B., International Journal of Solids and Structures. 23: 12 (1987). [26] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 10: 01 (1995). [27] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 19: 01 (2004). [28] Tabor D., Hardness of Metals, Oxford University Press. 1951: Oxford University Press. [29] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 8: 02 (1993). [30] Krokida M.K., Karathanos V.T., Maroulis Z.B., Drying Technology. 18 (2000). [31] Krokida M.K., Kiranoudis C.T., Maroulis Z.B., Journal of Food Engineering. 40: 4 (1999). [32] Hou H.Y., Chang N.K., Chang S.H., in Nanomechanics of Materials and Structures, Chuang T.J., Anderson P.M., Wu M.K., and Hsieh S., Editors. 2006, Springer Netherlands. p [33] Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Plastics, Rubber and Composites. 41: 2 (2012). [34] Wu C.-L., Lin H.-C., Hsu J.-S., Yip M.-C., Fang W., Thin Solid Films. 517: 17 (2009). [35] Charitidis C., ISRN Nanotechnology. 2011: (2011). [36] Lim Y.Y., Munawar Chaudhri M., Mechanics of Materials. 38: 12 (2006). [37] Liao Q., Huang J., Zhu T., Xiong C., Fang J., Mechanics of Materials. 42: 12 (2010). [38] Filié Haddad M., Coelho Goiato M., Micheline dos Santos D., Moreno A., Filipe D almeida N., Alves Pesqueira A., Journal of Biomedical Optics. 16: 9 (2011).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Β. Ανδρέου, Ζ. Αλεξανδράκης, Γ. Δημόπουλος, Γ.Κατσαρός,

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις. Μια μηχανή εμφιάλωσης κρασιού γεμίζει φιάλες του μισού κιλού με ποσότητα κρασιού η οποία είναι κανονική τυχαία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) Τεχνική ανίχνευσης φυσικό/χημικών διεργασιών πολυμερικών και άλλων υλικών (δοκίμια) που συνοδεύονται από ανταλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου ως επιστήμη στην υπηρεσία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της οργανοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Νέο Φίλτρο μπάνιου

Εταιρική Παρουσίαση Νέο Φίλτρο μπάνιου Εταιρική Παρουσίαση Νέο Φίλτρο μπάνιου Κατασκευή Προϊόντος και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κεφαλή Προ-φίλτρο Καπάκι δαχτυλίδι κεφαλής Πλακέτα (ντους) Κάλυμμα κεφαλής Ενδιάμεσο δαχτυλίδι λαβή Κεραμικό Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης.

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Αντικείμενο Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Ομογενής πυρηνοποίηση: αυθόρμητος σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ A1701/2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΛΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ IV ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PPSU PEXAL EASY

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PPSU PEXAL EASY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PPSU PEXL ESY Tο εν λόγω είδος είναι ένα καινοτόμο προϊόν τόσο στη σύλληψη όσο και τη χρήση του, καρπός της μεγάλης εμπειρίας του οίκου Valsir στην τεχνολογία των πολυστρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 60] 5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (BIOMINERALS, BIOLOGICAL CERAMICS) -NACRE (μαργαρο, σεντεφι) -OΣΤΑ -ΔΟΝΤΙΑ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ -ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΩΜΑΤΑ Nacre (μαργαρο, σεντεφι) 95% Ανοργανη φαση=ανθρακικο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ (PABR) Μιχαλόπουλος Ι., Λύτρας Χ., Σεϊντής Γ., Λυμπεράτος Γ. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργασία ΕΟ 13 2014-2015. Υποδειγματική λύση

1 η Εργασία ΕΟ 13 2014-2015. Υποδειγματική λύση 1 η Εργασία ΕΟ 13 014-015 Υποδειγματική λύση (όπως θα παρατηρήσετε η εργασία περιέχει και κάποια επιπλέον σχόλια, για την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας, τα οποία φυσικά μπορούν να παραλειφθούν) 1

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος

MasterSeal M545. Πρώην THOROSEAL FX110. Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή του προϊόντος Το MasterSeal M545 (πρώην THOROSEAL FX110) είναι μια ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης τροποποιημένη με πολυμερή, δυο συστατικών, κατάλληλη για στοιχεία και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. γ Α4. α Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος Αν το διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Δειγματολήπτες Αιωρούμενων Σωματιδίων με φίλτρο High Volume Impactor Κρουστικός διαχωριστής που συλλέγει σωματίδια διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _

Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Κυριακή, 23/2/2014 Mainalon Resort, Τρίπολη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ _ Σοφία Χατζηαντωνίου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η Κ. Κουκάρας 1, Ν. Καλογεράκης 2, Β. Μιχαηλίδης 3, Σ. Σαµαρτζή 4, Α. Τσαγκούρου 4, Γ. Μεθενίτου 4 1.Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Εταιρία: Διεύθυνση: Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Τσαμαδού 12, TK 185 31 Πειραιάς e-mail: info@tsakalidislabs.gr τηλ: 0030-210 41 75 865 fax: 0030-210 41 72 895 Web link: www.tsakalidislabs.gr Υλικά

Διαβάστε περισσότερα