ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας"

Transcript

1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 1 Π.Ν. Ελένη, 2 Δ. Περιβολιώτης, 2 Δ.Α. Δραγατογιάννης, 1 Μ.Κ. Κροκίδα, 2 Κ.Α. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας 1 Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα 2 Εργαστήριο Νανομηχανικής και Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα Γ. Λ. Πολυζώης Εργαστήριο Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Θηβών 2, 11527, Γουδή, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναγκαία καθημερινή απολύμανση των ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής πιθανώς να προκαλεί υποβάθμιση των υλικών με αποτέλεσμα την συχνότερη αντικατάστασή τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Οι μεταβολές των παραμέτρων υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση (ANOVA and Tukey s post hoc tests (α=.05)). Οι μεταβολές στη μηχανική συμπεριφορά των υλικών παρουσίασαν στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα στα δείγματα όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης παρουσίασαν παρόμοιες μεταβολές του μέτρου ελαστικότητας. Τα αποτελέσματα από τις δυο τεχνικές για το μέτρο ελαστικότητας των υλικών συμφωνούν για το συνολικό όγκο του υλικού. Επίσης, έδειξαν ότι οι τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων στην επιφάνεια των υλικών ήταν υψηλότερες σε σχέση με το συνολικό υλικού. Η μεταβολή στην επιφάνεια μιας γναθοπροσωπικής πρόσθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώιμη αντικατάστασή της ακόμα και αν δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού. Οι διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης που χρησιμοποιήθηκαν επηρέασαν διαφορετικά τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. Συγκεκριμένα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε στα υλικά τις εντονότερες μεταβολές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, για την καθημερινή υγιεινή του ελαστομερούς της πολυδιμέθυλο σιλοξάνης και του χλωριωμένου πολυαιθυλενίου προτείνονται το αντιμικροβιακό διάλυμα και το σαπούνι καθαρισμού αντίστοιχα, γιατί επηρέασαν λιγότερο τη μηχανική συμπεριφορά τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 Τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στη Γναθοπροσωπική Προσθετική αποκαθιστούν σημεία του προσώπου των ασθενών τα οποία έχουν αλλοιωθεί λόγω ατυχημάτων, ασθενειών ή εκ γενετής δυσμορφιών [1]. Η συχνή αντικατάσταση των προσθέτων, κατά μέσο όρο κάθε μήνες, οφείλεται στην υποβάθμιση των πολυμερών κατά την εφαρμογή τους [2], που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα οι περιβαλλοντικές συνθήκες [3], οι εκκρίσεις του προσώπου [4] καθώς και η καθημερινή τους φροντίδα από τους ασθενείς και κυρίως οι τρόποι απολύμανσής τους [5]. Οι ασθενείς οφείλουν να αφιερώνουν 3 με 5 λεπτά καθημερινά στην απολύμανση της πρόσθεσή τους και να φροντίζουν να μην την αλλοιώνουν κατά το βούρτσισμά της [6]. Η απολύμανση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προφύλαξη της ίδιας της πρόσθεσης από τους μικροοργανισμούς αλλά και του περιβάλλοντα ιστού [7]. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι απολύμανσης που μπορούν να επιλεγούν. Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης είναι πολύ κρίσιμη καθώς πρέπει να διατηρούνται επίσης σταθερές η ιδιότητες των υλικών και η λειτουργικότητά τους [6]. Ο πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης των προσθέσεων περιλαμβάνουν τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων αντιμικροβιακών σκευασμάτων [3, 8], έκθεση σε μικροκύματα [9], υποχλωριώδη διαλύματα [9-11], και σαπούνια με ουδέτερο ph [5, 12]. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελαστομερών που χρησιμοποιούνται για τις εξωστοματικές προσθέσεις πρέπει να προσομοιάζουν αυτές του ιστού που αντικαθιστούν καθώς και να τις διατηρούν σταθερές κατά την εφαρμογή τους. Ένας από τους σημαντικούς λόγους που οδηγούν στην αντικατάσταση μίας πρόσθεσης είναι η υποβάθμιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων [3]. Οι μεταβολές στην επιφάνεια των υλικών είναι εξίσου σημαντικές με τις μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού [3, 8]. Οι δοκιμές εφελκυσμού χρησιμοποιούνται συχνά για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων τέτοιων υλικών [13]. Η μικρο-διείσδυση είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων σε μηχανολογικά υλικά [14, 15]. Οι ελαστικές ιδιότητες καθώς και καμπύλες τάσης παραμόρφωσης μπορούν να προκύψουν με δοκιμές διείσδυσης με σφαιρική ακίδα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Τέλος η μηδενική υπόθεση που εξετάσθηκε ήταν ότι δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των υλικών και των διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υλικά Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν μία εμπορικά διαθέσιμη πολυδιμέθυλο σιλοξάνη (PDMS) και ένα χλωριούχο πολυαιθυλένιο (CPE) το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο

3 όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το υλικό Α τοποθετήθηκε σε γύψινα καλούπια, συγκεκριμένου σχήματος σύμφωνα με τις δοκιμές που θα ακολουθούσαν, σε φούρνο στους 100 C για 2 ώρες. Τα δείγματα του υλικού Β (CPE) παρασκευάστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Louisville [16]. Πίνακας 1. Πολυμερή υλικά που μελετήθηκαν. Υλικό Τύπος Κατασκευαστής Κωδικοποιήση PDMS Multisil Bredent GmbH, Senden, Germany A Epithetik /Πολυπροσθήκης CPE Πειραματικό Χλωριούχο πολυαιθυλένιο Department of Oral Health & Rehabilitation, School of Dentistry, University of Louisville, 501 S. Preston St, Louisville, KY USA B Διαδικασίες απολύμανσης Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης των εξεταζόμενων υλικών όπως φαίνονται στον Πίνακα 2. Ως δείγματα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια που δεν υπέστησαν κάμια διαδικασία απολύμανσης. Πίνακας 2. Τρόποι απολύμανσης που εφαρμόστηκαν. Προσομοίωση πραγματικού χρόνου Διαδικασίες Απολύμανσης Διάρκεια εφαρμογής Κωδικοποίηση Έκθεση σε μικροκύματα χρόνος D1 (Panasonic, Model: NN 5256B, 2450 MHz, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka, Japan)/ 650 Wattεμβάπτιση δειγμάτων σε 200mL [9, 17, 18]. φορές*3λεπτά Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 30 ώρες 1 χρόνος D2 (1% w/w) [11] Σαπούνι με ουδέτερο ph 30 ώρες 1 χρόνος D3 (Ns -Johnson & Johnson, GmbH, Italy) [19, 20]. Εμπορικά διαθέσιμο αντιμικροβιακό σκεύασμα (Daro B , Technovent Ltd., South Wales, UK) [8, 21] 30 ώρες 1 χρόνος D4 Εφελκυσμός Οι μηχανικές δοκιμές μονό-αξονικού εφελκυσμού έγιναν στη συσκευή δοκιμών Zwick Z2.5/TN1S (Γερμανία). Για τα πειράματα του εφελκυσμού τοποθετήθηκαν στη συσκευή ειδικές κεφαλές επιμήκυνσης και ορίστηκε η απόσταση 20 mm μεταξύ τους. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου (25 C) με σταθερή ταχύτητα 5 mm/min. Η δύναμη και η παραμόρφωση καταγράφονταν ηλεκτρονικά και έτσι προέκυψαν έπειτα από επεξεργασία οι καμπύλες τάσης-επιμήκυνσης. Μικρο-διείσδυση

4 Οι μηχανικές δοκιμές μικρο-διείσδυσης διεξήχθησαν στη συσκευή δοκιμών Hysitron TriboLab με σφαιρική ακίδα ακτίνας 400 μm. Σε όλες τις δοκιμές σε ένα καθορισμένο βάθος, έγινε ένα σύνολο 10 μικρο-διεισδύσεων για να εξαχθούν οι μέσοι όροι των τιμών σκληρότητας (Η) και μέτρου ελαστικότητας (Ε), σε απόσταση 50 μm μεταξύ τους (~45% σχετικής υγρασίας, 23 C). Η συνάρτηση της επιφάνειας επαφής πριν τα πειράματα μικροδιείσδυσης μετρήθηκε από πειράματα σε πρότυπο υλικό χαλαζία [22]. Με βάση τη θεωρία παραμόρφωσης ελαστικού ημιχώρου, οι τιμές H και E μπορούν να εξαχθούν από πειράματα μικρο-διείσδυσης (καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης) εφαρμόζοντας τη μέθοδο Oliver-Pharr [23]. Οι αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας από πειράματα διείσδυσης αποδείχθηκαν από τον Sneddon [24]: E r S π = (1) 2β A c όπου S είναι η ακαμψία κατά την αποφόρτιση (αρχική κλίση της καμπύλης αποφόρτισης σε σχήμα φορτίου-βάθους διείσδυσης στο σημείο της μέγιστης εφαρμοζόμενης δύναμης) A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της ακίδας και του υποστρώματος και, β, είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία της ακίδας [24, 25]. Στη μέθοδο Oliver-Phar η επιφάνεια επαφής υπολογίζεται από τη σχέση: Ah ( ) = 24,5 h + ah + a h a h (2) 2 1/2 1/16 c c 1 c 1/2 c 1/16 c Η ανάλυση των αποτελεσμάτων διείσδυσης με σφαιρική ακίδα βασίζεται στη θεωρία του Hertz για την ελαστική παραμόρφωση [26-29]: 3 1/2 3/2 P= ER r h (3) e 4 όπου R είναι η ακτίνα της ακίδας και, h e, το ελαστικό βάθος διείσδυσης στο υλικό. Τόσο η μέθοδος των Oliver-Pharr [23] όσο και η μέθοδος των Field-Swain [26] χρησιμοποιούν τις κλίσεις των αρχικών τμημάτων των καμπυλών αποφόρτισης, dp, για τον dh υπολογισμό της ποσότητας h e από μετρήσεις με σφαιρική ακίδα. Παραγωγίζοντας την εξίσωση (3) ως προς h e προκύπτει: E r S π = (4) 2 A c όπου, A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού: Ac 2 = π a (5) όπου, α, είναι η ακτίνα της επιφάνειας επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού. Η μικρο-σκληρότητα αντιστοιχεί στη μέση τάση στην επιφάνεια επαφής, συμβολίζεται με H c, και εξαρτάται από τη γεωμετρία του εντυπωτή. H c F = (6) A και

5 h c P m = hm ε (7) Sm όπου, h m, είναι το συνολικό βάθος διείσδυσης της ακίδας στο μέγιστο φορτίο, P m, και ε είναι μια σταθερά, ίση με 0.75 για Berkovich και σφαιρικές ακίδες [23]. Μια σφαιρική ακίδα με ακτίνα 400 μm προτιμάται για τη σύγκριση των μηχανικών ιδιοτήτων με δεδομένα μονόαξονικού εφελκυσμού. Επίσης, τα μετρούμενα δείγματα είναι μαλακά πολυμερή με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και σκληρότητα. Μαθηματικά Πρότυπα Τα μαθηματικά πρότυπα που εξετάστηκαν και προσαρμόζονται καλύτερα στα πειραματικά δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 για τα πειράματα εφελκυσμού [13, 30, 31]. Πίνακας 3. Εφαρμοζόμενο Μαθηματικό πρότυπο στις δοκιμές εφελκυσμού. Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού A Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού B σ max Μέγιστη τάση (MPa) ε max Μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση (mm/mm) σ y τάση διαρροής (MPa) ε y Παραμόρφωση διαρροής (mm/mm) Ε Παράμετρος ελαστικότητας (MPa) p Ιξωδοελαστική παράμετρος (-) Στατιστική Ανάλυση Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Αρχικά σε όλα τα δεδομένα εφαρμόσθηκαν τα τεστ Levene s και Kolmogorov- Smirnov για την εξακρίβωση της ομογένειας των διακυμάνσεων και της κανονικότητας αντίστοιχα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση διασποράς δύο παραγόντων (two-way ANOVA) για να εντοπιστούν οι διαφορές των ιδιοτήτων όλων των δειγμάτων που είναι σημαντικές λόγω του διαφορετικού είδους των διαλυμάτων, του χρόνου εμβάπτισης και την πιθανή αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Στις ιδιότητες που παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς ενός παράγοντα (one way ANOVA) καθώς και πολλαπλοί έλεγχοι με την τεχνική του Tukey σε όλα τις διαφορετικές ομάδες. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος SPSS (SPSS 16.0, SPSS Inc, Chicago, Ill.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η μηδενική υπόθεση εν μέρη απορρίφθηκε δεδομένου ότι οι μεταβολές στις περισσότερες ιδιότητές που μελετήθηκαν μέσω των δοκιμών εφελκυσμού παρουσιάζουν διαφορές τόσο ανάμεσα στα υλικά όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους καθαρισμού. Τα αποτελέσματα των πολλαπλών ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι ιδιότητες πριν και μετά τις μεθόδους καθαρισμού δεν παρουσίασαν όλες

6 σημαντικές διαφορές. Εξαίρεση αποτελούν η μέγιστη τάση σε όλες τις περιπτώσεις καθώς και η ιξωδοελαστική παράμετρος στο υλικό Α. Το σημείο θραύσης κατά την επιμήκυνση των υλικών χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τάση και την μέγιστη παραμόρφωση, τα οποία παρουσίασαν αύξηση, έστω και μη στατιστικά σημαντική, και στα δύο υλικά στις περισσότερες περιπτώσεις μετά τον καθαρισμό τους. Η παράμετρος ελαστικότητας παρουσίασε επίσης αύξηση εκτός από το υλικό Α μετά τον καθαρισμό του με το D2 και το D4 που μειώθηκε και παρέμεινε σταθερό αντίστοιχα. Η παράμετρος ιξωδοελαστικότητας επίσης αυξήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και στα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε τις μεγαλύτερες μεταβολές και στα δύο υλικά, ενώ το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το σαπούνι με το ουδέτερο ph επηρέασε λιγότερο τα υλικά Α και Β αντίστοιχα. Πίνακας 4. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των δύο υλικών και αποτελέσματ πολλαπλών ελέγχων με το κριτήριο Tukey, (n=30) Διαδικασίες Υλικό A Υλικό B Απολύμανσης σ max ε max Ε p σ max ε max Ε p Untreated (Control) 0.86±0.09 a 0.96±0.15 c 0.89±0.06 e 0.97±0.08 f 1.67±0.11 h, i 20.35±0.81 k 0.29±0.10 l 0.39±0.08 m D1 1.32±0.10 b 1.53±0.14 d 0.99±0.06 e 1.67±0.02 g 2.19±0.15 j 20.78±0.07 k 0.40±0.04 l 0.52±0.02 m D2 0.88±0.10 a 1.12±0.09 d 0.85±0.02 e 4.08±0.21 h 2.01±0.18 i 20.84±0.13 k 0.35±0.01 l 0.56±0.09 m D3 1.27±0.11 b 1.44±0.18 d 0.92±0.10 e 1.45±0.17 g 2.01±0.08 i 20.25±1.07 k 0.38±0.03 l 0.46±0.03 m D4 0.79±0.15 a 0.97±0.20 d 0.89±0.04 e 2.12±0.29 g 1.57±0.14 h 20.77±0.04 k 0.37±0.06 l 0.59±0.08 m * Οι τιμές με το ίδιο γράμμα στις στήλες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορετικές (p>0.05). Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν μέσο όρο 3 επαναλήψεων. Παρότι οι μεταβολές μετά την απολύμανση δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές στον συνολικό όγκο του υλικού, όπως πρόεκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού, κάποια συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν. Συγκεκριμένα, η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας που παρατηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνει πως τα υλικά έγιναν ελαφρώς πιο δύσκαμπτα. Εξαίρεση αποτελεί το υλικό Α μετά την απολύμανση με το υποχλωριώδες διάλυμα το οποίο παρουσιάζεται πιο μαλακό ενδεχομένως λόγω της απορρόφησης ποσότητας του διαλύματος [7]. Στα σχήματα 1α και 1β που ακολουθούν παρουσιάζονται οι καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα για το υλικό A, σε 50 μν μέγιστο φορτίο και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο, αντίστοιχα Control D1 D2 D3 D Control D1 D2 D3 D4 Load (µn) Load (µn) Depth (nm) (α) Depth (nm) (β)

7 Σχήμα 1. Καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης για τα υλικό A, από πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα σε 50 μν μέγιστο φορτίο (α), και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο (β). Το μέτρο ελαστικότητας των υλικών Α και Β σε διαφορετικά βάθη σε σύγκριση και με τις τιμές αυτών που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού παρουσιάζονται στα Σχήματα 2(α) και 2(β), αντίστοιχα. Η τάση της καμπύλης του μέτρου ελαστικότητας για τα διάφορα δείγματα που προέκυψε από τις δοκιμές μικρο-διείσδυσης (3000 nm) είναι ίδια με αυτή που προέκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού. Ωστόσο, οι τιμές των μικρο-μηχανικών ιδιοτήτων που μετρήθηκαν σε μικρότερα βάθη (700 nm) διαφέρουν σημαντικά σε σύγκριση με αυτές σε μεγαλύτερα βάθη. Στα Σχήματα 3(α) και 3(β) παρουσιάζεται η σκληρότητα και για τα δύο υλικά σε διαφορετικά βάθη για τα δείγματα αναφοράς (Control) και για τα δείγματα μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (300nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) 0.00 Control D D D D4 (α) (β) Σχήμα 2. Μέτρο Ελαστικότητας των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη και σύγκριση με δοκιμές εφελκυσμού 0.00 Control D D D D Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Σκληρότητα (MPa) Σκληρότητα (MPa) Control D D D D4 (α) 0.00 Control D D D D4 (β) Σχήμα 3. Σκληρότητα των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη Οι σημαντικές διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες που παρατηρήθηκαν στα δείγματα σε σχέση με τα δείγματα αναφοράς, κυρίως στα μικρά βάθη, αποδίδονται στην διαφορετική επεξεργασία της επιφάνειας. Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον ανοικτό θέμα είναι κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων σε μικρά βάθη διείσδυσης σε σχέση με το υλικό όγκου οφείλονται στην επεξεργασία της επιφάνειας (η οποία είναι εντονότερη στην επιφάνεια

8 και τη γήρανση) ή απλά αποτελεί ένα φαινόμενο μεγέθους κατά την μικρο-διείσδυση. Σημειώνεται ακόμη ότι η έκθεση σε μικροκύματα και σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου είχε σημαντικότερη επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες της επιφάνειας των δειγμάτων CPE όπως προκύπτει από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης (Σχήμα 2β). Αποτελέσματα διείσδυσης από τη βιβλιογραφία σε δείγματα PDMS παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί [32-37]. Η μέθοδος προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων και η γεωμετρία των δοκιμίων επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 το μέτρο ελαστικότητας και η σκληρότητα υπερεκτιμούνται στην επιφάνεια των δειγμάτων σε σχέση με το υλικό όγκου λόγω του φαινόμενου μεγέθους στην νανοκλίμακα. Πάχος δείγματος Πίνακας 5. Αποτελέσματα διείσδυσης σε δείγματα PDMS. E E υλικό H επιφάνεια H υλικό επιφάνεια όγκου όγκου (MPa) (MPa) Τεχνική AFM, κωνική ακίδα (ακτίνα =20 nm)[32] 2 3mm ( ( Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) O&P [33] 300nm) ( nm) ( nm) 2600nm) 3 3mm Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) Hertz [33] (0-300nm) μm Ακίδα Berkovich [34] (1000nm) (1000nm) 5 3 mm 50 (250nm) 8 10 (250nm) 2 Ακίδα Berkovich (100nm ακτίνα), O&P [35] (1000nm) (1000nm) 6 32x28x25 mm 4.2 (<50μm) 1.50 (600μm) 7 2x2x1 cm 6 (500nm) 3 (4000nm) - - Μικροδιείσδυση με ακίδα τύπου Vickers O&P [36] - - Σφαιρική ακίδα (ακτίνα 400nm), Hertz [37] Η απολύμανση των ελαστομερών προκαλεί μεταβολές τόσο στην επιφάνεια όσο και στον συνολικό όγκο του υλικού λόγω της εξαγωγής κάποιων από τα συστατικά τους στα διαλύματα καθαρισμού ή στο νερό ή ακόμα και στην απορρόφηση ποσότητας του διαλύματος [19, 20]. Η έκθεση στα μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει είτε μείωση είτε αύξηση στην σκληρότητα των δειγμάτων. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της θερμοκρασίας η οποία δρα παράλληλα και προκαλεί αύξηση στην σκληρότητα σε αντίθεση με την έκθεση στα μικροκύματα η οποία, λόγω της απορρόφησης νερού από τα δείγματα συνήθως προκαλεί μείωση [17], όπως παρατηρήθηκε και στα δύο δείγματα. Η απολύμανση με υποχλωριώδη διαλύματα σε διάφορες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα υλικά, όπως την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και διαλυτότητας [19]. Τα σαπούνια με ουδέτερο ph αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση ακριλικών προσθέσεων στην περιοχή των ματιών, και στη συνέχεια άρχισαν να χρησιμοποιούνται και στις Γναθοπροσωπικές Προσθέσεις [12, 38]. Συνήθως η χρήση τέτοιων σαπουνιών δεν προκαλεί μεταβολές στα υλικά. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης, όπως για παράδειγμα μετά την έντονη τριβή έχουν αναφερθεί απομάκρυνση σωματιδίων από την επιφάνεια των υλικών κυρίως της βαφής [38]. Το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα που μελετήθηκε (Πίνακας 2, D4) έχει αναφερθεί ότι οι μεταβολές που προκαλεί οφείλονται στην αποσύνθεση του ιδίου του απολυμαντικού σε μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου τα οποία προκαλούν αύξηση της σκληρότητας στα υλικά [8] κυρίως στην επιφάνειά τους [21].

9 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την σταθερότητα των προσθέσεων που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, βασικός σκοπός της απολύμανσής τους αποτελεί η διατήρηση της υγιεινής τους και των ιστών που τις περιβάλλουν. Έτσι, για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης κάθε πρόσθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερθείσες απαιτήσεις [19]. Η χρήση των δοκιμών μικρο-διείσδυσης μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικό εργαλείο στη Γναθοπροσωπική Προσθετική δεδομένου ότι οι μεταβολές στην επιφάνεια των προσθέσεων μπορούν να οδηγήσουν στην αντικατάστασή τους ακόμα και αν στον συνολικό όγκο του υλικού δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης στα δύο υλικά παρουσίασαν μεταβολές στα εξεταζόμενα υλικά μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσής τους. Οι μεταβολές στην επιφάνεια και των δύο υλικών ήταν πιο έντονες σε σύγκριση με το συνολικό όγκο του υλικού. Συγκρίνοντας τις διαφορετικές μεθόδους απολύμανσης, η έκθεση στα μικροκύματα δεν προτείνεται για τον καθαρισμό των εξεταζόμενων υλικών, σχετικά με τις εξεταζόμενες στην παρούσα εργασία ιδιότητες, δεδομένου ότι επηρέασε περισσότερο και τα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα καθώς και ο καθαρισμός με το υποχλωριώδες διάλυμα προκάλεσε μεγαλύτερες μεταβολές στην επιφάνεια (3μm) του CPE όπως υπέδειξαν οι δοκιμές μικρο-διείσδυσης. Το ελαστομερές PDMS επηρεάστηκε λιγότερο από το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το CPE από το σαπούνι με το ουδέτερο ph, τα οποία και προτείνονται ως οι πιο κατάλληλοι τρόποι απολύμανσης των δύο υλικών, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Hecker D.M., The Journal of Prosthetic Dentistry. 89: 2 (2003). [2] Hooper S.M., Westcott T.P., Evans L.L., Bocca A.P., Jagger D.C., Journal of Prosthodontics. 14: 1 (2005). [3] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Moreno A., dos Santos D.M., Haddad M.F., Bannwart L.C., Polymer Degradation and Stability. 97: 9 (2012). [4] Polyzois G.L., Tarantili P.A., Frangou M.J., Andreopoulos A.G., The Journal of Prosthetic Dentistry. 83: 5 (2000). [5] Goiato M., Haddad M., C Sinhoreti M., dos Santos D., Pesqueira A., Moreno A., BioMedical Engineering OnLine. 9: 1 (2010). [6] Goiato M.C., Rossatti Zucolotti B.C., Mancuso D.N., dos Santos D.M., Pellizzer E.P., Ramos Verri F., Journal of Craniofacial Surgery. 21: 4 (2010). [7] Goiato M.C., Haddad M.F., Santos D.M.d., Pesqueira A.r.A., Moreno A.l., Brazilian Oral Research. 24: (2010). [8] Hatamleh M.M., Polyzois G.L., Silikas N., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 20: 6 (2011). [9] Kiat-amnuay S., Johnston D.A., Powers J.M., Jacob R.F., Journal of Prosthodontics. 14: 2 (2005). [10] Polyzois G.L., Zissis A.J., Yannikakis S.A., The International journal of prosthodontics. 8: 2 (1995). [11] Ferreira M., Pereira-Cenci T., Rodrigues de Vasconcelos L., Rodrigues-Garcia R., Del Bel Cury A., Clinical Oral Investigations. 13: 2 (2009). [12] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Dekon S.F.d.C., Brazilian Oral Research. 23: (2009). [13] Eleni P.N., Krokida M.K., Polyzois G.L., Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Tsikourkitoudi V.P., Ziomas I., Polymer Degradation and Stability. 96: 4 (2011). [14] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., International Journal of Structural Integrity. 4: 1 (2013). [15] Pelletier H., Tribology International. 39: 7 (2006). [16] Gettleman L., Kiat Amnuay S., Johnston D.A., Anderson J.D., Anderson M.D., IADR/AADR, 82nd General Sesion Honolulu, (2004).

10 [17] Machado A.L., Breeding L.C., Puckett A.D., The Journal of Prosthetic Dentistry. 94: 2 (2005). [18] Rohrer M.D., Bulard R.A., Journal of the American Dental Association (1939). 110: 2 (1985). [19] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Zavanelli A.C., Ribeiro P.d.P., Journal of Prosthodontics. 18: 3 (2009). [20] Pesqueira A.A., Goiato M.C., dos Santos D.M., Haddad M.F., Ribeiro P.d.P., Coelho Sinhoreti M.A., Sundefeld M.L.M.M., Journal of Prosthodontics. (2011). [21] Hatamleh M.M., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 19: 7 [22] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., Koumoulos E.P., Kartsonakis I.A., Materials Science and Engineering: A. 540: 0 (2012). [23] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 7: 6 (1992). [24] Sneddon I.N., Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 44: 04 (1948). [25] King R.B., International Journal of Solids and Structures. 23: 12 (1987). [26] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 10: 01 (1995). [27] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 19: 01 (2004). [28] Tabor D., Hardness of Metals, Oxford University Press. 1951: Oxford University Press. [29] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 8: 02 (1993). [30] Krokida M.K., Karathanos V.T., Maroulis Z.B., Drying Technology. 18 (2000). [31] Krokida M.K., Kiranoudis C.T., Maroulis Z.B., Journal of Food Engineering. 40: 4 (1999). [32] Hou H.Y., Chang N.K., Chang S.H., in Nanomechanics of Materials and Structures, Chuang T.J., Anderson P.M., Wu M.K., and Hsieh S., Editors. 2006, Springer Netherlands. p [33] Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Plastics, Rubber and Composites. 41: 2 (2012). [34] Wu C.-L., Lin H.-C., Hsu J.-S., Yip M.-C., Fang W., Thin Solid Films. 517: 17 (2009). [35] Charitidis C., ISRN Nanotechnology. 2011: (2011). [36] Lim Y.Y., Munawar Chaudhri M., Mechanics of Materials. 38: 12 (2006). [37] Liao Q., Huang J., Zhu T., Xiong C., Fang J., Mechanics of Materials. 42: 12 (2010). [38] Filié Haddad M., Coelho Goiato M., Micheline dos Santos D., Moreno A., Filipe D almeida N., Alves Pesqueira A., Journal of Biomedical Optics. 16: 9 (2011).

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3»

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 Επιβλέπων : Δ. Κ. Ατματζίδης, Καθηγητής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ν. ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ Νικόλαος Ι. Γαλάνης, ηµήτριος Ε. Μανωλάκος Εργαστήριο Κατεργασιών των Υλικών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερότητα διαστάσεων ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών

Σταθερότητα διαστάσεων ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών Προσθετική ΣTOMA 2010; 38 : 83-89 Πειραματική εργασία Σταθερότητα διαστάσεων ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών Γ. KAPAΓEΩPΓOΣ 1, E. KΩTΣIOMYTH 2, N. KAΦANTAPHΣ 3 Εργαστήριο Oδοντικής και Aνωτέρας Προσθετικής,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2 Αντοχή σε Κόπωση των Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) Κανονιστικές απαιτήσεις και πειραματικά συμπεράσματα Fatigue strength of reinforced-concrete steel bars (rebars) Regulations and experimental conclusions

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. Παλάνη, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Μπικιάρης* Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη AΠΟΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΩΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεολογική μελέτη συστημάτων μαγιονέζας

Ρεολογική μελέτη συστημάτων μαγιονέζας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ρεολογική μελέτη συστημάτων μαγιονέζας Επιμέλεια Κανάρης Ιωάννης Αδαμοπούλου Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ Μη Καταστροφικός Έλεγχος για τη µελέτη της Συσσώρευσης Βλάβης σε Σύνθετα Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ. Κωστάκης, Ν. Θωμαϊδης, Μ. Κουππάρης Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ. Κωστάκης, Ν. Θωμαϊδης, Μ. Κουππάρης Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ. Κωστάκης, Ν. Θωμαϊδης, Μ. Κουππάρης Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα αποτέλεσμα μιας μέτρησης αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική μελέτη της διαστρωμάτωσης ακρυλικών δοντιών οδοντοστοιχιών

Μικροσκοπική μελέτη της διαστρωμάτωσης ακρυλικών δοντιών οδοντοστοιχιών Διπλωματική Εργασία Μικροσκοπική μελέτη της διαστρωμάτωσης ακρυλικών δοντιών οδοντοστοιχιών Μαγδαληνή Μανασή Κατεύθυνση Κινητής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αυτοϊάσιµων υλικών: µοντελοποίηση πολύστρωτων σύνθετων υλικών που περιέχουν κοίλες ίνες Σιφάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (BRINELL, JANKA) ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (BRINELL, JANKA) ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (BRINELL, JANKA) ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Των σπουδαστών ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΑΕΜ 1451) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟ : ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΑΤΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΪΑΦΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΡΙΖΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΡΙΖΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Κοΐδης ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΡΙΖΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ. Εμμανουηλιδου Μαγδαληνή Κολοθάς Ελευθέριος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επίδραση υδροθερμικής κατεργασίας στις μηχανικές ιδιότητες του Plexiglass» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΟΛΛΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μέρος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ» Ζάγκλης Δημήτρης Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΑΡΔΕΛΑ, ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΟΕΙΟΥ ΣΕ ΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΡΔΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΙΞΕΙΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΑΡΔΕΛΑ, ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΟΕΙΟΥ ΣΕ ΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΡΔΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΙΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΑΡΔΕΛΑ, ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΟΕΙΟΥ ΣΕ ΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΡΔΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΙΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΤΑΝΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα