ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας"

Transcript

1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 1 Π.Ν. Ελένη, 2 Δ. Περιβολιώτης, 2 Δ.Α. Δραγατογιάννης, 1 Μ.Κ. Κροκίδα, 2 Κ.Α. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας 1 Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα 2 Εργαστήριο Νανομηχανικής και Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα Γ. Λ. Πολυζώης Εργαστήριο Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Θηβών 2, 11527, Γουδή, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναγκαία καθημερινή απολύμανση των ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής πιθανώς να προκαλεί υποβάθμιση των υλικών με αποτέλεσμα την συχνότερη αντικατάστασή τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Οι μεταβολές των παραμέτρων υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση (ANOVA and Tukey s post hoc tests (α=.05)). Οι μεταβολές στη μηχανική συμπεριφορά των υλικών παρουσίασαν στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα στα δείγματα όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης παρουσίασαν παρόμοιες μεταβολές του μέτρου ελαστικότητας. Τα αποτελέσματα από τις δυο τεχνικές για το μέτρο ελαστικότητας των υλικών συμφωνούν για το συνολικό όγκο του υλικού. Επίσης, έδειξαν ότι οι τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων στην επιφάνεια των υλικών ήταν υψηλότερες σε σχέση με το συνολικό υλικού. Η μεταβολή στην επιφάνεια μιας γναθοπροσωπικής πρόσθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώιμη αντικατάστασή της ακόμα και αν δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού. Οι διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης που χρησιμοποιήθηκαν επηρέασαν διαφορετικά τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. Συγκεκριμένα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε στα υλικά τις εντονότερες μεταβολές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, για την καθημερινή υγιεινή του ελαστομερούς της πολυδιμέθυλο σιλοξάνης και του χλωριωμένου πολυαιθυλενίου προτείνονται το αντιμικροβιακό διάλυμα και το σαπούνι καθαρισμού αντίστοιχα, γιατί επηρέασαν λιγότερο τη μηχανική συμπεριφορά τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 Τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στη Γναθοπροσωπική Προσθετική αποκαθιστούν σημεία του προσώπου των ασθενών τα οποία έχουν αλλοιωθεί λόγω ατυχημάτων, ασθενειών ή εκ γενετής δυσμορφιών [1]. Η συχνή αντικατάσταση των προσθέτων, κατά μέσο όρο κάθε μήνες, οφείλεται στην υποβάθμιση των πολυμερών κατά την εφαρμογή τους [2], που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα οι περιβαλλοντικές συνθήκες [3], οι εκκρίσεις του προσώπου [4] καθώς και η καθημερινή τους φροντίδα από τους ασθενείς και κυρίως οι τρόποι απολύμανσής τους [5]. Οι ασθενείς οφείλουν να αφιερώνουν 3 με 5 λεπτά καθημερινά στην απολύμανση της πρόσθεσή τους και να φροντίζουν να μην την αλλοιώνουν κατά το βούρτσισμά της [6]. Η απολύμανση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προφύλαξη της ίδιας της πρόσθεσης από τους μικροοργανισμούς αλλά και του περιβάλλοντα ιστού [7]. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι απολύμανσης που μπορούν να επιλεγούν. Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης είναι πολύ κρίσιμη καθώς πρέπει να διατηρούνται επίσης σταθερές η ιδιότητες των υλικών και η λειτουργικότητά τους [6]. Ο πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης των προσθέσεων περιλαμβάνουν τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων αντιμικροβιακών σκευασμάτων [3, 8], έκθεση σε μικροκύματα [9], υποχλωριώδη διαλύματα [9-11], και σαπούνια με ουδέτερο ph [5, 12]. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελαστομερών που χρησιμοποιούνται για τις εξωστοματικές προσθέσεις πρέπει να προσομοιάζουν αυτές του ιστού που αντικαθιστούν καθώς και να τις διατηρούν σταθερές κατά την εφαρμογή τους. Ένας από τους σημαντικούς λόγους που οδηγούν στην αντικατάσταση μίας πρόσθεσης είναι η υποβάθμιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων [3]. Οι μεταβολές στην επιφάνεια των υλικών είναι εξίσου σημαντικές με τις μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού [3, 8]. Οι δοκιμές εφελκυσμού χρησιμοποιούνται συχνά για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων τέτοιων υλικών [13]. Η μικρο-διείσδυση είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων σε μηχανολογικά υλικά [14, 15]. Οι ελαστικές ιδιότητες καθώς και καμπύλες τάσης παραμόρφωσης μπορούν να προκύψουν με δοκιμές διείσδυσης με σφαιρική ακίδα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Τέλος η μηδενική υπόθεση που εξετάσθηκε ήταν ότι δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των υλικών και των διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υλικά Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν μία εμπορικά διαθέσιμη πολυδιμέθυλο σιλοξάνη (PDMS) και ένα χλωριούχο πολυαιθυλένιο (CPE) το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο

3 όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το υλικό Α τοποθετήθηκε σε γύψινα καλούπια, συγκεκριμένου σχήματος σύμφωνα με τις δοκιμές που θα ακολουθούσαν, σε φούρνο στους 100 C για 2 ώρες. Τα δείγματα του υλικού Β (CPE) παρασκευάστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Louisville [16]. Πίνακας 1. Πολυμερή υλικά που μελετήθηκαν. Υλικό Τύπος Κατασκευαστής Κωδικοποιήση PDMS Multisil Bredent GmbH, Senden, Germany A Epithetik /Πολυπροσθήκης CPE Πειραματικό Χλωριούχο πολυαιθυλένιο Department of Oral Health & Rehabilitation, School of Dentistry, University of Louisville, 501 S. Preston St, Louisville, KY USA B Διαδικασίες απολύμανσης Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης των εξεταζόμενων υλικών όπως φαίνονται στον Πίνακα 2. Ως δείγματα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια που δεν υπέστησαν κάμια διαδικασία απολύμανσης. Πίνακας 2. Τρόποι απολύμανσης που εφαρμόστηκαν. Προσομοίωση πραγματικού χρόνου Διαδικασίες Απολύμανσης Διάρκεια εφαρμογής Κωδικοποίηση Έκθεση σε μικροκύματα χρόνος D1 (Panasonic, Model: NN 5256B, 2450 MHz, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka, Japan)/ 650 Wattεμβάπτιση δειγμάτων σε 200mL [9, 17, 18]. φορές*3λεπτά Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 30 ώρες 1 χρόνος D2 (1% w/w) [11] Σαπούνι με ουδέτερο ph 30 ώρες 1 χρόνος D3 (Ns -Johnson & Johnson, GmbH, Italy) [19, 20]. Εμπορικά διαθέσιμο αντιμικροβιακό σκεύασμα (Daro B , Technovent Ltd., South Wales, UK) [8, 21] 30 ώρες 1 χρόνος D4 Εφελκυσμός Οι μηχανικές δοκιμές μονό-αξονικού εφελκυσμού έγιναν στη συσκευή δοκιμών Zwick Z2.5/TN1S (Γερμανία). Για τα πειράματα του εφελκυσμού τοποθετήθηκαν στη συσκευή ειδικές κεφαλές επιμήκυνσης και ορίστηκε η απόσταση 20 mm μεταξύ τους. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου (25 C) με σταθερή ταχύτητα 5 mm/min. Η δύναμη και η παραμόρφωση καταγράφονταν ηλεκτρονικά και έτσι προέκυψαν έπειτα από επεξεργασία οι καμπύλες τάσης-επιμήκυνσης. Μικρο-διείσδυση

4 Οι μηχανικές δοκιμές μικρο-διείσδυσης διεξήχθησαν στη συσκευή δοκιμών Hysitron TriboLab με σφαιρική ακίδα ακτίνας 400 μm. Σε όλες τις δοκιμές σε ένα καθορισμένο βάθος, έγινε ένα σύνολο 10 μικρο-διεισδύσεων για να εξαχθούν οι μέσοι όροι των τιμών σκληρότητας (Η) και μέτρου ελαστικότητας (Ε), σε απόσταση 50 μm μεταξύ τους (~45% σχετικής υγρασίας, 23 C). Η συνάρτηση της επιφάνειας επαφής πριν τα πειράματα μικροδιείσδυσης μετρήθηκε από πειράματα σε πρότυπο υλικό χαλαζία [22]. Με βάση τη θεωρία παραμόρφωσης ελαστικού ημιχώρου, οι τιμές H και E μπορούν να εξαχθούν από πειράματα μικρο-διείσδυσης (καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης) εφαρμόζοντας τη μέθοδο Oliver-Pharr [23]. Οι αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας από πειράματα διείσδυσης αποδείχθηκαν από τον Sneddon [24]: E r S π = (1) 2β A c όπου S είναι η ακαμψία κατά την αποφόρτιση (αρχική κλίση της καμπύλης αποφόρτισης σε σχήμα φορτίου-βάθους διείσδυσης στο σημείο της μέγιστης εφαρμοζόμενης δύναμης) A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της ακίδας και του υποστρώματος και, β, είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία της ακίδας [24, 25]. Στη μέθοδο Oliver-Phar η επιφάνεια επαφής υπολογίζεται από τη σχέση: Ah ( ) = 24,5 h + ah + a h a h (2) 2 1/2 1/16 c c 1 c 1/2 c 1/16 c Η ανάλυση των αποτελεσμάτων διείσδυσης με σφαιρική ακίδα βασίζεται στη θεωρία του Hertz για την ελαστική παραμόρφωση [26-29]: 3 1/2 3/2 P= ER r h (3) e 4 όπου R είναι η ακτίνα της ακίδας και, h e, το ελαστικό βάθος διείσδυσης στο υλικό. Τόσο η μέθοδος των Oliver-Pharr [23] όσο και η μέθοδος των Field-Swain [26] χρησιμοποιούν τις κλίσεις των αρχικών τμημάτων των καμπυλών αποφόρτισης, dp, για τον dh υπολογισμό της ποσότητας h e από μετρήσεις με σφαιρική ακίδα. Παραγωγίζοντας την εξίσωση (3) ως προς h e προκύπτει: E r S π = (4) 2 A c όπου, A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού: Ac 2 = π a (5) όπου, α, είναι η ακτίνα της επιφάνειας επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού. Η μικρο-σκληρότητα αντιστοιχεί στη μέση τάση στην επιφάνεια επαφής, συμβολίζεται με H c, και εξαρτάται από τη γεωμετρία του εντυπωτή. H c F = (6) A και

5 h c P m = hm ε (7) Sm όπου, h m, είναι το συνολικό βάθος διείσδυσης της ακίδας στο μέγιστο φορτίο, P m, και ε είναι μια σταθερά, ίση με 0.75 για Berkovich και σφαιρικές ακίδες [23]. Μια σφαιρική ακίδα με ακτίνα 400 μm προτιμάται για τη σύγκριση των μηχανικών ιδιοτήτων με δεδομένα μονόαξονικού εφελκυσμού. Επίσης, τα μετρούμενα δείγματα είναι μαλακά πολυμερή με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και σκληρότητα. Μαθηματικά Πρότυπα Τα μαθηματικά πρότυπα που εξετάστηκαν και προσαρμόζονται καλύτερα στα πειραματικά δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 για τα πειράματα εφελκυσμού [13, 30, 31]. Πίνακας 3. Εφαρμοζόμενο Μαθηματικό πρότυπο στις δοκιμές εφελκυσμού. Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού A Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού B σ max Μέγιστη τάση (MPa) ε max Μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση (mm/mm) σ y τάση διαρροής (MPa) ε y Παραμόρφωση διαρροής (mm/mm) Ε Παράμετρος ελαστικότητας (MPa) p Ιξωδοελαστική παράμετρος (-) Στατιστική Ανάλυση Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Αρχικά σε όλα τα δεδομένα εφαρμόσθηκαν τα τεστ Levene s και Kolmogorov- Smirnov για την εξακρίβωση της ομογένειας των διακυμάνσεων και της κανονικότητας αντίστοιχα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση διασποράς δύο παραγόντων (two-way ANOVA) για να εντοπιστούν οι διαφορές των ιδιοτήτων όλων των δειγμάτων που είναι σημαντικές λόγω του διαφορετικού είδους των διαλυμάτων, του χρόνου εμβάπτισης και την πιθανή αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Στις ιδιότητες που παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς ενός παράγοντα (one way ANOVA) καθώς και πολλαπλοί έλεγχοι με την τεχνική του Tukey σε όλα τις διαφορετικές ομάδες. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος SPSS (SPSS 16.0, SPSS Inc, Chicago, Ill.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η μηδενική υπόθεση εν μέρη απορρίφθηκε δεδομένου ότι οι μεταβολές στις περισσότερες ιδιότητές που μελετήθηκαν μέσω των δοκιμών εφελκυσμού παρουσιάζουν διαφορές τόσο ανάμεσα στα υλικά όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους καθαρισμού. Τα αποτελέσματα των πολλαπλών ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι ιδιότητες πριν και μετά τις μεθόδους καθαρισμού δεν παρουσίασαν όλες

6 σημαντικές διαφορές. Εξαίρεση αποτελούν η μέγιστη τάση σε όλες τις περιπτώσεις καθώς και η ιξωδοελαστική παράμετρος στο υλικό Α. Το σημείο θραύσης κατά την επιμήκυνση των υλικών χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τάση και την μέγιστη παραμόρφωση, τα οποία παρουσίασαν αύξηση, έστω και μη στατιστικά σημαντική, και στα δύο υλικά στις περισσότερες περιπτώσεις μετά τον καθαρισμό τους. Η παράμετρος ελαστικότητας παρουσίασε επίσης αύξηση εκτός από το υλικό Α μετά τον καθαρισμό του με το D2 και το D4 που μειώθηκε και παρέμεινε σταθερό αντίστοιχα. Η παράμετρος ιξωδοελαστικότητας επίσης αυξήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και στα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε τις μεγαλύτερες μεταβολές και στα δύο υλικά, ενώ το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το σαπούνι με το ουδέτερο ph επηρέασε λιγότερο τα υλικά Α και Β αντίστοιχα. Πίνακας 4. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των δύο υλικών και αποτελέσματ πολλαπλών ελέγχων με το κριτήριο Tukey, (n=30) Διαδικασίες Υλικό A Υλικό B Απολύμανσης σ max ε max Ε p σ max ε max Ε p Untreated (Control) 0.86±0.09 a 0.96±0.15 c 0.89±0.06 e 0.97±0.08 f 1.67±0.11 h, i 20.35±0.81 k 0.29±0.10 l 0.39±0.08 m D1 1.32±0.10 b 1.53±0.14 d 0.99±0.06 e 1.67±0.02 g 2.19±0.15 j 20.78±0.07 k 0.40±0.04 l 0.52±0.02 m D2 0.88±0.10 a 1.12±0.09 d 0.85±0.02 e 4.08±0.21 h 2.01±0.18 i 20.84±0.13 k 0.35±0.01 l 0.56±0.09 m D3 1.27±0.11 b 1.44±0.18 d 0.92±0.10 e 1.45±0.17 g 2.01±0.08 i 20.25±1.07 k 0.38±0.03 l 0.46±0.03 m D4 0.79±0.15 a 0.97±0.20 d 0.89±0.04 e 2.12±0.29 g 1.57±0.14 h 20.77±0.04 k 0.37±0.06 l 0.59±0.08 m * Οι τιμές με το ίδιο γράμμα στις στήλες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορετικές (p>0.05). Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν μέσο όρο 3 επαναλήψεων. Παρότι οι μεταβολές μετά την απολύμανση δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές στον συνολικό όγκο του υλικού, όπως πρόεκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού, κάποια συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν. Συγκεκριμένα, η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας που παρατηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνει πως τα υλικά έγιναν ελαφρώς πιο δύσκαμπτα. Εξαίρεση αποτελεί το υλικό Α μετά την απολύμανση με το υποχλωριώδες διάλυμα το οποίο παρουσιάζεται πιο μαλακό ενδεχομένως λόγω της απορρόφησης ποσότητας του διαλύματος [7]. Στα σχήματα 1α και 1β που ακολουθούν παρουσιάζονται οι καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα για το υλικό A, σε 50 μν μέγιστο φορτίο και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο, αντίστοιχα Control D1 D2 D3 D Control D1 D2 D3 D4 Load (µn) Load (µn) Depth (nm) (α) Depth (nm) (β)

7 Σχήμα 1. Καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης για τα υλικό A, από πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα σε 50 μν μέγιστο φορτίο (α), και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο (β). Το μέτρο ελαστικότητας των υλικών Α και Β σε διαφορετικά βάθη σε σύγκριση και με τις τιμές αυτών που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού παρουσιάζονται στα Σχήματα 2(α) και 2(β), αντίστοιχα. Η τάση της καμπύλης του μέτρου ελαστικότητας για τα διάφορα δείγματα που προέκυψε από τις δοκιμές μικρο-διείσδυσης (3000 nm) είναι ίδια με αυτή που προέκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού. Ωστόσο, οι τιμές των μικρο-μηχανικών ιδιοτήτων που μετρήθηκαν σε μικρότερα βάθη (700 nm) διαφέρουν σημαντικά σε σύγκριση με αυτές σε μεγαλύτερα βάθη. Στα Σχήματα 3(α) και 3(β) παρουσιάζεται η σκληρότητα και για τα δύο υλικά σε διαφορετικά βάθη για τα δείγματα αναφοράς (Control) και για τα δείγματα μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (300nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) 0.00 Control D D D D4 (α) (β) Σχήμα 2. Μέτρο Ελαστικότητας των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη και σύγκριση με δοκιμές εφελκυσμού 0.00 Control D D D D Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Σκληρότητα (MPa) Σκληρότητα (MPa) Control D D D D4 (α) 0.00 Control D D D D4 (β) Σχήμα 3. Σκληρότητα των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη Οι σημαντικές διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες που παρατηρήθηκαν στα δείγματα σε σχέση με τα δείγματα αναφοράς, κυρίως στα μικρά βάθη, αποδίδονται στην διαφορετική επεξεργασία της επιφάνειας. Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον ανοικτό θέμα είναι κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων σε μικρά βάθη διείσδυσης σε σχέση με το υλικό όγκου οφείλονται στην επεξεργασία της επιφάνειας (η οποία είναι εντονότερη στην επιφάνεια

8 και τη γήρανση) ή απλά αποτελεί ένα φαινόμενο μεγέθους κατά την μικρο-διείσδυση. Σημειώνεται ακόμη ότι η έκθεση σε μικροκύματα και σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου είχε σημαντικότερη επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες της επιφάνειας των δειγμάτων CPE όπως προκύπτει από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης (Σχήμα 2β). Αποτελέσματα διείσδυσης από τη βιβλιογραφία σε δείγματα PDMS παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί [32-37]. Η μέθοδος προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων και η γεωμετρία των δοκιμίων επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 το μέτρο ελαστικότητας και η σκληρότητα υπερεκτιμούνται στην επιφάνεια των δειγμάτων σε σχέση με το υλικό όγκου λόγω του φαινόμενου μεγέθους στην νανοκλίμακα. Πάχος δείγματος Πίνακας 5. Αποτελέσματα διείσδυσης σε δείγματα PDMS. E E υλικό H επιφάνεια H υλικό επιφάνεια όγκου όγκου (MPa) (MPa) Τεχνική AFM, κωνική ακίδα (ακτίνα =20 nm)[32] 2 3mm ( ( Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) O&P [33] 300nm) ( nm) ( nm) 2600nm) 3 3mm Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) Hertz [33] (0-300nm) μm Ακίδα Berkovich [34] (1000nm) (1000nm) 5 3 mm 50 (250nm) 8 10 (250nm) 2 Ακίδα Berkovich (100nm ακτίνα), O&P [35] (1000nm) (1000nm) 6 32x28x25 mm 4.2 (<50μm) 1.50 (600μm) 7 2x2x1 cm 6 (500nm) 3 (4000nm) - - Μικροδιείσδυση με ακίδα τύπου Vickers O&P [36] - - Σφαιρική ακίδα (ακτίνα 400nm), Hertz [37] Η απολύμανση των ελαστομερών προκαλεί μεταβολές τόσο στην επιφάνεια όσο και στον συνολικό όγκο του υλικού λόγω της εξαγωγής κάποιων από τα συστατικά τους στα διαλύματα καθαρισμού ή στο νερό ή ακόμα και στην απορρόφηση ποσότητας του διαλύματος [19, 20]. Η έκθεση στα μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει είτε μείωση είτε αύξηση στην σκληρότητα των δειγμάτων. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της θερμοκρασίας η οποία δρα παράλληλα και προκαλεί αύξηση στην σκληρότητα σε αντίθεση με την έκθεση στα μικροκύματα η οποία, λόγω της απορρόφησης νερού από τα δείγματα συνήθως προκαλεί μείωση [17], όπως παρατηρήθηκε και στα δύο δείγματα. Η απολύμανση με υποχλωριώδη διαλύματα σε διάφορες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα υλικά, όπως την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και διαλυτότητας [19]. Τα σαπούνια με ουδέτερο ph αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση ακριλικών προσθέσεων στην περιοχή των ματιών, και στη συνέχεια άρχισαν να χρησιμοποιούνται και στις Γναθοπροσωπικές Προσθέσεις [12, 38]. Συνήθως η χρήση τέτοιων σαπουνιών δεν προκαλεί μεταβολές στα υλικά. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης, όπως για παράδειγμα μετά την έντονη τριβή έχουν αναφερθεί απομάκρυνση σωματιδίων από την επιφάνεια των υλικών κυρίως της βαφής [38]. Το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα που μελετήθηκε (Πίνακας 2, D4) έχει αναφερθεί ότι οι μεταβολές που προκαλεί οφείλονται στην αποσύνθεση του ιδίου του απολυμαντικού σε μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου τα οποία προκαλούν αύξηση της σκληρότητας στα υλικά [8] κυρίως στην επιφάνειά τους [21].

9 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την σταθερότητα των προσθέσεων που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, βασικός σκοπός της απολύμανσής τους αποτελεί η διατήρηση της υγιεινής τους και των ιστών που τις περιβάλλουν. Έτσι, για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης κάθε πρόσθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερθείσες απαιτήσεις [19]. Η χρήση των δοκιμών μικρο-διείσδυσης μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικό εργαλείο στη Γναθοπροσωπική Προσθετική δεδομένου ότι οι μεταβολές στην επιφάνεια των προσθέσεων μπορούν να οδηγήσουν στην αντικατάστασή τους ακόμα και αν στον συνολικό όγκο του υλικού δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης στα δύο υλικά παρουσίασαν μεταβολές στα εξεταζόμενα υλικά μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσής τους. Οι μεταβολές στην επιφάνεια και των δύο υλικών ήταν πιο έντονες σε σύγκριση με το συνολικό όγκο του υλικού. Συγκρίνοντας τις διαφορετικές μεθόδους απολύμανσης, η έκθεση στα μικροκύματα δεν προτείνεται για τον καθαρισμό των εξεταζόμενων υλικών, σχετικά με τις εξεταζόμενες στην παρούσα εργασία ιδιότητες, δεδομένου ότι επηρέασε περισσότερο και τα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα καθώς και ο καθαρισμός με το υποχλωριώδες διάλυμα προκάλεσε μεγαλύτερες μεταβολές στην επιφάνεια (3μm) του CPE όπως υπέδειξαν οι δοκιμές μικρο-διείσδυσης. Το ελαστομερές PDMS επηρεάστηκε λιγότερο από το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το CPE από το σαπούνι με το ουδέτερο ph, τα οποία και προτείνονται ως οι πιο κατάλληλοι τρόποι απολύμανσης των δύο υλικών, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Hecker D.M., The Journal of Prosthetic Dentistry. 89: 2 (2003). [2] Hooper S.M., Westcott T.P., Evans L.L., Bocca A.P., Jagger D.C., Journal of Prosthodontics. 14: 1 (2005). [3] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Moreno A., dos Santos D.M., Haddad M.F., Bannwart L.C., Polymer Degradation and Stability. 97: 9 (2012). [4] Polyzois G.L., Tarantili P.A., Frangou M.J., Andreopoulos A.G., The Journal of Prosthetic Dentistry. 83: 5 (2000). [5] Goiato M., Haddad M., C Sinhoreti M., dos Santos D., Pesqueira A., Moreno A., BioMedical Engineering OnLine. 9: 1 (2010). [6] Goiato M.C., Rossatti Zucolotti B.C., Mancuso D.N., dos Santos D.M., Pellizzer E.P., Ramos Verri F., Journal of Craniofacial Surgery. 21: 4 (2010). [7] Goiato M.C., Haddad M.F., Santos D.M.d., Pesqueira A.r.A., Moreno A.l., Brazilian Oral Research. 24: (2010). [8] Hatamleh M.M., Polyzois G.L., Silikas N., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 20: 6 (2011). [9] Kiat-amnuay S., Johnston D.A., Powers J.M., Jacob R.F., Journal of Prosthodontics. 14: 2 (2005). [10] Polyzois G.L., Zissis A.J., Yannikakis S.A., The International journal of prosthodontics. 8: 2 (1995). [11] Ferreira M., Pereira-Cenci T., Rodrigues de Vasconcelos L., Rodrigues-Garcia R., Del Bel Cury A., Clinical Oral Investigations. 13: 2 (2009). [12] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Dekon S.F.d.C., Brazilian Oral Research. 23: (2009). [13] Eleni P.N., Krokida M.K., Polyzois G.L., Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Tsikourkitoudi V.P., Ziomas I., Polymer Degradation and Stability. 96: 4 (2011). [14] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., International Journal of Structural Integrity. 4: 1 (2013). [15] Pelletier H., Tribology International. 39: 7 (2006). [16] Gettleman L., Kiat Amnuay S., Johnston D.A., Anderson J.D., Anderson M.D., IADR/AADR, 82nd General Sesion Honolulu, (2004).

10 [17] Machado A.L., Breeding L.C., Puckett A.D., The Journal of Prosthetic Dentistry. 94: 2 (2005). [18] Rohrer M.D., Bulard R.A., Journal of the American Dental Association (1939). 110: 2 (1985). [19] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Zavanelli A.C., Ribeiro P.d.P., Journal of Prosthodontics. 18: 3 (2009). [20] Pesqueira A.A., Goiato M.C., dos Santos D.M., Haddad M.F., Ribeiro P.d.P., Coelho Sinhoreti M.A., Sundefeld M.L.M.M., Journal of Prosthodontics. (2011). [21] Hatamleh M.M., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 19: 7 [22] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., Koumoulos E.P., Kartsonakis I.A., Materials Science and Engineering: A. 540: 0 (2012). [23] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 7: 6 (1992). [24] Sneddon I.N., Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 44: 04 (1948). [25] King R.B., International Journal of Solids and Structures. 23: 12 (1987). [26] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 10: 01 (1995). [27] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 19: 01 (2004). [28] Tabor D., Hardness of Metals, Oxford University Press. 1951: Oxford University Press. [29] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 8: 02 (1993). [30] Krokida M.K., Karathanos V.T., Maroulis Z.B., Drying Technology. 18 (2000). [31] Krokida M.K., Kiranoudis C.T., Maroulis Z.B., Journal of Food Engineering. 40: 4 (1999). [32] Hou H.Y., Chang N.K., Chang S.H., in Nanomechanics of Materials and Structures, Chuang T.J., Anderson P.M., Wu M.K., and Hsieh S., Editors. 2006, Springer Netherlands. p [33] Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Plastics, Rubber and Composites. 41: 2 (2012). [34] Wu C.-L., Lin H.-C., Hsu J.-S., Yip M.-C., Fang W., Thin Solid Films. 517: 17 (2009). [35] Charitidis C., ISRN Nanotechnology. 2011: (2011). [36] Lim Y.Y., Munawar Chaudhri M., Mechanics of Materials. 38: 12 (2006). [37] Liao Q., Huang J., Zhu T., Xiong C., Fang J., Mechanics of Materials. 42: 12 (2010). [38] Filié Haddad M., Coelho Goiato M., Micheline dos Santos D., Moreno A., Filipe D almeida N., Alves Pesqueira A., Journal of Biomedical Optics. 16: 9 (2011).

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση.1. Εισαγωγή.. Μέθοδος Brinell.3. Μέθοδος Rockwell.4. Μέθοδος Vickers.5. Συσχέτιση αριθμών σκληρότητας.6. Πειραματικό μέρος ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σκληρότητα των υλικών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» 1 Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο

[6] Να επαληθευθεί η εξίσωση του Euler για (i) ιδανικό αέριο, (ii) πραγματικό αέριο [1] Να βρεθεί ο αριθμός των ατόμων του αέρα σε ένα κυβικό μικρόμετρο (κανονικές συνθήκες και ιδανική συμπεριφορά) (Τ=300 Κ και P= 1 atm) (1atm=1.01x10 5 Ν/m =1.01x10 5 Pa). [] Να υπολογισθεί η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β.Π. Οικονομοπούλου, Μ.Κ. Κροκίδα Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οδηγός Συγγραφής Εργαστηριακών Αναφορών Εξώφυλλο Στην πρώτη σελίδα περιέχονται: το όνομα του εργαστηρίου, ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ενότητα 7: Έλεγχοι σημαντικότητας πολλών ανεξάρτητων δειγμάτων Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Δοκιμή κάμψης: συνοπτική θεωρία Όταν μια δοκός υπόκειται σε καμπτική ροπή οι αξονικές γραμμές κάπτονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Σκοπός της άσκησης 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα σφάλματα που

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανική της θραύσης: Εισαγωγή Υποθέσεις: Τα υλικά συμπεριφέρονται γραμμικώς ελαστικά Οι ρωγμές (ή τα ελαττώματα)

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Ένας ερευνητής προκειμένου να συγκρίνει τρία σιτηρέσια εκτροφής κοτόπουλων (Σ1, Σ2 και Σ3, αντίστοιχα), σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα. Επέλεξε 15 νεογέννητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 05 Πολλαπλές συγκρίσεις Στην ανάλυση διακύμανσης ελέγχουμε την ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Απόκλιση από την Ιδανική Συμπεριφορά Θερμοδυναμική ισορροπία Καταστατικές εξισώσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Απόκλιση από την Ιδανική Συμπεριφορά Θερμοδυναμική ισορροπία Καταστατικές εξισώσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θερμοδυναμική Απόκλιση από την Ιδανική Συμπεριφορά Θερμοδυναμική ισορροπία Καταστατικές εξισώσεις Διδάσκων : Καθηγητής Γ. Φλούδας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ. Σκοπός της παρούσας έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Analyss of Varance for two factor Experments) (Two-Way Analyss of Varance) Ο πειραματικός σχεδιασμός για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι μια επέκταση της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος

Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Εικόνα 2: Ηλεκτρονική σύστηµα ελέγχου παραγωγής τροποποιηµένης ασφάλτου / ασφαλτοµίγµατος Η επιλογή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος έγινε µε όρια που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ορισμός: Σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Καλλυντικό Προϊόν ορίζεται κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal Traffic 2301 Αστάρι για άσφαλτο Μεμβράνη Διασπορά Αστάρωμα Αστάρι MasterSeal Traffic 2301 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterSeal Traffic 2301 (πρώην MasterSeal 689 Bridge) είναι ένα σύστημα συνεχούς τύπου με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρία και Εφαρμογές Επεξεργασίας Πληροφορίας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Ι. Σαρακατσιάνος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διακύμανσης με ένα Παράγοντα (One Way ANOVA)

Ανάλυση Διακύμανσης με ένα Παράγοντα (One Way ANOVA) Κεφάλαιο 7 Ανάλυση Διακύμανσης με ένα Παράγοντα (One Way ANOVA) 7.1 Γενικότητες Η ANOVA περιλαμβάνει μία ομάδα στατιστικών μεθόδων κατάλληλων για την ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από πειραματικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 3 η : Αγωγή Σύνθετα τοιχώματα Άθροιση αντιστάσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχεδόν στο σύνολό τους οι ενόργανες τεχνικές παρέχουν τη μέτρηση μιας φυσικής ή φυσικοχημικής παραμέτρου Ρ η οποία συνδέεται άμεσα η έμμεσα με την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1-1 Η Επιστήµη της Αντοχής των Υλικών, 1-2 Γενικές παραδοχές, 1-3 Κατάταξη δυνάµεων, 1-4 Είδη στηρίξεων, 1-5 Μέθοδος τοµών, Παραδείγµατα, 1-6 Σχέσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων, Παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μέτρηση Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Πολυουρεθανικών και Εποδειδικών Ρητινών»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μέτρηση Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Πολυουρεθανικών και Εποδειδικών Ρητινών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μέτρηση Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Πολυουρεθανικών και Εποδειδικών Ρητινών» Στα πλαίσια της σύμβασης ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο κριτήρια απόρριψης απομακρυσμένων από τη μέση τιμή πειραματικών μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Εφαρμογές υπερδιακλαδισμένων πολυμερών.

Σχήμα 1: Εφαρμογές υπερδιακλαδισμένων πολυμερών. Τίτλος διατριβής : «Θερμοδυναμική μελέτη διαλυμάτων υπερδιακλαδισμένων πολυμερών» Υποψήφιος Διδάκτορας : Δρίτσας Γεώργιος Περίληψη Διατριβής Τα μακρομόρια δενδριτικής μορφής όπως τα υπερδιακλαδισμένα πολυμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης http://eclass.uoa.gr/courses/md73/ Ε. Παντελής Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργαστήριο προσομοίωσης 10-746

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Πετούσης Μάρκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης Σφάλματα Μετρήσεων 4.45 Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης Διάστημα εμπιστοσύνης βρίσκονται εκτός του Διαστήματος Εμπιστοσύνης 0.500 X 0.674σ 1 στις 0.800 X 1.8σ 1 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering Environmental Fluids Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών

Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών Μοριακό Βάρος Πολυμερών Υψηλά όχι ακριβή ΜΒ λόγω τυχαιότητας πολυμερισμού Μίγμα αλυσίδων με διαφορετικό μήκος Μέσο ΜΒ ή κατανομή ΜΒ Βαθμός Πολυμερισμού (DP) = MB πολυμερούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική // (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [] Επιλέξαμε φακελάκια (της μισής ουγκιάς) που περιέχουν σταφίδες από την παραγωγή μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε:

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5-6 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Η αντίδραση CO(g) + H O(g) CO (g) + H (g) γίνεται σε θερμοκρασία 3 Κ. Να υπολογιστεί το κλάσμα των ατμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 015 Ανάλυση Διακύμανσης Η Ανάλυση Διακύμανσης είναι μία τεχνική που

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Θεωρούµε ινώδες σύνθετο υλικό ενισχυµένο µονοδιευθυντικά µε συνεχείς ίνες. Για τη µελέτη της µηχανικής συµπεριφοράς µιας τυχαίας στρώσης, πρέπει να είναι γνωστές οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων. 2.1 Επίλυση εξισώσεων

Κεφ. 2: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων. 2.1 Επίλυση εξισώσεων Κεφ. : Επίλυση συστημάτων εξισώσεων. Επίλυση εξισώσεων. Επίλυση συστημάτων με απευθείας μεθόδους.. Μέθοδοι Gauss, Gauss-Jorda.. Παραγοντοποίηση LU (ειδικές περιπτώσεις: Cholesky, Thomas).. Νόρμες πινάκων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα