ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας"

Transcript

1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 1 Π.Ν. Ελένη, 2 Δ. Περιβολιώτης, 2 Δ.Α. Δραγατογιάννης, 1 Μ.Κ. Κροκίδα, 2 Κ.Α. Χαριτίδης, 1 Ι. Ζιώμας 1 Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα 2 Εργαστήριο Νανομηχανικής και Νανοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα Γ. Λ. Πολυζώης Εργαστήριο Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Θηβών 2, 11527, Γουδή, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αναγκαία καθημερινή απολύμανση των ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής πιθανώς να προκαλεί υποβάθμιση των υλικών με αποτέλεσμα την συχνότερη αντικατάστασή τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Οι μεταβολές των παραμέτρων υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση (ANOVA and Tukey s post hoc tests (α=.05)). Οι μεταβολές στη μηχανική συμπεριφορά των υλικών παρουσίασαν στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές διαφορές τόσο ανάμεσα στα δείγματα όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης παρουσίασαν παρόμοιες μεταβολές του μέτρου ελαστικότητας. Τα αποτελέσματα από τις δυο τεχνικές για το μέτρο ελαστικότητας των υλικών συμφωνούν για το συνολικό όγκο του υλικού. Επίσης, έδειξαν ότι οι τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων στην επιφάνεια των υλικών ήταν υψηλότερες σε σχέση με το συνολικό υλικού. Η μεταβολή στην επιφάνεια μιας γναθοπροσωπικής πρόσθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρώιμη αντικατάστασή της ακόμα και αν δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού. Οι διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης που χρησιμοποιήθηκαν επηρέασαν διαφορετικά τη μηχανική συμπεριφορά των υλικών. Συγκεκριμένα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε στα υλικά τις εντονότερες μεταβολές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, για την καθημερινή υγιεινή του ελαστομερούς της πολυδιμέθυλο σιλοξάνης και του χλωριωμένου πολυαιθυλενίου προτείνονται το αντιμικροβιακό διάλυμα και το σαπούνι καθαρισμού αντίστοιχα, γιατί επηρέασαν λιγότερο τη μηχανική συμπεριφορά τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 Τα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στη Γναθοπροσωπική Προσθετική αποκαθιστούν σημεία του προσώπου των ασθενών τα οποία έχουν αλλοιωθεί λόγω ατυχημάτων, ασθενειών ή εκ γενετής δυσμορφιών [1]. Η συχνή αντικατάσταση των προσθέτων, κατά μέσο όρο κάθε μήνες, οφείλεται στην υποβάθμιση των πολυμερών κατά την εφαρμογή τους [2], που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα οι περιβαλλοντικές συνθήκες [3], οι εκκρίσεις του προσώπου [4] καθώς και η καθημερινή τους φροντίδα από τους ασθενείς και κυρίως οι τρόποι απολύμανσής τους [5]. Οι ασθενείς οφείλουν να αφιερώνουν 3 με 5 λεπτά καθημερινά στην απολύμανση της πρόσθεσή τους και να φροντίζουν να μην την αλλοιώνουν κατά το βούρτσισμά της [6]. Η απολύμανση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προφύλαξη της ίδιας της πρόσθεσης από τους μικροοργανισμούς αλλά και του περιβάλλοντα ιστού [7]. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι απολύμανσης που μπορούν να επιλεγούν. Ωστόσο η επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης είναι πολύ κρίσιμη καθώς πρέπει να διατηρούνται επίσης σταθερές η ιδιότητες των υλικών και η λειτουργικότητά τους [6]. Ο πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης των προσθέσεων περιλαμβάνουν τη χρήση εμπορικά διαθέσιμων αντιμικροβιακών σκευασμάτων [3, 8], έκθεση σε μικροκύματα [9], υποχλωριώδη διαλύματα [9-11], και σαπούνια με ουδέτερο ph [5, 12]. Οι μηχανικές ιδιότητες των ελαστομερών που χρησιμοποιούνται για τις εξωστοματικές προσθέσεις πρέπει να προσομοιάζουν αυτές του ιστού που αντικαθιστούν καθώς και να τις διατηρούν σταθερές κατά την εφαρμογή τους. Ένας από τους σημαντικούς λόγους που οδηγούν στην αντικατάσταση μίας πρόσθεσης είναι η υποβάθμιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων [3]. Οι μεταβολές στην επιφάνεια των υλικών είναι εξίσου σημαντικές με τις μεταβολές στον συνολικό όγκο του υλικού [3, 8]. Οι δοκιμές εφελκυσμού χρησιμοποιούνται συχνά για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων τέτοιων υλικών [13]. Η μικρο-διείσδυση είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για την μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων σε μηχανολογικά υλικά [14, 15]. Οι ελαστικές ιδιότητες καθώς και καμπύλες τάσης παραμόρφωσης μπορούν να προκύψουν με δοκιμές διείσδυσης με σφαιρική ακίδα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση των πιθανών αλλαγών στη μηχανική συμπεριφορά δύο ελαστομερών Γναθοπροσωπικής Προσθετικής μετά την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο ελαστομερές πολυδιμέθυλο σιλοξάνης (PDMS) και ένα χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CPE). Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης: έκθεση σε μικροκύματα, παραμονή σε αραιό υποχλωριώδες διάλυμα, χρήση σαπουνιού με ουδέτερο ph και χρήση εμπορικά διαθέσιμου αντιμικροβιακού διαλύματος. Η διάρκεια των πειραμάτων προσομοιάζει ένα χρόνο πραγματικής χρήσης. Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών μελετήθηκε μέσω πειραμάτων εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν απλά μαθηματικά πρότυπα στις καμπύλες εφελκυσμού που περιέχουν φυσικές παραμέτρους όπως: η μέγιστη τάση, η μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση, η παράμετρος ελαστικότητας και η ιξωδοελαστική παράμετρος. Τέλος η μηδενική υπόθεση που εξετάσθηκε ήταν ότι δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των υλικών και των διαφορετικών τρόπων απολύμανσης. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υλικά Τα υλικά που μελετήθηκαν ήταν μία εμπορικά διαθέσιμη πολυδιμέθυλο σιλοξάνη (PDMS) και ένα χλωριούχο πολυαιθυλένιο (CPE) το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο

3 όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το υλικό Α τοποθετήθηκε σε γύψινα καλούπια, συγκεκριμένου σχήματος σύμφωνα με τις δοκιμές που θα ακολουθούσαν, σε φούρνο στους 100 C για 2 ώρες. Τα δείγματα του υλικού Β (CPE) παρασκευάστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Louisville [16]. Πίνακας 1. Πολυμερή υλικά που μελετήθηκαν. Υλικό Τύπος Κατασκευαστής Κωδικοποιήση PDMS Multisil Bredent GmbH, Senden, Germany A Epithetik /Πολυπροσθήκης CPE Πειραματικό Χλωριούχο πολυαιθυλένιο Department of Oral Health & Rehabilitation, School of Dentistry, University of Louisville, 501 S. Preston St, Louisville, KY USA B Διαδικασίες απολύμανσης Εφαρμόστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί τρόποι απολύμανσης των εξεταζόμενων υλικών όπως φαίνονται στον Πίνακα 2. Ως δείγματα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια που δεν υπέστησαν κάμια διαδικασία απολύμανσης. Πίνακας 2. Τρόποι απολύμανσης που εφαρμόστηκαν. Προσομοίωση πραγματικού χρόνου Διαδικασίες Απολύμανσης Διάρκεια εφαρμογής Κωδικοποίηση Έκθεση σε μικροκύματα χρόνος D1 (Panasonic, Model: NN 5256B, 2450 MHz, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka, Japan)/ 650 Wattεμβάπτιση δειγμάτων σε 200mL [9, 17, 18]. φορές*3λεπτά Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 30 ώρες 1 χρόνος D2 (1% w/w) [11] Σαπούνι με ουδέτερο ph 30 ώρες 1 χρόνος D3 (Ns -Johnson & Johnson, GmbH, Italy) [19, 20]. Εμπορικά διαθέσιμο αντιμικροβιακό σκεύασμα (Daro B , Technovent Ltd., South Wales, UK) [8, 21] 30 ώρες 1 χρόνος D4 Εφελκυσμός Οι μηχανικές δοκιμές μονό-αξονικού εφελκυσμού έγιναν στη συσκευή δοκιμών Zwick Z2.5/TN1S (Γερμανία). Για τα πειράματα του εφελκυσμού τοποθετήθηκαν στη συσκευή ειδικές κεφαλές επιμήκυνσης και ορίστηκε η απόσταση 20 mm μεταξύ τους. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου (25 C) με σταθερή ταχύτητα 5 mm/min. Η δύναμη και η παραμόρφωση καταγράφονταν ηλεκτρονικά και έτσι προέκυψαν έπειτα από επεξεργασία οι καμπύλες τάσης-επιμήκυνσης. Μικρο-διείσδυση

4 Οι μηχανικές δοκιμές μικρο-διείσδυσης διεξήχθησαν στη συσκευή δοκιμών Hysitron TriboLab με σφαιρική ακίδα ακτίνας 400 μm. Σε όλες τις δοκιμές σε ένα καθορισμένο βάθος, έγινε ένα σύνολο 10 μικρο-διεισδύσεων για να εξαχθούν οι μέσοι όροι των τιμών σκληρότητας (Η) και μέτρου ελαστικότητας (Ε), σε απόσταση 50 μm μεταξύ τους (~45% σχετικής υγρασίας, 23 C). Η συνάρτηση της επιφάνειας επαφής πριν τα πειράματα μικροδιείσδυσης μετρήθηκε από πειράματα σε πρότυπο υλικό χαλαζία [22]. Με βάση τη θεωρία παραμόρφωσης ελαστικού ημιχώρου, οι τιμές H και E μπορούν να εξαχθούν από πειράματα μικρο-διείσδυσης (καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης) εφαρμόζοντας τη μέθοδο Oliver-Pharr [23]. Οι αναλυτικές σχέσεις για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας από πειράματα διείσδυσης αποδείχθηκαν από τον Sneddon [24]: E r S π = (1) 2β A c όπου S είναι η ακαμψία κατά την αποφόρτιση (αρχική κλίση της καμπύλης αποφόρτισης σε σχήμα φορτίου-βάθους διείσδυσης στο σημείο της μέγιστης εφαρμοζόμενης δύναμης) A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της ακίδας και του υποστρώματος και, β, είναι μια σταθερά που εξαρτάται από τη γεωμετρία της ακίδας [24, 25]. Στη μέθοδο Oliver-Phar η επιφάνεια επαφής υπολογίζεται από τη σχέση: Ah ( ) = 24,5 h + ah + a h a h (2) 2 1/2 1/16 c c 1 c 1/2 c 1/16 c Η ανάλυση των αποτελεσμάτων διείσδυσης με σφαιρική ακίδα βασίζεται στη θεωρία του Hertz για την ελαστική παραμόρφωση [26-29]: 3 1/2 3/2 P= ER r h (3) e 4 όπου R είναι η ακτίνα της ακίδας και, h e, το ελαστικό βάθος διείσδυσης στο υλικό. Τόσο η μέθοδος των Oliver-Pharr [23] όσο και η μέθοδος των Field-Swain [26] χρησιμοποιούν τις κλίσεις των αρχικών τμημάτων των καμπυλών αποφόρτισης, dp, για τον dh υπολογισμό της ποσότητας h e από μετρήσεις με σφαιρική ακίδα. Παραγωγίζοντας την εξίσωση (3) ως προς h e προκύπτει: E r S π = (4) 2 A c όπου, A c, είναι η επιφάνεια επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού: Ac 2 = π a (5) όπου, α, είναι η ακτίνα της επιφάνειας επαφής μεταξύ της σφαιρικής ακίδας και του υλικού. Η μικρο-σκληρότητα αντιστοιχεί στη μέση τάση στην επιφάνεια επαφής, συμβολίζεται με H c, και εξαρτάται από τη γεωμετρία του εντυπωτή. H c F = (6) A και

5 h c P m = hm ε (7) Sm όπου, h m, είναι το συνολικό βάθος διείσδυσης της ακίδας στο μέγιστο φορτίο, P m, και ε είναι μια σταθερά, ίση με 0.75 για Berkovich και σφαιρικές ακίδες [23]. Μια σφαιρική ακίδα με ακτίνα 400 μm προτιμάται για τη σύγκριση των μηχανικών ιδιοτήτων με δεδομένα μονόαξονικού εφελκυσμού. Επίσης, τα μετρούμενα δείγματα είναι μαλακά πολυμερή με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και σκληρότητα. Μαθηματικά Πρότυπα Τα μαθηματικά πρότυπα που εξετάστηκαν και προσαρμόζονται καλύτερα στα πειραματικά δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 για τα πειράματα εφελκυσμού [13, 30, 31]. Πίνακας 3. Εφαρμοζόμενο Μαθηματικό πρότυπο στις δοκιμές εφελκυσμού. Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού A Ιξωδοελαστική συμπεριφορά υλικού B σ max Μέγιστη τάση (MPa) ε max Μέγιστη ανοιγμένη παραμόρφωση (mm/mm) σ y τάση διαρροής (MPa) ε y Παραμόρφωση διαρροής (mm/mm) Ε Παράμετρος ελαστικότητας (MPa) p Ιξωδοελαστική παράμετρος (-) Στατιστική Ανάλυση Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Αρχικά σε όλα τα δεδομένα εφαρμόσθηκαν τα τεστ Levene s και Kolmogorov- Smirnov για την εξακρίβωση της ομογένειας των διακυμάνσεων και της κανονικότητας αντίστοιχα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση διασποράς δύο παραγόντων (two-way ANOVA) για να εντοπιστούν οι διαφορές των ιδιοτήτων όλων των δειγμάτων που είναι σημαντικές λόγω του διαφορετικού είδους των διαλυμάτων, του χρόνου εμβάπτισης και την πιθανή αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Στις ιδιότητες που παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς ενός παράγοντα (one way ANOVA) καθώς και πολλαπλοί έλεγχοι με την τεχνική του Tukey σε όλα τις διαφορετικές ομάδες. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος SPSS (SPSS 16.0, SPSS Inc, Chicago, Ill.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η μηδενική υπόθεση εν μέρη απορρίφθηκε δεδομένου ότι οι μεταβολές στις περισσότερες ιδιότητές που μελετήθηκαν μέσω των δοκιμών εφελκυσμού παρουσιάζουν διαφορές τόσο ανάμεσα στα υλικά όσο και ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους καθαρισμού. Τα αποτελέσματα των πολλαπλών ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται στον πίνακα οι ιδιότητες πριν και μετά τις μεθόδους καθαρισμού δεν παρουσίασαν όλες

6 σημαντικές διαφορές. Εξαίρεση αποτελούν η μέγιστη τάση σε όλες τις περιπτώσεις καθώς και η ιξωδοελαστική παράμετρος στο υλικό Α. Το σημείο θραύσης κατά την επιμήκυνση των υλικών χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη τάση και την μέγιστη παραμόρφωση, τα οποία παρουσίασαν αύξηση, έστω και μη στατιστικά σημαντική, και στα δύο υλικά στις περισσότερες περιπτώσεις μετά τον καθαρισμό τους. Η παράμετρος ελαστικότητας παρουσίασε επίσης αύξηση εκτός από το υλικό Α μετά τον καθαρισμό του με το D2 και το D4 που μειώθηκε και παρέμεινε σταθερό αντίστοιχα. Η παράμετρος ιξωδοελαστικότητας επίσης αυξήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και στα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα προκάλεσε τις μεγαλύτερες μεταβολές και στα δύο υλικά, ενώ το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το σαπούνι με το ουδέτερο ph επηρέασε λιγότερο τα υλικά Α και Β αντίστοιχα. Πίνακας 4. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των δύο υλικών και αποτελέσματ πολλαπλών ελέγχων με το κριτήριο Tukey, (n=30) Διαδικασίες Υλικό A Υλικό B Απολύμανσης σ max ε max Ε p σ max ε max Ε p Untreated (Control) 0.86±0.09 a 0.96±0.15 c 0.89±0.06 e 0.97±0.08 f 1.67±0.11 h, i 20.35±0.81 k 0.29±0.10 l 0.39±0.08 m D1 1.32±0.10 b 1.53±0.14 d 0.99±0.06 e 1.67±0.02 g 2.19±0.15 j 20.78±0.07 k 0.40±0.04 l 0.52±0.02 m D2 0.88±0.10 a 1.12±0.09 d 0.85±0.02 e 4.08±0.21 h 2.01±0.18 i 20.84±0.13 k 0.35±0.01 l 0.56±0.09 m D3 1.27±0.11 b 1.44±0.18 d 0.92±0.10 e 1.45±0.17 g 2.01±0.08 i 20.25±1.07 k 0.38±0.03 l 0.46±0.03 m D4 0.79±0.15 a 0.97±0.20 d 0.89±0.04 e 2.12±0.29 g 1.57±0.14 h 20.77±0.04 k 0.37±0.06 l 0.59±0.08 m * Οι τιμές με το ίδιο γράμμα στις στήλες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορετικές (p>0.05). Οι αναφερόμενες τιμές αποτελούν μέσο όρο 3 επαναλήψεων. Παρότι οι μεταβολές μετά την απολύμανση δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές στον συνολικό όγκο του υλικού, όπως πρόεκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού, κάποια συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν. Συγκεκριμένα, η αύξηση του μέτρου ελαστικότητας που παρατηρήθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνει πως τα υλικά έγιναν ελαφρώς πιο δύσκαμπτα. Εξαίρεση αποτελεί το υλικό Α μετά την απολύμανση με το υποχλωριώδες διάλυμα το οποίο παρουσιάζεται πιο μαλακό ενδεχομένως λόγω της απορρόφησης ποσότητας του διαλύματος [7]. Στα σχήματα 1α και 1β που ακολουθούν παρουσιάζονται οι καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα για το υλικό A, σε 50 μν μέγιστο φορτίο και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο, αντίστοιχα Control D1 D2 D3 D Control D1 D2 D3 D4 Load (µn) Load (µn) Depth (nm) (α) Depth (nm) (β)

7 Σχήμα 1. Καμπύλες φόρτισης-αποφόρτισης για τα υλικό A, από πειράματα μικρο-διείσδυσης με σφαιρική ακίδα σε 50 μν μέγιστο φορτίο (α), και για το υλικό B, σε 20 μν μέγιστο φορτίο (β). Το μέτρο ελαστικότητας των υλικών Α και Β σε διαφορετικά βάθη σε σύγκριση και με τις τιμές αυτών που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού παρουσιάζονται στα Σχήματα 2(α) και 2(β), αντίστοιχα. Η τάση της καμπύλης του μέτρου ελαστικότητας για τα διάφορα δείγματα που προέκυψε από τις δοκιμές μικρο-διείσδυσης (3000 nm) είναι ίδια με αυτή που προέκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού. Ωστόσο, οι τιμές των μικρο-μηχανικών ιδιοτήτων που μετρήθηκαν σε μικρότερα βάθη (700 nm) διαφέρουν σημαντικά σε σύγκριση με αυτές σε μεγαλύτερα βάθη. Στα Σχήματα 3(α) και 3(β) παρουσιάζεται η σκληρότητα και για τα δύο υλικά σε διαφορετικά βάθη για τα δείγματα αναφοράς (Control) και για τα δείγματα μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσης. Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (300nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μέτρο Ελαστικότητας (MPa) Δοκιμές Εφελκυσμού Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) 0.00 Control D D D D4 (α) (β) Σχήμα 2. Μέτρο Ελαστικότητας των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη και σύγκριση με δοκιμές εφελκυσμού 0.00 Control D D D D Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Μικροδιείσδυση (3000nm) Μικροδιείσδυση (700nm) Σκληρότητα (MPa) Σκληρότητα (MPa) Control D D D D4 (α) 0.00 Control D D D D4 (β) Σχήμα 3. Σκληρότητα των υλικών (α) Α και (β) Β σε διαφορετικά βάθη Οι σημαντικές διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες που παρατηρήθηκαν στα δείγματα σε σχέση με τα δείγματα αναφοράς, κυρίως στα μικρά βάθη, αποδίδονται στην διαφορετική επεξεργασία της επιφάνειας. Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον ανοικτό θέμα είναι κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων σε μικρά βάθη διείσδυσης σε σχέση με το υλικό όγκου οφείλονται στην επεξεργασία της επιφάνειας (η οποία είναι εντονότερη στην επιφάνεια

8 και τη γήρανση) ή απλά αποτελεί ένα φαινόμενο μεγέθους κατά την μικρο-διείσδυση. Σημειώνεται ακόμη ότι η έκθεση σε μικροκύματα και σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου είχε σημαντικότερη επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες της επιφάνειας των δειγμάτων CPE όπως προκύπτει από τα πειράματα μικρο-διείσδυσης (Σχήμα 2β). Αποτελέσματα διείσδυσης από τη βιβλιογραφία σε δείγματα PDMS παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί [32-37]. Η μέθοδος προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων και η γεωμετρία των δοκιμίων επηρεάζουν σημαντικά τις μετρούμενες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 το μέτρο ελαστικότητας και η σκληρότητα υπερεκτιμούνται στην επιφάνεια των δειγμάτων σε σχέση με το υλικό όγκου λόγω του φαινόμενου μεγέθους στην νανοκλίμακα. Πάχος δείγματος Πίνακας 5. Αποτελέσματα διείσδυσης σε δείγματα PDMS. E E υλικό H επιφάνεια H υλικό επιφάνεια όγκου όγκου (MPa) (MPa) Τεχνική AFM, κωνική ακίδα (ακτίνα =20 nm)[32] 2 3mm ( ( Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) O&P [33] 300nm) ( nm) ( nm) 2600nm) 3 3mm Ακίδα Berkovich (ακτίνα =100 nm) Hertz [33] (0-300nm) μm Ακίδα Berkovich [34] (1000nm) (1000nm) 5 3 mm 50 (250nm) 8 10 (250nm) 2 Ακίδα Berkovich (100nm ακτίνα), O&P [35] (1000nm) (1000nm) 6 32x28x25 mm 4.2 (<50μm) 1.50 (600μm) 7 2x2x1 cm 6 (500nm) 3 (4000nm) - - Μικροδιείσδυση με ακίδα τύπου Vickers O&P [36] - - Σφαιρική ακίδα (ακτίνα 400nm), Hertz [37] Η απολύμανση των ελαστομερών προκαλεί μεταβολές τόσο στην επιφάνεια όσο και στον συνολικό όγκο του υλικού λόγω της εξαγωγής κάποιων από τα συστατικά τους στα διαλύματα καθαρισμού ή στο νερό ή ακόμα και στην απορρόφηση ποσότητας του διαλύματος [19, 20]. Η έκθεση στα μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει είτε μείωση είτε αύξηση στην σκληρότητα των δειγμάτων. Αυτό οφείλεται στην επίδραση της θερμοκρασίας η οποία δρα παράλληλα και προκαλεί αύξηση στην σκληρότητα σε αντίθεση με την έκθεση στα μικροκύματα η οποία, λόγω της απορρόφησης νερού από τα δείγματα συνήθως προκαλεί μείωση [17], όπως παρατηρήθηκε και στα δύο δείγματα. Η απολύμανση με υποχλωριώδη διαλύματα σε διάφορες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα υλικά, όπως την αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και διαλυτότητας [19]. Τα σαπούνια με ουδέτερο ph αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση ακριλικών προσθέσεων στην περιοχή των ματιών, και στη συνέχεια άρχισαν να χρησιμοποιούνται και στις Γναθοπροσωπικές Προσθέσεις [12, 38]. Συνήθως η χρήση τέτοιων σαπουνιών δεν προκαλεί μεταβολές στα υλικά. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης, όπως για παράδειγμα μετά την έντονη τριβή έχουν αναφερθεί απομάκρυνση σωματιδίων από την επιφάνεια των υλικών κυρίως της βαφής [38]. Το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα που μελετήθηκε (Πίνακας 2, D4) έχει αναφερθεί ότι οι μεταβολές που προκαλεί οφείλονται στην αποσύνθεση του ιδίου του απολυμαντικού σε μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου τα οποία προκαλούν αύξηση της σκληρότητας στα υλικά [8] κυρίως στην επιφάνειά τους [21].

9 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την σταθερότητα των προσθέσεων που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, βασικός σκοπός της απολύμανσής τους αποτελεί η διατήρηση της υγιεινής τους και των ιστών που τις περιβάλλουν. Έτσι, για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου απολύμανσης κάθε πρόσθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερθείσες απαιτήσεις [19]. Η χρήση των δοκιμών μικρο-διείσδυσης μπορεί να αποτελέσουν πολύ σημαντικό εργαλείο στη Γναθοπροσωπική Προσθετική δεδομένου ότι οι μεταβολές στην επιφάνεια των προσθέσεων μπορούν να οδηγήσουν στην αντικατάστασή τους ακόμα και αν στον συνολικό όγκο του υλικού δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δοκιμές εφελκυσμού και μικρο-διείσδυσης στα δύο υλικά παρουσίασαν μεταβολές στα εξεταζόμενα υλικά μετά τους διαφορετικούς τρόπους απολύμανσής τους. Οι μεταβολές στην επιφάνεια και των δύο υλικών ήταν πιο έντονες σε σύγκριση με το συνολικό όγκο του υλικού. Συγκρίνοντας τις διαφορετικές μεθόδους απολύμανσης, η έκθεση στα μικροκύματα δεν προτείνεται για τον καθαρισμό των εξεταζόμενων υλικών, σχετικά με τις εξεταζόμενες στην παρούσα εργασία ιδιότητες, δεδομένου ότι επηρέασε περισσότερο και τα δύο υλικά. Επιπρόσθετα, η έκθεση στα μικροκύματα καθώς και ο καθαρισμός με το υποχλωριώδες διάλυμα προκάλεσε μεγαλύτερες μεταβολές στην επιφάνεια (3μm) του CPE όπως υπέδειξαν οι δοκιμές μικρο-διείσδυσης. Το ελαστομερές PDMS επηρεάστηκε λιγότερο από το εμπορικά διαθέσιμο σκεύασμα και το CPE από το σαπούνι με το ουδέτερο ph, τα οποία και προτείνονται ως οι πιο κατάλληλοι τρόποι απολύμανσης των δύο υλικών, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Hecker D.M., The Journal of Prosthetic Dentistry. 89: 2 (2003). [2] Hooper S.M., Westcott T.P., Evans L.L., Bocca A.P., Jagger D.C., Journal of Prosthodontics. 14: 1 (2005). [3] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Moreno A., dos Santos D.M., Haddad M.F., Bannwart L.C., Polymer Degradation and Stability. 97: 9 (2012). [4] Polyzois G.L., Tarantili P.A., Frangou M.J., Andreopoulos A.G., The Journal of Prosthetic Dentistry. 83: 5 (2000). [5] Goiato M., Haddad M., C Sinhoreti M., dos Santos D., Pesqueira A., Moreno A., BioMedical Engineering OnLine. 9: 1 (2010). [6] Goiato M.C., Rossatti Zucolotti B.C., Mancuso D.N., dos Santos D.M., Pellizzer E.P., Ramos Verri F., Journal of Craniofacial Surgery. 21: 4 (2010). [7] Goiato M.C., Haddad M.F., Santos D.M.d., Pesqueira A.r.A., Moreno A.l., Brazilian Oral Research. 24: (2010). [8] Hatamleh M.M., Polyzois G.L., Silikas N., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 20: 6 (2011). [9] Kiat-amnuay S., Johnston D.A., Powers J.M., Jacob R.F., Journal of Prosthodontics. 14: 2 (2005). [10] Polyzois G.L., Zissis A.J., Yannikakis S.A., The International journal of prosthodontics. 8: 2 (1995). [11] Ferreira M., Pereira-Cenci T., Rodrigues de Vasconcelos L., Rodrigues-Garcia R., Del Bel Cury A., Clinical Oral Investigations. 13: 2 (2009). [12] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Dekon S.F.d.C., Brazilian Oral Research. 23: (2009). [13] Eleni P.N., Krokida M.K., Polyzois G.L., Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Tsikourkitoudi V.P., Ziomas I., Polymer Degradation and Stability. 96: 4 (2011). [14] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., International Journal of Structural Integrity. 4: 1 (2013). [15] Pelletier H., Tribology International. 39: 7 (2006). [16] Gettleman L., Kiat Amnuay S., Johnston D.A., Anderson J.D., Anderson M.D., IADR/AADR, 82nd General Sesion Honolulu, (2004).

10 [17] Machado A.L., Breeding L.C., Puckett A.D., The Journal of Prosthetic Dentistry. 94: 2 (2005). [18] Rohrer M.D., Bulard R.A., Journal of the American Dental Association (1939). 110: 2 (1985). [19] Goiato M.C., Pesqueira A.A., Santos D.M.d., Zavanelli A.C., Ribeiro P.d.P., Journal of Prosthodontics. 18: 3 (2009). [20] Pesqueira A.A., Goiato M.C., dos Santos D.M., Haddad M.F., Ribeiro P.d.P., Coelho Sinhoreti M.A., Sundefeld M.L.M.M., Journal of Prosthodontics. (2011). [21] Hatamleh M.M., Watts D.C., Journal of Prosthodontics. 19: 7 [22] Charitidis C.A., Dragatogiannis D.A., Koumoulos E.P., Kartsonakis I.A., Materials Science and Engineering: A. 540: 0 (2012). [23] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 7: 6 (1992). [24] Sneddon I.N., Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 44: 04 (1948). [25] King R.B., International Journal of Solids and Structures. 23: 12 (1987). [26] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 10: 01 (1995). [27] Oliver W.C., Pharr G.M., Journal of Materials Research. 19: 01 (2004). [28] Tabor D., Hardness of Metals, Oxford University Press. 1951: Oxford University Press. [29] Field J.S., Swain M.V., Journal of Materials Research. 8: 02 (1993). [30] Krokida M.K., Karathanos V.T., Maroulis Z.B., Drying Technology. 18 (2000). [31] Krokida M.K., Kiranoudis C.T., Maroulis Z.B., Journal of Food Engineering. 40: 4 (1999). [32] Hou H.Y., Chang N.K., Chang S.H., in Nanomechanics of Materials and Structures, Chuang T.J., Anderson P.M., Wu M.K., and Hsieh S., Editors. 2006, Springer Netherlands. p [33] Charitidis C.A., Koumoulos E.P., Plastics, Rubber and Composites. 41: 2 (2012). [34] Wu C.-L., Lin H.-C., Hsu J.-S., Yip M.-C., Fang W., Thin Solid Films. 517: 17 (2009). [35] Charitidis C., ISRN Nanotechnology. 2011: (2011). [36] Lim Y.Y., Munawar Chaudhri M., Mechanics of Materials. 38: 12 (2006). [37] Liao Q., Huang J., Zhu T., Xiong C., Fang J., Mechanics of Materials. 42: 12 (2010). [38] Filié Haddad M., Coelho Goiato M., Micheline dos Santos D., Moreno A., Filipe D almeida N., Alves Pesqueira A., Journal of Biomedical Optics. 16: 9 (2011).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οδηγός Συγγραφής Εργαστηριακών Αναφορών Εξώφυλλο Στην πρώτη σελίδα περιέχονται: το όνομα του εργαστηρίου, ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης, το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Β.Π. Οικονομοπούλου, Μ.Κ. Κροκίδα Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Ένας ερευνητής προκειμένου να συγκρίνει τρία σιτηρέσια εκτροφής κοτόπουλων (Σ1, Σ2 και Σ3, αντίστοιχα), σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα. Επέλεξε 15 νεογέννητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

T-tests One Way Anova

T-tests One Way Anova William S. Gosset Student s t Sir Ronald Fisher T-tests One Way Anova ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Νίκος Ζουρμπάνος Ρούσσος, Π.Λ., & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχεδόν στο σύνολό τους οι ενόργανες τεχνικές παρέχουν τη μέτρηση μιας φυσικής ή φυσικοχημικής παραμέτρου Ρ η οποία συνδέεται άμεσα η έμμεσα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ PSEUDOMONAS PUTIDA DSM437 Κ. Κόντη, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μέτρηση Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Πολυουρεθανικών και Εποδειδικών Ρητινών»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μέτρηση Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Πολυουρεθανικών και Εποδειδικών Ρητινών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μέτρηση Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών Πολυουρεθανικών και Εποδειδικών Ρητινών» Στα πλαίσια της σύμβασης ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Ι. Σαρακατσιάνος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Β. Κανελλόπουλος, Γ. οµπάζης, Χ. Γιαννουλάκης και Κ. Κυπαρισσίδης Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering Environmental Fluids Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς Πετρόπουλος Ηλίας Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ Μέθοδοι μέτρησης των μηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ. Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ. Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ Τεύχη στα οποία αναφέρονται πινακοποιημένα τα στοιχεία βολής όπως προκύπτουν από την Εξωτερική βλητική και επιβεβαιώνονται σε βαλλιπέδια Ο κάθε τύπος ΠΒ έχει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέλη ΔΕΠ: Δ. Μαρίνος Κουρής Ζ. Μαρούλης Γ. Ζιώμας Μ. Κροκίδα Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Παναγιώτου Χ. Μπουκουβάλας Π. Μιχαηλίδης Υποψήφιοι Διδάκτορες: Π. Ελένη Κ. Καββαδίας Ι. Κατσαβού

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου ως επιστήμη στην υπηρεσία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της οργανοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 150.07 Επίδειξη του θεωρήματος του Μπερνούλη G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1

Διαβάστε περισσότερα

CH COOC H H O CH COOH C H OH

CH COOC H H O CH COOH C H OH ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 2 ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (ΧΚ2) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΤΜΗΜAΤΑ TΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Τίτλος Πειράματος: ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Παρουσίαση ενός καινοτομικού προϊόντος με εξαιρετικές έως απίστευτες μελλοντικές προοπτικές τον 21 ο αιώνα! του Γεωργίου Μαντάνη, Καθηγητή ΤΕΙ/Θ Courtesy: Prof. Arthur Ragauskas,

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

4.3.3 Ο Έλεγχος των Shapiro-Wilk για την Κανονική Κατανομή

4.3.3 Ο Έλεγχος των Shapiro-Wilk για την Κανονική Κατανομή 4.3.3 Ο Έλεγχος των Shapro-Wlk για την Κανονική Κατανομή Ένας άλλος πολύ γνωστός έλεγχος καλής προσαρμογής για την κανονική κατανομή, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην θέση του ελέγχου Lllefors, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Καταρχήν Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 1ος Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες 2015 Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Α Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 1ος Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες 2015 Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω Α Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 1ος Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες 2015 Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω Η Μαρία και ο Γιάννης είναι μέλη ερευνητικής ομάδας που υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 Μέτρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια στερεοσκοπίου Δυναμική ανάλυση με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα

Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Επίδραση της επεξεργασίας με Υπερυψηλή πίεση και Παλλόμενα Ηλεκτρικά πεδία στην Αύξηση της Απόδοσης Ελαιολάδου και στην Οξειδωτική του Σταθερότητα Β. Ανδρέου, Ζ. Αλεξανδράκης, Γ. Δημόπουλος, Γ.Κατσαρός,

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις 1. Σε μια δεξαμενή, με διάμετρο Τ = 1.2 m και συνολικό ύψος 1.8 m και ύψος πλήρωσης υγρού Η = 1.2 m, αναδεύεται υγρό latex (ρ = 800 kg/m 3, μ = 10 ) με ναυτική προπέλα (τετρ. βήμα, 3 πτερύγια, D = 0.36

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα