Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

2 Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Αποταµίευση και πλούτος Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός Επιτόκια

3 Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: ένα λογιστικό πλαίσιο, που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση της τρέχουσας οικονοµικής δραστηριότητας Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις δίνουν ταυτόσηµες µετρήσεις Προσέγγιση προϊόντος: η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος Προσέγγιση εισοδήµατος: τα εισοδήµατα που αποκτούν οι παραγωγοί του προϊόντος Προσέγγιση δαπάνης: η δαπάνη των τελικών αγοραστών του προϊόντος

4 Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος Το παράδειγµα τηςχυµός ΑΕ δείχνει ότι και οι τρεις προσεγγίσεις είναι ισοδύναµες Η προσέγγιση προϊόντος στηρίζεται στην έννοια της προστιθέµενης αξίας προστιθέµενη αξία = η διαφορά της αξίας του προϊόντος κάθε παραγωγού µείον την αξία των εισροών που έχει αγοράσει από τους άλλους παραγωγούς

5 Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος Γιατί οι τρεις προσεγγίσεις είναι ισοδύναµες; Πρέπει να είναι, εξ ορισµού Οποιοδήποτε προϊόν παράγεται (προσέγγιση προϊόντος) αγοράζεται από κάποιον (προσέγγιση δαπάνης) και αποτελεί εισόδηµα για κάποιον (προσέγγιση εισοδήµατος) Ηθεµελιώδης ταυτότητα των εθνικών λογαριασµών: συνολική παραγωγή = συνολικό εισόδηµα = συνολική δαπάνη (2.1) (2.1)

6 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση προϊόντος για τη µέτρηση του Α.Εγχ.Π. Το Α.Εγχ.Π. (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι η αγοραία αξία των νέων τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα, µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο

7 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Αγοραία αξία: επιτρέπει την πρόσθεση διαφορετικών αγαθών, σύµφωνα µε τηντιµή πώλησήςτους Πρόβληµα: δεν περιλαµβάνει µηαγοραίααγαθά, όπως οι καθηµερινές δουλειές του σπιτιού, η αξίατης ποιότητας του περιβάλλοντος και η εξάντληση των φυσικών πόρων Γίνεται κάποια αναπροσαρµογή για να συνυπολογιστεί η παραοικονοµία Οι υπηρεσίες του κράτους (που δεν πωλούνται στις αγορές) αξιολογούνται στο κόστος παραγωγής τους

8 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Νέα αγαθά και υπηρεσίες: περιλαµβάνει µόνο αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί την τρέχουσα περίοδο και όχι αγαθά που παράχθηκαν νωρίτερα

9 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Τελικά αγαθά και υπηρεσίες εν υπολογίζονται ενδιάµεσα αγαθά και υπηρεσίες (αυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών στην ίδια περίοδο που έχουν τα ίδια παραχθεί) Τελικά αγαθά και υπηρεσίες είναι όσα δεν είναι ενδιάµεσα Κεφαλαιουχικά αγαθά (αγαθά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή άλλων αγαθών): είναι τελικά αγαθά διότι δεν χρησιµοποιούνται µόνο την περίοδο που παράγονται

10 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Τελικά αγαθά και υπηρεσίες Οι επενδύσεις σε αποθέµατα (η µεταβολή των αποθεµάτων - που αποτελούνται από τα απούλητα ολοκληρωµένα αγαθά, την παραγωγή σε εξέλιξη και τις πρώτες ύλες - κατά τη διάρκεια µιας περιόδου) θεωρούνται ως τελικό αγαθό Η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας λειτουργεί αποτελεσµατικά, διότι αποκλείει αυτόµαταταενδιάµεσα αγαθά

11 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Α.Εθν.Π. και Α.Εγχ.Π. Α.Εθν.Π (ακαθάριστο εθνικό προϊόν) = προϊόν που παράγεται από εγχώριους συντελεστές παραγωγής Α.Εγχ.Π = προϊόν που παράγεται στην επικράτεια µιας χώρας Α.Εγχ.Π = ΑΕΠ NFP (2.2) NFP = καθαρές αµοιβές των συντελεστών παραγωγής από το εξωτερικό = η διαφορά του εισοδήµατος που αποκτάται από τους εγχώριους συντελεστές παραγωγής στο εξωτερικό µείον το εισόδηµα που αποκτούν ξένοι συντελεστές παραγωγής στην εγχώρια οικονοµία

12 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Α.Εθν.Π καια.εγχ.π. Παράδειγµα: τα έσοδα κατασκευής ενός αυτοκινητόδροµου που κατασκευάστηκε από µια αµερικανική εταιρία στη Σαουδική Αραβία υπολογίζονται στο Α.Εθν.Π των ΗΠΑ (κατασκευάστηκε από συντελεστές παραγωγής των ΗΠΑ), όχι στο Α.Εγχ.ΠτωνΗΠΑ, και είναι µέρος του Α.Εγχ.Π της Σαουδικής Αραβίας (κατασκευάστηκε στη Σαουδική Αραβία), όχι του Α.Εθν.Π της Σαουδικής Αραβίας Ηδιαφοράµεταξύ Α.Εθν.Π καια.εγχ.π είναιµικρή για τις ΗΠΑ, περίπου 0,2%, αλλά υψηλότερη για χώρες που πολλοί πολίτες τους εργάζονται στο εξωτερικό.

13 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµότουα.εγχ.π Υπολογίζει τη συνολική δαπάνη σε τελικά αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται µέσα σε µια χώρα, µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο Τέσσεριςκύριεςκατηγορίεςδαπάνης: κατανάλωση (C), επένδυση (I), δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (G) και καθαρές εξαγωγές (NX) Y = C + I + G + NX (2.3) Ταυτότητα εισοδήµατος-δαπάνης

14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµότουα.εγχ.π Κατανάλωση: ηδαπάνηεγχώριωννοικοκυριώνγιατελικά αγαθά και υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων και όσων παράγονται στο εξωτερικό) Περίπου 2/3 του Α.Εγχ.Π. των Η.Π.Α. Τρεις κατηγορίες ιαρκή καταναλωτικά αγαθά (όπως, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, έπιπλα, βασικές συσκευές) Μη διαρκή αγαθά (όπως, τρόφιµα, ρούχα, καύσιµα) Υπηρεσίες (όπως, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, µεταφορές)

15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµότουα.εγχ.π Επένδυση: η δαπάνη για νέα κεφαλαιουχικά αγαθά (επένδυση σε πάγια) και η επένδυση σε αποθέµατα Περίπου 1/6 του Α.Εγχ.ΠτωνΗΠΑ. Επιχειρηµατικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία : η δαπάνη των επιχειρήσεων για εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και προγράµµατα πληροφορικής Επένδυση σε κατοικίες: η δαπάνη για την κατασκευή σπιτιών και διαµερισµάτων Επένδυση σε αποθέµατα: οι αυξήσεις των αποθεµάτων των επιχειρήσεων

16 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση δαπάνης για τον υπολογισµό του Α.Εγχ.Π ηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες: οι δαπάνες του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες Περίπου 1/5 του Α.Εγχ.Π. των ΗΠΑ Οι περισσότερες πραγµατοποιούνται από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές και όχι από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση εν αφορούν όλες οι δηµόσιες δαπάνες σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών Ορισµένες δηµόσιες δαπάνες δεν γίνονται µε αντάλλαγµατρέχοντα αγαθά και υπηρεσίες, όπως: οι µεταβιβαστικές πληρωµές, που περιλαµβάνουν την κοινωνική ασφάλιση, την ιατρική περίθαλψη και τα επιδόµατα ανεργίας οι πληρωµές τόκων για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους Ορισµένες δηµόσιες δαπάνες γίνονται για κεφαλαιουχικά αγαθά που αυξάνουν το απόθεµα κεφαλαίου του κράτους, όπως οδικές αρτηρίες, αεροδρόµια, γέφυρες, και υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα

17 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση της δαπάνης για τον υπολογισµό τουα.εγχ.π Καθαρές εξαγωγές: η διαφορά των εξαγωγών µείον τις εισαγωγές Εξαγωγές: αγαθά που παράγονται στο εσωτερικό και αγοράζονται στο εξωτερικό από κατοίκους άλλων χωρών Εισαγωγές: αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και αγοράζονται στο εσωτερικό από κατοίκους της χώρας Οι εισαγωγές αφαιρούνται από το Α.Εγχ.Π, καθώς αντιπροσωπεύουν αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και έχουν συµπεριληφθεί στην κατανάλωση, την επένδυση, και τις δηµόσιες δαπάνες

18 Πίνακας 2.1 Η προσέγγιση δαπάνης για τη µέτρηση του Α.Εγχ.ΠστιςΗΠΑ, 2005 ισεκατοµµύρια δολάρια Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. απάνες προσωπικής κατανάλωσης (C) 8745,7 70,0 ιαρκή αγαθά 1026,5 8,2 Μη διαρκή αγαθά 2564,4 20,5 Υπηρεσίες 5154,9 41,3 Ακαθάριστη ιδιωτική εγχώρια επένδυση (I) 2105,0 16,9 Επιχειρηµατικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 1329,8 10,6 Εγκαταστάσεις 335,1 2,7 Εξοπλισµός 994,7 8,0 Επενδύσεις σε κατοικίες 756,3 6,1 Αποθέµατα 18,9 0,2 ηµ όσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (G) 2362,9 18,9 Ο µοσπονδιακές 877,7 7,0 Εθνική άµυνα 587,7 4,7 Λοιπές 290,6 2,3 Πολιτειακές και τοπικές 1485,2 11,9 Καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) -726,5-5,8 Εξαγωγές 1301,2 10,4 Εισαγωγές 2027,7 16,2 Σύνολο (Α.Εγχ.Π. ή Υ ) 12487,1 100,0 Παρατήρηση: Οι αριθµοί µπορεί να µην αθροίζουν στα σύνολα που αναφέρονται, λόγω στρογγυλοποιήσεων. Πηγή: Bureau of Economic Analysis, Web site, Πίνακας 1.1.5, 31 Μαΐου 2006.

19 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση του εισοδήµατος για τον υπολογισµό του Α.Εγχ.Π Προσθέτει τα εισοδήµατα που προκύπτουν από την παραγωγή (περιλαµβάνονται τα κέρδη και οι φόροι που καταβάλλονται στο δηµόσιο) Εθνικό εισόδηµα = αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας (συµπεριλαµβάνονται πρόσθετες αµοιβές -παροχές) + εισόδηµααπό ατοµική απασχόληση + εισόδηµααπόεκµισθώσεις (φυσικών προσώπων) + επιχειρηµατικά κέρδη + καθαρό εισόδηµα από τόκους + φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών + τρέχουσες επιχειρηµατικές µεταβιβαστικές πληρωµές + τρέχον πλεόνασµα δηµοσίων επιχειρήσεων Εθνικό εισόδηµα + στατιστική απόκλιση = Καθαρό Εθνικό Προϊόν Καθαρό Εθνικό Προϊόν + αποσβέσεις (ηαξίατουκεφαλαίουπου φθείρεται σε µία περίοδο) = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Εθν.Π) Α.Εθν.Π καθαρές αµοιβές των συντελεστών παραγωγής από το εξωτερικό (NFP) = Α.Εγχ.Π

20 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Η προσέγγιση του εισοδήµατος για τον υπολογισµό τουα.εγχ.π. Εισόδηµα ιδιωτικούκαιδηµόσιου τοµέα Ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα = εισόδηµα ιδιωτικούτοµέα = εισόδηµα ιδιωτικούτοµέα στη χώρα (Y, ήα.εγχ.π) και στο εξωτερικό (NFP) + πληρωµέςαπότοδηµόσιο τοµέα (µεταβιβαστικές πληρωµές, TR, και τόκοι δηµοσίου χρέους, INT) φόροι προς το δηµόσιο τοµέα (T) = Y + NFP + TR + INT T (2.4) Καθαρό εισόδηµα τουδηµοσίου = Φόροι µεταβιβαστικές πληρωµές τόκοι δηµοσίου χρέους = T TR INT (2.5) Ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα + καθαρό εισόδηµατουδηµοσίου = Α.Εγχ.Π. + NFP = Α.Εθν.Π.

21 Πίνακας 2.2 Η προσέγγιση εισοδήµατος για τον υπολογισµό του Α.Εγχ.Π. στις Ηνωµένες Πολιτείες, 2005 ισεκατοµµύρια Ποσοστό του Α.Εγχ.Π δολάρια Αµοιβές για µισθωτές υπηρεσίες ,0 Εισόδηµα από ατοµική απασχόληση 939 7,5 Εισόδηµα από εκµισθώσεις (φυσικών προσώπων) 73 0,6 Επιχειρηµατικά κέρδη ,8 Καθαρό εισόδηµα από τόκους 498 4,0 Έµµεσοι φόροι 848 6,8 Τρέχουσες επιχειρηµατικές µεταβιβαστικές 80 0,6 πληρωµές Τρέχων πλεόνασµα των κρατικών επιχειρήσεων -11-0,1 Σύνολο (Εθνικό Εισόδηµα) ,2 Συν Τακτοποιητέα στοιχεία 55 0,4 Ίσον Καθαρό Εθνικό Προϊόν ,7 Συν Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ,6 Ίσον Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) ,3 Μείον Αµοιβές συνετελστών από το εξωτερικό 508 4,1 Συν αµοιβές συντελεστών προς το εξωτερικό 474 3,8 Ίσον Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Εγχ.Π) ,0 Παρατήρηση: Οι αριθµοί µπορεί να µην αθροίζουν στα σύνολα που αναφέρονται, λόγω στρογγυλοποιήσεων. Πηγή: Bureau of Economic Analysis, Web site, Πίνακας και 1.12, 31 Μαΐου 2006.

22 Αποταµίευση και πλούτος Πλούτος Πλούτοςενόςνοικοκυριού= η διαφορά των περιουσιακών στοιχείων ενός νοικοκυριού µείον τις υποχρεώσεις του Εθνικός πλούτος = το άθροισµα του πλούτου νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κράτους µέσα σε µια χώρα Ηαποταµίευση από τα άτοµα, τις επιχειρήσεις και το κράτος καθορίζει τον πλούτο

23 Αποταµίευση και πλούτος Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης Αποταµίευση = τρέχον εισόδηµα τρέχουσες δαπάνες Ρυθµός αποταµίευσης = αποταµίευση/τρέχον εισόδηµα Ιδιωτική αποταµίευση = ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα κατανάλωση S pvt =(Y + NFP T + TR + INT) C (2.6)

24 Αποταµίευση και πλούτος Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης ηµόσια αποταµίευση = καθαρά δηµόσια έσοδα δηµόσιες δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών S govt =(T TR INT) G (2.7) ηµόσια αποταµίευση= δηµοσιονοµικό πλεόνασµα = δηµόσια έσοδα δηµόσια έξοδα ηµόσια έσοδα = έσοδα από φόρους (T) ηµόσια έξοδα= δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες (G) + µεταβιβαστικές πληρωµές (TR) + τόκοι δηµοσίου χρέους (INT) ηµοσιονοµικό έλλειµµα = S govt Χάρη απλότητας περιλαµβάνουµετηδηµόσια επένδυση στις δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες

25 Αποταµίευση και πλούτος Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης Εθνική αποταµίευση Εθνική αποταµίευση = ιδιωτική αποταµίευση + δηµόσια αποταµίευση S = S pvt + S govt (2.8) = [Y + NFP T + TR + INT C] + [T TR INT G] = Y + NFP C G =GNP C G

26 Αποταµίευση και πλούτος Οι χρήσεις της ιδιωτικής αποταµίευσης S = I + (NX + NFP) (2.9) S = I + CA (2.10) Από τις S = Y + NFP C G και Y = C + I + G + NX προκύπτει CA = NX + NFP = ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

27 Αποταµίευση και πλούτος Οι χρήσεις της ιδιωτικής αποταµίευσης S pvt = I + ( S govt ) + CA (2.11) (θέτοντας S = S pvt + S govt ) Η ταυτότητα των χρήσεων της αποταµίευσης η αποταµίευση χρησιµοποιείται µετρειςτρόπους: επένδυση (I) ηµοσιονοµικό έλλειµµα ( S govt ) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (CA)

28 Αποταµίευση και πλούτος Η σχέση αποταµίευσης και πλούτου Αποθέµατα και Ροές Μεταβλητές Ροής: ορίζονται ανά χρονική µονάδα (Α.Εγχ.Π, εισόδηµα, αποταµίευση, επένδυση) Μεταβλητές αποθέµατα: ορίζονται σ ένα χρονικό σηµείο (ποσότητα χρήµατος, αξία κατοικιών, απόθεµα κεφαλαίου) Οι µεταβλητές ροής συχνά αποτελούν το ρυθµό µεταβολής των µεταβλητών αποθέµατος Πλούτος και αποταµίευση ως απόθεµα και ροή (ο πλούτος είναι απόθεµα, ηαποταµίευση είναι ροή)

29 Αποταµίευση και πλούτος Ησχέσηαποταµίευσης και πλούτου Εθνικός πλούτος: εγχώρια φυσικά περιουσιακά στοιχεία + καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία Φυσικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας (κεφαλαιουχικά αγαθά και γη) Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία της χώρας = ξένα περιουσιακά στοιχεία (ξένες µετοχές, οµολογίες και παραγωγικές µονάδες που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας) µείον ξένες υποχρεώσεις (εγχώριες µετοχές, οµολογίες και παραγωγικές µονάδες που ανήκουν σε κατοίκους άλλων χωρών) Οπλούτοςείναισηµαντικός γιατί η οικονοµική ευηµερία µιας χώρας εξαρτάται από αυτόν

30 Αποταµίευση και πλούτος Η σχέση αποταµίευσης και πλούτου Εθνικός πλούτος: εγχώρια φυσικά περιουσιακά στοιχεία + καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία Μεταβολές στον εθνικό πλούτο Μεταβολή της αξίας των υφιστάµενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (αλλαγές στην τιµή τωνοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή απόσβεση των κεφαλαιουχικών αγαθών) Η εθνική αποταµίευση (S = I + CA) αυξάνει τον πλούτο Σύγκριση αποταµίευσης και επένδυσης µεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών Οι ΗΠΑ είναι χώρα χαµηλής αποταµίευσης: η Ιαπωνία είναι χώρα υψηλής αποταµίευσης Η επένδυση των ΗΠΑ υπερβαίνει την αποταµίευση, δηλαδή το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικό

31 Σύνοψη 1 Παράµετροι συνολικής αποταµίευσης Παράµετρος αποταµίευσης Ιδιωτική αποταµίευση ηµόσια αποταµίευση Εθνική αποταµίευση Ορισµός και τύπος Ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα µείον κατανάλωση Spvt = (Y + NFP T + TR + INT) - C ηµόσια έσοδα µείον δηµόσιες δαπάνες Sgovt = T (G + TR + INT) Ιδιωτική αποταµίευση συν δηµόσια αποταµίευση. Επίσης, ΑΕΠ (Y + NFP) µείον κατανάλωση και δηµόσιες δαπάνες S = Spvt + Sgovt = Y + NFP C G

32 Αποταµίευση και πλούτος Εφαρµογή:Πλούτος και Αποταµίευση Το ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης έχει µειωθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια (Σχ. 2.1)

33 Σχήµα 2.1 Ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης, Η προσωπική αποταµίευσηως ποσοστό του προσωπικού διαθέσιµου εισοδήµατος Έτος

34 Αποταµίευση και πλούτος Εφαρµογή: Πλούτος και Αποταµίευση ε χρειάζεται να ανησυχούµε γιατηµείωση του ποσοστού προσωπικής αποταµίευσης γιατί : ηβασικήπαράµετρος της αποταµίευσης είναι ηιδιωτικήαποταµίευση το ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο µέλλον (Σχ. 2.2)

35 Σχήµα 2.2 Επίσηµοι προσωπικοί ρυθµοί αποταµίευσης, µε βάσητηνηµεροµηνία δηµοσίευσης, Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Νοέµβριος 2002 Ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Νοέµβριος 1998 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Νοέµβριος 2000 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης Μάιος 2006

36 Αποταµίευση και πλούτος Εφαρµογή: Πλούτος και Αποταµίευση ε χρειάζεται να ανησυχούµε γιατηµείωση του ποσοστού προσωπικής αποταµίευσης γιατί : Το ποσοστό προσωπικής αποταµίευσης αγνοεί τα κεφαλαιουχικά κέρδη: όσο αυξάνεται ο πλούτος των ατόµων, το ποσοστό αποταµίευσης µειώνεται(σχ. 2.3)

37 Σχήµα 2.3 Ετήσια µεταβολή του καθαρού πλούτου ως προς το διαθέσιµο προσωπικό εισόδηµα, Ποσοστό Έτος

38 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών Πραγµατικό Α.Εγχ.Π. και πληθωρισµός Οι ονοµαστικές µεταβλητές εκφράζονται σε χρηµατικές τιµές Πρόβληµα: Οι µεταβολές στις ονοµαστικές αξίες οφείλονται σε µεταβολές των τιµών ή των ποσοτήτων; Πραγµατικές µεταβλητές: προσαρµοσµένες στις µεταβολές των τιµών: αντιπροσωπεύουν µόνο µεταβολές στην ποσότητα

39 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός Πραγµατικό Α.Eγχ.Π. Παράδειγµα µε υπολογιστές και ποδήλατα Ονοµαστικό Α.Εγχ.Π είναι η χρηµατική αξία του τελικού προϊόντος µιας οικονοµίας υπολογισµένη στις τρέχουσες τιµές αγοράς Πραγµατικό Α.Εγχ.Π είναι µια εκτίµηση του τελικού προϊόντος, προσαρµοσµένου στις µεταβολές του συνολικού επιπέδου των τιµών

40 Πίνακας 2.3 Στοιχεία παραγωγής και τιµών Έτος 1 Έτος2 Ποσοστιαία µεταβολή από το έτος 1 στο έτος 2 Προϊόν (ποσότητα) Υπολογιστές % Ποδήλατα % Τιµή Υπολογιστές $1200/υπολογιστή $600/υπολογιστή -50% Ποδήλατα $200/ποδήλατο $240/ποδήλατο +20% Αξία Υπολογιστές $6000 $ Ποδήλατα $40000 $ % Σύνολο $46000 $ ,5%

41 Πίνακας 2.4 Υπολογισµός του πραγµατικού προϊόντος µε εναλλακτικά έτη βάσης Υπολογισµός του πραγµατικού προϊόντος µεέτοςβάσης= Έτος 1 Τρέχουσες ποσότητες Τιµές έτους βάσης Έτος 1 Υπολογιστές 5 Χ $1200 = $6000 Ποδήλατα 200 Χ $200 = $40000 Σύνολο + $46000 Έτος 2 Υπολογιστές 10 Χ $1200 = $12000 Ποδήλατα 250 Χ $200 = $50000 Σύνολο = $62000 Ποσοστιαία αύξηση του πραγµατικού Α.Εγχ.Π = ($ $46000)/$46000 = 34,8% Υπολογισµός του πραγµατικού προϊόντος µεέτοςβάσης= Έτος 2 Τρέχουσες ποσότητες Τιµές έτους βάσης Έτος 1 Υπολογιστές 5 Χ $600 = $3000 Ποδήλατα 200 Χ $240 = $48000 Σύνολο + $51000 Έτος 2 Υπολογιστές 10 Χ $600 = $6000 Ποδήλατα 250 Χ $240 = $60000 Σύνολο = $66000 Ποσοστιαία αύξηση του πραγµατικού Α.Εγχ.Π = ($ $51000)/$51000 = 29,4%

42 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Ένας δείκτης τιµών µετρά το µέσο επίπεδο των τιµώνγιακάποιασυγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες, σε σχέση µετιςτιµές που ίσχυαν σε ένα δεδοµένο έτος βάσης Αποπληθωριστής του Α.Εγχ.Π. = 100 ονοµαστικό Α.Εγχ.Π. /πραγµατικό Α.Εγχ.Π. Το έτος βάσης P = 100

43 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών είκτης Τιµών Καταναλωτή ( ΤΚ) Μηνιαίος δείκτης των τιµών καταναλωτή: ο µέσος όρος του δείκτη ισούται µε 100 την περίοδο βάσης τιµών (στις ΗΠΑ, ) Βασίζεται σ ένα καλάθι αγαθών την περίοδο βάσης δαπάνης (στις ΗΠΑ, )

44 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Πλαίσιο 2.2: Η επανάσταση των υπολογιστών και το Α.Εγχ.Π. αλυσιδωτής στάθµισης Η επιλογή της περιόδου βάσης επηρεάζει σηµαντικά το µετρούµενο Α.Εγχ.Πότανοιτιµές και οι ποσότητες ενός αγαθού, όπως οι Η/Υ αλλάζουν γρήγορα ΗΥπηρεσίαΟικονοµικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (ΒΕΑ) ανέπτυξε το Α.Εγχ.Π αλυσιδωτής στάθµισης, ένα µαθηµατικό συµβιβασµόανάµεσα στην επιλογή του έτους βάσης Ωστόσο, ορισµένες συνιστώσες του πραγµατικού Α.Εγχ.Πδεν προσµετρούνται στο πραγµατικό Α.Εγχ.Π, αλλά η διαφορά είναι συνήθως µικρή

45 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες τιµών Πληθωρισµός Υπολογισµός πληθωρισµού: π t+1 = (P t+1 P t )/P t = P t+1 /P t Στο Σχ. 2.4 παρουσιάζεται το ύψος του πληθωρισµού στις ΗΠΑ από το 1960, µε βάση τον αποπληθωριστή Α.Εγχ.Π.

46 Σχήµα 2.4 Το ύψος πληθωρισµού στις ΗΠΑ, Πληθωρισµός (ετήσιο ποσοστό) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΗΠΑ Έτος

47 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες τιµών Πλαίσιο 2.3: Είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισµός µε βάση το ΤΚ υπερεκτιµά την άνοδο του κόστους ζωής; Η επιτροπή Boskin ανέφερε ότι ο ΤΚ παρέκκλινε προς τα πάνω κατά µία ή δύο ποσοστιαίες µονάδες κάθε χρόνο Ένα πρόβληµα είναι ότι η αναπροσαρµογή των τιµών για το συνυπολογισµό αλλαγών στην ποιότητα των αγαθών είναι πολύ δύσκολη

48 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Πλαίσιο 2.3: Είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισµός µε βάση το ΤΚ υπερεκτιµά την άνοδο του κόστους ζωής; Οι δείκτες τιµών µε καθορισµένα σύνολα αγαθών δεν λαµβάνουν υπόψη ότι οι καταναλωτές υποκαθιστούν ένα αγαθό όταν αυξάνεται η τιµήτουµε άλλααγαθά που γίνονται σχετικά φθηνότερα Το πρόβληµα αυτό είναι γνωστό ως µεροληπτικό σφάλµα υποκατάστασης

49 Πραγµατικό Α.Εγχ.Π, δείκτες τιµών και πληθωρισµός είκτες Τιµών Πλαίσιο 2.3: Είναι αλήθεια ότι ο πληθωρισµός µε βάση το ΤΚ υπερεκτιµά την άνοδο του κόστους ζωής; Αν ο πληθωρισµός υπερεκτιµάται, τότε τα πραγµατικά εισοδήµατα είναι υψηλότερα από αυτά που πιστεύουµε καιοιτιµαριθµοποιηµένες µεταβιβαστικές πληρωµές, όπως τα επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας, αυξάνονται µε υψηλότερο ρυθµό απότονπραγµατικό πληθωρισµό Σύµφωνα µε νεότερη έρευνα (Ιούλιος 2006) η διαφορά είναι ακόµα 1% το χρόνο ή µεγαλύτερη

50 Επιτόκια Πραγµατικά και Ονοµαστικά επιτόκια Επιτόκιο: η ποσοστιαία απόδοση που υπόσχεται ένας δανειζόµενος στο δανειστή Πραγµατικό επιτόκιο: η ποσοστιαία αύξηση της πραγµατικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου διαχρονικά Ονοµαστικό επιτόκιο: η ποσοστιαία αύξηση της ονοµαστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου διαχρονικά

51 Επιτόκια Πραγµατικό και ονοµαστικό επιτόκιο Πραγµατικό επιτόκιο = i π (2.12) Στο Σχ. 2.5 παρουσιάζονται τα ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια στις ΗΠΑ από το 1960

52 Σχήµα 2.5 Ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια στις ΗΠΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Επιτόκιο (ετήσιο ποσοστό) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Έτος

53 Επιτόκια Προσδοκώµενο πραγµατικό επιτόκιο r = i π e (2.13) Αν π = π e, πραγµατικό επιτόκιο = προσδοκώµενο πραγµατικό επιτόκιο

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί 1) Οι τρεις προσεγγίσεις αποτίμησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι Α) προσεγγίσεις κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Μαρία Πεμπετζόγλου Επίκουρη Καθηγήτρια Κομοτηνή 2011-12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ορισμός: Η μελέτη της οικονομίας ως συνόλου. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2 Κλάδοι Οικονομικής (i) Μικροοικονομική: Αποφάσεις ατομικών νοικοκυριών- Επιχειρήσεων (ii) Μακροοικονομική: Μελέτη οικονομίας ως συνόλου Βασικά Ζητήματα που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL)

ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (TEL) 1. Κατά τους οικονομολόγους ποιο από τα παρακάτω είναι ένας παραγωγικός συντελεστής; I. Μια κοινή μετοχή μιας εταιρείας υπολογιστών. II. Ένα εταιρικό ομόλογο μιας πετρελαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 1 Τα Δεδομένα της Μακροοικονομικής

Μακροοικονομική. Διάλεξη 1 Τα Δεδομένα της Μακροοικονομικής Μακροοικονομική Διάλεξη 1 Τα Δεδομένα της Μακροοικονομικής 1 Εθνικοί Λογαριασμοί Με την έννοια των εθνικών λογαριασμών στην οικονομική επιστήμη αναφερόμαστε στη μέτρηση της συνολικής ποσότητας αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο προϊόν παράγεται συνολικά σε ένα έτος; Πόση η αξία του προϊόντος που παράγεται;

Πόσο προϊόν παράγεται συνολικά σε ένα έτος; Πόση η αξία του προϊόντος που παράγεται; Τελικά (final goods) είναι τα αγαθά που αγοράζονται για τελική χρήση και δεν πρόκειται να ξαναπουληθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στην παραγωγή άλλων εμπορευμάτων. (Το αλεύρι που αγοράζει το νοικοκυριό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταµίευση και επένδυση σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 5. Αποταµίευση και επένδυση σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 5 Αποταµίευση και επένδυση σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωµών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε µια ανοικτή οικονοµία Αποταµίευση και επένδυση σε µια µικρή ανοικτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών. 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών

1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών. 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών 1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί Καταγράφουν την αξία του εισοδήματος ή προϊόντος, που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (24) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 08:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:Είναι η μελέτη της διάθρωσης και της συμπεριφοράς των εθνικών οικονομιών, καθώς και της πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Νίκος Κουτσιαράς. σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Νίκος Κουτσιαράς. σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mankiw, N.G. και M. Taylor,(2017) Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία Mάθημα 6 : To ισοζύγιο πληρωμών Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει το 1. Εμπορικό ισοζύγιο 2. Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 3. Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Έννοια και μέτρηση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών Ετήσιο εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σ/Λ & Πολλαπλής Επιλογής Αντικείμενο μελέτης της μακροοικονομίας είναι (μεταξύ άλλων) η:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Σ/Λ & Πολλαπλής Επιλογής Αντικείμενο μελέτης της μακροοικονομίας είναι (μεταξύ άλλων) η: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Σ/Λ & Πολλαπλής Επιλογής 2.1 1. Η συνολική παραγωγή μιας χώρας μελετάται από τη μικροοικονομία. 2. Η φθορά που υφίσταται ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός στην πορεία του χρόνου, αποτιμημένη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Έννοια και μέτρηση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών Ετήσιο εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί

Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί , Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί Το Ισοζύγιο Πληρωμών: θέματα 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 11-03-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Τρίµηνο 2008 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-12-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΠ) καλείται η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε ένα έτος. τελικά αγαθά είναι όσα δεν πρόκειται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, δηλαδή όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

10. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζει. α) το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της οικονομίας

10. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζει. α) το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της οικονομίας 10. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζει α) το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της οικονομίας β) τη συνολική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών της οικονομίας γ)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 05

Πολιτική Οικονομία Ενότητα 05 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 05: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 2ο. Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής και Στοιχεία Εθνικών Λογαριασµών

Μάθηµα 2ο. Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής και Στοιχεία Εθνικών Λογαριασµών Μάθηµα 2ο Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής και Στοιχεία Εθνικών Λογαριασµών Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής Η Μακροοικονοµική ασχολείται µε τη συµπεριφορά της οικονοµίας ως σύνολο, δηλαδή µε τα συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,7% το Β Τρίμηνο του 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,7% το Β Τρίμηνο του 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8-9-2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,7% το Β Τρίμηνο του 2010 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Β Τρίμηνο 2010 (Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 2,5% το Δ Τρίμηνο του 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 2,5% το Δ Τρίμηνο του 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 11-3-2010 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 2,5% το Δ Τρίμηνο του 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2009 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,8,9,10 Να απαντήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οι δαπάνες απλώς σημαίνουν τη δαπάνη χρημάτων πρωταρχικά για περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 08:00-11:00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΤΕΚΑ (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-6-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α Τρίµηνο 2009 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

2

2 ISSN:2241-4878 Το παρόν εκδόθηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E ("Εurobank") και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, κατά οποιονδήποτε τρόπο, από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου (Ετος Αναφοράς: 2010) ΜΕ και ΧΩΡΙΣ Εποχική Διόρθωση

Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου (Ετος Αναφοράς: 2010) ΜΕ και ΧΩΡΙΣ Εποχική Διόρθωση Διάγραμμα 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου Στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση (Ετος Αναφοράς: 2010) Μεταβολές () ανά τρίμηνο (η-ο-η3) και έτος (γ-ο-γ4) 2008-2017 Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστοιχα υπάρχει η αγορά προϊόντων και η αγορά παραγωγικών συντελεστών που συμμετέχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Αντίστοιχα υπάρχει η αγορά προϊόντων και η αγορά παραγωγικών συντελεστών που συμμετέχουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. ΔΗΔ 12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το Εισόδημα ισορροπίας 1.1 To Οικονομικό Κύκλωμα Σε μια οικονομία οι οικονομικοί φορείς είναι : Κράτος Επιχειρήσεις Νοικοκυριά Αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Αποτίμηση Επιχειρήσεων 08.04.2019 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών Παραδοχές Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι παραγωγικοί συντελεστές Η επιχείρηση αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ ή CPI) είναι ένα μέτρο του συνολικού κόστους των αγαθών και υπηρεσιών, που αγοράζει ο μέσος καταναλωτής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 4 Τρίμηνο 2018/4ο Τρίμηνο 2017: +1,6%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 4 Τρίμηνο 2018/4ο Τρίμηνο 2017: +1,6% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 4 Τρίμηνο /4ο Τρίμηνο : +1,6 ο (Προσωρινά στοιχεία, εποχικά διορθωμένα σε όρους όγκου)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. 5 η Διάλεξη

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. 5 η Διάλεξη Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 5 η Διάλεξη Αναγκαίοι ορισμοί - ορολογία Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Το εισόδημα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας, ανεξάρτητα σε ποιόν ανήκουν τα παραγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΠΡΙΛΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 15.6.2018 L 153/161 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2018/861 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Απριλίου 2018 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 08:00-11:00 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η Οικονομική χωρίζεται σε δύο κλάδους: Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (24) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 08:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους Περίγραμμα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισμός: Δεδομένα και αριθμοί Δημόσιες δαπάνες, φόροι και μακροοικονομία Δημόσια ελλείμματα και χρέος Ελλείμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. 8 η Διάλεξη

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. 8 η Διάλεξη Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 8 η Διάλεξη Αναγκαίοι ορισμοί - ορολογία Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Το εισόδημα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας, ανεξάρτητα σε ποιόν ανήκουν τα παραγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

3Χ2=6. 2 Μονάδες. α. Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι παραπέρα μετασχηματισμό. 2 Μονάδες

3Χ2=6. 2 Μονάδες. α. Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι παραπέρα μετασχηματισμό. 2 Μονάδες ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 η ΟΜΑΔΑ 3Χ5=15 Α1.

Διαβάστε περισσότερα