À ƒπ ƒ π À ª ƒ ø π À ª ª ƒπ ø À ƒπ ø ƒ ø

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "À ƒπ ƒ π À ª ƒ ø π À ª ª ƒπ ø À ƒπ ø ƒ ø"

Transcript

1 À. Àªµ À ªø ƒ ø :26 Page 1 À ƒπ ƒ π À ª ƒ ø π À ª ª ƒπ ø À ƒπ ø ƒ ø À ƒ º À π Àªµ À ø À ªø ƒ ø π π À π ø À ªø π π À Μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων της Οργάνωσής µας για ένταξη του συνόλου των εργαζοµένων στο χώρο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στις τάξεις των µελών µας, εντάσσεται και η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για εγγραφή των εργαζο- µένων στους δύο εργοδοτικούς Συνδέσµους των Τραπεζών ως µελών της ΕΤΥΚ. Η απόφαση αυτή λήφθηκε µετά από σχετικό αίτηµα της συντριπτικής πλειοψηφίας των µελών του προσωπικού των δύο Συνδέσµων µε το σκεπτικό πως έχουν και οι εργαζόµενοι αυτοί τους ίδιους µε µας εργοδότες και αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, αφού οι όροι εργοδότησής τους δεν διέπονται από καµιά συµφωνία πέραν από το συµβόλαιο εργασίας που έχουν υπογράψει και κάποιες εσωτερικές εγκυκλίους των δύο Συνδέσµων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης είχε κοινοποιήσει στους δύο Συνδέσµους την απόφασή του και τους είχε πληροφορήσει πως επεξεργαζόταν πακέτο αιτηµάτων για υπογραφή της πρώτης Συλλογικής Σύµβασης. Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07 32

2 À. Àªµ À ªø ƒ ø :26 Page 2 Μέσα από µια εθιµοτυπική συνάντηση µε το Προεδρείο του Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών σηµατοδοτήθηκε η έναρξη της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για υπογραφή συµφωνίας, που να καλύπτει τους εργαζοµένους στους δύο Συνδέσµους των Τραπεζών. Μετά από σχεδόν ενάµιση χρόνο διεξοδικών συζητήσεων και έντονων διαπραγµατεύσεων οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συµφωνία για υιοθέτηση των όρων εργοδότησης του προσωπικού των Τραπεζών και για το προσωπικό των Συνδέσµων Τραπεζών. Στις αρχές Νοεµβρίου η Οργάνωσή µας κάλεσε όλους τους συναδέλφους των Συνδέσµων Τραπεζών για µια ενηµέρωση για το Ενιαίο Ταµείο Υγείας. Ακολούθως, ένα µήνα αργότερα, η Οργάνωσή µας κάλεσε ξανά όλους τους συναδέλφους για µια αναλυτική ενηµέρωση σχετικά µε τη Συλλογική Σύµβαση, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε µια εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων της Συλλογικής Σύµβασης και επίλυση αποριών που εκφράστηκαν από τους συναδέλφους. Το αποτέλεσµα της συνάντησης αυτής ήταν η υπερψήφιση της εν λόγω Συλλογικής Σύµβασης από όλους τους συναδέλφους.. Περί τα µέσα Ιανουαρίου η Οργάνωσή µας µε εγκύκλιο καλούσε όλους τους συναδέλφους των Συνδέσµων Τραπεζών σε Κλαδική Συνέλευση για την εκλογή της Κλαδικής Επιτροπής. Μέσα σε ένα ήπιο κλίµα οι συνάδελφοι εξέλεξαν την Κλαδική Επιτροπή τα µέλη της οποίας έτυχαν της ανάλογης ενηµέρωσης και καθοδήγησης σχετικά µε το ρόλο που θα διαδραµάτιζαν σαν µέλη της Κλαδικής Επιτροπής. Ακολούθως, η νεοσύστατη Κλαδική Επιτροπή, σε συνεδρία της εξέλεξε τον Κλαδικό Γραµµατέα. Με την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης έκλεισε ακόµη ένα σηµαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ΕΤΥΚ, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά πως η Οργάνωσή µας έχει πάντοτε ως γνώµονα την προστασία όλων των µελών της και διαφύλαξη των δικαιω- µάτων τους. Πιο κάτω παραθέτουµε αυτούσια τη Συλλογική Σύµβαση, όπως αυτή υπογράφηκε µεταξύ της ΕΤΥΚ Συνδέσµων Τραπεζών: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ α. Από 01/01/2007 θα παραχωρηθεί αύξηση στους βασικούς µισθούς της 31/12/2004* ύψους 0.7% µε µίνιµουµ αύξηση στο βασικό µισθό 5.00 ΛΚ. β. Οι µισθολογικές κλίµακες να αναθεωρηθούν σύµφωνα µε τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται στο (α). γ. Οι ελάχιστες αυξήσεις (α) να παραχωρηθούν και στο προσωπικό που θα προσληφθεί µέχρι την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης. Το προσωπικό που θα προσληφθεί µετά την υπογραφή της συλλογικής σύµβασης να τοποθετηθεί στις νέες κλίµακες. 33 Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07

3 À. Àªµ À ªø ƒ ø :26 Page 3 * Στις περιπτώσεις αυτές θα έχει προηγηθεί η ενσωµάτωση του 220% του Τιµαριθµικού Επιδόµατος. 3. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Από της υπογραφής της συλλογικής σύµβασης να υιοθετηθούν οι κλίµακες µισθοδοσίας που επισυνάπτονται ως παράρτηµα Ι. Το προσωπικό των συνδέσµων θα τοποθετηθεί στις νέες κλίµακες µετά από διαβούλευση µε την ΕΤΥΚ. 4. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υιοθετείται το ωράριο εργασίας που ισχύει στις Τράπεζες µε την εξής διαφοροποίηση όσον αφορά το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης. Το κάθε µέλος του προσωπικού σε συνεννόηση µε τον Σύνδεσµο από τον οποίον εργοδοτείται θα µπορεί να προσέρχεται στην εργασία του µεταξύ 7:30 π.µ. 8:30 π.µ.. Σε τέτοια περίπτωση η ώρα αποχώρησης του θα διαφοροποιείται µεταξύ 14:30 µ.µ. 15:30 µ.µ. ή µεταξύ 18:00 µ.µ. 19:00 µ.µ. αν πρόκειται για ευτέρα µε εργάσιµο απόγευµα αναλόγως της ώρας προσέλευσης. 5. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΦΙΛΟ ΩΡΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 1. Από 1/1/2007 θα εισαχθεί το σχέδιο Ταµείου Προνοίας / Φιλοδωρήµατος Αφυπηρέτησης που ισχύει για το προσωπικό των τραπεζών µε βάση τις γενικές συµφωνίες ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ. 2. Οι Σύνδεσµοι από 1/1/2007 θα συνεισφέρουν στο σχέδιο Ταµείου Προνοίας / Φιλοδωρήµατος Αφυπηρέτησης το απαιτούµενο ποσό για κάθε υπάλληλο µε βάση τους συντελεστές του σχεδίου. Από 01/01/2007 η συνεισφορά των υπαλλήλων στο υφιστάµενο Ταµείο Προνοίας µειώνεται στο 5%. 3. (α) Τα µέχρι 31/12/2006 εις πίστιν των υπαλλήλων ποσά του υφιστάµενου Ταµείου Προνοίας καθώς και τις εισφορές των υπαλλήλων από 1/1/2007 θα τα διαχειρίζεται η ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου, όπως προβλέπεται από τους κανονισµούς του Ταµείου. (β)τη συνεισφορά των Συνδέσµων από 1/1/2007 στο σχέδιο θα τη διαχειρίζεται διαφορετική τριµελής διαχειριστική επιτροπή της οποίας τα δύο µέλη περιλαµβανοµένου του Προέδρου θα ορίζονται από τους συνδέσµους των τραπεζών και το ένα µέλος θα ορίζεται από την ΕΤΥΚ και θα προέρχεται από το προσωπικό των συνδέσµων. (γ) Ωφελήµατα από το σχέδιο Ταµείου Προνοίας Φιλοδωρήµατος Αφυπηρέτησης: Ι. Υφιστάµενο Προσωπικό: Ο κάθε υπάλληλος κατά την αποχώρησή του ή αφυπηρέτησή του θα λαµβάνει το εις πίστιν του συσσωρευµένο ποσό, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αποδόσεων από επενδύσεις, που προέρχεται από το 3(α) πιο πάνω επιπρόσθετα του φιλοδωρήµατος αφυπηρέτησης που θα πάρει για την υπηρεσία του µετά την 1/1/2007. Για την υπηρεσία του µετά την θα εφαρµόζονται οι πρόνοιες του Σχεδίου Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07 34

4 À. Àªµ À ªø ƒ ø :26 Page 4 Ταµείου Προνοίας Φιλοδωρήµατος Αφυπηρέτησης των τραπεζών µε την εξής φόρµουλα όσον αφορά το συντελεστή: Συντελεστής = Συντελεστής Συνολικής Υπηρεσίας Συντελεστής Υπηρεσίας µέχρι 31/12/2006. ΙΙ. Νεοπροσληφθέν Προσωπικό: Κατά την αποχώρησή του ή αφυπηρέτησή του θα λαµβάνει για τη συνολική του υπηρεσία στην εταιρεία ποσό ίσο µε αυτό που του αναλογεί εφαρµόζοντας τις πρόνοιες του σχεδίου Ταµείου Προνοίας Φιλοδωρήµατος Αφυπηρέτησης που ισχύει στις τράπεζες. Επιπρόσθετα θα λαµβάνει το εις πίστιν του ποσό, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αποδόσεων από επενδύσεις, που προέρχεται από τη δική του συνεισφορά στο σχέδιο µε βάση το 3(α) πιο πάνω. 6. ΦΙΛΟ ΩΡΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 7. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Το προσωπικό των Συνδέσµων Τραπεζών εντάσσεται από 01/01/2007 στο ΤΥ-ΕΤΥΚ µε τις ακόλουθες εισφορές. Μέλη του Ταµείου Υγείας, επιλέγουν κατά πόσο τα εξαρτώµενά τους θα καλύπτονται ή όχι από το Ταµείο Υγείας. 35 Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07

5 À. Àªµ À ªø ƒ ø :26 Page 5 Οι εισφορές του/της υπαλλήλου καθορίζονται στο 1.25% του µισθού του/της (βασικός και τιµάριθµος) και για κάθε εξαρτώµενό του/της θα είναι 4,00. Εάν το µέλος το επιθυµεί να καλύπτει στο Ταµείο Υγείας εργαζόµενο σύζυγο, τότε θα εισφέρει γι αυτό 1.25% του µισθού του/της συζύγου. Η εισφορά των Συνδέσµων για όλα τα εξαρτώµενα θα είναι 4,00 το άτοµο. 8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 9. ΕΤΗΣΙΕΣ Α ΕΙΕΣ 10. Α ΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 11. Α ΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 12. ΠΛΗΡΩΜΗ 13 ΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 13. ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 14. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΕΠΙ ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 15. ΑΝΕΙΑ Ι. Στεγαστικά ΙΙ. Φοιτητικά άνεια ΙΙΙ. Λογαριασµός Παρατραβήγµατος ΙV. άνειο Αυτοκινήτου V. άνειο Γάµου Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07 36

6 À. Àªµ À ªø ƒ ø :26 Page ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17. ΑΡΓΙΕΣ 18. ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 19. ACIB-IFS-AIB 20. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 21. ΚΑΤΟΧΟΙ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ 22. ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 23. CERTIFIED ACCOUNTANT Τα άρθρα να τύχουν ανάλογης εφαρµογής και για το υφιστάµενο προσωπικό. 24. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 25. ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΕΤΥΚ 26. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 27. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από 01/01/2007 µέχρι 31/12/ Ú appleâ ÈÎfi ª ƒ- ƒ 07

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KAI SOCIETE GENERALE CYPRUS

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KAI SOCIETE GENERALE CYPRUS ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KAI SOCIETE GENERALE CYPRUS 1. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ολοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι υπηρετούν επί δοκιµασία για περίοδο 12 µηνών, κατά την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007. ƒ π µ ƒ, π π π π UNIVERSAL LIFE 12-11-07 22:26 Page 1 UNIVERSAL LIFE ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2005-2007 ƒ π µ ƒ, π π π π Μετά από πολύµηνες και επίπονες προσπάθειες, οι διαπραγµατευτικές οµάδες της ΕΤΥΚ και της Universal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL 1. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ολοι οι νεοπροσλαµβανόµενοι υπάλληλοι υπηρετούν επί δοκιµασία για περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Σε όλο το προσωπικό να παραχωρηθούν µισθολογικές αυξήσεις ως ακολούθως: Ι. Από 01/01/2003 2% αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες.

εταιρειών εντάχθηκαν στην «οικογένεια» της ΕΤΥΚ ήταν η εξοµοίωση των όρων εργοδότησής τους µε αυτούς των µελών µας στις τράπεζες. ø À π Àªµ  ıâùèîfi Î È ÂappleÔÈÎÔ ÔÌËÙÈÎfi ÎÏ Ì ÂappleÂÙ ıë Ë Û ÌÊˆÓ Œ ÂÈ ÂappleÈÙ ıâ Ë ÂÍÔÌÔ ˆÛË Η Συµφωνία υπογράφθηκε από την Γενική ιευθύντρια EUROLIFE κα Άρτεµις Παντελίδου και τον Πρόεδρο της

Διαβάστε περισσότερα

ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏʈÓ. ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À -

ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏʈÓ. ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À - º π π πƒ π Marfin Î ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À - Εδώ και αρκετά χρόνια εργαζόµαστε σε ένα περιβάλλον µε πολύ γρήγορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με υπευθυνότητα, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα υποβλήθηκαν τα αιτήματά μας στον ΚΕΣΤ Υποβλήθηκε και ο «Μακρύς» Κατάλογος των ανταιτημάτων Ο Πρόεδρος της Οργάνωσής μας συν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κατηγορία ημοτικού Σχολείου Τύπος Σχολείου Αριθμός Μαθητών Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας Α1 Υποχρεωτικό Ολοήμερο Α2 Ενιαίο/ Κύκλος Α + Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 113/5-9-08) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Του Υπαλληλικού Προσωπικού Των Εργαζόµενων Στα Γραφεία Ταξιδιών Και Τουρισµού Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ CYTA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Χ46501/ 1.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ... 5 1.1 Προσλήψεις Ωρομίσθιου

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιµεντοβιοµηχανίας ολόκληρης της χώρας». Στην Αθήνα σήµερα, την 3 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, KΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Εφαρµογή. 4. Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες και τις Εγκυκλίους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 1. Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χαρίκλεια Χατζάκη ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Μανιός, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα