ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος: 2011 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι µέχρι 31/12/ /12/2010 Ψηφισθέντα υπό του.σ. Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) ΝΕΑ , ΑΓΟΡΑ Μισθώµατα ΑΟΕΚ και Ροδινιού , Μισθώµατα χρήσης Τουριστικού Λιµένα Ρόδου , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , , ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ Ν.ΡΟ ΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ 6.182, , ΗΜΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ Σύνολο Κ.Α , , Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/ , /1958, άρθρο 31 Ν /62) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ,00 Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , ικαιώµατα χρήσης ηµοτικών Λουτρών ικαιώµατα από τη χρήση διαφόρων δηµοτικών χώρων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ,

4 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 4. 15, Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 5.772, Σύνολο Κ.Α Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν , , /89) Τέλη Καθαριότητας απο ΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Έσοδα υπηρεσίας αεροδροµίου , Λοιπά έσοδα 17 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο , Τέλος ύδρευσης Τέλος ύδρευσης , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως , Σύνολο Κ.Α. 032 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , Τέλη χρήσεως υπονόµων , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , ικαίωµα ενταφιασµού , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Τέλος ανακοµιδής , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων ικαιώµατα ιεροπραξιών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ικαιώµατα Εκκκλησίας , Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων , ικαιώµατα εισόδου αφής κανδυλίων , Αδειες εκτέλεσης διακόσµησης τάφου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ

5 Σύνολο Κ.Α Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Σύνολο Κ.Α , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν , , /80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) , , , , , Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 109, /80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν , , /80) ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) , Λοιποί φόροι.(φόρος Εισοδήµατος και άλλοι φόροι) Εισφορές Σύνολο Κ.Α , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ , Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας , , Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ Σύνολο Κ.Α Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) Λοιπές εισφορές , , , , , Εσοδα απο τροφεια παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών(αρθ.9-10 ΚΥΑ 16065/02 ΦΕΚ 497/Β) Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , /89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , ,00 σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς , ,00 τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , Απο ΥΠΕΣ Α προς κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας Σχολικών Φυλάκων 1 1 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) ,

6 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93) Μισθώµατα εσοδων οµπρελλών , Σύνολο Κ.Α , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και , , λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Λοιπά παράβολα Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου 1 (άρθρο 37 Ν /62) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του , Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών , (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω , τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε , Εκδοση αδειων µουσικης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Έσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Απο Υπουργείο για υλοποίηση τπυ προγράµµατος λειτουργίας των ΚΕΠ Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων(αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10) Έσοδο από το πρόγραµµα "Βοήθεια στο σπίτι" Σύνολο Κ.Α Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Προγραµµατική Σύµβαση µε ΕΗ για για εκτέλεση αντισταθµιστικών έργων στο τ.κ Κατταβιάς και τ.κ Γενναδίου Προγραµµατική συµβαση "Life" Προγραµµατική σύµβαση µε 2η ΗΠΕ Προγραµµατική Σύµβαση µε Περιφέρεια Ν Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκοµείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -µεταστέγαση υπηρεσιών" Προγραµµατική Σύµβαση µε ΠΝΑ για εκτέλεση έργου "Αναβάθµιση -βελτίωση οδού Ρόδου-Καλλιθέας- Φαληράκι" Προγραµµατική σύµβαση µε ΠΝΑ για εκτέλεση έργου "Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου" Προγραµµατική Σύµβαση µε ΠΝΑ για εκτέλεση έργου " Συντήρηση και κατασκευή ράµπας και wc ΑΜΕΑ στο Ε.Ε.Ε.Ε Κ Ρόδου" Προγραµµατική Σύµβαση µε ΠΝΑ και Υ.ΠΟ για έργα στην Μεσαιωνική Πόλη Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα , , , ,00

7 ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν , /2001) Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑ Α , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ , ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΑΣ ιαµόρφωση και πλακόστρωση δρόµου προς εκκλησία , , Εµπωνα Αποπεράτωση ηµιτελούς κτιρίου για ηµαρχείο , , Πλακόστρωση πλατείας.. Σιανών , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ , , ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ , ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ Κατασκευή δηµοτικού ιατρείου και γραφείου Τοπικού Συµβουλίου, Φορέων στο Αρνίθας ήµου Νότιας Ρόδου Ανόρυξη γεωτρήσεων Μεσαναγρού , Προµήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων στο.. Ασκληπιειού Αισθητικές και λειτουργικές παρεµβάσεις στη Λεωφόρο Ρόδου - Καλλιθέας (Α φάση εργασιών-συνεχ Ανακατασκευή ηλεκτρικών δικτύων κανδυλιών δηµοτικού κοιµητηρίου "Ταξιάρχης" και λοιπών συναφών εργασιών (Α φάση) Εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Τοποθέτηση Εµποδίων ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ.. ΣΟΡΩΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙ ΩΝ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων , , Λάρδου-Αποχέτευση ακαθάρτων. Λάρδου-1ος ειδικός προϋπ( ικτυα 1η φαση) Προµήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων στο.. Γενναδίου Προµήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων στο.. Λαχανιάς Αντιπληµµυρική προστασία. Ιαλυσού , , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , , ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (ΠΟΕ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ , , Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ , ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΦΑΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ , Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΒΑΡ ΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΣΑΛΑΚΟΥ Αντικατάσταση τµήµατος εσωτερικού δικτύου ,38 υδρέυσεως του οικισµού στο Τ. Λάρδου Αντικατάσταση δικτύου υδρευσης Λαέρµων Αποκατάσταση κτιρίου Βακούφ στην πλατεία , Κουντουριώτη ιαµόρφωση περιµετρικού πάρκου οδού Βύρωνος , Αναστύλωση βιβλιοθήκης Κρεµαστής Ανακατασκευή αναλοτικού κίονα Μανδρακίου , Ασφαλτoστρώσεις ήµου Καλλιθέας (ΠΟΕ) , Βελτίωση λεωφόρου Καλλιθέας Α' φάση (ΠΟΕ) , ιαπλάτυνση υφιστάµενης οδού και επέκταση δικτύου , , ύδρευσης στην περιοχή Τσαϊρι (ΠΟΕ) Επέκταση πλακοσκεπούς αγωγού στην περιοχή Εξινη , , ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ , ΡΕΜΑΤΩΝ Ε ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ '' ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΑΝ ΡΙΚΟΥ'' Ασφαλτοστρώσεις στο Παστίδας και Θεολόγου ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ '' ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΣΓΟΥΡΟΥ , Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Παραδεισίου , Επέκταση δικτύου Η/Φ Κρεµαστής Παστίδας (ΠΟΕ) ,00 2 2

8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ''ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ'' (ΜΕΛΕΤΗ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΤΟΠΟ ΠΑΡΚΟΥ <<ΡΟ ΙΝΙ>>ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ <<ΠΕΥΚΑΚΙΑ>> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ Κατασκευή παιδικής χαράς Καλυθιών , , Προµήθεια Αποριµατοφόρου Απο ΘΗΣΕΑ για προµήθειες Σύνολο Κ.Α , , Χρηµατοδοτήσεις από το Προγραµµα ΕΛΛ.Α...Α(αρθρο 281 ν. 3852/10) Αποπεράτωση αθλητικού κέντρου Αγ. Σουλά ολοκλήρωση υπάρχοντος στίβου-ειδικών εγκαταστάσεων , , Κατασκευή ανοικτού κολυµβητηρίου(τ.. Ιαλυσού) , , Λοιπά ειδικά Προγράµµατα Σύνολο Κ.Α , , Κατασκευή πεζοδροµίων και ηλεκτροφωτισµός παρόδου , , Ελ. Βενιζέλου(απο ΠΝΑ τ. Ιαλυσού) Αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού Λαχανιάς , Πλακοστρώσεις δηµοτικών οδών. Λαχανιάς(ΠΝΑ)

9 Λειτουργική βελτίωση Ε.Ο Ρόδου-Φαληρακίου(τµηµα , Ρόδου Α φάση εργασιών) ιανοιξη και ολοκλήρωση οδών νέας επέκτασης σχεδίου , πόλης(περιοχές Αγ. Αποστόλων, Σγουρού, Ροδοπούλα και Ροδίνι)Α' φαση εργασιών Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου Υποέργο 1 : , Προκαταρτικές εργασίες και µεταστέγαση εξοπλισµούεργαστηρίων(πνα) Βελτίωση ικτύων Αρδευσης περιοχή Μεγάλη Γη του ήµου Ν. Ρόδου(Π.Α.Α.Ε) Συµπληρωµατική τοπογράφηση - κτηµατογράφηση , , πράη εφαρµογής, πολεοδοµικής µελέτης Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου ήµου Ροδίων Ν ,55 ωδεκανήσου Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Καλυθιών (ΠΟΕ) , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού. Λινδίων στο Τ. Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων ήµου Καµείρου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΡΟ ΟΥ - ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ (Π Ε) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ (Π Ε) (ΠΟΕ) , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Αποπεράτωση πλατείας Μονολίθου (ΕΤΕΡΠΣ) , Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και υποθαλάσιου αγωγού διαθέσεως λυπάτων Λίνδου(κατασκευή υποθαλάσιου αγωγού και πρόσθετων µονάδων)του ήµου Λίνδιων Προµήθεια τοποθέτηση 2 αιθουσών στο ηµοτικό Σχολείο Παστίδας και 3 Αιθουσών στο Γενικό Λύκειο Κρεµαστής (ΟΣΚ. Αρ αποφ 411/440/16/07/09) ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ Β.ΡΟ ΟΥ , Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου ήµου Καλλιθέας(Π Ε) Κατασκευή δικτύων υδρευσης-αποχέτευσης ακαθάρτων της έδρας του. Αρχαγγέλου(Π Ε) (ΠΟΕ) , , Αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές του.αρχαγγελου 2 2 απο τις θεοµηνίες του Φεβρουαρίου 2003( Ι.ΣΑ) Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπιτα τελευταίας γενιάς στο. Μασσάρων (ΠΟΕ) , Σύνολο Κ.Α , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα "Λειτουργική ενοποίηση Υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων(υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων.ρόδου για εφαρµογή του προγράµµατος "Καλλικράτης) /κη Μεταρρύθµιση Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00

10 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 15 Σύνολο Κ.Α. 14 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο ,00 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν , , /67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα κοκ από παράνοµη στάθµευση(ποσό ανάλογα ) Πρόστιµα παράβασης κανονισµού καθαριότητας Πρόστιµα ΚΟΚ ελεγχόµενης στάθµευσης , , Σύνολο Κ.Α , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) Πρόστιµα επί τελών παρεπιδηµούντων Πρόστιµα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων Πρόστιµα επί τελών κοινόχρηστων χώρων Πρόστιµα από Η.ΦΟ. Ω(άρθρο 60Ν2214/94) Σύνολο Κ.Α Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ , Σύνολο Κ.Α Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο Ν. 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες , βάσει ειδικών διατάξεων 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α , , Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και Κ.Πολ..) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Παράβολα Κ.Ο.Κ και ηµόσιου Ταµείου , Παράβολα έκδοσης αδειών µουσικής 3.975, ιάφορα λοιπά παράβολα 9.445,00 185,00 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων 187,00 (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως , σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Σύνολο Κ.Α ,

11 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Εσοδα απο εκµετάλευση εκδόσεων βιβλίων Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαµων Εσοδα για υπο του δήµου γενόµενες δαπάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων ( ΚΥΑ /67/2002) , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,09 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και , , ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , επιτηδευµατιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Από µισθώµατα ακινήτων πάσης φύσης Από ηµοτικό Φόρο ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ. Ω) ικαιώµατα εµπορίας ποσίµων υδάτων , Από διάφορα λοιπά Έσοδα Από τέλη κοινοχρήστων χώρων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Από πρόστιµα Η.ΦΟ. Ω Από πρόστιµα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων , Λοιπά πρόστιµα , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 437, Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών τακτικά έσοδα από τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων και , ,37 ακαθαρίστων εσόδων Από τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων ,00

12 3219 Λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά έσοδα , , , Έσοδα από µισθώµατα , , , Από δικαιώµατα χρήσης ηµοτικών χώρων , Από την συµµετοχή λοιπών ήµων στο σκουπιδότοπο Έσοδα ΠΟΕ από υπηρεσίες εκκένωσης 4.526, Από τέλη κοινοχρήστων χώρων , Από τέλη διαφηµίσεων , Από ηµοτικό Φόρο ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ Ω.) Από δικαιώµατα εκµετάλευση ακτών , Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων , Τακτικά έσοδα από δικαίωµα βοσκής ΠΟΕ , Πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ΠΟΕ , Έσοδα ΠΟΕ από µετατροπή εισφοράς γης ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,45 Σύνολο Κ.Α , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ,00 ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ,00 ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η.ΦΟ. Ω , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ , ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , ,

13 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών , , ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων , επαγγελµατιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Απόδοση Γεωτεχικού Επιµελητηρίου 2%(αρθρο 13 παρ 1 περζ Ν1474/84 Εγγρ. ΥΠΕΣ Α 5583/ , Τέλη χαρτοσήµου από µισθώµατα Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ Απόδοση 1% υπερ ηµοσίου για χορήγηση , αποδεικτικών ενηµερώτητας Λοιπές κρατήσεις υπερ ηµοσίου Σύνολο Κ.Α , , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Α..Κ.Υ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Υ..Κ.Υ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.(ταµείο µηχανικών) ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ Κ.Υ.Τ.(ταµείο υγείας , τεχνικών) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑ Υ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠ Υ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , Σύνολο Κ.Α , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Επιστροφές χρηµάτων 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών , , ενταλµάτων προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή χρηµάτων απο υπολόγους χρηµάτικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων Σύνολο Κ.Α Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , , ,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , , , , ,51 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , ,06

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ

15 ΜΕΡΟΣ 2 ΑΠΑΝΕΣ ήµος Ρόδου Οικ. έτος: 2011 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2010 Ενταλθέντα µέχρι 31/12/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθέντα υπό του.σ. Εγκριθέντα από Υπουργείο 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΜΟΙΒΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΗΜΑΡΧΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΝΟΜΙΚΩΝ.Ρ , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Σύνολο Κ.Α , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) , , Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α , , ,93 Σύνολο Κ.Α , , , , απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές µεταφραστών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , απάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Eξοδα παραστάσεως ηµάρχου αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Αντιµισθία Συµπαραστάτη του Πολίτη Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Σύνολο Κ.Α , Λοιπές αµοιβές τρίτων Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Σύνολο Κ.Α

16 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ) Αµοιβες µελετητων για την πιστοποιηση επαρκειας ενταξης στα επιχειρησιακα προγραµµατα Υποστηριξη και καταρτιση επιχειρησιακου προγραµµατος Υπηρεσίες συντήρησης λειτουργίας και εκαπιδευσης προσωπικού της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων τ. ήµου Καµείρου Αµοιβή για την "Τεχνική και στήρηξη στον προγραµµατισµο έργων και δράσεων της προγραµµ. περιόδου Υπηρεσίες επιτήρησης και φύλαξης ηµοτικών κτιρίων αθλητικών και λοιπόν εν γένει δηµοτικών εγκαταστάσεων , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Έξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Αποζηµίωση σε.ο,υ υπερ δηµοσίου για χορήγηση στοιχείων σε Η.ΦΟ. Ω Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Ταχυδροµικά Τέλη-ΕΛΤΑ , Ταχυµεταφορές Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σύνολο Κ.Α , , Κινητή τηλεφωνία , Λοιπες Επικοινωνίες , Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Φόροι τόκων , Λοιποί φόροι 2.755,51 809, ιάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Σύνολο Κ.Α , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 9 959, Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Σύνολο Κ.Α , , Συνδροµές Internet ,

17 Λοιπές συνδροµές Έξοδα δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου Σύνολο Κ.Α , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων απάνες για αποζηµιώσεις πολιτών λόγω µη τήρησης προθεσµιών διεκπερεωσης υποθέσεων απο τη διοικηση , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Έξοδα διαχείρησης τραπεζών Προµήθειες διαβιβαζοµένων εσόδων (µέσω Τ.Π..) , απάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολο Κ.Α , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ µε αρ. συµβ /0, µε "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" Τόκοι ανείου τ..πεταλούδων µε αρ.σύµβασης 2248/ µε '' Τράπεζα EFG EUROBANK - Ergasias Α.Ε.'' ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ , , , , , , , , , , , , , , ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΚΡ , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ µε αρ. συµβ /0, µε "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" Χρεωλύσια ανείου τ..πεταλούδων αρ. συµβ 2248/ µε "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , , , , ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ Τ.Π , , ΤΠ ΑΝΕΙΑ ΕΥΑ ( 7) ΤΠ ΑΝΕΙΑ ΕΥΑ ( 7) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΟΣΕΙΣ ΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ µε αρ. συµβ 0053/ , , , ,97 Σύνολο Κ.Α , , ,03 Σύνολο Κ.Α , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι ανείου τ..ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε." ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ. συµβ. 2340/ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ"ΜΑΡΙΝΑΣ" (αποφ..σ. 223/03) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τ.Π.. (αποφ..σ. 551/2004) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ανείου τ..ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε." ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ τ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ. συµβ. 2340/ Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,49 Σύνολο Κ.Α , ,49 Σύνολο Κ.Α , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (.Ο.Π.) , , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ Ρ , , , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) , , , ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (.Ο.Π.Ε) , ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟ ΟΥ , ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ , Επιχορηγησεις ΟΑΝ ΙΑΛΥΣΟΥ Επιχορήγηση δηµοτικών ΝΠ - ΟΠΑ Αρχαγγελου ΕΠΙΧΟΡΉΓΗ ΟΠΑΡ ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ) , , Π.Ο..Α. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ηµοτικός Οργανισµός Παιδείας κ Αθλησης.Καµείρου ηµοτικός Παιδικός σταθµός Αρχαγγέλου ηµοτικός Παιδικός σταθµός Αφάντου ηµοτικός Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας Καλλιθέας ( ΟΑΝ) ηµοτικός Οργανισµός νεολαίας και άθλησης Αφάντου ( ΟΝΑ) ηµοτικός Πολιτιστικός Οργανισµός Αφάντου (ΠΟ Α) ηµοτικός εκπολιτιστικός καλλιτεχνικός τουριστικός Οργανισµός Καλλιθέας (ΜΕΚΤΟ) ηµοτικός εκπολιτιστικός καλλιτεχνικός τουριστικός Οργανισµός Ιαλυσού( ΜΕΚΤΟ) , ηµοτικός σταθµός Κρεµαστής ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας Καλλιθέας ΟΠ Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων(αρθρο 94 παρ.3β περιπτ.17 ν. 3852/10) Καταβολή επιδοτήσης αγοράς κατοικίας σε παραµεθόριες και προβληµατκές περιοχές (αρθρ. 10 ν. 3320/05) Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Υποχρεωτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Σύνολο Κ.Α , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Σύνολο Κ.Α , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

19 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Ανάθεση έργου στη ΕΑΣΑ( ΡΟ Α) για λεοφωρείο 2011( ήµου Αφάντου) Π.Σ.µεταξύ τ. ήµου Λινδίων και ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ν. ωδ/σου για το έργο "Επισκευή της µεταλλικής αποβάθρας Λίνδου " Π.Σ. µεταξύ ήµου Ροδίων και ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ν. ωδ/σου για την µελέτη και υλοποίηση του έργου "επείγουσες Παρεµβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεµου µώλου του τουριστικού λιµένα Π.Σ µεταξυ.ρ. και ΗΠΕΘΕ για την ενίσχυση γενικότερα της θεατρικής ανάπτυξης της πόλης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟ ΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟ ΟΥ , Προγραµµατικη συµβαση µε ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ , Προγραµµατικη Συµβαση µε 4η Εφορια Βυζαντινων Αρχαιοτητων ΤΟ Σύµβαση ΗΜΟΥ-ΡΟ Α για την εκτέλεση του προγράµµατος "Συν-Κοινωνία" Προγραµµατική Σύµβαση ήµου µε ΤΕ Κ για συγχρηµατοδότηση δράσεων περιβάλλοντος νήσου Ρόδου,άρθρο 96 Ν.3852/2010 Καλλικράτης & 225 ΚΚ , Προγραµµατική σύµβαση µε παν/µιο Αιγαίου "Προστασία ακτών. Καµείρου- ιερέυνηση διαβρωτικών φαινοµένων ακτών. Καµείρου Ρόδου και προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος " Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρησης Ποιότητας των /νσεων ήµου,(ελοτ,εν,iso 9001:2000) Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου µε ΚΤΕΛ Α.Ε Ρόδου Εφαρµογή Μελέτης περιβαντολογικών επιπτώσεων και τεχνών δηµοπράτησης UBRIDIKON συστήµατος επεξεργασίας Λυµάτων στο Ψίνθου ΤΕΙ Κρήτης Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ εφαρµογή εναλλακτικών µορφών ενέργειας , , Μισθώµατα κτιρίων-τεχνικών Έργων ακινήτων Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορήγηση σε κοινωφελή επιχέιρηση Ρ.Ο..Α Πρόγραµµα δράσης Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής φροντίδας & ανάπτυξης του ήµου Ρόδου Επιχορήγηση φορέων που συµβάλλουν στην τουριστική - πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του ήµου(αρθρ 94 παρ 4 περπτ 30 Ν.3852/10) Λοιπές Προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , Σύνολο Κ.Α , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Κ.Α , , , , Εγγυήσεις ενοικίου Λοιπές εγγυήσεις Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης , Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Τόκοι υπερηµερίας χρήσης Τόκοι Υπερηµερίας ανείου τ..ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ ''Τράπεζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε..'' ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ µε αρ. συµβ /0, µε "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ. συµβ. 2340/ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,25 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,37

20 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 αρθρο 22 (επίδοµα παραπληγίας- τετραπληγίας) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΕΝ. /ΝΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ , , , , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ , , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αµοιβή πρακτικής ασκησης σπουδαστων Τ.Ε.Ι Έκτακτο προσωπικό /νσης Εσόδων και Περιουσίας , , Έκτακτο προσωπικό /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , , ,04 534, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗΣ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικού Ετους 2002

Οικονοµικού Ετους 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εξόδων Οικονοµικού Ετους 2002 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 200-0. - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01. - -011. - απάνες εκλεγµένων αρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002 Σελίδα : 1 από 174-0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01-011 απάνες εκλεγµένων αρχόντων -011.1- Εξοδα παράστασης Προέδρου -011.1-001 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ -011.1-002 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -011.1-003

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα