ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

3 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος: 2011 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα µέχρι µέχρι 31/12/ /12/2010 Ψηφισθέντα υπό του.σ. Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) ΝΕΑ , ΑΓΟΡΑ Μισθώµατα ΑΟΕΚ και Ροδινιού , Μισθώµατα χρήσης Τουριστικού Λιµένα Ρόδου , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , , ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ , ΗΜΟΥ Ν.ΡΟ ΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ 6.182, , ΗΜΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ Σύνολο Κ.Α , , Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/ , /1958, άρθρο 31 Ν /62) Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ,00 Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , ικαιώµατα χρήσης ηµοτικών Λουτρών ικαιώµατα από τη χρήση διαφόρων δηµοτικών χώρων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ,

4 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 4. 15, Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 5.772, Σύνολο Κ.Α Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν , , /89) Τέλη Καθαριότητας απο ΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Έσοδα υπηρεσίας αεροδροµίου , Λοιπά έσοδα 17 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο , Τέλος ύδρευσης Τέλος ύδρευσης , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως , Σύνολο Κ.Α. 032 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , Τέλη χρήσεως υπονόµων , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , ικαίωµα ενταφιασµού , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Τέλος ανακοµιδής , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων ικαιώµατα ιεροπραξιών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ικαιώµατα Εκκκλησίας , Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων , ικαιώµατα εισόδου αφής κανδυλίων , Αδειες εκτέλεσης διακόσµησης τάφου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ

5 Σύνολο Κ.Α Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , Σύνολο Κ.Α Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Σύνολο Κ.Α , , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν , , /80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) , , , , , Σύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , , Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 109, /80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν , , /80) ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) , Λοιποί φόροι.(φόρος Εισοδήµατος και άλλοι φόροι) Εισφορές Σύνολο Κ.Α , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ , Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας , , Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ Σύνολο Κ.Α Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83) Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) Λοιπές εισφορές , , , , , Εσοδα απο τροφεια παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών(αρθ.9-10 ΚΥΑ 16065/02 ΦΕΚ 497/Β) Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , /89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , ,00 σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς , ,00 τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , Απο ΥΠΕΣ Α προς κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας Σχολικών Φυλάκων 1 1 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93) ,

6 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93) Μισθώµατα εσοδων οµπρελλών , Σύνολο Κ.Α , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και , , λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Λοιπά παράβολα Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου 1 (άρθρο 37 Ν /62) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του , Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών , (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω , τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε , Εκδοση αδειων µουσικης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Έσοδα από εκποίηση κινητών Σύνολο Κ.Α Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Απο Υπουργείο για υλοποίηση τπυ προγράµµατος λειτουργίας των ΚΕΠ Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων(αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 του ν 3852/10) Έσοδο από το πρόγραµµα "Βοήθεια στο σπίτι" Σύνολο Κ.Α Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα , , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Προγραµµατική Σύµβαση µε ΕΗ για για εκτέλεση αντισταθµιστικών έργων στο τ.κ Κατταβιάς και τ.κ Γενναδίου Προγραµµατική συµβαση "Life" Προγραµµατική σύµβαση µε 2η ΗΠΕ Προγραµµατική Σύµβαση µε Περιφέρεια Ν Αιγαίου για επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκοµείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοικησης -µεταστέγαση υπηρεσιών" Προγραµµατική Σύµβαση µε ΠΝΑ για εκτέλεση έργου "Αναβάθµιση -βελτίωση οδού Ρόδου-Καλλιθέας- Φαληράκι" Προγραµµατική σύµβαση µε ΠΝΑ για εκτέλεση έργου "Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου" Προγραµµατική Σύµβαση µε ΠΝΑ για εκτέλεση έργου " Συντήρηση και κατασκευή ράµπας και wc ΑΜΕΑ στο Ε.Ε.Ε.Ε Κ Ρόδου" Προγραµµατική Σύµβαση µε ΠΝΑ και Υ.ΠΟ για έργα στην Μεσαιωνική Πόλη Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα , , , ,00

7 ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν , /2001) Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑ Α , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ , ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΑΣ ιαµόρφωση και πλακόστρωση δρόµου προς εκκλησία , , Εµπωνα Αποπεράτωση ηµιτελούς κτιρίου για ηµαρχείο , , Πλακόστρωση πλατείας.. Σιανών , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ , , ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ , ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ Κατασκευή δηµοτικού ιατρείου και γραφείου Τοπικού Συµβουλίου, Φορέων στο Αρνίθας ήµου Νότιας Ρόδου Ανόρυξη γεωτρήσεων Μεσαναγρού , Προµήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων στο.. Ασκληπιειού Αισθητικές και λειτουργικές παρεµβάσεις στη Λεωφόρο Ρόδου - Καλλιθέας (Α φάση εργασιών-συνεχ Ανακατασκευή ηλεκτρικών δικτύων κανδυλιών δηµοτικού κοιµητηρίου "Ταξιάρχης" και λοιπών συναφών εργασιών (Α φάση) Εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Τοποθέτηση Εµποδίων ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ.. ΣΟΡΩΝΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙ ΩΝ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων , , Λάρδου-Αποχέτευση ακαθάρτων. Λάρδου-1ος ειδικός προϋπ( ικτυα 1η φαση) Προµήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων στο.. Γενναδίου Προµήθεια και Εγκατάσταση προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων στο.. Λαχανιάς Αντιπληµµυρική προστασία. Ιαλυσού , , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , , ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (ΠΟΕ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ , , Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ , ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΦΑΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ , Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΒΑΡ ΩΝ, ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΣΑΛΑΚΟΥ Αντικατάσταση τµήµατος εσωτερικού δικτύου ,38 υδρέυσεως του οικισµού στο Τ. Λάρδου Αντικατάσταση δικτύου υδρευσης Λαέρµων Αποκατάσταση κτιρίου Βακούφ στην πλατεία , Κουντουριώτη ιαµόρφωση περιµετρικού πάρκου οδού Βύρωνος , Αναστύλωση βιβλιοθήκης Κρεµαστής Ανακατασκευή αναλοτικού κίονα Μανδρακίου , Ασφαλτoστρώσεις ήµου Καλλιθέας (ΠΟΕ) , Βελτίωση λεωφόρου Καλλιθέας Α' φάση (ΠΟΕ) , ιαπλάτυνση υφιστάµενης οδού και επέκταση δικτύου , , ύδρευσης στην περιοχή Τσαϊρι (ΠΟΕ) Επέκταση πλακοσκεπούς αγωγού στην περιοχή Εξινη , , ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ , ΡΕΜΑΤΩΝ Ε ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ '' ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΑΝ ΡΙΚΟΥ'' Ασφαλτοστρώσεις στο Παστίδας και Θεολόγου ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ '' ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ & ΣΓΟΥΡΟΥ , Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Παραδεισίου , Επέκταση δικτύου Η/Φ Κρεµαστής Παστίδας (ΠΟΕ) ,00 2 2

8 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ''ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ'' (ΜΕΛΕΤΗ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΤΟΠΟ ΠΑΡΚΟΥ <<ΡΟ ΙΝΙ>>ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ <<ΠΕΥΚΑΚΙΑ>> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ Κατασκευή παιδικής χαράς Καλυθιών , , Προµήθεια Αποριµατοφόρου Απο ΘΗΣΕΑ για προµήθειες Σύνολο Κ.Α , , Χρηµατοδοτήσεις από το Προγραµµα ΕΛΛ.Α...Α(αρθρο 281 ν. 3852/10) Αποπεράτωση αθλητικού κέντρου Αγ. Σουλά ολοκλήρωση υπάρχοντος στίβου-ειδικών εγκαταστάσεων , , Κατασκευή ανοικτού κολυµβητηρίου(τ.. Ιαλυσού) , , Λοιπά ειδικά Προγράµµατα Σύνολο Κ.Α , , Κατασκευή πεζοδροµίων και ηλεκτροφωτισµός παρόδου , , Ελ. Βενιζέλου(απο ΠΝΑ τ. Ιαλυσού) Αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού Λαχανιάς , Πλακοστρώσεις δηµοτικών οδών. Λαχανιάς(ΠΝΑ)

9 Λειτουργική βελτίωση Ε.Ο Ρόδου-Φαληρακίου(τµηµα , Ρόδου Α φάση εργασιών) ιανοιξη και ολοκλήρωση οδών νέας επέκτασης σχεδίου , πόλης(περιοχές Αγ. Αποστόλων, Σγουρού, Ροδοπούλα και Ροδίνι)Α' φαση εργασιών Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου Υποέργο 1 : , Προκαταρτικές εργασίες και µεταστέγαση εξοπλισµούεργαστηρίων(πνα) Βελτίωση ικτύων Αρδευσης περιοχή Μεγάλη Γη του ήµου Ν. Ρόδου(Π.Α.Α.Ε) Συµπληρωµατική τοπογράφηση - κτηµατογράφηση , , πράη εφαρµογής, πολεοδοµικής µελέτης Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου ήµου Ροδίων Ν ,55 ωδεκανήσου Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Καλυθιών (ΠΟΕ) , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , , Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού. Λινδίων στο Τ. Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων ήµου Καµείρου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) (ΠΟΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (Π Ε) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΡΟ ΟΥ - ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ (Π Ε) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ (Π Ε) (ΠΟΕ) , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Αποπεράτωση πλατείας Μονολίθου (ΕΤΕΡΠΣ) , Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και υποθαλάσιου αγωγού διαθέσεως λυπάτων Λίνδου(κατασκευή υποθαλάσιου αγωγού και πρόσθετων µονάδων)του ήµου Λίνδιων Προµήθεια τοποθέτηση 2 αιθουσών στο ηµοτικό Σχολείο Παστίδας και 3 Αιθουσών στο Γενικό Λύκειο Κρεµαστής (ΟΣΚ. Αρ αποφ 411/440/16/07/09) ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ Β.ΡΟ ΟΥ , Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου ήµου Καλλιθέας(Π Ε) Κατασκευή δικτύων υδρευσης-αποχέτευσης ακαθάρτων της έδρας του. Αρχαγγέλου(Π Ε) (ΠΟΕ) , , Αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές του.αρχαγγελου 2 2 απο τις θεοµηνίες του Φεβρουαρίου 2003( Ι.ΣΑ) Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπιτα τελευταίας γενιάς στο. Μασσάρων (ΠΟΕ) , Σύνολο Κ.Α , , Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα "Λειτουργική ενοποίηση Υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων(υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων.ρόδου για εφαρµογή του προγράµµατος "Καλλικράτης) /κη Μεταρρύθµιση Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00

10 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Κληρονοµιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 15 Σύνολο Κ.Α. 14 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο ,00 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν , , /67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα κοκ από παράνοµη στάθµευση(ποσό ανάλογα ) Πρόστιµα παράβασης κανονισµού καθαριότητας Πρόστιµα ΚΟΚ ελεγχόµενης στάθµευσης , , Σύνολο Κ.Α , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) Πρόστιµα επί τελών παρεπιδηµούντων Πρόστιµα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων Πρόστιµα επί τελών κοινόχρηστων χώρων Πρόστιµα από Η.ΦΟ. Ω(άρθρο 60Ν2214/94) Σύνολο Κ.Α Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ , Σύνολο Κ.Α Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο Ν. 1188/81) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες , βάσει ειδικών διατάξεων 152 Παράβολα Σύνολο Κ.Α , , Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και Κ.Πολ..) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Παράβολα Κ.Ο.Κ και ηµόσιου Ταµείου , Παράβολα έκδοσης αδειών µουσικής 3.975, ιάφορα λοιπά παράβολα 9.445,00 185,00 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , , Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων 187,00 (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως , σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Σύνολο Κ.Α ,

11 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Εσοδα απο εκµετάλευση εκδόσεων βιβλίων Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαµων Εσοδα για υπο του δήµου γενόµενες δαπάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων ( ΚΥΑ /67/2002) , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,09 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και , , ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων , , επιτηδευµατιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Από µισθώµατα ακινήτων πάσης φύσης Από ηµοτικό Φόρο ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ. Ω) ικαιώµατα εµπορίας ποσίµων υδάτων , Από διάφορα λοιπά Έσοδα Από τέλη κοινοχρήστων χώρων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Από πρόστιµα Η.ΦΟ. Ω Από πρόστιµα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων , Λοιπά πρόστιµα , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 437, Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών τακτικά έσοδα από τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων και , ,37 ακαθαρίστων εσόδων Από τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων ,00

12 3219 Λοιπά έσοδα. Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά έσοδα , , , Έσοδα από µισθώµατα , , , Από δικαιώµατα χρήσης ηµοτικών χώρων , Από την συµµετοχή λοιπών ήµων στο σκουπιδότοπο Έσοδα ΠΟΕ από υπηρεσίες εκκένωσης 4.526, Από τέλη κοινοχρήστων χώρων , Από τέλη διαφηµίσεων , Από ηµοτικό Φόρο ωδεκανήσου ( Η.ΦΟ Ω.) Από δικαιώµατα εκµετάλευση ακτών , Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων , Τακτικά έσοδα από δικαίωµα βοσκής ΠΟΕ , Πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ΠΟΕ , Έσοδα ΠΟΕ από µετατροπή εισφοράς γης ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,45 Σύνολο Κ.Α , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα , , Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ,00 ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ,00 ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η.ΦΟ. Ω , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΛΑΝΟ ΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ , ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ , ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , ,

13 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών , , ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων , επαγγελµατιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Απόδοση Γεωτεχικού Επιµελητηρίου 2%(αρθρο 13 παρ 1 περζ Ν1474/84 Εγγρ. ΥΠΕΣ Α 5583/ , Τέλη χαρτοσήµου από µισθώµατα Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ Απόδοση 1% υπερ ηµοσίου για χορήγηση , αποδεικτικών ενηµερώτητας Λοιπές κρατήσεις υπερ ηµοσίου Σύνολο Κ.Α , , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Α..Κ.Υ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Υ..Κ.Υ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.(ταµείο µηχανικών) ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ Κ.Υ.Τ.(ταµείο υγείας , τεχνικών) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑ Υ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠ Υ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ , Σύνολο Κ.Α , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Επιστροφές χρηµάτων 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών , , ενταλµάτων προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή χρηµάτων απο υπολόγους χρηµάτικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων Σύνολο Κ.Α Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , , ,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , , , , ,51 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , ,06

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ

15 ΜΕΡΟΣ 2 ΑΠΑΝΕΣ ήµος Ρόδου Οικ. έτος: 2011 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2010 Ενταλθέντα µέχρι 31/12/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 Ψηφισθέντα υπό του.σ. Εγκριθέντα από Υπουργείο 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΜΟΙΒΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΗΜΑΡΧΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΝΟΜΙΚΩΝ.Ρ , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Σύνολο Κ.Α , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) , , Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού Σύνολο Κ.Α , , ,93 Σύνολο Κ.Α , , , , απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές µεταφραστών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , απάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Eξοδα παραστάσεως ηµάρχου αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Αντιµισθία Συµπαραστάτη του Πολίτη Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας ηµάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 2685/99) Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Σύνολο Κ.Α , Λοιπές αµοιβές τρίτων Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Σύνολο Κ.Α

16 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ) Αµοιβες µελετητων για την πιστοποιηση επαρκειας ενταξης στα επιχειρησιακα προγραµµατα Υποστηριξη και καταρτιση επιχειρησιακου προγραµµατος Υπηρεσίες συντήρησης λειτουργίας και εκαπιδευσης προσωπικού της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων τ. ήµου Καµείρου Αµοιβή για την "Τεχνική και στήρηξη στον προγραµµατισµο έργων και δράσεων της προγραµµ. περιόδου Υπηρεσίες επιτήρησης και φύλαξης ηµοτικών κτιρίων αθλητικών και λοιπόν εν γένει δηµοτικών εγκαταστάσεων , , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Έξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Αποζηµίωση σε.ο,υ υπερ δηµοσίου για χορήγηση στοιχείων σε Η.ΦΟ. Ω Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας Λοιπά έξοδα τρίτων , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Ταχυδροµικά Τέλη-ΕΛΤΑ , Ταχυµεταφορές Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σύνολο Κ.Α , , Κινητή τηλεφωνία , Λοιπες Επικοινωνίες , Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Φόροι τόκων , Λοιποί φόροι 2.755,51 809, ιάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Σύνολο Κ.Α , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 9 959, Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Σύνολο Κ.Α , , Συνδροµές Internet ,

17 Λοιπές συνδροµές Έξοδα δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου Σύνολο Κ.Α , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων απάνες για αποζηµιώσεις πολιτών λόγω µη τήρησης προθεσµιών διεκπερεωσης υποθέσεων απο τη διοικηση , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Έξοδα διαχείρησης τραπεζών Προµήθειες διαβιβαζοµένων εσόδων (µέσω Τ.Π..) , απάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολο Κ.Α , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ µε αρ. συµβ /0, µε "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" Τόκοι ανείου τ..πεταλούδων µε αρ.σύµβασης 2248/ µε '' Τράπεζα EFG EUROBANK - Ergasias Α.Ε.'' ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ , , , , , , , , , , , , , , ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΕΚΡ , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ µε αρ. συµβ /0, µε "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" Χρεωλύσια ανείου τ..πεταλούδων αρ. συµβ 2248/ µε "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ , , , , , , , ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ Τ.Π , , ΤΠ ΑΝΕΙΑ ΕΥΑ ( 7) ΤΠ ΑΝΕΙΑ ΕΥΑ ( 7) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΟΣΕΙΣ ΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ µε αρ. συµβ 0053/ , , , ,97 Σύνολο Κ.Α , , ,03 Σύνολο Κ.Α , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι ανείου τ..ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε." ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ τ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ. συµβ. 2340/ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ"ΜΑΡΙΝΑΣ" (αποφ..σ. 223/03) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τ.Π.. (αποφ..σ. 551/2004) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ανείου τ..ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ µε "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε." ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ τ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ. συµβ. 2340/ Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,49 Σύνολο Κ.Α , ,49 Σύνολο Κ.Α , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (.Ο.Π.) , , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ Ρ , , , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) , , , ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ , ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (.Ο.Π.Ε) , ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟ ΟΥ , ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ , Επιχορηγησεις ΟΑΝ ΙΑΛΥΣΟΥ Επιχορήγηση δηµοτικών ΝΠ - ΟΠΑ Αρχαγγελου ΕΠΙΧΟΡΉΓΗ ΟΠΑΡ ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ) , , Π.Ο..Α. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ηµοτικός Οργανισµός Παιδείας κ Αθλησης.Καµείρου ηµοτικός Παιδικός σταθµός Αρχαγγέλου ηµοτικός Παιδικός σταθµός Αφάντου ηµοτικός Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας Καλλιθέας ( ΟΑΝ) ηµοτικός Οργανισµός νεολαίας και άθλησης Αφάντου ( ΟΝΑ) ηµοτικός Πολιτιστικός Οργανισµός Αφάντου (ΠΟ Α) ηµοτικός εκπολιτιστικός καλλιτεχνικός τουριστικός Οργανισµός Καλλιθέας (ΜΕΚΤΟ) ηµοτικός εκπολιτιστικός καλλιτεχνικός τουριστικός Οργανισµός Ιαλυσού( ΜΕΚΤΟ) , ηµοτικός σταθµός Κρεµαστής ηµοτικός Οργανισµός Πρόνοιας Καλλιθέας ΟΠ Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων(αρθρο 94 παρ.3β περιπτ.17 ν. 3852/10) Καταβολή επιδοτήσης αγοράς κατοικίας σε παραµεθόριες και προβληµατκές περιοχές (αρθρ. 10 ν. 3320/05) Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Υποχρεωτικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Σύνολο Κ.Α , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Σύνολο Κ.Α , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

19 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Ανάθεση έργου στη ΕΑΣΑ( ΡΟ Α) για λεοφωρείο 2011( ήµου Αφάντου) Π.Σ.µεταξύ τ. ήµου Λινδίων και ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ν. ωδ/σου για το έργο "Επισκευή της µεταλλικής αποβάθρας Λίνδου " Π.Σ. µεταξύ ήµου Ροδίων και ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ν. ωδ/σου για την µελέτη και υλοποίηση του έργου "επείγουσες Παρεµβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεµου µώλου του τουριστικού λιµένα Π.Σ µεταξυ.ρ. και ΗΠΕΘΕ για την ενίσχυση γενικότερα της θεατρικής ανάπτυξης της πόλης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟ ΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟ ΟΥ , Προγραµµατικη συµβαση µε ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΕ , Προγραµµατικη Συµβαση µε 4η Εφορια Βυζαντινων Αρχαιοτητων ΤΟ Σύµβαση ΗΜΟΥ-ΡΟ Α για την εκτέλεση του προγράµµατος "Συν-Κοινωνία" Προγραµµατική Σύµβαση ήµου µε ΤΕ Κ για συγχρηµατοδότηση δράσεων περιβάλλοντος νήσου Ρόδου,άρθρο 96 Ν.3852/2010 Καλλικράτης & 225 ΚΚ , Προγραµµατική σύµβαση µε παν/µιο Αιγαίου "Προστασία ακτών. Καµείρου- ιερέυνηση διαβρωτικών φαινοµένων ακτών. Καµείρου Ρόδου και προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος " Ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρησης Ποιότητας των /νσεων ήµου,(ελοτ,εν,iso 9001:2000) Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου µε ΚΤΕΛ Α.Ε Ρόδου Εφαρµογή Μελέτης περιβαντολογικών επιπτώσεων και τεχνών δηµοπράτησης UBRIDIKON συστήµατος επεξεργασίας Λυµάτων στο Ψίνθου ΤΕΙ Κρήτης Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ εφαρµογή εναλλακτικών µορφών ενέργειας , , Μισθώµατα κτιρίων-τεχνικών Έργων ακινήτων Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορήγηση σε κοινωφελή επιχέιρηση Ρ.Ο..Α Πρόγραµµα δράσης Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας Κοινωνικής φροντίδας & ανάπτυξης του ήµου Ρόδου Επιχορήγηση φορέων που συµβάλλουν στην τουριστική - πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του ήµου(αρθρ 94 παρ 4 περπτ 30 Ν.3852/10) Λοιπές Προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , Σύνολο Κ.Α , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Κ.Α , , , , Εγγυήσεις ενοικίου Λοιπές εγγυήσεις Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης , Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Τόκοι υπερηµερίας χρήσης Τόκοι Υπερηµερίας ανείου τ..ιαλυσού αρ.σύµβασης 5001/ ''Τράπεζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε..'' ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ µε αρ. συµβ / µε MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ. ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ µε αρ. συµβ /0, µε "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ τ.. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αρ. συµβ. 2340/ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,25 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,37

20 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 αρθρο 22 (επίδοµα παραπληγίας- τετραπληγίας) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΕΝ. /ΝΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ , , , , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ /ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ , , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αµοιβή πρακτικής ασκησης σπουδαστων Τ.Ε.Ι Έκτακτο προσωπικό /νσης Εσόδων και Περιουσίας , , Έκτακτο προσωπικό /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολο Κ.Α , , ,04 534, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ /ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗΣ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου /ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0,

/2001). 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, /9-20/10/1958) , , ,00 0, ,00 0, Σελίδα 1 από 9 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09 786.375,84 1.208.955,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 011 1.000.000,00 1.000.000,00 2.075.938,72 80.607,09

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 820200 324283,64 319083,91 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 28917,02 23717,29 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 28917,02 23717,29 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

141 ΩΡΕΕΣ , ,48

141 ΩΡΕΕΣ , ,48 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 920281,36 5441,89 4565,49 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 47000 3442,17 2565,77 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 47000 3442,17 2565,77 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2017 15/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00

1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 262,00 262,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-5-2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.580 ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΝΠ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 55.865,20 33.021,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ

ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΟΥ ΠΟΣΟ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0111.001 Μισθώµατα Κτιρίων 0111.002 Μισθώµατα δηµοτικών εκτάσεων Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 Μισθώµατα από ΕΠ.ΑΝ. Α.Ε. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 0111.10000 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

0, , ,00 0,00 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 22.866.688,03 15.405.239,35 20.850.707,74 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.451.937,78 4.758.493,05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες

Βεβαιωθέντα. Έτους. Έτους 5.000, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0, ,00 0,00 καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά 120.00 52.288,55 130.00 ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 06.00.0112 Μισθώµατα βοσκησίµων 3.00 4.00 εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 06.00.0118 Μισθώµατα ιχθυοτροφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/ /12/2005 Σελίδα : 1 από 29 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.889,58 8.848,00 41,58 0112. Μισθώµατα βοσκήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 201.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 1.02 1.02 1.02 1.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα