ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΡΟΤΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

3 Επιστηµονική Υποστήριξη: κ. ηµήτριος Αργυριάδης, Καθηγητής New York University Υπεύθυνος εκτέλεσης έργου: Ντινάκη Φωτούλα, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. Τεχνική & Επιστηµονική Υποστήριξη: ιοικητικό Επιµελητήριο Όµιλος ιοικητικών Επιστηµόνων (Παναγιώτης Λιβεράκος, Στέλεχος U.N.D.P., Σοφία Μαντέ MsC, Ευάγγελος Φαλάρας MsC). Οµάδα ιοίκησης Έργου: ουλαδίρης Νικόλαος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Καββαθάς Τρύφων, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Κοροβέσης Γεώργιος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Ράπτη Νικολίτσα, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Θωµαϊδου Μαργαρίτα, Προϊστάµενος Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης(σεε ). Εκίζανα Ειρήνη, Προϊστάµενος Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ). Κιαπόκα Θάλεια, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Χρονόπουλος Γεώργιος, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Μητσόπουλος Γεώργιος, Υπάλληλος Μονάδας Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης & Ανάλυσης Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών (ΜΕΤΑ). Κολιοπούλου Χρυσούλα, Υπάλληλος Γραµµατείας Γραφείου ΓΕ. Γραµµατειακή υποστήριξη Έργου: Πανταζόπουλος Αλέξανδρος, Γραµµατεία/ Γραφείο ΓΕ. Σκρουµπή Αγλαΐα, Γραµµατεία/Γραφείο ΓΕ. Στις εργασίες της Ο Ε συµµετείχαν εθελοντικά ο Προϊστάµενος Επιθεωρητής του ΣΕΕ Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος και η Επιθεωρητής-Ελεγκτής Αθανασία Γεωργίου

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή στη θεωρία των αξιολογήσεων και προσέγγιση των βασικών µεθόδων αξιολόγησης. 2. Η σηµασία της διενέργειας αξιολογήσεων στο δηµόσιο τοµέα. 3. Ανάλυση των βασικών εννοιών και σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης µε την πρακτική εφαρµογή. ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το έργο - όµηση της Αξιολόγησης:Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης 1.1. Η ταυτότητα του έργου - όµηση της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης Το πλαίσιο του έργου της πιλοτικής αξιολόγησης Σκοπός και οι στόχοι του έργου Μέτοχοι και κριτήρια επιλογής των ελεγκτικών Υπηρεσιών για την πιλοτική εφαρµογή οµή του έργου Σύνθεση της Οµάδας ιοίκησηςέργου (Ο Ε) Αναµενόµενα αποτελέσµατα Σύντοµη περιγραφή της πρώτης φάσης δηµιουργίας δεικτών παρακολούθησης & αξιολόγησης του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών Το θεσµικό πλαίσιο της αξιολόγησης στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου ηµόσιας ιοίκησης Παρουσίαση των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου, των δικτύων λειτουργίας στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα Περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων και αναφορά στις δυσκολίες που υπάρχουν για την εφαρµογή ενιαίων πολιτικών αξιολόγησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παρουσίαση Επιλεγέντων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Θεσµικό Πλαίσιο. i

5 Θεσµική αποστολή του ΣΕΕ Αρµοδιότητες Πεδίο Ελεγκτικής ράσης Οργανωτική διάρθρωση 2.2. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Θεσµικό Πλαίσιο Θεσµική αποστολή της ΕΥΕΠ Αρµοδιότητες Πεδίο Ελεγκτικής δράσης Οργανωτική διάρθρωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η µεθοδολογία Αξιολόγησης 3.1. Επιλεγχθείσα Μέθοδος, ανάλυση και αιτιολόγηση των «εργαλείων» που προσφέρει Ανάλυση Παραµέτρων στους τέσσερις άξονες Ιδιαιτερότητες που διέπουν την εφαρµογή της µεθόδου στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης Ανάλυση δηµιουργίας εικτών αξιολόγησης Επιλογή εικτών και κατανοµή στους τέσσερις άξονες της Balanced Scorecard Προγραµµατισµός δράσης Έννοια και ορισµός Προσδιορισµός - Ποσοτικοποίηση του Πεδίου ράσης Ελεγκτικός στόχος Πεδίο δράσης Κατηγοριοποίηση Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης Κάθετη κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση Κωδικοποίηση του Πεδίου δράσης του ΣΕΕ Κατηγοριοποίηση Κωδικοποίηση του Πεδίου δράσης της ΕΥΕΠ Οριζόντια Κατηγοριοποίηση - Οπτικές 3.6. Προγραµµατισµός δράσης Ορισµός Μεθοδολογία κατάρτισης / Αριθµός επιχειρησιακών ελεγκτικών στόχων Κατανοµή των επιχειρησιακών ελεγκτικών στόχων Υποστήριξη της υλοποίησης του προγραµµατισµού δράσης Αποτελέσµατα ελέγχων Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση / Συντελεστές βαρύτητας Επιλογή δεικτών και κατανοµή στους τέσσερις άξονες της Balanced Scorecard. ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προτυποποίηση Μεθόδου 4.1. Προσαρµογή της µεθόδου στις ανάγκες της αξιολόγησης Προσδιορισµός και ανάλυση της µεθόδου, βήµα προς βήµα Περιγραφή αναγκαίων βάσεων δεδοµένων. ii

6 4.4. Περιγραφή, σύνταξη και χωροχρονική τοποθέτηση των ερωτηµατολογίων στην αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πρακτική Εφαρµογή Βασικές παραδοχές Εφαρµογή στο Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης είκτες αξιολόγησης για την οικονοµική διαχείριση είκτες αξιολόγησης για τις εσωτερικές διαδικασίες είκτες αξιολόγησης για την οργανωσιακή βελτίωση είκτες αξιολόγησης για την ικανοποίηση των πολιτών Αλλοι δείκτες αξιολόγησης Εφαρµογή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είκτες αξιολόγησης για την οικονοµική διαχείριση είκτες αξιολόγησης για τις εσωτερικές διαδικασίες είκτες αξιολόγησης για την οργανωσιακή βελτίωση είκτες αξιολόγησης ικανοποίησης πολιτών Άλλοι δείκτες αξιολόγησης Τα εµπόδια και οι περιορισµοί της διαδικασίας αξιολόγησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συµπεράσµατα -Προτάσεις 6.1. Ανασκόπηση Συµπερασµάτων της πιλοτικής εφαρµογής στο ΣΕΕ Οικονοµική διαχείριση Εσωτερικές διαδικασίες Οργανωσιακή βελτίωση Συµπεράσµατα για τους δείκτες 6.2. Ανασκόπηση Συµπερασµάτων της πιλοτικής εφαρµογής στην ΕΥΕΠ 6.3. Γενικά Συµπεράσµατα 6.4. Προτάσεις Βιβλιογραφία. Παραρτήµατα. 1. Παρουσίαση των δηµοσίων πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση και τη µέτρηση της απόδοσης στον ηµόσιο Τοµέα. 2. Όροι Αναφοράς του Έργου (Terms of Reference): όµηση της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. 3. Παρουσίαση των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. 4. Παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης. iii

7 5. Παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 6. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης του ΣΕΕ. 7. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης του ΣΕΕ (Κεντρική ιοίκηση - Υπουργεία). 8. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης της ΕΥΕΠ. 9. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση Αποτελεσµάτων Ελέγχου / Συντελεστές Βαρύτητας ΣΕΕ. 10. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση Αποτελεσµάτων Ελέγχου / Συντελεστές Βαρύτητας ΕΥΕΠ. 11. Ειδικοί είκτες Αξιολόγησης Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 12. Κατευθυντήριες Οδηγίες όµησης Ερωτηµατολογίων. a. Ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν iv

8 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ: ΓΕ ΕΕ ΕΥΕΠ ΚΠΑ ΚΠΣ ΟΠΣ ΣΕ Ε ΣΕΕ ΣΕΕΥΜΕ ΣΕΥΥΠ ΣΟΕΕ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Όµιλος ιοικητικών Επιστηµόνων - ιοικητικό Επιµελητήριο Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ολοκληρωµένο Πληροφορικό Σύστηµα Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου ΑNAO BSc CAF CIDA CRM EIPA EFQM EPAN IPSG OLAF TQM ΤοR S.W.O.T. Australian National Audit Office Balanced Scorecard Common Assessment Framework Canadian International Development Agency Customer Relationship Management European Ιnstituteof Ρublic Αdministration European Foundation Quality Management Εuropean Ρublic Αdministration Νetwork Innovative Public Services Group European Anti Fraud Office Total Quality Management / ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Terms of Reference Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats v

9

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φαινοµένων διαφθοράς και διαπλοκής, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στη ηµόσια ιοίκηση, απαιτούν πέραν όλων των άλλων την αυξηµένη τεχνογνωσία και επαγγελµατική ικανότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή. Η διεθνής κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει ότι τα φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης µπορούν να καταπολεµηθούν µόνο στο πλαίσιο ενός στρατηγικού προγράµµατος δράσης, του οποίου ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους. Η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών αντιµετώπισης των φαινοµένων διαφθοράς και διαπλοκής, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του υφιστάµενου συστήµατος ελέγχου, στην περαιτέρω ενίσχυσή του, καθώς επίσης στην ανάπτυξη συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας και συντονισµού δράσεων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιολογεί το έργο των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης και παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας το Γραφείο µας υλοποίησε εντός του έτους 2007 το Έργο της όµησης της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό Πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, το οποίο µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο τέλος του έτους 2006 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και χρηµατοδοτήθηκε από αυτό. Το έργο εκτελέστηκε από Οµάδα ιοίκησης Έργου µε την επιστηµονική υποστήριξη του κ. ηµητρίου Αργυριάδη, Καθηγητή του Παν/µίου της Ν. Υόρκης σε συνεργασία µε τον Όµιλο ιοικητικών Επιστηµόνων - ιοικητικό Επιµελητήριο. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός αντικειµενικού και αξιόπιστου πλαισίου αξιολόγησης των Σωµάτων/Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Ελέγχου της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Με την εκτέλεση του έργου σκοπεύαµε πρωτίστως να αποκτήσουµε τεχνογνωσία στον τοµέα της αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου, να εκπαιδεύσουµε αξιολογητές µε τη µέθοδο On the job training και να αναπτύξουµε µια καλύτερη πρακτική, αυτή της αξιολόγησης, η οποία έχει την δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την λειτουργική ικανότητα των ελεγκτικών θεσµών και την αποτελεσµατικότητά τους, πληροφόρηση ιδιαίτερα χρήσιµη και ουσιαστικότερη από αυτή, που δίνουν τα γενικά στατιστικά στοιχεία. Από την εκτέλεση του έργου αναµέναµε επίσης την υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση, ενδεχοµένως, διαρθρωτικών αλλαγών ή βέλτιστων πρακτικών που θα σχετίζονται µε την ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας, την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών Υπηρεσιών

11 Στην πιλοτική εφαρµογή της συµµετοχικής αξιολόγησης συµµετείχαν µε εκπροσώπους τους δύο ελεγκτικές Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης και συγκεκριµένα το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Η µεθοδολογία και η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής αξιολόγησης, τα αποτελέσµατα των δεικτών αξιολόγησης και ο σχολιασµός τους παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης και στα Παραρτήµατά της. Οµοίως, στα δύο Εγχειρίδια που εκπονήθηκαν παρουσιάζεται τεκµηριωµένα η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης, καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες για µελλοντικές αξιολογήσεις µε τη χρήση των Ειδικών εικτών Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου επετεύχθη η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης του έργου των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου. Εκπονήθηκε Σύστηµα Ειδικών εικτών & Υποδεικτών µέτρησης της απόδοσης για κάθε ένα άξονα της επιλεχθείσας µεθόδου Balanced Scorecard, εκπονήθηκαν επιπροσθέτως συµπληρωµατικοί δείκτες για την παραβατικότητα. Επιτεύχθηκε επίσης η συστηµατοποίηση του πεδίου δράσης των Ελεγκτικών Υπηρεσιών ΣΕΕ και ΕΥΕΠ, µε τη χρήση των µεθόδων της κάθετης (δενδρικής) και οριζόντιας (οπτικής) κατηγοριοποίησης, οι οποίες δίνουν τη συνολική εικόνα του πεδίου δράσης των Υπηρεσιών. Η πρόταση αυτή µε την αντίστοιχη κωδικοποίησή της αποτελεί από µόνη της µια µηχανογραφική πρόταση, ένα ουσιώδες δυναµικό στοιχείο που υποβοηθά τον προγραµµατισµό στις ελεγκτικές υπηρεσίες και θα δώσει τη δυνατότητα αξιολόγησης των ελεγκτικών εναυσµάτων (κυρίως των καταγγελιών) µε διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου. Το όλο εγχείρηµα µαζί µε τους ειδικούς δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης συνιστά και την πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας. Για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου διενεργήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία διηµερίδα στο Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης µε την συµµετοχή έγκριτων µελών της Παν/κής κοινότητας ως εισηγητών. Τις εργασίες της διηµερίδας παρακολούθησαν πλέον των 220 Επιθεωρητών, οι οποίοι υπηρετούν στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. Ένα από τα κρίσιµα συµπεράσµατα της διηµερίδας ήταν η εξέχουσα σηµασία του στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού στις ελεγκτικές υπηρεσίες, της στοχοθεσίας και η ανάγκη της σύνδεσής τους µε τα αποτελέσµατα. Το όλο εγχείρηµα επιχειρείται για πρώτη φορά µε πρωτοβουλία του Γραφείου µας και τη στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στον Γενικό Γραµµατέα ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Βασίλειο Ανδρονόπουλο, καθώς και στις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες µας συνέδραµαν στο έργο µας. Το Έργο της όµησης της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό Πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, ευοδώθηκε χάρη στις προσπάθειες των µελών της Οµάδας ιοίκησης Έργου, του Οµίλου ιοικητικών Επιστηµόνων- ιοικητικό Επιµελητήριο, του Καθηγητή κ.. Αργυριάδη, του Βοηθού ΓΕ κ

12 Μ. Βασιλόπουλου, τους οποίους και ευχαριστώ για την συµβολή τους, καθώς επίσης τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ κ. Χ. Γεωργακόπουλο και τον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ κ. Ι. ερµιτζάκη για την διαθεσιµότητα των Υπηρεσιών και των Υπαλλήλων τους στην εκτέλεση του έργου. Το πρώτο βήµα έγινε, αλλά ο δρόµος είναι µακρύς. Η προσπάθεια δεν θα είχε νόηµα αν σταµατούσαµε εδώ. Ωστόσο, αυτό που συµπεραίνεται από την µέχρι τούδε προσπάθεια είναι ότι οι προϋποθέσεις αλλά, πολύ περισσότερο, οι ανάγκες για την συνέχεια και ολοκλήρωση υπάρχουν. Έτσι µπορούµε και πρέπει να επιτύχουµε. Ευελπιστώ ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι στο άµεσο µέλλον θα είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο συγκεκριµένο έργο, προκείµενου να αναδειχθούν οι τυχόν αδυναµίες, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων πριν το σύστηµα εφαρµοστεί σε άλλα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Αρεοπαγίτης ε.τ

13

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ανά χείρας Έκθεση Αξιολόγησης είναι το αποτέλεσµα της εργασίας Οµάδας ιοίκησης Έργου, η οποία συνεστήθη επί τούτου για την υλοποίηση της δράσης υπό τον τίτλο όµηση της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό Πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, µε Φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. Η σχετική πρόταση δράσης υπεβλήθη από το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης στη Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και εγκρίθηκε η χρηµατοδότησή του από αυτό. Την επιστηµονική υποστήριξη του έργου ανέλαβε ο κ. ηµήτριος Αργυριάδης, Καθηγητής του Παν/µίου της Ν. Υόρκης σε συνεργασία µε τον Όµιλο ιοικητικών Επιστηµόνων - ιοικητικό Επιµελητήριο. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός αντικειµενικού και αξιόπιστου πλαισίου αξιολόγησης των Σωµάτων / Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Ελέγχου της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Οι στόχοι του, σε γενικές γραµµές, ήταν να εκτιµηθεί συστηµατικά, αντικειµενικά και αξιόπιστα η λειτουργία των ελεγκτικών θεσµών, η οργανωτική δοµή, ο στρατηγικός σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η επίτευξη των στόχων, η δράση και τα αποτελέσµατα, µε απώτερο σκοπό να εκτιµηθούν, σε βάθος χρόνου, οι επιπτώσεις των αποτελεσµάτων αυτών στην δηµόσια διοίκηση και την κοινωνία. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την εκτέλεση του έργου ήταν η απόκτηση τεχνογνωσίας, η τεκµηρίωση και η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης στη δεδοµένη κατάσταση της ηµόσιας ιοίκησης γενικότερα, και των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου ειδικότερα, η χρήση της µεθόδου εκπαίδευσης αξιολογητών On the job training, η τροφοδότηση του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, των Προϊσταµένων των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου και των αρµοδίων Υπουργών, µε αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες για την λειτουργική ικανότητα των ελεγκτικών θεσµών να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στο σκοπό για τον οποίο θεσµοθετήθηκαν και η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση, ενδεχοµένως, διαρθρωτικών αλλαγών ή καλύτερων πρακτικών. Για την εκτέλεση του έργου επελέγη η µέθοδος της συµµετοχικής αξιολόγησης (participatory evaluation), στην οποία εκπρόσωποι οργανισµών και συµµέτοχοι συνεργάζονται για τον από κοινού σχεδιασµό, καθώς και στη διεξαγωγή της αξιολόγησης και την ερµηνεία των συµπερασµάτων της. Για την πιλοτική εφαρµογή αξιολόγησης επελέγησαν δύο ελεγκτικές Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης και συγκεκριµένα το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), εκπρόσωποι των οποίων συµµετείχαν στην Οµάδα ιοίκησης Έργου. Η µεν πρώτη επελέγη γιατί είναι το µόνο Σώµα που ασκεί τις αρµοδιότητες του σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή καλύπτει όλο σχεδόν το φάσµα της ηµόσιας ιοίκησης, η δε δεύτερη γιατί ασκεί τις αρµοδιότητες της σε κάθετο επίπεδο, δηλαδή επικεντρώνει το έργο της σε ένα συγκεκριµένο τοµέα δηµόσιας πολιτικής

15 Για την πιλοτική αξιολόγηση επιλέχθηκε η µέθοδος Balanced Scorecard, η οποία παρέχει ένα σφαιρικό οργανωτικό πλαίσιο, δια µέσου του οποίου ο οποιοσδήποτε Οργανισµός µαθαίνει και βελτιώνεται. Κάθε οργάνωση αναλύεται σε τέσσερις άξονες: [α] της Οικονοµικής ιαχείρισης,[β] των Εσωτερικών ιαδικασιών,[γ] της Οργανωσιακής Μάθησης & Βελτίωσης και [δ] της Ικανοποίησης των Πολιτών. Για κάθε έναν από τους ανωτέρω άξονες προσδιορίζονται, εκ των προτέρων, οι τιθέµενοι στόχοι, οι δείκτες µε τους οποίους θα αξιολογηθεί το παραγόµενο έργο και ο βαθµός επίτευξης του κάθε στόχου. Με βάση τις απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την µέθοδο αξιολόγησης της Balanced Scorecard, προσδιορίστηκαν τα στάδια για την υλοποίηση του παρόντος έργου. Κατ αρχήν σχεδιάστηκε το γενικό πλαίσιο αναφοράς (ToR) της πιλοτικής αξιολόγησης µε στόχο να: [α] αποτυπωθεί η στρατηγική των Υπηρεσιών µε βάση την αποστολή τους, µεταφρασµένη σε συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους, [β] ο προσδιορισµός των εν δυνάµει µετρήσιµων διαδικασιών και [γ] η αντιστοιχία αυτών µε τις υφιστάµενες δοµές και διαθέσιµες πληροφορίες. Οι υποοµάδες εργασίας ΣΕΕ και ΕΥΕΠ προέβησαν στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, στις ακολουθούµενες διαδικασίες, στην ανάλυση της στοχοθεσίας, διαδικασία, η οποία απεδείχθη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και περίπλοκη για τις δύο Υπηρεσίες, σε σχέση µε την εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού και του βαθµού γνώσης του αντικειµένου. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η συστηµατοποίηση του πεδίου δράσης των Υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους κάθετης (δενδρικής) και οριζόντιας (οπτικής) κατηγοριοποίησης, οι οποίες δίνουν τη συνολική εικόνα του πεδίου δράσης των Υπηρεσιών. Η όλη πρόταση µε την αντίστοιχη κωδικοποίηση της κατηγοριοποίησης του πεδίου δράσης των ελεγκτικών Υπηρεσιών αποτελεί από µόνη της µια µηχανογραφική πρόταση, ένα ουσιώδες δυναµικό στοιχείο που υποβοηθά τον Προγραµµατισµό στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά προαπαιτούµενα στοιχεία µιας ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων, που θα τροφοδοτούν ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το οποίο µε τη σειρά του θα τροφοδοτεί το λογισµικό της Balanced Scorecard για την άµεση εξαγωγή αποτελεσµάτων κάθε φορά που αυτό απαιτείται. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής αξιολόγησης εκπονήθηκαν Ειδικοί είκτες και Υποδείκτες µέτρησης της απόδοσης των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου για κάθε ένα άξονα της µεθόδου Balanced Scorecard που µελλοντικά οι τιµές τους θα αποτελέσουν τη βάση για τη πλήρη και ολοκληρωµένη εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης µε τη µέθοδο της BSc. Εκπονήθηκαν επίσης συµπληρωµατικοί δείκτες για την παραβατικότητα, µια ακόµη πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας. Για την πρακτική εφαρµογή των εκπονηθέντων δεικτών στις συγκεκριµένες Υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν το έτος Η πιλοτική εφαρµογή των δεικτών διεξήχθη χρησιµοποιώντας δεδοµένα του παρελθόντος µε στόχο να διαφανούν οι περιορισµοί και οι δυσκολίες στη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων που απαιτούνται για την εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης

16 Ως αποτέλεσµα της υφιστάµενης κατάστασης, η Οµάδα ιοίκησης Έργου προέβη στην εξαγωγή µόνο συνολικών δεικτών για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα του έτους 2005, αλλά ακόµη και σ αυτή τη περίπτωση, η Ο Ε προέβη σε κάποιες παραδοχές ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει δευτερογενή στοιχεία και δεδοµένα που ήταν αναγκαία για την εξαγωγή αποτελεσµάτων των δεικτών, όπως για παράδειγµα στοιχεία που αφορούν τους είκτες του Άξονα της Οικονοµικής ιαχείρισης. ιαφάνηκε ότι για τον υπολογισµό των δεικτών απαιτούνται αναλυτικά δεδοµένα, εκ των οποίων η πλειονότητα δεν ήταν διαθέσιµη στις Υπηρεσίες. Αποτέλεσµα των διαπιστωθέντων ελλείψεων ήταν ο προσδιορισµός των ελάχιστων αναγκαίων προδιαγραφών για τη συστηµατική συλλογή δεδοµένων και στοιχείων, που απαιτούνται για την κανονική εν αντιθέσει µε την πιλοτική - εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος αξιολόγησης. Εποµένως τα αποτελέσµατα για τους συγκεκριµένους δείκτες δεν αποτελούν παρά εκτιµήσεις των πραγµατικών µεγεθών. Για παράδειγµα, ο υπολογισµός του χρόνου Απασχόλησης του Ελεγκτή σε ένα Έλεγχο, προσδιορίστηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο συµπληρώθηκε από τους Επιθεωρητές των εν λόγω Υπηρεσιών, αφού δεν υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα, σχετικά µε το µέσο χρόνο διεξαγωγής ενός Ελέγχου. Περαιτέρω, πολλά άλλα οικονοµικά µεγέθη προσδιορίζονται µόνο κατ εκτίµηση, αφού διαπιστώθηκε, ότι τουλάχιστον στη περίπτωση του ΣΕΕ δεν υπάρχει ανεξάρτητος αναλυτικός προϋπολογισµός, γιατί οι δαπάνες του Σώµατος εµπεριέχονται σε αυτόν του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και η µισθοδοσία των υπηρετούντων και στις δυο ελεγκτικές Υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του προϋπολογισµού των Φορέων από τους οποίους προέρχονται. Εν κατακλείδι, µε την διενέργεια της πιλοτικής πρακτικής εφαρµογής εξαγωγής αποτελεσµάτων δια µέσου της εκπόνησης ειδικών δεικτών αξιολόγησης διαπιστώθηκαν µια σειρά από χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία των Σωµάτων, µε αποτέλεσµα να εντοπιστούν οι αντιστοιχίες και δυσλειτουργίες της δράσης τους µε την αποστολή τους. Εντός του κειµένου της κύριας έκθεσης καθώς και στα παραρτήµατα της, περιέχονται εκτενή και χρήσιµα στοιχεία για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα µετρήσιµα δεδοµένα, τους δείκτες, που ευελπιστούµε ότι θα βοηθήσουν στην εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. Γι αυτό το λόγο, επίσης, η Έκθεση συνοδεύεται από δυο εγχειρίδια, δια µέσου των οποίων επιχειρείται, αφενός η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης, που χρησιµοποιήθηκε και αφετέρου να δοθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για µελλοντικές αξιολογήσεις µε τη χρήση Ειδικών εικτών Αξιολόγησης. Το όλο εγχείρηµα επιχειρείται για πρώτη φορά στη ηµόσια ιοίκηση, µε την πρωτοβουλία του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσια ιοίκησης και µε την στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και ελπίζουµε να αποτελέσει αντικείµενο εποικοδοµητικής διαβούλευσης, αφού υπάρχουν µεγάλα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης στην εφαρµογή της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Ευελπιστούµε ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα συνεισφέρει δηµιουργικά στην συζήτηση που γίνεται σήµερα για την καθιέρωση συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης στην ηµόσια ιοίκηση

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1. Εισαγωγή στη θεωρία των αξιολογήσεων και προσέγγιση των βασικών µεθόδων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αναπτύχθηκε ευρύτατα από τις εθνικές δηµόσιες διοικήσεις κρατών ανά τον κόσµο, από διεθνείς οργανισµούς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αναγκαιότητας να κριθούν συστηµατικά οι δηµόσιες παρεµβάσεις και πολιτικές που εφαρµόζονταν µε τη µορφή προγραµµάτων που απαιτούσαν οικονοµική βοήθεια 1. Με την έννοια παρέµβαση νοείται οποιαδήποτε µορφή δηµόσιας δράσης, δηλαδή πρόγραµµα, εργαλείο πολιτικής, κανονισµός, δραστηριότητα, κ.λ. Στις µέρες µας ιδιαίτερα εγείρεται το αίτηµα για αντικειµενική και αξιόπιστη αξιολόγηση των πολιτικών, των προγραµµάτων, των δράσεων εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. αποφασίσθηκε η επέκταση της αξιολόγησης σε όλες τις δραστηριότητες. 2-3 Η αξιολόγηση επί παραδείγµατι αποτελεί µία από τις βασικές αρχές που διέπουν το σύνολο των προγραµµάτων και έργων που εντάσσονται και χρηµατοδοτούνται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( ΚΠΣ). Τι είναι αξιολόγηση; Ως αξιολόγηση ορίζεται η επιλεκτική, συστηµατική και αντικειµενική εκτίµηση ενός έργου, ενός προγράµµατος ή µιας δηµόσιας πολιτικής συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού, της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων τους 4. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιµηθεί η επίτευξη των στόχων, η αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα, η οικονοµικότητα και η συνεχής και ουσιαστική λειτουργία του εκάστοτε οργανισµού. Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία συνδέεται άµεσα µε τη λήψη αποφάσεων την οποία και τροφοδοτεί µε αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες, ενισχύοντας την ικανότητα βελτίωσης του συστήµατος, αλλά και την 1 European Commission (August 2003): EVALUATION in the Directorate General for Personnel and Administration, in the Office for administration and payment of individual entitlements, in the Office for Infrastructures and Logistics Brussels, in the Office for infrastructures and logistics - Luxembourg A guide by the evaluation function of DG ADMIN 2 Implementation Activity Based Management in the Commission July 2001, SEC(2001) 1197/6&7 3 -Τhe Financial Regulation and its implementing provisions; - The Communication Focus on results: Strengthening evaluation of Commission activities of 26 July 2000 (SEC(2001) 1051) extending the principle of evaluation to all activities in the context of activity-based management and budgeting (ABM/ABB); -The rules on evaluation in the Communication on implementation of activity-based management (ABM) of 25 July 2001 (SEC(2001) 1197/6&7) - The Communication on "Impact Assessment" (June 2002, COM(2002) 276 final); -The Communication on "Evaluation standards and good practice" (December 2002, (C(2002)5267). 4 Βλ Μελέτη ΕΕ: ηµιουργία εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών, καθώς και Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, Ten steps to a Results Based Monitoring and Evaluation, World Bank, 2004, Washington, USA σελ. 12 και UNDP Handbook on monitoring and evaluating for results, UNDP, Evaluation Office New York 2002 σελ. 6, Μιchael Thomas, Special Operating Agencies: Audit and Evaluation, Canadian Centre for Management Development 1996, Ottawa, Canada

18 πληροφόρηση των άµεσα ενδιαφεροµένων. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να εντοπιστούν τόσο οι δυσλειτουργίες του συστήµατος, όσο και τα σηµεία που επιδέχονται βελτιώσεις, σε όλο το φάσµα της εκπλήρωσης των στόχων. O λειτουργικός ρόλος της αξιολόγησης έγκειται στις δυνατότητες της, ως µηχανισµός εποπτείας, να παρέχει απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα, να διαπιστώνει την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα και την οικονοµικότητα ενός προγράµµατος, να ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία και να επιδρά ουσιαστικά και παρεµβατικά όπου κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία µε µηχανισµούς όπως ο στρατηγικός σχεδιασµός. Η παρακολούθηση αποτελεί τον µηχανισµό διάγνωσης των αποκλίσεων και κινητοποιεί το σύστηµα αξιολόγησης. Η διαφορά µεταξύ των δύο έγκειται στο γεγονός ότι ενώ µπορούν να κάνουν χρήση των ίδιων πληροφοριών και να διακρίνονται από παρόµοιες διαδικασίες εφαρµογής, θέτουν διαφορετικές ερωτήσεις στο σύστηµα και λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης µε διαφορετικό σκοπό. Η αξιολόγηση δίνει µεγάλη έµφαση όχι τόσο στις διαδικασίες όπως συµβαίνει µε την παρακολούθηση, αλλά πρωτίστως στην επίτευξη των αποτελεσµάτων και τη συµφωνία τους µε τους τιθέµενους στόχους. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µπορεί να εφαρµόζονται περιοδικά και όχι διαρκώς. Τέλος η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τον έλεγχο. Ο έλεγχος είναι µια διαδικασία που κατά κύριο λόγο πιστοποιεί την τήρηση της νοµιµότητας και της κανονικότητας κατά την εφαρµογή µιας δράσης και την ορθολογική χρήση των πόρων. Η αξιολόγηση είναι διαδικασία περισσότερο αναλυτική. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηµατικά οι διαφορές µεταξύ αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Κύριοι µέτοχοι στη διαδικασία αξιολόγησης: Οι επιτυχηµένες αξιολογήσεις βασίζονται στη συνεργασία µεταξύ καίριων µετόχων 5. Σ αυτούς περιλαµβάνονται οι οργανισµοί που ξεκινούν και χρηµατοδοτούν το εγχείρηµα της αξιολόγησης, οι αξιολογητές, οι χρήστες (υποκατηγορία µετόχων µε επίσηµη ή ανεπίσηµη εµπλοκή στην αξιολόγηση, όπως είναι για παράδειγµα οι διοικούντες, οι ελεγκτές, όσοι χαράζουν πολιτικές κ.λ.) και οι οργανισµοί, οι οµάδες ή τα άτοµα µε άµεσο ή έµµεσο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση. 5 Evaluation Guidelines, Ministry of Foreign Affaires of Denmark, pg

19 Πίνακας 1: ιαφορές Αξιολόγησης Παρακολούθησης Ελέγχου τι ελέγχουµε... τι επηρεάζουµε άµεσα... τι επηρεάζουµε έµµεσα... εισροές εκροές αποτελέσµατα ενδιάµεσες επιπτώσεις γενικευµένες επιπτώσεις συνέπειες έλεγχος εφαρµογή προγράµµατος Εξασφαλίζεται: [1] η αξιοπιστία και ακεραιότητα της πληροφορίας, [2] συµµόρφωση µε τις συµφωνηµένες πολιτικές, [3] διασφάλιση πόρων, [4] η οικονοµική και αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων και [5] η εκπλήρωση των συµφωνηθέντων στόχων παρακολούθηση αποτίµηση προόδου στην εφαρµογή του προγράµµατος για διαχειριστικούς σκοπούς αξιολόγηση απόφαση για παρέµβαση µε βάση τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις στο επίπεδο των ελεγχόµενων Πηγή: Evaluating EU Activities, 2004 Μέθοδοι Τύποι Αξιολόγησης Η επιλογή της µεθόδου αξιολόγησης αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. Η επιλεγόµενη µέθοδος πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο απλή, εύχρηστη, ευέλικτη και να παρέχει στον αξιολογητή τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και σταδιακής αναβάθµισης της ίδιας της µεθόδου. Σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της µεθόδου αποτελεί επίσης η δυνατότητα επαλήθευσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µετά την παρέµβαση. Οι µέθοδοι τύποι της αξιολόγησης µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορους τρόπους ανάλογα 6 µε: τη χρονική στιγµή που λαµβάνουν χώρα, τον τύπο του αξιολογητή, το αντικειµένο που αξιολογούν και τη λειτουργία που επιτελούν 6 Βλ. ODA EVALUATION GUIDELINES (March 2003) Evaluation Division Economic Cooperation Bureau Ministry of Foreign Affaires, Japan

20 Ανάλογα µε τη χρονική στιγµή που διεξάγονται 7 : Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante): H διενέργεια αξιολόγησης πριν την εφαρµογή ενός προγράµµατος παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση για την υλοποίηση ή µη του συγκεκριµένου προγράµµατος, καθώς και για την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου αξιολόγησης, µέσα από µια ποικιλία εναλλακτικών. Η συγκεκριµένη µέθοδος αποσκοπεί στη βελτίωση του σχεδιασµού ενός προγράµµατος καθώς και στην παρακολούθηση και τη µελλοντική αξιολόγησή του. Αξιολογεί τους στόχους του προγράµµατος, καθώς και την επάρκεια των πόρων, και ορίζει τους δείκτες παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Επίσης, διευκολύνει την ενδιάµεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση ώστε να διενεργηθούν οµαλά σε µετέπειτα στάδια και βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί δεν αντίκειται σε άλλες δηµόσιες πολιτικές. Ενδιάµεση αξιολόγηση (intermediate/interim/mid-term): Πρόκειται για τη διενέργεια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εφαρµογής ενός προγράµµατος. Η ενδιάµεση αξιολόγηση παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την ακρίβεια εφαρµογής του εν λόγω προγράµµατος, αναδεικνύει ταυτόχρονα, την κατάσταση προόδου σχετικά µε τον αρχικό σχεδιασµό και το βαθµό παρέκκλισης από αυτόν. Επιπλέον, παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την ανάγκη ενδεχόµενων βελτιώσεων σε περίπτωση οικονοµικών ή κοινωνικών αλλαγών και βεβαιώνει αν τα συστήµατα παρακολούθησης & αξιολόγησης λειτουργούν οµαλά και σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό. Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post): Η αξιολόγηση ενός προγράµµατος µετά το πέρας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου ή αµέσως µετά την ολοκλήρωση εφαρµογής αυτού, επιτρέπει την αξιολόγηση του αντίκτυπου (θετικού ή αρνητικού) της εν λόγω πολιτικής κατά τρόπο συγκεκριµένο, χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα. Παρέχει επίσης πληροφόρηση για µελλοντική χρήση µε σκοπό τη βελτίωση πολιτικών, το σχεδιασµό νέων προγραµµάτων και τη µετέπειτα εφαρµογή τους. 7 Βλ. European Commission: Good practice for including principles of ex ante evaluation in the design of cooperation projects and programmes. June 2005, Standard Guidelines for Policy Evaluation. Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications (www.soumu.go.jp), καθώς και European Commission (August 2003): EVALUATION in the Directorate General for Personnel and Administration, in the Office for administration and payment of individual entitlements, in the Office for Infrastructures and Logistics Brussels, in the Office for infrastructures and logistics - Luxembourg A guide by the evaluation function of DG ADMIN

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΚΣΑ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΚΡΥΡΑΣ 7/3/09 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απαιτήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα