ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΠΡΟΤΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

3 Επιστηµονική Υποστήριξη: κ. ηµήτριος Αργυριάδης, Καθηγητής New York University Υπεύθυνος εκτέλεσης έργου: Ντινάκη Φωτούλα, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. Τεχνική & Επιστηµονική Υποστήριξη: ιοικητικό Επιµελητήριο Όµιλος ιοικητικών Επιστηµόνων (Παναγιώτης Λιβεράκος, Στέλεχος U.N.D.P., Σοφία Μαντέ MsC, Ευάγγελος Φαλάρας MsC). Οµάδα ιοίκησης Έργου: ουλαδίρης Νικόλαος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Καββαθάς Τρύφων, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Κοροβέσης Γεώργιος, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Ράπτη Νικολίτσα, Ειδικός Επιθεωρητής Γραφείου ΓΕ. Θωµαϊδου Μαργαρίτα, Προϊστάµενος Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης(σεε ). Εκίζανα Ειρήνη, Προϊστάµενος Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ). Κιαπόκα Θάλεια, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Χρονόπουλος Γεώργιος, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Μητσόπουλος Γεώργιος, Υπάλληλος Μονάδας Επιστηµονικής Τεκµηρίωσης & Ανάλυσης Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών (ΜΕΤΑ). Κολιοπούλου Χρυσούλα, Υπάλληλος Γραµµατείας Γραφείου ΓΕ. Γραµµατειακή υποστήριξη Έργου: Πανταζόπουλος Αλέξανδρος, Γραµµατεία/ Γραφείο ΓΕ. Σκρουµπή Αγλαΐα, Γραµµατεία/Γραφείο ΓΕ. Στις εργασίες της Ο Ε συµµετείχαν εθελοντικά ο Προϊστάµενος Επιθεωρητής του ΣΕΕ Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος και η Επιθεωρητής-Ελεγκτής Αθανασία Γεωργίου

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή στη θεωρία των αξιολογήσεων και προσέγγιση των βασικών µεθόδων αξιολόγησης. 2. Η σηµασία της διενέργειας αξιολογήσεων στο δηµόσιο τοµέα. 3. Ανάλυση των βασικών εννοιών και σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης µε την πρακτική εφαρµογή. ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το έργο - όµηση της Αξιολόγησης:Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης 1.1. Η ταυτότητα του έργου - όµηση της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης Το πλαίσιο του έργου της πιλοτικής αξιολόγησης Σκοπός και οι στόχοι του έργου Μέτοχοι και κριτήρια επιλογής των ελεγκτικών Υπηρεσιών για την πιλοτική εφαρµογή οµή του έργου Σύνθεση της Οµάδας ιοίκησηςέργου (Ο Ε) Αναµενόµενα αποτελέσµατα Σύντοµη περιγραφή της πρώτης φάσης δηµιουργίας δεικτών παρακολούθησης & αξιολόγησης του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών Το θεσµικό πλαίσιο της αξιολόγησης στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου ηµόσιας ιοίκησης Παρουσίαση των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου, των δικτύων λειτουργίας στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα Περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων και αναφορά στις δυσκολίες που υπάρχουν για την εφαρµογή ενιαίων πολιτικών αξιολόγησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παρουσίαση Επιλεγέντων Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Θεσµικό Πλαίσιο. i

5 Θεσµική αποστολή του ΣΕΕ Αρµοδιότητες Πεδίο Ελεγκτικής ράσης Οργανωτική διάρθρωση 2.2. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Θεσµικό Πλαίσιο Θεσµική αποστολή της ΕΥΕΠ Αρµοδιότητες Πεδίο Ελεγκτικής δράσης Οργανωτική διάρθρωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η µεθοδολογία Αξιολόγησης 3.1. Επιλεγχθείσα Μέθοδος, ανάλυση και αιτιολόγηση των «εργαλείων» που προσφέρει Ανάλυση Παραµέτρων στους τέσσερις άξονες Ιδιαιτερότητες που διέπουν την εφαρµογή της µεθόδου στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης Ανάλυση δηµιουργίας εικτών αξιολόγησης Επιλογή εικτών και κατανοµή στους τέσσερις άξονες της Balanced Scorecard Προγραµµατισµός δράσης Έννοια και ορισµός Προσδιορισµός - Ποσοτικοποίηση του Πεδίου ράσης Ελεγκτικός στόχος Πεδίο δράσης Κατηγοριοποίηση Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης Κάθετη κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση Κωδικοποίηση του Πεδίου δράσης του ΣΕΕ Κατηγοριοποίηση Κωδικοποίηση του Πεδίου δράσης της ΕΥΕΠ Οριζόντια Κατηγοριοποίηση - Οπτικές 3.6. Προγραµµατισµός δράσης Ορισµός Μεθοδολογία κατάρτισης / Αριθµός επιχειρησιακών ελεγκτικών στόχων Κατανοµή των επιχειρησιακών ελεγκτικών στόχων Υποστήριξη της υλοποίησης του προγραµµατισµού δράσης Αποτελέσµατα ελέγχων Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση / Συντελεστές βαρύτητας Επιλογή δεικτών και κατανοµή στους τέσσερις άξονες της Balanced Scorecard. ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προτυποποίηση Μεθόδου 4.1. Προσαρµογή της µεθόδου στις ανάγκες της αξιολόγησης Προσδιορισµός και ανάλυση της µεθόδου, βήµα προς βήµα Περιγραφή αναγκαίων βάσεων δεδοµένων. ii

6 4.4. Περιγραφή, σύνταξη και χωροχρονική τοποθέτηση των ερωτηµατολογίων στην αξιολόγηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πρακτική Εφαρµογή Βασικές παραδοχές Εφαρµογή στο Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης είκτες αξιολόγησης για την οικονοµική διαχείριση είκτες αξιολόγησης για τις εσωτερικές διαδικασίες είκτες αξιολόγησης για την οργανωσιακή βελτίωση είκτες αξιολόγησης για την ικανοποίηση των πολιτών Αλλοι δείκτες αξιολόγησης Εφαρµογή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είκτες αξιολόγησης για την οικονοµική διαχείριση είκτες αξιολόγησης για τις εσωτερικές διαδικασίες είκτες αξιολόγησης για την οργανωσιακή βελτίωση είκτες αξιολόγησης ικανοποίησης πολιτών Άλλοι δείκτες αξιολόγησης Τα εµπόδια και οι περιορισµοί της διαδικασίας αξιολόγησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συµπεράσµατα -Προτάσεις 6.1. Ανασκόπηση Συµπερασµάτων της πιλοτικής εφαρµογής στο ΣΕΕ Οικονοµική διαχείριση Εσωτερικές διαδικασίες Οργανωσιακή βελτίωση Συµπεράσµατα για τους δείκτες 6.2. Ανασκόπηση Συµπερασµάτων της πιλοτικής εφαρµογής στην ΕΥΕΠ 6.3. Γενικά Συµπεράσµατα 6.4. Προτάσεις Βιβλιογραφία. Παραρτήµατα. 1. Παρουσίαση των δηµοσίων πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση και τη µέτρηση της απόδοσης στον ηµόσιο Τοµέα. 2. Όροι Αναφοράς του Έργου (Terms of Reference): όµηση της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. 3. Παρουσίαση των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. 4. Παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης. iii

7 5. Παρουσίαση υφιστάµενης κατάστασης Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 6. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης του ΣΕΕ. 7. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης του ΣΕΕ (Κεντρική ιοίκηση - Υπουργεία). 8. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση του Πεδίου ράσης της ΕΥΕΠ. 9. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση Αποτελεσµάτων Ελέγχου / Συντελεστές Βαρύτητας ΣΕΕ. 10. Κατηγοριοποίηση / Κωδικοποίηση Αποτελεσµάτων Ελέγχου / Συντελεστές Βαρύτητας ΕΥΕΠ. 11. Ειδικοί είκτες Αξιολόγησης Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. 12. Κατευθυντήριες Οδηγίες όµησης Ερωτηµατολογίων. a. Ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν iv

8 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ: ΓΕ ΕΕ ΕΥΕΠ ΚΠΑ ΚΠΣ ΟΠΣ ΣΕ Ε ΣΕΕ ΣΕΕΥΜΕ ΣΕΥΥΠ ΣΟΕΕ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Όµιλος ιοικητικών Επιστηµόνων - ιοικητικό Επιµελητήριο Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ολοκληρωµένο Πληροφορικό Σύστηµα Σώµα Επιθεωρητών ηµοσίων Έργων Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου ΑNAO BSc CAF CIDA CRM EIPA EFQM EPAN IPSG OLAF TQM ΤοR S.W.O.T. Australian National Audit Office Balanced Scorecard Common Assessment Framework Canadian International Development Agency Customer Relationship Management European Ιnstituteof Ρublic Αdministration European Foundation Quality Management Εuropean Ρublic Αdministration Νetwork Innovative Public Services Group European Anti Fraud Office Total Quality Management / ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Terms of Reference Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats v

9

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φαινοµένων διαφθοράς και διαπλοκής, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στη ηµόσια ιοίκηση, απαιτούν πέραν όλων των άλλων την αυξηµένη τεχνογνωσία και επαγγελµατική ικανότητα των ελεγκτικών µηχανισµών, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι να φέρουν εις πέρας αυτή την αποστολή. Η διεθνής κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει ότι τα φαινόµενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης µπορούν να καταπολεµηθούν µόνο στο πλαίσιο ενός στρατηγικού προγράµµατος δράσης, του οποίου ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους. Η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών αντιµετώπισης των φαινοµένων διαφθοράς και διαπλοκής, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του υφιστάµενου συστήµατος ελέγχου, στην περαιτέρω ενίσχυσή του, καθώς επίσης στην ανάπτυξη συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας και συντονισµού δράσεων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αξιολογεί το έργο των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης και παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας το Γραφείο µας υλοποίησε εντός του έτους 2007 το Έργο της όµησης της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό Πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, το οποίο µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο τέλος του έτους 2006 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και χρηµατοδοτήθηκε από αυτό. Το έργο εκτελέστηκε από Οµάδα ιοίκησης Έργου µε την επιστηµονική υποστήριξη του κ. ηµητρίου Αργυριάδη, Καθηγητή του Παν/µίου της Ν. Υόρκης σε συνεργασία µε τον Όµιλο ιοικητικών Επιστηµόνων - ιοικητικό Επιµελητήριο. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός αντικειµενικού και αξιόπιστου πλαισίου αξιολόγησης των Σωµάτων/Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Ελέγχου της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Με την εκτέλεση του έργου σκοπεύαµε πρωτίστως να αποκτήσουµε τεχνογνωσία στον τοµέα της αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου, να εκπαιδεύσουµε αξιολογητές µε τη µέθοδο On the job training και να αναπτύξουµε µια καλύτερη πρακτική, αυτή της αξιολόγησης, η οποία έχει την δυνατότητα να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την λειτουργική ικανότητα των ελεγκτικών θεσµών και την αποτελεσµατικότητά τους, πληροφόρηση ιδιαίτερα χρήσιµη και ουσιαστικότερη από αυτή, που δίνουν τα γενικά στατιστικά στοιχεία. Από την εκτέλεση του έργου αναµέναµε επίσης την υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση, ενδεχοµένως, διαρθρωτικών αλλαγών ή βέλτιστων πρακτικών που θα σχετίζονται µε την ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας, την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών Υπηρεσιών

11 Στην πιλοτική εφαρµογή της συµµετοχικής αξιολόγησης συµµετείχαν µε εκπροσώπους τους δύο ελεγκτικές Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης και συγκεκριµένα το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Η µεθοδολογία και η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής αξιολόγησης, τα αποτελέσµατα των δεικτών αξιολόγησης και ο σχολιασµός τους παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης και στα Παραρτήµατά της. Οµοίως, στα δύο Εγχειρίδια που εκπονήθηκαν παρουσιάζεται τεκµηριωµένα η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης, καθώς επίσης οι κατευθυντήριες οδηγίες για µελλοντικές αξιολογήσεις µε τη χρήση των Ειδικών εικτών Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου επετεύχθη η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης του έργου των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου. Εκπονήθηκε Σύστηµα Ειδικών εικτών & Υποδεικτών µέτρησης της απόδοσης για κάθε ένα άξονα της επιλεχθείσας µεθόδου Balanced Scorecard, εκπονήθηκαν επιπροσθέτως συµπληρωµατικοί δείκτες για την παραβατικότητα. Επιτεύχθηκε επίσης η συστηµατοποίηση του πεδίου δράσης των Ελεγκτικών Υπηρεσιών ΣΕΕ και ΕΥΕΠ, µε τη χρήση των µεθόδων της κάθετης (δενδρικής) και οριζόντιας (οπτικής) κατηγοριοποίησης, οι οποίες δίνουν τη συνολική εικόνα του πεδίου δράσης των Υπηρεσιών. Η πρόταση αυτή µε την αντίστοιχη κωδικοποίησή της αποτελεί από µόνη της µια µηχανογραφική πρόταση, ένα ουσιώδες δυναµικό στοιχείο που υποβοηθά τον προγραµµατισµό στις ελεγκτικές υπηρεσίες και θα δώσει τη δυνατότητα αξιολόγησης των ελεγκτικών εναυσµάτων (κυρίως των καταγγελιών) µε διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου. Το όλο εγχείρηµα µαζί µε τους ειδικούς δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης συνιστά και την πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας. Για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου διενεργήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία διηµερίδα στο Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης µε την συµµετοχή έγκριτων µελών της Παν/κής κοινότητας ως εισηγητών. Τις εργασίες της διηµερίδας παρακολούθησαν πλέον των 220 Επιθεωρητών, οι οποίοι υπηρετούν στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. Ένα από τα κρίσιµα συµπεράσµατα της διηµερίδας ήταν η εξέχουσα σηµασία του στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού στις ελεγκτικές υπηρεσίες, της στοχοθεσίας και η ανάγκη της σύνδεσής τους µε τα αποτελέσµατα. Το όλο εγχείρηµα επιχειρείται για πρώτη φορά µε πρωτοβουλία του Γραφείου µας και τη στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στον Γενικό Γραµµατέα ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Βασίλειο Ανδρονόπουλο, καθώς και στις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες µας συνέδραµαν στο έργο µας. Το Έργο της όµησης της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό Πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, ευοδώθηκε χάρη στις προσπάθειες των µελών της Οµάδας ιοίκησης Έργου, του Οµίλου ιοικητικών Επιστηµόνων- ιοικητικό Επιµελητήριο, του Καθηγητή κ.. Αργυριάδη, του Βοηθού ΓΕ κ

12 Μ. Βασιλόπουλου, τους οποίους και ευχαριστώ για την συµβολή τους, καθώς επίσης τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ κ. Χ. Γεωργακόπουλο και τον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ κ. Ι. ερµιτζάκη για την διαθεσιµότητα των Υπηρεσιών και των Υπαλλήλων τους στην εκτέλεση του έργου. Το πρώτο βήµα έγινε, αλλά ο δρόµος είναι µακρύς. Η προσπάθεια δεν θα είχε νόηµα αν σταµατούσαµε εδώ. Ωστόσο, αυτό που συµπεραίνεται από την µέχρι τούδε προσπάθεια είναι ότι οι προϋποθέσεις αλλά, πολύ περισσότερο, οι ανάγκες για την συνέχεια και ολοκλήρωση υπάρχουν. Έτσι µπορούµε και πρέπει να επιτύχουµε. Ευελπιστώ ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι στο άµεσο µέλλον θα είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο συγκεκριµένο έργο, προκείµενου να αναδειχθούν οι τυχόν αδυναµίες, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων πριν το σύστηµα εφαρµοστεί σε άλλα Σώµατα Επιθεώρησης και Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. Λέανδρος Ρακιντζής Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Αρεοπαγίτης ε.τ

13

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ανά χείρας Έκθεση Αξιολόγησης είναι το αποτέλεσµα της εργασίας Οµάδας ιοίκησης Έργου, η οποία συνεστήθη επί τούτου για την υλοποίηση της δράσης υπό τον τίτλο όµηση της Αξιολόγησης: Συµµετοχικό Πρόγραµµα αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, µε Φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. Η σχετική πρόταση δράσης υπεβλήθη από το Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης στη Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και εγκρίθηκε η χρηµατοδότησή του από αυτό. Την επιστηµονική υποστήριξη του έργου ανέλαβε ο κ. ηµήτριος Αργυριάδης, Καθηγητής του Παν/µίου της Ν. Υόρκης σε συνεργασία µε τον Όµιλο ιοικητικών Επιστηµόνων - ιοικητικό Επιµελητήριο. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός αντικειµενικού και αξιόπιστου πλαισίου αξιολόγησης των Σωµάτων / Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Ελέγχου της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Οι στόχοι του, σε γενικές γραµµές, ήταν να εκτιµηθεί συστηµατικά, αντικειµενικά και αξιόπιστα η λειτουργία των ελεγκτικών θεσµών, η οργανωτική δοµή, ο στρατηγικός σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, η επίτευξη των στόχων, η δράση και τα αποτελέσµατα, µε απώτερο σκοπό να εκτιµηθούν, σε βάθος χρόνου, οι επιπτώσεις των αποτελεσµάτων αυτών στην δηµόσια διοίκηση και την κοινωνία. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την εκτέλεση του έργου ήταν η απόκτηση τεχνογνωσίας, η τεκµηρίωση και η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης στη δεδοµένη κατάσταση της ηµόσιας ιοίκησης γενικότερα, και των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου ειδικότερα, η χρήση της µεθόδου εκπαίδευσης αξιολογητών On the job training, η τροφοδότηση του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, των Προϊσταµένων των Σωµάτων Επιθεώρησης & Ελέγχου και των αρµοδίων Υπουργών, µε αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες για την λειτουργική ικανότητα των ελεγκτικών θεσµών να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στο σκοπό για τον οποίο θεσµοθετήθηκαν και η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση, ενδεχοµένως, διαρθρωτικών αλλαγών ή καλύτερων πρακτικών. Για την εκτέλεση του έργου επελέγη η µέθοδος της συµµετοχικής αξιολόγησης (participatory evaluation), στην οποία εκπρόσωποι οργανισµών και συµµέτοχοι συνεργάζονται για τον από κοινού σχεδιασµό, καθώς και στη διεξαγωγή της αξιολόγησης και την ερµηνεία των συµπερασµάτων της. Για την πιλοτική εφαρµογή αξιολόγησης επελέγησαν δύο ελεγκτικές Υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης και συγκεκριµένα το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), εκπρόσωποι των οποίων συµµετείχαν στην Οµάδα ιοίκησης Έργου. Η µεν πρώτη επελέγη γιατί είναι το µόνο Σώµα που ασκεί τις αρµοδιότητες του σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή καλύπτει όλο σχεδόν το φάσµα της ηµόσιας ιοίκησης, η δε δεύτερη γιατί ασκεί τις αρµοδιότητες της σε κάθετο επίπεδο, δηλαδή επικεντρώνει το έργο της σε ένα συγκεκριµένο τοµέα δηµόσιας πολιτικής

15 Για την πιλοτική αξιολόγηση επιλέχθηκε η µέθοδος Balanced Scorecard, η οποία παρέχει ένα σφαιρικό οργανωτικό πλαίσιο, δια µέσου του οποίου ο οποιοσδήποτε Οργανισµός µαθαίνει και βελτιώνεται. Κάθε οργάνωση αναλύεται σε τέσσερις άξονες: [α] της Οικονοµικής ιαχείρισης,[β] των Εσωτερικών ιαδικασιών,[γ] της Οργανωσιακής Μάθησης & Βελτίωσης και [δ] της Ικανοποίησης των Πολιτών. Για κάθε έναν από τους ανωτέρω άξονες προσδιορίζονται, εκ των προτέρων, οι τιθέµενοι στόχοι, οι δείκτες µε τους οποίους θα αξιολογηθεί το παραγόµενο έργο και ο βαθµός επίτευξης του κάθε στόχου. Με βάση τις απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την µέθοδο αξιολόγησης της Balanced Scorecard, προσδιορίστηκαν τα στάδια για την υλοποίηση του παρόντος έργου. Κατ αρχήν σχεδιάστηκε το γενικό πλαίσιο αναφοράς (ToR) της πιλοτικής αξιολόγησης µε στόχο να: [α] αποτυπωθεί η στρατηγική των Υπηρεσιών µε βάση την αποστολή τους, µεταφρασµένη σε συγκεκριµένους µετρήσιµους στόχους, [β] ο προσδιορισµός των εν δυνάµει µετρήσιµων διαδικασιών και [γ] η αντιστοιχία αυτών µε τις υφιστάµενες δοµές και διαθέσιµες πληροφορίες. Οι υποοµάδες εργασίας ΣΕΕ και ΕΥΕΠ προέβησαν στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, στις ακολουθούµενες διαδικασίες, στην ανάλυση της στοχοθεσίας, διαδικασία, η οποία απεδείχθη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και περίπλοκη για τις δύο Υπηρεσίες, σε σχέση µε την εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού και του βαθµού γνώσης του αντικειµένου. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η συστηµατοποίηση του πεδίου δράσης των Υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους κάθετης (δενδρικής) και οριζόντιας (οπτικής) κατηγοριοποίησης, οι οποίες δίνουν τη συνολική εικόνα του πεδίου δράσης των Υπηρεσιών. Η όλη πρόταση µε την αντίστοιχη κωδικοποίηση της κατηγοριοποίησης του πεδίου δράσης των ελεγκτικών Υπηρεσιών αποτελεί από µόνη της µια µηχανογραφική πρόταση, ένα ουσιώδες δυναµικό στοιχείο που υποβοηθά τον Προγραµµατισµό στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά προαπαιτούµενα στοιχεία µιας ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων, που θα τροφοδοτούν ένα Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το οποίο µε τη σειρά του θα τροφοδοτεί το λογισµικό της Balanced Scorecard για την άµεση εξαγωγή αποτελεσµάτων κάθε φορά που αυτό απαιτείται. Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής αξιολόγησης εκπονήθηκαν Ειδικοί είκτες και Υποδείκτες µέτρησης της απόδοσης των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου για κάθε ένα άξονα της µεθόδου Balanced Scorecard που µελλοντικά οι τιµές τους θα αποτελέσουν τη βάση για τη πλήρη και ολοκληρωµένη εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης µε τη µέθοδο της BSc. Εκπονήθηκαν επίσης συµπληρωµατικοί δείκτες για την παραβατικότητα, µια ακόµη πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας. Για την πρακτική εφαρµογή των εκπονηθέντων δεικτών στις συγκεκριµένες Υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν το έτος Η πιλοτική εφαρµογή των δεικτών διεξήχθη χρησιµοποιώντας δεδοµένα του παρελθόντος µε στόχο να διαφανούν οι περιορισµοί και οι δυσκολίες στη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων που απαιτούνται για την εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης

16 Ως αποτέλεσµα της υφιστάµενης κατάστασης, η Οµάδα ιοίκησης Έργου προέβη στην εξαγωγή µόνο συνολικών δεικτών για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα του έτους 2005, αλλά ακόµη και σ αυτή τη περίπτωση, η Ο Ε προέβη σε κάποιες παραδοχές ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει δευτερογενή στοιχεία και δεδοµένα που ήταν αναγκαία για την εξαγωγή αποτελεσµάτων των δεικτών, όπως για παράδειγµα στοιχεία που αφορούν τους είκτες του Άξονα της Οικονοµικής ιαχείρισης. ιαφάνηκε ότι για τον υπολογισµό των δεικτών απαιτούνται αναλυτικά δεδοµένα, εκ των οποίων η πλειονότητα δεν ήταν διαθέσιµη στις Υπηρεσίες. Αποτέλεσµα των διαπιστωθέντων ελλείψεων ήταν ο προσδιορισµός των ελάχιστων αναγκαίων προδιαγραφών για τη συστηµατική συλλογή δεδοµένων και στοιχείων, που απαιτούνται για την κανονική εν αντιθέσει µε την πιλοτική - εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος αξιολόγησης. Εποµένως τα αποτελέσµατα για τους συγκεκριµένους δείκτες δεν αποτελούν παρά εκτιµήσεις των πραγµατικών µεγεθών. Για παράδειγµα, ο υπολογισµός του χρόνου Απασχόλησης του Ελεγκτή σε ένα Έλεγχο, προσδιορίστηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο συµπληρώθηκε από τους Επιθεωρητές των εν λόγω Υπηρεσιών, αφού δεν υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα, σχετικά µε το µέσο χρόνο διεξαγωγής ενός Ελέγχου. Περαιτέρω, πολλά άλλα οικονοµικά µεγέθη προσδιορίζονται µόνο κατ εκτίµηση, αφού διαπιστώθηκε, ότι τουλάχιστον στη περίπτωση του ΣΕΕ δεν υπάρχει ανεξάρτητος αναλυτικός προϋπολογισµός, γιατί οι δαπάνες του Σώµατος εµπεριέχονται σε αυτόν του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και η µισθοδοσία των υπηρετούντων και στις δυο ελεγκτικές Υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του προϋπολογισµού των Φορέων από τους οποίους προέρχονται. Εν κατακλείδι, µε την διενέργεια της πιλοτικής πρακτικής εφαρµογής εξαγωγής αποτελεσµάτων δια µέσου της εκπόνησης ειδικών δεικτών αξιολόγησης διαπιστώθηκαν µια σειρά από χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία των Σωµάτων, µε αποτέλεσµα να εντοπιστούν οι αντιστοιχίες και δυσλειτουργίες της δράσης τους µε την αποστολή τους. Εντός του κειµένου της κύριας έκθεσης καθώς και στα παραρτήµατα της, περιέχονται εκτενή και χρήσιµα στοιχεία για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα µετρήσιµα δεδοµένα, τους δείκτες, που ευελπιστούµε ότι θα βοηθήσουν στην εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης στα Σώµατα Επιθεώρησης & Ελέγχου της ηµόσιας ιοίκησης. Γι αυτό το λόγο, επίσης, η Έκθεση συνοδεύεται από δυο εγχειρίδια, δια µέσου των οποίων επιχειρείται, αφενός η προτυποποίηση της µεθόδου αξιολόγησης, που χρησιµοποιήθηκε και αφετέρου να δοθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για µελλοντικές αξιολογήσεις µε τη χρήση Ειδικών εικτών Αξιολόγησης. Το όλο εγχείρηµα επιχειρείται για πρώτη φορά στη ηµόσια ιοίκηση, µε την πρωτοβουλία του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσια ιοίκησης και µε την στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και ελπίζουµε να αποτελέσει αντικείµενο εποικοδοµητικής διαβούλευσης, αφού υπάρχουν µεγάλα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης στην εφαρµογή της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Ευελπιστούµε ότι αυτή η πρώτη προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα συνεισφέρει δηµιουργικά στην συζήτηση που γίνεται σήµερα για την καθιέρωση συστηµάτων µέτρησης της απόδοσης στην ηµόσια ιοίκηση

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1. Εισαγωγή στη θεωρία των αξιολογήσεων και προσέγγιση των βασικών µεθόδων αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αναπτύχθηκε ευρύτατα από τις εθνικές δηµόσιες διοικήσεις κρατών ανά τον κόσµο, από διεθνείς οργανισµούς και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αναγκαιότητας να κριθούν συστηµατικά οι δηµόσιες παρεµβάσεις και πολιτικές που εφαρµόζονταν µε τη µορφή προγραµµάτων που απαιτούσαν οικονοµική βοήθεια 1. Με την έννοια παρέµβαση νοείται οποιαδήποτε µορφή δηµόσιας δράσης, δηλαδή πρόγραµµα, εργαλείο πολιτικής, κανονισµός, δραστηριότητα, κ.λ. Στις µέρες µας ιδιαίτερα εγείρεται το αίτηµα για αντικειµενική και αξιόπιστη αξιολόγηση των πολιτικών, των προγραµµάτων, των δράσεων εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. αποφασίσθηκε η επέκταση της αξιολόγησης σε όλες τις δραστηριότητες. 2-3 Η αξιολόγηση επί παραδείγµατι αποτελεί µία από τις βασικές αρχές που διέπουν το σύνολο των προγραµµάτων και έργων που εντάσσονται και χρηµατοδοτούνται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ( ΚΠΣ). Τι είναι αξιολόγηση; Ως αξιολόγηση ορίζεται η επιλεκτική, συστηµατική και αντικειµενική εκτίµηση ενός έργου, ενός προγράµµατος ή µιας δηµόσιας πολιτικής συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού, της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων τους 4. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιµηθεί η επίτευξη των στόχων, η αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα, η οικονοµικότητα και η συνεχής και ουσιαστική λειτουργία του εκάστοτε οργανισµού. Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία συνδέεται άµεσα µε τη λήψη αποφάσεων την οποία και τροφοδοτεί µε αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες, ενισχύοντας την ικανότητα βελτίωσης του συστήµατος, αλλά και την 1 European Commission (August 2003): EVALUATION in the Directorate General for Personnel and Administration, in the Office for administration and payment of individual entitlements, in the Office for Infrastructures and Logistics Brussels, in the Office for infrastructures and logistics - Luxembourg A guide by the evaluation function of DG ADMIN 2 Implementation Activity Based Management in the Commission July 2001, SEC(2001) 1197/6&7 3 -Τhe Financial Regulation and its implementing provisions; - The Communication Focus on results: Strengthening evaluation of Commission activities of 26 July 2000 (SEC(2001) 1051) extending the principle of evaluation to all activities in the context of activity-based management and budgeting (ABM/ABB); -The rules on evaluation in the Communication on implementation of activity-based management (ABM) of 25 July 2001 (SEC(2001) 1197/6&7) - The Communication on "Impact Assessment" (June 2002, COM(2002) 276 final); -The Communication on "Evaluation standards and good practice" (December 2002, (C(2002)5267). 4 Βλ Μελέτη ΕΕ: ηµιουργία εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του έργου των ελεγκτικών µηχανισµών, καθώς και Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, Ten steps to a Results Based Monitoring and Evaluation, World Bank, 2004, Washington, USA σελ. 12 και UNDP Handbook on monitoring and evaluating for results, UNDP, Evaluation Office New York 2002 σελ. 6, Μιchael Thomas, Special Operating Agencies: Audit and Evaluation, Canadian Centre for Management Development 1996, Ottawa, Canada

18 πληροφόρηση των άµεσα ενδιαφεροµένων. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να εντοπιστούν τόσο οι δυσλειτουργίες του συστήµατος, όσο και τα σηµεία που επιδέχονται βελτιώσεις, σε όλο το φάσµα της εκπλήρωσης των στόχων. O λειτουργικός ρόλος της αξιολόγησης έγκειται στις δυνατότητες της, ως µηχανισµός εποπτείας, να παρέχει απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα, να διαπιστώνει την αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα και την οικονοµικότητα ενός προγράµµατος, να ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία και να επιδρά ουσιαστικά και παρεµβατικά όπου κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία µε µηχανισµούς όπως ο στρατηγικός σχεδιασµός. Η παρακολούθηση αποτελεί τον µηχανισµό διάγνωσης των αποκλίσεων και κινητοποιεί το σύστηµα αξιολόγησης. Η διαφορά µεταξύ των δύο έγκειται στο γεγονός ότι ενώ µπορούν να κάνουν χρήση των ίδιων πληροφοριών και να διακρίνονται από παρόµοιες διαδικασίες εφαρµογής, θέτουν διαφορετικές ερωτήσεις στο σύστηµα και λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης µε διαφορετικό σκοπό. Η αξιολόγηση δίνει µεγάλη έµφαση όχι τόσο στις διαδικασίες όπως συµβαίνει µε την παρακολούθηση, αλλά πρωτίστως στην επίτευξη των αποτελεσµάτων και τη συµφωνία τους µε τους τιθέµενους στόχους. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µπορεί να εφαρµόζονται περιοδικά και όχι διαρκώς. Τέλος η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τον έλεγχο. Ο έλεγχος είναι µια διαδικασία που κατά κύριο λόγο πιστοποιεί την τήρηση της νοµιµότητας και της κανονικότητας κατά την εφαρµογή µιας δράσης και την ορθολογική χρήση των πόρων. Η αξιολόγηση είναι διαδικασία περισσότερο αναλυτική. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηµατικά οι διαφορές µεταξύ αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Κύριοι µέτοχοι στη διαδικασία αξιολόγησης: Οι επιτυχηµένες αξιολογήσεις βασίζονται στη συνεργασία µεταξύ καίριων µετόχων 5. Σ αυτούς περιλαµβάνονται οι οργανισµοί που ξεκινούν και χρηµατοδοτούν το εγχείρηµα της αξιολόγησης, οι αξιολογητές, οι χρήστες (υποκατηγορία µετόχων µε επίσηµη ή ανεπίσηµη εµπλοκή στην αξιολόγηση, όπως είναι για παράδειγµα οι διοικούντες, οι ελεγκτές, όσοι χαράζουν πολιτικές κ.λ.) και οι οργανισµοί, οι οµάδες ή τα άτοµα µε άµεσο ή έµµεσο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση. 5 Evaluation Guidelines, Ministry of Foreign Affaires of Denmark, pg

19 Πίνακας 1: ιαφορές Αξιολόγησης Παρακολούθησης Ελέγχου τι ελέγχουµε... τι επηρεάζουµε άµεσα... τι επηρεάζουµε έµµεσα... εισροές εκροές αποτελέσµατα ενδιάµεσες επιπτώσεις γενικευµένες επιπτώσεις συνέπειες έλεγχος εφαρµογή προγράµµατος Εξασφαλίζεται: [1] η αξιοπιστία και ακεραιότητα της πληροφορίας, [2] συµµόρφωση µε τις συµφωνηµένες πολιτικές, [3] διασφάλιση πόρων, [4] η οικονοµική και αποτελεσµατική χρήση των διαθέσιµων πόρων και [5] η εκπλήρωση των συµφωνηθέντων στόχων παρακολούθηση αποτίµηση προόδου στην εφαρµογή του προγράµµατος για διαχειριστικούς σκοπούς αξιολόγηση απόφαση για παρέµβαση µε βάση τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις στο επίπεδο των ελεγχόµενων Πηγή: Evaluating EU Activities, 2004 Μέθοδοι Τύποι Αξιολόγησης Η επιλογή της µεθόδου αξιολόγησης αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. Η επιλεγόµενη µέθοδος πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο απλή, εύχρηστη, ευέλικτη και να παρέχει στον αξιολογητή τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και σταδιακής αναβάθµισης της ίδιας της µεθόδου. Σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή της µεθόδου αποτελεί επίσης η δυνατότητα επαλήθευσης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µετά την παρέµβαση. Οι µέθοδοι τύποι της αξιολόγησης µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορους τρόπους ανάλογα 6 µε: τη χρονική στιγµή που λαµβάνουν χώρα, τον τύπο του αξιολογητή, το αντικειµένο που αξιολογούν και τη λειτουργία που επιτελούν 6 Βλ. ODA EVALUATION GUIDELINES (March 2003) Evaluation Division Economic Cooperation Bureau Ministry of Foreign Affaires, Japan

20 Ανάλογα µε τη χρονική στιγµή που διεξάγονται 7 : Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante): H διενέργεια αξιολόγησης πριν την εφαρµογή ενός προγράµµατος παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση για την υλοποίηση ή µη του συγκεκριµένου προγράµµατος, καθώς και για την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου αξιολόγησης, µέσα από µια ποικιλία εναλλακτικών. Η συγκεκριµένη µέθοδος αποσκοπεί στη βελτίωση του σχεδιασµού ενός προγράµµατος καθώς και στην παρακολούθηση και τη µελλοντική αξιολόγησή του. Αξιολογεί τους στόχους του προγράµµατος, καθώς και την επάρκεια των πόρων, και ορίζει τους δείκτες παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Επίσης, διευκολύνει την ενδιάµεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση ώστε να διενεργηθούν οµαλά σε µετέπειτα στάδια και βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί δεν αντίκειται σε άλλες δηµόσιες πολιτικές. Ενδιάµεση αξιολόγηση (intermediate/interim/mid-term): Πρόκειται για τη διενέργεια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εφαρµογής ενός προγράµµατος. Η ενδιάµεση αξιολόγηση παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την ακρίβεια εφαρµογής του εν λόγω προγράµµατος, αναδεικνύει ταυτόχρονα, την κατάσταση προόδου σχετικά µε τον αρχικό σχεδιασµό και το βαθµό παρέκκλισης από αυτόν. Επιπλέον, παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την ανάγκη ενδεχόµενων βελτιώσεων σε περίπτωση οικονοµικών ή κοινωνικών αλλαγών και βεβαιώνει αν τα συστήµατα παρακολούθησης & αξιολόγησης λειτουργούν οµαλά και σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό. Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post): Η αξιολόγηση ενός προγράµµατος µετά το πέρας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου ή αµέσως µετά την ολοκλήρωση εφαρµογής αυτού, επιτρέπει την αξιολόγηση του αντίκτυπου (θετικού ή αρνητικού) της εν λόγω πολιτικής κατά τρόπο συγκεκριµένο, χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα. Παρέχει επίσης πληροφόρηση για µελλοντική χρήση µε σκοπό τη βελτίωση πολιτικών, το σχεδιασµό νέων προγραµµάτων και τη µετέπειτα εφαρµογή τους. 7 Βλ. European Commission: Good practice for including principles of ex ante evaluation in the design of cooperation projects and programmes. June 2005, Standard Guidelines for Policy Evaluation. Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications (www.soumu.go.jp), καθώς και European Commission (August 2003): EVALUATION in the Directorate General for Personnel and Administration, in the Office for administration and payment of individual entitlements, in the Office for Infrastructures and Logistics Brussels, in the Office for infrastructures and logistics - Luxembourg A guide by the evaluation function of DG ADMIN

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα