Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010

2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010

4

5 Περίληψη 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ασχολείται µε την τεχνολογία Voice over IP και πιο συγκεκριµένα µε την ανάπτυξη εφαρµογών για το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτού κώδικα Asterisk. Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής εγκαταστήσαµε δυο κέντρα Asterisk µε την χρήση του image Asterisknow. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια στα οποία αναλύεται η τεχνολογία VoIP, τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί καθώς επίσης η δοµή του Asterisk αλλά και οι εφαρµογές που αναπτύξαµε πάνω σε αυτό. Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την τεχνολογία Voice over IP ξεκινώντας µε µια Ιστορική αναδροµή αυτής της τεχνολογίας και συνεχίζοντας µε τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλά και τα µεγέθη που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα πρωτόκολλα και οι αλγόριθµοι κωδικοποίησης που χρησιµοποιεί αυτή η τεχνολογία. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο softswitch Asterisk περιγράφοντας τι είναι το Asterisk, πως ξεκίνησε, τι απαιτήσεις έχει σε hardware αλλά και τι είναι συµβατό µε αυτό, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του, την αρχιτεκτονική του, ορισµένα σενάρια χρήσης του Asterisk καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του ως τηλεφωνικό κέντρο VoIP. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εγκατάσταση και διαµόρφωση του Asterisk ώστε αυτό να καταστεί ένα πλήρως λειτουργικό τηλεφωνικό κέντρο. Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφουµε και δοκιµάζουµε όλες τις εφαρµογές που αναπτύχθηκαν πάνω στο Asterisk στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Η πρώτη εφαρµογή που αναπτύξαµε υλοποιεί την καταγραφή των κλήσεων που γίνονται µέσω του Asterisk. Η δεύτερη εφαρµογή υλοποιεί την σύνδεση του Asterisk µε έναν από τους παρόχους υπηρεσιών VoIP, ώστε να µπορούµε να βγάζουµε κλήσεις προς το pstn δίκτυο χωρίς χρήση επιπλέον hardware αλλά και µε πολύ χαµηλές χρεώσεις. Η τρίτη εφαρµογή υλοποιεί την διασύνδεση δύο κέντρων Asterisk µεταξύ τους έτσι ώστε να µπορούν οι χρήστες του ενός να επικοινωνούν µε αυτούς του άλλου. Η τέταρτη εφαρµογή αναφέρεται στην δηµιουργία δωµατίων τηλεδιάσκεψης ώστε να µπορούν πολλοί χρήστες να επικοινωνούν ταυτόχρονα χωρίς να είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η τελευταία εφαρµογή υλοποιεί την υπηρεσία call park, όπου οι εισερχόµενες κλήσεις αφού απαντηθούν µπορούν να τοποθετηθούν σε κάποια θέση µε κάποιο χαρακτηριστικό νούµερο, ώστε να µπορούν στην συνέχεια να εξυπηρετηθούν από κάποιον άλλο χρήστη του Asterisk.

6

7 Περιεχόµενα 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) Σύντοµη περιγραφή της τεχνολογίας VoIP Ιστορική αναδροµή Βασικές αρχές λειτουργίας Μεγέθη χαρακτηρισµού της ποιότητας Καθυστέρηση Jitter Ηχώ (echo) Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Voice Activity Detection -VAD) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικά Πρωτόκολλα και αλγόριθµοι κωδικοποίησης (codec) του VoIP Πρωτόκολλα σηµατοδοσίας SIP H IAX Πρωτόκολλα µεταφοράς δεδοµένων Real-time Transport Protocol (RTP) Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) Αλγόριθµοι κωδικοποίησης δεδοµένων (codecs) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στο Asterisk Περιγραφή του Asterisk Η Digium και το Asterisk Hardware που χρησιµοποιείται στο Asterisk Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του Asterisk... 43

8 6 Περιεχόµενα Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Η Αρχιτεκτονική του Asterisk Ο πυρήνας του Asterisk APIs για την φόρτωση των Modules Περιπτώσεις χρήσης του Asterisk Εταιρία µε γραφεία σε διαφορετικές πόλεις και χώρες Χρήση ως IP PBX (softswitch) Χρήση ως Softswitch παράλληλα µε ένα συµβατικό PBX Χρήση ως τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Χρήση ως εξωτερικός Server εφαρµογών Χρήση του Asterisk ως Media Gateway Χαρακτηριστικά, δυνατότητες και λειτουργίες του Asterisk ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκατάσταση και διαµόρφωση του Asterisk Εγκατάσταση του Asterisk ιαµόρφωση του Asterisk ηµιουργία χρηστών Το Dialplan του Asterisk Τα αρχεία sip.conf και iax.conf ιαµόρφωση των softphone οκιµή του Asterisk ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εφαρµογές πάνω στην πλατφόρµα του Asterisk Εφαρµογή για την καταγραφή των συνοµιλιών Καταγραφή κλήσεων µε ειδοποίηση του καλούντος Καταγραφή κλήσεων χωρίς την ειδοποίηση του καλούντος Σύνδεση του Asterisk µε πάροχο Υπηρεσιών VoIP ιαµόρφωση της εφαρµογής µέσω του γραφικού περιβάλλοντος Asterisk GUI... 95

9 Περιεχόµενα ιαµόρφωση της εφαρµογής µέσω της απευθείας διαµόρφωσης των αρχείων του Asterisk οκιµή της εφαρµογής ιασύνδεση δυο Asterisk Server µε χρήση του πρωτοκόλλου IAX (Inter-Asterisk exchange) Εφαρµογή για την δηµιουργία «δωµατίων» τηλεδιασκέψεων ιαµόρφωση της εφαρµογής τηλεδιάσκεψης µε απευθείας διαµόρφωση των αρχείων ιαµόρφωση της εφαρµογής τηλεδιάσκεψης µε χρήση του γραφικού περιβάλλοντος Call Park ιαµόρφωση της εφαρµογής call park µε απευθείας διαµόρφωση των αρχείων ιαµόρφωση της εφαρµογής call park µε χρήση του AsteriskGui οκιµή της εφαρµογής Call Park Βιβλιογραφικές Αναφορές

10

11 Πρόλογος 9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εποχή την οποία ζούµε η επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις είναι πολύ σηµαντική τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Εταιρίες µε γραφεία διασκορπισµένα σε όλον τον πλανήτη επιθυµούν την δυνατότητα επικοινωνίας όλων των εργαζοµένων τους µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Ο όρος επικοινωνία στην εποχή µας σηµαίνει κάτι παραπάνω από απλή συνοµιλία 2 ανθρώπων και επεκτείνεται στην διάφορες εφαρµογές όπως τηλεδιασκέψεις, κλήσεις video, συνδυασµός εφαρµογών άµεσων µηνυµάτων και οµιλίας κτλ. Έτσι αυτή η διαρκής ανάγκη για επικοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στην δηµιουργία διαφόρων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων. Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν τις διάφορες εφαρµογές µε νεότερη και αναπτυσσόµενη στις µέρες µας την τεχνολογία voice over IP (VoIP). Η τεχνολογία αυτή υποβοηθούµενη από την ωρίµανση του διαδικτύου και γενικότερα των IP δικτύων έχει γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη στις µέρες µας όπου πάρα πολλές εφαρµογές στηρίζονται σε αυτή. Η τεχνολογία αυτή απαρτίζεται από µια σειρά πρωτοκόλλων της Internet Engineering Task Force (IETF) όπως τα SIP, RTP, TLS, UDP, αλλά και της International Telecommunication Union (ITU) όπως τα H.323 και MGCP. Η βασική της ιδέα είναι το να περνάει δεδοµένα φωνής και video πάνω από τα υπάρχοντα δίκτυα IP δίνοντάς µας την δυνατότητα να δηµιουργήσουµε πολλές εφαρµογές µειώνοντας παράλληλα το κόστος προς τον τελικό χρήστη. Μία διαδεδοµένη στις µέρες µας εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής είναι τα Voice over IP softswitch. Με τον όρο softswitch εννοούµε ένα τηλεφωνικό κέντρο που δροµολογεί κλήσεις µεταξύ τερµατικών τηλεφώνων καθώς και µεταξύ δικτύων µεταγωγής πακέτου και µεταγωγής κυκλώµατος, το οποίο αποτελείται από µια υπολογιστική µονάδα (server) πάνω στην οποία τρέχει το κατάλληλο λογισµικό για την δροµολόγηση των κλήσεων. Ουσιαστικά ένα Voice over IP softswitch είναι ένα softswitch στο οποίο η

12 10 Πρόλογος δροµολόγηση και η διαχείριση των κλήσεων γίνεται χρησιµοποιώντας την τεχνολογία VoIP. Στις µέρες µας υπάρχει µια πληθώρα εµπορικών softswitch από πολλές καταξιωµένες εταιρίες του χώρου αλλά επίσης και ορισµένα συστήµατα Open Source αρχιτεκτονικής. Ένα από τα πιο διαδεδοµένα Open Source συστήµατα VoIP softswitch είναι το Asterisk. Το Asterisk αποτελείται από κώδικα ο οποίος τρέχει πάνω στο λειτουργικό Linux. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον κώδικα αυτό πάνω σε όποια διανοµή του Linux θέλουµε είτε να κατεβάσουµε και να εγκαταστήσουµε µια από τις έτοιµες διανοµές του Asterisk (AsteriskNow, Trixbox) που περιλαµβάνουν τόσο το λειτουργικό όσο και το softswitch. Το Asterisk υποστηρίζει πολλές εφαρµογές και επιπλέον ως λογισµικό ανοιχτού κώδικα µπορεί να επεκταθεί και µε εφαρµογές που θα αναπτυχθούν από τον ίδιο τον Χρήστη. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας ασχοληθήκαµε µε το Asterisk και τις εφαρµογές που µπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε αυτό. Εγκαταστήσαµε κάποια κέντρα Asterisk και τα διαµορφώσαµε κατάλληλα ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά. Επιπλέον αναπτύξαµε ορισµένες εφαρµογές πάνω σε αυτά, οι οποίες είναι αντίστοιχες των εµπορικών softswitch και µπορούν να χρησιµοποιηθούν πάνω σε τηλεφωνικά κέντρα Asterisk ώστε να παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες προς τους χρήστες. Η µεταπτυχιακή αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών µε κατεύθυνση τις Ψηφιακές Επικοινωνίες και ίκτυα του τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιά υπό την επίβλεψη του Επίκουρου καθηγητή Γεώργιου Ευθύµογλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ευθύµογλου για την δυνατότητα που µου έδωσε να ασχοληθώ µε ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό κοµµάτι όπως η τεχνολογία VoIP αλλά και το Asterisk.

13 Πρόλογος 11

14

15 Κεφάλαιο 1 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) 1.1 Σύντοµη περιγραφή της τεχνολογίας VoIP Το VoIP( Voice Over IP) αναφέρεται στην τεχνολογία της µετάδοσης της φωνής πάνω από το διαδίκτυο, αφού προηγουµένως µετατραπεί σε πακέτα. Περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες τόσο σε υλικό όσο και σε λογισµικό κυρίως, που καθιστούν εφικτή την τηλεφωνική κλήση. Η τεχνολογία VoIP χρησιµοποιεί τα υπάρχοντα δίκτυα µεταγωγής πακέτου (διαδίκτυο, εταιρικά δίκτυα κλπ) πάνω από τα οποία εδραιώνει τηλεφωνικές κλήσεις. 1.2 Ιστορική αναδροµή Το 1995 ήταν η χρονιά όπου πολλοί άρχισαν να καταλαβαίνουν την αξία της δυνατότητας να στέλνουν πακέτα φωνής πάνω από τα δίκτυα µεταγωγής πακέτου σε σχέση µε την κλασική τηλεφωνία PSTN. Την χρονιά αυτή η Vocaltec, µια Ισραηλινή εταιρία δηµιούργησε το πρώτο λογισµικό για την τηλεφωνία πάνω από το Internet, το "Internet Phone" [1]. Πρόκειται για ένα τηλέφωνο σχεδιασµένο να λειτουργεί σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Η βασική αρχή λειτουργίας του παραµένει µέχρι και σήµερα η

16 14 Κεφάλαιο 1 βασική αρχή των τηλεφωνικών συστηµάτων: Η µετατροπή του αναλογικού σήµατος της ανθρώπινης φωνής σε ψηφιακά δεδοµένα και η ενθυλάκωση των δεδοµένων αυτών σε IP πακέτα. Η εφαρµογή απαιτούσε και από τον καλών και από τον καλούµενο να είναι συνδεδεµένοι την ίδια χρονική στιγµή. Η εφαρµογή αυτή προωθήθηκε εµπορικά από τις ίδιες τις εταιρείες που πουλούσαν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) καθώς προσφέρανε κλήσεις σε µεγάλη απόσταση µε τιµές αστικής χρέωσης (η σύνδεση στο Internet γινόταν µε dial up) Με την πάροδο ενός χρόνου οι κατασκευαστές κατάλαβαν ότι για να ξεπεραστούν οι περιορισµοί του IP δικτύου και να γίνει πιο εµπορική η νέα αυτή µορφή τηλεφωνίας, θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος να διασυνδεθεί το IP δίκτυο µε το κλασσικό τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN). Τον Αύγουστο του 1996 αναπτύχθηκε το πρώτο λογισµικό για κλήσεις από Η/Υ προς το PSTN από την εταιρεία Net2Phone. Η τάση αυτής της εποχής ήταν η κατασκευή τηλεφωνικών πυλών που ένωναν τηλεφωνικές συσκευές και τηλεφωνικά δίκτυα και παράλληλα η χρησιµοποίηση της τεχνολογίας VoIP ώστε να χαµηλώσουν τα λειτουργικά κόστη των τηλεφωνικών πάροχων. Εµπορικά, αυτή την εποχή προκύπτουν κάποιες συγχωνεύεις µεγάλων εταιριών : - Vocaltec µε Cisco - Net2phone µε NMS Communications - ibasis µε τη Cisco Το διάστηµα αυτό αναπτύσσονται οι πύλες πολυµέσων (media gateways), το πρώτο εµπορικό προϊόν το οποίο απέφερε κέρδη στους κατασκευαστές. Η βασική λειτουργία τους ήταν να ενώσουν το VoIP δίκτυο που προσέφεραν οι ISP µε τα σηµεία διασύνδεσης που διατηρούσαν µε τους παρόχους PSTN (POP : Point of presence). Οι µεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτή την εποχή είναι: - Vocaltec - Nuera (εξαγοράστηκε από την Audiocodes) - Vienna Systems (εξαγοράστηκε από την Nokia)

17 Τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) 15 - Cisco - Clarent (εξαγοράστηκε από την Verso) - Ascend (εξαγοράστηκε από την Lucent). Εκτός από τις κλασσικές διεργασίες συµπίεσης/αποσυµπίεσης και µετατροπής σε πακέτα δεδοµένων, οι πύλες πολυµέσων αρχίζουν και υλοποιούν λειτουργίες όπως αυτές ορίζονται από τις στοίβες πρωτοκόλλων όπως το Η.323 και το SS7. Αυτή την εποχή διαχωρίζεται και ο θυροφύλακας (VoIP Gatekeeper) ως ξεχωριστή συσκευή διαχείρισης και ελέγχου των πυλών πολυµέσων. Κατά την περίοδο αυτή η τεχνολογία VoIP δεν ερχόταν σε σύγκρουση µε το κλασσικό PSTN δίκτυο. Η αρχική τους εφαρµογή αυτής της νέας τεχνολογίας ήταν η µερική αντικατάσταση ηλικιωµένων συστηµάτων µεταγωγής κυκλώµατος για την πραγµατοποίηση υπεραστικών και διεθνών κλήσεων. Το 1998 οι VoIP τηλεφωνικές κλήσεις αποτελούν το 1% της παγκόσµιας τηλεφωνικής κίνησης. Επίσης κατά την περίοδο αυτή υπάρχουν αρκετές εµπορικές προπληρωµένες υπηρεσίες (prepaid platforms) και ολοκληρωµένες εφαρµογές µακρινών κυρίως αποστάσεων Μόλις οι νέες αυτές τεχνολογίες κέρδισαν την εµπιστοσύνη των κατασκευαστών, άρχισαν να αναζητούν τρόπους να τις εισαγάγουν και σε µεγάλης κλίµακας εθνικά δίκτυα. Βασικός τρόπος για την ανάπτυξη ήταν η δηµιουργία κεντρικών συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου. Τέτοια συστήµατα είναι οι θυροφύλακες (VoIP Gatekeepers), καθώς και λογισµικά για τον έλεγχο περιφερειακών συστηµάτων και διασύνδεσής τους µε τρίτα δίκτυα (soft switch). Το 1998 τρείς µεγάλοι κατασκευαστές εξοπλισµού IP (switch, router) ενσωµατώνουν λογισµικό µεταγωγής VoIP (VoIP switching) σε διάφορα µοντέλα δροµολογητών. Αυτά τα συστήµατα προοριζόταν για φορείς που ήδη είχαν µεγάλα ΙΡ δίκτυα κορµού, τα οποία µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να παρέχουν υπηρεσίες φωνής µέσω VoIP. Παράλληλα όλοι οι κατασκευαστές προσπαθούσαν να κατασκευάσουν soft switches. Όµως οι εµπορικές συγκυρίες της εποχής δεν ευνοούσαν την αναπροσαρµογή των ήδη υπαρχόντων εξοπλισµών. Κανένας από τους µεγάλους παρόχους δεν ήταν διατεθειµένος

18 16 Κεφάλαιο 1 να επανασχεδιάσει και να αναβαθµίσει το υπάρχον δίκτυό του. Ήταν µία εποχή που οι µεγάλοι προµηθευτές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προσπαθούσαν να βρουν την θέση τους στη νέα αγορά Το Η.323 αποδεικνύεται ότι δεν είναι επεκτάσιµο σε µεγάλες εφαρµογές. Αυτή την περίοδο αναπτύσσεται το SIP και αρχίζουν να δηµιουργούνται οι πρώτες αρχιτεκτονικές που το υλοποιούν. Η βασική αρχή του SIP είναι ότι το στρώµα δικτύου δεν υλοποιεί καµία έξυπνη λειτουργία και όλη η ευφυΐα είναι στην εφαρµογή που τρέχει στο τερµατικό Το VoIP τα έχει πάει εξαιρετικά καλά από το 1995 που είχε ξεκινήσει την επανάσταση στην αγορά τηλεπικοινωνιών µέχρι την ύφεση που παρουσιάστηκε στην αγορά το Η πρώτη εµπορική αποτυχία ήταν οι πρώτες εταιρείες που προσέφεραν δωρεάν PC-to- Phone υπηρεσίες, αφού δεν µπορούσαν να καλύψουν τις PSTN χρεώσεις λόγω των µικρών κερδών από διαφηµίσεις που ήταν και τα µοναδικά έσοδά τους. Εποµένως κατά την ύφεση τα κόστη διασύνδεσης ανέβηκαν και τα εµπορικά µοντέλα της εποχής απέτυχαν. Οι πάροχοι είχαν να αντιµετωπίσουν τις χρεοκοπίες των συνεργατών τους, κάτι το οποίο τους µείωνε δραµατικά τα έσοδα τους. Από την πλευρά του εξοπλισµού, ύφεση παρουσιάζεται και στην αγορά των soft switch όπου πριν την ύφεση υπήρχε µια τάση προς την εξέλιξη τους Στην εποχή πριν την ύφεση υπήρχε µεγάλη επένδυση στη χωρητικότητα των συνδέσεων διαδικτύου. Λόγω τις ύφεσης επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη εφαρµογών οι οποίες θα εκµεταλλεύονταν αυτήν την αυξηµένη χωρητικότητα µε αποτέλεσµα να µείνει ανεκµετάλλευτη. Παράλληλα, οι συνδέσεις συνδροµητών µε το διαδίκτυο αυξανόταν συνεχώς. Υπό αυτές τις συνθήκες αρχίζουν να εµφανίζονται αρκετές εφαρµογές για PCto-PC τηλεφωνία µέσω VoIP µε ανεκτή ποιότητα.

19 Τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) Παρόλο που την περίοδο αυτή υπάρχει µια µείωση των κεφαλαίων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, η τηλεπικοινωνιακή αγορά συνεχίζει να κατευθύνεται προς τη µεγαλύτερη χρησιµοποίηση του VoIP. Κατά την περίοδο αυτή το VoIP ωριµάζει σηµαντικά. Το 2003 οι VoIP τηλεφωνικές κλήσεις έχουν φτάσει 25% της παγκόσµιας τηλεφωνικής κίνησης [2]. Η διαρκής µετακίνηση προς το VoIP πραγµατοποιείται εδώ και 10 χρόνια. Όλοι οι µεγάλοι τηλεφωνικοί πάροχοι σχεδιάζουν και προχωρούν στην µετακίνησή τους προς το VoIP και µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η µετακίνηση προς το VoIP είναι µη αναστρέψιµη. Το 2007 σχεδόν το 40% της υπεραστικής και διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης δροµολογείται από VoIP συστήµατα. Υπάρχουν οι πρώτες πολύ µεγάλης κλίµακας υλοποιήσεις νέων τεχνολογιών. Εκτός από τα σχέδια για αναβαθµίσεις και µετακινήσεις σε VoIP, παρουσιάζονται και σχέδια αντικατάστασης των υπαρχόντων παραδοσιακών τεχνολογιών µε VoIP, αυξάνοντας την υπάρχουσα χωρητικότητα. Παράλληλα, οι νέα αυτή τεχνολογία διεισδύει τα τελευταία χρόνια και στους οικιακούς χρήστες ευζωνικών συνδέσεων. Επίσης η τεχνολογία VoIP κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει διεισδύσει και στον χώρο των εταιρικών τηλεπικοινωνιών. Εκατοµµύρια από IP PBX αναπτύσσονται καταργώντας τα υπάρχοντα παραδοσιακά TDM τηλεφωνικά κέντρα. Μεγάλες εταιρίες του χώρου (Cisco, Siemens Enterprise Communications, Avaya, Alcatel-lucent) προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις για εταιρικά περιβάλλοντα. Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια το VoIP έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη. Αναµφίβολα, όπως συµβαίνει συχνά σε ταχέως αναπτυσσόµενες τεχνολογίες, παρουσιάστηκαν και µερικές υπερβολές. Παρόλα αυτά, αν αγνοήσουµε τις υπερβολές, αυτό που έχει πετύχει η τεχνολογία VoIP µπορεί να θεωρηθεί µια πραγµατική επανάσταση.

20 18 Κεφάλαιο Βασικές αρχές λειτουργίας Οι βασικές απαραίτητες διαδικασίες για µία VoIP κλήση είναι οι εξής: 1) Με την χρήση ενός από τα διαθέσιµα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας (SIP, H.323, IAX) γίνεται η αρχικοποίηση (initiation) της κλήσης. Κατά την διαδικασία αυτή γνωστοποιείται στον καλούντα η διεύθυνση του καλών και τούµπλαλιν, καθώς επίσης αρχικοποιούνται και διάφορες παράµετροι όπως οι πόρτες που θα χρησιµοποιηθούν, οι codec και διάφορες άλλες παράµετροι σχετικοί µε τα διάφορα features που υποστηρίζει το κέντρο. 2) Στη συνέχεια το σήµα της αναλογικής φωνής του καλούντα µετατρέπεται σε ψηφιακή µορφή. 3) Στην συνέχεια έχουµε συµπίεση και µετατροπή του ψηφιακού σήµατος σε διακριτά IP πακέτα. 4) Μετάδοση των πακέτων αυτών πάνω από το διαδίκτυο ή από ένα άλλο IP δίκτυο. 5) Τέλος τα πακέτα αυτά αφού ληφθούν από τον καλούντα, αποκωδικοποιούνται, αποσυµπιέζονται και τελικός µετατρέπονται σε αναλογικό σήµα φωνής στην πλευρά αυτού που λαµβάνει την κλήση. Η ψηφιοποίηση και η µετάδοση της αναλογικής φωνής σαν µία δέσµη πακέτων πραγµατοποιείτε πάνω από ένα δίκτυο δεδοµένων το οποίο µεταφέρει πακέτα βασιζόµενο στο IP πρωτόκολλο. Αυτό το δίκτυο µπορεί να είναι το εσωτερικό LAN µίας εταιρείας, µια µισθωµένη γραµµή ή ακόµα και το διαδίκτυο. Η διαδικασία της συµπίεσης πραγµατοποιείται µε την χρήση ενός από τους διαθέσιµους codec, όπου ανάλογα µε την συµπίεση που παρέχει µειώνεται και το απαιτούµενο εύρος ζώνης.

21 Τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) Μεγέθη χαρακτηρισµού της ποιότητας Κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός συστήµατος παροχής υπηρεσιών VoIP είναι σηµαντικό να προβλέπονται και να αντιµετωπίζονται µια σειρά από παράγοντες που µπορούν να υποβαθµίσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών φωνής. Σε αυτήν την παράγραφο θα παρουσιάσουµε τους σηµαντικότερους από αυτούς τους παράγοντες Καθυστέρηση ΩΣ καθυστέρηση ορίζουµε το χρόνο που χρειάζεται η φωνή από τη στιγµή που εισέρχεται στο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα µέσω του µικροφώνου του ποµπού µέχρι τη στιγµή που εξέρχεται του συστήµατος από το ακουστικό του δέκτη [3]. Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί παράγοντες καθυστέρησης: 1) Καθυστέρηση διάδοσης: Αναφέρεται στον συνολικό χρόνο που απαιτείται για τη µετάδοση του σήµατος και εξαρτάτε κυρίως από την χωρητικότητα του δικτύου. 2) Καθυστέρηση επεξεργασίας: Αναφέρεται στην καθυστέρηση που υπεισέρχεται κατά τα στάδια επεξεργασίας του σήµατος (συµπίεση, κβαντοποίηση, ενθυλάκωση σε πακέτα) από τον εξοπλισµό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 3) Καθυστέρηση δροµολόγησης: Αναφέρεται στην καθυστέρηση των πακέτων στις ουρές των δροµολογητών (Queuing Delay) Jitter Ως jitter ορίζεται η µεταβολή του χρονικού διαστήµατος µεταξύ της άφιξης διαδοχικών πακέτων στο δέκτη. Το jitter παρουσιάζεται µόνο σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου και επηρεάζει κυρίως τις εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Η αιτία αυτού του φαινοµένου είναι οι διαφορετικές καθυστερήσεις στις οποίες υπόκεινται τα πακέτα που

22 20 Κεφάλαιο 1 ξεκινούν από τον ποµπό στον δέκτη (Σχήµα 1.1) [4]. Αυτή η διαφορετική καθυστέρηση οφείλετε σε διάφορους παράγοντες όπως ότι τα πακέτα µπορεί να ακολουθήσουν διαφορετική διαδροµή µέσα στο δίκτυο, καθώς επίσης µπορεί να παραµείνουν τυχαίο χρόνο στην ουρά αναµονής των δροµολογητών µέχρι να εξυπηρετηθούν. Σχήµα 1.1: Ρυθµός άφιξης πακέτων. Το jitter αποτελεί ένα από τους σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης της ποιότητας των VoIP τηλεφωνικών κλήσεων. Για την αντιµετώπισή του χρησιµοποιούνται τεχνικές Quality of service (QoS) στο δίκτυο πάνω από το οποίο περνάνε οι τηλεφωνικές κλήσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να υλοποιηθεί, όταν για παράδειγµα το δίκτυο που χρησιµοποιούµε για τις τηλεφωνικές µας κλήσεις είναι το διαδίκτυο η εφαρµογή QoS δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε όλο το µέρος του δικτύου. Από την άλλη σε εταιρικά δίκτυα καθώς και σε δίκτυα παρόχων αυτές οι τεχνικές διασφάλισης της ποιότητας µπορούν να υλοποιηθούν µε πολύ καλά αποτελέσµατα Ηχώ (echo) Είναι το φαινόµενο επανάληψης του ηχητικού σήµατος που εκπέµπεται στο ακουστικό του καλούντος µετά από µια µικρή καθυστέρηση [5]. Στα παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα το πρόβληµα δηµιουργείται από τον κακό συνδυασµό των σύνθετων αντιστάσεων του τετρασυρµατικού καλωδίου από την πλευρά του δικτύου, και του δισυρµατικού καλωδίου από την πλευρά του συνδροµητή (Σχήµα 1.2). Στα παραδοσιακά PSTN δίκτυα το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε τις αναλογικές συσκευές καταπίεσης ηχούς που τοποθετούνται στα σηµεία πολυπλεξίας των συνδροµητικών βρόχων. Αυτός ο µηχανισµός δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός και δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

23 Τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) 21 Σχήµα 1.2: ηµιουργία Echo σε PSTN δίκτυα [5]. Στα σύγχρονα VoIP δίκτυα ο µηχανισµός αυτός καταπίεσης της ηχούς υλοποιείται µε δύο διαφορετικούς τρόπους: 1) Με λογισµικό 2) Με συσκευές που περιέχονται στις DSP κάρτες που είναι υπεύθυνες για τη συµπίεση του ήχου και τη δηµιουργία των πακέτων φωνής. Ο µηχανισµός που λειτουργούν και οι δύο προηγούµενες επιλογές είναι παρόµοιος. Επιλέγεται ένα συγκεκριµένο χρονικό παράθυρο της τάξεως των ορισµένων millisecond, για το οποίο η πύλη που βρίσκεται στην πλευρά του καλούντος κρατά µία αντίστροφη εικόνα της οµιλίας του A-party κατά το προεπιλεγµένο χρονικό παράθυρο. Παράλληλα ο καταπιεστής ηχούς παρακολουθεί τα πακέτα που επιστρέφονται από την πλευρά του καλούµενου (λόγω του φαινοµένου echo) και αποµακρύνει όσα είναι όµοια µε την εικόνα που έχει αποθηκευµένη στη µνήµη του Λειτουργία αναγνώρισης φωνής (Voice Activity Detection -VAD) Σε µια τυπική ανθρώπινη επικοινωνία ο ένας από τους δύο συνοµιλητές µιλάει και ο άλλος ακούει. Σε ένα παραδοσιακό τηλεφωνικό δίκτυο, για κάθε τηλεφωνική συνδιάσκεψη χρησιµοποιείται ένα αµφίπλευρο κανάλι φωνής (full-duplex) µε τυπικό συνολικό εύρος ζώνης 64 Kbps (από 32 Kbps σε κάθε ένα από τα δύο αµφίδροµα κανάλια επικοινωνίας). Αυτό σηµαίνει ότι τουλάχιστον το ένα από τα δύο κανάλια, δηλαδή 50% του συνολικού εύρους ζώνης, παραµένει αχρησιµοποίητο. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται αν λάβουµε υπόψη µας τις παύσεις και τις διακοπές κατά τη διάρκεια της οµιλίας ενός ατόµου.

24 22 Κεφάλαιο 1 Σε VoIP τηλεφωνικά δίκτυα η παραπάνω σπατάλη του εύρους ζώνης που καταλαµβάνει κάθε τηλεφωνική κλήση µπορεί να αποφευχθεί µε την χρήση ενός µηχανισµού ανίχνευσης φωνής (VAD) [6]. Ο µηχανισµός αυτός λειτουργεί ως εξής: Επιλέγετε ένα κατώφλι πλάτους του ηχητικού σήµατος κάτω από το οποίο θεωρούµε ότι δεν υπάρχει συνοµιλία. Στην συνέχεια κατά την διάρκεια κωδικοποίησης και συµπίεσης του ηχητικού σήµατος παρακολουθείται το πλάτος του και ανάλογα µε το κατώφλι που έχουµε επιλέξει, επιλέγονται ποια στιγµιότυπα του σήµατος θα κωδικοποιηθούν και ποια θα αποµακρυνθούν. Στα περισσότερα συστήµατα VAD όταν ανιχνεύεται ένταση ηχητικού σήµατος χαµηλότερη από το επιλεγµένο κατώφλι ο κωδικοποιητής περιµένει ένα διάστηµα (Hang Over), µέχρι να διακόψει την κωδικοποίηση του σήµατος σε πακέτα (Σχήµα 1.3). Σχήµα 1.3: Λειτουργία µηχανισµού ανίχνευσης φωνής (VAD) [6].

25 Κεφάλαιο 1 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικά Πρωτόκολλα και αλγόριθµοι κωδικοποίησης (codec) του VoIP Τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία VoIP µπορούµε να τα χωρίσουµε σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα πρωτόκολλα για την σηµατοδοσία και τα πρωτόκολλα για την µεταφορά δεδοµένων. Τα βασικότερα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας είναι το SIP, το Η.323 και το IAX, ενώ για την µεταφορά δεδοµένων υπάρχει ουσιαστικά µόνο ένα πρωτόκολλο καθώς και µια παραλλαγή του για ασφαλή µεταφορά (RTP, SRTP). Παρακάτω θα αναλύσουµε τα πρωτόκολλα αυτά καθώς και τους αλγόριθµους κωδικοποίησης δεδοµένων (codecs) που χρησιµοποιούνται στο VoIP. 2.1 Πρωτόκολλα σηµατοδοσίας Τα πρωτοκόλλα σηµατοδοσίας είναι αυτά που χρησιµοποιούνται στην εγκαθίδρυση µιας κλήσης, τον τερµατισµό της καθώς και στις διάφορες εφαρµογές που ζητούνται από τους χρήστες κατά την διάρκεια µιας κλήσης. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα πρωτόκολλα SIP, H323 και IAX. Η παρουσίαση αυτών των πρωτόκολλων θα γίνει εν συντοµία, καθώς κάτι τέτοιο δεν αποτελεί την κύρια επιδίωξη της παρούσας εργασίας.

26 24 Κεφάλαιο SIP Το πρωτόκολλο έναρξης συνόδου (Session Initiation Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο σηµατοδοσίας κωδικοποιηµένο σε κείµενο για την έναρξη, τη διαχείριση και τη λήξη των συνόδων φωνής καθώς και των συνόδων µεταφοράς εικόνας (video) στα δίκτυα πακέτων. Το πρωτόκολλο SIP δηµιουργήθηκε από την Internet Engineering Task Force (IETF) και περιγράφεται στο RFC 3261 [7] (το οποίο αντικατέστησε το αρχικό RFC 2543). Η επικοινωνία µεταξύ των οντοτήτων που υποστηρίζονται από το πρωτόκολλο SIP είναι βασισµένη στις αιτήσεις και απαντήσεις και απαιτεί συναλλαγή µεταξύ των οντοτήτων που εµπλέκονται. Το πρωτόκολλο SIP χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο περιγραφής συνόδου (Session Description Protocol-SDP) για τον ορισµό των δυνατοτήτων πολυµέσων. Ο τελικός στόχος µιας ανταλλαγής µηνυµάτων SIP είναι να κατασκευαστεί ένα ρεύµα RTP µεταξύ δύο συµβαλλόµενων µερών. Το πρωτόκολλο SIP προσφέρει ελευθερία κινητικότητας στον χρήστη µε την δυνατότητα της χρήσης του προσδιοριστικού διευθύνσεων (SIP URI) σε διαφορετικά τερµατικά. Το SIP στο µοντέλο OSI τοποθετείται πάνω από το επίπεδο µεταφοράς (transport layer). Θεωρητικά, είναι ανεξάρτητο της µεταφοράς δεδοµένων, στην πράξη όµως χρησιµοποιεί UDP και TCP (Σχήµα 2.1). Επίσης στην περίπτωση που επιθυµούµαι να έχουµε ασφάλεια απέναντι σε κινδύνους υποκλοπών και επιθέσεων κατά την διάρκεια εγκαθίδρυσης µιας κλήσης χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο TLS (Transport Layer Security) για την µεταφορά των SIP µηνυµάτων. Το πρωτόκολλο TLS επιτρέπει στις εφαρµογές client/server να επικοινωνούν πάνω από ένα δίκτυο µε τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέψουν την υποκλοπή και την παραποίηση των µηνυµάτων χρησιµοποιώντας κρυπτογραφία.

27 Βασικά Πρωτόκολλα και αλγόριθµοι κωδικοποίησης (codec) του VoIP 25 Σχήµα 2.1: Το Πρωτόκολλο SIP. Το πρωτόκολλο SIP υποστηρίζει τόσο την µονόδροµη αποστολή δεδοµένων (unicast), όσο και την περίπτωση της ταυτόχρονης αποστολής δεδοµένων σε πολλά τερµατικά (multicast). Η λογική της αρχιτεκτονικής του πρωτόκολλου είναι παρόµοια µε αυτή του HTTP. Έτσι το πρωτόκολλο SIP µπορεί να επεκταθεί προκειµένου να µπορεί να υπηρετεί διάφορες λειτουργίες και εφαρµογές όπως είναι ο έλεγχος και η διαχείριση τηλεφωνικών συνδέσεων, η αποστολή και λήψη µηνυµάτων, η υποστήριξη κινητικότητας καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας µε ήδη υπάρχοντα τηλεφωνικά κέντρα. Οι τέσσερις λογικές οντότητες που υπάρχουν στην αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου SIP είναι οι εξής: 1) User Agent: Στο SIP ο User Agent (UA) ουσιαστικά αποτελεί τον τελικό χρήστη. Η βασική τους λειτουργία είναι να αποστέλλουν αιτήµατα (requests) προς άλλες οντότητες και να δέχονται απαντήσεις (responses). Ο User Agent αποτελεί µία εφαρµογή στην οποία περιέχονται τόσο ο User Agent Client, όσο και ο User Agent Server. Κάποιες συσκευές που θα λειτουργούσαν σαν UA σε ένα SIP δίκτυο είναι ένα IP τηλέφωνο, ένα τηλεφωνικό gateway ή ακόµα κάποιοι τηλεφωνητές που δέχονται κλήσεις. 2) Registrar: Είναι ένας Server που δέχεται αιτήσεις καταγραφής από τους User Agents µε σκοπό την ανανέωση της βάσης δεδοµένων που περιέχει τις τοποθεσίες των χρηστών, µε τα στοιχεία του User Agent που έκανε το συγκεκριµένο αίτηµα.

28 26 Κεφάλαιο 2 3) SIP location server: Είναι ένας Server ο οποίος έχει µια βάση δεδοµένων στην οποία είναι καταχωρηµένη η χαρτογράφηση των SIP URI ανά πάσα στιγµή. 4) Proxy Server: Αποτελεί µία ενδιάµεση δικτυακή οντότητα η οποία λειτουργεί τόσο σαν Server όσο και σαν Client προκειµένου να δέχεται αιτήσεις από άλλους πελάτες (clients) και στη συνέχεια να δηµιουργεί αιτήσεις εκ µέρους αυτών. Οι αιτήσεις αυτές µπορεί να εξυπηρετηθούν είτε εσωτερικά, είτε εναλλακτικά να διαβιβαστούν σε άλλους Server αφού µεταφραστούν αν αυτό είναι αναγκαίο. Ένας Proxy Server µπορεί να µεταφράζει ή ακόµα και να αναδιατυπώνει αν αυτό είναι απαραίτητο ένα αίτηµα πριν το προωθήσει. 5) Redirect Server: έχεται SIP αιτήσεις και στην συνέχεια ο Redirect Server απαντά µε την διεύθυνση του SIP UA για το οποίο ρωτήθηκε, παρέχοντας εναλλακτικές περιοχές όπου ο χρήστης µπορεί να είναι διαθέσιµος. Επίσης χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν την οµαδική αποστολή δεδοµένων σε πολλαπλούς χρήστες. Η ακολουθία των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται µεταξύ των User Agent για την δηµιουργία και τον τερµατισµό µιας βασικής κλήσης παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 2.2a):

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρµα Asterisk

Ανάπτυξη εφαρµογών τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Ανάπτυξη εφαρµογών τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρµα Asterisk Κωνσταντίνος Ι. Τσίντζηρας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα

Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Παναγιώτης Νάστου Πληροφορικός Ελεγκτής Ενοποιηµένες Επικοινωνίες Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις διέθεταν δύο δίκτυα για την επικοινωνία τους µε τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Παπαγεωργίου Ι. Χρυσόστοµου ΑΕΜ: 4821 Θέµα: «Μετάδοση ροών ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η.

Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET. Η. Δίκτυα Νέας Γενιάς: Τεχνολογία & Υπηρεσίες Δρ. Ηλίας Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Στρατηγικής & Ανάπτυξης OTENET Slide: 1 Αρχιτεκτονική Δικτύων Νέας Γενιάς Εξωτερικοί παράγοντες και η επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 11: RTSP Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ VOIP Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Η πλατφόρμα Unified Communications (UC), βασισμένη σε τεχνολογίες της Microsoft, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων ήχου, βίντεο, εικόνας και ήχου Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι από τη φύση τους σε ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Unified Communications. Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014. Angelo Gentili Business Development Manager. www.partnernet.gr

Unified Communications. Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014. Angelo Gentili Business Development Manager. www.partnernet.gr Unified Communications Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014 Angelo Gentili Business Development Manager www.partnernet.gr Καλώς Ορίσατε Οι οργανισμοί σήμερα καλούνται να καλύψουν όλο και περισσότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1 1 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας gkapog@sch.gr Περίληψη Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην διοίκηση μονάδων είναι ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Title Title Title Title Title

Title Title Title Title Title Title Title Title Title Title Η Avaya είναι παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την δημιουργία, την επέκταση και συντήρηση εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ASTERISK BUSINESS CASES

ASTERISK BUSINESS CASES ASTERISK BUSINESS CASES TΟ ASTERISK ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΒΡΥΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟ * ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Æ ıªœæ ÆØ Æ ı! Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των (παλαιών και νέων) δυνατοτήτων των συστημάτων, αποφεύγοντας δυσνόητους τεχνικούς όρους. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητή, κυρίως, από το εμπορικό σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των πολυμέσων

Εφαρμογές των πολυμέσων Εφαρμογές των πολυμέσων Κατηγοριοποίηση εφαρμογών Σύγχρονες εφαρμογές Ασύγχρονες εφαρμογές Εφαρμογές αλληλεπίδρασης Εφαρμογές διανομής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 02-1 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (VOIP) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση του CME με εσωτερικά τηλέφωνα που βρίσκονται σε άλλα subnets

Διασύνδεση του CME με εσωτερικά τηλέφωνα που βρίσκονται σε άλλα subnets Cisco CME και dial-peers Το φυσιολογικό σενάριο σε μια εταιρία, είναι η τηλεφωνία VoIP να «τρέχει» παράλληλα με την κίνηση του δικτύου δεδομένων. Επίσης, οι χρήστες της εταιρίας προφανώς δεν θα χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση asterisk. Αχιλλέας Κώτσης

Αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση asterisk. Αχιλλέας Κώτσης Αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση asterisk Αχιλλέας Κώτσης Λίγα λόγια για την Click Delivery Web portal που επιτρέπει να παραγγείλετε online από τα συνεργαζόμενα εστιατόρια (σήμερα πάνω από 100) Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία...

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... 2 Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro...με μια ευέλικτη «όλα σε ένα» συνεδριακή λύση Μοναδική ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιεχόµενα (1) Εικόνα Κάµερες DVD Recorder/Player Οπτικοποιητής Οθόνες Plasma Προβολέας Ήχος Μικρόφωνα επιτραπέζια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ CALL CENTER

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ CALL CENTER ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ CALL CENTER Τι ακριβώς είναι η «τηλεργασία»? Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα για πρόγραμμα απομακρυσμένης εργασίας, ενός τμήματος call center ή της εξυπηρέτησης πελατών μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα. καταγραφής συνομιλιών διαχείρισης κλήσεων. www.matelcom.gr

Συστήματα. καταγραφής συνομιλιών διαχείρισης κλήσεων. www.matelcom.gr Συστήματα καταγραφής συνομιλιών διαχείρισης κλήσεων www.matelcom.gr προηγμένες εφαρμογές καταγραφής & λύσεις Όποια και αν είναι η εφαρμογή σας έχουμε τη λύση Προηγμένες Εφαρμογές Η Matelcom παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα