Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 1 Περίληψη Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών θέλοντας να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα Διαδανεισμού της, ξεκίνησε μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των υπαρχόντων προβλημάτων με σκοπό την εισαγωγή και εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών για την βελτίωση των σχετικών υπηρεσιών. Τα κυριότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν : η οργάνωση του συνόλου των διαδικασιών διαδανεισμού, η συνεχής εξεύρεση νέων πηγών πληροφόρησης, οι ορθολογικές και αποτελεσματικές μέθοδοι αναζήτησης, εκτίμησης και απόκτησης των ζητουμένων πληροφοριών, η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας στις διαδικασίες διαδανεισμού, η ανεπαρκής στελέχωση του σχετικού τμήματος και η βέλτιστη οικονομικά μέθοδος διαχείρισης και διανομής των πληροφοριών και της ταυτόχρονης εξυπηρέτησης των χρηστών, μέσα στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι λύσεις που υιοθετήθηκαν σε γενικές γραμμές ήταν: - η οργάνωση της ροής των διαδικασιών διαδανεισμού μέσω της εισαγωγής και εφαρμογής ενός απλουστευμένου οργανογράμματος - η επιλογή, μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές, χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση συγκεκριμένων, σύγχρονων τεχνολογικά, πηγών παροχής επιστημονικών πληροφοριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με on line κυρίως, διαδικασίες αναζήτησης και παραγγελίας. 85

2 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών - η επαρκής στελέχωση του τμήματος Διαδανεισμού για την ποσοτική και ποιοτική κάλυψη των απαιτήσεων με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών. - η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής χρέωσης των σχετικών υπηρεσιών διεκπεραίωσης κάθε αίτησης αναζήτησης και έχοντας ως δεδομένο, αφενός τη δυσκολία χρηματοδότησης των υπηρεσιών της, καθώς και τον κοινωνικό και επικουρικό χαρακτήρα που κατέχει η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη απέναντι στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο ερευνητικό τους έργο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδανεισμός, Αναζήτηση Πληροφοριών, Υπηρεσίες Παράδοσης Τεκμηρίων, Οργάνωση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Organization of interlibrary loan system procedures at the Library & Information Service of University of Patras PANAGIOTIS GEORGIOU 1 & MARINA KORFIATT Abstract Library & Information Service (LIS) of the University of Patras, utilizing its long experience on Interlibrary Loans, started a study to improve the relevant services, aiming to cover the continuously increasing demands for scientific information by introducing current methods and procedures. The main aspects this study had to deal with, were: the organization of the procedures flow, the continuous introduction of new information sources and databases, the rational and effective information search, evaluation and retrieval methods, the introduction of modern technologies, the inadequate staffing of the relevant department, and finally the optimal pricing and costing method of the services taking into account the particularities of the academic society in general. 'Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών ' Library & Information Service - University of Patras 86

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ The structure of the methodology adopted is as follow: - the organization of the Interlibrary Loan procedures, with the introduction and application of a simple system of codification, step by step inventory and monitoring of every single inquire concerning article photocopies of book loans, - the selection, after successive trials, and use of specific national and international technological advanced document delivery services and scientific information databases, using on-line searching and ordering procedures, the appropriate staffing of the ILL department for qualitative and quantitative support of the new procedures adopted, - the adoption and application of a pricing and costing policy for the relevant services offered to the users, taking into account the Library's financial as well as the Library's social and supporting role to the education and scientific research. Results from the proposed methodology trials were extremely interesting and quite satisfactory, not only as far as users service concerns, but also as far as the ability of controlling and evaluating the procedures. KEYWORDS: Interlibrary Loans, Information Retrieval, Document Delivery Services, Academic Libraries Organization. " Όταν ξημέρωσε, ο Μερμόζ δοκίμασε για πρώτη φορά να περάσει πάνω από τον ωκεανό. Και το ταχυδρομείο το 1931 μεταφέρθηκε, για πρώτη φορά, σε τέσσερις μέρες από την Τουλούζη στο Μπουένος Αϊρες. Στην επιστροφή ο Μερμόζ είχε ένα ατύχημα λαδιού, καταμεσής του Νότιου Ατλαντικού και πάνω από μια θάλασσα φουρτουνιασμένη. Τους έσωσε ένα πλοίο, εκείνον, το ταχυδρομείο και το πλήρωμα του. Ετσι ο Μερμόζ κατάφερε να εξερευνήσει, την άμμο, το βουνό, τη νύχτα και τη θάλασσα..." Antoine De Saint- Exypery : "Η γη των ανθρώπων" 1. Εισαγωγή - Ιστορική ανασκόπηση Αν και το σήμερα από το 1931 το χωρίζει μια μεγάλη χρονική περίοδος όπου άπειρες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις διευκόλυναν την ζωή των κοινών ανθρώπων και διεύρυναν τους ορίζοντες της δημιουργικής δραστηριότητας των ανήσυχων τμημάτων του πληθυσμού του πλανήτη μας (και φυσικά επιτάχυναν τις 87

4 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης τοο Πανεπιστημίου Πατρών διαδικασίες παράδοσης του ταχυδρομείου των αγαπημένων μας προσώπων), εκείνο που δεν έχει αλλάξει, αλλά μάλλον έχει ενταθεί, είναι η επιθυμία και ανάγκη για τη συνεχή και αδιάκοπη απόκτηση παντός είδους πληροφοριών. Πλέον τα αεροπλάνα, συνήθως, δεν πέφτουν, οι φουρτουνιασμένες θάλασσες και τα μυστήρια των ωκεανών δεν αποτελούν εμπόδιο, οι ηρωικές πράξεις είναι μάλλον ανώφελες και αν και δεν παρουσιάζονται πλέον οι ευκαιρίες, μέσα από τέτοιες πράξεις, να γνωρίσουμε από κοντά τα μυστήρια της γης και της ζωής, τουλάχιστον οι κάθε είδους πληροφορίες που επιθυμούμε αποκτούνται και διακινούνται κατά πολύ ευκολότερα. Η διάδοση των μέσων μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιοτηλεόραση, και εσχάτως το διεθνές διαδίκτυο ) προσέφερε και προσφέρει ανεκτίμητα εργαλεία πληροφόρησης με κάθε τρόπο και μορφή. Οι επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες από την πλευρά τους, παρ' όλο που έχουν συνεισφέρει και επωφεληθεί τα μέγιστα από τις εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση τους, βασικό συστατικό της ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας τους, και τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: - Διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή εξειδικευμένης πληροφορίας - Μεγάλη διασπορά των πηγών πληροφόρησης - Καθυστερημένη εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο) - Περιορισμοί σε υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους Παραδοσιακά, τις σχετικές ανάγκες που δεν μπορεί να καλύψει το πεπερασμένο και συχνά μικρό μέγεθος των συλλογών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τα τμήματα Διαδανεισμού των βιβλιοθηκών αυτών. Στην πραγματικότητα, ο διαδανεισμός θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους μηχανισμούς με τους οποίους μπορεί να ισορροπήσει μια βιβλιοθήκη τις μεγάλες απαιτήσεις των χρηστών της, τα μικρά διαθέσιμα κονδύλια και το μεγάλο κόστος πρόσκτησης υλικού. Η μέχρι σήμερα λειτουργία των τμημάτων Διαδανεισμού συνίσταται από ένα μεγάλο αριθμό περίπλοκων διαδικασιών, από την 88

5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται ουσιαστικά και η επιτυχία τους όσον αφορά την γρήγορη και έγκυρη εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Με βάση όλα τα παραπάνω, παρουσιάζεται έντονη η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αυτών, καθώς και για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων και αποτελεσματικών μεθόδων και τεχνολογιών. Στη ΒΥΠ του.πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Τμήμα Διαδανεισμού από το 1989 και η πολύχρονη αυτή εμπειρία βοήθησε σημαντικά τόσο στη μελέτη όσο και στην εφαρμογή ενός νέου βελτιωμένου μηχανισμού διαδανεισμού, όπως αυτός παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 2. Σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις - ανάλυση προβλημάτων Οι υπηρεσίες πληροφόρησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν ραγδαία την τελευταία εικοσαετία, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που παρέμειναν ανεκμετάλλευτες από τις ελληνικές Βιβλιοθήκες, εμφανίζονται σήμερα, σε συνδυασμό με την οργάνωση αντίστοιχων διαδικασιών, ως η μοναδική διέξοδος για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στα μέλη των ακαδημαϊκών κοινοτήτων. Οι μεγάλες απαιτήσεις πληροφόρησης είναι γνωστές σε όλους από καιρό. Οι αντίστοιχες επιλογές το ίδιο. Αντί της χρονοβόρας αναζήτησης μέσω εντύπων καταλόγων και της διεκπεραίωσης των παραγγελιών μέσω του ταχυδρομείου, σήμερα υπάρχει πληθώρα μέσων και υπηρεσιών που μέσω του διαδικτύου παρέχουν πολλαπλές λύσεις. Βάσεις δεδομένων σε CD-ROMs ή στο δίκτυο, πανεπιστημιακές ή/και ιδιωτικές υπηρεσίες παράδοσης βιβλιογραφικών υπηρεσιών, ταχύτατες μηχανές αναζήτησης, δυνατότητα on line παραγγελιών, γρήγορη απόκτηση της πληροφορίας με διάφορους τρόπους (fax, , FTP). Με βάση τα δεδομένα αυτά και τις προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν, η προσπάθεια μας εστιάστηκε αφ'ενός στην καταγραφή των προβλημάτων που προέκυπταν από τις διαδικασίες, όπως τις εφαρμόζαμε, και αφετέρου στη δοκιμή νέων και σύγχρονων πρακτικών. 89

6 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανειαμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Όσον αφορά την ανάλυση των διαφόρων προβλημάτων θεωρούμε ότι δεν καινοτομούμε με την αναφορά τους, καθώς είναι μάλλον ήδη γνωστά, αλλά ίσως με τη σημασία που πιστεύουμε ότι έχουν και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν συνολικά τις διαδικασίες διαδανεισμού. Αναλυτικά: - Οργάνωση των διαδικασιών. Η υπηρεσία διαδανεισμού της ΒΥΠ, και πιθανά και άλλων ελληνικών βιβλιοθηκών, ουσιαστικά διέπονταν από διαδικασίες και πρακτικές "υποκειμενικές". Πιο συγκεκριμένα, απουσίαζε εντελώς ένα τυποποιημένο οργανόγραμμα διαδικασιών που να λειτουργεί πρώτα από όλα ανεξάρτητα και πάνω από τον ή τους αρμόδιους βιβλιοθηκονόμους και να προτείνει "αυτοματοποιημένα" λύσεις σε διάφορα σημαντικά θέματα, όπως επιλογές πηγών αναζήτησης, έλεγχο βιβλιογραφικών στοιχείων, κλπ. - Συνεχής εξεύρεση νέων πηγών πληροφόρησης. Οσο και αν ακούγεται παράξενο είναι πραγματικότητα το γεγονός, ότι η πληθώρα των διαφόρων μορφών πληροφόρησης πλέον, δεν διευκολύνει πάντα τον βιβλιοθηκονόμο, καθώς δημιουργεί διλήμματα και ερωτηματικά στην επιλογή της κατάλληλης πηγής για την αναζήτηση και απόκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Κρίσιμες παράμετροι στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν το εύρος των συλλογών και την πληρότητα τους, την αλληλεπικάλυψη διαφόρων πηγών, τη λειτουργικότητα τους, το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιείται, την τιμολογιακή πολιτική, τις πρακτικές πρόσβασης κ.ά. - Μέθοδοι αναζήτησης και απόκτησης πληροφοριών. Αν και την τελευταία πενταετία με την ανάπτυξη αρκετών εστιακών κέντρων τεκμηρίωσης σε διάφορα Πανεπιστήμια και την ραγδαία εξάπλωση της χρήσης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, κυρίως σε CD-ROMs, αλλά και μέσω του Internet (search engines), δόθηκε η δυνατότητα στις ελληνικές βιβλιοθήκες να εντρυφήσουν στις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης, οι σχετικές γνώσεις δεν καλλιεργήθηκαν πέρα από ένα πρωτογενές επίπεδο στοιχειώδους αναζήτησης (όνομα συγγραφέα, τίτλος βιβλίου ή άρθρου, λέξεις κλειδιά κλπ). - Εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας στις διαδικασίες διαδανεισμού. Η οικονομική στενότητα που χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες των περισσοτέρων, αν όχι όλων, ελληνικών 90

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και η ελλιπής γνώση γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στην πληροφορική και τη σημασία της για τις βιβλιοθήκες, είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνικών και εργαλείων. - Ανεπαρκής ποσοτική και ποιοτική στελέχωση των τμημάτων διαδανεισμού. Οι ίδιοι λόγοι είχαν ως αποτέλεσμα την λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων είτε με μειωμένο αριθμό στελεχών είτε ακόμα και με άτομα με ανεπαρκή εκπαίδευση στην εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων που θα απλούστευαν και θα συντόμευαν τις σχετικές διαδικασίες διαδανεισμού. - Νέοι τρόποι οικονομικής διαχείρισης και διανομής πληροφοριών με βάση τα δεδομένα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αν και οι νέες τεχνολογίες διευκόλυναν και επιτάχυναν σημαντικά τις σχετικές διαδικασίες, το κόστος απόκτησης πληροφοριών κυμαίνεται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, οι Βιβλιοθήκες πρέπει να προσανατολιστούν σε μία πολιτική αντιπροσωπευτικότερης χρέωσης των χρηστών, που επωφελούνται από τις υπηρεσίες διαδανεισμού. 3. Νέες μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης και απόκτησης επιστημονικής πληροφορίας Στην προσπάθεια οργάνωσης των υπηρεσιών διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών πρώτο και βασικό πρόβλημα που θεωρήσαμε ότι έπρεπε να επιλυθεί ήταν η επιλογή και χρήση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης, για τις οποίες ως βασικά κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης θεωρήσαμε τα παρακάτω: - Τις ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας σε επιστημονικό υλικό - Το μέγεθος των συλλογών των διαφόρων πηγών και την αντιπροσωπευτική κάλυψη των θεματικών εκείνων ενοτήτων που ενδιαφέρουν το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών - Την προσφορά των υπηρεσιών τους μέσα από το Internet - Τη φιλικότητα του περιβάλλοντος εργασίας καθώς και την ευκολία πρόσβασης τους, κυρίως τις ώρες αιχμής 91

8 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμοό της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών - Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και τη δυνατότητα διευκολύνσεων πληρωμής με διαφόρους τρόπους (deposit ή billing account κλπ.) - Την ταχύτητα ανταπόκρισης των υπηρεσιών στις διάφορες αιτήσεις αναζήτησης και παράδοσης άρθρων ή/και βιβλίων - Την ποικιλία στους τρόπους παράδοσης-απόκτησης των πληροφοριών (fax, , FTP κλπ.) Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η πρώτη ενέργεια ήταν η επιλογή ενός ικανού αριθμού σχετικών υπηρεσιών και η δοκιμή τους (αναζητήσεις βιβλιογραφίας, on line παραγγελίες κλπ.) για την καταγραφή και την ακριβέστερη εκτίμηση των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας τους (αποτελεσματικότητα μηχανής αναζήτησης, ταχύτητα απόκρισης, ομαλή ροή λειτουργίας, ελαττωματικές ρουτίνες, ιδιομορφίες κατά τη χρήση κλπ.) και κυρίως των συλλογών τους.. Μετά την πρώτη δοκιμαστική περίοδο επιλέχθηκε ένας αριθμός από αυτές για περαιτέρω εκτιμήσεις και δοκιμές σε "πραγματικές" πλέον συνθήκες λειτουργίας. Κύριος γνώμονας της επιλογής αυτής, πέρα από τα παραπάνω κριτήρια, ήταν η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού χρήστη σε κάθε μια από αυτές για τους εξής λόγους: - Κατά το πρώτο στάδιο δοκιμών διαπιστώθηκε ότι η αποπληρωμή του κόστους απόκτησης άρθρων σποραδικά ή μεμονωμένα, κυμαίνεται σε απίστευτα υψηλά επίπεδα κυρίως λόγω των τραπεζικών εξόδων για τέτοιου είδους συναλλαγές. Ετσι για παράδειγμα, μια παραγγελία που τιμολογείται από την σχετική υπηρεσία δρχ, για την εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου η ΒΥΠ θα έπρεπε καταβάλει συνολικά τουλάχιστον τα τριπλάσια και παραπάνω χρήματα. Αντίθετα, η αποπληρωμή των παραγγελιών, αυτόματα, μέσω ενός αποθεματικού λογαριασμού, το ποσό του οποίου ανανεώνεται περιοδικά (deposit account), στοιχίζει πολύ λιγότερο καθώς η βιβλιοθήκη επιβαρύνεται με τα τραπεζικά έξοδα μόνο κάθε φορά που μεταφέρει χρήματα στο λογαριασμό αυτό. - Η δημιουργία αποθεματικού λογαριασμού σημαίνει επιπλέον, ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να προγραμματίζει ευκολότερα την οικονομική της διαχείριση, δεδομένων των δυσκολιών και της άστατης ροής της χρηματοδότησης της, ενώ, επίσης, μπορεί να 92

9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ανταποκρίνεται ευκολότερα σε περιόδους αιχμής της ζήτησης. Οι υπηρεσίες που επιλέχθηκαν, με τη σειρά προτεραιότητας με την οποία συνεχίζουν και σήμερα να χρησιμοποιούνται από τη ΒΥΠ, είναι οι παρακάτω : - ADONIS: η ΒΥΠ είναι η μοναδική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που έχει συνδρομή εδώ και πέντε χρόνια στην υπηρεσία αυτή. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που δεν παρέχει απλώς βιβλιογραφικές πληροφορίες αλλά την ίδια την πληροφορία (άρθρο). Λειτουργεί σε μορφή CD-ROM και καλύπτει αρθρογραφία 850 περίπου περιοδικών από το 1992 μέχρι σήμερα, στο χώρο των Βιοϊατρικών επιστημών. - ΕΡΜΗΣ : Το γνωστό σε όλους δίκτυο των ελληνικών βιβλιοθηκών που μέσω αυτού διεκπεραιώνεται όλος ο όγκος αιτήσεων και παραγγελιών από βιβλιοθήκες της Ελλάδας - DBI (Deutsches Bibliotheksinstitut): Η υπηρεσία αυτή καλύπτει ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο γερμανικών βιβλιοθηκών, με επιλογές αναζήτησης των on line contents όλων των γερμανικών περιοδικών και με ένα γρήγορο και φιλικό περιβάλλον εργασίας μέσω του Internet. - DELFT: Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου DELFT της Ολλανδίας καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό των αναζητήσεων και παραγγελιών μας στο εξωτερικό, καθώς οι συλλογές του καλύπτουν μεγάλο μέρος των δικών μας αναγκών, αν και το περιβάλλον παραγγελίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μη λειτουργικό. - BRITISH LIBRARY: Η μεγαλύτερη ίσως βιβλιοθήκη και υπηρεσία παράδοσης άρθρων σε όλη την Ευρώπη. Διαθέτει πληρέστερες συλλογές περιοδικών, ενώ είναι ίσως η μοναδική υπηρεσία που δίνει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό περιοδικών από την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία. Από τα λίγα μειονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικό, το υπερβολικά υψηλό κόστος χρέωσης των υπηρεσιών της. - NIWI (KNAW): Η βιβλιοθήκη αυτή της Ολλανδίας διαθέτει σημαντική συλλογή βιοϊατρικών περιοδικών, ενώ στα πλεονεκτήματα της συμπεριλαμβάνεται και η σχετικά γρήγορη ανταπόκριση και εξυπηρέτηση. - TIB: Διαθέτει πρόσβαση στις περισσότερες γερμανικές βιβλιοθήκες. Το κυριότερο μειονέκτημα της είναι ότι δεν δουλεύει σταθερά σε περιβάλλον WEB. 93

10 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανειαμού της Βιβλιοθήκης ά Υπηρεσίας Πληροφόρησης τοο Πανεπιστημίου Παΐρών - CISTI: Αποτελεί μια αξιόπιστη λύση ανάγκης και κυρίως για άρθρα "μη δημοφιλών" περιοδικών των ΗΠΑ και του Καναδά. Παρέχει γρήγορη ανταπόκριση σε σχετικά συμφέρουσες τιμές, ενώ στα πλεονεκτήματα της συγκαταλέγεται και η δυνατότητα χρήσης του CISTI Loansome DOC για άμεση παραγγελία άρθρων που ευρετηριάζονται στο Pub MEDLINE. - INIST: Αποτελεί μια αξιόπιστη και γρήγορη λύση για παραγγελία άρθρων από γαλλικούς τίτλους περιοδικών. - UNCOVER: Η δημοφιλής αυτή υπηρεσία χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης (άμεσης αποστολής άρθρων) καθώς, παρά την πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση και το σχετικά χαμηλό κόστος υπηρεσιών της, οι συλλογές της προς το παρόν περιέχουν κυρίως "mainstream" περιοδικά που μπορούν να ανευρεθούν σε κάποια από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. - NBF: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας διαθέτει μια πολύ μεγάλη συλλογή περιοδικών με έμφαση φυσικά στους γαλλικούς τίτλους. Μειονεκτήματα της η καθυστερημένη ανταπόκριση και το μη φιλικό περιβάλλον εργασίας, καθώς μέχρι πριν από λίγο καιρό η πρόσβαση στις συλλογές της και οι on line παραγγελίες ήσαν δυνατές μόνο μέσω Telnet. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι η ΒΥΠ παράλληλα με τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες παράδοσης φωτοαντιγράφων και σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο (έλεγχο βιβλιογραφικών στοιχείων, εύρεση στοιχείων νέων εκδόσεων και περιοδικών) χρησιμοποιεί επικουρικά, και κυρίως για ελέγχους, και μια σειρά από βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων σε CD-ROM : Books in Print Plus (στοιχεία νέων εκδόσεων), Ulrich's και ISSN (στοιχεία περιοδικών), SIGLE (στοιχεία για την "γκρίζα" βιβλιογραφία στην Ευρώπη), καθώς και σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συλλογή της από διάφορες βάσεις δεδομένων σε CD ROM, όπως COMPENDEX, Medline, ERIC, MathScience, ECONLIT, Philosopher's Index, Art Index, Biological Abstracts κλπ. 4. Οργάνωση διαδικασιών To επόμενο βήμα υπήρξε η προσπάθεια αναδιάρθρωσης της οργάνωσης των διαφόρων διαδικασιών που συνιστούν την υπηρεσία διαδανεισμού. Κύριο μέλημα υπήρξε η μελέτη και εισαγωγή ενός 94

11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ συστήματος διαδικασιών που θα έδινε "αυτοματοποιημένες" λύσεις στα παρακάτω προβλήματα: - τρόποι αναζήτησης και παραγγελίας της πληροφορίας - παρακολούθηση της παραγγελίας σε κάθε στιγμή - γρήγορη και τακτική εξυπηρέτηση των χρηστών - καταγραφή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων - έλεγχο των οικονομικών παραμέτρων κάθε παραγγελίας Είναι εμφανές ότι ένα τέτοιο σύστημα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο, ώστε να καλύπτει όλη την πορεία της αναζήτησης και της παραγγελίας μέχρι την τελική ικανοποίηση του χρήστη, αλλά και μετά από αυτή, να είναι εύχρηστο και κατανοητό τόσο από το προσωπικό της ΒΥΠ όσο και από τους χρήστες, να παρέχει σχετική ευελιξία και φυσικά να είναι αποτελεσματικό. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η ΒΥΠ προχώρησε στη δημιουργία ενός οργανογράμματος διαδανεισμού ως το πρώτο στάδιο αναπροσαρμογής και τυποποίησης των σχετικών υπηρεσιών. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το οργανόγραμμα, αυτό έτσι όπως εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Σε αυτό αναφέρονται όλες οι διαδικασίες αναλυτικά από το πρώτο στάδιο συμπλήρωσης της αίτησης αναζήτησης βιβλιογραφίας από το χρήστη και παραλαβής της από το προσωπικό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί, ότι υπάρχουν στη διάθεση του χρήστη αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας, πρότυπα δείγματα αιτήσεων συμπληρωμένα, καθώς και πληροφορίες γύρω από τον τρόπο αναζήτησης που ακολουθεί η Βιβλιοθήκη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το έργο της αναζήτησης, διότι δεν ήταν λίγες οι φορές στο παρελθόν, που συμπληρώνονταν φόρμες πρόχειρα, με κακούς, δυσανάγνωστους χαρακτήρες, με ελλιπή ή και λάθος στοιχεία, γεγονός που αυτόματα σήμαινε σημαντική καθυστέρηση της συγκεκριμένης αναζήτησης. Οι οδηγίες αυτές, που είναι πλέον στη διάθεση των χρηστών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τους παρέχουν επεξηγηματικές πληροφορίες για τη σημασία των στοιχείων της αίτησης ( π.χ ISSN/ISBN). To στάδιο αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την μετέπειτα πορεία της αναζήτησης. 95

12 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης ά Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Η παραλαβή της αίτησης γίνεται, από το προσωπικό της ΒΥΠ για δύο λόγους: α) για τον επιτόπου έλεγχο της αίτησης για την επιβεβαίωση τήρησης των οδηγιών από το χρήστη και ότι αναζητείται υλικό που δεν διατίθεται στη Βιβλιοθήκη, και β) για την προπληρωμή της αίτησης σύμφωνα με το τιμολόγιο που ισχύει. Στη συνέχεια, αφού ενημερωθεί το "Αρχικό Μητρώο Καταχώρησης Αιτήσεων" αρχίζει η πορεία αναζήτησης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο αλλά και όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, πρώτο βήμα αναζήτησης είναι ο έλεγχος των άρθρων στην υπηρεσία ADONIS, εφόσον πρόκειται για περιοδικό βιοϊατρικού περιεχομένου. Στη συνέχεια, και εφόσον πρόκειται για άρθρα και όχι βιβλία, αυτά αναζητούνται όλα μέσω του δικτύου ΕΡΜΗΣ για παραγγελία σε ελληνικές βιβλιοθήκες Οι αποτυχημένες αναζητήσεις στον ΕΡΜΗ προωθούνται στη συνέχεια σε άλλες βιβλιοθήκες ακολουθώντας τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πολλές φορές η καλή γνώση του διαθέσιμου υλικού της κάθε υπηρεσίας οδηγεί στην εξαρχής αναζήτηση και παραγγελία σε αυτή, παρακάμπτοντας τα ενδιάμεσα στάδια για την επιτάχυνση της διαδικασίας, εκτός αυτών της ADONIS και του ΕΡΜΗ. Η υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών βιβλιοθηκών, άλλωστε, ήταν και παραμένει σκοπός της ΒΥΠ. Επιπλέον, το σημαντικά μικρότερο κόστος παραγγελίας, κάτι στο οποίο στοχεύουν όλες οι βιβλιοθήκες, συνηγορεί σ' αυτή τη λογική. Οι περισσότερες από τις παραγγελίες γίνονται on line με σκοπό την άμεση σύνδεση αναζήτησης και παραγγελίας. Όπου κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, γίνεται on line η αναζήτηση και ταχυδρομικά η παραγγελία. Στις παραγγελίες αυτές παρατηρείται και η μεγαλύτερη καθυστέρηση ανταπόκρισης. Η τελευταία επιλογή των αναζητητών, όταν η ανεύρεση του υλικού δεν ήταν δυνατή στα προηγούμενα στάδια, είναι η "τυφλή" παραγγελία. Αυτό σημαίνει, την ταχυδρομική παραγγελία του άρθρου ή βιβλίου σε βιβλιοθήκη που γνωρίζουμε ότι διαθέτει σχετικό υλικό, χωρίς αυτό όμως να έχει επιβεβαιωθεί από κάποια πηγή. 96

13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το παρελθόν οι αναζητήσεις βασιζόντουσαν στην προσωπική κρίση και αντίληψη του αναζητητή από την οποία εξαρτιόταν η επιτυχής ή όχι έκβαση της διαδικασίας. Ακόμη, για την εξυπηρέτηση των αναζητητών και τον συγχρονισμό τους, δημιουργήθηκε νέα φόρμα αίτησης αναζήτησης βιβλιογραφίας (δείγμα της οποίας παρατίθεται παρακάτω), στην οποία αναφέρονται οι υπηρεσίες αναζήτησης (με τη σειρά προτεραιότητας που έχει οριστεί από τη ΒΥΠ), και άλλα χρήσιμα στοιχεία, τα οποία καθοδηγούν και ενημερώνουν τον εκάστοτε αναζητητή για τη μέχρι τότε πορεία της διαδικασίας, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν στο παρελθόν. Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών η αίτηση βρίσκεται και στην Web σελίδα της ΒΥΠ από όπου μπορεί να σωθεί στον υπολογιστή του χρήστη και να εκτυπωθεί. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος για το χρήστη, επισπεύδονται οι διαδικασίες και φυσικά διευκολύνεται το έργο της βιβλιοθήκης. 97

14 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης τον Πανεπιστημίου Πατρών Επιπλέον, από το οργανόγραμμα προβλέπονται ένα αρχικό μητρώο και αντίστοιχα ειδικά μητρώα για την κάθε υπηρεσία, όπου καταγράφονται χρήσιμα στοιχεία της αίτησης (π.χ Α/Α αίτησης, ). Δείγμα του αρχικού μητρώου είναι η φόρμα που ακολουθεί. Οι τέσσερις πρώτες στήλες συμπληρώνονται στο πρώτο στάδιο, αμέσως μόλις παραληφθεί η αίτηση από το χρήστη. Η πέμπτη στήλη συμπληρώνεται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η παραγγελία από τον αναζητητή, ενώ η έκτη στήλη συμπληρώνεται αμέσως μόλις παραληφθεί το υλικό από τη βιβλιοθήκη δότη, όταν είναι δυνατός και ο υπολογισμός του κόστους του. Αν στη στήλη του κόστους καταγραφεί η λέξη "αρνητική", σημαίνει ότι η αναζήτηση απέβη άκαρπη και η αίτηση επιστρέφεται στο χρήστη. Παρακάτω ακολουθούν δείγμα μητρώου του δικτύου ΕΡΜΗΣ και της DBI (Deustches Bibliotheksinstitut). Στο μητρώο αυτό καταγράφονται, επιπλέον, τα στοιχεία: ημερομηνία παραγγελίας από τον ΕΡΜΗ, κωδικός παραγγελίας και ημερομηνία παραλαβής του άρθρου. 98

15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ Στο μητρώο αυτό καταγράφεται ένα μόνο στοιχείο επιπλέον από αυτά που καταγράφονται στα παραπάνω μητρώα: ο τρόπος παραγγελίας, αφού αυτός ποικίλει στην κάθε αναζήτηση (on line και ταχυδρομικά). Τα μητρώα καταγραφής και παρακολούθησης παραγγελιών από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του εξωτερικού είναι όμοια με αυτό της DBI. Διαφορές παρουσιάζει το ενιαίο μητρώο δανεισμένων βιβλίων, δείγμα του οποίου ακολουθεί. Η τελευταία στήλη συμπληρώνεται διότι ο χρόνος κράτησης των δανεισμένων βιβλίων είναι συνήθως πολύ περιορισμένος. Για το λόγο αυτό, γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος από το προσωπικό της ΒΥΠ για τυχόν καθυστερήσεις επιστροφών και επικοινωνία με τους χρήστες. Σε μερικές περιπτώσεις απαγορεύεται η απομάκρυνση του βιβλίου από την Βιβλιοθήκη. Με τη σχολαστική τήρηση των παραπάνω μητρώων εξασφαλίζεται, επίσης, η συνολική παρακολούθηση του συστήματος διαδανεισμού καθώς και η άμεση εξαγωγή, μελέτη και ανάλυση χρήσιμων στατιστικών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία εξυπηρετούν τόσο τις εκάστοτε ανάγκες βελτίωσης και επέκτασης του συστήματος διαδανεισμού όσο και τις ανάγκες της γενικότερης πολιτικής της ΒΥΠ για την ανάπτυξη της συλλογής της και την εξοικονόμηση πόρων. Πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος διαδανεισμού δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, παρά μόνο στο τέλος 99

16 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών του έτους. Και αυτά δεν κάλυπταν, σε καμία περίπτωση, τις πληροφορίες που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή μια Βιβλιοθήκη, κυρίως σε ότι αφορά τις online παραγγελίες σε υπηρεσίες του εξωτερικού (αριθμός αναζητήσεων ανά υπηρεσία, χρόνος ανταπόκρισης ανά υπηρεσία, κλπ). Το προσωπικό που στελεχώνει το Τμήμα Διαδανεισμού αποτελείται από τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους της ΒΥΠ, εκ των οποίων οι τρεις διατηρούν και άλλα καθήκοντα εκτός από αυτά του διαδανεισμού. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου εκτελούνται καθημερινά οι διάφορες λειτουργίες του διαδανεισμού (αναζήτηση, ειδοποίηση χρηστών, κλπ), Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, κυρίως σε περιόδους αιχμής, δεν είναι εφικτή με αποτέλεσμα την πλήρη απασχόληση τους στο Τμήμα. Για τον ίδιο λόγο, στη διεκπεραίωση των ενεργειών του πρώτου και του τελευταίου σταδίου, δηλαδή παραλαβής των αιτήσεων από τους χρήστες και παράδοσης του παραγγελθέντος υλικού αντίστοιχα, απασχολείται όλο το προσωπικό της ΒΥΠ (μόνιμο και μη), μιας και το Τμήμα Διαδανεισμού λειτουργεί και απογευματινές ώρες. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της σωστής ροής της διαδικασίας έγινε επιμερισμός εργασίας μεταξύ του εμπλεκόμενου προσωπικού, σύμφωνα με το οποίο: - Δύο υπάλληλοι ασχολούνται με την αναζήτηση άρθρων στο εξωτερικό, ενώ - Δύο υπάλληλοι ασχολούνται με την αναζήτηση άρθρων μέσω του - Δικτύου ΕΡΜΗΣ και της υπηρεσίας ADONIS, καθώς και με την ικανοποίηση των αιτήσεων προς τη ΒΥΠ. Ακόμη, δύο υπάλληλοι της ΒΥΠ, ένας από την μονάδα Τεκμηρίωσης κι ένας από το Λογιστήριο εξυπηρετούν τις σχετικές με τα καθήκοντα τους ανάγκες του τμήματος Διαδανεισμού. 5. Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής Με την υιοθέτηση των νέων διαδικασιών και πρακτικών η ΒΥΠ αντιμετώπισε αυτόματα και για διάφορους λόγους το θέμα της αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών διαδανεισμού σε σχέση με τους χρήστες της. 100

17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ Αν και υπάρχει διεθνής προβληματισμός για το θέμα αυτό κυρίως ως προς την "ηθική" πλευρά του θέματος, λόγω του κοινωνικού και επικουρικού χαρακτήρα που πρέπει να έχει η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη απέναντι στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο ερευνητικό τους έργο, πιστεύουμε ότι μέρος του κόστους των υπηρεσιών διαδανεισμού πρέπει να μεταφερθεί στους χρήστες για τους παρακάτω λόγους: - Η επιτακτική ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών εξόδων των βιβλιοθηκών, δεδομένης της ελλιπούς ή άστατης χρηματοδότησης τους - Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών παράδοσης άρθρων, που αυξάνεται ολοένα με την χρέωση για τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να καταβάλλονται στους εκδοτικούς οίκους. - Η ανάγκη εκτίμησης και καθορισμού της αξίας και της σημασίας της αιτούμενης πληροφορίας από την πλευρά του χρήστη με στόχο την αποφυγή υπερβολών. Πρόσφατο σχετικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση χρήστη που αιτήθηκε μέσα σε μια ημέρα την αναζήτηση και παραγγελία 120 άρθρων! Μετά από παραίνεση του προσωπικού για την επανεξέταση των αιτήσεων σε σχέση με τις ανάγκες του, ο χρήστης επέστρεψε την επόμενη με λιγότερες από 100 αιτήσεις. Είναι εμφανές από την παραπάνω περίπτωση, ότι καθίσταται αναγκαίο να υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι, αλλά και η κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε ο χρήστης να έχει κατά νου ότι κάθε αίτηση αναζήτησης θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί διεξοδικά από τον ίδιο, πριν καταλήξει στην αρμόδια υπηρεσία και σπαταληθούν, άσκοπα, χρόνος και χρήμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι για το έτος 1996 το συνολικό κόστος για παραγγελίες άρθρων και δανεισμό βιβλίων της ΒΥΠ έφτασε τα 6 εκ. δρχ και τα αντίστοιχα έσοδα της το 1,2 εκ. δρχ, ενώ για το 1998, μόνο μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα αντίστοιχα έξοδα ξεπέρασαν τα 8 εκ. δρχ, ενώ τα έσοδα έφτασαν μόλις τα 1,4 εκ. δρχ. Οι σχετικές αυξήσεις οφείλονται τόσο στην αύξηση του κόστους των υπηρεσιών όσο και στην αυξημένη ζήτηση των χρηστών, ενώ τα σχετικά σταθερά έσοδα οφείλονται στο σταθερό, εδώ και 5 χρόνια, τιμολόγιο της ΒΥΠ για την παραγγελία άρθρων. Μέχρι στιγμής, ακολουθείται η μέθοδος της προκαταβολής από τους χρήστες ενός ποσού 500 δρχ για κάθε παραγγελία άρθρου και 1000 δρχ για κάθε παραγγελία βιβλίου και η εξόφληση αυτών με την 101

18 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμοι') της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης τον Πανεπιστημίου Πατρών παραλαβή τους. Εκτός από τις παραγγελίες μέσω του δικτύου ΕΡΜΗΣ, η τελική χρέωση του χρέωση για παραγγελία άρθρου από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, δεν ξεπερνά τις 1000 δρχ, ενώ για παραγγελία βιβλίου τις δρχ. Με την προκαταβολή του ποσού, εκδίδεται άτυπη απόδειξη προπληρωμής, ενώ με την εξόφληση, αυτή ακυρώνεται και εκδίδεται επίσημη απόδειξη πληρωμής. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε μη λειτουργική και καθόλου αποτελεσματική, καθώς απαιτεί χρονοβόρα ενασχόληση του προσωπικού και συνεργασία από πλευράς του χρήστη, εφόσον για την παραλαβή του υλικού του πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη προπληρωμής. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και το σημαντικό χάσμα μεταξύ εξόδων και εσόδων, καλλιεργήθηκε έντονος προβληματισμός τόσο για το ύψος της χρέωσης των χρηστών για τις σχετικές υπηρεσίες όσο και για τη πρακτικότερη μέθοδο χρέωσης, που αφενός θα εξασφάλιζε στη βιβλιοθήκη την καταβολή των καθορισμένων ποσών, και αφετέρου θα διευκόλυνε τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Το πρόβλημα του καθορισμού της χρέωσης των υπηρεσιών διαδανεισμού αντιμετωπίστηκε με τη σύνταξη ενός τιμολογίου τριών "ζωνών". Η πρώτη αφορά την εκτύπωση άρθρων από την βάση δεδομένων του ADONIS, η δεύτερη την παραγγελία άρθρων μέσω της υπηρεσίας του ΕΡΜΗ και η τρίτη αφορά ενιαία όλες τις παραγγελίες άρθρων ή βιβλίων από βιβλιοθήκες ή υπηρεσίες του εξωτερικού με διάκριση στον τρόπο παράδοσης τους (ταχυδρομικά ή με fax). To πρόβλημα της μεθόδου χρέωσης δεδομένων των χρονικών περιορισμών αλλά και της ιδιαιτερότητας του δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα τελικά, αλλά παρόλα αυτά, έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Εφορία της ΒΥΠ και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πειραματικά δύο μέθοδοι που θα λειτουργούν, τουλάχιστον στην αρχή, παράλληλα μεταξύ τους: η χρήση κουπονιών και η εισαγωγή λογαριασμού χρήστη (deposit account). Ο τελευταίος κρίνεται απαραίτητος για τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο χρήστης επιθυμεί τη αποστολή των αιτήσεων του on line μέσω του Internet, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής της απαιτούμενης προκαταβολής. Ο καθορισμός της ακριβούς μορφής και του τρόπου λειτουργίας των δύο αυτών μεθόδων θα αποτελέσει ένα από τα επόμενα βήματα της ΒΥΠ. 102

19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 6. Εκτίμηση - ανάλυση αποτελεσμάτων Το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα εφαρμογής των νέων διαδικασιών διαδανεισμού δεν επέτρεψε την πλήρη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για την ασφαλή εκτίμηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας τους. Παρόλα αυτά, στα πρώτα βήματα εφαρμογής των νέων διαδικασιών μπόρεσαν να συγκεντρωθούν αρκετά χρήσιμα στοιχεία που με τον εμπλουτισμό τους θα βοηθήσουν, στο μέλλον, στην εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση, συνολικά, του συστήματος διαδανεισμού. Επιλέξαμε δειγματοληπτικά τα στατιστικά στοιχεία του μήνα Ιουλίου. Πιο αναλυτικά: - Τον Ιούλιο του 1998 κατατέθηκαν στην ΒΥΠ 206 αιτήσεις ανεύρεσης βιβλιογραφίας (176 αφορούσαν παραγγελία άρθρων και 30 δανεισμό βιβλίων) και από αυτές μέχρι την 10/08/98 είχαν ικανοποιηθεί οι ποσοστό 76%) - Οπως φαίνεται παρακάτω, ο μέσος χρόνος αναζήτησης και ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης, κυμαίνονται ανά υπηρεσία: Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν και με την αξιολογική σειρά χρήσης των διάφορων υπηρεσιών όπως παρουσιάστηκαν στην παρ. 3. Στην περίπτωση της NIWI αν και η υπηρεσία έχει επιλεχθεί να χρησιμοποιείται μετά από την British Library ο μέσος χρόνος αναζήτησης είναι μικρότερος, διότι προεπιλέγεται σε ειδικές αναζητήσεις (βιοϊατρικά θέματα), παρακάμπτοντας τις προηγούμενες υπηρεσίες. - Από τα πρώτα αποτελέσματα μιας έρευνας χρηστών, σχετικά με τις διαδικασίες και το τιμολόγιο διαδανεισμού, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των χρηστών της ΒΥΠ δεν ήσαν ικανοποιημένοι από την ταχύτητα παραλαβής των άρθρων/βιβλίων μέχρι πρότινος (πριν την εφαρμογή των νέων διαδικασιών). 103

20 Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμοό της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης τον Πανεπιστημίου Πατρών Ως κυριότερη αιτία καθυστέρησης παραλαβής των άρθρων /βιβλίων θεωρούν την κακή συνεργασία μεταξύ των δανειστικών βιβλιοθηκών και τη δυσκολία των αναζητήσεων (Proceedings, Reports, κλπ). Θεωρούν ως ικανοποιητικό χρόνο παραλαβής των άρθρων /βιβλίων κατά μέσο όρο τις 2-3 εβδομάδες για τις απλές παραγγελίες και την 1 εβδομάδα το μέγιστο για τις επείγουσες. Η πλειοψηφία είναι διατεθειμένη να πληρώνει μέχρι 1000 δρχ /άρθρο, ενώ σχεδόν ελάχιστοι δέχονται να συνδεθεί το κόστος απόκτησης του άρθρου ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων. Ο τρόπος πληρωμής των άρθρων (προκαταβολή και εξόφληση με τη παραλαβή) θεωρείται από την πλειοψηφία ικανοποιητικός. Η νέα αίτηση αναζήτησης βιβλιογραφίας θεωρήθηκε πολύ ικανοποιητική όπως εξίσου ευμενώς σχολιάστηκε και η εισαγωγή της αίτησης στην Web σελίδα της ΒΥΠ και η on line αποστολή της καθώς και η ενημέρωση των χρηστών για τα αποτελέσματα της παραγγελίας τους μέσω . Τέλος, τονίστηκε από τους περισσότερους η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση τους γύρω από τις διαδικασίες διαδανεισμού και την πορεία της εκάστοτε αίτησης τους. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στην συμπεριφορά του προσωπικού της ΒΥΠ σε σχέση με τις νέες διαδικασίες. Αν και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση άλλαξαν αρκετά πράγματα, το νέο σύστημα αντιμετωπίστηκε θετικά. Παρά τις φυσιολογικές δυσκολίες προσαρμογής, αφομοιώθηκε ικανοποιητικά από όλο το προσωπικό. Σε αυτό βοήθησε φυσικά, το γεγονός ότι το νέο σύστημα ουσιαστικά αποτελεί έναν εύκολο "οδηγό" με ασφαλείς διαδικασίες, που διευκολύνει την εργασία του προσωπικού. 7. Μελλοντικά βήματα Οι βελτιώσεις των λειτουργιών της υπηρεσίας διαδανεισμού, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν από τη ΒΥΠ, στο άμεσο μέλλον, είναι οι παρακάτω: - η τελική μορφοποίηση του τρόπου χρέωσης των χρηστών για τις υπηρεσίες διαδανεισμού και η εφαρμογή του - η επεξεργασία και επέκταση του συστήματος των on line αιτήσεων από τους χρήστες - η συνεχής ενημέρωση τόσο για τις νέες υπηρεσίες παράδοσης άρθρων όσο και για τις αλλαγές του τρόπου λειτουργίας τους 104

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Παναγιώτης Γεωργίου Μαρίνα Κορφιάτη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion

Ελευθερία Τζανάκη. Κάλλη Καραδάκη. Μαρίνα Βιτσαξάκη. Eleftheria Tzanaki University of Crete Library, School of Sciences - Heraklion 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ελευθερία Τζανάκη Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο tzanaki@libh.uoc.gr Κάλλη Καραδάκη Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Τεχνολογίας (Software) στον Συνεδριακό Τουρισµό. Αντώνης Σακελλαρόπουλος. Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος PANASOFT A.E

Ο Ρόλος της Τεχνολογίας (Software) στον Συνεδριακό Τουρισµό. Αντώνης Σακελλαρόπουλος. Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος PANASOFT A.E Ο Ρόλος της Τεχνολογίας (Software) στον Συνεδριακό Τουρισµό Αντώνης Σακελλαρόπουλος Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος PANASOFT A.E Σκοπός Η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου που παίζει το εξειδικευµένο Software στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PrintJobOffers

Τι είναι το PrintJobOffers Τι είναι το PrintJobOffers To PrintJobOffers -ή PJO για συντομία- είναι ένας πρωτοποριακός μηχανισμός ζητήσεων / προσφορών με τη μέθοδο του κλειστού διαγωνισμού, διαθέτοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών

Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών Εισαγωγήβιβλιογραφικώνεγγραφών απόβάσειςδεδομένων ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ARCHIVING connect ARCHIVING CONNECT 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SMA Πρόγραμμα Εγγύησης Medium Power Solutions

SMA Πρόγραμμα Εγγύησης Medium Power Solutions SMA Πρόγραμμα Εγγύησης Medium Power Solutions ΕΥΕΛΙΞΙΑ. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ SMA Καθώς η αγορά φωτοβολταϊκών αλλάζει οι εγκαταστάτες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει!

Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Η εποχή του SaaS έφτασε! Το λογισμικό ως υπηρεσία SaaS συμφέρει! Το S1aaS (Soft1 as a Service) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού Soft1, που αξιοποιεί το Internet. O πελάτης δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Ομάδα Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες πόντων (Loyalty card system)

Κάρτες πόντων (Loyalty card system) Κάρτες πόντων (Loyalty card system) 1 Πί νακας περίεχομε νων Γενική περιγραφή... 3 Στοιχεία καρτών συγκέντρωσης πόντων... 4 Συγκέντρωση πόντων κατά την πώληση... 5 Εξαργύρωση πόντων κατά την πώληση...

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα