Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox Αριθμός εξαρτήματος FSE-050-EL-5.0 Εκδόθηκε Μάρτιο Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες λειτουργίας για το κολονοσκόπιο Fuse 1C και επεξεργαστή FuseBox. Για τις πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας, ανατρέξτε στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». κατόπιν εντολής ιατρού. Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Τηλ.: (888) Fax: (866)

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C EndoChoice, Inc. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ Η EndoChoice, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές εξοπλισμού και τις περιγραφές στην παρούσα δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος τους παρούσας δημοσίευσης δεν θα θεωρηθεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή εγγύησης εκτός εάν ενσωματώνεται συγκεκριμένα με αναφορά σε μια τέτοια σύμβαση ή εγγύηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο περιγραφικές και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν. Ούτε η EndoChoice, Inc. ούτε ο εκπρόσωπός της δεν παρέχουν καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό, διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Η EndoChoice, Inc. δεν θα είναι υποχρεωμένη με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά σωματικό τραυματισμό ή/και ζημιά σε ιδιοκτησία που προκύπτει από τη χρήση της συσκευής εάν η εν λόγω χρήση δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιέχονται στα κατάλληλα εγχειρίδια λειτουργίας και σε όλα τα συμπληρώματα αυτών, σε όλες τις ετικέτες προϊόντων και σύμφωνα με όλους τους όρους εγγύησης και πώλησης αυτής της συσκευής, ή με οποιαδήποτε αλλαγή δεν εξουσιοδοτήθηκε από την EndoChoice, Inc. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βοηθητικός εξοπλισμός ή/και αξεσουάρ που παρέχονται από το χρήστη ΔΕΝ είναι επικυρωμένα ή εγγυημένα από τη EndoChoice, Inc. Η χρήση τέτοιων αντικειμένων που παρέχονται από το χρήστη αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του μέρους που χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: MEDNET GmbH BorkStraβe 10 Munster, Germany, (Γερμανία) Τηλ.: ii FSE-050-EL-5.0

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... iii Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση...1 Χρήση του παρόντος εγχειριδίου... 1 Υποστήριξη... 1 Σύνοψη των συμβόλων οργάνου... 2 Κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση... 3 Προσόντα χρήστη Διαβάστε πριν από τη χρήση... 4 Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής... 4 Ηλεκτρική ασφάλεια... 6 Ασφάλεια ηλεκτρικής παρεμβολής... 7 *Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα με τίτλο «Συμβατά αξεσουάρ 7 Ασφάλεια για πυρκαγιές και εκρήξεις...10 Περιβάλλον λειτουργίας...10 Επανεπεξεργασία...10 CHAPTER 1 Κανονιστικές πληροφορίες Ενδεδειγμένη χρήση Κανονισμοί ΗΠΑ Συμμόρφωση CE...13 CHAPTER 2 Επισκόπηση συστήματος CHAPTER 3 Συστατικά μέρη συστήματος Κολονοσκόπιο Fuse 1C Συσκευασμένα συστατικά μέρη Κολονοσκόπιο γενική άποψη Διεπαφή κολονοσκοπίου Εσωτερικά κανάλια κολονοσκοπίου FuseBox Συσκευασμένα συστατικά μέρη Διεπαφή πρόσοψης FuseBox Διεπαφή πίσω πάνελ FuseBox Προδιαγραφές Κολονοσκόπιο Fuse 1C FuseBox Περιβάλλον...29 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox iii

4 Περιεχόμενα CHAPTER 4 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Σύνοψη - διάγραμμα συνδέσεων συστήματος Ροή εργασίας για την προετοιμασία και επιθεώρηση Προετοιμασία του κολονοσκοπίου Fuse 1C Επανεπεξεργασία του κολονοσκοπίου Fuse 1C πριν από τη χρήση Επιθεώρηση του κολονοσκοπίου Fuse 1C πριν από τη χρήση Σύνδεση των βαλβίδων αναρρόφησης, αέρα/νερού και βιοψίας Σύνδεση των επαναχρησιμοποιήσιμων βαλβίδων ενδοσκοπίου αναρρόφησης και αέρα/νερού Διαμόρφωση του συστήματος FuseBox Σύνδεση του FuseBox σε ηλεκτρική παροχή Σύνδεση οθονών FuseView Επιλογή της λειτουργίας ένδειξης οθόνης Σύνδεση FusePanel Σύνδεση του κολονοσκοπίου Fuse 1C και του βοηθητικού εξοπλισμού με το FuseBox Σύνδεση του κολονοσκοπίου Fuse 1C Σύνδεση της φιάλης νερού Σύνδεση της σύνδεσης του πίδακα νερού με τη θύρα βοηθητικού νερού Σύνδεση της σωλήνωσης πλύσης με τη σύνδεση πίδακα νερού Σύνδεση της πηγής αναρρόφησης Σύνδεση της παροχής βοηθητικού νερού (πίδακας) Επιθεώρηση των λειτουργιών του κολονοσκοπίου Fuse 1C Δοκιμή του μηχανισμού γωνιών Ενεργοποίηση του συστήματος FuseBox Δοκιμή του σήματος βίντεο και της ισορροπίας λευκού Δοκιμή του μηχανισμού εμφύσησης Δοκιμή του μηχανισμού πλύσης Δοκιμάστε το μηχανισμό αναρρόφησης Δοκιμή του μηχανισμού βοηθητικού νερού Δοκιμή της λειτουργίας XLUM (αναβόσβημα) Δοκιμή της λειτουργίας παγώματος/αποδέσμευσης Δοκιμή της λειτουργίας εγγραφής Δοκιμή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη Δοκιμή της λειτουργίας ζουμ Δοκιμή της λειτουργίας καταγραφής...50 iv FSE-050-EL-5.0

5 Περιεχόμενα CHAPTER 5 Κατανόηση των οθονών και λειτουργιών του συστήματος FuseBox Οθόνες χρήστη Πλοήγηση του περιβάλλοντος χρήσης Κύρια οθόνη FuseBox Οθόνη διαμόρφωσης 1 Ρυθμίσεις εικόνας Οθόνη διαμόρφωσης 2 Ένταση LED Οθόνη διαμόρφωσης 3 Πληροφορίες συστήματος / ενδοσκοπίου Οθόνη διαμόρφωσης 4 Επιλογή οθόνης (οθόνες 1-2-3) Λειτουργία φωτός Χρονοδιακόπτης Λειτουργία XLUM (αναβοσβήνει LED απομακρυσμένης μύτης) Λειτουργίες συστήματος Πάγωμα εικόνας Εγγραφή βίντεο Χρονοδιακόπτης Ζουμ Καταγραφή εικόνας...64 CHAPTER 6 Διεξαγωγή της διαδικασίας Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Παραδείγματα λανθασμένου χειρισμού Χρήση μη εύφλεκτων αερίων Εισαγωγή του κολονοσκοπίου Χρήση των ενδοσκοπικών συσκευών και αξεσουάρ Χρήση ενδοσκοπικών αξεσουάρ Χρήση ηλεκτροχειρουργικών αξεσουάρ Απόσυρση του κολονοσκοπίου...69 CHAPTER 7 Αποθήκευση και χειρισμός Σέρβις Αποσυναρμολόγηση Μεταφορά Φύλαξη...72 CHAPTER 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων για το κολονοσκόπιο Fuse 1C Απόσυρση του κολονοσκοπίου χωρίς εικόνα...75 Παράρτημα Συμβατά αξεσουάρ...77 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox v

6 Περιεχόμενα Πληροφορίες ΗΜΣ...79 Πληροφορίες συμμόρφωσης και συνιστώμενη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή...79 Πληροφορίες συμμόρφωσης και συνιστώμενη ηλεκτρομαγνητική ανοσία...80 Επισημάνσεις προσοχής και συνιστώμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον...81 Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού...83 Εγγύηση...84 vi FSE-050-EL-5.0

7 User Manual: Supplementary information to Version 5 Fuse 1C Colonoscope with FuseBox Processor Freeze and Capture Function

8 1.1.1 Colonoscope interface Item # Name of Item Function 1 Leak Tester Port Connects the Leak Tester to the colonoscope. 2 Suction Port Connects the suction source to the colonoscope. 3 Grounding / S-cord port Connect the colonoscope with the electrosurgical unit via the S- cord. The S-cord conducts leak current from the colonoscope to the electrosurgical unit. To connect the S-cord, refer to the instruction manual for the electrosurgical unit. 4 Air/Water Bottle Port Connects the Air/Water bottle to the colonoscope. 5 Auxiliary Water Supply Port Connects the auxiliary water supply tube to the colonoscope. This threaded port is also referred to as the Water Jet Connector. When an auxiliary water supply is not connected, make sure the cap is on. 6 Left/Right Angulation Knob Brake When this knob is turned so that the F>RL is near the ^L mark, the Distal Tip is unlocked. When this knob is turned so that the F>RL is near the ^R mark, the Distal Tip is locked (will hold in the set position).

9 Item # Name of Item Function Left/Right Angulation Control Knob Up/Down Angulation Control Knob Up/Down Angulation Knob Brake Auxiliary Button Housing When this knob is turned in the R direction, the Bending Section moves RIGHT; When this knob is turned in the L direction, the Bending Section moves LEFT. When this knob is turned in the U direction, the Bending Section moves UP; When this knob is turned in the D direction, the Bending Section moves DOWN. Moving this lock counter clockwise locks the Up/Down angulation. Moving the lock in the opposite direction disengages the Up/Down angulation brake. Contains five (5) auxiliary buttons with textural numerals: 1 = Capture/Print image 2 = Record/Stop recording image 3 = Timer 4 = Zoom (toggles through 6 zoom levels) 5 = Freeze/Release (unfreeze) image 11 Suction Opening Attach the Suction Reusable Scope Valve to this opening. 12 Air/Water Opening Attach the Air/Water Reusable Scope Valve to this opening. 13 Biopsy Port Attach the Biopsy Valve to this opening Capture image The capture image function stores a still image to an external drive. To use the capture function, press the Capture button on the endoscope Control Handle (marked as button #1). Capture #1

10 1.1.3 Test the Capture Function The following functionality is used with the FusePanel. Make sure the FusePanel is connected to the FuseBox for this test. 1. Confirm that the FusePanel is properly connected and turned ON. 2. Press the Capture (#1) button on the endoscope. 3. An image capture thumbnail will appear at the bottom of the FusePanel screen Freeze/Release image The freeze function creates a still image that is displayed on the screen but not recorded. The freeze function freezes all three image views. Freeze the image using the endoscope Control Handle: 1. Press the Freeze/Release button (marked as button #5). 2. To release the image, press button #5 again. Freeze/Release # Test the Freeze/Release function The following functionality is used with the FusePanel. Make sure the FusePanel is connected to the FuseBox for this test. 1. Press the Freeze (#5) button on the endoscope. 2. Confirm that the endoscopic images freeze. 3. During Freeze, the live endoscopic image appears in a small Picture-in-Picture. 4. Press the Freeze (#5) button again. 5. Confirm that the endoscopic images return (Picture-in-Picture disappears).

11 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη σωστή χρήση και φροντίδα για τη συσκευή. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με την EndoChoice, Inc. Να γνωρίζετε ότι το σύνολο του εγχειριδίου οδηγιών για αυτό το ενδοσκόπιο περιλαμβάνει επίσης το συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις: Σύμβολο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιγραφή Μια προειδοποίηση είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Μια επισήμανση προσοχής είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιεί έναντι ανασφαλών πρακτικών ή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Μια πληροφοριακή σημείωση παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη. Υποστήριξη Εκτός Η.Π.Α. EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Germany (Γερμανία) +49 (0) Τηλ. +49 (0) Fax Η.Π.Α. EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA USA (ΗΠΑ) ENDO (3636) Τηλ Fax Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 1

12 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Σύνοψη των συμβόλων οργάνου Σύμβολο Περιγραφή Αύξων αριθμός Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, δείτε τις οδηγίες Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία (BF) Κουμπί λειτουργίας Ισοδυναμικότητα Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου Δεν πρέπει να διατεθεί ως μη ταξινομημένο δημοτικό απόβλητο, αλλά πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Αριθμός μονάδων Σήμα CE (Τάξη IIa) EC REP Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Μη αποστειρωμένο Ημερομηνία κατασκευής Κατασκευάστηκε σύμφωνα με την Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2 FSE-050-EL-5.0

13 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση E Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UL / CAN/USA C22.2 Αριθμ / IEC E Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ AAMI ES , CAN/CSA C22.2 Αριθ / IEC Κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για ηλεκτρονικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ωστόσο, οποιοδήποτε άτομο χειρίζεται το σύστημα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των πιθανών κίνδυνων για την ασφάλεια. Η λειτουργία και η συντήρηση πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις προφυλάξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο παρόν. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και το σέρβις του παρόντος προϊόντος πρέπει να γίνονται από αρμόδιο προσωπικό σέρβις της EndoChoice. Η λειτουργία και συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο. Το σύστημα δεν πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης, επισκευής ή τροποποίησης αυτής της συσκευής από οποιονδήποτε εκτός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της EndoChoice παρουσιάζει κίνδυνο στον ασθενή ή στο χειριστή και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που έχει αποσυναρμολογηθεί, επισκευαστεί, αλλαχθεί, μεταβληθεί ή τροποποιηθεί από άτομα εκτός του εξουσιοδοτημένου προσωπικού σέρβις της EndoChoice εξαιρείται από την εγγύηση EndoChoice και δεν παρέχεται εγγύηση από την EndoChoice με οποιονδήποτε τρόπο. Όπου ισχύει, ακολουθήστε τα επίσημα πρότυπα για την εφαρμοσιμότητα της κολονοσκόπησης και κολονοσκοπικής θεραπείας που ορίζονται από τους διαχειριστές του νοσοκομείου ή άλλα επίσημα ιδρύματα, όπως ακαδημαϊκές κοινότητες για την ενδοσκόπηση. Πριν αρχίσετε την κολονοσκόπηση και την κολονοσκοπική θεραπεία, αξιολογήστε πολύ καλά τις ιδιότητες, σκοπούς, επιπτώσεις και πιθανούς κινδύνους (τη φύση, την έκταση και τις πιθανότητες). Οι διαδικασίες και η θεραπεία θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν τα πιθανά οφέλη υπερέχουν τους κινδύνους. Διακόψτε αμέσως τη διαδικασία εάν οι κίνδυνοι για τον ασθενή υπερέχουν τα πιθανά οφέλη. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 3

14 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν υπάρχουν ανασφαλείς συνθήκες. Στην περίπτωση κατεστραμμένου υλικού που μπορεί πιθανώς να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες (καπνός, πυρκαγιά, κτλ.), απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα. Στην περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας του προϊόντος, διακόψτε τη λειτουργία και επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο σέρβις. Προσόντα χρήστη Διαβάστε πριν από τη χρήση Το κολονοσκόπιο Fuse 1C θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό ο οποίος είναι καλά εκπαιδευμένος και ικανός να διεξαγάγει την προγραμματισμένη κολονοσκόπηση και κολονοσκοπική θεραπεία. Στο παρόν εγχειρίδιο δεν επεξηγούνται ούτε συζητιούνται ενδοσκοπικές διαδικασίες. Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής του εξοπλισμού δεν παρέχει καμία αξίωση ότι η ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου καθιστά τον αναγνώστη αρμόδιο να χειρίζεται το σύστημα. Είναι σημαντικό το παρόν εγχειρίδιο να παραμένει διαθέσιμο, να μελετηθεί προσεκτικά και να εξετάζεται περιοδικά από αρμόδιους χειριστές. Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα που συνδέονται στο σύστημα Fuse (όπως οθόνες, εκτυπωτές, κτλ.) θα πρέπει να είναι ιατρικού βαθμού μόνο. Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής που παρέχονται παρακάτω κατά το χειρισμό του παρόντος ενδοσκοπίου. Αυτές οι πληροφορίες είναι συμπληρωματικές των προειδοποιήσεων και επισημάνσεων προσοχής που παρέχονται σε κάθε κεφάλαιο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μετά την ενδοσκοπική χρήση, καθαρίστε, επανεπεξεργαστείτε και αποθηκεύστε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του ενδοσκοπίου«εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Η χρήση οργάνων που έχουν υποστεί λανθασμένη ή ελλειπή επανεπεξεργασία ή αποθήκευση ενδέχεται να προκαλέσει επιμόλυνση ή λοίμωξη. Πριν από την ενδοσκόπηση, αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (ρολόι, γυαλιά, κολιέ, κτλ.) από τον ασθενή. Η διεξαγωγή θεραπείας καυτηριασμού υψηλών συχνοτήτων ενώ ο ασθενής φοράει μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στον ασθενή στις περιοχές γύρω από το μεταλλικό αντικείμενο. Μην προκαλείτε κρούση, χτύπημα ή πτώση του περιφερειακού άκρου, του τμήματος κάμψης, του σωλήνα εισαγωγής, του ομφαλικού σωλήνα, της λαβής ελέγχου ή της σύνδεσης ενδοσκοπίου. Επίσης, μην λυγίζετε, μην τραβάτε και μην συστρέφετε το περιφερειακό άκρο, το σωλήνα εισαγωγής, το τμήμα κάμψης, τη 4 FSE-050-EL-5.0

15 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση λαβή ελέγχου, τον ομφαλικό σωλήνα ή τη σύνδεση ενδοσκοπίου στο ενδοσκόπιο με υπερβολική δύναμη. Το ενδοσκόπιο ενδέχεται να καταστραφεί και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, εγκαύματα, αιμορραγία ή/και διατρήσεις. Μη διεξάγετε ποτέ χειρισμό γωνιών βίαια ή απότομα. Μην τραβήξετε, μην συστρέψετε και μην περιστρέψετε το γωνιωτό τμήμα κάμψης με δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση ασθενή λόγω της ακούσιας αναδίπλωσης του τμήματος κάμψης. Επίσης, μπορεί να μην είναι δυνατό το ίσιωμα του τμήματος κάμψης κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Μην εισαγάγετε και μην αποσύρετε το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου ενώ το τμήμα κάμψης βρίσκεται κλειδωμένο στη θέση του. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Μην χειριστείτε ποτέ το τμήμα κάμψης, μην τροφοδοτήσετε με αέρα ή εκτελέσετε αναρρόφηση, μην εισαγάγετε ή αποσύρετε το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου και μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ χωρίς να προβάλλεται η ενδοσκοπική εικόνα ή ενώ δεν υπάρχει εικόνα. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Μην εισαγάγετε και μην αποσύρετε ποτέ το τμήμα εισαγωγής απότομα ή με υπερβολική δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Εάν συναντήσετε δυσκολία στην εισαγωγή του ενδοσκοπίου, μην εισαγάγετε το ενδοσκόπιο με δύναμη. Διακόψτε την ενδοσκόπηση. Η βίαια εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Η θερμοκρασία του άπω ρύγχους του ενδοσκοπίου μπορεί να υπερβαίνει τους 41 C (106 F) λόγω του ενδοσκοπικού φωτισμού. Επειδή οι επιφανειακές θερμοκρασίες άνω των 41 C (106 F) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα του βλεννογόνου, να διατηρείτε πάντα μια απόσταση κατάλληλη για επαρκή προβολή ενώ χρησιμοποιείτε το ελάχιστο επίπεδο φωτισμού για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Μη χρησιμοποιείτε στατική προβολή από μικρή απόσταση στον βλεννογόνο υμένα ή μην αφήνετε το άπω ρύγχος του ενδοσκοπίου κοντά στον βλεννογόνο υμένα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αν δεν είναι απαραίτητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να λυγίσετε μη αυτόματα το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τμήμα εισαγωγής. Μην προκαλέσετε χτύπημα ή κρούση του περιφερειακού άκρου του τμήματος εισαγωγής, ειδικά της επιφάνειας αντικειμενικού φακού στο περιφερειακό άκρο και στα πλαϊνά. Η ζημιά ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα. Μην συστρέφετε, μην συνθλίβετε και μην λυγίζετε το τμήμα κάμψης με τα χέρια σας. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 5

16 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή σε αυτό το ενδοσκόπιο κοντά σε φορητό ή κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών RF (ραδιοσυχνοτήτων), όπως κινητά τηλέφωνα. Ελέγξτε την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τον άλλο εξοπλισμό πριν από τη χρήση. Εάν προκύψει παρεμβολή, ενδέχεται να χρειαστεί η θωράκιση ή η αλλαγή της θέσης της συσκευής. Εάν υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα του φωτισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή εάν μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να έχει προσκολληθεί ιστός ή σωματίδια στο περιφερειακό άκρο. Εξαγάγετε αργά το ενδοσκόπιο για να αποφύγετε μια αύξηση στη θερμοκρασία. Ηλεκτρική ασφάλεια Ο πολλαπλός φορητός ρευματολήπτης (πολύπριζο) που χρησιμοποιείται με το σύστημα Fuse θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ηλεκτροδότηση εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του συστήματος Fuse. Το μέγιστο φορτίο στο πολύπριζο Η.Π.Α. (EDSB- 486) είναι 12A 120V. Το μέγιστο φορτίο στο διεθνές πολύπριζο (FSA-2064) είναι 10A- 250V. Μην συνδέετε κανένα μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που παρέχεται με το σύστημα Fuse (όπως ο εκτυπωτής) απευθείας στην επιτοίχια πρίζα όταν το σύστημα ηλεκτροδοτείται μέσω πολύπριζου με μετασχηματιστή διαχωρισμού. Συνδέστε τον παρεχόμενο μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του συστήματος Fuse στον μετασχηματιστή απομόνωσης μόνο. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο συνοδεύει το σύστημα για να παρέχει την κατάλληλη ηλεκτρική γείωση. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα για ηλεκτροπληξία, το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε εγκεκριμένη γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή για να συνδέσετε το σύστημα σε μη γειωμένη πρίζα. Μην θέτετε το σύστημα σε λειτουργία εάν βρείτε κατεστραμμένα καλώδια ή γυμνά σύρματα. Μην αφαιρείτε και μην ανοίγετε τα καλύμματα του συστήματος. Ο χειριστής δεν πρέπει ποτέ να ανοίγει τα πάνελ του συστήματος. Μόνο αρμόδιο προσωπικό είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες συντήρησης και σέρβις στο σύστημα. Βεβαιωθείτε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό του συστήματος Fuse σε έναν από τους συνιστώμενους συνδυασμούς για βέλτιστη χρήση. Αν χρησιμοποιούνται συνδυασμοί διαφορετικοί από αυτούς που παρουσιάζονται στο παρόν και άλλα εγχειρίδια Fuse, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τοποθετείτε πολύπριζο στο έδαφος. Μην συνδέετε επιπρόσθετο πολύπριζο στο σύστημα. Μην συνδέετε αντικείμενα που δεν καθορίζονται ως μέρος του συστήματος Fuse. Αν χρησιμοποιήσετε ασύμβατο εξοπλισμό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 6 FSE-050-EL-5.0

17 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση τραυματισμό του ασθενή ή χειριστή ή/και τη ζημιά του εξοπλισμού, και θα αυξήσει το ρεύμα διαρροής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση ΑΞΕΣΟΥΑΡ που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ισοδύναμης ασφάλειας αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφάλειας του συστήματος που προκύπτει. Οι θεωρήσεις που αφορούν την επιλογή πρέπει να περιλαμβάνουν: 1.) χρήση των αξεσουάρ στην ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, και 2.) αποδείξεις ότι η πιστοποίηση ασφάλειας των ΑΞΕΣΟΥΑΡ έχει εκτελεστεί σύμφωνα με το κατάλληλο εναρμονισμένο εθνικό πρότυπο IEC ή/και IEC (Ανατρέξτε στο Παράρτημα για μια λίστα των συμβατών αξεσουάρ). Ασφάλεια ηλεκτρικής παρεμβολής Αυτός ο εξοπλισμός παράγει και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων σε άλλες ιατροτεχνολογικές και μη ιατροτεχνολογικές συσκευές καθώς και σε ραδιοεπικοινωνίες. Για την παροχή εύλογης προστασίας από τέτοια παρεμβολή, το σύστημα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC *. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή κάνει παρεμβολές με άλλο κοντινό ηλεκτρικό εξοπλισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να δείτε εάν θα εξαλειφθούν οι παρεμβολές. Εάν καθοριστεί ότι το σύστημα ενδοσκοπίου είναι η πηγή των παρεμβολών, ενδέχεται να απαιτείται επιπρόσθετη θωράκιση ή αλλαγή της θέσης της συσκευής ή του γειτονικού εξοπλισμού. Η χρήση λανθασμένα θωρακισμένων και γειωμένων καλωδίων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός να προκαλεί παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων και να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή προκλήθηκε από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από αυτών που συνιστώνται ή από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που μεταδίδουν εσκεμμένα σήματα ΡΣ (κινητά τηλέφωνα, πομπούς ή προϊόντα ελεγχόμενα από ραδιοσυχνότητες) κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό επειδή ενδέχεται η απόδοση να μην κυμαίνεται εντός των δημοσιευμένων προδιαγραφών. Όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό, διατηρήστε αυτούς τους τύπους συσκευών απενεργοποιημένους. Απαιτείται από το ιατρικό προσωπικό που ευθύνεται για αυτόν τον εξοπλισμό να δίνει οδηγίες σε τεχνικούς και άλλα άτομα που μπορεί να βρίσκονται κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό να συμμορφώνονται πλήρως με την ανωτέρω απαίτηση. *Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα με τίτλο «Συμβατά αξεσουάρ Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα συμβατά αξεσουάρ για χρήση με το Fuse 1C. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 7

18 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πίνακας 3. Συμβατότητα αξεσουάρ* Fuse 1C Όνομα εξαρτήματος του συστήματος Fuse Συνιστώμενο συμβατό αξεσουάρ για χρήση Συνιστώμενο αξεσουάρ Τύπος Fuse 1C Αντλία βοηθητικού νερού Οποιοδήποτε προϊόν συμβατό με το σύστημα Fuse Επαναχρησιμοποιήσιμο Fuse 1C Σετ σωλήνων αντλίας βοηθητικού νερού SIT Σύστημα αναλώσιμων σωληνώσεων πλύσης Hydra από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) Fuse 1C Αντλία αναρρόφησης Χρησιμοποιήστε μια αντλία αναρρόφησης με ένα σετ σωλήνων που αναρροφά με ρυθμούς μέχρι 30L/λεπτό Επαναχρησιμοποιήσιμο Fuse 1C + FuseBox Καπάκι φιάλης νερού SCT Σετ καπακιού φιάλης νερού και σωληνώσεων Hydra από την EndoChoice SCT Σετ καπακιού φιάλης νερού και σωληνώσεων με CO 2 Hydra από την EndoChoice Αναλώσιμο Fuse 1C Καπάκι βιοψίας SBC Ημιαναλώσιμη βαλβίδα βιοψίας Seal από την EndoChoice Ημι-αναλώσιμη Fuse 1C Βούρτσα καθαρισμού βαλβίδας SBB Βούρτσα βαλβίδας HedgeHog από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) 8 FSE-050-EL-5.0

19 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Όνομα εξαρτήματος του συστήματος Fuse Συνιστώμενο συμβατό αξεσουάρ για χρήση Συνιστώμενο αξεσουάρ Τύπος SBS Βούρτσα καναλιού μονού άκρου HedgeHog από την EndoChoice SBD Βούρτσα καναλιού διπλών άκρων HedgeHog από την EndoChoice Fuse 1C Βούρτσα καθαρισμού κατάλληλη για κανάλια 2,8 mm* SBD Βούρτσα καναλιού/βαλβίδας διπλών άκρων HedgeHog από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) SBD Σκούπα HedgeHog από την EndoChoice SBB Δέσμη σκούπας HedgeHog από την EndoChoice SBB Διπλή δέσμη HedgeHog από την EndoChoice * Όλα τα προϊόντα βούρτσας HedgeHog που παρατίθενται παραπάνω χρησιμοποιούνται σε κανάλια 2 mm και μεγαλύτερα. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 9

20 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ΗΜΣ». Ασφάλεια για πυρκαγιές και εκρήξεις Τα αγώγιμα υγρά που αποστραγγίζονται στα ενεργά συστατικά μέρη του κυκλώματος του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα που μπορούν πιθανώς να έχουν ως αποτέλεσμα ηλεκτρική πυρκαγιά. Μην εμποδίζετε τις θύρες εξαερισμού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να διατηρείτε πάντα χώρο τουλάχιστον 6 ιντσών (15 εκατοστών) γύρω από τις θύρες εξαέρωσης ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και η ζημιά στο ηλεκτρονικό υλικό. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων που προκαλούνται πιθανώς από την εφαρμογή του λανθασμένου τύπου πυροσβεστήρα, βεβαιωθείτε ότι ο πυροσβεστήρας στο χώρο έχει εγκριθεί για τη χρήση σε ηλεκτρικά προκαλούμενες πυρκαγιές. Μη θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, ατμών ή αερίων όπως εύφλεκτο αναισθητικό, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου. Μην συνδέετε και μην ενεργοποιείτε το σύστημα εάν ανιχνευτούν επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον. Εάν ανιχνευτούν εύφλεκτες ουσίες αφού έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα, μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το αποσυνδέσετε. Εκκενώστε και εξαερώστε την περιοχή πριν απενεργοποιήσετε το σύστημα. Μη θέτετε σε λειτουργία παρουσία εκρηκτικών συγκεντρώσεων αερίου στην περιοχή χρήσης αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται ενδοσκοπικά σε υψηλές συχνότητες. Δείτε επίσης, Ενότητα 6.1.2, «Χρήση μη εύφλεκτων αερίων». Περιβάλλον λειτουργίας Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στο υλικό FuseBox. Αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή ψύξη του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Το σύστημα δεν πρέπει να εκτεθεί σε βρεγμένο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία. Όταν τοποθετείτε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό φις και η πρίζα είναι προσπελάσιμες. Αποφύγετε την έκθεση του συστήματος σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Επανεπεξεργασία Το κολονοσκόπιο Fuse 1C είναι μια εύκαμπτη, ημικρίσιμη συσκευή που έρχεται σε επαφή με βλεννογόνους μεμβράνες ή μη άθικτο δέρμα. Συνεπώς, όπως συμβαίνει με άλλα εύκαμπτα ενδοσκόπια, πρέπει να υποστεί επανεπεξεργασία για να απαλλαχθεί από όλους τους μικροοργανισμούς πριν από τη χρήση. Ο FDA συνιστά την επανεπεξεργασία με πολύ καλό καθαρισμό αυτής της συσκευής και μετά με τη διεξαγωγή της κατάλληλης απολύμανσης. Παρέχονται επικυρωμένες διαδικασίες για την επανεπεξεργασία αυτής της συσκευής στο «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». 10 FSE-050-EL-5.0

21 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Το κολονοσκόπιο Fuse 1C δεν υπέστη επανεπεξεργασία πριν από την αποστολή. Πριν από την πρώτη χρήση, προβείτε σε επανεπεξεργασία της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Μετά τη χρήση, προβείτε σε επανεπεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Η λανθασμένη ή/και ελλιπής επανεπεξεργασία ή αποθήκευση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο στον έλεγχο λοιμώξεων, να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή να μειώσει την απόδοση. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 11

22

23 Κανονιστικές πληροφορίεςπληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση CHAPTER 1 Κανονιστικές πληροφορίες 1.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το σύστημα Fuse προορίζεται για τη διαγνωστική οπτικοποίηση της πεπτικής οδού. Το σύστημα επίσης παρέχει πρόσβαση για θεραπευτικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία ενδοσκόπησης. Το σύστημα Fuse αποτελείται από κεφαλές κάμερας, ενδοσκόπια, σύστημα βίντεο, πηγή φωτός και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό της EndoChoice. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή FuseBox προορίζεται για χρήση εντός του κάτω πεπτικού συστήματος (περιλαμβάνοντας τον πρωκτό, τον ορθό, το σιγμοειδές, το κόλον και την ειλεοτυφλική βαλβίδα) για ενήλικες ασθενείς. 1.2 Κανονισμοί ΗΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 1.3 Συμμόρφωση CE EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: MEDNET GmbH BorkStraβe 10 Munster, Germany, (Γερμανία) Τηλ.: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ που αφορά τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Ταξινόμηση: Τάξη IIa. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακόλουθο σύμβολο υποδεικνύει ότι όταν ο τελευταίος χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, αυτό θα πρέπει να σταλεί στις κατάλληλες εγκαταστάσεις για ανάκτηση και ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EndoChoice για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής και ανάκτησης που διατίθενται για αυτό το προϊόν. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 13

24 Κανονιστικές πληροφορίες Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως 14 FSE-050-EL-5.0

25 Επισκόπηση συστήματος CHAPTER 2 Επισκόπηση συστήματος Το σύστημα Fuse είναι μια ενδοσκοπική πλατφόρμα που ενδείκνυται για την παροχή οπτικοποίησης και θεραπευτικής πρόσβασης στην κάτω γαστρεντερική οδό στον ενήλικο πληθυσμό. Το σύστημα Fuse είναι ένα ενδοσκοπικό σύστημα ευρύ οπτικού πεδίου. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το FuseBox. Στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται οι αριθμοί καταλόγου και μοντέλου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C και το FuseBox. Πίνακας 1. Αριθμοί καταλόγου του συστήματος κολονοσκοπίου Fuse 1C Αριθμός καταλόγου FSC-3300-ST FSP-100 FSR-2004 Περιγραφή Κολονοσκόπιο Fuse 1C Επεξεργαστής FuseBox Καπάκι ισορροπίας λευκού Σύστημα διαχείρισης εικόνων FusePanel : FSA-2015 FusePanel Πληκτρολόγιο Συσκευή καταγραφής βίντεο Καλώδιο τηλεχειρισμού Καλώδιο προέκτασης USB SFU-458 SFU-463 Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης Κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου*: FSR-3300-KT Προσαρμογέας καθαρισμού αναρρόφησης αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Καπάκι διαβροχής (επίσης διατίθεται ξεχωριστά, βλ. παρακάτω) Διάταξη σωλήνα σύνδεσης πίδακα νερού Βύσματα καθαρισμού HPP FSA-4240 SIT SBC SBC SCT-468 SCT-469 Στρογγυλοί δακτύλιοι βαλβίδας Καπάκι θύρας βοηθητικού νερού Σύνδεση πίδακα νερού, αναλώσιμη Βαλβίδα βιοψίας σφράγισης, επαναχρησιμοποιήσιμη Βαλβίδα βιοψίας σφράγισης, αναλώσιμη Σετ καπακιού και σωλήνωσης φιάλης νερού, επαναχρησιμοποιήσιμο Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2, επαναχρησιμοποιήσιμο Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 15

26 Επισκόπηση συστήματος Αριθμός καταλόγου SCT-466 SCT-467 FSR-2000 FSR-2001 Περιγραφή Σετ καπακιού και σωλήνωσης φιάλης νερού, αναλώσιμο Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2, αναλώσιμο Ανιχνευτής διαρροών ενδοσκοπίου* Καπάκι διαπότισης* * Δείτε το «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse» για τα βήματα επανεπεξεργασίας για αυτά τα προϊόντα. Στο παρόν έγγραφο, το κολονοσκόπιο Fuse 1C μπορεί να αναφέρεται ως κολονοσκόπιο και η κεφαλή κάμερας μπορεί να αναφέρεται ως η περιφερειακή μύτη ή το περιφερειακό άκρο. Το FuseBox εξυπηρετεί ως πλατφόρμα ελέγχου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C. Το FuseBox ευθύνεται για την επεξεργασία εικόνων, τη μεταφορά σημάτων βίντεο από το κολονοσκόπιο, το πνευματικό έλεγχο και τον έλεγχο διάφορων εξωτερικών αξεσουάρ που αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C είναι ένα κολονοσκόπιο με βίντεο, ευρέως οπτικού πεδίου, σε μέγεθος για ενήλικες. Διαθέτει σωλήνα εισαγωγής 12,8mm, μεγάλο κανάλι 3,8mm, και επίσης έχει ενσωματωμένη μια αποκλειστική δυνατότητα εμπρόσθιου πίδακα νερού. Το σύστημα Fuse διαθέτει πολλές επιλογές προβολής: 160 (τυπική) και 330 (ευρεία). Η ευρεία (330 ) λειτουργία περιλαμβάνει το τυπικό εμπρόσθιο οπτικό πεδίο 160. Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία προβολής από 160 σε 330 ή από 330 σε 160 εάν επιλέξει τις κατάλληλες οθόνες χρησιμοποιώντας τη διεπαφή FuseBox. 16 FSE-050-EL-5.0

27 Συστατικά μέρη συστήματος CHAPTER 3 Συστατικά μέρη συστήματος 3.1 Κολονοσκόπιο Fuse 1C Συσκευασμένα συστατικά μέρη Το κολονοσκόπιο Fuse 1C και τα αξεσουάρ κολονοσκοπίου παρέχονται συσκευασμένα σε μια φορητή θήκη και κουτί αξεσουάρ. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεκτικά το κολονοσκόπιο και τα αξεσουάρ κολονοσκοπίου. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Αρ. αντικειμέν ου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 2 Κολονοσκόπιο Fuse 1C Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Κολονοσκόπιο Επιτρέπει τον καθαρισμό του καναλιού εργασίας. Ο προσαρμογέας και ο συνοδευτικός σωλήνας σιλικόνης είναι συνδεδεμένοι στη θύρα βιοψίας. 3 Θήκη ενδοσκοπίου Θήκη που περιβάλλει το κολονοσκόπιο κατά την παράδοση. 4 Καπάκι σφράγισης Χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή διαρροών και τη διαδικασία καθαρισμού. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 17

28 Συστατικά μέρη συστήματος 5 Προσαρμογέας Επιτρέπει τον καθαρισμό των καναλιών αέρα/νερού και καθαρισμού εργασίας και είναι συνδεδεμένος με τις θύρες αέρα/νερού και καναλιού αναρρόφησης. αέρα/νερού 6 Χρησιμοποιείται για τη δοκιμή για διαρροές στο κολονοσκόπιο Ανιχνευτής και είναι συνδεδεμένος στη θύρα ανιχνευτή διαρροών στην διαρροών κύρια σύνδεση. 7 Σετ ανταλλακτικών Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση στρογγυλών δακτυλίων στρογγυλών στις βαλβίδες. δακτυλίων 8 Βαλβίδα βιοψίας Το καπάκι είναι συνδεδεμένο με τη θύρα βιοψίας. Τα όργανα εισάγονται στο κανάλι εργασίας μέσα από τη βαλβίδα βιοψίας. 9 Επαναχρησιμοποιή σιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Καλύπτει την οπή στο πάνω μέρος της βαλβίδας και επιτρέπει την εμφύσηση (πεπιεσμένος αέρας που παρέχεται στην περιφερειακή μύτη). Εάν πιέσετε τη βαλβίδα, επιτρέπεται η διέλευση νερού στην περιφερειακή μύτη για τον καθαρισμό του φακού. 10 Επαναχρησιμοποιή σιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης 11 Προσαρμογέας καθαρισμού πίδακα νερού np Καπάκι πίδακα νερού 12 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox και το Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Εάν πιέσετε τη βαλβίδα, δημιουργείται αρνητική πίεση στο κανάλι εργασίας. Ενεργοποιείται η αναρρόφηση για την απομάκρυνση υγρών, σωματιδίων, αερίων ή αέρα από τον ασθενή. Συνδέει τη συσκευή καθαρισμού στη θύρα πίδακα νερού. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο της θύρας πίδακα νερού όταν δεν χρησιμοποιείται. (Δεν απεικονίζεται) Παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox. 18 FSE-050-EL-5.0

29 Συστατικά μέρη συστήματος Κολονοσκόπιο γενική άποψη Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Σωλήνας Ο σωλήνας εισαγωγής είναι ο κύριος άξονας του κολονοσκοπίου εισαγωγής και περιέχει το κανάλι εργασίας, το κανάλι αέρα/νερού και το καλώδιο βίντεο. Ο σωλήνας εισαγωγής έχει ενδείξεις για να δείχνει την τοποθεσία του κολονοσκοπίου εντός του κόλον. 2 Κύρια σύνδεση Η κύρια σύνδεση συνδέει το κολονοσκόπιο με το FuseBox. Η κύρια σύνδεση περιέχει την υποδοχή βίντεο, τη σύνδεση καλωδίου σχήματος S, τη θύρα βοηθητικού νερού, τη θύρα φιάλης αέρα/νερού και τη σύνδεση ανιχνευτή διαρροών. 3 Ομφαλικός Ο ομφαλικός σωλήνας είναι ένας κοίλος σωλήνας που συνδέει τη σωλήνας σύνδεση FuseBox του κολονοσκοπίου με τη λαβή ελέγχου και περιέχει τα κανάλια αναρρόφησης και αέρα/νερού και το καλώδιο βίντεο. 4 Περιφερειακή μύτη Η περιφερειακή μύτη περιέχει μια διάταξη βίντεο, πηγές φωτός, έξοδο καναλιού εργασίας και εξόδου αέρα/νερού. 5 Τμήμα κάμψης Το τμήμα κάμψης επιτρέπει το σχηματισμό γωνιών της μύτης του κολονοσκοπίου. Η κίνηση του τμήματος κάμψης ελέγχεται από τα χειριστήρια γωνιών. 6 Λαβή ελέγχου Η λαβή ελέγχου περιέχει τα χειριστήρια γωνιών, τα φρένα γωνιών, το άνοιγμα αναρρόφησης, το άνοιγμα αέρα/νερού και τη θύρα βιοψίας. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 19

30 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή κολονοσκοπίου Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Θύρα ανιχνευτή διαρροών Συνδέει τον ανιχνευτή διαρροών με το κολονοσκόπιο. 2 Θύρα αναρρόφησης Συνδέει την πηγή αναρρόφησης με το κολονοσκόπιο. 3 Θύρα γείωσης / καλωδίου σχήματος S Συνδέει το κολονοσκόπιο με την ηλεκτροχειρουργική μονάδα μέσω του καλωδίου σχήματος S. Ο καλώδιο σχήματος S άγει το ρεύμα διαρροής από το κολονοσκόπιο στην ηλεκτροχειρουργική μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο σχήματος S, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ηλεκτροχειρουργική μονάδα. 4 5 Θύρα φιάλης αέρα/νερού Θύρα παροχής βοηθητικού νερού Συνδέει τη φιάλη αέρα/νερού με το κολονοσκόπιο. Συνδέει το σωλήνα παροχής βοηθητικού νερού με το κολονοσκόπιο. Αυτή η θύρα με σπείρωμα επίσης αναφέρεται ως σύνδεση πίδακα νερού. Όταν η παροχή βοηθητικού νερού δεν είναι συνδεδεμένη, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το καπάκι. 20 FSE-050-EL-5.0

31 Συστατικά μέρη συστήματος Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Πέδηση χειριστηρίου αριστερής/δεξιάς γωνίας Χειριστήριο ελέγχου αριστερής/δεξιάς γωνίας Χειριστήριο ελέγχου γωνιών πάνω/κάτω Πέδηση χειριστηρίου γωνιών πάνω/κάτω Περίβλημα βοηθητικού κουμπιού Άνοιγμα αναρρόφησης 12 Άνοιγμα αέρα/νερού Λειτουργία Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο ώστε η ένδειξη F>RL να βρίσκεται κοντά στην ένδειξη ^L, η περιφερειακή μύτη είναι ξεκλείδωτη. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο ώστε η ένδειξη F>RL να βρίσκεται κοντά στην ένδειξη ^R, η περιφερειακή μύτη είναι κλειδωμένη (συγκρατεί στη ρυθμισμένη θέση). Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «R», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΔΕΞΙΑ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «L», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «U», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΠΑΝΩ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «D», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΚΑΤΩ. Εάν μετακινήσετε αυτό το κλείδωμα αριστερόστροφα, κλειδώνει τη γωνία πάνω/κάτω. Εάν μετακινήσετε το κλείδωμα προς την αντίθεση κατεύθυνση, αποδεσμεύετε τα φρένα γωνιών πάνω/κάτω. Περιέχει πέντε (5) βοηθητικά κουμπιά με απτούς αριθμούς: 1 = Πάγωμα/Αποδέσμευση εικόνας 2 = Εγγραφή/Διακοπή εικόνας εγγραφής 3 = Χρονοδιακόπτης 4 = Ζουμ (εναλλάσσει μεταξύ 6 επιπέδων ζουμ) 5 = Καταγραφή/Εκτύπωση εικόνας Συνδέεται η επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης σε αυτό το άνοιγμα. Συνδέεται η επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού σε αυτό το άνοιγμα. 13 Θύρα βιοψίας Συνδέεται η βαλβίδα βιοψίας σε αυτό το άνοιγμα. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 21

32 Συστατικά μέρη συστήματος Εσωτερικά κανάλια κολονοσκοπίου Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου 1 Ακροφύσια αέρα/νερού 2 Κανάλι αέρα 3 Κανάλι νερού 4 Κανάλι αναρρόφησης/εργασίας 5 Θύρα βιοψίας 6 7 Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης 8 Κανάλι αναρρόφησης 9 Κανάλι αέρα 10 Κανάλι νερού 11 Κανάλι βοηθητικού νερού 12 Φιάλη νερού 22 FSE-050-EL-5.0

33 Συστατικά μέρη συστήματος 3.2 FuseBox Συσκευασμένα συστατικά μέρη Αφαιρέστε προσεκτικά το FuseBox από τη συσκευασία του. Βεβαιωθείτε ότι διατίθενται όλα τα ακόλουθα αντικείμενα: Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 FuseBox Η πλατφόρμα ελέγχου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (ηλεκτρικό καλώδιο) Καπάκι ισορροπίας λευκού Εγχειρίδιο χρήστη (μονάδα flash) Παρέχει ισχύ στο FuseBox Ιδιόκτητο εργαλείο ισορροπίας λευκού Παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του FuseBox Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 23

34 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή πρόσοψης FuseBox Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Κουμπί ON/OFF Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το σύστημα Υποδοχή κύριας σύνδεσης Κουμπί ισορροπίας λευκού Κουμπί ροής αέρα Το κολονοσκόπιο συνδέεται σε αυτό το άνοιγμα. Διεξάγεται ισορροπία λευκού εάν το πιέσετε παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας. Εάν πιέσετε το κουμπί επιπέδου αντλίας, εναλλάσσεται το επίπεδο λειτουργίας αντλίας. Υπάρχουν τρία LED σε κάθε πλευρά του κουμπιού. Τα LED υποδεικνύουν τα εξής: Κανένα LED αναμμένο = Η αντλία είναι απενεργοποιημένη Κάτω LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο Μεσαία και κάτω LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε μεσαίο επίπεδο Όλα τα LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο 5 Κουμπί LED Κύρια οθόνη 6 συστήματος np Υποδοχή φιάλης νερού Ανάβει τα LED περιφερειακής μύτης. Εναλλάσσεται μεταξύ ON/OFF. Οθόνη αφής διεπαφής χρήστη Στερεώνεται στην πλευρά του FuseBox ή στην πλευρά του FuseCart, χρησιμοποιώντας υλικό που παρέχεται. (Δεν απεικονίζεται) 24 FSE-050-EL-5.0

35 Συστατικά μέρη συστήματος Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία np np Επαναχρησιμοποιήσιμη φιάλη νερού Καπάκι ισορροπίας λευκού Στερεώνεται στην υποδοχή φιάλης νερού, εφαρμόζεται στην πλευρά του FuseBox ή στην πλευρά του FuseCart, χρησιμοποιώντας υλικό που παρέχεται. (Δεν απεικονίζεται) Χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της δοκιμής ισορροπίας λευκού. Στερεώνεται μαγνητικά στην πλευρά του FuseBox. (Δεν απεικονίζεται) Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 25

36 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή πίσω πάνελ FuseBox Αρ. αντικειμέ νου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία Κουμπί ON/OFF κεντρικής 1 παροχής 2 Υποδοχή ισχύος Αριστερή σύνδεση βίντεο 3 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Κεντρική σύνδεση βίντεο 4 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Δεξιά σύνδεση βίντεο 5 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Είσοδος βίντεο 6 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή στο FuseBox Συνδέεται το ηλεκτρικό καλώδιο για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Επιτρέπει την είσοδο βίντεο AUX. Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 7 Θύρα I/O, θύρες RS232 Επιφυλάσσονται για μελλοντικές εκδόσεις. 8 Θύρες USB και Ethernet USB: Σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού και εξωτερικής μονάδας Ethernet: Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 9 Θύρες ήχου Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 10 Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας Όταν συνδέεται με τερματικό ισοδυναμικότητας μιας άλλης συσκευής, το ηλεκτρικό δυναμικό των συσκευών εξισορροπούνται. 11 Θύρες τηλεχειρισμού Επιτρέπει τη σύνδεση τηλεχειριστηρίου (FusePanel ) 26 FSE-050-EL-5.0

37 Συστατικά μέρη συστήματος 3.3 Προδιαγραφές Κολονοσκόπιο Fuse 1C Λειτουργία/Δυνατότητα Περιγραφή Λεπτομέρειες Οπτικό σύστημα Οπτικό πεδίο Κατεύθυνση προβολής Τυπική προβολή 160 Ευρεία προβολή 330 Μπροστινές και πλαϊνές απόψεις Βάθος πεδίου 3,0-100 mm Σωλήνας εισαγωγής Εξωτερική διάμετρος περιφερειακού άκρου Περιφερειακό άκρο 13,9 mm ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΑΠΟΨΗ Μπροστινό ακροφύσιο αέρα/νερού 2. Κάλυμμα LED 3. Μπροστινός φακός 4. Άνοιγμα καναλιού πίδακα (βοηθητικό νερό) 5. Άνοιγμα καναλιού εργασίας ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ (Απεικονίζεται αριστερή άποψη). Κανάλι εργασίας Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εισαγωγής Εσωτερική διάμετρος καναλιού εργασίας 1. Κάλυμμα LED 2. Πλαϊνός φακός 3. Πλαϊνό ακροφύσιο αέρα/νερού 12,8 mm 3,8 mm Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 27

38 Συστατικά μέρη συστήματος Λειτουργία/Δυνατότητα Περιγραφή Λεπτομέρειες Κατεύθυνση από την οποία τα αξεσουάρ ενδοσκοπίου εισέρχονται στην ενδοσκοπική εικόνα Τμήμα κάμψης Μήκος εργασίας Βαθμός προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας Εύρος γωνιών Εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF Πάνω/Κάτω 180 Αριστερά/Δεξιά cm FuseBox Λειτουργία Δυνατότητα Τιμή Ισχύς Τάση 115 V V Συχνότητα 50 Hz / 60 Hz Αυξομειώσεις τάσης +/- 10% Συμβατότητα ενδοσκοπίου Σήματα βίντεο Μέγιστη ισχύς Αναλογική έξοδος βίντεο 300 W Κολονοσκόπιο Fuse 1C, Γαστροσκόπιο Fuse 1G 3 x Y/C 3 x Composite (NTSC) Σήματα ελέγχου Ψηφιακή έξοδος βίντεο Ισορροπία λευκού Έλεγχος αντλίας Έλεγχος φωτός 3 x DVI Ενεργοποίηση μέσω πρόσοψης Απενεργοποιημένο, Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό ON/OFF φωτός Βάρος 14,5 kg Διαστάσεις Ηλεκτρική τάξη και ηλεκτρικός τύπος Τύπος αντλίας αέρα Αντλία διαφράγματος 350 mm x 170 mm x 450 mm Τάξη I, Τύπος BF Μέγιστη πίεση Παροχή πλύσης (όταν υπάρχει σύνδεση με το κολονοσκόπιο Fuse 1C) 45 kpa 1,3 cm 3 /s 28 FSE-050-EL-5.0

39 Συστατικά μέρη συστήματος Περιβάλλον Περιβάλλον Τιμή Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία + 5C (41F) +40C (104F) Σχετική υγρασία Μη ελεγχόμενη 85% ΣΥ Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης Θερμοκρασία - 29C (-20F) +38C (100F) Σχετική υγρασία Μη ελεγχόμενη 85% ΣΥ Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 29

40 Συστατικά μέρη συστήματος Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως 30 FSE-050-EL-5.0

41 CHAPTER 4 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται μια σύνοψη της διαμόρφωσης συστήματος και των οδηγιών για την προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος. 4.1 Σύνοψη - διάγραμμα συνδέσεων συστήματος Οθόνες FusePanel FuseBox Εκτυπωτής (Προαιρετικά) Ενδοσκόπιο Fuse Ενδοσκοπικά εργαλεία Παροχή βοηθητικού νερού Πηγή αναρρόφησης Φιάλη νερού Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 31

42 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος 4.2 Ροή εργασίας για την προετοιμασία και επιθεώρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το κολονοσκόπιο Fuse 1C πρέπει να επιθεωρηθεί για την ακεραιότητα της διάταξης πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C εάν φαίνεται κατεστραμμένο ή λείπουν εξαρτήματα. Εάν χρησιμοποιήσετε όργανο που παρουσιάζει ζημιά ή είναι ελλιπές, μπορεί να διακυβευτεί η ασφάλεια του ασθενή ή του χειριστή και να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό ή τον προσωπικό τραυματισμό. Εάν το κολονοσκόπιο Fuse 1C φαίνεται κατεστραμμένο ή λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EndoChoice πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Το κολονοσκόπιο δεν καθαρίστηκε ούτε απολυμάνθηκε σε υψηλό επίπεδο πριν από την αποστολή. Συνεπώς, ΠΡΕΠΕΙ να καθαριστεί και να απολυμανθεί σε υψηλό επίπεδο πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse» για τις επικυρωμένες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης υψηλού επιπέδου για αυτή τη συσκευή. Εάν δεν καθαρίσετε και δεν απολυμάνετε σε υψηλό επίπεδο τη συσκευή, θα αυξηθεί ο κίνδυνος για μόλυνση του ασθενή. Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γάντια, γυαλιά και μάσκα προσώπου για να εγγυηθείτε την ασφάλεια του χρήστη. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα θέσετε σε κίνδυνο τον έλεγχο λοιμώξεων. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η διαδικασία προετοιμασίας και επιθεώρησης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C. Πριν από κάθε χρήση, αποτελεί ευθύνη του χειριστή να προετοιμάσει και να επιθεωρήσει όλο τον εξοπλισμό/αξεσουάρ που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το κολονοσκόπιο Fuse 1C σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πίνακας 2. Διαδικασία προετοιμασίας και επιθεώρησης FUSE Αρ. βήματος Τμήμα Περιγραφή Προβείτε σε επανεπεξεργασία του συστήματος ενδοσκοπίου πριν από τη χρήση Επιθεωρήστε το ενδοσκόπιο Επιθεωρήστε τα αξεσουάρ και συνδέστε το ενδοσκόπιο Διαμορφώστε το σύστημα FuseBox Συνδέστε το ενδοσκόπιο και τα αξεσουάρ με το FuseBox Επιθεωρήστε τη λειτουργικότητα του συστήματος. 32 FSE-050-EL-5.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΗΤΌΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΉΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ Μοντέλο: Σειρά PM4150 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των ΗΠΑ) περιορίζει την αγορά αυτής της συσκευής μόνο από ιατρούς ή κατόπιν εντολής

Διαβάστε περισσότερα

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Οδηγίες χρήσης Welch Allyn Connex Integrated Wall System Οδηγίες χρήσης 2012 Welch Allyn. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για την υποστήριξη της προοριζόμενης χρήσης του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτή τη δημοσίευση,

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά ÄKTA oligopilot plus Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Φυλλάδιο οδηγιών 253107577-A_ELL Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier

ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier GE Healthcare Life Sciences ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier και ÄKTAmicro Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D

Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Εγχειρίδιο χρήσης C850/C850D/L850/L850D Πίνακας περιεχομένων C850/C850D/L850/L850D Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Κεφάλαιο 3 Πρόλογος Γενικές προφυλάξεις Ξεκινώντας Λίστα ελέγχου εξοπλισμού... 1-1 Ξεκινώντας...

Διαβάστε περισσότερα

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτού του προϊόντος σε οδοντιάτρους ή κατ εντολήν αυτών. I. Εισαγωγή 162. II.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτού του προϊόντος σε οδοντιάτρους ή κατ εντολήν αυτών. I. Εισαγωγή 162. II. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτού του προϊόντος σε οδοντιάτρους ή κατ εντολήν αυτών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Εισαγωγή 162 II. Ασφάλεια 162 III. Μέρη και περιγραφές 164 IV.

Διαβάστε περισσότερα

3 Bair Hugger. Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά 177. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά 177. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά 177 Total Temperature Management System Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή 181 Περιγραφή του Συστήματος συνολικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη. Typhoon FLA 9500 Μετάφραση από τα Αγγλικά

Έναρξη. Typhoon FLA 9500 Μετάφραση από τα Αγγλικά Έναρξη Typhoon FLA 9500 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς... 1.3

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. Έναρξη. ImageQuant LAS 4000. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. Έναρξη. ImageQuant LAS 4000. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare Έναρξη ImageQuant LAS 4000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Σύντομος οδηγός. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Σύντομος οδηγός Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7011590 Προειδοποίηση Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη. Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά

Έναρξη. Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Έναρξη Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς... 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο 3150-C. Οθόνη Καρδιακής Ενεργοποίησης. Εγχειρίδιο Χρήσης. αξονικούς τομογράφους της GE Healthcare

Μοντέλο 3150-C. Οθόνη Καρδιακής Ενεργοποίησης. Εγχειρίδιο Χρήσης. αξονικούς τομογράφους της GE Healthcare Μοντέλο 3150-C Εγχειρίδιο Χρήσης Σχεδιασμένη αποκλειστικά για λειτουργία με τους αξονικούς τομογράφους της GE Healthcare Αριθμός εξαρτήματος GE: 5304770-2 Οθόνη Καρδιακής Ενεργοποίησης 2010 IVY Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. ThinkPad Edge E130 και E135

Οδηγός χρήσης. ThinkPad Edge E130 και E135 Οδηγός χρήσης ThinkPad Edge E130 και E135 Σημειώσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και το προϊόν στο οποίο αναφέρονται, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε το περιεχόμενο των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη οθόνη LCD Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης (ξεχωριστό έντυπο) για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα