Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox Αριθμός εξαρτήματος FSE-050-EL-5.0 Εκδόθηκε Μάρτιο Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες λειτουργίας για το κολονοσκόπιο Fuse 1C και επεξεργαστή FuseBox. Για τις πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας, ανατρέξτε στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». κατόπιν εντολής ιατρού. Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Τηλ.: (888) Fax: (866)

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C EndoChoice, Inc. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ Η EndoChoice, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές εξοπλισμού και τις περιγραφές στην παρούσα δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος τους παρούσας δημοσίευσης δεν θα θεωρηθεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή εγγύησης εκτός εάν ενσωματώνεται συγκεκριμένα με αναφορά σε μια τέτοια σύμβαση ή εγγύηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο περιγραφικές και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν. Ούτε η EndoChoice, Inc. ούτε ο εκπρόσωπός της δεν παρέχουν καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό, διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Η EndoChoice, Inc. δεν θα είναι υποχρεωμένη με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά σωματικό τραυματισμό ή/και ζημιά σε ιδιοκτησία που προκύπτει από τη χρήση της συσκευής εάν η εν λόγω χρήση δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιέχονται στα κατάλληλα εγχειρίδια λειτουργίας και σε όλα τα συμπληρώματα αυτών, σε όλες τις ετικέτες προϊόντων και σύμφωνα με όλους τους όρους εγγύησης και πώλησης αυτής της συσκευής, ή με οποιαδήποτε αλλαγή δεν εξουσιοδοτήθηκε από την EndoChoice, Inc. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βοηθητικός εξοπλισμός ή/και αξεσουάρ που παρέχονται από το χρήστη ΔΕΝ είναι επικυρωμένα ή εγγυημένα από τη EndoChoice, Inc. Η χρήση τέτοιων αντικειμένων που παρέχονται από το χρήστη αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του μέρους που χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: MEDNET GmbH BorkStraβe 10 Munster, Germany, (Γερμανία) Τηλ.: ii FSE-050-EL-5.0

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... iii Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση...1 Χρήση του παρόντος εγχειριδίου... 1 Υποστήριξη... 1 Σύνοψη των συμβόλων οργάνου... 2 Κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση... 3 Προσόντα χρήστη Διαβάστε πριν από τη χρήση... 4 Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής... 4 Ηλεκτρική ασφάλεια... 6 Ασφάλεια ηλεκτρικής παρεμβολής... 7 *Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα με τίτλο «Συμβατά αξεσουάρ 7 Ασφάλεια για πυρκαγιές και εκρήξεις...10 Περιβάλλον λειτουργίας...10 Επανεπεξεργασία...10 CHAPTER 1 Κανονιστικές πληροφορίες Ενδεδειγμένη χρήση Κανονισμοί ΗΠΑ Συμμόρφωση CE...13 CHAPTER 2 Επισκόπηση συστήματος CHAPTER 3 Συστατικά μέρη συστήματος Κολονοσκόπιο Fuse 1C Συσκευασμένα συστατικά μέρη Κολονοσκόπιο γενική άποψη Διεπαφή κολονοσκοπίου Εσωτερικά κανάλια κολονοσκοπίου FuseBox Συσκευασμένα συστατικά μέρη Διεπαφή πρόσοψης FuseBox Διεπαφή πίσω πάνελ FuseBox Προδιαγραφές Κολονοσκόπιο Fuse 1C FuseBox Περιβάλλον...29 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox iii

4 Περιεχόμενα CHAPTER 4 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Σύνοψη - διάγραμμα συνδέσεων συστήματος Ροή εργασίας για την προετοιμασία και επιθεώρηση Προετοιμασία του κολονοσκοπίου Fuse 1C Επανεπεξεργασία του κολονοσκοπίου Fuse 1C πριν από τη χρήση Επιθεώρηση του κολονοσκοπίου Fuse 1C πριν από τη χρήση Σύνδεση των βαλβίδων αναρρόφησης, αέρα/νερού και βιοψίας Σύνδεση των επαναχρησιμοποιήσιμων βαλβίδων ενδοσκοπίου αναρρόφησης και αέρα/νερού Διαμόρφωση του συστήματος FuseBox Σύνδεση του FuseBox σε ηλεκτρική παροχή Σύνδεση οθονών FuseView Επιλογή της λειτουργίας ένδειξης οθόνης Σύνδεση FusePanel Σύνδεση του κολονοσκοπίου Fuse 1C και του βοηθητικού εξοπλισμού με το FuseBox Σύνδεση του κολονοσκοπίου Fuse 1C Σύνδεση της φιάλης νερού Σύνδεση της σύνδεσης του πίδακα νερού με τη θύρα βοηθητικού νερού Σύνδεση της σωλήνωσης πλύσης με τη σύνδεση πίδακα νερού Σύνδεση της πηγής αναρρόφησης Σύνδεση της παροχής βοηθητικού νερού (πίδακας) Επιθεώρηση των λειτουργιών του κολονοσκοπίου Fuse 1C Δοκιμή του μηχανισμού γωνιών Ενεργοποίηση του συστήματος FuseBox Δοκιμή του σήματος βίντεο και της ισορροπίας λευκού Δοκιμή του μηχανισμού εμφύσησης Δοκιμή του μηχανισμού πλύσης Δοκιμάστε το μηχανισμό αναρρόφησης Δοκιμή του μηχανισμού βοηθητικού νερού Δοκιμή της λειτουργίας XLUM (αναβόσβημα) Δοκιμή της λειτουργίας παγώματος/αποδέσμευσης Δοκιμή της λειτουργίας εγγραφής Δοκιμή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη Δοκιμή της λειτουργίας ζουμ Δοκιμή της λειτουργίας καταγραφής...50 iv FSE-050-EL-5.0

5 Περιεχόμενα CHAPTER 5 Κατανόηση των οθονών και λειτουργιών του συστήματος FuseBox Οθόνες χρήστη Πλοήγηση του περιβάλλοντος χρήσης Κύρια οθόνη FuseBox Οθόνη διαμόρφωσης 1 Ρυθμίσεις εικόνας Οθόνη διαμόρφωσης 2 Ένταση LED Οθόνη διαμόρφωσης 3 Πληροφορίες συστήματος / ενδοσκοπίου Οθόνη διαμόρφωσης 4 Επιλογή οθόνης (οθόνες 1-2-3) Λειτουργία φωτός Χρονοδιακόπτης Λειτουργία XLUM (αναβοσβήνει LED απομακρυσμένης μύτης) Λειτουργίες συστήματος Πάγωμα εικόνας Εγγραφή βίντεο Χρονοδιακόπτης Ζουμ Καταγραφή εικόνας...64 CHAPTER 6 Διεξαγωγή της διαδικασίας Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Παραδείγματα λανθασμένου χειρισμού Χρήση μη εύφλεκτων αερίων Εισαγωγή του κολονοσκοπίου Χρήση των ενδοσκοπικών συσκευών και αξεσουάρ Χρήση ενδοσκοπικών αξεσουάρ Χρήση ηλεκτροχειρουργικών αξεσουάρ Απόσυρση του κολονοσκοπίου...69 CHAPTER 7 Αποθήκευση και χειρισμός Σέρβις Αποσυναρμολόγηση Μεταφορά Φύλαξη...72 CHAPTER 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων για το κολονοσκόπιο Fuse 1C Απόσυρση του κολονοσκοπίου χωρίς εικόνα...75 Παράρτημα Συμβατά αξεσουάρ...77 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox v

6 Περιεχόμενα Πληροφορίες ΗΜΣ...79 Πληροφορίες συμμόρφωσης και συνιστώμενη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή...79 Πληροφορίες συμμόρφωσης και συνιστώμενη ηλεκτρομαγνητική ανοσία...80 Επισημάνσεις προσοχής και συνιστώμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον...81 Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού...83 Εγγύηση...84 vi FSE-050-EL-5.0

7 User Manual: Supplementary information to Version 5 Fuse 1C Colonoscope with FuseBox Processor Freeze and Capture Function

8 1.1.1 Colonoscope interface Item # Name of Item Function 1 Leak Tester Port Connects the Leak Tester to the colonoscope. 2 Suction Port Connects the suction source to the colonoscope. 3 Grounding / S-cord port Connect the colonoscope with the electrosurgical unit via the S- cord. The S-cord conducts leak current from the colonoscope to the electrosurgical unit. To connect the S-cord, refer to the instruction manual for the electrosurgical unit. 4 Air/Water Bottle Port Connects the Air/Water bottle to the colonoscope. 5 Auxiliary Water Supply Port Connects the auxiliary water supply tube to the colonoscope. This threaded port is also referred to as the Water Jet Connector. When an auxiliary water supply is not connected, make sure the cap is on. 6 Left/Right Angulation Knob Brake When this knob is turned so that the F>RL is near the ^L mark, the Distal Tip is unlocked. When this knob is turned so that the F>RL is near the ^R mark, the Distal Tip is locked (will hold in the set position).

9 Item # Name of Item Function Left/Right Angulation Control Knob Up/Down Angulation Control Knob Up/Down Angulation Knob Brake Auxiliary Button Housing When this knob is turned in the R direction, the Bending Section moves RIGHT; When this knob is turned in the L direction, the Bending Section moves LEFT. When this knob is turned in the U direction, the Bending Section moves UP; When this knob is turned in the D direction, the Bending Section moves DOWN. Moving this lock counter clockwise locks the Up/Down angulation. Moving the lock in the opposite direction disengages the Up/Down angulation brake. Contains five (5) auxiliary buttons with textural numerals: 1 = Capture/Print image 2 = Record/Stop recording image 3 = Timer 4 = Zoom (toggles through 6 zoom levels) 5 = Freeze/Release (unfreeze) image 11 Suction Opening Attach the Suction Reusable Scope Valve to this opening. 12 Air/Water Opening Attach the Air/Water Reusable Scope Valve to this opening. 13 Biopsy Port Attach the Biopsy Valve to this opening Capture image The capture image function stores a still image to an external drive. To use the capture function, press the Capture button on the endoscope Control Handle (marked as button #1). Capture #1

10 1.1.3 Test the Capture Function The following functionality is used with the FusePanel. Make sure the FusePanel is connected to the FuseBox for this test. 1. Confirm that the FusePanel is properly connected and turned ON. 2. Press the Capture (#1) button on the endoscope. 3. An image capture thumbnail will appear at the bottom of the FusePanel screen Freeze/Release image The freeze function creates a still image that is displayed on the screen but not recorded. The freeze function freezes all three image views. Freeze the image using the endoscope Control Handle: 1. Press the Freeze/Release button (marked as button #5). 2. To release the image, press button #5 again. Freeze/Release # Test the Freeze/Release function The following functionality is used with the FusePanel. Make sure the FusePanel is connected to the FuseBox for this test. 1. Press the Freeze (#5) button on the endoscope. 2. Confirm that the endoscopic images freeze. 3. During Freeze, the live endoscopic image appears in a small Picture-in-Picture. 4. Press the Freeze (#5) button again. 5. Confirm that the endoscopic images return (Picture-in-Picture disappears).

11 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη σωστή χρήση και φροντίδα για τη συσκευή. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με την EndoChoice, Inc. Να γνωρίζετε ότι το σύνολο του εγχειριδίου οδηγιών για αυτό το ενδοσκόπιο περιλαμβάνει επίσης το συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις: Σύμβολο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιγραφή Μια προειδοποίηση είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Μια επισήμανση προσοχής είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιεί έναντι ανασφαλών πρακτικών ή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Μια πληροφοριακή σημείωση παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη. Υποστήριξη Εκτός Η.Π.Α. EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Germany (Γερμανία) +49 (0) Τηλ. +49 (0) Fax Η.Π.Α. EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA USA (ΗΠΑ) ENDO (3636) Τηλ Fax Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 1

12 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Σύνοψη των συμβόλων οργάνου Σύμβολο Περιγραφή Αύξων αριθμός Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, δείτε τις οδηγίες Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία (BF) Κουμπί λειτουργίας Ισοδυναμικότητα Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου Δεν πρέπει να διατεθεί ως μη ταξινομημένο δημοτικό απόβλητο, αλλά πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Αριθμός μονάδων Σήμα CE (Τάξη IIa) EC REP Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Μη αποστειρωμένο Ημερομηνία κατασκευής Κατασκευάστηκε σύμφωνα με την Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2 FSE-050-EL-5.0

13 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση E Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UL / CAN/USA C22.2 Αριθμ / IEC E Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ AAMI ES , CAN/CSA C22.2 Αριθ / IEC Κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για ηλεκτρονικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ωστόσο, οποιοδήποτε άτομο χειρίζεται το σύστημα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των πιθανών κίνδυνων για την ασφάλεια. Η λειτουργία και η συντήρηση πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις προφυλάξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο παρόν. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και το σέρβις του παρόντος προϊόντος πρέπει να γίνονται από αρμόδιο προσωπικό σέρβις της EndoChoice. Η λειτουργία και συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο. Το σύστημα δεν πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης, επισκευής ή τροποποίησης αυτής της συσκευής από οποιονδήποτε εκτός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της EndoChoice παρουσιάζει κίνδυνο στον ασθενή ή στο χειριστή και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που έχει αποσυναρμολογηθεί, επισκευαστεί, αλλαχθεί, μεταβληθεί ή τροποποιηθεί από άτομα εκτός του εξουσιοδοτημένου προσωπικού σέρβις της EndoChoice εξαιρείται από την εγγύηση EndoChoice και δεν παρέχεται εγγύηση από την EndoChoice με οποιονδήποτε τρόπο. Όπου ισχύει, ακολουθήστε τα επίσημα πρότυπα για την εφαρμοσιμότητα της κολονοσκόπησης και κολονοσκοπικής θεραπείας που ορίζονται από τους διαχειριστές του νοσοκομείου ή άλλα επίσημα ιδρύματα, όπως ακαδημαϊκές κοινότητες για την ενδοσκόπηση. Πριν αρχίσετε την κολονοσκόπηση και την κολονοσκοπική θεραπεία, αξιολογήστε πολύ καλά τις ιδιότητες, σκοπούς, επιπτώσεις και πιθανούς κινδύνους (τη φύση, την έκταση και τις πιθανότητες). Οι διαδικασίες και η θεραπεία θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν τα πιθανά οφέλη υπερέχουν τους κινδύνους. Διακόψτε αμέσως τη διαδικασία εάν οι κίνδυνοι για τον ασθενή υπερέχουν τα πιθανά οφέλη. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 3

14 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν υπάρχουν ανασφαλείς συνθήκες. Στην περίπτωση κατεστραμμένου υλικού που μπορεί πιθανώς να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες (καπνός, πυρκαγιά, κτλ.), απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα. Στην περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας του προϊόντος, διακόψτε τη λειτουργία και επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο σέρβις. Προσόντα χρήστη Διαβάστε πριν από τη χρήση Το κολονοσκόπιο Fuse 1C θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό ο οποίος είναι καλά εκπαιδευμένος και ικανός να διεξαγάγει την προγραμματισμένη κολονοσκόπηση και κολονοσκοπική θεραπεία. Στο παρόν εγχειρίδιο δεν επεξηγούνται ούτε συζητιούνται ενδοσκοπικές διαδικασίες. Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής του εξοπλισμού δεν παρέχει καμία αξίωση ότι η ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου καθιστά τον αναγνώστη αρμόδιο να χειρίζεται το σύστημα. Είναι σημαντικό το παρόν εγχειρίδιο να παραμένει διαθέσιμο, να μελετηθεί προσεκτικά και να εξετάζεται περιοδικά από αρμόδιους χειριστές. Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα που συνδέονται στο σύστημα Fuse (όπως οθόνες, εκτυπωτές, κτλ.) θα πρέπει να είναι ιατρικού βαθμού μόνο. Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής που παρέχονται παρακάτω κατά το χειρισμό του παρόντος ενδοσκοπίου. Αυτές οι πληροφορίες είναι συμπληρωματικές των προειδοποιήσεων και επισημάνσεων προσοχής που παρέχονται σε κάθε κεφάλαιο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μετά την ενδοσκοπική χρήση, καθαρίστε, επανεπεξεργαστείτε και αποθηκεύστε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του ενδοσκοπίου«εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Η χρήση οργάνων που έχουν υποστεί λανθασμένη ή ελλειπή επανεπεξεργασία ή αποθήκευση ενδέχεται να προκαλέσει επιμόλυνση ή λοίμωξη. Πριν από την ενδοσκόπηση, αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (ρολόι, γυαλιά, κολιέ, κτλ.) από τον ασθενή. Η διεξαγωγή θεραπείας καυτηριασμού υψηλών συχνοτήτων ενώ ο ασθενής φοράει μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στον ασθενή στις περιοχές γύρω από το μεταλλικό αντικείμενο. Μην προκαλείτε κρούση, χτύπημα ή πτώση του περιφερειακού άκρου, του τμήματος κάμψης, του σωλήνα εισαγωγής, του ομφαλικού σωλήνα, της λαβής ελέγχου ή της σύνδεσης ενδοσκοπίου. Επίσης, μην λυγίζετε, μην τραβάτε και μην συστρέφετε το περιφερειακό άκρο, το σωλήνα εισαγωγής, το τμήμα κάμψης, τη 4 FSE-050-EL-5.0

15 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση λαβή ελέγχου, τον ομφαλικό σωλήνα ή τη σύνδεση ενδοσκοπίου στο ενδοσκόπιο με υπερβολική δύναμη. Το ενδοσκόπιο ενδέχεται να καταστραφεί και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, εγκαύματα, αιμορραγία ή/και διατρήσεις. Μη διεξάγετε ποτέ χειρισμό γωνιών βίαια ή απότομα. Μην τραβήξετε, μην συστρέψετε και μην περιστρέψετε το γωνιωτό τμήμα κάμψης με δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση ασθενή λόγω της ακούσιας αναδίπλωσης του τμήματος κάμψης. Επίσης, μπορεί να μην είναι δυνατό το ίσιωμα του τμήματος κάμψης κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Μην εισαγάγετε και μην αποσύρετε το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου ενώ το τμήμα κάμψης βρίσκεται κλειδωμένο στη θέση του. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Μην χειριστείτε ποτέ το τμήμα κάμψης, μην τροφοδοτήσετε με αέρα ή εκτελέσετε αναρρόφηση, μην εισαγάγετε ή αποσύρετε το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου και μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ χωρίς να προβάλλεται η ενδοσκοπική εικόνα ή ενώ δεν υπάρχει εικόνα. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Μην εισαγάγετε και μην αποσύρετε ποτέ το τμήμα εισαγωγής απότομα ή με υπερβολική δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Εάν συναντήσετε δυσκολία στην εισαγωγή του ενδοσκοπίου, μην εισαγάγετε το ενδοσκόπιο με δύναμη. Διακόψτε την ενδοσκόπηση. Η βίαια εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Η θερμοκρασία του άπω ρύγχους του ενδοσκοπίου μπορεί να υπερβαίνει τους 41 C (106 F) λόγω του ενδοσκοπικού φωτισμού. Επειδή οι επιφανειακές θερμοκρασίες άνω των 41 C (106 F) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα του βλεννογόνου, να διατηρείτε πάντα μια απόσταση κατάλληλη για επαρκή προβολή ενώ χρησιμοποιείτε το ελάχιστο επίπεδο φωτισμού για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Μη χρησιμοποιείτε στατική προβολή από μικρή απόσταση στον βλεννογόνο υμένα ή μην αφήνετε το άπω ρύγχος του ενδοσκοπίου κοντά στον βλεννογόνο υμένα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αν δεν είναι απαραίτητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να λυγίσετε μη αυτόματα το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τμήμα εισαγωγής. Μην προκαλέσετε χτύπημα ή κρούση του περιφερειακού άκρου του τμήματος εισαγωγής, ειδικά της επιφάνειας αντικειμενικού φακού στο περιφερειακό άκρο και στα πλαϊνά. Η ζημιά ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα. Μην συστρέφετε, μην συνθλίβετε και μην λυγίζετε το τμήμα κάμψης με τα χέρια σας. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 5

16 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή σε αυτό το ενδοσκόπιο κοντά σε φορητό ή κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών RF (ραδιοσυχνοτήτων), όπως κινητά τηλέφωνα. Ελέγξτε την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τον άλλο εξοπλισμό πριν από τη χρήση. Εάν προκύψει παρεμβολή, ενδέχεται να χρειαστεί η θωράκιση ή η αλλαγή της θέσης της συσκευής. Εάν υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα του φωτισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή εάν μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να έχει προσκολληθεί ιστός ή σωματίδια στο περιφερειακό άκρο. Εξαγάγετε αργά το ενδοσκόπιο για να αποφύγετε μια αύξηση στη θερμοκρασία. Ηλεκτρική ασφάλεια Ο πολλαπλός φορητός ρευματολήπτης (πολύπριζο) που χρησιμοποιείται με το σύστημα Fuse θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ηλεκτροδότηση εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του συστήματος Fuse. Το μέγιστο φορτίο στο πολύπριζο Η.Π.Α. (EDSB- 486) είναι 12A 120V. Το μέγιστο φορτίο στο διεθνές πολύπριζο (FSA-2064) είναι 10A- 250V. Μην συνδέετε κανένα μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που παρέχεται με το σύστημα Fuse (όπως ο εκτυπωτής) απευθείας στην επιτοίχια πρίζα όταν το σύστημα ηλεκτροδοτείται μέσω πολύπριζου με μετασχηματιστή διαχωρισμού. Συνδέστε τον παρεχόμενο μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του συστήματος Fuse στον μετασχηματιστή απομόνωσης μόνο. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο συνοδεύει το σύστημα για να παρέχει την κατάλληλη ηλεκτρική γείωση. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα για ηλεκτροπληξία, το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε εγκεκριμένη γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή για να συνδέσετε το σύστημα σε μη γειωμένη πρίζα. Μην θέτετε το σύστημα σε λειτουργία εάν βρείτε κατεστραμμένα καλώδια ή γυμνά σύρματα. Μην αφαιρείτε και μην ανοίγετε τα καλύμματα του συστήματος. Ο χειριστής δεν πρέπει ποτέ να ανοίγει τα πάνελ του συστήματος. Μόνο αρμόδιο προσωπικό είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες συντήρησης και σέρβις στο σύστημα. Βεβαιωθείτε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό του συστήματος Fuse σε έναν από τους συνιστώμενους συνδυασμούς για βέλτιστη χρήση. Αν χρησιμοποιούνται συνδυασμοί διαφορετικοί από αυτούς που παρουσιάζονται στο παρόν και άλλα εγχειρίδια Fuse, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τοποθετείτε πολύπριζο στο έδαφος. Μην συνδέετε επιπρόσθετο πολύπριζο στο σύστημα. Μην συνδέετε αντικείμενα που δεν καθορίζονται ως μέρος του συστήματος Fuse. Αν χρησιμοποιήσετε ασύμβατο εξοπλισμό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 6 FSE-050-EL-5.0

17 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση τραυματισμό του ασθενή ή χειριστή ή/και τη ζημιά του εξοπλισμού, και θα αυξήσει το ρεύμα διαρροής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση ΑΞΕΣΟΥΑΡ που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ισοδύναμης ασφάλειας αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφάλειας του συστήματος που προκύπτει. Οι θεωρήσεις που αφορούν την επιλογή πρέπει να περιλαμβάνουν: 1.) χρήση των αξεσουάρ στην ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, και 2.) αποδείξεις ότι η πιστοποίηση ασφάλειας των ΑΞΕΣΟΥΑΡ έχει εκτελεστεί σύμφωνα με το κατάλληλο εναρμονισμένο εθνικό πρότυπο IEC ή/και IEC (Ανατρέξτε στο Παράρτημα για μια λίστα των συμβατών αξεσουάρ). Ασφάλεια ηλεκτρικής παρεμβολής Αυτός ο εξοπλισμός παράγει και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων σε άλλες ιατροτεχνολογικές και μη ιατροτεχνολογικές συσκευές καθώς και σε ραδιοεπικοινωνίες. Για την παροχή εύλογης προστασίας από τέτοια παρεμβολή, το σύστημα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC *. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή κάνει παρεμβολές με άλλο κοντινό ηλεκτρικό εξοπλισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να δείτε εάν θα εξαλειφθούν οι παρεμβολές. Εάν καθοριστεί ότι το σύστημα ενδοσκοπίου είναι η πηγή των παρεμβολών, ενδέχεται να απαιτείται επιπρόσθετη θωράκιση ή αλλαγή της θέσης της συσκευής ή του γειτονικού εξοπλισμού. Η χρήση λανθασμένα θωρακισμένων και γειωμένων καλωδίων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός να προκαλεί παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων και να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή προκλήθηκε από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από αυτών που συνιστώνται ή από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που μεταδίδουν εσκεμμένα σήματα ΡΣ (κινητά τηλέφωνα, πομπούς ή προϊόντα ελεγχόμενα από ραδιοσυχνότητες) κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό επειδή ενδέχεται η απόδοση να μην κυμαίνεται εντός των δημοσιευμένων προδιαγραφών. Όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό, διατηρήστε αυτούς τους τύπους συσκευών απενεργοποιημένους. Απαιτείται από το ιατρικό προσωπικό που ευθύνεται για αυτόν τον εξοπλισμό να δίνει οδηγίες σε τεχνικούς και άλλα άτομα που μπορεί να βρίσκονται κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό να συμμορφώνονται πλήρως με την ανωτέρω απαίτηση. *Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα με τίτλο «Συμβατά αξεσουάρ Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα συμβατά αξεσουάρ για χρήση με το Fuse 1C. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 7

18 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πίνακας 3. Συμβατότητα αξεσουάρ* Fuse 1C Όνομα εξαρτήματος του συστήματος Fuse Συνιστώμενο συμβατό αξεσουάρ για χρήση Συνιστώμενο αξεσουάρ Τύπος Fuse 1C Αντλία βοηθητικού νερού Οποιοδήποτε προϊόν συμβατό με το σύστημα Fuse Επαναχρησιμοποιήσιμο Fuse 1C Σετ σωλήνων αντλίας βοηθητικού νερού SIT Σύστημα αναλώσιμων σωληνώσεων πλύσης Hydra από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) Fuse 1C Αντλία αναρρόφησης Χρησιμοποιήστε μια αντλία αναρρόφησης με ένα σετ σωλήνων που αναρροφά με ρυθμούς μέχρι 30L/λεπτό Επαναχρησιμοποιήσιμο Fuse 1C + FuseBox Καπάκι φιάλης νερού SCT Σετ καπακιού φιάλης νερού και σωληνώσεων Hydra από την EndoChoice SCT Σετ καπακιού φιάλης νερού και σωληνώσεων με CO 2 Hydra από την EndoChoice Αναλώσιμο Fuse 1C Καπάκι βιοψίας SBC Ημιαναλώσιμη βαλβίδα βιοψίας Seal από την EndoChoice Ημι-αναλώσιμη Fuse 1C Βούρτσα καθαρισμού βαλβίδας SBB Βούρτσα βαλβίδας HedgeHog από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) 8 FSE-050-EL-5.0

19 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Όνομα εξαρτήματος του συστήματος Fuse Συνιστώμενο συμβατό αξεσουάρ για χρήση Συνιστώμενο αξεσουάρ Τύπος SBS Βούρτσα καναλιού μονού άκρου HedgeHog από την EndoChoice SBD Βούρτσα καναλιού διπλών άκρων HedgeHog από την EndoChoice Fuse 1C Βούρτσα καθαρισμού κατάλληλη για κανάλια 2,8 mm* SBD Βούρτσα καναλιού/βαλβίδας διπλών άκρων HedgeHog από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) SBD Σκούπα HedgeHog από την EndoChoice SBB Δέσμη σκούπας HedgeHog από την EndoChoice SBB Διπλή δέσμη HedgeHog από την EndoChoice * Όλα τα προϊόντα βούρτσας HedgeHog που παρατίθενται παραπάνω χρησιμοποιούνται σε κανάλια 2 mm και μεγαλύτερα. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 9

20 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ΗΜΣ». Ασφάλεια για πυρκαγιές και εκρήξεις Τα αγώγιμα υγρά που αποστραγγίζονται στα ενεργά συστατικά μέρη του κυκλώματος του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα που μπορούν πιθανώς να έχουν ως αποτέλεσμα ηλεκτρική πυρκαγιά. Μην εμποδίζετε τις θύρες εξαερισμού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να διατηρείτε πάντα χώρο τουλάχιστον 6 ιντσών (15 εκατοστών) γύρω από τις θύρες εξαέρωσης ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και η ζημιά στο ηλεκτρονικό υλικό. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων που προκαλούνται πιθανώς από την εφαρμογή του λανθασμένου τύπου πυροσβεστήρα, βεβαιωθείτε ότι ο πυροσβεστήρας στο χώρο έχει εγκριθεί για τη χρήση σε ηλεκτρικά προκαλούμενες πυρκαγιές. Μη θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, ατμών ή αερίων όπως εύφλεκτο αναισθητικό, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου. Μην συνδέετε και μην ενεργοποιείτε το σύστημα εάν ανιχνευτούν επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον. Εάν ανιχνευτούν εύφλεκτες ουσίες αφού έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα, μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το αποσυνδέσετε. Εκκενώστε και εξαερώστε την περιοχή πριν απενεργοποιήσετε το σύστημα. Μη θέτετε σε λειτουργία παρουσία εκρηκτικών συγκεντρώσεων αερίου στην περιοχή χρήσης αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται ενδοσκοπικά σε υψηλές συχνότητες. Δείτε επίσης, Ενότητα 6.1.2, «Χρήση μη εύφλεκτων αερίων». Περιβάλλον λειτουργίας Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στο υλικό FuseBox. Αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή ψύξη του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Το σύστημα δεν πρέπει να εκτεθεί σε βρεγμένο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία. Όταν τοποθετείτε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό φις και η πρίζα είναι προσπελάσιμες. Αποφύγετε την έκθεση του συστήματος σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Επανεπεξεργασία Το κολονοσκόπιο Fuse 1C είναι μια εύκαμπτη, ημικρίσιμη συσκευή που έρχεται σε επαφή με βλεννογόνους μεμβράνες ή μη άθικτο δέρμα. Συνεπώς, όπως συμβαίνει με άλλα εύκαμπτα ενδοσκόπια, πρέπει να υποστεί επανεπεξεργασία για να απαλλαχθεί από όλους τους μικροοργανισμούς πριν από τη χρήση. Ο FDA συνιστά την επανεπεξεργασία με πολύ καλό καθαρισμό αυτής της συσκευής και μετά με τη διεξαγωγή της κατάλληλης απολύμανσης. Παρέχονται επικυρωμένες διαδικασίες για την επανεπεξεργασία αυτής της συσκευής στο «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». 10 FSE-050-EL-5.0

21 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Το κολονοσκόπιο Fuse 1C δεν υπέστη επανεπεξεργασία πριν από την αποστολή. Πριν από την πρώτη χρήση, προβείτε σε επανεπεξεργασία της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Μετά τη χρήση, προβείτε σε επανεπεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Η λανθασμένη ή/και ελλιπής επανεπεξεργασία ή αποθήκευση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο στον έλεγχο λοιμώξεων, να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή να μειώσει την απόδοση. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 11

22

23 Κανονιστικές πληροφορίεςπληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση CHAPTER 1 Κανονιστικές πληροφορίες 1.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το σύστημα Fuse προορίζεται για τη διαγνωστική οπτικοποίηση της πεπτικής οδού. Το σύστημα επίσης παρέχει πρόσβαση για θεραπευτικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία ενδοσκόπησης. Το σύστημα Fuse αποτελείται από κεφαλές κάμερας, ενδοσκόπια, σύστημα βίντεο, πηγή φωτός και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό της EndoChoice. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή FuseBox προορίζεται για χρήση εντός του κάτω πεπτικού συστήματος (περιλαμβάνοντας τον πρωκτό, τον ορθό, το σιγμοειδές, το κόλον και την ειλεοτυφλική βαλβίδα) για ενήλικες ασθενείς. 1.2 Κανονισμοί ΗΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 1.3 Συμμόρφωση CE EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: MEDNET GmbH BorkStraβe 10 Munster, Germany, (Γερμανία) Τηλ.: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ που αφορά τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Ταξινόμηση: Τάξη IIa. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακόλουθο σύμβολο υποδεικνύει ότι όταν ο τελευταίος χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, αυτό θα πρέπει να σταλεί στις κατάλληλες εγκαταστάσεις για ανάκτηση και ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EndoChoice για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής και ανάκτησης που διατίθενται για αυτό το προϊόν. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 13

24 Κανονιστικές πληροφορίες Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως 14 FSE-050-EL-5.0

25 Επισκόπηση συστήματος CHAPTER 2 Επισκόπηση συστήματος Το σύστημα Fuse είναι μια ενδοσκοπική πλατφόρμα που ενδείκνυται για την παροχή οπτικοποίησης και θεραπευτικής πρόσβασης στην κάτω γαστρεντερική οδό στον ενήλικο πληθυσμό. Το σύστημα Fuse είναι ένα ενδοσκοπικό σύστημα ευρύ οπτικού πεδίου. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το FuseBox. Στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται οι αριθμοί καταλόγου και μοντέλου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C και το FuseBox. Πίνακας 1. Αριθμοί καταλόγου του συστήματος κολονοσκοπίου Fuse 1C Αριθμός καταλόγου FSC-3300-ST FSP-100 FSR-2004 Περιγραφή Κολονοσκόπιο Fuse 1C Επεξεργαστής FuseBox Καπάκι ισορροπίας λευκού Σύστημα διαχείρισης εικόνων FusePanel : FSA-2015 FusePanel Πληκτρολόγιο Συσκευή καταγραφής βίντεο Καλώδιο τηλεχειρισμού Καλώδιο προέκτασης USB SFU-458 SFU-463 Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης Κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου*: FSR-3300-KT Προσαρμογέας καθαρισμού αναρρόφησης αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Καπάκι διαβροχής (επίσης διατίθεται ξεχωριστά, βλ. παρακάτω) Διάταξη σωλήνα σύνδεσης πίδακα νερού Βύσματα καθαρισμού HPP FSA-4240 SIT SBC SBC SCT-468 SCT-469 Στρογγυλοί δακτύλιοι βαλβίδας Καπάκι θύρας βοηθητικού νερού Σύνδεση πίδακα νερού, αναλώσιμη Βαλβίδα βιοψίας σφράγισης, επαναχρησιμοποιήσιμη Βαλβίδα βιοψίας σφράγισης, αναλώσιμη Σετ καπακιού και σωλήνωσης φιάλης νερού, επαναχρησιμοποιήσιμο Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2, επαναχρησιμοποιήσιμο Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 15

26 Επισκόπηση συστήματος Αριθμός καταλόγου SCT-466 SCT-467 FSR-2000 FSR-2001 Περιγραφή Σετ καπακιού και σωλήνωσης φιάλης νερού, αναλώσιμο Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2, αναλώσιμο Ανιχνευτής διαρροών ενδοσκοπίου* Καπάκι διαπότισης* * Δείτε το «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse» για τα βήματα επανεπεξεργασίας για αυτά τα προϊόντα. Στο παρόν έγγραφο, το κολονοσκόπιο Fuse 1C μπορεί να αναφέρεται ως κολονοσκόπιο και η κεφαλή κάμερας μπορεί να αναφέρεται ως η περιφερειακή μύτη ή το περιφερειακό άκρο. Το FuseBox εξυπηρετεί ως πλατφόρμα ελέγχου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C. Το FuseBox ευθύνεται για την επεξεργασία εικόνων, τη μεταφορά σημάτων βίντεο από το κολονοσκόπιο, το πνευματικό έλεγχο και τον έλεγχο διάφορων εξωτερικών αξεσουάρ που αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C είναι ένα κολονοσκόπιο με βίντεο, ευρέως οπτικού πεδίου, σε μέγεθος για ενήλικες. Διαθέτει σωλήνα εισαγωγής 12,8mm, μεγάλο κανάλι 3,8mm, και επίσης έχει ενσωματωμένη μια αποκλειστική δυνατότητα εμπρόσθιου πίδακα νερού. Το σύστημα Fuse διαθέτει πολλές επιλογές προβολής: 160 (τυπική) και 330 (ευρεία). Η ευρεία (330 ) λειτουργία περιλαμβάνει το τυπικό εμπρόσθιο οπτικό πεδίο 160. Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία προβολής από 160 σε 330 ή από 330 σε 160 εάν επιλέξει τις κατάλληλες οθόνες χρησιμοποιώντας τη διεπαφή FuseBox. 16 FSE-050-EL-5.0

27 Συστατικά μέρη συστήματος CHAPTER 3 Συστατικά μέρη συστήματος 3.1 Κολονοσκόπιο Fuse 1C Συσκευασμένα συστατικά μέρη Το κολονοσκόπιο Fuse 1C και τα αξεσουάρ κολονοσκοπίου παρέχονται συσκευασμένα σε μια φορητή θήκη και κουτί αξεσουάρ. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεκτικά το κολονοσκόπιο και τα αξεσουάρ κολονοσκοπίου. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Αρ. αντικειμέν ου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 2 Κολονοσκόπιο Fuse 1C Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Κολονοσκόπιο Επιτρέπει τον καθαρισμό του καναλιού εργασίας. Ο προσαρμογέας και ο συνοδευτικός σωλήνας σιλικόνης είναι συνδεδεμένοι στη θύρα βιοψίας. 3 Θήκη ενδοσκοπίου Θήκη που περιβάλλει το κολονοσκόπιο κατά την παράδοση. 4 Καπάκι σφράγισης Χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή διαρροών και τη διαδικασία καθαρισμού. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 17

28 Συστατικά μέρη συστήματος 5 Προσαρμογέας Επιτρέπει τον καθαρισμό των καναλιών αέρα/νερού και καθαρισμού εργασίας και είναι συνδεδεμένος με τις θύρες αέρα/νερού και καναλιού αναρρόφησης. αέρα/νερού 6 Χρησιμοποιείται για τη δοκιμή για διαρροές στο κολονοσκόπιο Ανιχνευτής και είναι συνδεδεμένος στη θύρα ανιχνευτή διαρροών στην διαρροών κύρια σύνδεση. 7 Σετ ανταλλακτικών Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση στρογγυλών δακτυλίων στρογγυλών στις βαλβίδες. δακτυλίων 8 Βαλβίδα βιοψίας Το καπάκι είναι συνδεδεμένο με τη θύρα βιοψίας. Τα όργανα εισάγονται στο κανάλι εργασίας μέσα από τη βαλβίδα βιοψίας. 9 Επαναχρησιμοποιή σιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Καλύπτει την οπή στο πάνω μέρος της βαλβίδας και επιτρέπει την εμφύσηση (πεπιεσμένος αέρας που παρέχεται στην περιφερειακή μύτη). Εάν πιέσετε τη βαλβίδα, επιτρέπεται η διέλευση νερού στην περιφερειακή μύτη για τον καθαρισμό του φακού. 10 Επαναχρησιμοποιή σιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης 11 Προσαρμογέας καθαρισμού πίδακα νερού np Καπάκι πίδακα νερού 12 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox και το Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Εάν πιέσετε τη βαλβίδα, δημιουργείται αρνητική πίεση στο κανάλι εργασίας. Ενεργοποιείται η αναρρόφηση για την απομάκρυνση υγρών, σωματιδίων, αερίων ή αέρα από τον ασθενή. Συνδέει τη συσκευή καθαρισμού στη θύρα πίδακα νερού. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο της θύρας πίδακα νερού όταν δεν χρησιμοποιείται. (Δεν απεικονίζεται) Παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox. 18 FSE-050-EL-5.0

29 Συστατικά μέρη συστήματος Κολονοσκόπιο γενική άποψη Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Σωλήνας Ο σωλήνας εισαγωγής είναι ο κύριος άξονας του κολονοσκοπίου εισαγωγής και περιέχει το κανάλι εργασίας, το κανάλι αέρα/νερού και το καλώδιο βίντεο. Ο σωλήνας εισαγωγής έχει ενδείξεις για να δείχνει την τοποθεσία του κολονοσκοπίου εντός του κόλον. 2 Κύρια σύνδεση Η κύρια σύνδεση συνδέει το κολονοσκόπιο με το FuseBox. Η κύρια σύνδεση περιέχει την υποδοχή βίντεο, τη σύνδεση καλωδίου σχήματος S, τη θύρα βοηθητικού νερού, τη θύρα φιάλης αέρα/νερού και τη σύνδεση ανιχνευτή διαρροών. 3 Ομφαλικός Ο ομφαλικός σωλήνας είναι ένας κοίλος σωλήνας που συνδέει τη σωλήνας σύνδεση FuseBox του κολονοσκοπίου με τη λαβή ελέγχου και περιέχει τα κανάλια αναρρόφησης και αέρα/νερού και το καλώδιο βίντεο. 4 Περιφερειακή μύτη Η περιφερειακή μύτη περιέχει μια διάταξη βίντεο, πηγές φωτός, έξοδο καναλιού εργασίας και εξόδου αέρα/νερού. 5 Τμήμα κάμψης Το τμήμα κάμψης επιτρέπει το σχηματισμό γωνιών της μύτης του κολονοσκοπίου. Η κίνηση του τμήματος κάμψης ελέγχεται από τα χειριστήρια γωνιών. 6 Λαβή ελέγχου Η λαβή ελέγχου περιέχει τα χειριστήρια γωνιών, τα φρένα γωνιών, το άνοιγμα αναρρόφησης, το άνοιγμα αέρα/νερού και τη θύρα βιοψίας. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 19

30 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή κολονοσκοπίου Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Θύρα ανιχνευτή διαρροών Συνδέει τον ανιχνευτή διαρροών με το κολονοσκόπιο. 2 Θύρα αναρρόφησης Συνδέει την πηγή αναρρόφησης με το κολονοσκόπιο. 3 Θύρα γείωσης / καλωδίου σχήματος S Συνδέει το κολονοσκόπιο με την ηλεκτροχειρουργική μονάδα μέσω του καλωδίου σχήματος S. Ο καλώδιο σχήματος S άγει το ρεύμα διαρροής από το κολονοσκόπιο στην ηλεκτροχειρουργική μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο σχήματος S, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ηλεκτροχειρουργική μονάδα. 4 5 Θύρα φιάλης αέρα/νερού Θύρα παροχής βοηθητικού νερού Συνδέει τη φιάλη αέρα/νερού με το κολονοσκόπιο. Συνδέει το σωλήνα παροχής βοηθητικού νερού με το κολονοσκόπιο. Αυτή η θύρα με σπείρωμα επίσης αναφέρεται ως σύνδεση πίδακα νερού. Όταν η παροχή βοηθητικού νερού δεν είναι συνδεδεμένη, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το καπάκι. 20 FSE-050-EL-5.0

31 Συστατικά μέρη συστήματος Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Πέδηση χειριστηρίου αριστερής/δεξιάς γωνίας Χειριστήριο ελέγχου αριστερής/δεξιάς γωνίας Χειριστήριο ελέγχου γωνιών πάνω/κάτω Πέδηση χειριστηρίου γωνιών πάνω/κάτω Περίβλημα βοηθητικού κουμπιού Άνοιγμα αναρρόφησης 12 Άνοιγμα αέρα/νερού Λειτουργία Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο ώστε η ένδειξη F>RL να βρίσκεται κοντά στην ένδειξη ^L, η περιφερειακή μύτη είναι ξεκλείδωτη. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο ώστε η ένδειξη F>RL να βρίσκεται κοντά στην ένδειξη ^R, η περιφερειακή μύτη είναι κλειδωμένη (συγκρατεί στη ρυθμισμένη θέση). Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «R», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΔΕΞΙΑ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «L», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «U», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΠΑΝΩ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «D», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΚΑΤΩ. Εάν μετακινήσετε αυτό το κλείδωμα αριστερόστροφα, κλειδώνει τη γωνία πάνω/κάτω. Εάν μετακινήσετε το κλείδωμα προς την αντίθεση κατεύθυνση, αποδεσμεύετε τα φρένα γωνιών πάνω/κάτω. Περιέχει πέντε (5) βοηθητικά κουμπιά με απτούς αριθμούς: 1 = Πάγωμα/Αποδέσμευση εικόνας 2 = Εγγραφή/Διακοπή εικόνας εγγραφής 3 = Χρονοδιακόπτης 4 = Ζουμ (εναλλάσσει μεταξύ 6 επιπέδων ζουμ) 5 = Καταγραφή/Εκτύπωση εικόνας Συνδέεται η επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης σε αυτό το άνοιγμα. Συνδέεται η επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού σε αυτό το άνοιγμα. 13 Θύρα βιοψίας Συνδέεται η βαλβίδα βιοψίας σε αυτό το άνοιγμα. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 21

32 Συστατικά μέρη συστήματος Εσωτερικά κανάλια κολονοσκοπίου Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου 1 Ακροφύσια αέρα/νερού 2 Κανάλι αέρα 3 Κανάλι νερού 4 Κανάλι αναρρόφησης/εργασίας 5 Θύρα βιοψίας 6 7 Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης 8 Κανάλι αναρρόφησης 9 Κανάλι αέρα 10 Κανάλι νερού 11 Κανάλι βοηθητικού νερού 12 Φιάλη νερού 22 FSE-050-EL-5.0

33 Συστατικά μέρη συστήματος 3.2 FuseBox Συσκευασμένα συστατικά μέρη Αφαιρέστε προσεκτικά το FuseBox από τη συσκευασία του. Βεβαιωθείτε ότι διατίθενται όλα τα ακόλουθα αντικείμενα: Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 FuseBox Η πλατφόρμα ελέγχου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (ηλεκτρικό καλώδιο) Καπάκι ισορροπίας λευκού Εγχειρίδιο χρήστη (μονάδα flash) Παρέχει ισχύ στο FuseBox Ιδιόκτητο εργαλείο ισορροπίας λευκού Παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του FuseBox Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 23

34 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή πρόσοψης FuseBox Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Κουμπί ON/OFF Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το σύστημα Υποδοχή κύριας σύνδεσης Κουμπί ισορροπίας λευκού Κουμπί ροής αέρα Το κολονοσκόπιο συνδέεται σε αυτό το άνοιγμα. Διεξάγεται ισορροπία λευκού εάν το πιέσετε παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας. Εάν πιέσετε το κουμπί επιπέδου αντλίας, εναλλάσσεται το επίπεδο λειτουργίας αντλίας. Υπάρχουν τρία LED σε κάθε πλευρά του κουμπιού. Τα LED υποδεικνύουν τα εξής: Κανένα LED αναμμένο = Η αντλία είναι απενεργοποιημένη Κάτω LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο Μεσαία και κάτω LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε μεσαίο επίπεδο Όλα τα LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο 5 Κουμπί LED Κύρια οθόνη 6 συστήματος np Υποδοχή φιάλης νερού Ανάβει τα LED περιφερειακής μύτης. Εναλλάσσεται μεταξύ ON/OFF. Οθόνη αφής διεπαφής χρήστη Στερεώνεται στην πλευρά του FuseBox ή στην πλευρά του FuseCart, χρησιμοποιώντας υλικό που παρέχεται. (Δεν απεικονίζεται) 24 FSE-050-EL-5.0

35 Συστατικά μέρη συστήματος Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία np np Επαναχρησιμοποιήσιμη φιάλη νερού Καπάκι ισορροπίας λευκού Στερεώνεται στην υποδοχή φιάλης νερού, εφαρμόζεται στην πλευρά του FuseBox ή στην πλευρά του FuseCart, χρησιμοποιώντας υλικό που παρέχεται. (Δεν απεικονίζεται) Χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της δοκιμής ισορροπίας λευκού. Στερεώνεται μαγνητικά στην πλευρά του FuseBox. (Δεν απεικονίζεται) Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 25

36 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή πίσω πάνελ FuseBox Αρ. αντικειμέ νου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία Κουμπί ON/OFF κεντρικής 1 παροχής 2 Υποδοχή ισχύος Αριστερή σύνδεση βίντεο 3 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Κεντρική σύνδεση βίντεο 4 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Δεξιά σύνδεση βίντεο 5 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Είσοδος βίντεο 6 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή στο FuseBox Συνδέεται το ηλεκτρικό καλώδιο για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Επιτρέπει την είσοδο βίντεο AUX. Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 7 Θύρα I/O, θύρες RS232 Επιφυλάσσονται για μελλοντικές εκδόσεις. 8 Θύρες USB και Ethernet USB: Σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού και εξωτερικής μονάδας Ethernet: Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 9 Θύρες ήχου Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 10 Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας Όταν συνδέεται με τερματικό ισοδυναμικότητας μιας άλλης συσκευής, το ηλεκτρικό δυναμικό των συσκευών εξισορροπούνται. 11 Θύρες τηλεχειρισμού Επιτρέπει τη σύνδεση τηλεχειριστηρίου (FusePanel ) 26 FSE-050-EL-5.0

37 Συστατικά μέρη συστήματος 3.3 Προδιαγραφές Κολονοσκόπιο Fuse 1C Λειτουργία/Δυνατότητα Περιγραφή Λεπτομέρειες Οπτικό σύστημα Οπτικό πεδίο Κατεύθυνση προβολής Τυπική προβολή 160 Ευρεία προβολή 330 Μπροστινές και πλαϊνές απόψεις Βάθος πεδίου 3,0-100 mm Σωλήνας εισαγωγής Εξωτερική διάμετρος περιφερειακού άκρου Περιφερειακό άκρο 13,9 mm ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΑΠΟΨΗ Μπροστινό ακροφύσιο αέρα/νερού 2. Κάλυμμα LED 3. Μπροστινός φακός 4. Άνοιγμα καναλιού πίδακα (βοηθητικό νερό) 5. Άνοιγμα καναλιού εργασίας ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ (Απεικονίζεται αριστερή άποψη). Κανάλι εργασίας Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εισαγωγής Εσωτερική διάμετρος καναλιού εργασίας 1. Κάλυμμα LED 2. Πλαϊνός φακός 3. Πλαϊνό ακροφύσιο αέρα/νερού 12,8 mm 3,8 mm Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 27

38 Συστατικά μέρη συστήματος Λειτουργία/Δυνατότητα Περιγραφή Λεπτομέρειες Κατεύθυνση από την οποία τα αξεσουάρ ενδοσκοπίου εισέρχονται στην ενδοσκοπική εικόνα Τμήμα κάμψης Μήκος εργασίας Βαθμός προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας Εύρος γωνιών Εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF Πάνω/Κάτω 180 Αριστερά/Δεξιά cm FuseBox Λειτουργία Δυνατότητα Τιμή Ισχύς Τάση 115 V V Συχνότητα 50 Hz / 60 Hz Αυξομειώσεις τάσης +/- 10% Συμβατότητα ενδοσκοπίου Σήματα βίντεο Μέγιστη ισχύς Αναλογική έξοδος βίντεο 300 W Κολονοσκόπιο Fuse 1C, Γαστροσκόπιο Fuse 1G 3 x Y/C 3 x Composite (NTSC) Σήματα ελέγχου Ψηφιακή έξοδος βίντεο Ισορροπία λευκού Έλεγχος αντλίας Έλεγχος φωτός 3 x DVI Ενεργοποίηση μέσω πρόσοψης Απενεργοποιημένο, Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό ON/OFF φωτός Βάρος 14,5 kg Διαστάσεις Ηλεκτρική τάξη και ηλεκτρικός τύπος Τύπος αντλίας αέρα Αντλία διαφράγματος 350 mm x 170 mm x 450 mm Τάξη I, Τύπος BF Μέγιστη πίεση Παροχή πλύσης (όταν υπάρχει σύνδεση με το κολονοσκόπιο Fuse 1C) 45 kpa 1,3 cm 3 /s 28 FSE-050-EL-5.0

39 Συστατικά μέρη συστήματος Περιβάλλον Περιβάλλον Τιμή Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία + 5C (41F) +40C (104F) Σχετική υγρασία Μη ελεγχόμενη 85% ΣΥ Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης Θερμοκρασία - 29C (-20F) +38C (100F) Σχετική υγρασία Μη ελεγχόμενη 85% ΣΥ Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 29

40 Συστατικά μέρη συστήματος Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως 30 FSE-050-EL-5.0

41 CHAPTER 4 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται μια σύνοψη της διαμόρφωσης συστήματος και των οδηγιών για την προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος. 4.1 Σύνοψη - διάγραμμα συνδέσεων συστήματος Οθόνες FusePanel FuseBox Εκτυπωτής (Προαιρετικά) Ενδοσκόπιο Fuse Ενδοσκοπικά εργαλεία Παροχή βοηθητικού νερού Πηγή αναρρόφησης Φιάλη νερού Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 31

42 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος 4.2 Ροή εργασίας για την προετοιμασία και επιθεώρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το κολονοσκόπιο Fuse 1C πρέπει να επιθεωρηθεί για την ακεραιότητα της διάταξης πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C εάν φαίνεται κατεστραμμένο ή λείπουν εξαρτήματα. Εάν χρησιμοποιήσετε όργανο που παρουσιάζει ζημιά ή είναι ελλιπές, μπορεί να διακυβευτεί η ασφάλεια του ασθενή ή του χειριστή και να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό ή τον προσωπικό τραυματισμό. Εάν το κολονοσκόπιο Fuse 1C φαίνεται κατεστραμμένο ή λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EndoChoice πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Το κολονοσκόπιο δεν καθαρίστηκε ούτε απολυμάνθηκε σε υψηλό επίπεδο πριν από την αποστολή. Συνεπώς, ΠΡΕΠΕΙ να καθαριστεί και να απολυμανθεί σε υψηλό επίπεδο πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse» για τις επικυρωμένες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης υψηλού επιπέδου για αυτή τη συσκευή. Εάν δεν καθαρίσετε και δεν απολυμάνετε σε υψηλό επίπεδο τη συσκευή, θα αυξηθεί ο κίνδυνος για μόλυνση του ασθενή. Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γάντια, γυαλιά και μάσκα προσώπου για να εγγυηθείτε την ασφάλεια του χρήστη. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα θέσετε σε κίνδυνο τον έλεγχο λοιμώξεων. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η διαδικασία προετοιμασίας και επιθεώρησης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C. Πριν από κάθε χρήση, αποτελεί ευθύνη του χειριστή να προετοιμάσει και να επιθεωρήσει όλο τον εξοπλισμό/αξεσουάρ που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το κολονοσκόπιο Fuse 1C σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πίνακας 2. Διαδικασία προετοιμασίας και επιθεώρησης FUSE Αρ. βήματος Τμήμα Περιγραφή Προβείτε σε επανεπεξεργασία του συστήματος ενδοσκοπίου πριν από τη χρήση Επιθεωρήστε το ενδοσκόπιο Επιθεωρήστε τα αξεσουάρ και συνδέστε το ενδοσκόπιο Διαμορφώστε το σύστημα FuseBox Συνδέστε το ενδοσκόπιο και τα αξεσουάρ με το FuseBox Επιθεωρήστε τη λειτουργικότητα του συστήματος. 32 FSE-050-EL-5.0

Γαστροσκόπιο Fuse 1G με επεξεργαστή FuseBox

Γαστροσκόπιο Fuse 1G με επεξεργαστή FuseBox Εγχειρίδιο χρήσης Γαστροσκόπιο Fuse 1G με επεξεργαστή FuseBox Αριθμός εξαρτήματος FSE-054-EL-5.0 Εκδόθηκε Μάρτιο 2014 Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες λειτουργίας για το γαστροσκόπιο Fuse

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS DJ SET. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κουτί περιέχει Τεχνικές προδιαγραφές Συστάσεις... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XPS 2.0 60 DJ SET 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Το κουτί περιέχει... 2 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές... 2 1.3. Συστάσεις... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ ΗΧΕΙΩΝ XPS 2.0 60 DJ SET... 3 2.1. Τοποθέτηση του κιτ

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 16-12-16 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διοικητική Διεύθυνση Οικονομική Υποδιεύθυνση Οικονομικό Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PlayStation Camera. Εγχειρίδιο χρήσης CUH-ZEY

PlayStation Camera. Εγχειρίδιο χρήσης CUH-ZEY PlayStation Camera Εγχειρίδιο χρήσης CUH-ZEY2 7028417 EL Πριν από τη χρήση ˎˎΔιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια που αφορούν το συμβατό υλικό. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD300. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD300. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD300 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα