Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Κολονοσκόπιο Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox Αριθμός εξαρτήματος FSE-050-EL-5.0 Εκδόθηκε Μάρτιο Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες λειτουργίας για το κολονοσκόπιο Fuse 1C και επεξεργαστή FuseBox. Για τις πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας, ανατρέξτε στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». κατόπιν εντολής ιατρού. Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή EndoChoice, Inc Wills Road Alpharetta, GA Τηλ.: (888) Fax: (866)

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C EndoChoice, Inc. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ Η EndoChoice, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές εξοπλισμού και τις περιγραφές στην παρούσα δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κανένα μέρος τους παρούσας δημοσίευσης δεν θα θεωρηθεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή εγγύησης εκτός εάν ενσωματώνεται συγκεκριμένα με αναφορά σε μια τέτοια σύμβαση ή εγγύηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο περιγραφικές και δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν. Ούτε η EndoChoice, Inc. ούτε ο εκπρόσωπός της δεν παρέχουν καμία δήλωση όσον αφορά την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό, διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Η EndoChoice, Inc. δεν θα είναι υποχρεωμένη με οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά σωματικό τραυματισμό ή/και ζημιά σε ιδιοκτησία που προκύπτει από τη χρήση της συσκευής εάν η εν λόγω χρήση δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιέχονται στα κατάλληλα εγχειρίδια λειτουργίας και σε όλα τα συμπληρώματα αυτών, σε όλες τις ετικέτες προϊόντων και σύμφωνα με όλους τους όρους εγγύησης και πώλησης αυτής της συσκευής, ή με οποιαδήποτε αλλαγή δεν εξουσιοδοτήθηκε από την EndoChoice, Inc. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βοηθητικός εξοπλισμός ή/και αξεσουάρ που παρέχονται από το χρήστη ΔΕΝ είναι επικυρωμένα ή εγγυημένα από τη EndoChoice, Inc. Η χρήση τέτοιων αντικειμένων που παρέχονται από το χρήστη αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του μέρους που χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα. EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: MEDNET GmbH BorkStraβe 10 Munster, Germany, (Γερμανία) Τηλ.: ii FSE-050-EL-5.0

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... iii Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση...1 Χρήση του παρόντος εγχειριδίου... 1 Υποστήριξη... 1 Σύνοψη των συμβόλων οργάνου... 2 Κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση... 3 Προσόντα χρήστη Διαβάστε πριν από τη χρήση... 4 Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής... 4 Ηλεκτρική ασφάλεια... 6 Ασφάλεια ηλεκτρικής παρεμβολής... 7 *Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα με τίτλο «Συμβατά αξεσουάρ 7 Ασφάλεια για πυρκαγιές και εκρήξεις...10 Περιβάλλον λειτουργίας...10 Επανεπεξεργασία...10 CHAPTER 1 Κανονιστικές πληροφορίες Ενδεδειγμένη χρήση Κανονισμοί ΗΠΑ Συμμόρφωση CE...13 CHAPTER 2 Επισκόπηση συστήματος CHAPTER 3 Συστατικά μέρη συστήματος Κολονοσκόπιο Fuse 1C Συσκευασμένα συστατικά μέρη Κολονοσκόπιο γενική άποψη Διεπαφή κολονοσκοπίου Εσωτερικά κανάλια κολονοσκοπίου FuseBox Συσκευασμένα συστατικά μέρη Διεπαφή πρόσοψης FuseBox Διεπαφή πίσω πάνελ FuseBox Προδιαγραφές Κολονοσκόπιο Fuse 1C FuseBox Περιβάλλον...29 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox iii

4 Περιεχόμενα CHAPTER 4 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Σύνοψη - διάγραμμα συνδέσεων συστήματος Ροή εργασίας για την προετοιμασία και επιθεώρηση Προετοιμασία του κολονοσκοπίου Fuse 1C Επανεπεξεργασία του κολονοσκοπίου Fuse 1C πριν από τη χρήση Επιθεώρηση του κολονοσκοπίου Fuse 1C πριν από τη χρήση Σύνδεση των βαλβίδων αναρρόφησης, αέρα/νερού και βιοψίας Σύνδεση των επαναχρησιμοποιήσιμων βαλβίδων ενδοσκοπίου αναρρόφησης και αέρα/νερού Διαμόρφωση του συστήματος FuseBox Σύνδεση του FuseBox σε ηλεκτρική παροχή Σύνδεση οθονών FuseView Επιλογή της λειτουργίας ένδειξης οθόνης Σύνδεση FusePanel Σύνδεση του κολονοσκοπίου Fuse 1C και του βοηθητικού εξοπλισμού με το FuseBox Σύνδεση του κολονοσκοπίου Fuse 1C Σύνδεση της φιάλης νερού Σύνδεση της σύνδεσης του πίδακα νερού με τη θύρα βοηθητικού νερού Σύνδεση της σωλήνωσης πλύσης με τη σύνδεση πίδακα νερού Σύνδεση της πηγής αναρρόφησης Σύνδεση της παροχής βοηθητικού νερού (πίδακας) Επιθεώρηση των λειτουργιών του κολονοσκοπίου Fuse 1C Δοκιμή του μηχανισμού γωνιών Ενεργοποίηση του συστήματος FuseBox Δοκιμή του σήματος βίντεο και της ισορροπίας λευκού Δοκιμή του μηχανισμού εμφύσησης Δοκιμή του μηχανισμού πλύσης Δοκιμάστε το μηχανισμό αναρρόφησης Δοκιμή του μηχανισμού βοηθητικού νερού Δοκιμή της λειτουργίας XLUM (αναβόσβημα) Δοκιμή της λειτουργίας παγώματος/αποδέσμευσης Δοκιμή της λειτουργίας εγγραφής Δοκιμή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη Δοκιμή της λειτουργίας ζουμ Δοκιμή της λειτουργίας καταγραφής...50 iv FSE-050-EL-5.0

5 Περιεχόμενα CHAPTER 5 Κατανόηση των οθονών και λειτουργιών του συστήματος FuseBox Οθόνες χρήστη Πλοήγηση του περιβάλλοντος χρήσης Κύρια οθόνη FuseBox Οθόνη διαμόρφωσης 1 Ρυθμίσεις εικόνας Οθόνη διαμόρφωσης 2 Ένταση LED Οθόνη διαμόρφωσης 3 Πληροφορίες συστήματος / ενδοσκοπίου Οθόνη διαμόρφωσης 4 Επιλογή οθόνης (οθόνες 1-2-3) Λειτουργία φωτός Χρονοδιακόπτης Λειτουργία XLUM (αναβοσβήνει LED απομακρυσμένης μύτης) Λειτουργίες συστήματος Πάγωμα εικόνας Εγγραφή βίντεο Χρονοδιακόπτης Ζουμ Καταγραφή εικόνας...64 CHAPTER 6 Διεξαγωγή της διαδικασίας Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Παραδείγματα λανθασμένου χειρισμού Χρήση μη εύφλεκτων αερίων Εισαγωγή του κολονοσκοπίου Χρήση των ενδοσκοπικών συσκευών και αξεσουάρ Χρήση ενδοσκοπικών αξεσουάρ Χρήση ηλεκτροχειρουργικών αξεσουάρ Απόσυρση του κολονοσκοπίου...69 CHAPTER 7 Αποθήκευση και χειρισμός Σέρβις Αποσυναρμολόγηση Μεταφορά Φύλαξη...72 CHAPTER 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων για το κολονοσκόπιο Fuse 1C Απόσυρση του κολονοσκοπίου χωρίς εικόνα...75 Παράρτημα Συμβατά αξεσουάρ...77 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox v

6 Περιεχόμενα Πληροφορίες ΗΜΣ...79 Πληροφορίες συμμόρφωσης και συνιστώμενη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή...79 Πληροφορίες συμμόρφωσης και συνιστώμενη ηλεκτρομαγνητική ανοσία...80 Επισημάνσεις προσοχής και συνιστώμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον...81 Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού...83 Εγγύηση...84 vi FSE-050-EL-5.0

7 User Manual: Supplementary information to Version 5 Fuse 1C Colonoscope with FuseBox Processor Freeze and Capture Function

8 1.1.1 Colonoscope interface Item # Name of Item Function 1 Leak Tester Port Connects the Leak Tester to the colonoscope. 2 Suction Port Connects the suction source to the colonoscope. 3 Grounding / S-cord port Connect the colonoscope with the electrosurgical unit via the S- cord. The S-cord conducts leak current from the colonoscope to the electrosurgical unit. To connect the S-cord, refer to the instruction manual for the electrosurgical unit. 4 Air/Water Bottle Port Connects the Air/Water bottle to the colonoscope. 5 Auxiliary Water Supply Port Connects the auxiliary water supply tube to the colonoscope. This threaded port is also referred to as the Water Jet Connector. When an auxiliary water supply is not connected, make sure the cap is on. 6 Left/Right Angulation Knob Brake When this knob is turned so that the F>RL is near the ^L mark, the Distal Tip is unlocked. When this knob is turned so that the F>RL is near the ^R mark, the Distal Tip is locked (will hold in the set position).

9 Item # Name of Item Function Left/Right Angulation Control Knob Up/Down Angulation Control Knob Up/Down Angulation Knob Brake Auxiliary Button Housing When this knob is turned in the R direction, the Bending Section moves RIGHT; When this knob is turned in the L direction, the Bending Section moves LEFT. When this knob is turned in the U direction, the Bending Section moves UP; When this knob is turned in the D direction, the Bending Section moves DOWN. Moving this lock counter clockwise locks the Up/Down angulation. Moving the lock in the opposite direction disengages the Up/Down angulation brake. Contains five (5) auxiliary buttons with textural numerals: 1 = Capture/Print image 2 = Record/Stop recording image 3 = Timer 4 = Zoom (toggles through 6 zoom levels) 5 = Freeze/Release (unfreeze) image 11 Suction Opening Attach the Suction Reusable Scope Valve to this opening. 12 Air/Water Opening Attach the Air/Water Reusable Scope Valve to this opening. 13 Biopsy Port Attach the Biopsy Valve to this opening Capture image The capture image function stores a still image to an external drive. To use the capture function, press the Capture button on the endoscope Control Handle (marked as button #1). Capture #1

10 1.1.3 Test the Capture Function The following functionality is used with the FusePanel. Make sure the FusePanel is connected to the FuseBox for this test. 1. Confirm that the FusePanel is properly connected and turned ON. 2. Press the Capture (#1) button on the endoscope. 3. An image capture thumbnail will appear at the bottom of the FusePanel screen Freeze/Release image The freeze function creates a still image that is displayed on the screen but not recorded. The freeze function freezes all three image views. Freeze the image using the endoscope Control Handle: 1. Press the Freeze/Release button (marked as button #5). 2. To release the image, press button #5 again. Freeze/Release # Test the Freeze/Release function The following functionality is used with the FusePanel. Make sure the FusePanel is connected to the FuseBox for this test. 1. Press the Freeze (#5) button on the endoscope. 2. Confirm that the endoscopic images freeze. 3. During Freeze, the live endoscopic image appears in a small Picture-in-Picture. 4. Press the Freeze (#5) button again. 5. Confirm that the endoscopic images return (Picture-in-Picture disappears).

11 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πολύ καλά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τη σωστή χρήση και φροντίδα για τη συσκευή. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη χρήση της συσκευής, επικοινωνήστε με την EndoChoice, Inc. Να γνωρίζετε ότι το σύνολο του εγχειριδίου οδηγιών για αυτό το ενδοσκόπιο περιλαμβάνει επίσης το συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις: Σύμβολο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιγραφή Μια προειδοποίηση είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Μια επισήμανση προσοχής είναι μια δήλωση που ειδοποιεί / υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση που συσχετίζεται με τη χρήση ή λανθασμένη χρήση της, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιεί έναντι ανασφαλών πρακτικών ή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Μια πληροφοριακή σημείωση παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη. Υποστήριξη Εκτός Η.Π.Α. EndoChoice GmbH Otto-Hahn-Str Elmshorn Germany (Γερμανία) +49 (0) Τηλ. +49 (0) Fax Η.Π.Α. EndoChoice, Inc Wills Rd. Alpharetta, GA USA (ΗΠΑ) ENDO (3636) Τηλ Fax Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 1

12 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Σύνοψη των συμβόλων οργάνου Σύμβολο Περιγραφή Αύξων αριθμός Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης Προσοχή, δείτε τις οδηγίες Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία (BF) Κουμπί λειτουργίας Ισοδυναμικότητα Κατασκευαστής Αριθμός καταλόγου Δεν πρέπει να διατεθεί ως μη ταξινομημένο δημοτικό απόβλητο, αλλά πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Αριθμός μονάδων Σήμα CE (Τάξη IIa) EC REP Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. Μη αποστειρωμένο Ημερομηνία κατασκευής Κατασκευάστηκε σύμφωνα με την Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2 FSE-050-EL-5.0

13 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση E Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UL / CAN/USA C22.2 Αριθμ / IEC E Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ AAMI ES , CAN/CSA C22.2 Αριθ / IEC Κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για ηλεκτρονικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ωστόσο, οποιοδήποτε άτομο χειρίζεται το σύστημα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των πιθανών κίνδυνων για την ασφάλεια. Η λειτουργία και η συντήρηση πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις προφυλάξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο παρόν. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και το σέρβις του παρόντος προϊόντος πρέπει να γίνονται από αρμόδιο προσωπικό σέρβις της EndoChoice. Η λειτουργία και συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται αυστηρά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο. Το σύστημα δεν πρέπει να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης, επισκευής ή τροποποίησης αυτής της συσκευής από οποιονδήποτε εκτός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της EndoChoice παρουσιάζει κίνδυνο στον ασθενή ή στο χειριστή και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που έχει αποσυναρμολογηθεί, επισκευαστεί, αλλαχθεί, μεταβληθεί ή τροποποιηθεί από άτομα εκτός του εξουσιοδοτημένου προσωπικού σέρβις της EndoChoice εξαιρείται από την εγγύηση EndoChoice και δεν παρέχεται εγγύηση από την EndoChoice με οποιονδήποτε τρόπο. Όπου ισχύει, ακολουθήστε τα επίσημα πρότυπα για την εφαρμοσιμότητα της κολονοσκόπησης και κολονοσκοπικής θεραπείας που ορίζονται από τους διαχειριστές του νοσοκομείου ή άλλα επίσημα ιδρύματα, όπως ακαδημαϊκές κοινότητες για την ενδοσκόπηση. Πριν αρχίσετε την κολονοσκόπηση και την κολονοσκοπική θεραπεία, αξιολογήστε πολύ καλά τις ιδιότητες, σκοπούς, επιπτώσεις και πιθανούς κινδύνους (τη φύση, την έκταση και τις πιθανότητες). Οι διαδικασίες και η θεραπεία θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν τα πιθανά οφέλη υπερέχουν τους κινδύνους. Διακόψτε αμέσως τη διαδικασία εάν οι κίνδυνοι για τον ασθενή υπερέχουν τα πιθανά οφέλη. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 3

14 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν υπάρχουν ανασφαλείς συνθήκες. Στην περίπτωση κατεστραμμένου υλικού που μπορεί πιθανώς να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες (καπνός, πυρκαγιά, κτλ.), απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα. Στην περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας του προϊόντος, διακόψτε τη λειτουργία και επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο σέρβις. Προσόντα χρήστη Διαβάστε πριν από τη χρήση Το κολονοσκόπιο Fuse 1C θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ιατρό ο οποίος είναι καλά εκπαιδευμένος και ικανός να διεξαγάγει την προγραμματισμένη κολονοσκόπηση και κολονοσκοπική θεραπεία. Στο παρόν εγχειρίδιο δεν επεξηγούνται ούτε συζητιούνται ενδοσκοπικές διαδικασίες. Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής του εξοπλισμού δεν παρέχει καμία αξίωση ότι η ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου καθιστά τον αναγνώστη αρμόδιο να χειρίζεται το σύστημα. Είναι σημαντικό το παρόν εγχειρίδιο να παραμένει διαθέσιμο, να μελετηθεί προσεκτικά και να εξετάζεται περιοδικά από αρμόδιους χειριστές. Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα που συνδέονται στο σύστημα Fuse (όπως οθόνες, εκτυπωτές, κτλ.) θα πρέπει να είναι ιατρικού βαθμού μόνο. Προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής που παρέχονται παρακάτω κατά το χειρισμό του παρόντος ενδοσκοπίου. Αυτές οι πληροφορίες είναι συμπληρωματικές των προειδοποιήσεων και επισημάνσεων προσοχής που παρέχονται σε κάθε κεφάλαιο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μετά την ενδοσκοπική χρήση, καθαρίστε, επανεπεξεργαστείτε και αποθηκεύστε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του ενδοσκοπίου«εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Η χρήση οργάνων που έχουν υποστεί λανθασμένη ή ελλειπή επανεπεξεργασία ή αποθήκευση ενδέχεται να προκαλέσει επιμόλυνση ή λοίμωξη. Πριν από την ενδοσκόπηση, αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (ρολόι, γυαλιά, κολιέ, κτλ.) από τον ασθενή. Η διεξαγωγή θεραπείας καυτηριασμού υψηλών συχνοτήτων ενώ ο ασθενής φοράει μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στον ασθενή στις περιοχές γύρω από το μεταλλικό αντικείμενο. Μην προκαλείτε κρούση, χτύπημα ή πτώση του περιφερειακού άκρου, του τμήματος κάμψης, του σωλήνα εισαγωγής, του ομφαλικού σωλήνα, της λαβής ελέγχου ή της σύνδεσης ενδοσκοπίου. Επίσης, μην λυγίζετε, μην τραβάτε και μην συστρέφετε το περιφερειακό άκρο, το σωλήνα εισαγωγής, το τμήμα κάμψης, τη 4 FSE-050-EL-5.0

15 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση λαβή ελέγχου, τον ομφαλικό σωλήνα ή τη σύνδεση ενδοσκοπίου στο ενδοσκόπιο με υπερβολική δύναμη. Το ενδοσκόπιο ενδέχεται να καταστραφεί και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, εγκαύματα, αιμορραγία ή/και διατρήσεις. Μη διεξάγετε ποτέ χειρισμό γωνιών βίαια ή απότομα. Μην τραβήξετε, μην συστρέψετε και μην περιστρέψετε το γωνιωτό τμήμα κάμψης με δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση ασθενή λόγω της ακούσιας αναδίπλωσης του τμήματος κάμψης. Επίσης, μπορεί να μην είναι δυνατό το ίσιωμα του τμήματος κάμψης κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Μην εισαγάγετε και μην αποσύρετε το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου ενώ το τμήμα κάμψης βρίσκεται κλειδωμένο στη θέση του. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Μην χειριστείτε ποτέ το τμήμα κάμψης, μην τροφοδοτήσετε με αέρα ή εκτελέσετε αναρρόφηση, μην εισαγάγετε ή αποσύρετε το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου και μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ χωρίς να προβάλλεται η ενδοσκοπική εικόνα ή ενώ δεν υπάρχει εικόνα. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Μην εισαγάγετε και μην αποσύρετε ποτέ το τμήμα εισαγωγής απότομα ή με υπερβολική δύναμη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Εάν συναντήσετε δυσκολία στην εισαγωγή του ενδοσκοπίου, μην εισαγάγετε το ενδοσκόπιο με δύναμη. Διακόψτε την ενδοσκόπηση. Η βίαια εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, αιμορραγία ή/και διάτρηση στον ασθενή. Η θερμοκρασία του άπω ρύγχους του ενδοσκοπίου μπορεί να υπερβαίνει τους 41 C (106 F) λόγω του ενδοσκοπικού φωτισμού. Επειδή οι επιφανειακές θερμοκρασίες άνω των 41 C (106 F) μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα του βλεννογόνου, να διατηρείτε πάντα μια απόσταση κατάλληλη για επαρκή προβολή ενώ χρησιμοποιείτε το ελάχιστο επίπεδο φωτισμού για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Μη χρησιμοποιείτε στατική προβολή από μικρή απόσταση στον βλεννογόνο υμένα ή μην αφήνετε το άπω ρύγχος του ενδοσκοπίου κοντά στον βλεννογόνο υμένα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αν δεν είναι απαραίτητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να λυγίσετε μη αυτόματα το τμήμα εισαγωγής του ενδοσκοπίου. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τμήμα εισαγωγής. Μην προκαλέσετε χτύπημα ή κρούση του περιφερειακού άκρου του τμήματος εισαγωγής, ειδικά της επιφάνειας αντικειμενικού φακού στο περιφερειακό άκρο και στα πλαϊνά. Η ζημιά ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα. Μην συστρέφετε, μην συνθλίβετε και μην λυγίζετε το τμήμα κάμψης με τα χέρια σας. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 5

16 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή σε αυτό το ενδοσκόπιο κοντά σε φορητό ή κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών RF (ραδιοσυχνοτήτων), όπως κινητά τηλέφωνα. Ελέγξτε την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από τον άλλο εξοπλισμό πριν από τη χρήση. Εάν προκύψει παρεμβολή, ενδέχεται να χρειαστεί η θωράκιση ή η αλλαγή της θέσης της συσκευής. Εάν υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα του φωτισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή εάν μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να έχει προσκολληθεί ιστός ή σωματίδια στο περιφερειακό άκρο. Εξαγάγετε αργά το ενδοσκόπιο για να αποφύγετε μια αύξηση στη θερμοκρασία. Ηλεκτρική ασφάλεια Ο πολλαπλός φορητός ρευματολήπτης (πολύπριζο) που χρησιμοποιείται με το σύστημα Fuse θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ηλεκτροδότηση εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του συστήματος Fuse. Το μέγιστο φορτίο στο πολύπριζο Η.Π.Α. (EDSB- 486) είναι 12A 120V. Το μέγιστο φορτίο στο διεθνές πολύπριζο (FSA-2064) είναι 10A- 250V. Μην συνδέετε κανένα μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που παρέχεται με το σύστημα Fuse (όπως ο εκτυπωτής) απευθείας στην επιτοίχια πρίζα όταν το σύστημα ηλεκτροδοτείται μέσω πολύπριζου με μετασχηματιστή διαχωρισμού. Συνδέστε τον παρεχόμενο μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του συστήματος Fuse στον μετασχηματιστή απομόνωσης μόνο. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο συνοδεύει το σύστημα για να παρέχει την κατάλληλη ηλεκτρική γείωση. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα για ηλεκτροπληξία, το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε εγκεκριμένη γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή για να συνδέσετε το σύστημα σε μη γειωμένη πρίζα. Μην θέτετε το σύστημα σε λειτουργία εάν βρείτε κατεστραμμένα καλώδια ή γυμνά σύρματα. Μην αφαιρείτε και μην ανοίγετε τα καλύμματα του συστήματος. Ο χειριστής δεν πρέπει ποτέ να ανοίγει τα πάνελ του συστήματος. Μόνο αρμόδιο προσωπικό είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί εργασίες συντήρησης και σέρβις στο σύστημα. Βεβαιωθείτε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό του συστήματος Fuse σε έναν από τους συνιστώμενους συνδυασμούς για βέλτιστη χρήση. Αν χρησιμοποιούνται συνδυασμοί διαφορετικοί από αυτούς που παρουσιάζονται στο παρόν και άλλα εγχειρίδια Fuse, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τοποθετείτε πολύπριζο στο έδαφος. Μην συνδέετε επιπρόσθετο πολύπριζο στο σύστημα. Μην συνδέετε αντικείμενα που δεν καθορίζονται ως μέρος του συστήματος Fuse. Αν χρησιμοποιήσετε ασύμβατο εξοπλισμό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 6 FSE-050-EL-5.0

17 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση τραυματισμό του ασθενή ή χειριστή ή/και τη ζημιά του εξοπλισμού, και θα αυξήσει το ρεύμα διαρροής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση ΑΞΕΣΟΥΑΡ που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ισοδύναμης ασφάλειας αυτού του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφάλειας του συστήματος που προκύπτει. Οι θεωρήσεις που αφορούν την επιλογή πρέπει να περιλαμβάνουν: 1.) χρήση των αξεσουάρ στην ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, και 2.) αποδείξεις ότι η πιστοποίηση ασφάλειας των ΑΞΕΣΟΥΑΡ έχει εκτελεστεί σύμφωνα με το κατάλληλο εναρμονισμένο εθνικό πρότυπο IEC ή/και IEC (Ανατρέξτε στο Παράρτημα για μια λίστα των συμβατών αξεσουάρ). Ασφάλεια ηλεκτρικής παρεμβολής Αυτός ο εξοπλισμός παράγει και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων σε άλλες ιατροτεχνολογικές και μη ιατροτεχνολογικές συσκευές καθώς και σε ραδιοεπικοινωνίες. Για την παροχή εύλογης προστασίας από τέτοια παρεμβολή, το σύστημα συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC *. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή κάνει παρεμβολές με άλλο κοντινό ηλεκτρικό εξοπλισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να δείτε εάν θα εξαλειφθούν οι παρεμβολές. Εάν καθοριστεί ότι το σύστημα ενδοσκοπίου είναι η πηγή των παρεμβολών, ενδέχεται να απαιτείται επιπρόσθετη θωράκιση ή αλλαγή της θέσης της συσκευής ή του γειτονικού εξοπλισμού. Η χρήση λανθασμένα θωρακισμένων και γειωμένων καλωδίων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός να προκαλεί παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων και να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή προκλήθηκε από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από αυτών που συνιστώνται ή από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που μεταδίδουν εσκεμμένα σήματα ΡΣ (κινητά τηλέφωνα, πομπούς ή προϊόντα ελεγχόμενα από ραδιοσυχνότητες) κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό επειδή ενδέχεται η απόδοση να μην κυμαίνεται εντός των δημοσιευμένων προδιαγραφών. Όταν βρίσκεστε κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό, διατηρήστε αυτούς τους τύπους συσκευών απενεργοποιημένους. Απαιτείται από το ιατρικό προσωπικό που ευθύνεται για αυτόν τον εξοπλισμό να δίνει οδηγίες σε τεχνικούς και άλλα άτομα που μπορεί να βρίσκονται κοντά σε αυτόν τον εξοπλισμό να συμμορφώνονται πλήρως με την ανωτέρω απαίτηση. *Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα με τίτλο «Συμβατά αξεσουάρ Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα συμβατά αξεσουάρ για χρήση με το Fuse 1C. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 7

18 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πίνακας 3. Συμβατότητα αξεσουάρ* Fuse 1C Όνομα εξαρτήματος του συστήματος Fuse Συνιστώμενο συμβατό αξεσουάρ για χρήση Συνιστώμενο αξεσουάρ Τύπος Fuse 1C Αντλία βοηθητικού νερού Οποιοδήποτε προϊόν συμβατό με το σύστημα Fuse Επαναχρησιμοποιήσιμο Fuse 1C Σετ σωλήνων αντλίας βοηθητικού νερού SIT Σύστημα αναλώσιμων σωληνώσεων πλύσης Hydra από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) Fuse 1C Αντλία αναρρόφησης Χρησιμοποιήστε μια αντλία αναρρόφησης με ένα σετ σωλήνων που αναρροφά με ρυθμούς μέχρι 30L/λεπτό Επαναχρησιμοποιήσιμο Fuse 1C + FuseBox Καπάκι φιάλης νερού SCT Σετ καπακιού φιάλης νερού και σωληνώσεων Hydra από την EndoChoice SCT Σετ καπακιού φιάλης νερού και σωληνώσεων με CO 2 Hydra από την EndoChoice Αναλώσιμο Fuse 1C Καπάκι βιοψίας SBC Ημιαναλώσιμη βαλβίδα βιοψίας Seal από την EndoChoice Ημι-αναλώσιμη Fuse 1C Βούρτσα καθαρισμού βαλβίδας SBB Βούρτσα βαλβίδας HedgeHog από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) 8 FSE-050-EL-5.0

19 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Όνομα εξαρτήματος του συστήματος Fuse Συνιστώμενο συμβατό αξεσουάρ για χρήση Συνιστώμενο αξεσουάρ Τύπος SBS Βούρτσα καναλιού μονού άκρου HedgeHog από την EndoChoice SBD Βούρτσα καναλιού διπλών άκρων HedgeHog από την EndoChoice Fuse 1C Βούρτσα καθαρισμού κατάλληλη για κανάλια 2,8 mm* SBD Βούρτσα καναλιού/βαλβίδας διπλών άκρων HedgeHog από την EndoChoice Αναλώσιμο (Αποστειρωμένο) SBD Σκούπα HedgeHog από την EndoChoice SBB Δέσμη σκούπας HedgeHog από την EndoChoice SBB Διπλή δέσμη HedgeHog από την EndoChoice * Όλα τα προϊόντα βούρτσας HedgeHog που παρατίθενται παραπάνω χρησιμοποιούνται σε κανάλια 2 mm και μεγαλύτερα. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 9

20 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Πληροφορίες ΗΜΣ». Ασφάλεια για πυρκαγιές και εκρήξεις Τα αγώγιμα υγρά που αποστραγγίζονται στα ενεργά συστατικά μέρη του κυκλώματος του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα που μπορούν πιθανώς να έχουν ως αποτέλεσμα ηλεκτρική πυρκαγιά. Μην εμποδίζετε τις θύρες εξαερισμού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Να διατηρείτε πάντα χώρο τουλάχιστον 6 ιντσών (15 εκατοστών) γύρω από τις θύρες εξαέρωσης ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και η ζημιά στο ηλεκτρονικό υλικό. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων που προκαλούνται πιθανώς από την εφαρμογή του λανθασμένου τύπου πυροσβεστήρα, βεβαιωθείτε ότι ο πυροσβεστήρας στο χώρο έχει εγκριθεί για τη χρήση σε ηλεκτρικά προκαλούμενες πυρκαγιές. Μη θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, ατμών ή αερίων όπως εύφλεκτο αναισθητικό, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου. Μην συνδέετε και μην ενεργοποιείτε το σύστημα εάν ανιχνευτούν επικίνδυνες ουσίες στο περιβάλλον. Εάν ανιχνευτούν εύφλεκτες ουσίες αφού έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα, μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το αποσυνδέσετε. Εκκενώστε και εξαερώστε την περιοχή πριν απενεργοποιήσετε το σύστημα. Μη θέτετε σε λειτουργία παρουσία εκρηκτικών συγκεντρώσεων αερίου στην περιοχή χρήσης αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται ενδοσκοπικά σε υψηλές συχνότητες. Δείτε επίσης, Ενότητα 6.1.2, «Χρήση μη εύφλεκτων αερίων». Περιβάλλον λειτουργίας Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στο υλικό FuseBox. Αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή ψύξη του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Το σύστημα δεν πρέπει να εκτεθεί σε βρεγμένο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με υγρασία. Όταν τοποθετείτε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό φις και η πρίζα είναι προσπελάσιμες. Αποφύγετε την έκθεση του συστήματος σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Επανεπεξεργασία Το κολονοσκόπιο Fuse 1C είναι μια εύκαμπτη, ημικρίσιμη συσκευή που έρχεται σε επαφή με βλεννογόνους μεμβράνες ή μη άθικτο δέρμα. Συνεπώς, όπως συμβαίνει με άλλα εύκαμπτα ενδοσκόπια, πρέπει να υποστεί επανεπεξεργασία για να απαλλαχθεί από όλους τους μικροοργανισμούς πριν από τη χρήση. Ο FDA συνιστά την επανεπεξεργασία με πολύ καλό καθαρισμό αυτής της συσκευής και μετά με τη διεξαγωγή της κατάλληλης απολύμανσης. Παρέχονται επικυρωμένες διαδικασίες για την επανεπεξεργασία αυτής της συσκευής στο «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». 10 FSE-050-EL-5.0

21 Πληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση Το κολονοσκόπιο Fuse 1C δεν υπέστη επανεπεξεργασία πριν από την αποστολή. Πριν από την πρώτη χρήση, προβείτε σε επανεπεξεργασία της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνοδευτικό «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Μετά τη χρήση, προβείτε σε επανεπεξεργασία και αποθήκευση σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse». Η λανθασμένη ή/και ελλιπής επανεπεξεργασία ή αποθήκευση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο στον έλεγχο λοιμώξεων, να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή να μειώσει την απόδοση. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 11

22

23 Κανονιστικές πληροφορίεςπληροφορίες ασφάλειας Διαβάστε πριν από τη χρήση CHAPTER 1 Κανονιστικές πληροφορίες 1.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το σύστημα Fuse προορίζεται για τη διαγνωστική οπτικοποίηση της πεπτικής οδού. Το σύστημα επίσης παρέχει πρόσβαση για θεραπευτικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας τυπικά εργαλεία ενδοσκόπησης. Το σύστημα Fuse αποτελείται από κεφαλές κάμερας, ενδοσκόπια, σύστημα βίντεο, πηγή φωτός και άλλο βοηθητικό εξοπλισμό της EndoChoice. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή FuseBox προορίζεται για χρήση εντός του κάτω πεπτικού συστήματος (περιλαμβάνοντας τον πρωκτό, τον ορθό, το σιγμοειδές, το κόλον και την ειλεοτυφλική βαλβίδα) για ενήλικες ασθενείς. 1.2 Κανονισμοί ΗΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ομοσπονδιακός νόμος των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 1.3 Συμμόρφωση CE EC REP EndoChoice Innovation Center Ltd. 2 Hatochen Street Caesarea, 38900, Israel (Ισραήλ) Τηλ.: Fax: MEDNET GmbH BorkStraβe 10 Munster, Germany, (Γερμανία) Τηλ.: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ που αφορά τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Ταξινόμηση: Τάξη IIa. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακόλουθο σύμβολο υποδεικνύει ότι όταν ο τελευταίος χρήστης επιθυμεί να απορρίψει αυτό το προϊόν, αυτό θα πρέπει να σταλεί στις κατάλληλες εγκαταστάσεις για ανάκτηση και ανακύκλωση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EndoChoice για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής και ανάκτησης που διατίθενται για αυτό το προϊόν. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 13

24 Κανονιστικές πληροφορίες Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως 14 FSE-050-EL-5.0

25 Επισκόπηση συστήματος CHAPTER 2 Επισκόπηση συστήματος Το σύστημα Fuse είναι μια ενδοσκοπική πλατφόρμα που ενδείκνυται για την παροχή οπτικοποίησης και θεραπευτικής πρόσβασης στην κάτω γαστρεντερική οδό στον ενήλικο πληθυσμό. Το σύστημα Fuse είναι ένα ενδοσκοπικό σύστημα ευρύ οπτικού πεδίου. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το FuseBox. Στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται οι αριθμοί καταλόγου και μοντέλου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C και το FuseBox. Πίνακας 1. Αριθμοί καταλόγου του συστήματος κολονοσκοπίου Fuse 1C Αριθμός καταλόγου FSC-3300-ST FSP-100 FSR-2004 Περιγραφή Κολονοσκόπιο Fuse 1C Επεξεργαστής FuseBox Καπάκι ισορροπίας λευκού Σύστημα διαχείρισης εικόνων FusePanel : FSA-2015 FusePanel Πληκτρολόγιο Συσκευή καταγραφής βίντεο Καλώδιο τηλεχειρισμού Καλώδιο προέκτασης USB SFU-458 SFU-463 Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης Κιτ προσαρμογέα επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου*: FSR-3300-KT Προσαρμογέας καθαρισμού αναρρόφησης αέρα/νερού Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Καπάκι διαβροχής (επίσης διατίθεται ξεχωριστά, βλ. παρακάτω) Διάταξη σωλήνα σύνδεσης πίδακα νερού Βύσματα καθαρισμού HPP FSA-4240 SIT SBC SBC SCT-468 SCT-469 Στρογγυλοί δακτύλιοι βαλβίδας Καπάκι θύρας βοηθητικού νερού Σύνδεση πίδακα νερού, αναλώσιμη Βαλβίδα βιοψίας σφράγισης, επαναχρησιμοποιήσιμη Βαλβίδα βιοψίας σφράγισης, αναλώσιμη Σετ καπακιού και σωλήνωσης φιάλης νερού, επαναχρησιμοποιήσιμο Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2, επαναχρησιμοποιήσιμο Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 15

26 Επισκόπηση συστήματος Αριθμός καταλόγου SCT-466 SCT-467 FSR-2000 FSR-2001 Περιγραφή Σετ καπακιού και σωλήνωσης φιάλης νερού, αναλώσιμο Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2, αναλώσιμο Ανιχνευτής διαρροών ενδοσκοπίου* Καπάκι διαπότισης* * Δείτε το «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse» για τα βήματα επανεπεξεργασίας για αυτά τα προϊόντα. Στο παρόν έγγραφο, το κολονοσκόπιο Fuse 1C μπορεί να αναφέρεται ως κολονοσκόπιο και η κεφαλή κάμερας μπορεί να αναφέρεται ως η περιφερειακή μύτη ή το περιφερειακό άκρο. Το FuseBox εξυπηρετεί ως πλατφόρμα ελέγχου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C. Το FuseBox ευθύνεται για την επεξεργασία εικόνων, τη μεταφορά σημάτων βίντεο από το κολονοσκόπιο, το πνευματικό έλεγχο και τον έλεγχο διάφορων εξωτερικών αξεσουάρ που αλληλεπιδρούν με το σύστημα. Το κολονοσκόπιο Fuse 1C είναι ένα κολονοσκόπιο με βίντεο, ευρέως οπτικού πεδίου, σε μέγεθος για ενήλικες. Διαθέτει σωλήνα εισαγωγής 12,8mm, μεγάλο κανάλι 3,8mm, και επίσης έχει ενσωματωμένη μια αποκλειστική δυνατότητα εμπρόσθιου πίδακα νερού. Το σύστημα Fuse διαθέτει πολλές επιλογές προβολής: 160 (τυπική) και 330 (ευρεία). Η ευρεία (330 ) λειτουργία περιλαμβάνει το τυπικό εμπρόσθιο οπτικό πεδίο 160. Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία προβολής από 160 σε 330 ή από 330 σε 160 εάν επιλέξει τις κατάλληλες οθόνες χρησιμοποιώντας τη διεπαφή FuseBox. 16 FSE-050-EL-5.0

27 Συστατικά μέρη συστήματος CHAPTER 3 Συστατικά μέρη συστήματος 3.1 Κολονοσκόπιο Fuse 1C Συσκευασμένα συστατικά μέρη Το κολονοσκόπιο Fuse 1C και τα αξεσουάρ κολονοσκοπίου παρέχονται συσκευασμένα σε μια φορητή θήκη και κουτί αξεσουάρ. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε προσεκτικά το κολονοσκόπιο και τα αξεσουάρ κολονοσκοπίου. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Αρ. αντικειμέν ου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 2 Κολονοσκόπιο Fuse 1C Προσαρμογέας καθαρισμού καναλιού εργασίας Κολονοσκόπιο Επιτρέπει τον καθαρισμό του καναλιού εργασίας. Ο προσαρμογέας και ο συνοδευτικός σωλήνας σιλικόνης είναι συνδεδεμένοι στη θύρα βιοψίας. 3 Θήκη ενδοσκοπίου Θήκη που περιβάλλει το κολονοσκόπιο κατά την παράδοση. 4 Καπάκι σφράγισης Χρησιμοποιείται κατά τη δοκιμή διαρροών και τη διαδικασία καθαρισμού. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 17

28 Συστατικά μέρη συστήματος 5 Προσαρμογέας Επιτρέπει τον καθαρισμό των καναλιών αέρα/νερού και καθαρισμού εργασίας και είναι συνδεδεμένος με τις θύρες αέρα/νερού και καναλιού αναρρόφησης. αέρα/νερού 6 Χρησιμοποιείται για τη δοκιμή για διαρροές στο κολονοσκόπιο Ανιχνευτής και είναι συνδεδεμένος στη θύρα ανιχνευτή διαρροών στην διαρροών κύρια σύνδεση. 7 Σετ ανταλλακτικών Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση στρογγυλών δακτυλίων στρογγυλών στις βαλβίδες. δακτυλίων 8 Βαλβίδα βιοψίας Το καπάκι είναι συνδεδεμένο με τη θύρα βιοψίας. Τα όργανα εισάγονται στο κανάλι εργασίας μέσα από τη βαλβίδα βιοψίας. 9 Επαναχρησιμοποιή σιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Καλύπτει την οπή στο πάνω μέρος της βαλβίδας και επιτρέπει την εμφύσηση (πεπιεσμένος αέρας που παρέχεται στην περιφερειακή μύτη). Εάν πιέσετε τη βαλβίδα, επιτρέπεται η διέλευση νερού στην περιφερειακή μύτη για τον καθαρισμό του φακού. 10 Επαναχρησιμοποιή σιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης 11 Προσαρμογέας καθαρισμού πίδακα νερού np Καπάκι πίδακα νερού 12 Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox και το Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Εάν πιέσετε τη βαλβίδα, δημιουργείται αρνητική πίεση στο κανάλι εργασίας. Ενεργοποιείται η αναρρόφηση για την απομάκρυνση υγρών, σωματιδίων, αερίων ή αέρα από τον ασθενή. Συνδέει τη συσκευή καθαρισμού στη θύρα πίδακα νερού. Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο της θύρας πίδακα νερού όταν δεν χρησιμοποιείται. (Δεν απεικονίζεται) Παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση και συντήρηση του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox. 18 FSE-050-EL-5.0

29 Συστατικά μέρη συστήματος Κολονοσκόπιο γενική άποψη Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Σωλήνας Ο σωλήνας εισαγωγής είναι ο κύριος άξονας του κολονοσκοπίου εισαγωγής και περιέχει το κανάλι εργασίας, το κανάλι αέρα/νερού και το καλώδιο βίντεο. Ο σωλήνας εισαγωγής έχει ενδείξεις για να δείχνει την τοποθεσία του κολονοσκοπίου εντός του κόλον. 2 Κύρια σύνδεση Η κύρια σύνδεση συνδέει το κολονοσκόπιο με το FuseBox. Η κύρια σύνδεση περιέχει την υποδοχή βίντεο, τη σύνδεση καλωδίου σχήματος S, τη θύρα βοηθητικού νερού, τη θύρα φιάλης αέρα/νερού και τη σύνδεση ανιχνευτή διαρροών. 3 Ομφαλικός Ο ομφαλικός σωλήνας είναι ένας κοίλος σωλήνας που συνδέει τη σωλήνας σύνδεση FuseBox του κολονοσκοπίου με τη λαβή ελέγχου και περιέχει τα κανάλια αναρρόφησης και αέρα/νερού και το καλώδιο βίντεο. 4 Περιφερειακή μύτη Η περιφερειακή μύτη περιέχει μια διάταξη βίντεο, πηγές φωτός, έξοδο καναλιού εργασίας και εξόδου αέρα/νερού. 5 Τμήμα κάμψης Το τμήμα κάμψης επιτρέπει το σχηματισμό γωνιών της μύτης του κολονοσκοπίου. Η κίνηση του τμήματος κάμψης ελέγχεται από τα χειριστήρια γωνιών. 6 Λαβή ελέγχου Η λαβή ελέγχου περιέχει τα χειριστήρια γωνιών, τα φρένα γωνιών, το άνοιγμα αναρρόφησης, το άνοιγμα αέρα/νερού και τη θύρα βιοψίας. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 19

30 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή κολονοσκοπίου Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Θύρα ανιχνευτή διαρροών Συνδέει τον ανιχνευτή διαρροών με το κολονοσκόπιο. 2 Θύρα αναρρόφησης Συνδέει την πηγή αναρρόφησης με το κολονοσκόπιο. 3 Θύρα γείωσης / καλωδίου σχήματος S Συνδέει το κολονοσκόπιο με την ηλεκτροχειρουργική μονάδα μέσω του καλωδίου σχήματος S. Ο καλώδιο σχήματος S άγει το ρεύμα διαρροής από το κολονοσκόπιο στην ηλεκτροχειρουργική μονάδα. Για να συνδέσετε το καλώδιο σχήματος S, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για την ηλεκτροχειρουργική μονάδα. 4 5 Θύρα φιάλης αέρα/νερού Θύρα παροχής βοηθητικού νερού Συνδέει τη φιάλη αέρα/νερού με το κολονοσκόπιο. Συνδέει το σωλήνα παροχής βοηθητικού νερού με το κολονοσκόπιο. Αυτή η θύρα με σπείρωμα επίσης αναφέρεται ως σύνδεση πίδακα νερού. Όταν η παροχή βοηθητικού νερού δεν είναι συνδεδεμένη, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το καπάκι. 20 FSE-050-EL-5.0

31 Συστατικά μέρη συστήματος Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Πέδηση χειριστηρίου αριστερής/δεξιάς γωνίας Χειριστήριο ελέγχου αριστερής/δεξιάς γωνίας Χειριστήριο ελέγχου γωνιών πάνω/κάτω Πέδηση χειριστηρίου γωνιών πάνω/κάτω Περίβλημα βοηθητικού κουμπιού Άνοιγμα αναρρόφησης 12 Άνοιγμα αέρα/νερού Λειτουργία Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο ώστε η ένδειξη F>RL να βρίσκεται κοντά στην ένδειξη ^L, η περιφερειακή μύτη είναι ξεκλείδωτη. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο ώστε η ένδειξη F>RL να βρίσκεται κοντά στην ένδειξη ^R, η περιφερειακή μύτη είναι κλειδωμένη (συγκρατεί στη ρυθμισμένη θέση). Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «R», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΔΕΞΙΑ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «L», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «U», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΠΑΝΩ. Όταν αυτό το χειριστήριο είναι στραμμένο στην κατεύθυνση «D», το τμήμα κάμψης μετακινείται ΚΑΤΩ. Εάν μετακινήσετε αυτό το κλείδωμα αριστερόστροφα, κλειδώνει τη γωνία πάνω/κάτω. Εάν μετακινήσετε το κλείδωμα προς την αντίθεση κατεύθυνση, αποδεσμεύετε τα φρένα γωνιών πάνω/κάτω. Περιέχει πέντε (5) βοηθητικά κουμπιά με απτούς αριθμούς: 1 = Πάγωμα/Αποδέσμευση εικόνας 2 = Εγγραφή/Διακοπή εικόνας εγγραφής 3 = Χρονοδιακόπτης 4 = Ζουμ (εναλλάσσει μεταξύ 6 επιπέδων ζουμ) 5 = Καταγραφή/Εκτύπωση εικόνας Συνδέεται η επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης σε αυτό το άνοιγμα. Συνδέεται η επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού σε αυτό το άνοιγμα. 13 Θύρα βιοψίας Συνδέεται η βαλβίδα βιοψίας σε αυτό το άνοιγμα. Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 21

32 Συστατικά μέρη συστήματος Εσωτερικά κανάλια κολονοσκοπίου Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου 1 Ακροφύσια αέρα/νερού 2 Κανάλι αέρα 3 Κανάλι νερού 4 Κανάλι αναρρόφησης/εργασίας 5 Θύρα βιοψίας 6 7 Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αέρα/νερού Επαναχρησιμοποιήσιμη βαλβίδα ενδοσκοπίου αναρρόφησης 8 Κανάλι αναρρόφησης 9 Κανάλι αέρα 10 Κανάλι νερού 11 Κανάλι βοηθητικού νερού 12 Φιάλη νερού 22 FSE-050-EL-5.0

33 Συστατικά μέρη συστήματος 3.2 FuseBox Συσκευασμένα συστατικά μέρη Αφαιρέστε προσεκτικά το FuseBox από τη συσκευασία του. Βεβαιωθείτε ότι διατίθενται όλα τα ακόλουθα αντικείμενα: Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 FuseBox Η πλατφόρμα ελέγχου για το κολονοσκόπιο Fuse 1C Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (ηλεκτρικό καλώδιο) Καπάκι ισορροπίας λευκού Εγχειρίδιο χρήστη (μονάδα flash) Παρέχει ισχύ στο FuseBox Ιδιόκτητο εργαλείο ισορροπίας λευκού Παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του FuseBox Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 23

34 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή πρόσοψης FuseBox Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία 1 Κουμπί ON/OFF Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το σύστημα Υποδοχή κύριας σύνδεσης Κουμπί ισορροπίας λευκού Κουμπί ροής αέρα Το κολονοσκόπιο συνδέεται σε αυτό το άνοιγμα. Διεξάγεται ισορροπία λευκού εάν το πιέσετε παρατεταμένα για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Ελέγχει τη λειτουργία της αντλίας. Εάν πιέσετε το κουμπί επιπέδου αντλίας, εναλλάσσεται το επίπεδο λειτουργίας αντλίας. Υπάρχουν τρία LED σε κάθε πλευρά του κουμπιού. Τα LED υποδεικνύουν τα εξής: Κανένα LED αναμμένο = Η αντλία είναι απενεργοποιημένη Κάτω LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο Μεσαία και κάτω LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε μεσαίο επίπεδο Όλα τα LED αναμμένα = Η αντλία λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο 5 Κουμπί LED Κύρια οθόνη 6 συστήματος np Υποδοχή φιάλης νερού Ανάβει τα LED περιφερειακής μύτης. Εναλλάσσεται μεταξύ ON/OFF. Οθόνη αφής διεπαφής χρήστη Στερεώνεται στην πλευρά του FuseBox ή στην πλευρά του FuseCart, χρησιμοποιώντας υλικό που παρέχεται. (Δεν απεικονίζεται) 24 FSE-050-EL-5.0

35 Συστατικά μέρη συστήματος Αρ. αντικειμένου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία np np Επαναχρησιμοποιήσιμη φιάλη νερού Καπάκι ισορροπίας λευκού Στερεώνεται στην υποδοχή φιάλης νερού, εφαρμόζεται στην πλευρά του FuseBox ή στην πλευρά του FuseCart, χρησιμοποιώντας υλικό που παρέχεται. (Δεν απεικονίζεται) Χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της δοκιμής ισορροπίας λευκού. Στερεώνεται μαγνητικά στην πλευρά του FuseBox. (Δεν απεικονίζεται) Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 25

36 Συστατικά μέρη συστήματος Διεπαφή πίσω πάνελ FuseBox Αρ. αντικειμέ νου Όνομα αντικειμένου Λειτουργία Κουμπί ON/OFF κεντρικής 1 παροχής 2 Υποδοχή ισχύος Αριστερή σύνδεση βίντεο 3 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Κεντρική σύνδεση βίντεο 4 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Δεξιά σύνδεση βίντεο 5 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Είσοδος βίντεο 6 (Y/C, Composite, DVI, YPbPr) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική παροχή στο FuseBox Συνδέεται το ηλεκτρικό καλώδιο για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Συνδέεται το σήμα βίντεο σε οθόνη Επιτρέπει την είσοδο βίντεο AUX. Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 7 Θύρα I/O, θύρες RS232 Επιφυλάσσονται για μελλοντικές εκδόσεις. 8 Θύρες USB και Ethernet USB: Σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού και εξωτερικής μονάδας Ethernet: Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 9 Θύρες ήχου Επιφυλάσσεται για μελλοντικές εκδόσεις. 10 Ακροδέκτης ισοδυναμικότητας Όταν συνδέεται με τερματικό ισοδυναμικότητας μιας άλλης συσκευής, το ηλεκτρικό δυναμικό των συσκευών εξισορροπούνται. 11 Θύρες τηλεχειρισμού Επιτρέπει τη σύνδεση τηλεχειριστηρίου (FusePanel ) 26 FSE-050-EL-5.0

37 Συστατικά μέρη συστήματος 3.3 Προδιαγραφές Κολονοσκόπιο Fuse 1C Λειτουργία/Δυνατότητα Περιγραφή Λεπτομέρειες Οπτικό σύστημα Οπτικό πεδίο Κατεύθυνση προβολής Τυπική προβολή 160 Ευρεία προβολή 330 Μπροστινές και πλαϊνές απόψεις Βάθος πεδίου 3,0-100 mm Σωλήνας εισαγωγής Εξωτερική διάμετρος περιφερειακού άκρου Περιφερειακό άκρο 13,9 mm ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΑΠΟΨΗ Μπροστινό ακροφύσιο αέρα/νερού 2. Κάλυμμα LED 3. Μπροστινός φακός 4. Άνοιγμα καναλιού πίδακα (βοηθητικό νερό) 5. Άνοιγμα καναλιού εργασίας ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ (Απεικονίζεται αριστερή άποψη). Κανάλι εργασίας Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εισαγωγής Εσωτερική διάμετρος καναλιού εργασίας 1. Κάλυμμα LED 2. Πλαϊνός φακός 3. Πλαϊνό ακροφύσιο αέρα/νερού 12,8 mm 3,8 mm Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 27

38 Συστατικά μέρη συστήματος Λειτουργία/Δυνατότητα Περιγραφή Λεπτομέρειες Κατεύθυνση από την οποία τα αξεσουάρ ενδοσκοπίου εισέρχονται στην ενδοσκοπική εικόνα Τμήμα κάμψης Μήκος εργασίας Βαθμός προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας Εύρος γωνιών Εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF Πάνω/Κάτω 180 Αριστερά/Δεξιά cm FuseBox Λειτουργία Δυνατότητα Τιμή Ισχύς Τάση 115 V V Συχνότητα 50 Hz / 60 Hz Αυξομειώσεις τάσης +/- 10% Συμβατότητα ενδοσκοπίου Σήματα βίντεο Μέγιστη ισχύς Αναλογική έξοδος βίντεο 300 W Κολονοσκόπιο Fuse 1C, Γαστροσκόπιο Fuse 1G 3 x Y/C 3 x Composite (NTSC) Σήματα ελέγχου Ψηφιακή έξοδος βίντεο Ισορροπία λευκού Έλεγχος αντλίας Έλεγχος φωτός 3 x DVI Ενεργοποίηση μέσω πρόσοψης Απενεργοποιημένο, Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό ON/OFF φωτός Βάρος 14,5 kg Διαστάσεις Ηλεκτρική τάξη και ηλεκτρικός τύπος Τύπος αντλίας αέρα Αντλία διαφράγματος 350 mm x 170 mm x 450 mm Τάξη I, Τύπος BF Μέγιστη πίεση Παροχή πλύσης (όταν υπάρχει σύνδεση με το κολονοσκόπιο Fuse 1C) 45 kpa 1,3 cm 3 /s 28 FSE-050-EL-5.0

39 Συστατικά μέρη συστήματος Περιβάλλον Περιβάλλον Τιμή Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία + 5C (41F) +40C (104F) Σχετική υγρασία Μη ελεγχόμενη 85% ΣΥ Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης Θερμοκρασία - 29C (-20F) +38C (100F) Σχετική υγρασία Μη ελεγχόμενη 85% ΣΥ Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 29

40 Συστατικά μέρη συστήματος Αυτή η σελίδα είναι κενή σκοπίμως 30 FSE-050-EL-5.0

41 CHAPTER 4 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται μια σύνοψη της διαμόρφωσης συστήματος και των οδηγιών για την προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος. 4.1 Σύνοψη - διάγραμμα συνδέσεων συστήματος Οθόνες FusePanel FuseBox Εκτυπωτής (Προαιρετικά) Ενδοσκόπιο Fuse Ενδοσκοπικά εργαλεία Παροχή βοηθητικού νερού Πηγή αναρρόφησης Φιάλη νερού Εγχειρίδιο χρήσης του κολονοσκοπίου Fuse 1C με επεξεργαστή FuseBox 31

42 Προετοιμασία και επιθεώρηση του συστήματος 4.2 Ροή εργασίας για την προετοιμασία και επιθεώρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το κολονοσκόπιο Fuse 1C πρέπει να επιθεωρηθεί για την ακεραιότητα της διάταξης πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε το κολονοσκόπιο Fuse 1C εάν φαίνεται κατεστραμμένο ή λείπουν εξαρτήματα. Εάν χρησιμοποιήσετε όργανο που παρουσιάζει ζημιά ή είναι ελλιπές, μπορεί να διακυβευτεί η ασφάλεια του ασθενή ή του χειριστή και να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό ή τον προσωπικό τραυματισμό. Εάν το κολονοσκόπιο Fuse 1C φαίνεται κατεστραμμένο ή λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EndoChoice πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Το κολονοσκόπιο δεν καθαρίστηκε ούτε απολυμάνθηκε σε υψηλό επίπεδο πριν από την αποστολή. Συνεπώς, ΠΡΕΠΕΙ να καθαριστεί και να απολυμανθεί σε υψηλό επίπεδο πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας ενδοσκοπίου Fuse» για τις επικυρωμένες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης υψηλού επιπέδου για αυτή τη συσκευή. Εάν δεν καθαρίσετε και δεν απολυμάνετε σε υψηλό επίπεδο τη συσκευή, θα αυξηθεί ο κίνδυνος για μόλυνση του ασθενή. Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γάντια, γυαλιά και μάσκα προσώπου για να εγγυηθείτε την ασφάλεια του χρήστη. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα θέσετε σε κίνδυνο τον έλεγχο λοιμώξεων. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η διαδικασία προετοιμασίας και επιθεώρησης για το κολονοσκόπιο Fuse 1C. Πριν από κάθε χρήση, αποτελεί ευθύνη του χειριστή να προετοιμάσει και να επιθεωρήσει όλο τον εξοπλισμό/αξεσουάρ που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το κολονοσκόπιο Fuse 1C σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πίνακας 2. Διαδικασία προετοιμασίας και επιθεώρησης FUSE Αρ. βήματος Τμήμα Περιγραφή Προβείτε σε επανεπεξεργασία του συστήματος ενδοσκοπίου πριν από τη χρήση Επιθεωρήστε το ενδοσκόπιο Επιθεωρήστε τα αξεσουάρ και συνδέστε το ενδοσκόπιο Διαμορφώστε το σύστημα FuseBox Συνδέστε το ενδοσκόπιο και τα αξεσουάρ με το FuseBox Επιθεωρήστε τη λειτουργικότητα του συστήματος. 32 FSE-050-EL-5.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα