ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 13 Ιανουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘ. ΡΗΣΤΟΥ ΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ & ΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: ρήστος Βλ. Γκόρτσος, Εισαγωγή στο Διεθνές ρηματοπιστωτικό Δίκαιο (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 211), o Κεφ. Πρώτο (Ενότητες Πρώτη και Δεύτερη) (σελ ) και o Κεφ. Τρίτο, Ενότητα Έκτη (σελ ) Gregory N. Mankiw και Mark P. Taylor, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (το βιβλίο έχει διανεμηθεί στους εισακτέους 2011), κεφάλαια: o Κεφ. 26 (Αποταμίευση, επένδυση και χρηματοπιστωτικό σύστημα) (σελ ), o Κεφ. 27 (Βασικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία) (σελ ), o Κεφ. 29 (Νομισματικό σύστημα) (σελ ), o Κεφ. 30 (Αύξηση χρήματος και πληθωρισμός) (σελ ), o Κεφ. 35 (Βραχυχρόνια αντίστροφη σχέση πληθωρισμού ανεργίας) (σελ ), o Κεφ. 37, τμήμα β (Κανόνες ή διακριτική ευχέρεια στη νομισματική πολιτική;) (σελ ) και o Συμπλήρωμα (ρηματοπιστωτική κρίση του ) (σελ ) Παναγιώτης Σταϊκούρας, «Η αρχιτεκτονική της χρηματοοικονομικής εποπτείας μετά την κρίση: τάσεις και προοπτικές για την Ελλάδα», Νομικό Βήμα, τόμ. 59 (2011), σελ (επισυνάπτεται). Για όσους φοιτητές δεν διαθέτουν το βιβλίο των Mankiw και Taylor, η ύλη περιέχεται συνοπτικότερα στα κεφάλαια: N. Gregory Mankiw, Μακροοικονομική Θεωρία, 4η έκδ, κεφάλαιο 7 (σελ ),

2 Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Οικονομική, 16η διεθνής έκδ., τομ. Β', κεφάλαιο 25, τμήμα Β (σελ ). Για όσους φοιτητές (παλαιότερων ετών) δεν διαθέτουν το βιβλίο του ρήστου Γκόρτσου, η ύλη που αυτό καλύπτει (αλλά όχι και η υπόλοιπη ύλη) μπορεί εν μέρει μόνον να καλυφθεί με την μελέτη ενός των κάτωθι: ή Γιώργος Προβόπουλος & Παναγιώτης Καπόπουλος, Η Δυναμική του ρηματοοικονομικού Συστήματος, σύνολο του βιβλίου, αλλά χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στο κεφ. 3, το οποίο αφορά την εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος) Peter Howells & Keith Bain, ρήμα, Πίστη, Τράπεζες: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, κεφάλαια 1 έως 5 (με έμφαση στα κεφάλαια 3 έως 5) και 19 έως 21 (με έμφαση στο κεφάλαιο 20). Οι εξεταζόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν σε δύο από τέσσερις συνολικώς ερωτήσεις.

3 Η αρχιτεκτονική της χρηματοοικονομικής εποπτείας μετά την κρίση: τάσεις και προοπτικές για την Ελλάδα 1. Εισαγωγή Παναγιώτης Σταϊκούρας Νομικό Βήμα, τόμ. 59 (2011), σελ Η τρέχουσα κρίση ανέδειξε μια σειρά από σοβαρές ρυθμιστικές αδυναμίες του χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπροσθέτως, εξέθεσε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τις ασυνέχειες και ασυνέπειες της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Πράγματι, αποδείχθηκε ότι τόσο τα εθνικά εποπτικά μοντέλα όσο και οι υπερεθνικές διαρθρώσεις τους υστέρησαν σημαντικά απέναντι στην ενοποιημένη και διασυνδεδεμένη πραγματικότητα των σημερινών χρηματοοικονομικών αγορών. 1 Η παρούσα μελέτη στοχεύει τόσο στην κριτική ανάλυση των εναλλακτικών συστημάτων για την θεσμική οργάνωση της χρηματοοικονομικής εποπτείας όσο και στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την περίπτωση της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη οργανώνεται ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι τέσσερεις βασικές μορφές θεσμικής οργάνωσης της χρηματοοικονομικής εποπτείας το τρίτο κεφάλαιο απαντά στο καίριο ερώτημα αναφορικά με τη θέση και τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (στο εξής «ΚΤ») στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και, τέλος, εν είδει επιλόγου, παρατίθενται μερικές σκέψεις για το παρόν και το μέλλον της χρηματοοικονομικής εποπτείας στην Ελλάδα. 2. Η θεσμική οργάνωση της χρηματοοικονομικής εποπτείας: εναλλακτικές δομές Οι θεμελιώδεις στόχοι της χρηματοοικονομικής ρύθμισης και εποπτείας είναι τρεις: ο έλεγχος της φερεγγυότητας των χρηματοοικονομικών οργανισμών (μικροπροληπτική εποπτεία), η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας (μακροπροληπτική εποπτεία) και η διασφάλιση ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζονται δίκαια (προστασία καταναλωτών). Μέσω της μικροπροληπτικής εποπτείας ελέγχεται, σε μεμονωμένη ατομική βάση, ο βαθμός συμμόρφωσης των χρηματοοικονομικών οργανισμών με τα εκ του νόμου τιθέμενα κριτήρια λειτουργικής ποιότητας και φερεγγυότητας. Η μακροπροληπτική εποπτεία επικεντρώνεται στον εντοπισμό και αντιμετώπιση κινδύνων που δύνανται να υπονομεύσουν τη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος συνολικά. Τέτοιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν στη συλλογική συμπεριφορά και διασύνδεση των χρηματοοικονομικών οργανισμών, καθώς και στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον (πχ, χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, υπερβολική πιστωτική επέκταση). Τέλος, οι κανόνες συμπεριφοράς λειτουργούν ως αντίδοτο στην ελλειμματική πληροφόρηση των καταναλωτών και προστατεύουν τους τελευταίους από καταχρηστικές ή απατηλές συμπεριφορές. 2 Δικηγόρος, LLM, Δ.Ν. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα ρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. 1 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ανακοίνωση της Επιτροπής: ρηματοπιστωτική Εποπτεία (COM( ) 252 τελικό). 2 Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod, Financial Regulation: Why, How And Where Now? (Routledge, 1998) Llewellyn, 1999, The economic ra onale for financial regula on, FSA Occasional Paper 1 Di 1

4 Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω στόχων, η θεσμική οργάνωση της χρηματοοικονομικής εποπτείας δύναται να λάβει, στις βασικές της γραμμές, τις εξής μορφές: στην κατηγορία της «κατακερματισμένης εποπτείας» περιλαμβάνεται το «οργανικό» και το «λειτουργικό» σύστημα, ενώ, από την άλλη μεριά, στην κατηγορία της «ενοποιημένης εποπτείας» ανήκει η εποπτεία από μια ενιαία αρχή, καθώς και το μοντέλο εποπτείας με βάση τους ρυθμιστικούς εποπτικούς στόχους (δυαρχικό ή δυαδικό σύστημα). A. Κατακερματισμένη εποπτεία Το οργανικό εποπτικό μοντέλο εδράζεται στο νομικό χαρακτηρισμό των εποπτευόμενων οργανισμών ως πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων 3 ή ασφαλιστικές εταιρίες. Συνεπώς, για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες χρηματοοικονομικών οργανισμών προβλέπεται διαφορετική εποπτική αρχή, η οποία είναι αρμόδια τόσο για την μικροπροληπτική εποπτεία όσο και για την προστασία των καταναλωτών. Το οργανικό σύστημα ανταποκρίνεται καλύτερα σε αγορές όπου ο κάθε οργανισμός δραστηριοποιείται σε ορισμένο πεδίο χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. 4 Υπό αυτές τις συνθήκες και μόνον, το οργανικό σύστημα εμφανίζει το πλεονέκτημα της απλότητας, καθώς κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός, ανάλογα με το νομικό του χαρακτηρισμό υπάγεται σε διαφορετικό επόπτη. Επίσης, η εν λόγω εποπτική δομή προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρηματοοικονομικού τομέα και, συνεπώς, διευκολύνει την ανάπτυξη εποπτικής εξειδίκευσης. Τέλος, το οργανικό μοντέλο αποφεύγει την υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών και καλλιεργεί συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών εποπτικών αρχών, γεγονός που κινητροδοτεί την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους και καθιστά πιο δύσκολο των αθέμιτο επηρεασμό τους από τους εποπτευόμενους οργανισμούς. 5 Giorgio/Di Noia, 2003, Financial market regulation and supervision: how many peaks for the Euro area?, 28 Brooklyn Journal of International Law 463 Herring/Carmassi, 2008, The structure of cross sector financial supervision, 17 Financial Markets, Institutions & Instruments 51. Το αίτημα για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού διατρέχει το σύνολο της οικονομικής συμπεριφοράς και, για τον λόγο αυτό, συνήθως δεν συμπεριλαμβάνεται στους ειδικότερους στόχους της χρηματοοικονομικής ρύθμισης/εποπτείας. 3 H βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποποιει τον όρο «επιχειρήσεις της κεφαλαιαγοράς» (capital market firms). Περιλαμβάνονται και οι οργανισμοί (συλλογικής) διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 4 Στην περίπτωση αυτή, το οργανικό σύστημα ταυτίζεται με το λειτουργικό: εφόσον οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι απολύτως διακριτές και παρέχονται από διαφορετικούς οργανισμούς η κάθε μία, η εποπτεία με βάση το νομικό χαρακτηρισμό των οργανισμών είναι ισοδύναμη και ταυτόσημη με την εποπτεία με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες (τράπεζες/τραπεζικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις επενδύσεων/επενδυτικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρίες/ασφαλιστικές υπηρεσίες). 5 Lannoo, Financial supervision in EMU, in J. Norton (ed.), Yearbook of International Financial and Economic Law 1998 (Kluwer Law International 1999), σελ Briault, 1999, The ra onale for a single financial services regulator, FSA Occasional Paper Series 2 Lannoo, Challenges to the structure of financial supervision in the EU, in Kaufman G. (ed.), Bank Fragility and Regulation: Evidence From Different Countries (Elsevier Science, 2000), σελ Abrams/Taylor, 2000, Issues in the unifica on of financial sector supervision, IMF Working Paper 213 Hadjiemmanuil, Ins tu onal structure of financial regula on: a trend towards megaregulators?, in J. Norton, C. Hadjiemmanuil (eds.), Yearbook of International Financial and Economic Law (Kluwer Law International 2003), σελ Di Giorgio/Di Noia, 2005, Towards a new architecture for financial regulation and supervision in Europe, 14 Journal of Financial Transformation 145 Wymeersch, 2007, The structure of financial supervision in Europe: about single financial supervisors, twin peaks and multiple financial supervisors, 8 European Business Organization Law Review 237 Group of Thirty (G30), The Structure Of Financial Supervision: Approaches And Challenges In A Global Market Place (Washington D.C., October 2008). 2

5 Από την άλλη πλευρά, το οργανικό σύστημα παρουσιάζεται ασύμβατο με την σύγχρονη τάση ολοκλήρωσης των αγορών η οποία και οδηγεί στη διάρρηξη των παραδοσιακών, διαχωριστικών γραμμών μεταξύ οργανισμών και προϊόντων. Πράγματι, προς αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας αλλά και μεθόδων διαχείρισης των κινδύνων, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ολοένα και εντονότερα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε όλο το φάσμα της διαμεσολάβησης παρέχοντας υπηρεσίες σε διατομεακή βάση, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία υβριδικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το οργανικό σύστημα φαίνεται να οδηγεί σε επικαλύψεις, κενά και δυσλειτουργίες: (α) διαφορετικές αρχές καθίστανται αρμόδιες για την εποπτεία των ίδιων υπηρεσιών, γεγονός που καταλήγει σε άνιση εποπτική μεταχείριση, (β) κατακερματίζεται και συνεπώς καθίσταται αναποτελεσματική η εποπτεία των ομίλων που παρέχουν όλο το φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών («χρηματοοικονομικοί όμιλοι», «financial conglomerates»), 6 (γ) αυξάνεται το κόστος εποπτείας, μιας και η διάσπαση σε διαφορετικές αρχές δεν επιτρέπει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και τη συνεπακόλουθη εξοικονόμηση πόρων, (δ) το επιχείρημα του εποπτικού ανταγωνισμού μπορεί εύκολα να αντιστραφεί, δεδομένου ότι η «αγορά των εποπτικών αρχών» είναι ολιγοπωλιακή και, συνεπώς, οι επόπτες έχουν αυξημένο κίνητρο είτε να συμπράξουν σε αναποτελεσματικές πρακτικές προκειμένου να διασφαλίσει ο καθένας τα όρια της δικαιοδοσίας του είτε, ακόμη χειρότερα, να επιδοθούν σε έναν αγώνα ελαστικοποίησης των εποπτικών προτύπων προκειμένου να προσελκύσει ο κάθε ένας έναντι των άλλων μεγαλύτερη «πελατεία» εποπτευόμενων οργανισμών, (ε) η πιθανότητα αθέμιτου επηρεασμού από τους εποπτευόμενους οργανισμούς μπορεί να είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους και του κύρους των εποπτών: η λειτουργία τριών, σχετικά μικρών εποπτικών αρχών, κάθε μια από τις οποίες είναι αρμόδια για ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς στο οποίο εκπροσωπούνται ομοειδή συμφέροντα και με συγκριτικά περιορισμένο θεσμικό εκτόπισμα, τις καθιστά πιο ευάλωτες στον αθέμιτο επηρεασμό από τους εποπτευόμενους οργανισμούς, (στ) προκαλούνται εποπτικές επικαλύψεις και κενά με συνέπεια τη δημιουργία προσκομμάτων στην αναζήτηση ευθυνών και την μείωση της διαφάνειας του εποπτικού συστήματος. 7 Το λειτουργικό σύστημα παρουσιάζεται ως βελτιωμένη παραλλαγή του οργανικού μοντέλου. 8 Εν προκειμένω, η εποπτεία (μικροπροληπτική εποπτεία/προστασία των καταναλωτών) κατανέμεται σε διαφορετικές αρχές ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τούτο σημαίνει ότι εξασφαλίζεται ισότητα στην εποπτική αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών οργανισμών όταν παρέχουν ίδιες υπηρεσίες. 9 Κατά τα άλλα, ωστόσο, 6 Όπ.π. Αν και θεωρητικά ελκυστική πρόταση, ο ορισμός ενός από τους τομεακούς επόπτες ως «βασικού εποπτή» με αρμοδιότητα την συνολική εποπτεία του ομίλου είναι πολύ πιθανόν να αποδειχθεί ουτοπική στην πράξη, δεδομένου ότι προϋποθέτει το ζητούμενο, δηλαδή, την υιοθέτηση και κυρίως εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού μεταξύ των τομεακών αρχών, ιδίως σε περιόδους κρίσης. 7 Όπ.π. 8 Υπό προϋποθέσεις το οργανικό και το λειτουργικό σύστημα μπορεί να ταυτίζονται (βλ. υποσημείωση 4). 9 Hadjiemmanuil (2003) Di Giorgio/Di Noia (2005) G30 (2008). 3

6 το λειτουργικό σύστημα δεν παύει να φέρει όλες τις προαναφερθείσες ασθένειες του οργανικού μοντέλου. Τρεις νέες ανησυχίες, δε, εγείρουν πρόσθετα ερωτηματικά: (α) στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των αγορών αλλά και λόγω της έμφυτης τάσης των εποπτικών αρχών για προστασία και περαιτέρω επέκταση των δικαιοδοτικών τους ορίων, είναι πιθανόν να ανακύψουν σοβαρές αμφιβολίες και εποπτικές διαμάχες ως προς το ποιός είναι αρμόδιος για την εποπτεία καινοτόμων υβριδικών υπηρεσιών και προϊόντων, (β) το κόστος συμμόρφωσης για τους εποπτευόμενους οργανισμούς αυξάνεται μιας και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς διαμεσολάβησης (πχ, ένα πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες) ελέγχονται, αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από περισσότερες αρχές, (γ) η βασική φιλοσοφία στην οποία εδράζεται το λειτουργικό μοντέλο είναι προβληματική, δεδομένου ότι εκείνο που υπόκειται στον κίνδυνο αποτυχίας κατάρρευσης δεν είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αλλά οι ίδιοι οι οργανισμοί. 10 B. Ενοποιημένη εποπτεία (i) Το σύστημα του ενιαίου επόπτη («single supervisor» model) Η ανάληψη από μια ενιαία αρχή τόσο της μικροπροληπτικής εποπτείας όσο και της προστασίας των καταναλωτών για το σύνολο των χρηματοοικονομικών οργανισμών και υπηρεσιών αποτελεί την πιο ακραία μορφή ολοκλήρωσης ενοποίησης της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Τα πλεονεκτήματα που φέρεται να προσφέρει το εν λόγω εποπτικό σύστημα είναι ποικίλα: (α) εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία των χρηματοοικονομικών ομίλων, (β) δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και φάσματος και κατ επέκταση μειώνεται το κόστος εποπτείας και συμμόρφωσης, δεδομένου ότι ο ενιαίος επόπτης μπορεί να: εκμεταλλευτεί ένα ενιαίο κέντρο διοικητικής υποστήριξης, εισάγει ένα ενιαίο σύστημα γνωστοποίησης ρυθμιστικών πληροφοριών, λειτουργήσει κεντρικό μηχανισμό αδειοδότησης των χρηματοοικονομικών οργανισμών, καθιερώσει ενοποιημένο μηχανισμό παραγωγής κανονιστικών ρυθμίσεων, αντιμετωπίσει αποτελεσματικά εάν όχι να εξαλείψει τα προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού που θα μπορούσαν να ανακύψουν στο οργανικό ή λειτουργικό εποπτικό μοντέλο, και καταστεί το ένα και μοναδικό σημείο επικοινωνίας των εποπτευόμενων φορεών και καταναλωτών, (γ) εξαλείφονται τόσο τα τυχόν εποπτικά κενά και δικαιοδοτικές διαμάχες μεταξύ των εποπτικών αρχών όσο και οι ανισότητες στην εποπτική αντιμετώπιση διαφορετικών οργανισμών που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες, (δ) η αναζήτηση ευθυνών για τυχόν εποπτικές αστοχίες είναι διαυγής και αδιαμφισβήτητη, γεγονός που ενισχύει τους μηχανισμούς λογοδοσίας και τη διαφάνεια, 10 Dale/Wolfe, 1998, The structure of financial regulation, 6 Journal of Financial Regulation and Compliance 326 Goodhart, 2002, The organizational structure of banking supervision, 31 Economic Notes: Review of Banking, Finance and Monetary Economics 1 (2002) Hadjiemmanuil (2003) Di Giorgio/Di Noia (2003, 2005) US Treasury Department, Blueprint For A Modernized Financial Regulatory Structure (March 2008): σελ. 140 G30 (2008): σελ

7 (ε) το μεγαλύτερο μέγεθος και το ενισχυμένο κύρος του ενιαίου επόπτη δυσχεραίνουν τον αθέμιτο επηρεασμό του από τους εποπτευόμενους φορείς, (στ) μεταξύ άλλων και λόγω του αυξημένου θεσμικού του εκτοπίσματος, ο ενιαίος επόπτης έχει μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης ενός μακρόπνοου και αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και, συνεπώς, είναι σε θέση να προσελκύσει, εκπαιδεύσει και διατηρήσει το πλέον ικανό προσωπικό, (ζ) διασφαλίζεται μεγαλύτερη ρυθμιστική ευελιξία με σκοπό την προσαρμογή στις εξελίξεις των αγορών, συγκριτικά με το μοντέλο της κατακερματισμένης εποπτείας όπου η κάθε ρυθμιστική αλλαγή απαιτεί από κάθε έναν από τους επιμέρους επόπτες να υπερβεί τα ιδιοσυγκρατικά του γραφειοκρατικά, πολιτικά και νομικά προσκόμματα. 11 Από την άλλη μεριά, δεν λείπουν και οι πιο επιφυλακτικές φωνές. Πρώτον, παρά την τάση ολοκλήρωσης των αγορών, η ρύθμιση και κατ επέκταση η εποπτεία των χρηματοοικονομικών οργανισμών δεν μπορεί παρά να εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να είναι κατακερματισμένη λόγω των θεμελιωδών διαφορών που παραμένουν σε ισχύ μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων επενδύσεων και ασφαλιστικών εταιριών. 12 Ειδικότερα, η παραδοσιακή λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων συνίσταται, αφενός, στην αποδοχή άμεσα επιστρεπτέων καταθέσεων και, αφετέρου, στην παροχή μηάμεσα αποπληρωτέων δανείων. Συνεπώς, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι ο πιστωτικός, όσον αφορά στο δανειακό σκέλος των εργασιών, και ο κίνδυνος ρευστότητας που σχετίζεται με τη διαφορά ληκτότητας μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Το ενεργητικό των επιχειρήσεων επενδύσεων, από την άλλη, περιλαμβάνει κατά βάση στοιχεία που είναι πλήρως εγγυημένα (πχ, repos, δανεισμός τίτλων, πίστωση σε πελάτες) καθώς και τοποθετήσεις για ίδιο λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτιμώνται στις τρέχουσες τιμές, ενώ το παθητικό αποτελείται κυρίως από τοποθετήσεις για ίδιο λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικά μέσα που, επίσης, αποτιμώνται στις τρέχουσες τιμές. Συνεπακόλουθα, ο πιο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων είναι ο κίνδυνος αγοράς λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων. Τέλος, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών απαρτίζεται, κατά πρώτο λόγο, από στοιχεία σχετικά χαμηλού κινδύνου (πχ, επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, μετοχές και προϊόντα σταθερού εισοδήματος) ενώ στο παθητικό συναντώνται στοιχεία με σχετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα ωρίμανσης (δηλαδή, υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων). Ο βασικός κίνδυνος για τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι ο επονομαζόμενος «κίνδυνος αποθεματικών» που προέρχεται από τον ανακριβή υπολογισμό των αποθεματικών που πρέπει να διατηρούνται προκειμένου να καλυφθούν πιθανές υποχρεώσεις από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Briault (1999) Lanoo (1999, 2000) Abrams/Taylor (2000) Briault, 2002, Revisi ng the ra onale for a single financial services regulator, FSA Occasional Paper Series 16 Di Giorgio/Di Noia (2003) Hadjiemmanuil (2003) Llewellyn, 2006, Ins tu onal structure of financial regulation and supervision: the basic issues (Μελέτη που παρουσιάσθηκε σε σεμινάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο Aligning Supervisory Structures with Country Needs, Washington D.C., ) Wymeersch (2007) Herring/Carmasi (2008) G30 (2008). 12 Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Hadjiemmanuil (2003) Llewellyn (2006) Herring/Carmasi (2008) Επιτροπή των ΕΕ (2009): σελ Borio/Filosa, 1994, The changing borders of banking: trends and implications, BIS Working Paper 23 Dale/Wolfe (1998) Dierick, 2004, The supervision of mixed financial services groups in Europe, ECB Occasional Paper Series 20 BIS Joint Forum, Risk Management Practices And Regulatory Capital: Cross Sectoral Comparison (November 2001) BIS Joint Forum, Review Of The Differentiated Nature And Scope Of Financial 5

8 Για να ακριβολογεί κανείς, επομένως, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την προαναφερθείσα τάση ολοκλήρωσης των αγορών προέρχονται είτε από την ανάπτυξη συμμετοχικών δεσμών μεταξύ των χρηματοοικονομικών οργανισμών (που μπορεί να λάβουν και τη μορφή χρηματοοικονομικών ομίλων), είτε από την διατομεακή επέκταση του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και στις δύο, ωστόσο, περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι, πέραν και πάνω από την επιλογή του εκάστοτε εποπτικού συστήματος, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων έγκειται πρωτίστως στην υιοθέτηση και εφαρμογή των κατάλληλων ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Σε Κοινοτικό επίπεδο, η μετοχική διασύνδεση μεταξύ χρηματοοικονομικών οργανισμών υπόκειται ήδη σε προληπτικό έλεγχο. 14 Εξάλλου, ο Κοινοτικός νομοθέτης έχει κατά κάποιο τρόπο οριοθετήσει την τάση ολοκλήρωσης των αγορών. Οι όμιλοι ομοιογενών δραστηριοτήτων (συμμετοχή τράπεζας και επιχείρησης επενδύσεων) υπόκεινται στην ενοποιημένη μικροπροληπτική εποπτεία της αρμόδιας αρχής της μητρικής εταιρίας, ενώ οι όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων (συμμετοχή μιας τουλάχιστον τράπεζας ή επιχείρησης επενδύσεων και μιας τουλάχιστον ασφαλιστικής εταιρίας) υπόκεινται στην συμπληρωματική εποπτεία της αρχής που ορίζεται ως «συντονιστής» μεταξύ των τομεακών αρχών. 15 Σε άμεση συνάφεια με τα ανωτέρω, και προς επίρρωση της χάραξης ορίων στον βαθμό διάρρηξης των παραδοσιακών γραμμών μεταξύ οργανισμών/υπηρεσιών, το πρότυπο της «καθολικής τραπεζικής» (universal banking) που έχει υιοθετήσει ο Κοινοτικός νομοθέτης επιτρέπει στις τράπεζες την πρωτογενή παροχή επενδυτικών, όχι όμως και ασφαλιστικών, υπηρεσιών. 16 Κατ ακολουθία των παραπάνω διαπιστώσεων, οι επικριτές του συστήματος του ενιαίου επόπτη υπογραμμίζουν ότι είναι αναγκαία η υιοθέτηση διαφοροποιημένης εποπτικής φιλοσοφίας ανάλογα με το είδος των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ο αντίλογος, από την άλλη, συνοψίζεται στο επιχείρημα ότι η εσωτερική οργάνωση του ενιαίου επόπτη μπορεί να αποτυπώσει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ οργανισμών/υπηρεσιών, έστω και αν κάτι τέτοιο συνεπάγεται απώλειες ωφελειών από τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος. Δεύτερον, υφίσταται ασυμβατότητα στους στόχους, μεθοδολογία και φιλοσοφία της μικροπροληπτικής εποπτείας και της προστασίας των καταναλωτών, με συνέπεια την συχνή εμφάνιση συγκρούσεων. Για παράδειγμα, η ικανοποίηση καταναλωτών που έχουν γίνει αποδέκτες καταχρηστικών ή απατηλών συμπεριφορών, ή η ανακοίνωση δυσμενών στοιχείων αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση ή την ποιότητα διοίκησης χρηματοοικονομικών οργανισμών μπορεί να υπονομεύσει την ίδια την φερεγγυότητα των οργανισμών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται ότι η αποτελεσματική εξισορρόπηση Regulation: Key Issues And Recommendations (January 2010) CEA Insurance: A Unique Sector Why Insurers Differ From Banks (June 2010) The Geneva Associa on (2010), Anatomy Of The Credit Crisis: An Insurance Reader (The Geneva Report 3, January 2010). 14 Η απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση επενδύσεων και ασφαλιστική εταιρία (άμεση ή έμμεση κατοχή τουλάχιστον του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άσκηση ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση) υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο από την αρμόδια εποπτική αρχή του οργανισμού στον οποίο πραγματοποιείται η απόκτηση (Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρα 19 21, Οδηγία 2004/39/ΕΚ ΕΕΕΚ L 145/1, άρθρο 10 και Οδηγία 2009/138/ΕΚ ΕΕΕΚ L 335/1, άρθρα 24 26, 57 63). 15 Για την ενοποιημένη εποπτεία βλ. Οδηγία 2006/48/ΕΚ ΕΕΕΚ L 177/1, ιδίως Κεφάλαιο 4 Τμήμα 1, και Οδηγία 2006/49/ΕΚ ΕΕΕΚ L 177/201, ιδίως άρθρα Για την συμπληρωματική εποπτεία, βλ. Οδηγία 2002/87/ΕΚ ΕΕΕΚ L 35/1. Τέλος, η Οδηγία 98/78/ΕΚ ΕΕΕΚ L 330 καλύπτει τη συμπληρωματική εποπτεία ασφαλιστικών εταιριών σε ασφαλιστικό όμιλο. 16 Βλ. Οδηγία 89/646/ΕΟΚ ΕΕΕΚ L 386/1, ιδίως Παράρτημα Ι, και Οδηγία 2006/48/ΕΚ, ιδίως Παράρτημα Ι, καθώς και Οδηγία 2009/138/ΕΚ, άρθρο 18. 6

9 των αλληλοσυγκρουόμενων εποπτικών στόχων δεν είναι εφικτή υπό την σκέπη μιας ενιαίας εποπτικής αρχής. Η τελευταία θα εσωτερικοποιήσει την συζήτηση για την επίλυση της σύγκρουσης και η τελική απόφαση θα αποτυπώνει το αποτέλεσμα της «μάχης κυριαρχίας» μεταξύ των επιμέρους εσωτερικών τμημάτων, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει, όχι σε εξισορρόπηση, αλλά σε «επικράτηση» του ενός και «παραμέληση» του άλλου στόχου. 17 Το αντεπιχείρημα εν προκειμένω έχει διττή έκφανση. Καταρχήν, οι ανησυχίες περί ασυμβατότητας των δύο εποπτικών στόχων είναι υπερβολικές. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων υπάρχει σύμπτωση και όχι σύγκρουση, μιας και οι δύο στόχοι τελικώς κατατείνουν στην προστασία των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, στις ελάχιστες περιπτώσεις που ανακύπτουν τέτοιες συγκρούσεις, η επίλυσή τους εντός μιας ενιαίας εποπτικής αρχής που θα έχει σαφείς στόχους και ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας είναι προτιμότερη από την μεταφορά τους στο πολιτικό πεδίο, όπου η αντιμετώπισή τους αναμένεται να είναι χρονοβόρα και ως εκ τούτου αναποτελεσματική. 18 Οι σκεπτικιστές προβάλλουν πρόσθετα, αλλά λιγότερο πειστικά, επιχειρήματα για να καταδείξουν τις αδυναμίες του συστήματος της ενιαίας εποπτικής αρχής. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών επιτείνει τον κίνδυνο υιοθέτησης καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους του επόπτη, καθώς και ότι το μεγάλο μέγεθος της ενιαίας αρχής θα οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας, φαινόμενο που μπορεί να ενταθεί εάν η εκτελεστική εξουσία διαγνώσει στο πρόσωπο του ενιαίου επόπτη την ευκαιρία για ανάθεση πρόσθετων και ετερόκλητων αρμοδιοτήτων (Christmas treeeffect). 19 Ωστόσο, και οι δύο αυτοί προβληματισμοί συνιστούν περισσότερο παραινέσεις για την υιοθέτηση ορθολογικής εσωτερικής οργάνωσης, τον καθορισμό συγκεκριμένων και διαφανών εποπτικών στόχων, καθώς και για την καθιέρωση επαρκών μηχανισμών λογοδοσίας, παρά μειονεκτήματα της ενιαίας εποπτικής αρχής per se. 20 Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο, υποστηρίζεται ότι η έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ περισσότερων αρχών εξαλείφει τα κίνητρα για συνεχή βελτίωση του ενιαίου επόπτη. 21 Όπως έχει ήδη συζητηθεί, όμως, υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την εγκυρότητα του συγκεκριμένου επιχειρήματος στο πλαίσιο του οργανικού και εποπτικού μοντέλου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι, στο σύγχρονο, διεθνοποιημένο περιβάλλον, ο ανταγωνισμός σε υπερ εθνικό επίπεδο, με τις εποπτικές αρχές και δομές άλλων κρατών αποτελεί πολύ ισχυρότερο κίνητρο συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των εποπτικών πρακτικών Taylor, Twin Peaks : A Regulatory Structure For The New Century (Centre For the Study of Financial Innovation, December 1995) Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Carmichael The Australian model of integrated regulation (Ομιλία σε συνέδριο της IOSCO στην Αυστραλία, ) Abrams/Taylor (2000) Di Giorgio/Di Noia (2003) Hadjiemmanuil (2003) Llewellyn (2006) Herring/Carmasi (2008) Taylor, 2009, The road from twin peaks and the way back, 16 Connecticut Insurance Law Journal Briault (1999, 2002) Hadjiemmanuil (2003) Wymeersch (2007). 19 Abrams/Taylor (2000) Demaestri/Guerrero, 2003, The ra onale for integra ng financial supervision in La n America and the Carribean, Inter American Development Bank Technical Paper Series 135 Llewellyn (2006). 20 Hadjiemmanuil (2003) Wymeersch (2007). 21 Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Llewellyn (2006). Μια συναφής και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άποψη είναι ότι η καθιέρωση ενός ενιαίου επόπτη σημαίνει ότι καθίσταται αδύνατος από άλλους επόπτες ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν εποπτικής αστοχίας [G30 (2008)]. 22 Hawkesby, Central banks and supervisors: the question of institutional structure and responsibilities, in L. Halme, C. Hawkesby, J. Healey, I. Saapar, F. Soussa (eds.), Financial Stability And Central Banks: Selected Issues For Financial Safety Nets And Market Discipline (Bank of England, 2000), σελ

10 Τέλος, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο ενιαίος επόπτης καλλιεργεί «ηθικό κίνδυνο» (moral hazard) μιας και δημιουργεί την ανακριβή αντίληψη στους καταναλωτές ότι υφίσταται κοινή και ισοδύναμη εγγύηση των περιουσιακών τους στοιχείων ανεξαρτήτως του οργανισμού με τον όποιο έχουν συναλλαχθεί. 23 Ωστόσο, ο προβληματισμός αυτός δεν φαίνεται να συνιστά τίποτα άλλο παρά έκφανση του φαινομένου της ασύμμετρης πληροφόρησης, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του οποίου είναι εφικτή με την εκ μέρους της εποπτικής αρχής παροχή επαρκούς πληροφόρησης και διαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών. 24 (ii) Το δυαρχικό εποπτικό σύστημα («twin peaks» model) Το δυαρχικό σύστημα προβλέπει την ίδρυση δύο αρχών κάθε μια από τις οποίες καθίσταται αρμόδια για την επίτευξη διαφορετικών εποπτικών στόχων ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό των οργανισμών και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών: η μια αρχή είναι αρμόδια για την μικροπροληπτική εποπτεία και η άλλη για την προστασία των καταναλωτών. 25 Τα βασικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος μπορεί να συνοψισθούν ως εξής: (α) επιτυγχάνεται αποτελεσματική εποπτική κάλυψη των χρηματοοικονομικών ομίλων, (β) ο διαχωρισμός με βάση τους εποπτικούς στόχους επιτρέπει την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων μιας και οδηγεί στο σχηματισμό αρχών εντός των οποίων αναπτύσσονται ποικίλες φυσικές συνέργιες λόγω της κοινής εποπτικής και ρυθμιστικής φιλοσοφίας που διέπει το κάθε εποπτικό αντικείμενο, αλλά και της κοινής κουλτούρας του προσωπικού που απασχολείται σε κάθε αρχή, (γ) οι στόχοι και αρμοδιότητες της κάθε αρχής είναι σαφείς, και συνεπώς, ενισχύεται τόσο η διαφάνεια της εποπτικής δομής όσο και οι μηχανισμοί λογοδοσίας, (δ) η διάκριση με βάση τους εποπτικούς στόχους επιτρέπει σε κάθε αρχή να επιδιώξει ανεπηρέαστα την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, δίχως τον κίνδυνο παραγκωνισμού ή υπονόμευσης του ενός έναντι του άλλου εποπτικού στόχου, ενώ οι όποιες συγκρούσεις εμφανισθούν και δεν επιλυθούν μέσω της συνεργασίας των αρχών (πχ, στα θεσμοθετημένα κοινά συμβούλια ή επιτροπές) παραπέμπονται προς αντιμετώπιση σε πολιτικό επίπεδο (πχ, σε αρμόδια υπουργική επιτροπή ή σε συμβούλιο εποπτών με κυβερνητική εκπροσώπηση). 26 Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι το δυαρχικό σύστημα παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες που το καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικό από το μοντέλο του ενιαίου επόπτη. Πιο συγκεκριμένα, η διάκριση μεταξύ μικροπροληπτικής εποπτείας και προστασίας των καταναλωτών δεν είναι τόσο σαφής όσο υποθέτει το δυαρχικό σύστημα, γεγονός που αναμένεται να δημιουργεί συχνά εποπτικές διαμάχες και επικαλύψεις. 27 Επιπροσθέτως, οι οικονομίες που διασφαλίζει η λειτουργία δύο αρχών είναι σε κάθε 23 Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Hadjiemmanuil (2003) Demaestri/Guerrero (2003) Llewellyn (2006). 24 Lannoo (1999, 2000) Abrams/Taylor (2000) Wymeersch (2007). 25 Taylor (1995, 2009) Taylor, 1997, Redrawing the regulatory map: a proposal for reform, 5 Journal of Financial Regulation and Compliance 49 Lannoo (1999, 2000) Di Giorgio/Di Noia (2005) G30 (2008). 26 Taylor (1995, 1997, 2009) Dale/Wolfe (1998) Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Di Giorgio/Di Noia (2003, 2005) Carmichael, Australia s approach to regulatory reform, in J. Carmichael, A. Fleming, D. Llewellyn (eds.), Aligning Financial Supervisory Structures With Country Needs (World Bank Institute, 2004), σελ Llewellyn (2006) US Treasury Department (2008): σελ Briault (1999) Di Giorgio/Di Noia (2003) Wymeersch (2007). 8

11 περίπτωση μικρότερες σε σχέση με την ενιαία εποπτική αρχή, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί θα πρέπει να αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από δύο διαφορετικές αρχές. 28 Τέλος, προβλήματα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού μεταξύ των δύο εποπτικών αρχών υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας, όπως ακριβώς συμβαίνει στο οργανικό και λειτουργικό σύστημα. 29 Ο αντίλογος στις ανωτέρω ανησυχίες δεν είναι λιγότερο πειστικός. Πρώτον, ο προβληματισμός περί συχνών δικαιοδοτικών συγκρούσεων μεταξύ των αρχών είναι υπερβολικός. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε γίνει δεκτός, θα πρέπει να εκτιμηθεί σε συνάρτηση με τα σαφώς υπέρτερα οφέλη που κατά μέσο όρο εξασφαλίζει η ισόρροπη και αμερόληπτη ικανοποίηση των εποπτικών στόχων μέσω της λειτουργίας δύο διαφορετικών αρχών. Εξάλλου, ο ίδιος προβληματισμός ισχύει σε όλα τα εποπτικά συστήματα με τη διαφορά ότι, στο δυαρχικό σύστημα, η επίλυση των διαφωνιών λαμβάνει χώρα κατά το δυνατόν δημόσια (σε κοινές επιτροπές ή σε πολιτικό επίπεδο) και όχι εσωτερικά. Δεύτερον, οι οικονομίες που εξασφαλίζει το δυαρχικό σύστημα είναι μεγαλύτερες από εκείνες που οι επικριτές του υποπτεύονται: η αποτελεσματική επίτευξη του κάθενός από τους δύο εποπτικούς στόχους προαπαιτεί εξειδίκευση, καθώς και υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένης εποπτικής κουλτούρας και εργαλείων, γεγονός που επιτυγχάνεται καλύτερα εντός δύο διαφορετικών αρχών, κάθε μια από τις οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδια για διαφορετικό στόχο. 30 Επίσης, το δυαρχικό σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει σε ικανοποιητικό βαθμό το ζήτημα της πολλαπλής αδειοδότησης και εποπτείας μέσω της κατάλληλης εσωτερικής οργάνωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να ορισθεί ότι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που δεν δραστηριοποιούνται στην λιανική διαμεσολάβηση δεν θα αδειοδοτούνται/εποπτεύονται από τον επόπτη για την προστασία των καταναλωτών ή ότι οι επενδυτικοί διαμεσολαβητές που δεν συναλλάσσονται για ίδιο λογαριασμό θα υπόκεινται μόνον σε ειδικό λιγότερο επαχθές καθεστώς μικροπροληπτικής εποπτείας, το οποίο θα λειτουργεί υπό τον αρμόδιο επόπτη για την προστασία των καταναλωτών. 31 Τρίτον, τα οποία προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των αρχών μπορεί να περιορισθούν σημαντικά μέσω τις υιοθέτησης σαφών και αποτελεσματικών γραμμών επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού. Επί παραδείγματι, η καθιέρωση ρητής υποχρέωσης για την μεταξύ των αρχών ανταλλαγή των εκθέσεων των ελεγκτών, η υποχρεωτική συμμετοχή εκπροσώπων της κάθε αρχής στο διοικητικό συμβούλιο της άλλης, αλλά και η ίδρυση κοινών ομάδων εργασίας ή/και εποπτικών συμβουλίων αποτελούν ελκυστικές λύσεις. 32 Εξάλλου, στην εκτίμηση των όποιων αστοχιών στη συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών θα πρέπει να βαρύνει, από την άλλη πλευρά, ότι το δυαρχικό σύστημα αποτρέπει αποτελεσματικότερα την υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών σε σχέση με το μοντέλο του ενιαίου επόπτη. 33 Γ. Η εμπειρική προσέγγιση 28 Όπ.π. 29 Όπ.π. 30 Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Dale/Wolfe (1998) Hadjiemmanuil (2003). 31 Dale/Wolfe (1998) Goodhart/Hartmann/Llewellyn/Rojas Suárez/Weisbrod (1998) Lannoo (1999). 32 Taylor (1997) Carmichael (2000) Lannoo (2000). 33 Llewellyn (2006). 9

12 Η συζήτηση που προηγήθηκε ανέδειξε σε θεωρητικό επίπεδο τα προτερήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών εποπτικών συστημάτων, όμως παραμένει ατελής στο βαθμό που δεν συνοδεύεται από εμπειρική ανάλυση. Η πρώτη ομάδα εμπειρικών ερευνών ασχολείται με την επίδραση της «ποιότητας της εποπτικής διακυβέρνησης» στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η ποιότητα της εποπτικής διακυβέρνησης προσδιορίζεται από τέσσερεις παραμέτρους: ανεξαρτησία, λογοδοσία, διαφάνεια, ακεραιότητα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι εκείνοι οι χρηματοοικονομικοί επόπτες που εξασφαλίζουν μεγάλες επιδόσεις στα παραπάνω χαρακτηριστικά (ανεξαρτήτως του υιοθετούμενου εποπτικού συστήματος) ενισχύουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Το αποτέλεσμα αυτό ισχυροποιείται εφόσον η βελτίωση της εποπτικής διακυβέρνησης λαμβάνει χώρα εντός μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και ενός ευρύτερου, υγιούς θεσμικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 34 Η δεύτερη ομάδα ερευνών οριοθετεί τους εξής βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εποπτικού συστήματος: (α) ο βαθμός ανάπτυξης χρηματοοικονομικών ομίλων και διάτρησης των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ υπηρεσιών/προϊόντων εντός της εθνικής αγοράς, υπό την έννοια ότι, όσο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς καταλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι και όσο λιγότερο εμφανείς καθίστανται οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χρηματοοικονομικών προϊόντων/υπηρεσιών, τόσο περισσότερο αναγκαία φαντάζει η επιλογή ενός από τα συστήματα ενοποιημένης εποπτείας, (β) το μέγεθος της εθνικής οικονομίας, μιας και για τις χώρες με μικρό μέγεθος οικονομίας και σχετικά περιορισμένους πόρους, η ενοποιημένη εποπτεία προσφέρει πολύτιμες οικονομίες κλίμακας και φάσματος, ιδίως αναφορικά με την ανάπτυξη, εκπαίδευση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, (γ) ο βαθμός συγκέντρωσης στον χρηματοοικονομικό τομέα, δεδομένου ότι η ενοποιημένη προσέγγιση φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματικότερο αντίβαρο στη συσσώρευση οικονομικής δύναμης που συνεπάγεται ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στον χρηματοοικονομικό τομέα, (δ) οι ιδιαιτερότητες των εθνικών νομικών συστημάτων (πχ, προσκόμματα στην ίδρυση νέων εποπτικών αρχών εκτός της εθνικής κεντρικής τράπεζας ή/και στην ανάθεση νέων εποπτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στις υφιστάμενες αρχές, ιδιαιτερότητες στην θεσμική αντιμετώπιση των ανεξάρτητων αρχών), (ε) η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εποπτικών δομών, (στ) η χρονική συγκυρία και οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που έχει θέσει η κάθε χώρα. 35 Καταληκτικά, οι έρευνες της ομάδας αυτής επισημαίνουν ότι τα ιδιοσυγκρατικά χαρακτηριστικά του κάθε εθνικού, νομικο πολιτικο οικονομικού συστήματος επιδρούν σημαντικά στη δομή και αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Τούτο 34 Για μια εξαιρετική βιβλιογραφική ανάλυση, βλ. Quintyn Governance of Financial Supervisors And Its Effects A Stocktaking Exercise (SUERF The European Money and Finance Forum, 2007). 35 Taylor/Flemming, 1999, Integrated financial supervision: lessons from northern European experience, World Bank Policy Research Working Paper 2223 Hawkesby (2000) Mwenda/Flemming, 2001, Interna onal developments in the organizational structure of financial services supervision (Μελέτη που παρουσιάσθηκε σε σεμινάριο της Παγκόσμιας Τράπεζας, ) De Luna Mar nez/rose, 2003, Interna onal survey of integrated financial sector supervision, World Bank Policy Research Working Paper 3096 Hadjiemmanuil (2003) Carmichael, Summary of the discussion, in J. Carmichael, A. Fleming, D. Llewellyn (eds.), Aligning Financial Supervisory Structures With Country Needs (World Bank Institute, 2004), σελ

13 εξηγεί άλλωστε τον λόγο για τον οποίο δεν υπάρχει σύγκλιση προς ένα, συγκεκριμένο, «βέλτιστο» σύστημα εποπτείας αλλά, αντιθέτως, παρατηρείται ετερογένεια μεταξύ των εθνικών εποπτικών συστημάτων (βλ. Παράρτημα). Παρά ταύτα, μια τρίτη, πιο πρόσφατη αλλά και πιο περιορισμένη ομάδα μελετών προσπαθεί να διαγνώσει, έστω σε αδρές γραμμές και με οριακές συγκρίσεις, κατά πόσο υφίσταται βέλτιστη δομή στην χρηματοοικονομική εποπτεία. Οι έρευνες καταλήγουν ότι η ενοποιημένη προσέγγιση συνδέεται θετικά τόσο με την αποτελεσματικότερη εποπτεία (κυρίως των επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών), όσο και με ενισχυμένη ρυθμιστική και εποπτική συνοχή συνέπεια σε διατομεακό επίπεδο. 36 Η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση, πάντως, φαίνεται να ενισχύει τη δημοφιλία του δυαρχικού συστήματος. Στην Μεγάλη Βρετανία, η έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με τα αίτια της κρίσης και την κατάρρευση της Northern Rock κατέδειξε τις καίριες αδυναμίες του συστήματος της ενιαίας εποπτικής αρχής. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι το επιχείρημα περί ισχυρών συνεργιών μεταξύ μικροπροληπτικής εποπτείας και προστασίας των καταναλωτών αγνοεί τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο όσον αφορά στα εποπτικά εργαλεία και φιλοσοφία. Από τις σχετικές εκθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι η βρετανική, ενιαία εποπτική αρχή (FSA) είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των καταναλωτών εις βάρος της μικροπροληπτικής εποπτείας. Καταδεικνύεται, δηλαδή, ότι, όταν η επίτευξη και των δύο εποπτικών στόχων ανατίθεται στην ίδια αρχή, αποτελεί σχεδόν φυσική συνέπεια για τον ενιαίο επόπτη να δίδει προτεραιότητα στην προστασία των καταναλωτών, λόγω του ιδιαιτέρως, πολιτικά ευαίσθητου και «εξωστρεφούς» χαρακτήρα που αυτή έχει, σε σύγκριση με την μικροπροληπτική εποπτεία. 37 Εξάλλου, η φιλοσοφία και τα εργαλεία της μικροπροληπτικής εποπτείας και της προστασίας των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά. Για την προστασία των καταναλωτών απασχολούνται κυρίως νομικοί, ενώ η μικροπροληπτική εποπτεία αποτελεί ως επί το πλείστον οικονομική δραστηριότητα που απασχολεί οικονομολόγους. Επομένως, η ανάληψη και των δύο εποπτικών σκοπών από μια αρχή οδηγεί αναπόφευκτα στην επικράτηση της μιας φιλοσοφίας έναντι της άλλης και κατ επέκταση στην υποβάθμιση του ενός σκοπού προς όφελος του άλλου. 38 Η συζήτηση στην Μεγάλη Βρετανία για τα αίτια της κρίσης και τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις κατέληξε πρόσφατα στην πρόταση της κυβέρνησης για αντικατάσταση του συστήματος της ενιαίας εποπτικής αρχής από ένα 36 Čihák/Podpiera, 2006, Is one watchdog better than three? International experience with integrated financial sector supervision, IMF Working Paper 57 Čihák/Podpiera, 2008, Integrated supervision: which model?, 19 North American Journal of Economics and Finance 135 Arnone/Gambini, Architectures of supervisory authorities and banking supervision, in D. Masciandaro, M. Quintyn (eds.), Designing Financial Institutions Supervision: Independence, Accountability And Governance (Edward Elgar Publishing, 2007), σελ Masciandaro/Quintyn, 2009, After the big bang and before the next one? Reforming the financial supervision architecture and the role of central bank: a review of worldwide trends, causes and effects ( ), Paolo Baffi Centre Research Paper House of Lords Select Committee on Economic Affairs, Banking Supervision And Regulation: Volume I (June 2009): σελ. 33 Financial Services Authority (FSA), The Turner Review: A Regulatory Response To The Global Banking Crisis (March 2009): σελ. 87 HM Treasury, Reforming Financial Markets (CM 7667, July 2009): σελ. 56 Taylor (2009). Η επισήμανση του καθηγητή Wood [(House of Lords (2009): σελ. 33)] είναι χαρακτηριστική: «Consumers do not write to the FSA or the Member of Parliament saying, I think Royal Bank is running an excessively risky business overseas. They write and say and do it daily or more frequently The Royal Bank, or whatever bank, has treated me badly. That inevitably distracts attention». 38 House of Lords (2009): σελ. 33 G30 (2008) Taylor (2009). 11

14 δυαρχικό σύστημα το οποίο θα αποτελείται από έναν μικροπροληπτικό επόπτη (Prudential Regulation Authority) εντός της Τράπεζας της Αγγλίας και μια διαφορετική αρχή για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς (Consumer Protection and Markets Authority). 39 Στις ΗΠΑ, επίσης, η ανάλυση των αιτιών της τρέχουσας κρίσης οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών, το 2008, στη σύνταξη της Μπλε Βίβλου για τον Εκσυγχρονισμό του ρηματοοικονομικού Συστήματος (The Department of the Treasury Blueprint for a Modernized Financial Regulatory Structure) με την οποία προτάθηκε η ριζική αναδιάρθρωση του ισχύοντος εποπτικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός δυαρχικού μοντέλου: μια αρχή (Prudential Financial Regulatory Agency) ως μικροπροληπτικός επόπτης και μια άλλη αρχή (Conduct of Business Regulatory Agency) για την προστασία των καταναλωτών. 40 Σε ανάλογο μήκος κύματος κινούνται και οι διαπιστώσεις υπερεθνικών οργανισμών και επιφανών προσωπικοτήτων. Η Ομάδα των Τριάντα (G30) υπογραμμίζει την γενικότερη τάση προς ενοποίηση της εποπτείας, ενώ η Έκθεση de Larosière φαίνεται να προχωράει ένα βήμα περισσότερο «κλείνοντας το μάτι» στο δυαρχικό εποπτικό σύστημα. 41 Τέλος, ο Guillermo de la Dehesa, Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Centre for Economic Policy Research) και μέλος της Ομάδας των Τριάντα, αλλά και οι Di Giorgio και Di Noia, Καθηγητής Νομισματικών Οικονομικών και Αναπληρωτής Διευθυντής της Ιταλικής Ένωσης Ανωνύμων Εταιριών, αντιστοίχως, έχουν εκφράσει ρητώς την υποστήριξή τους στο δυαρχικό εποπτικό σύστημα. 42 Δ. Ο ρόλος των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών Η ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΚΤ στο σύγχρονο περιβάλλον της χρηματοοκονομικής εποπτείας χρήζει ιδιαίτερης συζήτησης για τρεις θεμελιώδεις λόγους. Πρώτον, στις αρμοδιότητες των ΚΤ περιλαμβάνεται η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Συνεπώς, οι ΚΤ εμφανίζονται ως φυσικοί ανάδοχοι της μακροπροληπτικής εποπτείας, δηλαδή, του τρίτου εποπτικού στόχου για τον οποίο δεν έχει γίνει λόγος μέχρι το σημείο αυτό. Δεύτερον, υπάρχει έντονος επιστημονικός διάλογος ως προς την σκοπιμότητα ανάθεσης και της μικροπροληπτικής εποπτείας στις ΚΤ. Τρίτον, το εύρος του εποπτικού ρόλου των ΚΤ φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το οργανωτικό μοντέλο της χρηματοοικονομικής εποπτείας εν γένει. Η κρατούσα αντίληψη πρεσβεύει ότι, ιστορικά παραδοσιακά, η ανάληψη της μακροπροληπτικής εποπτείας από τις εθνικές ΚΤ αποτελεί φυσική συνέπεια και αδήριτη αναγκαιότητα για δύο λόγους. Πρώτον, στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής και εποπτείας των συστημάτων πληρωμών, οι ΚΤ διατηρούν γραμμές άμεσης, ακριβούς και τακτικής πληροφόρησης αναφορικά με την κατάσταση των συμμετεχόντων στην αγορά, γεγονός που επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων που απειλούν τη 39 HM Treasury, A New Approach To Financial Regulation: Judgment, Focus And Stability (CM 7864, July 2010). 40 Ωστόσο, ο προσφάτως ψηφισθέν Νόμος για την Αναμόρφωση της Wall Street και την Προστασία του Καταναλωτή (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010, H.R. 4173) υιοθέτησε μια πιο ήπια μεταρρύθμιση του εποπτικού συστήματος. 41 G30 (2008): σελ The High Level Group of Financial Supervision in the EU (The de Larosière Group), Report (25 February 2009): σελ. 48, De la Dehesa, Should the ESCB be the leading Euro area supervisor? (Ομιλία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιος 2009) Di Giorgio/Di Noia (2003, 2005). 12

15 χρηματοοικονομική σταθερότητα. 43 Δεύτερον, οι ΚΤ απολαμβάνουν ισχυρά εχέγγυα ανεξαρτησίας. Το επιχείρημα εν προκειμένω είναι ότι η αποτελεσματική διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί τόσο την υιοθέτηση μιας εποπτικής προσέγγισης με μακροχρόνιο ορίζοντα, όσο και την πλήρη διασφάλιση ότι, σε περιόδους κρίσης, ο επόπτης θα μπορεί να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα άμεσα, αποφασιστικά και ανεπηρέαστα, γεγονός που με τη σειρά του προϋποθέτει σταθερούς μηχανισμούς ανεξαρτησίας. Πράγματι, μια σχετικά πιο πρόσφατη ομάδα εμπειρικών ερευνών υπογραμμίζει τη θετική σχέση μεταξύ εποπτικής ανεξαρτησίας και χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 44 Η ανάθεση της μικροπροληπτικής εποπτείας στην ΚΤ, από την άλλη μεριά, συνιστά πηγή έντονων αντιπαραθέσεων. Οι σκεπτικιστές θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως απευκταίο και προβάλλουν προς υποστήριξη αυτής της άποψης δύο βασικά επιχειρήματα. Πρώτον, η άσκηση νομισματικής πολιτικής και η μικροπροληπτική εποπτεία αποτελούν αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες. Ειδικότερα, η μικροπροληπτική εποπτεία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και, επομένως, λειτουργεί από πλευράς προσήλωσης και εξοικονόμησης πόρων ανθρώπινου δυναμικού εις βάρος τόσο της νομισματικής πολιτικής, όσο και της μακροπροληπτικής εποπτείας. Επίσης, τυχόν αποτυχία στην άσκηση μικροπροληπτικής εποπτείας μπορεί να υπονομεύσει το κύρος και την αξιοπιστία της ΚΤ, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και της μακροπροληπτικής εποπτείας. Τέλος, η μικροπροληπτική εποπτεία νοθεύει την ορθολογική λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής: σε περιόδους όπου απαιτείται σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής, η ΚΤ μπορεί να καθυστερεί την αύξηση των επιτοκίων, ή να προβαίνει σε περαιτέρω μείωσή τους, ή ακόμη και να χαλαρώνει τα κριτήρια παροχής επείγουσας ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα προκειμένου να στηρίξει τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 45 Δεύτερον, η ανάθεση και της μικροπροληπτικής εποπτείας στην ΚΤ οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο τον έλεγχο της ΚΤ και, ταυτόχρονα, δημιουργεί ηθικό κίνδυνο μιας και η ανάπτυξη χρηματοοικονομικών ομίλων μπορεί να δημιουργήσει την λανθασμένη εντύπωση στους καταναλωτές ότι το «δίχτυ προστασίας» για τις τράπεζες επεκτείνεται σε όλους τους οργανισμούς μη τράπεζες του ομίλου. 46 Ο αντίλογος, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της τρέχουσας κρίσης, ακούγεται πειστικότερος. Η οργάνωση και λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών λογοδοσίας μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπερβολικής συγκέντρωσης 43 Schinasi, 2003, Responsibility of central banks for stability in financial markets, IMF Working Paper 121 Squam Lake Working Group on Financial Regulation, A Systemic Regulator For Financial Markets (Council on Foreign Relations, Center for Geoeconomic Studies, May 2009). 44 Quintyn/Taylor, 2002, Regulatory and supervisory independence and financial stability, IMF Working Paper 46 Das/Quintyn/Chenard, 2004, Does regulatory governance matter for financial system stability? An empirical analysis, IMF Working Paper 89 Hüpkes/Quintyn/Taylor, 2005, The accountability of financial sector supervisors: principles and practice, IMF Working Paper 51 Klomp/De Haan, 2009, Central bank independence and financial stability, 5 Journal of Financial Stability Goodhart/Schoenmaker, 1995, Should the functions of monetary policy and banking supervision be separated?, 47 Oxford Economic Papers 539 Abrams/Taylor (2000) Goodhart (2002) Hadjiemmanuil (2003) Llewellyn (2006) Herring/Carmassi (2008). 46 Abrams/Taylor (2000) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), The Role Of Central Banks In Prudential Supervision (March 2001) Hadjiemmanuil (2003) Llewellyn (2006) Herring/Carmassi (2008) De la Dehesa (2009). 13

16 εξουσιών, ενώ ο ηθικός κίνδυνος αποκρούεται με την ενημέρωση των καταναλωτών. 47 Εξάλλου, η εμπειρική έρευνα δεν έχει αποδείξει με στατιστική σημαντικότητα οποιαδήποτε αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της συγκέντρωσης της μικροπροληπτικής εποπτείας και άσκησης της νομισματικής πολιτικής στην ΚΤ, αφενός, και της υπονόμευσης της τελευταίας, αφετέρου. 48 Ένα τμήμα των ερευνών, μάλιστα, αντιστρέφει το επιχείρημα υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός των δύο ρόλων οδηγεί σε σημαντικές συνέργιες οι οποίες υπερακοντίζουν κατά πολύ τις όποιες ανησυχίες έχουν διατυπωθεί. Ειδικότερα, προκύπτει ότι η ανάθεση της μικροπροληπτικής εποπτείας στην ΚΤ αποτελεί, όχι μόνον φυσική επιλογή, αλλά και αναγκαιότητα, με δεδομένο ότι (α) οι τράπεζες συνιστούν τους «αγωγούς» μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην αγορά, (β) η εποπτεία των συστημάτων πληρωμής από την ΚΤ αναπόφευκτα συνεπάγεται την απόκτηση πληροφοριών μικροπροληπτικής φύσης για την φερεγγυότητα των συμμετεχόντων στα συστήματα αυτά, (γ) η υπηρέτηση του «φυσικού» ρόλου της ΚΤ σχετικά με τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας συνδέεται στενά με την μικροπροληπτική εποπτεία, (δ) τα εχέγγυα ανεξαρτησίας κατά την άσκηση νομισματικής πολιτικής από την ΚΤ συνιστούν πολύτιμη ασφαλιστική δικλείδα και για την αποτελεσματική μικροπροληπτική εποπτεία, και (ε) η άμεση, συνεχή και «από πρώτο χέρι» πληροφόρηση για την κατάσταση των τραπεζών διευκολύνει σε καίριο βαθμό την αποτελεσματική άσκηση τόσο της νομισματικής πολιτικής όσο και του ρόλου της ΚΤ ως παρόχου επείγουσας ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. 49 Εξάλλου, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι η οποιαδήποτε παροχή έκτακτης ρευστότητας σε δοκιμαζόμενες τράπεζες από την ΚΤ εξισορροπείται από πράξεις ανοικτής αγοράς χωρίς να επηρεάζεται η νομισματική σταθερότητα. Εξάλλου, η μεταφορά της αρμοδιότητας άσκησης της νομισματικής πολικής από τις ΚΤ της Ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ουσιαστικά εξουδετερώνει επί της αρχής, τουλάχιστον 47 Quintyn/Taylor (2002). 48 Βλ., ενδεικτικά, Heller, Prudential supervision and monetary policy, in J. Frenkel, M. Goldstein (eds.), Essays In Honor of Jacques J. Polak (IMF and De Nederlandsche Bank, 1991), σελ Goodhart/ Schoenmaker, Institutional separation between supervisory and monetary authorities, in C. Goodhart (ed.), The Central Bank And The Financial System (MIT Press, 1995b), σελ Di Noia/ Di Giorgio, 1999, Should bank supervision and monetary policy tasks be given to different agencies?, 2 International Finance 361 Ioannidou, 2008, Does monetary policy affect the central bank s role in bank supervision? 14 Journal of Financial Intermediation Goodhart/Schoenmaker, (1995) Peek/Rosenberg/Tootell, 1999, Is bank supervision central to central banking? 114 Quarterly Journal of Economics Abrams/Taylor (2000) Ferguson, 2000, Alternative approaches to financial supervision and regulation, 17 Journal of Financial Services Research 297 Hawkesby, (2000) Healey, Financial stability and the central bank: interna onal evidence, in R. Brealey, A. Clarj, C. Goodhart, J. Healey, G. Hoggarth, D. Llewellyn, C. Shu, P. Sinclair, F. Soussa (eds.), Financial Stability And Central Banks: A Global Perspective (Routledge, 2001) Quintyn/Taylor (2002) Hadjiemmanuil (2003) Schooner/Taylor, 2003, United Kingdom and United States responses to the regulatory challenges of modern financial markets, 38 Texas International Law Journal 317 Herrero/Del Río, 2003, Financial stability and the design of monetary policy, Banco de Espaňa Documento de Trabajo 315 Γνώμη της ΕΚΤ CON/2004/16 (παρα. 5) Llewellyn (2006) Bernanke, Financial regula on and financial stability (Ομιλία ενώπιον του Forum της Federal Deposit Insurance Corporation για τα Ενυπόθηκα Δάνεια σε Νοικοκυριά με αμηλά και Μεσαία Εισοδήματα, Arlington, Virginia, ) De la Dehesa (2009) Nier, 2009, Financial stability frameworks and the role of central banks: lessons from the crisis, IMF Working Paper 70 Group of Thirty (G30), Financial Reform: A Framework For Financial Stability (Washington D.C., January 2009). 14

Διαχείριση κινδύνων Διδάγματα από την κρίση και προοπτικές

Διαχείριση κινδύνων Διδάγματα από την κρίση και προοπτικές Διαχείριση κινδύνων Διδάγματα από την κρίση και προοπτικές Μιχαήλ Χαραλαμπίδης Chief Risk Officer Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Περίληψη Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, σταθερότητα & ρύθμιση στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα

Ανταγωνισμός, σταθερότητα & ρύθμιση στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα Policy Paper / Κείμενο Πολιτικής No 19 / Φεβρ. 2012 Ανταγωνισμός, σταθερότητα & ρύθμιση στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα Δημήτρης Χ. Κατσίκας Εκλεγμένος Λέκτορας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΗΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Προβληματισμοί και Συμπεράσματα από την Κρίση για την Ευρώπη

Η Σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Προβληματισμοί και Συμπεράσματα από την Κρίση για την Ευρώπη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Προβληματισμοί και Συμπεράσματα από την Κρίση για την Ευρώπη Αθανάσιος Ορφανίδης Δεκέμβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Εισαγωγή Σε δέκα από τις δώδεκα χώρες της ζώνης του ευρώ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) είτε έχουν άµεση αρµοδιότητα για την άσκηση προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦιλΙΠΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στην σύγχρονη εταιρία ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA Tου Δρα Δημήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κυριακή Μόσχα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Πλάτωνα Γάτσινου δικηγόρου* H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα διάγραμμα ύλης Α. Εισαγωγή 1676 Β. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική ρύθμιση και το κόστος κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η χρηματοοικονομική ρύθμιση και το κόστος κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων Η χρηματοοικονομική ρύθμιση και το κόστος κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων Σταύρος Θωμαδάκης καθηγητησ τμημα οικονομικων επιστημων Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνος Λοΐζος διδακτωρ τμημα οικονομικων επιστημων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περιεχόμενα 1. Ο Ρόλος των Τραπεζών...1 2. Η Αξία μιας Τράπεζας...11 3. Εποπτικοί Μηχανισμοί...18 4. Θεωρητικά Ζητήματα...26 5. Μέθοδος CAMELS...31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Τα αποταμιευτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση.» Σπουδαστής : Φτακλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield)

Rate) τράπεζας (Marginal Lending Facility Rate) Σελ. 49. (Government Bond Yield) Μ.Β.Α ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το κόστος διαµεσολάβησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ mbaex0931 Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού Levy Economics Institute of Bard College Νο. 137, 2014 Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού Του Mario Tonveronachi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2009 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας τη Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Νικόλαος Νανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 1 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσημη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνιστάται στην ένταξη του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

Νο 7 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 7 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 7 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Πολιτικής. Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Κείμενο. Πολιτικής. Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση Κείμενο No 10_Μάιος 2013 Πολιτικής Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση Νικόλαος Γρκαργκάνας, Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Πτυχιακή Εργασία με Θέμα : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι καινοτομίες στη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη από το 2007 έως σήμερα

Οι καινοτομίες στη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη από το 2007 έως σήμερα Οι καινοτομίες στη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη από το 2007 έως σήμερα Παναγιώτης Αλεξάκης καθηγητησ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το άρθρο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα