koinvnia ΟΡΑΜΑ ΟΡΑΜΑ Ο ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστ&ν τοt ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "koinvnia ΟΡΑΜΑ ΟΡΑΜΑ Ο ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ www.koinwnia.com ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστ&ν τοt ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ"

Transcript

1 koinvnia ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστ&ν τοt ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΡΑΜΑ ΟΡΑΜΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΟΡΑΜΑ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας αἰσθανόμαστε πιό ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐξηγήσουμε στόν λαό μας μέ περισσότερη εὐκρίνεια τόν λόγο ὑπάρξεως τῆς Παρατάξεώς μας ἀνάμεσα στίς τόσες πολιτικές ὁμάδες καί προσπάθειες πού ὑπάρχουν στόν τόπο μας. Δηλώνουμε μέ κάθε εἰλικρίνεια ὅτι ἄν δέν εἴχαμε στό νοῦ καί στήν καρδιά μας κάτι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό αὐτό πού ἐκφράζουν οἱ ὑπάρχουσες πολιτικές ἑλληνικές καί παγκόσμιες δέν θά ἐπιχειρούσαμε ἕνα τέτοιο ἄθλημα, τό ὁποῖο ἐκτός τοῦ μεγέθους του καί τῆς βαρύτητός του ἔχει ἄμεσες δυσβάστακτες ἐπιπτώσεις στά πρόσωπα ὅλων ὅσοι τό ἐπιχειροῦμε, δεδομένου ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἄνθρωποι μισθοσυντήρητοι καί ἀνήκουμε στήν μεσαία οἰκονομική τάξη. 2

3 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ Πρίν ἐκθέσουμε λοιπόν τό πολιτικό μας πρόγραμμα θέλουμε νά τονίσουμε, αὐτή τή φορά πιό ἔντονα, τήν πολιτική μας ἰδιοπροσωπία, ὥστε νά καταστεῖ σαφής ὁ λόγος τῆς πολιτικῆς παρουσίας καί ὑπάρξεώς μας στίς χιλιάδες τῶν ψηφοφόρων μας, πού μᾶς ἀκολούθησαν καί μᾶς ἀκολουθοῦν, ἀλλά καί στόν εὐρύτερο ἑλληνικό πληθυσμό ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερα δέν μᾶς ἔχει γνωρίσει, γιατί ὅλα τά ΜΜΕ συστηματικά μᾶς ἀποκλείουν καί μέ κάθε τρόπο φιμώνουν τόν ἐνημερωτικό μας λόγο. Δηλώνουμε λοιπόν, ὅτι πόθος καί σκοπός μας εἶναι ἡ ἐπιστροφή τῆς πολιτικῆς στήν τροχιά τῆς Ρωμηοσύνης, στήν πορεία πού ἀκολουθήθηκε ἀπό συστάσεως τῆς Βασιλεύουσας τῶν Πόλεων μέχρι καί τόν Μάρτυρα Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ὅποιες ἐγχώριες ἤ διεθνεῖς πολιτικές πού προτείνονται σάν λύσεις στό σημερινό ἀδιέξοδο εἶναι μετέωρες, ἕωλες, ἄχρηστες καί ἀναποτελεσματικές, γιατί δέν ἀγγίζουν τήν οὐσία τῆς τραγικῆς καταστάσεως πού ἐπικρατεῖ στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί παγκοσμίως, ἀφοῦ ἡ αἰτία τῆς πολιτικῆς κακοδαιμονίας εἶναι ἡ διαμόρφωση τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς ἀπό ξένα Κέντρα, γνωστά καί ἄγνωστα καί ἡ χειραγώγησή τους ἀπό τά Κέντρα αὐτά ἄμεση καί συνεχής. ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3

4 Δέν εἶναι τυχαῖο, οὔτε συμπτωματικό τό γεγονός ὅτι ὅλα τά ἑλληνικά Κόμματα ἔχουν «μαῦρα μεσάνυχτα» γιά τίς πνευματικές Παραδόσεις τῆς Πατρίδος μας καί γι αὐτό ἔχουν ὑποβιβάσει τήν ψυχή τοῦ Γένους μας, τήν Ἐκκλησία, σέ ἕνα ἀπό τούς πολλούς «κοινωνικούς φορεῖς», χαρακτηρισμό πού πρόσφατα ἐπανέλαβε ἡ ὑπουργός Παιδείας, μετά τήν ἐπίσκεψη τῆς Ἱ. Συνόδου στό Ὑπουργεῖο της! Ἀπόρροια αὐτῆς τῆς ἀποξενώσεως τῶν πολιτικῶν μας Κομμάτων ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης εἶναι καί ἡ ὁλοένα αὐξανόμενη δουλοπρέπειά τους ἀπέναντι στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, ἡ μειοδοτική στάση τους στά θέματα τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, ἡ παραγωγή ἀμοραλιστικῶν νόμων, σύμφωνα μέ τίς ἀπαιτήσεις καί τίς προδιαγραφές κάθε φαύλου, κάθε ἀμοραλιστή, κάθε καταχραστή καί ἐκμεταλλευτή καί ὄχι μέ βάση τίς ἠθικές ἀξίες τήν πραγματική δικαιοσύνη, δηλαδή τήν εὐνομία. Ἄθλια κατάληξη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, ἡ πνευματική καί οἰκονομική χρεωκοπία τοῦ λαοῦ μας. 4

5 ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ Οἱ ἱδρυτές τῆς Παρατάξεώς μας πιστεύουμε ἀπόλυτα, ὅπως καί ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὅτι ἡ μόνη Ἀλήθεια εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη, ἡ ὁποία, ἄν γίνει πράξη, λύνει ὅλα τά πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά ἀλλά καί τά βιοτικά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καί ἐγκαθιστᾶ στίς κοινωνίες τήν βαθειά καί ἀναφαίρετη εἰρήνη, τήν ἀληθινή δικαιοσύνη καί τήν ἀδελφοσύνη. Ὅμως Ταυτόχρονα κηρύσσουμε τήν ἀπόλυτη καί ἀληθινή ἀνεξιθρησκεία! Θά ἐξασφαλίσουμε σέ ὅλες τίς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πλήρη ἐλευθερία γιά τήν καλλιέργεια τῆς πίστεως ἤ τῶν ὅποιων ἐπιλογῶν τους, μέ εἰδικές ρυθμίσεις γιά ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς καί ὄχι μόνο γιά τούς χώρους τῆς Λατρείας. Κηρύσσουμε τήν πραγματική ἀνεξιθρησκεία τῆς Ρωμηοσύνης πού ἀνέδειξε τό Γένος μας Κέντρο τῆς Ὑφηλίου, γιατί διασφάλισε τήν ἐλευθερία ὅλων τῶν πολιτῶν, μέ ἰδανικό τρόπο, ὥστε ἡ ἐλευθερία τοῦ ἑνός νά μή μειώνει ἤ καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 5

6 Ἡ Παράταξή μας δέν θά ἐπιβάλει στούς πολῖτες ὑποχρεωτικά τόν Χριστιανισμό (ἐξ ἄλλου αὐτό εἶναι ἀντίθετο μέ τό ἦθος καί τίς ἐπιταγές τοῦ Χριστιανισμοῦ), ἀλλά καί δέν θά ἐπιτρέψει νά ἐπιβληθεῖ ἡ ἀθεΐα ὡς ἐπίσημη ἔκφραση τοῦ Κράτους στήν ἁγιομαρτυρική Πατρίδα μας, υἱοθετῶντας τήν πονηρή ἑρμηνεία τῆς ἀνεξιθρησκείας, ὡς ἀπαγόρευσης τῆς θρησκείας! ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΧΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ! Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τήν πονηρή, δόλια καί προδοτική πολιτική πού ἀσκεῖται ἐπί δεκαετίες στήν Πατρίδα μας. Τήν πολιτική πού ὑπηρετεῖ δουλικά τήν Παγκοσμιοποίηση καί «ροκανίζει» μέ γοργούς ρυθμούς τήν ἰδιοπροσωπία τοῦ Νεοέλληνα, μέ πρόσχημα τό ἄθλιο ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νά κρύβουμε τό τί πιστεύουμε γιατί προσβάλλουμε τούς ἀλλοθρήσκους καί τούς ἀλλοδόξους, Ἕλληνες ὑπηκόους ἤ μετανάστες! Πιστεύουμε στήν Οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλά ὄχι στήν Παγκοσμιοποίηση, πού εἶναι ὁ πνευματικός θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Γι αὐτό θά πολεμήσουμε τήν Παγκοσμιοποίηση καί βροντοφωνοῦμε «πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν» ὅτι ὅποιος προσβάλλεται ἀπό τήν Πίστη, τίς Παραδόσεις καί τήν Ἱστορία τοῦ λαοῦ μας, δέν ἔχει θέση στή Χώρα μας καί πρέπει νά τήν ἐγκαταλείψει τό ταχύτερο! 6

7 Στό σημεῖο αὐτό, θέλουμε νά διακηρύξουμε ὅτι σέ κανένα κρατικό λειτουργό ἤ παράγοντα πού διευθύνει ἤ διοικεῖ ὑπαλλήλους δέν θά ἐπιτρέψουμε νά ἀποκρύπτη τό θρήσκευμά του καί τόν ἰδεολογικό του προσανατολισμό, διότι λόγῳ τῆς θέσεώς του ἤ τῶν ἁρμοδιοτήτων του θά ἔχει τήν εὐχέρεια νά τούς ἐλέγχει ψυχολογικά, νά τούς ἐπηρεάζει καί νά ἐξαρτᾶ καί τήν προαγωγή τους ἀκόμη, ἀπό τό ἐάν καί κατά πόσον θά συγκατατεθοῦν στά δικά του πιστεύματα. Η ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ! Μεταξύ ἀνθρώπων πού κινοῦνται στόν ἴδιο ἐργασιακό χῶρο μέ ἐξάρτηση ἐργοδότη ἐργαζομένου ἤ ἔχουν σχέση διδασκαλίας μαθητείας (ὅπως στά Σχολεῖα, στά Πανεπιστήμια καί στά ὅμοια), ἡ ἀπόκρυψη τοῦ ἰδεολογικοῦ προσανατολισμοῦ ὄχι μόνο δημιουργεῖ ἀναταραχές στό κοινωνικό σύνολο ἀλλά καί ἐξυπηρετεῖ τούς κάθε λογῆς προβατόσχημους λύκους στό νά παραπλα- ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 7

8 νοῦν, νά προσηλυτίζουν καί νά παρασύρουν στήν πλάνη τούς ἀνυποψίαστους πολίτες. Γιατί αὐτός πού κρύβει τό πιστεύω του δέν ἔχει ἄλλο σκοπό ἀπό τό νά ἐξαπατήσει τούς ἄλλους γιά νά πετύχει ἄνομους σκοπούς. Στά πλαίσια τῆς πλήρους ἀνεξίθρησκης πολιτικῆς μας δηλώνουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ νομοθεσία μας δέν θά προσβάλλει τή θρησκεία ἤ τά πιστεύματα κανενός, ἀλλά θά δημιουργήσουμε, παράλληλους τομεῖς, στούς ὁποίους θά ἐνταχθεῖ ὁ καθένας σύμφωνα μέ αὐτό πού πρεσβεύει, ζεῖ καί ἐκφράζει, μέ γνώμονά, ὅμως, νά μή χαθεῖ κανένα ζωτικό στοιχεῖο πού συγκροτεῖ τήν ἑλληνική πνευματική κληρονομιά. Στά ἐπιμέρους προγράμματα τῶν Ὑπουργείων πού ὁραματιζόμαστε καί σχεδιάζουμε, θά ἀναπτύξουμε λεπτομερῶς τό πῶς ὑλοποιεῖται ἡ πολιτική μας αὐτή, ἰδίως στό χῶρο τῆς Παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπου παρατηροῦνται οἱ σφοδρότερες συγκρούσεις. ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ Τονίζουμε μέ ἔμφαση τήν εἰδοποιό διαφορά πού εἶχε καί ἔχει ὁ Ἕλληνας ἔναντι τῶν ἐθνῶν, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τή βαθιά πίστη στό Θεό καί τή συμμόρφωση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του σύμφωνα μέ αὐτή τήν πίστη. 8

9 Δέν διανοούμεθα τόν Ἕλληνα σάν ἕνα ἁπλό καταναλωτή ὅπως εἶναι ὁ Εὐρωπαῖος. Ὁ σύγχρονος Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος σπάνια διερωτᾶται ἀπό ποῦ προέρχεται, τί σκοπό ἔχει στή ζωή καί ποῦ θά καταλήξει στό τέλος τῆς ζωῆς του. Γι αὐτό ὁ Ἕλληνας ποτέ δέν ἐκάμπτετο μπροστά στό μεγαλεῖο κανενός, ἄν τό μεγαλεῖο ἐξαντλεῖτο στήν οἰκονομική δραστηριότητα καί στή στρατιωτική ὑπεροπλία. Ἄν θέλουμε νά ξαναθυμηθοῦμε ὡς Ἕλληνες ποιά εἶναι ἡ εἰδοποιός μας διαφορά ἀπό ὅλα τά ἔθνη, θά δοῦμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔγινε σήμερα μικρή ἐδαφικά χώρα ἀλλά ἦταν τέτοια ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ὡστόσο ποτέ δέν εἶχε σάν αὐτοσυνειδησία της ὅτι εἶναι μικρή χώρα, ἀλλά ἀντιθέτως, λόγῳ τῆς πνευματικῆς της εὐρωστίας, ἐπίστευε τό γνωστό σέ ὅλους δόγμα: «Πᾶς μή Ἕλλην βάρβαρος»! Ὑπῆρχαν καί τότε ὑπερδυνάμεις, μέ πρώτους τούς Πέρσες, ἀλλά πάντα τούς ἀντιμετώπισε νικηφόρα, χωρίς κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. Πάψαμε ὅμως νά διερωτώμεθα τί μεσολάβησε ἀπό τότε και καταντήσαμε, σάν λαός, νά χάσουμε τήν αὐτοσυνειδησία τῆς πνευματικῆς ὑπεροχῆς μας, γιατί ἀκολουθοῦμε τίς προτροπές καί τά «κηρύγματα» τῶν συγχρόνων πολιτικῶν μας, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς σαλπίζουν «urbi et orbi» ὅτι εἴμαστε μικρή χώρα καί δέν πρέπει νά ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 9

10 μιλᾶμε(!) στίς διεθνεῖς συζητήσεις, οὔτε νά φέρνουμε ἀντιρρήσεις στίς ἀποφάσεις τῶν μεγάλων Δυνάμεων! Γι αὐτό χρεωκοπήσαμε σήμερα. Χρεωκοπήσαμε πνευματικά καί, κατόπιν, καί οἰκονομικά! Ἄν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, μέ τό καλλιεργημένο πνεῦμα τους ἀλλά χωρίς τή χάρη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, εἶχαν τόσο ὑψηλή ἐθνική αὐτοσυνειδησία, στηριγμένοι καθαρά στήν πνευματική τους καλλιέργεια, πόσο βαθειά αὐτοσυνειδησία ἔπρεπε νά ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα, μετά τήν μεγαλούργηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν Μεγάλο ἅγιο Κωνσταντῖνο ἕως καί τόν ἆθλο τοῦ 1821; Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ Ἡ παντελής ἔλλειψη ἐθνικῆς καί πνευματικῆς αὐτοσυνειδησίας ἐκφράστηκε πρόσφατα ἀπό ἐκπρόσωπο μεγάλης πολιτικῆς παρατάξεως, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε χωρίς ἴχνος ντροπῆς ὅτι «Στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση βρήκαμε τήν οἰκογένειά μας, τούς δικούς μας ἀνθρώπους καί εἶναι ἀδιανόητο νά βγοῦμε ἀπό αὐτήν τήν οἰκογένεια»! Καί τά διακηρύσσει αὐτά, ἐνῶ γνωρίζει ὅτι μέ τό κατάπτυστο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μᾶς ἐκβιάζει γιά νά μᾶς δώσει χρήματα νά ὑποθηκεύσουμε τά ἐδάφη καί τά Μνημεῖα τῆς Πατρίδος μας! Εἶναι, ἀλήθεια, νά ἀπορεῖ κανείς, πῶς συμβιβάζεται ὁ χαρακτηρισμός τοῦ πατριώτη, τοῦ ἀνθρώπου πού θέλει νά ὑπηρετεῖ μέ εἰλικρίνεια τήν πατρίδα του, μέ τήν πιό 10

11 πάνω διακήρυξη ἀφοῦ εἶναι σέ ὅλους πιά γνωστό ὅτι ἡ Εὐρώπη σέ καμμιά χρονική στιγμή δέν βοήθησε τήν Ἑλλάδα, ἀλλά τήν χρησιμοποίησε ἤ γιά νά τῆς ἀλλοιώσει τόν πνευματικό της Ὀρθόδοξο προσανατολισμό ἤ, ὡς ἕνα πιόνι τῆς παγκόσμιας σκακιέρας, γιά νά φέρει σέ δύσκολη θέση καί νά ἀπειλεῖ τούς ἀντιπάλους της. Σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, γιά νά θυμηθοῦμε μόνο τήν πρόσφατη συμπεριφορά τῆς Εὐρώπης, ἡ Εὐρώπη σφυρίζει ἀδιάφορα μπροστά στό ἄδικο Κυπριακό πρόβλημα ἀλλά καί στό μεγάλο ἀγκάθι τῆς ἐδαφικῆς μας ἐθνικῆς κυριαρχίας, δηλαδή τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποιά ἆραγε βοήθεια μποροῦμε νά περιμένουμε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σέ περίπτωση πού μᾶς ἐπιτεθεῖ πολεμικά ἕνας λαός, ἀφοῦ σέ καιρό εἰρήνης, χωρίς νά ἀπαιτεῖται κάποιο κόστος, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μᾶς ἀπαξιώνει καί δέν ἐκφράζεται ἔστω καί λεκτικά ὑπέρ τοῦ κράτους μέλους της, δηλαδή τῆς Ἑλλάδος, ἔστω καί γιά τά μάτια τοῦ κόσμου ; Μιά Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πού ἀπαξιώνει τήν Ἑλλάδα σέ κάθε συζήτηση ὁποιουδήποτε θέματος σέ τί μᾶς χρησιμεύει, ἐκτός μόνο ἀπό τό νά ἀλλοιώνει τό φρόνημα τοῦ λαοῦ μας καί νά μᾶς ὑποχρεώνει νά καταστρέφουμε τή γῆ μας καί νά θάβουμε τά προϊόντα της; Γιά νά μᾶς δώσει κάποιες πενταροδεκάρες τίς ὁποῖες θά ἀπαιτήσει ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11

12 νά τῆς ἐπιστρέψουμε μέ πολλαπλάσιους τόκους, ἀφοῦ μέ τήν πολιτική της μᾶς ἐξαθλίωσε; Τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τήν χρειαζόμαστε γιά νά ὑποχρεώσει τούς Κυβερνῆτες μας νά ἀποδεσμεύσουν τίς { Ενοπλες Δυνάμεις καί τή δικαιοσύνη ἀπό τήν κομματική ἐξουσία, πρᾶγμα τό ὁποῖο εἶναι καθεστώς σέ ὅλες τίς Εὐρωπαϊκές χῶρες. Χρειαζόμαστε τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά νά ἐποπτεύει τό ποῦ δαπανῶνται τά χρήματα πού δόθηκαν γιά συγκεκριμένες ἀνάγκες καί ὄχι νά ἀφήνει τήν εὐχέρεια στούς πολιτικούς νά σφετερίζονται τά χρήματα πρός ἴδιόν τους ὄφελος καί κατόπιν νά ἀπαιτεῖ τήν ἐπιστροφή τους, ἐξαθλιώνοντας οὐσιαστικά τούς πολῖτες τῆς πατρίδος μας, γιά νά ἔχει τήν εὐχέρεια τελικά νά κυβερνήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τόν τόπο μας. Εἶναι δυνατόν νά ἔχουν οἱ Πιστωτικές Κάρτες τῶν πολιτῶν «πιστωτικό ὅριο» καί νά μήν ἔχει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πιστωτικό ὅριο στόν δανεισμό τῶν Κρατῶν, ἀλλά τό πιστωτικό της ὅριο νά εἶναι ἡ χρεωκοπία τῶν Κρατῶν; Τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν τήν χρειαζόμαστε γιά νά χρεωκοπήσουμε ἀλλά σάν ἕνα τύπο ὁρκωτοῦ λογιστή, γιά νά ἐλέγχει τή χρηστή διαχείριση τῶν χρημάτων πού αὐτή μᾶς ἔδωσε καί ὄχι ὡς ἕνα τοκογλύφο πού προσφέρει ἀφειδῶς χρήματα, γνωρίζοντας ὅτι αὐτά θά σπαταληθοῦν καί θά τά ἀπαιτήσει ὅπως τά ἀπαιτοῦν οἱ τοκογλύφοι! 12

13 Ἡ συνεργασία τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μποροῦσε νά ἀποβεῖ ἐπωφελής, τουλάχιστον οἰκονομικά, μόνο μέ δύο προϋποθέσεις: α) Ἄν οἱ κυβερνῆτες μας θά ἦσαν πνευματικοί ἄνθρωποι, ἄνθρωποι τῆς δικαιοσύνης, πού ὑπηρετοῦν μέ εὐσυνειδησία τό δημόσιο συμφέρον, ὁπότε θά διεκδικούσαμε μέ ἀξιώσεις αὐτά πού δικαιούμεθα καί β) Ἄν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀσκοῦσε τούς ἐλέγχους πού ἔπρεπε νά ἀσκεῖ στά χρήματα πού αὐτή χορηγεῖ καί ὄχι νά γίνεται συμπαίκτης τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν στό πιό ἄθλιο καί βρώμικο οἰκονομικό παιχνίδι τοῦ αἰῶνος! Ἡ Παράταξή μας λοιπόν ὑπάρχει καί ἀπευθύνεται πρός τό λαό καί πρός τήν Εὐρώπη λέγοντας καί στούς δύο τά ἴδια ἀκριβῶς πράγματα, γιατί σιχαίνεται τή διγλωσσία, ἡ ὁποία ἐξ ἄλλου ἀποτελεῖ καί τό συστατικό τῆς ὑπάρξεως καί λειτουργίας ὅλων τῶν μέχρι σήμερα κομμάτων τῆς Βουλῆς. ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 13

14 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ἡ Παράταξή μας ἱδρύθηκε γιά νά μιλήσει μέ ἐντελῶς διαφορετικό τρόπο στόν Ἑλληνικό λαό καί νά τοῦ δηλώσει ὅτι, πρίν διατυπώσει ὁποιαδήποτε ἐπιμέρους πολιτική ἀφορῶσα τούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς, διαβεβαιώνει ὅτι, ἄν ἤθελε ὁ λαός νά τῆς ἐμπιστευθεῖ τή διακυβέρνηση τῆς Χώρας μας, προτίθεται νά παραμείνει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μόνο μέ ὅρους πού θά ὑπαγορεύσει ἡ Ἑλλάδα, μέ ὅρους πού ἔχει δικαίωμα νά ὑπαγορεύσει ἡ Ἑλλάδα βάσει τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τούς ὁποίους ὅρους, ὅλες οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις, ἐνεργοῦσες ἐπί ζημία τῆς Πατρίδος μας, δέν διεκδίκησαν ποτέ οὔτε προτίθενται νά διεκδικήσουν. 1 Ὁ πρῶτος ὅρος, πρίν κἄν συζητηθεῖ τό θέμα τοῦ λεγομένου χρέους τῆς Πατρίδος μας, θά εἶναι ἡ ἀπαίτηση λεπτομεροῦς καταγραφῆς τῶν ὀφειλομένων χρημάτων καί τοῦ λόγου τῆς ὀφειλῆς των, ὥστε νά ὑπάρξη ἡ δυνατότητα νά δημευθεῖ ἡ περιουσία ὅλων τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν πού ἐμπλέκονται στήν τραγωδία τῆς Πατρίδος μας. Δηλαδή τό γιατί δανειστήκαμε χρήματα, ἀπό 14

15 ποιές πηγές ἔχει γίνει αὐτός ὁ δανεισμός, τί προμηθευθήκαμε μέ τά χρήματα αὐτά, τί ὠφελήθηκε ἡ χώρα μας ἀπό αὐτόν τόν δανεισμό καί πῶς ἐξακολούθησε ἐπί μία εἰκοσαετία ὁ δανεισμός αὐτός χωρίς νά γίνεται σταδιακή ἐπιστροφή τῶν ἤδη δανεισθέντων χρημάτων. Ἕνας τέτοιος δανεισμός μέ τόση προθυμία δικαιολογεῖται μόνο ἀπό τοκογλύφους καί ὄχι ἀπό οἰκονομικές ἑνώσεις σάν τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πού ἀποσκοποῦν στήν εὐημερία τῶν μελῶν της. 2 Ὁ δεύτερος ὅρος εἶναι, νά λάβει θέση ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση στό θέμα τῆς ἀπαγορεύσεως ἐξαγωγῆς πετρελαίου, οὐρανίου καί ἄλλων πολυτίμων ὀρυκτῶν ἀπό τό ὑπέδαφος τῆς Πατρίδος μας καί νά μᾶς δοθοῦν ἐξηγήσεις. 3 Τρίτος ὅρος, νά τεθεῖ εὐθέως τό ἐρώτημα: Ἔχει παραιτηθεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπό τή διεκδίκηση τῆς ἔντοκης ἐπιστροφῆς του ὑποχρεωτικοῦ δανείου, τοῦ ἔτους 1942 πρός Γερμανία καί Ἰταλία; Ἄν ναί, νά μᾶς δοθοῦν γραπτές ἀποδείξεις, ὥστε νά καταλογισθοῦν εὐθῦνες σέ Ἕλληνες πολιτικούς. Ἄν δέν ἔχει παραιτηθεῖ ἡ Ἑλλάδα αὐτῆς τῆς διεκδικήσεως, προτίθεται ἡ Ε.Ε. νά ἀναγκάσει τίς χῶρες αὐτές νά ἐξοφλήσουν τίς ὑποχρεώσεις τους πρός τήν Ἑλλάδα ὅπως ἐκβιάζει τήν Ἑλλάδα νά ἀποπληρώσει τίς δικές της ὑποχρεώσεις; ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 15

16 4 Τέταρτος ὅρος, νά τεθεῖ θέμα ἀμέσου ἐπιστροφῆς τῶν τόνων χρυσοῦ τῆς Ἑλλάδος, πού βρίσκονται στά θησαυροφυλάκια Ἀγγλίας καί Ἀμερικῆς. 5 Πέμπτος ὅρος, νά παύσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος νά εἶναι ὁ θησαυροφύλακας τοῦ Ἑλληνικοῦ χρυσοῦ, δεδομένου ὅτι ἡ κατ εὐφημισμόν ὀνομαζομένη Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι μιά ἰδιωτική ἑταιρεία τῆς ὁποίας μόλις τό 6% ἐλέγχει τό Ἑλληνικό Δημόσιο, ἡ δέ προσπέλαση στό θησαυροφυλάκιο γιά ἔλεγχο τῶν ἀποθεμάτων χρυσοῦ εἶναι ἀπρόσιτη καί στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καί στόν Πρωθυπουργό ἀκόμη χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας. Ἐάν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν δώσει ἀπαντήσεις σέ ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα καί κατά συνέπεια δέν ἱκανοποιήσει αὐτά μας τά αἰτήματα, εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ περαιτέρω παραμονή μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς ἐσχάτης προδοσίας! ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ: ΑΘΗΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ , Τ.Κ.: , ΤΗΛ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 24, Τ.Κ.: , ΤΗΛ: ΑΜΦΙΣΣΑ Κ. ΣΑΘΑ 6, Τ.Κ.: , ΤΗΛ:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; Τ ὸ ξημέρωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη 153 114 72 Ἀθήνα Τηλ: 210 36 37 442 213 029 79 96 Fax: 210 36 37 012

Πολιτικό πρόγραμμα. Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Χαριλάου Τρικούπη 153 114 72 Ἀθήνα Τηλ: 210 36 37 442 213 029 79 96 Fax: 210 36 37 012 Πολιτικό πρόγραμμα Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 2015 Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεωρεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶναι Ἀρχές, εἶναι παιδεία, εἶναι πολιτισμός. Ἡ Πατρίδα μας πρέπει νὰ κυβερνηθεῖ μὲ ἕναν σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Κυρίες και κύριοι, Απευθύνομαι σήμερα σ? εσάς, τους εκπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. Θριαµβευτική παρουσία στήν Ξάνθη, σύντοµα κι ἐκτός Θράκης! www.proxeneio-stop.org. «Συνοδοιπόροι» τοῦ χθές καί τοῦ σήµερα ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ἀντιφωνητὴς. Θριαµβευτική παρουσία στήν Ξάνθη, σύντοµα κι ἐκτός Θράκης! www.proxeneio-stop.org. «Συνοδοιπόροι» τοῦ χθές καί τοῦ σήµερα ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ἀντιφωνητὴς Ζητεῖται ἐλπίς ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ(ΚΗ)Σ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 284 / ΤΙΜΗ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ www.proxeneio-stop.org Θριαµβευτική παρουσία στήν Ξάνθη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 1

«ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης «ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Δεκέμβριος 2012 0,50

Τεύχος 52 Δεκέμβριος 2012 0,50 ISSN 1790-8116 Χριστιανικό Περιοδικό Πνευματικής Αναζήτησης Τεύχος 52 Δεκέμβριος 2012 0,50 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ Ή ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ; ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλαδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στήν τακτική σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( 15 Ὀκτωβρίου 2013) Σεβασμιώτατοι ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός Τά χαρακτηριστικά τοῦ προβλήματος Ὁ ὅρος αἵρεση συνειρμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΘ Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 Αθήνα, σήμερα στις 8 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.07, συνήλθε στην Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙΟ Ή ΝΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΠΙΣΩ. οικο νομία ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΑΛΙΟ Ή ΝΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΠΙΣΩ. οικο νομία ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 οικο νομία ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΛΙΟ Ή ΝΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΠΙΣΩ ΕΙΔΙΚΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (16σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Eπιμέλεια κειμένων: Νταλαπέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.25 συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου

Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφείς: Πάρις Μηλίτσης, Γεώργιος Μηλίτσης ΘΕΜΑΤΑ [ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ελάχιστου μισθού για αξιοπρεπή διαβίωση

Καθορισμός ελάχιστου μισθού για αξιοπρεπή διαβίωση ERG_1-1_inn_1 5/27/14 11:58 AM Page 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949 AP. ΦYΛΛOY 2815 TIMH 0.68 ( 0.40) Η ΣΕΚ στη συνδιάσκεψη της ΔΟΕ στη Γενεύη ΗΣΕΚ με τριμελή

Διαβάστε περισσότερα

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8 Ap Markos 2012 DD:Layout 1 3/23/12 1:13 PM Page 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το ανάγνωσμα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀγκαλιά τῆς Χάρυβδης

Ἡ ἀγκαλιά τῆς Χάρυβδης ΦΥΛΛΟ 41ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ἡ ἀγκαλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Σ Υ Ν Ε Δ

Διαβάστε περισσότερα

δωρεάν παιδεία, για όλους

δωρεάν παιδεία, για όλους anapnoh T.18:Layout 1 12/21/08 11:03 PM Page 1 1 1 Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση για τους πολίτες της Αθήνας Η αναπνοή μας Μέσα στο κλίμα μιας γενικευμένης σήψης που ζούμε στην χώρα μας, με διαδοχικά σκάνδαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Γεια σας. Είμαστε μόλις τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές με καλή και ειλικρινή διάθεση. Από το πρωί σιγοψιθυρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ»

Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 2.10.2012 Θέμα: «Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» 1 A Μακαριώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4. 2. Συχνές ερωτήσεις...4

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4. 2. Συχνές ερωτήσεις...4 Νέος Ανθρωπισμός 2 Ιούλιος 2012 ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά για το Νέο Ανθρωπισμό...4 2. Συχνές ερωτήσεις.....4 3. Ιστορικά και άλλα στοιχεία.6 4. Νέος Ανθρωπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéáöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Éíóôéôïýôï Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Συντ: Κατερίνα Φασούλη Τηλ.: 8268 Τηλ. Συζευξ.: 213 1318268 E-mail: k.fasouli@minpress.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες).

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες). Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ «ἄλλοι» (ἑτερόδοξοι, σχισματικοί, ἑτερόθρησκοι, ἀδιάφοροι, ἀγνωστικιστές καί μετανάστες). ὑπό Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου. Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 19 ο. Πνευματική Διακονία. Δέν ξεχνῶ».

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου. Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 19 ο. Πνευματική Διακονία. Δέν ξεχνῶ». πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 7 ο (2014) Τεῦχος 19 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: «40 χρόνια κατοχῆς. Δέν ξεχνῶ». Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: 40 Χρόνια Κατοχῆς. Δέν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ!

ΚΑΙ ΣΥ, ΛΑΕ ΜΟΥ ΠΡΟΔΟΜΕΝΕ, ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗ ΔΙΧΑΣΘΕΙΣ! ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 102 EPIEXOMENA Καί σύ, λαέ μου προδομένε, πρόσεξε μή διχασθεῖς!... σελ. 1 Ἕνα αὐτοκαταστροφικό μοντέλο ζωῆς... σελ. 4 Ἡ «Νέα Ἐκκλησιολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Αν είχα χρόνο θα μπορούσα να κάνω μια ομιλία μόνο με τα λόγια τα δικά σας. Οι μικρές και οι μεγάλες αλήθειες που ειπώθηκαν σήμερα εδώ αποδεικνύουν

Αν είχα χρόνο θα μπορούσα να κάνω μια ομιλία μόνο με τα λόγια τα δικά σας. Οι μικρές και οι μεγάλες αλήθειες που ειπώθηκαν σήμερα εδώ αποδεικνύουν Αν είχα χρόνο θα μπορούσα να κάνω μια ομιλία μόνο με τα λόγια τα δικά σας. Οι μικρές και οι μεγάλες αλήθειες που ειπώθηκαν σήμερα εδώ αποδεικνύουν ότι τα μυαλά της πολιτικής δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ. τον 130ν αιώνα. GEKAUFTE JOURNALISTEN

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ. τον 130ν αιώνα. GEKAUFTE JOURNALISTEN ΑΓΩΝΑΣ 1 οκτωβριοσ 2014 ΕΠανηΛΘΕ Ο ΔΙωΓμΟΣ του 1276 Κ.Κ. Λάρισας 061603 (Κοιτάξτε τους καλά (!) πως τραβολογούν τους ρακένδυτους καλογήρους για να μην μπούνε στο μοναστήρι και πάνε τροφή στους πεινασμένους).

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το

περισσότερες φορές δημιουργούν προβλήματα. Και είναι προς τιμήν της Κυβέρνησης η οποία υλοποιώντας τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις, έφερε αυτό το ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση. Εισερχόμεθα τώρα στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 n ΤΙΜΗ 2

www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 n ΤΙΜΗ 2 ΣΤΟΕΝΘΕΤ0 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 20 Ειδικοί & Επιστήμονες δίνουν τα «φώτα» τους μέσω του ΧΡΗΜΑ plus για τις ευκαιρίες και το μέλλον της γης ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΡΚΕΛ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ«ΠΑΙΧΝΙΔΙ» Πώς η Bundesbank έπεισε την Καγκελάριο

Διαβάστε περισσότερα