Εταιρική Παρουσίαση Agiltech S.A. All Rights Reserved

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση. 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved"

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved

2 Prpsal Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιευθυντικά Στελέχη Σκοπός Στόχοι (µέχρι τέλος 2004) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΛΥΣΕΙΣ Προϊόντα Middleware (Entire X) Cntent Management System (SiteCre) Ασφάλεια / Πιστοποίηση (Verisign) XML Server (Tamin) Business Prcess Management (Bnapart) Εξειδικευµένες Λύσεις Λογισµικού Elegant Seisimpact ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εµπορικοί Συνεργάτες Ideal Systems AΝΚΟ Hellas On Line Τεχνολογικοί Συνεργάτες Sftware AG Adacm / Verisign PIKOS SiteCre Σύµβουλοι-Συνεργάτες PMCS Prprietary Page 2/12 30/04/2004

3 Prpsal 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η agiltech είναι µια νέα και δυναµική εταιρία µε σύγχρονη επιχειρηµατική αντίληψη για τις σχέσεις της µε µετόχους, πελάτες, συνεργάτες, και εργαζόµενους. Μέτοχοι: Προσπαθούµε να αυξάνουµε συνεχώς την αξία της εταιρίας µας ακολουθώντας ένα σαφώς καθορισµένο εταιρικό σκοπό, αναλύοντάς τον σε επιµέρους στόχους και δουλεύοντας συστηµατικά για την πραγµατοποίησή τους. Πελάτες: Εστιάζουµε σε πρακτικά προβλήµατα των επιχειρήσεων και οργανισµών, παρέχοντας κατάλληλες λύσεις λογισµικού βασισµένες σε σύγχρονες και οικονοµικά συµφέρουσες τεχνολογίες. Προσφέρουµε λύσεις µέσω της τεχνολογίας και όχι τεχνολογικές λύσεις. Συνεργάτες: Έχουµε ευέλικτη επιχειρηµατική στρατηγική που προωθεί τις συνεργασίες, τεχνολογικές και εµπορικές. Επιλέγουµε ως τεχνολογικούς µας συνεργάτες γνωστές εταιρίες λογισµικού µε εξειδικευµένες εφαρµογές, µεγάλη τεχνολογική εµπειρία και διεθνές πελατολόγιο, στις εφαρµογές των οποίων βασίζουµε τις λύσεις που προσφέρουµε. ηµιουργούµε αµοιβαία επωφελή πλαίσια για µακροχρόνιες εµπορικές συνεργασίες µε γνωστές εταιρίες τεχνολογίας που έχουν ικανά οικονοµικά µεγέθη, διευρυµένο πελατολόγιο, ιστορικό υλοποίησης µεγάλων έργων και προσφέρουν τα εχέγγυα για τη σωστή λειτουργία και υποστήριξη εφαρµογών σε µεγάλους πελάτες. Εργαζόµενοι: Προσπαθούµε να επιλέγουµε και να συνεργαζόµαστε µε ανθρώπους που η γνώση, η εξειδίκευση και η συνεχής τους προσπάθεια για βελτίωση θα δίνει στην agiltech µια διαρκή υπεροχή. 1.1 ιευθυντικά Στελέχη Γιώργος Καραντώνης, Γενικός ιευθυντής και συνιδρυτής. ιαθέτει πολυετή εµπειρία στην διοίκηση εταιρειών Πληροφορικής, στην διαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας και Επενδύσεων και στα Ερευνητικά Προγράµµατα. ιετέλεσε ιευθυντικό Στέλεχος στον Όµιλο Πουλιάδη και στην Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Cm-TNet και Γενικός ιευθυντής στην Velti A.E. Έχει Πτυχίο Γεωλογίας, M. Sc. σε Γεωφυσική και MBA. Χρήστος Παζιάνας, ιευθυντής Πωλήσεων & Marketing και συνιδρυτής. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας Velti Α.Ε. στην οποία και διετέλεσε ιευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. Έχει δεκάχρονη εµπειρία σε θέσεις πωλήσεων και marketing πολλών εταιρειών Πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχει B.Sc. στο Marketing. Τάκης Σωτηριάδης, ιευθυντής Ανάπτυξης Λογισµικού & Υπηρεσιών και συνιδρυτής. Έχει περισσότερα από οκτώ χρόνια εµπειρία στον τοµέα της Τεχνικής ιεύθυνσης Πληροφορικής, Υπηρεσιών και Υποστήριξης. Υπήρξε Τεχνικός ιευθυντής της Velti Α.Ε. και για δέκα χρόνια καθηγητής πληροφορικής µερικής απασχόλησης στο Αµερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Έχει Prprietary Page 3/12 30/04/2004

4 Prpsal B.Sc σε ιοίκηση Marketing, σε Πληροφοριακά Συστήµατα Υπολογιστών και MBA από το Πανεπιστήµιο Leicester. Ανδρέας Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Έργων. Έχει πάνω από δέκα χρόνια εµπειρία στον τοµέα ανάπτυξης λογισµικού, διαχείρισης και αρχιτεκτονικής έργων. Ο κ. Σταυρόπουλος ασχολήθηκε µε µεγάλα έργα αυτοµατοποίησης σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Σαουδική Αραβία, και Ελλάδα ενώ εργαζόταν για την εταιρεία Fxbr Australia και έπειτα για την εταιρεία Medac Inc. Έχει Bachelrs degree σε Cmputer Science από το Πανεπιστήµιο Wllngng Australia. 1.2 Σκοπός Να εστιάσουµε σε πρακτικά επιχειρηµατικά προβλήµατα και να παρέχουµε κατάλληλες λύσεις λογισµικού βασισµένες σε σύγχρονες και οικονοµικά συµφέρουσες τεχνολογίες. Αυτή η νοοτροπία σε συνδυασµό µε µία ευέλικτη επιχειρηµατική στρατηγική στοχεύουν στη διαρκή ανάπτυξη της Εταιρείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η υπεροχή των στελεχών της Εταιρείας και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχία των στόχων µας. 1.3 Στόχοι (µέχρι τέλος 2004) Η καθιέρωση της Εταιρείας στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής Η δηµιουργία ενός δικτύου εµπορικών και τεχνολογικών συνεργατών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας Η δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής τεχνολογικής οµάδας µε διακεκριµένες ικανότητες Η ανάπτυξη αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και τεχνολογικής υποδοµής για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Το σηµερινό δυναµικό της εταιρείας ανέρχεται σε οχτώ (8) άτοµα. 3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΛΥΣΕΙΣ Προσφέρουµε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών µας. Αυτό τους επιτρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωµένοι σ αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλα, δηλαδή στην κύρια επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Κάποιες από τις απαιτήσεις των πελατών µας γίνονται πράξη µέσω της ανάπτυξης εφαρµογών που βασίζονται σε γνωστά και τεχνολογικά προηγµένα προϊόντα ενώ άλλες απαιτούν πιο προσαρµοσµένη προσέγγιση µέσω δηµιουργίας εξειδικευµένων λύσεων. Prprietary Page 4/12 30/04/2004

5 Prpsal Οι λύσεις µας βασίζονται σε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία -αν και ανεξάρτητες εφαρµογές- είναι εύκολα επεκτάσιµα και µας επιτρέπουν να δίνουµε εύκολα λύση στις απαιτήσεις των πελατών µας. Επιπροσθέτως, προσφέρουµε εξειδικευµένες λύσεις οι οποίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται εξ αρχής αξιοποιώντας ευέλικτες τεχνολογικές πλατφόρµες έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι πιο ιδιαίτερες και εξεζητηµένες επαγγελµατικές απαιτήσεις. 3.1 Προϊόντα Middleware (Entire X) T EntireX, προϊόν middleware της Sftware AG, αποτελεί µία ευρεία λύση ολοκλήρωσης πλατφορµών και εφαρµογών τόσο ενδοεταιρικών όσο και µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τα υπάρχοντα δεδοµένα τους µε νέες εφαρµογές. Πληθώρα νέων εταιρειών λογισµικού χρησιµοποιούν το TaminTM για να διασφαλίσουν την µακροβιότητα των εφαρµογών τους. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία ανάπτυξης και το συστηµικό λογισµικό της Sftware AG, οι εταιρείες µπορούν να δηµιουργήσουν εξειδικευµένες λύσεις για διάφορες αγορές που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση νέων τρόπων διεξαγωγής του ηλεκτρονικού επιχειρείν Cntent Management System (SiteCre) Το Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου SiteCre βασίζεται στο ανοιχτό πρότυπο του W3C και στην τεχνολογία Micrsft.Net. Σχεδιάστηκε για τη διαχείριση περιεχοµένου και την ανάπτυξη διαδικτυακών λύσεων και εµπεριέχεται σε µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα. Επιπλέον, το SiteCre χρησιµεύει και ως κόµβος ολοκλήρωσης για τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε µία εταιρεία. Η υποστήριξη σε ανοικτά πρότυπα όπως XML, XSLT, UTF8 και SOAP αποτελεί τον πρώτο από τυς τρεις παράγοντες διάκρισης της πλατφόρµας. Το ολοκληρωµένο πακέτο της SiteCre περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό υποσυστηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές για την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Αυτά τα υποσυστήµατα περιέχουν δοµηµένες πληροφορίες και παροχές στοιχείων, όπως για µενού, εναλλασσόµενα banners και διαφηµιστικά, νέα, παράθυρα εισόδου και πολλά άλλα. Εκτός από τα τυποποιηµένα υποσυστήµατα, υπάρχει ένας αριθµός επιπρόσθετων υποσυστηµάτων µε συγκεκριµένη χρήση στην ιστοσελίδα όπως προσωποποιηµένα prtal, Περιοδικά, υποσύστηµα πληρωµής, φόρµες, φόρουµ και πολλά συστατικά στοιχεία ολοκλήρωσης Ασφάλεια / Πιστοποίηση (Verisign) Αναλυτικά τα προϊόντα Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού (PKI) της ADACOM έχουν ως εξής: On Site Full: Ολοκληρωµένες Λύσεις Αρχής Πιστοποίησης για Ψηφιακά Πιστοποιητικά δικτυακών συσκευών και τελικών χρηστών για ηλεκτρονική υπογραφή, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, κρυπτογράφηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε δηµόσια ή ιδιωτική ιεραρχία. Prprietary Page 5/12 30/04/2004

6 Prpsal On Site Lite: Λύσεις Αρχής Εγγραφής για Ψηφιακά Πιστοποιητικά τελικών χρηστών για αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε δηµόσια ή ιδιωτική ιεραρχία. On Site Server: Λύσεις Αρχής Πιστοποίησης για Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών (SSL πιστοποιητικά) για αυθεντικοποίηση dmain name και web server και ενεργοποίηση της SSL επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο 40 bit όσο και σε επίπεδο 128 bit. Class 1 Πιστοποιητικά χρηστών: Ψηφιακά Πιστοποιητικά για αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών (SSL Certificates): Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών (SSL Πιστοποιητικά) για αυθεντικοποίηση dmain name και web server και ενεργοποίηση της SSL επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο 40 bit όσο και σε επίπεδο 128 bit XML Server (Tamin) Με το TaminTM XML Server, η Sftware AG προσφέρει µία ολόκληρη σειρά προϊόντων τεχνολογίας XML για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εφαρµογών και για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων. Στον πυρήνα του TaminTM XML Server υπάρχει η βάση δεδοµένων που αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε µορφή XML χωρίς να απαιτείται πριν οποιαδήποτε µετατροπή. Το TaminTM XML Server προσφέρει πρωτοφανή ευελιξία και ταχύτητα για αποδοτικότερη είσοδο, έρευνα, αποθήκευση, ανταλλαγή, διαχείριση, επαναχρησιµοποίηση και έκδοση περιεχοµένου σε µορφή XML σε διάφορα κανάλια ιαχείριση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών (Bnapart) Το «BONAPART Prfessinal» αποτελεί ένα κυρίαρχο εργαλείο για την προσοµοίωση και ανάλυση επιχειρηµατικών διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν το προϊόν «BONAPART Cllabrative», πρόκειται για ένα καινοτοµικό εργαλείο σε Java τεχνολογία για ιαδικτυακές συνεργασίες. Η πλειοψηφία των πελατών σε Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο χρησιµοποιούν το BONAPART στην τεκµηρίωση και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και οργανωτικών δοµών τους. Όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτου µεγέθους, µπορούν να βασίσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία στο BONAPART, να µετρήσουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών σε σύγκριση µε κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και να εξοµοιώσουν εναλλακτικές διαδικασίες προτού καταλήξουν στη βέλτιστη διαδικασία προς υλοποίηση. Ως εκ τούτου, οι εταιρικές διαδικασίες τροποποιούνται για να γίνουν πιο αποδοτικές και έτσι να καλύπτουν καλύτερα τις προσδοκίες των πελατών. Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήµατος δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλες εφαρµογές µε τη βοήθεια διεπαφών που προσαρµόζονται εύκολα στις απαιτήσεις. Αυτό επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή διαδικαστικών δεδοµένων από Συστήµατα ιαχείρισης Ροής Εργασιών (WFS), Συστήµατα ιαχείρισης Εγγράφων (DMS), Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακής Γνώσης (KMS) και Συστήµατα ιαχείρισης Πληροφοριών (MIS) κάτι που εκθειάζει το φάσµα λειτουργιών του BONAPART. Ο στόχος του προϊόντος PIKOS Cckpit είναι να δώσει σε διευθυντικά στελέχη ένα πλαίσιο στήριξης έγκαιρης απόφασης που βασίζεται στα δεδοµένα προϋπαρχόντων εφαρµογών. Με το PIKOS Cckpit, οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες απεικονίζονται ως γραφικά πρότυπα διαδικασίας που ενσωµατώνουν δεδοµένα realtime εφαρµογών. Prprietary Page 6/12 30/04/2004

7 Prpsal 3.2 Εξειδικευµένες Λύσεις Λογισµικού Elegant Το σύστηµα ELEGANT (Ευφυείς Συµβουλευτικοί ιαµεσολαβητές Λογισµικού για Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης) είναι ένα καινοτοµικό πακέτο λογισµικού που βασίζεται στην τεχνολογία των Semantic netwrks και θα επιτρέψει τη δηµιουργία εξαιρετικά δυναµικών ηλεκτρονικών συµβουλευτικών συστηµάτων. Αυτά θα καθοδηγούν τους χρήστες µέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής το οποίο θα βασίζεται σε ένα διάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων για να µάθουν τις ανάγκες των χρηστών και να κάνουν τις κατάλληλες και εύστοχες προτάσεις. Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας σύστασης, το σύστηµα θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις καλύτερες προτάσεις που βρέθηκαν έως εκείνη τη στιγµή. Τα αντικείµενα στόχοι της αναζήτησης µπορεί να αποτελούνται από έγγραφα, ιδέες, διαδικασίες, αρµόδιες υπηρεσίες, διευθύνσεις ειδικών κ.λπ. Η τεχνολογία και η εµπειρία που θα προκύψει από αυτό το έργο µπορεί να εφαρµοσθεί σε άλλους τοµείς και βιοµηχανικούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι παρόµοιες τεχνολογίες µπορούν να εφαρµοσθούν στις λύσεις B2C και B2B, όπου δηµιουργούνται περίπλοκες φόρµες αναζήτησης που ως σκοπό έχουν την ανεύρεση συγκεκριµένων προϊόντων µέσα σε ένα πολύ µεγάλο σύνολο δεδοµένων. Το σύστηµα αναπτύσσεται στα πλαίσια Προγράµµατος ενταγµένου στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνίας της Πληροφορίας" µε ανάδοχο την εταιρεία PC Systems Α.Ε. Η Agiltech συµµετέχει σε όλες τις φάσεις,της ανάλυσης, των απαιτήσεων, του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της πιλοτικής λειτουργίας, του τελικού ελέγχου βελτίωσης, της τεκµηρίωσης και της διερεύνησης σχετικών τεχνολογιών του πληροφοριακού συστήµατος Seisimpact Το έργο SEIS IMPACT-THESS (Σύστηµα Εκτίµησης των Σεισµικών Επιπτώσεων στο οµηµένο Περιβάλλον του Νοµού Θεσσαλονίκης) αφορά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος (λογισµικού) ανοικτής αρχιτεκτονικής, για την οργάνωση σε ψηφιακή µορφή και την επεξεργασία του αρχείου που περιέχει τις βλάβες που προκλήθηκαν στα κτίρια της Θεσσαλονίκης εξαιτίας του σεισµού που έγινε το Το σύστηµα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιοποίηση παρόµοιων δεδοµένων άλλων περιοχών, αλλά και για την αξιοποίηση και χρήση άλλων χωρικά κατανεµηµένων πληροφοριών. Θα προσφέρει δυνατότητα ελεγχόµενης πρόσβασης σε διαφορετικές οµάδες χρηστών (ερευνητές, επαγγελµατίες κ.ά) και θα περιλαµβάνει: Κατάλληλα σχεδιασµένη βάση δεδοµένων µε τα ψηφιοποιηµένα δεδοµένα των καρτελών αυτοψίας (κατηγορίες βλαβών, είδος οικοδοµής κ.λπ.) Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) µε τη χωρική κατανοµή των βλαβών, αλλά και µε γεωλογικά και γεωφυσικά δεδοµένα για την περιοχή ενδιαφέροντος Υποσύστηµα διασύνδεσης (Ιntegratin) µε το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής χρήστη και υποσύστηµα πρόσβασης µέσω web και φορητών τερµατικών συσκευών (PDAs) Prprietary Page 7/12 30/04/2004

8 Prpsal Υποσύστηµα εισαγωγής και ελέγχου δεδοµένων Υποσύστηµα διαχείρισης Με το σύστηµα αυτό θα µελετηθεί η επιρροή των τοπικών συνθηκών στην ενίσχυση της εδαφικής κίνησης και θα γίνει προσοµοίωση της αναµενόµενης εδαφικής κίνησης για διάφορα πιθανά σενάρια γένεσης σεισµών. Το σύστηµα αναπτύσσεται στα πλαίσια Προγράµµατος ενταγµένου στο Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας. Η Agiltech συµµετέχει σε όλες τις φάσεις της ανάλυσης, των απαιτήσεων, του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της πιλοτικής λειτουργίας, του τελικού ελέγχου βελτίωσης, της τεκµηρίωσης και της διεύρυνσης σχετικών τεχνολογιών του πληροφοριακού συστήµατος. 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Στην agiltech εστιάζουµε σε πρακτικά επιχειρηµατικά προβλήµατα προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις λογισµικού βασισµένες σε σύγχρονες και οικονοµικά συµφέρουσες τεχνολογίες. Συχνά αυτό το πετυχαίνουµε µέσω των κατάλληλων τεχνολογικών και εµπορικών συνεργασιών. Μαζί µε τους συνεργάτες µας, εταιρίες µε τεχνολογική εµπειρία και καλή τοποθέτηση στην αγορά, προσπαθούµε να προσφέρουµε τις σωστές λύσεις στους πελάτες που απευθυνόµαστε. Οι Τεχνολογικοί Συνεργάτες µας είναι γνωστές εταιρίες λογισµικού µε εξειδικευµένες εφαρµογές, µεγάλη τεχνολογική εµπειρία και διεθνές πελατολόγιο, στις εφαρµογές των οποίων βασίζουµε πολλές από τις λύσεις που προσφέρουµε. Οι Εµπορικοί Συνεργάτες µας είναι γνωστές εταιρίες τεχνολογίας µε ικανά οικονοµικά µεγέθη, διευρυµένο πελατολόγιο και ιστορικό υλοποίησης µεγάλων έργων που προσφέρουν τα εχέγγυα για τη σωστή υλοποίηση και υποστήριξη εφαρµογών σε µεγάλους πελάτες. Οι Σύµβουλοι-Συνεργάτες µας είναι καταξιωµένες εταιρίες συµβούλων και ολοκλήρωσης συστηµάτων (system integratrs) που βοηθούν επιχειρήσεις να βελτιώνουν και να διοικούν τις επιχειρηµατικές τους λειτουργίες µε την ολοκλήρωση προϊόντων / λύσεων της Agiltech στις καθηµερινές τους διαδικασίες. 4.1 Εµπορικοί Συνεργάτες Ideal Systems Η Ideal Systems Α.Ε. ιδρύθηκε στις αρχές του Η Εταιρεία έχει εισέλθει δυναµικά στην αγορά ολοκληρωµένων λύσεων και ανάπτυξης λογισµικού των Βαλκανίων, έχοντας δηµιουργήσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της και στρατηγικές συνεργασίες µε τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως τις TOSHIBA, CISCO, ORACLE, SIEMENS, IBM, SUN, HP, EMC, MICROSOFT, SOFTWARE AG, SAP, BAAN κ.λπ. Η Ideal Systems δραστηριοποιείται στο χώρο των ολοκληρωµένων πληροφοριακών λύσεων τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και ιδιαιτέρως στους παρακάτω επιχειρησιακούς τοµείς: Υπηρεσίες Προµήθειας και Εγκατάστασης Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής Συµβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υλοποίησης για Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Prprietary Page 8/12 30/04/2004

9 Prpsal Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασµός και Υλοποίηση Εξειδικευµένων Λύσεων Λογισµικού AΝΚΟ Η ΑΝΚΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1952 και είναι σήµερα µια σύγχρονη Ελληνική Εταιρεία µε δυναµικές και πολύπλευρες δραστηριότητες στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιστοποιηµένη κατά ISO 9001, ISO 14001, η ΑΝΚΟ Α.Ε. µε υπερσύγχρονες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιότητας. Η υλοποίηση ολοκληρωµένων και σύνθετων έργων στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, των ικτύων φωνής και δεδοµένων και της Πληροφορικής, τόσο στο ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα, καθιέρωσαν την ΑΝΚΟ Α.Ε. σαν ένα από τους σηµαντικότερους Business Integratrs στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της ΑΝΚΟ Α.Ε. έχουν δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαθέτει στην Ελληνική και όχι µόνο, αγορά, ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Συστήµατα Μετάδοσης (Transmissin Systems) Συστήµατα ικτύου Πρόσβασης (Access Netwrk Systems) Συστήµατα ιαχείρισης ικτύων (Netwrk Management Systems) Ασύρµατα ίκτυα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ισχύος Συνδροµητικά Επικοινωνιακά Συστήµατα Ολοκληρωµένα ίκτυα εδοµένων Ολοκληρωµένες Λύσεις Λογισµικού Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Προϊόντα Τηλεµατικής και ικτύων (H/W και S/W) Ηλεκτρονικά Όργανα Μετρήσεων και Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου Κατασκευή Υψηλής Τεχνολογίας Αµυντικού Υλικού στα Πλαίσια Συµπαραγωγών και Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων Υπηρεσίες Prprietary Page 9/12 30/04/2004

10 Prpsal Hellas On Line Η Hellas On Line, πρώτος ελληνικός ιδιωτικός Internet Service Prvider, ιδρύθηκε το 1993, ως Παροχέας Υπηρεσιών On Line Πληροφόρησης (ΒΒS). Από το 2002, η Hellas On Line, αποτελεί µέλος του οµίλου της EFG Eurbank Ergasias. Η EFG Eurbank Ergasias κατέχει το 100% των µετοχών της Hellas On Line. Η HOL µεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης, (Dial-up και ΑDSL), µισθωµένα Κυκλώµατα (Leased Lines) και Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα (VPNs), Φιλοξενία και ιαχείριση Συστηµάτων, υπηρεσίες φωνής (VIP αλλά και εναλλακτική τηλεφωνία), σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών τόπων κ.α. Επίσης, η HOL παρέχει υπηρεσίες Virtual ISP (Ιδεατού Πάροχου Υπηρεσιών ιαδικτύου) σε άλλες τηλεπικοινωνιακές ή και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Παράλληλα η HOL έχει ιδιαίτερα σηµαντική παρουσία στα ηµόσια Έργα έχοντας αναλάβει την ανάπτυξη του ικτυακού Τόπου της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, την υλοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΑΡΙΑ ΝΗ ΙΙ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Υπουργείο ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης). Επίσης συµµετέχει σε ερευνητικά χρηµατοδοτούµενα έργα από την κοινότητα και το υπουργείο Ανάπτυξης. 4.2 Τεχνολογικοί Συνεργάτες Sftware AG Η Sftware AG αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους παροχείς συστηµικού λογισµικού (system s/w) στην Ευρώπη και µία από τις πιο σηµαντικές εταιρείες παγκοσµίως προσφέροντας τεχνολογία αιχµής σε τοµείς διαχείρισης δεδοµένων και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Από το 1998, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη προϊόντων XML για το Internet. Η γκάµα τεχνολογικών λύσεων της εταιρείας χαρακτηρίζεται από τρία κοµµάτια: µία Επιχειρησιακή Πλατφόρµα Συναλλαγής µε Adabas, την γρηγορότερη βάση δεδοµένων στον κόσµο, ολοκληρωµένα επιχειρησιακά συστήµατα µε το EntireX και για τις λύσεις Internet το Tamin TM XML Server. Τα προϊόντα της Sftware AG ελέγχουν τις κεντρικές διαδικασίες πληροφοριακών συστηµάτων πολλών πολυεθνικών εταιρειών όπως της Lufthansa, της Siemens, της Citibank, της Merck, της DaimlerChrysler, της Sny, της BP και της Telefnica Adacm / Verisign H εταιρία Adacm COM A.E., µέλος του Οµίλου IDEAL, δραστηριοποιείται στον Τοµέα των Υπηρεσιών Πιστοποίησης & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι λύσεις της Adacm καλύπτουν το ευρύτερο φάσµα των αναγκών των µεγάλων επιχειρήσεων, µέσα από συνεργασίες µε κορυφαίους κατασκευαστές όπως η VeriSign, Check Pint, Trend Micr και ST Incard. Η Adacm ακολουθεί τα ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ενώ είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9002/94. H Adacm έχει πραγµατοποιήσει µία µεγάλη επένδυση για τη δηµιουργία υποδοµής παροχής υπηρεσιών Πιστοποίησης/ Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Πιστοποίησης τον Σεπτέµβριο του 2000 και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας η Adacm είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων, εξασφαλίζοντας προδιαγραφές ασφαλείας που συγκρίνονται µε αυτές των στρατιωτικών Prprietary Page 10/12 30/04/2004

11 Prpsal εγκαταστάσεων υψίστης ασφάλειας, ενώ στελεχώνεται από έµπιστο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Το Κέντρο Πιστοποίησης αποτελεί αντικείµενο ετήσιου auditing από διαπιστευµένο φορέα, ως προς τη φυσική, λογική ασφάλεια καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας. Η VeriSign, της οποίας η τεχνολογική πλατφόρµα αποτελεί τη βάση της υπηρεσίας Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού της Adacm, είναι η κορυφαία εταιρία παγκοσµίως στον τοµέα των λύσεων υποδοµής δηµοσίου κλειδιού. Οι υπηρεσίες της VeriSign διασφαλίζουν στον ψηφιακό κόσµο ένα έµπιστο περιβάλλον λειτουργίας σε τρεις βασικούς άξονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες εγγραφής- και ενδυναµώνονται από µια παγκόσµια υποδοµή που διαχειρίζεται καθηµερινά δισεκατοµµύρια δικτυακές συνδέσεις και συναλλαγές PIKOS Η PIKOS GmbH ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την πώληση εξειδικευµένων λύσεων λογισµικού για ιαχείριση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών. Επιπλέον η PIKOS προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσαρµογής των προϊόντων της στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται µέσω ενός διευρυµένου δικτύου συµβούλων διαφόρων βιοµηχανικών κλάδων και κέντρων παροχής λύσεων. Το αξιόπιστο όνοµα και ο καινοτόµος χαρακτήρας της PIKOS GmbH βασίζονται στις υπάρχουσες και µελλοντικές συνεργασίες της µε γνωστές εταιρείες όπως Deutsche Lufthansa AG, Tshiba Eurpe GmbH, Deutsche Bank, Federal Reserve Bank f Bstn, KPMG Internatinal, PriceWaterhuseCpers Internatinal Limited, Cap Gemini Ernst & Yung, Bz Allen Hamiltn Inc SiteCre Η SiteCre ιδρύθηκε το 2001 και σήµερα παράγει Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου, Πλατφόρµες Ανάπτυξης Περιεχοµένου και prtals. Η SiteCre αριθµεί 130 πελάτες και Τεχνολογικούς Συνεργάτες παγκοσµίως και έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο µε παραπάνω από 200 Πιστοποιηµένους προγραµµατιστές. Μερικές από τις µεγαλύτερες Εταιρείες της Βόρειας Ευρώπης, όπως οι ABN AMRO, Telenr, City f Cpenhagen, Danmarks Radi, Perstrp, NKT Cables GmbH, J. Lauritzen, F.L.Smidth, Nilfisk-Advance, SimCrp υλοποίησαν λύσεις της SiteCre µέσω των Τεχνολογικών της Συνεργατών. Επιπλέον, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δήµων και δηµόσιων φορέων στη ανία που αποφάσισαν να βασίσουν την ιαδικτυακή τους στρατηγική σε Πλατφόρµα της SiteCre. Prprietary Page 11/12 30/04/2004

12 Prpsal 4.3 Σύµβουλοι-Συνεργάτες PMCS H Prject Management & Cnsulting Services (PMCS), ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στον τοµέα της ιαχείρισης Έργων Πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα τα στελέχη της σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και διοικούν Έργα Πληροφορικής, τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά, να επικεντρώνονται στη λήψη επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών αποφάσεων και να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ή απρόβλεπτες καταστάσεις µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες από την PMCS είναι: Υπηρεσίες συνολικής ιαχείρισης και ιοίκησης Έργων Πληροφορικής Υπηρεσίες Προετοιµασίας για Outsurcing της Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Υπηρεσίες Εκπόνησης Σχεδίων Αποκατάστασης από Καταστροφή Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών Συµβουλευτικές Υπηρεσίες µε έµφαση στην Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστηµάτων και ικτύων Πληροφορικής και στις λύσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligent Slutins) Prprietary Page 12/12 30/04/2004

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας Sales Factor Θέματα Παρουσίασης 1 Ποια είναι η Sales Factor 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας 3 Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξωτερικές Συνεργασίες 4 Οικονομικά Στοιχεία & Οφέλη Συνεργασίας 5 Πρόταση Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon

H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon H Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιριών, που δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής (Epsilon Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

VIRTUAL TRIP INTERNET TECHNOLOGIES

VIRTUAL TRIP INTERNET TECHNOLOGIES VIRTUAL TRIP INTERNET TECHNOLOGIES VIRTUAL TRIP: Επιχειρώντας καινοτοµικά στην Πληροφορική ηµήτρης Τσίγκος ιευθύνων Σύµβουλος Tsigos@VTrip.NET Καινοτοµία 1: Ιδρύοντας µια επιχείρηση σαν φοιτητής Φοιτητική

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία NOETRON AE

Η εταιρεία NOETRON AE Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία NOETRON AE Η NOETRON ΑΕ ανήκει στον Όμιλο Newsphone Hellas, ο οποίος συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε νέες αγορές, επενδύει στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BUSINESS PROFILE ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ O Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΕΔΟΥΣΑ ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί δυναμική συνέχεια της συνεπούς επαγγελματικής πορείας, έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοπραξία ΟΤΕ-COSMOTE- OTENET. Στηρίζουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε έργα που θα µείνουν για πάντα

Κοινοπραξία ΟΤΕ-COSMOTE- OTENET. Στηρίζουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε έργα που θα µείνουν για πάντα Κοινοπραξία ΟΤΕ-COSMOTE- OTENET Στηρίζουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε έργα που θα µείνουν για πάντα Ολυµπιακοί Αγώνες Εθνικό στοίχηµα και ιστορική πρόκληση Στόχος της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004: η διοργάνωση των

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα