Εταιρική Παρουσίαση Agiltech S.A. All Rights Reserved

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Παρουσίαση. 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved"

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση 2004 Agiltech S.A. All Rights Reserved

2 Prpsal Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιευθυντικά Στελέχη Σκοπός Στόχοι (µέχρι τέλος 2004) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΛΥΣΕΙΣ Προϊόντα Middleware (Entire X) Cntent Management System (SiteCre) Ασφάλεια / Πιστοποίηση (Verisign) XML Server (Tamin) Business Prcess Management (Bnapart) Εξειδικευµένες Λύσεις Λογισµικού Elegant Seisimpact ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εµπορικοί Συνεργάτες Ideal Systems AΝΚΟ Hellas On Line Τεχνολογικοί Συνεργάτες Sftware AG Adacm / Verisign PIKOS SiteCre Σύµβουλοι-Συνεργάτες PMCS Prprietary Page 2/12 30/04/2004

3 Prpsal 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η agiltech είναι µια νέα και δυναµική εταιρία µε σύγχρονη επιχειρηµατική αντίληψη για τις σχέσεις της µε µετόχους, πελάτες, συνεργάτες, και εργαζόµενους. Μέτοχοι: Προσπαθούµε να αυξάνουµε συνεχώς την αξία της εταιρίας µας ακολουθώντας ένα σαφώς καθορισµένο εταιρικό σκοπό, αναλύοντάς τον σε επιµέρους στόχους και δουλεύοντας συστηµατικά για την πραγµατοποίησή τους. Πελάτες: Εστιάζουµε σε πρακτικά προβλήµατα των επιχειρήσεων και οργανισµών, παρέχοντας κατάλληλες λύσεις λογισµικού βασισµένες σε σύγχρονες και οικονοµικά συµφέρουσες τεχνολογίες. Προσφέρουµε λύσεις µέσω της τεχνολογίας και όχι τεχνολογικές λύσεις. Συνεργάτες: Έχουµε ευέλικτη επιχειρηµατική στρατηγική που προωθεί τις συνεργασίες, τεχνολογικές και εµπορικές. Επιλέγουµε ως τεχνολογικούς µας συνεργάτες γνωστές εταιρίες λογισµικού µε εξειδικευµένες εφαρµογές, µεγάλη τεχνολογική εµπειρία και διεθνές πελατολόγιο, στις εφαρµογές των οποίων βασίζουµε τις λύσεις που προσφέρουµε. ηµιουργούµε αµοιβαία επωφελή πλαίσια για µακροχρόνιες εµπορικές συνεργασίες µε γνωστές εταιρίες τεχνολογίας που έχουν ικανά οικονοµικά µεγέθη, διευρυµένο πελατολόγιο, ιστορικό υλοποίησης µεγάλων έργων και προσφέρουν τα εχέγγυα για τη σωστή λειτουργία και υποστήριξη εφαρµογών σε µεγάλους πελάτες. Εργαζόµενοι: Προσπαθούµε να επιλέγουµε και να συνεργαζόµαστε µε ανθρώπους που η γνώση, η εξειδίκευση και η συνεχής τους προσπάθεια για βελτίωση θα δίνει στην agiltech µια διαρκή υπεροχή. 1.1 ιευθυντικά Στελέχη Γιώργος Καραντώνης, Γενικός ιευθυντής και συνιδρυτής. ιαθέτει πολυετή εµπειρία στην διοίκηση εταιρειών Πληροφορικής, στην διαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας και Επενδύσεων και στα Ερευνητικά Προγράµµατα. ιετέλεσε ιευθυντικό Στέλεχος στον Όµιλο Πουλιάδη και στην Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Cm-TNet και Γενικός ιευθυντής στην Velti A.E. Έχει Πτυχίο Γεωλογίας, M. Sc. σε Γεωφυσική και MBA. Χρήστος Παζιάνας, ιευθυντής Πωλήσεων & Marketing και συνιδρυτής. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας Velti Α.Ε. στην οποία και διετέλεσε ιευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. Έχει δεκάχρονη εµπειρία σε θέσεις πωλήσεων και marketing πολλών εταιρειών Πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχει B.Sc. στο Marketing. Τάκης Σωτηριάδης, ιευθυντής Ανάπτυξης Λογισµικού & Υπηρεσιών και συνιδρυτής. Έχει περισσότερα από οκτώ χρόνια εµπειρία στον τοµέα της Τεχνικής ιεύθυνσης Πληροφορικής, Υπηρεσιών και Υποστήριξης. Υπήρξε Τεχνικός ιευθυντής της Velti Α.Ε. και για δέκα χρόνια καθηγητής πληροφορικής µερικής απασχόλησης στο Αµερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος. Έχει Prprietary Page 3/12 30/04/2004

4 Prpsal B.Sc σε ιοίκηση Marketing, σε Πληροφοριακά Συστήµατα Υπολογιστών και MBA από το Πανεπιστήµιο Leicester. Ανδρέας Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Έργων. Έχει πάνω από δέκα χρόνια εµπειρία στον τοµέα ανάπτυξης λογισµικού, διαχείρισης και αρχιτεκτονικής έργων. Ο κ. Σταυρόπουλος ασχολήθηκε µε µεγάλα έργα αυτοµατοποίησης σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Σαουδική Αραβία, και Ελλάδα ενώ εργαζόταν για την εταιρεία Fxbr Australia και έπειτα για την εταιρεία Medac Inc. Έχει Bachelrs degree σε Cmputer Science από το Πανεπιστήµιο Wllngng Australia. 1.2 Σκοπός Να εστιάσουµε σε πρακτικά επιχειρηµατικά προβλήµατα και να παρέχουµε κατάλληλες λύσεις λογισµικού βασισµένες σε σύγχρονες και οικονοµικά συµφέρουσες τεχνολογίες. Αυτή η νοοτροπία σε συνδυασµό µε µία ευέλικτη επιχειρηµατική στρατηγική στοχεύουν στη διαρκή ανάπτυξη της Εταιρείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η υπεροχή των στελεχών της Εταιρείας και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχία των στόχων µας. 1.3 Στόχοι (µέχρι τέλος 2004) Η καθιέρωση της Εταιρείας στην Ελληνική Αγορά Πληροφορικής Η δηµιουργία ενός δικτύου εµπορικών και τεχνολογικών συνεργατών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας Η δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής τεχνολογικής οµάδας µε διακεκριµένες ικανότητες Η ανάπτυξη αποτελεσµατικής οργανωτικής δοµής και τεχνολογικής υποδοµής για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Το σηµερινό δυναµικό της εταιρείας ανέρχεται σε οχτώ (8) άτοµα. 3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΛΥΣΕΙΣ Προσφέρουµε µια ευρεία γκάµα εφαρµογών έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών µας. Αυτό τους επιτρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωµένοι σ αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλα, δηλαδή στην κύρια επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Κάποιες από τις απαιτήσεις των πελατών µας γίνονται πράξη µέσω της ανάπτυξης εφαρµογών που βασίζονται σε γνωστά και τεχνολογικά προηγµένα προϊόντα ενώ άλλες απαιτούν πιο προσαρµοσµένη προσέγγιση µέσω δηµιουργίας εξειδικευµένων λύσεων. Prprietary Page 4/12 30/04/2004

5 Prpsal Οι λύσεις µας βασίζονται σε προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία -αν και ανεξάρτητες εφαρµογές- είναι εύκολα επεκτάσιµα και µας επιτρέπουν να δίνουµε εύκολα λύση στις απαιτήσεις των πελατών µας. Επιπροσθέτως, προσφέρουµε εξειδικευµένες λύσεις οι οποίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται εξ αρχής αξιοποιώντας ευέλικτες τεχνολογικές πλατφόρµες έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι πιο ιδιαίτερες και εξεζητηµένες επαγγελµατικές απαιτήσεις. 3.1 Προϊόντα Middleware (Entire X) T EntireX, προϊόν middleware της Sftware AG, αποτελεί µία ευρεία λύση ολοκλήρωσης πλατφορµών και εφαρµογών τόσο ενδοεταιρικών όσο και µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τα υπάρχοντα δεδοµένα τους µε νέες εφαρµογές. Πληθώρα νέων εταιρειών λογισµικού χρησιµοποιούν το TaminTM για να διασφαλίσουν την µακροβιότητα των εφαρµογών τους. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία ανάπτυξης και το συστηµικό λογισµικό της Sftware AG, οι εταιρείες µπορούν να δηµιουργήσουν εξειδικευµένες λύσεις για διάφορες αγορές που καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση νέων τρόπων διεξαγωγής του ηλεκτρονικού επιχειρείν Cntent Management System (SiteCre) Το Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου SiteCre βασίζεται στο ανοιχτό πρότυπο του W3C και στην τεχνολογία Micrsft.Net. Σχεδιάστηκε για τη διαχείριση περιεχοµένου και την ανάπτυξη διαδικτυακών λύσεων και εµπεριέχεται σε µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα. Επιπλέον, το SiteCre χρησιµεύει και ως κόµβος ολοκλήρωσης για τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε µία εταιρεία. Η υποστήριξη σε ανοικτά πρότυπα όπως XML, XSLT, UTF8 και SOAP αποτελεί τον πρώτο από τυς τρεις παράγοντες διάκρισης της πλατφόρµας. Το ολοκληρωµένο πακέτο της SiteCre περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό υποσυστηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές για την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Αυτά τα υποσυστήµατα περιέχουν δοµηµένες πληροφορίες και παροχές στοιχείων, όπως για µενού, εναλλασσόµενα banners και διαφηµιστικά, νέα, παράθυρα εισόδου και πολλά άλλα. Εκτός από τα τυποποιηµένα υποσυστήµατα, υπάρχει ένας αριθµός επιπρόσθετων υποσυστηµάτων µε συγκεκριµένη χρήση στην ιστοσελίδα όπως προσωποποιηµένα prtal, Περιοδικά, υποσύστηµα πληρωµής, φόρµες, φόρουµ και πολλά συστατικά στοιχεία ολοκλήρωσης Ασφάλεια / Πιστοποίηση (Verisign) Αναλυτικά τα προϊόντα Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού (PKI) της ADACOM έχουν ως εξής: On Site Full: Ολοκληρωµένες Λύσεις Αρχής Πιστοποίησης για Ψηφιακά Πιστοποιητικά δικτυακών συσκευών και τελικών χρηστών για ηλεκτρονική υπογραφή, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, κρυπτογράφηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε δηµόσια ή ιδιωτική ιεραρχία. Prprietary Page 5/12 30/04/2004

6 Prpsal On Site Lite: Λύσεις Αρχής Εγγραφής για Ψηφιακά Πιστοποιητικά τελικών χρηστών για αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε δηµόσια ή ιδιωτική ιεραρχία. On Site Server: Λύσεις Αρχής Πιστοποίησης για Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών (SSL πιστοποιητικά) για αυθεντικοποίηση dmain name και web server και ενεργοποίηση της SSL επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο 40 bit όσο και σε επίπεδο 128 bit. Class 1 Πιστοποιητικά χρηστών: Ψηφιακά Πιστοποιητικά για αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών (SSL Certificates): Ψηφιακά Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών (SSL Πιστοποιητικά) για αυθεντικοποίηση dmain name και web server και ενεργοποίηση της SSL επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο 40 bit όσο και σε επίπεδο 128 bit XML Server (Tamin) Με το TaminTM XML Server, η Sftware AG προσφέρει µία ολόκληρη σειρά προϊόντων τεχνολογίας XML για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εφαρµογών και για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων. Στον πυρήνα του TaminTM XML Server υπάρχει η βάση δεδοµένων που αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε µορφή XML χωρίς να απαιτείται πριν οποιαδήποτε µετατροπή. Το TaminTM XML Server προσφέρει πρωτοφανή ευελιξία και ταχύτητα για αποδοτικότερη είσοδο, έρευνα, αποθήκευση, ανταλλαγή, διαχείριση, επαναχρησιµοποίηση και έκδοση περιεχοµένου σε µορφή XML σε διάφορα κανάλια ιαχείριση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών (Bnapart) Το «BONAPART Prfessinal» αποτελεί ένα κυρίαρχο εργαλείο για την προσοµοίωση και ανάλυση επιχειρηµατικών διαδικασιών. Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν το προϊόν «BONAPART Cllabrative», πρόκειται για ένα καινοτοµικό εργαλείο σε Java τεχνολογία για ιαδικτυακές συνεργασίες. Η πλειοψηφία των πελατών σε Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο χρησιµοποιούν το BONAPART στην τεκµηρίωση και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και οργανωτικών δοµών τους. Όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτου µεγέθους, µπορούν να βασίσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία στο BONAPART, να µετρήσουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών σε σύγκριση µε κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και να εξοµοιώσουν εναλλακτικές διαδικασίες προτού καταλήξουν στη βέλτιστη διαδικασία προς υλοποίηση. Ως εκ τούτου, οι εταιρικές διαδικασίες τροποποιούνται για να γίνουν πιο αποδοτικές και έτσι να καλύπτουν καλύτερα τις προσδοκίες των πελατών. Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήµατος δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλες εφαρµογές µε τη βοήθεια διεπαφών που προσαρµόζονται εύκολα στις απαιτήσεις. Αυτό επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή διαδικαστικών δεδοµένων από Συστήµατα ιαχείρισης Ροής Εργασιών (WFS), Συστήµατα ιαχείρισης Εγγράφων (DMS), Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακής Γνώσης (KMS) και Συστήµατα ιαχείρισης Πληροφοριών (MIS) κάτι που εκθειάζει το φάσµα λειτουργιών του BONAPART. Ο στόχος του προϊόντος PIKOS Cckpit είναι να δώσει σε διευθυντικά στελέχη ένα πλαίσιο στήριξης έγκαιρης απόφασης που βασίζεται στα δεδοµένα προϋπαρχόντων εφαρµογών. Με το PIKOS Cckpit, οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες απεικονίζονται ως γραφικά πρότυπα διαδικασίας που ενσωµατώνουν δεδοµένα realtime εφαρµογών. Prprietary Page 6/12 30/04/2004

7 Prpsal 3.2 Εξειδικευµένες Λύσεις Λογισµικού Elegant Το σύστηµα ELEGANT (Ευφυείς Συµβουλευτικοί ιαµεσολαβητές Λογισµικού για Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης) είναι ένα καινοτοµικό πακέτο λογισµικού που βασίζεται στην τεχνολογία των Semantic netwrks και θα επιτρέψει τη δηµιουργία εξαιρετικά δυναµικών ηλεκτρονικών συµβουλευτικών συστηµάτων. Αυτά θα καθοδηγούν τους χρήστες µέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής το οποίο θα βασίζεται σε ένα διάλογο ερωτήσεων και απαντήσεων για να µάθουν τις ανάγκες των χρηστών και να κάνουν τις κατάλληλες και εύστοχες προτάσεις. Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας σύστασης, το σύστηµα θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τις καλύτερες προτάσεις που βρέθηκαν έως εκείνη τη στιγµή. Τα αντικείµενα στόχοι της αναζήτησης µπορεί να αποτελούνται από έγγραφα, ιδέες, διαδικασίες, αρµόδιες υπηρεσίες, διευθύνσεις ειδικών κ.λπ. Η τεχνολογία και η εµπειρία που θα προκύψει από αυτό το έργο µπορεί να εφαρµοσθεί σε άλλους τοµείς και βιοµηχανικούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι παρόµοιες τεχνολογίες µπορούν να εφαρµοσθούν στις λύσεις B2C και B2B, όπου δηµιουργούνται περίπλοκες φόρµες αναζήτησης που ως σκοπό έχουν την ανεύρεση συγκεκριµένων προϊόντων µέσα σε ένα πολύ µεγάλο σύνολο δεδοµένων. Το σύστηµα αναπτύσσεται στα πλαίσια Προγράµµατος ενταγµένου στο Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνίας της Πληροφορίας" µε ανάδοχο την εταιρεία PC Systems Α.Ε. Η Agiltech συµµετέχει σε όλες τις φάσεις,της ανάλυσης, των απαιτήσεων, του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της πιλοτικής λειτουργίας, του τελικού ελέγχου βελτίωσης, της τεκµηρίωσης και της διερεύνησης σχετικών τεχνολογιών του πληροφοριακού συστήµατος Seisimpact Το έργο SEIS IMPACT-THESS (Σύστηµα Εκτίµησης των Σεισµικών Επιπτώσεων στο οµηµένο Περιβάλλον του Νοµού Θεσσαλονίκης) αφορά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος (λογισµικού) ανοικτής αρχιτεκτονικής, για την οργάνωση σε ψηφιακή µορφή και την επεξεργασία του αρχείου που περιέχει τις βλάβες που προκλήθηκαν στα κτίρια της Θεσσαλονίκης εξαιτίας του σεισµού που έγινε το Το σύστηµα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιοποίηση παρόµοιων δεδοµένων άλλων περιοχών, αλλά και για την αξιοποίηση και χρήση άλλων χωρικά κατανεµηµένων πληροφοριών. Θα προσφέρει δυνατότητα ελεγχόµενης πρόσβασης σε διαφορετικές οµάδες χρηστών (ερευνητές, επαγγελµατίες κ.ά) και θα περιλαµβάνει: Κατάλληλα σχεδιασµένη βάση δεδοµένων µε τα ψηφιοποιηµένα δεδοµένα των καρτελών αυτοψίας (κατηγορίες βλαβών, είδος οικοδοµής κ.λπ.) Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) µε τη χωρική κατανοµή των βλαβών, αλλά και µε γεωλογικά και γεωφυσικά δεδοµένα για την περιοχή ενδιαφέροντος Υποσύστηµα διασύνδεσης (Ιntegratin) µε το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής χρήστη και υποσύστηµα πρόσβασης µέσω web και φορητών τερµατικών συσκευών (PDAs) Prprietary Page 7/12 30/04/2004

8 Prpsal Υποσύστηµα εισαγωγής και ελέγχου δεδοµένων Υποσύστηµα διαχείρισης Με το σύστηµα αυτό θα µελετηθεί η επιρροή των τοπικών συνθηκών στην ενίσχυση της εδαφικής κίνησης και θα γίνει προσοµοίωση της αναµενόµενης εδαφικής κίνησης για διάφορα πιθανά σενάρια γένεσης σεισµών. Το σύστηµα αναπτύσσεται στα πλαίσια Προγράµµατος ενταγµένου στο Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας. Η Agiltech συµµετέχει σε όλες τις φάσεις της ανάλυσης, των απαιτήσεων, του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της πιλοτικής λειτουργίας, του τελικού ελέγχου βελτίωσης, της τεκµηρίωσης και της διεύρυνσης σχετικών τεχνολογιών του πληροφοριακού συστήµατος. 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Στην agiltech εστιάζουµε σε πρακτικά επιχειρηµατικά προβλήµατα προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις λογισµικού βασισµένες σε σύγχρονες και οικονοµικά συµφέρουσες τεχνολογίες. Συχνά αυτό το πετυχαίνουµε µέσω των κατάλληλων τεχνολογικών και εµπορικών συνεργασιών. Μαζί µε τους συνεργάτες µας, εταιρίες µε τεχνολογική εµπειρία και καλή τοποθέτηση στην αγορά, προσπαθούµε να προσφέρουµε τις σωστές λύσεις στους πελάτες που απευθυνόµαστε. Οι Τεχνολογικοί Συνεργάτες µας είναι γνωστές εταιρίες λογισµικού µε εξειδικευµένες εφαρµογές, µεγάλη τεχνολογική εµπειρία και διεθνές πελατολόγιο, στις εφαρµογές των οποίων βασίζουµε πολλές από τις λύσεις που προσφέρουµε. Οι Εµπορικοί Συνεργάτες µας είναι γνωστές εταιρίες τεχνολογίας µε ικανά οικονοµικά µεγέθη, διευρυµένο πελατολόγιο και ιστορικό υλοποίησης µεγάλων έργων που προσφέρουν τα εχέγγυα για τη σωστή υλοποίηση και υποστήριξη εφαρµογών σε µεγάλους πελάτες. Οι Σύµβουλοι-Συνεργάτες µας είναι καταξιωµένες εταιρίες συµβούλων και ολοκλήρωσης συστηµάτων (system integratrs) που βοηθούν επιχειρήσεις να βελτιώνουν και να διοικούν τις επιχειρηµατικές τους λειτουργίες µε την ολοκλήρωση προϊόντων / λύσεων της Agiltech στις καθηµερινές τους διαδικασίες. 4.1 Εµπορικοί Συνεργάτες Ideal Systems Η Ideal Systems Α.Ε. ιδρύθηκε στις αρχές του Η Εταιρεία έχει εισέλθει δυναµικά στην αγορά ολοκληρωµένων λύσεων και ανάπτυξης λογισµικού των Βαλκανίων, έχοντας δηµιουργήσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της και στρατηγικές συνεργασίες µε τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου όπως τις TOSHIBA, CISCO, ORACLE, SIEMENS, IBM, SUN, HP, EMC, MICROSOFT, SOFTWARE AG, SAP, BAAN κ.λπ. Η Ideal Systems δραστηριοποιείται στο χώρο των ολοκληρωµένων πληροφοριακών λύσεων τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και ιδιαιτέρως στους παρακάτω επιχειρησιακούς τοµείς: Υπηρεσίες Προµήθειας και Εγκατάστασης Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής Συµβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υλοποίησης για Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Prprietary Page 8/12 30/04/2004

9 Prpsal Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασµός και Υλοποίηση Εξειδικευµένων Λύσεων Λογισµικού AΝΚΟ Η ΑΝΚΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1952 και είναι σήµερα µια σύγχρονη Ελληνική Εταιρεία µε δυναµικές και πολύπλευρες δραστηριότητες στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιστοποιηµένη κατά ISO 9001, ISO 14001, η ΑΝΚΟ Α.Ε. µε υπερσύγχρονες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιότητας. Η υλοποίηση ολοκληρωµένων και σύνθετων έργων στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, των ικτύων φωνής και δεδοµένων και της Πληροφορικής, τόσο στο ηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα, καθιέρωσαν την ΑΝΚΟ Α.Ε. σαν ένα από τους σηµαντικότερους Business Integratrs στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της ΑΝΚΟ Α.Ε. έχουν δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαθέτει στην Ελληνική και όχι µόνο, αγορά, ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Συστήµατα Μετάδοσης (Transmissin Systems) Συστήµατα ικτύου Πρόσβασης (Access Netwrk Systems) Συστήµατα ιαχείρισης ικτύων (Netwrk Management Systems) Ασύρµατα ίκτυα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ισχύος Συνδροµητικά Επικοινωνιακά Συστήµατα Ολοκληρωµένα ίκτυα εδοµένων Ολοκληρωµένες Λύσεις Λογισµικού Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Προϊόντα Τηλεµατικής και ικτύων (H/W και S/W) Ηλεκτρονικά Όργανα Μετρήσεων και Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου Κατασκευή Υψηλής Τεχνολογίας Αµυντικού Υλικού στα Πλαίσια Συµπαραγωγών και Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων Υπηρεσίες Prprietary Page 9/12 30/04/2004

10 Prpsal Hellas On Line Η Hellas On Line, πρώτος ελληνικός ιδιωτικός Internet Service Prvider, ιδρύθηκε το 1993, ως Παροχέας Υπηρεσιών On Line Πληροφόρησης (ΒΒS). Από το 2002, η Hellas On Line, αποτελεί µέλος του οµίλου της EFG Eurbank Ergasias. Η EFG Eurbank Ergasias κατέχει το 100% των µετοχών της Hellas On Line. Η HOL µεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης, (Dial-up και ΑDSL), µισθωµένα Κυκλώµατα (Leased Lines) και Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα (VPNs), Φιλοξενία και ιαχείριση Συστηµάτων, υπηρεσίες φωνής (VIP αλλά και εναλλακτική τηλεφωνία), σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών τόπων κ.α. Επίσης, η HOL παρέχει υπηρεσίες Virtual ISP (Ιδεατού Πάροχου Υπηρεσιών ιαδικτύου) σε άλλες τηλεπικοινωνιακές ή και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Παράλληλα η HOL έχει ιδιαίτερα σηµαντική παρουσία στα ηµόσια Έργα έχοντας αναλάβει την ανάπτυξη του ικτυακού Τόπου της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, την υλοποίηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΑΡΙΑ ΝΗ ΙΙ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Υπουργείο ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης). Επίσης συµµετέχει σε ερευνητικά χρηµατοδοτούµενα έργα από την κοινότητα και το υπουργείο Ανάπτυξης. 4.2 Τεχνολογικοί Συνεργάτες Sftware AG Η Sftware AG αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους παροχείς συστηµικού λογισµικού (system s/w) στην Ευρώπη και µία από τις πιο σηµαντικές εταιρείες παγκοσµίως προσφέροντας τεχνολογία αιχµής σε τοµείς διαχείρισης δεδοµένων και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Από το 1998, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη προϊόντων XML για το Internet. Η γκάµα τεχνολογικών λύσεων της εταιρείας χαρακτηρίζεται από τρία κοµµάτια: µία Επιχειρησιακή Πλατφόρµα Συναλλαγής µε Adabas, την γρηγορότερη βάση δεδοµένων στον κόσµο, ολοκληρωµένα επιχειρησιακά συστήµατα µε το EntireX και για τις λύσεις Internet το Tamin TM XML Server. Τα προϊόντα της Sftware AG ελέγχουν τις κεντρικές διαδικασίες πληροφοριακών συστηµάτων πολλών πολυεθνικών εταιρειών όπως της Lufthansa, της Siemens, της Citibank, της Merck, της DaimlerChrysler, της Sny, της BP και της Telefnica Adacm / Verisign H εταιρία Adacm COM A.E., µέλος του Οµίλου IDEAL, δραστηριοποιείται στον Τοµέα των Υπηρεσιών Πιστοποίησης & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι λύσεις της Adacm καλύπτουν το ευρύτερο φάσµα των αναγκών των µεγάλων επιχειρήσεων, µέσα από συνεργασίες µε κορυφαίους κατασκευαστές όπως η VeriSign, Check Pint, Trend Micr και ST Incard. Η Adacm ακολουθεί τα ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ενώ είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9002/94. H Adacm έχει πραγµατοποιήσει µία µεγάλη επένδυση για τη δηµιουργία υποδοµής παροχής υπηρεσιών Πιστοποίησης/ Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Πιστοποίησης τον Σεπτέµβριο του 2000 και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας η Adacm είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης του συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας, Κύπρου και Βαλκανίων, εξασφαλίζοντας προδιαγραφές ασφαλείας που συγκρίνονται µε αυτές των στρατιωτικών Prprietary Page 10/12 30/04/2004

11 Prpsal εγκαταστάσεων υψίστης ασφάλειας, ενώ στελεχώνεται από έµπιστο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Το Κέντρο Πιστοποίησης αποτελεί αντικείµενο ετήσιου auditing από διαπιστευµένο φορέα, ως προς τη φυσική, λογική ασφάλεια καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας. Η VeriSign, της οποίας η τεχνολογική πλατφόρµα αποτελεί τη βάση της υπηρεσίας Υποδοµής ηµοσίου Κλειδιού της Adacm, είναι η κορυφαία εταιρία παγκοσµίως στον τοµέα των λύσεων υποδοµής δηµοσίου κλειδιού. Οι υπηρεσίες της VeriSign διασφαλίζουν στον ψηφιακό κόσµο ένα έµπιστο περιβάλλον λειτουργίας σε τρεις βασικούς άξονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες εγγραφής- και ενδυναµώνονται από µια παγκόσµια υποδοµή που διαχειρίζεται καθηµερινά δισεκατοµµύρια δικτυακές συνδέσεις και συναλλαγές PIKOS Η PIKOS GmbH ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την πώληση εξειδικευµένων λύσεων λογισµικού για ιαχείριση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών. Επιπλέον η PIKOS προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσαρµογής των προϊόντων της στις απαιτήσεις του πελάτη. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται µέσω ενός διευρυµένου δικτύου συµβούλων διαφόρων βιοµηχανικών κλάδων και κέντρων παροχής λύσεων. Το αξιόπιστο όνοµα και ο καινοτόµος χαρακτήρας της PIKOS GmbH βασίζονται στις υπάρχουσες και µελλοντικές συνεργασίες της µε γνωστές εταιρείες όπως Deutsche Lufthansa AG, Tshiba Eurpe GmbH, Deutsche Bank, Federal Reserve Bank f Bstn, KPMG Internatinal, PriceWaterhuseCpers Internatinal Limited, Cap Gemini Ernst & Yung, Bz Allen Hamiltn Inc SiteCre Η SiteCre ιδρύθηκε το 2001 και σήµερα παράγει Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου, Πλατφόρµες Ανάπτυξης Περιεχοµένου και prtals. Η SiteCre αριθµεί 130 πελάτες και Τεχνολογικούς Συνεργάτες παγκοσµίως και έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο µε παραπάνω από 200 Πιστοποιηµένους προγραµµατιστές. Μερικές από τις µεγαλύτερες Εταιρείες της Βόρειας Ευρώπης, όπως οι ABN AMRO, Telenr, City f Cpenhagen, Danmarks Radi, Perstrp, NKT Cables GmbH, J. Lauritzen, F.L.Smidth, Nilfisk-Advance, SimCrp υλοποίησαν λύσεις της SiteCre µέσω των Τεχνολογικών της Συνεργατών. Επιπλέον, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δήµων και δηµόσιων φορέων στη ανία που αποφάσισαν να βασίσουν την ιαδικτυακή τους στρατηγική σε Πλατφόρµα της SiteCre. Prprietary Page 11/12 30/04/2004

12 Prpsal 4.3 Σύµβουλοι-Συνεργάτες PMCS H Prject Management & Cnsulting Services (PMCS), ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στον τοµέα της ιαχείρισης Έργων Πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα τα στελέχη της σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και διοικούν Έργα Πληροφορικής, τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά, να επικεντρώνονται στη λήψη επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών αποφάσεων και να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ή απρόβλεπτες καταστάσεις µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες από την PMCS είναι: Υπηρεσίες συνολικής ιαχείρισης και ιοίκησης Έργων Πληροφορικής Υπηρεσίες Προετοιµασίας για Outsurcing της Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Υπηρεσίες Εκπόνησης Σχεδίων Αποκατάστασης από Καταστροφή Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών Συµβουλευτικές Υπηρεσίες µε έµφαση στην Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστηµάτων και ικτύων Πληροφορικής και στις λύσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligent Slutins) Prprietary Page 12/12 30/04/2004

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα